Powiat szczecinecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat szczecinecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 232 Liczba mieszkańców
 • 1 766 km2 Powierzchnia
 • 44 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 63,4% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Lis Starosta
 • ZSZ Tablice rejestracyjne
Powiat szczecinecki na mapie
Identyfikatory
 • 3215 TERYT (TERC)
Herb powiatu szczecineckiego
powiat szczecinecki herb
Flaga powiatu szczecineckiego
powiat szczecinecki flaga

powiat szczecinecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
94 373 07 60
94 373 07 61
ul. 1 Maja 61
78-400 Szczecinek
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
94 375 35 11, 94 375 35 05
94 375 35 13, 94 374 35 04
ul. Polna 25
78-400 Szczecinek
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku
94 372 35 02
94 374 05 59
ul. Ordona 22
78-400 Szczecinek
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku
94 372 92 82 94 372 92 8494 372 92 82 94 372 92 84
94 372 92 56
ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku
94 374 35 29
94 371 42 03
ul. Szczecińska 40
78-400 Szczecinek
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
(94) 372-92-00
(94) 372-92-56
ul. 28 Lutego
78-400 Szczecinek

Powiat szczecinecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat szczecinecki ma 78 232 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczecineckiego w 2050 roku wynosi 61 918, z czego 30 988 to kobiety, a 30 930 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu szczecineckiego zawarli w 2017 roku 400 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu szczecineckiego jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat szczecinecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -89. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,14 na 1000 mieszkańców powiatu szczecineckiego. W 2017 roku urodziło się 714 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 396 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 46,6% zgonów w powiecie szczecineckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w powiecie szczecineckim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu szczecineckiego przypada 10.23 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 921 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 034 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu szczecineckiego -113. W tym samym roku 53 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 95 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -42.

  61,5% mieszkańców powiatu szczecineckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu szczecineckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 232 Liczba mieszkańców
 • 40 198 Kobiety
 • 38 034 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie szczecineckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie szczecineckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie szczecineckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczecineckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61 918 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 988 Kobiety
 • 30 930 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie szczecineckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie szczecineckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie szczecineckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu szczecineckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. szczecinecki
  41,5 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu szczecineckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,7%
  Województwo
  28,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat szczecinecki
  52,6%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat szczecinecki
  9,4%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,3%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,1% Nieustalone
 • pow. szczecinecki
  3,1%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie szczecineckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,1
  Zachodniopomorskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,7
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 400 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie szczecineckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -89 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -77 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,1
  woj. zachodniopomorskie
  -0,9
  Kraj
  -0,0
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie szczecineckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie szczecineckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie szczecineckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie szczecineckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 714 Urodzenia żywe
 • 369 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 345 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  woj. zachodniopomorskie
  9,5
  Kraj
  10,5
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. szczecinecki
  38,7
  Województwo
  40,8
  Polska
  44,2
 • 16.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.24
 • 58.87 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.87
 • 77.67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.67
 • 75.35 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.35
 • 25.61 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.61
 • 7.7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.7
 • 3 396 g Średnia waga noworodków
 • 3 317 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat szczecinecki
  3 396 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 352 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 223 Waga 3500g - 3999g
 • 223
 • 262 Waga 3000g - 3499g
 • 262
 • 109 Waga 2500g - 2999g
 • 109
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. szczecinecki
  1,31
  Zachodniopomorskie
  1,37
  Kraj
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Zachodniopomorskie
  0,67
  Polska
  0,71
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,89
  Zachodniopomorskie
  0,92
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie szczecineckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 802 Zgony
 • 347 Kobiety
  (Zgony)
 • 455 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat szczecinecki
  10,2
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Cały kraj
  10,1
 • 129,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  129,6
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Polska
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,2
  Zachodniopomorskie
  4,9
  Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat szczecinecki
  3,6
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczecineckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  47,9%
  woj. zachodniopomorskie
  45,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 28,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. szczecinecki
  28,5%
  woj. zachodniopomorskie
  28,2%
  Polska
  26,7%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat szczecinecki
  4,5%
  woj. zachodniopomorskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  2,5
  Cała Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  74,5
  Kraj
  74,3
 • 277,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  277,2
  Województwo
  284,5
  Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  273,9
  Kraj
  261,6
 • 465,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 503,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  465,4
  Województwo
  460,5
  Kraj
  469,0
 • 101,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 72,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  101,5
  woj. zachodniopomorskie
  94,1
  Cała Polska
  87,7
 • 29,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat szczecinecki
  29,8
  Zachodniopomorskie
  30,4
  Polska
  31,8
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,4
  Województwo
  8,2
  Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat szczecinecki
  0,8%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 921 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 490 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 431 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Zameldowania z zagranicy
 • 26 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 034 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 544 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 490 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 95 Wymeldowania za granicę
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 51 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -155 Saldo migracji
 • -72 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -83 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -113 Saldo migracji wewnętrznych
 • -54 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -59 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -42 Saldo migracji zagranicznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie szczecineckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczecinecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie szczecineckim oddano do użytku 101 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie szczecineckim to 28 095 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 358 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 65,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 34,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie szczecineckim to 5,06 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie szczecineckim to 128,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,36% mieszkań posiada łazienkę, 82,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,26% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 095 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 358,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  358,20
  Województwo
  377,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 67,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  67,20 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  24,10 m2
  woj. zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,76 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat szczecinecki
  3,76
  Zachodniopomorskie
  3,84
  Cały kraj
  3,82
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,79
  woj. zachodniopomorskie
  2,65
  Cała Polska
  2,69
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat szczecinecki
  0,74
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 101 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  1,29
  woj. zachodniopomorskie
  4,38
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 66 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 511 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,06
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Cała Polska
  3,91
 • 6,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  6,53
  Województwo
  15,65
  Kraj
  18,14
 • 12 999 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 128,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat szczecinecki
  128,7 m2
  Zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat szczecinecki
  0,17 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,78%
  Zachodniopomorskie
  99,20%
  Polska
  96,79%
 • 96,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. szczecinecki
  96,41%
  Województwo
  97,14%
  Kraj
  93,66%
 • 93,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,36%
  woj. zachodniopomorskie
  95,07%
  Kraj
  91,31%
 • 82,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  82,40%
  Województwo
  86,15%
  Polska
  82,12%
 • 51,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat szczecinecki
  51,26%
  woj. zachodniopomorskie
  62,01%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat szczecinecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie szczecineckim na 1000 mieszkańców pracuje 178 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczecineckim wynosiło w 2017 roku 16,6% (21,0% wśród kobiet i 12,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczecineckim wynosiło 3 880,91 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczecineckiego 4 432 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 993 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 439.

  17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczecineckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 178 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  178,0
  Zachodniopomorskie
  210,0
  Cały kraj
  247,0
 • 16,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 21,0% Kobiety
 • 12,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,6%
  woj. zachodniopomorskie
  8,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie szczecineckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie szczecineckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie szczecineckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 881 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 881 PLN
  Województwo
  4 154 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie szczecineckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 432 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 993 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 439 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,7% Przemysł i budownictwo
 • 20,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,8% Pozostałe
 • 44,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie szczecineckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 898 Pracujący ogółem
 • 6 556 Kobiety
 • 7 342 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie szczecineckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,5
  woj. zachodniopomorskie
  62,5
  Kraj
  63,4
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,9
  Zachodniopomorskie
  34,4
  Cały kraj
  34,0
 • 118,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. szczecinecki
  118,6
  Zachodniopomorskie
  122,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat szczecinecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie szczecineckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 957 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 695 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 578 nowych podmiotów, a 524 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (768) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (528) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (888) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (492) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie szczecineckim najwięcej (494) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 661) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (242) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,0% (1 673) podmiotów, a 75,9% (6 042) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie szczecineckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.6%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 957 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 242 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 673 Przemysł i budownictwo
 • 6 042 Pozostała działalność
 • 578 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie szczecineckim w 2017 roku
 • 524 Podmioty wyrejestrowane w powiecie szczecineckim w 2017 roku
 • 5 695 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 661 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 661
 • 239 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 239
 • 53 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 53
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 7 953 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 953
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 47 Spółdzielnie ogółem
 • 47
 • 428 Spółki handlowe ogółem
 • 428
 • 90  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 90
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 375  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 375
 • 86    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 86
 • 494 Spółki cywilne ogółem
 • 494
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 695 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 515 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 515
 • 916 Budownictwo
 • 916
 • 546 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 546
 • 472 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 472
 • 458 Przetwórstwo przemysłowe
 • 458
 • 416 Transport i gospodarka magazynowa
 • 416
 • 259 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 259
 • 257 Pozostała działalność
 • 257
 • 202 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 202
 • 179 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 179
 • 149 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 149
 • 106 Informacja i komunikacja
 • 106
 • 96 Edukacja
 • 96
 • 59 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 59
 • 44 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 44
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczecinecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie szczecineckim stwierdzono 1 005 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie szczecineckim wynosi 82,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu szczecineckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,95 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 5,80 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,02 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 005 Przestępstwa ogółem
 • 1 005
 • 622 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 622
 • 158 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 158
 • 164 Przestępstwa drogowe
 • 164
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 454 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 454
 • 12,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat szczecinecki
  12,84
  Zachodniopomorskie
  19,88
  Kraj
  19,62
 • 7,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,95
  woj. zachodniopomorskie
  14,03
  Polska
  12,07
 • 2,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. szczecinecki
  2,02
  woj. zachodniopomorskie
  2,61
  Cała Polska
  4,94
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat szczecinecki
  2,10
  Województwo
  2,14
  Kraj
  1,78
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat szczecinecki
  0,27
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,49
 • 5,80 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. szczecinecki
  5,80
  woj. zachodniopomorskie
  9,09
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  82%
  Zachodniopomorskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat szczecinecki
  74%
  Województwo
  64%
  Kraj
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat szczecinecki
  91%
  Zachodniopomorskie
  95%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Województwo
  91%
  Kraj
  84%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat szczecinecki
  66%
  Zachodniopomorskie
  51%
  Polska
  52%

Powiat szczecinecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu szczecineckiego wyniosła w 2016 roku 95,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu szczecineckiego - 31.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.9%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,5 mln złotych, czyli 18,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu szczecineckiego wyniosła w 2016 roku 95,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.7%). W budżecie powiatu szczecineckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 154 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie szczecineckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu szczecineckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu szczecineckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  86,5 mln

  1,1 tys(100%)

  107,7 mln

  1,3 tys(100%)

  105,3 mln

  1,3 tys(100%)

  108,4 mln

  1,4 tys(100%)

  92,4 mln

  1,2 tys(100%)

  98,6 mln

  1,2 tys(100%)

  99,5 mln

  1,3 tys(100%)

  95,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,8 mln

  373(33.3%)

  28,5 mln

  370(26.4%)

  29,8 mln

  375(28.3%)

  30,3 mln

  382(27.9%)

  28,7 mln

  363(31.1%)

  29,5 mln

  374(30%)

  30,2 mln

  384(30.3%)

  30,0 mln

  382(31.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  142(12.7%)

  11,4 mln

  148(10.5%)

  11,1 mln

  139(10.5%)

  13,1 mln

  165(12.1%)

  11,9 mln

  151(12.9%)

  12,2 mln

  154(12.3%)

  12,7 mln

  162(12.8%)

  14,3 mln

  182(14.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  67,2(6%)

  8,5 mln

  111(7.9%)

  5,7 mln

  72,1(5.4%)

  5,1 mln

  63,9(4.7%)

  5,6 mln

  71,3(6.1%)

  9,9 mln

  126(10.1%)

  11,2 mln

  143(11.3%)

  9,9 mln

  126(10.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,0 mln

  169(15%)

  16,6 mln

  216(15.4%)

  19,4 mln

  243(18.4%)

  8,5 mln

  107(7.8%)

  7,9 mln

  99,8(8.5%)

  9,2 mln

  117(9.3%)

  10,2 mln

  129(10.2%)

  9,1 mln

  117(9.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,6 mln

  85,8(7.6%)

  7,2 mln

  94,0(6.7%)

  11,5 mln

  144(10.9%)

  7,9 mln

  99,4(7.3%)

  8,4 mln

  106(9.1%)

  7,4 mln

  93,8(7.5%)

  7,7 mln

  97,9(7.7%)

  8,2 mln

  105(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,0 mln

  103(9.2%)

  8,5 mln

  110(7.9%)

  7,1 mln

  88,8(6.7%)

  8,0 mln

  100(7.3%)

  10,5 mln

  133(11.4%)

  11,7 mln

  148(11.8%)

  8,3 mln

  105(8.3%)

  8,0 mln

  102(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  84,7(7.5%)

  4,3 mln

  56,5(4%)

  4,1 mln

  51,1(3.9%)

  4,1 mln

  51,8(3.8%)

  5,8 mln

  72,9(6.2%)

  4,1 mln

  52,1(4.2%)

  4,1 mln

  52,3(4.1%)

  4,3 mln

  54,4(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,9 mln

  50,1(4.5%)

  4,7 mln

  60,8(4.3%)

  4,9 mln

  61,5(4.6%)

  4,7 mln

  59,3(4.3%)

  5,8 mln

  73,9(6.3%)

  7,1 mln

  89,6(7.2%)

  4,8 mln

  61,0(4.8%)

  3,7 mln

  46,6(3.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  833,6 tys

  10,8(1%)

  4,9 mln

  64,4(4.6%)

  2,1 mln

  25,9(2%)

  415,3 tys

  5,2(0.4%)

  383,2 tys

  4,8(0.4%)

  430,6 tys

  5,5(0.4%)

  409,5 tys

  5,2(0.4%)

  2,9 mln

  36,4(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  20,8(1.9%)

  10,6 mln

  137(9.8%)

  5,8 mln

  72,3(5.5%)

  22,7 mln

  287(21%)

  4,3 mln

  54,3(4.6%)

  874,7 tys

  11,1(0.9%)

  1,3 mln

  15,9(1.3%)

  1,4 mln

  18,3(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  79,9 tys

  1,0(0.1%)

  90,6 tys

  1,1(0.1%)

  95,1 tys

  1,2(0.1%)

  69,4 tys

  0,9(0.1%)

  3,5 mln

  44,0(3.5%)

  6,1 mln

  77,6(6.1%)

  1,3 mln

  16,7(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  638,7 tys

  8,3(0.7%)

  1,0 mln

  13,1(0.9%)

  1,7 mln

  21,8(1.6%)

  2,1 mln

  26,7(2%)

  1,7 mln

  20,9(1.8%)

  1,4 mln

  17,5(1.4%)

  1,2 mln

  14,9(1.2%)

  1,1 mln

  13,9(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  401,0 tys

  5,2(0.5%)

  422,1 tys

  5,5(0.4%)

  501,1 tys

  6,3(0.5%)

  735,1 tys

  9,3(0.7%)

  556,0 tys

  7,0(0.6%)

  618,9 tys

  7,8(0.6%)

  729,6 tys

  9,3(0.7%)

  670,7 tys

  8,6(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  28,1 tys

  0,4(0%)

  698,8 tys

  9,1(0.6%)

  697,0 tys

  8,8(0.7%)

  648,5 tys

  8,2(0.6%)

  645,2 tys

  8,2(0.7%)

  652,6 tys

  8,3(0.7%)

  651,1 tys

  8,3(0.7%)

  662,3 tys

  8,4(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,8 tys

  0,2(0%)

  23,8 tys

  0,3(0%)

  29,6 tys

  0,4(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  18,1 tys

  0,2(0%)

  31,2 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  62,0 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  86,4 tys

  1,1(0.1%)

  50,1 tys

  0,7(0%)

  54,7 tys

  0,7(0.1%)

  45,3 tys

  0,6(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  25,7 tys

  0,3(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  172,4 tys

  2,2(0.2%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,4 tys

  0,4(0%)

  24,7 tys

  0,3(0%)

  20,6 tys

  0,3(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,5(0%)

  860,3 tys

  10,8(0.8%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie szczecineckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu szczecineckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat szczecinecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu szczecineckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,3 mln

  1,1 tys(100%)

  99,8 mln

  1,3 tys(100%)

  96,5 mln

  1,2 tys(100%)

  108,6 mln

  1,4 tys(100%)

  89,3 mln

  1,1 tys(100%)

  94,0 mln

  1,2 tys(100%)

  99,1 mln

  1,3 tys(100%)

  95,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,3 mln

  537(50.9%)

  46,0 mln

  598(46.1%)

  48,3 mln

  607(50%)

  49,7 mln

  626(45.7%)

  48,9 mln

  618(54.8%)

  48,4 mln

  614(51.5%)

  46,7 mln

  595(47.2%)

  48,2 mln

  614(50.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,8 mln

  128(12.1%)

  10,1 mln

  132(10.1%)

  11,1 mln

  140(11.5%)

  11,7 mln

  147(10.8%)

  11,9 mln

  151(13.4%)

  12,7 mln

  161(13.5%)

  13,9 mln

  177(14.1%)

  14,9 mln

  190(15.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  76,3(7.2%)

  5,7 mln

  73,7(5.7%)

  6,1 mln

  77,0(6.3%)

  7,3 mln

  92,3(6.7%)

  6,9 mln

  86,6(7.7%)

  7,1 mln

  89,5(7.5%)

  7,8 mln

  98,9(7.8%)

  9,3 mln

  118(9.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  50,0(4.7%)

  6,4 mln

  82,9(6.4%)

  5,4 mln

  67,8(5.6%)

  4,0 mln

  50,8(3.7%)

  4,2 mln

  53,2(4.7%)

  8,4 mln

  107(8.9%)

  9,2 mln

  117(9.3%)

  6,7 mln

  85,1(7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  83,9(8%)

  3,9 mln

  51,0(3.9%)

  4,0 mln

  49,8(4.1%)

  4,0 mln

  50,5(3.7%)

  4,1 mln

  52,3(4.6%)

  4,1 mln

  51,9(4.4%)

  4,1 mln

  51,7(4.1%)

  4,2 mln

  54,0(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  42,3(4%)

  15,0 mln

  195(15%)

  6,9 mln

  86,1(7.1%)

  23,7 mln

  299(21.9%)

  5,6 mln

  70,8(6.3%)

  1,5 mln

  19,6(1.6%)

  4,9 mln

  61,9(4.9%)

  3,5 mln

  44,6(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  55,2(5.2%)

  5,1 mln

  65,9(5.1%)

  6,2 mln

  78,1(6.4%)

  1,1 mln

  14,1(1%)

  1,2 mln

  15,6(1.4%)

  3,0 mln

  38,5(3.2%)

  3,1 mln

  39,6(3.1%)

  2,3 mln

  28,9(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  675,9 tys

  8,8(0.7%)

  437,8 tys

  5,5(0.5%)

  1,3 mln

  16,3(1.2%)

  222,6 tys

  2,8(0.2%)

  1,9 mln

  24,0(2%)

  4,2 mln

  53,1(4.2%)

  1,4 mln

  18,2(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  401,0 tys

  5,2(0.5%)

  417,1 tys

  5,4(0.4%)

  1,1 mln

  14,4(1.2%)

  1,2 mln

  14,7(1.1%)

  1,1 mln

  13,7(1.2%)

  1,1 mln

  14,1(1.2%)

  1,4 mln

  18,0(1.4%)

  1,2 mln

  15,5(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  412,5 tys

  5,4(0.5%)

  1,3 mln

  17,4(1.3%)

  1,2 mln

  15,4(1.3%)

  25,2 tys

  0,3(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  15,4(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  29,8(2.8%)

  3,0 mln

  39,1(3%)

  3,4 mln

  43,3(3.6%)

  2,4 mln

  30,5(2.2%)

  3,5 mln

  44,3(3.9%)

  4,5 mln

  56,9(4.8%)

  2,4 mln

  30,8(2.4%)

  1,1 mln

  13,6(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  24,8(2.3%)

  817,1 tys

  10,6(0.8%)

  739,1 tys

  9,3(0.8%)

  525,6 tys

  6,6(0.5%)

  138,4 tys

  1,7(0.2%)

  478,4 tys

  6,1(0.5%)

  502,9 tys

  6,4(0.5%)

  732,2 tys

  9,3(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  250,3 tys

  3,2(0.3%)

  580,0 tys

  7,5(0.6%)

  414,9 tys

  5,2(0.4%)

  1,2 mln

  15,5(1.1%)

  934,1 tys

  11,8(1%)

  380,3 tys

  4,8(0.4%)

  410,7 tys

  5,2(0.4%)

  479,6 tys

  6,1(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  13,6(1.3%)

  668,6 tys

  8,7(0.7%)

  291,9 tys

  3,7(0.3%)

  297,5 tys

  3,7(0.3%)

  511,3 tys

  6,5(0.6%)

  366,7 tys

  4,7(0.4%)

  487,2 tys

  6,2(0.5%)

  375,6 tys

  4,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,5(0%)

  860,3 tys

  10,8(0.9%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  85,4 tys

  1,1(0.1%)

  20,4 tys

  0,3(0%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  33,3 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  971

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat szczecinecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 449 mieszkańców powiatu szczecineckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 981 kobiet oraz 9 468 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców powiatu szczecineckiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu szczecineckiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie szczecineckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,7%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,4%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  15,7% mieszkańców powiatu szczecineckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 620 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,32.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,4% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców powiatu szczecineckiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 13,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,2%
  Zachodniopomorskie
  17,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,0% W miastach
  (wyższe)
 • 6,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,9%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. szczecinecki
  12,8%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,5%
  Województwo
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. szczecinecki
  21,9%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  22,9%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,4%
  Województwo
  5,2%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat szczecinecki
  22,1%
  Zachodniopomorskie
  20,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. szczecinecki
  2,4%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Kraj
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 620 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. szczecinecki
  620,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,35
  Województwo
  1,08
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 103,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 102,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat szczecinecki
  89,32
  Województwo
  93,92
  Cała Polska
  96,62
 • 84,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. szczecinecki
  84,28
  Województwo
  88,71
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczecinecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczecinecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 333,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 289,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat szczecinecki
  97,43
  Województwo
  97,90
  Polska
  100,01
 • 83,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  83,46
  woj. zachodniopomorskie
  86,35
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczecinecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczecinecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat szczecinecki
  20,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 15 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 15
 •  
 • 192,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 130,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie szczecineckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat szczecinecki
  23,0
  Zachodniopomorskie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 106,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 73,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 105,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 68,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  16,0
  woj. zachodniopomorskie
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16 Szkoły policealne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat szczecinecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczecinecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie szczecineckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie szczecineckim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 2 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 162)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie szczecineckim: 30 (publiczne: 29, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 17 (przystosowane wejście do budynku: 16, udogodnienia wewnątrz budynku: 12). W powiecie szczecineckim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 248 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 036 (uczestnicy: 115 874)
  • seanse filmowe: 23 (uczestnicy: 447)
  • wystawy: 156 (uczestnicy: 4 397)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 865)
  • koncerty: 53 (uczestnicy: 74 090)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 168 (uczestnicy: 3 511)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 251 (uczestnicy: 16 414)
  • konkursy: 142 (uczestnicy: 1 932)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 2 781)
  • interdyscyplinarne: 57 (uczestnicy: 4 385)
  • warsztaty: 57 (uczestnicy: 1 153)
  • inne: 104 (uczestnicy: 5 899)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 1 190)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 167)
  • taneczne: 4 (członkowie: 136)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 85)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 6)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 36)
  • teatralne: 1 (członkowie: 19)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 105)
  • literackie: 2 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 135)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 138)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 15 (członkowie: 316)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 61)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 35)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 7
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 210)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 91)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 80)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 39)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie szczecineckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 298 miejscami na widowni. Odbyły się 1 002 seanse, na które przyszło 50 814 widzów, w tym 158 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 114 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie szczecineckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 12 301 zwiedzających, co daje 1 572 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczecineckim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 248 128 wolumenów oraz 117 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 54 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 274 623 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 109
  • dostępne dla czytelników: 70
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 70
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 11
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczecineckim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 39 475 wolumenów w tym ziobry specjalne: 173. Odnotowano 601 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 832 wolumeny. Odnotowano 2 049 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie szczecineckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczecineckim działało 51 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 413 członków. Zarejestrowano 3 177 ćwiczących (mężczyźni: 2 352, kobiety: 825, chłopcy do lat 18: 1 685, dziewczęta do lat 18: 672). Aktywnych było 67 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (67), instruktora sportowego (56) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie szczecineckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczecinecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat szczecinecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 58 wypadków drogowych w powiecie szczecineckim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 72 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 74,0 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 166,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie szczecineckim zarejestrowanych było 43 248 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 430 samochodów osobowych (439,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 455 samochodów ciężarowych (62,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 123 autobusów (1,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 422 ciągników siodłowych (5,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 722 motocykli (22,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie szczecineckim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 85 taksówek oraz 85 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 58 Wypadki drogowe
 • 2 Ofiary śmiertelne
 • 72 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie szczecineckim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. szczecinecki
  74,0
  Województwo
  78,0
  Polska
  87,6
 • 2,55 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  7,9
 • 4,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  4,6
  woj. zachodniopomorskie
  12,6
  Kraj
  10,6
 • 166,48 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  166,5
  woj. zachodniopomorskie
  135,8
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 43 248 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie szczecineckim w 2016 roku
 • 34 430 Samochody osobowe
 • 4 455 Samochody ciężarowe
 • 306 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 123 Autobusy
 • 249 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 425 Ciągniki samochodowe
 • 422   Ciągniki siodłowe
 • 1 844 Ciągniki rolnicze
 • 1 722 Motocykle
 • 537   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 464 Motorowery
 • 34 430Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie szczecineckim
 • Samochody osobowe w powiecie szczecineckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 439,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. szczecinecki
  439,0
  Zachodniopomorskie
  533,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 148
  • 1400-1649 kg9 392
  • 1650-1899 kg8 444
  • 1900 kg i więcej9 446
 • 7 148 do 1399 kg
 • 9 392 1400-1649 kg
 • 8 444 1650-1899 kg
 • 9 446 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 359 do 1399 cm3
 • 11 359
 • 20 048 1400-1999 cm3
 • 20 048
 • 3 023 2000 i więcej cm3
 • 3 023
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie szczecineckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 189
  • olej napędowy12 898
  • gaz (LPG)4 177
  • pozostałe166
 • 17 189 benzyna
 • 12 898 olej napędowy
 • 4 177 gaz (LPG)
 • 166 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 308 do 1 roku
 • 308
 • 219 2 lata
 • 219
 • 258 3 lata
 • 258
 • 729 4-5 lat
 • 729
 • 1 106 6-7 lat
 • 1 106
 • 1 989 8-9 lat
 • 1 989
 • 2 650 10-11 lat
 • 2 650
 • 6 466 12-15 lat
 • 6 466
 • 9 331 16-20 lat
 • 9 331
 • 5 466 21-25 lat
 • 5 466
 • 2 367 26-30 lat
 • 2 367
 • 3 541 31 lat i więcej
 • 3 541
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie szczecineckim
 • Tutaj
  18,2 lat
  Województwo
  18,7 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 4 455Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie szczecineckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie szczecineckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 62,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat szczecinecki
  62,2
  Województwo
  85,3
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 333 do 999 kg
 • 2 333
 • 1 148 1000-1499 kg
 • 1 148
 • 328 1500-2999 kg
 • 328
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 51 3500-4999 kg
 • 51
 • 204 5000-6999 kg
 • 204
 • 158 7000-9999 kg
 • 158
 • 151 10000-14999 kg
 • 151
 • 47 15000 kg i więcej
 • 47
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna749
  • olej napędowy3 489
  • gaz (LPG)176
  • pozostałe41
 • 749 benzyna
 • 3 489 olej napędowy
 • 176 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 35 2 lata
 • 35
 • 45 3 lata
 • 45
 • 122 4-5 lat
 • 122
 • 222 6-7 lat
 • 222
 • 362 8-9 lat
 • 362
 • 293 10-11 lat
 • 293
 • 800 12-15 lat
 • 800
 • 1 023 16-20 lat
 • 1 023
 • 531 21-25 lat
 • 531
 • 361 26-30 lat
 • 361
 • 636 31 lat i więcej
 • 636
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie szczecineckim
 • Tutaj
  18,4 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 123Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie szczecineckim
 • Autobusy w powiecie szczecineckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,6
  woj. zachodniopomorskie
  3,2
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy114
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe2
 • 4 benzyna
 • 114 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 6 4-5 lat
 • 6
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 10 12-15 lat
 • 10
 • 21 16-20 lat
 • 21
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 12 31 lat i więcej
 • 12
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie szczecineckim
 • Tutaj
  17,9 lat
  woj. zachodniopomorskie
  22,2 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 422Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie szczecineckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie szczecineckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat szczecinecki
  5,4
  woj. zachodniopomorskie
  8,2
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy415
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 1 benzyna
 • 415 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 71 8-9 lat
 • 71
 • 37 10-11 lat
 • 37
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 84 16-20 lat
 • 84
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 36 31 lat i więcej
 • 36
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie szczecineckim
 • pow. szczecinecki
  15,5 lat
  Województwo
  12,7 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 1 722Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie szczecineckim
 • Motocykle w powiecie szczecineckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 22,0 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. szczecinecki
  22,0
  Województwo
  37,5
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 101 do 1 roku
 • 101
 • 18 2 lata
 • 18
 • 8 3 lata
 • 8
 • 52 4-5 lat
 • 52
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 92 10-11 lat
 • 92
 • 179 12-15 lat
 • 179
 • 223 16-20 lat
 • 223
 • 173 21-25 lat
 • 173
 • 228 26-30 lat
 • 228
 • 474 31 lat i więcej
 • 474
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie szczecineckim
 • powiat szczecinecki
  21,0 lat
  woj. zachodniopomorskie
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 10 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie szczecineckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 152,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  152,4 km
  Województwo
  329,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 3,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat szczecinecki
  3,4 km
  Zachodniopomorskie
  4,4 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 85 Liczba licencji na taksówki
 • 85 Liczba taksówek