Zawadzkie w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Zawadzkie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zawadzkie to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu strzeleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zawadzkie.
 • 6 407 Liczba mieszkańców
 • 16,5 km² Powierzchnia
 • 389,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV wiek Data założenia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OST Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Kazimierz Stachowski Burmistrz miasta
Zawadzkie na mapie
Identyfikatory
 • 18.485150.6044 Współrzędne GPS
 • 1611074 TERYT (TERC)
 • 0966004 SIMC
Herb miasta Zawadzkie
Zawadzkie herb

Jak Zawadzkie wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zawadzkie na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zawadzkie wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zawadzkie plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
14Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
56Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
141Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
149Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
168Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
206Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
267Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
343Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
343Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
356Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
367Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
370Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
385Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
387Miasta o największej powierzchni w Polsce
389Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
397Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
432Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu

Zawadzkie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-120Poczta Zawadzkie, ul. Dworcowa 3
47-120Skrytki Pocztowe Poczta Zawadzkie, ul. Dworcowa 3

Zawadzkie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zawadzkim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie
Urząd Miejski w Zawadzkiem
(77) 462-31-00
(77) 462-31-75
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

Zawadzkie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zawadzkie jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 407, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 26,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zawadzkiego zawarli w 2022 roku 35 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców Zawadzkiego jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 6,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Zawadzkie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,45 na 1000 mieszkańców Zawadzkiego. W 2022 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 32,0% dziewczynek i 68,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,2% zgonów w Zawadzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Zawadzkim były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zawadzkiego przypada 14.12 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 112 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zawadzkiego -80. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  62,4% mieszkańców Zawadzkiego jest w wieku produkcyjnym, 13,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zawadzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 407 Liczba mieszkańców
 • 3 286 Kobiety
 • 3 121 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zawadzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zawadzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zawadzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zawadzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,5 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zawadzkie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zawadzkiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zawadzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zawadzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zawadzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • Zawadzkie
  26,1%
  woj. opolskie
  27,8%
  Polska
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,3%
  woj. opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Województwo
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Zawadzkie
  6,0%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Zawadzkie
  1,8%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zawadzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,4
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  woj. opolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zawadzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -42 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -28 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,5
  Województwo
  -5,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zawadzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zawadzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zawadzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zawadzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 50 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 34 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 32,0%
  68,0%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zawadzkie
  7,7
  woj. opolskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,9
  Opolskie
  32,0
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Zawadzkie
  3 360 g
  Województwo
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 192 Waga 3500g - 3999g
 • 192
 • 207 Waga 3000g - 3499g
 • 207
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Zawadzkie
  0,61
  Województwo
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,67
  woj. opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zawadzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92 Zgony
 • 44 Kobiety
  (Zgony)
 • 48 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,1
  woj. opolskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  149,1
  Opolskie
  173,0
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Opolskie
  2,4
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  Opolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,2%
  Województwo
  35,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Zawadzkie
  24,4%
  Opolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,8%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 65 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  29,4
  Cała Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Kraj
  70,6
 • 295,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  295,1
  Opolskie
  300,6
  Cała Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  273,1
  Kraj
  253,9
 • 462,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 415,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  462,1
  Województwo
  437,7
  Polska
  426,2
 • 61,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  61,2
  Województwo
  60,6
  Polska
  62,9
 • 43,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  43,6
  Opolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. opolskie
  8,4
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Opolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 112 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -91 Saldo migracji
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -44 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -80 Saldo migracji wewnętrznych
 • -41 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zawadzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zawadzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zawadzkie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zawadzkim oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zawadzkim to 2 575 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 399 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zawadzkim to 6,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zawadzkim to 175,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,82% mieszkań posiada łazienkę, 85,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 14,06% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 575 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 399,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Zawadzkie
  399,10
  Województwo
  388,00
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  64,10 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,60 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Zawadzkie
  3,60
  Województwo
  4,18
  Cała Polska
  3,83
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,51
  woj. opolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Opolskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zawadzkie
  0,62
  Województwo
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 25 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,25
  woj. opolskie
  4,34
  Polska
  3,89
 • 3,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zawadzkie
  3,87
  Opolskie
  15,18
  Cały kraj
  24,56
 • 700 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 175,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  175,0 m2
  woj. opolskie
  106,0 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,11 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,95%
  woj. opolskie
  98,44%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,20%
  Województwo
  97,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Zawadzkie
  96,82%
  Opolskie
  95,94%
  Kraj
  93,75%
 • 85,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,36%
  Województwo
  85,05%
  Kraj
  85,83%
 • 14,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  14,06%
  Województwo
  50,68%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zawadzkie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zawadzkim na 1000 mieszkańców pracuje 250osób . Jest to więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 42,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zawadzkim wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zawadzkim wynosiło 6 081,35 PLN, co odpowiada 90.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zawadzkiego 27 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 326 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 299.

  10,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Zawadzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 250 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Zawadzkie
  250,0
  Opolskie
  229,0
  Polska
  259,0
 • 4,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,4% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Miasto
  4,4%
  woj. opolskie
  5,9%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zawadzkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zawadzkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zawadzkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 239 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Zawadzkie
  6 081 PLN
  woj. opolskie
  6 134 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zawadzkim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 27 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 326 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 299 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 12,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,0% Przemysł i budownictwo
 • 32,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zawadzkim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 647 Pracujący ogółem
 • 700 Kobiety
 • 947 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zawadzkim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zawadzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,2
  Opolskie
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,2
  woj. opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 173,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  173,1
  Opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zawadzkie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zawadzkim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 507 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 327 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (15) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (44) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zawadzkim najwięcej (36) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (481) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,1% (97) podmiotów, a 78,3% (397) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zawadzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.6%) oraz Budownictwo (13.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 507 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97 Przemysł i budownictwo
 • 397 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Zawadzkim w 2023 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w Zawadzkim w 2023 roku
 • 327 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 481 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 481
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 507 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 507
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 39 Spółki handlowe ogółem
 • 39
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 34  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 34
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 36 Spółki cywilne ogółem
 • 36
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 327 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 64 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 64
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 39 Transport i gospodarka magazynowa
 • 39
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 34 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 34
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zawadzkie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zawadzkim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 88 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zawadzkim wynosi 65,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zawadzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,07 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,07 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,03 (37%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zawadzkiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zawadzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 88
 • 55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 55
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 46 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 46
 • 13,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,54
  Opolskie
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,56
  Opolskie
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 2,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,03
  woj. opolskie
  4,50
  Kraj
  6,99
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,07
  woj. opolskie
  1,77
  Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zawadzkie
  0,18
  woj. opolskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 7,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,07
  woj. opolskie
  9,23
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zawadzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  66%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  37%
  Województwo
  60%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zawadzkie
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  77%
  Opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  44%
  Opolskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Zawadzkie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zawadzkiego wyniosła w 2022 roku 58,5 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zawadzkiego - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,8 mln złotych, czyli 8,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zawadzkiego wyniosła w 2022 roku 55,4 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). W budżecie Zawadzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (20,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 119 złotych na mieszkańca (2,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,8%.
 • Wydatki budżetu w Zawadzkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zawadzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zawadzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zawadzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,4 mln

  2,5 tys(100%)

  34,5 mln

  3,0 tys(100%)

  37,4 mln

  3,3 tys(100%)

  35,4 mln

  3,1 tys(100%)

  41,3 mln

  3,6 tys(100%)

  47,9 mln

  4,4 tys(100%)

  51,8 mln

  4,8 tys(100%)

  58,5 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,2 mln

  1,8 tys(45.1%)

  13,7 mln

  1,9 tys(39.6%)

  14,0 mln

  1,9 tys(37.4%)

  14,2 mln

  2,0 tys(40.1%)

  15,3 mln

  2,1 tys(37%)

  17,0 mln

  2,4 tys(35.4%)

  18,1 mln

  2,6 tys(34.9%)

  19,3 mln

  3,0 tys(33.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 mln

  901(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  438(11%)

  3,3 mln

  447(9.5%)

  3,4 mln

  473(9.2%)

  3,2 mln

  450(9.1%)

  3,5 mln

  487(8.4%)

  3,4 mln

  483(7.1%)

  4,2 mln

  602(8.1%)

  5,2 mln

  798(8.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  322(8.1%)

  2,2 mln

  304(6.5%)

  2,5 mln

  342(6.6%)

  2,4 mln

  331(6.7%)

  2,7 mln

  381(6.6%)

  3,6 mln

  512(7.5%)

  3,9 mln

  555(7.4%)

  4,8 mln

  746(8.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  164(4.1%)

  1,4 mln

  191(4.1%)

  1,3 mln

  173(3.3%)

  1,2 mln

  164(3.3%)

  1,2 mln

  172(3%)

  1,2 mln

  174(2.6%)

  1,4 mln

  207(2.8%)

  4,8 mln

  740(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  185(4.7%)

  2,1 mln

  285(6%)

  2,0 mln

  270(5.2%)

  573,4 tys

  80,0(1.6%)

  989,9 tys

  139(2.4%)

  2,2 mln

  312(4.6%)

  1,9 mln

  275(3.7%)

  3,9 mln

  599(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  545(13.8%)

  7,8 mln

  1,1 tys(22.6%)

  2,1 mln

  296(5.7%)

  2,2 mln

  307(6.2%)

  2,3 mln

  320(5.5%)

  2,4 mln

  339(5%)

  2,4 mln

  349(4.7%)

  3,5 mln

  537(5.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  157(4%)

  1,3 mln

  184(3.9%)

  1,2 mln

  163(3.2%)

  1,3 mln

  181(3.7%)

  2,7 mln

  380(6.6%)

  3,1 mln

  441(6.5%)

  4,6 mln

  662(8.9%)

  1,3 mln

  201(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  567,3 tys

  76,6(1.9%)

  794,8 tys

  109(2.3%)

  661,6 tys

  91,3(1.8%)

  839,5 tys

  117(2.4%)

  872,6 tys

  123(2.1%)

  859,5 tys

  122(1.8%)

  840,1 tys

  121(1.6%)

  903,9 tys

  140(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  313,5 tys

  42,3(1.1%)

  303,1 tys

  41,4(0.9%)

  309,4 tys

  42,7(0.8%)

  316,1 tys

  44,1(0.9%)

  291,5 tys

  41,0(0.7%)

  312,0 tys

  44,4(0.7%)

  383,9 tys

  55,2(0.7%)

  461,9 tys

  71,6(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  635,8 tys

  85,8(2.2%)

  626,1 tys

  85,6(1.8%)

  282,6 tys

  39,0(0.8%)

  203,8 tys

  28,4(0.6%)

  272,2 tys

  38,3(0.7%)

  413,3 tys

  58,8(0.9%)

  249,5 tys

  35,9(0.5%)

  325,1 tys

  50,4(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,4 tys

  8,2(0.2%)

  57,8 tys

  7,9(0.2%)

  61,9 tys

  8,5(0.2%)

  62,2 tys

  8,7(0.2%)

  79,9 tys

  11,2(0.2%)

  81,5 tys

  11,6(0.2%)

  83,1 tys

  12,0(0.2%)

  86,2 tys

  13,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  162,2 tys

  21,9(0.6%)

  55,1 tys

  7,5(0.2%)

  97,7 tys

  13,5(0.3%)

  61,1 tys

  8,5(0.2%)

  46,3 tys

  6,5(0.1%)

  3,9 tys

  0,6(0%)

  173,8 tys

  25,0(0.3%)

  81,3 tys

  12,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  205,9 tys

  27,8(0.7%)

  170,0 tys

  23,2(0.5%)

  143,3 tys

  19,8(0.4%)

  120,0 tys

  16,7(0.3%)

  92,3 tys

  13,0(0.2%)

  53,0 tys

  7,5(0.1%)

  33,7 tys

  4,8(0.1%)

  40,8 tys

  6,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  337,0 tys

  45,5(1.1%)

  337,8 tys

  46,2(1%)

  376,6 tys

  51,9(1%)

  340,6 tys

  47,5(1%)

  289,5 tys

  40,7(0.7%)

  316,1 tys

  44,9(0.7%)

  329,5 tys

  47,4(0.6%)

  25,0 tys

  3,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  318,5 tys

  43,0(1.1%)

  342,9 tys

  46,9(1%)

  322,7 tys

  44,5(0.9%)

  215,9 tys

  30,1(0.6%)

  21,8 tys

  3,1(0.1%)

  121,1 tys

  17,2(0.3%)

  186,5 tys

  26,8(0.4%)

  8,0 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  56,7 tys

  7,6(0.2%)

  7,6 tys

  1,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  56,8 tys

  7,9(0.2%)

  59,6 tys

  8,4(0.1%)

  50,0 tys

  7,1(0.1%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  983

  0,1(0%)

  580

  0,1(0%)

  796

  0,1(0%)

  899

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  810

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,7 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  24,1 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zawadzkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zawadzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zawadzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zawadzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,9 mln

  2,6 tys(100%)

  34,0 mln

  2,9 tys(100%)

  36,4 mln

  3,2 tys(100%)

  36,2 mln

  3,2 tys(100%)

  43,0 mln

  3,8 tys(100%)

  50,2 mln

  4,7 tys(100%)

  55,1 mln

  5,1 tys(100%)

  55,4 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,3 mln

  2,2 tys(52.6%)

  16,1 mln

  2,2 tys(47.4%)

  16,3 mln

  2,2 tys(44.8%)

  17,3 mln

  2,4 tys(47.8%)

  19,2 mln

  2,7 tys(44.6%)

  19,8 mln

  2,8 tys(39.3%)

  21,1 mln

  3,0 tys(38.3%)

  23,7 mln

  3,7 tys(42.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 mln

  928(22.3%)

  6,8 mln

  929(20%)

  6,6 mln

  909(18.1%)

  6,3 mln

  884(17.5%)

  8,2 mln

  1,2 tys(19%)

  9,4 mln

  1,3 tys(18.7%)

  10,3 mln

  1,5 tys(18.7%)

  9,6 mln

  1,5 tys(17.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 mln

  894(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  189(4.5%)

  1,4 mln

  198(4.2%)

  1,6 mln

  223(4.5%)

  1,6 mln

  229(4.5%)

  1,9 mln

  267(4.4%)

  2,7 mln

  390(5.5%)

  3,0 mln

  436(5.5%)

  3,7 mln

  568(6.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  162(3.9%)

  975,7 tys

  133(2.9%)

  1,4 mln

  196(3.9%)

  981,5 tys

  137(2.7%)

  1,3 mln

  177(2.9%)

  1,5 mln

  213(3%)

  4,7 mln

  681(8.6%)

  1,8 mln

  273(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  378(9.1%)

  6,4 mln

  878(18.9%)

  767,6 tys

  106(2.1%)

  828,9 tys

  116(2.3%)

  807,5 tys

  114(1.9%)

  808,2 tys

  115(1.6%)

  591,0 tys

  85,0(1.1%)

  1,3 mln

  208(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  932,6 tys

  126(3%)

  971,7 tys

  133(2.9%)

  1,1 mln

  157(3.1%)

  1,2 mln

  161(3.2%)

  1,4 mln

  204(3.4%)

  1,2 mln

  169(2.4%)

  1,3 mln

  194(2.4%)

  1,3 mln

  195(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  627,5 tys

  84,7(2%)

  131,6 tys

  18,0(0.4%)

  113,9 tys

  15,7(0.3%)

  111,2 tys

  15,5(0.3%)

  49,1 tys

  6,9(0.1%)

  1,7 mln

  245(3.4%)

  1,4 mln

  202(2.5%)

  598,1 tys

  92,7(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  132,9 tys

  17,9(0.4%)

  149,1 tys

  20,4(0.4%)

  295,1 tys

  40,7(0.8%)

  162,8 tys

  22,7(0.4%)

  174,1 tys

  24,5(0.4%)

  218,6 tys

  31,1(0.4%)

  247,3 tys

  35,6(0.4%)

  572,0 tys

  88,6(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  284,8 tys

  38,4(0.9%)

  795,9 tys

  109(2.3%)

  201,7 tys

  27,8(0.6%)

  23,2

  0,0(0%)

  696

  0,1(0%)

  897,3 tys

  128(1.8%)

  122,6 tys

  17,6(0.2%)

  413,0 tys

  64,0(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  58,1 tys

  7,8(0.2%)

  55,7 tys

  7,6(0.2%)

  59,7 tys

  8,2(0.2%)

  59,9 tys

  8,4(0.2%)

  78,2 tys

  11,0(0.2%)

  79,0 tys

  11,2(0.2%)

  80,8 tys

  11,6(0.1%)

  84,5 tys

  13,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  871

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  20,7 tys

  2,9(0%)

  20,0 tys

  2,8(0%)

  47,3 tys

  6,8(0.1%)

  39,0 tys

  6,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,9 tys

  11,7(0.3%)

  86,1 tys

  11,8(0.3%)

  72,6 tys

  10,0(0.2%)

  57,4 tys

  8,0(0.2%)

  45,7 tys

  6,4(0.1%)

  29,9 tys

  4,3(0.1%)

  20,3 tys

  2,9(0%)

  20,0 tys

  3,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,5 tys

  0,5(0%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  7,0 tys

  1,0(0%)

  7,6 tys

  1,1(0%)

  7,6 tys

  1,1(0%)

  11,9 tys

  1,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,7(0%)

  40,5 tys

  5,6(0.1%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  8,3 tys

  1,2(0%)

  108,9 tys

  15,5(0.2%)

  91,5 tys

  13,2(0.2%)

  10,2 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  56,7 tys

  7,6(0.2%)

  7,6 tys

  1,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  56,8 tys

  7,9(0.2%)

  59,6 tys

  8,4(0.1%)

  50,0 tys

  7,1(0.1%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  983

  0,1(0%)

  580

  0,1(0%)

  796

  0,1(0%)

  899

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  810

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  83,5 tys

  11,3(0.3%)

  38,9 tys

  5,3(0.1%)

  19,1 tys

  2,6(0.1%)

  15,5 tys

  2,2(0%)

  40,7 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  50,0 tys

  6,7(0.2%)

  9,2 tys

  1,3(0%)

  22,5 tys

  3,1(0.1%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,9 tys

  3,3(0%)

  100,0 tys

  14,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  35,9 tys

  4,8(0.1%)

  14,5 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,1 tys

  7,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zawadzkie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 172 mieszkańców Zawadzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 570 kobiet oraz 602 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,5% mieszkańców Zawadzkiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Zawadzkiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zawadzkim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,0%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2022 w Zawadzkim mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 211 dzieci (100 dziewczynek oraz 111 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zawadzkim mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 195 dzieci (84 dziewczynki oraz 111 chłopców). Dostępnych było 195 miejsc.

  18,3% mieszkańców Zawadzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 975 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 374 uczniów (194 kobiety oraz 180 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zawadzkim placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 426 uczniów (215 kobiet oraz 211 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,65.

  W Zawadzkim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 91 uczniów (75 kobiet oraz 16 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 14 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zawadzkim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 240 uczniów (145 kobiet oraz 95 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W Zawadzkim znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 71 uczniów (2 kobiety oraz 69 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 16 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zawadzkim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 202 uczniów (76 kobiet oraz 126 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 11 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 18,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,8 uczniów. 14,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców Zawadzkiego w wieku potencjalnej nauki (25,7% kobiet i 25,9% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,5%
  Województwo
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Zawadzkie
  2,4%
  Opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,6%
  Opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Zawadzkie
  20,5%
  Opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,5%
  Województwo
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 24,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zawadzkie
  2,9%
  Opolskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,7%
  Województwo
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Zawadzkie
  2,9%
  Opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 975 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  975,0
  Opolskie
  953,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Zawadzkie
  0,75
  woj. opolskie
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 220 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zawadzkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 211 Dzieci
 • 100 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 111 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 49 3 lata
 • 49
 • 49 4 lata
 • 49
 • 56 5 lata
 • 56
 • 55 6 lat
 • 55
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 22 4 lata
 • 22
 • 31 5 lata
 • 31
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 27 4 lata
 • 27
 • 25 5 lata
 • 25
 • 32 6 lat
 • 32
 •  
 • 17,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zawadzkim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zawadzkim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem
  Publiczne
  77 461-64-85
  77 461-64-85
  ul. Paderewskiego 1
  47-120 Zawadzkie
  511913
  Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Żłobkowym
  Publiczne
  77 461-64-97
  ul. Harcerska 7
  47-120 Zawadzkie
  37510
 • Szkoły podstawowe w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zawadzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 357 Uczniowie
 • 187 Kobiety
  (uczniowie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,4%
  47,6%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,2%
  58,8%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,6
  woj. opolskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 21,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,0
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  95,65
  woj. opolskie
  94,54
  Polska
  95,96
 • 94,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Zawadzkie
  94,63
  Województwo
  93,41
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zawadzkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zawadzkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zawadzkim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zawadzkim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
  Publiczna
  77 461-63-75
  77 461-63-75
  ul. Opolska 47
  47-120 Zawadzkie
  1430134
  Szkoła Podstawowa Specjalna przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Publiczna
  77 462-00-49
  77 462-00-49
  ul. Czarna 2
  47-120 Zawadzkie
  15-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zawadzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 91 Uczniowie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 82,4%
  17,6%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  22,8
  woj. opolskie
  25,9
  Polska
  26,5
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Zawadzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 2,8%
  97,2%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  14,2
  woj. opolskie
  25,5
  Polska
  24,9
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zawadzkim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zawadzkim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem (Mieszko I)
  Publiczne
  ul. Krótka 1
  47-120 Zawadzkie
  5120-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zawadzkiem
  Publiczna
  ul. Krótka 1
  47-120 Zawadzkie
  374-
  Technikum w Zawadzkiem
  Publiczne
  ul. Krótka 1
  47-120 Zawadzkie
  353-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Publiczna
  77 462-00-49
  77 462-00-49
  ul. Czarna 2
  47-120 Zawadzkie
  317-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zawadzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zawadzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zawadzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zawadzkie - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zawadzkim

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zawadzkim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zawadzkim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Zawadzkim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 979 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 669 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zawadzkim działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 365 członków. Zarejestrowano 305 ćwiczących (mężczyźni: 221, kobiety: 84, chłopcy do lat 18: 169, dziewczęta do lat 18: 71). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zawadzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zawadzkim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zawadzkiego znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zawadzkim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z przełomu XIX/XX w. (ul. Strzelecka 6)dnia 1986-02-25, wykaz dokumentów: 2119/86 z 1986-02-25
  • Cmentarz powstania śląskie z 1921 r.dnia 1988-10-03, wykaz dokumentów: 194/88 z 1988-10-03
 • Formy ochrony przyrody w Zawadzkim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zawadzkiego znajduje się 12 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zawadzkim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie są największym obszarem chronionego krajobrazu w województwie opolskim położonym w mezoregionie Równina Opolska. Obszar ten zajmuje część prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od Garbu Tarnogórskiego suwając się na wschód wzdłuż biegu Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski porośnięte przez Bory Stobrawskie. Przez środek obszaru przepływa Mała Panew na której w Turawie utworzono zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilających żeglugę na Odrze ale także wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Wschodnia część regionu (Obniżenie Małej Panwi) stanowi szlak komunikacyjny ze wschodu na zachód, Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 119061.7 ha
  • Dolina Małej Panwi - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1106.27 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo Zawadzkie Obręb leśny: Zawadzkie Leśnictwo: Rytwiny Oddz.: 52a (w rozporządzeniu błędnie przypisany do gmina Jemielnica !!!)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo: Zawadzkie Obręb leśny: Zawadzkie Leśnictwo: Rytwiny Oddz.: 6 f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-02-05, Opis granicy: Nadleśnictwo: Zawadzkie Obręb leśny: Zawadzkie Leśnictwo: Rytwiny Oddz.: 6 g
  • Drozd - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Zachowanie unikalnych biotopów łąkowych ( z pokładami torfu) dla zwiększenia różnorodności gatunkowej zachowania zasobów genowych chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt., Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: gmina Zawadzkie, Powierzchnia: 3.68 ha
  • Hehelec - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska Obniżenie Małej Panwi działka nr 85, Powierzchnia: 4.0 ha
  • Kaczmorka - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska Obniżenie Małej Panwi działka nr 114, Powierzchnia: 0.4 ha
  • Księże Stawy - bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska Obniżenie Małej Panwi działki nr 4 6 7, Powierzchnia: 9.92 ha
  • Nad Małą Panwią - bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska Obniżenie Małej Panwi działka nr 84, Powierzchnia: 2.91 ha
  • Nowe Łąki - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Opolska działka nr 34/1, Powierzchnia: 9.08 ha
  • Pod Dębami - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Kompleks leśny położony w dolinie rzeki Mała Panew., Data ustanowienia: 2004-01-13, Powierzchnia: 456.69 ha

Zawadzkie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Zawadzkim odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zawadzkim znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zawadzkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zawadzkim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 62,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  62,0
  Opolskie
  46,5
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Opolskie
  6,8
  Kraj
  5,0
 • 92,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zawadzkie
  93,0
  Opolskie
  54,4
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Zawadzkie
  0,0
  Opolskie
  14,6
  Cała Polska
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  150,0
  Opolskie
  117,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zawadzkim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 596,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Zawadzkie
  596,5 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,7 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zawadzkie przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 426droga wojewódzka nr 426( Zawadzkie - Wierchlesie - Piotrówka - Jemielnica - Szczepanek - Strzelce Opolskie - Olszowa - Popice - Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle)
  • DW 463droga wojewódzka nr 463(Bierdzany - Ligota Turawska - Kadłub Turawski - Michalanka - Dylaki - Antoniów - Ozimek - Kolonowskie - Zawadzkie)
  • DW 901droga wojewódzka nr 901(Gliwice - Pyskowice - Zacharzowice - Sieroty - Wielowieś - Kieleczka - Kielcza - Żędowice - Zawadzkie - Pietraszów - Pludry - Stara Bzinica - Dobrodzień - Malichów - Kocury - Wachowice - Olesno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zawadzkie przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 144Linia kolejowa nr 144: Tarnowskie Góry - Opole Główne [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnowskie Góry - Tarnowskie Góry Strzybnica - Tworóg Brynek - Tworóg - Borowiany - Kielcza - Żędowice -Zawadzkie - Kolonowskie - Fosowskie - Staniszcze Małe - Krasiejów - Ozimek - Dębska Kuźnia - Chrząstowice - Suchy Bór Opolski - Opole Główne)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zawadzkim istnieje 43 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Andrzeja

  ul. Bogusławskiego

  ul. Chopina

  ul. Czarna

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Handlowa

  ul. Harcerska

  ul. Kani

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Księdza Wajdy

  ul. Kurpińskiego

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Ligonia

  ul. Lubliniecka

  ul. Miarki

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Nowa

  ul. Nowe Osiedle

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Osiedle Świerkle

  ul. Paderewskiego

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spacerowa

  ul. Stawowa

  ul. Strzelecka

  ul. Szaflika

  ul. Szpitalna

  ul. Szymanowskiego

  ul. Waryńskiego

  ul. Zacisze

  ul. Ziai

  ul. Zielona

  ul. Świerklańska