Skarszewy w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Skarszewy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skarszewy to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu starogardzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skarszewy.
 • 6 695 Liczba mieszkańców
 • 10,8 km² Powierzchnia
 • 620,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 107,6 - 136,6 m n.p.m Wysokość
 • 1320 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 58 Numer kierunkowy
 • GST Tablice rejestracyjne
 • Jacek Pauli Burmistrz miasta
Skarszewy na mapie
Identyfikatory
 • 18.444254.0691 Współrzędne GPS
 • 2213094 TERYT (TERC)
 • 0934754 SIMC
Herb miasta Skarszewy
Skarszewy herb

Jak Skarszewy wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Skarszewy na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Skarszewy wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Skarszewy plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
21Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
31Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
43Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
55Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
78Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
81Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
96Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
198Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
230Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
233Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
243Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
251Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
268Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
271Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
290Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
304Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności

Skarszewy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
83-250Poczta Skarszewy

Skarszewy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skarszewach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Starogardzie Gdańskim (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 4
83-200 Starogard Gdański
Urząd Miejski w Skarszewach
(58) 588-22-01 14
(58) 588-26-51
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Skarszewy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Skarszewy jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 695, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Skarszew zawarli w 2022 roku 40 małżeństw, co odpowiada 5,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,6% mieszkańców Skarszew jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Skarszewy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,30 na 1000 mieszkańców Skarszew. W 2022 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 42,7% dziewczynek i 57,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,8% zgonów w Skarszewach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,5% zgonów w Skarszewach były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skarszew przypada 11.41 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 66 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 136 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skarszew -70. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  61,1% mieszkańców Skarszew jest w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skarszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 695 Liczba mieszkańców
 • 3 478 Kobiety
 • 3 217 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skarszewach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skarszewach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skarszewach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skarszew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,3 lat
  woj. pomorskie
  40,9 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skarszewy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skarszew
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skarszewy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skarszewy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skarszewy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,7%
  woj. pomorskie
  30,3%
  Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,4%
  woj. pomorskie
  53,3%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,9%
  woj. pomorskie
  7,5%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  7,6%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skarszewach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,9
  Pomorskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  Województwo
  1,6
  Polska
  1,6
 • 40 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skarszewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,30 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,3
  Województwo
  -1,9
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skarszewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skarszewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skarszewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skarszewach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 43 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,7%
  57,3%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Skarszewy
  11,1
  Pomorskie
  8,9
  Cały kraj
  8,1
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Skarszewy
  39,5
  woj. pomorskie
  37,4
  Kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 409 g
  woj. pomorskie
  3 411 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 118 Waga 4000g - 4499g
 • 118
 • 378 Waga 3500g - 3999g
 • 378
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 171 Waga 2500g - 2999g
 • 171
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,43
  woj. pomorskie
  1,32
  Kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Skarszewy
  0,84
  woj. pomorskie
  0,82
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Skarszewach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 Zgony
 • 38 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,4
  woj. pomorskie
  10,8
  Kraj
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Skarszewy
  119,4
  Pomorskie
  121,3
  Cała Polska
  147,0
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,4
  Województwo
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  Pomorskie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie starogardzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,8%
  Województwo
  35,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,5%
  woj. pomorskie
  21,5%
  Polska
  19,6%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Skarszewy
  6,2%
  Pomorskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 271 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 67,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  67,4
  Polska
  74,4
 • 250,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  250,5
  Województwo
  256,3
  Polska
  268,1
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  239,1
  Polska
  246,5
 • 450,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 482,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 417,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Skarszewy
  450,1
  woj. pomorskie
  417,4
  Kraj
  475,8
 • 78,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Skarszewy
  78,3
  woj. pomorskie
  61,2
  Cały kraj
  70,6
 • 33,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,0
  Województwo
  27,8
  Polska
  32,6
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,9
  woj. pomorskie
  7,3
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. pomorskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 136 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 77 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -83 Saldo migracji
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -70 Saldo migracji wewnętrznych
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skarszewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skarszewy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skarszewy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skarszewach oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skarszewach to 2 374 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 355 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skarszewach to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Skarszewach to 149,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,15% mieszkań posiada łazienkę, 81,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starogardzkiego.

  Powiat starogardzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 374 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 354,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  354,60
  Województwo
  411,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  72,80 m2
  Pomorskie
  73,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Skarszewy
  25,80 m2
  Województwo
  30,10 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Skarszewy
  3,85
  Województwo
  3,75
  Polska
  3,83
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Skarszewy
  2,82
  Pomorskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Skarszewy
  0,73
  Pomorskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Skarszewy
  0,90
  woj. pomorskie
  8,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 32 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,33
  woj. pomorskie
  3,50
  Cały kraj
  3,89
 • 4,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,78
  Województwo
  30,63
  Polska
  24,56
 • 895 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 149,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  149,2 m2
  Pomorskie
  80,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  woj. pomorskie
  0,71 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,14%
  Pomorskie
  97,54%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,34%
  woj. pomorskie
  96,81%
  Cała Polska
  95,10%
 • 95,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Skarszewy
  95,15%
  Województwo
  95,74%
  Polska
  93,66%
 • 81,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,27%
  Pomorskie
  88,34%
  Kraj
  85,62%
 • 3,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  3,12%
  Pomorskie
  55,51%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Skarszewy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Skarszewach na 1000 mieszkańców pracuje 395osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Skarszewach wynosiło w 2022 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skarszewach wynosiło 6 430,22 PLN, co odpowiada 95.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skarszew 552 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 409 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -143.

  9,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Skarszew pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,8% w przemyśle i budownictwie, a 18,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 395 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  395,0
  Województwo
  392,0
  Kraj
  402,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,8% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Miasto
  5,8%
  Pomorskie
  4,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skarszewach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skarszewach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skarszewach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 430 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 430 PLN
  Pomorskie
  6 697 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skarszewach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 552 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 409 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -143 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Przemysł i budownictwo
 • 25,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,4% Pozostałe
 • 47,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skarszewach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skarszewy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Skarszewy
  63,7
  Pomorskie
  69,7
  Kraj
  69,0
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  29,8
  woj. pomorskie
  35,9
  Cały kraj
  38,2
 • 87,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  87,8
  Pomorskie
  106,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skarszewy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Skarszewach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 740 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 567 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 39 nowych podmiotów, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (98) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (39) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (65) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skarszewach najwięcej (34) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (691) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  41,6% (308) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 58,4% (432) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skarszewach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (36.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 740 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 308 Przemysł i budownictwo
 • 432 Pozostała działalność
 • 39 Podmioty nowo zarejestrowane w Skarszewach w 2022 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Skarszewach w 2022 roku
 • 567 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 691 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 691
 • 45 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 45
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 740 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 740
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 43 Spółki handlowe ogółem
 • 43
 • 34  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 34
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 567 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 206 Budownictwo
 • 206
 • 113 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 113
 • 61 Przetwórstwo przemysłowe
 • 61
 • 47 Transport i gospodarka magazynowa
 • 47
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skarszewy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skarszewach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 129 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,24 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skarszewach wynosi 69,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skarszew najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,60 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 10,36 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,10 (56%), drogowe - 1,55 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skarszew.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skarszewy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 129 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 129
 • 91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 91
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 69 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 69
 • 19,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,24
  woj. pomorskie
  23,25
  Cały kraj
  22,81
 • 13,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,60
  woj. pomorskie
  14,36
  Cały kraj
  12,98
 • 3,10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,10
  Pomorskie
  6,34
  Cała Polska
  6,99
 • 1,55 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Skarszewy
  1,55
  Województwo
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,36
  Pomorskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 10,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,36
  Województwo
  12,89
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skarszewy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  69%
  woj. pomorskie
  65%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. pomorskie
  59%
  Cała Polska
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  56%
  Pomorskie
  68%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Skarszewy
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Skarszewy
  89%
  Pomorskie
  82%
  Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  Pomorskie
  45%
  Kraj
  51%

Skarszewy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Skarszew wyniosła w 2022 roku 98,7 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Skarszew - 32.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,1 mln złotych, czyli 9,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skarszew wyniosła w 2022 roku 98,1 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%). W budżecie Skarszew wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 899 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,0 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,9%.
 • Wydatki budżetu w Skarszewach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skarszew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skarszewy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skarszew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,2 mln

  3,1 tys(100%)

  59,3 mln

  4,0 tys(100%)

  75,2 mln

  5,1 tys(100%)

  76,6 mln

  5,2 tys(100%)

  75,9 mln

  5,1 tys(100%)

  89,8 mln

  6,2 tys(100%)

  88,3 mln

  6,1 tys(100%)

  98,7 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,8 mln

  2,9 tys(45%)

  21,9 mln

  3,1 tys(36.9%)

  25,6 mln

  3,6 tys(34%)

  22,7 mln

  3,2 tys(29.6%)

  25,3 mln

  3,6 tys(33.4%)

  28,0 mln

  4,0 tys(31.2%)

  29,3 mln

  4,2 tys(33.2%)

  31,8 mln

  4,8 tys(32.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  409,7 tys

  57,6(0.9%)

  36,0 tys

  5,0(0.1%)

  4,5 mln

  635(6%)

  3,6 mln

  509(4.7%)

  72,7 tys

  10,4(0.1%)

  644,6 tys

  91,9(0.7%)

  779,1 tys

  113(0.9%)

  11,5 mln

  1,7 tys(11.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  617(9.5%)

  4,4 mln

  617(7.4%)

  5,6 mln

  795(7.5%)

  6,1 mln

  869(8%)

  6,2 mln

  887(8.2%)

  6,3 mln

  897(7%)

  6,9 mln

  994(7.8%)

  7,7 mln

  1,2 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,3 mln

  1,6 tys(24.5%)

  22,3 mln

  3,1 tys(37.6%)

  4,4 mln

  623(5.9%)

  4,6 mln

  649(5.9%)

  4,8 mln

  689(6.4%)

  5,0 mln

  717(5.6%)

  5,1 mln

  743(5.8%)

  7,2 mln

  1,1 tys(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  179(2.8%)

  2,0 mln

  277(3.3%)

  3,3 mln

  471(4.5%)

  5,3 mln

  753(6.9%)

  4,6 mln

  652(6%)

  7,9 mln

  1,1 tys(8.8%)

  5,0 mln

  715(5.6%)

  5,1 mln

  763(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  284(4.4%)

  2,4 mln

  337(4%)

  1,8 mln

  247(2.3%)

  3,0 mln

  424(3.9%)

  2,8 mln

  403(3.7%)

  3,6 mln

  519(4.1%)

  3,2 mln

  468(3.7%)

  4,9 mln

  727(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  578,6 tys

  81,4(1.3%)

  865,9 tys

  121(1.5%)

  705,2 tys

  99,3(0.9%)

  879,6 tys

  125(1.1%)

  1,0 mln

  145(1.3%)

  798,3 tys

  114(0.9%)

  994,1 tys

  144(1.1%)

  4,6 mln

  691(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  223(3.4%)

  1,5 mln

  205(2.5%)

  1,5 mln

  207(2%)

  1,7 mln

  244(2.2%)

  3,5 mln

  492(4.5%)

  3,1 mln

  445(3.5%)

  2,1 mln

  307(2.4%)

  3,5 mln

  520(3.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  753,9 tys

  106(1.6%)

  726,8 tys

  102(1.2%)

  1,3 mln

  186(1.8%)

  4,1 mln

  587(5.4%)

  1,1 mln

  155(1.4%)

  1,2 mln

  176(1.4%)

  1,5 mln

  211(1.7%)

  1,4 mln

  213(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  180(2.8%)

  1,1 mln

  154(1.9%)

  2,3 mln

  320(3%)

  1,0 mln

  148(1.4%)

  989,7 tys

  141(1.3%)

  881,3 tys

  126(1%)

  1,1 mln

  157(1.2%)

  855,3 tys

  128(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  160,6 tys

  22,6(0.3%)

  126,9 tys

  17,8(0.2%)

  129,7 tys

  18,3(0.2%)

  185,3 tys

  26,4(0.2%)

  454,6 tys

  64,8(0.6%)

  288,0 tys

  41,1(0.3%)

  235,2 tys

  34,0(0.3%)

  814,1 tys

  122(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  203,6 tys

  28,6(0.4%)

  565,3 tys

  79,2(1%)

  232,6 tys

  32,7(0.3%)

  457,7 tys

  65,2(0.6%)

  336,2 tys

  47,9(0.4%)

  307,0 tys

  43,8(0.3%)

  316,6 tys

  45,7(0.4%)

  664,8 tys

  99,3(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  70,7 tys

  9,9(0.2%)

  37,6 tys

  5,3(0.1%)

  1,6 mln

  229(2.2%)

  150,8 tys

  21,5(0.2%)

  8,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,9 tys

  4,3(0%)

  634,1 tys

  94,7(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  233,6 tys

  32,8(0.5%)

  250,2 tys

  35,1(0.4%)

  200,0 tys

  28,2(0.3%)

  226,8 tys

  32,3(0.3%)

  248,4 tys

  35,4(0.3%)

  419,9 tys

  59,9(0.5%)

  312,2 tys

  45,1(0.4%)

  412,0 tys

  61,5(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  115,0 tys

  16,1(0.2%)

  48,3 tys

  6,8(0.1%)

  196,6 tys

  28,0(0.3%)

  16,3 tys

  2,3(0%)

  2,8 mln

  401(3.1%)

  3,7 mln

  527(4.1%)

  282,8 tys

  42,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  144(2.2%)

  998,5 tys

  140(1.7%)

  888,1 tys

  125(1.2%)

  835,6 tys

  119(1.1%)

  728,4 tys

  104(1%)

  704,9 tys

  100(0.8%)

  704,1 tys

  102(0.8%)

  91,1 tys

  13,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,8 tys

  1,2(0%)

  12,2 tys

  1,7(0%)

  12,0 tys

  1,7(0%)

  6,7 tys

  1,0(0%)

  9,6 tys

  1,4(0%)

  15,2 tys

  2,2(0%)

  19,6 tys

  2,8(0%)

  47,4 tys

  7,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,4 tys

  12,4(0.2%)

  11,3 tys

  1,6(0%)

  4,4 tys

  0,6(0%)

  97,0 tys

  13,8(0.1%)

  99,0 tys

  14,1(0.1%)

  91,6 tys

  13,1(0.1%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  1,5(0%)

  80,7 tys

  11,4(0.1%)

  301,4 tys

  42,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,2 tys

  4,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skarszewach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skarszew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skarszewy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skarszew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,4 mln

  3,2 tys(100%)

  61,1 mln

  4,1 tys(100%)

  72,6 mln

  4,9 tys(100%)

  79,7 mln

  5,4 tys(100%)

  78,3 mln

  5,3 tys(100%)

  92,9 mln

  6,4 tys(100%)

  90,1 mln

  6,2 tys(100%)

  98,1 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,3 mln

  2,2 tys(32.2%)

  16,0 mln

  2,2 tys(26.2%)

  17,4 mln

  2,4 tys(23.9%)

  20,1 mln

  2,9 tys(25.2%)

  21,5 mln

  3,1 tys(27.4%)

  21,5 mln

  3,1 tys(23.2%)

  23,4 mln

  3,4 tys(26%)

  26,4 mln

  3,9 tys(26.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,9 mln

  2,7 tys(39.8%)

  20,4 mln

  2,9 tys(33.3%)

  19,5 mln

  2,7 tys(26.8%)

  20,7 mln

  2,9 tys(26%)

  21,7 mln

  3,1 tys(27.7%)

  25,1 mln

  3,6 tys(27.1%)

  26,2 mln

  3,8 tys(29.1%)

  25,4 mln

  3,8 tys(25.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  373,7 tys

  52,5(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 mln

  644(6.3%)

  3,6 mln

  506(4.5%)

  674

  0,1(0%)

  710,2 tys

  101(0.8%)

  630,3 tys

  91,1(0.7%)

  12,2 mln

  1,8 tys(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  86,5 tys

  12,2(0.2%)

  156,0 tys

  21,9(0.3%)

  2,3 mln

  326(3.2%)

  3,9 mln

  559(4.9%)

  2,7 mln

  388(3.5%)

  4,5 mln

  636(4.8%)

  3,5 mln

  504(3.9%)

  3,7 mln

  560(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  1,2 tys(18.1%)

  19,6 mln

  2,7 tys(32.1%)

  1,6 mln

  232(2.3%)

  1,7 mln

  242(2.1%)

  1,9 mln

  267(2.4%)

  2,0 mln

  280(2.1%)

  2,0 mln

  286(2.2%)

  3,6 mln

  535(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  853,2 tys

  120(1.8%)

  1,6 mln

  227(2.7%)

  1,7 mln

  233(2.3%)

  1,5 mln

  209(1.8%)

  2,1 mln

  305(2.7%)

  3,4 mln

  482(3.6%)

  2,6 mln

  381(2.9%)

  3,2 mln

  481(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  209(3.1%)

  1,6 mln

  227(2.7%)

  1,6 mln

  218(2.1%)

  1,4 mln

  196(1.7%)

  1,7 mln

  243(2.2%)

  1,8 mln

  261(2%)

  2,4 mln

  346(2.7%)

  2,2 mln

  323(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  470,2 tys

  66,1(1%)

  48,1 tys

  6,7(0.1%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  117,9 tys

  16,8(0.1%)

  1,2 mln

  178(1.6%)

  1,0 mln

  148(1.1%)

  416,6 tys

  60,2(0.5%)

  1,5 mln

  225(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  562,5 tys

  79,1(1.2%)

  716,4 tys

  100(1.2%)

  640,4 tys

  90,2(0.9%)

  640,0 tys

  91,1(0.8%)

  802,4 tys

  114(1%)

  762,4 tys

  109(0.8%)

  806,1 tys

  116(0.9%)

  849,4 tys

  127(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  194,8 tys

  27,4(0.4%)

  247,1 tys

  34,6(0.4%)

  261,6 tys

  36,8(0.4%)

  243,2 tys

  34,6(0.3%)

  252,2 tys

  36,0(0.3%)

  246,3 tys

  35,1(0.3%)

  252,2 tys

  36,4(0.3%)

  812,6 tys

  121(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  102,2 tys

  14,4(0.2%)

  204,8 tys

  28,7(0.3%)

  50,0 tys

  7,0(0.1%)

  667,5 tys

  95,0(0.8%)

  526,1 tys

  75,0(0.7%)

  116,6 tys

  16,6(0.1%)

  813,8 tys

  118(0.9%)

  590,8 tys

  88,2(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  1,2 mln

  171(1.7%)

  48,1 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  570,5 tys

  85,2(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,3 tys

  2,3(0%)

  77,5 tys

  11,1(0.1%)

  4,1 mln

  587(4.4%)

  94,2 tys

  13,6(0.1%)

  143,5 tys

  21,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  152,3 tys

  21,4(0.3%)

  150,1 tys

  21,0(0.2%)

  701,6 tys

  98,8(1%)

  3,7 mln

  527(4.6%)

  76,8 tys

  11,0(0.1%)

  48,0 tys

  6,8(0.1%)

  55,7 tys

  8,0(0.1%)

  116,9 tys

  17,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  312,5 tys

  43,9(0.7%)

  290,4 tys

  40,7(0.5%)

  228,8 tys

  32,2(0.3%)

  159,8 tys

  22,8(0.2%)

  85,1 tys

  12,1(0.1%)

  80,2 tys

  11,4(0.1%)

  74,2 tys

  10,7(0.1%)

  60,6 tys

  9,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,4 tys

  1,6(0%)

  55,0 tys

  7,7(0.1%)

  15,6 tys

  2,2(0%)

  21,6 tys

  3,1(0%)

  46,5 tys

  6,6(0.1%)

  19,3 tys

  2,7(0%)

  26,5 tys

  3,8(0%)

  25,5 tys

  3,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,0 tys

  1,0(0%)

  10,9 tys

  1,5(0%)

  11,0 tys

  1,5(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  9,0 tys

  1,3(0%)

  14,0 tys

  2,0(0%)

  12,0 tys

  1,7(0%)

  13,0 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,4 tys

  12,4(0.2%)

  11,3 tys

  1,6(0%)

  4,4 tys

  0,6(0%)

  97,0 tys

  13,8(0.1%)

  99,0 tys

  14,1(0.1%)

  91,6 tys

  13,1(0.1%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  1,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  736

  0,1(0%)

  46,5 tys

  6,7(0.1%)

  636

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,9 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skarszewy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 731 mieszkańców Skarszew jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 891 kobiet oraz 840 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców Skarszew, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Skarszew mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skarszewach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,8%) oraz wyższe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,2%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2021 w Skarszewach mieściły się 2 przedszkola, w których do 20 oddziałów uczęszczało 484 dzieci (245 dziewczynek oraz 239 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Skarszewach mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 228 dzieci (111 dziewczynek oraz 117 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  18,1% mieszkańców Skarszew w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 506 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 43 oddziałach uczyło się 880 uczniów (433 kobiety oraz 447 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Skarszewach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 674 uczniów (330 kobiet oraz 344 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 30,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 132,93.

  W Skarszewach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 74 uczniów (41 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 46 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skarszewach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 9 uczniów (3 kobiety oraz 6 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Skarszewach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 189 uczniów (62 kobiety oraz 127 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,8 uczniów. 23,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców Skarszew w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 21,3% mężczyzn).

 • 16,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,3%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,3%
  Pomorskie
  12,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,7%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Skarszewy
  28,3%
  Pomorskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Skarszewy
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,5%
  Pomorskie
  11,9%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1506 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 506,0
  woj. pomorskie
  849,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,56
  woj. pomorskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 475 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Skarszewy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 484 Dzieci
 • 245 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 239 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 96 3 lata
 • 96
 • 123 4 lata
 • 123
 • 123 5 lata
 • 123
 • 129 6 lat
 • 129
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 41 3 lata
 • 41
 • 66 4 lata
 • 66
 • 56 5 lata
 • 56
 • 74 6 lat
 • 74
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 55 3 lata
 • 55
 • 57 4 lata
 • 57
 • 67 5 lata
 • 67
 • 55 6 lat
 • 55
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 37,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 37,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Skarszewy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 36,0%
  64,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • 4 5 lata
 • 4
 • 5 6 lat
 • 5
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skarszewach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skarszewach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Gminne nr 2
  Publiczne
  58 588-26-41
  ul. Kopernika 1
  83-250 Skarszewy
  512511
  Publiczne Przedszkole Gminne nr 1
  Publiczne
  58 588-24-80
  ul. Dworcowa 9
  83-250 Skarszewy
  58411
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Oleńka"
  Niepubliczny
  58 588-24-63
  58 588-24-63
  ul. Kościerska 11a
  83-250 Skarszewy
  ---
  Niepublicxzne Przedszkole i Żłobek Aniołek-Domino sp. z oo Spółka Komandytowa
  Niepubliczne
  88 201-95-76
  ul. Kościerska 7
  83-250 Skarszewy
  ---
 • Szkoły podstawowe w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Skarszewy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 880 Uczniowie
 • 433 Kobiety
  (uczniowie)
 • 447 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 120 Uczniowie w 1 klasie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,5
  woj. pomorskie
  17,6
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 58,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 132,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  132,93
  Pomorskie
  95,93
  Cały kraj
  95,71
 • 131,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  131,87
  Województwo
  94,81
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skarszewy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skarszewy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skarszewach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skarszewach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  58 588-25-17
  58 588-25-17
  ul. DWORCOWA 27
  83-250 Skarszewy
  3164062
 • Szkoły ponadpodstawowe w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Skarszewy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,4%
  44,6%
 • 46 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  14,8
  Województwo
  26,7
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Skarszewy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  23,6
  Województwo
  22,6
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Skarszewach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skarszewach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  58 588-25-41
  58 588-25-41
  ul. Kopernika 3
  83-250 Skarszewy
  6144-
  Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne
  Niepubliczne
  58 588-25-41
  58 588-25-41
  ul. Kopernika 3
  83-250 Skarszewy
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skarszewy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skarszewy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skarszewy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skarszewy - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Skarszewach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skarszewach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Skarszewach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Skarszewach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 58 (uczestnicy: 10 153)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 5 750)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 910)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 16 (uczestnicy: 1 880)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 478)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 280)
  • inne: 1 (uczestnicy: 55)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 191)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 22)
  • taneczne: 1 (członkowie: 19)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)


  Według danych z 2022 w Skarszewach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 840 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 999 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
 • Zabytki w Skarszewach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skarszew znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Skarszewach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Skarszewy ze średniowieczadnia 1978-04-07, wykaz dokumentów: 792 z 1978-04-07
  • Zamek Skarszewy ze średniowieczadnia 1983-07-06, wykaz dokumentów: 385/Archeol. z 1983-07-06
  • Kościół z pocz. XIV w. (ul. Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1961-12-08, wykaz dokumentów: 158/N z 1961-12-08
  • Mur miejski z poł. XIV w.dnia 1972-12-21, wykaz dokumentów: 601 z 1972-12-21
  • Zamek z 1305 r. (ul. Zamkowa 1)dnia 1972-12-21, wykaz dokumentów: 602 z 1972-12-21
  • Ratusz z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Generała Józefa Hallera 14)dnia 1972-12-21, wykaz dokumentów: 603 z 1972-12-21
  • Kaplica z 1823 r.dnia 1972-12-21, wykaz dokumentów: 604 z 1972-12-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Świętego Jana 2)dnia 1977-01-15, wykaz dokumentów: 737 z 1977-01-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Plac Generała Józefa Hallera 8)dnia 1977-04-25, wykaz dokumentów: 750 z 1977-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Plac Generała Józefa Hallera 9)dnia 1977-04-25, wykaz dokumentów: 751 z 1977-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Plac Generała Józefa Hallera 10)dnia 1977-04-25, wykaz dokumentów: 752 z 1977-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Generała Józefa Hallera 11)dnia 1977-04-25, wykaz dokumentów: 753 z 1977-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Generała Józefa Hallera 12)dnia 1977-04-25, wykaz dokumentów: 754 z 1977-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Generała Józefa Hallera 13)dnia 1977-04-25, wykaz dokumentów: 755 z 1977-04-25
  • Miasto z XII - XXdnia 1978-04-07, wykaz dokumentów: 792 z 1978-04-07
  • Kościół z 1879 - 1881 (ul. Szkolna 5)dnia 2011-11-14, wykaz dokumentów: A-1879 z 2011-11-14; brak numeru z 2012-01-04
  • Mur/ogrodzenie z 1879 - 1881dnia 2011-11-14, wykaz dokumentów: A-1879 z 2011-11-14; brak numeru z 2012-01-04
 • Formy ochrony przyrody w Skarszewach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skarszew znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skarszewach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Doliny Wierzycy - obszar chronionego krajobrazuOpis: Opis wartości przyrodniczej i krajobrazowej: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy został objęty ochroną ze względu na bardzo duże walory krajobrazowe i estetyczne związane z bogatą raeźbą terenu oraz zgrupowanie interesujących gatunków flory i fauny. Dolina rzeki Wierzycy charakteryzuje się bogactwem elementów morfologicznych takich jak dno z meandrującym silnie korytem i starorzeczami zbocza z systemem terasów. Wierzyca łączy się z wieloma jeziorami. Jednym z ciekawszych ze względu na bogatą awiofaunę jest jez. Krąg. Dużą wartością przyrodniczą odznaczają się dobrze zachowane lasy bukowo-dębowe w pobliżu miejscowości Pogódki., Data ustanowienia: 1994-01-01, Powierzchnia: 10784.0 ha
  • Dolina Wierzycy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 4618.33 ha
  • Borówianka - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: ochrona występujących na jego terenie gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem a w szczególności unikatowych stanowisk sukcesji wtórnej następującej w przekształconym środowisku naturalnym, Data ustanowienia: 2009-09-03, Opis granicy: gm. Skarszewy, Powierzchnia: 14.59 ha

Skarszewy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Skarszewach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Skarszewach znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starogardzkiego.

  Powiat starogardzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Skarszewach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Skarszewach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 44,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Skarszewy
  44,8
  woj. pomorskie
  67,5
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Skarszewy
  0,0
  Pomorskie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 59,75 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  59,7
  Województwo
  82,5
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. pomorskie
  6,3
  Cały kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  133,3
  woj. pomorskie
  122,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Skarszewach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 506,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  506,7 km
  Pomorskie
  890,1 km
  Polska
  624,0 km
 • 5,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  5,9 km
  Pomorskie
  6,9 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skarszewy nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 222droga wojewódzka nr 222(Gdańsk - Borkowo Łostowickie - Straszyn - Arciszewo - Rekcin - Żuława - Jagatowo - Kleszczewo - Trąbki Wielkie - Gołębiewo - Gołębiewo Średnie - Gołębiewko - Godziszewo - Siwiałka - Trzcińsk - Kokoszkowy - Starogard Gdański - Janowo - Jabłowo - Jabłówko - Bobowo - Pączewo - Wolental - Skórcz)
  • DW 224droga wojewódzka nr 224(Wejherowo - Sopieszyno - Przetoczyno - Szemud - Donimierz - Łebno - Łebieńska Huta - Pomieczyno - Załęże - Przodkowo - Kobysewo - Grzybno - Kartuzy - Bernardówka - Somonino - Egiertowo - Jekmuca - Grabowska Huta - Grabówko - Nowa Karczma - Lubieszyn - Płachty - Iłownica - Głodowo - Więckowy - Skaryszewy - Bolesławowo - Demlin - Godziszewo - Turze - Rukosin - Stanisławie - Szpęgawa - Tczew)
  • DW 226droga wojewódzka nr 226(Przejazdowo - Dziewięć Włók - Wiślina - Mokry Dwór - Rokitnica - Pruszcz Gdański - Rusocin - Wojanowo - Świńcz - Jagatowo - Warcz - Domachowo - Mierzeszyn - Błotnia - Olszanka - Sucha Huta - Szatarpy - Skrzydłowo - Horniki)
  • DW 235droga wojewódzka nr 235(Korne - Bałachy - Lipuska Huta - Kalisz - Dziemiany - Kalwaria - Raduń - Lubnia - Zalesie - Gacnik - Brusy - Żabno - Męcikał - Powałki - Chojnice)
  • DW 523droga wojewódzka nr 523(Gardeja - Zebrdowo - Czarne Dolne - Przęsławek - Pawłowo - Wilkowo - Trumieje)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skarszewach istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Bednarska

  ul. Borówienko

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Błękitna

  ul. Chojnicka

  ul. Cisowa

  ul. Deszczowa

  ul. Drogowców

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Gdańska

  Grobla A. Mickiewicza

  ul. Górna

  ul. Jaśminowa

  ul. Kamierowska

  ul. Kasztanowa

  ul. Kleszczewska

  ul. Klonowa

  ul. Kopernika

  ul. Kowalska

  ul. Kościelna

  ul. Kościerska

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  rondo Księdza Prałata Romana Wesołowskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Młyńska

  ul. Na Wzgórzu

  ul. Nad Stawem

  ul. Objazdowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Piaskowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Putynkowskiego

  ul. Rzeczna

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Sobieskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spichrzowa

  ul. Spokojna

  ul. Starogardzka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tczewska

  ul. Topolowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wczasowa

  ul. Wichrowa

  ul. Wodna

  ul. Wrzosowa

  ul. Wybickiego

  ul. Wąska

  ul. Zakładowa

  ul. Zamkowa

  ul. Zduńska

  ul. Zielona

  pl. gen. Hallera

  os. im. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Ściegiennego

  ul. Łąkowa

  ul. św. Jana