Byczyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Byczyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Byczyna to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Byczyna.
 • 3 377 Liczba mieszkańców
 • 5,8 km² Powierzchnia
 • 583,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 197 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKL Tablice rejestracyjne
 • Iwona Jadwiga Sobania Burmistrz miasta
Byczyna na mapie
Identyfikatory
 • 18.211151.1133 Współrzędne GPS
 • 1604014 TERYT (TERC)
 • 0965275 SIMC
Herb miasta Byczyna
Byczyna herb
Flaga miasta Byczyna
Byczyna flaga

Jak Byczyna wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Byczyna na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Byczyna wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Byczyna plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
74Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
90Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
108Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
163Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
196Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
252Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
253Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
265Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
284Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
287Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
291Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
317Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
332Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
358Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
367Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
385Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
388Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Byczyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-220Poczta Byczyna, ul. Stawowa 1
46-220Skrytki Pocztowe Poczta Byczyna, ul. Stawowa 1

Byczyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Byczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kluczborku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Katowicka 14
46-200 Kluczbork
Urząd Miejski w Byczynie
(77) 413-42-16
(77) 413-41-50
Rynek 1
46-220 Byczyna

Byczyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Byczyna jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 377, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Byczyny zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Byczyny jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Byczyna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,01 na 1000 mieszkańców Byczyny. W 2022 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 56,3% dziewczynek i 43,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 388 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,8% zgonów w Byczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w Byczynie były nowotwory, a 8,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Byczyny przypada 11.69 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 46 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Byczyny -12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  62,4% mieszkańców Byczyny jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Byczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 377 Liczba mieszkańców
 • 1 749 Kobiety
 • 1 628 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Byczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Byczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Byczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Byczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,7 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Byczyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Byczyny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Byczyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Byczyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Byczyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Byczyna
  27,1%
  woj. opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • Byczyna
  55,4%
  Województwo
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,0%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Byczyna
  1,5%
  Opolskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Byczynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,6
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Opolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Byczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -24 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,0
  Opolskie
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Byczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Byczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Byczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Byczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,3%
  43,8%
 • 4,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Byczyna
  4,7
  Opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,7
  woj. opolskie
  32,0
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 388 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 455 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 388 g
  woj. opolskie
  3 355 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 154 Waga 3500g - 3999g
 • 154
 • 170 Waga 3000g - 3499g
 • 170
 • 70 Waga 2500g - 2999g
 • 70
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  woj. opolskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Opolskie
  0,57
  Cała Polska
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Byczyna
  0,53
  Opolskie
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Byczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,0%
  45,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,7
  Opolskie
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 189,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  189,8
  woj. opolskie
  173,0
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  woj. opolskie
  2,4
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Byczyna
  3,6
  Opolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,8%
  Województwo
  35,2%
  Kraj
  36,0%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,2%
  woj. opolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Byczyna
  8,5%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  6,7%
 • 71 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  29,4
  Kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  73,8
  Cały kraj
  70,6
 • 291,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Byczyna
  291,9
  Województwo
  300,6
  Cała Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  273,1
  Cały kraj
  253,9
 • 519,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 536,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 501,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  519,4
  woj. opolskie
  437,7
  Cała Polska
  426,2
 • 72,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Byczyna
  72,3
  woj. opolskie
  60,6
  Kraj
  62,9
 • 47,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  47,3
  Opolskie
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 25,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Byczyna
  25,2
  woj. opolskie
  8,4
  Kraj
  7,0
 • 1,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,9%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 46 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Byczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Byczyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Byczyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Byczynie oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Byczynie to 1 279 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 377 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Byczynie to 4,57 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Byczynie to 110,90 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,75% mieszkań posiada łazienkę, 89,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 45,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kluczborskiego.

  Powiat kluczborski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 279 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 377,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Byczyna
  377,00
  woj. opolskie
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Byczyna
  81,50 m2
  woj. opolskie
  82,00 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Byczyna
  30,70 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,22
  Opolskie
  4,18
  Cała Polska
  3,83
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Byczyna
  2,65
  woj. opolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Byczyna
  2,06
  woj. opolskie
  3,50
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 32 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,57
  woj. opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 9,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  9,43
  Województwo
  15,18
  Cały kraj
  24,56
 • 776 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 110,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Byczyna
  110,9 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Byczyna
  0,23 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,45%
  woj. opolskie
  98,44%
  Polska
  97,75%
 • 99,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Byczyna
  99,53%
  Opolskie
  97,49%
  Kraj
  95,18%
 • 98,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Byczyna
  98,75%
  Opolskie
  95,94%
  Kraj
  93,75%
 • 89,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,13%
  woj. opolskie
  85,05%
  Kraj
  85,83%
 • 45,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  45,35%
  Województwo
  50,68%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Byczyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Byczynie na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Byczynie wynosiło w 2023 roku 6,8% (6,8% wśród kobiet i 6,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Byczynie wynosiło 5 681,23 PLN, co odpowiada 84.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Byczyny 425 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 204 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -221.

  15,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Byczyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,9% w przemyśle i budownictwie, a 17,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  171,0
  Województwo
  229,0
  Polska
  259,0
 • 9,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,7% Kobiety
 • 6,5% Mężczyźni
 • Miasto
  6,8%
  Województwo
  5,9%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Byczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Byczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Byczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 108 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 681 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Byczynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 425 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 204 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -221 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 43,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Byczynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 592 Pracujący ogółem
 • 359 Kobiety
 • 233 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Byczynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Byczyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Byczyna
  60,4
  woj. opolskie
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,6
  woj. opolskie
  39,3
  Polska
  38,2
 • 143,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Byczyna
  143,9
  woj. opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Byczyna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Byczynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 469 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 326 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (16) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Byczynie najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (448) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,2% (109) podmiotów, a 74,8% (351) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Byczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 469 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109 Przemysł i budownictwo
 • 351 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Byczynie w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Byczynie w 2023 roku
 • 326 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 448 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 448
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 469 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 469
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 326 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 79 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 79
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 42 Przetwórstwo przemysłowe
 • 42
 • 35 Transport i gospodarka magazynowa
 • 35
 • 25 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 25
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Byczyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Byczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 62 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,10 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Byczynie wynosi 72,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Byczyny najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,24 (wykrywalność 51%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,94 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,13 (62%), drogowe - 2,23 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Byczyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 62
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 32 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 32
 • 18,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,10
  woj. opolskie
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 9,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,94
  woj. opolskie
  10,21
  Polska
  12,98
 • 5,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Byczyna
  5,13
  woj. opolskie
  4,50
  Kraj
  6,99
 • 2,23 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,23
  Opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,82
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,45
  Opolskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 9,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Byczyna
  9,24
  woj. opolskie
  9,23
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Opolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Byczyna
  63%
  Opolskie
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  woj. opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Byczyna
  52%
  woj. opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Byczyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Byczyny wyniosła w 2022 roku 56,3 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Byczyny - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 4,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Byczyny wyniosła w 2022 roku 60,2 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.5%). W budżecie Byczyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 949 złotych na mieszkańca (13,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,7%.
 • Wydatki budżetu w Byczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Byczyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Byczyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,2 mln

  4,2 tys(100%)

  38,1 mln

  4,0 tys(100%)

  43,3 mln

  4,6 tys(100%)

  86,0 mln

  9,2 tys(100%)

  50,9 mln

  5,5 tys(100%)

  49,5 mln

  5,5 tys(100%)

  51,1 mln

  5,8 tys(100%)

  56,3 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  3,3 tys(29.9%)

  12,6 mln

  3,5 tys(33.1%)

  13,6 mln

  3,7 tys(31.3%)

  14,0 mln

  3,9 tys(16.3%)

  14,6 mln

  4,1 tys(28.8%)

  15,3 mln

  4,3 tys(30.9%)

  16,7 mln

  4,8 tys(32.7%)

  18,1 mln

  5,3 tys(32.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  784(7.1%)

  204,5 tys

  56,0(0.5%)

  14,4 tys

  4,0(0%)

  275,7 tys

  76,4(0.3%)

  115,1 tys

  32,6(0.2%)

  61,6 tys

  17,5(0.1%)

  26,3 tys

  7,5(0.1%)

  6,8 mln

  2,0 tys(12.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  1,7 tys(15.9%)

  12,4 mln

  3,4 tys(32.5%)

  5,4 mln

  1,5 tys(12.4%)

  4,5 mln

  1,2 tys(5.2%)

  4,7 mln

  1,3 tys(9.2%)

  3,6 mln

  1,0 tys(7.2%)

  3,9 mln

  1,1 tys(7.6%)

  5,6 mln

  1,6 tys(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  867(7.9%)

  2,4 mln

  660(6.3%)

  2,3 mln

  624(5.3%)

  4,9 mln

  1,4 tys(5.7%)

  2,8 mln

  803(5.6%)

  3,0 mln

  859(6.1%)

  6,0 mln

  1,7 tys(11.7%)

  4,7 mln

  1,4 tys(8.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  1,1 tys(10%)

  3,9 mln

  1,1 tys(10.2%)

  4,3 mln

  1,2 tys(9.8%)

  4,6 mln

  1,3 tys(5.3%)

  3,9 mln

  1,1 tys(7.7%)

  3,8 mln

  1,1 tys(7.6%)

  4,0 mln

  1,1 tys(7.8%)

  4,5 mln

  1,3 tys(8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  1,3 tys(11.6%)

  218,6 tys

  59,9(0.6%)

  956,7 tys

  262(2.2%)

  5,1 mln

  1,4 tys(5.9%)

  1,9 mln

  545(3.8%)

  2,2 mln

  611(4.4%)

  2,0 mln

  573(3.9%)

  2,7 mln

  802(4.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  472(4.3%)

  1,8 mln

  490(4.7%)

  2,6 mln

  712(6%)

  37,9 mln

  10,5 tys(44.1%)

  6,9 mln

  1,9 tys(13.5%)

  1,4 mln

  385(2.7%)

  1,7 mln

  478(3.3%)

  1,5 mln

  454(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  355(3.2%)

  1,3 mln

  353(3.4%)

  1,1 mln

  299(2.5%)

  1,8 mln

  510(2.1%)

  1,2 mln

  349(2.4%)

  1,3 mln

  381(2.7%)

  1,3 mln

  367(2.5%)

  1,3 mln

  391(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  613,3 tys

  168(1.5%)

  794,8 tys

  218(2.1%)

  857,6 tys

  235(2%)

  878,2 tys

  243(1%)

  839,6 tys

  238(1.7%)

  619,2 tys

  175(1.3%)

  378,0 tys

  108(0.7%)

  872,1 tys

  257(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  998,8 tys

  273(2.5%)

  630,1 tys

  173(1.7%)

  751,2 tys

  206(1.7%)

  710,2 tys

  197(0.8%)

  1,2 mln

  329(2.3%)

  690,2 tys

  195(1.4%)

  734,4 tys

  210(1.4%)

  750,8 tys

  221(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  502,0 tys

  137(1.2%)

  215,1 tys

  58,9(0.6%)

  283,0 tys

  77,5(0.7%)

  338,7 tys

  93,8(0.4%)

  361,2 tys

  102(0.7%)

  584,8 tys

  166(1.2%)

  409,0 tys

  117(0.8%)

  691,7 tys

  204(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  221,5 tys

  60,5(0.6%)

  138,5 tys

  37,9(0.4%)

  146,3 tys

  40,1(0.3%)

  124,7 tys

  34,6(0.1%)

  144,4 tys

  40,9(0.3%)

  130,9 tys

  37,1(0.3%)

  240,8 tys

  69,0(0.5%)

  301,5 tys

  88,9(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  824,7 tys

  225(2.1%)

  677,2 tys

  185(1.8%)

  208,0 tys

  57,0(0.5%)

  195,9 tys

  54,3(0.2%)

  194,3 tys

  55,0(0.4%)

  143,1 tys

  40,5(0.3%)

  131,3 tys

  37,6(0.3%)

  146,2 tys

  43,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  587,6 tys

  161(1.5%)

  704,1 tys

  193(1.8%)

  485,9 tys

  133(1.1%)

  446,4 tys

  124(0.5%)

  394,0 tys

  111(0.8%)

  173,4 tys

  49,1(0.4%)

  181,9 tys

  52,1(0.4%)

  72,4 tys

  21,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,0 tys

  2,7(0%)

  10,0 tys

  2,7(0%)

  8,0 tys

  2,2(0%)

  10,0 tys

  2,8(0%)

  10,0 tys

  2,8(0%)

  7,3 tys

  2,1(0%)

  10,0 tys

  2,9(0%)

  10,0 tys

  2,9(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  82,6 tys

  22,6(0.2%)

  63,1 tys

  17,3(0.2%)

  5,7 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  1,1(0%)

  9,2 tys

  2,6(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  6,6 tys

  1,9(0%)

  6,3 tys

  1,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  82,0 tys

  22,4(0.2%)

  74,7 tys

  20,5(0.2%)

  26,2 tys

  7,2(0.1%)

  30,5 tys

  8,4(0%)

  33,4 tys

  9,4(0.1%)

  17,8 tys

  5,1(0%)

  56,3 tys

  16,1(0.1%)

  5,4 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  85,1 tys

  23,3(0.2%)

  9,3 tys

  2,5(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  129,5 tys

  35,9(0.2%)

  92,5 tys

  26,2(0.2%)

  87,5 tys

  24,8(0.2%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 mln

  921(6.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  862

  0,2(0%)

  841

  0,2(0%)

  5,5 tys

  1,5(0%)

  15,6 tys

  4,3(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Byczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Byczyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Byczyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,7 mln

  3,9 tys(100%)

  37,5 mln

  4,0 tys(100%)

  41,4 mln

  4,4 tys(100%)

  90,1 mln

  9,6 tys(100%)

  61,8 mln

  6,6 tys(100%)

  53,5 mln

  6,0 tys(100%)

  56,0 mln

  6,3 tys(100%)

  60,2 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  2,9 tys(29.1%)

  10,9 mln

  3,0 tys(29.2%)

  11,8 mln

  3,2 tys(28.6%)

  13,6 mln

  3,8 tys(15.1%)

  14,7 mln

  4,1 tys(23.7%)

  18,6 mln

  5,3 tys(34.8%)

  19,0 mln

  5,4 tys(33.9%)

  16,8 mln

  4,9 tys(27.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,4 mln

  3,1 tys(31%)

  10,0 mln

  2,7 tys(26.8%)

  10,9 mln

  3,0 tys(26.4%)

  11,6 mln

  3,2 tys(12.9%)

  12,6 mln

  3,6 tys(20.5%)

  12,4 mln

  3,5 tys(23.2%)

  13,4 mln

  3,8 tys(24%)

  15,9 mln

  4,7 tys(26.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  598,7 tys

  164(1.6%)

  77,1 tys

  21,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  333,4 tys

  92,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,6 tys

  14,3(0.1%)

  26,3 tys

  7,5(0%)

  6,9 mln

  2,0 tys(11.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  1,1 tys(11.2%)

  992,2 tys

  272(2.6%)

  1,1 mln

  292(2.6%)

  1,4 mln

  400(1.6%)

  1,7 mln

  479(2.7%)

  2,8 mln

  805(5.3%)

  3,0 mln

  856(5.3%)

  4,8 mln

  1,4 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  1,2 tys(12.2%)

  11,3 mln

  3,1 tys(30.2%)

  2,7 mln

  735(6.5%)

  2,0 mln

  547(2.2%)

  1,9 mln

  543(3.1%)

  1,4 mln

  404(2.7%)

  1,5 mln

  416(2.6%)

  3,0 mln

  875(4.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  741,5 tys

  203(2%)

  1,0 mln

  287(2.8%)

  738,1 tys

  202(1.8%)

  1,0 mln

  282(1.1%)

  891,3 tys

  252(1.4%)

  1,2 mln

  348(2.3%)

  1,8 mln

  511(3.2%)

  1,5 mln

  441(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  976,0 tys

  267(2.7%)

  1,2 mln

  319(3.1%)

  1,4 mln

  374(3.3%)

  1,2 mln

  335(1.3%)

  1,2 mln

  334(1.9%)

  1,2 mln

  339(2.2%)

  1,2 mln

  352(2.2%)

  1,3 mln

  378(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  306(3%)

  1,0 mln

  276(2.7%)

  1,0 mln

  277(2.4%)

  1,0 mln

  278(1.1%)

  974,9 tys

  276(1.6%)

  734,1 tys

  208(1.4%)

  1,1 mln

  322(2%)

  1,2 mln

  347(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  324,4 tys

  88,7(0.9%)

  174,4 tys

  47,8(0.5%)

  126,2 tys

  34,6(0.3%)

  110,5 tys

  30,6(0.1%)

  96,7 tys

  27,4(0.2%)

  269,7 tys

  76,3(0.5%)

  214,7 tys

  61,5(0.4%)

  391,8 tys

  115(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  409(4.1%)

  2,9 tys

  0,8(0%)

  9,3 tys

  2,6(0%)

  838,7 tys

  232(0.9%)

  1,3 mln

  363(2.1%)

  1,3 mln

  363(2.4%)

  696,2 tys

  199(1.2%)

  382,2 tys

  113(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  200,7 tys

  54,9(0.5%)

  209,6 tys

  57,4(0.6%)

  1,2 mln

  334(2.9%)

  46,8 mln

  13,0 tys(52%)

  15,0 mln

  4,3 tys(24.3%)

  168,9 tys

  47,8(0.3%)

  783,2 tys

  224(1.4%)

  159,9 tys

  47,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  199,6 tys

  54,6(0.5%)

  212,6 tys

  58,2(0.6%)

  225,2 tys

  61,7(0.5%)

  205,7 tys

  57,0(0.2%)

  220,7 tys

  62,4(0.4%)

  234,4 tys

  66,4(0.4%)

  289,5 tys

  83,0(0.5%)

  70,2 tys

  20,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  161,8 tys

  44,2(0.4%)

  149,5 tys

  40,9(0.4%)

  115,8 tys

  31,7(0.3%)

  108,9 tys

  30,2(0.1%)

  70,8 tys

  20,0(0.1%)

  47,1 tys

  13,3(0.1%)

  46,9 tys

  13,4(0.1%)

  45,7 tys

  13,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,8 tys

  3,2(0%)

  5,5 tys

  1,5(0%)

  6,2 tys

  1,7(0%)

  6,7 tys

  1,8(0%)

  6,5 tys

  1,8(0%)

  8,2 tys

  2,3(0%)

  12,8 tys

  3,7(0%)

  20,3 tys

  6,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  9,1 tys

  2,5(0%)

  11,9 tys

  3,4(0%)

  800

  0,2(0%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  4,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  1,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,3(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  7,7 tys

  2,2(0%)

  76,2 tys

  21,6(0.1%)

  11,6 tys

  3,3(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  85,1 tys

  23,3(0.2%)

  9,3 tys

  2,5(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  129,5 tys

  35,9(0.1%)

  92,5 tys

  26,2(0.1%)

  87,5 tys

  24,8(0.2%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  1,1 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  9,1 tys

  2,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  283

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  574

  0,2(0%)

  244

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  122,8 tys

  33,6(0.3%)

  105,3 tys

  28,8(0.3%)

  3,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Byczyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 725 mieszkańców Byczyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 332 kobiet oraz 393 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 23,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców Byczyny, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,5% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Byczyny mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Byczynie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,9%) oraz wyższe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz średnie zawodowe (25,2%).

  W roku 2022 w Byczynie mieściły się 2 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 232 dzieci (107 dziewczynek oraz 125 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Byczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 149 dzieci (62 dziewczynki oraz 87 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,7% mieszkańców Byczyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 19,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 767 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 335 uczniów (151 kobiet oraz 184 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Byczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 404 uczniów (217 kobiet oraz 187 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (22,7% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 143,16.

  W Byczynie znajduje się 1 Technikum, w którym w 2 oddziałach uczyło się 21 uczniów (9 kobiet oraz 12 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 10 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Byczynie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 108 uczniów (37 kobiet oraz 71 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków). 10,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,3% mieszkańców Byczyny w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Byczyna
  17,4%
  woj. opolskie
  21,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,4%
  Województwo
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Byczyna
  9,5%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Byczyna
  23,4%
  Województwo
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,7%
  woj. opolskie
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 20,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,5%
  Województwo
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1767 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Byczyna
  1 767,0
  Województwo
  953,0
  Polska
  927,0
 • 0,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,35
  Województwo
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 243 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Byczyna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 232 Dzieci
 • 107 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 125 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,1%
  53,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 42 3 lata
 • 42
 • 58 4 lata
 • 58
 • 59 5 lata
 • 59
 • 68 6 lat
 • 68
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 27 4 lata
 • 27
 • 24 5 lata
 • 24
 • 31 6 lat
 • 31
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 19 3 lata
 • 19
 • 31 4 lata
 • 31
 • 35 5 lata
 • 35
 • 37 6 lat
 • 37
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Byczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Byczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
  Publiczne
  77 413-40-96
  ul. STAWOWA 14
  46-220 Byczyna
  1118615
 • Szkoły podstawowe w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Byczyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 335 Uczniowie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 184 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,1%
  54,9%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Byczyna
  19,7
  woj. opolskie
  15,9
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 143,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  143,16
  Województwo
  94,54
  Kraj
  95,96
 • 142,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  142,31
  woj. opolskie
  93,41
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Byczyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Byczyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Byczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Byczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Jan Zamojski)
  Publiczna
  77 413-40-72
  77 413-40-72
  ul. Poznańska 6
  46-220 Byczyna
  1428630
 • Szkoły ponadpodstawowe w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Byczyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 10 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  10,5
  Opolskie
  25,5
  Polska
  24,9
 •  
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Byczyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Byczyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Byczyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Byczyna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Byczynie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Byczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Byczynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Byczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Byczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 86 (uczestnicy: 5 494)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 30)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 1 045)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 617)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 187)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 215)
  • inne: 33 (uczestnicy: 3 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 203)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 63)
  • teatralne: 1 (członkowie: 22)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 80)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 18)


  Według danych z 2022 w Byczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 185 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 173 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Byczynie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 150 członków. Zarejestrowano 155 ćwiczących (mężczyźni: 133, kobiety: 22, chłopcy do lat 18: 88, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Byczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Byczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Byczyny znajduje się 64 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Byczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Byczyna, st.1 ze średniowieczadnia 1965-04-15, wykaz dokumentów: A-4/65 z 1965-04-15
  • Miasto z XIII w.dnia 1949-06-10, wykaz dokumentów: R.176 z 1949-06-10; 800/64 z 1964-04-14; brak numeru z 1991-07-25
  • Kościół z 1767 r. (ul. Kościelna 3)dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: 7/51 z 1951-10-15; 806/64 z 1964-04-15; brak numeru z 1991-03-18
  • Ratusz z przełomu XV/XVI w. (ul. Rynek 1)dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/338 z 1951-10-15; brak numeru z 1951-11-15
  • Baszta z XVI w.dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/340 z 1951-10-15
  • Baszta z XVI w. (ul. Długa 2)dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/340 z 1951-10-15
  • Baszta z XVI w.dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/340 z 1951-10-15
  • Mur/ogrodzenie z XVI w.dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/340 z 1951-10-15
  • Kościół z XIV w. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1964-04-14, wykaz dokumentów: 801/64 z 1964-04-14
  • Kaplica z XIV w. (ul. Dworcowa 1)dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 807/64 z 1964-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 808/64 z 1964-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 6)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1397/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 4)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1398/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 3)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1399/66 z 1966-05-10; brak numeru z 1973-09-12
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 20)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1400/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 18)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1401/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1402/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1403/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 14)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1404/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1405/66 z 1966-05-11; 1406/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wrocławska 174)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1406/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 3 Maja 21)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1407/66 z 1966-05-11; brak numeru z 1979-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Długa 6)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1410/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Długa 12)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1411/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Długa 14)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1412/66 z 1966-05-11; brak numeru z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Floriańska 16)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1413/66 z 1966-05-11; brak numeru z 1966-06-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1414/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Floriańska 20)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1416/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Floriańska 22)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1417/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 12)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1418/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. Kościelna 14)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1419/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościelna 16)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1420/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Krótka 2)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1421/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Krótka 4)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1422/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 1)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1423/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 3)dnia 1966-05-13, wykaz dokumentów: 1424/66 z 1966-05-13
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 7)dnia 1966-05-13, wykaz dokumentów: 1425/66 z 1966-05-13
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 17)dnia 1966-05-13, wykaz dokumentów: 1427/66 z 1966-05-13
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 21)dnia 1966-08-01, wykaz dokumentów: 1428/66 z 1966-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 23)dnia 1966-08-01, wykaz dokumentów: 1429/66 z 1966-08-01
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 25)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1430/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 31)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1431/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 33)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1432/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 35)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1433/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 7)dnia 1967-03-05, wykaz dokumentów: 1670/67 z 1967-03-05
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Okrężna 37)dnia 1967-03-06, wykaz dokumentów: 1605/67 z 1967-03-06
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Plac Wolności 4)dnia 1967-03-06, wykaz dokumentów: 1606/67 z 1967-03-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 41)dnia 1967-03-06, wykaz dokumentów: 1607/67 z 1967-03-06
  • Chałupa z poł. XIX w. (ul. Stawowa 16)dnia 1967-03-07, wykaz dokumentów: 1608/67 z 1967-03-07
  • Park z poł. XIX w.dnia 1976-07-08, wykaz dokumentów: 4/76 z 1976-07-08
  • Spichlerz z XIX w. (ul. Wałowa 5)dnia 1977-05-24, wykaz dokumentów: 2032/77 z 1977-05-24
  • Magazyn z 2. poł. XIX w. (ul. Długa 30)dnia 1980-04-25, wykaz dokumentów: 2048/80 z 1980-04-25
  • Nagrobek z 1902 r. (ul. Dworcowa 1)dnia 1990-01-11, wykaz dokumentów: 236/90 z 1990-01-11
  • Nagrobek z 1969 r.dnia 1990-01-29, wykaz dokumentów: 237/90 z 1990-01-29
  • Kuźnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Okrężna 17A)dnia 1990-11-26, wykaz dokumentów: 2242/90 z 1990-11-26
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Polanowicka 5)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Polanowicka 5)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Młyn z pocz. XX w. (ul. Polanowicka 7)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Silos (data nieznana) (ul. Polanowicka 7)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Zespół - młyn z pocz. XX w. (ul. Polanowicka 5)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Długa 9A)dnia 1994-11-03, wykaz dokumentów: 2338/94 z 1994-11-03
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Długa 5)dnia 1994-12-08, wykaz dokumentów: 2339/94 z 1994-12-08
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 2016-03-09, wykaz dokumentów: 247/2016 z 2016-03-09
  • Cmentarz komunalny z XVIII w.dnia 2016-03-09, wykaz dokumentów: 247/2016 z 2016-03-09
 • Formy ochrony przyrody w Byczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Byczyny znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Byczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1971-02-27, Opis granicy: Rynek (przed budynkiem urzędu miasta)

Byczyna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 12 wypadków drogowych w Byczynie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 353,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 88,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Byczynie znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kluczborskiego.

  Powiat kluczborski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Byczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 10 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Byczynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 353,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  353,7
  woj. opolskie
  949,1
  Kraj
  1 100,9
 • 88,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Byczyna
  88,4
  Opolskie
  120,1
  Kraj
  104,4
 • 294,72 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  294,7
  Województwo
  1 107,3
  Polska
  1 327,3
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  12,7
  Cała Polska
  9,5
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  83,3
  Opolskie
  116,7
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Byczynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 202,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  202,3 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,3 km
  Województwo
  6,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Byczyna przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DW 487droga wojewódzka nr 487( Byczyna - Roszkowice - Wojsławice - Karnów-Uszyce - Uszyce - Zdziechowice - Nowa Wieś Oleska - Gorzów Śląski - Jastrzygowice - Podlesie - Boroszów - Olesno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Byczyna przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 272Linia kolejowa nr 272: Kluczbork - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Kluczbork - Krzywizna - Biskupice koło Kluczborka -Byczyna Kluczborska - Kostów - Łęka Opatowska - Słupia - Kępno - Hanulin - Domanin - Ostrzeszów - Niedźwiedź Wielkopolski - Antonin - Przygodzice - Janków Przygodzki - Ostrów Wielkopolski - Biniew - Bronów - Taczanów - Pleszew - Kotlin - Witaszyce - Jarocin - Mieszków - Chocicza - Solec Wielkopolski - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Pierzchno - Kórnik - Gądki - Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka - Poznań Dębina - Poznań Główny Towarowy - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Byczynie istnieje 54 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. 400-lecia Bitwy pod Byczyną

  ul. Basztowa

  pl. Bohaterów Armii Czerwonej

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Borkowska

  ul. Brzozowa

  ul. Błonie

  ul. Cegielniana

  ul. Chopina

  ul. Częstochowska

  ul. Dworcowa

  pl. Dworcowy

  ul. Długa

  ul. Floriańska

  ul. Franciszka Lazara

  ul. Górna

  ul. Herbiniusa

  ul. Hermana Koëllinga

  ul. Hotelowa

  ul. Hołubka

  ul. Klonowa

  ul. Kluczborska

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Kośnego

  ul. Krasińskiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiasowskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Nasalska

  ul. Okrężna

  ul. Parkowa

  ul. Paruszowicka

  ul. Polanowicka

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Poznańska

  Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Spokojna

  ul. Stawowa

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wałowa

  ul. Wiejska

  pl. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Zamojskiego

  ul. Łączności

  ul. Żółkiewskiego