Powiat gliwicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gliwicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 113 196 Liczba mieszkańców
 • 664 km2 Powierzchnia
 • 170 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,1% Stopa urbanizacji
 • Waldemar Dombek Starosta
 • ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice Adres starostwa powiatowego
 • SGL Tablice rejestracyjne
Powiat gliwicki na mapie
Identyfikatory
 • 2405 TERYT (TERC)
Herb powiatu gliwickiego
powiat gliwicki herb
Flaga powiatu gliwickiego
powiat gliwicki flaga

Powiat gliwicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat gliwicki ma 113 196 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gliwickiego w 2050 roku wynosi 103 239, z czego 52 748 to kobiety, a 50 491 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gliwickiego zawarli w 2022 roku 467 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców powiatu gliwickiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gliwicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -467. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,12 na 1000 mieszkańców powiatu gliwickiego. W 2022 roku urodziło się 863 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,8% zgonów w powiecie gliwickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w powiecie gliwickim były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gliwickiego przypada 11.75 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 480 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 161 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gliwickiego 319. W tym samym roku 33 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 44 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  59,9% mieszkańców powiatu gliwickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 113 196 Liczba mieszkańców
 • 58 360 Kobiety
 • 54 836 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gliwickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 103 239 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 52 748 Kobiety
 • 50 491 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gliwickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gliwickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gliwickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat gliwicki
  41,9 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gliwicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gliwicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gliwicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gliwicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,4%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,1%
  śląskie
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,0%
  śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,4%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gliwickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. gliwicki
  1,5
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 467 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gliwickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -467 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -175 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -292 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,1
  Województwo
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • -5,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gliwickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gliwickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gliwickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gliwickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 863 Urodzenia żywe
 • 420 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 443 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  7,6
  śląskie
  7,3
  Polska
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,5
  Województwo
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 325 g Średnia waga noworodków
 • 3 225 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat gliwicki
  3 325 g
  Województwo
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 344 Waga 3000g - 3499g
 • 344
 • 159 Waga 2500g - 2999g
 • 159
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,27
  śląskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,62
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. gliwicki
  0,65
  śląskie
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie gliwickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 330 Zgony
 • 595 Kobiety
  (Zgony)
 • 735 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat gliwicki
  11,8
  woj. śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 154,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  154,1
  Województwo
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. gliwicki
  3,3
  śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gliwickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  34,8%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,3%
  śląskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. gliwicki
  3,7%
  woj. śląskie
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,9
  Cały kraj
  70,6
 • 297,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat gliwicki
  297,6
  śląskie
  315,1
  Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Polska
  253,9
 • 408,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 416,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 400,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  408,9
  Województwo
  473,7
  Cały kraj
  426,2
 • 52,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  52,8
  Województwo
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 42,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  42,9
  Województwo
  39,0
  Cała Polska
  33,8
 • 10,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. gliwicki
  10,3
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. gliwicki
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gliwickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 157 Osoby w zamachach samobójczych
 • 73 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 84 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 145 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 31 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 28 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 139 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  139,0
  śląskie
  45,0
  Polska
  38,0
 • 27 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  27,0
  Województwo
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 26 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 26
 • 48 zażycie innych leków
 • 48
 • 9 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 9
 • 16 samookaleczenie powierzchniowe
 • 16
 • 10 rzucenie się z wysokości
 • 10
 • 40 powieszenie się
 • 40
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 45 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 45
 • 5 choroba fizyczna
 • 5
 • 11 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 11
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 16 zawód miłosny
 • 16
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 4 śmierć bliskiej osoby
 • 4
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 8 inna nie wymieniona
 • 8
 • 63 nieustalona
 • 63
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 21 nieustalona
 • 21
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 31 13-18 lat
 • 31
 • 17 19-24 lat
 • 17
 • 18 25-29 lat
 • 18
 • 47 30-49 lat
 • 47
 • 32 50-60 lat
 • 32
 • 12 70 lat i więcej
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy31
  • pod wpływem alkoholu42
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków37
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony50
 • 31 trzeźwy
 • 42 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 37 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 50 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony27
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 27 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 68 kawaler/panna
 • 68
 • 40 żonaty/zamężna
 • 40
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 9 wdowiec/wdowa
 • 9
 • 10 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 10
 • 25 nieustalony
 • 25
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne25
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie18
  • wyższe2
  • nieustalony103
 • 3 podstawowe niepełne
 • 25 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 18 średnie
 • 2 wyższe
 • 103 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony23
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 32 praca
 • 32
 • 37 na utrzymaniu innej osoby
 • 37
 • 3 renta
 • 3
 • 11 emerytura
 • 11
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 66 nieustalony
 • 66
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 15 nieustalony
 • 15
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 480 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 748 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 732 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 161 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 603 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 558 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Wymeldowania za granicę
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 308 Saldo migracji
 • 144 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 164 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 319 Saldo migracji wewnętrznych
 • 145 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 174 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gliwickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gliwicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie gliwickim oddano do użytku 507 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,48 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gliwickim to 41 069 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 363 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gliwickim to 5,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie gliwickim to 125,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,06% mieszkań posiada łazienkę, 87,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,89% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie gliwickim 308 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 453 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 292 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 54 transakcje (mediana cen - 5 280 zł/m2, średnia - 5 247 zł/m2), a na rynku wtórnym 254 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 216 zł/m2, średnia - 4 016 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 453 zł
 • powiat gliwicki
  4 453 zł
  woj. śląskie
  5 014 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 4 453 zł Ogółem
 • 4 453 zł
 • 4 043 zł do 40 m2
 • 4 043 zł
 • 4 355 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 355 zł
 • 5 000 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 000 zł
 • 4 278 zł od 80,1 m2
 • 4 278 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 292 zł
 • powiat gliwicki
  4 292 zł
  Województwo
  5 005 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 4 292 zł Ogółem
 • 4 292 zł
 • 3 959 zł do 40 m2
 • 3 959 zł
 • 4 262 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 262 zł
 • 4 704 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 704 zł
 • 3 740 zł od 80,1 m2
 • 3 740 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 308
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m283
  • od 40,1 do 60 m2128
  • od 60,1 do 80 m277
  • od 80,1 m220
 • 83 do 40 m2
 • 128 od 40,1 do 60 m2
 • 77 od 60,1 do 80 m2
 • 20 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gliwickim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 280 zł
 • powiat gliwicki
  5 280 zł
  Województwo
  5 852 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 5 280 zł Ogółem
 • 5 280 zł
 • 2 997 zł do 40 m2
 • 2 997 zł
 • 5 234 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 234 zł
 • 5 322 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 322 zł
 • 5 285 zł od 80,1 m2
 • 5 285 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 247 zł
 • pow. gliwicki
  5 247 zł
  Województwo
  5 762 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 247 zł Ogółem
 • 5 247 zł
 • 3 189 zł do 40 m2
 • 3 189 zł
 • 5 244 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 244 zł
 • 5 442 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 442 zł
 • 5 154 zł od 80,1 m2
 • 5 154 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 54
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m228
  • od 80,1 m29
 • 4 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 28 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 216 zł
 • pow. gliwicki
  4 216 zł
  woj. śląskie
  4 596 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 4 216 zł Ogółem
 • 4 216 zł
 • 4 082 zł do 40 m2
 • 4 082 zł
 • 4 329 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 329 zł
 • 4 533 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 533 zł
 • 2 749 zł od 80,1 m2
 • 2 749 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 016 zł
 • Tutaj
  4 016 zł
  śląskie
  4 631 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 4 016 zł Ogółem
 • 4 016 zł
 • 4 002 zł do 40 m2
 • 4 002 zł
 • 4 143 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 143 zł
 • 4 252 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 252 zł
 • 2 634 zł od 80,1 m2
 • 2 634 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 254
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m279
  • od 40,1 do 60 m2115
  • od 60,1 do 80 m249
  • od 80,1 m211
 • 79 do 40 m2
 • 115 od 40,1 do 60 m2
 • 49 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 069 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. gliwicki
  362,70
  śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. gliwicki
  82,30 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,80 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,22
  Województwo
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,76
  woj. śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,65
  śląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 507 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. gliwicki
  4,48
  Województwo
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 603 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat gliwicki
  5,13
  woj. śląskie
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 22,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat gliwicki
  22,99
  woj. śląskie
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 63 434 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat gliwicki
  125,1 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. gliwicki
  0,56 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. gliwicki
  98,91%
  śląskie
  99,06%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. gliwicki
  97,70%
  woj. śląskie
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 97,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  97,06%
  śląskie
  95,74%
  Cały kraj
  93,75%
 • 87,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat gliwicki
  87,29%
  Województwo
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 55,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. gliwicki
  55,89%
  śląskie
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat gliwicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie gliwickim na 1000 mieszkańców pracuje 205osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 40,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gliwickim wynosiło w 2023 roku 3,5% (3,5% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gliwickim wynosiło 6 067,07 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gliwickiego 14 698 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 818 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 880.

  7,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gliwickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,4% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 205 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  205,0
  Województwo
  282,0
  Polska
  259,0
 • 5,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,0% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Powiat
  3,5%
  śląskie
  3,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 063 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat gliwicki
  6 067 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gliwickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 698 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 818 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 880 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 50,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gliwickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23 207 Pracujący ogółem
 • 9 387 Kobiety
 • 13 820 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gliwicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,9
  Województwo
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. gliwicki
  36,5
  Województwo
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 120,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  120,4
  Województwo
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gliwicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie gliwickim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 11 354 podmioty gospodarki narodowej, z czego 8 345 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 780 nowych podmiotów, a 520 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (934) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (666) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (691) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (359) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gliwickim najwięcej (1 057) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 943) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (148) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,5% (2 667) podmiotów, a 75,2% (8 539) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gliwickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 354 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 667 Przemysł i budownictwo
 • 8 539 Pozostała działalność
 • 780 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gliwickim w 2023 roku
 • 520 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gliwickim w 2023 roku
 • 8 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 943 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 943
 • 342 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 342
 • 65 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 65
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 11 350 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 350
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 1 181 Spółki handlowe ogółem
 • 1 181
 • 58  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1 057  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 057
 • 58    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 638 Spółki cywilne ogółem
 • 638
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 947 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 947
 • 1 310 Budownictwo
 • 1 310
 • 958 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 958
 • 751 Przetwórstwo przemysłowe
 • 751
 • 554 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 554
 • 535 Pozostała działalność
 • 535
 • 525 Transport i gospodarka magazynowa
 • 525
 • 516 Informacja i komunikacja
 • 516
 • 281 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 281
 • 217 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 217
 • 214 Edukacja
 • 214
 • 203 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 203
 • 108 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108
 • 105 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 105
 • 97 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 97
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie gliwickim stwierdzono 1 922 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gliwickim wynosi 68,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gliwickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,69 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,98 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,92 (48%), drogowe - 1,62 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (98%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 922 Przestępstwa ogółem
 • 1 922
 • 1 210 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 210
 • 444 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 444
 • 183 Przestępstwa drogowe
 • 183
 • 62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 62
 • 904 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 904
 • 16,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  16,97
  Województwo
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 10,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,69
  woj. śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 3,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  3,92
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,62
  Województwo
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  0,55
  woj. śląskie
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 7,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,98
  śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat gliwicki
  69%
  Województwo
  80%
  Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. gliwicki
  70%
  śląskie
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  48%
  śląskie
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. gliwicki
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. gliwicki
  98%
  woj. śląskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat gliwicki
  45%
  woj. śląskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Powiat gliwicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gliwickiego wyniosła w 2022 roku 135,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu gliwickiego - 25% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 851 - Ochrona zdrowia (16.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,8 mln złotych, czyli 17,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gliwickiego wyniosła w 2022 roku 124,2 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.5%). W budżecie powiatu gliwickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 347 złotych na mieszkańca (31,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,2 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gliwickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,3 mln

  741(100%)

  74,3 mln

  645(100%)

  81,0 mln

  701(100%)

  89,9 mln

  779(100%)

  94,8 mln

  820(100%)

  101,6 mln

  893(100%)

  111,4 mln

  981(100%)

  135,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,9 mln

  156(21%)

  17,2 mln

  149(23.2%)

  20,3 mln

  176(25.1%)

  20,7 mln

  179(23%)

  23,4 mln

  202(24.7%)

  26,4 mln

  229(26%)

  30,5 mln

  265(27.4%)

  33,9 mln

  299(25%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  18,4(2.5%)

  4,1 mln

  35,8(5.6%)

  1,5 mln

  13,2(1.9%)

  5,1 mln

  44,6(5.7%)

  10,3 mln

  88,8(10.8%)

  11,8 mln

  102(11.6%)

  12,7 mln

  110(11.4%)

  22,3 mln

  197(16.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,3 mln

  150(20.3%)

  20,8 mln

  181(28%)

  15,5 mln

  134(19.2%)

  14,6 mln

  127(16.3%)

  14,8 mln

  128(15.6%)

  16,6 mln

  144(16.3%)

  18,0 mln

  157(16.2%)

  21,2 mln

  188(15.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,1 mln

  114(15.3%)

  13,3 mln

  116(17.9%)

  14,0 mln

  121(17.2%)

  14,4 mln

  125(16.1%)

  15,1 mln

  130(15.9%)

  14,8 mln

  128(14.5%)

  16,1 mln

  140(14.5%)

  21,1 mln

  186(15.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  28,6 mln

  248(33.5%)

  11,9 mln

  103(16%)

  15,4 mln

  133(19%)

  18,2 mln

  158(20.3%)

  15,8 mln

  137(16.7%)

  16,9 mln

  146(16.6%)

  17,5 mln

  152(15.7%)

  14,7 mln

  130(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  263,2 tys

  2,3(0.3%)

  77,2 tys

  0,7(0.1%)

  43,7 tys

  0,4(0.1%)

  37,6 tys

  0,3(0%)

  33,9 tys

  0,3(0%)

  59,4 tys

  0,5(0.1%)

  73,2 tys

  0,6(0.1%)

  4,8 mln

  42,5(3.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  16,6(2.2%)

  2,2 mln

  19,0(3%)

  2,5 mln

  21,2(3%)

  2,7 mln

  23,7(3%)

  3,0 mln

  26,3(3.2%)

  2,9 mln

  25,5(2.9%)

  3,4 mln

  29,5(3%)

  3,8 mln

  33,8(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  16,9(2.3%)

  2,0 mln

  17,6(2.7%)

  2,2 mln

  18,9(2.7%)

  2,3 mln

  20,0(2.6%)

  2,3 mln

  20,1(2.4%)

  2,3 mln

  20,2(2.3%)

  2,6 mln

  22,4(2.3%)

  2,7 mln

  23,6(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  785,4 tys

  6,8(0.9%)

  1,0 mln

  8,8(1.4%)

  1,0 mln

  8,7(1.2%)

  1,1 mln

  9,4(1.2%)

  1,2 mln

  10,3(1.3%)

  1,3 mln

  11,1(1.3%)

  1,4 mln

  11,9(1.2%)

  1,3 mln

  11,0(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  370,3 tys

  3,2(0.4%)

  288,9 tys

  2,5(0.4%)

  242,0 tys

  2,1(0.3%)

  313,4 tys

  2,7(0.3%)

  597,5 tys

  5,2(0.6%)

  287,5 tys

  2,5(0.3%)

  936,7 tys

  8,1(0.8%)

  1,1 mln

  9,4(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,7(0.4%)

  308,8 tys

  2,7(0.4%)

  311,1 tys

  2,7(0.3%)

  315,1 tys

  2,7(0.3%)

  330,7 tys

  2,9(0.3%)

  315,1 tys

  2,7(0.3%)

  307,7 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  334,7 tys

  2,9(0.4%)

  364,9 tys

  3,2(0.5%)

  372,0 tys

  3,2(0.5%)

  468,3 tys

  4,1(0.5%)

  360,3 tys

  3,1(0.4%)

  418,5 tys

  3,6(0.4%)

  203,6 tys

  1,8(0.2%)

  293,1 tys

  2,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  107,9 tys

  0,9(0.1%)

  103,5 tys

  0,9(0.1%)

  120,0 tys

  1,0(0.1%)

  145,3 tys

  1,3(0.2%)

  155,3 tys

  1,3(0.2%)

  131,3 tys

  1,1(0.1%)

  135,9 tys

  1,2(0.1%)

  265,5 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  49,3 tys

  0,4(0.1%)

  90,6 tys

  0,8(0.1%)

  51,0 tys

  0,4(0.1%)

  104,3 tys

  0,9(0.1%)

  55,6 tys

  0,5(0.1%)

  30,1 tys

  0,3(0%)

  43,7 tys

  0,4(0%)

  74,2 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  57,3 tys

  0,5(0.1%)

  49,5 tys

  0,4(0.1%)

  33,2 tys

  0,3(0%)

  2,0 mln

  17,2(2.2%)

  46,9 tys

  0,4(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  44,9 tys

  0,4(0%)

  58,7 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  36,6 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,1 tys

  0,2(0%)

  56,0 tys

  0,5(0.1%)

  32,3 tys

  0,3(0%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  23,7 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  30,6 tys

  0,3(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  210,3 tys

  1,8(0.2%)

  23,3 tys

  0,2(0%)

  23,6 tys

  0,2(0%)

  24,6 tys

  0,2(0%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  504

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  217,5 tys

  1,9(0.3%)

  224,8 tys

  1,9(0.3%)

  233,2 tys

  2,0(0.3%)

  221,1 tys

  1,9(0.2%)

  111,7 tys

  1,0(0.1%)

  85,0 tys

  0,7(0.1%)

  135

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  4,3 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  3,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  66,2 tys

  0,6(0.1%)

  43,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gliwickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,6 mln

  735(100%)

  78,9 mln

  685(100%)

  85,3 mln

  739(100%)

  86,6 mln

  750(100%)

  96,2 mln

  832(100%)

  121,9 mln

  1,1 tys(100%)

  115,4 mln

  1,0 tys(100%)

  124,2 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,0 mln

  243(33.1%)

  30,3 mln

  262(38.3%)

  33,3 mln

  288(39%)

  35,8 mln

  310(41.4%)

  40,6 mln

  352(42.2%)

  38,9 mln

  337(31.9%)

  43,1 mln

  375(37.4%)

  40,5 mln

  358(32.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,9 mln

  190(25.9%)

  21,7 mln

  188(27.4%)

  21,9 mln

  189(25.6%)

  21,9 mln

  189(25.3%)

  24,8 mln

  215(25.8%)

  45,4 mln

  393(37.2%)

  36,8 mln

  320(31.9%)

  35,9 mln

  317(28.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,4 mln

  90,3(12.3%)

  13,7 mln

  119(17.4%)

  13,0 mln

  112(15.2%)

  12,7 mln

  110(14.7%)

  13,3 mln

  115(13.9%)

  15,3 mln

  132(12.5%)

  16,2 mln

  141(14.1%)

  16,8 mln

  148(13.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,2 mln

  158(21.5%)

  7,3 mln

  62,9(9.2%)

  5,2 mln

  44,8(6.1%)

  6,1 mln

  52,6(7%)

  7,0 mln

  61,0(7.3%)

  9,4 mln

  81,6(7.7%)

  5,9 mln

  50,9(5.1%)

  7,1 mln

  62,9(5.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  13,8 tys

  0,1(0%)

  27,9 tys

  0,2(0%)

  4,8 mln

  42,4(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  160,0 tys

  1,4(0.2%)

  525,4 tys

  4,6(0.7%)

  86,3 tys

  0,7(0.1%)

  33,6 tys

  0,3(0%)

  78,1 tys

  0,7(0.1%)

  2,8 mln

  24,1(2.3%)

  2,5 mln

  21,9(2.2%)

  4,3 mln

  38,0(3.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  892,2 tys

  7,7(1.1%)

  711,9 tys

  6,2(0.9%)

  824,3 tys

  7,1(1%)

  571,6 tys

  4,9(0.7%)

  619,2 tys

  5,4(0.6%)

  393,6 tys

  3,4(0.3%)

  588,9 tys

  5,1(0.5%)

  3,6 mln

  31,9(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  12,5(1.7%)

  1,6 mln

  13,8(2%)

  1,5 mln

  13,3(1.8%)

  1,7 mln

  14,4(1.9%)

  1,9 mln

  16,2(1.9%)

  2,0 mln

  17,4(1.6%)

  2,4 mln

  20,7(2.1%)

  2,2 mln

  19,8(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  905,3 tys

  7,9(1.1%)

  872,0 tys

  7,6(1.1%)

  949,6 tys

  8,2(1.1%)

  823,2 tys

  7,1(1%)

  522,7 tys

  4,5(0.5%)

  813,0 tys

  7,0(0.7%)

  1,8 mln

  15,9(1.6%)

  2,2 mln

  19,7(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  9,3(1.3%)

  318,4 tys

  2,8(0.4%)

  3,2 mln

  28,0(3.8%)

  2,3 mln

  19,8(2.6%)

  2,9 mln

  25,3(3%)

  2,3 mln

  19,6(1.9%)

  1,4 mln

  12,3(1.2%)

  1,6 mln

  14,6(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  9,5(1.3%)

  1,3 mln

  11,6(1.7%)

  2,1 mln

  17,9(2.4%)

  1,0 mln

  8,9(1.2%)

  1,1 mln

  9,6(1.1%)

  1,2 mln

  10,4(1%)

  1,0 mln

  8,7(0.9%)

  1,6 mln

  14,2(1.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,7(0.4%)

  308,8 tys

  2,7(0.4%)

  311,1 tys

  2,7(0.4%)

  330,0 tys

  2,9(0.3%)

  315,8 tys

  2,7(0.3%)

  315,1 tys

  2,7(0.3%)

  307,7 tys

  2,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  160,7 tys

  1,4(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  54,9 tys

  0,5(0.1%)

  69,3 tys

  0,6(0.1%)

  86,4 tys

  0,7(0.1%)

  64,6 tys

  0,6(0.1%)

  166,1 tys

  1,4(0.2%)

  79,5 tys

  0,7(0.1%)

  98,4 tys

  0,9(0.1%)

  103,7 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,3 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  102,7 tys

  0,9(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  12,9 tys

  0,1(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  15,4 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  192

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  13,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  160

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,7 tys

  3,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  180,9 tys

  1,6(0.2%)

  77,8 tys

  0,7(0.1%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  193,4 tys

  1,7(0.2%)

  199,8 tys

  1,7(0.3%)

  208,9 tys

  1,8(0.2%)

  196,6 tys

  1,7(0.2%)

  89,4 tys

  0,8(0.1%)

  68,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gliwicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 438 mieszkańców powiatu gliwickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 474 kobiet oraz 12 963 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców powiatu gliwickiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gliwickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gliwickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (21,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,3%) oraz średnie zawodowe (23,6%).

  W roku 2022 w powiecie gliwickim mieściło się 38 przedszkoli, w których do 167 oddziałów uczęszczało 3 839 dzieci (1 802 dziewczynki oraz 2 037 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim mieściło się 35 przedszkoli, w których do 106 oddziałów uczęszczało 2 373 dzieci (1 184 dziewczynki oraz 1 189 chłopców). Dostępne były 2 583 miejsca.

  18,8% mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 922 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 41 szkół podstawowych, w których w 575 oddziałach uczyło się 9 516 uczniów (4 663 kobiety oraz 4 853 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim placówkę miało 39 szkół podstawowych, w których w 352 oddziałach uczyło się 6 470 uczniów (3 167 kobiet oraz 3 303 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,70.

  W powiecie gliwickim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 885 uczniów (619 kobiet oraz 266 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 157 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 641 uczniów (443 kobiety oraz 198 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 233 absolwentów.

  W powiecie gliwickim znajdują się 3 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 775 uczniów (237 kobiet oraz 538 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 96 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim placówkę miały 3 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 518 uczniów (133 kobiety oraz 385 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W powiecie gliwickim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 23 oddziałach uczyło się 408 uczniów (160 kobiet oraz 248 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,3 uczniów. 17,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,4% mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku potencjalnej nauki (25,7% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 20,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  20,3%
  śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat gliwicki
  34,3%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. gliwicki
  10,5%
  śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,1%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,7%
  woj. śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. gliwicki
  11,5%
  woj. śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat gliwicki
  3,2%
  woj. śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 922 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  922,0
  śląskie
  951,0
  Polska
  927,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,94
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 38Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 167 Oddziały
 • 43 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 627 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat gliwicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 839 Dzieci
 • 1 802 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 037 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 874 3 lata
 • 874
 • 1 060 4 lata
 • 1 060
 • 1 045 5 lata
 • 1 045
 • 806 6 lat
 • 806
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 412 3 lata
 • 412
 • 480 4 lata
 • 480
 • 500 5 lata
 • 500
 • 382 6 lat
 • 382
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 462 3 lata
 • 462
 • 580 4 lata
 • 580
 • 545 5 lata
 • 545
 • 424 6 lat
 • 424
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 823 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 262,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 261,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 54,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat gliwicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,3%
  66,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 3 5 lata
 • 3
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4 lata
 • 4
 • 3 5 lata
 • 3
 •  
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 519 Oddziały
 • 9 377 Uczniowie
 • 4 612 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 765 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 1 229 Uczniowie w 1 klasie
 • 569 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 660 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 415 Absolwenci
 • 742 Kobiety
  (absolwenci)
 • 673 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 56 Oddziały
 • 139 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,7%
  63,3%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,5
  woj. śląskie
  17,5
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 18,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,1
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 721,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 630,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 45,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,70
  woj. śląskie
  96,89
  Polska
  95,96
 • 91,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gliwicki
  91,73
  śląskie
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 885 Uczniowie
 • 619 Kobiety
  (uczniowie)
 • 266 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,9%
  30,1%
 • 280 Uczniowie w 1 klasie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 157 Absolwenci
 • 109 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,3
  Województwo
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 61,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 45,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 775 Uczniowie
 • 237 Kobiety
  (uczniowie)
 • 538 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,6%
  69,4%
 • 246 Uczniowie w 1 klasie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 159 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. gliwicki
  27,7
  śląskie
  25,2
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 61,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 36,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. gliwicki
  17,7
  śląskie
  19,6
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,7
 • 22,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,8
 • 3,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gliwicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gliwicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gliwicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gliwickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie gliwickim znajdowało się 5 hoteli (4 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 340)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie gliwickim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie gliwickim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 609 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 504 (uczestnicy: 65 643)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 1 472)
  • wystawy: 36 (uczestnicy: 2 820)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 2 280)
  • koncerty: 84 (uczestnicy: 15 763)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 64 (uczestnicy: 2 964)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 22 (uczestnicy: 3 210)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 4 565)
  • pokazy teatralne: 25 (uczestnicy: 2 248)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 90)
  • interdyscyplinarne: 57 (uczestnicy: 19 020)
  • warsztaty: 94 (uczestnicy: 1 309)
  • inne: 68 (uczestnicy: 9 902)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 84 (członkowie: 1 026)
  • plastyczne/techniczne: 45 (członkowie: 499)
  • taneczne: 9 (członkowie: 105)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 52)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 2 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 38)
  • inne: 14 (członkowie: 225)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 102)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 16)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 3
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 77 (członkowie: 1 184)
  • teatralne: 11 (członkowie: 122)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 93)
  • wokalne i chóry: 22 (członkowie: 363)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 33 (członkowie: 523)
  • inne: 5 (członkowie: 73)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gliwickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 190 miejscami na widowni. Odbyło się 1 148 seansów, na które przyszło 19 117 widzów, w tym 259 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 396 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gliwickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 4 461 zwiedzających, co daje 394 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gliwickim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 310 569 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 46 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 383 367 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 159
  • dostępne dla czytelników: 83
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 81
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 20
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 17


 • Kluby sportowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gliwickim działało 50 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 597 członków. Zarejestrowano 3 297 ćwiczących (mężczyźni: 2 910, kobiety: 387, chłopcy do lat 18: 2 080, dziewczęta do lat 18: 293). Aktywnych było 65 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (115), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (52).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gliwickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gliwicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie gliwickim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 37 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 27,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 39,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie gliwickim zarejestrowanych było 92 854 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 75 632 samochodów osobowych (668,0 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 530 samochodów ciężarowych (79,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 183 autobusów (1,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 470 ciągników siodłowych (13,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla kraju) oraz 4 516 motocykli (39,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie gliwickim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 137 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 82 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 37 Ranni
  (rok 2022)
 • 13 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gliwickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 27,38 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  27,4
  śląskie
  45,6
  Cała Polska
  56,5
 • 5,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  5,3
  woj. śląskie
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 32,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  32,7
  Województwo
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 6,46 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. gliwicki
  6,5
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  5,4
 • 39,85 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  39,9
  śląskie
  62,9
  Cały kraj
  71,0
 • 19,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  19,4
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 119,35 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat gliwicki
  119,4
  śląskie
  114,1
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 92 854 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gliwickim w 2022 roku
 • 75 632 Samochody osobowe
 • 7 530 Samochody ciężarowe
 • 78 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 183 Autobusy
 • 642 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 472 Ciągniki samochodowe
 • 1 470   Ciągniki siodłowe
 • 2 879 Ciągniki rolnicze
 • 4 516 Motocykle
 • 1 338   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 674 Motorowery
 • 75 632Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Samochody osobowe w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 668,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  668,0
  Województwo
  669,4
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 293
  • 1400-1649 kg19 446
  • 1650-1899 kg18 288
  • 1900 kg i więcej20 605
 • 17 293 do 1399 kg
 • 19 446 1400-1649 kg
 • 18 288 1650-1899 kg
 • 20 605 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 34 038 do 1399 cm3
 • 34 038
 • 36 514 1400-1999 cm3
 • 36 514
 • 5 080 2000 i więcej cm3
 • 5 080
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna45 668
  • olej napędowy20 440
  • gaz (LPG)8 118
  • pozostałe1 406
 • 45 668 benzyna
 • 20 440 olej napędowy
 • 8 118 gaz (LPG)
 • 1 406 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 100 do 1 roku
 • 1 100
 • 699 2 lata
 • 699
 • 1 362 3 lata
 • 1 362
 • 3 553 4-5 lat
 • 3 553
 • 3 830 6-7 lat
 • 3 830
 • 3 999 8-9 lat
 • 3 999
 • 4 507 10-11 lat
 • 4 507
 • 11 478 12-15 lat
 • 11 478
 • 14 996 16-20 lat
 • 14 996
 • 10 975 21-25 lat
 • 10 975
 • 6 681 26-30 lat
 • 6 681
 • 12 452 31 lat i więcej
 • 12 452
 • 18,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gliwickim
 • pow. gliwicki
  18,9 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 7 530Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  79,5
  Województwo
  93,9
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 757 do 999 kg
 • 3 757
 • 2 193 1000-1499 kg
 • 2 193
 • 535 1500-2999 kg
 • 535
 • 58 3000-3499 kg
 • 58
 • 96 3500-4999 kg
 • 96
 • 256 5000-6999 kg
 • 256
 • 251 7000-9999 kg
 • 251
 • 224 10000-14999 kg
 • 224
 • 160 15000 kg i więcej
 • 160
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 129
  • olej napędowy5 521
  • gaz (LPG)283
  • pozostałe597
 • 1 129 benzyna
 • 5 521 olej napędowy
 • 283 gaz (LPG)
 • 597 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 88 do 1 roku
 • 88
 • 26 2 lata
 • 26
 • 75 3 lata
 • 75
 • 255 4-5 lat
 • 255
 • 310 6-7 lat
 • 310
 • 371 8-9 lat
 • 371
 • 455 10-11 lat
 • 455
 • 1 259 12-15 lat
 • 1 259
 • 1 298 16-20 lat
 • 1 298
 • 1 124 21-25 lat
 • 1 124
 • 802 26-30 lat
 • 802
 • 1 467 31 lat i więcej
 • 1 467
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gliwickim
 • powiat gliwicki
  20,1 lat
  śląskie
  19,3 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 183Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Autobusy w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat gliwicki
  1,6
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy136
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe42
 • 5 benzyna
 • 136 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 42 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 6 4-5 lat
 • 6
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 22 16-20 lat
 • 22
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gliwickim
 • Tutaj
  24,8 lat
  śląskie
  22,5 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 1 470Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  13,0
  śląskie
  11,1
  Cały kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy1 325
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe121
 • 24 benzyna
 • 1 325 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 121 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 88 3 lata
 • 88
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 136 6-7 lat
 • 136
 • 115 8-9 lat
 • 115
 • 162 10-11 lat
 • 162
 • 200 12-15 lat
 • 200
 • 326 16-20 lat
 • 326
 • 154 21-25 lat
 • 154
 • 62 26-30 lat
 • 62
 • 100 31 lat i więcej
 • 100
 • 14,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gliwickim
 • Powiat
  14,7 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 4 516Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Motocykle w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 39,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  39,9
  śląskie
  39,6
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 131 do 1 roku
 • 131
 • 90 2 lata
 • 90
 • 100 3 lata
 • 100
 • 142 4-5 lat
 • 142
 • 273 6-7 lat
 • 273
 • 180 8-9 lat
 • 180
 • 192 10-11 lat
 • 192
 • 554 12-15 lat
 • 554
 • 711 16-20 lat
 • 711
 • 702 21-25 lat
 • 702
 • 322 26-30 lat
 • 322
 • 1 119 31 lat i więcej
 • 1 119
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gliwickim
 • pow. gliwicki
  20,2 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gliwickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 315,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat gliwicki
  315,9 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. gliwicki
  1,9 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 82 Liczba licencji na taksówki
 • 137 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami