Sulmierzyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Sulmierzyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sulmierzyce to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu krotoszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Sulmierzyce.
 • 2 746 Liczba mieszkańców
 • 29,3 km² Powierzchnia
 • 93,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKR Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Marek Dębicki Burmistrz miasta
Sulmierzyce na mapie
Identyfikatory
 • 17.530851.6059 Współrzędne GPS
 • 3012011 TERYT (TERC)
 • 0937333 SIMC
Herb miasta Sulmierzyce
Sulmierzyce herb

Jak Sulmierzyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sulmierzyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sulmierzyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sulmierzyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
5Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
28Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
35Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
47Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
56Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
63Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
105Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
109Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
163Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
188Miasta o największej powierzchni w Polsce
266Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
277Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
339Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
362Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
362Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
367Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
377Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
383Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
390Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
415Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku

Sulmierzyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-750Poczta Oddział Krotoszyn 1

Sulmierzyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sulmierzycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Krotoszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kobierska 5
63-700 Krotoszyn
Urząd Miejski w Sulmierzycach
(62) 722-32-18
(62) 722-34-75
Rynek 11
63-750 Sulmierzyce

Sulmierzyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Sulmierzyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 746, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sulmierzyc zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Sulmierzyc jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Sulmierzyce ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,37 na 1000 mieszkańców Sulmierzyc. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 40,9% dziewczynek i 59,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,5% zgonów w Sulmierzycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w Sulmierzycach były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sulmierzyc przypada 7.7 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sulmierzyc -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,8% mieszkańców Sulmierzyc jest w wieku produkcyjnym, 21,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sulmierzyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 746 Liczba mieszkańców
 • 1 372 Kobiety
 • 1 374 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sulmierzycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sulmierzycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sulmierzycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sulmierzyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,1 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sulmierzyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sulmierzyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sulmierzyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sulmierzyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sulmierzyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,5%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Sulmierzyce
  56,8%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,0%
  Województwo
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Sulmierzyce
  5,7%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sulmierzycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,3
  Wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sulmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,37 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Sulmierzyce
  0,4
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sulmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sulmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sulmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sulmierzycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,9%
  59,1%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,1
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,5
  Wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 414 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Sulmierzyce
  3 414 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 65 Waga 4000g - 4499g
 • 65
 • 238 Waga 3500g - 3999g
 • 238
 • 244 Waga 3000g - 3499g
 • 244
 • 90 Waga 2500g - 2999g
 • 90
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Sulmierzyce
  0,80
  Województwo
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sulmierzycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 124,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Sulmierzyce
  124,9
  Województwo
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Sulmierzyce
  4,5
  Wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krotoszyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,5%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Kraj
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sulmierzyce
  22,0%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Sulmierzyce
  3,5%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 148 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 277,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  277,5
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 435,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 447,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 422,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  435,3
  Wielkopolskie
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 63,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  63,4
  Wielkopolskie
  49,4
  Polska
  70,6
 • 38,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,8
  Województwo
  35,6
  Polska
  32,6
 • 10,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Sulmierzyce
  10,3
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Sulmierzyce
  0,9%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sulmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sulmierzyce, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sulmierzyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sulmierzycach oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sulmierzycach to 789 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 287 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sulmierzycach to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sulmierzycach to 150,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,71% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,11% mieszkań posiada łazienkę, 79,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krotoszyńskiego.

  Powiat krotoszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 789 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 287,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  287,30
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  94,90 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,30 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,80
  Wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 3,48 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Sulmierzyce
  3,48
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Sulmierzyce
  0,72
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,46
  Województwo
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 22 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sulmierzyce
  5,50
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 8,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sulmierzyce
  8,01
  Województwo
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 601 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 150,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Sulmierzyce
  150,3 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,22 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Sulmierzyce
  98,60%
  Wielkopolskie
  98,04%
  Cały kraj
  97,71%
 • 97,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Sulmierzyce
  97,71%
  Województwo
  96,58%
  Kraj
  95,10%
 • 92,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Sulmierzyce
  92,11%
  Wielkopolskie
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 79,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  79,90%
  Województwo
  86,82%
  Cała Polska
  85,62%
 • 67,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  67,30%
  Województwo
  55,85%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Sulmierzyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Sulmierzycach na 1000 mieszkańców pracuje 434osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Sulmierzycach wynosiło w 2022 roku 2,4% (2,4% wśród kobiet i 2,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sulmierzycach wynosiło 4 772,92 PLN, co odpowiada 71.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sulmierzyc 355 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 109 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -246.

  13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Sulmierzyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 44,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 434 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  434,0
  woj. wielkopolskie
  440,0
  Polska
  402,0
 • 2,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,4% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Sulmierzyce
  2,4%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sulmierzycach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sulmierzycach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sulmierzycach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 773 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Sulmierzyce
  4 773 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sulmierzycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 355 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 109 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -246 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,7% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 44,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 49,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 40,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,1% Pozostałe
 • 20,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sulmierzycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sulmierzyce, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,2
  Województwo
  68,5
  Polska
  69,0
 • 31,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  31,8
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 90,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  90,0
  Województwo
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sulmierzyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Sulmierzycach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 281 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 225 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (17) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sulmierzycach najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (273) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 43,4% (122) podmiotów, a 53,7% (151) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sulmierzycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (36.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 281 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 122 Przemysł i budownictwo
 • 151 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Sulmierzycach w 2022 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Sulmierzycach w 2022 roku
 • 225 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 273 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 273
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 281 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 281
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 225 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 81 Budownictwo
 • 81
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sulmierzyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sulmierzycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 39 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sulmierzycach wynosi 82,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sulmierzyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,39 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 5,43 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,99 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,00 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sulmierzyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sulmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 39
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 14,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,08
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 9,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,39
  Województwo
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 2,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Sulmierzyce
  2,00
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Sulmierzyce
  1,99
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  Wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 5,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Sulmierzyce
  5,43
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sulmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Sulmierzyce
  83%
  Wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Sulmierzyce
  91%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Sulmierzyce
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  61%
  Województwo
  52%
  Polska
  51%

Sulmierzyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sulmierzyc wyniosła w 2022 roku 17,1 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sulmierzyc - 29.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.3%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 965,0 tys złotych, czyli 5,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sulmierzyc wyniosła w 2022 roku 19,2 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%). W budżecie Sulmierzyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (22,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,5%.
 • Wydatki budżetu w Sulmierzycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sulmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sulmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sulmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,0 mln

  3,1 tys(100%)

  11,8 mln

  4,1 tys(100%)

  14,0 mln

  4,8 tys(100%)

  14,3 mln

  4,9 tys(100%)

  14,0 mln

  4,9 tys(100%)

  15,1 mln

  5,4 tys(100%)

  17,7 mln

  6,4 tys(100%)

  17,1 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  1,2 tys(37.9%)

  3,6 mln

  1,3 tys(30.9%)

  3,7 mln

  1,3 tys(26.7%)

  4,2 mln

  1,5 tys(29.5%)

  4,2 mln

  1,5 tys(30.2%)

  4,8 mln

  1,7 tys(31.6%)

  4,6 mln

  1,7 tys(26.1%)

  5,1 mln

  1,9 tys(29.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  503(16.2%)

  1,5 mln

  510(12.6%)

  1,5 mln

  512(10.6%)

  1,7 mln

  577(11.6%)

  1,4 mln

  503(10.3%)

  1,5 mln

  540(10.2%)

  1,9 mln

  690(10.9%)

  2,1 mln

  762(12.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  500

  0,2(0%)

  520

  0,2(0%)

  82,7 tys

  28,5(0.6%)

  80,5 tys

  27,9(0.6%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  85,0 tys

  30,0(0.6%)

  8,2 tys

  2,9(0%)

  2,1 mln

  755(12.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  423(13.7%)

  1,3 mln

  435(10.7%)

  1,6 mln

  543(11.3%)

  1,6 mln

  546(11%)

  1,3 mln

  465(9.5%)

  1,7 mln

  599(11.3%)

  1,7 mln

  600(9.5%)

  1,9 mln

  685(11%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,3 mln

  460(14.8%)

  3,3 mln

  1,1 tys(27.8%)

  473,2 tys

  163(3.4%)

  471,5 tys

  163(3.3%)

  570,9 tys

  200(4.1%)

  575,4 tys

  203(3.8%)

  616,1 tys

  221(3.5%)

  1,0 mln

  373(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  470,5 tys

  162(5.2%)

  435,4 tys

  150(3.7%)

  444,7 tys

  153(3.2%)

  504,8 tys

  175(3.5%)

  757,4 tys

  266(5.4%)

  561,1 tys

  198(3.7%)

  760,5 tys

  273(4.3%)

  551,7 tys

  201(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  169,7 tys

  58,4(1.9%)

  730,0 tys

  251(6.2%)

  2,0 mln

  688(14.3%)

  1,4 mln

  498(10%)

  898,2 tys

  315(6.4%)

  583,9 tys

  206(3.9%)

  1,0 mln

  374(5.9%)

  476,9 tys

  174(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  250,9 tys

  86,3(2.8%)

  282,0 tys

  97,0(2.4%)

  228,1 tys

  78,7(1.6%)

  238,4 tys

  82,6(1.7%)

  250,4 tys

  87,8(1.8%)

  288,8 tys

  102(1.9%)

  287,4 tys

  103(1.6%)

  202,4 tys

  73,7(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  83,7 tys

  28,8(0.9%)

  89,4 tys

  30,8(0.8%)

  89,7 tys

  30,9(0.6%)

  114,8 tys

  39,8(0.8%)

  101,9 tys

  35,7(0.7%)

  82,0 tys

  29,0(0.5%)

  1,4 mln

  501(7.9%)

  185,9 tys

  67,7(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  110,8 tys

  38,1(1.2%)

  113,9 tys

  39,2(1%)

  118,8 tys

  41,0(0.9%)

  179,1 tys

  62,0(1.3%)

  154,5 tys

  54,2(1.1%)

  160,3 tys

  56,6(1.1%)

  163,0 tys

  58,4(0.9%)

  174,0 tys

  63,4(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  29,4 tys

  10,1(0.3%)

  34,5 tys

  11,9(0.3%)

  48,1 tys

  16,6(0.3%)

  114,0 tys

  39,5(0.8%)

  73,3 tys

  25,7(0.5%)

  44,8 tys

  15,8(0.3%)

  365,0 tys

  131(2.1%)

  113,8 tys

  41,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  54,9 tys

  18,9(0.6%)

  48,7 tys

  16,8(0.4%)

  61,9 tys

  21,3(0.4%)

  69,5 tys

  24,1(0.5%)

  54,9 tys

  19,3(0.4%)

  33,8 tys

  11,9(0.2%)

  88,2 tys

  31,6(0.5%)

  90,7 tys

  33,0(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  6,4(0.1%)

  9,2 tys

  3,2(0.1%)

  4,1 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,6 tys

  29,3(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  307,2 tys

  106(3.4%)

  313,5 tys

  108(2.7%)

  61,4 tys

  21,2(0.4%)

  33,6 tys

  11,6(0.2%)

  68,5 tys

  24,0(0.5%)

  31,5 tys

  11,1(0.2%)

  72,3 tys

  25,9(0.4%)

  54,4 tys

  19,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  23,4 tys

  8,1(0.3%)

  12,7 tys

  4,4(0.1%)

  8,1 tys

  2,8(0.1%)

  10,7 tys

  3,7(0.1%)

  15,1 tys

  5,3(0.1%)

  6,3 tys

  2,2(0%)

  8,9 tys

  3,2(0.1%)

  32,2 tys

  11,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  57,8 tys

  19,9(0.6%)

  37,9 tys

  13,0(0.3%)

  30,5 tys

  10,5(0.2%)

  24,6 tys

  8,5(0.2%)

  41,8 tys

  14,6(0.3%)

  40,1 tys

  14,2(0.3%)

  17,5 tys

  6,3(0.1%)

  15,2 tys

  5,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,8 tys

  4,4(0.1%)

  21,3 tys

  7,3(0.2%)

  565

  0,2(0%)

  29,7 tys

  10,3(0.2%)

  15,4 tys

  5,4(0.1%)

  13,3 tys

  4,7(0.1%)

  568

  0,2(0%)

  578

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sulmierzycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sulmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sulmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sulmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,6 mln

  3,3 tys(100%)

  12,4 mln

  4,3 tys(100%)

  13,7 mln

  4,8 tys(100%)

  14,4 mln

  5,0 tys(100%)

  14,4 mln

  5,0 tys(100%)

  15,7 mln

  5,6 tys(100%)

  17,6 mln

  6,4 tys(100%)

  19,2 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,6 mln

  882(26.7%)

  2,6 mln

  893(20.9%)

  2,8 mln

  959(20.2%)

  3,0 mln

  1,0 tys(20.5%)

  3,4 mln

  1,2 tys(23.8%)

  3,4 mln

  1,2 tys(21.4%)

  3,6 mln

  1,3 tys(20.6%)

  6,5 mln

  2,4 tys(33.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,1 mln

  1,4 tys(43%)

  4,3 mln

  1,5 tys(34.9%)

  4,2 mln

  1,4 tys(30.5%)

  4,5 mln

  1,5 tys(30.9%)

  4,7 mln

  1,7 tys(32.7%)

  5,2 mln

  1,8 tys(33%)

  5,1 mln

  1,8 tys(28.8%)

  4,6 mln

  1,7 tys(23.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,3 tys

  22,5(0.5%)

  88,4 tys

  30,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  29,7(0.5%)

  5,7 tys

  2,1(0%)

  2,1 mln

  768(11%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  532,1 tys

  183(5.5%)

  613,9 tys

  211(5%)

  628,3 tys

  217(4.6%)

  671,6 tys

  233(4.7%)

  674,0 tys

  236(4.7%)

  718,5 tys

  254(4.6%)

  693,9 tys

  249(3.9%)

  702,8 tys

  256(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  332,2 tys

  114(3.5%)

  913,6 tys

  314(7.4%)

  868,8 tys

  300(6.3%)

  989,5 tys

  343(6.9%)

  648,2 tys

  227(4.5%)

  562,5 tys

  199(3.6%)

  703,3 tys

  252(4%)

  522,3 tys

  190(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  403,8 tys

  139(4.2%)

  265,4 tys

  91,3(2.1%)

  254,6 tys

  87,8(1.9%)

  433,1 tys

  150(3%)

  246,8 tys

  86,6(1.7%)

  318,2 tys

  112(2%)

  426,4 tys

  153(2.4%)

  442,2 tys

  161(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  379,8 tys

  131(4%)

  421,9 tys

  145(3.4%)

  386,6 tys

  133(2.8%)

  396,0 tys

  137(2.7%)

  407,7 tys

  143(2.8%)

  390,3 tys

  138(2.5%)

  413,6 tys

  148(2.3%)

  417,6 tys

  152(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,0 mln

  359(10.9%)

  3,0 mln

  1,0 tys(23.9%)

  136,0 tys

  46,9(1%)

  98,7 tys

  34,2(0.7%)

  76,4 tys

  26,8(0.5%)

  69,3 tys

  24,5(0.4%)

  114,8 tys

  41,2(0.7%)

  389,3 tys

  142(2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 tys

  3,9(0.1%)

  86,6 tys

  29,8(0.7%)

  782,7 tys

  270(5.7%)

  622,7 tys

  216(4.3%)

  76,5 tys

  26,8(0.5%)

  176,1 tys

  62,2(1.1%)

  600,7 tys

  215(3.4%)

  333,1 tys

  121(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  40,1 tys

  13,8(0.4%)

  38,4 tys

  13,2(0.3%)

  31,4 tys

  10,8(0.2%)

  31,0 tys

  10,7(0.2%)

  36,5 tys

  12,8(0.3%)

  168,1 tys

  59,4(1.1%)

  52,7 tys

  18,9(0.3%)

  206,6 tys

  75,3(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  106,3 tys

  36,6(1.1%)

  108,1 tys

  37,2(0.9%)

  113,7 tys

  39,2(0.8%)

  110,8 tys

  38,4(0.8%)

  148,5 tys

  52,1(1%)

  154,0 tys

  54,4(1%)

  156,7 tys

  56,2(0.9%)

  167,5 tys

  61,0(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  4,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,8 tys

  1,6(0%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  903

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  5,9 tys

  2,1(0%)

  18,8 tys

  6,7(0.1%)

  12,5 tys

  4,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  46,9 tys

  16,1(0.5%)

  30,4 tys

  10,4(0.2%)

  24,4 tys

  8,4(0.2%)

  19,7 tys

  6,8(0.1%)

  33,4 tys

  11,7(0.2%)

  32,1 tys

  11,3(0.2%)

  14,0 tys

  5,0(0.1%)

  9,9 tys

  3,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,8

  0,0(0%)

  5,5 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,0 tys

  57,4(0.9%)

  7,0 tys

  2,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,1 tys

  0,4(0%)

  979

  0,3(0%)

  956

  0,3(0%)

  958

  0,3(0%)

  993

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,8 tys

  4,4(0.1%)

  16,6 tys

  5,7(0.1%)

  565

  0,2(0%)

  29,7 tys

  10,3(0.2%)

  15,4 tys

  5,4(0.1%)

  13,3 tys

  4,7(0.1%)

  568

  0,2(0%)

  578

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  367(5.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sulmierzyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 744 mieszkańców Sulmierzyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 340 kobiet oraz 404 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 23,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców Sulmierzyc, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,4% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Sulmierzyc mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sulmierzycach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,1%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w Sulmierzycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 113 dzieci (59 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sulmierzycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (31 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 76 miejsc.

  17,9% mieszkańców Sulmierzyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 880 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 250 uczniów (119 kobiet oraz 131 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sulmierzycach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 197 uczniów (95 kobiet oraz 102 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,93.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 19,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Sulmierzyc w wieku potencjalnej nauki (20,1% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Sulmierzyce
  16,1%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,2%
  Województwo
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Sulmierzyce
  8,6%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,7%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 22,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Sulmierzyce
  31,2%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Sulmierzyce
  3,1%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Sulmierzyce
  11,4%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Sulmierzyce
  3,1%
  Województwo
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 880 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Sulmierzyce
  880,0
  Województwo
  902,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Sulmierzyce
  1,09
  Województwo
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sulmierzyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 113 Dzieci
 • 59 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 29 4 lata
 • 29
 • 28 5 lata
 • 28
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 19 4 lata
 • 19
 • 17 5 lata
 • 17
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 10 4 lata
 • 10
 • 11 5 lata
 • 11
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sulmierzycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sulmierzycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach
  Publiczne
  62 722-32-54
  ul. Klonowicza 17
  63-750 Sulmierzyce
  4969
 • Szkoły podstawowe w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sulmierzyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 250 Uczniowie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie)
 • 131 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,6
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,93
  Województwo
  97,57
  Cała Polska
  95,71
 • 89,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Sulmierzyce
  89,57
  Województwo
  96,51
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sulmierzyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sulmierzyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sulmierzycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sulmierzycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach (Sebastian Fabian Klonowicz)
  Publiczna
  62 722-32-09
  62 722-32-09
  ul. Szkolna 2
  63-750 Sulmierzyce
  13232-
 • Edukacyjne grupy wieku w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sulmierzyce, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sulmierzyce, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sulmierzyce, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sulmierzyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sulmierzycach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sulmierzycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sulmierzycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sulmierzycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sulmierzycach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 945)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 30)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 160)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 15)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 120)
  • inne: 4 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 170)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 75)
  • inne: 2 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 18)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 18)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • inne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 85)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 35)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sulmierzycach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 300 zwiedzających, co daje 1 101 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Sulmierzycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 577 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 080 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Sulmierzycach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 180 członków. Zarejestrowano 165 ćwiczących (mężczyźni: 114, kobiety: 51, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 51). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sulmierzycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sulmierzycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sulmierzyc znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Sulmierzycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko pierścieniowate Sulmierzyce, st.7 ze średniowieczadnia 1968-10-15, wykaz dokumentów: 292/A z 1968-10-15
  • Ratusz z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1930-03-12, wykaz dokumentów: 6351/30A z 1930-03-12
  • Kościół z 1809 r. (ul. Poznańska 1)dnia 1970-04-01, wykaz dokumentów: 1070/A z 1970-04-01
  • Wiatrak z 1795 r.dnia 1983-03-14, wykaz dokumentów: 442 z 1983-03-14
  • Miasto z 1297 r.dnia 2008-08-14, wykaz dokumentów: 688/Wlkp/A z 2008-08-14
 • Formy ochrony przyrody w Sulmierzycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sulmierzyc znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sulmierzycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar jest największym w Europie Środkowej skupieniem acidofilnych lasów liściastych różnego typu z pomnikowymi okazami dębów i buków często o wieku powyżej 200 lat o wysokich wartościach hodowlanych., Data ustanowienia: 1993-02-25
  • Dąbrowy Krotoszyńskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 34245.28 ha
  • Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 34225.2 ha

Sulmierzyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Sulmierzycach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 473,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 109,2 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sulmierzycach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krotoszyńskiego.

  Powiat krotoszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sulmierzycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sulmierzycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 473,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  473,4
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 109,25 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  109,2
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 400,58 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  400,6
  woj. wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 23,08 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  23,1
  Wielkopolskie
  10,1
  Kraj
  9,5
 • 84,62 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  84,6
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Cała Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sulmierzyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 444droga wojewódzka nr 444(Krotoszyn - Sulmierzyce - Biadaszki - Odolanów - Świeca - Czarnylas - Szklarka Przygodzicka - Lubeszczyk - Szklarka Myślniewska - Ostrzeszów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sulmierzyce nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
  • LK 355Linia kolejowa nr 355: Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Ostrów Wielkopolski - Topola Osiedle - Tarchały Wielkie - Odolanów - Garki - Granowiec - Sośnie Ostrowskie - Pawłów Wielkopolski - Międzybórz Sycowski - Bukowina Sycowska - Twardogóra Sycowska - Grabowno Wielkie)
  • LK 815Linia kolejowa nr 815: Durzyn - Krotoszyn [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Durzyn - Krotoszyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sulmierzycach istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • os. A. B. Ciechańskiego

  ul. Adama Asnyka

  Aleja Klonowicza

  ul. Błonie

  ul. Ceglarska

  ul. Granowice

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarosława Stryczyńskiego

  ul. Józefa Mencfeldowskiego

  ul. Kaliska

  ul. Konstantego Mazurka

  ul. Krotoszyńska

  ul. Krótka

  ul. Leona Piątka

  ul. Leśna

  ul. Marcina Klauzego

  ul. Miodowa

  ul. Myśliwska

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  ul. Nowokościelna

  ul. Odolanowska

  ul. Piotra Zielezińskiego

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Rolnicza

  ul. Rynek

  ul. Rynkowa

  ul. Sadownicza

  ul. Stanisława Kamińskiego

  ul. Starokościelna

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Uciechowska

  ul. Wiosny Ludów

  ul. Wrocławska

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zagonki

  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Jana Siwickiego

  ul. prof. Ignacego Laskowskiego

  ul. płk. Wojciecha Tyczyńskiego