Powiat radziejowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat radziejowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 40 898 Liczba mieszkańców
 • 607 km2 Powierzchnia
 • 68 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 24,2% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Kołtuniak Starosta
 • ul. T. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów Adres starostwa powiatowego
 • CRA Tablice rejestracyjne
Powiat radziejowski na mapie
Identyfikatory
 • 0411 TERYT (TERC)
Herb powiatu radziejowskiego
powiat radziejowski herb
Flaga powiatu radziejowskiego
powiat radziejowski flaga

powiat radziejowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
054 285 45 48 054 285 44 76
054 285 45 48 054 285 44 76
Szpitalna 17
88-200 Radziejów
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
054 231 84 00
054 231 84 47
Kościuszki 31
88-200 Radziejów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radziejowie
054 285 35 53 wew. 224
054 285 35 53
Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Radziejowie
054 285 36 14 054 285 55 95
054 285 36 14
Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów

Powiat radziejowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat radziejowski ma 40 898 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radziejowskiego w 2050 roku wynosi 31 090, z czego 15 568 to kobiety, a 15 522 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu radziejowskiego zawarli w 2017 roku 204 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu radziejowskiego jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 2,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat radziejowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -120. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,92 na 1000 mieszkańców powiatu radziejowskiego. W 2017 roku urodziło się 340 dzieci, w tym 45,0% dziewczynek i 55,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,9% zgonów w powiecie radziejowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,5% zgonów w powiecie radziejowskim były nowotwory, a 9,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu radziejowskiego przypada 10.98 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 343 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 523 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu radziejowskiego -180. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  62,8% mieszkańców powiatu radziejowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu radziejowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40 898 Liczba mieszkańców
 • 20 643 Kobiety
 • 20 255 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie radziejowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie radziejowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie radziejowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radziejowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 31 090 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 568 Kobiety
 • 15 522 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie radziejowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie radziejowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie radziejowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu radziejowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,8 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat radziejowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu radziejowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat radziejowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat radziejowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat radziejowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,7%
  Kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat radziejowski
  56,0%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Polska
  55,8%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. radziejowski
  10,7%
  Kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat radziejowski
  0,1%
  Kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie radziejowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9
  Cały kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat radziejowski
  1,1
  Kujawsko-pomorskie
  1,9
  Kraj
  1,7
 • 204 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie radziejowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -120 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -66 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -54 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. radziejowski
  -2,9
  Województwo
  -0,2
  Cała Polska
  -0,0
 • -4,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie radziejowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie radziejowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie radziejowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie radziejowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 340 Urodzenia żywe
 • 153 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 187 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,0%
  55,0%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,3
  Województwo
  10,0
  Kraj
  10,5
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  35,9
  Kujawsko-pomorskie
  42,2
  Kraj
  44,2
 • 8.07 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.07
 • 38.65 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.65
 • 96.22 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.22
 • 65.02 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.02
 • 21.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21.76
 • 6.98 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.98
 • 0.73 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.73
 • 3 398 g Średnia waga noworodków
 • 3 312 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 468 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 398 g
  Województwo
  3 414 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 119 Waga 3500g - 3999g
 • 119
 • 122 Waga 3000g - 3499g
 • 122
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,19
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. radziejowski
  0,54
  Kujawsko-pomorskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat radziejowski
  0,74
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,98
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie radziejowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 453 Zgony
 • 226 Kobiety
  (Zgony)
 • 227 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,9%
  50,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,9
  Cały kraj
  10,1
 • 119,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat radziejowski
  119,8
  Kujawsko-pomorskie
  103,5
  Kraj
  101,5
 • 7,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,4
  Cały kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. radziejowski
  3,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,2
  Kraj
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  1,7
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radziejowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat radziejowski
  52,1%
  Województwo
  48,0%
  Cały kraj
  45,7%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat radziejowski
  24,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  27,5%
  Kraj
  26,7%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  Kujawsko-pomorskie
  5,0%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,3
  Cała Polska
  5,9
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,3
  Kraj
  74,3
 • 253,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. radziejowski
  253,7
  Województwo
  270,7
  Kraj
  274,3
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,9
  Polska
  261,6
 • 548,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 559,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 537,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  548,4
  Województwo
  472,1
  Kraj
  469,0
 • 128,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 200,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. radziejowski
  128,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  110,8
  Kraj
  87,7
 • 28,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat radziejowski
  28,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  32,2
  Cała Polska
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,6
  Kujawsko-pomorskie
  8,8
  Cały kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat radziejowski
  1,0%
  Kujawsko-pomorskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 343 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 173 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 170 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 523 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 271 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 252 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -176 Saldo migracji
 • -95 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -180 Saldo migracji wewnętrznych
 • -98 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -82 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie radziejowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat radziejowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radziejowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie radziejowskim oddano do użytku 53 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie radziejowskim to 12 306 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 299 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 96,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie radziejowskim to 5,58 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie radziejowskim to 132,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,67% mieszkań posiada łazienkę, 76,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,61% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 306 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 298,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  298,90
  Kujawsko-pomorskie
  354,40
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 87,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  87,40 m2
  Kujawsko-pomorskie
  69,90 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,10 m2
  Kujawsko-pomorskie
  24,80 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,19
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,82
 • 3,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,35
  Kujawsko-pomorskie
  2,82
  Polska
  2,69
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat radziejowski
  0,80
  Województwo
  0,75
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 53 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. radziejowski
  1,30
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,72
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 56 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 296 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,58
  Województwo
  4,09
  Kraj
  3,91
 • 7,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat radziejowski
  7,24
  Kujawsko-pomorskie
  15,21
  Cały kraj
  18,14
 • 7 044 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 132,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat radziejowski
  132,9 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  92,7 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. radziejowski
  0,17 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. radziejowski
  94,95%
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,10%
  Kraj
  96,79%
 • 89,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  89,01%
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,17%
  Polska
  93,66%
 • 84,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. radziejowski
  84,67%
  woj. kujawsko-pomorskie
  91,83%
  Cała Polska
  91,31%
 • 76,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  76,95%
  Województwo
  82,03%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat radziejowski
  0,61%
  Województwo
  48,16%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat radziejowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie radziejowskim na 1000 mieszkańców pracuje 120 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie radziejowskim wynosiło w 2017 roku 18,3% (22,6% wśród kobiet i 14,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie radziejowskim wynosiło 3 378,02 PLN, co odpowiada 74.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radziejowskiego 2 339 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 105 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 234.

  54,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radziejowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 120 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat radziejowski
  120,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  227,0
  Kraj
  247,0
 • 18,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 22,6% Kobiety
 • 14,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  18,3%
  Kujawsko-pomorskie
  10,0%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie radziejowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie radziejowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie radziejowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 378 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 378 PLN
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 886 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie radziejowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 339 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 105 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 234 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,9% Przemysł i budownictwo
 • 6,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 15,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 31,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie radziejowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 889 Pracujący ogółem
 • 2 828 Kobiety
 • 2 061 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie radziejowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat radziejowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. radziejowski
  59,3
  Kujawsko-pomorskie
  62,5
  Cały kraj
  63,4
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,5
  Kujawsko-pomorskie
  33,1
  Polska
  34,0
 • 120,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  120,8
  Województwo
  112,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat radziejowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie radziejowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 255 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 616 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 302 nowe podmioty, a 215 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (302) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (249) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (568) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (185) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie radziejowskim najwięcej (114) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 137) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,4% (142) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (902) podmiotów, a 67,9% (2 211) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie radziejowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.8%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 255 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 142 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 902 Przemysł i budownictwo
 • 2 211 Pozostała działalność
 • 302 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie radziejowskim w 2017 roku
 • 215 Podmioty wyrejestrowane w powiecie radziejowskim w 2017 roku
 • 2 616 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 137 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 137
 • 98 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 98
 • 19 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 19
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 254 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 254
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 95 Spółki handlowe ogółem
 • 95
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 71  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 71
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 114 Spółki cywilne ogółem
 • 114
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 616 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 806 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 806
 • 472 Budownictwo
 • 472
 • 337 Przetwórstwo przemysłowe
 • 337
 • 199 Transport i gospodarka magazynowa
 • 199
 • 132 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 132
 • 124 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 124
 • 117 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 117
 • 116 Pozostała działalność
 • 116
 • 59 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 59
 • 59 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 59
 • 59 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 59
 • 41 Edukacja
 • 41
 • 40 Informacja i komunikacja
 • 40
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 15
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radziejowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie radziejowskim stwierdzono 475 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie radziejowskim wynosi 90,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu radziejowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,07 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 3,17 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,73 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,46 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat radziejowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 475 Przestępstwa ogółem
 • 475
 • 208 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 208
 • 101 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 101
 • 112 Przestępstwa drogowe
 • 112
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 5
 • 130 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 130
 • 11,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat radziejowski
  11,57
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,99
  Polska
  19,62
 • 5,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat radziejowski
  5,07
  woj. kujawsko-pomorskie
  10,80
  Kraj
  12,07
 • 2,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. radziejowski
  2,46
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,49
  Cały kraj
  4,94
 • 2,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,73
  Kujawsko-pomorskie
  1,72
  Cały kraj
  1,78
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. radziejowski
  0,12
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,40
  Cała Polska
  0,49
 • 3,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat radziejowski
  3,17
  Województwo
  8,90
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat radziejowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  90%
  Kujawsko-pomorskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  84%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat radziejowski
  86%
  woj. kujawsko-pomorskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. radziejowski
  100%
  Kujawsko-pomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. kujawsko-pomorskie
  85%
  Kraj
  84%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. radziejowski
  69%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  52%

Powiat radziejowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu radziejowskiego wyniosła w 2016 roku 44,7 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu radziejowskiego - 38.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,5 mln złotych, czyli 3,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu radziejowskiego wyniosła w 2016 roku 46,0 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (56.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.6%). W budżecie powiatu radziejowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 117 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,3 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie radziejowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu radziejowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat radziejowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu radziejowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,7 mln

  997(100%)

  45,7 mln

  1,1 tys(100%)

  51,2 mln

  1,2 tys(100%)

  45,2 mln

  1,1 tys(100%)

  46,6 mln

  1,1 tys(100%)

  44,8 mln

  1,1 tys(100%)

  46,5 mln

  1,1 tys(100%)

  44,7 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,0 mln

  358(35.8%)

  15,9 mln

  382(34.8%)

  17,5 mln

  414(34.2%)

  17,4 mln

  416(38.6%)

  17,7 mln

  425(38%)

  17,3 mln

  417(38.6%)

  18,1 mln

  438(38.9%)

  17,3 mln

  420(38.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  83,1(8.3%)

  3,8 mln

  91,5(8.3%)

  3,9 mln

  92,9(7.7%)

  4,1 mln

  97,4(9%)

  4,2 mln

  100(9%)

  4,3 mln

  105(9.7%)

  4,8 mln

  116(10.3%)

  5,1 mln

  125(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  114(11.4%)

  5,2 mln

  126(11.4%)

  6,0 mln

  142(11.7%)

  5,0 mln

  120(11.1%)

  4,4 mln

  106(9.5%)

  4,9 mln

  118(11%)

  4,4 mln

  105(9.4%)

  4,4 mln

  107(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  59,7(6%)

  6,8 mln

  164(15%)

  10,1 mln

  239(19.7%)

  4,2 mln

  101(9.3%)

  5,6 mln

  134(12%)

  4,5 mln

  108(10%)

  4,9 mln

  118(10.5%)

  3,6 mln

  87,7(8.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,0 mln

  72,1(7.2%)

  3,3 mln

  79,4(7.2%)

  3,3 mln

  77,3(6.4%)

  3,4 mln

  82,3(7.6%)

  3,5 mln

  84,6(7.6%)

  3,5 mln

  84,9(7.9%)

  3,4 mln

  83,1(7.4%)

  3,5 mln

  85,7(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 mln

  59,7(6%)

  2,6 mln

  61,4(5.6%)

  2,7 mln

  64,1(5.3%)

  2,9 mln

  68,4(6.3%)

  3,0 mln

  72,8(6.5%)

  2,9 mln

  69,7(6.5%)

  3,0 mln

  73,3(6.5%)

  3,2 mln

  76,8(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,1 mln

  195(19.5%)

  5,4 mln

  129(11.8%)

  3,9 mln

  92,9(7.7%)

  3,3 mln

  79,6(7.4%)

  3,4 mln

  82,5(7.4%)

  2,5 mln

  59,3(5.5%)

  3,4 mln

  82,5(7.3%)

  2,8 mln

  67,2(6.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  41,8(4.2%)

  1,8 mln

  42,1(3.8%)

  2,1 mln

  48,8(4%)

  2,2 mln

  53,3(4.9%)

  2,4 mln

  58,0(5.2%)

  2,6 mln

  63,7(5.9%)

  2,3 mln

  55,7(5%)

  2,1 mln

  52,1(4.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,9 tys

  0,6(0.1%)

  27,5 tys

  0,7(0.1%)

  530,6 tys

  12,6(1%)

  1,4 mln

  32,8(3%)

  1,4 mln

  33,2(3%)

  1,3 mln

  30,2(2.8%)

  1,3 mln

  30,9(2.8%)

  1,5 mln

  37,3(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  380,0 tys

  9,1(0.9%)

  450,2 tys

  10,8(1%)

  599,2 tys

  14,2(1.2%)

  530,7 tys

  12,7(1.2%)

  373,3 tys

  9,0(0.8%)

  494,9 tys

  11,9(1.1%)

  597,3 tys

  14,4(1.3%)

  632,2 tys

  15,4(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  92,7 tys

  2,2(0.2%)

  42,1 tys

  1,0(0.1%)

  45,9 tys

  1,1(0.1%)

  68,7 tys

  1,6(0.2%)

  32,6 tys

  0,8(0.1%)

  83,9 tys

  2,0(0.2%)

  122,2 tys

  3,0(0.3%)

  161,6 tys

  3,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,5 tys

  2,8(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,0 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  99,4 tys

  2,4(0.2%)

  102,7 tys

  2,5(0.2%)

  107,2 tys

  2,5(0.2%)

  98,1 tys

  2,3(0.2%)

  84,1 tys

  2,0(0.2%)

  90,9 tys

  2,2(0.2%)

  76,5 tys

  1,8(0.2%)

  86,4 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  51,6 tys

  1,2(0.1%)

  53,6 tys

  1,3(0.1%)

  86,3 tys

  2,0(0.2%)

  48,4 tys

  1,2(0.1%)

  50,2 tys

  1,2(0.1%)

  51,3 tys

  1,2(0.1%)

  53,4 tys

  1,3(0.1%)

  52,8 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  166,9 tys

  4,0(0.4%)

  24,7 tys

  0,6(0%)

  13,0 tys

  0,3(0%)

  34,6 tys

  0,8(0.1%)

  13,0 tys

  0,3(0%)

  972

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  7,9 tys

  0,2(0%)

  96,8 tys

  2,3(0.2%)

  328,8 tys

  7,8(0.6%)

  413,0 tys

  9,9(0.9%)

  289,0 tys

  6,9(0.6%)

  231,1 tys

  5,6(0.5%)

  15,9 tys

  0,4(0%)

  10,4 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  29,7 tys

  0,7(0.1%)

  296

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 tys

  0,4(0%)

  111

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,3 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie radziejowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu radziejowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat radziejowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu radziejowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,2 mln

  959(100%)

  44,4 mln

  1,0 tys(100%)

  51,3 mln

  1,2 tys(100%)

  45,3 mln

  1,1 tys(100%)

  47,1 mln

  1,1 tys(100%)

  45,7 mln

  1,1 tys(100%)

  48,1 mln

  1,2 tys(100%)

  46,0 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,6 mln

  565(58.9%)

  25,6 mln

  614(57.6%)

  26,9 mln

  637(52.4%)

  26,6 mln

  635(58.8%)

  26,6 mln

  638(56.4%)

  25,2 mln

  608(55.2%)

  24,9 mln

  601(51.7%)

  26,0 mln

  632(56.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,8 mln

  91,9(9.6%)

  3,8 mln

  90,6(8.5%)

  4,4 mln

  104(8.5%)

  4,8 mln

  114(10.5%)

  5,4 mln

  130(11.5%)

  5,4 mln

  131(11.9%)

  5,9 mln

  142(12.2%)

  6,2 mln

  152(13.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  58,7(6.1%)

  2,5 mln

  60,6(5.7%)

  2,7 mln

  64,2(5.3%)

  2,8 mln

  67,2(6.2%)

  3,0 mln

  72,5(6.4%)

  3,2 mln

  76,4(6.9%)

  3,4 mln

  81,5(7%)

  3,5 mln

  85,1(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 mln

  59,6(6.2%)

  2,6 mln

  61,3(5.7%)

  2,7 mln

  64,1(5.3%)

  2,7 mln

  65,4(6.1%)

  3,0 mln

  72,7(6.4%)

  2,9 mln

  69,7(6.3%)

  3,0 mln

  72,8(6.3%)

  3,1 mln

  76,1(6.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  41,0(4.3%)

  1,7 mln

  42,0(3.9%)

  2,1 mln

  48,6(4%)

  2,2 mln

  53,2(4.9%)

  2,4 mln

  58,0(5.1%)

  2,6 mln

  62,9(5.7%)

  2,3 mln

  55,7(4.8%)

  2,1 mln

  52,0(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  33,5(3.5%)

  6,0 mln

  143(13.4%)

  8,7 mln

  206(17%)

  2,9 mln

  68,7(6.4%)

  3,9 mln

  93,9(8.3%)

  3,5 mln

  83,5(7.6%)

  3,8 mln

  91,2(7.8%)

  1,6 mln

  39,5(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  380,9 tys

  9,1(0.9%)

  450,4 tys

  10,8(1%)

  972,3 tys

  23,0(1.9%)

  1,0 mln

  24,3(2.3%)

  752,1 tys

  18,1(1.6%)

  826,6 tys

  19,9(1.8%)

  932,9 tys

  22,5(1.9%)

  925,8 tys

  22,5(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  303,5 tys

  7,3(0.8%)

  209,4 tys

  5,0(0.5%)

  469,2 tys

  11,1(0.9%)

  512,9 tys

  12,2(1.1%)

  550,7 tys

  13,2(1.2%)

  302,2 tys

  7,3(0.7%)

  335,2 tys

  8,1(0.7%)

  715,3 tys

  17,4(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  231,7 tys

  5,5(0.5%)

  485,4 tys

  11,6(1.1%)

  476,1 tys

  11,4(1%)

  491,0 tys

  11,8(1.1%)

  524,0 tys

  12,7(1.1%)

  553,9 tys

  13,5(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  171,7 tys

  4,1(0.4%)

  244,4 tys

  5,9(0.6%)

  199,7 tys

  4,7(0.4%)

  245,7 tys

  5,9(0.5%)

  204,2 tys

  4,9(0.4%)

  291,0 tys

  7,0(0.6%)

  549,3 tys

  13,3(1.1%)

  311,7 tys

  7,6(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  233,0 tys

  5,6(0.6%)

  202,7 tys

  4,9(0.5%)

  217,3 tys

  5,1(0.4%)

  270,4 tys

  6,5(0.6%)

  244,3 tys

  5,9(0.5%)

  207,7 tys

  5,0(0.5%)

  205,1 tys

  5,0(0.4%)

  252,2 tys

  6,1(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  231,8 tys

  5,5(0.6%)

  392,9 tys

  9,4(0.9%)

  761,7 tys

  18,0(1.5%)

  308,7 tys

  7,4(0.7%)

  241,8 tys

  5,8(0.5%)

  543,6 tys

  13,1(1.2%)

  960,7 tys

  23,2(2%)

  170,1 tys

  4,1(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  77,8(8.1%)

  542,2 tys

  13,0(1.2%)

  921,4 tys

  21,8(1.8%)

  231,9 tys

  5,5(0.5%)

  157,6 tys

  3,8(0.3%)

  96,0 tys

  2,3(0.2%)

  1,3 mln

  31,5(2.7%)

  169,8 tys

  4,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,5 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  50,3

  0,0(0%)

  178,3 tys

  4,3(0.4%)

  50,7 tys

  1,2(0.1%)

  80,1 tys

  1,9(0.2%)

  43,3 tys

  1,0(0.1%)

  67,2 tys

  1,6(0.1%)

  59,7 tys

  1,4(0.1%)

  56,3 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  43,8 tys

  1,0(0.1%)

  45,3 tys

  1,1(0.1%)

  43,1 tys

  1,0(0.1%)

  45,0 tys

  1,1(0.1%)

  45,4 tys

  1,1(0.1%)

  45,9 tys

  1,1(0.1%)

  45,9 tys

  1,1(0.1%)

  45,4 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,3 tys

  0,0(0%)

  840

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  930

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,3 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  284

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  61,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat radziejowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 611 mieszkańców powiatu radziejowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 719 kobiet oraz 4 892 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu radziejowskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 28,1% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu radziejowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie radziejowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,1%) oraz zasadnicze zawodowe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,9%) oraz podstawowe ukończone (25,0%).

  16,0% mieszkańców powiatu radziejowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 585 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,18.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,56.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,3% mieszkańców powiatu radziejowskiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 34,8% mężczyzn).

 • 9,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  9,3%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 11,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 6,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,3% W miastach
  (wyższe)
 • 7,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. radziejowski
  27,2%
  Kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Polska
  33,3%
 • 29,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • powiat radziejowski
  1,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Polska
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat radziejowski
  8,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,0%
  Województwo
  17,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Kraj
  22,9%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. radziejowski
  6,4%
  Województwo
  5,5%
  Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  28,1%
  Kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 31,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. radziejowski
  2,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 585 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  585,0
  Województwo
  728,0
  Kraj
  811,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,52
  Kujawsko-pomorskie
  1,14
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 40,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 40,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  97,18
  Kujawsko-pomorskie
  95,30
  Cały kraj
  96,62
 • 94,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat radziejowski
  94,73
  woj. kujawsko-pomorskie
  90,55
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat radziejowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat radziejowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat radziejowski
  16,0
  Kujawsko-pomorskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 194,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 168,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  99,56
  Województwo
  98,62
  Cała Polska
  100,01
 • 94,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  94,25
  Województwo
  89,30
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat radziejowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat radziejowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. radziejowski
  18,0
  Kujawsko-pomorskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 121,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 86,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radziejowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat radziejowski
  25,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 25,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  22,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 54,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 34,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat radziejowski
  12,0
  Kujawsko-pomorskie
  19,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 12 Szkoły policealne ogółem
 • 12
 • 12 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 12
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat radziejowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat radziejowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat radziejowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radziejowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie radziejowskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie radziejowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie radziejowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 647 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 213 (uczestnicy: 27 181)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 44)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 880)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 2 650)
  • koncerty: 37 (uczestnicy: 13 950)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 37 (uczestnicy: 1 591)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 3 035)
  • konkursy: 35 (uczestnicy: 2 051)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 586)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 195)
  • warsztaty: 31 (uczestnicy: 546)
  • inne: 15 (uczestnicy: 1 653)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 46 (członkowie: 964)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 41)
  • taneczne: 8 (członkowie: 196)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 90)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 2 (członkowie: 39)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 234)
  • koło gospodyń wiejskich: 15 (członkowie: 233)
  • inne: 2 (członkowie: 101)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 80)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)
  • tańca: 3 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 534)
  • teatralne: 2 (członkowie: 41)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 113)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 85)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 105)
  • taneczne: 14 (członkowie: 190)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie radziejowskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 207 811 wolumenów oraz 202 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 29 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 213 925 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 52
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie radziejowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie radziejowskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 548 członków. Zarejestrowano 715 ćwiczących (mężczyźni: 608, kobiety: 107, chłopcy do lat 18: 343, dziewczęta do lat 18: 82). Aktywnych było 25 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (14) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie radziejowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radziejowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat radziejowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w powiecie radziejowskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,7 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 38,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie radziejowskim zarejestrowanych było 39 341 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 27 510 samochodów osobowych (668,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 2 965 samochodów ciężarowych (85,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 113 autobusów (2,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 544 ciągników siodłowych (13,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 1 903 motocykli (46,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie radziejowskim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 20 taksówek oraz 20 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 15 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie radziejowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 36,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  36,4
  Kujawsko-pomorskie
  48,9
  Kraj
  87,6
 • 12,12 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. radziejowski
  12,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,5
  Cała Polska
  7,9
 • 12,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. radziejowski
  12,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,6
  Polska
  10,6
 • 38,13 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  38,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  71,9
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 39 341 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie radziejowskim w 2016 roku
 • 27 510 Samochody osobowe
 • 2 965 Samochody ciężarowe
 • 207 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 113 Autobusy
 • 158 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 544 Ciągniki samochodowe
 • 544   Ciągniki siodłowe
 • 6 148 Ciągniki rolnicze
 • 1 903 Motocykle
 • 756   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 528 Motorowery
 • 27 510Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie radziejowskim
 • Samochody osobowe w powiecie radziejowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 668,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  668,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  552,2
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 123
  • 1400-1649 kg8 184
  • 1650-1899 kg5 920
  • 1900 kg i więcej4 283
 • 9 123 do 1399 kg
 • 8 184 1400-1649 kg
 • 5 920 1650-1899 kg
 • 4 283 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 692 do 1399 cm3
 • 12 692
 • 13 560 1400-1999 cm3
 • 13 560
 • 1 258 2000 i więcej cm3
 • 1 258
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie radziejowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 235
  • olej napędowy5 901
  • gaz (LPG)6 353
  • pozostałe21
 • 15 235 benzyna
 • 5 901 olej napędowy
 • 6 353 gaz (LPG)
 • 21 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 178 do 1 roku
 • 178
 • 114 2 lata
 • 114
 • 143 3 lata
 • 143
 • 432 4-5 lat
 • 432
 • 586 6-7 lat
 • 586
 • 1 068 8-9 lat
 • 1 068
 • 1 469 10-11 lat
 • 1 469
 • 4 110 12-15 lat
 • 4 110
 • 7 696 16-20 lat
 • 7 696
 • 5 134 21-25 lat
 • 5 134
 • 2 586 26-30 lat
 • 2 586
 • 3 994 31 lat i więcej
 • 3 994
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie radziejowskim
 • Tutaj
  20,2 lat
  Kujawsko-pomorskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 2 965Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie radziejowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie radziejowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 85,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. radziejowski
  85,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  85,0
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 461 do 999 kg
 • 1 461
 • 814 1000-1499 kg
 • 814
 • 230 1500-2999 kg
 • 230
 • 13 3000-3499 kg
 • 13
 • 51 3500-4999 kg
 • 51
 • 155 5000-6999 kg
 • 155
 • 126 7000-9999 kg
 • 126
 • 86 10000-14999 kg
 • 86
 • 29 15000 kg i więcej
 • 29
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna607
  • olej napędowy2 184
  • gaz (LPG)172
  • pozostałe2
 • 607 benzyna
 • 2 184 olej napędowy
 • 172 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 20 2 lata
 • 20
 • 17 3 lata
 • 17
 • 62 4-5 lat
 • 62
 • 114 6-7 lat
 • 114
 • 153 8-9 lat
 • 153
 • 156 10-11 lat
 • 156
 • 452 12-15 lat
 • 452
 • 713 16-20 lat
 • 713
 • 385 21-25 lat
 • 385
 • 292 26-30 lat
 • 292
 • 582 31 lat i więcej
 • 582
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie radziejowskim
 • Powiat
  20,4 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,3 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 113Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie radziejowskim
 • Autobusy w powiecie radziejowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,7
  Kujawsko-pomorskie
  2,8
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy113
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 113 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 7 12-15 lat
 • 7
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie radziejowskim
 • pow. radziejowski
  23,6 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  22,8 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 544Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie radziejowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie radziejowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 13,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat radziejowski
  13,2
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy438
  • gaz (LPG)103
  • pozostałe0
 • 3 benzyna
 • 438 olej napędowy
 • 103 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 2 2 lata
 • 2
 • 91 3 lata
 • 91
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 44 6-7 lat
 • 44
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 30 10-11 lat
 • 30
 • 79 12-15 lat
 • 79
 • 83 16-20 lat
 • 83
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 11,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie radziejowskim
 • Tutaj
  11,9 lat
  Kujawsko-pomorskie
  14,5 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 1 903Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie radziejowskim
 • Motocykle w powiecie radziejowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 46,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. radziejowski
  46,2
  Kujawsko-pomorskie
  41,2
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 10 2 lata
 • 10
 • 19 3 lata
 • 19
 • 22 4-5 lat
 • 22
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 46 8-9 lat
 • 46
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 88 12-15 lat
 • 88
 • 201 16-20 lat
 • 201
 • 137 21-25 lat
 • 137
 • 354 26-30 lat
 • 354
 • 928 31 lat i więcej
 • 928
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie radziejowskim
 • Powiat
  27,1 lat
  Województwo
  26,5 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie radziejowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 205,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. radziejowski
  205,9 km
  Kujawsko-pomorskie
  532,1 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat radziejowski
  3,1 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,6 km
  Polska
  3,2 km
 • 20 Liczba licencji na taksówki
 • 20 Liczba taksówek