Powiat turecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat turecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 83 599 Liczba mieszkańców
 • 929 km2 Powierzchnia
 • 91 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,8% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Seńko Starosta
 • ul. Kaliska 59, 62-700 Turek Adres starostwa powiatowego
 • PTU Tablice rejestracyjne
Powiat turecki na mapie
Identyfikatory
 • 3027 TERYT (TERC)
Herb powiatu tureckiego
powiat turecki herb
Flaga powiatu tureckiego
powiat turecki flaga

powiat turecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku
632234300
632234318
ul. Św. Floriana 2
62-700 Turek
Komenda Powiatowa Policji w Turku
63 289 82 00
63 289 82 15
ul. Legionów Polskich 3
62-700 Turek
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku
63 289 61 67
63 289 61 67
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Turku
063 280 36 82
063 280 36 99
ul. Uniejowska 1a
62-700 Turek
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
063 28 01 100
063 280 11 01
ul. Folwarczna 12
62-700 Turek
Starostwo Powiatowe w Turku
(63) 222-32-00
(63) 278-83-19
ul. Kaliska
62-700 Turek

Powiat turecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat turecki ma 83 599 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tureckiego w 2050 roku wynosi 73 889, z czego 37 371 to kobiety, a 36 518 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tureckiego zawarli w 2019 roku 368 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców powiatu tureckiego jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat turecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -59. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,70 na 1000 mieszkańców powiatu tureckiego. W 2019 roku urodziło się 816 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,3% zgonów w powiecie tureckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w powiecie tureckim były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tureckiego przypada 10.42 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 925 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 147 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tureckiego -222. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 10.

  60,5% mieszkańców powiatu tureckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tureckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 83 599 Liczba mieszkańców
 • 42 722 Kobiety
 • 40 877 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tureckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tureckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tureckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tureckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 73 889 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 37 371 Kobiety
 • 36 518 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tureckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tureckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tureckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tureckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,0 lat
  Wielkopolskie
  40,9 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat turecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tureckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,0%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  60,0%
  Województwo
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat turecki
  9,6%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,2%
  Wielkopolskie
  4,1%
  Polska
  5,0%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • pow. turecki
  0,1%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tureckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,4
  woj. wielkopolskie
  5,0
  Cała Polska
  4,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. turecki
  1,4
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 368 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tureckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -59 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -47 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,7
  Wielkopolskie
  0,9
  Cały kraj
  -0,9
 • -2,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tureckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tureckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tureckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tureckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 816 Urodzenia żywe
 • 396 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 420 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,7
  Województwo
  10,7
  Kraj
  9,8
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. turecki
  37,3
  Wielkopolskie
  43,4
  Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 386 g Średnia waga noworodków
 • 3 302 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 471 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 386 g
  Województwo
  3 413 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 69 Waga 4000g - 4499g
 • 69
 • 234 Waga 3500g - 3999g
 • 234
 • 261 Waga 3000g - 3499g
 • 261
 • 115 Waga 2500g - 2999g
 • 115
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat turecki
  1,26
  Wielkopolskie
  1,51
  Cała Polska
  1,38
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,73
  Polska
  0,67
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. turecki
  0,74
  Wielkopolskie
  0,90
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie tureckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 875 Zgony
 • 408 Kobiety
  (Zgony)
 • 467 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat turecki
  10,4
  woj. wielkopolskie
  9,8
  Kraj
  10,7
 • 107,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  107,2
  woj. wielkopolskie
  91,4
  Polska
  109,3
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  woj. wielkopolskie
  3,2
  Kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat turecki
  3,3
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tureckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. turecki
  39,3%
  Województwo
  36,2%
  Cała Polska
  39,4%
 • 24,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat turecki
  24,9%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  26,5%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,9%
  Województwo
  6,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,4
  Kraj
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  63,6
  Polska
  70,4
 • 259,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  259,5
  Województwo
  281,3
  Cały kraj
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  266,0
  Cały kraj
  261,3
 • 409,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 417,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 401,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  409,5
  woj. wielkopolskie
  354,7
  Cała Polska
  421,0
 • 75,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  75,2
  Województwo
  61,6
  Kraj
  69,5
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  39,7
  Wielkopolskie
  38,7
  Polska
  35,1
 • 9,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. turecki
  9,3
  woj. wielkopolskie
  8,4
  Cała Polska
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat turecki
  1,0%
  Wielkopolskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie tureckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  15,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cała Polska
  31,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 925 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 502 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 423 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 147 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 631 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 516 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -212 Saldo migracji
 • -129 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -83 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -222 Saldo migracji wewnętrznych
 • -129 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -93 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 10 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tureckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat turecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat turecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie tureckim oddano do użytku 122 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tureckim to 26 591 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 317 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tureckim to 5,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie tureckim to 135,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,53% mieszkań posiada łazienkę, 75,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 6,29% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie tureckim 115 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 237 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 272 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 10 transakcji (mediana cen - 3 608 zł/m2, średnia - 3 608 zł/m2), a na rynku wtórnym 105 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 139 zł/m2, średnia - 3 244 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 237 zł
 • pow. turecki
  3 237 zł
  Wielkopolskie
  4 212 zł
  Polska
  4 829 zł
 • 3 237 zł Ogółem
 • 3 237 zł
 • 3 045 zł do 40 m2
 • 3 045 zł
 • 3 318 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 318 zł
 • 3 283 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 283 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 272 zł
 • powiat turecki
  3 272 zł
  Wielkopolskie
  4 366 zł
  Cały kraj
  5 202 zł
 • 3 272 zł Ogółem
 • 3 272 zł
 • 3 084 zł do 40 m2
 • 3 084 zł
 • 3 297 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 297 zł
 • 3 424 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 424 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 115
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m271
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 32 do 40 m2
 • 71 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie tureckim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 608 zł
 • Powiat
  3 608 zł
  Województwo
  4 421 zł
  Kraj
  5 395 zł
 • 3 608 zł Ogółem
 • 3 608 zł
 • 3 630 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 630 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 608 zł
 • pow. turecki
  3 608 zł
  Województwo
  4 695 zł
  Kraj
  5 752 zł
 • 3 608 zł Ogółem
 • 3 608 zł
 • 3 705 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 705 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 10
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m29
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 9 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 139 zł
 • pow. turecki
  3 139 zł
  Wielkopolskie
  3 889 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 3 139 zł Ogółem
 • 3 139 zł
 • 3 081 zł do 40 m2
 • 3 081 zł
 • 3 266 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 266 zł
 • 3 283 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 283 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 244 zł
 • powiat turecki
  3 244 zł
  Województwo
  4 028 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 3 244 zł Ogółem
 • 3 244 zł
 • 3 104 zł do 40 m2
 • 3 104 zł
 • 3 246 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 246 zł
 • 3 424 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 424 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 105
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m231
  • od 40,1 do 60 m262
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 31 do 40 m2
 • 62 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 26 591 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 317,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. turecki
  317,00
  Województwo
  357,80
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 84,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,20 m2
  woj. wielkopolskie
  81,60 m2
  Kraj
  74,40 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,70 m2
  Województwo
  29,20 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. turecki
  4,28
  Województwo
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 3,15 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,15
  woj. wielkopolskie
  2,80
  Polska
  2,59
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat turecki
  0,74
  woj. wielkopolskie
  0,69
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 122 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,46
  Wielkopolskie
  6,30
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 693 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,68
  Województwo
  3,93
  Kraj
  3,77
 • 8,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  8,29
  Województwo
  24,75
  Polska
  21,77
 • 16 508 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 135,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat turecki
  135,3 m2
  Wielkopolskie
  91,6 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,20 m2
  Wielkopolskie
  0,58 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. turecki
  96,72%
  Województwo
  98,58%
  Cała Polska
  96,93%
 • 90,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat turecki
  90,42%
  Województwo
  96,26%
  Cała Polska
  93,92%
 • 86,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  86,53%
  woj. wielkopolskie
  94,11%
  Cała Polska
  91,66%
 • 75,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat turecki
  75,67%
  woj. wielkopolskie
  84,15%
  Kraj
  82,84%
 • 6,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  6,29%
  woj. wielkopolskie
  54,16%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat turecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie tureckim na 1000 mieszkańców pracuje 238osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 50,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tureckim wynosiło w 2020 roku 4,5% (5,7% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tureckim wynosiło 3 862,59 PLN, co odpowiada 74.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tureckiego 7 681 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 345 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 336.

  31,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tureckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,2% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 238 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  238,0
  Województwo
  285,0
  Kraj
  255,0
 • 3,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,2% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Powiat
  4,5%
  Wielkopolskie
  3,7%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tureckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tureckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tureckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 863 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 863 PLN
  Wielkopolskie
  4 687 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tureckim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 681 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 345 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 336 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 32,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,3% Pozostałe
 • 24,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tureckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19 946 Pracujący ogółem
 • 10 052 Kobiety
 • 9 894 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tureckim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat turecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 65,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. turecki
  65,2
  Województwo
  67,5
  Kraj
  68,0
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,7
  woj. wielkopolskie
  34,9
  Cała Polska
  37,5
 • 107,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat turecki
  107,0
  Województwo
  106,7
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat turecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie tureckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 602 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 155 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 705 nowych podmiotów, a 320 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (886) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (576) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (724) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (320) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tureckim najwięcej (286) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 329) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (140) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,3% (2 376) podmiotów, a 66,9% (5 086) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tureckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 602 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 140 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 376 Przemysł i budownictwo
 • 5 086 Pozostała działalność
 • 705 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tureckim w 2020 roku
 • 320 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tureckim w 2020 roku
 • 6 155 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 329 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 329
 • 223 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 223
 • 40 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 40
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 7 592 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 592
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 390 Spółki handlowe ogółem
 • 390
 • 37  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 286  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 286
 • 32    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 286 Spółki cywilne ogółem
 • 286
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 155 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 569 Budownictwo
 • 1 569
 • 1 487 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 487
 • 565 Przetwórstwo przemysłowe
 • 565
 • 470 Transport i gospodarka magazynowa
 • 470
 • 424 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 424
 • 413 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 413
 • 297 Pozostała działalność
 • 297
 • 158 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 158
 • 148 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 148
 • 129 Informacja i komunikacja
 • 129
 • 126 Edukacja
 • 126
 • 119 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119
 • 100 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 100
 • 51 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 51
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 44 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 44
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat turecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie tureckim stwierdzono 2 028 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tureckim wynosi 93,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tureckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 15,72 (wykrywalność 96%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,34 (wykrywalność 83%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,34 (77%), drogowe - 1,57 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 028 Przestępstwa ogółem
 • 2 028
 • 531 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 531
 • 1 318 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 318
 • 132 Przestępstwa drogowe
 • 132
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 531 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 531
 • 24,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  24,20
  Województwo
  16,83
  Cała Polska
  19,96
 • 6,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,34
  woj. wielkopolskie
  10,25
  Polska
  12,25
 • 15,72 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat turecki
  15,72
  woj. wielkopolskie
  4,34
  Kraj
  5,17
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,57
  Województwo
  1,58
  Polska
  1,73
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,12
  Województwo
  0,31
  Polska
  0,37
 • 6,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,34
  woj. wielkopolskie
  8,02
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  94%
  Województwo
  76%
  Polska
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  Wielkopolskie
  67%
  Kraj
  65%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. turecki
  97%
  Wielkopolskie
  86%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat turecki
  100%
  Województwo
  92%
  Kraj
  87%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. turecki
  77%
  Wielkopolskie
  58%
  Cały kraj
  54%

Powiat turecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tureckiego wyniosła w 2019 roku 94,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu tureckiego - 44.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,6 mln złotych, czyli 15,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tureckiego wyniosła w 2019 roku 96,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.1% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.6%). W budżecie powiatu tureckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 214 złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tureckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tureckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tureckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,2 mln

  981(100%)

  81,3 mln

  963(100%)

  75,0 mln

  889(100%)

  70,9 mln

  841(100%)

  75,7 mln

  899(100%)

  82,4 mln

  978(100%)

  91,2 mln

  1,1 tys(100%)

  94,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,7 mln

  328(33.3%)

  28,3 mln

  336(34.8%)

  28,3 mln

  335(37.7%)

  29,3 mln

  347(41.2%)

  28,1 mln

  333(37.1%)

  32,8 mln

  389(39.8%)

  37,9 mln

  451(41.6%)

  41,7 mln

  497(44.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,5 mln

  148(15%)

  12,1 mln

  143(14.8%)

  11,8 mln

  140(15.8%)

  11,9 mln

  141(16.8%)

  12,8 mln

  151(16.9%)

  10,0 mln

  119(12.2%)

  10,6 mln

  126(11.6%)

  11,1 mln

  133(11.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  90,6(9.2%)

  7,3 mln

  86,5(9%)

  7,6 mln

  90,3(10.2%)

  7,8 mln

  93,0(11.1%)

  8,0 mln

  94,9(10.6%)

  8,5 mln

  101(10.4%)

  9,2 mln

  109(10.1%)

  9,0 mln

  107(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,4 mln

  111(11.3%)

  8,7 mln

  103(10.7%)

  6,4 mln

  76,0(8.6%)

  6,2 mln

  73,3(8.7%)

  7,6 mln

  89,9(10%)

  10,9 mln

  129(13.2%)

  7,4 mln

  87,6(8.1%)

  7,8 mln

  93,5(8.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,6 mln

  78,0(7.9%)

  3,7 mln

  44,2(4.6%)

  2,4 mln

  27,8(3.1%)

  2,0 mln

  23,9(2.8%)

  5,4 mln

  64,5(7.2%)

  2,4 mln

  28,4(2.9%)

  6,0 mln

  71,6(6.6%)

  5,7 mln

  67,6(6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  88,0(9%)

  7,9 mln

  93,2(9.7%)

  4,1 mln

  48,1(5.4%)

  4,0 mln

  47,9(5.7%)

  4,1 mln

  48,9(5.4%)

  4,3 mln

  51,4(5.3%)

  4,7 mln

  55,6(5.1%)

  5,1 mln

  61,0(5.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,4 mln

  52,0(5.3%)

  4,3 mln

  51,5(5.3%)

  4,1 mln

  48,9(5.5%)

  3,5 mln

  41,3(4.9%)

  3,3 mln

  38,6(4.3%)

  3,3 mln

  38,9(4%)

  3,4 mln

  40,6(3.7%)

  3,8 mln

  44,9(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  41,7(4.2%)

  2,9 mln

  34,3(3.6%)

  4,0 mln

  47,8(5.4%)

  3,1 mln

  37,3(4.4%)

  3,1 mln

  36,6(4.1%)

  3,3 mln

  39,2(4%)

  4,0 mln

  47,0(4.3%)

  3,5 mln

  41,2(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  13,8(1.4%)

  1,3 mln

  14,9(1.5%)

  1,2 mln

  14,3(1.6%)

  1,3 mln

  14,9(1.8%)

  1,5 mln

  17,8(2%)

  1,5 mln

  17,5(1.8%)

  2,8 mln

  33,1(3.1%)

  1,5 mln

  17,9(1.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  263,2 tys

  3,1(0.3%)

  274,8 tys

  3,3(0.3%)

  577,9 tys

  6,8(0.8%)

  366,8 tys

  4,3(0.5%)

  331,5 tys

  3,9(0.4%)

  320,0 tys

  3,8(0.4%)

  280,8 tys

  3,3(0.3%)

  350,3 tys

  4,2(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  454,4 tys

  5,4(0.5%)

  201,1 tys

  2,4(0.2%)

  158,1 tys

  1,9(0.2%)

  202,8 tys

  2,4(0.3%)

  214,5 tys

  2,5(0.3%)

  242,0 tys

  2,9(0.3%)

  188,8 tys

  2,2(0.2%)

  335,1 tys

  4,0(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  356,4 tys

  4,2(0.4%)

  263,9 tys

  3,1(0.3%)

  173,3 tys

  2,1(0.2%)

  204,7 tys

  2,4(0.3%)

  200,8 tys

  2,4(0.3%)

  192,4 tys

  2,3(0.2%)

  247,9 tys

  2,9(0.3%)

  268,1 tys

  3,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  730,2 tys

  8,6(0.9%)

  474,1 tys

  5,6(0.6%)

  457,4 tys

  5,4(0.6%)

  320,8 tys

  3,8(0.5%)

  260,9 tys

  3,1(0.3%)

  232,0 tys

  2,8(0.3%)

  176,3 tys

  2,1(0.2%)

  233,6 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  592,2 tys

  7,0(0.7%)

  3,2 mln

  38,3(4%)

  3,3 mln

  38,6(4.3%)

  196,3 tys

  2,3(0.3%)

  136,1 tys

  1,6(0.2%)

  163,9 tys

  1,9(0.2%)

  224,7 tys

  2,7(0.2%)

  217,3 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,2(0.2%)

  186,6 tys

  2,2(0.2%)

  187,1 tys

  2,2(0.2%)

  187,5 tys

  2,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  67,1 tys

  0,8(0.1%)

  150,0 tys

  1,8(0.2%)

  90,0 tys

  1,1(0.1%)

  90,0 tys

  1,1(0.1%)

  190,0 tys

  2,3(0.3%)

  200,0 tys

  2,4(0.2%)

  239,0 tys

  2,8(0.3%)

  104,2 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  34,5 tys

  0,4(0%)

  40,2 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  229,2 tys

  2,7(0.3%)

  175,0 tys

  2,1(0.2%)

  244,0 tys

  2,9(0.3%)

  376,1 tys

  4,5(0.5%)

  368,3 tys

  4,4(0.5%)

  379,6 tys

  4,5(0.5%)

  351,7 tys

  4,2(0.4%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tureckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tureckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat turecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tureckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,3 mln

  1,0 tys(100%)

  78,4 mln

  928(100%)

  77,7 mln

  920(100%)

  74,7 mln

  886(100%)

  77,9 mln

  924(100%)

  83,7 mln

  993(100%)

  88,6 mln

  1,1 tys(100%)

  96,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,4 mln

  442(43.8%)

  35,8 mln

  424(45.6%)

  36,1 mln

  427(46.4%)

  35,3 mln

  419(47.3%)

  35,0 mln

  415(44.9%)

  35,0 mln

  415(41.8%)

  35,6 mln

  423(40.1%)

  40,0 mln

  477(41.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,7 mln

  150(14.8%)

  13,2 mln

  157(16.9%)

  14,5 mln

  171(18.6%)

  15,9 mln

  189(21.3%)

  17,3 mln

  206(22.2%)

  18,4 mln

  219(22%)

  20,6 mln

  245(23.3%)

  21,7 mln

  259(22.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  108(10.7%)

  9,1 mln

  107(11.6%)

  9,0 mln

  106(11.6%)

  9,0 mln

  106(12%)

  9,9 mln

  118(12.8%)

  9,3 mln

  110(11.1%)

  9,8 mln

  116(11%)

  10,2 mln

  122(10.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  54,9(5.4%)

  2,8 mln

  33,5(3.6%)

  759,6 tys

  9,0(1%)

  253,3 tys

  3,0(0.3%)

  2,0 mln

  23,5(2.5%)

  3,9 mln

  46,0(4.6%)

  1,4 mln

  16,1(1.5%)

  6,5 mln

  77,2(6.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,4 mln

  87,5(8.7%)

  7,7 mln

  91,3(9.8%)

  4,0 mln

  47,3(5.1%)

  4,0 mln

  47,5(5.4%)

  4,1 mln

  48,5(5.2%)

  4,3 mln

  51,2(5.2%)

  4,6 mln

  54,9(5.2%)

  5,0 mln

  59,4(5.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  14,7(1.5%)

  971,4 tys

  11,5(1.2%)

  961,2 tys

  11,4(1.2%)

  1,3 mln

  15,5(1.8%)

  1,4 mln

  16,4(1.8%)

  3,3 mln

  39,2(4%)

  4,9 mln

  58,1(5.5%)

  4,6 mln

  54,9(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  15,2(1.5%)

  1,3 mln

  15,5(1.7%)

  1,3 mln

  15,2(1.6%)

  1,4 mln

  16,7(1.9%)

  1,6 mln

  18,4(2%)

  1,5 mln

  17,2(1.7%)

  1,5 mln

  18,3(1.7%)

  2,5 mln

  30,0(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  55,8(5.5%)

  3,4 mln

  40,7(4.4%)

  2,3 mln

  27,7(3%)

  1,9 mln

  22,4(2.5%)

  1,5 mln

  17,2(1.9%)

  1,2 mln

  14,3(1.4%)

  2,3 mln

  27,4(2.6%)

  1,3 mln

  15,4(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  21,7(2.2%)

  802,0 tys

  9,5(1%)

  1,5 mln

  17,6(1.9%)

  715,4 tys

  8,5(1%)

  945,0 tys

  11,2(1.2%)

  1,0 mln

  12,4(1.2%)

  1,6 mln

  18,8(1.8%)

  1,2 mln

  13,7(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  22,2(2.2%)

  1,1 mln

  13,1(1.4%)

  2,1 mln

  24,9(2.7%)

  950,7 tys

  11,3(1.3%)

  851,2 tys

  10,1(1.1%)

  974,3 tys

  11,6(1.2%)

  1,7 mln

  20,5(1.9%)

  904,2 tys

  10,8(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  421,1 tys

  5,0(0.5%)

  385,2 tys

  4,6(0.5%)

  361,9 tys

  4,3(0.5%)

  352,1 tys

  4,2(0.5%)

  355,4 tys

  4,2(0.5%)

  443,4 tys

  5,3(0.5%)

  248,7 tys

  3,0(0.3%)

  303,3 tys

  3,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  330,4 tys

  3,9(0.4%)

  268,4 tys

  3,2(0.3%)

  279,8 tys

  3,3(0.4%)

  372,1 tys

  4,4(0.5%)

  213,8 tys

  2,5(0.3%)

  215,2 tys

  2,6(0.3%)

  243,1 tys

  2,9(0.3%)

  245,8 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  2,2(0.2%)

  186,6 tys

  2,2(0.2%)

  187,1 tys

  2,2(0.2%)

  187,5 tys

  2,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  116,2 tys

  1,4(0.1%)

  123,0 tys

  1,5(0.2%)

  125,0 tys

  1,5(0.2%)

  149,3 tys

  1,8(0.2%)

  122,2 tys

  1,5(0.2%)

  146,7 tys

  1,7(0.2%)

  108,6 tys

  1,3(0.1%)

  114,0 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  25,6(2.5%)

  1,0 mln

  12,4(1.3%)

  2,3 mln

  27,3(3%)

  2,6 mln

  30,3(3.4%)

  2,4 mln

  28,6(3.1%)

  2,2 mln

  26,1(2.6%)

  2,1 mln

  25,0(2.4%)

  62,8 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  34,5 tys

  0,4(0%)

  40,2 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  34,8 tys

  0,4(0%)

  286,7 tys

  3,4(0.4%)

  2,0 mln

  23,9(2.6%)

  496,6 tys

  5,9(0.7%)

  301

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  0,3(0%)

  11,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  1,2(0.1%)

  100,0 tys

  1,2(0.1%)

  139,0 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,2 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat turecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20 093 mieszkańców powiatu tureckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 798 kobiet oraz 10 295 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 17,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców powiatu tureckiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 24,7% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tureckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tureckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,9%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz podstawowe ukończone (22,3%).

  W roku 2018 w powiecie tureckim mieściły się 23 przedszkola, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 468 dzieci (1 226 dziewczynek oraz 1 242 chłopców). Dostępnych było 2 569 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tureckim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 73 oddziałów uczęszczało 1 660 dzieci (819 dziewczynek oraz 841 chłopców). Dostępnych było 1 549 miejsc.

  17,4% mieszkańców powiatu tureckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 853 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 36 szkół podstawowych, w których w 421 oddziałach uczyło się 7 182 uczniów (3 460 kobiet oraz 3 722 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie tureckim placówkę miały 43 szkoły podstawowe, w których w 343 oddziałach uczyło się 5 704 uczniów (2 811 kobiet oraz 2 893 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,34.

  W powiecie tureckim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 1 011 uczniów (625 kobiet oraz 386 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 409 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tureckim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 746 uczniów (1 075 kobiet oraz 671 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 512 absolwentów.

  W powiecie tureckim znajdują się 2 Technika, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 575 uczniów (619 kobiet oraz 956 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 304 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tureckim placówkę miały 2 Technika, w których w 75 oddziałach uczyło się 1 925 uczniów (758 kobiet oraz 1 167 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 376 absolwentów.

  W powiecie tureckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 307 uczniów (89 kobiet oraz 218 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,7 uczniów. 27,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,1% mieszkańców powiatu tureckiego w wieku potencjalnej nauki (28,2% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,0%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,6%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • pow. turecki
  1,7%
  Województwo
  2,3%
  Polska
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,3%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,6%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat turecki
  25,2%
  Województwo
  26,8%
  Polska
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,3%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat turecki
  24,7%
  Województwo
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 26,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat turecki
  2,3%
  Województwo
  1,1%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 853 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. turecki
  853,0
  Wielkopolskie
  897,0
  Kraj
  873,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. turecki
  1,01
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 118 Oddziały
 • 37 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 569 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat turecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 468 Dzieci
 • 1 226 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 242 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 50 2 lata i mniej
 • 50
 • 533 3 lata
 • 533
 • 623 4 lata
 • 623
 • 633 5 lata
 • 633
 • 618 6 lat
 • 618
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 249 3 lata
 • 249
 • 315 4 lata
 • 315
 • 315 5 lata
 • 315
 • 318 6 lat
 • 318
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 284 3 lata
 • 284
 • 308 4 lata
 • 308
 • 318 5 lata
 • 318
 • 300 6 lat
 • 300
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 696 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 178,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 178,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 36,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat turecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 414 Oddziały
 • 7 136 Uczniowie
 • 3 447 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 689 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 877 Uczniowie w 1 klasie
 • 417 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 460 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 832 Absolwenci 2016
 • 388 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 444 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,3%
  71,7%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci 2016
 • 5 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,1
  Wielkopolskie
  17,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,1
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,1
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 6,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,6
 •  
 • 582,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 505,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 8 899 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 7 132 angielski
 • 1 767 niemiecki
 • 2 368 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 2 285 niemiecki
 • 83 francuski
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 17 angielski
 •  
 • 96,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat turecki
  96,34
  Województwo
  97,51
  Cała Polska
  95,46
 • 95,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat turecki
  95,53
  Wielkopolskie
  95,84
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat turecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat turecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat turecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 826 Uczniowie
 • 562 Kobiety
  (uczniowie)
 • 264 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,0%
  32,0%
 • 272 Uczniowie w 1 klasie
 • 184 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 328 Absolwenci
 • 218 Kobiety
  (absolwenci)
 • 110 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 185 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,1%
  65,9%
 • 52 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,7
  woj. wielkopolskie
  26,9
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 55,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 46,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat turecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 575 Uczniowie
 • 619 Kobiety
  (uczniowie)
 • 956 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 455 Uczniowie w 1 klasie
 • 183 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 272 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 304 Absolwenci
 • 115 Kobiety
  (absolwenci)
 • 189 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. turecki
  27,2
  Wielkopolskie
  24,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 121,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 75,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat turecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 299 Uczniowie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie)
 • 213 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,8%
  71,2%
 • 148 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,9
  Województwo
  22,1
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 27,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 27,9
 • 29,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 29,9
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5 473 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki2 417
  • angielski2 397
  • rosyjski296
  • łaciński246
  • francuski117
 • 2 417 niemiecki
 • 2 397 angielski
 • 296 rosyjski
 • 246 łaciński
 • 117 francuski
 • 9 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 9 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat turecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 7 Oddziały
 • 99 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,6%
  43,4%
 • 25 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. turecki
  14,1
  Wielkopolskie
  19,7
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14,1 Szkoły policealne ogółem
 • 14,1
 • 14,1 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14,1
 •  
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat turecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat turecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat turecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat turecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tureckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie tureckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • hostele: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie tureckim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie tureckim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 770 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 198 (uczestnicy: 23 362)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 1 220)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 5 740)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 280)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 5 830)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 29 (uczestnicy: 831)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 28 (uczestnicy: 4 924)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 850)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 1 450)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 39 (uczestnicy: 671)
  • inne: 28 (uczestnicy: 1 536)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 1 057)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 150)
  • taneczne: 8 (członkowie: 154)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 129)
  • teatralne: 6 (członkowie: 55)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 183)
  • koło gospodyń wiejskich: 14 (członkowie: 310)
  • inne: 2 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 99)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 45)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 2)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 551)
  • teatralne: 7 (członkowie: 61)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 138)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 115)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 107)
  • taneczne: 9 (członkowie: 130)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tureckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 307 miejscami na widowni. Odbyło się 166 seansów, na które przyszło 7 963 widzów, w tym 74 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 391 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tureckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 655 zwiedzających, co daje 197 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tureckim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 209 243 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 224 641 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 97
  • dostępne dla czytelników: 50
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 50
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tureckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 48 716 wolumenów w tym ziobry specjalne: 538. Odnotowano 341 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 162 wolumeny. Odnotowano 1 199 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie tureckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tureckim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 833 członków. Zarejestrowano 1 911 ćwiczących (mężczyźni: 1 469, kobiety: 442, chłopcy do lat 18: 1 113, dziewczęta do lat 18: 391). Aktywnych było 56 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (41) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tureckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat turecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat turecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 62 wypadków drogowych w powiecie tureckim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 63 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 74,2 wypadków (mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 66,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie tureckim zarejestrowanych było 82 950 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 59 468 samochodów osobowych (708,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 962 samochodów ciężarowych (109,1 - mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 210 autobusów (2,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 190 ciągników siodłowych (14,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6 078 motocykli (72,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,4 lat.


  W 2019 roku w powiecie tureckim znajdowały się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 56 taksówek oraz 56 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie tureckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 62 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 63 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 61 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tureckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 74,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  74,2
  woj. wielkopolskie
  80,7
  Cała Polska
  61,5
 • 15,55 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  15,6
  Województwo
  6,2
  Polska
  6,5
 • 75,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  75,4
  woj. wielkopolskie
  92,5
  Cała Polska
  69,2
 • 14,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. turecki
  14,5
  woj. wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  9,1
 • 66,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. turecki
  66,3
  Wielkopolskie
  141,4
  Cały kraj
  110,9
 • 20,97 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  7,7
  Cała Polska
  10,6
 • 101,61 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat turecki
  101,6
  Województwo
  114,6
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 82 950 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tureckim w 2019 roku
 • 59 468 Samochody osobowe
 • 7 962 Samochody ciężarowe
 • 30 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 210 Autobusy
 • 515 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 190 Ciągniki samochodowe
 • 1 190   Ciągniki siodłowe
 • 7 527 Ciągniki rolnicze
 • 6 078 Motocykle
 • 2 807   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 143 Motorowery
 • 59 468Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Samochody osobowe w powiecie tureckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 708,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  708,8
  Województwo
  695,3
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 998
  • 1400-1649 kg14 881
  • 1650-1899 kg14 751
  • 1900 kg i więcej16 838
 • 12 998 do 1399 kg
 • 14 881 1400-1649 kg
 • 14 751 1650-1899 kg
 • 16 838 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 485 do 1399 cm3
 • 21 485
 • 33 712 1400-1999 cm3
 • 33 712
 • 4 271 2000 i więcej cm3
 • 4 271
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tureckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 279
  • olej napędowy24 030
  • gaz (LPG)7 505
  • pozostałe654
 • 27 279 benzyna
 • 24 030 olej napędowy
 • 7 505 gaz (LPG)
 • 654 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 718 do 1 roku
 • 718
 • 555 2 lata
 • 555
 • 737 3 lata
 • 737
 • 1 836 4-5 lat
 • 1 836
 • 2 394 6-7 lat
 • 2 394
 • 3 342 8-9 lat
 • 3 342
 • 4 231 10-11 lat
 • 4 231
 • 10 664 12-15 lat
 • 10 664
 • 12 624 16-20 lat
 • 12 624
 • 7 950 21-25 lat
 • 7 950
 • 5 235 26-30 lat
 • 5 235
 • 9 182 31 lat i więcej
 • 9 182
 • 18,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tureckim
 • pow. turecki
  18,9 lat
  Wielkopolskie
  18,1 lat
  Cała Polska
  18,4 lat
 • 7 962Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tureckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 109,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  109,1
  Wielkopolskie
  118,8
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 335 do 999 kg
 • 3 335
 • 2 478 1000-1499 kg
 • 2 478
 • 630 1500-2999 kg
 • 630
 • 137 3000-3499 kg
 • 137
 • 173 3500-4999 kg
 • 173
 • 549 5000-6999 kg
 • 549
 • 262 7000-9999 kg
 • 262
 • 299 10000-14999 kg
 • 299
 • 99 15000 kg i więcej
 • 99
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 246
  • olej napędowy5 709
  • gaz (LPG)202
  • pozostałe805
 • 1 246 benzyna
 • 5 709 olej napędowy
 • 202 gaz (LPG)
 • 805 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 247 do 1 roku
 • 247
 • 133 2 lata
 • 133
 • 182 3 lata
 • 182
 • 394 4-5 lat
 • 394
 • 387 6-7 lat
 • 387
 • 546 8-9 lat
 • 546
 • 564 10-11 lat
 • 564
 • 1 140 12-15 lat
 • 1 140
 • 1 271 16-20 lat
 • 1 271
 • 983 21-25 lat
 • 983
 • 580 26-30 lat
 • 580
 • 1 535 31 lat i więcej
 • 1 535
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tureckim
 • pow. turecki
  18,4 lat
  woj. wielkopolskie
  18,0 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 210Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Autobusy w powiecie tureckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat turecki
  2,5
  Wielkopolskie
  2,6
  Kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy166
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe30
 • 14 benzyna
 • 166 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 30 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 42 16-20 lat
 • 42
 • 44 21-25 lat
 • 44
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tureckim
 • pow. turecki
  23,5 lat
  woj. wielkopolskie
  21,3 lat
  Cały kraj
  21,2 lat
 • 1 190Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tureckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 14,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. turecki
  14,2
  woj. wielkopolskie
  16,8
  Cały kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 037
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe151
 • 2 benzyna
 • 1 037 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 151 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 107 do 1 roku
 • 107
 • 57 2 lata
 • 57
 • 46 3 lata
 • 46
 • 154 4-5 lat
 • 154
 • 168 6-7 lat
 • 168
 • 121 8-9 lat
 • 121
 • 75 10-11 lat
 • 75
 • 132 12-15 lat
 • 132
 • 113 16-20 lat
 • 113
 • 93 21-25 lat
 • 93
 • 64 26-30 lat
 • 64
 • 60 31 lat i więcej
 • 60
 • 11,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tureckim
 • Powiat
  11,6 lat
  Województwo
  10,7 lat
  Cała Polska
  12,2 lat
 • 6 078Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tureckim
 • Motocykle w powiecie tureckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 72,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. turecki
  72,4
  woj. wielkopolskie
  47,2
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 26 do 1 roku
 • 26
 • 27 2 lata
 • 27
 • 38 3 lata
 • 38
 • 117 4-5 lat
 • 117
 • 91 6-7 lat
 • 91
 • 154 8-9 lat
 • 154
 • 219 10-11 lat
 • 219
 • 484 12-15 lat
 • 484
 • 527 16-20 lat
 • 527
 • 436 21-25 lat
 • 436
 • 413 26-30 lat
 • 413
 • 3 546 31 lat i więcej
 • 3 546
 • 27,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tureckim
 • Powiat
  27,4 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tureckim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 265,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  265,8 km
  Wielkopolskie
  658,4 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 2,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,9 km
  woj. wielkopolskie
  5,6 km
  Kraj
  4,1 km
 • 56 Liczba licencji na taksówki
 • 56 Liczba taksówek