Powiat bielski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bielski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 165 836 Liczba mieszkańców
 • 459 km2 Powierzchnia
 • 362 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,8% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Płonka Starosta
 • ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała Adres starostwa powiatowego
 • SBI Tablice rejestracyjne
Powiat bielski na mapie
Identyfikatory
 • 2402 TERYT (TERC)
Herb powiatu bielskiego
powiat bielski herb
Flaga powiatu bielskiego
powiat bielski flaga

Powiat bielski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat bielski ma 165 836 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 12,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bielskiego w 2050 roku wynosi 175 200, z czego 89 350 to kobiety, a 85 850 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bielskiego zawarli w 2022 roku 636 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców powiatu bielskiego jest stanu wolnego, 59,3% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bielski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -318. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,92 na 1000 mieszkańców powiatu bielskiego. W 2022 roku urodziło się 1 391 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 313 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,8% zgonów w powiecie bielskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w powiecie bielskim były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bielskiego przypada 10.31 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 960 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 455 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bielskiego 505. W tym samym roku 56 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 69 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  59,5% mieszkańców powiatu bielskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bielskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 165 836 Liczba mieszkańców
 • 84 731 Kobiety
 • 81 105 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bielskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 175 200 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 350 Kobiety
 • 85 850 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bielskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat bielski
  41,1 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bielski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bielskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bielski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bielski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bielski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,4%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat bielski
  59,3%
  Województwo
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,1%
  Województwo
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. bielski
  0,0%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bielskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,8
  woj. śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 636 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -318 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -174 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -144 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. bielski
  -1,9
  Województwo
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • -3,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bielskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 391 Urodzenia żywe
 • 681 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 710 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  śląskie
  7,3
  Polska
  8,1
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. bielski
  37,0
  Województwo
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 313 g Średnia waga noworodków
 • 3 239 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 313 g
  śląskie
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 97 Waga 4000g - 4499g
 • 97
 • 422 Waga 3500g - 3999g
 • 422
 • 532 Waga 3000g - 3499g
 • 532
 • 236 Waga 2500g - 2999g
 • 236
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  woj. śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,81
  Województwo
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie bielskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 709 Zgony
 • 855 Kobiety
  (Zgony)
 • 854 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat bielski
  10,3
  śląskie
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 122,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat bielski
  122,9
  woj. śląskie
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,3
  śląskie
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,6
  śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bielskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,8%
  śląskie
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,0%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat bielski
  3,0%
  woj. śląskie
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 393 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Polska
  74,4
 • 283,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat bielski
  283,3
  Województwo
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 486,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat bielski
  486,8
  śląskie
  529,0
  Cała Polska
  475,8
 • 60,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. bielski
  60,6
  śląskie
  81,3
  Kraj
  70,6
 • 29,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,5
  śląskie
  39,9
  Kraj
  32,6
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,9
  woj. śląskie
  6,9
  Kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bielskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 181 Osoby w zamachach samobójczych
 • 87 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 94 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 115 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 66 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 35 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 28 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 109 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat bielski
  109,0
  śląskie
  45,0
  Kraj
  38,0
 • 24 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  24,0
  śląskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 38 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 38
 • 40 zażycie innych leków
 • 40
 • 6 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 6
 • 24 samookaleczenie powierzchniowe
 • 24
 • 20 rzucenie się z wysokości
 • 20
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 41 powieszenie się
 • 41
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 7 rzucenie się z wysokości
 • 7
 • 27 powieszenie się
 • 27
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 49 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 49
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 17 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 17
 • 24 zawód miłosny
 • 24
 • 9 problemy w szkole lub pracy
 • 9
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 10 inna nie wymieniona
 • 10
 • 61 nieustalona
 • 61
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 17 nieustalona
 • 17
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 40 13-18 lat
 • 40
 • 31 19-24 lat
 • 31
 • 11 25-29 lat
 • 11
 • 59 30-49 lat
 • 59
 • 28 50-60 lat
 • 28
 • 11 70 lat i więcej
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy28
  • pod wpływem alkoholu50
  • pod wpływem środków odurzających6
  • pod wpływem leków38
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony65
 • 28 trzeźwy
 • 50 pod wpływem alkoholu
 • 6 pod wpływem środków odurzających
 • 38 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 65 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony33
 • 3 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 33 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 89 kawaler/panna
 • 89
 • 42 żonaty/zamężna
 • 42
 • 10 konkubinat
 • 10
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 13 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 13
 • 23 nieustalony
 • 23
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne40
  • zasadnicze zawodowe10
  • średnie19
  • wyższe3
  • nieustalony106
 • 3 podstawowe niepełne
 • 40 podstawowe i gimnazjalne
 • 10 zasadnicze zawodowe
 • 19 średnie
 • 3 wyższe
 • 106 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony29
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 29 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 34 praca
 • 34
 • 51 na utrzymaniu innej osoby
 • 51
 • 7 renta
 • 7
 • 11 emerytura
 • 11
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 12 bez stałego źródła utrzymania
 • 12
 • 65 nieustalony
 • 65
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 4 renta
 • 4
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 15 nieustalony
 • 15
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 960 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 977 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 983 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 455 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 769 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 686 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 69 Wymeldowania za granicę
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 492 Saldo migracji
 • 201 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 291 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 505 Saldo migracji wewnętrznych
 • 208 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 297 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bielski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie bielskim oddano do użytku 756 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,56 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bielskim to 55 131 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 332 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bielskim to 4,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie bielskim to 137,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,92% mieszkań posiada łazienkę, 83,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,94% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie bielskim 521 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 217 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 714 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 281 transakcji (mediana cen - 5 473 zł/m2, średnia - 6 812 zł/m2), a na rynku wtórnym 240 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 517 zł/m2, średnia - 4 500 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 217 zł
 • powiat bielski
  5 217 zł
  woj. śląskie
  4 449 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 5 217 zł Ogółem
 • 5 217 zł
 • 5 173 zł do 40 m2
 • 5 173 zł
 • 5 310 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 310 zł
 • 5 393 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 393 zł
 • 4 632 zł od 80,1 m2
 • 4 632 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 714 zł
 • Powiat
  5 714 zł
  woj. śląskie
  4 473 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 5 714 zł Ogółem
 • 5 714 zł
 • 6 292 zł do 40 m2
 • 6 292 zł
 • 6 041 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 041 zł
 • 5 862 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 862 zł
 • 4 482 zł od 80,1 m2
 • 4 482 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 521
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2122
  • od 40,1 do 60 m2253
  • od 60,1 do 80 m287
  • od 80,1 m259
 • 122 do 40 m2
 • 253 od 40,1 do 60 m2
 • 87 od 60,1 do 80 m2
 • 59 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bielskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 473 zł
 • Tutaj
  5 473 zł
  Województwo
  5 359 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 5 473 zł Ogółem
 • 5 473 zł
 • 5 986 zł do 40 m2
 • 5 986 zł
 • 5 473 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 473 zł
 • 5 714 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 714 zł
 • 5 245 zł od 80,1 m2
 • 5 245 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 812 zł
 • powiat bielski
  6 812 zł
  Województwo
  5 390 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 6 812 zł Ogółem
 • 6 812 zł
 • 7 194 zł do 40 m2
 • 7 194 zł
 • 6 975 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 975 zł
 • 6 858 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 858 zł
 • 6 046 zł od 80,1 m2
 • 6 046 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 281
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m274
  • od 40,1 do 60 m2133
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m230
 • 74 do 40 m2
 • 133 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 30 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 517 zł
 • Powiat
  4 517 zł
  Województwo
  4 167 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 4 517 zł Ogółem
 • 4 517 zł
 • 4 662 zł do 40 m2
 • 4 662 zł
 • 4 749 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 749 zł
 • 4 457 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 457 zł
 • 2 661 zł od 80,1 m2
 • 2 661 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 500 zł
 • Powiat
  4 500 zł
  Województwo
  4 202 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 4 500 zł Ogółem
 • 4 500 zł
 • 4 751 zł do 40 m2
 • 4 751 zł
 • 5 008 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 008 zł
 • 4 882 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 882 zł
 • 3 026 zł od 80,1 m2
 • 3 026 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 240
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m248
  • od 40,1 do 60 m2120
  • od 60,1 do 80 m243
  • od 80,1 m229
 • 48 do 40 m2
 • 120 od 40,1 do 60 m2
 • 43 od 60,1 do 80 m2
 • 29 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 131 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 332,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  332,40
  woj. śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. bielski
  95,50 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  31,70 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. bielski
  4,57
  woj. śląskie
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,01
  woj. śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 756 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,56 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. bielski
  4,56
  śląskie
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 614 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. bielski
  4,78
  Województwo
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 21,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. bielski
  21,79
  woj. śląskie
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 104 013 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 137,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  137,6 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,63 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. bielski
  97,89%
  śląskie
  99,05%
  Polska
  97,71%
 • 97,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat bielski
  97,29%
  śląskie
  96,66%
  Cała Polska
  95,10%
 • 96,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. bielski
  96,92%
  Województwo
  95,69%
  Cała Polska
  93,66%
 • 83,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,91%
  Województwo
  84,31%
  Cały kraj
  85,62%
 • 82,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat bielski
  82,94%
  Województwo
  68,18%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat bielski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie bielskim na 1000 mieszkańców pracuje 427osób . Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bielskim wynosiło w 2022 roku 3,2% (3,2% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bielskim wynosiło 5 875,70 PLN, co odpowiada 87.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bielskiego 30 538 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 18 511 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 027.

  4,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bielskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,5% w przemyśle i budownictwie, a 21,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 427 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  427,0
  woj. śląskie
  393,0
  Cała Polska
  402,0
 • 3,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,2% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bielskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bielskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bielskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 876 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 876 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bielskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 30 538 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 18 511 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 027 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,5% Przemysł i budownictwo
 • 39,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 33,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bielskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bielski
  68,1
  woj. śląskie
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bielski
  34,7
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 104,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  104,2
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bielski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie bielskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 20 290 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 16 492 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 412 nowych podmiotów, a 836 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 688) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 157) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 339) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (638) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bielskim najwięcej (1 178) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (19 602) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (277) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,9% (5 660) podmiotów, a 70,7% (14 353) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bielskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.0%) oraz Budownictwo (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 290 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 277 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 660 Przemysł i budownictwo
 • 14 353 Pozostała działalność
 • 1 412 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bielskim w 2022 roku
 • 836 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bielskim w 2022 roku
 • 16 492 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 602 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 19 602
 • 596 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 596
 • 78 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 78
 • 12 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 20 276 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 20 276
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 Spółdzielnie ogółem
 • 32
 • 1 479 Spółki handlowe ogółem
 • 1 479
 • 117  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 117
 • 16  Spółki handlowe - akcyjne
 • 16
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1 178  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 178
 • 111    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 111
 • 1 147 Spółki cywilne ogółem
 • 1 147
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 492 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 794 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 794
 • 2 790 Budownictwo
 • 2 790
 • 1 880 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 880
 • 1 622 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 622
 • 1 019 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 019
 • 927 Pozostała działalność
 • 927
 • 926 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 926
 • 691 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 691
 • 635 Informacja i komunikacja
 • 635
 • 608 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 608
 • 457 Edukacja
 • 457
 • 449 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 449
 • 233 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 233
 • 214 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 214
 • 193 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 193
 • 41 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 41
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bielski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie bielskim stwierdzono 4 424 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bielskim wynosi 84,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bielskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 20,29 (wykrywalność 84%) oraz o charakterze gospodarczym - 17,46 (wykrywalność 88%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 6,71 (68%), drogowe - 1,60 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 424 Przestępstwa ogółem
 • 4 424
 • 1 112 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 112
 • 2 893 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 2 893
 • 265 Przestępstwa drogowe
 • 265
 • 43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 43
 • 3 362 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 3 362
 • 26,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat bielski
  26,70
  Województwo
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 6,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat bielski
  6,71
  śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 17,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,46
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,60 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. bielski
  1,60
  woj. śląskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,26
  śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 20,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,29
  śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat bielski
  84%
  woj. śląskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. bielski
  68%
  śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  97%
  śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. bielski
  91%
  Województwo
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bielski
  84%
  śląskie
  60%
  Polska
  51%

Powiat bielski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bielskiego wyniosła w 2022 roku 164,5 mln złotych, co daje 993 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu bielskiego - 30.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (21.5%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 45,9 mln złotych, czyli 27,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bielskiego wyniosła w 2022 roku 156,4 mln złotych, co daje 944 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.3%). W budżecie powiatu bielskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 371 złotych na mieszkańca (39,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,1 złotych na mieszkańca (1,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bielskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bielskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bielskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  109,0 mln

  674(100%)

  105,0 mln

  646(100%)

  114,9 mln

  703(100%)

  143,1 mln

  870(100%)

  141,4 mln

  855(100%)

  132,4 mln

  801(100%)

  135,9 mln

  821(100%)

  164,5 mln

  993(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  41,9 mln

  258(38.4%)

  30,2 mln

  185(28.8%)

  37,5 mln

  229(32.6%)

  52,2 mln

  317(36.5%)

  46,8 mln

  282(33.1%)

  38,3 mln

  230(28.9%)

  34,9 mln

  210(25.7%)

  49,7 mln

  300(30.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  16,6 mln

  102(15.2%)

  15,8 mln

  96,8(15%)

  18,6 mln

  113(16.2%)

  21,4 mln

  130(15%)

  22,8 mln

  137(16.1%)

  23,0 mln

  138(17.3%)

  26,4 mln

  159(19.4%)

  35,4 mln

  213(21.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,2 mln

  119(17.6%)

  22,0 mln

  135(21%)

  21,7 mln

  132(18.9%)

  21,3 mln

  129(14.9%)

  22,2 mln

  134(15.7%)

  24,1 mln

  145(18.2%)

  27,9 mln

  168(20.5%)

  29,7 mln

  179(18.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,2 mln

  75,0(11.2%)

  14,2 mln

  87,2(13.5%)

  10,1 mln

  61,8(8.8%)

  11,4 mln

  69,0(8%)

  12,6 mln

  76,2(8.9%)

  13,5 mln

  81,2(10.2%)

  11,7 mln

  70,2(8.6%)

  14,2 mln

  85,9(8.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,7 mln

  35,5(5.3%)

  6,0 mln

  37,0(5.7%)

  6,7 mln

  40,6(5.8%)

  8,1 mln

  49,4(5.7%)

  8,2 mln

  49,6(5.8%)

  8,4 mln

  50,7(6.4%)

  10,1 mln

  60,8(7.4%)

  10,9 mln

  65,9(6.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  13,6(2%)

  3,3 mln

  20,1(3.1%)

  3,5 mln

  21,1(3%)

  3,7 mln

  22,6(2.6%)

  4,3 mln

  25,6(3%)

  3,0 mln

  17,7(2.2%)

  5,2 mln

  31,0(3.8%)

  4,9 mln

  29,8(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  17,0(2.5%)

  2,9 mln

  17,6(2.7%)

  2,6 mln

  15,6(2.2%)

  3,2 mln

  19,2(2.2%)

  3,3 mln

  19,7(2.3%)

  3,8 mln

  22,9(2.9%)

  3,8 mln

  23,1(2.8%)

  4,7 mln

  28,3(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  8,5(1.3%)

  1,7 mln

  10,4(1.6%)

  3,1 mln

  18,9(2.7%)

  1,5 mln

  8,8(1%)

  2,0 mln

  11,9(1.4%)

  1,9 mln

  11,5(1.4%)

  2,1 mln

  12,5(1.5%)

  2,1 mln

  12,6(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  7,6(1.1%)

  905,7 tys

  5,6(0.9%)

  1,1 mln

  6,7(1%)

  4,2 mln

  25,7(3%)

  4,3 mln

  25,6(3%)

  979,1 tys

  5,9(0.7%)

  1,0 mln

  6,1(0.7%)

  1,7 mln

  10,4(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  9,1(1.4%)

  5,5 mln

  33,6(5.2%)

  1,6 mln

  9,8(1.4%)

  4,5 mln

  27,5(3.2%)

  3,4 mln

  20,7(2.4%)

  3,4 mln

  20,5(2.6%)

  1,1 mln

  6,5(0.8%)

  1,2 mln

  7,2(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  373,1 tys

  2,3(0.3%)

  391,8 tys

  2,4(0.4%)

  574,3 tys

  3,5(0.5%)

  653,4 tys

  4,0(0.5%)

  564,9 tys

  3,4(0.4%)

  476,9 tys

  2,9(0.4%)

  660,4 tys

  4,0(0.5%)

  837,2 tys

  5,0(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  650,1 tys

  4,0(0.6%)

  188,6 tys

  1,2(0.2%)

  309,7 tys

  1,9(0.3%)

  466,5 tys

  2,8(0.3%)

  723,2 tys

  4,4(0.5%)

  1,7 mln

  9,9(1.2%)

  699,6 tys

  4,2(0.5%)

  524,9 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  370,8 tys

  2,3(0.4%)

  374,6 tys

  2,3(0.3%)

  438,2 tys

  2,7(0.3%)

  461,7 tys

  2,8(0.3%)

  462,0 tys

  2,8(0.3%)

  461,0 tys

  2,8(0.3%)

  461,5 tys

  2,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  94,5 tys

  0,6(0.1%)

  95,6 tys

  0,6(0.1%)

  96,7 tys

  0,6(0.1%)

  101,9 tys

  0,6(0.1%)

  104,3 tys

  0,6(0.1%)

  107,6 tys

  0,6(0.1%)

  110,0 tys

  0,7(0.1%)

  114,6 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  58,3 tys

  0,4(0.1%)

  58,3 tys

  0,4(0.1%)

  69,6 tys

  0,4(0.1%)

  70,0 tys

  0,4(0%)

  69,0 tys

  0,4(0%)

  98,2 tys

  0,6(0.1%)

  168,3 tys

  1,0(0.1%)

  73,6 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  18,6(2.8%)

  1,3 mln

  7,8(1.2%)

  1,1 mln

  6,5(0.9%)

  3,5 mln

  21,0(2.4%)

  2,2 mln

  13,4(1.6%)

  1,6 mln

  9,5(1.2%)

  278,2 tys

  1,7(0.2%)

  64,2 tys

  0,4(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  161,9 tys

  1,0(0.1%)

  130,0 tys

  0,8(0.1%)

  97,9 tys

  0,6(0.1%)

  66,6 tys

  0,4(0%)

  158,6 tys

  1,0(0.1%)

  135,4 tys

  0,8(0.1%)

  107,5 tys

  0,6(0.1%)

  39,6 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,1 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  49,6 tys

  0,3(0%)

  13,5 tys

  0,1(0%)

  14,5 tys

  0,1(0%)

  16,2 tys

  0,1(0%)

  16,5 tys

  0,1(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  15,6 tys

  0,1(0%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  91,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  18,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  742,5 tys

  4,5(0.5%)

  247,5 tys

  1,5(0.2%)

  719,5 tys

  4,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bielskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bielskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bielskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  110,6 mln

  684(100%)

  107,6 mln

  662(100%)

  117,9 mln

  722(100%)

  138,9 mln

  845(100%)

  149,2 mln

  902(100%)

  147,0 mln

  889(100%)

  146,7 mln

  886(100%)

  156,4 mln

  944(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  42,0 mln

  259(38%)

  45,7 mln

  281(42.5%)

  50,8 mln

  310(43.1%)

  56,7 mln

  344(40.9%)

  63,3 mln

  381(42.4%)

  60,2 mln

  362(41%)

  67,2 mln

  403(45.8%)

  66,9 mln

  404(42.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,3 mln

  137(20.1%)

  22,8 mln

  140(21.2%)

  22,6 mln

  138(19.2%)

  23,5 mln

  142(16.9%)

  26,9 mln

  162(18%)

  44,5 mln

  268(30.3%)

  40,9 mln

  246(27.9%)

  36,0 mln

  217(23%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  27,3 mln

  168(24.7%)

  17,7 mln

  109(16.4%)

  17,1 mln

  104(14.5%)

  28,3 mln

  172(20.4%)

  29,6 mln

  178(19.8%)

  13,8 mln

  82,7(9.4%)

  13,3 mln

  79,7(9.1%)

  17,7 mln

  107(11.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  46,5(6.8%)

  9,8 mln

  60,3(9.1%)

  8,3 mln

  50,5(7%)

  9,7 mln

  58,7(7%)

  10,7 mln

  64,5(7.2%)

  10,4 mln

  62,6(7.1%)

  9,7 mln

  58,0(6.6%)

  11,2 mln

  67,5(7.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  7,3(1.1%)

  905,7 tys

  5,6(0.8%)

  2,2 mln

  13,4(1.9%)

  774,4 tys

  4,7(0.6%)

  831,7 tys

  5,0(0.6%)

  1,9 mln

  11,6(1.3%)

  940,3 tys

  5,6(0.6%)

  8,8 mln

  53,0(5.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,7 mln

  23,0(3.4%)

  3,1 mln

  19,0(2.9%)

  2,9 mln

  17,5(2.4%)

  4,9 mln

  29,4(3.5%)

  5,4 mln

  32,4(3.6%)

  4,1 mln

  24,5(2.8%)

  4,7 mln

  28,1(3.2%)

  5,0 mln

  30,2(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  8,5(1.2%)

  1,7 mln

  10,5(1.6%)

  3,2 mln

  19,7(2.7%)

  1,5 mln

  8,9(1.1%)

  1,8 mln

  11,1(1.2%)

  1,9 mln

  11,3(1.3%)

  2,0 mln

  11,8(1.3%)

  1,8 mln

  11,1(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  8,1(1.2%)

  799,0 tys

  4,9(0.7%)

  3,6 mln

  22,1(3.1%)

  2,9 mln

  17,8(2.1%)

  791,3 tys

  4,8(0.5%)

  2,2 mln

  13,2(1.5%)

  928,8 tys

  5,6(0.6%)

  1,6 mln

  9,4(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  939,1 tys

  5,8(0.8%)

  678,5 tys

  4,2(0.6%)

  693,0 tys

  4,2(0.6%)

  2,0 mln

  12,0(1.4%)

  3,6 mln

  21,8(2.4%)

  749,9 tys

  4,5(0.5%)

  760,1 tys

  4,6(0.5%)

  969,4 tys

  5,8(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  585,1 tys

  3,6(0.5%)

  383,6 tys

  2,4(0.4%)

  472,3 tys

  2,9(0.4%)

  426,2 tys

  2,6(0.3%)

  530,8 tys

  3,2(0.4%)

  789,4 tys

  4,7(0.5%)

  649,3 tys

  3,9(0.4%)

  885,3 tys

  5,3(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  885,8 tys

  5,5(0.8%)

  991,4 tys

  6,1(0.9%)

  1,0 mln

  6,2(0.9%)

  1,0 mln

  6,2(0.7%)

  1,2 mln

  7,0(0.8%)

  448,6 tys

  2,7(0.3%)

  928,0 tys

  5,6(0.6%)

  883,9 tys

  5,3(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  370,8 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,3(0.3%)

  438,2 tys

  2,7(0.3%)

  461,7 tys

  2,8(0.3%)

  462,0 tys

  2,8(0.3%)

  461,0 tys

  2,8(0.3%)

  461,5 tys

  2,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  45,9 tys

  0,3(0%)

  1,9 mln

  11,9(1.8%)

  105,3 tys

  0,6(0.1%)

  2,1 mln

  12,9(1.5%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  685,4 tys

  4,1(0.5%)

  60,3 tys

  0,4(0%)

  159,7 tys

  1,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  56,1 tys

  0,3(0.1%)

  12,3 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  89,7 tys

  0,5(0.1%)

  162,6 tys

  1,0(0.1%)

  637,1 tys

  3,8(0.4%)

  189,0 tys

  1,1(0.1%)

  155,3 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  7,5(1.1%)

  606,2 tys

  3,7(0.6%)

  1,3 mln

  8,1(1.1%)

  925,8 tys

  5,6(0.7%)

  491,2 tys

  3,0(0.3%)

  238,1 tys

  1,4(0.2%)

  126,0 tys

  0,8(0.1%)

  155,2 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  35,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,3 tys

  0,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  15,0 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  18,1 tys

  0,1(0%)

  18,8 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  39,8 tys

  0,2(0%)

  29,8 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,5 tys

  0,3(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  214

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  16,3 tys

  0,1(0%)

  16,6 tys

  0,1(0%)

  18,1 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  15,6 tys

  0,1(0%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  33,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,2(0%)

  293,7 tys

  1,8(0.2%)

  63,0 tys

  0,4(0%)

  85,0 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  91,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bielski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 660 mieszkańców powiatu bielskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 236 kobiet oraz 20 424 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców powiatu bielskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bielskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bielskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w powiecie bielskim mieściło się 67 przedszkoli, w których do 300 oddziałów uczęszczało 6 375 dzieci (3 047 dziewczynek oraz 3 328 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bielskim mieściło się 48 przedszkoli, w których do 166 oddziałów uczęszczało 3 858 dzieci (1 955 dziewczynek oraz 1 903 chłopców). Dostępnych było 3 708 miejsc.

  19,0% mieszkańców powiatu bielskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 859 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 57 szkół podstawowych, w których w 809 oddziałach uczyło się 14 490 uczniów (6 933 kobiety oraz 7 557 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bielskim placówkę miało 48 szkół podstawowych, w których w 466 oddziałach uczyło się 9 577 uczniów (4 671 kobiet oraz 4 906 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,87.

  W powiecie bielskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 630 uczniów (408 kobiet oraz 222 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 145 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bielskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 316 uczniów (805 kobiet oraz 511 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 460 absolwentów.

  W powiecie bielskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 13 oddziałach uczyło się 261 uczniów (97 kobiet oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,5 uczniów. 20,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców powiatu bielskiego w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 25,0% mężczyzn).

 • 22,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat bielski
  22,5%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 26,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. bielski
  35,1%
  Województwo
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • powiat bielski
  2,7%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. bielski
  22,0%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,2%
  śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. bielski
  9,0%
  Województwo
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 10,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat bielski
  3,2%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 859 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  859,0
  śląskie
  906,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,84
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 67Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 300 Oddziały
 • 30 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 6 290 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat bielski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 375 Dzieci
 • 3 047 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 328 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 114 2 lata i mniej
 • 114
 • 1 420 3 lata
 • 1 420
 • 1 678 4 lata
 • 1 678
 • 1 630 5 lata
 • 1 630
 • 1 509 6 lat
 • 1 509
 • 24 7 lat i więcej
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 52 2 lata i mniej
 • 52
 • 680 3 lata
 • 680
 • 796 4 lata
 • 796
 • 791 5 lata
 • 791
 • 720 6 lat
 • 720
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 62 2 lata i mniej
 • 62
 • 740 3 lata
 • 740
 • 882 4 lata
 • 882
 • 839 5 lata
 • 839
 • 789 6 lat
 • 789
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • 631 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 545,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 542,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 51,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 774 Oddziały
 • 14 355 Uczniowie
 • 6 913 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 442 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 824 Uczniowie w 1 klasie
 • 838 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 986 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 586 Absolwenci
 • 777 Kobiety
  (absolwenci)
 • 809 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 35 Oddziały
 • 135 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,8%
  85,2%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,9
  Województwo
  17,2
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,9
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,9
 • 18,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,5
 • 3,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,9
 •  
 • 1 146,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 956,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 189,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bielski
  90,87
  woj. śląskie
  97,17
  Kraj
  95,71
 • 90,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat bielski
  90,26
  woj. śląskie
  95,97
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bielski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bielski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 606 Uczniowie
 • 398 Kobiety
  (uczniowie)
 • 208 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,7%
  34,3%
 • 124 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 135 Absolwenci
 • 85 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat bielski
  22,5
  Województwo
  26,5
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 58,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,8%
  63,2%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. bielski
  20,1
  śląskie
  17,9
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,1
 • 27,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,9
 • 7,6 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bielski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bielskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie bielskim znajdowało się 7 hoteli (3 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6
  • schroniska: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 8
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 9
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 12
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 28, liczba miejsc: 1 882)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 12
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 30


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie bielskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie bielskim 14 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 749 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 616 (uczestnicy: 60 882)
  • seanse filmowe: 111 (uczestnicy: 2 504)
  • wystawy: 56 (uczestnicy: 3 067)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 9 375)
  • koncerty: 74 (uczestnicy: 15 043)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 100 (uczestnicy: 2 839)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 52 (uczestnicy: 4 704)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 7 581)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 4 972)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 67)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 7 500)
  • warsztaty: 115 (uczestnicy: 2 978)
  • inne: 11 (uczestnicy: 252)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 124 (członkowie: 2 735)
  • plastyczne/techniczne: 50 (członkowie: 591)
  • taneczne: 36 (członkowie: 986)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 140)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 10)
  • teatralne: 3 (członkowie: 82)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 4)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 626)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 85)
  • inne: 12 (członkowie: 191)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 102)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 40)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 30)
  • tańca: 3 (absolwenci: 32)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 16
  • muzyczne: 10
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 11
  • sale baletowe/taneczne: 14
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 133 (członkowie: 2 815)
  • teatralne: 14 (członkowie: 207)
  • muzyczne - instrumentalne: 33 (członkowie: 651)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 393)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 27 (członkowie: 692)
  • taneczne: 36 (członkowie: 827)
  • inne: 4 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie bielskim działały 2 kina posiadające 5 sal z 1 020 miejscami na widowni. Odbyło się 7 220 seansów, na które przyszło 102 789 widzów, w tym 1 643 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 21 172 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie bielskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 15 451 zwiedzających, co daje 932 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie bielskim działało 35 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 675 192 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 81 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 622 129 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 207
  • dostępne dla czytelników: 71
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 71
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 29
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 35
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 35
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 27


 • Kluby sportowe w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bielskim działało 59 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 455 członków. Zarejestrowano 4 057 ćwiczących (mężczyźni: 3 080, kobiety: 977, chłopcy do lat 18: 2 265, dziewczęta do lat 18: 864). Aktywnych było 95 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (100), instruktora sportowego (100) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bielskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bielski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bielski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 48 wypadków drogowych w powiecie bielskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 49 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 28,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 35,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie bielskim zarejestrowanych było 136 457 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 109 519 samochodów osobowych (661,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 14 465 samochodów ciężarowych (93,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 316 autobusów (1,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 059 ciągników siodłowych (6,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 042 motocykli (42,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie bielskim znajdowało się 29 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 122 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 117 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bielskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 48 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 49 Ranni
  (rok 2022)
 • 39 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bielskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 28,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. bielski
  28,9
  woj. śląskie
  45,6
  Polska
  56,5
 • 3,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat bielski
  3,0
  śląskie
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 29,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat bielski
  29,5
  Województwo
  52,1
  Cała Polska
  65,5
 • 2,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  2,2
  woj. śląskie
  4,2
  Cały kraj
  6,6
 • 35,18 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. bielski
  35,2
  śląskie
  72,9
  Cały kraj
  77,6
 • 10,42 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  10,4
  Województwo
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 102,08 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat bielski
  102,1
  Województwo
  114,1
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 136 457 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bielskim w 2021 roku
 • 109 519 Samochody osobowe
 • 14 465 Samochody ciężarowe
 • 147 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 316 Autobusy
 • 936 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 059 Ciągniki samochodowe
 • 1 059   Ciągniki siodłowe
 • 3 120 Ciągniki rolnicze
 • 7 042 Motocykle
 • 1 804   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 854 Motorowery
 • 109 519Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Samochody osobowe w powiecie bielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 661,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  661,1
  śląskie
  654,3
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg26 720
  • 1400-1649 kg27 292
  • 1650-1899 kg26 603
  • 1900 kg i więcej28 904
 • 26 720 do 1399 kg
 • 27 292 1400-1649 kg
 • 26 603 1650-1899 kg
 • 28 904 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 50 416 do 1399 cm3
 • 50 416
 • 51 419 1400-1999 cm3
 • 51 419
 • 7 684 2000 i więcej cm3
 • 7 684
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna63 887
  • olej napędowy32 345
  • gaz (LPG)11 664
  • pozostałe1 623
 • 63 887 benzyna
 • 32 345 olej napędowy
 • 11 664 gaz (LPG)
 • 1 623 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 606 do 1 roku
 • 1 606
 • 1 618 2 lata
 • 1 618
 • 1 997 3 lata
 • 1 997
 • 4 875 4-5 lat
 • 4 875
 • 5 085 6-7 lat
 • 5 085
 • 5 511 8-9 lat
 • 5 511
 • 7 435 10-11 lat
 • 7 435
 • 20 244 12-15 lat
 • 20 244
 • 22 626 16-20 lat
 • 22 626
 • 14 515 21-25 lat
 • 14 515
 • 7 802 26-30 lat
 • 7 802
 • 16 205 31 lat i więcej
 • 16 205
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bielskim
 • pow. bielski
  18,2 lat
  Województwo
  18,0 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 14 465Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 93,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  93,7
  woj. śląskie
  91,1
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 988 do 999 kg
 • 6 988
 • 4 511 1000-1499 kg
 • 4 511
 • 1 020 1500-2999 kg
 • 1 020
 • 166 3000-3499 kg
 • 166
 • 264 3500-4999 kg
 • 264
 • 625 5000-6999 kg
 • 625
 • 387 7000-9999 kg
 • 387
 • 333 10000-14999 kg
 • 333
 • 171 15000 kg i więcej
 • 171
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 006
  • olej napędowy10 591
  • gaz (LPG)579
  • pozostałe1 289
 • 2 006 benzyna
 • 10 591 olej napędowy
 • 579 gaz (LPG)
 • 1 289 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 171 do 1 roku
 • 171
 • 172 2 lata
 • 172
 • 265 3 lata
 • 265
 • 591 4-5 lat
 • 591
 • 790 6-7 lat
 • 790
 • 712 8-9 lat
 • 712
 • 1 131 10-11 lat
 • 1 131
 • 2 310 12-15 lat
 • 2 310
 • 2 491 16-20 lat
 • 2 491
 • 2 020 21-25 lat
 • 2 020
 • 1 152 26-30 lat
 • 1 152
 • 2 660 31 lat i więcej
 • 2 660
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bielskim
 • Powiat
  19,0 lat
  śląskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 316Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Autobusy w powiecie bielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. bielski
  1,9
  Województwo
  2,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy249
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe64
 • 3 benzyna
 • 249 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 64 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 12 4-5 lat
 • 12
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 56 16-20 lat
 • 56
 • 60 21-25 lat
 • 60
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 92 31 lat i więcej
 • 92
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bielskim
 • Powiat
  22,4 lat
  śląskie
  22,2 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 1 059Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,4
  śląskie
  10,2
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy939
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe116
 • 2 benzyna
 • 939 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 116 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 8 2 lata
 • 8
 • 23 3 lata
 • 23
 • 86 4-5 lat
 • 86
 • 104 6-7 lat
 • 104
 • 105 8-9 lat
 • 105
 • 109 10-11 lat
 • 109
 • 189 12-15 lat
 • 189
 • 157 16-20 lat
 • 157
 • 114 21-25 lat
 • 114
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 101 31 lat i więcej
 • 101
 • 15,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bielskim
 • pow. bielski
  15,3 lat
  śląskie
  13,8 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 7 042Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Motocykle w powiecie bielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 42,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. bielski
  42,5
  śląskie
  37,6
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 134 do 1 roku
 • 134
 • 125 2 lata
 • 125
 • 118 3 lata
 • 118
 • 259 4-5 lat
 • 259
 • 340 6-7 lat
 • 340
 • 223 8-9 lat
 • 223
 • 287 10-11 lat
 • 287
 • 837 12-15 lat
 • 837
 • 954 16-20 lat
 • 954
 • 751 21-25 lat
 • 751
 • 414 26-30 lat
 • 414
 • 2 600 31 lat i więcej
 • 2 600
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bielskim
 • Tutaj
  22,3 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bielskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 626,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. bielski
  626,6 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat bielski
  1,7 km
  Województwo
  3,2 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 117 Liczba licencji na taksówki
 • 122 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami