Powiat bielski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bielski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 166 405 Liczba mieszkańców
 • 459 km2 Powierzchnia
 • 355 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,8% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Płonka Starosta
 • ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała Adres starostwa powiatowego
 • SBI Tablice rejestracyjne
Powiat bielski na mapie
Identyfikatory
 • 2402 TERYT (TERC)
Herb powiatu bielskiego
powiat bielski herb
Flaga powiatu bielskiego
powiat bielski flaga

Powiat bielski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat bielski ma 166 405 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 12,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bielskiego w 2050 roku wynosi 175 200, z czego 89 350 to kobiety, a 85 850 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bielskiego zawarli w 2020 roku 651 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu bielskiego jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bielski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -244. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,47 na 1000 mieszkańców powiatu bielskiego. W 2020 roku urodziło się 1 670 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 48,2% zgonów w powiecie bielskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,7% zgonów w powiecie bielskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bielskiego przypada 11.52 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 983 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 405 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bielskiego 578. W tym samym roku 48 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 36 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  59,8% mieszkańców powiatu bielskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bielskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 166 405 Liczba mieszkańców
 • 85 169 Kobiety
 • 81 236 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bielskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 175 200 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 350 Kobiety
 • 85 850 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bielskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat bielski
  40,9 lat
  Województwo
  43,1 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bielski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bielskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  śląskie
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  60,1%
  Województwo
  57,5%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. bielski
  8,7%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,6%
  woj. śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  śląskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bielskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. bielski
  3,9
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,4
  śląskie
  1,4
  Polska
  1,3
 • 651 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bielskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -244 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -111 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -133 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. bielski
  -1,5
  Województwo
  -4,9
  Cała Polska
  -3,2
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bielskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bielskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bielskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bielskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 670 Urodzenia żywe
 • 806 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 864 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,1
  śląskie
  8,5
  Polska
  9,3
 • 42,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  42,8
  śląskie
  37,6
  Cały kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 350 g Średnia waga noworodków
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 417 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 350 g
  woj. śląskie
  3 327 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 152 Waga 4000g - 4499g
 • 152
 • 482 Waga 3500g - 3999g
 • 482
 • 711 Waga 3000g - 3499g
 • 711
 • 235 Waga 2500g - 2999g
 • 235
 • 57 Waga 2000g - 2499g
 • 57
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,48
  Województwo
  1,32
  Kraj
  1,38
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat bielski
  0,72
  śląskie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat bielski
  0,87
  woj. śląskie
  0,64
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie bielskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 914 Zgony
 • 917 Kobiety
  (Zgony)
 • 997 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 37,5%
  62,5%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,5
  śląskie
  13,3
  Kraj
  12,5
 • 114,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  114,6
  śląskie
  157,4
  Cała Polska
  134,3
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. bielski
  4,8
  woj. śląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,6
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat bielski
  2,9
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  3,4
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bielskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat bielski
  48,2%
  woj. śląskie
  41,9%
  Kraj
  39,4%
 • 26,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,7%
  śląskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat bielski
  4,3%
  śląskie
  5,0%
  Cały kraj
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  10,3
  Cała Polska
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  79,2
  Polska
  70,4
 • 252,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. bielski
  252,8
  Województwo
  313,1
  Kraj
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,7
  Kraj
  261,3
 • 455,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 484,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  455,3
  śląskie
  478,9
  Kraj
  421,0
 • 57,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  57,8
  woj. śląskie
  72,9
  Kraj
  69,5
 • 30,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  30,7
  Województwo
  38,8
  Kraj
  35,1
 • 1,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat bielski
  1,2
  śląskie
  8,6
  Kraj
  7,9
 • 0,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,1%
  śląskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bielskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 132 Osoby w zamachach samobójczych
 • 64 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 68 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 100 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 31 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 80 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat bielski
  80,0
  woj. śląskie
  36,0
  Polska
  31,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  19,0
  woj. śląskie
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 18 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 18
 • 31 zażycie innych leków
 • 31
 • 10 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 10
 • 21 samookaleczenie powierzchniowe
 • 21
 • 11 rzucenie się z wysokości
 • 11
 • 34 powieszenie się
 • 34
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 7 rzucenie się z wysokości
 • 7
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 31 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 31
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 19 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 19
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 15 zawód miłosny
 • 15
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 5 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 5
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 17 inna nie wymieniona
 • 17
 • 37 nieustalona
 • 37
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 17 13-18 lat
 • 17
 • 19 19-24 lat
 • 19
 • 14 25-29 lat
 • 14
 • 56 30-49 lat
 • 56
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy18
  • pod wpływem alkoholu41
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków24
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony48
 • 18 trzeźwy
 • 41 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 24 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 48 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony28
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 28 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 64 kawaler/panna
 • 64
 • 35 żonaty/zamężna
 • 35
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 6 wdowiec/wdowa
 • 6
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 17 nieustalony
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 16 kawaler/panna
 • 16
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne17
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie12
  • wyższe3
  • nieustalony93
 • 2 podstawowe niepełne
 • 17 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 12 średnie
 • 3 wyższe
 • 93 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony27
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 27 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 33 praca
 • 33
 • 26 na utrzymaniu innej osoby
 • 26
 • 2 renta
 • 2
 • 8 emerytura
 • 8
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 55 nieustalony
 • 55
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 983 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 024 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 959 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 405 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 713 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 692 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 590 Saldo migracji
 • 312 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 278 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 578 Saldo migracji wewnętrznych
 • 311 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 267 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bielskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bielski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bielski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bielskim oddano do użytku 602 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bielskim to 51 811 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 312 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  81,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bielskim to 5,03 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie bielskim to 127,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,71% mieszkań posiada łazienkę, 87,42% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,99% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie bielskim 238 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 466 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 642 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 68 transakcji (mediana cen - 5 711 zł/m2, średnia - 6 574 zł/m2), a na rynku wtórnym 170 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 181 zł/m2, średnia - 3 830 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 466 zł
 • Tutaj
  4 466 zł
  Województwo
  3 960 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 4 466 zł Ogółem
 • 4 466 zł
 • 4 530 zł do 40 m2
 • 4 530 zł
 • 4 622 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 622 zł
 • 3 718 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 718 zł
 • 3 895 zł od 80,1 m2
 • 3 895 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 642 zł
 • powiat bielski
  4 642 zł
  Województwo
  3 988 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 642 zł Ogółem
 • 4 642 zł
 • 4 958 zł do 40 m2
 • 4 958 zł
 • 5 102 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 102 zł
 • 4 021 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 021 zł
 • 4 012 zł od 80,1 m2
 • 4 012 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 238
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m268
  • od 40,1 do 60 m2108
  • od 60,1 do 80 m232
  • od 80,1 m230
 • 68 do 40 m2
 • 108 od 40,1 do 60 m2
 • 32 od 60,1 do 80 m2
 • 30 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bielskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 711 zł
 • Powiat
  5 711 zł
  Województwo
  4 948 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 5 711 zł Ogółem
 • 5 711 zł
 • 8 126 zł do 40 m2
 • 8 126 zł
 • 5 567 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 567 zł
 • 5 902 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 902 zł
 • 4 843 zł od 80,1 m2
 • 4 843 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 574 zł
 • Powiat
  6 574 zł
  Województwo
  4 909 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 6 574 zł Ogółem
 • 6 574 zł
 • 7 214 zł do 40 m2
 • 7 214 zł
 • 7 371 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 371 zł
 • 5 996 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 996 zł
 • 5 668 zł od 80,1 m2
 • 5 668 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 68
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m226
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m213
 • 20 do 40 m2
 • 26 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 181 zł
 • Powiat
  4 181 zł
  woj. śląskie
  3 625 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 4 181 zł Ogółem
 • 4 181 zł
 • 4 290 zł do 40 m2
 • 4 290 zł
 • 4 476 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 476 zł
 • 3 049 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 049 zł
 • 2 444 zł od 80,1 m2
 • 2 444 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 830 zł
 • pow. bielski
  3 830 zł
  woj. śląskie
  3 718 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 830 zł Ogółem
 • 3 830 zł
 • 4 026 zł do 40 m2
 • 4 026 zł
 • 4 401 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 401 zł
 • 3 182 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 182 zł
 • 2 866 zł od 80,1 m2
 • 2 866 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 170
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m248
  • od 40,1 do 60 m282
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m217
 • 48 do 40 m2
 • 82 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 51 811 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 311,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  311,50
  Województwo
  401,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 94,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. bielski
  94,60 m2
  woj. śląskie
  71,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,50 m2
  woj. śląskie
  28,80 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,54
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,82
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. bielski
  3,21
  śląskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. bielski
  0,71
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 602 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bielski
  3,62
  woj. śląskie
  4,07
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3 031 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,03
  Województwo
  4,03
  Polska
  3,77
 • 18,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  18,22
  śląskie
  16,39
  Kraj
  21,77
 • 76 963 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 127,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bielski
  127,8 m2
  śląskie
  95,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat bielski
  0,46 m2
  śląskie
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. bielski
  97,92%
  Województwo
  98,82%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,80%
  Województwo
  95,61%
  Cały kraj
  94,01%
 • 94,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat bielski
  94,71%
  Województwo
  94,04%
  Cała Polska
  91,78%
 • 87,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,42%
  woj. śląskie
  82,40%
  Cała Polska
  83,08%
 • 81,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,99%
  Województwo
  66,35%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat bielski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bielskim na 1000 mieszkańców pracuje 216osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bielskim wynosiło w 2020 roku 4,4% (5,2% wśród kobiet i 3,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bielskim wynosiło 4 819,89 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bielskiego 30 538 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 18 511 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 027.

  17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bielskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,9% w przemyśle i budownictwie, a 17,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 216 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  216,0
  śląskie
  275,0
  Cała Polska
  252,0
 • 4,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,2% Kobiety
 • 3,7% Mężczyźni
 • powiat bielski
  4,4%
  woj. śląskie
  4,9%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bielskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bielskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bielskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 820 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat bielski
  4 820 PLN
  woj. śląskie
  5 451 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bielskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 30 538 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 18 511 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 027 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,9% Przemysł i budownictwo
 • 35,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 27,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bielskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 35 997 Pracujący ogółem
 • 17 891 Kobiety
 • 18 106 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bielskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bielski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,1
  Województwo
  69,3
  Kraj
  68,0
 • 34,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bielski
  34,2
  Województwo
  40,2
  Cały kraj
  37,5
 • 103,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat bielski
  103,8
  śląskie
  138,1
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bielski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bielskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 18 802 podmioty gospodarki narodowej, z czego 15 242 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 157 nowych podmiotów, a 638 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 688) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 157) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 339) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (638) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bielskim najwięcej (1 143) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 098) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (270) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,9% (5 249) podmiotów, a 70,6% (13 283) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bielskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18 802 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 270 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 249 Przemysł i budownictwo
 • 13 283 Pozostała działalność
 • 1 157 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bielskim w 2020 roku
 • 638 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bielskim w 2020 roku
 • 15 242 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 098 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 098
 • 609 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 609
 • 80 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 80
 • 13 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 18 787 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 18 787
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 1 302 Spółki handlowe ogółem
 • 1 302
 • 115  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 115
 • 20  Spółki handlowe - akcyjne
 • 20
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 5    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 982  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 982
 • 108    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 108
 • 1 143 Spółki cywilne ogółem
 • 1 143
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 242 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 674 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 674
 • 2 517 Budownictwo
 • 2 517
 • 1 808 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 808
 • 1 429 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 429
 • 997 Transport i gospodarka magazynowa
 • 997
 • 817 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 817
 • 806 Pozostała działalność
 • 806
 • 652 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 652
 • 538 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 538
 • 505 Informacja i komunikacja
 • 505
 • 444 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 444
 • 409 Edukacja
 • 409
 • 225 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 225
 • 184 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 184
 • 180 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 180
 • 43 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 43
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bielski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bielskim stwierdzono 2 746 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bielskim wynosi 79,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bielskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,56 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,55 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,59 (82%), drogowe - 1,69 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 746 Przestępstwa ogółem
 • 2 746
 • 1 255 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 255
 • 1 095 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 095
 • 281 Przestępstwa drogowe
 • 281
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 1 756 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 756
 • 16,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,52
  woj. śląskie
  26,09
  Cała Polska
  19,96
 • 7,55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. bielski
  7,55
  woj. śląskie
  13,67
  Polska
  12,25
 • 6,59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,59
  śląskie
  10,18
  Polska
  5,17
 • 1,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,69
  śląskie
  1,41
  Kraj
  1,73
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat bielski
  0,24
  woj. śląskie
  0,45
  Cała Polska
  0,37
 • 10,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. bielski
  10,56
  śląskie
  13,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  79%
  Cały kraj
  73%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  71%
  śląskie
  68%
  Cała Polska
  65%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. bielski
  83%
  Województwo
  91%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. bielski
  98%
  śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat bielski
  80%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bielski
  76%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  54%

Powiat bielski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bielskiego wyniosła w 2020 roku 132,4 mln złotych, co daje 797 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 7.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu bielskiego - 28.9% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (17.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 33,1 mln złotych, czyli 25,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bielskiego wyniosła w 2020 roku 147,0 mln złotych, co daje 884 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.4%). W budżecie powiatu bielskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 330 złotych na mieszkańca (37,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,4 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bielskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bielskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bielskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,1 mln

  676(100%)

  116,1 mln

  721(100%)

  109,0 mln

  674(100%)

  105,0 mln

  646(100%)

  114,9 mln

  703(100%)

  143,1 mln

  870(100%)

  141,4 mln

  855(100%)

  132,4 mln

  797(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  46,4 mln

  289(42.9%)

  55,4 mln

  343(47.7%)

  41,9 mln

  258(38.4%)

  30,2 mln

  185(28.8%)

  37,5 mln

  229(32.6%)

  52,2 mln

  317(36.5%)

  46,8 mln

  282(33.1%)

  38,3 mln

  230(28.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,1 mln

  119(17.7%)

  18,5 mln

  115(16%)

  19,2 mln

  119(17.6%)

  22,0 mln

  135(21%)

  21,7 mln

  132(18.9%)

  21,3 mln

  129(14.9%)

  22,2 mln

  134(15.7%)

  24,1 mln

  145(18.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,3 mln

  95,4(14.2%)

  15,3 mln

  94,9(13.2%)

  16,6 mln

  102(15.2%)

  15,8 mln

  96,8(15%)

  18,6 mln

  113(16.2%)

  21,4 mln

  130(15%)

  22,8 mln

  137(16.1%)

  23,0 mln

  138(17.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,5 mln

  71,8(10.7%)

  11,9 mln

  73,7(10.2%)

  12,2 mln

  75,0(11.2%)

  14,2 mln

  87,2(13.5%)

  10,1 mln

  61,8(8.8%)

  11,4 mln

  69,0(8%)

  12,6 mln

  76,2(8.9%)

  13,5 mln

  81,2(10.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,3 mln

  33,2(4.9%)

  5,4 mln

  33,7(4.7%)

  5,7 mln

  35,5(5.3%)

  6,0 mln

  37,0(5.7%)

  6,7 mln

  40,6(5.8%)

  8,1 mln

  49,4(5.7%)

  8,2 mln

  49,6(5.8%)

  8,4 mln

  50,7(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  17,7(2.6%)

  2,7 mln

  16,6(2.3%)

  2,8 mln

  17,0(2.5%)

  2,9 mln

  17,6(2.7%)

  2,6 mln

  15,6(2.2%)

  3,2 mln

  19,2(2.2%)

  3,3 mln

  19,7(2.3%)

  3,8 mln

  22,9(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  8,9(1.3%)

  819,9 tys

  5,1(0.7%)

  1,5 mln

  9,1(1.4%)

  5,5 mln

  33,6(5.2%)

  1,6 mln

  9,8(1.4%)

  4,5 mln

  27,5(3.2%)

  3,4 mln

  20,7(2.4%)

  3,4 mln

  20,5(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  11,0(1.6%)

  3,0 mln

  18,6(2.6%)

  2,2 mln

  13,6(2%)

  3,3 mln

  20,1(3.1%)

  3,5 mln

  21,1(3%)

  3,7 mln

  22,6(2.6%)

  4,3 mln

  25,6(3%)

  3,0 mln

  17,7(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  982,4 tys

  6,1(0.9%)

  843,0 tys

  5,2(0.7%)

  1,4 mln

  8,5(1.3%)

  1,7 mln

  10,4(1.6%)

  3,1 mln

  18,9(2.7%)

  1,5 mln

  8,8(1%)

  2,0 mln

  11,9(1.4%)

  1,9 mln

  11,5(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  334,7 tys

  2,1(0.3%)

  69,8 tys

  0,4(0.1%)

  650,1 tys

  4,0(0.6%)

  188,6 tys

  1,2(0.2%)

  309,7 tys

  1,9(0.3%)

  466,5 tys

  2,8(0.3%)

  723,2 tys

  4,4(0.5%)

  1,7 mln

  9,9(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  8,1(1.2%)

  283,1 tys

  1,8(0.2%)

  3,0 mln

  18,6(2.8%)

  1,3 mln

  7,8(1.2%)

  1,1 mln

  6,5(0.9%)

  3,5 mln

  21,0(2.4%)

  2,2 mln

  13,4(1.6%)

  1,6 mln

  9,5(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  867,7 tys

  5,4(0.8%)

  905,4 tys

  5,6(0.8%)

  1,2 mln

  7,6(1.1%)

  905,7 tys

  5,6(0.9%)

  1,1 mln

  6,7(1%)

  4,2 mln

  25,7(3%)

  4,3 mln

  25,6(3%)

  979,1 tys

  5,9(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  483,9 tys

  3,0(0.4%)

  412,4 tys

  2,6(0.4%)

  373,1 tys

  2,3(0.3%)

  391,8 tys

  2,4(0.4%)

  574,3 tys

  3,5(0.5%)

  653,4 tys

  4,0(0.5%)

  564,9 tys

  3,4(0.4%)

  476,9 tys

  2,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,8 tys

  2,3(0.4%)

  374,6 tys

  2,3(0.3%)

  438,2 tys

  2,7(0.3%)

  461,7 tys

  2,8(0.3%)

  462,0 tys

  2,8(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  18,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  742,5 tys

  4,5(0.5%)

  247,5 tys

  1,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  291,8 tys

  1,8(0.3%)

  178,7 tys

  1,1(0.2%)

  161,9 tys

  1,0(0.1%)

  130,0 tys

  0,8(0.1%)

  97,9 tys

  0,6(0.1%)

  66,6 tys

  0,4(0%)

  158,6 tys

  1,0(0.1%)

  135,4 tys

  0,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  90,7 tys

  0,6(0.1%)

  92,8 tys

  0,6(0.1%)

  94,5 tys

  0,6(0.1%)

  95,6 tys

  0,6(0.1%)

  96,7 tys

  0,6(0.1%)

  101,9 tys

  0,6(0.1%)

  104,3 tys

  0,6(0.1%)

  107,6 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  53,5 tys

  0,3(0%)

  91,7 tys

  0,6(0.1%)

  58,3 tys

  0,4(0.1%)

  58,3 tys

  0,4(0.1%)

  69,6 tys

  0,4(0.1%)

  70,0 tys

  0,4(0%)

  69,0 tys

  0,4(0%)

  98,2 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,1 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  49,6 tys

  0,3(0%)

  13,5 tys

  0,1(0%)

  14,5 tys

  0,1(0%)

  16,2 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  139,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  91,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bielskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bielskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bielskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,7 mln

  661(100%)

  116,1 mln

  721(100%)

  110,6 mln

  684(100%)

  107,6 mln

  662(100%)

  117,9 mln

  722(100%)

  138,9 mln

  845(100%)

  149,2 mln

  902(100%)

  147,0 mln

  884(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  35,9 mln

  224(33.9%)

  38,5 mln

  239(33.2%)

  42,0 mln

  259(38%)

  45,7 mln

  281(42.5%)

  50,8 mln

  310(43.1%)

  56,7 mln

  344(40.9%)

  63,3 mln

  381(42.4%)

  60,2 mln

  362(41%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,0 mln

  137(20.8%)

  21,3 mln

  132(18.3%)

  22,3 mln

  137(20.1%)

  22,8 mln

  140(21.2%)

  22,6 mln

  138(19.2%)

  23,5 mln

  142(16.9%)

  26,9 mln

  162(18%)

  44,5 mln

  268(30.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  29,8 mln

  186(28.2%)

  38,4 mln

  238(33.1%)

  27,3 mln

  168(24.7%)

  17,7 mln

  109(16.4%)

  17,1 mln

  104(14.5%)

  28,3 mln

  172(20.4%)

  29,6 mln

  178(19.8%)

  13,8 mln

  82,7(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  46,0(7%)

  7,5 mln

  46,5(6.5%)

  7,5 mln

  46,5(6.8%)

  9,8 mln

  60,3(9.1%)

  8,3 mln

  50,5(7%)

  9,7 mln

  58,7(7%)

  10,7 mln

  64,5(7.2%)

  10,4 mln

  62,6(7.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,9 mln

  18,0(2.7%)

  3,7 mln

  23,1(3.2%)

  3,7 mln

  23,0(3.4%)

  3,1 mln

  19,0(2.9%)

  2,9 mln

  17,5(2.4%)

  4,9 mln

  29,4(3.5%)

  5,4 mln

  32,4(3.6%)

  4,1 mln

  24,5(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  6,2(0.9%)

  838,8 tys

  5,2(0.7%)

  1,3 mln

  8,1(1.2%)

  799,0 tys

  4,9(0.7%)

  3,6 mln

  22,1(3.1%)

  2,9 mln

  17,8(2.1%)

  791,3 tys

  4,8(0.5%)

  2,2 mln

  13,2(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  11,1(1.7%)

  1,1 mln

  6,9(1%)

  1,2 mln

  7,3(1.1%)

  905,7 tys

  5,6(0.8%)

  2,2 mln

  13,4(1.9%)

  774,4 tys

  4,7(0.6%)

  831,7 tys

  5,0(0.6%)

  1,9 mln

  11,6(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  13,6(2.1%)

  1,5 mln

  9,3(1.3%)

  1,4 mln

  8,5(1.2%)

  1,7 mln

  10,5(1.6%)

  3,2 mln

  19,7(2.7%)

  1,5 mln

  8,9(1.1%)

  1,8 mln

  11,1(1.2%)

  1,9 mln

  11,3(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  593,5 tys

  3,7(0.6%)

  743,0 tys

  4,6(0.6%)

  585,1 tys

  3,6(0.5%)

  383,6 tys

  2,4(0.4%)

  472,3 tys

  2,9(0.4%)

  426,2 tys

  2,6(0.3%)

  530,8 tys

  3,2(0.4%)

  789,4 tys

  4,7(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  677,7 tys

  4,2(0.6%)

  691,0 tys

  4,3(0.6%)

  939,1 tys

  5,8(0.8%)

  678,5 tys

  4,2(0.6%)

  693,0 tys

  4,2(0.6%)

  2,0 mln

  12,0(1.4%)

  3,6 mln

  21,8(2.4%)

  749,9 tys

  4,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  29,9 tys

  0,2(0%)

  38,4 tys

  0,2(0%)

  45,9 tys

  0,3(0%)

  1,9 mln

  11,9(1.8%)

  105,3 tys

  0,6(0.1%)

  2,1 mln

  12,9(1.5%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  685,4 tys

  4,1(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,7 tys

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,0(0%)

  56,1 tys

  0,3(0.1%)

  12,3 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  89,7 tys

  0,5(0.1%)

  162,6 tys

  1,0(0.1%)

  637,1 tys

  3,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,8 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,3(0.3%)

  438,2 tys

  2,7(0.3%)

  461,7 tys

  2,8(0.3%)

  462,0 tys

  2,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  848,2 tys

  5,3(0.8%)

  860,4 tys

  5,3(0.7%)

  885,8 tys

  5,5(0.8%)

  991,4 tys

  6,1(0.9%)

  1,0 mln

  6,2(0.9%)

  1,0 mln

  6,2(0.7%)

  1,2 mln

  7,0(0.8%)

  448,6 tys

  2,7(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  633,2 tys

  3,9(0.6%)

  652,8 tys

  4,0(0.6%)

  1,2 mln

  7,5(1.1%)

  606,2 tys

  3,7(0.6%)

  1,3 mln

  8,1(1.1%)

  925,8 tys

  5,6(0.7%)

  491,2 tys

  3,0(0.3%)

  238,1 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,2 tys

  0,4(0.1%)

  82,7 tys

  0,5(0.1%)

  33,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,2(0%)

  293,7 tys

  1,8(0.2%)

  63,0 tys

  0,4(0%)

  85,0 tys

  0,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  14,9 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  18,1 tys

  0,1(0%)

  18,8 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 tys

  0,0(0%)

  550

  0,0(0%)

  41,5 tys

  0,3(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  214

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  16,3 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  139,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  91,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bielski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 39 319 mieszkańców powiatu bielskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 107 kobiet oraz 20 212 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,7% mieszkańców powiatu bielskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 15,8% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bielskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bielskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,9%) oraz średnie zawodowe (18,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,8%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  W roku 2018 w powiecie bielskim mieściły się 63 przedszkola, w których do 275 oddziałów uczęszczało 5 950 dzieci (2 814 dziewczynek oraz 3 136 chłopców). Dostępnych było 6 290 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bielskim mieściło się 48 przedszkoli, w których do 166 oddziałów uczęszczało 3 858 dzieci (1 955 dziewczynek oraz 1 903 chłopców). Dostępnych było 3 708 miejsc.

  18,8% mieszkańców powiatu bielskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 872 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 56 szkół podstawowych, w których w 731 oddziałach uczyło się 13 658 uczniów (6 648 kobiet oraz 7 010 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bielskim placówkę miało 48 szkół podstawowych, w których w 466 oddziałach uczyło się 9 577 uczniów (4 671 kobiet oraz 4 906 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,2% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,71.

  W powiecie bielskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 558 uczniów (335 kobiet oraz 223 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 188 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bielskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 316 uczniów (805 kobiet oraz 511 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 460 absolwentów.

  W powiecie bielskim znajdują się 2 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 558 uczniów (213 kobiet oraz 345 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 131 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bielskim placówkę miały 3 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 861 uczniów (255 kobiet oraz 606 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 146 absolwentów.

  W powiecie bielskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 127 uczniów (55 kobiet oraz 72 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,5 uczniów. 21,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,0% mieszkańców powiatu bielskiego w wieku potencjalnej nauki (26,3% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat bielski
  15,5%
  woj. śląskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,7%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • pow. bielski
  2,2%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,7%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,8%
  śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. bielski
  29,7%
  Województwo
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 23,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat bielski
  5,4%
  śląskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  15,8%
  śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 18,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 872 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  872,0
  Województwo
  890,0
  Kraj
  873,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. bielski
  0,84
  woj. śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 63Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 275 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 6 290 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat bielski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 950 Dzieci
 • 2 814 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 136 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 80 2 lata i mniej
 • 80
 • 1 333 3 lata
 • 1 333
 • 1 508 4 lata
 • 1 508
 • 1 533 5 lata
 • 1 533
 • 1 479 6 lat
 • 1 479
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 650 3 lata
 • 650
 • 678 4 lata
 • 678
 • 742 5 lata
 • 742
 • 708 6 lat
 • 708
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 683 3 lata
 • 683
 • 830 4 lata
 • 830
 • 791 5 lata
 • 791
 • 771 6 lat
 • 771
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 446 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 515,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 514,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 39,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 709 Oddziały
 • 13 536 Uczniowie
 • 6 627 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 909 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 804 Uczniowie w 1 klasie
 • 842 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 962 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 503 Absolwenci 2016
 • 752 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 751 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 122 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,2%
  82,8%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat bielski
  18,7
  woj. śląskie
  18,1
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,7
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,7
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,1
 • 5,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,5
 •  
 • 1 018,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 854,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 164,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 544 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 535 niemiecki
 • 9 francuski
 • 108 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 76 angielski
 • 32 niemiecki
 •  
 • 92,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat bielski
  92,71
  Województwo
  96,32
  Cała Polska
  95,46
 • 91,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bielski
  91,77
  śląskie
  94,54
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bielski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bielski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 442 Uczniowie
 • 284 Kobiety
  (uczniowie)
 • 158 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,3%
  35,7%
 • 149 Uczniowie w 1 klasie
 • 97 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 149 Absolwenci
 • 85 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 116 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 37 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. bielski
  21,5
  woj. śląskie
  26,5
  Polska
  26,2
 •  
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat bielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 558 Uczniowie
 • 213 Kobiety
  (uczniowie)
 • 345 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,2%
  61,8%
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 131 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat bielski
  27,9
  śląskie
  23,8
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 49,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 32,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 106 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,5%
  58,5%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,4%
  47,6%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat bielski
  21,2
  Województwo
  18,3
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,2
 • 26,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,5
 • 10,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,5
 •  
 •  
 • 2 106 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 106
  • niemiecki876
  • hiszpański76
  • francuski48
 • 1 106 angielski
 • 876 niemiecki
 • 76 hiszpański
 • 48 francuski
 • 258 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 129 angielski
 • 129 niemiecki
 • 21 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 21 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat bielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  15,0
  woj. śląskie
  16,0
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15,0 Szkoły policealne ogółem
 • 15,0
 • 15,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15,0
 •  
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bielski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bielski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bielski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bielski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bielskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie bielskim znajdowało się 7 hoteli (3 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 8
  • schroniska: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 8
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 9
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 12
  • drzwi automatycznie otwierane: 13
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 23 (liczba sal: 65, liczba miejsc: 4 917)
  • z nagłośnieniem: 22
  • z projektorem multimedialnym: 22
  • z zestawem do wideokonferencji: 8
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 23
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 15
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 37


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie bielskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 21, udogodnienia wewnątrz budynku: 11). W powiecie bielskim 14 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 749 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 411 (uczestnicy: 48 219)
  • seanse filmowe: 89 (uczestnicy: 1 951)
  • wystawy: 35 (uczestnicy: 3 087)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 8 869)
  • koncerty: 65 (uczestnicy: 11 359)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 51 (uczestnicy: 8 644)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 1 133)
  • konkursy: 27 (uczestnicy: 8 494)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 2 398)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 75)
  • warsztaty: 57 (uczestnicy: 1 183)
  • inne: 8 (uczestnicy: 1 026)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 120 (członkowie: 2 969)
  • plastyczne/techniczne: 38 (członkowie: 453)
  • taneczne: 22 (członkowie: 473)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 105)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 24)
  • teatralne: 4 (członkowie: 37)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 60)
  • literackie: 1 (członkowie: 4)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 339)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 76)
  • koło gospodyń wiejskich: 16 (członkowie: 772)
  • inne: 20 (członkowie: 626)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 26 (absolwenci: 108)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 38)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 23)
  • nauki gry na instrumentach: 23 (absolwenci: 47)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 16
  • muzyczne: 14
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 9
  • sale baletowe/taneczne: 14
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 112 (członkowie: 2 276)
  • teatralne: 12 (członkowie: 238)
  • muzyczne - instrumentalne: 28 (członkowie: 509)
  • wokalne i chóry: 18 (członkowie: 320)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 21 (członkowie: 545)
  • taneczne: 33 (członkowie: 664)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bielskim działały 2 kina posiadające 5 sal z 1 020 miejscami na widowni. Odbyło się 2 989 seansów, na które przyszło 51 835 widzów, w tym 1 184 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 25 554 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bielskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 7 225 zwiedzających, co daje 435 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bielskim działało 35 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 656 879 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 78 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 16 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 11 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 622 129 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 263
  • dostępne dla czytelników: 82
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 82
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 24
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 34
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 35
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 27


 • Kluby sportowe w powiecie bielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bielskim działało 59 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 455 członków. Zarejestrowano 4 057 ćwiczących (mężczyźni: 3 080, kobiety: 977, chłopcy do lat 18: 2 265, dziewczęta do lat 18: 864). Aktywnych było 95 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (100), instruktora sportowego (100) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bielskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bielski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bielski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 46 wypadków drogowych w powiecie bielskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 52 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 27,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 0,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 39,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie bielskim zarejestrowanych było 132 470 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 106 432 samochodów osobowych (639,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 14 079 samochodów ciężarowych (90,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 375 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 984 ciągników siodłowych (5,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 706 motocykli (40,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,0 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie bielskim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 103 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 93 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bielskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 46 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 52 Ranni
  (rok 2020)
 • 42 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bielskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 27,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. bielski
  27,7
  śląskie
  53,0
  Cały kraj
  61,5
 • 0,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  0,6
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  6,5
 • 31,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat bielski
  31,3
  Województwo
  60,4
  Polska
  69,2
 • 0,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  0,8
  śląskie
  5,5
  Cała Polska
  7,6
 • 39,25 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. bielski
  39,3
  Województwo
  78,7
  Cała Polska
  80,2
 • 2,17 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  2,2
  woj. śląskie
  7,9
  Cała Polska
  10,6
 • 113,04 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  113,0
  śląskie
  113,9
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 132 470 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bielskim w 2020 roku
 • 106 432 Samochody osobowe
 • 14 079 Samochody ciężarowe
 • 156 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 375 Autobusy
 • 871 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 984 Ciągniki samochodowe
 • 984   Ciągniki siodłowe
 • 3 023 Ciągniki rolnicze
 • 6 706 Motocykle
 • 1 717   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 852 Motorowery
 • 106 432Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Samochody osobowe w powiecie bielskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 639,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. bielski
  639,8
  Województwo
  624,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg27 234
  • 1400-1649 kg27 001
  • 1650-1899 kg25 701
  • 1900 kg i więcej26 496
 • 27 234 do 1399 kg
 • 27 001 1400-1649 kg
 • 25 701 1650-1899 kg
 • 26 496 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 49 586 do 1399 cm3
 • 49 586
 • 49 615 1400-1999 cm3
 • 49 615
 • 7 231 2000 i więcej cm3
 • 7 231
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bielskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna62 227
  • olej napędowy31 355
  • gaz (LPG)11 499
  • pozostałe1 351
 • 62 227 benzyna
 • 31 355 olej napędowy
 • 11 499 gaz (LPG)
 • 1 351 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 2 057 do 1 roku
 • 2 057
 • 1 600 2 lata
 • 1 600
 • 1 828 3 lata
 • 1 828
 • 4 266 4-5 lat
 • 4 266
 • 4 540 6-7 lat
 • 4 540
 • 5 889 8-9 lat
 • 5 889
 • 7 584 10-11 lat
 • 7 584
 • 20 093 12-15 lat
 • 20 093
 • 22 486 16-20 lat
 • 22 486
 • 13 775 21-25 lat
 • 13 775
 • 7 330 26-30 lat
 • 7 330
 • 14 984 31 lat i więcej
 • 14 984
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bielskim
 • Powiat
  18,0 lat
  śląskie
  17,8 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 14 079Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bielskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  90,6
  śląskie
  86,2
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 875 do 999 kg
 • 6 875
 • 4 289 1000-1499 kg
 • 4 289
 • 1 009 1500-2999 kg
 • 1 009
 • 166 3000-3499 kg
 • 166
 • 259 3500-4999 kg
 • 259
 • 620 5000-6999 kg
 • 620
 • 374 7000-9999 kg
 • 374
 • 319 10000-14999 kg
 • 319
 • 168 15000 kg i więcej
 • 168
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 996
  • olej napędowy10 225
  • gaz (LPG)582
  • pozostałe1 276
 • 1 996 benzyna
 • 10 225 olej napędowy
 • 582 gaz (LPG)
 • 1 276 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 211 do 1 roku
 • 211
 • 186 2 lata
 • 186
 • 193 3 lata
 • 193
 • 607 4-5 lat
 • 607
 • 704 6-7 lat
 • 704
 • 814 8-9 lat
 • 814
 • 1 112 10-11 lat
 • 1 112
 • 2 320 12-15 lat
 • 2 320
 • 2 519 16-20 lat
 • 2 519
 • 1 886 21-25 lat
 • 1 886
 • 1 021 26-30 lat
 • 1 021
 • 2 506 31 lat i więcej
 • 2 506
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bielskim
 • pow. bielski
  18,7 lat
  śląskie
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 375Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Autobusy w powiecie bielskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. bielski
  2,3
  śląskie
  2,7
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy284
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe88
 • 3 benzyna
 • 284 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 88 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 4 2 lata
 • 4
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 67 12-15 lat
 • 67
 • 66 16-20 lat
 • 66
 • 57 21-25 lat
 • 57
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 86 31 lat i więcej
 • 86
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bielskim
 • Tutaj
  19,7 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 984Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bielskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. bielski
  5,9
  woj. śląskie
  9,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy868
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe112
 • 2 benzyna
 • 868 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 112 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 17 2 lata
 • 17
 • 24 3 lata
 • 24
 • 71 4-5 lat
 • 71
 • 87 6-7 lat
 • 87
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 58 10-11 lat
 • 58
 • 215 12-15 lat
 • 215
 • 148 16-20 lat
 • 148
 • 104 21-25 lat
 • 104
 • 56 26-30 lat
 • 56
 • 87 31 lat i więcej
 • 87
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bielskim
 • powiat bielski
  15,4 lat
  Województwo
  13,6 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 6 706Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bielskim
 • Motocykle w powiecie bielskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 40,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat bielski
  40,3
  woj. śląskie
  35,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 154 do 1 roku
 • 154
 • 101 2 lata
 • 101
 • 97 3 lata
 • 97
 • 323 4-5 lat
 • 323
 • 223 6-7 lat
 • 223
 • 239 8-9 lat
 • 239
 • 289 10-11 lat
 • 289
 • 867 12-15 lat
 • 867
 • 922 16-20 lat
 • 922
 • 607 21-25 lat
 • 607
 • 409 26-30 lat
 • 409
 • 2 475 31 lat i więcej
 • 2 475
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bielskim
 • Powiat
  22,2 lat
  Województwo
  22,3 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bielskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 584,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. bielski
  584,3 km
  śląskie
  968,9 km
  Polska
  551,8 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,6 km
  śląskie
  2,7 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 93 Liczba licencji na taksówki
 • 103 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami