Powiat skarżyski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat skarżyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 71 956 Liczba mieszkańców
 • 395 km2 Powierzchnia
 • 182 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 72,2% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Żmijewski Starosta
 • ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna Adres starostwa powiatowego
 • TSK Tablice rejestracyjne
Powiat skarżyski na mapie
Identyfikatory
 • 2610 TERYT (TERC)
Herb powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski herb
Flaga powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski flaga

Powiat skarżyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat skarżyski ma 71 956 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skarżyskiego w 2050 roku wynosi 49 285, z czego 24 887 to kobiety, a 24 398 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu skarżyskiego zawarli w 2021 roku 266 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat skarżyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -904. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,47 na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego. W 2021 roku urodziło się 403 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 299 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,31 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,0% zgonów w powiecie skarżyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w powiecie skarżyskim były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu skarżyskiego przypada 18.03 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 460 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 735 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu skarżyskiego -275. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 56 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -29.

  57,6% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku produkcyjnym, 14,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71 956 Liczba mieszkańców
 • 37 261 Kobiety
 • 34 695 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skarżyskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 49 285 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 887 Kobiety
 • 24 398 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie skarżyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. skarżyski
  45,6 lat
  świętokrzyskie
  43,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 47,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat skarżyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat skarżyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat skarżyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat skarżyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,2%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  52,8%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat skarżyski
  10,8%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  9,0%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat skarżyski
  0,2%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie skarżyskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. skarżyski
  3,7
  woj. świętokrzyskie
  4,1
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. skarżyski
  1,3
  świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 266 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie skarżyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -904 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -462 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -442 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat skarżyski
  -12,5
  świętokrzyskie
  -8,0
  Cała Polska
  -4,9
 • -12,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -11,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie skarżyskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 403 Urodzenia żywe
 • 179 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 224 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,6
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  8,7
 • 26,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  26,6
  świętokrzyskie
  32,0
  Cały kraj
  37,5
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 63
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 299 g Średnia waga noworodków
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 347 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 299 g
  woj. świętokrzyskie
  3 350 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 118 Waga 3500g - 3999g
 • 118
 • 164 Waga 3000g - 3499g
 • 164
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 0,93 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat skarżyski
  0,93
  woj. świętokrzyskie
  1,11
  Cała Polska
  1,32
 • 0,41 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat skarżyski
  0,41
  świętokrzyskie
  0,54
  Polska
  0,64
 • 0,31 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,31
  woj. świętokrzyskie
  0,47
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie skarżyskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 307 Zgony
 • 641 Kobiety
  (Zgony)
 • 666 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 18,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. skarżyski
  18,0
  świętokrzyskie
  15,1
  Kraj
  13,6
 • 324,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. skarżyski
  324,3
  Województwo
  211,1
  Kraj
  156,7
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,5
  świętokrzyskie
  2,6
  Polska
  3,9
 • 4,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat skarżyski
  4,6
  woj. świętokrzyskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  2,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie skarżyskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,0%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  19,3%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • 263 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,6
  Kraj
  74,4
 • 356,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat skarżyski
  356,9
  świętokrzyskie
  294,3
  Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Kraj
  246,5
 • 703,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 792,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 608,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat skarżyski
  703,9
  świętokrzyskie
  562,0
  Kraj
  475,8
 • 87,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  87,4
  świętokrzyskie
  67,5
  Cała Polska
  70,6
 • 46,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  46,3
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  8,2
  świętokrzyskie
  8,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie skarżyskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 30 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  30,0
  świętokrzyskie
  43,0
  Cała Polska
  36,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat skarżyski
  11,0
  Województwo
  15,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu12
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 1 trzeźwy
 • 12 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie6
  • wyższe3
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 3 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 460 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 235 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 225 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 735 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 377 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 358 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Wymeldowania za granicę
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -304 Saldo migracji
 • -154 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -150 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -275 Saldo migracji wewnętrznych
 • -142 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -133 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Saldo migracji zagranicznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie skarżyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat skarżyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie skarżyskim oddano do użytku 170 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie skarżyskim to 30 698 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 420 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  62,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie skarżyskim to 4,68 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie skarżyskim to 111,80 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,31% mieszkań posiada łazienkę, 84,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,49% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie skarżyskim 113 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 305 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 283 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 3 872 zł/m2, średnia - 4 005 zł/m2), a na rynku wtórnym 110 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 296 zł/m2, średnia - 3 267 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 305 zł
 • pow. skarżyski
  3 305 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 839 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 305 zł Ogółem
 • 3 305 zł
 • 3 107 zł do 40 m2
 • 3 107 zł
 • 3 289 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 289 zł
 • 3 693 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 693 zł
 • 3 951 zł od 80,1 m2
 • 3 951 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 283 zł
 • Tutaj
  3 283 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 709 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 283 zł Ogółem
 • 3 283 zł
 • 3 155 zł do 40 m2
 • 3 155 zł
 • 3 223 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 223 zł
 • 3 421 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 421 zł
 • 3 646 zł od 80,1 m2
 • 3 646 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 113
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m259
  • od 60,1 do 80 m218
  • od 80,1 m24
 • 32 do 40 m2
 • 59 od 40,1 do 60 m2
 • 18 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie skarżyskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 872 zł
 • Powiat
  3 872 zł
  Województwo
  5 441 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 872 zł Ogółem
 • 3 872 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 005 zł
 • Tutaj
  4 005 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 356 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 005 zł Ogółem
 • 4 005 zł
 • 3Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 296 zł
 • pow. skarżyski
  3 296 zł
  świętokrzyskie
  4 020 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 296 zł Ogółem
 • 3 296 zł
 • 3 056 zł do 40 m2
 • 3 056 zł
 • 3 163 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 163 zł
 • 3 693 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 693 zł
 • 3 951 zł od 80,1 m2
 • 3 951 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 267 zł
 • pow. skarżyski
  3 267 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 087 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 267 zł Ogółem
 • 3 267 zł
 • 3 133 zł do 40 m2
 • 3 133 zł
 • 3 195 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 195 zł
 • 3 421 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 421 zł
 • 3 646 zł od 80,1 m2
 • 3 646 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 110
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m231
  • od 40,1 do 60 m257
  • od 60,1 do 80 m218
  • od 80,1 m24
 • 31 do 40 m2
 • 57 od 40,1 do 60 m2
 • 18 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 30 698 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 419,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  419,60
  woj. świętokrzyskie
  370,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 65,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  65,20 m2
  Województwo
  75,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,40 m2
  woj. świętokrzyskie
  27,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,63
  świętokrzyskie
  3,80
  Cała Polska
  3,82
 • 2,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. skarżyski
  2,38
  woj. świętokrzyskie
  2,70
  Polska
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  woj. świętokrzyskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 170 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  2,36
  woj. świętokrzyskie
  3,73
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 795 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. skarżyski
  4,68
  Województwo
  4,68
  Kraj
  3,90
 • 11,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. skarżyski
  11,05
  świętokrzyskie
  17,45
  Cały kraj
  24,07
 • 19 005 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 111,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat skarżyski
  111,8 m2
  świętokrzyskie
  110,0 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. skarżyski
  0,26 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,70%
  Województwo
  92,53%
  Kraj
  96,97%
 • 89,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. skarżyski
  89,67%
  świętokrzyskie
  86,76%
  Polska
  94,01%
 • 86,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. skarżyski
  86,31%
  świętokrzyskie
  84,27%
  Polska
  91,78%
 • 84,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,30%
  Województwo
  79,51%
  Kraj
  83,08%
 • 64,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. skarżyski
  64,49%
  woj. świętokrzyskie
  42,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat skarżyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie skarżyskim na 1000 mieszkańców pracuje 185osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim wynosiło w 2021 roku 15,6% (16,7% wśród kobiet i 14,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim wynosiło 5 118,05 PLN, co odpowiada 85.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego 5 313 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 546 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 233.

  13,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,7% w przemyśle i budownictwie, a 23,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 185 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  185,0
  Województwo
  196,0
  Polska
  257,0
 • 15,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,7% Kobiety
 • 14,7% Mężczyźni
 • Powiat
  15,6%
  Województwo
  7,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 118 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat skarżyski
  5 118 PLN
  Województwo
  5 262 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 313 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 546 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 233 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,04 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,7% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,2% Pozostałe
 • 43,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 319 Pracujący ogółem
 • 6 906 Kobiety
 • 6 413 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  73,6
  Województwo
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 48,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  48,5
  świętokrzyskie
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 193,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat skarżyski
  193,0
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat skarżyski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie skarżyskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 114 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 264 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 534 nowe podmioty, a 385 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 000) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (531) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (967) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (364) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie skarżyskim najwięcej (526) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 858) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (70) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (2 062) podmiotów, a 73,7% (5 982) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie skarżyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.2%) oraz Budownictwo (13.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 114 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 70 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 062 Przemysł i budownictwo
 • 5 982 Pozostała działalność
 • 534 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie skarżyskim w 2021 roku
 • 385 Podmioty wyrejestrowane w powiecie skarżyskim w 2021 roku
 • 6 264 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 858 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 858
 • 206 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 206
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 8 108 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 108
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 365 Spółki handlowe ogółem
 • 365
 • 21  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 309  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 309
 • 19    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 526 Spółki cywilne ogółem
 • 526
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 264 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 831 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 831
 • 845 Budownictwo
 • 845
 • 675 Przetwórstwo przemysłowe
 • 675
 • 520 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 520
 • 429 Transport i gospodarka magazynowa
 • 429
 • 370 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 370
 • 310 Pozostała działalność
 • 310
 • 263 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 263
 • 196 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 196
 • 190 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 190
 • 176 Informacja i komunikacja
 • 176
 • 159 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 159
 • 124 Edukacja
 • 124
 • 64 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 64
 • 56 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56
 • 50 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 50
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie skarżyskim stwierdzono 1 754 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie skarżyskim wynosi 80,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 14,97 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze kryminalnym - 15,59 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,96 (88%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 754 Przestępstwa ogółem
 • 1 754
 • 1 130 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 130
 • 432 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 432
 • 120 Przestępstwa drogowe
 • 120
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 1 085 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 085
 • 24,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  24,20
  Województwo
  18,46
  Kraj
  21,51
 • 15,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,59
  woj. świętokrzyskie
  10,81
  Polska
  12,82
 • 5,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,96
  woj. świętokrzyskie
  4,93
  Polska
  5,89
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,66
  Województwo
  1,97
  Kraj
  1,85
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  0,25
  świętokrzyskie
  0,34
  Kraj
  0,35
 • 14,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  14,97
  Województwo
  8,73
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  świętokrzyskie
  78%
  Cały kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat skarżyski
  75%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. skarżyski
  89%
  świętokrzyskie
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat skarżyski
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  woj. świętokrzyskie
  90%
  Kraj
  89%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat skarżyski
  75%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  53%

Powiat skarżyski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu skarżyskiego wyniosła w 2021 roku 129,9 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu skarżyskiego - 34.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.4%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,6 mln złotych, czyli 14,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu skarżyskiego wyniosła w 2021 roku 138,7 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.5%). W budżecie powiatu skarżyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 247 złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,3 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie skarżyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  97,9 mln

  1,3 tys(100%)

  87,3 mln

  1,1 tys(100%)

  88,3 mln

  1,2 tys(100%)

  94,3 mln

  1,2 tys(100%)

  97,0 mln

  1,3 tys(100%)

  105,3 mln

  1,4 tys(100%)

  119,2 mln

  1,6 tys(100%)

  129,9 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,8 mln

  448(35.5%)

  34,9 mln

  453(39.9%)

  34,7 mln

  455(39.4%)

  34,3 mln

  453(36.4%)

  34,7 mln

  464(35.8%)

  38,7 mln

  524(36.8%)

  41,3 mln

  564(34.6%)

  45,3 mln

  629(34.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,3 mln

  172(13.6%)

  9,1 mln

  119(10.5%)

  8,7 mln

  114(9.9%)

  11,9 mln

  157(12.6%)

  8,9 mln

  119(9.2%)

  8,0 mln

  108(7.6%)

  10,5 mln

  143(8.8%)

  22,5 mln

  313(17.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,9 mln

  101(8%)

  7,9 mln

  102(9%)

  8,1 mln

  106(9.2%)

  8,5 mln

  113(9%)

  9,5 mln

  127(9.8%)

  10,1 mln

  137(9.6%)

  11,2 mln

  153(9.4%)

  12,2 mln

  169(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,2 mln

  119(9.4%)

  9,2 mln

  120(10.6%)

  7,9 mln

  103(9%)

  8,5 mln

  112(9%)

  8,6 mln

  115(8.9%)

  9,2 mln

  125(8.8%)

  9,3 mln

  127(7.8%)

  10,8 mln

  150(8.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,0 mln

  90,3(7.2%)

  6,6 mln

  86,1(7.6%)

  6,6 mln

  86,3(7.5%)

  7,2 mln

  94,7(7.6%)

  7,4 mln

  99,5(7.7%)

  9,0 mln

  122(8.6%)

  9,3 mln

  127(7.8%)

  9,9 mln

  137(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  108(8.6%)

  8,7 mln

  113(10%)

  9,9 mln

  129(11.2%)

  5,7 mln

  75,2(6%)

  9,1 mln

  121(9.4%)

  6,3 mln

  85,4(6%)

  7,6 mln

  104(6.4%)

  7,4 mln

  103(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,6 mln

  59,6(4.7%)

  4,4 mln

  57,2(5%)

  4,1 mln

  54,2(4.7%)

  3,1 mln

  41,2(3.3%)

  2,6 mln

  34,6(2.7%)

  2,8 mln

  37,9(2.7%)

  8,2 mln

  112(6.8%)

  4,9 mln

  67,5(3.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,6 mln

  59,9(4.7%)

  3,8 mln

  49,6(4.4%)

  4,1 mln

  54,0(4.7%)

  4,3 mln

  57,3(4.6%)

  3,9 mln

  52,1(4%)

  4,3 mln

  57,7(4.1%)

  4,5 mln

  61,4(3.8%)

  4,7 mln

  65,6(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  523,9 tys

  6,7(0.5%)

  444,4 tys

  5,8(0.5%)

  1,7 mln

  22,6(2%)

  1,4 mln

  18,7(1.5%)

  1,4 mln

  19,0(1.5%)

  1,6 mln

  21,0(1.5%)

  1,5 mln

  21,1(1.3%)

  3,0 mln

  41,3(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  52,9(4.2%)

  298,8 tys

  3,9(0.3%)

  644,5 tys

  8,4(0.7%)

  751,5 tys

  9,9(0.8%)

  850,8 tys

  11,4(0.9%)

  2,1 mln

  28,9(2%)

  2,9 mln

  40,0(2.5%)

  1,3 mln

  18,2(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,7 mln

  21,4(1.7%)

  1,2 mln

  16,0(1.4%)

  1,3 mln

  16,5(1.4%)

  1,6 mln

  20,8(1.7%)

  1,5 mln

  20,4(1.6%)

  1,5 mln

  20,0(1.4%)

  1,1 mln

  15,4(0.9%)

  829,8 tys

  11,5(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,9 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  197,8 tys

  2,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,6 tys

  0,9(0.1%)

  59,0 tys

  0,8(0.1%)

  133,8 tys

  1,8(0.1%)

  187,5 tys

  2,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  24,8 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  41,4 tys

  0,5(0%)

  1,3 mln

  17,7(1.4%)

  3,4 mln

  46,0(3.2%)

  3,9 mln

  52,9(3.2%)

  53,9 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  69,4 tys

  0,9(0.1%)

  67,0 tys

  0,9(0.1%)

  117,8 tys

  1,5(0.1%)

  82,3 tys

  1,1(0.1%)

  44,6 tys

  0,6(0%)

  51,7 tys

  0,7(0%)

  48,1 tys

  0,7(0%)

  47,7 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  608,4 tys

  8,3(0.5%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  18,3 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  11,7 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,2(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  16,6 tys

  0,2(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  24,9 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  73,5 tys

  0,9(0.1%)

  130,7 tys

  1,7(0.1%)

  122,9 tys

  1,6(0.1%)

  95,9 tys

  1,3(0.1%)

  134,8 tys

  1,8(0.1%)

  1,2 mln

  15,8(1.1%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,3 mln

  16,4(1.3%)

  381,5 tys

  5,0(0.4%)

  28,8 tys

  0,4(0%)

  32,3 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,4(0%)

  31,8 tys

  0,4(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  146,0 tys

  1,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie skarżyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,5 mln

  1,2 tys(100%)

  88,4 mln

  1,1 tys(100%)

  88,7 mln

  1,2 tys(100%)

  95,0 mln

  1,2 tys(100%)

  100,5 mln

  1,3 tys(100%)

  109,8 mln

  1,5 tys(100%)

  121,4 mln

  1,7 tys(100%)

  138,7 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  50,6 mln

  651(54.1%)

  49,0 mln

  636(55.4%)

  49,8 mln

  652(56.1%)

  50,4 mln

  666(53.1%)

  49,7 mln

  664(49.4%)

  55,7 mln

  753(50.7%)

  65,5 mln

  895(53.9%)

  69,9 mln

  971(50.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,2 mln

  183(15.2%)

  14,9 mln

  193(16.8%)

  15,7 mln

  205(17.7%)

  16,0 mln

  212(16.9%)

  17,9 mln

  239(17.8%)

  19,1 mln

  258(17.4%)

  18,5 mln

  253(15.2%)

  21,0 mln

  292(15.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  65,5(5.4%)

  3,6 mln

  47,1(4.1%)

  2,6 mln

  33,6(2.9%)

  5,5 mln

  72,8(5.8%)

  4,2 mln

  56,4(4.2%)

  5,0 mln

  66,9(4.5%)

  3,9 mln

  53,1(3.2%)

  14,5 mln

  202(10.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,7 mln

  85,9(7.1%)

  6,5 mln

  84,6(7.4%)

  6,5 mln

  85,7(7.4%)

  7,1 mln

  93,5(7.5%)

  7,4 mln

  99,4(7.4%)

  9,0 mln

  121(8.2%)

  9,2 mln

  126(7.6%)

  9,7 mln

  135(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  41,3(3.4%)

  3,7 mln

  47,7(4.2%)

  4,4 mln

  58,2(5%)

  4,6 mln

  60,2(4.8%)

  6,6 mln

  88,2(6.6%)

  5,3 mln

  71,2(4.8%)

  5,9 mln

  80,8(4.9%)

  5,6 mln

  78,1(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,6 mln

  59,6(5%)

  4,1 mln

  53,2(4.6%)

  3,4 mln

  44,9(3.9%)

  2,8 mln

  36,6(2.9%)

  2,4 mln

  32,0(2.4%)

  2,3 mln

  31,1(2.1%)

  4,4 mln

  60,7(3.7%)

  4,7 mln

  65,2(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,0 mln

  51,7(4.3%)

  1,7 mln

  22,1(1.9%)

  1,1 mln

  14,6(1.3%)

  1,1 mln

  14,8(1.2%)

  2,4 mln

  31,8(2.4%)

  2,5 mln

  34,1(2.3%)

  1,6 mln

  22,4(1.4%)

  3,0 mln

  41,2(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  822,0 tys

  10,6(0.9%)

  788,6 tys

  10,2(0.9%)

  962,0 tys

  12,6(1.1%)

  920,3 tys

  12,2(1%)

  1,0 mln

  14,0(1%)

  1,1 mln

  15,4(1%)

  1,1 mln

  15,3(0.9%)

  2,5 mln

  34,9(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  20,6(1.7%)

  1,3 mln

  16,3(1.4%)

  1,5 mln

  20,1(1.7%)

  1,9 mln

  25,1(2%)

  1,4 mln

  18,2(1.4%)

  1,4 mln

  19,6(1.3%)

  1,9 mln

  25,6(1.5%)

  2,0 mln

  27,4(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  838,6 tys

  10,8(0.9%)

  1,7 mln

  21,9(1.9%)

  1,6 mln

  20,8(1.8%)

  1,8 mln

  24,0(1.9%)

  3,1 mln

  40,9(3%)

  2,5 mln

  33,6(2.3%)

  1,7 mln

  22,9(1.4%)

  1,4 mln

  19,2(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  301,1 tys

  3,9(0.3%)

  376,0 tys

  4,9(0.4%)

  423,3 tys

  5,5(0.5%)

  452,5 tys

  6,0(0.5%)

  540,5 tys

  7,2(0.5%)

  592,9 tys

  8,0(0.5%)

  439,2 tys

  6,0(0.4%)

  1,0 mln

  14,0(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  197,8 tys

  2,7(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  417,7 tys

  5,4(0.4%)

  326,6 tys

  4,2(0.4%)

  188,7 tys

  2,5(0.2%)

  138,9 tys

  1,8(0.1%)

  109,1 tys

  1,5(0.1%)

  123,6 tys

  1,7(0.1%)

  344,0 tys

  4,7(0.3%)

  172,5 tys

  2,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,6 tys

  0,9(0.1%)

  59,0 tys

  0,8(0.1%)

  133,8 tys

  1,8(0.1%)

  150,0 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  14,5(1.1%)

  2,4 mln

  32,5(2.2%)

  2,8 mln

  38,9(2.3%)

  66,9 tys

  0,9(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  124,4 tys

  1,6(0.1%)

  106,9 tys

  1,4(0.1%)

  95,5 tys

  1,3(0.1%)

  105,3 tys

  1,4(0.1%)

  107,5 tys

  1,4(0.1%)

  31,0 tys

  0,4(0%)

  858,6 tys

  11,7(0.7%)

  27,3 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  828,3 tys

  10,7(0.9%)

  390,6 tys

  5,1(0.4%)

  139,6 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  115,0 tys

  1,5(0.1%)

  19,3 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat skarżyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 688 mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 598 kobiet oraz 7 090 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 25,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,4% mieszkańców powiatu skarżyskiego, gimnazjalnym 2,4%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu skarżyskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie skarżyskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (30,3%) oraz zasadnicze zawodowe (25,3%).

  W roku 2021 w powiecie skarżyskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 95 oddziałów uczęszczało 1 735 dzieci (832 dziewczynki oraz 903 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie skarżyskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 1 198 dzieci (598 dziewczynek oraz 600 chłopców). Dostępne były 1 143 miejsca.

  15,9% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 904 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 28 szkół podstawowych, w których w 319 oddziałach uczyło się 4 627 uczniów (2 183 kobiety oraz 2 444 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie skarżyskim placówkę miało 31 szkół podstawowych, w których w 245 oddziałach uczyło się 4 172 uczniów (2 015 kobiet oraz 2 157 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów.

  W powiecie skarżyskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 194 uczniów (779 kobiet oraz 415 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 296 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie skarżyskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 60 oddziałach uczyło się 1 756 uczniów (1 053 kobiety oraz 703 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 616 absolwentów.

  W powiecie skarżyskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 273 uczniów (50 kobiet oraz 223 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,9 uczniów. 10,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,2% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (29,8% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 24,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  24,0%
  Województwo
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 40,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  40,5%
  Województwo
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 40,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 40,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • pow. skarżyski
  4,1%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,4%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat skarżyski
  25,0%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. skarżyski
  20,4%
  Województwo
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  10,1%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 11,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,6%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 904 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. skarżyski
  904,0
  Województwo
  884,0
  Kraj
  896,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. skarżyski
  0,86
  Województwo
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 25Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 95 Oddziały
 • 14 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 9 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 989 Miejsca
  (rok 2018)
 • 45 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat skarżyski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 735 Dzieci
 • 832 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 903 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 389 3 lata
 • 389
 • 461 4 lata
 • 461
 • 449 5 lata
 • 449
 • 377 6 lat
 • 377
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 201 3 lata
 • 201
 • 213 4 lata
 • 213
 • 208 5 lata
 • 208
 • 184 6 lat
 • 184
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 188 3 lata
 • 188
 • 248 4 lata
 • 248
 • 241 5 lata
 • 241
 • 193 6 lat
 • 193
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 213 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 155,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 154,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 84 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat skarżyski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,6%
  42,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 36 3 lata
 • 36
 • 23 4 lata
 • 23
 • 16 5 lata
 • 16
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 16 3 lata
 • 16
 • 11 4 lata
 • 11
 • 13 5 lata
 • 13
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 12 4 lata
 • 12
 • 3 5 lata
 • 3
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat skarżyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 278 Oddziały
 • 4 508 Uczniowie
 • 2 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 362 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 566 Uczniowie w 1 klasie
 • 285 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 281 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 501 Absolwenci
 • 236 Kobiety
  (absolwenci)
 • 265 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 41 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,1%
  68,9%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,5
  woj. świętokrzyskie
  14,9
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 16,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,2
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 392,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 322,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 46,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat skarżyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 1 093 Uczniowie
 • 737 Kobiety
  (uczniowie)
 • 356 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,4%
  32,6%
 • 284 Uczniowie w 1 klasie
 • 190 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 250 Absolwenci
 • 169 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 101 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,6%
  58,4%
 • 46 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,9
  Województwo
  26,9
  Kraj
  26,3
 •  
 • 70,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 52,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat skarżyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 16 Oddziały
 • 83 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,7%
  72,3%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  10,9
  woj. świętokrzyskie
  16,3
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 10,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 10,9
 • 21,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,1
 • 5,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,2
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat skarżyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat skarżyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie skarżyskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie skarżyskim znajdowało się 6 hoteli (2 ★★★, 3 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 12, liczba miejsc: 785)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie skarżyskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie skarżyskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 603 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 280 (uczestnicy: 23 812)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 60)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 913)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 380)
  • koncerty: 49 (uczestnicy: 9 412)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 27 (uczestnicy: 1 551)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 46 (uczestnicy: 3 017)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 972)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 2 860)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 185)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 815)
  • warsztaty: 71 (uczestnicy: 2 389)
  • inne: 27 (uczestnicy: 1 258)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 600)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 65)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 70)
  • literackie: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 260)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • inne: 3 (członkowie: 85)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 60)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 40)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 386)
  • teatralne: 7 (członkowie: 74)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 81)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 60)
  • taneczne: 7 (członkowie: 111)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie skarżyskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 605 miejscami na widowni. Odbyło się 1 019 seansów, na które przyszło 17 077 widzów, w tym 262 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 044 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie skarżyskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 55 790 zwiedzających, co daje 7 697 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie skarżyskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 194 108 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 855 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 79
  • dostępne dla czytelników: 39
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 39
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie skarżyskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 22 281 wolumenów w tym ziobry specjalne: 838. Odnotowano 140 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 928 wolumenów. Odnotowano 848 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie skarżyskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 941 członków. Zarejestrowano 1 007 ćwiczących (mężczyźni: 670, kobiety: 337, chłopcy do lat 18: 575, dziewczęta do lat 18: 306). Aktywnych było 38 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie skarżyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat skarżyski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie skarżyskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 52 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 30,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie skarżyskim zarejestrowanych było 53 345 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 40 851 samochodów osobowych (558,4 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 302 samochodów ciężarowych (103,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 414 autobusów (5,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 253 ciągników siodłowych (3,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 846 motocykli (38,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,6 lat, a jako paliwo stosuje pozostałe.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 20,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,4 lat.


  W 2021 roku w powiecie skarżyskim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 26 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 26 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 38 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 52 Ranni
  (rok 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 48 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie skarżyskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 52,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  52,8
  świętokrzyskie
  64,3
  Cała Polska
  59,9
 • 2,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  2,8
  świętokrzyskie
  7,1
  Cała Polska
  5,9
 • 72,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. skarżyski
  72,3
  woj. świętokrzyskie
  75,3
  Cały kraj
  69,4
 • 13,12 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  13,1
  świętokrzyskie
  8,9
  Cały kraj
  7,6
 • 29,99 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  30,0
  woj. świętokrzyskie
  88,4
  Kraj
  80,2
 • 5,26 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. skarżyski
  5,3
  woj. świętokrzyskie
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 136,84 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. skarżyski
  136,8
  świętokrzyskie
  117,1
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 53 345 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie skarżyskim w 2020 roku
 • 40 851 Samochody osobowe
 • 7 302 Samochody ciężarowe
 • 15 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 414 Autobusy
 • 708 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 255 Ciągniki samochodowe
 • 253   Ciągniki siodłowe
 • 969 Ciągniki rolnicze
 • 2 846 Motocykle
 • 711   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 011 Motorowery
 • 40 851Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Samochody osobowe w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 558,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat skarżyski
  558,4
  woj. świętokrzyskie
  616,9
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 683
  • 1400-1649 kg10 337
  • 1650-1899 kg10 488
  • 1900 kg i więcej12 343
 • 7 683 do 1399 kg
 • 10 337 1400-1649 kg
 • 10 488 1650-1899 kg
 • 12 343 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 003 do 1399 cm3
 • 13 003
 • 23 960 1400-1999 cm3
 • 23 960
 • 3 888 2000 i więcej cm3
 • 3 888
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 835
  • olej napędowy13 339
  • gaz (LPG)6 192
  • pozostałe485
 • 20 835 benzyna
 • 13 339 olej napędowy
 • 6 192 gaz (LPG)
 • 485 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 322 do 1 roku
 • 322
 • 233 2 lata
 • 233
 • 383 3 lata
 • 383
 • 918 4-5 lat
 • 918
 • 1 114 6-7 lat
 • 1 114
 • 1 571 8-9 lat
 • 1 571
 • 2 119 10-11 lat
 • 2 119
 • 6 843 12-15 lat
 • 6 843
 • 9 327 16-20 lat
 • 9 327
 • 6 075 21-25 lat
 • 6 075
 • 3 435 26-30 lat
 • 3 435
 • 8 511 31 lat i więcej
 • 8 511
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie skarżyskim
 • Powiat
  20,6 lat
  woj. świętokrzyskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 7 302Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 103,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. skarżyski
  103,3
  Województwo
  123,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 657 do 999 kg
 • 3 657
 • 2 049 1000-1499 kg
 • 2 049
 • 485 1500-2999 kg
 • 485
 • 70 3000-3499 kg
 • 70
 • 195 3500-4999 kg
 • 195
 • 466 5000-6999 kg
 • 466
 • 208 7000-9999 kg
 • 208
 • 112 10000-14999 kg
 • 112
 • 60 15000 kg i więcej
 • 60
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 837
  • olej napędowy4 224
  • gaz (LPG)303
  • pozostałe938
 • 1 837 benzyna
 • 4 224 olej napędowy
 • 303 gaz (LPG)
 • 938 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 43 do 1 roku
 • 43
 • 81 2 lata
 • 81
 • 33 3 lata
 • 33
 • 209 4-5 lat
 • 209
 • 265 6-7 lat
 • 265
 • 246 8-9 lat
 • 246
 • 428 10-11 lat
 • 428
 • 959 12-15 lat
 • 959
 • 1 238 16-20 lat
 • 1 238
 • 962 21-25 lat
 • 962
 • 491 26-30 lat
 • 491
 • 2 347 31 lat i więcej
 • 2 347
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie skarżyskim
 • powiat skarżyski
  22,3 lat
  woj. świętokrzyskie
  21,8 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 414Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Autobusy w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  woj. świętokrzyskie
  4,2
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy195
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe199
 • 20 benzyna
 • 195 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 199 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 61 16-20 lat
 • 61
 • 42 21-25 lat
 • 42
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 248 31 lat i więcej
 • 248
 • 28,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie skarżyskim
 • Tutaj
  28,6 lat
  woj. świętokrzyskie
  22,9 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 253Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. skarżyski
  3,5
  woj. świętokrzyskie
  12,7
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy174
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe78
 • 1 benzyna
 • 174 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 78 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 22 8-9 lat
 • 22
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 21 16-20 lat
 • 21
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 53 31 lat i więcej
 • 53
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie skarżyskim
 • Tutaj
  20,3 lat
  świętokrzyskie
  15,1 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 846Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Motocykle w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 38,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  38,9
  woj. świętokrzyskie
  46,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 14 2 lata
 • 14
 • 9 3 lata
 • 9
 • 72 4-5 lat
 • 72
 • 57 6-7 lat
 • 57
 • 59 8-9 lat
 • 59
 • 82 10-11 lat
 • 82
 • 271 12-15 lat
 • 271
 • 324 16-20 lat
 • 324
 • 244 21-25 lat
 • 244
 • 180 26-30 lat
 • 180
 • 1 507 31 lat i więcej
 • 1 507
 • 26,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie skarżyskim
 • Tutaj
  26,4 lat
  świętokrzyskie
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie skarżyskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 98,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat skarżyski
  98,6 km
  Województwo
  357,6 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. skarżyski
  0,5 km
  woj. świętokrzyskie
  3,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 26 Liczba licencji na taksówki
 • 26 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami