Rydzyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Rydzyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Rydzyna to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu leszczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Rydzyna.
 • 2 905 Liczba mieszkańców
 • 2,2 km² Powierzchnia
 • 1 320,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • początek XV w. Data założenia
 • 1422 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PLE Tablice rejestracyjne
 • Kornel Kajetan Malcherek Burmistrz miasta
Rydzyna na mapie
Identyfikatory
 • 16.667651.7865 Współrzędne GPS
 • 3013044 TERYT (TERC)
 • 0954633 SIMC
Herb miasta Rydzyna
Rydzyna herb
Flaga miasta Rydzyna
Rydzyna flaga

Jak Rydzyna wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Rydzyna na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Rydzyna wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Rydzyna plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
8Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
12Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
12Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
26Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
34Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
51Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
72Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
74Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
75Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
79Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
88Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
89Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
183Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
213Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
216Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
221Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
229Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
241Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Rydzyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-130Poczta Rydzyna

Rydzyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rydzynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Lesznie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Krasińskiego 36
64-100 Leszno
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
(65) 538-84-34
(65) 538-85-13
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

Rydzyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rydzyna jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 905, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 18,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rydzyny zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Rydzyny jest stanu wolnego, 60,7% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Rydzyna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,46 na 1000 mieszkańców Rydzyny. W 2022 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 399 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,02 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,1% zgonów w Rydzynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,4% zgonów w Rydzynie były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rydzyny przypada 8.64 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 60 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rydzyny 22. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,5% mieszkańców Rydzyny jest w wieku produkcyjnym, 21,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rydzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 905 Liczba mieszkańców
 • 1 486 Kobiety
 • 1 419 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rydzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rydzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rydzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rydzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,5 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Rydzyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rydzyny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Rydzyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Rydzyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rydzyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,3%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  60,8%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 60,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,0%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rydzynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,1
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rydzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,46 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,5
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rydzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rydzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rydzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rydzynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,2
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,4
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 65 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 65
 • 113 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 399 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 399 g
  Województwo
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 197 Waga 3000g - 3499g
 • 197
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,46
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 1,02 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,02
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Rydzynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,6
  Województwo
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 97,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  97,8
  Województwo
  124,8
  Polska
  147,0
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,7
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,3
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leszczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  28,1%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 26,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Rydzyna
  26,4%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Rydzyna
  5,1%
  Województwo
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 29 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Polska
  70,6
 • 236,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Rydzyna
  236,2
  Wielkopolskie
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 251,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 272,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 230,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Rydzyna
  251,4
  Województwo
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 37,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 59,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Rydzyna
  37,5
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Cały kraj
  62,9
 • 20,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,1
  Wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 22 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rydzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rydzyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rydzynie oddano do użytku 29 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rydzynie to 971 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 335 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  65,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 34,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rydzynie to 4,00 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Rydzynie to 98,00 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,04% mieszkań posiada łazienkę, 82,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,87% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leszczyńskiego.

  Powiat leszczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 971 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 334,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Rydzyna
  334,80
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 113,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  113,10 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 37,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  37,90 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  5,02
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,99
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 29 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 10,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,00
  Wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 116 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,00
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 40,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  40,00
  Wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 2 843 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 98,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Rydzyna
  98,0 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,98 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,98 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,97%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 98,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Rydzyna
  98,56%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Rydzyna
  98,04%
  Województwo
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 82,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,60%
  Województwo
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 81,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,87%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Rydzyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Rydzynie na 1000 mieszkańców pracuje 553osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 57,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Rydzynie wynosiło w 2023 roku 2,5% (2,5% wśród kobiet i 2,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rydzynie wynosiło 6 002,93 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rydzyny 296 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 206 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 910.

  22,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Rydzyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,3% w przemyśle i budownictwie, a 15,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 553 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  553,0
  Województwo
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 2,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,0% Kobiety
 • 1,2% Mężczyźni
 • Rydzyna
  2,5%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rydzynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rydzynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rydzynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 275 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 003 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rydzynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 296 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 206 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 910 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,3% Przemysł i budownictwo
 • 39,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,2% Pozostałe
 • 22,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rydzynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 600 Pracujący ogółem
 • 918 Kobiety
 • 682 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rydzynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,0
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 33,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,5
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 89,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  89,6
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Rydzyna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Rydzynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 485 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 347 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (44) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (21) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (63) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rydzynie najwięcej (27) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (464) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,8% (135) podmiotów, a 70,1% (340) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rydzynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 485 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 135 Przemysł i budownictwo
 • 340 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w Rydzynie w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Rydzynie w 2023 roku
 • 347 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 464 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 464
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 484 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 484
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 347 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 87 Budownictwo
 • 87
 • 70 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 70
 • 40 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 40
 • 32 Przetwórstwo przemysłowe
 • 32
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rydzyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rydzynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 27 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rydzynie wynosi 81,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rydzyny najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,13 (wykrywalność 67%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,84 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,82 (80%), drogowe - 1,35 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,08 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rydzyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rydzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 27
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 9,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,52
  Województwo
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 4,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,84
  Województwo
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 2,82 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Rydzyna
  2,82
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Rydzyna
  1,35
  Wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,08 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,08
  Wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 5,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,13
  Województwo
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rydzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Rydzyna
  81%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  75%
  Wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  80%
  Wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  67%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Rydzyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Rydzyny wyniosła w 2022 roku 70,8 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Rydzyny - 47.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (7.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,2 mln złotych, czyli 27,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rydzyny wyniosła w 2022 roku 58,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.4%). W budżecie Rydzyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 203 złotych na mieszkańca (3,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,1%.
 • Wydatki budżetu w Rydzynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rydzyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rydzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rydzyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,1 mln

  2,9 tys(100%)

  33,0 mln

  3,7 tys(100%)

  40,6 mln

  4,4 tys(100%)

  51,6 mln

  5,5 tys(100%)

  47,1 mln

  5,0 tys(100%)

  49,3 mln

  5,0 tys(100%)

  59,7 mln

  5,9 tys(100%)

  70,8 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,6 mln

  4,6 tys(48.2%)

  11,7 mln

  4,2 tys(35.5%)

  14,5 mln

  5,2 tys(35.7%)

  17,9 mln

  6,3 tys(34.7%)

  15,7 mln

  5,4 tys(33.3%)

  16,7 mln

  5,7 tys(33.9%)

  24,2 mln

  8,2 tys(40.5%)

  33,9 mln

  11,7 tys(47.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,1 tys(11.9%)

  3,2 mln

  1,1 tys(9.6%)

  3,0 mln

  1,1 tys(7.3%)

  3,1 mln

  1,1 tys(5.9%)

  3,2 mln

  1,1 tys(6.9%)

  3,5 mln

  1,2 tys(7.2%)

  3,5 mln

  1,2 tys(5.9%)

  5,3 mln

  1,8 tys(7.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,3 tys

  20,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 mln

  1,6 tys(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  639(6.7%)

  2,9 mln

  1,1 tys(8.9%)

  1,9 mln

  661(4.6%)

  4,5 mln

  1,6 tys(8.8%)

  5,3 mln

  1,8 tys(11.2%)

  1,7 mln

  583(3.5%)

  5,5 mln

  1,9 tys(9.3%)

  3,4 mln

  1,2 tys(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,3 tys(13.3%)

  9,3 mln

  3,3 tys(28.1%)

  1,0 mln

  364(2.5%)

  1,1 mln

  396(2.2%)

  1,3 mln

  446(2.7%)

  1,1 mln

  391(2.3%)

  1,4 mln

  470(2.3%)

  3,4 mln

  1,2 tys(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  462(4.8%)

  1,9 mln

  691(5.8%)

  2,0 mln

  708(4.9%)

  3,5 mln

  1,2 tys(6.7%)

  2,8 mln

  975(6%)

  1,9 mln

  635(3.8%)

  2,3 mln

  771(3.8%)

  2,8 mln

  977(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  407(4.3%)

  1,1 mln

  383(3.2%)

  5,0 mln

  1,8 tys(12.3%)

  8,1 mln

  2,8 tys(15.7%)

  2,0 mln

  688(4.2%)

  3,3 mln

  1,1 tys(6.7%)

  1,5 mln

  505(2.5%)

  2,1 mln

  715(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  949,7 tys

  347(3.6%)

  1,1 mln

  402(3.4%)

  1,1 mln

  404(2.8%)

  1,3 mln

  455(2.5%)

  1,5 mln

  507(3.1%)

  1,6 mln

  541(3.2%)

  1,4 mln

  467(2.3%)

  1,8 mln

  630(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  639,0 tys

  233(2.4%)

  788,6 tys

  284(2.4%)

  670,1 tys

  238(1.7%)

  769,3 tys

  268(1.5%)

  879,3 tys

  304(1.9%)

  776,5 tys

  266(1.6%)

  848,5 tys

  288(1.4%)

  936,7 tys

  323(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  315,1 tys

  115(1.2%)

  266,1 tys

  95,9(0.8%)

  260,6 tys

  92,7(0.6%)

  379,4 tys

  132(0.7%)

  385,6 tys

  133(0.8%)

  289,6 tys

  99,2(0.6%)

  179,7 tys

  60,9(0.3%)

  780,0 tys

  269(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  214,2 tys

  78,2(0.8%)

  159,1 tys

  57,3(0.5%)

  310,8 tys

  111(0.8%)

  155,5 tys

  54,2(0.3%)

  175,1 tys

  60,4(0.4%)

  745,4 tys

  255(1.5%)

  351,2 tys

  119(0.6%)

  561,0 tys

  193(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  373,5 tys

  136(1.4%)

  378,4 tys

  136(1.1%)

  393,0 tys

  140(1%)

  349,6 tys

  122(0.7%)

  443,1 tys

  153(0.9%)

  502,0 tys

  172(1%)

  352,9 tys

  120(0.6%)

  441,9 tys

  152(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  270

  0,1(0%)

  125

  0,0(0%)

  611,7 tys

  207(1%)

  410,6 tys

  142(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  119,2 tys

  43,5(0.5%)

  122,6 tys

  44,2(0.4%)

  80,5 tys

  28,6(0.2%)

  138,5 tys

  48,3(0.3%)

  174,5 tys

  60,2(0.4%)

  124,2 tys

  42,5(0.3%)

  201,7 tys

  68,4(0.3%)

  302,7 tys

  104(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  189,6 tys

  65,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  35,0 tys

  12,8(0.1%)

  44,8 tys

  16,1(0.1%)

  19,2 tys

  6,8(0%)

  32,5 tys

  11,3(0.1%)

  46,5 tys

  16,0(0.1%)

  27,0 tys

  9,2(0.1%)

  33,0 tys

  11,2(0.1%)

  18,5 tys

  6,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,6 tys

  20,7(0.2%)

  39,7 tys

  14,3(0.1%)

  33,1 tys

  11,8(0.1%)

  20,2 tys

  7,0(0%)

  20,4 tys

  7,0(0%)

  17,2 tys

  5,9(0%)

  14,3 tys

  4,8(0%)

  17,1 tys

  5,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,7 tys

  35,7(0.4%)

  12,0 tys

  4,3(0%)

  6,6 tys

  2,3(0%)

  104,8 tys

  36,5(0.2%)

  103,8 tys

  35,8(0.2%)

  108,5 tys

  37,2(0.2%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rydzynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rydzyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rydzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rydzyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,1 mln

  2,9 tys(100%)

  34,3 mln

  3,8 tys(100%)

  40,0 mln

  4,4 tys(100%)

  45,8 mln

  4,9 tys(100%)

  48,4 mln

  5,1 tys(100%)

  59,4 mln

  6,0 tys(100%)

  57,4 mln

  5,7 tys(100%)

  58,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,7 mln

  4,6 tys(48.7%)

  14,1 mln

  5,1 tys(41.1%)

  16,0 mln

  5,7 tys(40%)

  17,2 mln

  6,0 tys(37.5%)

  18,4 mln

  6,4 tys(38%)

  20,9 mln

  7,2 tys(35.2%)

  21,6 mln

  7,3 tys(37.5%)

  25,3 mln

  8,7 tys(43%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  2,9 tys(30.1%)

  8,3 mln

  3,0 tys(24.1%)

  8,4 mln

  3,0 tys(21.1%)

  8,9 mln

  3,1 tys(19.4%)

  9,5 mln

  3,3 tys(19.5%)

  16,4 mln

  5,6 tys(27.7%)

  13,1 mln

  4,4 tys(22.8%)

  11,5 mln

  4,0 tys(19.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,5 tys

  18,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 mln

  1,7 tys(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  973(10.2%)

  8,3 mln

  3,0 tys(24.4%)

  179,9 tys

  64,0(0.4%)

  169,3 tys

  59,1(0.4%)

  162,2 tys

  56,0(0.3%)

  173,0 tys

  59,3(0.3%)

  153,2 tys

  51,9(0.3%)

  1,9 mln

  657(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  756,2 tys

  276(2.9%)

  1,5 mln

  558(4.5%)

  1,0 mln

  372(2.6%)

  931,9 tys

  325(2%)

  505,4 tys

  174(1%)

  1,2 mln

  403(2%)

  1,6 mln

  544(2.8%)

  1,6 mln

  541(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  774,7 tys

  283(3%)

  756,1 tys

  272(2.2%)

  2,5 mln

  898(6.3%)

  3,8 mln

  1,3 tys(8.2%)

  3,3 mln

  1,1 tys(6.7%)

  1,1 mln

  386(1.9%)

  1,3 mln

  428(2.2%)

  1,3 mln

  449(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  674,3 tys

  246(2.6%)

  670,0 tys

  241(2%)

  1,1 mln

  403(2.8%)

  3,4 mln

  1,2 tys(7.4%)

  1,7 mln

  570(3.4%)

  991,9 tys

  340(1.7%)

  1,3 mln

  454(2.3%)

  1,2 mln

  428(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  107,6 tys

  39,3(0.4%)

  88,1 tys

  31,7(0.3%)

  131,6 tys

  46,8(0.3%)

  84,7 tys

  29,5(0.2%)

  90,2 tys

  31,2(0.2%)

  303,5 tys

  104(0.5%)

  121,5 tys

  41,2(0.2%)

  1,1 mln

  372(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  117,9 tys

  43,1(0.5%)

  87,3 tys

  31,5(0.3%)

  69,4 tys

  24,7(0.2%)

  94,4 tys

  32,9(0.2%)

  129,0 tys

  44,5(0.3%)

  65,9 tys

  22,6(0.1%)

  75,7 tys

  25,6(0.1%)

  86,6 tys

  29,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  48,0 tys

  17,5(0.2%)

  138,0 tys

  49,7(0.4%)

  67,3 tys

  23,9(0.2%)

  55,4 tys

  19,3(0.1%)

  60,3 tys

  20,8(0.1%)

  31,2 tys

  10,7(0.1%)

  56,7 tys

  19,2(0.1%)

  80,2 tys

  27,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  18,6 tys

  6,8(0.1%)

  43,3 tys

  15,6(0.1%)

  27,4 tys

  9,8(0.1%)

  28,0 tys

  9,8(0.1%)

  26,1 tys

  9,0(0.1%)

  13,5 tys

  4,6(0%)

  51,0 tys

  17,3(0.1%)

  54,1 tys

  18,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  17,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  570

  0,2(0%)

  58,3 tys

  20,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  17,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  49,3 tys

  18,0(0.2%)

  33,1 tys

  11,9(0.1%)

  26,4 tys

  9,4(0.1%)

  17,7 tys

  6,2(0%)

  18,3 tys

  6,3(0%)

  15,3 tys

  5,2(0%)

  13,3 tys

  4,5(0%)

  16,0 tys

  5,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  3,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  4,7 tys

  1,7(0%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  5,4 tys

  1,8(0%)

  5,7 tys

  1,9(0%)

  9,3 tys

  3,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,7 tys

  35,7(0.4%)

  12,0 tys

  4,3(0%)

  6,6 tys

  2,3(0%)

  104,8 tys

  36,5(0.2%)

  103,8 tys

  35,8(0.2%)

  108,5 tys

  37,2(0.2%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  228,3 tys

  83,4(0.9%)

  204,8 tys

  73,8(0.6%)

  100,9 tys

  35,9(0.3%)

  1,0 mln

  352(2.2%)

  1,5 mln

  535(3.2%)

  1,3 mln

  433(2.1%)

  820,4 tys

  278(1.4%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  9,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rydzyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 779 mieszkańców Rydzyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 382 kobiet oraz 397 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,8% mieszkańców Rydzyny, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Rydzyny mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rydzynie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,3%) oraz wyższe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,7%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2022 w Rydzynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 14 oddziałów uczęszczało 337 dzieci (157 dziewczynek oraz 180 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rydzynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 218 dzieci (96 dziewczynek oraz 122 chłopców). Dostępnych było 220 miejsc.

  16,6% mieszkańców Rydzyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 596 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 62 oddziałach uczyło się 607 uczniów (271 kobiet oraz 336 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rydzynie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 352 uczniów (152 kobiety oraz 200 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (30,7% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 9,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 195,18.

  W Rydzynie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 43 uczniów (19 kobiet oraz 24 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków). 6,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Rydzyny w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,8%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 21,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,6%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,8%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Rydzyna
  20,4%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,8%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 24,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,8%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2596 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 596,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Polska
  927,0
 • 0,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,21
  Wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 430 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Rydzyna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 337 Dzieci
 • 157 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 180 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 90 3 lata
 • 90
 • 77 4 lata
 • 77
 • 93 5 lata
 • 93
 • 76 6 lat
 • 76
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 46 3 lata
 • 46
 • 36 4 lata
 • 36
 • 41 5 lata
 • 41
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 44 3 lata
 • 44
 • 41 4 lata
 • 41
 • 52 5 lata
 • 52
 • 42 6 lat
 • 42
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 20 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rydzynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rydzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Rydzynie
  Publiczne
  65 538-84-46
  65 538-84-46
  ul. Plac Dąbrowskiego 1
  64-130 Rydzyna
  1225620
  Przedszkole Eko-Brzdąc
  Niepubliczne
  ul. Maruszewo 9
  64-130 Rydzyna
  ---
 • Szkoły podstawowe w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Rydzyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 491 Uczniowie
 • 245 Kobiety
  (uczniowie)
 • 246 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 40 Oddziały
 • 116 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,4%
  77,6%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  9,8
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 9,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 9,8
 • 9,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 9,8
 • 22,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,3
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 195,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  195,18
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 187,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Rydzyna
  187,78
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rydzyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rydzyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rydzynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rydzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Rydzynie (17 Pułk Ułanów Wielkopolskich)
  Publiczna
  65 538-00-22
  65 538-00-22
  ul. Zamkowa 3
  64-130 Rydzyna
  1632527
  Szkoła Podstawowa Specjalna (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  637-
  Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  211-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Rydzyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 7 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,2%
  55,8%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  6,1
  Wielkopolskie
  22,8
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Rydzynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rydzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  334-
  Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczne
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  321-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  318-
  Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącejs (Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  13-
 • Edukacyjne grupy wieku w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rydzyna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Rydzynie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Rydzynie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 490)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rydzynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rydzynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Rydzynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Rydzynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 60 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 5 (uczestnicy: 2 300)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 1 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 450)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 200)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 50)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 146)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 72)
  • taneczne: 1 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Rydzynie działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Rydzynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 637 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 074 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Rydzynie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 76 członków. Zarejestrowano 117 ćwiczących (mężczyźni: 78, kobiety: 39, chłopcy do lat 18: 62, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rydzynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rydzynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rydzyny znajduje się 62 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Rydzynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół rezydencjonalny Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistycznednia 2017-03-15
  • Ratusz z 1752 r. (ul. Rynek 1)dnia 1930-03-27, wykaz dokumentów: 6352/30A z 1930-03-27; 445/Wlkp/A z 2007-01-17
  • Zamek z przełomu XVII/XVIII w. (ul. pl. Zamkowy 1)dnia 1930-04-29, wykaz dokumentów: 9231/30A z 1930-04-29
  • Zespół - kościół z 1742 - 1749 (ul. Kościelna 1)dnia 1932-12-12, wykaz dokumentów: AKl11a/79 z 1932-12-12; 226/A z 1968-08-31; 517/Wlkp/A z 2007-06-05
  • Kościół z 1746 - 1748dnia 1932-12-12, wykaz dokumentów: AKl11a/79 z 1932-12-12; 517/Wlkp/A z 2007-06-05
  • Miasto z XV w.dnia 1957-02-08, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/40/57 z 1957-02-08; brak numeru z 2014-03-17
  • Zespół - kościół z 1778 - 1783dnia 1959-04-15, wykaz dokumentów: Kl.IV-885/36/59 z 1959-04-15; 1500/A z 1994-10-03; 519/Wlkp/A z 2007-06-18
  • Kościół z 1778 - 1783 (ul. Wolności 11)dnia 1959-04-15, wykaz dokumentów: Kl.IV-885/36/59 z 1959-04-15; 519/Wlkp/A z 2007-06-18
  • Ujeżdżalnia z poł. XVIII w. (ul. pl. Zamkowy 2)dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Stajnia z poł. XVIII w. (ul. pl. Zamkowy 2)dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Stajnia z poł. XVIII w. (ul. pl. Zamkowy 5)dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Wozownia z poł. XVIII w. (ul. pl. Zamkowy 5)dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Oficyna mieszkalna z poł. XVIII w. (ul. pl. Zamkowy 3)dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Oficyna mieszkalna z poł. XVIII w. (ul. pl. Zamkowy 4)dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Oranżeria z 1780 - 1790 (ul. pl. Zamkowy 6)dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Strzelnica z 1780 - 1790dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Brama z 1780 - 1790dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Most z poł. XVIII w. (ul. pl. Zamkowy 1)dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Most z poł. XVIII w. (ul. pl. Zamkowy 1)dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Lapidarium z XVIII w.dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Zespół - stajnia z poł. XVIII w.dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Park z 1812 r.dnia 1965-02-06, wykaz dokumentów: 65/A z 1965-02-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 15)dnia 1968-07-11, wykaz dokumentów: 135/A z 1968-07-11; 490/Wlkp/A z 2007-03-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 2)dnia 1968-08-29, wykaz dokumentów: 197/A z 1968-08-29; 552/Wlkp/A z 2007-10-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 3)dnia 1968-08-29, wykaz dokumentów: 198/A z 1968-08-29; 444/Wlkp/A z 2007-01-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 4)dnia 1968-08-29, wykaz dokumentów: 199/A z 1968-08-29; 442/Wlkp/A z 2007-01-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 1968-08-29, wykaz dokumentów: 200/A z 1968-08-29; 443/Wlkp/A z 2007-01-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 6)dnia 1968-08-29, wykaz dokumentów: 201/A z 1968-08-29; 498/Wlkp/A z 2007-04-12
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 202/A z 1968-08-30
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 8)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 203/A z 1968-08-30
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 12)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 204/A z 1968-08-30; 646/Wlkp/A z 2008-02-27
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 13)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 205/A z 1968-08-30; 494/Wlkp/A z 2007-04-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 14)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 206/A z 1968-08-30; 447/Wlkp/A z 2007-01-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 207/A z 1968-08-30; 469/Wlkp/A z 2007-02-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1731 r. (ul. Rynek 17)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 208/A z 1968-08-30; 448/Wlkp/A z 2007-01-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 22)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 209/A z 1968-08-30; 463/Wlkp/A z 2007-02-14
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 23)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 210/A z 1968-08-30; 449/Wlkp/A z 2007-01-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1708 r. (ul. Rynek 24)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 211/A z 1968-08-30; brak numeru z 1997-09-18; 450/Wlkp/A z 2007-01-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 25)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 212/A z 1968-08-30; 451/Wlkp/A z 2007-01-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 26)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 213/A z 1968-08-30; 465/Wlkp/A z 2007-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 27)dnia 1968-08-30, wykaz dokumentów: 214/A z 1968-08-30; 452/Wlkp/A z 2007-01-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1636 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 24a)dnia 1968-08-31, wykaz dokumentów: 216/A z 1968-08-31; 496/Wlkp/A z 2007-04-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1710 r. (ul. Kościelna 2)dnia 1968-08-31, wykaz dokumentów: 218/A z 1968-08-31; 492/Wlkp/A z 2007-03-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1734 r. (ul. Jana Matejki 2)dnia 1968-08-31, wykaz dokumentów: 220/A z 1968-08-31; 499/Wlkp/A z 2007-04-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1713 r. (ul. Jana Matejki 3)dnia 1968-08-31, wykaz dokumentów: 221/A z 1968-08-31; 497/Wlkp/A z 2007-04-12
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Wolności 4)dnia 1968-08-31, wykaz dokumentów: 223/A z 1968-08-31; 462/Wlkp/A z 2007-02-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1783 r. (ul. Wolności 19)dnia 1968-08-31, wykaz dokumentów: 224/A z 1968-08-31; 553/Wlkp/A z 2007-10-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1779 r. (ul. Zamkowa 6)dnia 1968-08-31, wykaz dokumentów: 225/A z 1968-08-31; 645/Wlkp/A z 2008-02-27
  • Plebania z 1756 - 1762 (ul. Kościelna 1)dnia 1968-08-31, wykaz dokumentów: 226/A z 1968-08-31; 517/Wlkp/A z 2007-06-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. Rynek 18)dnia 1987-11-20, wykaz dokumentów: 1030A z 1987-11-20; 500/Wlkp/A z 2007-04-12
  • Wozownia z 1710 r. (ul. Kościelna 2)dnia 1988-03-25, wykaz dokumentów: 1046A z 1988-03-25
  • Wiatrak z XIX w.dnia 1988-03-28, wykaz dokumentów: 1053/A z 1988-03-28; 466/Wlkp/A z 2007-02-15
  • Kamienica z 1903 - 1904 (ul. Rzeczypospolitej 10)dnia 1988-07-28, wykaz dokumentów: 1117A z 1988-07-28; 656/Wlkp/A z 2008-03-13
  • Szkoła z 1. ćw. XX w. (ul. Wolności 15)dnia 1991-11-20, wykaz dokumentów: 1236/A z 1991-11-20; 468/Wlkp/A z 2007-02-19
  • Szkoła z 1900 r. (ul. Zamkowa 3)dnia 1991-11-20, wykaz dokumentów: 1237/A z 1991-11-20; 467/Wlkp/A z 2007-02-16
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Rzeczypospolitej 5)dnia 1992-11-23, wykaz dokumentów: 1337/A z 1992-11-23; 874/Wlkp/A z 2013-03-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1783 r. (ul. Wolności 6)dnia 1992-11-23, wykaz dokumentów: 1389/A z 1992-11-23; brak numeru z 1993-03-08; 464/Wlkp/A z 2007-02-15
  • Plebania z 4. ćw. XVIII w. (ul. Wolności 10)dnia 1994-10-03, wykaz dokumentów: 1500/A z 1994-10-03; 519/Wlkp/A z 2007-06-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w. (ul. Tylna 9)dnia 2001-06-27, wykaz dokumentów: 59/Wlkp/A z 2001-06-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XVIII w.dnia 2007-06-05, wykaz dokumentów: 517/Wlkp/A z 2007-06-05
  • Cmentarz ewangelicki z 2. poł. XVIII w.dnia 2007-06-18, wykaz dokumentów: 519/Wlkp/A z 2007-06-18
  • Bursa/internat z 1777 r. (ul. Zamkowa 3)dnia 2009-03-31, wykaz dokumentów: 740/Wlkp/A z 2009-03-31
 • Formy ochrony przyrody w Rydzynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rydzyny znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rydzynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar wyznaczony w celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonego do naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z walorów krajobrazowych., Data ustanowienia: 1992-08-18, Powierzchnia: 71425.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 8 drzew, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: W parku w Rydzynie przy miejscu na ognisko
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: W parku w Rydzynie.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-11-05, Opis granicy: Plac Zamkowy 2 Rydzyna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-11-05, Opis granicy: Plac Zamkowy 2 Rydzyna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-11-05, Opis granicy: Plac Zamkowy 2 Rydzyna

Rydzyna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 24 wypadków drogowych w Rydzynie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 827,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Rydzynie znajdowało się 32 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leszczyńskiego.

  Powiat leszczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Rydzynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 28 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 13 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Rydzynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 827,59 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Rydzyna
  827,6
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Rydzyna
  0,0
  Wielkopolskie
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 965,52 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  965,5
  woj. wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  10,1
  Cała Polska
  9,5
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  116,7
  Województwo
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 25 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rydzynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 322,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Rydzyna
  2 322,7 km
  Województwo
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 30,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  30,3 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Rydzyna przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 5droga krajowa nr 5(Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Dworzysko - Gruczno - Luszkowo - Zbrachlin - Niewieścin - Trzeciewiec - Włóki - Kusowo - Aleksandrowo - Żołędowo - Osielsko - Bydgoszcz - Białe Błota - Lipniki - Kruszyn Krajeński - Zamość - Rynarzewo - Kołaczkowo - Łachowo - Szubin - Kowalewo - Brzyskorzystewko - Jaroszewo - Żnin - Bożejewiczki - Bożejewice - Czewujewo - Grochowiska Księże - Rogowo - Cotoń - Mielno - Modliszewko - Modliszewo - Gniezno - Poznań - Komorniki - Szreniawa - Rosnówko - Dębienko - Stęszew - Zamysłowo - Będlewo - Piotrowo Pierwsze - Głuchowo - Jarogniewice - Kawczyn - Kiełczewo - Kościan - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - Nietążkowo - Wydorowo - Radomicko - Lipno - Leszno - Rydzyna - Kaczkowo - Korzeńsko - Garbce - Żmigródek - Żmigród - Borzęcin - Prusice - Małuszyn - Trzebnica - Będkowo - Wysoki Kościół - Wisznia Mała - Ligota Piękna - Kryniczno - Psary - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Kostomłoty - Osiek - Jaroszów - Strzegom - Serwinów - Dobromierz - Bolków - Wierzchosławice - Domanów - Pustelnik - Marciszów - Debrznik - Ptaszków - Kamienna Góra - Przedwojów - Lubawka - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Rydzyna przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo -Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Rydzynie istnieje 71 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 17 Pułku Ułanów

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Aleksandra Gierymskiego

  ul. Artura Grottgera

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Edwarda Dembowskiego

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Franciszka Morawskiego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kazimierza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana z Czerniny

  ul. Józefa Bema

  ul. Józefa Chełmońskiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  al. Józefa Sułkowskiego

  ul. Józefa Szymona Bellottiego

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Karola Kurpińskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Komisji Edukacji Narodowej

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Maurycego Beniowskiego

  ul. Mała

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Okrężna

  Plac Jana Dąbrowskiego

  Plac Pisarzy Polskich

  Plac Zamkowy

  ul. Pompeo Ferrariego

  ul. Przemysłowa

  ul. Romualda Traugutta

  Rondo Ks. Kanonika Stanisława Pioterka

  Rondo Młyńska Góra

  Rynek

  ul. Rzeczypospolitej

  ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza

  ul. Stanisława Leszczyńskiego

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Słowackiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Łopuszańskiego

  ul. Tylna

  ul. Wojciecha Kossaka

  ul. Wolności

  ul. Władysława Andersa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamkowa

  ul. Łąkowa