Powiat rawski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rawski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 47 952 Liczba mieszkańców
 • 646 km2 Powierzchnia
 • 74 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,4% Stopa urbanizacji
 • Józef Matysiak Starosta
 • pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka Adres starostwa powiatowego
 • ERW Tablice rejestracyjne
Powiat rawski na mapie
Identyfikatory
 • 1013 TERYT (TERC)
Herb powiatu rawskiego
powiat rawski herb
Flaga powiatu rawskiego
powiat rawski flaga

powiat rawski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-60-70
ul. Tomaszowska 8
96-200 Rawa Mazowiecka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-43-53, 814-27-02
ul Mszczonowska 10
96-200 Rawa Mazowiecka
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-81-00
ul. Kościuszki23
96-200 Rawa Mazowiecka
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-48 62,814-34-95
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-46-31
(46) 814-46-31
Pl. Wolności
96-200 Rawa Mazowiecka

Powiat rawski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat rawski ma 47 952 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rawskiego w 2050 roku wynosi 41 019, z czego 20 543 to kobiety, a 20 476 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rawskiego zawarli w 2021 roku 209 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu rawskiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rawski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -252. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,23 na 1000 mieszkańców powiatu rawskiego. W 2021 roku urodziło się 414 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 418 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,4% zgonów w powiecie rawskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,1% zgonów w powiecie rawskim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rawskiego przypada 13.83 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 375 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 527 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rawskiego -152. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,5% mieszkańców powiatu rawskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rawskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47 952 Liczba mieszkańców
 • 24 331 Kobiety
 • 23 621 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rawskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 019 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 543 Kobiety
 • 20 476 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rawskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rawskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rawskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rawskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,1 lat
  woj. łódzkie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rawski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rawskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rawski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rawski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rawski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,5%
  łódzkie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • pow. rawski
  57,8%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,2%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat rawski
  5,6%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. rawski
  0,0%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rawskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,3
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,0
  woj. łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 209 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rawskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -252 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -115 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -137 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,2
  woj. łódzkie
  -7,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -4,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rawskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rawskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rawskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rawskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 414 Urodzenia żywe
 • 196 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 218 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat rawski
  8,6
  łódzkie
  8,1
  Cała Polska
  8,7
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat rawski
  38,6
  łódzkie
  36,2
  Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 418 g Średnia waga noworodków
 • 3 350 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. rawski
  3 418 g
  łódzkie
  3 349 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 145 Waga 3500g - 3999g
 • 145
 • 166 Waga 3000g - 3499g
 • 166
 • 39 Waga 2500g - 2999g
 • 39
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat rawski
  1,32
  łódzkie
  1,29
  Cały kraj
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat rawski
  0,63
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. rawski
  0,62
  woj. łódzkie
  0,51
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie rawskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 666 Zgony
 • 311 Kobiety
  (Zgony)
 • 355 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,8
  łódzkie
  15,7
  Cała Polska
  13,6
 • 160,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rawski
  160,9
  łódzkie
  194,3
  Cała Polska
  156,7
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. rawski
  4,8
  woj. łódzkie
  3,6
  Cały kraj
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,1
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rawskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. rawski
  32,4%
  łódzkie
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 17,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  17,1%
  Województwo
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. rawski
  5,0%
  Województwo
  6,3%
  Kraj
  5,4%
 • 103 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Cała Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Kraj
  74,4
 • 242,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. rawski
  242,7
  Województwo
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 459,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 453,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 466,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  459,9
  łódzkie
  463,6
  Polska
  475,8
 • 92,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  92,2
  woj. łódzkie
  63,6
  Cała Polska
  70,6
 • 29,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat rawski
  29,4
  łódzkie
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. rawski
  0,0
  Województwo
  7,0
  Kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  łódzkie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie rawskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  woj. łódzkie
  56,0
  Polska
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat rawski
  12,0
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 4 50-60 lat
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 375 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 199 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 176 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 527 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 283 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 244 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -152 Saldo migracji
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -69 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -152 Saldo migracji wewnętrznych
 • -84 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rawskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rawski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rawski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie rawskim oddano do użytku 127 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rawskim to 16 849 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,5% na mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rawskim to 4,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie rawskim to 117,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,96% mieszkań posiada łazienkę, 71,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 30,07% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie rawskim 37 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 543 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 118 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 543 zł
 • pow. rawski
  4 543 zł
  Województwo
  5 134 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 4 543 zł Ogółem
 • 4 543 zł
 • 4 154 zł do 40 m2
 • 4 154 zł
 • 4 597 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 597 zł
 • 5 027 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 027 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 118 zł
 • pow. rawski
  4 118 zł
  woj. łódzkie
  5 078 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 118 zł Ogółem
 • 4 118 zł
 • 3 723 zł do 40 m2
 • 3 723 zł
 • 4 120 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 120 zł
 • 4 816 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 816 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 37
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m28
  • od 40,1 do 60 m220
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 8 do 40 m2
 • 20 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie rawskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 517 zł
 • powiat rawski
  4 517 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 517 zł Ogółem
 • 4 517 zł
 • 4 154 zł do 40 m2
 • 4 154 zł
 • 4 543 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 543 zł
 • 5 027 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 027 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 103 zł
 • Tutaj
  4 103 zł
  łódzkie
  4 688 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 103 zł Ogółem
 • 4 103 zł
 • 3 723 zł do 40 m2
 • 3 723 zł
 • 4 090 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 090 zł
 • 4 816 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 816 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 36
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m28
  • od 40,1 do 60 m219
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 8 do 40 m2
 • 19 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 849 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 348,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat rawski
  348,20
  Województwo
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat rawski
  79,40 m2
  woj. łódzkie
  69,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,70 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,87
  łódzkie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. rawski
  2,87
  Województwo
  2,34
  Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  woj. łódzkie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 127 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,65
  Województwo
  4,99
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 564 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,44
  Województwo
  4,01
  Kraj
  3,90
 • 11,76 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  11,76
  Województwo
  19,99
  Cały kraj
  24,07
 • 14 961 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 117,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. rawski
  117,8 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,31 m2
  woj. łódzkie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 89,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat rawski
  89,83%
  Województwo
  94,90%
  Polska
  96,97%
 • 84,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. rawski
  84,57%
  Województwo
  89,89%
  Kraj
  94,01%
 • 81,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. rawski
  81,96%
  woj. łódzkie
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 71,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  71,89%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 30,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. rawski
  30,07%
  woj. łódzkie
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat rawski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie rawskim na 1000 mieszkańców pracuje 181osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rawskim wynosiło w 2021 roku 3,0% (3,5% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rawskim wynosiło 5 001,06 PLN, co odpowiada 83.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rawskiego 3 854 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 815 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 039.

  48,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rawskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  181,0
  woj. łódzkie
  256,0
  Cały kraj
  257,0
 • 3,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,5% Kobiety
 • 2,6% Mężczyźni
 • powiat rawski
  3,0%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rawskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rawskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rawskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 001 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat rawski
  5 001 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rawskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 854 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 815 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 039 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 48,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,2% Przemysł i budownictwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,0% Pozostałe
 • 25,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rawskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 676 Pracujący ogółem
 • 4 259 Kobiety
 • 4 417 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rawskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rawski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat rawski
  70,9
  łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,0
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 122,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  122,1
  woj. łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rawski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie rawskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 491 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 518 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 284 nowe podmioty, a 162 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (410) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (251) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (407) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (106) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rawskim najwięcej (248) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 303) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (89) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,6% (970) podmiotów, a 76,4% (3 432) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rawskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.7%) oraz Budownictwo (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 491 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 89 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 970 Przemysł i budownictwo
 • 3 432 Pozostała działalność
 • 284 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rawskim w 2021 roku
 • 162 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rawskim w 2021 roku
 • 3 518 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 303 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 303
 • 153 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 153
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 490 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 490
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 234 Spółki handlowe ogółem
 • 234
 • 26  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 184  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 184
 • 25    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 248 Spółki cywilne ogółem
 • 248
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 518 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 220 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 220
 • 523 Budownictwo
 • 523
 • 297 Przetwórstwo przemysłowe
 • 297
 • 264 Transport i gospodarka magazynowa
 • 264
 • 263 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 263
 • 186 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 186
 • 152 Pozostała działalność
 • 152
 • 105 Informacja i komunikacja
 • 105
 • 93 Edukacja
 • 93
 • 92 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 92
 • 86 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 86
 • 83 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 83
 • 74 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74
 • 35 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 35
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rawski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie rawskim stwierdzono 850 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,65 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rawskim wynosi 86,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rawskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,47 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 7,76 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,46 (88%), drogowe - 2,18 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 850 Przestępstwa ogółem
 • 850
 • 456 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 456
 • 263 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 263
 • 105 Przestępstwa drogowe
 • 105
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 6
 • 374 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 374
 • 17,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,65
  woj. łódzkie
  22,60
  Polska
  21,51
 • 9,47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,47
  woj. łódzkie
  11,92
  Polska
  12,82
 • 5,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,46
  woj. łódzkie
  8,03
  Cały kraj
  5,89
 • 2,18 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. rawski
  2,18
  łódzkie
  2,00
  Polska
  1,85
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,12
  Województwo
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 7,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,76
  Województwo
  10,47
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  70%
  Kraj
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  82%
  woj. łódzkie
  57%
  Cały kraj
  64%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  88%
  woj. łódzkie
  81%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat rawski
  99%
  łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat rawski
  100%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  89%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. rawski
  76%
  woj. łódzkie
  47%
  Polska
  53%

Powiat rawski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rawskiego wyniosła w 2021 roku 84,8 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu rawskiego - 39.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,0 mln złotych, czyli 18,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rawskiego wyniosła w 2021 roku 92,8 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 37.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8%). W budżecie powiatu rawskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 269 złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,6 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rawskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rawskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rawskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,5 mln

  981(100%)

  48,5 mln

  983(100%)

  51,4 mln

  1,0 tys(100%)

  52,9 mln

  1,1 tys(100%)

  52,2 mln

  1,1 tys(100%)

  70,7 mln

  1,5 tys(100%)

  64,6 mln

  1,3 tys(100%)

  84,8 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,8 mln

  421(42.8%)

  20,1 mln

  408(41.5%)

  20,3 mln

  413(39.4%)

  22,6 mln

  461(42.7%)

  22,7 mln

  465(43.4%)

  27,0 mln

  555(38.2%)

  26,1 mln

  540(40.4%)

  33,2 mln

  692(39.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  92,8(9.5%)

  5,6 mln

  114(11.6%)

  6,4 mln

  131(12.5%)

  4,2 mln

  85,9(8%)

  2,9 mln

  59,4(5.5%)

  11,0 mln

  226(15.5%)

  6,3 mln

  129(9.7%)

  11,8 mln

  246(13.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  116(11.8%)

  5,5 mln

  112(11.4%)

  5,7 mln

  117(11.1%)

  5,6 mln

  114(10.5%)

  6,1 mln

  125(11.7%)

  7,0 mln

  144(9.9%)

  7,1 mln

  146(10.9%)

  7,9 mln

  164(9.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,1 mln

  103(10.5%)

  5,3 mln

  107(10.9%)

  4,7 mln

  96,2(9.2%)

  5,2 mln

  106(9.8%)

  5,4 mln

  110(10.3%)

  6,6 mln

  136(9.4%)

  6,2 mln

  128(9.6%)

  6,7 mln

  140(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  47,3(4.8%)

  2,1 mln

  42,4(4.3%)

  2,2 mln

  44,4(4.2%)

  2,8 mln

  57,0(5.3%)

  3,3 mln

  66,7(6.2%)

  3,4 mln

  69,3(4.8%)

  4,3 mln

  89,2(6.7%)

  6,5 mln

  135(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  69,2(7%)

  3,3 mln

  66,2(6.7%)

  3,6 mln

  72,5(6.9%)

  3,6 mln

  73,1(6.8%)

  3,8 mln

  78,2(7.3%)

  4,2 mln

  86,1(5.9%)

  4,7 mln

  96,2(7.2%)

  5,3 mln

  110(6.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 mln

  26,7(2.7%)

  987,0 tys

  20,0(2%)

  2,3 mln

  47,8(4.6%)

  1,8 mln

  36,3(3.4%)

  577,9 tys

  11,8(1.1%)

  841,4 tys

  17,3(1.2%)

  999,6 tys

  20,7(1.5%)

  4,6 mln

  96,7(5.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  71,6 tys

  1,4(0.1%)

  186,9 tys

  3,8(0.4%)

  40,8 tys

  0,8(0.1%)

  330,8 tys

  6,8(0.6%)

  264,0 tys

  5,4(0.5%)

  98,7 tys

  2,0(0.1%)

  55,6 tys

  1,1(0.1%)

  1,7 mln

  36,2(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  878,2 tys

  17,8(1.8%)

  779,1 tys

  15,8(1.6%)

  861,5 tys

  17,6(1.7%)

  975,2 tys

  19,9(1.8%)

  718,7 tys

  14,7(1.4%)

  676,1 tys

  13,9(1%)

  641,1 tys

  13,2(1%)

  1,4 mln

  28,8(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  55,3(5.6%)

  2,8 mln

  56,8(5.8%)

  3,0 mln

  60,5(5.8%)

  450,8 tys

  9,2(0.9%)

  528,2 tys

  10,8(1%)

  617,5 tys

  12,7(0.9%)

  761,2 tys

  15,7(1.2%)

  845,0 tys

  17,6(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  782,8 tys

  15,8(1.6%)

  611,9 tys

  12,4(1.3%)

  588,0 tys

  12,0(1.1%)

  1,1 mln

  21,5(2%)

  1,2 mln

  24,4(2.3%)

  1,2 mln

  23,8(1.6%)

  972,4 tys

  20,1(1.5%)

  812,2 tys

  16,9(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  184,5 tys

  3,7(0.4%)

  192,5 tys

  3,9(0.4%)

  185,0 tys

  3,8(0.4%)

  185,0 tys

  3,8(0.3%)

  193,0 tys

  4,0(0.4%)

  227,9 tys

  4,7(0.3%)

  240,0 tys

  5,0(0.4%)

  296,7 tys

  6,2(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  295,4 tys

  6,0(0.6%)

  423,1 tys

  8,6(0.9%)

  173,7 tys

  3,5(0.3%)

  349,0 tys

  7,1(0.7%)

  269,1 tys

  5,5(0.5%)

  227,8 tys

  4,7(0.3%)

  290,7 tys

  6,0(0.5%)

  257,4 tys

  5,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  167,0 tys

  3,4(0.3%)

  153,0 tys

  3,1(0.3%)

  185,3 tys

  3,8(0.4%)

  162,6 tys

  3,3(0.3%)

  158,4 tys

  3,2(0.3%)

  150,4 tys

  3,1(0.2%)

  153,3 tys

  3,2(0.2%)

  176,6 tys

  3,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  112,8 tys

  2,3(0.2%)

  132,7 tys

  2,7(0.3%)

  125,2 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,8 tys

  1,2(0.1%)

  48,8 tys

  1,0(0.1%)

  39,8 tys

  0,8(0.1%)

  40,2 tys

  0,8(0.1%)

  34,5 tys

  0,7(0.1%)

  46,9 tys

  1,0(0.1%)

  27,8 tys

  0,6(0%)

  110,7 tys

  2,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  437,1 tys

  8,9(0.9%)

  475,8 tys

  9,7(0.9%)

  21,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  938,3 tys

  19,3(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,9 tys

  0,7(0.1%)

  29,4 tys

  0,6(0%)

  29,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  546,4 tys

  11,1(1.1%)

  836,3 tys

  17,1(1.6%)

  1,4 mln

  28,4(2.7%)

  3,7 mln

  75,6(5.2%)

  2,4 mln

  49,8(3.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,7 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rawskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rawskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rawskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,4 mln

  998(100%)

  49,8 mln

  1,0 tys(100%)

  51,7 mln

  1,1 tys(100%)

  52,6 mln

  1,1 tys(100%)

  54,4 mln

  1,1 tys(100%)

  73,6 mln

  1,5 tys(100%)

  68,0 mln

  1,4 tys(100%)

  92,8 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,5 mln

  557(55.7%)

  26,6 mln

  540(53.4%)

  25,8 mln

  526(50%)

  24,8 mln

  506(47.1%)

  25,5 mln

  523(46.9%)

  29,4 mln

  606(40%)

  33,8 mln

  698(49.7%)

  45,0 mln

  939(48.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,1 mln

  164(16.4%)

  8,7 mln

  176(17.4%)

  9,1 mln

  186(17.7%)

  10,6 mln

  216(20.1%)

  13,0 mln

  266(23.9%)

  14,5 mln

  299(19.7%)

  14,2 mln

  293(20.8%)

  15,4 mln

  322(16.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  29,4(2.9%)

  2,8 mln

  57,8(5.7%)

  3,4 mln

  69,1(6.6%)

  1,1 mln

  23,5(2.2%)

  290,9 tys

  6,0(0.5%)

  5,4 mln

  111(7.4%)

  1,1 mln

  23,3(1.7%)

  7,5 mln

  156(8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  30,7(3.1%)

  712,9 tys

  14,5(1.4%)

  1,7 mln

  34,2(3.2%)

  3,1 mln

  64,0(6%)

  3,7 mln

  75,7(6.8%)

  6,1 mln

  126(8.3%)

  2,9 mln

  59,6(4.2%)

  7,3 mln

  152(7.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  69,0(6.9%)

  3,3 mln

  66,1(6.5%)

  3,5 mln

  71,6(6.8%)

  3,6 mln

  72,7(6.8%)

  3,8 mln

  77,9(7%)

  4,1 mln

  85,3(5.6%)

  4,6 mln

  94,7(6.7%)

  5,2 mln

  109(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  955,6 tys

  19,3(1.9%)

  324,1 tys

  6,6(0.7%)

  494,9 tys

  10,1(1%)

  1,1 mln

  21,5(2%)

  1,5 mln

  31,1(2.8%)

  1,6 mln

  32,6(2.2%)

  2,4 mln

  49,0(3.5%)

  4,5 mln

  93,3(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  949,4 tys

  19,2(1.9%)

  840,9 tys

  17,1(1.7%)

  889,5 tys

  18,1(1.7%)

  739,2 tys

  15,1(1.4%)

  826,3 tys

  16,9(1.5%)

  820,3 tys

  16,9(1.1%)

  959,7 tys

  19,8(1.4%)

  1,4 mln

  29,1(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 mln

  26,0(2.6%)

  987,0 tys

  20,0(2%)

  1,7 mln

  33,8(3.2%)

  1,5 mln

  30,1(2.8%)

  566,6 tys

  11,6(1%)

  605,0 tys

  12,5(0.8%)

  581,4 tys

  12,0(0.9%)

  1,2 mln

  25,8(1.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  154,6 tys

  3,1(0.3%)

  177,0 tys

  3,6(0.4%)

  278,1 tys

  5,7(0.5%)

  296,5 tys

  6,1(0.6%)

  298,8 tys

  6,1(0.5%)

  404,5 tys

  8,3(0.5%)

  770,1 tys

  15,9(1.1%)

  896,0 tys

  18,7(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  892,7 tys

  18,1(1.8%)

  546,4 tys

  11,1(1.1%)

  1,2 mln

  23,6(2.2%)

  1,9 mln

  38,9(3.5%)

  3,6 mln

  74,4(4.9%)

  2,3 mln

  48,0(3.4%)

  844,2 tys

  17,6(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  373,3 tys

  7,6(0.8%)

  595,1 tys

  12,1(1.2%)

  358,7 tys

  7,3(0.7%)

  2,3 mln

  47,0(4.4%)

  339,0 tys

  6,9(0.6%)

  3,7 mln

  76,4(5%)

  1,1 mln

  23,3(1.7%)

  565,7 tys

  11,8(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  602,2 tys

  12,2(1.2%)

  687,8 tys

  14,0(1.4%)

  400,9 tys

  8,2(0.8%)

  388,8 tys

  7,9(0.7%)

  489,9 tys

  10,0(0.9%)

  725,9 tys

  14,9(1%)

  277,8 tys

  5,7(0.4%)

  400,5 tys

  8,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  28,9(2.9%)

  1,5 mln

  30,0(3%)

  1,5 mln

  30,1(2.9%)

  197,7 tys

  4,0(0.4%)

  212,0 tys

  4,3(0.4%)

  235,8 tys

  4,9(0.3%)

  270,9 tys

  5,6(0.4%)

  214,3 tys

  4,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  112,8 tys

  2,3(0.2%)

  125,2 tys

  2,6(0.2%)

  125,2 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  98,0 tys

  2,0(0.2%)

  98,0 tys

  2,0(0.2%)

  97,1 tys

  2,0(0.2%)

  96,6 tys

  2,0(0.2%)

  98,5 tys

  2,0(0.2%)

  96,7 tys

  2,0(0.1%)

  96,6 tys

  2,0(0.1%)

  99,9 tys

  2,1(0.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  24,9(2.5%)

  1,4 mln

  28,1(2.8%)

  1,6 mln

  31,7(3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  253,8 tys

  5,1(0.5%)

  251,8 tys

  5,1(0.5%)

  251,3 tys

  5,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,9 tys

  0,7(0.1%)

  29,4 tys

  0,6(0%)

  29,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,7 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rawski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 123 mieszkańców powiatu rawskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 417 kobiet oraz 5 706 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 21,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców powiatu rawskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rawskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rawskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w powiecie rawskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 058 dzieci (484 dziewczynki oraz 574 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rawskim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 793 dzieci (385 dziewczynek oraz 408 chłopców). Dostępnych było 818 miejsc.

  17,3% mieszkańców powiatu rawskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 949 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,17 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 276 oddziałach uczyło się 4 179 uczniów (2 031 kobiet oraz 2 148 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie rawskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 197 oddziałach uczyło się 3 188 uczniów (1 561 kobiet oraz 1 627 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów.

  W powiecie rawskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 788 uczniów (532 kobiety oraz 256 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 257 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rawskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 1 139 uczniów (672 kobiety oraz 467 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 357 absolwentów.

  W powiecie rawskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 344 uczniów (111 kobiet oraz 233 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 18,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców powiatu rawskiego w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 18,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,0%
  łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,6%
  łódzkie
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. rawski
  11,1%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. rawski
  21,9%
  Województwo
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,5%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat rawski
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  16,8%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. rawski
  3,4%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 949 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat rawski
  949,0
  łódzkie
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,17 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,17
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 55 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 217 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat rawski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 058 Dzieci
 • 484 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 574 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,7%
  54,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 290 3 lata
 • 290
 • 313 4 lata
 • 313
 • 329 5 lata
 • 329
 • 103 6 lat
 • 103
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 132 3 lata
 • 132
 • 140 4 lata
 • 140
 • 149 5 lata
 • 149
 • 52 6 lat
 • 52
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 158 3 lata
 • 158
 • 173 4 lata
 • 173
 • 180 5 lata
 • 180
 • 51 6 lat
 • 51
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 840 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 102,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 102,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 66,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat rawski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 257 Oddziały
 • 4 122 Uczniowie
 • 2 012 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 110 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 510 Uczniowie w 1 klasie
 • 250 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 260 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 465 Absolwenci
 • 221 Kobiety
  (absolwenci)
 • 244 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. rawski
  15,1
  łódzkie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,1
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,1
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,0
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 370,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 312,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat rawski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 788 Uczniowie
 • 532 Kobiety
  (uczniowie)
 • 256 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,5%
  32,5%
 • 172 Uczniowie w 1 klasie
 • 115 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 207 Absolwenci
 • 136 Kobiety
  (absolwenci)
 • 71 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 50 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. rawski
  25,4
  woj. łódzkie
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 58,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 48,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat rawski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,8%
  41,2%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,1
  łódzkie
  19,3
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,1
 • 21,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,8
 • 4,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rawski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rawski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rawski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rawski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rawskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie rawskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 28, liczba miejsc: 3 245)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie rawskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie rawskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 550 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 182 (uczestnicy: 15 863)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 1 140)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 720)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 9 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 273)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 572)
  • konkursy: 24 (uczestnicy: 741)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 245)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 55 (uczestnicy: 855)
  • inne: 2 (uczestnicy: 117)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 505)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 85)
  • taneczne: 14 (członkowie: 260)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 98)
  • teatralne: 3 (członkowie: 27)
  • inne: 5 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 62)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 40)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 14)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 299)
  • teatralne: 2 (członkowie: 17)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 53)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 7)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 37)
  • taneczne: 7 (członkowie: 120)
  • inne: 7 (członkowie: 65)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie rawskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 300 miejscami na widowni. Odbyły się 534 seanse, na które przyszło 8 382 widzów, w tym 155 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 217 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie rawskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 700 zwiedzających, co daje 561 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie rawskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 193 690 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 159 967 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 84
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie rawskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 41 821 wolumenów w tym ziobry specjalne: 591. Odnotowano 1 105 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 346 wolumenów. Odnotowano 975 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie rawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rawskim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 346 członków. Zarejestrowano 1 506 ćwiczących (mężczyźni: 1 232, kobiety: 274, chłopcy do lat 18: 892, dziewczęta do lat 18: 204). Aktywne były 33 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (22), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rawskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rawski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat rawski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie rawskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 50 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 85,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 82,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie rawskim zarejestrowanych było 57 156 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 659 samochodów osobowych (716,3 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 9 417 samochodów ciężarowych (212,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 127 autobusów (2,6 - mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 844 ciągników siodłowych (17,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 090 motocykli (63,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2021 roku w powiecie rawskim znajdowało się 19 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 25 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie rawskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 50 Ranni
  (rok 2021)
 • 8 Lekko ranni
 • 42 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie rawskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 85,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  85,5
  Województwo
  95,4
  Polska
  59,9
 • 14,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat rawski
  14,6
  Województwo
  7,9
  Polska
  5,9
 • 104,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  104,3
  łódzkie
  114,3
  Cała Polska
  69,4
 • 12,25 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat rawski
  12,3
  Województwo
  10,1
  Polska
  7,6
 • 82,23 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. rawski
  82,2
  łódzkie
  126,4
  Polska
  80,2
 • 17,07 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  17,1
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  9,8
 • 121,95 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  122,0
  łódzkie
  119,8
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 57 156 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie rawskim w 2020 roku
 • 34 659 Samochody osobowe
 • 9 417 Samochody ciężarowe
 • 12 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 127 Autobusy
 • 376 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 844 Ciągniki samochodowe
 • 844   Ciągniki siodłowe
 • 8 643 Ciągniki rolnicze
 • 3 090 Motocykle
 • 1 365   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 575 Motorowery
 • 34 659Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie rawskim
 • Samochody osobowe w powiecie rawskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 716,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  716,3
  Województwo
  666,6
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 183
  • 1400-1649 kg8 457
  • 1650-1899 kg8 303
  • 1900 kg i więcej9 716
 • 8 183 do 1399 kg
 • 8 457 1400-1649 kg
 • 8 303 1650-1899 kg
 • 9 716 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 881 do 1399 cm3
 • 12 881
 • 18 875 1400-1999 cm3
 • 18 875
 • 2 903 2000 i więcej cm3
 • 2 903
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie rawskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 909
  • olej napędowy11 387
  • gaz (LPG)5 886
  • pozostałe477
 • 16 909 benzyna
 • 11 387 olej napędowy
 • 5 886 gaz (LPG)
 • 477 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 217 do 1 roku
 • 217
 • 177 2 lata
 • 177
 • 298 3 lata
 • 298
 • 805 4-5 lat
 • 805
 • 951 6-7 lat
 • 951
 • 1 445 8-9 lat
 • 1 445
 • 1 734 10-11 lat
 • 1 734
 • 6 139 12-15 lat
 • 6 139
 • 8 128 16-20 lat
 • 8 128
 • 5 914 21-25 lat
 • 5 914
 • 3 091 26-30 lat
 • 3 091
 • 5 760 31 lat i więcej
 • 5 760
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie rawskim
 • powiat rawski
  20,1 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 9 417Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie rawskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie rawskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 212,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat rawski
  212,1
  łódzkie
  111,5
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 590 do 999 kg
 • 3 590
 • 2 936 1000-1499 kg
 • 2 936
 • 1 220 1500-2999 kg
 • 1 220
 • 103 3000-3499 kg
 • 103
 • 199 3500-4999 kg
 • 199
 • 714 5000-6999 kg
 • 714
 • 277 7000-9999 kg
 • 277
 • 206 10000-14999 kg
 • 206
 • 172 15000 kg i więcej
 • 172
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 719
  • olej napędowy6 319
  • gaz (LPG)379
  • pozostałe1 000
 • 1 719 benzyna
 • 6 319 olej napędowy
 • 379 gaz (LPG)
 • 1 000 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 32 2 lata
 • 32
 • 38 3 lata
 • 38
 • 138 4-5 lat
 • 138
 • 198 6-7 lat
 • 198
 • 300 8-9 lat
 • 300
 • 472 10-11 lat
 • 472
 • 1 262 12-15 lat
 • 1 262
 • 1 816 16-20 lat
 • 1 816
 • 1 658 21-25 lat
 • 1 658
 • 875 26-30 lat
 • 875
 • 2 590 31 lat i więcej
 • 2 590
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie rawskim
 • Tutaj
  22,6 lat
  woj. łódzkie
  20,5 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 127Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie rawskim
 • Autobusy w powiecie rawskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat rawski
  2,6
  woj. łódzkie
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy89
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe36
 • 2 benzyna
 • 89 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 36 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 17 16-20 lat
 • 17
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 40 31 lat i więcej
 • 40
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie rawskim
 • pow. rawski
  23,5 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 844Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie rawskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie rawskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat rawski
  17,4
  łódzkie
  11,6
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy769
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe70
 • 5 benzyna
 • 769 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 70 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 7 2 lata
 • 7
 • 22 3 lata
 • 22
 • 108 4-5 lat
 • 108
 • 78 6-7 lat
 • 78
 • 87 8-9 lat
 • 87
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 210 12-15 lat
 • 210
 • 117 16-20 lat
 • 117
 • 79 21-25 lat
 • 79
 • 43 26-30 lat
 • 43
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 14,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie rawskim
 • Tutaj
  14,0 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 3 090Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie rawskim
 • Motocykle w powiecie rawskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 63,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  63,9
  łódzkie
  45,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 22 2 lata
 • 22
 • 18 3 lata
 • 18
 • 91 4-5 lat
 • 91
 • 44 6-7 lat
 • 44
 • 45 8-9 lat
 • 45
 • 65 10-11 lat
 • 65
 • 242 12-15 lat
 • 242
 • 212 16-20 lat
 • 212
 • 183 21-25 lat
 • 183
 • 127 26-30 lat
 • 127
 • 2 009 31 lat i więcej
 • 2 009
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie rawskim
 • powiat rawski
  28,2 lat
  łódzkie
  25,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie rawskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 287,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat rawski
  287,8 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  3,9 km
  łódzkie
  4,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami