Powiat turecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat turecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 81 377 Liczba mieszkańców
 • 929 km2 Powierzchnia
 • 88 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,8% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Seńko Starosta
 • ul. Kaliska 59, 62-700 Turek Adres starostwa powiatowego
 • PTU Tablice rejestracyjne
Powiat turecki na mapie
Identyfikatory
 • 3027 TERYT (TERC)
Herb powiatu tureckiego
powiat turecki herb
Flaga powiatu tureckiego
powiat turecki flaga

powiat turecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku
632234300
632234318
ul. Św. Floriana 2
62-700 Turek
Komenda Powiatowa Policji w Turku
63 289 82 00
63 289 82 15
ul. Legionów Polskich 3
62-700 Turek
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku
63 289 61 67
63 289 61 67
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Turku
063 280 36 82
063 280 36 99
ul. Uniejowska 1a
62-700 Turek
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
063 28 01 100
063 280 11 01
ul. Folwarczna 12
62-700 Turek
Starostwo Powiatowe w Turku
(63) 222-32-00
(63) 278-83-19
ul. Kaliska
62-700 Turek

Powiat turecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat turecki ma 81 377 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tureckiego w 2050 roku wynosi 73 889, z czego 37 371 to kobiety, a 36 518 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tureckiego zawarli w 2022 roku 343 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców powiatu tureckiego jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat turecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -251. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,08 na 1000 mieszkańców powiatu tureckiego. W 2022 roku urodziło się 730 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,4% zgonów w powiecie tureckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,8% zgonów w powiecie tureckim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tureckiego przypada 12.03 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 882 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 973 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tureckiego -91. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  60,1% mieszkańców powiatu tureckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tureckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 81 377 Liczba mieszkańców
 • 41 646 Kobiety
 • 39 731 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tureckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tureckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tureckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tureckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73 889 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 37 371 Kobiety
 • 36 518 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tureckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tureckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tureckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tureckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,2 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat turecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tureckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat turecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat turecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat turecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • pow. turecki
  26,6%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,5%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,4%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,6%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat turecki
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tureckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  4,2
  Wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. turecki
  1,2
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 343 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tureckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -251 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -87 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -164 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tureckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tureckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tureckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tureckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 730 Urodzenia żywe
 • 381 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 349 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. turecki
  9,0
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  40,0
  Wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 343 g Średnia waga noworodków
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 442 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 343 g
  Województwo
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 225 Waga 3500g - 3999g
 • 225
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. turecki
  1,48
  Wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,77
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat turecki
  0,74
  Wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie tureckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 981 Zgony
 • 468 Kobiety
  (Zgony)
 • 513 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  10,9
  Polska
  11,9
 • 134,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. turecki
  134,4
  Wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat turecki
  5,5
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,5
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tureckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. turecki
  26,4%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Kraj
  34,8%
 • 18,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,8%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. turecki
  5,6%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 167 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 235,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  235,7
  Województwo
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 331,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 365,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 294,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat turecki
  331,0
  Województwo
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 54,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  54,6
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 40,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  40,6
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 2,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  6,8
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,2%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie tureckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. turecki
  33,0
  woj. wielkopolskie
  24,0
  Cała Polska
  38,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat turecki
  13,0
  Wielkopolskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu10
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 4 trzeźwy
 • 10 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie5
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony1
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 3 renta
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 882 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 457 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 425 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 973 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 514 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 459 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -97 Saldo migracji
 • -58 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -91 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tureckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat turecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat turecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie tureckim oddano do użytku 183 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tureckim to 27 837 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 342 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tureckim to 4,54 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie tureckim to 132,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,42% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,71% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,56% mieszkań posiada łazienkę, 84,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,04% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie tureckim 216 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 243 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 999 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 22 transakcje (mediana cen - 4 061 zł/m2, średnia - 4 391 zł/m2), a na rynku wtórnym 194 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 255 zł/m2, średnia - 3 940 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 243 zł
 • Tutaj
  4 243 zł
  Wielkopolskie
  5 109 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 4 243 zł Ogółem
 • 4 243 zł
 • 4 600 zł do 40 m2
 • 4 600 zł
 • 4 121 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 121 zł
 • 3 985 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 985 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 999 zł
 • Powiat
  3 999 zł
  Województwo
  5 354 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 3 999 zł Ogółem
 • 3 999 zł
 • 4 187 zł do 40 m2
 • 4 187 zł
 • 3 970 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 970 zł
 • 3 943 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 943 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 216
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m261
  • od 40,1 do 60 m2126
  • od 60,1 do 80 m228
  • od 80,1 m20
 • 61 do 40 m2
 • 126 od 40,1 do 60 m2
 • 28 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie tureckim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 061 zł
 • pow. turecki
  4 061 zł
  Wielkopolskie
  5 783 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 4 061 zł Ogółem
 • 4 061 zł
 • 3 921 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 921 zł
 • 4 797 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 797 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 391 zł
 • powiat turecki
  4 391 zł
  Wielkopolskie
  5 980 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 4 391 zł Ogółem
 • 4 391 zł
 • 4 038 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 038 zł
 • 4 594 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 594 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 22
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 255 zł
 • Powiat
  4 255 zł
  Województwo
  4 599 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 4 255 zł Ogółem
 • 4 255 zł
 • 4 626 zł do 40 m2
 • 4 626 zł
 • 4 164 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 164 zł
 • 3 577 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 577 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 940 zł
 • pow. turecki
  3 940 zł
  Województwo
  4 719 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 3 940 zł Ogółem
 • 3 940 zł
 • 4 197 zł do 40 m2
 • 4 197 zł
 • 3 965 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 965 zł
 • 3 395 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 395 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 194
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m260
  • od 40,1 do 60 m2118
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m20
 • 60 do 40 m2
 • 118 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 837 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 342,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. turecki
  342,10
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat turecki
  86,50 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. turecki
  29,60 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,38
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,92
  Województwo
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. turecki
  0,67
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 183 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  2,25
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 830 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat turecki
  4,54
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 10,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,20
  Wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 24 165 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  132,0 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,30 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat turecki
  97,42%
  Wielkopolskie
  98,04%
  Polska
  97,71%
 • 93,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  93,71%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Cały kraj
  95,10%
 • 90,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. turecki
  90,56%
  Województwo
  95,43%
  Cała Polska
  93,66%
 • 84,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat turecki
  84,08%
  Województwo
  86,82%
  Cała Polska
  85,62%
 • 8,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  8,04%
  woj. wielkopolskie
  55,85%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat turecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie tureckim na 1000 mieszkańców pracuje 406osób . Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tureckim wynosiło w 2022 roku 4,0% (4,0% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tureckim wynosiło 5 049,40 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tureckiego 7 681 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 345 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 336.

  17,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tureckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,7% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 406 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat turecki
  406,0
  woj. wielkopolskie
  440,0
  Kraj
  402,0
 • 4,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,0% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Powiat
  4,0%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tureckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tureckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tureckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 049 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 049 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tureckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 681 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 345 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 336 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,7% Przemysł i budownictwo
 • 35,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 30,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tureckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat turecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,3
  Wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,6
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 109,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. turecki
  109,1
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat turecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie tureckim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 196 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 612 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 731 nowych podmiotów, a 369 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (886) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (576) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (724) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (320) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tureckim najwięcej (389) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 933) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (159) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,6% (2 674) podmiotów, a 65,4% (5 363) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tureckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 196 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 159 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 674 Przemysł i budownictwo
 • 5 363 Pozostała działalność
 • 731 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tureckim w 2022 roku
 • 369 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tureckim w 2022 roku
 • 6 612 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 933 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 933
 • 213 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 213
 • 40 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 40
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 8 186 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 186
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 487 Spółki handlowe ogółem
 • 487
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 389  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 389
 • 31    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 31
 • 296 Spółki cywilne ogółem
 • 296
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 612 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 832 Budownictwo
 • 1 832
 • 1 457 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 457
 • 585 Przetwórstwo przemysłowe
 • 585
 • 482 Transport i gospodarka magazynowa
 • 482
 • 469 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 469
 • 423 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 423
 • 340 Pozostała działalność
 • 340
 • 189 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 189
 • 160 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 160
 • 144 Informacja i komunikacja
 • 144
 • 137 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 137
 • 129 Edukacja
 • 129
 • 114 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 114
 • 51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 51
 • 50 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 50
 • 41 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 41
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat turecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie tureckim stwierdzono 1 656 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,31 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tureckim wynosi 87,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tureckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,43 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 7,14 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,41 (73%), drogowe - 1,72 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 656 Przestępstwa ogółem
 • 1 656
 • 1 176 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 176
 • 278 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 278
 • 140 Przestępstwa drogowe
 • 140
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 582 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 582
 • 20,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,31
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 14,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat turecki
  14,43
  Województwo
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 3,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,41
  Województwo
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,72
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat turecki
  0,23
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 7,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,14
  Województwo
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  72%
  Polska
  71%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  90%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  74%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. turecki
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  70%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Powiat turecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tureckiego wyniosła w 2022 roku 127,0 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu tureckiego - 42.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,3 mln złotych, czyli 22,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tureckiego wyniosła w 2022 roku 120,0 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.1%). W budżecie powiatu tureckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 282 złotych na mieszkańca (19,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tureckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tureckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tureckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,9 mln

