Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2020 roku)