Powiat skarżyski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat skarżyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 68 596 Liczba mieszkańców
 • 395 km2 Powierzchnia
 • 173 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 72,2% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Żmijewski Starosta
 • ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna Adres starostwa powiatowego
 • TSK Tablice rejestracyjne
Powiat skarżyski na mapie
Identyfikatory
 • 2610 TERYT (TERC)
Herb powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski herb
Flaga powiatu skarżyskiego
powiat skarżyski flaga

Powiat skarżyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat skarżyski ma 68 596 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skarżyskiego w 2050 roku wynosi 49 285, z czego 24 887 to kobiety, a 24 398 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu skarżyskiego zawarli w 2022 roku 231 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat skarżyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -714. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,27 na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego. W 2022 roku urodziło się 365 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,34 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,0% zgonów w powiecie skarżyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w powiecie skarżyskim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu skarżyskiego przypada 15.52 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 500 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 725 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu skarżyskiego -225. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 69 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -56.

  57,6% mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku produkcyjnym, 14,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 68 596 Liczba mieszkańców
 • 35 726 Kobiety
 • 32 870 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu skarżyskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 49 285 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 887 Kobiety
 • 24 398 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie skarżyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie skarżyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  45,7 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat skarżyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu skarżyskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat skarżyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat skarżyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat skarżyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat skarżyski
  27,2%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • pow. skarżyski
  52,8%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. skarżyski
  10,8%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat skarżyski
  9,0%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie skarżyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,3
  świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,2
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 231 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie skarżyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -714 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -329 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -385 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat skarżyski
  -10,3
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • -10,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -10,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie skarżyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie skarżyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie skarżyskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 365 Urodzenia żywe
 • 183 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 182 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 5,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat skarżyski
  5,3
  świętokrzyskie
  6,9
  Polska
  8,1
 • 26,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  26,1
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 1
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 295 g Średnia waga noworodków
 • 3 217 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. skarżyski
  3 295 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 108 Waga 3500g - 3999g
 • 108
 • 137 Waga 3000g - 3499g
 • 137
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,00 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. skarżyski
  1,00
  Województwo
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,50
  świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,34 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat skarżyski
  0,34
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie skarżyskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 079 Zgony
 • 512 Kobiety
  (Zgony)
 • 567 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat skarżyski
  15,5
  Województwo
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 295,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat skarżyski
  295,6
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Cała Polska
  147,0
 • 8,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  8,2
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie skarżyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. skarżyski
  40,0%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Polska
  36,0%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat skarżyski
  24,0%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat skarżyski
  4,6%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Kraj
  6,7%
 • 93 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Cały kraj
  70,6
 • 372,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  372,5
  Województwo
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Cała Polska
  253,9
 • 621,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 630,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 611,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  621,2
  świętokrzyskie
  517,8
  Polska
  426,2
 • 89,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 161,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  89,7
  świętokrzyskie
  63,9
  Cała Polska
  62,9
 • 52,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat skarżyski
  52,5
  Województwo
  34,3
  Polska
  33,8
 • 11,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. skarżyski
  11,1
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Cały kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  woj. świętokrzyskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie skarżyskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  44,0
  Cały kraj
  38,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  woj. świętokrzyskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 3 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony7
 • 2 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 500 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 257 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 243 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 725 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 368 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 357 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 69 Wymeldowania za granicę
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -281 Saldo migracji
 • -130 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -151 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -225 Saldo migracji wewnętrznych
 • -111 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -114 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -56 Saldo migracji zagranicznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie skarżyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat skarżyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie skarżyskim oddano do użytku 149 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie skarżyskim to 30 311 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 439 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  78,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie skarżyskim to 5,10 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie skarżyskim to 127,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,65% mieszkań posiada łazienkę, 84,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,74% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie skarżyskim 229 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 279 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 307 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 39 transakcji (mediana cen - 4 996 zł/m2, średnia - 4 944 zł/m2), a na rynku wtórnym 190 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 211 zł/m2, średnia - 4 113 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 279 zł
 • pow. skarżyski
  4 279 zł
  świętokrzyskie
  5 938 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 4 279 zł Ogółem
 • 4 279 zł
 • 4 239 zł do 40 m2
 • 4 239 zł
 • 4 275 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 275 zł
 • 4 956 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 956 zł
 • 4 162 zł od 80,1 m2
 • 4 162 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 307 zł
 • pow. skarżyski
  4 307 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 880 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 4 307 zł Ogółem
 • 4 307 zł
 • 4 172 zł do 40 m2
 • 4 172 zł
 • 4 285 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 285 zł
 • 4 693 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 693 zł
 • 4 032 zł od 80,1 m2
 • 4 032 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 229
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m276
  • od 40,1 do 60 m2109
  • od 60,1 do 80 m231
  • od 80,1 m213
 • 76 do 40 m2
 • 109 od 40,1 do 60 m2
 • 31 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie skarżyskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 996 zł
 • powiat skarżyski
  4 996 zł
  woj. świętokrzyskie
  6 601 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 4 996 zł Ogółem
 • 4 996 zł
 • 4 970 zł do 40 m2
 • 4 970 zł
 • 5 300 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 300 zł
 • 5 563 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 563 zł
 • 4 122 zł od 80,1 m2
 • 4 122 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 944 zł
 • Tutaj
  4 944 zł
  Województwo
  6 514 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 4 944 zł Ogółem
 • 4 944 zł
 • 4 693 zł do 40 m2
 • 4 693 zł
 • 5 385 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 385 zł
 • 5 495 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 495 zł
 • 3 871 zł od 80,1 m2
 • 3 871 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 39
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m211
  • od 60,1 do 80 m217
  • od 80,1 m28
 • 3 do 40 m2
 • 11 od 40,1 do 60 m2
 • 17 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 211 zł
 • Tutaj
  4 211 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 155 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 4 211 zł Ogółem
 • 4 211 zł
 • 4 236 zł do 40 m2
 • 4 236 zł
 • 4 211 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 211 zł
 • 4 013 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 013 zł
 • 4 162 zł od 80,1 m2
 • 4 162 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 113 zł
 • Powiat
  4 113 zł
  świętokrzyskie
  5 394 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 4 113 zł Ogółem
 • 4 113 zł
 • 4 150 zł do 40 m2
 • 4 150 zł
 • 4 151 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 151 zł
 • 3 709 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 709 zł
 • 4 337 zł od 80,1 m2
 • 4 337 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 190
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m273
  • od 40,1 do 60 m298
  • od 60,1 do 80 m214
  • od 80,1 m25
 • 73 do 40 m2
 • 98 od 40,1 do 60 m2
 • 14 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 311 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 438,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  438,70
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  66,80 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,30 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,65 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. skarżyski
  3,65
  Województwo
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,28 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. skarżyski
  2,28
  świętokrzyskie
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat skarżyski
  0,62
  świętokrzyskie
  0,66
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 149 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. skarżyski
  2,16
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 760 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,10 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,10
  Województwo
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 11,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. skarżyski
  11,00
  świętokrzyskie
  17,76
  Polska
  24,56
 • 18 994 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 127,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. skarżyski
  127,5 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,27 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. skarżyski
  97,32%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Cały kraj
  97,75%
 • 92,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,19%
  Województwo
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 89,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  89,65%
  Województwo
  88,22%
  Cały kraj
  93,75%
 • 84,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat skarżyski
  84,04%
  Województwo
  82,88%
  Kraj
  85,83%
 • 67,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  67,74%
  Województwo
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat skarżyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie skarżyskim na 1000 mieszkańców pracuje 190osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim wynosiło w 2023 roku 14,6% (14,6% wśród kobiet i 14,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim wynosiło 5 704,16 PLN, co odpowiada 85.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego 5 313 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 546 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 233.

  5,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu skarżyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 25,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  190,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cały kraj
  259,0
 • 16,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,7% Kobiety
 • 15,5% Mężczyźni
 • powiat skarżyski
  14,6%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie skarżyskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 118 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. skarżyski
  5 704 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie skarżyskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 313 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 546 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 233 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,04 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 47,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie skarżyskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 319 Pracujący ogółem
 • 6 906 Kobiety
 • 6 413 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie skarżyskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  73,6
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 48,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  48,5
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 193,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  193,0
  Województwo
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat skarżyski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie skarżyskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 221 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 275 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 511 nowych podmiotów, a 473 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 000) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (511) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (967) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (364) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie skarżyskim najwięcej (526) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 971) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (75) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (2 089) podmiotów, a 73,7% (6 057) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie skarżyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.4%) oraz Budownictwo (14.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 221 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 75 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 089 Przemysł i budownictwo
 • 6 057 Pozostała działalność
 • 511 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie skarżyskim w 2023 roku
 • 473 Podmioty wyrejestrowane w powiecie skarżyskim w 2023 roku
 • 6 275 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 971 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 971
 • 202 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 202
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 8 216 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 216
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 407 Spółki handlowe ogółem
 • 407
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 355  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 355
 • 20    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 526 Spółki cywilne ogółem
 • 526
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 275 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 785 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 785
 • 899 Budownictwo
 • 899
 • 658 Przetwórstwo przemysłowe
 • 658
 • 512 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 512
 • 422 Transport i gospodarka magazynowa
 • 422
 • 378 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 378
 • 325 Pozostała działalność
 • 325
 • 231 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 231
 • 218 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 218
 • 204 Informacja i komunikacja
 • 204
 • 181 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 181
 • 145 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 145
 • 137 Edukacja
 • 137
 • 64 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 64
 • 61 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61
 • 47 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 47
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie skarżyskim stwierdzono 1 956 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 28,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie skarżyskim wynosi 81,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu skarżyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 17,98 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze kryminalnym - 14,08 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 11,27 (90%), drogowe - 1,73 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 956 Przestępstwa ogółem
 • 1 956
 • 979 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 979
 • 784 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 784
 • 120 Przestępstwa drogowe
 • 120
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 1 250 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 250
 • 28,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  28,13
  świętokrzyskie
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 14,08 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  14,08
  Województwo
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 11,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,27
  świętokrzyskie
  6,27
  Cały kraj
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  1,73
  Województwo
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. skarżyski
  0,26
  świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 17,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat skarżyski
  17,98
  Województwo
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat skarżyski
  70%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  91%
  Województwo
  78%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. skarżyski
  89%
  świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  74%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Polska
  51%

Powiat skarżyski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu skarżyskiego wyniosła w 2022 roku 157,6 mln złotych, co daje 2,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu skarżyskiego - 31.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (24.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 36,2 mln złotych, czyli 22,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu skarżyskiego wyniosła w 2022 roku 152,7 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (15.2%). W budżecie powiatu skarżyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 307 złotych na mieszkańca (14,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,0 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie skarżyskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,3 mln

  1,1 tys(100%)

  88,3 mln

  1,2 tys(100%)

  94,3 mln

  1,2 tys(100%)

  97,0 mln

  1,3 tys(100%)

  105,3 mln

  1,4 tys(100%)

  119,2 mln

  1,7 tys(100%)

  129,9 mln

  1,8 tys(100%)

  157,6 mln

  2,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,9 mln

  453(39.9%)

  34,7 mln

  455(39.4%)

  34,3 mln

  453(36.4%)

  34,7 mln

  464(35.8%)

  38,7 mln

  524(36.8%)

  41,3 mln

  564(34.6%)

  45,3 mln

  629(34.9%)

  50,3 mln

  728(31.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,1 mln

  119(10.5%)

  8,7 mln

  114(9.9%)

  11,9 mln

  157(12.6%)

  8,9 mln

  119(9.2%)

  8,0 mln

  108(7.6%)

  10,5 mln

  143(8.8%)

  22,5 mln

  313(17.4%)

  39,1 mln

  566(24.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,2 mln

  120(10.6%)

  7,9 mln

  103(9%)

  8,5 mln

  112(9%)

  8,6 mln

  115(8.9%)

  9,2 mln

  125(8.8%)

  9,3 mln

  127(7.8%)

  10,8 mln

  150(8.3%)

  14,2 mln

  206(9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,9 mln

  102(9%)

  8,1 mln

  106(9.2%)

  8,5 mln

  113(9%)

  9,5 mln

  127(9.8%)

  10,1 mln

  137(9.6%)

  11,2 mln

  153(9.4%)

  12,2 mln

  169(9.4%)

  13,5 mln

  196(8.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  86,1(7.6%)

  6,6 mln

  86,3(7.5%)

  7,2 mln

  94,7(7.6%)

  7,4 mln

  99,5(7.7%)

  9,0 mln

  122(8.6%)

  9,3 mln

  127(7.8%)

  9,9 mln

  137(7.6%)

  10,3 mln

  150(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  113(10%)

  9,9 mln

  129(11.2%)

  5,7 mln

  75,2(6%)

  9,1 mln

  121(9.4%)

  6,3 mln

  85,4(6%)

  7,6 mln

  104(6.4%)

  7,4 mln

  103(5.7%)

  9,0 mln

  130(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  49,6(4.4%)

  4,1 mln

  54,0(4.7%)

  4,3 mln

  57,3(4.6%)

  3,9 mln

  52,1(4%)

  4,3 mln

  57,7(4.1%)

  4,5 mln

  61,4(3.8%)

  4,7 mln

  65,6(3.6%)

  4,9 mln

  70,9(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  57,2(5%)

  4,1 mln

  54,2(4.7%)

  3,1 mln

  41,2(3.3%)

  2,6 mln

  34,6(2.7%)

  2,8 mln

  37,9(2.7%)

  8,2 mln

  112(6.8%)

  4,9 mln

  67,5(3.7%)

  4,0 mln

  57,6(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  16,0(1.4%)

  1,3 mln

  16,5(1.4%)

  1,6 mln

  20,8(1.7%)

  1,5 mln

  20,4(1.6%)

  1,5 mln

  20,0(1.4%)

  1,1 mln

  15,4(0.9%)

  829,8 tys

  11,5(0.6%)

  2,3 mln

  33,1(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  444,4 tys

  5,8(0.5%)

  1,7 mln

  22,6(2%)

  1,4 mln

  18,7(1.5%)

  1,4 mln

  19,0(1.5%)

  1,6 mln

  21,0(1.5%)

  1,5 mln

  21,1(1.3%)

  3,0 mln

  41,3(2.3%)

  1,9 mln

  27,4(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  298,8 tys

  3,9(0.3%)

  644,5 tys

  8,4(0.7%)

  751,5 tys

  9,9(0.8%)

  850,8 tys

  11,4(0.9%)

  2,1 mln

  28,9(2%)

  2,9 mln

  40,0(2.5%)

  1,3 mln

  18,2(1%)

  753,1 tys

  10,9(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  67,0 tys

  0,9(0.1%)

  117,8 tys

  1,5(0.1%)

  82,3 tys

  1,1(0.1%)

  44,6 tys

  0,6(0%)

  51,7 tys

  0,7(0%)

  48,1 tys

  0,7(0%)

  47,7 tys

  0,7(0%)

  443,4 tys

  6,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,9 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  197,8 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  0,3(0%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  41,4 tys

  0,5(0%)

  1,3 mln

  17,7(1.4%)

  3,4 mln

  46,0(3.2%)

  3,9 mln

  52,9(3.2%)

  53,9 tys

  0,7(0%)

  75,5 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,9 tys

  0,3(0%)

  11,7 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,2(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  16,6 tys

  0,2(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  24,9 tys

  0,3(0%)

  34,2 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,2 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  130,7 tys

  1,7(0.1%)

  122,9 tys

  1,6(0.1%)

  95,9 tys

  1,3(0.1%)

  134,8 tys

  1,8(0.1%)

  1,2 mln

  15,8(1.1%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  17,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,6 tys

  0,9(0.1%)

  59,0 tys

  0,8(0.1%)

  133,8 tys

  1,8(0.1%)

  187,5 tys

  2,6(0.1%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  381,5 tys

  5,0(0.4%)

  28,8 tys

  0,4(0%)

  32,3 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,4(0%)

  31,8 tys

  0,4(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  608,4 tys

  8,3(0.5%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie skarżyskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat skarżyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu skarżyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,4 mln

  1,1 tys(100%)

  88,7 mln

  1,2 tys(100%)

  95,0 mln

  1,2 tys(100%)

  100,5 mln

  1,3 tys(100%)

  109,8 mln

  1,5 tys(100%)

  121,4 mln

  1,7 tys(100%)

  138,7 mln

  2,0 tys(100%)

  152,7 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  49,0 mln

  636(55.4%)

  49,8 mln

  652(56.1%)

  50,4 mln

  666(53.1%)

  49,7 mln

  664(49.4%)

  55,7 mln

  753(50.7%)

  65,5 mln

  895(53.9%)

  69,9 mln

  971(50.4%)

  72,1 mln

  1,0 tys(47.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,9 mln

  193(16.8%)

  15,7 mln

  205(17.7%)

  16,0 mln

  212(16.9%)

  17,9 mln

  239(17.8%)

  19,1 mln

  258(17.4%)

  18,5 mln

  253(15.2%)

  21,0 mln

  292(15.1%)

  24,0 mln

  347(15.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  47,1(4.1%)

  2,6 mln

  33,6(2.9%)

  5,5 mln

  72,8(5.8%)

  4,2 mln

  56,4(4.2%)

  5,0 mln

  66,9(4.5%)

  3,9 mln

  53,1(3.2%)

  14,5 mln

  202(10.5%)

  23,2 mln

  336(15.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  84,6(7.4%)

  6,5 mln

  85,7(7.4%)

  7,1 mln

  93,5(7.5%)

  7,4 mln

  99,4(7.4%)

  9,0 mln

  121(8.2%)

  9,2 mln

  126(7.6%)

  9,7 mln

  135(7%)

  10,3 mln

  149(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  47,7(4.2%)

  4,4 mln

  58,2(5%)

  4,6 mln

  60,2(4.8%)

  6,6 mln

  88,2(6.6%)

  5,3 mln

  71,2(4.8%)

  5,9 mln

  80,8(4.9%)

  5,6 mln

  78,1(4.1%)

  7,0 mln

  101(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  53,2(4.6%)

  3,4 mln

  44,9(3.9%)

  2,8 mln

  36,6(2.9%)

  2,4 mln

  32,0(2.4%)

  2,3 mln

  31,1(2.1%)

  4,4 mln

  60,7(3.7%)

  4,7 mln

  65,2(3.4%)

  3,9 mln

  56,7(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  16,3(1.4%)

  1,5 mln

  20,1(1.7%)

  1,9 mln

  25,1(2%)

  1,4 mln

  18,2(1.4%)

  1,4 mln

  19,6(1.3%)

  1,9 mln

  25,6(1.5%)

  2,0 mln

  27,4(1.4%)

  2,0 mln

  28,8(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  21,9(1.9%)

  1,6 mln

  20,8(1.8%)

  1,8 mln

  24,0(1.9%)

  3,1 mln

  40,9(3%)

  2,5 mln

  33,6(2.3%)

  1,7 mln

  22,9(1.4%)

  1,4 mln

  19,2(1%)

  1,8 mln

  26,4(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  22,1(1.9%)

  1,1 mln

  14,6(1.3%)

  1,1 mln

  14,8(1.2%)

  2,4 mln

  31,8(2.4%)

  2,5 mln

  34,1(2.3%)

  1,6 mln

  22,4(1.4%)

  3,0 mln

  41,2(2.1%)

  1,7 mln

  24,2(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  376,0 tys

  4,9(0.4%)

  423,3 tys

  5,5(0.5%)

  452,5 tys

  6,0(0.5%)

  540,5 tys

  7,2(0.5%)

  592,9 tys

  8,0(0.5%)

  439,2 tys

  6,0(0.4%)

  1,0 mln

  14,0(0.7%)

  1,5 mln

  22,2(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  788,6 tys

  10,2(0.9%)

  962,0 tys

  12,6(1.1%)

  920,3 tys

  12,2(1%)

  1,0 mln

  14,0(1%)

  1,1 mln

  15,4(1%)

  1,1 mln

  15,3(0.9%)

  2,5 mln

  34,9(1.8%)

  1,3 mln

  19,0(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  326,6 tys

  4,2(0.4%)

  188,7 tys

  2,5(0.2%)

  138,9 tys

  1,8(0.1%)

  109,1 tys

  1,5(0.1%)

  123,6 tys

  1,7(0.1%)

  344,0 tys

  4,7(0.3%)

  172,5 tys

  2,4(0.1%)

  705,8 tys

  10,2(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  240,0 tys

  3,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  197,8 tys

  2,7(0.1%)

  198,0 tys

  2,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  106,9 tys

  1,4(0.1%)

  95,5 tys

  1,3(0.1%)

  105,3 tys

  1,4(0.1%)

  107,5 tys

  1,4(0.1%)

  31,0 tys

  0,4(0%)

  858,6 tys

  11,7(0.7%)

  27,3 tys

  0,4(0%)

  28,6 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,2 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  14,5(1.1%)

  2,4 mln

  32,5(2.2%)

  2,8 mln

  38,9(2.3%)

  66,9 tys

  0,9(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,6 tys

  0,9(0.1%)

  59,0 tys

  0,8(0.1%)

  133,8 tys

  1,8(0.1%)

  150,0 tys

  2,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  19,3 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  390,6 tys

  5,1(0.4%)

  139,6 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat skarżyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 664 mieszkańców powiatu skarżyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 585 kobiet oraz 7 079 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 25,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,4% mieszkańców powiatu skarżyskiego, gimnazjalnym 2,4%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu skarżyskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie skarżyskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (30,3%) oraz zasadnicze zawodowe (25,3%).

  W roku 2022 w powiecie skarżyskim mieściły się 24 przedszkola, w których do 93 oddziałów uczęszczało 1 779 dzieci (846 dziewczynek oraz 933 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie skarżyskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 1 198 dzieci (598 dziewczynek oraz 600 chłopców). Dostępne były 1 143 miejsca.

  15,9% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 928 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 28 szkół podstawowych, w których w 303 oddziałach uczyło się 4 474 uczniów (2 127 kobiet oraz 2 347 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie skarżyskim placówkę miało 31 szkół podstawowych, w których w 245 oddziałach uczyło się 4 172 uczniów (2 015 kobiet oraz 2 157 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,81.

  W powiecie skarżyskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 295 uczniów (839 kobiet oraz 456 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 294 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie skarżyskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 60 oddziałach uczyło się 1 756 uczniów (1 053 kobiety oraz 703 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 616 absolwentów.

  W powiecie skarżyskim znajduje się 5 Technik, w których w 78 oddziałach uczyło się 1 883 uczniów (668 kobiet oraz 1 215 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 291 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie skarżyskim placówkę miało 8 Technik, w których w 83 oddziałach uczyło się 1 979 uczniów (667 kobiet oraz 1 312 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 303 absolwentów.

  W powiecie skarżyskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 26 oddziałach uczyło się 282 uczniów (51 kobiet oraz 231 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,9 uczniów. 10,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,2% mieszkańców powiatu skarżyskiego w wieku potencjalnej nauki (29,8% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 24,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat skarżyski
  24,0%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 40,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. skarżyski
  40,5%
  Województwo
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 40,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 40,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  4,1%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,4%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  25,0%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. skarżyski
  20,4%
  Województwo
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. skarżyski
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  10,1%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 11,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 928 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  928,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,86
  świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 24Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 93 Oddziały
 • 15 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 9 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 989 Miejsca
  (rok 2018)
 • 45 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat skarżyski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 779 Dzieci
 • 846 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 933 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 404 3 lata
 • 404
 • 458 4 lata
 • 458
 • 466 5 lata
 • 466
 • 397 6 lat
 • 397
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 196 3 lata
 • 196
 • 227 4 lata
 • 227
 • 215 5 lata
 • 215
 • 187 6 lat
 • 187
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 208 3 lata
 • 208
 • 231 4 lata
 • 231
 • 251 5 lata
 • 251
 • 210 6 lat
 • 210
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 220 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 147,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 145,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 84 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat skarżyski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Dzieci
 • 32 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 40 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 21 3 lata
 • 21
 • 36 4 lata
 • 36
 • 10 5 lata
 • 10
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 15 4 lata
 • 15
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 10 3 lata
 • 10
 • 21 4 lata
 • 21
 • 5 5 lata
 • 5
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat skarżyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 262 Oddziały
 • 4 359 Uczniowie
 • 2 091 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 268 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 539 Uczniowie w 1 klasie
 • 271 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 268 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 794 Absolwenci
 • 375 Kobiety
  (absolwenci)
 • 419 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 41 Oddziały
 • 115 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,3%
  68,7%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,8
  świętokrzyskie
  14,8
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,8
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,6
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 368,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 300,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 46,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 88,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. skarżyski
  88,81
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Cały kraj
  95,96
 • 87,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,65
  świętokrzyskie
  89,66
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat skarżyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat skarżyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 188 Uczniowie
 • 798 Kobiety
  (uczniowie)
 • 390 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,2%
  32,8%
 • 350 Uczniowie w 1 klasie
 • 237 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 254 Absolwenci
 • 176 Kobiety
  (absolwenci)
 • 78 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 5 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 107 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,3%
  61,7%
 • 35 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,9
  woj. świętokrzyskie
  27,0
  Kraj
  26,5
 •  
 • 74,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 56,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat skarżyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 78 Oddziały
 • 1 883 Uczniowie
 • 668 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 215 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,5%
  64,5%
 • 575 Uczniowie w 1 klasie
 • 207 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 368 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 291 Absolwenci
 • 110 Kobiety
  (absolwenci)
 • 181 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. skarżyski
  24,1
  woj. świętokrzyskie
  24,8
  Kraj
  24,9
 •  
 • 136,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 92,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat skarżyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 16 Oddziały
 • 75 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. skarżyski
  10,8
  świętokrzyskie
  17,6
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 10,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 10,8
 • 20,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,7
 • 4,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,7
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat skarżyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 504 Uczniowie
 • 370 Kobiety
  (uczniowie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,4%
  26,6%
 • 345 Uczniowie w 1 klasie
 • 239 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 106 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 125 Absolwenci
 • 108 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat skarżyski
  19,4
  woj. świętokrzyskie
  21,6
  Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat skarżyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat skarżyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat skarżyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie skarżyskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie skarżyskim znajdowało się 6 hoteli (2 ★★★, 3 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 12, liczba miejsc: 785)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie skarżyskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie skarżyskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 603 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 377 (uczestnicy: 36 187)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 3 770)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 2 190)
  • koncerty: 61 (uczestnicy: 8 752)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 40 (uczestnicy: 3 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 36 (uczestnicy: 3 862)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 1 188)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 3 290)
  • konferencje: 12 (uczestnicy: 570)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 2 170)
  • warsztaty: 107 (uczestnicy: 5 327)
  • inne: 38 (uczestnicy: 1 768)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 813)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 47)
  • taneczne: 4 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 79)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 60)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 3 (członkowie: 90)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 60)
  • literackie: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 280)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 7)
  • inne: 2 (członkowie: 75)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 100)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 416)
  • teatralne: 7 (członkowie: 88)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 79)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 55)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 104)
  • taneczne: 4 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie skarżyskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 605 miejscami na widowni. Odbyło się 1 465 seansów, na które przyszło 30 754 widzów, w tym 388 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 816 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie skarżyskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 85 358 zwiedzających, co daje 12 275 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie skarżyskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 197 930 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 855 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 80
  • dostępne dla czytelników: 42
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie skarżyskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 815 wolumenów w tym ziobry specjalne: 838. Odnotowano 377 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 928 wolumenów. Odnotowano 848 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie skarżyskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 941 członków. Zarejestrowano 1 007 ćwiczących (mężczyźni: 670, kobiety: 337, chłopcy do lat 18: 575, dziewczęta do lat 18: 306). Aktywnych było 38 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie skarżyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat skarżyski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat skarżyski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w powiecie skarżyskim odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 21,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 30,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie skarżyskim zarejestrowanych było 55 753 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 42 561 samochodów osobowych (616,0 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 552 samochodów ciężarowych (113,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 418 autobusów (6,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 278 ciągników siodłowych (4,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 145 motocykli (45,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,7 lat, a jako paliwo stosuje pozostałe.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 20,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie skarżyskim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie skarżyskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 17 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie skarżyskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 21,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  21,7
  woj. świętokrzyskie
  55,1
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. skarżyski
  0,0
  Województwo
  5,7
  Polska
  5,0
 • 24,61 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat skarżyski
  24,6
  woj. świętokrzyskie
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  5,9
  Polska
  5,4
 • 30,49 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  30,5
  woj. świętokrzyskie
  67,1
  Polska
  71,0
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. skarżyski
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  10,3
  Cała Polska
  8,9
 • 113,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  113,3
  świętokrzyskie
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 55 753 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie skarżyskim w 2022 roku
 • 42 561 Samochody osobowe
 • 7 552 Samochody ciężarowe
 • 16 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 418 Autobusy
 • 737 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 280 Ciągniki samochodowe
 • 278   Ciągniki siodłowe
 • 1 060 Ciągniki rolnicze
 • 3 145 Motocykle
 • 798   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 073 Motorowery
 • 42 561Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Samochody osobowe w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 616,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  616,0
  woj. świętokrzyskie
  673,1
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 575
  • 1400-1649 kg10 371
  • 1650-1899 kg10 798
  • 1900 kg i więcej13 817
 • 7 575 do 1399 kg
 • 10 371 1400-1649 kg
 • 10 798 1650-1899 kg
 • 13 817 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 392 do 1399 cm3
 • 13 392
 • 24 951 1400-1999 cm3
 • 24 951
 • 4 218 2000 i więcej cm3
 • 4 218
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 591
  • olej napędowy13 974
  • gaz (LPG)6 237
  • pozostałe759
 • 21 591 benzyna
 • 13 974 olej napędowy
 • 6 237 gaz (LPG)
 • 759 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 252 do 1 roku
 • 252
 • 195 2 lata
 • 195
 • 339 3 lata
 • 339
 • 958 4-5 lat
 • 958
 • 1 213 6-7 lat
 • 1 213
 • 1 489 8-9 lat
 • 1 489
 • 1 985 10-11 lat
 • 1 985
 • 6 208 12-15 lat
 • 6 208
 • 9 655 16-20 lat
 • 9 655
 • 6 750 21-25 lat
 • 6 750
 • 3 559 26-30 lat
 • 3 559
 • 9 958 31 lat i więcej
 • 9 958
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie skarżyskim
 • Tutaj
  21,3 lat
  świętokrzyskie
  20,7 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 7 552Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 113,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat skarżyski
  113,3
  Województwo
  134,2
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 715 do 999 kg
 • 3 715
 • 2 190 1000-1499 kg
 • 2 190
 • 495 1500-2999 kg
 • 495
 • 73 3000-3499 kg
 • 73
 • 199 3500-4999 kg
 • 199
 • 467 5000-6999 kg
 • 467
 • 210 7000-9999 kg
 • 210
 • 131 10000-14999 kg
 • 131
 • 72 15000 kg i więcej
 • 72
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 815
  • olej napędowy4 490
  • gaz (LPG)287
  • pozostałe960
 • 1 815 benzyna
 • 4 490 olej napędowy
 • 287 gaz (LPG)
 • 960 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 36 2 lata
 • 36
 • 42 3 lata
 • 42
 • 179 4-5 lat
 • 179
 • 264 6-7 lat
 • 264
 • 298 8-9 lat
 • 298
 • 312 10-11 lat
 • 312
 • 993 12-15 lat
 • 993
 • 1 203 16-20 lat
 • 1 203
 • 1 063 21-25 lat
 • 1 063
 • 591 26-30 lat
 • 591
 • 2 529 31 lat i więcej
 • 2 529
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie skarżyskim
 • pow. skarżyski
  22,9 lat
  woj. świętokrzyskie
  22,4 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 418Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Autobusy w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. skarżyski
  6,1
  woj. świętokrzyskie
  4,6
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy199
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe199
 • 20 benzyna
 • 199 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 199 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 59 16-20 lat
 • 59
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 259 31 lat i więcej
 • 259
 • 28,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie skarżyskim
 • Powiat
  28,7 lat
  woj. świętokrzyskie
  23,4 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 278Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat skarżyski
  4,0
  Województwo
  14,6
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy197
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe80
 • 1 benzyna
 • 197 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 80 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 1 3 lata
 • 1
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 22 6-7 lat
 • 22
 • 18 8-9 lat
 • 18
 • 23 10-11 lat
 • 23
 • 37 12-15 lat
 • 37
 • 34 16-20 lat
 • 34
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 62 31 lat i więcej
 • 62
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie skarżyskim
 • Tutaj
  20,0 lat
  woj. świętokrzyskie
  15,7 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 3 145Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie skarżyskim
 • Motocykle w powiecie skarżyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 45,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. skarżyski
  45,5
  woj. świętokrzyskie
  52,7
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 17 2 lata
 • 17
 • 25 3 lata
 • 25
 • 35 4-5 lat
 • 35
 • 87 6-7 lat
 • 87
 • 68 8-9 lat
 • 68
 • 76 10-11 lat
 • 76
 • 256 12-15 lat
 • 256
 • 388 16-20 lat
 • 388
 • 347 21-25 lat
 • 347
 • 174 26-30 lat
 • 174
 • 1 637 31 lat i więcej
 • 1 637
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie skarżyskim
 • pow. skarżyski
  26,3 lat
  woj. świętokrzyskie
  25,9 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie skarżyskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat skarżyski
  106,2 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,6 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 22 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami