Byczyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Byczyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Byczyna to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Byczyna.
 • 3 651 Liczba mieszkańców
 • 5,8 km² Powierzchnia
 • 630,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 197 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKL Tablice rejestracyjne
 • Iwona Jadwiga Sobania Burmistrz miasta
Byczyna na mapie
Identyfikatory
 • 18.211151.1133 Współrzędne GPS
 • 1604014 TERYT (TERC)
 • 0965275 SIMC
Herb miasta Byczyna
Byczyna herb
Flaga miasta Byczyna
Byczyna flaga

Byczyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-220Poczta Byczyna, ul. Stawowa 1
46-220Skrytki Pocztowe Poczta Byczyna, ul. Stawowa 1

Byczyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Byczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kluczborku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Katowicka 14
46-200 Kluczbork
Urząd Miejski w Byczynie
(77) 413-42-16
(77) 413-41-50
Rynek 1
46-220 Byczyna

Byczyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Byczyna jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 651, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 18 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Byczyny jest stanu wolnego, 54,5% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Byczyna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,10 na 1000 mieszkańców Byczyny. W 2017 roku urodziło się 34 dzieci, w tym 35,3% dziewczynek i 64,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 48,8% zgonów w Byczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w Byczynie były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Byczyny przypada 6.59 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 55 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Byczyny -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  65,1% mieszkańców Byczyny jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Byczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 651 Liczba mieszkańców
 • 1 887 Kobiety
 • 1 764 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Byczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Byczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Byczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Byczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,4 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Byczyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Byczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,7%
  Województwo
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,5% Żonaci/Zamężne
 • Byczyna
  54,6%
  Opolskie
  54,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Opolskie
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Byczynie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Byczyna
  5,0
  woj. opolskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Byczyna
  1,6
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Byczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,1
  Województwo
  -1,8
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Byczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Byczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Byczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Byczynie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 35,3%
  64,7%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,4
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  10,5
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Byczyna
  36,9
  Opolskie
  38,7
  Cała Polska
  44,2
 • 11.92 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.92
 • 53.55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.55
 • 83.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.7
 • 60.67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.67
 • 28.58 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.58
 • 5.58 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.58
 • 3 338 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 338 g
  Województwo
  3 359 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 235 Waga 3000g - 3499g
 • 235
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,21
  Opolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,45
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Opolskie
  0,63
  Kraj
  0,71
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Byczyna
  0,77
  Opolskie
  0,83
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Byczynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  6,6
  woj. opolskie
  10,1
  Cała Polska
  10,1
 • 117,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  117,4
  woj. opolskie
  115,9
  Cała Polska
  101,5
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  woj. opolskie
  4,6
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Opolskie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,5%
  Województwo
  48,6%
  Polska
  45,7%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Byczyna
  25,5%
  Województwo
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Byczyna
  4,1%
  woj. opolskie
  7,5%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Polska
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,4
  Cały kraj
  74,3
 • 258,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  258,7
  Województwo
  254,2
  Kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,3
  Kraj
  261,6
 • 472,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 479,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 465,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  472,5
  woj. opolskie
  509,7
  Cała Polska
  469,0
 • 90,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 154,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Byczyna
  90,5
  Województwo
  98,8
  Kraj
  87,7
 • 26,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Byczyna
  26,3
  woj. opolskie
  36,1
  Polska
  31,8
 • 14,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,6
  Opolskie
  10,5
  Cały kraj
  8,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,6%
  woj. opolskie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 55 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Byczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Byczyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Byczyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Byczynie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Byczynie to 1 243 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Byczynie to 4,50 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Byczynie to 133,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 100,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 100,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,10% mieszkań posiada łazienkę, 86,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 15,37% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 243 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 340,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  340,40
  woj. opolskie
  355,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Byczyna
  79,40 m2
  woj. opolskie
  80,70 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 27,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,00 m2
  Opolskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Byczyna
  4,16
  woj. opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,94
  Województwo
  2,81
  Cały kraj
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Byczyna
  0,71
  woj. opolskie
  0,67
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Byczyna
  1,10
  woj. opolskie
  2,02
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 14 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Byczyna
  4,50
  Województwo
  4,59
  Polska
  3,91
 • 4,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,93
  Opolskie
  9,28
  Cała Polska
  18,14
 • 533 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 133,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Byczyna
  133,3 m2
  woj. opolskie
  115,2 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,15 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Byczyna
  100,00%
  woj. opolskie
  98,25%
  Cała Polska
  96,79%
 • 100,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  100,00%
  woj. opolskie
  96,96%
  Cały kraj
  93,66%
 • 97,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,10%
  Województwo
  93,50%
  Cały kraj
  91,31%
 • 86,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Byczyna
  86,32%
  Województwo
  82,22%
  Cały kraj
  82,12%
 • 15,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Byczyna
  15,37%
  Województwo
  46,51%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Byczyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Byczynie na 1000 mieszkańców pracuje 169 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Byczynie wynosiło w 2017 roku 9,6% (14,1% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Byczynie wynosiło 3 939,54 PLN, co odpowiada 87.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Byczyny 425 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 204 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -221.

  25,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Byczyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  169,0
  woj. opolskie
  215,0
  Polska
  247,0
 • 9,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,1% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Byczyna
  9,6%
  Opolskie
  7,2%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Byczynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Byczynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Byczynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 940 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Byczyna
  3 940 PLN
  Opolskie
  4 145 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Byczynie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 425 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 204 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -221 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Przemysł i budownictwo
 • 14,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 42,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Byczynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 617 Pracujący ogółem
 • 382 Kobiety
 • 235 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Byczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 65,1% W wieku produkcyjnym
 • 59,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Byczyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 53,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  53,6
  woj. opolskie
  59,7
  Kraj
  63,4
 • 30,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  30,2
  Województwo
  34,2
  Cała Polska
  34,0
 • 129,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  129,1
  Województwo
  134,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Byczyna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Byczynie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 430 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 287 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (19) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Byczynie najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (408) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,8% (85) podmiotów, a 78,6% (338) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Byczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (12.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 430 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85 Przemysł i budownictwo
 • 338 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Byczynie w 2017 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Byczynie w 2017 roku
 • 287 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 408 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 408
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 430 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 430
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 287 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 83 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 83
 • 35 Przetwórstwo przemysłowe
 • 35
 • 35 Budownictwo
 • 35
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 25 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 25
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Byczyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Byczynie stwierdzono szacunkowo 157 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 42,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Byczynie wynosi 91,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Byczyny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 31,40 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,87 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,87 (53%), drogowe - 1,78 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,72 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Byczyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 157 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 157
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 115 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 115
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 42,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  42,91
  Województwo
  19,95
  Cały kraj
  19,62
 • 8,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,87
  Województwo
  11,91
  Cały kraj
  12,07
 • 31,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Byczyna
  31,40
  woj. opolskie
  5,35
  Kraj
  4,94
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,78
  woj. opolskie
  1,83
  Polska
  1,78
 • 0,72 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Byczyna
  0,72
  woj. opolskie
  0,55
  Kraj
  0,49
 • 5,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,87
  woj. opolskie
  8,84
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  92%
  woj. opolskie
  74%
  Polska
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Byczyna
  70%
  woj. opolskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  98%
  Opolskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Byczyna
  90%
  woj. opolskie
  77%
  Cały kraj
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  Województwo
  52%
  Cała Polska
  52%

Byczyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Byczyny wyniosła w 2016 roku 38,1 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Byczyny - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (32.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 6,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Byczyny wyniosła w 2016 roku 37,5 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (30.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.8%). W budżecie Byczyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 463 złotych na mieszkańca (11,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,6 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,8%.
 • Wydatki budżetu w Byczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Byczyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Byczyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,5 mln

  3,4 tys(100%)

  33,7 mln

  3,5 tys(100%)

  32,8 mln

  3,4 tys(100%)

  32,0 mln

  3,3 tys(100%)

  38,6 mln

  4,1 tys(100%)

  37,1 mln

  3,9 tys(100%)

  40,2 mln

  4,2 tys(100%)

  38,1 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,7 mln

  2,9 tys(33%)

  10,9 mln

  3,0 tys(32.3%)

  11,8 mln

  3,1 tys(35.9%)

  12,0 mln

  3,2 tys(37.4%)

  11,9 mln

  3,2 tys(30.8%)

  12,3 mln

  3,3 tys(33.1%)

  12,0 mln

  3,3 tys(29.9%)

  12,6 mln

  3,5 tys(33.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,9 tys(21.4%)

  7,0 mln

  1,9 tys(20.8%)

  6,8 mln

  1,8 tys(20.6%)

  6,3 mln

  1,7 tys(19.9%)

  6,4 mln

  1,7 tys(16.5%)

  7,4 mln

  2,0 tys(20%)

  6,4 mln

  1,7 tys(15.9%)

  12,4 mln

  3,4 tys(32.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  876(9.8%)

  3,2 mln

  865(9.4%)

  3,5 mln

  923(10.6%)

  3,3 mln

  887(10.3%)

  3,7 mln

  997(9.6%)

  3,9 mln

  1,1 tys(10.5%)

  4,0 mln

  1,1 tys(10%)

  3,9 mln

  1,1 tys(10.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  539,1 tys

  148(1.7%)

  843,1 tys

  231(2.5%)

  2,6 mln

  704(8.1%)

  3,6 mln

  974(11.3%)

  5,2 mln

  1,4 tys(13.4%)

  2,2 mln

  586(5.8%)

  3,2 mln

  867(7.9%)

  2,4 mln

  660(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  419(4.7%)

  3,7 mln

  1,0 tys(11%)

  1,2 mln

  329(3.8%)

  1,2 mln

  316(3.7%)

  1,2 mln

  334(3.2%)

  2,0 mln

  555(5.5%)

  1,7 mln

  472(4.3%)

  1,8 mln

  490(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  340(3.8%)

  1,2 mln

  318(3.4%)

  1,2 mln

  317(3.6%)

  1,1 mln

  302(3.5%)

  1,1 mln

  299(2.9%)

  1,2 mln

  320(3.2%)

  1,3 mln

  355(3.2%)

  1,3 mln

  353(3.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  491,5 tys

  135(1.5%)

  607,0 tys

  166(1.8%)

  810,3 tys

  216(2.5%)

  969,3 tys

  260(3%)

  787,5 tys

  212(2%)

  592,3 tys

  161(1.6%)

  613,3 tys

  168(1.5%)

  794,8 tys

  218(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  689,0 tys

  189(2.1%)

  782,1 tys

  214(2.3%)

  719,0 tys

  191(2.2%)

  709,7 tys

  191(2.2%)

  667,3 tys

  180(1.7%)

  621,0 tys

  169(1.7%)

  587,6 tys

  161(1.5%)

  704,1 tys

  193(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  363(4.1%)

  106,2 tys

  29,1(0.3%)

  82,0 tys

  21,8(0.2%)

  83,4 tys

  22,4(0.3%)

  826,1 tys

  222(2.1%)

  984,5 tys

  268(2.7%)

  824,7 tys

  225(2.1%)

  677,2 tys

  185(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  289(3.2%)

  848,3 tys

  232(2.5%)

  1,6 mln

  414(4.7%)

  1,1 mln

  294(3.4%)

  1,2 mln

  320(3.1%)

  796,1 tys

  216(2.1%)

  998,8 tys

  273(2.5%)

  630,1 tys

  173(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  996(11.2%)

  2,7 mln

  745(8.1%)

  454,7 tys

  121(1.4%)

  514,3 tys

  138(1.6%)

  2,1 mln

  554(5.3%)

  3,8 mln

  1,0 tys(10.2%)

  4,7 mln

  1,3 tys(11.6%)

  218,6 tys

  59,9(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  147,0 tys

  40,2(0.5%)

  138,6 tys

  37,9(0.4%)

  422,3 tys

  112(1.3%)

  157,1 tys

  42,2(0.5%)

  417,8 tys

  112(1.1%)

  236,7 tys

  64,4(0.6%)

  502,0 tys

  137(1.2%)

  215,1 tys

  58,9(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  748,2 tys

  205(2.3%)

  1,4 mln

  370(4%)

  1,4 mln

  375(4.3%)

  631,1 tys

  170(2%)

  2,9 mln

  778(7.5%)

  621,4 tys

  169(1.7%)

  2,9 mln

  784(7.1%)

  204,5 tys

  56,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  120,6 tys

  33,0(0.4%)

  185,5 tys

  50,8(0.6%)

  172,6 tys

  46,0(0.5%)

  200,3 tys

  53,8(0.6%)

  209,4 tys

  56,4(0.5%)

  217,5 tys

  59,1(0.6%)

  221,5 tys

  60,5(0.6%)

  138,5 tys

  37,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,4 tys

  10,2(0.1%)

  57,5 tys

  15,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,0 tys

  17,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  147,8 tys

  40,2(0.4%)

  82,0 tys

  22,4(0.2%)

  74,7 tys

  20,5(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,6 tys

  22,6(0.2%)

  63,1 tys

  17,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  8,2(0.1%)

  22,8 tys

  6,1(0.1%)

  13,7 tys

  3,7(0%)

  8,0 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,7(0%)

  10,0 tys

  2,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,7 tys

  5,4(0.1%)

  56,2 tys

  15,4(0.2%)

  23,2 tys

  6,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  69,9 tys

  19,0(0.2%)

  85,1 tys

  23,3(0.2%)

  9,3 tys

  2,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,3(0%)

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  800

  0,2(0%)

  862

  0,2(0%)

  841

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  43,9 tys

  12,0(0.1%)

  44,6 tys

  12,2(0.1%)

  62,7 tys

  16,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,0 tys

  14,5(0.1%)

  44,4 tys

  12,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Byczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Byczyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Byczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Byczyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,1 mln

  3,1 tys(100%)

  31,6 mln

  3,3 tys(100%)

  31,7 mln

  3,3 tys(100%)

  31,3 mln

  3,3 tys(100%)

  39,2 mln

  4,1 tys(100%)

  35,2 mln

  3,7 tys(100%)

  36,7 mln

  3,9 tys(100%)

  37,5 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  1,5 tys(17.7%)

  5,8 mln

  1,6 tys(18.2%)

  5,2 mln

  1,4 tys(16.4%)

  4,7 mln

  1,3 tys(15.2%)

  5,4 mln

  1,5 tys(13.8%)

  5,5 mln

  1,5 tys(15.6%)

  4,5 mln

  1,2 tys(12.2%)

  11,3 mln

  3,1 tys(30.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,6 mln

  3,4 tys(41.8%)

  12,2 mln

  3,3 tys(38.7%)

  12,7 mln

  3,4 tys(40.2%)

  12,8 mln

  3,4 tys(40.7%)

  12,9 mln

  3,5 tys(32.8%)

  11,8 mln

  3,2 tys(33.4%)

  10,7 mln

  2,9 tys(29.1%)

  10,9 mln

  3,0 tys(29.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  1,8 tys(22.1%)

  6,6 mln

  1,8 tys(20.9%)

  7,7 mln

  2,1 tys(24.4%)

  8,9 mln

  2,4 tys(28.3%)

  10,7 mln

  2,9 tys(27.3%)

  11,2 mln

  3,0 tys(31.8%)

  11,4 mln

  3,1 tys(31%)

  10,0 mln

  2,7 tys(26.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  356(4.3%)

  1,3 mln

  351(4.1%)

  1,7 mln

  441(5.2%)

  1,2 mln

  334(4%)

  1,2 mln

  326(3.1%)

  1,1 mln

  287(3%)

  976,0 tys

  267(2.7%)

  1,2 mln

  319(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  279(3.4%)

  831,4 tys

  227(2.6%)

  1,6 mln

  416(4.9%)

  820,4 tys

  220(2.6%)

  1,1 mln

  287(2.7%)

  711,0 tys

  193(2%)

  741,5 tys

  203(2%)

  1,0 mln

  287(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  216,3 tys

  59,2(0.7%)

  377,8 tys

  103(1.2%)

  672,0 tys

  179(2.1%)

  935,7 tys

  251(3%)

  736,2 tys

  198(1.9%)

  977,5 tys

  266(2.8%)

  1,1 mln

  306(3%)

  1,0 mln

  276(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  43,5 tys

  11,9(0.1%)

  266,7 tys

  72,9(0.8%)

  140,6 tys

  37,4(0.4%)

  407,2 tys

  109(1.3%)

  3,8 mln

  1,0 tys(9.7%)

  2,0 mln

  552(5.8%)

  4,1 mln

  1,1 tys(11.2%)

  992,2 tys

  272(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  188,6 tys

  51,6(0.6%)

  186,8 tys

  51,1(0.6%)

  185,9 tys

  49,5(0.6%)

  193,9 tys

  52,1(0.6%)

  207,1 tys

  55,8(0.5%)

  208,7 tys

  56,7(0.6%)

  199,6 tys

  54,6(0.5%)

  212,6 tys

  58,2(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 tys

  0,6(0%)

  623,1 tys

  170(2%)

  218,2 tys

  58,1(0.7%)

  250,5 tys

  67,3(0.8%)

  307

  0,1(0%)

  410,0 tys

  111(1.2%)

  200,7 tys

  54,9(0.5%)

  209,6 tys

  57,4(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  106,8 tys

  29,2(0.4%)

  196,8 tys

  53,8(0.6%)

  111,3 tys

  29,6(0.4%)

  129,7 tys

  34,8(0.4%)

  106,0 tys

  28,5(0.3%)

  125,5 tys

  34,1(0.4%)

  324,4 tys

  88,7(0.9%)

  174,4 tys

  47,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  260,5 tys

  71,3(0.9%)

  246,5 tys

  67,4(0.8%)

  257,1 tys

  68,4(0.8%)

  214,9 tys

  57,7(0.7%)

  191,4 tys

  51,5(0.5%)

  164,9 tys

  44,8(0.5%)

  161,8 tys

  44,2(0.4%)

  149,5 tys

  40,9(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  675,0 tys

  185(2.2%)

  18,7 tys

  5,1(0.1%)

  172

  0,0(0%)

  584

  0,2(0%)

  370,5 tys

  99,8(0.9%)

  530,1 tys

  144(1.5%)

  122,8 tys

  33,6(0.3%)

  105,3 tys

  28,8(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  458,9 tys

  126(1.5%)

  1,5 mln

  419(4.8%)

  1,2 mln

  319(3.8%)

  618,0 tys

  166(2%)

  2,4 mln

  655(6.2%)

  388,9 tys

  106(1.1%)

  598,7 tys

  164(1.6%)

  77,1 tys

  21,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,9 tys

  5,4(0.1%)

  56,3 tys

  15,4(0.2%)

  23,2 tys

  6,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  69,9 tys

  19,0(0.2%)

  85,1 tys

  23,3(0.2%)

  9,3 tys

  2,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  110,8 tys

  30,3(0.4%)

  28,7 tys

  7,8(0.1%)

  3,8 tys

  1,0(0%)

  8,0 tys

  2,1(0%)

  12,1 tys

  3,3(0%)

  22,2 tys

  6,0(0.1%)

  11,8 tys

  3,2(0%)

  5,5 tys

  1,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 tys

  0,6(0%)

  15,9 tys

  4,3(0.1%)

  941

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  822

  0,2(0%)

  278

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,3(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  318(3.9%)

  1,3 mln

  365(4.2%)

  4,7 tys

  1,3(0%)

  113,3 tys

  30,4(0.4%)

  106,2 tys

  28,6(0.3%)

  84,0 tys

  22,8(0.2%)

  1,5 mln

  409(4.1%)

  2,9 tys

  0,8(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,3(0%)

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  700

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Byczyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 775 mieszkańców Byczyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 377 kobiet oraz 398 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców Byczyny, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,3% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Byczyny mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Byczynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  12,9% mieszkańców Byczyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,9% wśród dziewczynek i 13,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 030 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 141,58.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,5% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 209,80.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 22,5% mieszkańców (23,9% wśród dziewczyn i 21,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,1% mieszkańców Byczyny w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,4%
  Opolskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Byczyna
  31,9%
  Opolskie
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  Opolskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,2%
  woj. opolskie
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Byczyna
  17,9%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Byczyna
  27,6%
  woj. opolskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  Województwo
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,3%
  woj. opolskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Byczyna
  1,2%
  woj. opolskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2030 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Byczyna
  2 030,0
  Województwo
  875,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,32
  woj. opolskie
  0,85
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Byczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Byczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
  Publiczne
  77 413-40-96
  ul. STAWOWA 14
  46-220 Byczyna
  1118615
 • Szkoły podstawowe w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 141,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  141,58
  Województwo
  94,54
  Cała Polska
  96,62
 • 137,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  137,37
  Województwo
  90,79
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Byczyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Byczyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,0
  Opolskie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Byczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Byczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Jan Zamojski)
  Publiczna
  77 413-40-72
  77 413-40-72
  ul. Poznańska 6
  46-220 Byczyna
  1428630
 • Szkoły gimnazjalne w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 209,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Byczyna
  209,80
  Województwo
  96,73
  Polska
  100,01
 • 197,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  197,06
  Województwo
  88,61
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Byczyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Byczyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Byczyna
  21,0
  woj. opolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Byczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Byczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie
  Publiczne
  77 413-51-48
  77 407-25-26
  ul. Borkowska 3
  46-220 Byczyna
  11247-
 • Edukacyjne grupy wieku w Byczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 12,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Byczyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Byczyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Byczyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Byczyna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Byczynie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Byczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Byczynie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Byczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Byczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 101 (uczestnicy: 16 300)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 3 000)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 1 700)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 65 (uczestnicy: 8 800)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 1 400)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 196)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 10 (członkowie: 155)
  • inne: 1 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 94)
  • teatralne: 1 (członkowie: 21)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 18)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 13)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 27)
  • taneczne: 3 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Byczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 673 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 173 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Byczynie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 150 członków. Zarejestrowano 155 ćwiczących (mężczyźni: 133, kobiety: 22, chłopcy do lat 18: 88, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Byczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Byczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Byczyny znajduje się 64 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Byczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Byczyna, st.1 ze średniowieczadnia 1965-04-15, wykaz dokumentów: A-4/65 z 1965-04-15
  • Miasto z XIII w.dnia 1949-06-10, wykaz dokumentów: R.176 z 1949-06-10; 800/64 z 1964-04-14; brak numeru z 1991-07-25
  • Kościół z 1767 r. (ul. Kościelna 3)dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: 7/51 z 1951-10-15; 806/64 z 1964-04-15; brak numeru z 1991-03-18
  • Ratusz z przełomu XV/XVI w. (ul. Rynek 1)dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/338 z 1951-10-15; brak numeru z 1951-11-15
  • Baszta z XVI w.dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/340 z 1951-10-15
  • Baszta z XVI w. (ul. Długa 2)dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/340 z 1951-10-15
  • Baszta z XVI w.dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/340 z 1951-10-15
  • Mur/ogrodzenie z XVI w.dnia 1951-10-15, wykaz dokumentów: R/340 z 1951-10-15
  • Kościół z XIV w. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1964-04-14, wykaz dokumentów: 801/64 z 1964-04-14
  • Kaplica z XIV w. (ul. Dworcowa 1)dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 807/64 z 1964-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1964-04-16, wykaz dokumentów: 808/64 z 1964-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 6)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1397/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 4)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1398/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 3)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1399/66 z 1966-05-10; brak numeru z 1973-09-12
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 20)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1400/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 18)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1401/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1402/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1403/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 14)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1404/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1405/66 z 1966-05-11; 1406/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wrocławska 174)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1406/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 3 Maja 21)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1407/66 z 1966-05-11; brak numeru z 1979-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Długa 6)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1410/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Długa 12)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1411/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Długa 14)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1412/66 z 1966-05-11; brak numeru z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Floriańska 16)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1413/66 z 1966-05-11; brak numeru z 1966-06-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1414/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Floriańska 20)dnia 1966-05-11, wykaz dokumentów: 1416/66 z 1966-05-11
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Floriańska 22)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1417/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 12)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1418/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. Kościelna 14)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1419/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościelna 16)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1420/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Krótka 2)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1421/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Krótka 4)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1422/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 1)dnia 1966-05-12, wykaz dokumentów: 1423/66 z 1966-05-12
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 3)dnia 1966-05-13, wykaz dokumentów: 1424/66 z 1966-05-13
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 7)dnia 1966-05-13, wykaz dokumentów: 1425/66 z 1966-05-13
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 17)dnia 1966-05-13, wykaz dokumentów: 1427/66 z 1966-05-13
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 21)dnia 1966-08-01, wykaz dokumentów: 1428/66 z 1966-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 23)dnia 1966-08-01, wykaz dokumentów: 1429/66 z 1966-08-01
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Okrężna 25)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1430/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 31)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1431/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 33)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1432/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 35)dnia 1966-08-02, wykaz dokumentów: 1433/66 z 1966-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 7)dnia 1967-03-05, wykaz dokumentów: 1670/67 z 1967-03-05
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Okrężna 37)dnia 1967-03-06, wykaz dokumentów: 1605/67 z 1967-03-06
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Plac Wolności 4)dnia 1967-03-06, wykaz dokumentów: 1606/67 z 1967-03-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Okrężna 41)dnia 1967-03-06, wykaz dokumentów: 1607/67 z 1967-03-06
  • Chałupa z poł. XIX w. (ul. Stawowa 16)dnia 1967-03-07, wykaz dokumentów: 1608/67 z 1967-03-07
  • Park z poł. XIX w.dnia 1976-07-08, wykaz dokumentów: 4/76 z 1976-07-08
  • Spichlerz z XIX w. (ul. Wałowa 5)dnia 1977-05-24, wykaz dokumentów: 2032/77 z 1977-05-24
  • Magazyn z 2. poł. XIX w. (ul. Długa 30)dnia 1980-04-25, wykaz dokumentów: 2048/80 z 1980-04-25
  • Nagrobek z 1902 r. (ul. Dworcowa 1)dnia 1990-01-11, wykaz dokumentów: 236/90 z 1990-01-11
  • Nagrobek z 1969 r.dnia 1990-01-29, wykaz dokumentów: 237/90 z 1990-01-29
  • Kuźnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Okrężna 17A)dnia 1990-11-26, wykaz dokumentów: 2242/90 z 1990-11-26
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Polanowicka 5)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Polanowicka 5)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Młyn z pocz. XX w. (ul. Polanowicka 7)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Silos (data nieznana) (ul. Polanowicka 7)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Zespół - młyn z pocz. XX w. (ul. Polanowicka 5)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 2277/91 z 1991-08-23
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Długa 9A)dnia 1994-11-03, wykaz dokumentów: 2338/94 z 1994-11-03
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Długa 5)dnia 1994-12-08, wykaz dokumentów: 2339/94 z 1994-12-08
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 2016-03-09, wykaz dokumentów: 247/2016 z 2016-03-09
  • Cmentarz komunalny z XVIII w.dnia 2016-03-09, wykaz dokumentów: 247/2016 z 2016-03-09
 • Formy ochrony przyrody w Byczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Byczyny znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Byczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1971-02-27, Opis granicy: Rynek (przed budynkiem urzędu miasta)

Byczyna - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Byczyna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kluczborskiego.

Powiat kluczborski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Byczyna przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DW 487droga wojewódzka nr 487( Byczyna - Roszkowice - Wojsławice - Karnów-Uszyce - Uszyce - Zdziechowice - Nowa Wieś Oleska - Gorzów Śląski - Jastrzygowice - Podlesie - Boroszów - Olesno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Byczyna przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 272Linia kolejowa nr 272: Kluczbork - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Kluczbork - Krzywizna - Biskupice koło Kluczborka -Byczyna Kluczborska - Kostów - Łęka Opatowska - Słupia - Kępno - Hanulin - Domanin - Ostrzeszów - Niedźwiedź Wielkopolski - Antonin - Przygodzice - Janków Przygodzki - Ostrów Wielkopolski - Biniew - Bronów - Taczanów - Pleszew - Kotlin - Witaszyce - Jarocin - Mieszków - Chocicza - Solec Wielkopolski - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Pierzchno - Kórnik - Gądki - Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka - Poznań Dębina - Poznań Główny Towarowy - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Byczynie istnieje 54 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. 400-lecia Bitwy pod Byczyną

  ul. Basztowa

  pl. Bohaterów Armii Czerwonej

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Borkowska

  ul. Brzozowa

  ul. Błonie

  ul. Cegielniana

  ul. Chopina

  ul. Częstochowska

  ul. Dworcowa

  pl. Dworcowy

  ul. Długa

  ul. Floriańska

  ul. Franciszka Lazara

  ul. Górna

  ul. Herbiniusa

  ul. Hermana Koëllinga

  ul. Hotelowa

  ul. Hołubka

  ul. Klonowa

  ul. Kluczborska

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Kośnego

  ul. Krasińskiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiasowskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Nasalska

  ul. Okrężna

  ul. Parkowa

  ul. Paruszowicka

  ul. Polanowicka

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Poznańska

  Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Spokojna

  ul. Stawowa

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wałowa

  ul. Wiejska

  pl. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Zamojskiego

  ul. Łączności

  ul. Żółkiewskiego