Ozorków w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Ozorków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ozorków to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zgierskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Ozorków.
 • 18 168 Liczba mieszkańców
 • 15,5 km² Powierzchnia
 • 1 175,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • od 130 do 155 m n.p.m Wysokość
 • 1816 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 42 Numer kierunkowy
 • EZG Tablice rejestracyjne
 • Jacek Socha Burmistrz miasta
Ozorków na mapie
Identyfikatory
 • 19.291451.9633 Współrzędne GPS
 • 1020021 TERYT (TERC)
 • 0958967 SIMC
Herb miasta Ozorków
Ozorków herb
Flaga miasta Ozorków
Ozorków flaga

Jak Ozorków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ozorków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ozorków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ozorków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
60Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
96Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
120Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
129Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
159Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
169Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
187Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
198Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
207Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
225Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
229Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
229Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
243Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
248Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
253Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
274Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Ozorków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-035Poczta Ozorków 001, ul. Wyszyńskiego 10
95-036Poczta Ozorków 003, ul. Konstytucji 3 Maja 21

Ozorków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ozorkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Ozorkowie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Zgierzu (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 43 (sprawy emerytalne), ul. Chopina 5 (sprawy dochodowe i zasiłkowe)
95-100 Zgierz
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Ozorków
(42) 277-18-42
ul. Kościuszki 3
95-035 Ozorków
Ochotnicza Straż Pożarna Ozorków
(42) 277-14-74
ul. Kościuszki 1
95-035 Ozorków
Komisariat Policji w Ozorkowie
(42) 613-13-60, fax. (42) 613-13-75 kp.ozorkow@policja.zgierz.pl
ul. Wyszyńskiego 7
95-035 Ozorków
Urząd Miejski Ozorków
(42) 710-31-00
(42) 710-31-01
ul. Wigury 1
95-035 Ozorków

Ozorków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ozorków jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 18 168, z czego 53,3% stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ozorkowa zawarli w 2022 roku 67 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców Ozorkowa jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 9,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Ozorków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -148. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,06 na 1000 mieszkańców Ozorkowa. W 2022 roku urodziło się 139 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,1% zgonów w Ozorkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Ozorkowie były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ozorkowa przypada 15.62 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 91 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 167 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ozorkowa -76. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,9% mieszkańców Ozorkowa jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ozorkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 168 Liczba mieszkańców
 • 9 677 Kobiety
 • 8 491 Mężczyźni
 • 53,3%
  46,7%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ozorkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ozorkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ozorkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ozorkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,6 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ozorków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ozorkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ozorków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ozorków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ozorków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,7%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 28,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,7%
  Województwo
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Ozorków
  9,3%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Ozorków
  9,3%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Ozorków
  2,9%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 2,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ozorkowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  woj. łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Ozorków
  1,7
  woj. łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 67 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ozorkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -148 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -78 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -70 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -8,1
  łódzkie
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ozorkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ozorkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ozorkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ozorkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 139 Urodzenia żywe
 • 69 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 70 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,6
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,4
  łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 335 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Ozorków
  3 335 g
  łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 355 Waga 3500g - 3999g
 • 355
 • 483 Waga 3000g - 3499g
 • 483
 • 178 Waga 2500g - 2999g
 • 178
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  woj. łódzkie
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Ozorków
  0,61
  woj. łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  woj. łódzkie
  0,54
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ozorkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 287 Zgony
 • 147 Kobiety
  (Zgony)
 • 140 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,2%
  48,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,6
  woj. łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 181,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  181,8
  Województwo
  183,7
  Cała Polska
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,8
  łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  28,1%
  Województwo
  29,5%
  Polska
  36,0%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,9%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,8%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,7%
 • 187 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Polska
  70,6
 • 312,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  312,8
  łódzkie
  306,0
  Cały kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  274,1
  Cały kraj
  253,9
 • 366,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 386,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 345,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  366,8
  Województwo
  412,1
  Cały kraj
  426,2
 • 53,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  53,6
  łódzkie
  53,5
  Polska
  62,9
 • 39,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  39,0
  woj. łódzkie
  38,6
  Polska
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,6
  łódzkie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Ozorków
  0,4%
  łódzkie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 54 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 167 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 93 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 74 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -73 Saldo migracji
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -76 Saldo migracji wewnętrznych
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ozorkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ozorków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ozorków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ozorkowie oddano do użytku 42 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ozorkowie to 8 151 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 446 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  76,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ozorkowie to 4,17 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ozorkowie to 100,50 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,57% mieszkań posiada łazienkę, 76,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgierskiego.

  Powiat zgierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 151 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 446,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  446,40
  Województwo
  445,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  60,30 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Ozorków
  26,90 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,40
  Województwo
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,24
  woj. łódzkie
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  łódzkie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 42 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,30
  Województwo
  5,58
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 175 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Ozorków
  4,17
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 9,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ozorków
  9,58
  woj. łódzkie
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 4 221 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 100,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  100,5 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,23 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,97%
  Województwo
  96,76%
  Polska
  97,75%
 • 93,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,77%
  łódzkie
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 90,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,57%
  Województwo
  89,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 76,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,14%
  woj. łódzkie
  82,27%
  Cały kraj
  85,83%
 • 9,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  9,34%
  woj. łódzkie
  46,52%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ozorków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ozorkowie na 1000 mieszkańców pracuje 229osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ozorkowie wynosiło w 2023 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ozorkowie wynosiło 6 024,38 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ozorkowa 1 482 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 782 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -700.

  8,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Ozorkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,0% w przemyśle i budownictwie, a 25,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 229 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  229,0
  łódzkie
  258,0
  Kraj
  259,0
 • 9,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,9% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,2%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ozorkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ozorkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ozorkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 477 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Ozorków
  6 024 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ozorkowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 482 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 782 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -700 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Przemysł i budownictwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,4% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ozorkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 230 Pracujący ogółem
 • 1 981 Kobiety
 • 2 249 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ozorkowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ozorków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,8
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 44,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,2
  woj. łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 154,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  154,3
  Województwo
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ozorków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ozorkowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 600 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 269 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 105 nowych podmiotów, a 81 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (198) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (100) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (486) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (53) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ozorkowie najwięcej (91) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 535) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (402) podmiotów, a 73,6% (1 178) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ozorkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%) oraz Budownictwo (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 600 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 402 Przemysł i budownictwo
 • 1 178 Pozostała działalność
 • 105 Podmioty nowo zarejestrowane w Ozorkowie w 2023 roku
 • 81 Podmioty wyrejestrowane w Ozorkowie w 2023 roku
 • 1 269 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 535 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 535
 • 49 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 49
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 597 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 597
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 102 Spółki handlowe ogółem
 • 102
 • 19  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 88  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 88
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 91 Spółki cywilne ogółem
 • 91
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 269 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 336 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 336
 • 221 Budownictwo
 • 221
 • 122 Przetwórstwo przemysłowe
 • 122
 • 105 Transport i gospodarka magazynowa
 • 105
 • 99 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 99
 • 93 Pozostała działalność
 • 93
 • 78 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 78
 • 53 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 53
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 29 Edukacja
 • 29
 • 26 Informacja i komunikacja
 • 26
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ozorków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ozorkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 352 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,22 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ozorkowie wynosi 71,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ozorkowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,45 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,88 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,46 (61%), drogowe - 2,52 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ozorkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ozorków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 352 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 352
 • 210 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 210
 • 82 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 82
 • 46 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 46
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 181 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 181
 • 19,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,22
  woj. łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 11,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Ozorków
  11,45
  woj. łódzkie
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 4,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,46
  Województwo
  5,35
  Polska
  6,99
 • 2,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Ozorków
  2,52
  woj. łódzkie
  1,94
  Cała Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  woj. łódzkie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 9,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,88
  Województwo
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ozorków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  woj. łódzkie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Ozorków
  61%
  Województwo
  67%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Ozorków
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  łódzkie
  86%
  Kraj
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  łódzkie
  44%
  Polska
  51%

Ozorków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ozorkowa wyniosła w 2022 roku 107,4 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ozorkowa - 37% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,8 mln złotych, czyli 10,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ozorkowa wyniosła w 2022 roku 108,7 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.4%). W budżecie Ozorkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 73,7 złotych na mieszkańca (1,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,1%.
 • Wydatki budżetu w Ozorkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ozorkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ozorków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ozorkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,1 mln

  2,9 tys(100%)

  66,7 mln

  3,4 tys(100%)

  75,7 mln

  3,8 tys(100%)

  78,8 mln

  4,0 tys(100%)

  97,9 mln

  5,0 tys(100%)

  98,7 mln

  5,2 tys(100%)

  98,9 mln

  5,3 tys(100%)

  107,4 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,2 mln

  1,2 tys(40.7%)

  23,5 mln

  1,2 tys(35.3%)

  25,8 mln

  1,3 tys(34.1%)

  27,4 mln

  1,4 tys(34.8%)

  30,4 mln

  1,6 tys(31.1%)

  29,5 mln

  1,5 tys(29.8%)

  31,5 mln

  1,7 tys(31.8%)

  39,7 mln

  2,2 tys(37%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  208(7.3%)

  4,6 mln

  232(6.9%)

  4,7 mln

  237(6.2%)

  5,1 mln

  263(6.5%)

  7,1 mln

  370(7.3%)

  8,5 mln

  443(8.6%)

  9,7 mln

  516(9.8%)

  10,2 mln

  560(9.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  647,5 tys

  32,6(1.1%)

  908,6 tys

  45,9(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 mln

  503(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  290(10.1%)

  5,6 mln

  285(8.5%)

  5,9 mln

  301(7.8%)

  6,2 mln

  318(7.8%)

  6,5 mln

  339(6.7%)

  6,3 mln

  327(6.3%)

  6,6 mln

  349(6.6%)

  8,9 mln

  488(8.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  161(5.6%)

  3,5 mln

  176(5.2%)

  2,7 mln

  137(3.6%)

  2,8 mln

  144(3.6%)

  3,0 mln

  155(3.1%)

  3,3 mln

  172(3.3%)

  4,4 mln

  234(4.5%)

  6,8 mln

  372(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  494(17.2%)

  18,7 mln

  942(28%)

  4,4 mln

  221(5.8%)

  4,5 mln

  230(5.7%)

  4,3 mln

  223(4.4%)

  4,1 mln

  215(4.2%)

  4,0 mln

  215(4.1%)

  6,0 mln

  331(5.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 mln

  120(4.2%)

  2,7 mln

  137(4.1%)

  2,9 mln

  149(3.9%)

  3,2 mln

  164(4%)

  5,1 mln

  262(5.2%)

  3,3 mln

  173(3.4%)

  3,4 mln

  178(3.4%)

  3,8 mln

  209(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  235(8.2%)

  3,9 mln

  195(5.8%)

  7,2 mln

  367(9.6%)

  8,7 mln

  446(11%)

  12,4 mln

  640(12.6%)

  11,3 mln

  590(11.4%)

  2,8 mln

  146(2.8%)

  3,8 mln

  206(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  762,7 tys

  38,4(1.3%)

  768,6 tys

  38,8(1.2%)

  789,9 tys

  40,1(1%)

  958,9 tys

  49,3(1.2%)

  4,0 mln

  209(4.1%)

  3,5 mln

  185(3.6%)

  7,1 mln

  378(7.2%)

  939,6 tys

  51,5(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  74,8(2.6%)

  1,5 mln

  76,5(2.3%)

  1,7 mln

  87,1(2.3%)

  1,8 mln

  91,7(2.3%)

  2,0 mln

  102(2%)

  1,9 mln

  102(2%)

  1,9 mln

  100(1.9%)

  790,8 tys

  43,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  448,6 tys

  22,6(0.8%)

  692,3 tys

  35,0(1%)

  1,3 mln

  64,0(1.7%)

  206,3 tys

  10,6(0.3%)

  689,4 tys

  35,7(0.7%)

  183,1 tys

  9,6(0.2%)

  1,0 mln

  53,4(1%)

  677,3 tys

  37,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  278,5 tys

  14,0(0.5%)

  209,9 tys

  10,6(0.3%)

  157,9 tys

  8,0(0.2%)

  115,2 tys

  5,9(0.1%)

  86,1 tys

  4,5(0.1%)

  97,8 tys

  5,1(0.1%)

  56,7 tys

  3,0(0.1%)

  471,7 tys

  25,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  45,9 tys

  2,3(0.1%)

  76,8 tys

  3,9(0.1%)

  69,7 tys

  3,5(0.1%)

  51,5 tys

  2,6(0.1%)

  65,9 tys

  3,4(0.1%)

  153,3 tys

  8,0(0.2%)

  125,8 tys

  6,7(0.1%)

  139,2 tys

  7,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  67,7 tys

  3,4(0.1%)

  37,1 tys

  1,9(0.1%)

  61,7 tys

  3,1(0.1%)

  52,7 tys

  2,7(0.1%)

  39,1 tys

  2,0(0%)

  33,9 tys

  1,8(0%)

  57,9 tys

  3,1(0.1%)

  35,6 tys

  2,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,5 tys

  0,5(0%)

  10,5 tys

  0,5(0%)

  11,0 tys

  0,6(0%)

  11,2 tys

  0,6(0%)

  12,1 tys

  0,6(0%)

  15,5 tys

  0,8(0%)

  16,5 tys

  0,9(0%)

  16,3 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  156,8 tys

  7,9(0.3%)

  19,2 tys

  1,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  153,2 tys

  7,9(0.2%)

  167,4 tys

  8,7(0.2%)

  151,4 tys

  7,9(0.2%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,6(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,4(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,2 tys

  9,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ozorkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ozorkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ozorków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ozorkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,0 mln

  3,0 tys(100%)

  69,7 mln

  3,5 tys(100%)

  77,7 mln

  3,9 tys(100%)

  81,9 mln

  4,2 tys(100%)

  95,1 mln

  4,9 tys(100%)

  100,0 mln

  5,3 tys(100%)

  103,8 mln

  5,6 tys(100%)

  108,7 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,9 mln

  1,2 tys(40.4%)

  25,1 mln

  1,3 tys(36%)

  26,0 mln

  1,3 tys(33.5%)

  28,6 mln

  1,5 tys(34.9%)

  30,7 mln

  1,6 tys(32.3%)

  31,9 mln

  1,7 tys(31.9%)

  35,0 mln

  1,9 tys(33.7%)

  36,8 mln

  2,0 tys(33.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,9 mln

  701(23.6%)

  14,3 mln

  724(20.6%)

  14,5 mln

  738(18.7%)

  14,9 mln

  768(18.2%)

  17,1 mln

  888(18%)

  17,2 mln

  897(17.1%)

  22,4 mln

  1,2 tys(21.5%)

  22,4 mln

  1,2 tys(20.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  238,3 tys

  12,0(0.4%)

  317,4 tys

  16,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 mln

  502(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  145(4.9%)

  2,9 mln

  149(4.2%)

  2,9 mln

  146(3.7%)

  3,3 mln

  168(4%)

  3,8 mln

  195(4%)

  5,7 mln

  295(5.6%)

  6,6 mln

  351(6.4%)

  7,6 mln

  414(6.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  136(4.6%)

  2,7 mln

  134(3.8%)

  3,6 mln

  182(4.6%)

  3,2 mln

  163(3.9%)

  3,6 mln

  187(3.8%)

  2,4 mln

  124(2.4%)

  3,2 mln

  168(3.1%)

  5,3 mln

  289(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,6 mln

  182(6.1%)

  3,7 mln

  188(5.3%)

  3,6 mln

  183(4.6%)

  4,9 mln

  250(5.9%)

  4,6 mln

  241(4.9%)

  4,0 mln

  207(4%)

  5,2 mln

  276(5%)

  5,3 mln

  288(4.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  352(11.8%)

  15,9 mln

  805(22.9%)

  1,8 mln

  94,0(2.4%)

  1,7 mln

  89,4(2.1%)

  1,5 mln

  79,2(1.6%)

  1,3 mln

  68,2(1.3%)

  1,2 mln

  61,7(1.1%)

  2,5 mln

  137(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  462,1 tys

  23,2(0.8%)

  278,5 tys

  14,1(0.4%)

  302,6 tys

  15,4(0.4%)

  225,9 tys

  11,6(0.3%)

  268,9 tys

  13,9(0.3%)

  419,5 tys

  21,9(0.4%)

  304,2 tys

  16,1(0.3%)

  1,6 mln

  87,2(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  871,6 tys

  43,8(1.5%)

  1,3 mln

  65,9(1.9%)

  1,4 mln

  70,7(1.8%)

  1,0 mln

  51,5(1.2%)

  2,0 mln

  104(2.1%)

  592,3 tys

  31,0(0.6%)

  1,1 mln

  59,7(1.1%)

  1,2 mln

  65,5(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  36,5 tys

  1,8(0.1%)

  41,8 tys

  2,1(0.1%)

  63,3 tys

  3,2(0.1%)

  111,8 tys

  5,7(0.1%)

  2,2 mln

  114(2.3%)

  2,2 mln

  116(2.2%)

  1,8 mln

  94,6(1.7%)

  743,5 tys

  40,7(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  107(3.6%)

  1,9 mln

  96,7(2.7%)

  5,4 mln

  275(7%)

  6,3 mln

  324(7.7%)

  7,1 mln

  368(7.5%)

  7,9 mln

  413(7.9%)

  862,3 tys

  45,8(0.8%)

  727,0 tys

  39,8(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  700,9 tys

  35,3(1.2%)

  671,0 tys

  33,9(1%)

  600,9 tys

  30,5(0.8%)

  568,5 tys

  29,2(0.7%)

  581,3 tys

  30,1(0.6%)

  532,0 tys

  27,8(0.5%)

  489,8 tys

  26,0(0.5%)

  515,1 tys

  28,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  425,4 tys

  21,4(0.7%)

  421,1 tys

  21,3(0.6%)

  436,8 tys

  22,2(0.6%)

  438,6 tys

  22,5(0.5%)

  471,3 tys

  24,4(0.5%)

  494,1 tys

  25,8(0.5%)

  601,7 tys

  31,9(0.6%)

  515,0 tys

  28,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,5 tys

  0,4(0%)

  8,7 tys

  0,4(0%)

  9,5 tys

  0,5(0%)

  9,7 tys

  0,5(0%)

  10,5 tys

  0,5(0%)

  13,8 tys

  0,7(0%)

  14,8 tys

  0,8(0%)

  14,4 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  156,8 tys

  7,9(0.3%)

  19,2 tys

  1,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  153,2 tys

  7,9(0.2%)

  167,4 tys

  8,7(0.2%)

  151,4 tys

  7,9(0.2%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  112

  0,0(0%)

  151

  0,0(0%)

  183

  0,0(0%)

  144

  0,0(0%)

  171

  0,0(0%)

  184

  0,0(0%)

  184

  0,0(0%)

  407

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  27,5 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ozorków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 821 mieszkańców Ozorkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 871 kobiet oraz 1 948 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,8% mieszkańców Ozorkowa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Ozorkowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ozorkowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w Ozorkowie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 739 dzieci (355 dziewczynek oraz 384 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ozorkowie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 575 dzieci (258 dziewczynek oraz 317 chłopców). Dostępnych było 560 miejsc.

  18,3% mieszkańców Ozorkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 110 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 90 oddziałach uczyło się 1 538 uczniów (746 kobiet oraz 792 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ozorkowie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 55 oddziałach uczyło się 1 157 uczniów (590 kobiet oraz 567 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,85.

  W Ozorkowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 430 uczniów (258 kobiet oraz 172 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 90 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ozorkowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 455 uczniów (258 kobiet oraz 197 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 128 absolwentów.

  W Ozorkowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 244 uczniów (93 kobiety oraz 151 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 47 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ozorkowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 254 uczniów (128 kobiet oraz 126 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 50 absolwentów.

  W Ozorkowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 87 uczniów (14 kobiet oraz 73 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,9 uczniów. 21,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Ozorkowa w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 23,8% Wykształcenie wyższe
 • Ozorków
  23,8%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,0%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Ozorków
  3,8%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Ozorków
  13,2%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,0%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Ozorków
  18,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,0%
  Województwo
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 14,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Ozorków
  3,1%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1110 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 110,0
  woj. łódzkie
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,70
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 32 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 745 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ozorków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 739 Dzieci
 • 355 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 384 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 147 3 lata
 • 147
 • 179 4 lata
 • 179
 • 176 5 lata
 • 176
 • 219 6 lat
 • 219
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 66 3 lata
 • 66
 • 88 4 lata
 • 88
 • 90 5 lata
 • 90
 • 104 6 lat
 • 104
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 81 3 lata
 • 81
 • 91 4 lata
 • 91
 • 86 5 lata
 • 86
 • 115 6 lat
 • 115
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 •  
 • 57,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 56,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Ozorków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,9%
  42,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 5 3 lata
 • 5
 • 8 4 lata
 • 8
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ozorkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ozorkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 3
  Publiczne
  42 710-31-78
  42 710-31-78
  ul. Zgierska 15a
  95-035 Ozorków
  717314
  Przedszkole Miejskie nr 4
  Publiczne
  42 710-31-75
  42 710-31-75
  ul. Lotnicza 3
  95-035 Ozorków
  614611
  Przedszkole Miejskie Nr 1
  Publiczne
  42 710-31-76
  42 710-31-76
  ul. Wigury 7a
  95-035 Ozorków
  614511
  Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie
  Publiczne
  42 710-31-79
  42 710-31-79
  ul. Obr. Westerplatte 1a
  95-035 Ozorków
  512711
  Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie
  Publiczne
  42 710-31-77
  42 710-31-77
  ul. T. Kościuszki 27
  95-035 Ozorków
  610117
  Klub dla dzieci "Dzieciniec" Renata Pacholska
  Niepubliczny
  60 867-73-89
  ul. Staszica 28a
  95-035 Ozorków
  ---
  Punkt Przedszkolny Mini Maluch
  Niepubliczny
  ul. Traugutta 7
  95-035 Ozorków
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK (św. Urszula Ledóchowska)
  Niepubliczne
  42 277-11-19
  42 277-11-19
  ul. Łęczycka 30
  95-035 Ozorków
  ---
 • Szkoły podstawowe w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ozorków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 73 Oddziały
 • 1 498 Uczniowie
 • 729 Kobiety
  (uczniowie)
 • 769 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 183 Uczniowie w 1 klasie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 215 Absolwenci
 • 116 Kobiety
  (absolwenci)
 • 99 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,5%
  57,5%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,1
  łódzkie
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,1
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,1
 • 20,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,5
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 120,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 97,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,85
  łódzkie
  97,10
  Cała Polska
  95,96
 • 104,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Ozorków
  104,47
  woj. łódzkie
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ozorków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ozorków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ozorkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ozorkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (im. Marii Curie-Skłodowskiej)
  Publiczna
  42 710-31-84
  42 710-31-84
  ul. Cegielniana 25
  95-035 Ozorków
  2862560
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI (TADEUSZ KOŚCIUSZKO)
  Publiczna
  42 710-31-80
  42 710-31-80
  ul. ŚREDNIA 30
  95-035 Ozorków
  1940753
  Szkoła Podstawowa Specjalna Nr1 w Ozorkowie
  Publiczna
  ul. T. Kościuszki 27
  95-035 Ozorków
  746-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ozorków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 430 Uczniowie
 • 258 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,0%
  40,0%
 • 136 Uczniowie w 1 klasie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Ozorków
  26,9
  woj. łódzkie
  26,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 29,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Ozorków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 244 Uczniowie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,1%
  61,9%
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Ozorków
  22,2
  Województwo
  23,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Ozorków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,8
  woj. łódzkie
  20,5
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ozorkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ozorkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie (Stefan Żeromski)
  Publiczne
  42 718-93-50
  42 718-93-50
  ul. Romualda Traugutta 1
  95-035 Ozorków
  10318-
  Technnikum w Ozorkowie
  Publiczne
  42 718-93-52
  42 279-49-36
  ul. Słowackiego 2
  95-035 Ozorków
  10236-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ozorkowie
  Publiczna
  42 718-93-52
  42 279-49-36
  ul. Słowackiego 2
  95-035 Ozorków
  377-
  Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy w Ozorkowie
  Publiczna
  42 718-93-51
  42 718-93-51
  ul. T. Kościuszki 27
  95-035 Ozorków
  18-
  Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Ozorkowie
  Niepubliczna
  42 279-63-36
  ul. Lotnicza 1
  95-035 Ozorków
  ---
  II Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie
  Publiczne
  42 718-93-52
  42 279-49-36
  ul. Słowackiego 2
  95-035 Ozorków
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ozorkowie
  Publiczne
  42 718-93-50
  42 718-93-50
  ul. Romualda Traugutta 1
  95-035 Ozorków
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Ozorkowie
  Niepubliczne
  42 279-63-36
  ul. Lotnicza 1
  95-035 Ozorków
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ozorków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ozorków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ozorków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ozorków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ozorkowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ozorkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ozorkowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ozorkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ozorkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 190 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 35 (uczestnicy: 3 040)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 330)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 490)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 660)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 230)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 30)
  • inne: 2 (uczestnicy: 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 124)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 28)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 35)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 42)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ozorkowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 42 356 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 61 626 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Ozorkowie działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 584 członków. Zarejestrowano 839 ćwiczących (mężczyźni: 640, kobiety: 199, chłopcy do lat 18: 438, dziewczęta do lat 18: 188). Aktywnych było 18 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (15) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ozorkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ozorkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ozorkowa znajduje się 30 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ozorkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 26)dnia 1949-10-05, wykaz dokumentów: 502-V-25 z 1949-10-05; 78 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 17)dnia 1949-10-05, wykaz dokumentów: 503-7-26 z 1949-10-05; 79 z 1967-08-04
  • Kościół z 2. poł. XVII w. (ul. Plac Jana Pawła II 5)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 499 z 1967-08-04
  • Pałac z 1. poł. XIX w. (ul. Listopadowa 6b)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 500 z 1967-08-04
  • Przędzalnia z 1. poł. XIX w. (ul. Listopadowa 6)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 501 z 1967-08-04
  • Pałac z poł. XIX w. (ul. Pilota Stanisława Wigury 14)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 503 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 1)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 504 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 3)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 505 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 7)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 506 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 16)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 507 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 18)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 508 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 19)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 509 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 20)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 510 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 511 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 512 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 513 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 33)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 515 z 1967-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 35)dnia 1967-08-08, wykaz dokumentów: 516 z 1967-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 29)dnia 1967-08-08, wykaz dokumentów: 519 z 1967-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Listopadowa 6d)dnia 1967-08-08, wykaz dokumentów: 520 z 1967-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Listopadowa 6c)dnia 1967-08-08, wykaz dokumentów: 521 z 1967-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Listopadowa 20)dnia 1967-08-08, wykaz dokumentów: 523 z 1967-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Listopadowa 25a)dnia 1967-08-08, wykaz dokumentów: 524 z 1967-08-08
  • Kościół z 1842 r. (ul. Zgierska 2)dnia 1967-08-11, wykaz dokumentów: 535 z 1967-08-11
  • Dzwonnica z 1842 r. (ul. Zgierska 2)dnia 1967-08-11, wykaz dokumentów: 536 z 1967-08-11
  • Plebania z 1842 r. (ul. Zgierska 9)dnia 1967-08-11, wykaz dokumentów: 537 z 1967-08-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4)dnia 1972-06-19, wykaz dokumentów: 1126 z 1972-06-19
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6)dnia 1972-06-19, wykaz dokumentów: 1127 z 1972-06-19
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 16)dnia 1972-06-19, wykaz dokumentów: 1128 z 1972-06-19
  • Pałac z 1876 r. (ul. Łęczycka 3)dnia 1984-12-06, wykaz dokumentów: A/306 z 1984-12-06
 • Formy ochrony przyrody w Ozorkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ozorkowa znajduje się 28 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ozorkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Adolf - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Qercus robur) równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: Park przy ul. Żeromskiego
  • Bartłomiej - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Qercus robur) obecny obwód 396 okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Boruta - Pomnik przyrodyOpis: Dąb sztpułkowy (Quercus robur) korona bardzo rozłozysta, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: ul. Traugutta przed boiskiem
  • Ferdynand - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Qercus robur) obecny obwód 343 okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Żeromskiego
  • Fryderyk - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Qercus robur) równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Henryk - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) obecny obwód 410 korona jednostronnie rozwinięta widoczne dwa duze pęknięcia, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Ignacy - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) obecny obwód 445 okazała równomiernie rozwinięta korona pień porośnięty bluszczem, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Johann - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) korona mało rozwinięta dolne gałęzie przycięte, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Józef - Pomnik przyrodyOpis: Klon srebrzysty korona równomiernie rozwinięta, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: Park przy ul. Traugutta
  • Kacper - Pomnik przyrodyOpis: Dąb sztpułkowy (Quercus robur) korona równomiernie rozwinięta, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: ul. Traugutta przed boiskiem
  • Karol" "Wacław - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) obecny obwód 386 pień rozwidlony na 3 wysokości powyżej 1 3 m, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Matylda - Pomnik przyrodyOpis: Olcha czarna (Alnus glutinosa) korona słabo rozwinięta widoczne elementy zabezpieczające pień, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Prawdzic - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Płóciennik - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) korona mało rozwinięta dolne gałęzie przycięte, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Samuel - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Qercus robur) obecny obwód 396 okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Strzelec - Pomnik przyrodyOpis: Dąb sztpułkowy (Quercus robur) korona mało rozwinięta znacznie przycięta, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: Park przy ul. Stypułkowskiego
  • Stypułkowski - Pomnik przyrodyOpis: Dąb sztpułkowy (Quercus robur) korona od dołu przycięta rozwinięta w górnych partiach, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: Park przy ul. Stypułkowskiego
  • Sukiennik - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) obecny obwód 475 korona mało rozwinięta dolne gałęzie przycięte, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • Szymon - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) okazała równomiernie rozwinięta korona pień rozwidlony na wysokości powyżej 1 3 m, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta
  • TUR - Pomnik przyrodyOpis: Dąb sztpułkowy (Quercus robur) korona równomiernie rozwinięta, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: Park przy ul. Stypułkowskiego
  • Tadeusz - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Qercus robur) obecny obwód 396 okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: Park przy ul. Żeromskiego
  • Urszula - Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) okazała równomiernie zozwinięta korona, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: Rośnie na podwórzu Urzędu Gminy w Ozorkowie przy ul. Wigury 14
  • Wacław - Pomnik przyrodyOpis: Dąb sztpułkowy (Quercus robur) korona mało rozwinięta znacznie przycięta, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: Park przy ul. Stypułkowskiego
  • Wawrzyniec - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Qercus robur) równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: Park przy ul. Żeromskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Qercus robur) obecny obwód 400 okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: Rośnie na starym cmentarzu przy ul. Zgierskiej 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Qercus robur) okazała równomiernie rozwinięta korona duża dziura w środku pnia, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: Rośnie na starym cmentarzu przy ul. Zgierskiej 37
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) okazała równomiernie zozwinięta korona, Data ustanowienia: 1992-01-15, Opis granicy: Rośnie w pasie drogowym-ul. Partyzantów na wysokości ul. Krasickiego
  • Ślepowron - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-07-16, Opis granicy: park miejski ul. Traugutta

Ozorków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 19 wypadków drogowych w Ozorkowie odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 104,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 27,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ozorkowie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgierskiego.

  Powiat zgierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ozorkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 16 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ozorkowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 104,06 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  104,1
  łódzkie
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 27,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  27,4
  Województwo
  6,9
  Polska
  5,0
 • 87,63 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  87,6
  łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 26,32 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  26,3
  Województwo
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 84,21 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  84,2
  woj. łódzkie
  119,2
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ozorkowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 657,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  4 657,2 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,9 km
  łódzkie
  4,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ozorków przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 91droga krajowa nr 91(Gdańsk - Pruszcz Gdański - Rusocin - Łęgowo - Różyny - Skowarcz - Pszczółki - Kolnik - Miłobądz - Tczew - Czarlin - Wielgłowy - Subkowy - Gręblin - Rudno - Młynik - Lignowy Szlacheckie - Szprudowo - Cierzpice - Gniew - Nicponia - Piaseczno - Jeleń - Rakowiec - Mała Karczma - Stary Młyn - Kolonia Ostrowicka - Półwieś - Pieniążkowo - Bochlin - Nowe - Morgi - Zdrojewo - Kurzajewo - Warlubie - Bzowo - Fletnowo - Dolna Grupa - Górna Grupa - Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Świecie - Głogówko Królewskie - Chełmno - Grubno - Stolno - Jeleniec - Żygląd - Falęcin - Kończewice - Grzywna - Ostaszewo - Łysomice - Toruń - Brzoza - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Ciechocinek - Michalin - Stary Zbrachlin - Probostowo - Włocławek - Kowal - Dąbrówka - Charchocin - Unisławice - Modlibórz - Kaczawka - Lubień Kujawski - Kamienna - Bzówki - Nowa Wieś - Kajew - Krośniewice - Krzewie - Zalesie - Miłosna - Daszyna - Chrząstówek - Topola Królewska - Łęczyca - Borki - Sierpów - Wróblew - Ozorków - Słowik - Emilia - Zgierz - Łódź - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Longinówka - Janówka - Ignaców - Rozprza - Kęszyn - Białocin - Niechcice - Czerno - Ochocice - Kamieńsk - Gomunice - Kletnia - Blok Dobryszyce - Radomsko - Borki - Lipcze - Kłomnice - Witkowice - Chorzenice - Michałów Rudnicki - Rudniki - Rędziny - Częstochowa)
  • DW 708droga wojewódzka nr 708( Ozorków - Maszkowice - Modlna - Celestynów - Bądków - Warszyce - Wola Branicka-Kolonia - Kębliny - Moszczenica - Anielin Swędowski - Stryków - Niesułków - Niesułków Kolonia - Dąbrówka Duża - Tadzin - Brzeziny)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ozorków przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 16Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew - Kutno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Widzew - Łódź Stoki - Łódź Marysin - Łódź Radogoszcz - Łódź Arturówek - Zgierz - Zgierz Jaracza - Zgierz Północny - Zgierz Kontrewers - Grotniki - Chociszew -Ozorków Nowe Miasto -Ozorków - Sierpów - Łęczyca - Gawrony - Witonia - Kutno)