Pieszyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pieszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pieszyce to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pieszyce.
 • 6 782 Liczba mieszkańców
 • 17,7 km² Powierzchnia
 • 382,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DDZ Tablice rejestracyjne
 • Dorota Konieczna-Enözel Burmistrz miasta
Pieszyce na mapie
Identyfikatory
 • 16.582050.7116 Współrzędne GPS
 • 0202034 TERYT (TERC)
 • 0984396 SIMC
Herb miasta Pieszyce
Pieszyce herb

Jak Pieszyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pieszyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pieszyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pieszyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
18Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
101Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
116Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
147Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
167Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
178Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
178Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
215Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
221Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
298Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
338Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
343Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
349Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
354Miasta o największej powierzchni w Polsce
364Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki

Pieszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-250Poczta Pieszyce

Pieszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pieszycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Dzierżoniowie (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Andersa 6 a
58-200 Dzierżoniów
Urząd Miejski w Pieszycach
(74) 836-54-87
(74) 836-72-30
ul.Kościuszki 2
58-250 Pieszyce

Pieszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pieszyce jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 782, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 29,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pieszyc zawarli w 2022 roku 27 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców Pieszyc jest stanu wolnego, 49,8% żyje w małżeństwie, 10,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Pieszyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -62. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,02 na 1000 mieszkańców Pieszyc. W 2022 roku urodziło się 42 dzieci, w tym 54,8% dziewczynek i 45,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Pieszycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w Pieszycach były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pieszyc przypada 15.13 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 90 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pieszyc 31. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  58,6% mieszkańców Pieszyc jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pieszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 782 Liczba mieszkańców
 • 3 567 Kobiety
 • 3 215 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pieszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pieszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pieszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pieszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Pieszyce
  43,3 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pieszyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pieszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pieszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pieszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,9%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,8%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 48,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Pieszyce
  10,5%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 11,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pieszycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pieszyce
  3,9
  Dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Dolnośląskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 27 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pieszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -62 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -32 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -30 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,0
  Województwo
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pieszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pieszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pieszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pieszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 42 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,8%
  45,2%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,1
  Dolnośląskie
  7,9
  Polska
  8,1
 • 28,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  28,3
  Dolnośląskie
  33,7
  Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 323 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 264 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 381 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pieszyce
  3 323 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Pieszyce
  1,11
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,56
  Dolnośląskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,40
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pieszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 104 Zgony
 • 55 Kobiety
  (Zgony)
 • 49 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,9%
  47,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,1
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Polska
  11,9
 • 250,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Pieszyce
  250,3
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,5
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,5%
  Dolnośląskie
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,1%
  Województwo
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Pieszyce
  8,2%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 110 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Cała Polska
  70,6
 • 323,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  323,9
  Województwo
  294,0
  Cały kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Kraj
  253,9
 • 683,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 732,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 628,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  683,2
  Dolnośląskie
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 114,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pieszyce
  114,1
  woj. dolnośląskie
  96,5
  Polska
  62,9
 • 33,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,6
  Dolnośląskie
  33,7
  Polska
  33,8
 • 13,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Pieszyce
  13,8
  Dolnośląskie
  8,3
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  woj. dolnośląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 90 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 47 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 34 Saldo migracji
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 31 Saldo migracji wewnętrznych
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pieszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pieszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pieszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pieszycach oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pieszycach to 2 761 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pieszycach to 5,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pieszycach to 159,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,27% mieszkań posiada łazienkę, 65,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 761 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 404,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  404,40
  Dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 67,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  67,50 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pieszyce
  27,30 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,56 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,56
  Województwo
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Pieszyce
  2,47
  Województwo
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Pieszyce
  0,69
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pieszyce
  1,76
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pieszyce
  5,83
  Dolnośląskie
  3,62
  Kraj
  3,89
 • 10,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  10,25
  Dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 1 909 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 159,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  159,1 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pieszyce
  0,28 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,16%
  Województwo
  98,22%
  Kraj
  97,75%
 • 85,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Pieszyce
  85,95%
  Województwo
  95,37%
  Kraj
  95,18%
 • 81,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  81,27%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Kraj
  93,75%
 • 65,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Pieszyce
  65,63%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Polska
  85,83%
 • 89,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  89,57%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pieszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pieszycach na 1000 mieszkańców pracuje 105osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pieszycach wynosiło w 2023 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pieszycach wynosiło 5 723,65 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pieszyc 647 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 429 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -218.

  6,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Pieszyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 105 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pieszyce
  105,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 5,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,6% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Miasto
  5,5%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pieszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pieszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pieszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 128 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 724 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pieszycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 647 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 429 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -218 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 42,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pieszycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 720 Pracujący ogółem
 • 424 Kobiety
 • 296 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pieszycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 51,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pieszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,6
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 41,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pieszyce
  41,7
  Dolnośląskie
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 144,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  144,2
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pieszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pieszycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 997 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 630 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 67 nowych podmiotów, a 41 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (104) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (48) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (168) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pieszycach najwięcej (52) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (966) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (266) podmiotów, a 72,9% (727) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pieszycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (22.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 997 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 266 Przemysł i budownictwo
 • 727 Pozostała działalność
 • 67 Podmioty nowo zarejestrowane w Pieszycach w 2023 roku
 • 41 Podmioty wyrejestrowane w Pieszycach w 2023 roku
 • 630 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 966 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 966
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 997 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 997
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 49 Spółki handlowe ogółem
 • 49
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 42  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 42
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 52 Spółki cywilne ogółem
 • 52
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 630 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 160 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 160
 • 142 Budownictwo
 • 142
 • 85 Przetwórstwo przemysłowe
 • 85
 • 55 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 55
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 34 Transport i gospodarka magazynowa
 • 34
 • 34 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 34
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pieszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pieszycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 132 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pieszycach wynosi 78,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pieszyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,05 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 8,84 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,68 (66%), drogowe - 1,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pieszyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 132 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 132
 • 83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 83
 • 32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 32
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 61 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 61
 • 19,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,19
  Województwo
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 12,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,05
  Dolnośląskie
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 4,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pieszyce
  4,68
  Dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pieszyce
  1,85
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,39
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 8,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,84
  Województwo
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Pieszyce
  66%
  Województwo
  62%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  97%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Pieszyce
  97%
  Dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pieszyce
  58%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Cały kraj
  51%

Pieszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pieszyc wyniosła w 2022 roku 57,1 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pieszyc - 22.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,2 mln złotych, czyli 21,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pieszyc wyniosła w 2022 roku 56,9 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%). W budżecie Pieszyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 34,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,1%.
 • Wydatki budżetu w Pieszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pieszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pieszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,1 mln

  2,6 tys(100%)

  28,3 mln

  2,9 tys(100%)

  31,8 mln

  3,3 tys(100%)

  42,8 mln

  4,5 tys(100%)

  38,0 mln

  4,0 tys(100%)

  38,7 mln

  4,2 tys(100%)

  42,9 mln

  4,7 tys(100%)

  57,1 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  602(23.1%)

  5,8 mln

  801(20.4%)

  6,3 mln

  874(19.7%)

  13,8 mln

  1,9 tys(32.3%)

  8,2 mln

  1,2 tys(21.5%)

  8,6 mln

  1,2 tys(22.4%)

  9,9 mln

  1,4 tys(23.2%)

  12,8 mln

  1,9 tys(22.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  363(13.9%)

  2,3 mln

  320(8.2%)

  4,0 mln

  559(12.6%)

  2,5 mln

  348(5.8%)

  5,8 mln

  820(15.3%)

  3,6 mln

  512(9.3%)

  5,7 mln

  823(13.3%)

  9,7 mln

  1,4 tys(17%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 mln

  1,1 tys(13.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  367(14.1%)

  3,6 mln

  495(12.6%)

  3,8 mln

  527(11.9%)

  3,9 mln

  545(9.1%)

  4,1 mln

  579(10.8%)

  4,2 mln

  597(10.8%)

  4,3 mln

  618(10%)

  4,8 mln

  707(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  552(21.2%)

  10,0 mln

  1,4 tys(35.1%)

  2,2 mln

  309(7%)

  2,2 mln

  313(5.2%)

  2,2 mln

  314(5.9%)

  2,3 mln

  327(5.9%)

  2,5 mln

  366(5.9%)

  3,7 mln

  541(6.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  245(9.4%)

  2,4 mln

  331(8.4%)

  2,8 mln

  390(8.8%)

  2,3 mln

  329(5.5%)

  2,0 mln

  288(5.4%)

  2,4 mln

  342(6.2%)

  2,7 mln

  392(6.3%)

  2,9 mln

  430(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  989,3 tys

  103(3.9%)

  955,5 tys

  132(3.4%)

  211,0 tys

  29,4(0.7%)

  251,2 tys

  35,2(0.6%)

  449,0 tys

  63,3(1.2%)

  815,1 tys

  116(2.1%)

  1,7 mln

  246(4%)

  2,7 mln

  401(4.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  89,1 tys

  9,3(0.4%)

  133,6 tys

  18,5(0.5%)

  62,2 tys

  8,7(0.2%)

  74,9 tys

  10,5(0.2%)

  465,6 tys

  65,6(1.2%)

  134,2 tys

  19,1(0.3%)

  872,2 tys

  126(2%)

  1,3 mln

  194(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  187(7.2%)

  1,6 mln

  226(5.8%)

  1,4 mln

  193(4.3%)

  1,1 mln

  159(2.6%)

  1,7 mln

  235(4.4%)

  1,9 mln

  264(4.8%)

  966,6 tys

  140(2.3%)

  1,1 mln

  162(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  311,1 tys

  32,3(1.2%)

  260,2 tys

  36,0(0.9%)

  295,3 tys

  41,2(0.9%)

  297,9 tys

  41,8(0.7%)

  325,5 tys

  45,9(0.9%)

  196,5 tys

  28,0(0.5%)

  137,7 tys

  19,9(0.3%)

  578,9 tys

  84,8(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  405,0 tys

  42,1(1.6%)

  502,9 tys

  69,6(1.8%)

  599,8 tys

  83,7(1.9%)

  3,0 mln

  415(6.9%)

  765,1 tys

  108(2%)

  364,0 tys

  51,9(0.9%)

  220,8 tys

  31,9(0.5%)

  381,8 tys

  55,9(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  142,0 tys

  20,3(0.4%)

  232,1 tys

  33,5(0.5%)

  294,6 tys

  43,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  184,0 tys

  19,1(0.7%)

  189,5 tys

  26,2(0.7%)

  137,2 tys

  19,1(0.4%)

  141,2 tys

  19,8(0.3%)

  162,0 tys

  22,8(0.4%)

  201,7 tys

  28,8(0.5%)

  221,4 tys

  32,0(0.5%)

  251,4 tys

  36,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  137,3 tys

  14,3(0.5%)

  99,8 tys

  13,8(0.4%)

  122,0 tys

  17,0(0.4%)

  149,6 tys

  21,0(0.3%)

  146,0 tys

  20,6(0.4%)

  227,7 tys

  32,5(0.6%)

  185,4 tys

  26,8(0.4%)

  244,8 tys

  35,9(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  101,5 tys

  10,5(0.4%)

  93,0 tys

  12,9(0.3%)

  108,6 tys

  15,1(0.3%)

  117,1 tys

  16,4(0.3%)

  104,3 tys

  14,7(0.3%)

  116,7 tys

  16,6(0.3%)

  103,0 tys

  14,9(0.2%)

  113,6 tys

  16,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  154,0 tys

  16,0(0.6%)

  109,3 tys

  15,1(0.4%)

  90,6 tys

  12,6(0.3%)

  29,1 tys

  4,1(0.1%)

  49,9 tys

  7,0(0.1%)

  38,5 tys

  5,5(0.1%)

  31,1 tys

  4,5(0.1%)

  70,9 tys

  10,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  368,2 tys

  38,2(1.5%)

  320,6 tys

  44,3(1.1%)

  279,8 tys

  39,0(0.9%)

  302,9 tys

  42,5(0.7%)

  256,7 tys

  36,2(0.7%)

  262,6 tys

  37,4(0.7%)

  298,4 tys

  43,1(0.7%)

  42,3 tys

  6,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,6 tys

  8,5(0.3%)

  7,1 tys

  1,0(0%)

  4,4 tys

  0,6(0%)

  84,6 tys

  11,9(0.2%)

  87,5 tys

  12,3(0.2%)

  82,2 tys

  11,7(0.2%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  599

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pieszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pieszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pieszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,9 mln

  2,9 tys(100%)

  28,8 mln

  3,0 tys(100%)

  30,7 mln

  3,2 tys(100%)

  40,9 mln

  4,3 tys(100%)

  40,8 mln

  4,3 tys(100%)

  40,7 mln

  4,4 tys(100%)

  50,3 mln

  5,5 tys(100%)

  56,9 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,2 mln

  957(33%)

  10,0 mln

  1,4 tys(34.9%)

  10,6 mln

  1,5 tys(34.7%)

  11,6 mln

  1,6 tys(28.4%)

  12,8 mln

  1,8 tys(31.3%)

  12,7 mln

  1,8 tys(31.2%)

  14,3 mln

  2,1 tys(28.4%)

  16,8 mln

  2,5 tys(29.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,3 mln

  653(22.5%)

  6,3 mln

  866(21.8%)

  6,8 mln

  944(22.1%)

  7,4 mln

  1,0 tys(18.2%)

  8,4 mln

  1,2 tys(20.5%)

  9,4 mln

  1,3 tys(23.2%)

  15,2 mln

  2,2 tys(30.2%)

  10,8 mln

  1,6 tys(18.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 mln

  1,1 tys(13.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  888,9 tys

  92,3(3.2%)

  239,1 tys

  33,1(0.8%)

  143,7 tys

  20,0(0.5%)

  1,5 mln

  209(3.7%)

  2,4 mln

  332(5.8%)

  809,2 tys

  115(2%)

  3,9 mln

  557(7.7%)

  3,5 mln

  518(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  110(3.8%)

  1,4 mln

  188(4.7%)

  1,2 mln

  164(3.8%)

  1,2 mln

  168(2.9%)

  1,5 mln

  207(3.6%)

  89,6 tys

  12,8(0.2%)

  457,0 tys

  66,0(0.9%)

  2,7 mln

  398(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  348,1 tys

  36,2(1.2%)

  467,5 tys

  64,7(1.6%)

  546,3 tys

  76,2(1.8%)

  3,7 mln

  524(9.2%)

  1,5 mln

  205(3.6%)

  747,4 tys

  107(1.8%)

  882,5 tys

  127(1.8%)

  2,5 mln

  370(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  360(12.4%)

  1,0 mln

  139(3.5%)

  751,4 tys

  105(2.5%)

  1,8 mln

  246(4.3%)

  1,1 mln

  156(2.7%)

  2,0 mln

  282(4.9%)

  1,7 mln

  249(3.4%)

  2,4 mln

  347(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  405(14%)

  8,5 mln

  1,2 tys(29.6%)

  837,6 tys

  117(2.7%)

  736,4 tys

  103(1.8%)

  711,7 tys

  100(1.7%)

  770,0 tys

  110(1.9%)

  874,2 tys

  126(1.7%)

  2,0 mln

  289(3.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  115,2 tys

  12,0(0.4%)

  124,5 tys

  17,2(0.4%)

  119,1 tys

  16,6(0.4%)

  137,2 tys

  19,2(0.3%)

  192,0 tys

  27,1(0.5%)

  387,5 tys

  55,3(1%)

  157,7 tys

  22,8(0.3%)

  481,9 tys

  70,6(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  164,1 tys

  17,0(0.6%)

  205,1 tys

  28,4(0.7%)

  227,1 tys

  31,7(0.7%)

  174,6 tys

  24,5(0.4%)

  316,9 tys

  44,7(0.8%)

  176,1 tys

  25,1(0.4%)

  175,3 tys

  25,3(0.3%)

  440,0 tys

  64,4(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  152,0 tys

  15,8(0.5%)

  153,0 tys

  21,2(0.5%)

  130,6 tys

  18,2(0.4%)

  138,4 tys

  19,4(0.3%)

  149,3 tys

  21,0(0.4%)

  181,7 tys

  25,9(0.4%)

  175,9 tys

  25,4(0.3%)

  199,9 tys

  29,3(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,1 tys

  10,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,6 tys

  0,7(0%)

  5,9 tys

  0,8(0%)

  4,7 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  11,1 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  14,8 tys

  2,1(0%)

  29,9 tys

  4,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  155,3 tys

  16,1(0.6%)

  100,0 tys

  13,8(0.3%)

  68,1 tys

  9,5(0.2%)

  55,8 tys

  7,8(0.1%)

  49,2 tys

  6,9(0.1%)

  36,4 tys

  5,2(0.1%)

  24,5 tys

  3,5(0%)

  21,1 tys

  3,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  212(7.3%)

  270,0 tys

  37,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,4 tys

  13,6(0.2%)

  115,8 tys

  16,3(0.3%)

  450,0 tys

  64,2(1.1%)

  206,5 tys

  29,8(0.4%)

  6,1 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,6 tys

  8,5(0.3%)

  7,1 tys

  1,0(0%)

  4,4 tys

  0,6(0%)

  84,6 tys

  11,9(0.2%)

  80,3 tys

  11,3(0.2%)

  82,2 tys

  11,7(0.2%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  26,8 tys

  2,8(0.1%)

  9,5 tys

  1,3(0%)

  9,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 mln

  165(2.9%)

  779,9 tys

  110(1.9%)

  240,3 tys

  34,3(0.6%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  946

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  599

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  15,4 tys

  2,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  11,7 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pieszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 472 mieszkańców Pieszyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 739 kobiet oraz 732 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Pieszyc, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 15,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Pieszyc mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pieszycach największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,5%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,9%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

  W roku 2022 w Pieszycach mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 291 dzieci (148 dziewczynek oraz 143 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pieszycach mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 244 dzieci (109 dziewczynek oraz 135 chłopców). Dostępne były 283 miejsca.

  18,8% mieszkańców Pieszyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 105 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 633 uczniów (313 kobiet oraz 320 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pieszycach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 543 uczniów (261 kobiet oraz 282 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 116,79.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Pieszyc w wieku potencjalnej nauki (20,8% kobiet i 25,0% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Pieszyce
  17,0%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  38,4%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Pieszyce
  3,7%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pieszyce
  11,9%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pieszyce
  22,8%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Pieszyce
  3,1%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,0%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1105 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pieszyce
  1 105,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Kraj
  927,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,70
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 275 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pieszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 291 Dzieci
 • 148 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 143 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 75 3 lata
 • 75
 • 70 4 lata
 • 70
 • 66 5 lata
 • 66
 • 74 6 lat
 • 74
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 43 3 lata
 • 43
 • 33 4 lata
 • 33
 • 34 5 lata
 • 34
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 32 3 lata
 • 32
 • 37 4 lata
 • 37
 • 32 5 lata
 • 32
 • 39 6 lat
 • 39
 • 28 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pieszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pieszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 2
  Publiczne
  74 836-54-25
  74 836-54-25
  ul. Bielawska 1
  58-250 Pieszyce
  714414
  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
  Niepubliczne
  74 835-53-95
  ul. Ogrodowa 48
  58-250 Pieszyce
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pieszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 612 Uczniowie
 • 306 Kobiety
  (uczniowie)
 • 306 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,7
  Dolnośląskie
  18,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,7
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 40,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 116,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  116,79
  Dolnośląskie
  98,48
  Polska
  95,96
 • 116,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  116,05
  Dolnośląskie
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pieszyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pieszyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pieszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pieszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
  Publiczna
  74 836-52-20
  74 836-52-20
  ul. OGRODOWA 23
  58-250 Pieszyce
  2140239
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach
  Niepubliczna
  74 812-48-30
  74 812-48-30
  ul. Plac Zamkowy 10
  58-250 Pieszyce
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
  Niepubliczna
  74 836-53-94
  74 836-53-94
  ul. Świdnicka 53
  58-250 Pieszyce
  ---
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pieszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pieszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (ks. Jan Dzierżoń)
  Publiczne
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 1
  58-250 Pieszyce
  4106-
  Szkoła Policealna (ks.Jan Dzierżoń)
  Publiczna
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 8
  58-250 Pieszyce
  121-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ks. Jan Dzierżoń)
  Publiczna
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 1
  58-250 Pieszyce
  ---
  Liceum Ogólnokształcące (ks. Jan Dzierżoń)
  Publiczne
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 1
  58-250 Pieszyce
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (ks.Jan Dzierżoń)
  Publiczna
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 8
  58-250 Pieszyce
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pieszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pieszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pieszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pieszyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pieszycach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pieszycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pieszycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pieszycach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 2 677)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 40)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 110)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 323)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 1 090)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 160)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 135)
  • inne: 1 (uczestnicy: 19)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 214)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 60)
  • taneczne: 10 (członkowie: 94)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 48)
  • teatralne: 1 (członkowie: 4)
  • inne: 3 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pieszycach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 38 518 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 303 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Pieszycach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 209 członków. Zarejestrowano 183 ćwiczących (mężczyźni: 147, kobiety: 36, chłopcy do lat 18: 111, dziewczęta do lat 18: 28). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pieszycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pieszycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pieszyc znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Pieszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Pieszyce, st.2 ze średniowieczadnia 1965-07-02, wykaz dokumentów: 127/Arch z 1965-07-02
  • Pałac (data nieznana) (ul. Plac Zamkowy 5)dnia 1957-06-06, wykaz dokumentów: 462 z 1957-06-06
  • Kościół z XV w.dnia 1965-08-13, wykaz dokumentów: 1365 z 1965-08-13; A/1740/1365 z 2010-03-16
  • Kościół z 1873 r.dnia 1982-12-30, wykaz dokumentów: 907/WŁ z 1982-12-30; A/1937/907/Wł z 2010-03-31
  • Mur obronny z XVII w.dnia 1984-04-03, wykaz dokumentów: 993/WŁ z 1984-04-03; 483/A/1-4/05 z 2005-02-25; A/4517/993/Wł z 2010-11-26
  • Zajazd z 1812 r. (ul. Mikołaja Kopernika 138)dnia 1986-03-21, wykaz dokumentów: 1152/WŁ z 1986-03-21; brak numeru z 2006-11-10; A/4518/1152/Wł z 2010-11-26
  • Ogród z XVII w.dnia 1992-03-19, wykaz dokumentów: 1366/WŁ z 1992-03-19; brak numeru z 2005-05-14; 545/A/05 z 2005-07-26; A/4516/1366/Wł z 2010-11-26
  • Dwór z 1580 r. (ul. Plac Zamkowy 2)dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVII w. (ul. Plac Zamkowy 3)dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
  • Inny budynek gospodarczy z 1. poł. XVI w. (ul. Plac Zamkowy 3)dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
  • Brama z pocz. XVIII w.dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
  • Zespół - dwór z 1580 r. (ul. Plac Zamkowy 3)dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Pieszycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pieszyc znajduje się 12 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pieszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Gór SowichData ustanowienia: 1991-12-13, Opis granicy: Opis granic Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich) Park składa się z dwóch części: a. Kompleks pomiędzy Pieszycami Walimiem a Jugowem. Północną granicę stanowi skraj lasów ciągnących się wzdłuż drogi nr 383 z Pieszyc do Walimia. Od Góry Grodzisko (476 m) w kierunku zachodnim granica parku omija zabudowę Rościszowa Lasocina i Potoczka. Za miejscowością Potoczek skrajem lasu: oddziałów 166 168 169 170 161 158 155 156 157 160 164 165 194 193 Nadleśnictwa Świdnica wyłącza Polanę Potoczkową ze schroniskiem Bacówka i dolną stacją wyciągu na Wielką Sowę dalej biegnie drogą Walim-Pieszyce przez Przełęcz Waiimską. Na wysokości dawnej kopalni srebra („Silberloch”) schodzi na drugą stronę drogi obejmując oddział leśny nr 11 Nadleśnictwa Wałbrzych ponownie wraca na drogę i dochodzi do obszaru zabudowań Walimia. Tu odchodzi od drogi i po krawędzi lasu: oddziałów 15 i 21 Nadleśnictwa Wałbrzych omijając boisko sportowe oraz obejmując Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w miejscowości Walim kieruje się do drogi z Walimia do Rzeczki Górnej. Przechodzi na drugą stronę drogi obejmując swym zasięgiem oddział leśny nr 65 Nadleśnictwa Wałbrzych. Z powrotem wraca do drogi Walim - Rzeczka Górna przechodzi na jej drugą stronę i brzegiem_kompleksu leśnego: oddziały 22 23 24 26 24 27 40 48 44 43 41 Nadleśnictwa Wałbrzych oddziały 9 13 14 27 26 25 29 33 34 39 40 41 48 47 54 55 53 67 64 70 71 72 73 74 87 Nadleśnictwa Jugów biegnie w kierunku południowym omijając od wschodu grunty rolne Rzeczki Sokolca Jugowa Przygórza do Woliborza. Następnie drogą Wolibórz-Bielawa przez przełęcz Woliborską dochodzi do Jodłownika. Stąd schodzi na skraj lasu oddziałów 300 299 294 293 287 286 274 280 266 256 255 254 247 231 233 226 223 222 214 215 216 217 218 219 221 203 204 197 189 187 186 187 183 181 180 179 178 177 176 175 Nadleśnictwa Świdnica kierując się na północny-zachód omijając od zachodu zabudowę Jodłownika Nowej Bielawy i Bielawy obejmując Kamieniczki i wyłączając Kamionki dochodzi do Pieszyc. Omijając zabudowania Pieszyc brzegiem kompleksu leśnego: oddział 174 dochodzi do oddziału 166 Nadleśnictwa Świdnica. b. Kompleks leśny pomiędzy Głuszycą a Walimiem. Granica kompleksu biegnie na wschodzie skrajem lasu od oddziału leśnego nr 75 w kierunku na południe granicą rolno-leśną oddziałów nr 76 77 81 120 124 125 i 123 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na południe od oddziału nr 127 w kierunku na zachód granicą lasu oddziałów nr 127 126 115 112 111 109 90 96 98 97 i 94 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na północy - od oddziału nr 94 do oddziału nr 74 linią podziałową j d b - dalej oddziały nr 69 73 68 67 71 i 70 do styku z granicą oddziału 75 Nadleśnictwa Wałbrzych. UWAGA: W przypadku gdy mowa o przebiegu granicy po drodze publicznej - przyjmuje się że granica biegnie krawędzią drogi przylegającą do terenu Parku., Powierzchnia: 8140.67 ha
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21324.86 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: blizna na pniu, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piskorzowskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Jeden z głównych przewodników złamany, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa lipa rośnie na terenie Spółdzielni Kółek Rolnych ok. 110 m na południe od stawu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa lipa rośnie na skrzyżowaniu na styku ul. Świdnickiej i Dolnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo martwe, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik rośnie na skarpie wału przeciwpowodziowego biegnącego równolegle do szosy Pieszyce-Bratoszów ok. 60 m na wschód od niej
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo martwe, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik rośnie na skarpie wału przeciwpowodziowego biegnącego równolegle do szosy Pieszyce-Bratoszów ok. 70 m na wschód od niej oraz 40 m na północ od drugiego pomnikowego dębu
  • Pomnik przyrodyOpis: Wypróchnienie w części odziomkowej, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik rośnie na skarpie wału przeciwpowodziowego biegnącego równolegle do szosy Pieszyce-Bratoszów ok. 70 m na wschód od niej oraz 40 m na południe od drugiego pomnikowego dębu
  • Pomnik przyrodyOpis: Jeden z głównych konarów martwy korzenie podmyte przez strumień, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie nieopodal wału przeciwpowodziowego biegnącego równolegle do szosy Pieszyce-Bartoszów ok. 50 m na wschód od niej nad brzegiem cieku wodnego
  • Pomnik przyrodyOpis: wypróchnienie w części odziomkowej chore żołędzie, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik usytuowany jest we wschodnim narożniku posesji przy ul. Świdnickiej 51
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 40% dziury po śrucie i śrut w pniu wypróchnienie w jednym z przewodników, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie nad południowo-wschodnim brzegiem stawu w Bratoszowie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowe dęby rosną pomiędzy stawem a szosą biegnącą w kierunku bratoszowa ok. 80 m na zachód od budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 2

Pieszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Pieszycach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pieszycach znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pieszycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pieszycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 43,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  43,9
  woj. dolnośląskie
  64,7
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 58,59 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  58,6
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pieszyce
  133,3
  Dolnośląskie
  117,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pieszycach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 069,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 069,0 km
  woj. dolnośląskie
  616,8 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 7,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Pieszyce
  7,6 km
  woj. dolnośląskie
  4,3 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pieszyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 383droga wojewódzka nr 383(Jedlina-Zdrój - Olszyniec - Jugowice - Walim - Rościszów - Pieszyce - Dzierżoniów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pieszyce nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pieszycach istnieje 65 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bielawska

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolka Świdnickiego

  ul. Botwinowa

  ul. Cicha

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa Dolna

  ul. Dworcowa Górna

  ul. Henryka Biernackiego

  ul. Henryka Brodatego

  ul. Henryka Pobożnego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kościelna

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Księdza Emila Pagacza

  ul. Kuźnicka

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Martwa

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Modrzewiowa

  ul. Muzyczna

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Obywatelska

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedle Górskie

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  ul. Piotra Własta

  ul. Piskorzowska

  Plac Kombatantów

  ul. Plac Zamkowy

  ul. Polna

  ul. Poziomkowa

  ul. Przyrodnicza

  ul. Rolna

  ul. Rybacka

  ul. Różana

  ul. Sanatoryjna

  ul. Skowronkowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stara

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tkacka

  ul. Truskawkowa

  ul. Widokowa

  ul. Władysława Hermana

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamkowa

  ul. Ziemomysła

  ul. ks. Prałata Franciszka Bieleckiego

  ul. Świdnicka

  ul. Świerkowa