Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
(W oparciu o dane SEWiK z 2022 roku)