Pieszyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Pieszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pieszyce to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pieszyce.
 • 6 971 Liczba mieszkańców
 • 17,7 km² Powierzchnia
 • 393,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DDZ Tablice rejestracyjne
 • Dorota Konieczna-Enözel Burmistrz miasta
Pieszyce na mapie
Identyfikatory
 • 16.582050.7116 Współrzędne GPS
 • 0202034 TERYT (TERC)
 • 0984396 SIMC
Herb miasta Pieszyce
Pieszyce herb

Pieszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-250Poczta Pieszyce

Pieszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pieszycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Dzierżoniowie (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Andersa 6 a
58-200 Dzierżoniów
Urząd Miejski w Pieszycach
(74) 836-54-87
(74) 836-72-30
ul.Kościuszki 2
58-250 Pieszyce

Pieszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pieszyce jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 971, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 27,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pieszyc zawarli w 2020 roku 19 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Pieszyc jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Pieszyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,08 na 1000 mieszkańców Pieszyc. W 2020 roku urodziło się 63 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 339 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,3% zgonów w Pieszycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Pieszycach były nowotwory, a 8,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pieszyc przypada 13.97 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 75 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 102 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pieszyc -27. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  60,4% mieszkańców Pieszyc jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pieszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 971 Liczba mieszkańców
 • 3 667 Kobiety
 • 3 304 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pieszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pieszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pieszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pieszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,2 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pieszyce, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pieszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,7%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,2%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Pieszyce
  10,9%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,9%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Pieszyce
  0,3%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pieszycach w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  2,7
  Dolnośląskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,3
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pieszycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -36 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,1
  Dolnośląskie
  -4,1
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pieszycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pieszycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pieszycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pieszycach w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63 Urodzenia żywe
 • 35 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 28 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,9
  Dolnośląskie
  8,9
  Polska
  9,3
 • 31,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pieszyce
  31,4
  woj. dolnośląskie
  38,3
  Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 64
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 339 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pieszyce
  3 339 g
  woj. dolnośląskie
  3 354 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 220 Waga 3500g - 3999g
 • 220
 • 268 Waga 3000g - 3499g
 • 268
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,12
  Dolnośląskie
  1,33
  Cały kraj
  1,38
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,47
  woj. dolnośląskie
  0,68
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Pieszycach w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99 Zgony
 • 56 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 56,6%
  43,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • Pieszyce
  14,0
  woj. dolnośląskie
  13,0
  Kraj
  12,5
 • 211,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  211,8
  Dolnośląskie
  146,2
  Polska
  134,3
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,6
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  Dolnośląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,3%
  Województwo
  38,5%
  Kraj
  39,4%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pieszyce
  24,4%
  Dolnośląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,5%
 • 8,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,7%
  woj. dolnośląskie
  7,3%
  Cały kraj
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  14,8
  Cała Polska
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Cały kraj
  70,4
 • 306,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pieszyce
  306,6
  woj. dolnośląskie
  310,8
  Cała Polska
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  288,4
  Kraj
  261,3
 • 468,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 427,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pieszyce
  468,8
  woj. dolnośląskie
  434,1
  Polska
  421,0
 • 96,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 141,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  96,9
  Dolnośląskie
  90,6
  Polska
  69,5
 • 37,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pieszyce
  37,8
  Dolnośląskie
  38,3
  Polska
  35,1
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,7
  woj. dolnośląskie
  9,1
  Cała Polska
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Dolnośląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 75 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 102 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 54 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -32 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -27 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pieszycach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pieszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Pieszycach oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pieszycach to 2 792 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 398 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pieszycach to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Pieszycach to 181,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,44% mieszkań posiada łazienkę, 62,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 792 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 398,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  398,20
  Dolnośląskie
  424,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 68,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Pieszyce
  68,20 m2
  Dolnośląskie
  72,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,10 m2
  Województwo
  30,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pieszyce
  3,54
  Województwo
  3,81
  Kraj
  3,82
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Pieszyce
  2,51
  woj. dolnośląskie
  2,35
  Cały kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Pieszyce
  0,71
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Pieszyce
  1,71
  Dolnośląskie
  7,56
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,75
  Dolnośląskie
  3,50
  Polska
  3,77
 • 9,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  9,84
  woj. dolnośląskie
  26,44
  Kraj
  21,77
 • 2 183 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 181,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Pieszyce
  181,9 m2
  Dolnośląskie
  81,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,31 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Pieszyce
  91,62%
  Województwo
  98,69%
  Kraj
  96,97%
 • 81,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  81,84%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Kraj
  94,01%
 • 80,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Pieszyce
  80,44%
  woj. dolnośląskie
  93,09%
  Polska
  91,78%
 • 62,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  62,61%
  Dolnośląskie
  82,55%
  Kraj
  83,08%
 • 79,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Pieszyce
  79,08%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Pieszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Pieszycach na 1000 mieszkańców pracuje 111osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pieszycach wynosiło w 2020 roku 7,4% (8,8% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pieszycach wynosiło 4 690,20 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pieszyc 647 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 429 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -218.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Pieszyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 111 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  111,0
  woj. dolnośląskie
  277,0
  Cały kraj
  252,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,8% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  Dolnośląskie
  5,6%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pieszycach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pieszycach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pieszycach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 690 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 690 PLN
  woj. dolnośląskie
  5 694 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pieszycach w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 647 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 429 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -218 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,5% Przemysł i budownictwo
 • 26,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pieszycach w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 777 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pieszycach w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pieszyce
  65,5
  Dolnośląskie
  69,0
  Kraj
  68,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,4
  woj. dolnośląskie
  39,9
  Cały kraj
  37,5
 • 133,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  133,3
  Województwo
  137,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pieszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Pieszycach w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 893 podmioty gospodarki narodowej, z czego 548 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 48 nowych podmiotów, a 35 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (104) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (48) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (168) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pieszycach najwięcej (50) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (863) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (217) podmiotów, a 75,3% (672) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pieszycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.9%) oraz Budownictwo (18.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 893 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 217 Przemysł i budownictwo
 • 672 Pozostała działalność
 • 48 Podmioty nowo zarejestrowane w Pieszycach w 2020 roku
 • 35 Podmioty wyrejestrowane w Pieszycach w 2020 roku
 • 548 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 863 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 863
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 893 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 893
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 42 Spółki handlowe ogółem
 • 42
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 50 Spółki cywilne ogółem
 • 50
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 548 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 153 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 153
 • 102 Budownictwo
 • 102
 • 81 Przetwórstwo przemysłowe
 • 81
 • 61 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 61
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 30 Transport i gospodarka magazynowa
 • 30
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pieszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Pieszycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 115 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pieszycach wynosi 80,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pieszyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,86 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 7,21 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,32 (78%), drogowe - 1,51 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pieszyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 115 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 115
 • 77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 77
 • 23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 23
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 16,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,30
  Dolnośląskie
  25,81
  Cały kraj
  19,96
 • 10,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Pieszyce
  10,86
  Dolnośląskie
  18,28
  Cała Polska
  12,25
 • 3,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pieszyce
  3,32
  woj. dolnośląskie
  3,97
  Polska
  5,17
 • 1,51 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,51
  Dolnośląskie
  2,13
  Cały kraj
  1,73
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,37
  Województwo
  0,43
  Cała Polska
  0,37
 • 7,21 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,21
  woj. dolnośląskie
  14,62
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  woj. dolnośląskie
  66%
  Cała Polska
  73%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pieszyce
  78%
  Województwo
  59%
  Polska
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  79%
  Województwo
  68%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Pieszyce
  100%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Pieszyce
  95%
  woj. dolnośląskie
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pieszyce
  63%
  Województwo
  46%
  Polska
  54%

Pieszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Pieszyc wyniosła w 2020 roku 38,7 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Pieszyc - 22.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln złotych, czyli 11,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pieszyc wyniosła w 2020 roku 40,7 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.2%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (4.9%). W budżecie Pieszyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 758 złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,2 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,6%.
 • Wydatki budżetu w Pieszycach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pieszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pieszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,8 mln

  2,4 tys(100%)

  26,5 mln

  2,8 tys(100%)

  25,1 mln

  2,6 tys(100%)

  28,3 mln

  2,9 tys(100%)

  31,8 mln

  3,3 tys(100%)

  42,8 mln

  4,5 tys(100%)

  38,0 mln

  4,0 tys(100%)

  38,7 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  604(25.5%)

  5,8 mln

  601(21.7%)

  5,8 mln

  602(23.1%)

  5,8 mln

  801(20.4%)

  6,3 mln

  874(19.7%)

  13,8 mln

  1,9 tys(32.3%)

  8,2 mln

  1,2 tys(21.5%)

  8,6 mln

  1,2 tys(22.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  318(13.4%)

  3,5 mln

  370(13.4%)

  3,5 mln

  367(14.1%)

  3,6 mln

  495(12.6%)

  3,8 mln

  527(11.9%)

  3,9 mln

  545(9.1%)

  4,1 mln

  579(10.8%)

  4,2 mln

  597(10.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  172(7.3%)

  2,7 mln

  283(10.2%)

  3,5 mln

  363(13.9%)

  2,3 mln

  320(8.2%)

  4,0 mln

  559(12.6%)

  2,5 mln

  348(5.8%)

  5,8 mln

  820(15.3%)

  3,6 mln

  512(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  185(7.8%)

  2,3 mln

  243(8.8%)

  2,4 mln

  245(9.4%)

  2,4 mln

  331(8.4%)

  2,8 mln

  390(8.8%)

  2,3 mln

  329(5.5%)

  2,0 mln

  288(5.4%)

  2,4 mln

  342(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  525(22.2%)

  5,2 mln

  544(19.7%)

  5,3 mln

  552(21.2%)

  10,0 mln

  1,4 tys(35.1%)

  2,2 mln

  309(7%)

  2,2 mln

  313(5.2%)

  2,2 mln

  314(5.9%)

  2,3 mln

  327(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,6 mln

  374(15.8%)

  4,9 mln

  507(18.3%)

  1,8 mln

  187(7.2%)

  1,6 mln

  226(5.8%)

  1,4 mln

  193(4.3%)

  1,1 mln

  159(2.6%)

  1,7 mln

  235(4.4%)

  1,9 mln

  264(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  120,5 tys

  12,5(0.5%)

  228,3 tys

  23,8(0.9%)

  989,3 tys

  103(3.9%)

  955,5 tys

  132(3.4%)

  211,0 tys

  29,4(0.7%)

  251,2 tys

  35,2(0.6%)

  449,0 tys

  63,3(1.2%)

  815,1 tys

  116(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  255,3 tys

  26,5(1.1%)

  358,5 tys

  37,4(1.4%)

  405,0 tys

  42,1(1.6%)

  502,9 tys

  69,6(1.8%)

  599,8 tys

  83,7(1.9%)

  3,0 mln

  415(6.9%)

  765,1 tys

  108(2%)

  364,0 tys

  51,9(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  358,8 tys

  37,3(1.6%)

  323,8 tys

  33,8(1.2%)

  368,2 tys

  38,2(1.5%)

  320,6 tys

  44,3(1.1%)

  279,8 tys

  39,0(0.9%)

  302,9 tys

  42,5(0.7%)

  256,7 tys

  36,2(0.7%)

  262,6 tys

  37,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  128,0 tys

  13,3(0.6%)

  111,1 tys

  11,6(0.4%)

  137,3 tys

  14,3(0.5%)

  99,8 tys

  13,8(0.4%)

  122,0 tys

  17,0(0.4%)

  149,6 tys

  21,0(0.3%)

  146,0 tys

  20,6(0.4%)

  227,7 tys

  32,5(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  171,7 tys

  17,8(0.8%)

  177,9 tys

  18,6(0.7%)

  184,0 tys

  19,1(0.7%)

  189,5 tys

  26,2(0.7%)

  137,2 tys

  19,1(0.4%)

  141,2 tys

  19,8(0.3%)

  162,0 tys

  22,8(0.4%)

  201,7 tys

  28,8(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  463,6 tys

  48,2(2%)

  381,5 tys

  39,8(1.4%)

  311,1 tys

  32,3(1.2%)

  260,2 tys

  36,0(0.9%)

  295,3 tys

  41,2(0.9%)

  297,9 tys

  41,8(0.7%)

  325,5 tys

  45,9(0.9%)

  196,5 tys

  28,0(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  142,0 tys

  20,3(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  95,6 tys

  9,9(0.4%)

  162,4 tys

  16,9(0.6%)

  89,1 tys

  9,3(0.4%)

  133,6 tys

  18,5(0.5%)

  62,2 tys

  8,7(0.2%)

  74,9 tys

  10,5(0.2%)

  465,6 tys

  65,6(1.2%)

  134,2 tys

  19,1(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  100,7 tys

  10,5(0.4%)

  139,0 tys

  14,5(0.5%)

  101,5 tys

  10,5(0.4%)

  93,0 tys

  12,9(0.3%)

  108,6 tys

  15,1(0.3%)

  117,1 tys

  16,4(0.3%)

  104,3 tys

  14,7(0.3%)

  116,7 tys

  16,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  79,6 tys

  8,3(0.3%)

  81,6 tys

  8,5(0.3%)

  7,1 tys

  1,0(0%)

  4,4 tys

  0,6(0%)

  84,6 tys

  11,9(0.2%)

  87,5 tys

  12,3(0.2%)

  82,2 tys

  11,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  122,0 tys

  12,7(0.5%)

  120,4 tys

  12,6(0.5%)

  154,0 tys

  16,0(0.6%)

  109,3 tys

  15,1(0.4%)

  90,6 tys

  12,6(0.3%)

  29,1 tys

  4,1(0.1%)

  49,9 tys

  7,0(0.1%)

  38,5 tys

  5,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  599

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pieszycach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pieszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pieszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,1 mln

  2,3 tys(100%)

  25,9 mln

  2,7 tys(100%)

  27,9 mln

  2,9 tys(100%)

  28,8 mln

  3,0 tys(100%)

  30,7 mln

  3,2 tys(100%)

  40,9 mln

  4,3 tys(100%)

  40,8 mln

  4,3 tys(100%)

  40,7 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,8 mln

  914(39.8%)

  9,8 mln

  1,0 tys(37.9%)

  9,2 mln

  957(33%)

  10,0 mln

  1,4 tys(34.9%)

  10,6 mln

  1,5 tys(34.7%)

  11,6 mln

  1,6 tys(28.4%)

  12,8 mln

  1,8 tys(31.3%)

  12,7 mln

  1,8 tys(31.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,3 mln

  655(28.5%)

  6,2 mln

  650(24.1%)

  6,3 mln

  653(22.5%)

  6,3 mln

  866(21.8%)

  6,8 mln

  944(22.1%)

  7,4 mln

  1,0 tys(18.2%)

  8,4 mln

  1,2 tys(20.5%)

  9,4 mln

  1,3 tys(23.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  128(5.6%)

  2,0 mln

  208(7.7%)

  3,5 mln

  360(12.4%)

  1,0 mln

  139(3.5%)

  751,4 tys

  105(2.5%)

  1,8 mln

  246(4.3%)

  1,1 mln

  156(2.7%)

  2,0 mln

  282(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  20,9(0.8%)

  888,9 tys

  92,3(3.2%)

  239,1 tys

  33,1(0.8%)

  143,7 tys

  20,0(0.5%)

  1,5 mln

  209(3.7%)

  2,4 mln

  332(5.8%)

  809,2 tys

  115(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  403(17.6%)

  4,0 mln

  418(15.5%)

  3,9 mln

  405(14%)

  8,5 mln

  1,2 tys(29.6%)

  837,6 tys

  117(2.7%)

  736,4 tys

  103(1.8%)

  711,7 tys

  100(1.7%)

  770,0 tys

  110(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  146,2 tys

  15,2(0.7%)

  361,0 tys

  37,7(1.4%)

  348,1 tys

  36,2(1.2%)

  467,5 tys

  64,7(1.6%)

  546,3 tys

  76,2(1.8%)

  3,7 mln

  524(9.2%)

  1,5 mln

  205(3.6%)

  747,4 tys

  107(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  111(4.8%)

  2,7 mln

  277(10.3%)

  2,0 mln

  212(7.3%)

  270,0 tys

  37,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,4 tys

  13,6(0.2%)

  115,8 tys

  16,3(0.3%)

  450,0 tys

  64,2(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  193,4 tys

  20,1(0.9%)

  66,1 tys

  6,9(0.3%)

  115,2 tys

  12,0(0.4%)

  124,5 tys

  17,2(0.4%)

  119,1 tys

  16,6(0.4%)

  137,2 tys

  19,2(0.3%)

  192,0 tys

  27,1(0.5%)

  387,5 tys

  55,3(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  41,1 tys

  4,3(0.2%)

  19,3 tys

  2,0(0.1%)

  26,8 tys

  2,8(0.1%)

  9,5 tys

  1,3(0%)

  9,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 mln

  165(2.9%)

  779,9 tys

  110(1.9%)

  240,3 tys

  34,3(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  142,3 tys

  14,8(0.6%)

  145,9 tys

  15,2(0.6%)

  152,0 tys

  15,8(0.5%)

  153,0 tys

  21,2(0.5%)

  130,6 tys

  18,2(0.4%)

  138,4 tys

  19,4(0.3%)

  149,3 tys

  21,0(0.4%)

  181,7 tys

  25,9(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  124,1 tys

  12,9(0.6%)

  107,5 tys

  11,2(0.4%)

  164,1 tys

  17,0(0.6%)

  205,1 tys

  28,4(0.7%)

  227,1 tys

  31,7(0.7%)

  174,6 tys

  24,5(0.4%)

  316,9 tys

  44,7(0.8%)

  176,1 tys

  25,1(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,2 tys

  1,0(0%)

  25,2 tys

  2,6(0.1%)

  1,1 mln

  110(3.8%)

  1,4 mln

  188(4.7%)

  1,2 mln

  164(3.8%)

  1,2 mln

  168(2.9%)

  1,5 mln

  207(3.6%)

  89,6 tys

  12,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  79,6 tys

  8,3(0.3%)

  81,6 tys

  8,5(0.3%)

  7,1 tys

  1,0(0%)

  4,4 tys

  0,6(0%)

  84,6 tys

  11,9(0.2%)

  80,3 tys

  11,3(0.2%)

  82,2 tys

  11,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  169,3 tys

  17,6(0.8%)

  161,2 tys

  16,8(0.6%)

  155,3 tys

  16,1(0.6%)

  100,0 tys

  13,8(0.3%)

  68,1 tys

  9,5(0.2%)

  55,8 tys

  7,8(0.1%)

  49,2 tys

  6,9(0.1%)

  36,4 tys

  5,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  15,4 tys

  2,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  11,7 tys

  1,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,7(0%)

  5,9 tys

  0,8(0%)

  4,7 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  11,1 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  599

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pieszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 530 mieszkańców Pieszyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 762 kobiet oraz 768 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Pieszyc, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 23,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Pieszyc mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pieszycach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,8%) oraz podstawowe ukończone (20,9%).

  W roku 2018 w Pieszycach mieściły się 2 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 247 dzieci (130 dziewczynek oraz 117 chłopców). Dostępnych było 275 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pieszycach mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 244 dzieci (109 dziewczynek oraz 135 chłopców). Dostępne były 283 miejsca.

  17,2% mieszkańców Pieszyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 041 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 579 uczniów (296 kobiet oraz 283 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pieszycach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 543 uczniów (261 kobiet oraz 282 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 106,24.

  W Pieszycach znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 114 uczniów (57 kobiet oraz 57 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 16 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pieszycach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 140 uczniów (91 kobiet oraz 49 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 18,9% wśród chłopaków). 19,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców Pieszyc w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,2%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Pieszyce
  33,5%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Pieszyce
  3,2%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pieszyce
  11,3%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,9%
  Województwo
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pieszyce
  24,6%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,6%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  23,0%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 24,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pieszyce
  2,1%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1041 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 041,0
  woj. dolnośląskie
  887,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,70
  Dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 275 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Pieszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 247 Dzieci
 • 130 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 117 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,6%
  47,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 57 3 lata
 • 57
 • 61 4 lata
 • 61
 • 59 5 lata
 • 59
 • 64 6 lat
 • 64
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 33 3 lata
 • 33
 • 37 4 lata
 • 37
 • 26 5 lata
 • 26
 • 31 6 lat
 • 31
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 24 4 lata
 • 24
 • 33 5 lata
 • 33
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 33 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pieszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pieszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 2
  Publiczne
  74 836-54-25
  74 836-54-25
  ul. Bielawska 1
  58-250 Pieszyce
  714414
  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
  Niepubliczne
  74 835-53-95
  ul. Ogrodowa 48
  58-250 Pieszyce
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pieszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 579 Uczniowie
 • 296 Kobiety
  (uczniowie)
 • 283 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci 2016
 • 38 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,3
  Dolnośląskie
  18,4
  Polska
  17,3
 • 174 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 174 niemiecki
 •  
 • 106,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  106,24
  Dolnośląskie
  94,88
  Cała Polska
  95,46
 • 105,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,32
  woj. dolnośląskie
  92,92
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pieszyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pieszyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pieszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pieszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
  Publiczna
  74 836-52-20
  74 836-52-20
  ul. OGRODOWA 23
  58-250 Pieszyce
  2140239
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach
  Niepubliczna
  74 812-48-30
  74 812-48-30
  ul. Plac Zamkowy 10
  58-250 Pieszyce
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
  Niepubliczna
  74 836-53-94
  74 836-53-94
  ul. Świdnicka 53
  58-250 Pieszyce
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Pieszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  19,0
  Dolnośląskie
  23,5
  Polska
  23,8
 •  
 •  
 • 228 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 114 niemiecki
 • 114 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pieszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pieszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (ks. Jan Dzierżoń)
  Publiczne
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 1
  58-250 Pieszyce
  4106-
  Szkoła Policealna (ks.Jan Dzierżoń)
  Publiczna
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 8
  58-250 Pieszyce
  121-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ks. Jan Dzierżoń)
  Publiczna
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 1
  58-250 Pieszyce
  ---
  Liceum Ogólnokształcące (ks. Jan Dzierżoń)
  Publiczne
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 1
  58-250 Pieszyce
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (ks.Jan Dzierżoń)
  Publiczna
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 8
  58-250 Pieszyce
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pieszyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pieszycach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pieszycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pieszycach
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Pieszycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W Pieszycach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 1 040)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 130)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 220)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 182)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 308)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 255)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 68)
  • taneczne: 1 (członkowie: 46)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 63)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 61)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 50)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Pieszycach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 40 746 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 303 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Pieszycach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 209 członków. Zarejestrowano 183 ćwiczących (mężczyźni: 147, kobiety: 36, chłopcy do lat 18: 111, dziewczęta do lat 18: 28). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pieszycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pieszycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pieszyc znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Pieszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Pieszyce, st.2 ze średniowieczadnia 1965-07-02, wykaz dokumentów: 127/Arch z 1965-07-02
  • Pałac (data nieznana) (ul. Plac Zamkowy 5)dnia 1957-06-06, wykaz dokumentów: 462 z 1957-06-06
  • Kościół z XV w.dnia 1965-08-13, wykaz dokumentów: 1365 z 1965-08-13; A/1740/1365 z 2010-03-16
  • Kościół z 1873 r.dnia 1982-12-30, wykaz dokumentów: 907/WŁ z 1982-12-30; A/1937/907/Wł z 2010-03-31
  • Mur obronny z XVII w.dnia 1984-04-03, wykaz dokumentów: 993/WŁ z 1984-04-03; 483/A/1-4/05 z 2005-02-25; A/4517/993/Wł z 2010-11-26
  • Zajazd z 1812 r. (ul. Mikołaja Kopernika 138)dnia 1986-03-21, wykaz dokumentów: 1152/WŁ z 1986-03-21; brak numeru z 2006-11-10; A/4518/1152/Wł z 2010-11-26
  • Ogród z XVII w.dnia 1992-03-19, wykaz dokumentów: 1366/WŁ z 1992-03-19; brak numeru z 2005-05-14; 545/A/05 z 2005-07-26; A/4516/1366/Wł z 2010-11-26
  • Dwór z 1580 r. (ul. Plac Zamkowy 2)dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVII w. (ul. Plac Zamkowy 3)dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
  • Inny budynek gospodarczy z 1. poł. XVI w. (ul. Plac Zamkowy 3)dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
  • Brama z pocz. XVIII w.dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
  • Zespół - dwór z 1580 r. (ul. Plac Zamkowy 3)dnia 2005-02-25, wykaz dokumentów: 483/A/1-4/05 z 2005-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Pieszycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pieszyc znajduje się 12 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pieszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Gór SowichData ustanowienia: 1991-12-13, Opis granicy: Opis granic Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich) Park składa się z dwóch części: a. Kompleks pomiędzy Pieszycami Walimiem a Jugowem. Północną granicę stanowi skraj lasów ciągnących się wzdłuż drogi nr 383 z Pieszyc do Walimia. Od Góry Grodzisko (476 m) w kierunku zachodnim granica parku omija zabudowę Rościszowa Lasocina i Potoczka. Za miejscowością Potoczek skrajem lasu: oddziałów 166 168 169 170 161 158 155 156 157 160 164 165 194 193 Nadleśnictwa Świdnica wyłącza Polanę Potoczkową ze schroniskiem Bacówka i dolną stacją wyciągu na Wielką Sowę dalej biegnie drogą Walim-Pieszyce przez Przełęcz Waiimską. Na wysokości dawnej kopalni srebra („Silberloch”) schodzi na drugą stronę drogi obejmując oddział leśny nr 11 Nadleśnictwa Wałbrzych ponownie wraca na drogę i dochodzi do obszaru zabudowań Walimia. Tu odchodzi od drogi i po krawędzi lasu: oddziałów 15 i 21 Nadleśnictwa Wałbrzych omijając boisko sportowe oraz obejmując Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w miejscowości Walim kieruje się do drogi z Walimia do Rzeczki Górnej. Przechodzi na drugą stronę drogi obejmując swym zasięgiem oddział leśny nr 65 Nadleśnictwa Wałbrzych. Z powrotem wraca do drogi Walim - Rzeczka Górna przechodzi na jej drugą stronę i brzegiem_kompleksu leśnego: oddziały 22 23 24 26 24 27 40 48 44 43 41 Nadleśnictwa Wałbrzych oddziały 9 13 14 27 26 25 29 33 34 39 40 41 48 47 54 55 53 67 64 70 71 72 73 74 87 Nadleśnictwa Jugów biegnie w kierunku południowym omijając od wschodu grunty rolne Rzeczki Sokolca Jugowa Przygórza do Woliborza. Następnie drogą Wolibórz-Bielawa przez przełęcz Woliborską dochodzi do Jodłownika. Stąd schodzi na skraj lasu oddziałów 300 299 294 293 287 286 274 280 266 256 255 254 247 231 233 226 223 222 214 215 216 217 218 219 221 203 204 197 189 187 186 187 183 181 180 179 178 177 176 175 Nadleśnictwa Świdnica kierując się na północny-zachód omijając od zachodu zabudowę Jodłownika Nowej Bielawy i Bielawy obejmując Kamieniczki i wyłączając Kamionki dochodzi do Pieszyc. Omijając zabudowania Pieszyc brzegiem kompleksu leśnego: oddział 174 dochodzi do oddziału 166 Nadleśnictwa Świdnica. b. Kompleks leśny pomiędzy Głuszycą a Walimiem. Granica kompleksu biegnie na wschodzie skrajem lasu od oddziału leśnego nr 75 w kierunku na południe granicą rolno-leśną oddziałów nr 76 77 81 120 124 125 i 123 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na południe od oddziału nr 127 w kierunku na zachód granicą lasu oddziałów nr 127 126 115 112 111 109 90 96 98 97 i 94 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na północy - od oddziału nr 94 do oddziału nr 74 linią podziałową j d b - dalej oddziały nr 69 73 68 67 71 i 70 do styku z granicą oddziału 75 Nadleśnictwa Wałbrzych. UWAGA: W przypadku gdy mowa o przebiegu granicy po drodze publicznej - przyjmuje się że granica biegnie krawędzią drogi przylegającą do terenu Parku., Powierzchnia: 8140.67 ha
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21324.86 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: blizna na pniu, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piskorzowskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Jeden z głównych przewodników złamany, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa lipa rośnie na terenie Spółdzielni Kółek Rolnych ok. 110 m na południe od stawu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa lipa rośnie na skrzyżowaniu na styku ul. Świdnickiej i Dolnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo martwe, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik rośnie na skarpie wału przeciwpowodziowego biegnącego równolegle do szosy Pieszyce-Bratoszów ok. 60 m na wschód od niej
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo martwe, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik rośnie na skarpie wału przeciwpowodziowego biegnącego równolegle do szosy Pieszyce-Bratoszów ok. 70 m na wschód od niej oraz 40 m na północ od drugiego pomnikowego dębu
  • Pomnik przyrodyOpis: Wypróchnienie w części odziomkowej, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik rośnie na skarpie wału przeciwpowodziowego biegnącego równolegle do szosy Pieszyce-Bratoszów ok. 70 m na wschód od niej oraz 40 m na południe od drugiego pomnikowego dębu
  • Pomnik przyrodyOpis: Jeden z głównych konarów martwy korzenie podmyte przez strumień, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie nieopodal wału przeciwpowodziowego biegnącego równolegle do szosy Pieszyce-Bartoszów ok. 50 m na wschód od niej nad brzegiem cieku wodnego
  • Pomnik przyrodyOpis: wypróchnienie w części odziomkowej chore żołędzie, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik usytuowany jest we wschodnim narożniku posesji przy ul. Świdnickiej 51
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 40% dziury po śrucie i śrut w pniu wypróchnienie w jednym z przewodników, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie nad południowo-wschodnim brzegiem stawu w Bratoszowie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowe dęby rosną pomiędzy stawem a szosą biegnącą w kierunku bratoszowa ok. 80 m na zachód od budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 2

Pieszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 28 wypadków drogowych w Pieszycach odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 399,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 57,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Pieszycach znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pieszycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 27 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 20 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pieszycach w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 399,32 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  399,3
  woj. dolnośląskie
  897,2
  Polska
  971,2
 • 57,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  57,0
  Województwo
  83,5
  Cały kraj
  92,2
 • 385,05 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Pieszyce
  385,1
  Dolnośląskie
  1 148,5
  Cały kraj
  1 176,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  14,3
  woj. dolnośląskie
  9,3
  Cały kraj
  9,5
 • 96,43 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Pieszyce
  96,4
  woj. dolnośląskie
  128,0
  Cała Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pieszycach w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 069,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 069,0 km
  Dolnośląskie
  561,1 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,3 km
  woj. dolnośląskie
  3,9 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pieszyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 383droga wojewódzka nr 383(Jedlina-Zdrój - Olszyniec - Jugowice - Walim - Rościszów - Pieszyce - Dzierżoniów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pieszyce nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pieszycach istnieje 65 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bielawska

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolka Świdnickiego

  ul. Botwinowa

  ul. Cicha

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa Dolna

  ul. Dworcowa Górna

  ul. Henryka Biernackiego

  ul. Henryka Brodatego

  ul. Henryka Pobożnego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kościelna

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Księdza Emila Pagacza

  ul. Kuźnicka

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Martwa

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Modrzewiowa

  ul. Muzyczna

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Obywatelska

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedle Górskie

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  ul. Piotra Własta

  ul. Piskorzowska

  Plac Kombatantów

  ul. Plac Zamkowy

  ul. Polna

  ul. Poziomkowa

  ul. Przyrodnicza

  ul. Rolna

  ul. Rybacka

  ul. Różana

  ul. Sanatoryjna

  ul. Skowronkowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stara

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tkacka

  ul. Truskawkowa

  ul. Widokowa

  ul. Władysława Hermana

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamkowa

  ul. Ziemomysła

  ul. ks. Prałata Franciszka Bieleckiego

  ul. Świdnicka

  ul. Świerkowa