Kostrzyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kostrzyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kostrzyn to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kostrzyn.
 • 9 860 Liczba mieszkańców
 • 8,0 km² Powierzchnia
 • 1 235,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 99 m n.p.m Wysokość
 • 1251 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PZ, POZ Tablice rejestracyjne
 • Szymon Stanisław Matysek Burmistrz miasta
Kostrzyn na mapie
Identyfikatory
 • 17.228252.3979 Współrzędne GPS
 • 3021084 TERYT (TERC)
 • 0970885 SIMC
Herb miasta Kostrzyn
Kostrzyn herb

Jak Kostrzyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kostrzyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kostrzyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kostrzyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
33Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
34Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
81Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
84Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
117Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
118Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
130Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
153Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
164Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
171Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
191Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Kostrzyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-025Poczta Kostrzyn Wielkopolski

Kostrzyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kostrzynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS II Oddział w Poznaniu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań
Urząd Miejski w Kostrzynie
(61) 817-85-65
(61) 817-81-91
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn

Kostrzyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kostrzyn jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 860, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 19,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kostrzyna zawarli w 2022 roku 38 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Kostrzyna jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,4% to wdowy/wdowcy.

  Kostrzyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,73 na 1000 mieszkańców Kostrzyna. W 2022 roku urodziło się 81 dzieci, w tym 40,7% dziewczynek i 59,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,7% zgonów w Kostrzynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Kostrzynie były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kostrzyna przypada 9.95 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 116 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kostrzyna 35. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,9% mieszkańców Kostrzyna jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kostrzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 860 Liczba mieszkańców
 • 5 105 Kobiety
 • 4 755 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kostrzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kostrzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kostrzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kostrzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kostrzyn
  40,2 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kostrzyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kostrzyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kostrzyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kostrzyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kostrzyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,8%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 10,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Kostrzyn
  0,1%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kostrzynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 38 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kostrzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kostrzyn
  -1,7
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kostrzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kostrzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kostrzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kostrzynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 81 Urodzenia żywe
 • 33 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 48 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,7%
  59,3%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kostrzyn
  8,2
  Województwo
  8,7
  Polska
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,2
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 409 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,52
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kostrzyn
  0,75
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kostrzyn
  1,32
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kostrzynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 56 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Kostrzyn
  10,0
  Województwo
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kostrzyn
  75,6
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,6
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,0
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  26,7%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,3%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Kostrzyn
  7,7%
  Województwo
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 239 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  194,4
  Województwo
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 205,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  205,1
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 34,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  34,8
  Wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kostrzyn
  25,7
  Wielkopolskie
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kostrzyn
  4,9
  Województwo
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 116 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 52 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 81 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 36 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 35 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kostrzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kostrzyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kostrzyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kostrzynie oddano do użytku 94 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kostrzynie to 3 139 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kostrzynie to 3,83 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kostrzynie to 83,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,99% mieszkań posiada łazienkę, 80,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,02% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 139 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 319,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kostrzyn
  319,00
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  96,90 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,90 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,54
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kostrzyn
  3,13
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 94 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  9,55
  Wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 360 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,83
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 36,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  36,59
  Województwo
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 7 814 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 83,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kostrzyn
  83,1 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,79 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,79 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,08%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,63%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 97,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,99%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 80,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  80,25%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 83,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  83,02%
  Województwo
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kostrzyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kostrzynie na 1000 mieszkańców pracuje 336osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 39,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kostrzynie wynosiło w 2023 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kostrzynie wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kostrzyna 1 331 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 871 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -460.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Kostrzyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 336 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kostrzyn
  336,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 1,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,3% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kostrzynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kostrzynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kostrzynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kostrzyn
  5 738 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kostrzynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 331 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 871 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -460 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kostrzynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 301 Pracujący ogółem
 • 1 316 Kobiety
 • 1 985 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kostrzynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kostrzyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,0
  Wielkopolskie
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 33,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,5
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 99,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kostrzyn
  99,8
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kostrzyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kostrzynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 521 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 118 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 99 nowych podmiotów, a 67 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (116) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (70) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (116) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (43) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kostrzynie najwięcej (174) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 458) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,3% (445) podmiotów, a 69,7% (1 060) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kostrzynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%) oraz Budownictwo (21.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 521 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 445 Przemysł i budownictwo
 • 1 060 Pozostała działalność
 • 99 Podmioty nowo zarejestrowane w Kostrzynie w 2023 roku
 • 67 Podmioty wyrejestrowane w Kostrzynie w 2023 roku
 • 1 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 458 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 458
 • 53 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 53
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 520 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 520
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 217 Spółki handlowe ogółem
 • 217
 • 26  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 174  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 174
 • 22    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 85 Spółki cywilne ogółem
 • 85
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 251 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 251
 • 241 Budownictwo
 • 241
 • 110 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 110
 • 95 Przetwórstwo przemysłowe
 • 95
 • 93 Transport i gospodarka magazynowa
 • 93
 • 81 Pozostała działalność
 • 81
 • 49 Informacja i komunikacja
 • 49
 • 48 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 48
 • 42 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 42
 • 29 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 29
 • 25 Edukacja
 • 25
 • 21 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 21
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kostrzyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kostrzynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 128 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kostrzynie wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kostrzyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kostrzyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kostrzyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 128 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 128
 • 87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 87
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 75 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 75
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,06
  Województwo
  18,91
  Polska
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kostrzyn
  8,93
  Wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,14
  Wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,31
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,70
  Wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kostrzyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  58%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kostrzyn
  52%
  Wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kostrzyn
  52%
  Województwo
  77%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kostrzyn
  38%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  51%

Kostrzyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kostrzyna wyniosła w 2022 roku 137,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kostrzyna - 28.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,3 mln złotych, czyli 20,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kostrzyna wyniosła w 2022 roku 120,5 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.1%). W budżecie Kostrzyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (19,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 376 złotych na mieszkańca (6,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 21,8%.
 • Wydatki budżetu w Kostrzynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kostrzyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kostrzyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kostrzyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,3 mln

  3,0 tys(100%)

  62,3 mln

  3,5 tys(100%)

  75,9 mln

  4,2 tys(100%)

  98,6 mln

  5,4 tys(100%)

  93,3 mln

  5,1 tys(100%)

  116,0 mln

  6,1 tys(100%)

  116,8 mln

  6,0 tys(100%)

  137,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,6 mln

  2,0 tys(37.5%)

  20,5 mln

  2,1 tys(32.9%)

  30,0 mln

  3,1 tys(39.5%)

  30,2 mln

  3,1 tys(30.7%)

  25,5 mln

  2,6 tys(27.3%)

  28,8 mln

  3,0 tys(24.8%)

  33,5 mln

  3,5 tys(28.7%)

  38,7 mln

  3,9 tys(28.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,2 mln

  1,3 tys(23.3%)

  6,3 mln

  648(10.1%)

  7,7 mln

  795(10.2%)

  28,3 mln

  2,9 tys(28.7%)

  19,9 mln

  2,1 tys(21.3%)

  31,9 mln

  3,3 tys(27.5%)

  23,6 mln

  2,4 tys(20.2%)

  23,7 mln

  2,4 tys(17.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  420(7.7%)

  3,4 mln

  348(5.4%)

  2,5 mln

  253(3.2%)

  3,9 mln

  401(3.9%)

  4,2 mln

  438(4.5%)

  3,9 mln

  405(3.4%)

  3,7 mln

  386(3.2%)

  12,3 mln

  1,3 tys(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  470(8.6%)

  4,9 mln

  503(7.8%)

  6,1 mln

  631(8.1%)

  5,9 mln

  613(6%)

  6,1 mln

  632(6.6%)

  7,3 mln

  753(6.3%)

  8,1 mln

  835(6.9%)

  10,3 mln

  1,1 tys(7.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  2,0(0%)

  356,3 tys

  36,8(0.4%)

  199,2 tys

  20,5(0.2%)

  340,2 tys

  35,1(0.3%)

  8,6 mln

  870(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  622(11.4%)

  16,3 mln

  1,7 tys(26.1%)

  3,2 mln

  325(4.2%)

  3,4 mln

  351(3.4%)

  3,4 mln

  347(3.6%)

  3,7 mln

  382(3.2%)

  4,2 mln

  434(3.6%)

  6,9 mln

  697(5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  115(2.1%)

  5,4 mln

  554(8.6%)

  1,2 mln

  119(1.5%)

  1,6 mln

  164(1.6%)

  2,3 mln

  240(2.5%)

  1,9 mln

  196(1.6%)

  1,7 mln

  174(1.4%)

  6,2 mln

  632(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  158(2.9%)

  1,8 mln

  191(3%)

  4,5 mln

  463(5.9%)

  2,5 mln

  261(2.6%)

  2,3 mln

  241(2.5%)

  2,8 mln

  292(2.4%)

  2,6 mln

  264(2.2%)

  5,7 mln

  584(4.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  206,6 tys

  21,5(0.4%)

  303,6 tys

  31,4(0.5%)

  328,7 tys

  33,8(0.4%)

  633,6 tys

  65,5(0.6%)

  883,2 tys

  91,2(0.9%)

  814,6 tys

  84,0(0.7%)

  696,7 tys

  71,8(0.6%)

  2,8 mln

  288(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,0 mln

  107(2%)

  356,7 tys

  36,9(0.6%)

  439,9 tys

  45,3(0.6%)

  636,1 tys

  65,7(0.6%)

  841,9 tys

  86,9(0.9%)

  1,2 mln

  123(1%)

  672,1 tys

  69,3(0.6%)

  1,6 mln

  162(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  702,8 tys

  73,2(1.3%)

  1,2 mln

  127(2%)

  1,1 mln

  108(1.4%)

  2,1 mln

  219(2.1%)

  1,4 mln

  149(1.5%)

  1,5 mln

  154(1.3%)

  1,9 mln

  194(1.6%)

  1,4 mln

  144(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  335,9 tys

  35,0(0.6%)

  256,1 tys

  26,5(0.4%)

  260,5 tys

  26,8(0.3%)

  361,1 tys

  37,3(0.4%)

  360,4 tys

  37,2(0.4%)

  350,4 tys

  36,1(0.3%)

  444,8 tys

  45,8(0.4%)

  795,9 tys

  80,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  544,5 tys

  56,7(1%)

  1,2 mln

  122(1.9%)

  1,0 mln

  107(1.4%)

  724,8 tys

  74,9(0.7%)

  1,0 mln

  107(1.1%)

  560,8 tys

  57,8(0.5%)

  415,3 tys

  42,8(0.4%)

  375,4 tys

  38,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  320,8 tys

  33,4(0.6%)

  361,5 tys

  37,4(0.6%)

  416,2 tys

  42,9(0.5%)

  510,0 tys

  52,7(0.5%)

  651,8 tys

  67,3(0.7%)

  716,2 tys

  73,9(0.6%)

  819,4 tys

  84,5(0.7%)

  312,0 tys

  31,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  139,6 tys

  14,5(0.3%)

  205,6 tys

  21,3(0.3%)

  228,3 tys

  23,5(0.3%)

  258,7 tys

  26,7(0.3%)

  509,7 tys

  52,6(0.5%)

  261,8 tys

  27,0(0.2%)

  171,3 tys

  17,7(0.1%)

  217,0 tys

  22,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  112,3 tys

  11,7(0.2%)

  13,9 tys

  1,4(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  113,9 tys

  11,8(0.1%)

  104,8 tys

  10,8(0.1%)

  110,6 tys

  11,4(0.1%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  3,7 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,4

  0,0(0%)

  824

  0,1(0%)

  7,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kostrzynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kostrzyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kostrzyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kostrzyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,2 mln

  2,8 tys(100%)

  61,5 mln

  3,5 tys(100%)

  69,2 mln

  3,8 tys(100%)

  86,7 mln

  4,8 tys(100%)

  90,4 mln

  4,9 tys(100%)

  108,7 mln

  5,7 tys(100%)

  125,5 mln

  6,5 tys(100%)

  120,5 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,9 mln

  2,7 tys(52.7%)

  27,3 mln

  2,8 tys(44.4%)

  31,9 mln

  3,3 tys(46.1%)

  33,4 mln

  3,5 tys(38.6%)

  38,9 mln

  4,0 tys(43%)

  45,6 mln

  4,7 tys(41.9%)

  39,7 mln

  4,1 tys(31.6%)

  58,3 mln

  5,9 tys(48.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 mln

  1,3 tys(24.9%)

  12,8 mln

  1,3 tys(20.8%)

  13,5 mln

  1,4 tys(19.5%)

  13,7 mln

  1,4 tys(15.9%)

  14,7 mln

  1,5 tys(16.3%)

  22,4 mln

  2,3 tys(20.6%)

  19,6 mln

  2,0 tys(15.6%)

  18,3 mln

  1,9 tys(15.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  262,0 tys

  27,1(0.3%)

  200,0 tys

  20,7(0.2%)

  295,0 tys

  30,4(0.3%)

  157,8 tys

  16,3(0.1%)

  9,8 mln

  998(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  62,9 tys

  6,6(0.1%)

  84,3 tys

  8,7(0.1%)

  81,4 tys

  8,4(0.1%)

  75,9 tys

  7,8(0.1%)

  342,8 tys

  35,4(0.4%)

  225,2 tys

  23,2(0.2%)

  160,3 tys

  16,5(0.1%)

  8,9 mln

  905(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  387(7.5%)

  13,7 mln

  1,4 tys(22.2%)

  518,1 tys

  53,4(0.7%)

  470,3 tys

  48,6(0.5%)

  480,9 tys

  49,7(0.5%)

  739,7 tys

  76,3(0.7%)

  885,2 tys

  91,2(0.7%)

  3,5 mln

  354(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  147(2.9%)

  1,5 mln

  153(2.4%)

  3,5 mln

  356(5%)

  3,2 mln

  336(3.7%)

  3,6 mln

  374(4%)

  1,5 mln

  154(1.4%)

  2,5 mln

  253(2%)

  2,1 mln

  213(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  381(7.4%)

  492,3 tys

  50,9(0.8%)

  396,4 tys

  40,8(0.6%)

  9,4 mln

  976(10.9%)

  6,7 mln

  694(7.4%)

  4,0 mln

  411(3.7%)

  4,7 mln

  485(3.7%)

  1,3 mln

  135(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  789,1 tys

  82,2(1.6%)

  4,5 mln

  462(7.3%)

  846,9 tys

  87,2(1.2%)

  858,3 tys

  88,7(1%)

  1,0 mln

  106(1.1%)

  1,1 mln

  116(1%)

  1,1 mln

  109(0.8%)

  1,3 mln

  132(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  374,3 tys

  39,0(0.8%)

  882,6 tys

  91,3(1.4%)

  785,0 tys

  80,8(1.1%)

  6,7 mln

  688(7.7%)

  400,4 tys

  41,3(0.4%)

  2,8 mln

  285(2.5%)

  23,6 mln

  2,4 tys(18.8%)

  707,0 tys

  71,9(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  173,5 tys

  18,1(0.4%)

  157,7 tys

  16,3(0.3%)

  361,7 tys

  37,2(0.5%)

  365,3 tys

  37,8(0.4%)

  169,5 tys

  17,5(0.2%)

  317,6 tys

  32,8(0.3%)

  195,2 tys

  20,1(0.2%)

  314,5 tys

  32,0(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,3 tys

  0,5(0%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  5,1 tys

  0,5(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  6,4 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  0,7(0%)

  6,9 tys

  0,7(0%)

  33,3 tys

  3,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,8 tys

  0,4(0%)

  12,9 tys

  1,3(0%)

  512,6 tys

  52,8(0.7%)

  526,2 tys

  54,4(0.6%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  46,4 tys

  4,8(0%)

  6,4 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  112,3 tys

  11,7(0.2%)

  13,9 tys

  1,4(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  113,9 tys

  11,8(0.1%)

  104,8 tys

  10,8(0.1%)

  110,6 tys

  11,4(0.1%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  3,7 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  23,7 tys

  2,5(0%)

  13,0 tys

  1,3(0%)

  9,4 tys

  1,0(0%)

  10,1 tys

  1,0(0%)

  13,1 tys

  1,3(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,6 tys

  0,6(0%)

  161,9 tys

  16,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  285,6 tys

  29,5(0.3%)

  531,5 tys

  54,9(0.6%)

  43,0 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  68,7 tys

  7,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,5 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  50,0 tys

  5,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  575,7 tys

  60,0(1.2%)

  5,6 tys

  0,6(0%)

  33,0 tys

  3,4(0%)

  57,1 tys

  5,9(0.1%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kostrzyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 359 mieszkańców Kostrzyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 159 kobiet oraz 1 199 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców Kostrzyna, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Kostrzyna mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kostrzynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w Kostrzynie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 724 dzieci (352 dziewczynki oraz 372 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kostrzynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 225 dzieci (116 dziewczynek oraz 109 chłopców). Dostępnych było 110 miejsc.

  18,7% mieszkańców Kostrzyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 739 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 48 oddziałach uczyło się 991 uczniów (469 kobiet oraz 522 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kostrzynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 29 oddziałach uczyło się 648 uczniów (348 kobiet oraz 300 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,37.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Kostrzyna w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 20,1% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • Kostrzyn
  33,3%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kostrzyn
  32,4%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Kostrzyn
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,4%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,6%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,2%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  8,5%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1739 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 739,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Kostrzyn
  0,39
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 36 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 694 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kostrzyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 724 Dzieci
 • 352 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 372 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 147 3 lata
 • 147
 • 203 4 lata
 • 203
 • 189 5 lata
 • 189
 • 151 6 lat
 • 151
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 75 3 lata
 • 75
 • 92 4 lata
 • 92
 • 101 5 lata
 • 101
 • 71 6 lat
 • 71
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 72 3 lata
 • 72
 • 111 4 lata
 • 111
 • 88 5 lata
 • 88
 • 80 6 lat
 • 80
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 42,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 40,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Kostrzyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 12 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 14,3%
  85,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • 4 5 lata
 • 4
 • 4 6 lat
 • 4
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 4 5 lata
 • 4
 • 3 6 lat
 • 3
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kostrzynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kostrzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  61 817-83-54
  ul. Średzka 9
  62-025 Kostrzyn
  1125417
  Akademia Pomysłów
  Niepubliczne
  51 577-02-79
  ul. Jadwigi 5
  62-025 Kostrzyn
  ---
  Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
  Niepubliczne
  61 855-15-39
  ul. Ślaska 8
  62-025 Kostrzyn
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "KLIPEK"
  Niepubliczne
  ul. MIŁOSZA 1
  62-025 Kostrzyn
  ---
  Przedszkole Niepubliczne " Kubuś Puchatek"
  Niepubliczne
  61 817-83-96
  ul. Średzka 2
  62-025 Kostrzyn
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Labado Świat Dziecka
  Niepubliczne
  60 695-32-26
  ul. WARSZAWSKA 4A/97
  62-025 Kostrzyn
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kostrzyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 991 Uczniowie
 • 469 Kobiety
  (uczniowie)
 • 522 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 178 Absolwenci
 • 91 Kobiety
  (absolwenci)
 • 87 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,6
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 76,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 68,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  107,37
  Województwo
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 106,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  106,39
  Województwo
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kostrzyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kostrzyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kostrzynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kostrzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego (Ewaryst Estkowski)
  Publiczna
  61 817-85-17
  61 818-99-97
  ul. Piasta 1
  62-025 Kostrzyn
  3073357
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kostrzynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kostrzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum ogólnokształcące
  Niepubliczne
  61 818-91-04
  61 818-91-03
  ul. Powstańców Wielkopolskich 28a
  62-025 Kostrzyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kostrzyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kostrzyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kostrzyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kostrzyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Kostrzynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kostrzynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kostrzynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kostrzynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kostrzynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 15 (uczestnicy: 6 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 4 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 98)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 47)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 21)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 168)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 32)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 42)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 17)
  • taneczne: 3 (członkowie: 77)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kostrzynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 28 983 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 45 541 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 16
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kostrzynie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 327 członków. Zarejestrowano 386 ćwiczących (mężczyźni: 290, kobiety: 96, chłopcy do lat 18: 225, dziewczęta do lat 18: 85). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kostrzynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kostrzynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kostrzyna znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kostrzynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV - XVI (ul. Średzka 7)dnia 1932-12-22, wykaz dokumentów: 2436/A z 1932-12-22
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 6)dnia 1983-01-05, wykaz dokumentów: 1901/A z 1983-01-05
  • Miasto z poł. XIII w.dnia 1992-06-19, wykaz dokumentów: 2236/A z 1992-06-19
  • Dwór z 1879 r. (ul. Ignacewo 9)dnia 1992-12-16, wykaz dokumentów: 2260/A z 1992-12-16

Kostrzyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w Kostrzynie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 122,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 30,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kostrzynie znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kostrzynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 15 Ranni
  (rok 2022)
 • 13 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kostrzynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 121,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  122,0
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 30,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  30,5
  Wielkopolskie
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 152,45 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  152,5
  Wielkopolskie
  74,9
  Polska
  65,5
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  25,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Polska
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Kostrzyn
  125,0
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kostrzynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 620,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  620,3 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,8 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kostrzyn przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S5droga ekspresowa S5(Morsk - Świecie - Dworzysko - Bydgoszcz - Białe Błota - Mielno - Gniezno - Łubowo - Fałkowo - Wierzyce - Iwno - Kostrzyn - Strumiany - Kleszczewo - Poznań - Śmigiel - Kaczkowo - Bojanowo - Rawicz - Korzeńsko - Żmigródek - Żmigród - Krościna Mała)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kostrzyn przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy -Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kostrzynie istnieje 143 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 20 Października

  al. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Andrzejewo

  ul. Astrowa

  ul. Augusta Wilkońskiego

  ul. Batorego

  ul. Bednarska

  ul. Braci Drzewieckich

  ul. Brzozowa

  ul. Bławatkowa

  ul. Chrobrego

  ul. Cmentarna

  ul. Czerwonego Krzyża

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Daliowa

  ul. Dożynkowa

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrówki

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Ewarysta Estkowskiego

  ul. Feliksa Nowowiejskiego

  ul. Fiołkowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Garncarska

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Henryka Wieniawskiego

  ul. Ignacewo

  ul. Irysowa

  ul. Jadwigi

  ul. Jagiełły

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeziorna

  ul. Jolanty

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Chełmońskiego

  ul. Józefa Prętkowskiego

  ul. Karola Kurpińskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Kosynierów

  ul. Kościelna

  ul. Krajowa

  ul. Krakowska

  ul. Krokusowa

  ul. Krzywoustego

  ul. Ksawerego Dunikowskiego

  ul. Kujawska

  ul. Kuśnierska

  ul. Kwiatowa

  ul. Kórnicka

  ul. Lecha

  ul. Leona Waligóry

  ul. Leszczyńskiego

  ul. Liliowa

  ul. Lipowa

  ul. Lotników

  ul. Lubuska

  ul. Ludwika Miklaszewskiego

  ul. Makowa

  ul. Malinowa

  ul. Malwowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Mazurska

  ul. Mieczysława Karłowicza

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Modrakowa

  ul. Nad Strumieniem

  ul. Narcyzowa

  ul. Nowotarskiego

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Paderewskiego

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piasta

  Plac Kurdeszowy

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Poznańska

  ul. Prymasa Wyszyńskiego

  ul. Przemysława

  ul. Półwiejska

  ul. Rolna

  ul. Rycerska

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeźnicka

  ul. Siewna

  ul. Sobieskiego

  al. Sokoła

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stawna

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Storczykowa

  ul. Strumiańska

  ul. Szewska

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Tulipanowa

  ul. Warmińska

  ul. Warszawska

  ul. Warzywna

  ul. Wielkopolska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosny Ludów

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzesińska

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zacisze

  ul. Zaułek

  ul. Zbożowa

  ul. Zieleniec

  ul. dh. Józefa Glinkowskiego

  ul. dr. Romana Szymańskiego

  ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. prof. Tadeusza Peika

  ul. Łokietka

  ul. Śląska

  ul. Średzka

  ul. Świerkowskich

  ul. św. Walentego

  ul. Żniwna