Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
(W oparciu o dane SEWiK z 2021 roku)