Mszana Dolna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Mszana Dolna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mszana Dolna to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu limanowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Mszana Dolna.
 • 7 889 Liczba mieszkańców
 • 27,1 km² Powierzchnia
 • 293,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 400-968 m n.p.m Wysokość
 • 1952 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KLI Tablice rejestracyjne
 • Anna Maria Pękała Burmistrz miasta
Mszana Dolna na mapie
Identyfikatory
 • 20.079849.6740 Współrzędne GPS
 • 1207021 TERYT (TERC)
 • 0960697 SIMC
Herb miasta Mszana Dolna
Mszana Dolna herb

Mszana Dolna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
34-730Poczta Mszana Dolna
34-730Skrytki Pocztowe Poczta Mszana Dolna

Mszana Dolna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mszanie Dolnej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Limanowej (podlega pod: ZUS Oddział w Nowym Sączu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-15.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Józefa Marka 21
34-600 Limanowa
Urząd Miasta Mszany Dolnej
(18) 331-06-22
(18) 331-15-55
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna

Mszana Dolna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Mszana Dolna jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 889, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mszany Dolnej zawarli w 2019 roku 35 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,6% mieszkańców Mszany Dolnej jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 1,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Mszana Dolna ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,26 na 1000 mieszkańców Mszany Dolnej. W 2019 roku urodziło się 87 dzieci, w tym 39,1% dziewczynek i 60,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,58 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 43,9% zgonów w Mszanie Dolnej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,4% zgonów w Mszanie Dolnej były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mszany Dolnej przypada 9.69 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 72 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 107 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mszany Dolnej -35. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,4% mieszkańców Mszany Dolnej jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mszany Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 7 889 Liczba mieszkańców
 • 4 123 Kobiety
 • 3 766 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mszanie Dolnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mszanie Dolnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mszanie Dolnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mszany Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,7 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Cała Polska
  41,9 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mszana Dolna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mszany Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  33,9%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 28,5% Kobiety
  (Panny)
 • 39,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8%Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,8%
  Województwo
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Mszana Dolna
  7,9%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,1%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Kraj
  5,0%
 • 1,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mszanie Dolnej w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  5,3
  Cały kraj
  4,8
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Miasto
  0,7
  Małopolskie
  1,4
  Polska
  1,7
 • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mszanie Dolnej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 10 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  1,3
  Małopolskie
  1,2
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mszanie Dolnej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mszanie Dolnej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mszanie Dolnej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mszanie Dolnej w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 87 Urodzenia żywe
 • 34 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 53 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 39,1%
  60,9%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Mszana Dolna
  11,0
  Województwo
  10,9
  Kraj
  9,8
 • 55,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  55,8
  woj. małopolskie
  45,1
  Cała Polska
  41,8
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57
 • 131 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 131
 • 109 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 109
 • 50 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 50
 • 15 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 15
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 334 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 395 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 334 g
  Małopolskie
  3 322 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 134 Waga 4000g - 4499g
 • 134
 • 555 Waga 3500g - 3999g
 • 555
 • 713 Waga 3000g - 3499g
 • 713
 • 302 Waga 2500g - 2999g
 • 302
 • 62 Waga 2000g - 2499g
 • 62
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,83 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,83
  Małopolskie
  1,49
  Cały kraj
  1,42
 • 0,89 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,89
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,69
 • 1,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,58
  Małopolskie
  1,12
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w Mszanie Dolnej w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 77 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,7
  Województwo
  9,7
  Kraj
  10,7
 • 63,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Mszana Dolna
  63,4
  Województwo
  89,3
  Kraj
  109,3
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Mszana Dolna
  3,3
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Mszana Dolna
  2,4
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie limanowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,9%
  Województwo
  47,2%
  Cały kraj
  40,5%
 • 29,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Mszana Dolna
  29,4%
  Małopolskie
  26,9%
  Kraj
  26,4%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,0%
  woj. małopolskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 7,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  7,2
  Cała Polska
  9,8
 • 70,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,8
  Polska
  72,2
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  232,4
  Województwo
  256,9
  Cała Polska
  284,5
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  237,9
  Cały kraj
  263,9
 • 347,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 369,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 325,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  347,4
  Województwo
  451,4
  Kraj
  437,2
 • 64,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  64,7
  Małopolskie
  69,4
  Cała Polska
  71,0
 • 13,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Mszana Dolna
  13,7
  woj. małopolskie
  31,7
  Kraj
  34,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,6
  Województwo
  6,0
  Cała Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Mszana Dolna
  0,6%
  Małopolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 72 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 107 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 53 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -33 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -35 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mszanie Dolnej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mszana Dolna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mszana Dolna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Mszanie Dolnej oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mszanie Dolnej to 2 377 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 299 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mszanie Dolnej to 6,54 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Mszanie Dolnej to 193,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,67% mieszkań posiada łazienkę, 82,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,94% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 377 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 299,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  299,10
  Województwo
  352,80
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 92,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  92,50 m2
  Małopolskie
  78,70 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,70 m2
  Województwo
  27,70 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,61
  Małopolskie
  3,92
  Cały kraj
  3,82
 • 3,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,34
  Małopolskie
  2,83
  Kraj
  2,63
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Mszana Dolna
  0,73
  woj. małopolskie
  0,72
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Mszana Dolna
  1,65
  Województwo
  6,38
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 85 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 6,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  6,54
  Województwo
  3,67
  Kraj
  3,78
 • 10,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Mszana Dolna
  10,77
  Województwo
  23,41
  Kraj
  20,42
 • 2 521 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 193,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  193,9 m2
  woj. małopolskie
  88,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  0,32 m2
  Małopolskie
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 96,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Mszana Dolna
  96,59%
  Małopolskie
  96,93%
  Polska
  96,88%
 • 95,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,20%
  Małopolskie
  95,12%
  Cały kraj
  93,83%
 • 91,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  91,67%
  woj. małopolskie
  93,31%
  Cała Polska
  91,54%
 • 82,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Mszana Dolna
  82,29%
  Województwo
  82,55%
  Polska
  82,60%
 • 75,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Mszana Dolna
  75,94%
  Województwo
  63,50%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Mszana Dolna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Mszanie Dolnej na 1000 mieszkańców pracuje 228osób . Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 54,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mszanie Dolnej wynosiło w 2019 roku 9,1% (8,6% wśród kobiet i 9,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mszanie Dolnej wynosiło 3 647,39 PLN, co odpowiada 75.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mszany Dolnej 415 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 505 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 90.

  55,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Mszany Dolnej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,3% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 228 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  228,0
  woj. małopolskie
  244,0
  Cały kraj
  251,0
 • 8,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,5% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Miasto
  9,1%
  Województwo
  4,1%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mszanie Dolnej w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mszanie Dolnej w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mszanie Dolnej w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 647 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 647 PLN
  Małopolskie
  4 679 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mszanie Dolnej w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 415 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 505 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 90 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,22 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 55,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 56,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,3% Przemysł i budownictwo
 • 8,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,5% Pozostałe
 • 24,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mszanie Dolnej w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 811 Pracujący ogółem
 • 986 Kobiety
 • 825 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mszanie Dolnej w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mszana Dolna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,6
  woj. małopolskie
  65,1
  Polska
  66,7
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mszana Dolna
  32,4
  Województwo
  33,7
  Polska
  36,5
 • 97,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  97,5
  woj. małopolskie
  107,3
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mszana Dolna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Mszanie Dolnej w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 911 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 729 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 84 nowe podmioty, a 60 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (103) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (58) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (77) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (50) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mszanie Dolnej najwięcej (52) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (869) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,9% (263) podmiotów, a 69,9% (637) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mszanie Dolnej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.2%) oraz Budownictwo (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 911 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 263 Przemysł i budownictwo
 • 637 Pozostała działalność
 • 84 Podmioty nowo zarejestrowane w Mszanie Dolnej w 2019 roku
 • 60 Podmioty wyrejestrowane w Mszanie Dolnej w 2019 roku
 • 729 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 869 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 869
 • 35 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 35
 • 7Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 911 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 911
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 38 Spółki handlowe ogółem
 • 38
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 52 Spółki cywilne ogółem
 • 52
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 729 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 191 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 191
 • 154 Budownictwo
 • 154
 • 81 Przetwórstwo przemysłowe
 • 81
 • 72 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 72
 • 47 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 47
 • 41 Transport i gospodarka magazynowa
 • 41
 • 33 Pozostała działalność
 • 33
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 20 Informacja i komunikacja
 • 20
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mszana Dolna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Mszanie Dolnej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 93 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mszanie Dolnej wynosi 80,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mszany Dolnej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,41 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze gospodarczym - 4,40 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,84 (55%), drogowe - 1,19 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mszany Dolnej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 93
 • 43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 43
 • 35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 35
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 11,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Mszana Dolna
  11,81
  Województwo
  23,50
  Polska
  20,75
 • 5,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,41
  Województwo
  12,31
  Kraj
  13,21
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,40
  Małopolskie
  9,02
  Polska
  4,88
 • 1,19 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,19
  Małopolskie
  1,44
  Polska
  1,86
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,21
  Województwo
  0,38
  Cały kraj
  0,43
 • 3,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,84
  Województwo
  11,04
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  81%
  woj. małopolskie
  79%
  Cała Polska
  73%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Mszana Dolna
  75%
  Małopolskie
  69%
  Cały kraj
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Mszana Dolna
  80%
  Województwo
  89%
  Cała Polska
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  97%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Małopolskie
  84%
  Cały kraj
  86%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Mszana Dolna
  55%
  woj. małopolskie
  65%
  Polska
  53%

Mszana Dolna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu Mszany Dolnej wyniosła w 2018 roku 35,8 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu Mszany Dolnej - 29.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,0 mln złotych, czyli 19,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mszany Dolnej wyniosła w 2018 roku 33,3 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 9.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.9%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (6.5%). W budżecie Mszany Dolnej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 695 złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 44,4 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,3%.
 • Wydatki budżetu w Mszanie Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mszany Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mszany Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,5 mln

  3,6 tys(100%)

  23,8 mln

  3,0 tys(100%)

  25,5 mln

  3,2 tys(100%)

  23,1 mln

  2,9 tys(100%)

  28,9 mln

  3,7 tys(100%)

  32,0 mln

  4,0 tys(100%)

  31,3 mln

  3,9 tys(100%)

  35,8 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  1,0 tys(27.8%)

  8,5 mln

  1,1 tys(35.8%)

  8,8 mln

  1,1 tys(34.4%)

  9,0 mln

  1,1 tys(39.1%)

  9,3 mln

  1,2 tys(32.1%)

  9,1 mln

  1,1 tys(28.4%)

  11,8 mln

  1,5 tys(37.8%)

  10,5 mln

  1,3 tys(29.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  141(3.9%)

  1,1 mln

  144(4.8%)

  3,1 mln

  394(12.1%)

  3,3 mln

  414(14.1%)

  3,0 mln

  385(10.6%)

  2,4 mln

  297(7.4%)

  1,9 mln

  237(6%)

  4,5 mln

  568(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  313(8.6%)

  2,7 mln

  343(11.4%)

  2,5 mln

  313(9.6%)

  2,6 mln

  332(11.3%)

  2,5 mln

  316(8.7%)

  2,8 mln

  347(8.6%)

  3,3 mln

  409(10.4%)

  3,4 mln

  422(9.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  526,0 tys

  67,2(1.8%)

  573,3 tys

  72,8(2.4%)

  550,0 tys

  69,9(2.2%)

  579,5 tys

  73,4(2.5%)

  561,7 tys

  70,9(1.9%)

  607,7 tys

  76,5(1.9%)

  792,7 tys

  99,3(2.5%)

  3,3 mln

  419(9.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  363(10%)

  1,1 mln

  142(4.7%)

  1,8 mln

  232(7.2%)

  2,3 mln

  287(9.8%)

  991,4 tys

  125(3.4%)

  1,2 mln

  155(3.9%)

  979,3 tys

  123(3.1%)

  1,8 mln

  225(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  393(10.8%)

  3,2 mln

  408(13.5%)

  3,3 mln

  413(12.7%)

  3,4 mln

  434(14.8%)

  3,6 mln

  449(12.3%)

  8,4 mln

  1,1 tys(26.2%)

  1,2 mln

  152(3.9%)

  1,3 mln

  158(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  296,9 tys

  37,9(1%)

  440,0 tys

  55,9(1.9%)

  346,7 tys

  44,1(1.4%)

  461,2 tys

  58,5(2%)

  305,8 tys

  38,6(1.1%)

  236,5 tys

  29,8(0.7%)

  280,4 tys

  35,1(0.9%)

  601,8 tys

  75,7(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  211,0 tys

  26,9(0.7%)

  246,3 tys

  31,3(1%)

  284,3 tys

  36,2(1.1%)

  345,2 tys

  43,7(1.5%)

  336,8 tys

  42,5(1.2%)

  351,2 tys

  44,2(1.1%)

  378,5 tys

  47,4(1.2%)

  345,0 tys

  43,4(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,3 tys

  2,0(0.1%)

  18,3 tys

  2,3(0.1%)

  20,1 tys

  2,6(0.1%)

  20,0 tys

  2,5(0.1%)

  116,4 tys

  14,7(0.4%)

  220,1 tys

  27,7(0.7%)

  211,5 tys

  26,5(0.7%)

  257,0 tys

  32,3(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  338,1 tys

  43,2(1.2%)

  348,4 tys

  44,2(1.5%)

  234,0 tys

  29,8(0.9%)

  319,3 tys

  40,5(1.4%)

  249,7 tys

  31,5(0.9%)

  211,7 tys

  26,7(0.7%)

  471,8 tys

  59,1(1.5%)

  233,1 tys

  29,3(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,3 mln

  288(7.9%)

  212,4 tys

  27,0(0.9%)

  233,0 tys

  29,6(0.9%)

  148,4 tys

  18,8(0.6%)

  201,0 tys

  25,4(0.7%)

  225,8 tys

  28,4(0.7%)

  434,8 tys

  54,5(1.4%)

  189,7 tys

  23,9(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  371,1 tys

  47,4(1.3%)

  359,9 tys

  45,7(1.5%)

  283,2 tys

  36,0(1.1%)

  205,3 tys

  26,0(0.9%)

  173,1 tys

  21,8(0.6%)

  169,2 tys

  21,3(0.5%)

  143,7 tys

  18,0(0.5%)

  117,6 tys

  14,8(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  49,5 tys

  6,3(0.2%)

  41,8 tys

  5,3(0.2%)

  455,1 tys

  57,9(1.8%)

  319,8 tys

  40,5(1.4%)

  7,4 mln

  934(25.7%)

  5,8 mln

  727(18%)

  118,2 tys

  14,8(0.4%)

  78,8 tys

  9,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,8 tys

  1,5(0%)

  9,6 tys

  1,2(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  50,1 tys

  6,3(0.2%)

  46,1 tys

  5,8(0.2%)

  5,7 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  76,7 tys

  9,6(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,6 mln

  837(23%)

  4,6 mln

  582(19.3%)

  3,7 mln

  467(14.4%)

  55,8 tys

  7,1(0.2%)

  81,7 tys

  10,3(0.3%)

  382,9 tys

  48,2(1.2%)

  160,8 tys

  20,1(0.5%)

  76,6 tys

  9,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  440,7 tys

  56,3(1.5%)

  272,6 tys

  34,6(1.1%)

  30,2 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  2,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,2 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mszanie Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mszany Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mszany Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,7 mln

  3,8 tys(100%)

  23,9 mln

  3,0 tys(100%)

  25,2 mln

  3,2 tys(100%)

  23,5 mln

  3,0 tys(100%)

  29,0 mln

  3,7 tys(100%)

  33,0 mln

  4,2 tys(100%)

  36,5 mln

  4,6 tys(100%)

  33,3 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,4 mln

  820(21.6%)

  6,7 mln

  847(27.9%)

  7,2 mln

  920(28.7%)

  7,6 mln

  958(32.2%)

  8,0 mln

  1,0 tys(27.5%)

  8,7 mln

  1,1 tys(26.4%)

  9,4 mln

  1,2 tys(25.9%)

  9,9 mln

  1,2 tys(29.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  934(24.6%)

  7,5 mln

  953(31.4%)

  7,7 mln

  981(30.6%)

  7,6 mln

  958(32.2%)

  8,0 mln

  1,0 tys(27.5%)

  8,1 mln

  1,0 tys(24.5%)

  8,2 mln

  1,0 tys(22.3%)

  8,3 mln

  1,0 tys(24.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  425,3 tys

  54,3(1.4%)

  553,6 tys

  70,3(2.3%)

  654,4 tys

  83,2(2.6%)

  869,5 tys

  110(3.7%)

  979,8 tys

  124(3.4%)

  1,2 mln

  149(3.6%)

  1,6 mln

  205(4.5%)

  2,2 mln

  275(6.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  79,1 tys

  10,1(0.3%)

  225,1 tys

  28,6(0.9%)

  551,1 tys

  70,1(2.2%)

  3,0 mln

  383(12.9%)

  1,9 mln

  242(6.6%)

  1,8 mln

  230(5.5%)

  965,1 tys

  121(2.6%)

  1,8 mln

  228(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  9,1 mln

  1,2 tys(30.6%)

  4,9 mln

  625(20.6%)

  3,9 mln

  500(15.6%)

  682,9 tys

  86,5(2.9%)

  514,1 tys

  64,9(1.8%)

  670,1 tys

  84,4(2%)

  6,3 mln

  785(17.2%)

  862,8 tys

  109(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  314(8.3%)

  2,5 mln

  321(10.6%)

  2,5 mln

  321(10%)

  2,7 mln

  341(11.5%)

  2,8 mln

  353(9.6%)

  7,6 mln

  963(23.2%)

  450,0 tys

  56,4(1.2%)

  475,3 tys

  59,8(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  192(5.1%)

  792,5 tys

  101(3.3%)

  1,7 mln

  216(6.8%)

  297,1 tys

  37,7(1.3%)

  160,0 tys

  20,2(0.6%)

  216,7 tys

  27,3(0.7%)

  100,0 tys

  12,5(0.3%)

  362,8 tys

  45,6(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  233,1 tys

  29,8(0.8%)

  142,6 tys

  18,1(0.6%)

  142,3 tys

  18,1(0.6%)

  204,8 tys

  26,0(0.9%)

  127,9 tys

  16,1(0.4%)

  166,4 tys

  21,0(0.5%)

  239,6 tys

  30,0(0.7%)

  232,7 tys

  29,3(0.7%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,8 tys

  1,5(0%)

  9,6 tys

  1,2(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  50,1 tys

  6,3(0.2%)

  46,1 tys

  5,8(0.2%)

  5,7 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  76,7 tys

  9,6(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  415,0 tys

  53,0(1.4%)

  245,5 tys

  31,2(1%)

  30,2 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  6,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,1 tys

  1,9(0.1%)

  17,7 tys

  2,3(0.1%)

  19,6 tys

  2,5(0.1%)

  19,5 tys

  2,5(0.1%)

  48,0 tys

  6,1(0.2%)

  83,1 tys

  10,5(0.3%)

  81,3 tys

  10,2(0.2%)

  49,7 tys

  6,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,7 tys

  5,6(0.1%)

  65,5 tys

  8,3(0.3%)

  97,6 tys

  12,4(0.4%)

  88,6 tys

  11,2(0.4%)

  55,4 tys

  7,0(0.2%)

  30,8 tys

  3,9(0.1%)

  29,8 tys

  3,7(0.1%)

  29,9 tys

  3,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  18,7 tys

  2,4(0.1%)

  80,8 tys

  10,3(0.3%)

  111,2 tys

  14,1(0.4%)

  96,1 tys

  12,2(0.4%)

  110,9 tys

  14,0(0.4%)

  30,4 tys

  3,8(0.1%)

  27,9 tys

  3,5(0.1%)

  17,8 tys

  2,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  189,4 tys

  24,2(0.6%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  2,5(0.1%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  144

  0,0(0%)

  73,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,3 tys

  11,4(0.3%)

  102

  0,0(0%)

  408

  0,1(0%)

  449

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  284

  0,0(0%)

  559

  0,1(0%)

  478

  0,1(0%)

  437

  0,1(0%)

  387

  0,0(0%)

  339

  0,0(0%)

  331

  0,0(0%)

  325

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,8 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  456,1 tys

  58,0(1.8%)

  321,1 tys

  40,7(1.4%)

  6,2 mln

  783(21.4%)

  4,3 mln

  540(13%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  192(5.1%)

  145,6 tys

  18,5(0.6%)

  6,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,9 tys

  2,3(0.1%)

  38,9 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mszana Dolna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 024 mieszkańców Mszany Dolnej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 987 kobiet oraz 1 037 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 14,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców Mszany Dolnej, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 24,2% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Mszany Dolnej mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mszanie Dolnej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (23,5%).

  W roku 2018 w Mszanie Dolnej mieściło się 7 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 369 dzieci (172 dziewczynki oraz 197 chłopców). Dostępnych było 421 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mszanie Dolnej mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 201 dzieci (96 dziewczynek oraz 105 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  16,1% mieszkańców Mszany Dolnej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 328 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 37 oddziałach uczyło się 802 uczniów (388 kobiet oraz 414 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mszanie Dolnej placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 726 uczniów (348 kobiet oraz 378 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 110,01.

  W Mszanie Dolnej znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 10 uczniów (2 kobiety oraz 8 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mszanie Dolnej placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 387 uczniów (276 kobiet oraz 111 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 130 absolwentów.

  W Mszanie Dolnej znajdują się 2 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 893 uczniów (397 kobiet oraz 496 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 250 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mszanie Dolnej placówkę miały 4 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 936 uczniów (405 kobiet oraz 531 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 153 absolwentów.

  W Mszanie Dolnej znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 183 uczniów (36 kobiet oraz 147 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,6% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 10,0 uczniów. 22,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 30,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,2% mieszkańców Mszany Dolnej w wieku potencjalnej nauki (26,2% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  10,7%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Mszana Dolna
  28,2%
  Województwo
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,1%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Mszana Dolna
  11,8%
  Województwo
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  14,2%
  Małopolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,3%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Mszana Dolna
  6,9%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,2%
  Małopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,7%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1328 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 328,0
  woj. małopolskie
  883,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,59
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 421 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Mszana Dolna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 369 Dzieci
 • 172 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 197 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 117 3 lata
 • 117
 • 111 4 lata
 • 111
 • 80 5 lata
 • 80
 • 46 6 lat
 • 46
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 58 3 lata
 • 58
 • 54 4 lata
 • 54
 • 32 5 lata
 • 32
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 59 3 lata
 • 59
 • 57 4 lata
 • 57
 • 48 5 lata
 • 48
 • 25 6 lat
 • 25
 • 87 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 31,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 31,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mszanie Dolnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mszanie Dolnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  18 331-00-58
  ul. Leśna 10
  34-730 Mszana Dolna
  371-
  Miejskie Przedszkole Nr 2 (Janina Porazińska)
  Publiczne
  18 331-06-64
  ul. Orkana 12
  34-730 Mszana Dolna
  2505
  Punkt Przedszkolny "Szczęśliwy Maluszek" - Jadwiga Macioł
  Niepubliczny
  51 519-07-69
  ul. Starowiejska 39
  34-730 Mszana Dolna
  ---
  Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Św. Zygmunt Szczęsny Feliński)
  Niepubliczne
  18 331-00-91
  18 331-00-91
  ul. Sw.Maksymiliana Marii Kolbego 30
  34-730 Mszana Dolna
  ---
 • Szkoły podstawowe w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mszana Dolna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 784 Uczniowie
 • 388 Kobiety
  (uczniowie)
 • 396 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 85 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci 2016
 • 62 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Mszana Dolna
  21,7
  Województwo
  16,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21,7
 • 21,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21,7
 • 23,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23,1
 • 6,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,0
 •  
 • 53,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 972 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 781 angielski
 • 191 niemiecki
 • 18 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 18 angielski
 •  
 • 110,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Mszana Dolna
  110,01
  woj. małopolskie
  95,56
  Kraj
  95,46
 • 106,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  106,72
  Województwo
  94,56
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mszana Dolna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mszana Dolna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mszanie Dolnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mszanie Dolnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr1 (im.Henryka Sienkiewicza)
  Publiczna
  18 331-01-01
  18 331-01-01
  ul. Sienkiewicza 2
  34-730 Mszana Dolna
  17379-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (im.Mikołaja Reja)
  Publiczna
  18 331-00-01
  18 331-00-01
  ul. Rynek 21
  34-730 Mszana Dolna
  15335-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Mszana Dolna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 16 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  26,5
  Polska
  26,2
 •  
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Mszana Dolna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 893 Uczniowie
 • 397 Kobiety
  (uczniowie)
 • 496 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,5%
  55,5%
 • 241 Uczniowie w 1 klasie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 250 Absolwenci
 • 103 Kobiety
  (absolwenci)
 • 147 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  30,8
  Małopolskie
  25,3
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 64,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Mszana Dolna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 171 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,1%
  78,9%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Mszana Dolna
  22,9
  Małopolskie
  17,3
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,9
 • 28,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,5
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 031 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 1 122 angielski
 • 909 niemiecki
 • 12 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 12 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mszanie Dolnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM (św.Antoni z Padwy)
  Publiczne
  18 331-90-40
  18 331-01-98
  ul. STAROWIEJSKA 4
  34-730 Mszana Dolna
  17517-
  Technikum (inż. Józefa Marka)
  Publiczne
  18 331-01-35
  18 331-01-35
  ul. Józefa Marka 2
  34-730 Mszana Dolna
  13407-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  ul. MATEJKI 11
  34-730 Mszana Dolna
  9261-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  18 331-02-83
  18 331-04-63
  ul. MATEJKI 11
  34-730 Mszana Dolna
  5139-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (św.Antoni z Padwy)
  Publiczna
  18 331-90-40
  18 331-01-98
  ul. STAROWIEJSKA 4
  34-730 Mszana Dolna
  271-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  Publiczne
  18 331-02-83
  18 331-04-63
  ul. MATEJKI 11
  34-733 Mszana Dolna
  260-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Mszanie Dolnej
  Publiczna
  18 331-01-67
  18 331-00-15
  ul. Fabryczna 3
  34-730 Mszana Dolna
  220-
 • Edukacyjne grupy wieku w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mszana Dolna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mszana Dolna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mszana Dolna, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mszana Dolna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mszanie Dolnej

 • Według danych GUS z 2019 roku w Mszanie Dolnej znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 396)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mszanie Dolnej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Mszanie Dolnej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mszanie Dolnej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 99 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 9 995)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 8 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 495)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 27)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 152)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 69)
  • tańca: 3 (absolwenci: 73)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 69)
  • teatralne: 2 (członkowie: 31)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 13)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2019 w Mszanie Dolnej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 995 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 43 342 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mszanie Dolnej działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 321 członków. Zarejestrowano 358 ćwiczących (mężczyźni: 269, kobiety: 89, chłopcy do lat 18: 190, dziewczęta do lat 18: 75). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mszanie Dolnej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mszanie Dolnej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mszany Dolnej znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mszanie Dolnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park z końca XIX w.dnia 1982-02-26, wykaz dokumentów: A-304/82 z 1982-02-26
  • Cmentarz żydowski z 2. poł. XIX w.dnia 1989-12-20, wykaz dokumentów: A-606 z 1989-12-20
  • Kościół z 1891 - 1901dnia 2009-03-03, wykaz dokumentów: A-171/M z 2009-03-03
 • Formy ochrony przyrody w Mszanie Dolnej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mszany Dolnej znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mszanie Dolnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych dla których OChK jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną (przejściową) a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar wezłów i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne. Wśród cennych ekosystemów naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w płd-zach. części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Białki z przełomem oraz izolowane skałki Pasa Skalic Nowotarskich i Spiskich., Data ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 364176.0 ha
  • Raba z Mszanką - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 249.27 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-07-30, Opis granicy: na terenie tartaku przemysłu drzewnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-08-17, Opis granicy: na skarpie nad stawem przed ogrodzeniem MłodzieżowegoZakładu Wychowawczego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-12-23, Opis granicy: przy Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym

Mszana Dolna - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w Mszanie Dolnej znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 taksówek oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu limanowskiego.

  Powiat limanowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mszana Dolna przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
  • DW 968droga wojewódzka nr 968(Lubień - Kasinka Mała - Mszana Dolna - Mszana Górna - Lubomierz - Rzeki - Szczawa - Kamienica - Zabrzeż)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mszana Dolna przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 104Linia kolejowa nr 104: Chabówka - Nowy Sącz [o znaczeniu drugorzędnym] (Chabówka - Rabka Zdrój - Rabka Zaryte - Raba Niżna -Mszana Dolna Marki -Mszana Dolna - Kasina Wielka - Skrzydlna - Dobra koło Limanowej - Tymbark - Piekiełko - Łososina Górna - Limanowa - Pisarzowa - Męcina Podgórze - Męcina - Chomranice - Klęczany - Marcinkowice - Nowy Sącz Chełmiec - Nowy Sącz Miasto - Nowy Sącz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mszanie Dolnej istnieje 53 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Franka Rakoczego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Grunwaldzka

  ul. Heleny Modrzejewskiej

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana Stachury "Adama"

  ul. Jarzębinowa

  ul. Juliana Tolińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Marka

  ul. Karola Szymanowskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Krakowska

  ul. Księdza Józefa Stabrawy

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Ludwika Mroza

  ul. Maksymiliana Marii Kolbego

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Ogrodowa

  Park Miejski im. Rodziny hr. Krasińskich

  ul. Podhalan

  ul. Rynek

  ul. Sebastiana Flizaka

  ul. Smrekowa

  ul. Spadochroniarzy

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Starowiejska

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Słomka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Władysława Orkana

  ul. Zagórzan

  ul. Zakopiańska

  ul. Zarabie

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  pl. św. Siostry Faustyny