Lędziny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Lędziny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lędziny to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Lędziny.
 • 16 466 Liczba mieszkańców
 • 31,7 km² Powierzchnia
 • 520,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1966-1975 i od 1991 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SBL Tablice rejestracyjne
 • Krystyna Elżbieta Wróbel Burmistrz miasta
Lędziny na mapie
Identyfikatory
 • 19.131150.1425 Współrzędne GPS
 • 2414031 TERYT (TERC)
 • 0940890 SIMC
Herb miasta Lędziny
Lędziny herb

Jak Lędziny wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lędziny na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lędziny wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lędziny plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
5Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
12Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
16Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
58Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
61Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
74Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
88Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
98Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
125Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
163Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
169Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
174Miasta o największej powierzchni w Polsce
183Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
206Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
215Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
217Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
260Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
283Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
286Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce

Lędziny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-140Poczta Lędziny 001, ul. Lędzinska 84
43-140Skrytki Pocztowe Poczta Lędziny 001, ul. Lędzinska 84
43-143Poczta Lędziny 003, ul. Hołdunowska 18 b
43-143Skrytki Pocztowe Poczta Lędziny 003, ul. Hołdunowska 18 b

Lędziny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lędzinach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Lędzinach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Tychach (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. de Gaulle`a 16
43-100 Tychy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu
32/ 216-63-30
32/ 216-63-30
ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny
Urząd Miasta Lędziny
(32) 216-65-11 122
(32) 216-65-08
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny

Lędziny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Lędziny jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 466, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lędzin zawarli w 2022 roku 49 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  25,0% mieszkańców Lędzin jest stanu wolnego, 61,6% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Lędziny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,67 na 1000 mieszkańców Lędzin. W 2022 roku urodziło się 146 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 298 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,1% zgonów w Lędzinach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Lędzinach były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lędzin przypada 9.53 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 169 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 162 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lędzin 7. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,0% mieszkańców Lędzin jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lędzin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 466 Liczba mieszkańców
 • 8 298 Kobiety
 • 8 168 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lędzinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lędzinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lędzinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lędzin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Lędziny
  39,9 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lędziny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lędzin
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lędziny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lędziny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lędziny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,9%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,6% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  61,6%
  śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,8%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Lędziny
  5,5%
  woj. śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lędzinach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,0
  śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lędzinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,7
  woj. śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lędzinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lędzinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lędzinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lędzinach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 146 Urodzenia żywe
 • 69 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 77 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,9
  woj. śląskie
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,6
  śląskie
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 298 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 352 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 298 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 194 Waga 3000g - 3499g
 • 194
 • 89 Waga 2500g - 2999g
 • 89
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,25
  Województwo
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Lędziny
  0,62
  woj. śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Lędziny
  0,77
  śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lędzinach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 157 Zgony
 • 74 Kobiety
  (Zgony)
 • 83 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,5
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 129,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  129,2
  śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,3
  śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  41,1%
  Województwo
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lędziny
  20,4%
  woj. śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 2,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  2,7%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 123 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 244,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  244,0
  Województwo
  304,2
  Cały kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 491,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 507,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  491,4
  woj. śląskie
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 75,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lędziny
  75,5
  śląskie
  81,3
  Polska
  70,6
 • 16,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  16,6
  woj. śląskie
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 3,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  3,3
  śląskie
  6,9
  Kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  woj. śląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 169 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 162 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 84 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 78 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lędzinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lędziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lędziny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lędzinach oddano do użytku 49 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lędzinach to 5 473 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 332 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  85,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lędzinach to 4,98 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lędzinach to 143,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,34% mieszkań posiada łazienkę, 84,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 68,62% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

  Powiat bieruńsko-lędziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 473 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 332,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Lędziny
  332,40
  woj. śląskie
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,50 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,80 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,38
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,01
  woj. śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Lędziny
  0,69
  woj. śląskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 49 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,98
  śląskie
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 244 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,98 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,98
  Województwo
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 14,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,82
  śląskie
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 7 034 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 143,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Lędziny
  143,6 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lędziny
  0,43 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lędziny
  99,89%
  Województwo
  99,05%
  Polska
  97,71%
 • 99,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,69%
  Województwo
  96,66%
  Kraj
  95,10%
 • 99,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  99,34%
  Województwo
  95,69%
  Polska
  93,66%
 • 84,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,32%
  Województwo
  84,31%
  Cały kraj
  85,62%
 • 68,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Lędziny
  68,62%
  Województwo
  68,18%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Lędziny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Lędzinach na 1000 mieszkańców pracuje 408osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Lędzinach wynosiło w 2022 roku 1,7% (1,7% wśród kobiet i 1,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lędzinach wynosiło 5 620,67 PLN, co odpowiada 83.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lędzin 1 639 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 671 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -968.

  2,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Lędzin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 66,1% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 408 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Lędziny
  408,0
  śląskie
  393,0
  Kraj
  402,0
 • 1,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 1,7% Kobiety
 • 1,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  1,7%
  śląskie
  3,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lędzinach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lędzinach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lędzinach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 621 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Lędziny
  5 621 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lędzinach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 639 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 671 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -968 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 2,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 66,1% Przemysł i budownictwo
 • 34,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 81,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,6% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lędzinach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lędziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lędziny
  63,8
  woj. śląskie
  70,5
  Polska
  69,0
 • 30,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lędziny
  30,2
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 90,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  90,0
  śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lędziny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Lędzinach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 485 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 024 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 91 nowych podmiotów, a 60 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (135) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (81) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (168) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (41) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lędzinach najwięcej (107) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 427) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (298) podmiotów, a 79,2% (1 176) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lędzinach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Budownictwo (14.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 485 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 298 Przemysł i budownictwo
 • 1 176 Pozostała działalność
 • 91 Podmioty nowo zarejestrowane w Lędzinach w 2022 roku
 • 60 Podmioty wyrejestrowane w Lędzinach w 2022 roku
 • 1 024 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 427 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 427
 • 47 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 47
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 485 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 485
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 125 Spółki handlowe ogółem
 • 125
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 107  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 107
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 70 Spółki cywilne ogółem
 • 70
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 024 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 229 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 229
 • 146 Budownictwo
 • 146
 • 128 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 128
 • 91 Transport i gospodarka magazynowa
 • 91
 • 83 Pozostała działalność
 • 83
 • 79 Przetwórstwo przemysłowe
 • 79
 • 69 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 69
 • 50 Informacja i komunikacja
 • 50
 • 30 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 30
 • 29 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 29
 • 27 Edukacja
 • 27
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lędziny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lędzinach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 224 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lędzinach wynosi 63,10% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lędzin najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,75 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 6,53 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,65 (32%), drogowe - 1,58 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lędzin.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lędziny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 224 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 224
 • 144 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 144
 • 44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 44
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 108 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 108
 • 13,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,59
  woj. śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 8,75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,75
  Województwo
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 2,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,65
  śląskie
  17,79
  Polska
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Lędziny
  1,58
  Województwo
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,40
  woj. śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 6,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,53
  śląskie
  14,31
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lędziny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Lędziny
  63%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Lędziny
  64%
  Województwo
  67%
  Kraj
  63%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  33%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Lędziny
  99%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. śląskie
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  42%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Lędziny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lędzin wyniosła w 2022 roku 92,2 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lędzin - 39.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,5 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lędzin wyniosła w 2022 roku 90,5 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.1%). W budżecie Lędzin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (23,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,3 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,0%.
 • Wydatki budżetu w Lędzinach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lędzin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lędziny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lędzin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,4 mln

  3,1 tys(100%)

  55,4 mln

  3,3 tys(100%)

  63,3 mln

  3,8 tys(100%)

  76,3 mln

  4,5 tys(100%)

  92,1 mln

  5,5 tys(100%)

  85,7 mln

  5,2 tys(100%)

  84,3 mln

  5,1 tys(100%)

  92,2 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,8 mln

  1,1 tys(35.9%)

  19,3 mln

  1,2 tys(34.9%)

  20,3 mln

  1,2 tys(32%)

  24,5 mln

  1,5 tys(32.1%)

  29,1 mln

  1,7 tys(31.6%)

  28,8 mln

  1,7 tys(33.6%)

  29,1 mln

  1,7 tys(34.5%)

  36,8 mln

  2,2 tys(39.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  338(10.8%)

  13,0 mln

  776(23.4%)

  2,9 mln

  171(4.5%)

  2,9 mln

  170(3.7%)

  2,8 mln

  168(3.1%)

  2,6 mln

  158(3.1%)

  2,9 mln

  171(3.4%)

  12,4 mln

  754(13.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,4 mln

  379(12.1%)

  6,0 mln

  360(10.9%)

  6,3 mln

  375(10%)

  7,8 mln

  464(10.2%)

  11,5 mln

  684(12.5%)

  6,4 mln

  385(7.5%)

  7,3 mln

  436(8.6%)

  7,5 mln

  457(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,6 mln

  634(20.3%)

  6,7 mln

  400(12.1%)

  8,6 mln

  514(13.6%)

  9,1 mln

  539(11.9%)

  9,4 mln

  559(10.2%)

  8,8 mln

  525(10.3%)

  7,7 mln

  459(9.1%)

  7,5 mln

  456(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  262(8.4%)

  4,1 mln

  246(7.4%)

  4,1 mln

  241(6.4%)

  10,1 mln

  601(13.2%)

  8,0 mln

  474(8.7%)

  2,8 mln

  170(3.3%)

  3,4 mln

  203(4%)

  4,9 mln

  296(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  83,0(2.7%)

  1,9 mln

  116(3.5%)

  2,9 mln

  174(4.6%)

  2,8 mln

  167(3.7%)

  4,7 mln

  280(5.1%)

  2,7 mln

  162(3.2%)

  1,8 mln

  108(2.1%)

  1,9 mln

  118(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  73,1(2.3%)

  789,3 tys

  47,2(1.4%)

  1,1 mln

  64,1(1.7%)

  1,4 mln

  85,5(1.9%)

  2,1 mln

  128(2.3%)

  4,6 mln

  277(5.4%)

  2,7 mln

  160(3.2%)

  1,8 mln

  106(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  511,7 tys

  30,5(1%)

  600,1 tys

  35,9(1.1%)

  634,4 tys

  37,7(1%)

  501,5 tys

  29,8(0.7%)

  816,7 tys

  48,6(0.9%)

  622,3 tys

  37,2(0.7%)

  681,3 tys

  40,8(0.8%)

  1,5 mln

  89,4(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  69,5(2.2%)

  1,2 mln

  71,3(2.2%)

  1,2 mln

  69,6(1.8%)

  1,3 mln

  74,7(1.6%)

  1,5 mln

  88,3(1.6%)

  976,6 tys

  58,4(1.1%)

  892,4 tys

  53,4(1.1%)

  979,5 tys

  59,5(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  594,6 tys

  35,4(1.1%)

  503,9 tys

  30,1(0.9%)

  451,5 tys

  26,8(0.7%)

  397,6 tys

  23,6(0.5%)

  380,8 tys

  22,7(0.4%)

  587,8 tys

  35,1(0.7%)

  327,7 tys

  19,6(0.4%)

  742,7 tys

  45,1(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  354,5 tys

  21,1(0.7%)

  339,6 tys

  20,3(0.6%)

  382,3 tys

  22,7(0.6%)

  353,9 tys

  21,0(0.5%)

  393,9 tys

  23,5(0.4%)

  298,4 tys

  17,8(0.3%)

  520,4 tys

  31,2(0.6%)

  628,3 tys

  38,2(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  803,0 tys

  47,8(1.5%)

  522,1 tys

  31,2(0.9%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  278,8 tys

  16,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  147,5 tys

  8,8(0.3%)

  92,9 tys

  5,6(0.2%)

  642,6 tys

  38,2(1%)

  800,6 tys

  47,6(1%)

  723,5 tys

  43,1(0.8%)

  773,9 tys

  46,3(0.9%)

  881,5 tys

  52,8(1%)

  255,9 tys

  15,5(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  67,0 tys

  4,0(0.1%)

  66,7 tys

  4,0(0.1%)

  72,1 tys

  4,3(0.1%)

  75,0 tys

  4,5(0.1%)

  107,8 tys

  6,4(0.1%)

  108,3 tys

  6,5(0.1%)

  90,9 tys

  5,4(0.1%)

  127,2 tys

  7,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  139,5 tys

  8,3(0.3%)

  174,3 tys

  10,4(0.3%)

  178,9 tys

  10,6(0.3%)

  88,7 tys

  5,3(0.1%)

  100,9 tys

  6,0(0.1%)

  34,4 tys

  2,1(0%)

  27,8 tys

  1,7(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  133,6 tys

  8,0(0.3%)

  14,8 tys

  0,9(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  151,0 tys

  9,0(0.2%)

  117,5 tys

  7,0(0.1%)

  99,0 tys

  5,9(0.1%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  347

  0,0(0%)

  288

  0,0(0%)

  44,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lędzinach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lędzin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lędziny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lędzin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,5 mln

  3,0 tys(100%)

  63,6 mln

  3,8 tys(100%)

  65,6 mln

  3,9 tys(100%)

  74,3 mln

  4,4 tys(100%)

  81,8 mln

  4,9 tys(100%)

  85,6 mln

  5,2 tys(100%)

  95,1 mln

  5,8 tys(100%)

  90,5 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,8 mln

  1,3 tys(43.3%)

  25,5 mln

  1,5 tys(40.1%)

  29,2 mln

  1,7 tys(44.6%)

  33,7 mln

  2,0 tys(45.3%)

  36,4 mln

  2,2 tys(44.4%)

  32,0 mln

  1,9 tys(37.4%)

  33,9 mln

  2,0 tys(35.6%)

  36,9 mln

  2,2 tys(40.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,4 mln

  619(20.6%)

  10,8 mln

  648(17%)

  11,2 mln

  666(17.1%)

  12,1 mln

  718(16.3%)

  12,8 mln

  764(15.7%)

  15,2 mln

  906(17.7%)

  19,4 mln

  1,2 tys(20.4%)

  15,2 mln

  922(16.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  199(6.6%)

  10,6 mln

  635(16.7%)

  728,7 tys

  43,3(1.1%)

  623,3 tys

  37,1(0.8%)

  660,0 tys

  39,3(0.8%)

  681,9 tys

  40,8(0.8%)

  653,8 tys

  39,1(0.7%)

  10,0 mln

  609(11.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  114(3.8%)

  8,4 mln

  503(13.2%)

  2,9 mln

  170(4.4%)

  3,9 mln

  230(5.2%)

  4,7 mln

  280(5.7%)

  2,5 mln

  151(3%)

  9,4 mln

  564(9.9%)

  6,4 mln

  387(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,2 mln

  312(10.4%)

  5,4 mln

  321(8.5%)

  6,4 mln

  383(9.8%)

  5,5 mln

  330(7.5%)

  2,7 mln

  162(3.3%)

  4,3 mln

  257(5%)

  3,7 mln

  224(3.9%)

  4,7 mln

  287(5.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,3 mln

  255(8.5%)

  1,3 mln

  77,3(2%)

  1,1 mln

  66,2(1.7%)

  1,1 mln

  67,8(1.5%)

  1,7 mln

  98,8(2%)

  2,1 mln

  124(2.4%)

  2,1 mln

  124(2.2%)

  2,5 mln

  153(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  379,8 tys

  22,6(0.8%)

  1,0 mln

  62,0(1.6%)

  552,5 tys

  32,9(0.8%)

  2,6 mln

  156(3.5%)

  2,3 mln

  138(2.8%)

  203,8 tys

  12,2(0.2%)

  93,1 tys

  5,6(0.1%)

  483,5 tys

  29,4(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  68,8(2.3%)

  189,7 tys

  11,3(0.3%)

  311,6 tys

  18,5(0.5%)

  1,1 mln

  67,0(1.5%)

  180,0 tys

  10,7(0.2%)

  3,7 mln

  221(4.3%)

  152,9 tys

  9,2(0.2%)

  440,0 tys

  26,7(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  639,6 tys

  38,1(1.3%)

  238,6 tys

  14,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  281,8 tys

  17,1(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  48,9 tys

  2,9(0.1%)

  44,9 tys

  2,7(0.1%)

  49,8 tys

  3,0(0.1%)

  52,2 tys

  3,1(0.1%)

  77,3 tys

  4,6(0.1%)

  91,1 tys

  5,4(0.1%)

  86,8 tys

  5,2(0.1%)

  112,3 tys

  6,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  71,0 tys

  4,2(0.1%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  51,8 tys

  3,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  71,4 tys

  4,3(0.1%)

  46,7 tys

  2,8(0.1%)

  33,1 tys

  2,0(0.1%)

  24,0 tys

  1,4(0%)

  12,2 tys

  0,7(0%)

  13,7 tys

  0,8(0%)

  9,2 tys

  0,6(0%)

  14,2 tys

  0,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,0 tys

  0,7(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  10,6 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  703

  0,0(0%)

  616

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  133,6 tys

  8,0(0.3%)

  14,8 tys

  0,9(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  151,0 tys

  9,0(0.2%)

  117,5 tys

  7,0(0.1%)

  99,0 tys

  5,9(0.1%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  422,9 tys

  25,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  411

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  586

  0,0(0%)

  422

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  39,6 tys

  2,4(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  564,2 tys

  33,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700,0 tys

  41,7(0.9%)

  300,0 tys

  17,9(0.4%)

  638,8 tys

  38,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  347

  0,0(0%)

  288

  0,0(0%)

  44,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  37,6 tys

  2,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lędziny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 989 mieszkańców Lędzin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 942 kobiet oraz 2 048 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Lędzin, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,6% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Lędzin mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lędzinach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,9%) oraz średnie zawodowe (27,9%).

  W roku 2021 w Lędzinach mieściły się 3 przedszkola, w których do 24 oddziałów uczęszczało 534 dzieci (277 dziewczynek oraz 257 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lędzinach mieściły się 2 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 376 dzieci (200 dziewczynek oraz 176 chłopców). Dostępnych było 379 miejsc.

  21,0% mieszkańców Lędzin w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,6% wśród dziewczynek i 21,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 869 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 76 oddziałach uczyło się 1 495 uczniów (737 kobiet oraz 758 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lędzinach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 010 uczniów (507 kobiet oraz 503 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,1% ludności (31,2% wśród dziewczynek i 30,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,74.

  W Lędzinach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 83 uczniów (23 kobiety oraz 60 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 14,7% wśród chłopaków). 20,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,3% mieszkańców Lędzin w wieku potencjalnej nauki (19,2% kobiet i 19,3% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  21,8%
  śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lędziny
  36,0%
  woj. śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Lędziny
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,3%
  woj. śląskie
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,1%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lędziny
  26,6%
  Województwo
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  9,6%
  Województwo
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 869 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  869,0
  śląskie
  906,0
  Polska
  883,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,14
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 24 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 492 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lędziny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 534 Dzieci
 • 277 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 257 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,9%
  48,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 100 3 lata
 • 100
 • 139 4 lata
 • 139
 • 160 5 lata
 • 160
 • 132 6 lat
 • 132
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 50 3 lata
 • 50
 • 73 4 lata
 • 73
 • 84 5 lata
 • 84
 • 68 6 lat
 • 68
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 50 3 lata
 • 50
 • 66 4 lata
 • 66
 • 76 5 lata
 • 76
 • 64 6 lat
 • 64
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 201 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 44,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 43,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lędzinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lędzinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
  Publiczne
  32 216-75-73
  32 216-75-73
  ul. Stadionowa 1
  43-140 Lędziny
  1328527
  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2
  Publiczne
  32 216-60-60
  32 216-60-60
  ul. Hołdunowska 20
  43-143 Lędziny
  1328426
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kotek Gucio
  Niepubliczny
  50 698-57-11
  ul. Lewandowskiej 42
  43-144 Lędziny
  ---
 • Szkoły podstawowe w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lędziny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 76 Oddziały
 • 1 495 Uczniowie
 • 737 Kobiety
  (uczniowie)
 • 758 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 203 Uczniowie w 1 klasie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Absolwenci
 • 66 Kobiety
  (absolwenci)
 • 89 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lędziny
  19,7
  Województwo
  17,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 100,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 87,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lędziny
  94,74
  woj. śląskie
  97,17
  Cała Polska
  95,71
 • 94,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Lędziny
  94,49
  śląskie
  95,97
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lędziny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lędziny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lędzinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lędzinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach (Jan Chrystian Ruberg)
  Publiczna
  32 216-75-24
  32 216-75-24
  ul. Hołdunowska 13
  43-143 Lędziny
  2248941
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki (Karol Miarka)
  Publiczna
  32 246-73-63
  32 216-73-63
  ul. Paderewskiego 5
  43-140 Lędziny
  2142448
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Lędzinach
  Publiczna
  32 216-74-35
  32 216-74-35
  ul. Goławiecka 36
  43-144 Lędziny
  8120-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Lędziny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Lędziny
  20,8
  woj. śląskie
  17,9
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lędzinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lędzinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach - TECHNIKUM im. Anielina Fabery (Anielin Fabera)
  Publiczne
  32 216-73-22
  32 216-73-22
  ul. POKOJU 4
  43-140 Lędziny
  13324-
  Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  32 216-73-22
  32 216-73-22
  ul. POKOJU 4
  43-140 Lędziny
  5107-
  Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  32 216-73-22
  32 216-73-22
  ul. POKOJU 4
  43-140 Lędziny
  350-
  Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach - SZKOŁA POLICEALNA
  Publiczna
  32 216-73-22
  32 216-73-22
  ul. POKOJU 4
  43-140 Lędziny
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Lędzinach
  Niepubliczna
  ul. ul. Goławiecka 36
  43-144 Lędziny
  ---
  Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  32 216-73-22
  32 216-73-22
  ul. Pokoju 4
  43-140 Lędziny
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  ul. ul. Goławiecka 36
  43-144 Lędziny
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 21,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lędziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lędziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lędziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lędziny - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Lędzinach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Lędzinach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lędzinach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Lędzinach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lędzinach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 6 (uczestnicy: 30 000)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 15 000)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 15 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 110)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 70)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 30)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)


  Według danych z 2022 w Lędzinach działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 36 879 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 36 397 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Lędzinach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 336 członków. Zarejestrowano 306 ćwiczących (mężczyźni: 257, kobiety: 49, chłopcy do lat 18: 138, dziewczęta do lat 18: 33). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lędzinach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lędzinach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lędzin znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lędzinach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 2. poł. XVIII w. (ul. Zabytkowa 28)dnia 1958-12-10, wykaz dokumentów: 574 z 1958-12-10; 677/66 z 1966-05-28
  • Plebania z XVIII w. (ul. Lędzińska 86)dnia 1966-05-28, wykaz dokumentów: 678/66 z 1966-05-28
  • Kostnica z XVIII w. (ul. Jana Krystiana Ruberga 1)dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 717/66 z 1966-06-15
  • Dom parafialny z XVIII w. (ul. Hołdunowska 39)dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 718/66 z 1966-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 719/66 z 1966-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Gwarków 8)dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 720/66 z 1966-06-15

Lędziny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Lędzinach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lędzinach znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

  Powiat bieruńsko-lędziński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lędzinach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lędzinach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 36,44 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lędziny
  36,4
  woj. śląskie
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lędziny
  0,0
  woj. śląskie
  3,6
  Cała Polska
  5,0
 • 42,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lędziny
  42,5
  Województwo
  52,1
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Lędziny
  0,0
  woj. śląskie
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  116,7
  śląskie
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lędzinach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 913,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Lędziny
  2 913,2 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 5,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lędziny
  5,6 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Polska
  5,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lędziny przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S1droga ekspresowa S1(Pyrzowice - Mierzęcice - Podwarpie - Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec - Jaworzno - Mysłowice - Lędziny - Tychy - Bielsko-Biała - Wilkowice - Rybarzowice - Żywiec - Przybędza - Milówka - Laliki - Zwardoń - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lędziny przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 179Linia kolejowa nr 179: Tychy - Mysłowice Kosztowy MKSB1 [o znaczeniu drugorzędnym] (Tychy - Tychy Zachodnie - Tychy Al. Bielska - Tychy Grota Roweckiego - Tychy Miasto - Tychy Lodowisko - Tychy Urbanowice - Tychy Wschód - Bieruń Mleczarnia - Tychy Górki -Lędziny -Lędziny Hołdunów - Mysłowice Kosztowy)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lędzinach istnieje 134 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 25-lecia

  ul. 3 Maja

  ul. 30-lecia

  Al. Matki Boskiej Różańcowej

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Ananasowa

  ul. Asnyka

  ul. Azaliowa

  ul. B. Chrobrego

  ul. Betonowa

  ul. Blych

  ul. Botaniczna

  ul. Bracka

  ul. Brzechwy

  ul. Cała

  ul. Czapli

  ul. Czeremchy

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Dobra

  ul. Działkowców

  ul. Dzikowa

  ul. Dębowa

  ul. Ekonomiczna

  ul. Fiołkowa

  ul. Folwarczna

  ul. Gajowa

  ul. Gałczyńskiego

  ul. Goławiecka

  ul. Grodziskowa

  ul. Gronowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Gwarków

  ul. Górecka

  ul. Górnicza

  ul. Głogowa

  ul. Harfowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hołdunowska

  ul. Irysowa

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Krystiana Ruberga

  ul. Janiny Lewandowskiej

  ul. Jemiołowa

  ul. Karola Miarki

  ul. Karłowicza

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolonia Piast

  ul. Kopalniana

  ul. Kopciowicka

  ul. Kordiana

  ul. Korzeniowskiego

  ul. Kraszewskiego

  ul. Księdza Henryka Głucha

  ul. Kupilasa

  ul. Kwiatowa

  ul. Kącik

  ul. Kś. Pawła Kontnego

  ul. Leśna

  ul. Lipcowa

  ul. Lipowa

  ul. Lipuszowa

  ul. Lompy

  ul. Lędzińska

  ul. Makuszyńskiego

  ul. Matejki

  ul. Małkowiec

  ul. Mickiewicza

  ul. Miła

  ul. Modra

  ul. Moniuszki

  ul. Murckowska

  ul. Ochocza

  ul. Oficerska

  ul. Ogrodowa

  ul. Olimpijska

  ul. Owocowa

  ul. PCK

  ul. Paderewskiego

  ul. Palmowa

  ul. Panoramy

  ul. Partyzantów

  ul. Plebiscytowa

  ul. Podgórna

  ul. Podmiejska

  ul. Pogodna

  ul. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Porzeczkowa

  ul. Poziomkowa

  ul. Prusa

  ul. Przodowników

  ul. Rachowy

  ul. Radosna

  ul. Ratusz

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  ul. Różana

  ul. Sobieskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stadionowa

  ul. Storczyków

  ul. Strzyżówka

  ul. Szewczyka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Traugutta

  ul. Trójkątna

  ul. Tyska

  ul. Tyszki

  ul. Ułańska

  ul. Wandy

  ul. Wapienna

  ul. Waryńskiego

  ul. Wiosenna

  ul. Wygody

  ul. Wysoka

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Zabytkowa

  ul. Zacisze

  ul. Zakole

  ul. Zamkowa

  ul. Zamoście

  ul. Zawiszy Czarnego

  ul. Ziemowita

  ul. Łanowa

  ul. Ławecka

  ul. Łukasińskiego

  ul. Żeromskiego