Powiat skarżyski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat skarżyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 75 673 Liczba mieszkańców
 • 395 km2 Powierzchnia
 • 193 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 72,2% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Żmijewski Starosta
 • ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna Adres starostwa powiatowego
 • TSK Tablice rejestracyjne
Powiat skarżyski na mapie
Identyfikatory
 • 2610 TERYT (TERC)
Herb powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski herb
Flaga powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski flaga

Powiat skarżyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat skarżyski ma 75 673 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skarżyskiego w 2050 roku wynosi 49 285, z czego 24 887 to kobiety, a 24 398 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu skarżyskiego zawarli w 2017 roku 312 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,7% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat skarżyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -442. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,81 na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego. W 2017 roku urodziło się 536 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 55,3% zgonów w powiecie skarżyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w powiecie skarżyskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu skarżyskiego przypada 12.68 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 492 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 694 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu skarżyskiego -202. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 47 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -40.

  60,4% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku produkcyjnym, 14,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 75 673 Liczba mieszkańców
 • 39 220 Kobiety
 • 36 453 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skarżyskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 49 285 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 887 Kobiety
 • 24 398 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie skarżyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,4 lat
  Województwo
  42,5 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 46,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat skarżyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,7%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,6%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat skarżyski
  11,5%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  woj. świętokrzyskie
  4,0%
  Kraj
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • pow. skarżyski
  0,4%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie skarżyskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,1
  woj. świętokrzyskie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,7
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 312 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie skarżyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -442 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -240 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -202 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat skarżyski
  -5,8
  świętokrzyskie
  -2,7
  Kraj
  -0,0
 • -6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie skarżyskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 536 Urodzenia żywe
 • 248 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 288 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  woj. świętokrzyskie
  8,7
  Cała Polska
  10,5
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat skarżyski
  32,7
  świętokrzyskie
  38,1
  Kraj
  44,2
 • 5.5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.5
 • 29.54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29.54
 • 77.31 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.31
 • 64.45 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64.45
 • 31.19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.19
 • 7.13 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.13
 • 0.44 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.44
 • 3 330 g Średnia waga noworodków
 • 3 245 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. skarżyski
  3 330 g
  woj. świętokrzyskie
  3 348 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 156 Waga 3500g - 3999g
 • 156
 • 202 Waga 3000g - 3499g
 • 202
 • 99 Waga 2500g - 2999g
 • 99
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. skarżyski
  1,08
  świętokrzyskie
  1,26
  Cała Polska
  1,45
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat skarżyski
  0,50
  świętokrzyskie
  0,62
  Cała Polska
  0,71
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,55
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie skarżyskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 972 Zgony
 • 466 Kobiety
  (Zgony)
 • 506 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  świętokrzyskie
  11,1
  Cały kraj
  10,1
 • 178,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  178,0
  woj. świętokrzyskie
  131,5
  Kraj
  101,5
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat skarżyski
  3,7
  woj. świętokrzyskie
  4,2
  Cała Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat skarżyski
  3,9
  świętokrzyskie
  3,3
  Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,8
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie skarżyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. skarżyski
  59,1%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  45,7%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. skarżyski
  23,9%
  woj. świętokrzyskie
  24,3%
  Cały kraj
  26,7%
 • 2,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. skarżyski
  2,9%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,2
  Polska
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  91,6
  Cała Polska
  74,3
 • 284,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat skarżyski
  284,6
  Województwo
  277,6
  Cały kraj
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  272,5
  Cała Polska
  261,6
 • 703,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 708,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 698,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  703,8
  Województwo
  638,2
  Cała Polska
  469,0
 • 147,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 67,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 226,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  147,7
  Województwo
  120,2
  Cały kraj
  87,7
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. skarżyski
  29,9
  świętokrzyskie
  29,6
  Cały kraj
  31,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. skarżyski
  5,0
  świętokrzyskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat skarżyski
  0,4%
  świętokrzyskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 492 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 245 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 247 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 694 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 381 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 313 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Wymeldowania za granicę
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -242 Saldo migracji
 • -158 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -84 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -202 Saldo migracji wewnętrznych
 • -136 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -66 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Saldo migracji zagranicznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie skarżyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat skarżyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie skarżyskim oddano do użytku 87 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie skarżyskim to 30 377 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 398 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie skarżyskim to 5,46 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie skarżyskim to 129,50 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,98% mieszkań posiada łazienkę, 83,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 63,87% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 30 377 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 397,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  397,70
  świętokrzyskie
  352,40
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 64,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  64,50 m2
  świętokrzyskie
  74,30 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 25,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,70 m2
  Województwo
  26,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,62
  świętokrzyskie
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,51
  świętokrzyskie
  2,84
  Polska
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  świętokrzyskie
  0,75
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 87 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat skarżyski
  1,15
  Województwo
  2,53
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 86 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,7%
  2,3%
 • 475 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. skarżyski
  5,46
  woj. świętokrzyskie
  5,20
  Cały kraj
  3,91
 • 6,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,28
  woj. świętokrzyskie
  13,12
  Cała Polska
  18,14
 • 11 267 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 129,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  129,5 m2
  Województwo
  120,6 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. skarżyski
  94,48%
  świętokrzyskie
  92,26%
  Cały kraj
  96,79%
 • 89,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. skarżyski
  89,39%
  woj. świętokrzyskie
  86,32%
  Cała Polska
  93,66%
 • 85,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat skarżyski
  85,98%
  woj. świętokrzyskie
  83,74%
  Cała Polska
  91,31%
 • 83,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,95%
  Województwo
  78,83%
  Cała Polska
  82,12%
 • 63,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  63,87%
  woj. świętokrzyskie
  40,08%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat skarżyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie skarżyskim na 1000 mieszkańców pracuje 169 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim wynosiło w 2017 roku 15,5% (17,6% wśród kobiet i 13,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim wynosiło 3 859,44 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego 5 313 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 546 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 233.

  13,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,5% w przemyśle i budownictwie, a 23,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  169,0
  świętokrzyskie
  191,0
  Cała Polska
  247,0
 • 15,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,6% Kobiety
 • 13,8% Mężczyźni
 • pow. skarżyski
  15,5%
  woj. świętokrzyskie
  8,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 859 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 859 PLN
  woj. świętokrzyskie
  3 911 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 313 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 546 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 233 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,04 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,7% Pozostałe
 • 43,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 783 Pracujący ogółem
 • 6 558 Kobiety
 • 6 225 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,7
  woj. świętokrzyskie
  63,8
  Cała Polska
  63,4
 • 41,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. skarżyski
  41,4
  Województwo
  36,6
  Kraj
  34,0
 • 170,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. skarżyski
  170,9
  świętokrzyskie
  134,4
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat skarżyski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie skarżyskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 789 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 012 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 738 nowych podmiotów, a 671 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 000) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (640) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (967) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (602) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie skarżyskim najwięcej (522) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 499) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (75) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (1 911) podmiotów, a 74,5% (5 803) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie skarżyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.9%) oraz Budownictwo (11.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 789 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 75 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 911 Przemysł i budownictwo
 • 5 803 Pozostała działalność
 • 738 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie skarżyskim w 2017 roku
 • 671 Podmioty wyrejestrowane w powiecie skarżyskim w 2017 roku
 • 6 012 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 499 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 499
 • 235 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 235
 • 49 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 49
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 7 783 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 783
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 333 Spółki handlowe ogółem
 • 333
 • 36  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 271  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 271
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 522 Spółki cywilne ogółem
 • 522
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 012 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 918 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 918
 • 707 Budownictwo
 • 707
 • 685 Przetwórstwo przemysłowe
 • 685
 • 473 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 473
 • 431 Transport i gospodarka magazynowa
 • 431
 • 343 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 343
 • 274 Pozostała działalność
 • 274
 • 246 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 246
 • 212 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 212
 • 186 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 186
 • 138 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 138
 • 128 Informacja i komunikacja
 • 128
 • 114 Edukacja
 • 114
 • 58 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58
 • 45 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 45
 • 45 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 45
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie skarżyskim stwierdzono 1 563 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,55 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie skarżyskim wynosi 80,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,94 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 8,88 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,89 (88%), drogowe - 1,68 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 563 Przestępstwa ogółem
 • 1 563
 • 908 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 908
 • 448 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 448
 • 128 Przestępstwa drogowe
 • 128
 • 36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 36
 • 675 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 675
 • 20,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  20,55
  świętokrzyskie
  16,87
  Kraj
  19,62
 • 11,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  11,94
  woj. świętokrzyskie
  9,05
  Cała Polska
  12,07
 • 5,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,89
  Województwo
  5,38
  Kraj
  4,94
 • 1,68 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  1,68
  świętokrzyskie
  1,73
  Polska
  1,78
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  0,47
  świętokrzyskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 8,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,88
  Województwo
  6,84
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. skarżyski
  80%
  woj. świętokrzyskie
  80%
  Cały kraj
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  68%
  Polska
  60%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  89%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat skarżyski
  100%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  89%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  84%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  66%
  świętokrzyskie
  64%
  Cały kraj
  52%

Powiat skarżyski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu skarżyskiego wyniosła w 2016 roku 88,3 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu skarżyskiego - 39.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 8,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu skarżyskiego wyniosła w 2016 roku 88,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (56.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.4%). W budżecie powiatu skarżyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 173 złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie skarżyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,1 mln

  1,1 tys(100%)

  107,9 mln

  1,4 tys(100%)

  100,1 mln

  1,3 tys(100%)

  100,4 mln

  1,3 tys(100%)

  98,3 mln

  1,3 tys(100%)

  97,9 mln

  1,3 tys(100%)

  87,3 mln

  1,1 tys(100%)

  88,3 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,8 mln

  379(35.4%)

  35,2 mln

  452(32.6%)

  36,1 mln

  456(36%)

  34,8 mln

  443(34.7%)

  35,1 mln

  449(35.7%)

  34,8 mln

  448(35.5%)

  34,9 mln

  453(39.9%)

  34,7 mln

  455(39.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  81,3(7.6%)

  6,9 mln

  88,1(6.4%)

  7,7 mln

  96,8(7.6%)

  8,6 mln

  109(8.5%)

  8,4 mln

  107(8.5%)

  8,4 mln

  108(8.6%)

  8,7 mln

  113(10%)

  9,9 mln

  129(11.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,3 mln

  208(19.4%)

  24,1 mln

  309(22.3%)

  14,3 mln

  180(14.2%)

  12,2 mln

  155(12.1%)

  16,3 mln

  209(16.6%)

  13,3 mln

  172(13.6%)

  9,1 mln

  119(10.5%)

  8,7 mln

  114(9.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,3 mln

  93,0(8.7%)

  7,6 mln

  97,6(7%)

  7,7 mln

  97,3(7.7%)

  8,3 mln

  106(8.3%)

  8,3 mln

  106(8.4%)

  7,9 mln

  101(8%)

  7,9 mln

  102(9%)

  8,1 mln

  106(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,3 mln

  93,3(8.7%)

  9,4 mln

  121(8.7%)

  8,9 mln

  112(8.9%)

  10,0 mln

  127(9.9%)

  10,0 mln

  128(10.2%)

  9,2 mln

  119(9.4%)

  9,2 mln

  120(10.6%)

  7,9 mln

  103(9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,1 mln

  77,5(7.2%)

  8,5 mln

  110(7.9%)

  5,8 mln

  73,5(5.8%)

  6,0 mln

  75,9(5.9%)

  6,5 mln

  82,9(6.6%)

  7,0 mln

  90,3(7.2%)

  6,6 mln

  86,1(7.6%)

  6,6 mln

  86,3(7.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  56,2(5.2%)

  4,3 mln

  55,2(4%)

  5,4 mln

  67,8(5.4%)

  4,3 mln

  55,2(4.3%)

  5,3 mln

  68,0(5.4%)

  4,6 mln

  59,6(4.7%)

  4,4 mln

  57,2(5%)

  4,1 mln

  54,2(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,7 mln

  47,1(4.4%)

  4,8 mln

  61,6(4.4%)

  5,0 mln

  62,9(5%)

  5,2 mln

  65,6(5.1%)

  5,2 mln

  66,7(5.3%)

  4,6 mln

  59,9(4.7%)

  3,8 mln

  49,6(4.4%)

  4,1 mln

  54,0(4.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  564,8 tys

  7,2(0.7%)

  475,0 tys

  6,1(0.4%)

  757,3 tys

  9,6(0.8%)

  489,4 tys

  6,2(0.5%)

  535,6 tys

  6,9(0.5%)

  523,9 tys

  6,7(0.5%)

  444,4 tys

  5,8(0.5%)

  1,7 mln

  22,6(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  20,1(1.9%)

  1,6 mln

  20,6(1.5%)

  2,3 mln

  28,9(2.3%)

  2,9 mln

  36,5(2.9%)

  1,7 mln

  22,4(1.8%)

  1,7 mln

  21,4(1.7%)

  1,2 mln

  16,0(1.4%)

  1,3 mln

  16,5(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  274,8 tys

  3,5(0.3%)

  4,2 mln

  54,3(3.9%)

  5,9 mln

  74,1(5.9%)

  6,0 mln

  76,8(6%)

  411,1 tys

  5,3(0.4%)

  4,1 mln

  52,9(4.2%)

  298,8 tys

  3,9(0.3%)

  644,5 tys

  8,4(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  522,4 tys

  6,7(0.5%)

  109,4 tys

  1,4(0.1%)

  122,3 tys

  1,6(0.1%)

  144,1 tys

  1,8(0.1%)

  73,5 tys

  0,9(0.1%)

  130,7 tys

  1,7(0.1%)

  122,9 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  28,5 tys

  0,4(0%)

  44,7 tys

  0,6(0%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  43,0 tys

  0,5(0%)

  200,6 tys

  2,6(0.2%)

  69,4 tys

  0,9(0.1%)

  67,0 tys

  0,9(0.1%)

  117,8 tys

  1,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  164,6 tys

  2,1(0.2%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  99,0 tys

  1,3(0.1%)

  1,3 mln

  16,4(1.3%)

  381,5 tys

  5,0(0.4%)

  28,8 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  24,9 tys

  0,3(0%)

  28,6 tys

  0,4(0%)

  30,6 tys

  0,4(0%)

  1,3 mln

  16,9(1.3%)

  47,0 tys

  0,6(0%)

  24,8 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  39,4 tys

  0,5(0%)

  114,4 tys

  1,5(0.1%)

  66,1 tys

  0,8(0.1%)

  41,0 tys

  0,5(0%)

  42,4 tys

  0,5(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  11,7 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  34,0 tys

  0,4(0%)

  69,6 tys

  0,9(0.1%)

  146,0 tys

  1,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  378,0 tys

  4,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  41,7 tys

  0,5(0%)

  46,5 tys

  0,6(0%)

  62,2 tys

  0,8(0.1%)

  54,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie skarżyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,9 mln

  1,0 tys(100%)

  92,2 mln

  1,2 tys(100%)

  93,8 mln

  1,2 tys(100%)

  94,7 mln

  1,2 tys(100%)

  95,0 mln

  1,2 tys(100%)

  93,5 mln

  1,2 tys(100%)

  88,4 mln

  1,1 tys(100%)

  88,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,3 mln

  603(57.7%)

  49,0 mln

  629(53.1%)

  50,2 mln

  635(53.5%)

  51,8 mln

  659(54.7%)

  54,5 mln

  698(57.4%)

  50,6 mln

  651(54.1%)

  49,0 mln

  636(55.4%)

  49,8 mln

  652(56.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,3 mln

  132(12.6%)

  10,6 mln

  136(11.5%)

  12,1 mln

  153(12.9%)

  12,9 mln

  164(13.6%)

  13,2 mln

  170(14%)

  14,2 mln

  183(15.2%)

  14,9 mln

  193(16.8%)

  15,7 mln

  205(17.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,1 mln

  77,4(7.4%)

  8,3 mln

  107(9%)

  5,8 mln

  73,5(6.2%)

  5,9 mln

  75,7(6.3%)

  6,4 mln

  81,4(6.7%)

  6,7 mln

  85,9(7.1%)

  6,5 mln

  84,6(7.4%)

  6,5 mln

  85,7(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  30,2(2.9%)

  2,4 mln

  31,3(2.6%)

  2,6 mln

  32,5(2.7%)

  2,8 mln

  35,9(3%)

  2,9 mln

  37,4(3.1%)

  3,2 mln

  41,3(3.4%)

  3,7 mln

  47,7(4.2%)

  4,4 mln

  58,2(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  56,2(5.4%)

  3,8 mln

  49,4(4.2%)

  3,8 mln

  48,1(4.1%)

  4,1 mln

  51,9(4.3%)

  4,4 mln

  56,6(4.7%)

  4,6 mln

  59,6(5%)

  4,1 mln

  53,2(4.6%)

  3,4 mln

  44,9(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,9 mln

  74,8(7.2%)

  11,6 mln

  149(12.6%)

  6,5 mln

  81,6(6.9%)

  4,7 mln

  59,7(5%)

  6,2 mln

  79,2(6.5%)

  5,1 mln

  65,5(5.4%)

  3,6 mln

  47,1(4.1%)

  2,6 mln

  33,6(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  929,4 tys

  11,9(1.1%)

  1,6 mln

  20,4(1.7%)

  2,9 mln

  36,2(3%)

  1,7 mln

  21,2(1.8%)

  1,7 mln

  21,7(1.8%)

  838,6 tys

  10,8(0.9%)

  1,7 mln

  21,9(1.9%)

  1,6 mln

  20,8(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  13,3(1.3%)

  2,7 mln

  34,3(2.9%)

  3,3 mln

  41,4(3.5%)

  2,8 mln

  35,5(2.9%)

  2,7 mln

  35,0(2.9%)

  1,6 mln

  20,6(1.7%)

  1,3 mln

  16,3(1.4%)

  1,5 mln

  20,1(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  29,9(2.9%)

  573,8 tys

  7,4(0.6%)

  5,2 mln

  65,7(5.5%)

  5,6 mln

  70,8(5.9%)

  1,1 mln

  14,1(1.2%)

  4,0 mln

  51,7(4.3%)

  1,7 mln

  22,1(1.9%)

  1,1 mln

  14,6(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  565,0 tys

  7,2(0.7%)

  519,0 tys

  6,7(0.6%)

  1,0 mln

  13,0(1.1%)

  771,4 tys

  9,8(0.8%)

  847,8 tys

  10,9(0.9%)

  822,0 tys

  10,6(0.9%)

  788,6 tys

  10,2(0.9%)

  962,0 tys

  12,6(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  228,4 tys

  2,9(0.2%)

  75,3 tys

  1,0(0.1%)

  613,0 tys

  7,8(0.6%)

  354,4 tys

  4,5(0.4%)

  301,1 tys

  3,9(0.3%)

  376,0 tys

  4,9(0.4%)

  423,3 tys

  5,5(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  270,4 tys

  3,4(0.3%)

  273,0 tys

  3,5(0.3%)

  386,1 tys

  4,9(0.4%)

  342,6 tys

  4,4(0.4%)

  393,4 tys

  5,0(0.4%)

  417,7 tys

  5,4(0.4%)

  326,6 tys

  4,2(0.4%)

  188,7 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  161,7 tys

  2,1(0.2%)

  74,9 tys

  1,0(0.1%)

  828,3 tys

  10,7(0.9%)

  390,6 tys

  5,1(0.4%)

  139,6 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  545,9 tys

  7,0(0.6%)

  122,9 tys

  1,6(0.1%)

  114,0 tys

  1,4(0.1%)

  63,3 tys

  0,8(0.1%)

  124,4 tys

  1,6(0.1%)

  106,9 tys

  1,4(0.1%)

  95,5 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  23,8 tys

  0,3(0%)

  52,2 tys

  0,7(0.1%)

  115,0 tys

  1,5(0.1%)

  19,3 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  393,5 tys

  5,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  378,4 tys

  4,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat skarżyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 036 mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 254 kobiet oraz 7 782 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu skarżyskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu skarżyskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie skarżyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (19,7%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz średnie zawodowe (28,1%).

  16,2% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 769 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,30.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,77.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,7% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (32,4% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 16,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat skarżyski
  16,9%
  woj. świętokrzyskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,0% W miastach
  (wyższe)
 • 11,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. skarżyski
  38,0%
  Województwo
  31,5%
  Kraj
  33,3%
 • 38,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 41,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,3%
  woj. świętokrzyskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  woj. świętokrzyskie
  10,7%
  Polska
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,1%
  Województwo
  18,3%
  Kraj
  18,1%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat skarżyski
  22,4%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat skarżyski
  4,7%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  16,8%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat skarżyski
  1,1%
  Województwo
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 769 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. skarżyski
  769,0
  świętokrzyskie
  768,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat skarżyski
  1,02
  Województwo
  1,14
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 126,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 126,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,30
  woj. świętokrzyskie
  94,69
  Kraj
  96,62
 • 87,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat skarżyski
  87,68
  Województwo
  91,39
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  Województwo
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 283,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 239,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  94,77
  Województwo
  98,86
  Cały kraj
  100,01
 • 86,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. skarżyski
  86,47
  świętokrzyskie
  91,66
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 132,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 103,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat skarżyski
  26,0
  świętokrzyskie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 74,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 54,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. skarżyski
  27,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 100,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 63,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15 Szkoły policealne ogółem
 • 15
 • 10 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 10
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • 16,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat skarżyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat skarżyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie skarżyskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie skarżyskim znajdowało się 8 hoteli (2 ★★★, 4 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 886)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie skarżyskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie skarżyskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 603 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 461 (uczestnicy: 72 368)
  • wystawy: 19 (uczestnicy: 4 774)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 32 (uczestnicy: 3 879)
  • koncerty: 78 (uczestnicy: 21 488)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 70 (uczestnicy: 4 066)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 15 423)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 705)
  • pokazy teatralne: 51 (uczestnicy: 14 860)
  • konferencje: 11 (uczestnicy: 1 300)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 1 043)
  • warsztaty: 111 (uczestnicy: 2 220)
  • inne: 26 (uczestnicy: 2 610)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 1 923)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 108)
  • taneczne: 8 (członkowie: 128)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 117)
  • informatyczne: 11 (członkowie: 172)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 36)
  • teatralne: 7 (członkowie: 79)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 175)
  • literackie: 1 (członkowie: 28)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 882)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 24)
  • inne: 7 (członkowie: 164)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 36)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 568)
  • teatralne: 10 (członkowie: 95)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 77)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 86)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 101)
  • taneczne: 16 (członkowie: 209)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie skarżyskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 605 miejscami na widowni. Odbyło się 1 559 seansów, na które przyszło 34 348 widzów, w tym 310 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 224 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie skarżyskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 63 071 zwiedzających, co daje 8 293 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie skarżyskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 176 286 wolumenów oraz 7 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 855 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 73
  • dostępne dla czytelników: 44
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 44
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie skarżyskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 25 957 wolumenów w tym ziobry specjalne: 838. Odnotowano 151 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 928 wolumenów. Odnotowano 848 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie skarżyskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 941 członków. Zarejestrowano 1 007 ćwiczących (mężczyźni: 670, kobiety: 337, chłopcy do lat 18: 575, dziewczęta do lat 18: 306). Aktywnych było 38 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie skarżyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat skarżyski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 91 wypadków drogowych w powiecie skarżyskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 110 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 119,1 wypadków (więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,5 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 231,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie skarżyskim zarejestrowanych było 47 460 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 36 150 samochodów osobowych (473,3 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 6 831 samochodów ciężarowych (92,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 380 autobusów (5,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 201 ciągników siodłowych (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 412 motocykli (31,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie skarżyskim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 38 taksówek oraz 38 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 91 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 110 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie skarżyskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 119,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  119,1
  świętokrzyskie
  108,9
  Cały kraj
  87,6
 • 6,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  6,5
  świętokrzyskie
  8,5
  Kraj
  7,9
 • 10,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. skarżyski
  10,5
  Województwo
  11,3
  Kraj
  10,6
 • 231,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. skarżyski
  231,8
  Województwo
  182,7
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 47 460 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie skarżyskim w 2016 roku
 • 36 150 Samochody osobowe
 • 6 831 Samochody ciężarowe
 • 655 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 380 Autobusy
 • 546 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 203 Ciągniki samochodowe
 • 201   Ciągniki siodłowe
 • 937 Ciągniki rolnicze
 • 2 412 Motocykle
 • 563   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 899 Motorowery
 • 36 150Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Samochody osobowe w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 473,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  473,3
  woj. świętokrzyskie
  524,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 154
  • 1400-1649 kg10 287
  • 1650-1899 kg9 291
  • 1900 kg i więcej8 418
 • 8 154 do 1399 kg
 • 10 287 1400-1649 kg
 • 9 291 1650-1899 kg
 • 8 418 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 337 do 1399 cm3
 • 12 337
 • 20 811 1400-1999 cm3
 • 20 811
 • 3 002 2000 i więcej cm3
 • 3 002
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 222
  • olej napędowy11 144
  • gaz (LPG)5 754
  • pozostałe30
 • 19 222 benzyna
 • 11 144 olej napędowy
 • 5 754 gaz (LPG)
 • 30 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 268 do 1 roku
 • 268
 • 210 2 lata
 • 210
 • 238 3 lata
 • 238
 • 831 4-5 lat
 • 831
 • 1 052 6-7 lat
 • 1 052
 • 1 898 8-9 lat
 • 1 898
 • 2 483 10-11 lat
 • 2 483
 • 6 561 12-15 lat
 • 6 561
 • 8 908 16-20 lat
 • 8 908
 • 4 448 21-25 lat
 • 4 448
 • 3 026 26-30 lat
 • 3 026
 • 6 227 31 lat i więcej
 • 6 227
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie skarżyskim
 • Powiat
  19,6 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 6 831Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 92,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  92,1
  woj. świętokrzyskie
  106,9
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 560 do 999 kg
 • 3 560
 • 1 714 1000-1499 kg
 • 1 714
 • 481 1500-2999 kg
 • 481
 • 73 3000-3499 kg
 • 73
 • 187 3500-4999 kg
 • 187
 • 470 5000-6999 kg
 • 470
 • 183 7000-9999 kg
 • 183
 • 107 10000-14999 kg
 • 107
 • 56 15000 kg i więcej
 • 56
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 887
  • olej napędowy4 591
  • gaz (LPG)311
  • pozostałe42
 • 1 887 benzyna
 • 4 591 olej napędowy
 • 311 gaz (LPG)
 • 42 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 140 do 1 roku
 • 140
 • 93 2 lata
 • 93
 • 66 3 lata
 • 66
 • 144 4-5 lat
 • 144
 • 315 6-7 lat
 • 315
 • 359 8-9 lat
 • 359
 • 414 10-11 lat
 • 414
 • 1 009 12-15 lat
 • 1 009
 • 1 247 16-20 lat
 • 1 247
 • 582 21-25 lat
 • 582
 • 531 26-30 lat
 • 531
 • 1 931 31 lat i więcej
 • 1 931
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie skarżyskim
 • Tutaj
  20,9 lat
  świętokrzyskie
  20,6 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 380Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Autobusy w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  5,0
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy359
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 20 benzyna
 • 359 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 30 21-25 lat
 • 30
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 209 31 lat i więcej
 • 209
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie skarżyskim
 • pow. skarżyski
  28,2 lat
  woj. świętokrzyskie
  21,8 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 201Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,6
  świętokrzyskie
  9,1
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy198
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 2 benzyna
 • 198 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 20 8-9 lat
 • 20
 • 24 10-11 lat
 • 24
 • 18 12-15 lat
 • 18
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 37 31 lat i więcej
 • 37
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie skarżyskim
 • Tutaj
  19,8 lat
  woj. świętokrzyskie
  14,9 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 2 412Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Motocykle w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 31,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. skarżyski
  31,6
  woj. świętokrzyskie
  36,8
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 13 2 lata
 • 13
 • 6 3 lata
 • 6
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 49 6-7 lat
 • 49
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 105 10-11 lat
 • 105
 • 196 12-15 lat
 • 196
 • 236 16-20 lat
 • 236
 • 131 21-25 lat
 • 131
 • 275 26-30 lat
 • 275
 • 1 242 31 lat i więcej
 • 1 242
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie skarżyskim
 • pow. skarżyski
  26,3 lat
  świętokrzyskie
  26,1 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie skarżyskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 88,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat skarżyski
  88,5 km
  woj. świętokrzyskie
  204,7 km
  Polska
  388,2 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,5 km
  woj. świętokrzyskie
  1,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 38 Liczba licencji na taksówki
 • 38 Liczba taksówek