Baborów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Baborów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Baborów to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu głubczyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Baborów.
 • 2 826 Liczba mieszkańców
 • 11,9 km² Powierzchnia
 • 238,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OGL Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Jacek Krupa Burmistrz miasta
Baborów na mapie
Identyfikatory
 • 17.985250.1576 Współrzędne GPS
 • 1602014 TERYT (TERC)
 • 0965200 SIMC
Herb miasta Baborów
Baborów herb

Jak Baborów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Baborów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Baborów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Baborów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
15Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
20Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
31Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
85Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
130Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
164Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
168Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
190Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
210Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
213Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
240Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
242Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
262Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
273Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
280Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
291Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Baborów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-120Poczta Baborów, ul. Moniuszki 9
48-120Skrytki Pocztowe Poczta Baborów, ul. Moniuszki 9

Baborów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Baborowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Głubczycach (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Chrobrego 5
48-100 Głubczyce
Urząd Miejski w Baborowie
(77) 403-69-20
(77) 403-69-28
ul. Dąbrowszczaków 2A
48-120 Baborów

Baborów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Baborów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 826, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 17,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Baborowa zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Baborowa jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Baborów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,57 na 1000 mieszkańców Baborowa. W 2022 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 56,3% dziewczynek i 43,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 319 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,35 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,2% zgonów w Baborowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w Baborowie były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Baborowa przypada 17.18 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Baborowa -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  60,1% mieszkańców Baborowa jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Baborowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 826 Liczba mieszkańców
 • 1 475 Kobiety
 • 1 351 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Baborowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Baborowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Baborowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Baborowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,2 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Baborów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Baborowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Baborów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Baborów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Baborów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Baborów
  29,1%
  Województwo
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,2%
  Województwo
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Baborów
  9,8%
  Województwo
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Baborów
  7,1%
  Województwo
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  woj. opolskie
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Baborowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Baborów
  2,5
  woj. opolskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  Opolskie
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Baborowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -33 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -11,6
  woj. opolskie
  -5,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Baborowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Baborowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Baborowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Baborowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,3%
  43,8%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Baborów
  5,6
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  26,9
  woj. opolskie
  32,0
  Cały kraj
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 67
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 319 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 229 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Baborów
  3 319 g
  woj. opolskie
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 69 Waga 3500g - 3999g
 • 69
 • 99 Waga 3000g - 3499g
 • 99
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,04 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Baborów
  1,04
  Opolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,47 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,47
  Opolskie
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,35 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,35
  Opolskie
  0,58
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Baborowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,2 Zgony na 1000 ludności
 • Baborów
  17,2
  Opolskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 286,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  286,1
  Województwo
  173,0
  Polska
  147,0
 • 12,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  12,2
  Opolskie
  2,4
  Cały kraj
  3,8
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Baborów
  4,9
  Opolskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie głubczyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  31,2%
  Opolskie
  35,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Baborów
  22,0%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,4%
  Opolskie
  6,0%
  Polska
  6,7%
 • 63 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  29,4
  Cały kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  73,8
  Cały kraj
  70,6
 • 355,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Baborów
  355,6
  Opolskie
  300,6
  Cała Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  273,1
  Cały kraj
  253,9
 • 505,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 522,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 488,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Baborów
  505,6
  Opolskie
  437,7
  Cała Polska
  426,2
 • 67,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  67,5
  Województwo
  60,6
  Cała Polska
  62,9
 • 22,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Baborów
  22,7
  Opolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,5
  Opolskie
  8,4
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Baborowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Baborów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Baborów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Baborowie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Baborowie to 1 092 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Baborowie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Baborowie to 163,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,22% mieszkań posiada łazienkę, 75,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 84,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu głubczyckiego.

  Powiat głubczycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 092 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 384,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  384,20
  Opolskie
  388,00
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Baborów
  84,80 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Baborów
  32,60 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Baborów
  4,20
  Województwo
  4,18
  Cała Polska
  3,83
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,60
  Opolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 4,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,22
  woj. opolskie
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 327 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 163,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  163,5 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,12 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,98%
  Opolskie
  98,44%
  Cała Polska
  97,75%
 • 94,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Baborów
  94,69%
  Województwo
  97,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 93,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,22%
  Opolskie
  95,94%
  Kraj
  93,75%
 • 75,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  75,73%
  woj. opolskie
  85,05%
  Cały kraj
  85,83%
 • 84,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  84,71%
  Województwo
  50,68%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Baborów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Baborowie na 1000 mieszkańców pracuje 136osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Baborowie wynosiło w 2023 roku 10,2% (10,2% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Baborowie wynosiło 5 978,21 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Baborowa 221 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 128 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -93.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Baborowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 136 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Baborów
  136,0
  Opolskie
  229,0
  Cała Polska
  259,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,0% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Baborów
  10,2%
  Województwo
  5,9%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Baborowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Baborowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Baborowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 182 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 978 PLN
  woj. opolskie
  6 134 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Baborowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 221 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 128 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -93 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Przemysł i budownictwo
 • 13,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,1% Pozostałe
 • 56,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Baborowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 391 Pracujący ogółem
 • 223 Kobiety
 • 168 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Baborowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Baborów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Baborów
  66,3
  Województwo
  66,0
  Cała Polska
  69,0
 • 40,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,4
  Województwo
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 156,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  156,3
  woj. opolskie
  147,3
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Baborów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Baborowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 310 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 221 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (29) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (9) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Baborowie najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (302) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,7% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,7% (55) podmiotów, a 73,5% (228) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Baborowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.4%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 310 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55 Przemysł i budownictwo
 • 228 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w Baborowie w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Baborowie w 2023 roku
 • 221 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 302 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 302
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 310 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 310
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 221 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 65 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 65
 • 34 Budownictwo
 • 34
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Baborów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Baborowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 40 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Baborowie wynosi 68,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Baborowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,32 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 6,46 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (87%), drogowe - 1,22 (98%) oraz o charakterze gospodarczym - 2,08 (44%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Baborowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Baborów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 40
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 14,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,08
  Województwo
  17,34
  Polska
  22,81
 • 10,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,32
  woj. opolskie
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 2,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Baborów
  2,08
  woj. opolskie
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,22
  Województwo
  1,77
  Kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,37
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 6,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Baborów
  6,46
  Województwo
  9,23
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Baborów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  44%
  Opolskie
  60%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Baborów
  88%
  Opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  47%
  Opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Baborów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Baborowa wyniosła w 2022 roku 33,6 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Baborowa - 25.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Baborowa wyniosła w 2022 roku 35,4 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.9%). W budżecie Baborowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,3%.
 • Wydatki budżetu w Baborowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Baborowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Baborów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Baborowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,7 mln

  2,9 tys(100%)

  20,5 mln

  3,4 tys(100%)

  24,6 mln

  4,1 tys(100%)

  26,2 mln

  4,4 tys(100%)

  26,1 mln

  4,4 tys(100%)

  25,8 mln

  4,4 tys(100%)

  31,9 mln

  5,5 tys(100%)

  33,6 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,9 mln

  2,0 tys(33.1%)

  5,8 mln

  1,9 tys(28%)

  6,0 mln

  2,1 tys(24.5%)

  6,0 mln

  2,1 tys(23%)

  6,3 mln

  2,2 tys(24.2%)

  7,3 mln

  2,5 tys(28.2%)

  7,4 mln

  2,6 tys(23.1%)

  8,6 mln

  3,0 tys(25.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 mln

  1,7 tys(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  736(12.3%)

  2,1 mln

  700(10.1%)

  2,2 mln

  736(8.8%)

  5,0 mln

  1,7 tys(19.1%)

  3,0 mln

  1,0 tys(11.6%)

  2,3 mln

  810(9%)

  2,8 mln

  979(8.7%)

  3,3 mln

  1,1 tys(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  794(13.3%)

  1,7 mln

  579(8.3%)

  1,7 mln

  567(6.8%)

  3,5 mln

  1,2 tys(13.2%)

  4,6 mln

  1,6 tys(17.5%)

  2,6 mln

  919(10.2%)

  4,1 mln

  1,4 tys(12.8%)

  3,2 mln

  1,1 tys(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,2 tys(19.4%)

  6,0 mln

  2,0 tys(29%)

  2,2 mln

  740(8.8%)

  2,2 mln

  745(8.3%)

  2,3 mln

  791(8.9%)

  2,3 mln

  818(9.1%)

  2,3 mln

  817(7.3%)

  2,9 mln

  1,0 tys(8.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  888,2 tys

  300(5%)

  2,0 mln

  672(9.7%)

  4,0 mln

  1,4 tys(16.2%)

  1,6 mln

  547(6.1%)

  118,9 tys

  40,7(0.5%)

  324,8 tys

  114(1.3%)

  1,3 mln

  450(4%)

  2,2 mln

  767(6.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  916,0 tys

  309(5.2%)

  889,8 tys

  301(4.3%)

  1,6 mln

  535(6.4%)

  982,6 tys

  336(3.8%)

  1,1 mln

  364(4.1%)

  1,2 mln

  427(4.7%)

  1,3 mln

  472(4.2%)

  1,7 mln

  598(5.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  855,6 tys

  289(4.8%)

  901,8 tys

  305(4.4%)

  907,8 tys

  309(3.7%)

  903,6 tys

  309(3.5%)

  1,1 mln

  385(4.3%)

  1,2 mln

  404(4.5%)

  1,3 mln

  448(4%)

  1,3 mln

  444(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  457,3 tys

  154(2.6%)

  562,5 tys

  190(2.7%)

  613,8 tys

  209(2.5%)

  515,4 tys

  177(2%)

  581,3 tys

  199(2.2%)

  668,6 tys

  234(2.6%)

  3,6 mln

  1,3 tys(11.2%)

  803,1 tys

  283(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  173,5 tys

  58,5(1%)

  194,5 tys

  65,8(0.9%)

  272,3 tys

  92,8(1.1%)

  156,7 tys

  53,7(0.6%)

  175,2 tys

  60,0(0.7%)

  175,3 tys

  61,3(0.7%)

  175,2 tys

  61,6(0.5%)

  250,1 tys

  88,0(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  70,5 tys

  23,8(0.4%)

  47,9 tys

  16,2(0.2%)

  32,7 tys

  11,2(0.1%)

  81,9 tys

  28,0(0.3%)

  135,2 tys

  46,3(0.5%)

  102,8 tys

  35,9(0.4%)

  51,6 tys

  18,1(0.2%)

  248,4 tys

  87,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  88,4 tys

  29,8(0.5%)

  81,0 tys

  27,4(0.4%)

  75,7 tys

  25,8(0.3%)

  77,3 tys

  26,5(0.3%)

  94,6 tys

  32,4(0.4%)

  92,0 tys

  32,2(0.4%)

  86,8 tys

  30,5(0.3%)

  134,1 tys

  47,2(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  91,1 tys

  30,7(0.5%)

  104,8 tys

  35,5(0.5%)

  134,6 tys

  45,9(0.5%)

  100,3 tys

  34,4(0.4%)

  152,0 tys

  52,1(0.6%)

  221,3 tys

  77,4(0.9%)

  679,9 tys

  239(2.1%)

  131,9 tys

  46,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  284,3 tys

  95,9(1.6%)

  264,5 tys

  89,5(1.3%)

  279,0 tys

  95,1(1.1%)

  242,0 tys

  82,9(0.9%)

  255,4 tys

  87,5(1%)

  260,1 tys

  90,9(1%)

  260,7 tys

  91,7(0.8%)

  38,1 tys

  13,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,5 tys

  17,0(0.3%)

  10,5 tys

  3,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  94,9 tys

  32,5(0.4%)

  60,6 tys

  20,7(0.2%)

  55,0 tys

  19,2(0.2%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  895

  0,3(0%)

  5,1 tys

  1,7(0%)

  700

  0,2(0%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  910

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160

  0,1(0%)

  286,8 tys

  98,2(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,1 tys

  9,8(0.2%)

  12,5 tys

  4,2(0.1%)

  7,4 tys

  2,5(0%)

  9,6 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Baborowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Baborowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Baborów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Baborowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,7 mln

  3,0 tys(100%)

  21,2 mln

  3,5 tys(100%)

  20,6 mln

  3,4 tys(100%)

  24,3 mln

  4,0 tys(100%)

  24,4 mln

  4,1 tys(100%)

  31,3 mln

  5,3 tys(100%)

  36,8 mln

  6,3 tys(100%)

  35,4 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  2,5 tys(39.9%)

  7,4 mln

  2,5 tys(34.8%)

  7,3 mln

  2,5 tys(35.4%)

  7,8 mln

  2,7 tys(32.2%)

  8,4 mln

  2,9 tys(34.4%)

  9,5 mln

  3,3 tys(30.3%)

  10,3 mln

  3,6 tys(27.9%)

  12,7 mln

  4,5 tys(35.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,7 mln

  1,6 tys(25%)

  4,8 mln

  1,6 tys(22.7%)

  4,6 mln

  1,6 tys(22.6%)

  5,4 mln

  1,9 tys(22.3%)

  6,0 mln

  2,1 tys(24.8%)

  8,1 mln

  2,8 tys(26%)

  10,2 mln

  3,6 tys(27.8%)

  6,1 mln

  2,1 tys(17.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 mln

  1,7 tys(13.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  500(7.9%)

  1,1 mln

  371(5.2%)

  780,9 tys

  266(3.8%)

  809,0 tys

  277(3.3%)

  954,9 tys

  327(3.9%)

  3,3 mln

  1,1 tys(10.5%)

  1,8 mln

  620(4.8%)

  2,4 mln

  861(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  817(13%)

  4,9 mln

  1,7 tys(23.1%)

  1,1 mln

  383(5.5%)

  1,1 mln

  360(4.3%)

  1,2 mln

  394(4.7%)

  1,1 mln

  368(3.4%)

  912,1 tys

  321(2.5%)

  1,3 mln

  448(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  218,3 tys

  73,6(1.2%)

  803,3 tys

  272(3.8%)

  111,6 tys

  38,0(0.5%)

  1,8 mln

  619(7.4%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  5,4 tys

  1,9(0%)

  598,6 tys

  210(1.6%)

  1,2 mln

  423(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  943,5 tys

  318(5.1%)

  898,3 tys

  304(4.2%)

  880,3 tys

  300(4.3%)

  869,1 tys

  298(3.6%)

  1,1 mln

  365(4.4%)

  1,3 mln

  442(4%)

  1,4 mln

  478(3.7%)

  1,1 mln

  404(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  473,9 tys

  160(2.5%)

  620,1 tys

  210(2.9%)

  515,7 tys

  176(2.5%)

  476,2 tys

  163(2%)

  524,2 tys

  180(2.1%)

  629,0 tys

  220(2%)

  677,5 tys

  238(1.8%)

  928,0 tys

  327(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  393,9 tys

  133(2.1%)

  457,7 tys

  155(2.2%)

  563,0 tys

  192(2.7%)

  440,2 tys

  151(1.8%)

  413,0 tys

  141(1.7%)

  400,7 tys

  140(1.3%)

  3,4 mln

  1,2 tys(9.3%)

  581,7 tys

  205(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  126,8 tys

  42,8(0.7%)

  140,5 tys

  47,5(0.7%)

  74,5 tys

  25,4(0.4%)

  759,1 tys

  260(3.1%)

  90,3 tys

  30,9(0.4%)

  92,0 tys

  32,2(0.3%)

  985,9 tys

  347(2.7%)

  348,5 tys

  123(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  344,5 tys

  116(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,4(0%)

  139,4 tys

  47,7(0.6%)

  39,1 tys

  13,4(0.2%)

  55,7 tys

  19,5(0.2%)

  20,0 tys

  7,0(0.1%)

  64,3 tys

  22,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  82,8 tys

  27,9(0.4%)

  84,8 tys

  28,7(0.4%)

  72,6 tys

  24,7(0.4%)

  51,4 tys

  17,6(0.2%)

  43,4 tys

  14,9(0.2%)

  38,5 tys

  13,5(0.1%)

  27,6 tys

  9,7(0.1%)

  20,3 tys

  7,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 tys

  2,2(0%)

  6,9 tys

  2,3(0%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  5,2 tys

  1,8(0%)

  9,3 tys

  3,2(0%)

  9,2 tys

  3,2(0%)

  11,6 tys

  4,1(0%)

  3,6 tys

  1,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,5 tys

  17,0(0.3%)

  10,5 tys

  3,6(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  94,9 tys

  32,5(0.4%)

  60,6 tys

  20,7(0.2%)

  55,0 tys

  19,2(0.2%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  895

  0,3(0%)

  5,1 tys

  1,7(0%)

  700

  0,2(0%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  910

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  496

  0,2(0%)

  482

  0,2(0%)

  645

  0,2(0%)

  804

  0,3(0%)

  236

  0,1(0%)

  704

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  239

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  205

  0,1(0%)

  1,1

  0,0(0%)

  89,7

  0,0(0%)

  137

  0,0(0%)

  5,6 tys

  2,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  11,7

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,6 tys

  49,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Baborów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 537 mieszkańców Baborowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 256 kobiet oraz 280 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Baborowa, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Baborowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Baborowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (19,4%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Baborowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 162 dzieci (93 dziewczynki oraz 69 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Baborowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 154 dzieci (78 dziewczynek oraz 76 chłopców). Dostępnych było 187 miejsc.

  16,6% mieszkańców Baborowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,5% wśród dziewczynek i 13,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 573 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 291 uczniów (128 kobiet oraz 163 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Baborowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 339 uczniów (148 kobiet oraz 191 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,5% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 35,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 137,26.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (19,8% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Baborowa w wieku potencjalnej nauki (21,7% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 16,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,0%
  Opolskie
  21,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Baborów
  35,0%
  woj. opolskie
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Baborów
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Baborów
  11,7%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  Opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Baborów
  26,4%
  Województwo
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  Opolskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,0%
  Opolskie
  12,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. opolskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1573 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 573,0
  Opolskie
  953,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,51
  woj. opolskie
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 140 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Baborów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 162 Dzieci
 • 93 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 69 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,4%
  42,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 41 3 lata
 • 41
 • 32 4 lata
 • 32
 • 45 5 lata
 • 45
 • 38 6 lat
 • 38
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 20 4 lata
 • 20
 • 24 5 lata
 • 24
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 12 4 lata
 • 12
 • 21 5 lata
 • 21
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Baborowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Baborowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Baborowie (Jan Paweł II)
  Publiczne
  77 403-69-50
  77 403-69-50
  ul. Wiejska 5a
  48-120 Baborów
  6134-
 • Szkoły podstawowe w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Baborów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 291 Uczniowie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie)
 • 163 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,4
  woj. opolskie
  15,9
  Polska
  17,0
 •  
 • 21,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 137,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Baborów
  137,26
  Województwo
  94,54
  Cały kraj
  95,96
 • 136,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Baborów
  136,79
  Opolskie
  93,41
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Baborów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Baborów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Baborowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Baborowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baborowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 403-69-50
  77 403-69-50
  ul. WIEJSKA 5A
  48-120 Baborów
  14271-
 • Edukacyjne grupy wieku w Baborowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 35,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Baborów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Baborów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Baborów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Baborów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Baborowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Baborowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Baborowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Baborowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Baborowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 26 (uczestnicy: 7 000)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 6 740)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 320)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)
  • inne: 5 (członkowie: 260)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Baborowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 758 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 996 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Baborowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 54 członków. Zarejestrowano 131 ćwiczących (mężczyźni: 127, kobiety: 4, chłopcy do lat 18: 91, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Baborowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Baborowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Baborowa znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Baborowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Baborów, st.1 z epoki kamieniadnia 2011-02-03, wykaz dokumentów: A-105/2011 z 2011-02-03
  • Kościół z 1700 - 1702dnia 1954-05-31, wykaz dokumentów: 102 z 1954-05-31; 777/64 z 1964-04-09
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-04-27, wykaz dokumentów: 195/56 z 1956-04-27
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Raciborska 12)dnia 1959-11-13, wykaz dokumentów: 647/59 z 1959-11-13; 1829/66 z 1966-10-21
  • Kościół z 1807 - 1820 (ul. Dąbrowszczaków 16)dnia 1966-02-18, wykaz dokumentów: 1162/66 z 1966-02-18
  • Ratusz z XIX w. (ul. Dąbrowszczaków 2)dnia 1966-10-19, wykaz dokumentów: 1823/66 z 1966-10-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1966-10-19, wykaz dokumentów: 1824/66 z 1966-10-19; brak numeru z 1969-03-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Świerczewskiego 13)dnia 1966-10-19, wykaz dokumentów: 1826/66 z 1966-10-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Raciborska 15)dnia 1966-10-20, wykaz dokumentów: 1828/66 z 1966-10-20
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Rynek 2)dnia 1984-08-27, wykaz dokumentów: 2098/84 z 1984-08-27
  • Spichlerz (data nieznana) (ul. Wiejska 2)dnia 1990-03-30, wykaz dokumentów: 2214/90 z 1990-03-30
  • Dwór z pocz. XIX w. (ul. Wiejska 7)dnia 1990-03-30, wykaz dokumentów: 2215/90 z 1990-03-30
  • Kaplica z 1889 r. (ul. Opawska 17)dnia 2010-01-13, wykaz dokumentów: A-108/2010 z 2010-01-13

Baborów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 10 wypadków drogowych w Baborowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 351,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 35,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Baborowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu głubczyckiego.

  Powiat głubczycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Baborowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Baborowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 351,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Baborów
  351,9
  Opolskie
  949,1
  Cała Polska
  1 100,9
 • 35,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  35,2
  Opolskie
  120,1
  Cały kraj
  104,4
 • 492,61 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Baborów
  492,6
  Opolskie
  1 107,3
  Kraj
  1 327,3
 • 10,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  10,0
  Województwo
  12,7
  Cały kraj
  9,5
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Baborów
  140,0
  woj. opolskie
  116,7
  Cały kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Baborów nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 38droga krajowa nr 38(granica (Czechy) - Pietrowice - Mokre Kolonia - Zapowy-Osiedle - Nowe Gołuszowice - Głubczyce - Grobniki - Ucieszków - Pawłowiczki - Reńska Wieś)
  • DW 416droga wojewódzka nr 416(Krapkowice - Żywocice - Pietna - Ściborowice - Kórnica - Nowy Dwór Prudnicki - Rzepcze - Głogówek - Tomice - Szonów - Klisino - Kietlice - Głubczyce-Sady - Głubczyce - Bernacice - Bernacice Górne - Boguchwałów - Sucha Psina - Nowa Cerekwia - Kozłówki - Kietrz - Pietrowice Wielkie - Racibórz)
  • DW 417droga wojewódzka nr 417(Laskowice - Racławice Śląskie - Klisino - Szonów - Biernatówek - Lisięcice - Milice - Grudynia Mała - Ucieszków - Dobrosławice - Maciowakrze - Szczyty - Krowiarki - Pawłów - Racibórz)
  • DW 419droga wojewódzka nr 419(Nowa Cerekwia - Gniewkowice - Nasiedle - Niekazanice - Branice - granica (Czechy))
  • DW 420droga wojewódzka nr 420(Kietrz - Dzierżysław - Pilszcz - granica (Czechy))
  • DW 421droga wojewódzka nr 421(Szczyty - Koza - Wronin - Dzielawy - Witosławice - Błażejowice - Sławików - Grzegorzowice - Ciechowice - Nędza)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Baborów przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 177Linia kolejowa nr 177: Racibórz - Głubczyce [o znaczeniu drugorzędnym] (Racibórz - Racibórz Studzienna - Lekartów - Tłustomosty -Baborów - Bernacice - Głubczyce)
  • LK 195Linia kolejowa nr 195: Polska Cerekiew - Baborów [o znaczenia miejscowym] (Polska Cerekiew - Grzędzin Kozielski - Pawłowiczki - Maciowakrze -Baborów)
  • LK 325Linia kolejowa nr 325: Baborów - Pilszcz [o znaczenia miejscowym] (Baborów - Czerwonków - Nowa Cerekwia - Nasiedle - Ludmierzyce - Pilszcz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Baborowie istnieje 36 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • os. Akacjowe

  ul. Ciasna

  pl. Dworcowy

  ul. Fabryczna

  ul. Głubczycka

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kozielska

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Kresowa

  ul. Krzyżowa

  ul. Kwiatowa

  ul. Moniuszki

  ul. Młynówka

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Opawska

  ul. Osiedlowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Raciborska

  ul. Ratuszowa

  Rynek

  ul. Rzemieślników

  ul. Róży Wiatrów

  ul. Stawowa

  ul. Strażaków

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wodna

  ul. Wąska