Mszana Dolna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Mszana Dolna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mszana Dolna to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu limanowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Mszana Dolna.
 • 7 819 Liczba mieszkańców
 • 27,1 km² Powierzchnia
 • 288,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 400-968 m n.p.m Wysokość
 • 1952 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KLI Tablice rejestracyjne
 • Anna Maria Pękała Burmistrz miasta
Mszana Dolna na mapie
Identyfikatory
 • 20.079849.6740 Współrzędne GPS
 • 1207021 TERYT (TERC)
 • 0960697 SIMC
Herb miasta Mszana Dolna
Mszana Dolna herb

Jak Mszana Dolna wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mszana Dolna na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mszana Dolna wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mszana Dolna plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
29Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
42Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
54Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
74Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
78Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
91Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
91Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
95Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
101Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
106Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
180Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
211Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
214Miasta o największej powierzchni w Polsce
225Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
235Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
270Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
280Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych

Mszana Dolna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
34-730Poczta Mszana Dolna
34-730Skrytki Pocztowe Poczta Mszana Dolna

Mszana Dolna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mszanie Dolnej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Limanowej (podlega pod: ZUS Oddział w Nowym Sączu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-15.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Józefa Marka 21
34-600 Limanowa
Urząd Miasta Mszany Dolnej
(18) 331-06-22
(18) 331-15-55
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna

Mszana Dolna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mszana Dolna jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 819, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 7,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mszany Dolnej zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców Mszany Dolnej jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Mszana Dolna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,89 na 1000 mieszkańców Mszany Dolnej. W 2022 roku urodziło się 87 dzieci, w tym 36,8% dziewczynek i 63,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,4% zgonów w Mszanie Dolnej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Mszanie Dolnej były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mszany Dolnej przypada 11.99 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 69 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 73 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mszany Dolnej -4. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,1% mieszkańców Mszany Dolnej jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mszany Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 819 Liczba mieszkańców
 • 4 031 Kobiety
 • 3 788 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mszanie Dolnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mszanie Dolnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mszanie Dolnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mszany Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,3 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mszana Dolna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mszany Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mszana Dolna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mszana Dolna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mszana Dolna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,4%
  Małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 26,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,9% Żonaci/Zamężne
 • Mszana Dolna
  58,9%
  Województwo
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 59,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,2%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,6%
  Małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mszanie Dolnej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,8
  Małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mszanie Dolnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,9
  Województwo
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mszanie Dolnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mszanie Dolnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mszanie Dolnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mszanie Dolnej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 87 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 55 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,8%
  63,2%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Mszana Dolna
  11,1
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 46,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Mszana Dolna
  46,3
  Województwo
  38,0
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 123 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 123
 • 97 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 97
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 368 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 440 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Mszana Dolna
  3 368 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 128 Waga 4000g - 4499g
 • 128
 • 422 Waga 3500g - 3999g
 • 422
 • 583 Waga 3000g - 3499g
 • 583
 • 223 Waga 2500g - 2999g
 • 223
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,61
  Małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Mszana Dolna
  1,16
  woj. małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mszanie Dolnej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94 Zgony
 • 51 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,3%
  45,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,0
  Województwo
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 86,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  86,0
  Małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 0,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,7
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Mszana Dolna
  2,4
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie limanowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,4%
  Małopolskie
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Mszana Dolna
  24,5%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,2%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 105 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 230,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  230,0
  Małopolskie
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Cała Polska
  253,9
 • 351,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 372,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 329,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  351,0
  Województwo
  431,8
  Kraj
  426,2
 • 48,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  48,7
  Małopolskie
  61,4
  Cały kraj
  62,9
 • 12,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,2
  Małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 9,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Mszana Dolna
  9,1
  woj. małopolskie
  6,1
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Mszana Dolna
  1,1%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 73 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mszanie Dolnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mszana Dolna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mszana Dolna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mszanie Dolnej oddano do użytku 97 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 12,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mszanie Dolnej to 2 486 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 318 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 27,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mszanie Dolnej to 3,91 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mszanie Dolnej to 84,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,94% mieszkań posiada łazienkę, 86,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,89% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu limanowskiego.

  Powiat limanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 486 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 318,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  318,00
  Województwo
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Mszana Dolna
  96,40 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,60 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,62
  Małopolskie
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 3,14 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Mszana Dolna
  3,14
  Małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,68
  Małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 97 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 12,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  12,41
  woj. małopolskie
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 379 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Mszana Dolna
  3,91
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,89
 • 48,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Mszana Dolna
  48,48
  Województwo
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 8 161 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 84,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  84,1 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 1,04 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,04 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,43%
  Małopolskie
  97,78%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,95%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 96,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Mszana Dolna
  96,94%
  Województwo
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 86,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,16%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 86,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Mszana Dolna
  86,89%
  Województwo
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mszana Dolna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mszanie Dolnej na 1000 mieszkańców pracuje 247osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mszanie Dolnej wynosiło w 2023 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mszanie Dolnej wynosiło 5 183,78 PLN, co odpowiada 77.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mszany Dolnej 415 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 505 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 90.

  29,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Mszany Dolnej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 247 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  247,0
  Województwo
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,4% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Miasto
  7,3%
  Małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mszanie Dolnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mszanie Dolnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mszanie Dolnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 651 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 184 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mszanie Dolnej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 415 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 505 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 90 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,22 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,8% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,0% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mszanie Dolnej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 932 Pracujący ogółem
 • 1 084 Kobiety
 • 848 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mszanie Dolnej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mszana Dolna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,2
  Województwo
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,7
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 100,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  100,9
  woj. małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mszana Dolna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mszanie Dolnej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 024 podmioty gospodarki narodowej, z czego 809 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 68 nowych podmiotów, a 48 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (103) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (58) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (77) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (35) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mszanie Dolnej najwięcej (52) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (986) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,7% (294) podmiotów, a 70,4% (721) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mszanie Dolnej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 024 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 294 Przemysł i budownictwo
 • 721 Pozostała działalność
 • 68 Podmioty nowo zarejestrowane w Mszanie Dolnej w 2023 roku
 • 48 Podmioty wyrejestrowane w Mszanie Dolnej w 2023 roku
 • 809 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 986 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 986
 • 31 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 31
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 024 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 024
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 58 Spółki handlowe ogółem
 • 58
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 44  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 44
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 52 Spółki cywilne ogółem
 • 52
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 809 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 205 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 205
 • 185 Budownictwo
 • 185
 • 84 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 84
 • 76 Przetwórstwo przemysłowe
 • 76
 • 54 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 54
 • 40 Pozostała działalność
 • 40
 • 35 Transport i gospodarka magazynowa
 • 35
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 26 Informacja i komunikacja
 • 26
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mszana Dolna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mszanie Dolnej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 110 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mszanie Dolnej wynosi 76,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mszany Dolnej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,15 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 5,30 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,43 (45%), drogowe - 1,01 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mszany Dolnej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 110 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 110
 • 71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 71
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 41 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 41
 • 14,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Mszana Dolna
  14,12
  Małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 9,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Mszana Dolna
  9,15
  Województwo
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 3,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,43
  woj. małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,01
  Małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Mszana Dolna
  0,18
  woj. małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 5,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,30
  woj. małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Mszana Dolna
  76%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  85%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Mszana Dolna
  46%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  96%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  woj. małopolskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Mszana Dolna
  55%
  woj. małopolskie
  56%
  Cały kraj
  51%

Mszana Dolna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mszany Dolnej wyniosła w 2022 roku 51,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mszany Dolnej - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,6 mln złotych, czyli 26,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mszany Dolnej wyniosła w 2022 roku 50,3 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.7%). W budżecie Mszany Dolnej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 62,9 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,1%.
 • Wydatki budżetu w Mszanie Dolnej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mszany Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mszany Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,9 mln

  3,7 tys(100%)

  32,0 mln

  4,0 tys(100%)

  31,3 mln

  3,9 tys(100%)

  35,8 mln

  4,5 tys(100%)

  37,4 mln

  4,7 tys(100%)

  41,5 mln

  5,3 tys(100%)

  44,2 mln

  5,6 tys(100%)

  51,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,3 mln

  1,2 tys(32.1%)

  9,1 mln

  1,1 tys(28.4%)

  11,8 mln

  1,5 tys(37.8%)

  10,5 mln

  1,3 tys(29.3%)

  11,9 mln

  1,5 tys(31.8%)

  12,5 mln

  1,6 tys(30.1%)

  13,5 mln

  1,7 tys(30.5%)

  14,7 mln

  1,9 tys(28.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  561,7 tys

  70,9(1.9%)

  607,7 tys

  76,5(1.9%)

  792,7 tys

  99,3(2.5%)

  3,3 mln

  419(9.3%)

  2,0 mln

  257(5.4%)

  2,4 mln

  298(5.7%)

  2,3 mln

  287(5.1%)

  8,6 mln

  1,1 tys(16.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  385(10.6%)

  2,4 mln

  297(7.4%)

  1,9 mln

  237(6%)

  4,5 mln

  568(12.6%)

  3,1 mln

  396(8.4%)

  4,7 mln

  594(11.3%)

  6,6 mln

  841(15%)

  5,4 mln

  694(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  316(8.7%)

  2,8 mln

  347(8.6%)

  3,3 mln

  409(10.4%)

  3,4 mln

  422(9.4%)

  3,7 mln

  466(9.8%)

  3,6 mln

  455(8.7%)

  4,0 mln

  512(9.1%)

  4,9 mln

  624(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  991,4 tys

  125(3.4%)

  1,2 mln

  155(3.9%)

  979,3 tys

  123(3.1%)

  1,8 mln

  225(5%)

  1,0 mln

  129(2.7%)

  395,6 tys

  50,1(1%)

  2,4 mln

  301(5.4%)

  3,7 mln

  468(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  382(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  449(12.3%)

  8,4 mln

  1,1 tys(26.2%)

  1,2 mln

  152(3.9%)

  1,3 mln

  158(3.5%)

  1,3 mln

  170(3.6%)

  1,4 mln

  178(3.4%)

  1,6 mln

  200(3.6%)

  2,3 mln

  289(4.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  249,7 tys

  31,5(0.9%)

  211,7 tys

  26,7(0.7%)

  471,8 tys

  59,1(1.5%)

  233,1 tys

  29,3(0.7%)

  256,8 tys

  32,5(0.7%)

  447,8 tys

  56,7(1.1%)

  279,1 tys

  35,4(0.6%)

  1,3 mln

  169(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  305,8 tys

  38,6(1.1%)

  236,5 tys

  29,8(0.7%)

  280,4 tys

  35,1(0.9%)

  601,8 tys

  75,7(1.7%)

  462,2 tys

  58,6(1.2%)

  398,9 tys

  50,5(1%)

  371,5 tys

  47,2(0.8%)

  501,9 tys

  64,2(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  201,0 tys

  25,4(0.7%)

  225,8 tys

  28,4(0.7%)

  434,8 tys

  54,5(1.4%)

  189,7 tys

  23,9(0.5%)

  2,0 mln

  257(5.4%)

  2,6 mln

  330(6.3%)

  560,1 tys

  71,1(1.3%)

  355,6 tys

  45,5(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  173,1 tys

  21,8(0.6%)

  169,2 tys

  21,3(0.5%)

  143,7 tys

  18,0(0.5%)

  117,6 tys

  14,8(0.3%)

  112,8 tys

  14,3(0.3%)

  73,4 tys

  9,3(0.2%)

  73,7 tys

  9,4(0.2%)

  255,9 tys

  32,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  81,7 tys

  10,3(0.3%)

  382,9 tys

  48,2(1.2%)

  160,8 tys

  20,1(0.5%)

  76,6 tys

  9,6(0.2%)

  106,5 tys

  13,5(0.3%)

  231,3 tys

  29,3(0.6%)

  114,2 tys

  14,5(0.3%)

  81,0 tys

  10,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  336,8 tys

  42,5(1.2%)

  351,2 tys

  44,2(1.1%)

  378,5 tys

  47,4(1.2%)

  345,0 tys

  43,4(1%)

  432,2 tys

  54,8(1.2%)

  421,3 tys

  53,3(1%)

  454,9 tys

  57,8(1%)

  27,7 tys

  3,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  116,4 tys

  14,7(0.4%)

  220,1 tys

  27,7(0.7%)

  211,5 tys

  26,5(0.7%)

  257,0 tys

  32,3(0.7%)

  272,2 tys

  34,5(0.7%)

  114,0 tys

  14,4(0.3%)

  25,1 tys

  3,2(0.1%)

  27,3 tys

  3,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,3 tys

  6,6(0.1%)

  23,4 tys

  3,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,1 tys

  5,8(0.2%)

  5,7 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  76,7 tys

  9,6(0.2%)

  50,2 tys

  6,4(0.1%)

  46,9 tys

  5,9(0.1%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,2 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  7,4 mln

  934(25.7%)

  5,8 mln

  727(18%)

  118,2 tys

  14,8(0.4%)

  78,8 tys

  9,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mszanie Dolnej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mszany Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mszana Dolna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mszany Dolnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,0 mln

  3,7 tys(100%)

  33,0 mln

  4,2 tys(100%)

  36,5 mln

  4,6 tys(100%)

  33,3 mln

  4,2 tys(100%)

  36,0 mln

  4,5 tys(100%)

  42,6 mln

  5,4 tys(100%)

  47,3 mln

  6,0 tys(100%)

  50,3 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,0 mln

  1,0 tys(27.5%)

  8,7 mln

  1,1 tys(26.4%)

  9,4 mln

  1,2 tys(25.9%)

  9,9 mln

  1,2 tys(29.6%)

  10,7 mln

  1,4 tys(29.7%)

  11,5 mln

  1,5 tys(27.1%)

  12,5 mln

  1,6 tys(26.5%)

  15,2 mln

  1,9 tys(30.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 mln

  1,0 tys(27.5%)

  8,1 mln

  1,0 tys(24.5%)

  8,2 mln

  1,0 tys(22.3%)

  8,3 mln

  1,0 tys(24.9%)

  8,9 mln

  1,1 tys(24.7%)

  10,5 mln

  1,3 tys(24.6%)

  14,7 mln

  1,9 tys(31.1%)

  9,0 mln

  1,1 tys(17.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  514,1 tys

  64,9(1.8%)

  670,1 tys

  84,4(2%)

  6,3 mln

  785(17.2%)

  862,8 tys

  109(2.6%)

  1,4 mln

  173(3.8%)

  1,6 mln

  198(3.7%)

  302,1 tys

  38,4(0.6%)

  3,4 mln

  430(6.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  2,5(0.1%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  874,5 tys

  111(1.8%)

  3,1 mln

  394(6.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  6,3(0.2%)

  -50 010,0

  -6,3(-0.1%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 mln

  371(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  160,0 tys

  20,2(0.6%)

  216,7 tys

  27,3(0.7%)

  100,0 tys

  12,5(0.3%)

  362,8 tys

  45,6(1.1%)

  60,0 tys

  7,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  218(3.6%)

  2,8 mln

  356(5.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  242(6.6%)

  1,8 mln

  230(5.5%)

  965,1 tys

  121(2.6%)

  1,8 mln

  228(5.4%)

  1,7 mln

  218(4.8%)

  2,3 mln

  293(5.4%)

  2,0 mln

  256(4.3%)

  2,3 mln

  290(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  979,8 tys

  124(3.4%)

  1,2 mln

  149(3.6%)

  1,6 mln

  205(4.5%)

  2,2 mln

  275(6.5%)

  1,7 mln

  221(4.8%)

  2,2 mln

  274(5.1%)

  2,3 mln

  296(4.9%)

  2,2 mln

  286(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  353(9.6%)

  7,6 mln

  963(23.2%)

  450,0 tys

  56,4(1.2%)

  475,3 tys

  59,8(1.4%)

  440,3 tys

  55,8(1.2%)

  467,8 tys

  59,2(1.1%)

  581,1 tys

  73,8(1.2%)

  1,3 mln

  160(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  110,9 tys

  14,0(0.4%)

  30,4 tys

  3,8(0.1%)

  27,9 tys

  3,5(0.1%)

  17,8 tys

  2,2(0.1%)

  21,3 tys

  2,7(0.1%)

  9,7 tys

  1,2(0%)

  23,8 tys

  3,0(0.1%)

  737,2 tys

  94,3(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  127,9 tys

  16,1(0.4%)

  166,4 tys

  21,0(0.5%)

  239,6 tys

  30,0(0.7%)

  232,7 tys

  29,3(0.7%)

  208,8 tys

  26,5(0.6%)

  167,3 tys

  21,2(0.4%)

  197,4 tys

  25,1(0.4%)

  688,8 tys

  88,1(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  17,9 tys

  2,3(0.1%)

  38,9 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,1 tys

  25,4(0.6%)

  1,6 mln

  204(3.8%)

  85,1 tys

  10,8(0.2%)

  169,9 tys

  21,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  48,0 tys

  6,1(0.2%)

  83,1 tys

  10,5(0.3%)

  81,3 tys

  10,2(0.2%)

  49,7 tys

  6,3(0.1%)

  83,0 tys

  10,5(0.2%)

  56,0 tys

  7,1(0.1%)

  24,7 tys

  3,1(0.1%)

  26,8 tys

  3,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  55,4 tys

  7,0(0.2%)

  30,8 tys

  3,9(0.1%)

  29,8 tys

  3,7(0.1%)

  29,9 tys

  3,8(0.1%)

  28,0 tys

  3,6(0.1%)

  28,1 tys

  3,6(0.1%)

  28,8 tys

  3,7(0.1%)

  22,1 tys

  2,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  387

  0,0(0%)

  339

  0,0(0%)

  331

  0,0(0%)

  325

  0,0(0%)

  337

  0,0(0%)

  434

  0,1(0%)

  499

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,1 tys

  5,8(0.2%)

  5,7 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  76,7 tys

  9,6(0.2%)

  50,2 tys

  6,4(0.1%)

  46,9 tys

  5,9(0.1%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  90,3 tys

  11,4(0.3%)

  102

  0,0(0%)

  408

  0,1(0%)

  449

  0,1(0%)

  649

  0,1(0%)

  449

  0,1(0%)

  18,1 tys

  2,3(0%)

  374

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  6,2 mln

  783(21.4%)

  4,3 mln

  540(13%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  195

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mszana Dolna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 050 mieszkańców Mszany Dolnej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 985 kobiet oraz 1 065 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,8% mieszkańców Mszany Dolnej, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Mszany Dolnej mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mszanie Dolnej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz średnie zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,6%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2022 w Mszanie Dolnej mieściło się 7 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 402 dzieci (187 dziewczynek oraz 215 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mszanie Dolnej mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 201 dzieci (96 dziewczynek oraz 105 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  16,9% mieszkańców Mszany Dolnej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 377 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 37 oddziałach uczyło się 776 uczniów (367 kobiet oraz 409 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mszanie Dolnej placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 726 uczniów (348 kobiet oraz 378 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 106,74.

  W Mszanie Dolnej znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 24 uczniów (17 kobiet oraz 7 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mszanie Dolnej placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 387 uczniów (276 kobiet oraz 111 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 130 absolwentów.

  W Mszanie Dolnej znajdują się 2 Technika, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 230 uczniów (534 kobiety oraz 696 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 231 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mszanie Dolnej placówkę miały 4 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 936 uczniów (405 kobiet oraz 531 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 153 absolwentów.

  W Mszanie Dolnej znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 294 uczniów (67 kobiet oraz 227 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (19,8% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,0 uczniów. 24,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 29,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Mszany Dolnej w wieku potencjalnej nauki (24,5% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 16,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,9%
  Małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,4%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,8%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Mszana Dolna
  21,2%
  Województwo
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 20,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Mszana Dolna
  28,8%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,6%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  Małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1377 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Mszana Dolna
  1 377,0
  Małopolskie
  929,0
  Kraj
  927,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,59
  Małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 421 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mszana Dolna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 402 Dzieci
 • 187 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 215 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,5%
  53,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 106 3 lata
 • 106
 • 114 4 lata
 • 114
 • 115 5 lata
 • 115
 • 49 6 lat
 • 49
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 51 3 lata
 • 51
 • 56 4 lata
 • 56
 • 50 5 lata
 • 50
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 55 3 lata
 • 55
 • 58 4 lata
 • 58
 • 65 5 lata
 • 65
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 69 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mszanie Dolnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mszanie Dolnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  18 331-00-58
  ul. Leśna 10
  34-730 Mszana Dolna
  371-
  Miejskie Przedszkole Nr 2 (Janina Porazińska)
  Publiczne
  18 331-06-64
  ul. Orkana 12
  34-730 Mszana Dolna
  2505
  Punkt Przedszkolny "Szczęśliwy Maluszek" - Jadwiga Macioł
  Niepubliczny
  51 519-07-69
  ul. Starowiejska 39
  34-730 Mszana Dolna
  ---
  Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Św. Zygmunt Szczęsny Feliński)
  Niepubliczne
  18 331-00-91
  18 331-00-91
  ul. Sw.Maksymiliana Marii Kolbego 30
  34-730 Mszana Dolna
  ---
 • Szkoły podstawowe w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mszana Dolna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 771 Uczniowie
 • 367 Kobiety
  (uczniowie)
 • 404 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 102 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 151 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 74 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1 Oddziały
 • 5 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,0
  Małopolskie
  16,7
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21,0
 • 21,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21,0
 • 21,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,4
 • 5,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 55,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 44,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 106,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  106,74
  Województwo
  95,57
  Kraj
  95,96
 • 105,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,36
  Województwo
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mszana Dolna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mszana Dolna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mszanie Dolnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mszanie Dolnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr1 (im.Henryka Sienkiewicza)
  Publiczna
  18 331-01-01
  18 331-01-01
  ul. Sienkiewicza 2
  34-730 Mszana Dolna
  17379-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (im.Mikołaja Reja)
  Publiczna
  18 331-00-01
  18 331-00-01
  ul. Rynek 21
  34-730 Mszana Dolna
  15335-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Mszana Dolna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,8%
  29,2%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,0
  Województwo
  26,8
  Polska
  26,5
 •  
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Mszana Dolna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 1 230 Uczniowie
 • 534 Kobiety
  (uczniowie)
 • 696 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,4%
  56,6%
 • 340 Uczniowie w 1 klasie
 • 147 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 193 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 231 Absolwenci
 • 106 Kobiety
  (absolwenci)
 • 125 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  29,3
  Małopolskie
  26,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 85,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 55,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Mszana Dolna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Mszana Dolna
  24,5
  Małopolskie
  21,6
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,5
 • 29,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 29,8
 • 8,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,7
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mszanie Dolnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM (św.Antoni z Padwy)
  Publiczne
  18 331-90-40
  18 331-01-98
  ul. STAROWIEJSKA 4
  34-730 Mszana Dolna
  17517-
  Technikum (inż. Józefa Marka)
  Publiczne
  18 331-01-35
  18 331-01-35
  ul. Józefa Marka 2
  34-730 Mszana Dolna
  13407-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  ul. MATEJKI 11
  34-730 Mszana Dolna
  9261-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  18 331-02-83
  18 331-04-63
  ul. MATEJKI 11
  34-730 Mszana Dolna
  5139-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (św.Antoni z Padwy)
  Publiczna
  18 331-90-40
  18 331-01-98
  ul. STAROWIEJSKA 4
  34-730 Mszana Dolna
  271-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  Publiczne
  18 331-02-83
  18 331-04-63
  ul. MATEJKI 11
  34-733 Mszana Dolna
  260-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Mszanie Dolnej
  Publiczna
  18 331-01-67
  18 331-00-15
  ul. Fabryczna 3
  34-730 Mszana Dolna
  220-
 • Edukacyjne grupy wieku w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mszana Dolna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mszana Dolna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mszana Dolna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mszana Dolna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mszanie Dolnej

 • Według danych GUS z 2022 roku w Mszanie Dolnej znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 192)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mszanie Dolnej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mszanie Dolnej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mszanie Dolnej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mszanie Dolnej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 99 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 15 (uczestnicy: 2 595)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 195)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 90)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 280)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 370)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 55)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 40)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 130)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 77)
  • tańca: 2 (absolwenci: 32)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 72)
  • teatralne: 2 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mszanie Dolnej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 34 065 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 43 342 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mszanie Dolnej działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 321 członków. Zarejestrowano 358 ćwiczących (mężczyźni: 269, kobiety: 89, chłopcy do lat 18: 190, dziewczęta do lat 18: 75). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mszanie Dolnej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mszanie Dolnej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mszany Dolnej znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mszanie Dolnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park z końca XIX w.dnia 1982-02-26, wykaz dokumentów: A-304/82 z 1982-02-26
  • Cmentarz żydowski z 2. poł. XIX w.dnia 1989-12-20, wykaz dokumentów: A-606 z 1989-12-20
  • Kościół z 1891 - 1901dnia 2009-03-03, wykaz dokumentów: A-171/M z 2009-03-03
 • Formy ochrony przyrody w Mszanie Dolnej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mszany Dolnej znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mszanie Dolnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych dla których OChK jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną (przejściową) a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar wezłów i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne. Wśród cennych ekosystemów naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w płd-zach. części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Białki z przełomem oraz izolowane skałki Pasa Skalic Nowotarskich i Spiskich., Data ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 364176.0 ha
  • Raba z Mszanką - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 249.27 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-07-30, Opis granicy: na terenie tartaku przemysłu drzewnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-08-17, Opis granicy: na skarpie nad stawem przed ogrodzeniem MłodzieżowegoZakładu Wychowawczego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-12-23, Opis granicy: przy Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym

Mszana Dolna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Mszanie Dolnej odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 89,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mszanie Dolnej znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu limanowskiego.

  Powiat limanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mszanie Dolnej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mszanie Dolnej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 89,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  89,5
  Województwo
  64,9
  Cała Polska
  56,5
 • 12,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  12,8
  woj. małopolskie
  3,0
  Polska
  5,0
 • 102,34 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  102,3
  Małopolskie
  76,3
  Cała Polska
  65,5
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  14,3
  woj. małopolskie
  4,6
  Polska
  8,9
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  114,3
  Małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mszanie Dolnej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 738,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Mszana Dolna
  738,0 km
  Województwo
  599,5 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,6 km
  Województwo
  2,7 km
  Kraj
  5,3 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mszana Dolna przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
  • DW 968droga wojewódzka nr 968(Lubień - Kasinka Mała - Mszana Dolna - Mszana Górna - Lubomierz - Rzeki - Szczawa - Kamienica - Zabrzeż)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mszana Dolna przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 104Linia kolejowa nr 104: Chabówka - Nowy Sącz [o znaczeniu drugorzędnym] (Chabówka - Rabka Zdrój - Rabka Zaryte - Raba Niżna -Mszana Dolna Marki -Mszana Dolna - Kasina Wielka - Skrzydlna - Dobra koło Limanowej - Tymbark - Piekiełko - Łososina Górna - Limanowa - Pisarzowa - Męcina Podgórze - Męcina - Chomranice - Klęczany - Marcinkowice - Nowy Sącz Chełmiec - Nowy Sącz Miasto - Nowy Sącz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mszanie Dolnej istnieje 53 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Franka Rakoczego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Grunwaldzka

  ul. Heleny Modrzejewskiej

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana Stachury "Adama"

  ul. Jarzębinowa

  ul. Juliana Tolińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Marka

  ul. Karola Szymanowskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Krakowska

  ul. Księdza Józefa Stabrawy

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Ludwika Mroza

  ul. Maksymiliana Marii Kolbego

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Ogrodowa

  Park Miejski im. Rodziny hr. Krasińskich

  ul. Podhalan

  ul. Rynek

  ul. Sebastiana Flizaka

  ul. Smrekowa

  ul. Spadochroniarzy

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Starowiejska

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Słomka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Władysława Orkana

  ul. Zagórzan

  ul. Zakopiańska

  ul. Zarabie

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  pl. św. Siostry Faustyny