Powiat gliwicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gliwicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 115 528 Liczba mieszkańców
 • 664 km2 Powierzchnia
 • 174 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,1% Stopa urbanizacji
 • Waldemar Dombek Starosta
 • ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice Adres starostwa powiatowego
 • SGL Tablice rejestracyjne
Powiat gliwicki na mapie
Identyfikatory
 • 2405 TERYT (TERC)
Herb powiatu gliwickiego
powiat gliwicki herb
Flaga powiatu gliwickiego
powiat gliwicki flaga

Powiat gliwicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat gliwicki ma 115 528 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gliwickiego w 2050 roku wynosi 103 239, z czego 52 748 to kobiety, a 50 491 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gliwickiego zawarli w 2019 roku 530 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców powiatu gliwickiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gliwicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -85. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,74 na 1000 mieszkańców powiatu gliwickiego. W 2019 roku urodziło się 1 040 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 39,7% zgonów w powiecie gliwickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,0% zgonów w powiecie gliwickim były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gliwickiego przypada 9.73 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 539 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 303 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gliwickiego 236. W tym samym roku 32 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 85 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -53.

  61,0% mieszkańców powiatu gliwickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 115 528 Liczba mieszkańców
 • 59 523 Kobiety
 • 56 005 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gliwickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 103 239 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 52 748 Kobiety
 • 50 491 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gliwickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gliwickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gliwickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. gliwicki
  42,0 lat
  Województwo
  42,9 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gliwicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,0%
  śląskie
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. gliwicki
  59,1%
  Województwo
  57,5%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  woj. śląskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. gliwicki
  4,2%
  woj. śląskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • powiat gliwicki
  0,5%
  woj. śląskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gliwickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,6
  śląskie
  4,7
  Cała Polska
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,2
  woj. śląskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 530 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -85 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -64 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  -0,7
  śląskie
  -2,5
  Polska
  -0,9
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gliwickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 040 Urodzenia żywe
 • 504 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 536 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,0
  śląskie
  9,0
  Polska
  9,8
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. gliwicki
  38,6
  Województwo
  39,5
  Polska
  41,8
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 371 g Średnia waga noworodków
 • 3 317 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 422 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat gliwicki
  3 371 g
  Województwo
  3 311 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 319 Waga 3500g - 3999g
 • 319
 • 428 Waga 3000g - 3499g
 • 428
 • 144 Waga 2500g - 2999g
 • 144
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  woj. śląskie
  1,36
  Kraj
  1,42
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  śląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,69
 • 0,92 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,92
  śląskie
  0,78
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie gliwickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 125 Zgony
 • 525 Kobiety
  (Zgony)
 • 600 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  woj. śląskie
  11,4
  Cała Polska
  10,7
 • 108,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  108,2
  śląskie
  127,8
  Kraj
  109,3
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. gliwicki
  3,0
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gliwickim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  39,7%
  woj. śląskie
  42,8%
  Kraj
  40,5%
 • 28,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat gliwicki
  28,0%
  woj. śląskie
  27,5%
  Cała Polska
  26,4%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,4%
  śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  6,7%
 • 10,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  10,0
  Cała Polska
  9,8
 • 80,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  80,8
  Polska
  72,2
 • 305,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  305,6
  Województwo
  315,8
  Kraj
  284,5
 • 284,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  284,2
  Polska
  263,9
 • 433,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 463,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 402,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  433,8
  śląskie
  492,0
  Cała Polska
  437,2
 • 67,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  67,5
  woj. śląskie
  78,9
  Cała Polska
  71,0
 • 35,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. gliwicki
  35,3
  Województwo
  38,9
  Cała Polska
  34,8
 • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat gliwicki
  8,4
  woj. śląskie
  8,5
  Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,8%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 539 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 811 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 728 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 303 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 673 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 630 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 85 Wymeldowania za granicę
 • 50 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 183 Saldo migracji
 • 101 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 82 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 236 Saldo migracji wewnętrznych
 • 138 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 98 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -53 Saldo migracji zagranicznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gliwicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie gliwickim oddano do użytku 383 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,32 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gliwickim to 38 996 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 338 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gliwickim to 4,96 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie gliwickim to 127,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,88% mieszkań posiada łazienkę, 85,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,94% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 38 996 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 337,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  337,50
  Województwo
  391,20
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 79,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  79,70 m2
  śląskie
  71,30 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. gliwicki
  26,90 m2
  woj. śląskie
  27,90 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat gliwicki
  4,17
  woj. śląskie
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 2,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,96
  śląskie
  2,56
  Polska
  2,63
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat gliwicki
  0,71
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 383 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  3,32
  Województwo
  3,10
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 900 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,96 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  4,96
  Województwo
  4,34
  Cały kraj
  3,78
 • 16,45 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  16,45
  Województwo
  13,42
  Cała Polska
  20,42
 • 48 940 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 127,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. gliwicki
  127,8 m2
  Województwo
  107,3 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. gliwicki
  0,42 m2
  Województwo
  0,33 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 99,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,16%
  śląskie
  98,79%
  Polska
  96,88%
 • 97,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,19%
  Województwo
  95,53%
  Kraj
  93,83%
 • 95,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat gliwicki
  95,88%
  woj. śląskie
  93,93%
  Polska
  91,54%
 • 85,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat gliwicki
  85,41%
  Województwo
  82,09%
  Cały kraj
  82,60%
 • 49,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat gliwicki
  49,94%
  Województwo
  64,64%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat gliwicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie gliwickim na 1000 mieszkańców pracuje 198osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 40,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gliwickim wynosiło w 2019 roku 3,6% (4,1% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gliwickim wynosiło 4 152,62 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gliwickiego 14 698 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 818 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 880.

  17,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gliwickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,9% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 198 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. gliwicki
  198,0
  Województwo
  275,0
  Polska
  251,0
 • 4,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,0% Kobiety
 • 3,7% Mężczyźni
 • pow. gliwicki
  3,6%
  woj. śląskie
  3,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 153 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 153 PLN
  śląskie
  4 825 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gliwickim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 698 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 818 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 880 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Przemysł i budownictwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,0% Pozostałe
 • 41,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gliwickim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 22 859 Pracujący ogółem
 • 9 298 Kobiety
 • 13 561 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gliwicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. gliwicki
  63,9
  śląskie
  67,7
  Cała Polska
  66,7
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. gliwicki
  34,5
  woj. śląskie
  39,0
  Cały kraj
  36,5
 • 117,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  117,8
  Województwo
  136,0
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gliwicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie gliwickim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 097 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 338 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 769 nowych podmiotów, a 395 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (934) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (666) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (691) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (395) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gliwickim najwięcej (883) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 689) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (146) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (2 251) podmiotów, a 76,3% (7 700) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gliwickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.0%) oraz Budownictwo (14.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 10 097 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 146 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 251 Przemysł i budownictwo
 • 7 700 Pozostała działalność
 • 769 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gliwickim w 2019 roku
 • 395 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gliwickim w 2019 roku
 • 7 338 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 689 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 689
 • 344 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 344
 • 60 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 60
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 10 093 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 093
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółdzielnie ogółem
 • 23
 • 1 020 Spółki handlowe ogółem
 • 1 020
 • 73  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 73
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 883  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 883
 • 71    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 71
 • 634 Spółki cywilne ogółem
 • 634
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 338 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 979 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 979
 • 1 041 Budownictwo
 • 1 041
 • 778 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 778
 • 710 Przetwórstwo przemysłowe
 • 710
 • 494 Transport i gospodarka magazynowa
 • 494
 • 475 Pozostała działalność
 • 475
 • 423 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 423
 • 326 Informacja i komunikacja
 • 326
 • 220 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 220
 • 216 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 216
 • 194 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 194
 • 169 Edukacja
 • 169
 • 106 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 106
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104
 • 80 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 80
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie gliwickim stwierdzono 1 888 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gliwickim wynosi 69,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gliwickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,56 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 8,03 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,94 (66%), drogowe - 1,25 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 888 Przestępstwa ogółem
 • 1 888
 • 1 336 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 336
 • 340 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 340
 • 145 Przestępstwa drogowe
 • 145
 • 61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 61
 • 928 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 928
 • 16,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,34
  Województwo
  24,06
  Cały kraj
  20,75
 • 11,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,56
  woj. śląskie
  14,76
  Kraj
  13,21
 • 2,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,94
  śląskie
  6,68
  Cała Polska
  4,88
 • 1,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. gliwicki
  1,25
  Województwo
  1,68
  Kraj
  1,86
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  0,53
  woj. śląskie
  0,55
  Cały kraj
  0,43
 • 8,03 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  8,03
  woj. śląskie
  11,59
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat gliwicki
  70%
  woj. śląskie
  77%
  Cały kraj
  73%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. gliwicki
  66%
  śląskie
  69%
  Kraj
  65%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. gliwicki
  67%
  śląskie
  87%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. gliwicki
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  87%
  śląskie
  83%
  Cały kraj
  86%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat gliwicki
  48%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  53%

Powiat gliwicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gliwickiego wyniosła w 2018 roku 89,9 mln złotych, co daje 779 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu gliwickiego - 23% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,2 mln złotych, czyli 19,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gliwickiego wyniosła w 2018 roku 86,6 mln złotych, co daje 750 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.5% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.7%). W budżecie powiatu gliwickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 279 złotych na mieszkańca (37,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gliwickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,5 mln

  569(100%)

  70,5 mln

  612(100%)

  68,9 mln

  598(100%)

  74,1 mln

  642(100%)

  85,3 mln

  741(100%)

  74,3 mln

  645(100%)

  81,0 mln

  701(100%)

  89,9 mln

  779(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,0 mln

  174(30.5%)

  21,0 mln

  182(29.8%)

  20,5 mln

  177(29.7%)

  19,1 mln

  166(25.7%)

  17,9 mln

  156(21%)

  17,2 mln

  149(23.2%)

  20,3 mln

  176(25.1%)

  20,7 mln

  179(23%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,7 mln

  110(19.4%)

  11,3 mln

  98,2(16.1%)

  10,1 mln

  88,0(14.7%)

  17,7 mln

  154(23.9%)

  28,6 mln

  248(33.5%)

  11,9 mln

  103(16%)

  15,4 mln

  133(19%)

  18,2 mln

  158(20.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,7 mln

  128(22.5%)

  15,2 mln

  132(21.6%)

  16,4 mln

  142(23.8%)

  16,4 mln

  143(22.2%)

  17,3 mln

  150(20.3%)

  20,8 mln

  181(28%)

  15,5 mln

  134(19.2%)

  14,6 mln

  127(16.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,9 mln

  94,8(16.7%)

  11,7 mln

  101(16.5%)

  12,4 mln

  107(17.9%)

  13,2 mln

  114(17.7%)

  13,1 mln

  114(15.3%)

  13,3 mln

  116(17.9%)

  14,0 mln

  121(17.2%)

  14,4 mln

  125(16.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  744,8 tys

  6,5(1.1%)

  1,8 mln

  15,2(2.5%)

  2,5 mln

  22,0(3.7%)

  707,3 tys

  6,1(1%)

  2,1 mln

  18,4(2.5%)

  4,1 mln

  35,8(5.6%)

  1,5 mln

  13,2(1.9%)

  5,1 mln

  44,6(5.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 mln

  15,8(2.8%)

  1,9 mln

  16,7(2.7%)

  2,1 mln

  17,9(3%)

  2,0 mln

  17,5(2.7%)

  1,9 mln

  16,6(2.2%)

  2,2 mln

  19,0(3%)

  2,5 mln

  21,2(3%)

  2,7 mln

  23,7(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  10,9(1.9%)

  1,3 mln

  11,6(1.9%)

  1,6 mln

  14,3(2.4%)

  1,8 mln

  15,7(2.4%)

  1,9 mln

  16,9(2.3%)

  2,0 mln

  17,6(2.7%)

  2,2 mln

  18,9(2.7%)

  2,3 mln

  20,0(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  34,6 tys

  0,3(0.1%)

  57,4 tys

  0,5(0.1%)

  52,6 tys

  0,5(0.1%)

  53,9 tys

  0,5(0.1%)

  57,3 tys

  0,5(0.1%)

  49,5 tys

  0,4(0.1%)

  33,2 tys

  0,3(0%)

  2,0 mln

  17,2(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  768,4 tys

  6,7(1.2%)

  694,1 tys

  6,0(1%)

  780,1 tys

  6,8(1.1%)

  833,4 tys

  7,2(1.1%)

  785,4 tys

  6,8(0.9%)

  1,0 mln

  8,8(1.4%)

  1,0 mln

  8,7(1.2%)

  1,1 mln

  9,4(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  317,7 tys

  2,8(0.5%)

  413,0 tys

  3,6(0.6%)

  322,7 tys

  2,8(0.5%)

  349,5 tys

  3,0(0.5%)

  334,7 tys

  2,9(0.4%)

  364,9 tys

  3,2(0.5%)

  372,0 tys

  3,2(0.5%)

  468,3 tys

  4,1(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  224,2 tys

  1,9(0.3%)

  490,6 tys

  4,3(0.7%)

  275,6 tys

  2,4(0.4%)

  508,5 tys

  4,4(0.7%)

  370,3 tys

  3,2(0.4%)

  288,9 tys

  2,5(0.4%)

  242,0 tys

  2,1(0.3%)

  313,4 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,7(0.4%)

  308,8 tys

  2,7(0.4%)

  311,1 tys

  2,7(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  207,9 tys

  1,8(0.3%)

  2,9 mln

  25,0(4.1%)

  116,7 tys

  1,0(0.2%)

  147,4 tys

  1,3(0.2%)

  217,5 tys

  1,9(0.3%)

  224,8 tys

  1,9(0.3%)

  233,2 tys

  2,0(0.3%)

  221,1 tys

  1,9(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  86,2 tys

  0,7(0.1%)

  119,1 tys

  1,0(0.2%)

  164,9 tys

  1,4(0.2%)

  127,8 tys

  1,1(0.2%)

  107,9 tys

  0,9(0.1%)

  103,5 tys

  0,9(0.1%)

  120,0 tys

  1,0(0.1%)

  145,3 tys

  1,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,0 tys

  0,1(0%)

  38,2 tys

  0,3(0.1%)

  39,9 tys

  0,3(0.1%)

  59,4 tys

  0,5(0.1%)

  49,3 tys

  0,4(0.1%)

  90,6 tys

  0,8(0.1%)

  51,0 tys

  0,4(0.1%)

  104,3 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  0,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  487,4 tys

  4,2(0.7%)

  457,0 tys

  4,0(0.6%)

  476,2 tys

  4,1(0.7%)

  269,0 tys

  2,3(0.4%)

  263,2 tys

  2,3(0.3%)

  77,2 tys

  0,7(0.1%)

  43,7 tys

  0,4(0.1%)

  37,6 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,1 mln

  9,8(1.7%)

  1,1 mln

  9,7(1.6%)

  1,1 mln

  9,4(1.6%)

  784,5 tys

  6,8(1.1%)

  210,3 tys

  1,8(0.2%)

  23,3 tys

  0,2(0%)

  23,6 tys

  0,2(0%)

  24,6 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,7 tys

  0,2(0%)

  16,0 tys

  0,1(0%)

  43,2 tys

  0,4(0.1%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  18,1 tys

  0,2(0%)

  56,0 tys

  0,5(0.1%)

  32,3 tys

  0,3(0%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,2 tys

  0,6(0.1%)

  43,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  17,9 tys

  0,2(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  501

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  3,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gliwickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,7 mln

  580(100%)

  71,3 mln

  619(100%)

  68,8 mln

  596(100%)

  78,1 mln

  677(100%)

  84,6 mln

  735(100%)

  78,9 mln

  685(100%)

  85,3 mln

  739(100%)

  86,6 mln

  750(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,3 mln

  185(32%)

  22,2 mln

  192(31.1%)

  23,4 mln

  203(34.1%)

  26,4 mln

  229(33.8%)

  28,0 mln

  243(33.1%)

  30,3 mln

  262(38.3%)

  33,3 mln

  288(39%)

  35,8 mln

  310(41.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,2 mln

  193(33.3%)

  23,2 mln

  201(32.5%)

  23,7 mln

  206(34.5%)

  23,0 mln

  199(29.4%)

  21,9 mln

  190(25.9%)

  21,7 mln

  188(27.4%)

  21,9 mln

  189(25.6%)

  21,9 mln

  189(25.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,9 mln

  86,1(14.9%)

  10,0 mln

  86,4(14%)

  10,0 mln

  87,1(14.6%)

  10,4 mln

  90,3(13.3%)

  10,4 mln

  90,3(12.3%)

  13,7 mln

  119(17.4%)

  13,0 mln

  112(15.2%)

  12,7 mln

  110(14.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  48,8(8.4%)

  5,3 mln

  46,2(7.5%)

  3,7 mln

  32,3(5.4%)

  10,7 mln

  93,2(13.7%)

  18,2 mln

  158(21.5%)

  7,3 mln

  62,9(9.2%)

  5,2 mln

  44,8(6.1%)

  6,1 mln

  52,6(7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  12,7(2.2%)

  2,1 mln

  18,5(3%)

  2,3 mln

  19,9(3.3%)

  1,3 mln

  11,5(1.7%)

  1,1 mln

  9,3(1.3%)

  318,4 tys

  2,8(0.4%)

  3,2 mln

  28,0(3.8%)

  2,3 mln

  19,8(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  15,7(2.7%)

  1,6 mln

  13,5(2.2%)

  1,6 mln

  13,9(2.3%)

  1,5 mln

  13,4(2%)

  1,4 mln

  12,5(1.7%)

  1,6 mln

  13,8(2%)

  1,5 mln

  13,3(1.8%)

  1,7 mln

  14,4(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  767,7 tys

  6,7(1.2%)

  879,6 tys

  7,6(1.2%)

  877,3 tys

  7,6(1.3%)

  1,2 mln

  10,3(1.5%)

  1,1 mln

  9,5(1.3%)

  1,3 mln

  11,6(1.7%)

  2,1 mln

  17,9(2.4%)

  1,0 mln

  8,9(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  9,2(1.6%)

  816,5 tys

  7,1(1.1%)

  444,1 tys

  3,9(0.6%)

  951,8 tys

  8,3(1.2%)

  905,3 tys

  7,9(1.1%)

  872,0 tys

  7,6(1.1%)

  949,6 tys

  8,2(1.1%)

  823,2 tys

  7,1(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  9,8(1.7%)

  1,2 mln

  10,7(1.7%)

  1,2 mln

  10,2(1.7%)

  1,3 mln

  10,9(1.6%)

  892,2 tys

  7,7(1.1%)

  711,9 tys

  6,2(0.9%)

  824,3 tys

  7,1(1%)

  571,6 tys

  4,9(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,7 tys

  3,5(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,7(0.4%)

  308,8 tys

  2,7(0.4%)

  311,1 tys

  2,7(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  225,1 tys

  2,0(0.3%)

  2,7 mln

  23,4(3.8%)

  329,1 tys

  2,9(0.5%)

  153,4 tys

  1,3(0.2%)

  193,4 tys

  1,7(0.2%)

  199,8 tys

  1,7(0.3%)

  208,9 tys

  1,8(0.2%)

  196,6 tys

  1,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  0,6(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  55,3 tys

  0,5(0.1%)

  59,8 tys

  0,5(0.1%)

  53,3 tys

  0,5(0.1%)

  61,7 tys

  0,5(0.1%)

  54,9 tys

  0,5(0.1%)

  69,3 tys

  0,6(0.1%)

  86,4 tys

  0,7(0.1%)

  64,6 tys

  0,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  53,8 tys

  0,5(0.1%)

  35,2 tys

  0,3(0%)

  109,7 tys

  1,0(0.2%)

  163,8 tys

  1,4(0.2%)

  160,0 tys

  1,4(0.2%)

  525,4 tys

  4,6(0.7%)

  86,3 tys

  0,7(0.1%)

  33,6 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,4(0.1%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,3 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  61,6 tys

  0,5(0.1%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  16,2 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  12,9 tys

  0,1(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  15,4 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  27,5 tys

  0,2(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  17,5 tys

  0,2(0%)

  130,3 tys

  1,1(0.2%)

  119

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  954,8 tys

  8,3(1.4%)

  1,1 mln

  9,4(1.5%)

  868,9 tys

  7,5(1.3%)

  860,9 tys

  7,5(1.1%)

  180,9 tys

  1,6(0.2%)

  77,8 tys

  0,7(0.1%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gliwicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 25 192 mieszkańców powiatu gliwickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 427 kobiet oraz 12 765 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,8% mieszkańców powiatu gliwickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gliwickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gliwickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,9%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  W roku 2018 w powiecie gliwickim mieściło się 38 przedszkoli, w których do 155 oddziałów uczęszczało 3 502 dzieci (1 767 dziewczynek oraz 1 735 chłopców). Dostępnych było 3 627 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim mieściło się 35 przedszkoli, w których do 106 oddziałów uczęszczało 2 373 dzieci (1 184 dziewczynki oraz 1 189 chłopców). Dostępne były 2 583 miejsca.

  18,2% mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 899 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 42 szkoły podstawowe, w których w 490 oddziałach uczyło się 8 887 uczniów (4 385 kobiet oraz 4 502 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim placówkę miało 39 szkół podstawowych, w których w 352 oddziałach uczyło się 6 470 uczniów (3 167 kobiet oraz 3 303 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,95.

  W powiecie gliwickim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 25 oddziałach uczyło się 590 uczniów (351 kobiet oraz 239 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 199 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 641 uczniów (443 kobiety oraz 198 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 233 absolwentów.

  W powiecie gliwickim znajdują się 2 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 391 uczniów (123 kobiety oraz 268 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 102 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim placówkę miały 3 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 518 uczniów (133 kobiety oraz 385 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W powiecie gliwickim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 181 uczniów (60 kobiet oraz 121 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,0% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów. 16,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,2% mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 27,0% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. gliwicki
  12,8%
  śląskie
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,9%
  Województwo
  34,2%
  Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,0%
  śląskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat gliwicki
  10,9%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,0%
  Województwo
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. gliwicki
  30,8%
  Województwo
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat gliwicki
  19,0%
  Województwo
  16,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  0,9%
  woj. śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 899 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat gliwicki
  899,0
  śląskie
  890,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,94
  Województwo
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 38Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 155 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 627 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat gliwicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 502 Dzieci
 • 1 767 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 735 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 823 3 lata
 • 823
 • 967 4 lata
 • 967
 • 971 5 lata
 • 971
 • 690 6 lat
 • 690
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 399 3 lata
 • 399
 • 508 4 lata
 • 508
 • 507 5 lata
 • 507
 • 326 6 lat
 • 326
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 424 3 lata
 • 424
 • 459 4 lata
 • 459
 • 464 5 lata
 • 464
 • 364 6 lat
 • 364
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 823 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 234,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 233,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 50,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 471 Oddziały
 • 8 793 Uczniowie
 • 4 345 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 448 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 1 175 Uczniowie w 1 klasie
 • 552 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 623 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 979 Absolwenci 2016
 • 484 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 495 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,6%
  57,4%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat gliwicki
  18,1
  woj. śląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,1
 • 18,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,1
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,7
 • 4,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,9
 •  
 • 677,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 578,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 99,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 35,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10 461 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 8 792 angielski
 • 1 669 niemiecki
 • 674 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 674 niemiecki
 • 47 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 47 angielski
 •  
 • 93,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,95
  śląskie
  96,32
  Kraj
  95,46
 • 92,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gliwicki
  92,68
  Województwo
  94,54
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 568 Uczniowie
 • 340 Kobiety
  (uczniowie)
 • 228 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,9%
  40,1%
 • 183 Uczniowie w 1 klasie
 • 117 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 187 Absolwenci
 • 126 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 28 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. gliwicki
  23,6
  śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 45,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 391 Uczniowie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 268 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,5%
  68,5%
 • 115 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  23,0
  śląskie
  23,8
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 21,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 171 Uczniowie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,2%
  67,8%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. gliwicki
  16,5
  woj. śląskie
  18,3
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,5
 • 19,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,0
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 055 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 083
  • niemiecki845
  • francuski127
 • 1 083 angielski
 • 845 niemiecki
 • 127 francuski
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 13 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gliwicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gliwicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gliwicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gliwickim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie gliwickim znajdowało się 5 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 680)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie gliwickim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie gliwickim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 609 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 723 (uczestnicy: 92 185)
  • seanse filmowe: 31 (uczestnicy: 1 720)
  • wystawy: 72 (uczestnicy: 6 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 30 (uczestnicy: 5 706)
  • koncerty: 107 (uczestnicy: 26 201)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 79 (uczestnicy: 6 005)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 152 (uczestnicy: 17 122)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 1 348)
  • pokazy teatralne: 47 (uczestnicy: 6 103)
  • warsztaty: 129 (uczestnicy: 2 540)
  • inne: 54 (uczestnicy: 18 740)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 234)
  • plastyczne/techniczne: 32 (członkowie: 441)
  • taneczne: 8 (członkowie: 173)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 83)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 11)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 4 (członkowie: 59)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 45)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 290)
  • inne: 8 (członkowie: 92)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 33)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 22)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 11)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 7


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 88 (członkowie: 1 382)
  • teatralne: 7 (członkowie: 105)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 149)
  • wokalne i chóry: 22 (członkowie: 345)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 37 (członkowie: 678)
  • inne: 6 (członkowie: 65)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie gliwickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 190 miejscami na widowni. Odbyło się 1 266 seansów, na które przyszło 36 885 widzów, w tym 355 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 675 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie gliwickim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 331 705 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 55 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 383 367 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 174
  • dostępne dla czytelników: 94
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 92
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gliwickim działało 50 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 597 członków. Zarejestrowano 3 297 ćwiczących (mężczyźni: 2 910, kobiety: 387, chłopcy do lat 18: 2 080, dziewczęta do lat 18: 293). Aktywnych było 65 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (115), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (52).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gliwickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gliwicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 63 wypadków drogowych w powiecie gliwickim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 60 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 72,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie gliwickim zarejestrowanych było 83 079 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 68 540 samochodów osobowych (593,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 6 567 samochodów ciężarowych (66,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 159 autobusów (1,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 057 ciągników siodłowych (9,1 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 530 motocykli (30,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,5 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,4 lat.


  W 2018 roku w powiecie gliwickim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 36 taksówek oraz 36 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 63 Wypadki drogowe
 • 12 Ofiary śmiertelne
 • 60 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gliwickim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 54,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. gliwicki
  54,5
  woj. śląskie
  71,0
  Kraj
  82,5
 • 10,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat gliwicki
  10,4
  woj. śląskie
  4,8
  Cały kraj
  7,5
 • 14,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  14,4
  śląskie
  6,7
  Cały kraj
  9,3
 • 72,22 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat gliwicki
  72,2
  woj. śląskie
  116,1
  Cała Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 83 079 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gliwickim w 2018 roku
 • 68 540 Samochody osobowe
 • 6 567 Samochody ciężarowe
 • 86 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 159 Autobusy
 • 508 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 058 Ciągniki samochodowe
 • 1 057   Ciągniki siodłowe
 • 2 717 Ciągniki rolnicze
 • 3 530 Motocykle
 • 899   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 415 Motorowery
 • 68 540Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Samochody osobowe w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 593,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  593,1
  Województwo
  584,6
  Kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg18 144
  • 1400-1649 kg18 996
  • 1650-1899 kg15 792
  • 1900 kg i więcej15 608
 • 18 144 do 1399 kg
 • 18 996 1400-1649 kg
 • 15 792 1650-1899 kg
 • 15 608 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 31 848 do 1399 cm3
 • 31 848
 • 32 446 1400-1999 cm3
 • 32 446
 • 4 246 2000 i więcej cm3
 • 4 246
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna42 212
  • olej napędowy18 343
  • gaz (LPG)7 665
  • pozostałe320
 • 42 212 benzyna
 • 18 343 olej napędowy
 • 7 665 gaz (LPG)
 • 320 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 728 do 1 roku
 • 1 728
 • 1 134 2 lata
 • 1 134
 • 1 063 3 lata
 • 1 063
 • 2 861 4-5 lat
 • 2 861
 • 3 292 6-7 lat
 • 3 292
 • 3 923 8-9 lat
 • 3 923
 • 5 326 10-11 lat
 • 5 326
 • 12 188 12-15 lat
 • 12 188
 • 14 788 16-20 lat
 • 14 788
 • 8 572 21-25 lat
 • 8 572
 • 5 030 26-30 lat
 • 5 030
 • 8 635 31 lat i więcej
 • 8 635
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gliwickim
 • pow. gliwicki
  17,5 lat
  śląskie
  17,3 lat
  Cały kraj
  18,3 lat
 • 6 567Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 66,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  66,0
  Województwo
  81,2
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 359 do 999 kg
 • 3 359
 • 1 759 1000-1499 kg
 • 1 759
 • 489 1500-2999 kg
 • 489
 • 51 3000-3499 kg
 • 51
 • 91 3500-4999 kg
 • 91
 • 258 5000-6999 kg
 • 258
 • 219 7000-9999 kg
 • 219
 • 189 10000-14999 kg
 • 189
 • 152 15000 kg i więcej
 • 152
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 135
  • olej napędowy4 644
  • gaz (LPG)260
  • pozostałe528
 • 1 135 benzyna
 • 4 644 olej napędowy
 • 260 gaz (LPG)
 • 528 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 55 do 1 roku
 • 55
 • 40 2 lata
 • 40
 • 67 3 lata
 • 67
 • 225 4-5 lat
 • 225
 • 296 6-7 lat
 • 296
 • 470 8-9 lat
 • 470
 • 621 10-11 lat
 • 621
 • 1 021 12-15 lat
 • 1 021
 • 1 232 16-20 lat
 • 1 232
 • 927 21-25 lat
 • 927
 • 588 26-30 lat
 • 588
 • 1 025 31 lat i więcej
 • 1 025
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gliwickim
 • Tutaj
  18,8 lat
  woj. śląskie
  18,1 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 159Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Autobusy w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,4
  Województwo
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy113
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 5 benzyna
 • 113 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 14 12-15 lat
 • 14
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 24 21-25 lat
 • 24
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gliwickim
 • pow. gliwicki
  23,8 lat
  woj. śląskie
  21,1 lat
  Polska
  21,0 lat
 • 1 057Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 9,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat gliwicki
  9,1
  woj. śląskie
  8,6
  Kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23
  • olej napędowy921
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe113
 • 23 benzyna
 • 921 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 113 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 9 2 lata
 • 9
 • 6 3 lata
 • 6
 • 60 4-5 lat
 • 60
 • 124 6-7 lat
 • 124
 • 41 8-9 lat
 • 41
 • 158 10-11 lat
 • 158
 • 308 12-15 lat
 • 308
 • 165 16-20 lat
 • 165
 • 65 21-25 lat
 • 65
 • 63 26-30 lat
 • 63
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gliwickim
 • Powiat
  14,6 lat
  śląskie
  13,0 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 3 530Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Motocykle w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 30,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  30,5
  Województwo
  31,7
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 56 do 1 roku
 • 56
 • 68 2 lata
 • 68
 • 160 3 lata
 • 160
 • 119 4-5 lat
 • 119
 • 131 6-7 lat
 • 131
 • 164 8-9 lat
 • 164
 • 267 10-11 lat
 • 267
 • 501 12-15 lat
 • 501
 • 623 16-20 lat
 • 623
 • 366 21-25 lat
 • 366
 • 276 26-30 lat
 • 276
 • 799 31 lat i więcej
 • 799
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gliwickim
 • Powiat
  19,4 lat
  woj. śląskie
  22,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gliwickim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 203,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  203,2 km
  woj. śląskie
  757,1 km
  Polska
  444,7 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat gliwicki
  1,2 km
  śląskie
  2,1 km
  Polska
  3,6 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 36 Liczba licencji na taksówki
 • 36 Liczba taksówek