  841(100%)

  75,7 mln

  899(100%)

  82,4 mln

  978(100%)

  91,2 mln

  1,1 tys(100%)

  94,5 mln

  1,1 tys(100%)

  101,5 mln

  1,2 tys(100%)

  98,5 mln

  1,2 tys(100%)

  127,0 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,3 mln

  347(41.2%)

  28,1 mln

  333(37.1%)

  32,8 mln

  389(39.8%)

  37,9 mln

  451(41.6%)

  41,7 mln

  497(44.1%)

  40,2 mln

  480(39.6%)

  41,8 mln

  502(42.4%)

  53,5 mln

  657(42.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,8 mln

  93,0(11.1%)

  8,0 mln

  94,9(10.6%)

  8,5 mln

  101(10.4%)

  9,2 mln

  109(10.1%)

  9,0 mln

  107(9.5%)

  9,0 mln

  108(8.9%)

  9,9 mln

  119(10%)

  15,0 mln

  185(11.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,9 mln

  141(16.8%)

  12,8 mln

  151(16.9%)

  10,0 mln

  119(12.2%)

  10,6 mln

  126(11.6%)

  11,1 mln

  133(11.8%)

  12,8 mln

  154(12.7%)

  13,1 mln

  157(13.3%)

  14,8 mln

  182(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,2 mln

  73,3(8.7%)

  7,6 mln

  89,9(10%)

  10,9 mln

  129(13.2%)

  7,4 mln

  87,6(8.1%)

  7,8 mln

  93,5(8.3%)

  13,4 mln

  160(13.2%)

  10,6 mln

  128(10.8%)

  13,6 mln

  167(10.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  23,9(2.8%)

  5,4 mln

  64,5(7.2%)

  2,4 mln

  28,4(2.9%)

  6,0 mln

  71,6(6.6%)

  5,7 mln

  67,6(6%)

  6,2 mln

  74,0(6.1%)

  3,2 mln

  38,3(3.2%)

  8,0 mln

  98,8(6.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  47,9(5.7%)

  4,1 mln

  48,9(5.4%)

  4,3 mln

  51,4(5.3%)

  4,7 mln

  55,6(5.1%)

  5,1 mln

  61,0(5.4%)

  5,9 mln

  70,3(5.8%)

  6,1 mln

  73,1(6.2%)

  7,2 mln

  88,5(5.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  41,3(4.9%)

  3,3 mln

  38,6(4.3%)

  3,3 mln

  38,9(4%)

  3,4 mln

  40,6(3.7%)

  3,8 mln

  44,9(4%)

  3,7 mln

  43,7(3.6%)

  3,7 mln

  44,0(3.7%)

  4,8 mln

  58,9(3.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  37,3(4.4%)

  3,1 mln

  36,6(4.1%)

  3,3 mln

  39,2(4%)

  4,0 mln

  47,0(4.3%)

  3,5 mln

  41,2(3.7%)

  3,3 mln

  39,9(3.3%)

  3,5 mln

  41,8(3.5%)

  3,9 mln

  47,6(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  14,9(1.8%)

  1,5 mln

  17,8(2%)

  1,5 mln

  17,5(1.8%)

  2,8 mln

  33,1(3.1%)

  1,5 mln

  17,9(1.6%)

  1,7 mln

  20,0(1.6%)

  1,8 mln

  21,1(1.8%)

  973,5 tys

  12,0(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  202,8 tys

  2,4(0.3%)

  214,5 tys

  2,5(0.3%)

  242,0 tys

  2,9(0.3%)

  188,8 tys

  2,2(0.2%)

  335,1 tys

  4,0(0.4%)

  412,0 tys

  4,9(0.4%)

  463,8 tys

  5,6(0.5%)

  775,1 tys

  9,5(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  204,7 tys

  2,4(0.3%)

  200,8 tys

  2,4(0.3%)

  192,4 tys

  2,3(0.2%)

  247,9 tys

  2,9(0.3%)

  268,1 tys

  3,2(0.3%)

  208,5 tys

  2,5(0.2%)

  293,2 tys

  3,5(0.3%)

  312,2 tys

  3,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  366,8 tys

  4,3(0.5%)

  331,5 tys

  3,9(0.4%)

  320,0 tys

  3,8(0.4%)

  280,8 tys

  3,3(0.3%)

  350,3 tys

  4,2(0.4%)

  297,0 tys

  3,6(0.3%)

  309,8 tys

  3,7(0.3%)

  307,7 tys

  3,8(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  320,8 tys

  3,8(0.5%)

  260,9 tys

  3,1(0.3%)

  232,0 tys

  2,8(0.3%)

  176,3 tys

  2,1(0.2%)

  233,6 tys

  2,8(0.2%)

  170,8 tys

  2,0(0.2%)

  66,3 tys

  0,8(0.1%)

  212,0 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  196,3 tys

  2,3(0.3%)

  136,1 tys

  1,6(0.2%)

  163,9 tys

  1,9(0.2%)

  224,7 tys

  2,7(0.2%)

  217,3 tys

  2,6(0.2%)

  70,0 tys

  0,8(0.1%)

  161,2 tys

  1,9(0.2%)

  209,5 tys

  2,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  90,0 tys

  1,1(0.1%)

  190,0 tys

  2,3(0.3%)

  200,0 tys

  2,4(0.2%)

  239,0 tys

  2,8(0.3%)

  104,2 tys

  1,2(0.1%)

  128,3 tys

  1,5(0.1%)

  151,3 tys

  1,8(0.2%)

  197,8 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,2(0.2%)

  186,6 tys

  2,2(0.2%)

  187,1 tys

  2,2(0.2%)

  187,5 tys

  2,2(0.2%)

  186,3 tys

  2,2(0.2%)

  195,7 tys

  2,4(0.2%)

  190,5 tys

  2,3(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  34,5 tys

  0,4(0%)

  40,2 tys

  0,5(0%)

  47,8 tys

  0,6(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  119,9 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  376,1 tys

  4,5(0.5%)

  368,3 tys

  4,4(0.5%)

  379,6 tys

  4,5(0.5%)

  351,7 tys

  4,2(0.4%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  297,3 tys

  3,6(0.3%)

  89,7 tys

  1,1(0.1%)

  26,2 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tureckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tureckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tureckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,7 mln

  886(100%)

  77,9 mln

  924(100%)

  83,7 mln

  993(100%)

  88,6 mln

  1,1 tys(100%)

  96,5 mln

  1,1 tys(100%)

  115,6 mln

  1,4 tys(100%)

  109,8 mln

  1,3 tys(100%)

  120,0 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,3 mln

  419(47.3%)

  35,0 mln

  415(44.9%)

  35,0 mln

  415(41.8%)

  35,6 mln

  423(40.1%)

  40,0 mln

  477(41.5%)

  60,4 mln

  723(52.3%)

  55,1 mln

  662(50.2%)

  58,3 mln

  717(48.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,9 mln

  189(21.3%)

  17,3 mln

  206(22.2%)

  18,4 mln

  219(22%)

  20,6 mln

  245(23.3%)

  21,7 mln

  259(22.5%)

  20,8 mln

  249(18%)

  23,1 mln

  278(21.1%)

  26,4 mln

  324(22%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  106(12%)

  9,9 mln

  118(12.8%)

  9,3 mln

  110(11.1%)

  9,8 mln

  116(11%)

  10,2 mln

  122(10.6%)

  12,0 mln

  144(10.4%)

  12,0 mln

  144(10.9%)

  13,3 mln

  164(11.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  47,5(5.4%)

  4,1 mln

  48,5(5.2%)

  4,3 mln

  51,2(5.2%)

  4,6 mln

  54,9(5.2%)

  5,0 mln

  59,4(5.2%)

  5,8 mln

  69,0(5%)

  5,9 mln

  70,8(5.4%)

  7,0 mln

  86,0(5.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  496,6 tys

  5,9(0.7%)

  301

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  51,5(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  16,7(1.9%)

  1,6 mln

  18,4(2%)

  1,5 mln

  17,2(1.7%)

  1,5 mln

  18,3(1.7%)

  2,5 mln

  30,0(2.6%)

  1,5 mln

  18,4(1.3%)

  2,0 mln

  23,5(1.8%)

  1,9 mln

  23,2(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  15,5(1.8%)

  1,4 mln

  16,4(1.8%)

  3,3 mln

  39,2(4%)

  4,9 mln

  58,1(5.5%)

  4,6 mln

  54,9(4.8%)

  6,0 mln

  71,8(5.2%)

  2,2 mln

  26,6(2%)

  1,7 mln

  21,3(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  715,4 tys

  8,5(1%)

  945,0 tys

  11,2(1.2%)

  1,0 mln

  12,4(1.2%)

  1,6 mln

  18,8(1.8%)

  1,2 mln

  13,7(1.2%)

  1,2 mln

  14,2(1%)

  1,4 mln

  16,4(1.2%)

  1,6 mln

  19,6(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  22,4(2.5%)

  1,5 mln

  17,2(1.9%)

  1,2 mln

  14,3(1.4%)

  2,3 mln

  27,4(2.6%)

  1,3 mln

  15,4(1.3%)

  2,9 mln

  34,2(2.5%)

  2,6 mln

  31,7(2.4%)

  1,2 mln

  15,0(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  253,3 tys

  3,0(0.3%)

  2,0 mln

  23,5(2.5%)

  3,9 mln

  46,0(4.6%)

  1,4 mln

  16,1(1.5%)

  6,5 mln

  77,2(6.7%)

  1,5 mln

  17,4(1.3%)

  2,5 mln

  30,2(2.3%)

  1,2 mln

  14,7(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  372,1 tys

  4,4(0.5%)

  213,8 tys

  2,5(0.3%)

  215,2 tys

  2,6(0.3%)

  243,1 tys

  2,9(0.3%)

  245,8 tys

  2,9(0.3%)

  341,0 tys

  4,1(0.3%)

  285,4 tys

  3,4(0.3%)

  616,7 tys

  7,6(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  950,7 tys

  11,3(1.3%)

  851,2 tys

  10,1(1.1%)

  974,3 tys

  11,6(1.2%)

  1,7 mln

  20,5(1.9%)

  904,2 tys

  10,8(0.9%)

  722,2 tys

  8,6(0.6%)

  588,4 tys

  7,1(0.5%)

  471,5 tys

  5,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  352,1 tys

  4,2(0.5%)

  355,4 tys

  4,2(0.5%)

  443,4 tys

  5,3(0.5%)

  248,7 tys

  3,0(0.3%)

  303,3 tys

  3,6(0.3%)

  155,7 tys

  1,9(0.1%)

  138,8 tys

  1,7(0.1%)

  286,4 tys

  3,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,2(0.2%)

  186,6 tys

  2,2(0.2%)

  187,1 tys

  2,2(0.2%)

  187,5 tys

  2,2(0.2%)

  186,3 tys

  2,2(0.2%)

  195,7 tys

  2,4(0.2%)

  190,5 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  30,3(3.4%)

  2,4 mln

  28,6(3.1%)

  2,2 mln

  26,1(2.6%)

  2,1 mln

  25,0(2.4%)

  62,8 tys

  0,7(0.1%)

  294,0 tys

  3,5(0.3%)

  71,8 tys

  0,9(0.1%)

  128,9 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  149,3 tys

  1,8(0.2%)

  122,2 tys

  1,5(0.2%)

  146,7 tys

  1,7(0.2%)

  108,6 tys

  1,3(0.1%)

  114,0 tys

  1,4(0.1%)

  135,9 tys

  1,6(0.1%)

  119,2 tys

  1,4(0.1%)

  121,9 tys

  1,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  34,5 tys

  0,4(0%)

  40,2 tys

  0,5(0%)

  47,8 tys

  0,6(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  96,0 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  1,2(0.1%)

  100,0 tys

  1,2(0.1%)

  139,0 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,7 tys

  0,3(0%)

  50,0 tys

  0,6(0%)

  64,6 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  11,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat turecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 878 mieszkańców powiatu tureckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 685 kobiet oraz 10 193 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców powiatu tureckiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tureckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tureckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (23,4%).

  W roku 2021 w powiecie tureckim mieściły się 23 przedszkola, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 467 dzieci (1 195 dziewczynek oraz 1 272 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tureckim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 73 oddziałów uczęszczało 1 660 dzieci (819 dziewczynek oraz 841 chłopców). Dostępnych było 1 549 miejsc.

  17,5% mieszkańców powiatu tureckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 872 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 34 szkoły podstawowe, w których w 436 oddziałach uczyło się 7 313 uczniów (3 583 kobiety oraz 3 730 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie tureckim placówkę miały 43 szkoły podstawowe, w których w 343 oddziałach uczyło się 5 704 uczniów (2 811 kobiet oraz 2 893 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,82.

  W powiecie tureckim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 40 oddziałach uczyło się 1 142 uczniów (731 kobiet oraz 411 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 327 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tureckim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 746 uczniów (1 075 kobiet oraz 671 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 512 absolwentów.

  W powiecie tureckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 29 oddziałach uczyło się 618 uczniów (219 kobiet oraz 399 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,6 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców powiatu tureckiego w wieku potencjalnej nauki (27,5% kobiet i 27,2% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat turecki
  18,2%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. turecki
  33,3%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. turecki
  21,2%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  25,6%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat turecki
  16,3%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 17,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 872 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat turecki
  872,0
  Województwo
  902,0
  Polska
  883,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat turecki
  1,01
  Województwo
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 118 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 569 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat turecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 467 Dzieci
 • 1 195 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 272 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 63 2 lata i mniej
 • 63
 • 539 3 lata
 • 539
 • 650 4 lata
 • 650
 • 628 5 lata
 • 628
 • 573 6 lat
 • 573
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 255 3 lata
 • 255
 • 330 4 lata
 • 330
 • 299 5 lata
 • 299
 • 275 6 lat
 • 275
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 284 3 lata
 • 284
 • 320 4 lata
 • 320
 • 329 5 lata
 • 329
 • 298 6 lat
 • 298
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 752 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 183,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 182,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 44,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat turecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 414 Oddziały
 • 7 251 Uczniowie
 • 3 565 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 686 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 870 Uczniowie w 1 klasie
 • 428 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 442 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 823 Absolwenci
 • 391 Kobiety
  (absolwenci)
 • 432 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,0%
  71,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. turecki
  16,8
  Wielkopolskie
  17,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,5
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 594,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 514,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. turecki
  95,82
  woj. wielkopolskie
  97,57
  Kraj
  95,71
 • 95,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,31
  Wielkopolskie
  96,51
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat turecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat turecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat turecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 1 012 Uczniowie
 • 687 Kobiety
  (uczniowie)
 • 325 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,9%
  32,1%
 • 249 Uczniowie w 1 klasie
 • 171 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 273 Absolwenci
 • 183 Kobiety
  (absolwenci)
 • 90 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 130 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,8%
  66,2%
 • 54 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat turecki
  28,6
  Województwo
  26,2
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 68,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 55,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat turecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,0%
  35,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat turecki
  21,3
  Wielkopolskie
  21,5
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,3
 • 26,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,0
 • 3,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat turecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat turecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat turecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat turecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tureckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie tureckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • hostele: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie tureckim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie tureckim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 770 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 268 (uczestnicy: 40 909)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 1 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 870)
  • koncerty: 36 (uczestnicy: 12 673)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 30 (uczestnicy: 973)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 15 576)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 1 341)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 2 380)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 73 (uczestnicy: 1 484)
  • inne: 31 (uczestnicy: 1 712)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 821)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 194)
  • taneczne: 8 (członkowie: 114)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 77)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 345)
  • inne: 5 (członkowie: 61)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 153)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 14)
  • tańca: 3 (absolwenci: 40)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 39)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 624)
  • teatralne: 6 (członkowie: 100)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 133)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 81)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 81)
  • taneczne: 12 (członkowie: 199)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tureckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 237 miejscami na widowni. Odbyło się 398 seansów, na które przyszło 20 467 widzów, w tym 124 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 745 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tureckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 711 zwiedzających, co daje 823 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tureckim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 205 333 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 29 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 224 641 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 90
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tureckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 49 296 wolumenów w tym ziobry specjalne: 538. Odnotowano 422 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 162 wolumeny. Odnotowano 1 199 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tureckim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 833 członków. Zarejestrowano 1 911 ćwiczących (mężczyźni: 1 469, kobiety: 442, chłopcy do lat 18: 1 113, dziewczęta do lat 18: 391). Aktywnych było 56 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (41) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tureckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat turecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat turecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie tureckim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 34,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,9 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 58,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie tureckim zarejestrowanych było 87 296 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 61 983 samochodów osobowych (758,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 729 samochodów ciężarowych (125,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 225 autobusów (2,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 537 ciągników siodłowych (18,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6 521 motocykli (79,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie tureckim znajdowało się 31 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 50 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 50 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie tureckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 32 Ranni
  (rok 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 25 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tureckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 34,41 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  34,4
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 4,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. turecki
  4,9
  Wielkopolskie
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 39,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  39,3
  Województwo
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 6,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. turecki
  6,9
  Wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  6,6
 • 58,42 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  58,4
  woj. wielkopolskie
  80,8
  Cała Polska
  77,6
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  14,3
  Województwo
  9,3
  Polska
  8,9
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  114,3
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 87 296 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tureckim w 2021 roku
 • 61 983 Samochody osobowe
 • 8 729 Samochody ciężarowe
 • 35 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 225 Autobusy
 • 588 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 537 Ciągniki samochodowe
 • 1 537   Ciągniki siodłowe
 • 7 713 Ciągniki rolnicze
 • 6 521 Motocykle
 • 2 957   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 234 Motorowery
 • 61 983Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Samochody osobowe w powiecie tureckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 758,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. turecki
  758,6
  woj. wielkopolskie
  735,7
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 703
  • 1400-1649 kg14 855
  • 1650-1899 kg15 352
  • 1900 kg i więcej19 073
 • 12 703 do 1399 kg
 • 14 855 1400-1649 kg
 • 15 352 1650-1899 kg
 • 19 073 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 945 do 1399 cm3
 • 21 945
 • 35 336 1400-1999 cm3
 • 35 336
 • 4 702 2000 i więcej cm3
 • 4 702
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tureckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 231
  • olej napędowy25 678
  • gaz (LPG)7 236
  • pozostałe838
 • 28 231 benzyna
 • 25 678 olej napędowy
 • 7 236 gaz (LPG)
 • 838 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 494 do 1 roku
 • 494
 • 629 2 lata
 • 629
 • 819 3 lata
 • 819
 • 2 204 4-5 lat
 • 2 204
 • 2 526 6-7 lat
 • 2 526
 • 3 029 8-9 lat
 • 3 029
 • 3 990 10-11 lat
 • 3 990
 • 10 218 12-15 lat
 • 10 218
 • 12 617 16-20 lat
 • 12 617
 • 8 795 21-25 lat
 • 8 795
 • 5 691 26-30 lat
 • 5 691
 • 10 971 31 lat i więcej
 • 10 971
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tureckim
 • pow. turecki
  19,5 lat
  Wielkopolskie
  18,7 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 8 729Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tureckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 125,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  125,6
  Województwo
  127,3
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 553 do 999 kg
 • 3 553
 • 2 810 1000-1499 kg
 • 2 810
 • 657 1500-2999 kg
 • 657
 • 124 3000-3499 kg
 • 124
 • 196 3500-4999 kg
 • 196
 • 583 5000-6999 kg
 • 583
 • 307 7000-9999 kg
 • 307
 • 361 10000-14999 kg
 • 361
 • 138 15000 kg i więcej
 • 138
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 242
  • olej napędowy6 425
  • gaz (LPG)202
  • pozostałe860
 • 1 242 benzyna
 • 6 425 olej napędowy
 • 202 gaz (LPG)
 • 860 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 198 do 1 roku
 • 198
 • 163 2 lata
 • 163
 • 209 3 lata
 • 209
 • 465 4-5 lat
 • 465
 • 487 6-7 lat
 • 487
 • 485 8-9 lat
 • 485
 • 620 10-11 lat
 • 620
 • 1 298 12-15 lat
 • 1 298
 • 1 290 16-20 lat
 • 1 290
 • 1 092 21-25 lat
 • 1 092
 • 677 26-30 lat
 • 677
 • 1 745 31 lat i więcej
 • 1 745
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tureckim
 • powiat turecki
  18,7 lat
  Województwo
  18,5 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 225Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Autobusy w powiecie tureckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,7
  Województwo
  2,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy179
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe32
 • 14 benzyna
 • 179 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 32 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 2 lata
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 34 16-20 lat
 • 34
 • 51 21-25 lat
 • 51
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tureckim
 • pow. turecki
  24,5 lat
  Wielkopolskie
  22,0 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 1 537Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tureckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 18,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  18,5
  Wielkopolskie
  19,0
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 343
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe192
 • 2 benzyna
 • 1 343 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 192 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 65 do 1 roku
 • 65
 • 63 2 lata
 • 63
 • 96 3 lata
 • 96
 • 254 4-5 lat
 • 254
 • 209 6-7 lat
 • 209
 • 205 8-9 lat
 • 205
 • 120 10-11 lat
 • 120
 • 148 12-15 lat
 • 148
 • 110 16-20 lat
 • 110
 • 110 21-25 lat
 • 110
 • 70 26-30 lat
 • 70
 • 87 31 lat i więcej
 • 87
 • 11,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tureckim
 • pow. turecki
  11,4 lat
  woj. wielkopolskie
  11,1 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 6 521Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Motocykle w powiecie tureckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 79,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat turecki
  79,8
  Wielkopolskie
  52,0
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 38 2 lata
 • 38
 • 43 3 lata
 • 43
 • 106 4-5 lat
 • 106
 • 163 6-7 lat
 • 163
 • 120 8-9 lat
 • 120
 • 168 10-11 lat
 • 168
 • 613 12-15 lat
 • 613
 • 561 16-20 lat
 • 561
 • 567 21-25 lat
 • 567
 • 280 26-30 lat
 • 280
 • 3 816 31 lat i więcej
 • 3 816
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tureckim
 • pow. turecki
  27,2 lat
  woj. wielkopolskie
  24,4 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 19 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tureckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 328,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. turecki
  328,0 km
  woj. wielkopolskie
  848,7 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 3,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  3,8 km
  Województwo
  7,3 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 50 Liczba licencji na taksówki
 • 50 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami