Powiat gliwicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gliwicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 115 416 Liczba mieszkańców
 • 664 km2 Powierzchnia
 • 174 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,1% Stopa urbanizacji
 • Waldemar Dombek Starosta
 • ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice Adres starostwa powiatowego
 • SGL Tablice rejestracyjne
Powiat gliwicki na mapie
Identyfikatory
 • 2405 TERYT (TERC)
Herb powiatu gliwickiego
powiat gliwicki herb
Flaga powiatu gliwickiego
powiat gliwicki flaga

Powiat gliwicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat gliwicki ma 115 416 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gliwickiego w 2050 roku wynosi 103 239, z czego 52 748 to kobiety, a 50 491 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gliwickiego zawarli w 2019 roku 530 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców powiatu gliwickiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gliwicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -85. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,74 na 1000 mieszkańców powiatu gliwickiego. W 2019 roku urodziło się 1 040 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 352 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 40,7% zgonów w powiecie gliwickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,8% zgonów w powiecie gliwickim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gliwickiego przypada 9.73 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 539 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 303 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gliwickiego 236. W tym samym roku 32 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 85 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -53.

  60,5% mieszkańców powiatu gliwickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 115 416 Liczba mieszkańców
 • 59 507 Kobiety
 • 55 909 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gliwickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 103 239 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 52 748 Kobiety
 • 50 491 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gliwickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gliwickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gliwickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat gliwicki
  42,2 lat
  Województwo
  43,1 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gliwicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gliwickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,0%
  woj. śląskie
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,1%
  śląskie
  57,5%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,2%
  śląskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  woj. śląskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  śląskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gliwickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  4,7
  Cały kraj
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. gliwicki
  1,2
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 530 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -85 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -64 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,7
  Województwo
  -2,5
  Cała Polska
  -0,9
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gliwickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 040 Urodzenia żywe
 • 504 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 536 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  9,0
  śląskie
  9,0
  Polska
  9,8
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  39,5
  Województwo
  37,6
  Cały kraj
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 352 g Średnia waga noworodków
 • 3 302 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat gliwicki
  3 352 g
  Województwo
  3 327 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 74 Waga 4000g - 4499g
 • 74
 • 323 Waga 3500g - 3999g
 • 323
 • 433 Waga 3000g - 3499g
 • 433
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,39
  śląskie
  1,32
  Polska
  1,38
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,69
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,67
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. gliwicki
  0,75
  śląskie
  0,64
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie gliwickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 125 Zgony
 • 525 Kobiety
  (Zgony)
 • 600 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat gliwicki
  9,7
  woj. śląskie
  11,4
  Cały kraj
  10,7
 • 108,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  108,2
  Województwo
  127,8
  Kraj
  109,3
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. gliwicki
  3,0
  śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gliwickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  40,7%
  Województwo
  41,9%
  Cała Polska
  39,4%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,8%
  śląskie
  27,4%
  Polska
  26,5%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. gliwicki
  4,7%
  woj. śląskie
  5,0%
  Polska
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  10,3
  Cała Polska
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,2
  Cały kraj
  70,4
 • 280,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat gliwicki
  280,3
  śląskie
  313,1
  Polska
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Polska
  261,3
 • 396,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 393,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 399,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  396,3
  Województwo
  478,9
  Cały kraj
  421,0
 • 65,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  65,8
  Województwo
  72,9
  Cały kraj
  69,5
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,9
  Województwo
  38,8
  Cała Polska
  35,1
 • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. gliwicki
  8,4
  Województwo
  8,6
  Cały kraj
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. gliwicki
  1,0%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gliwickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 116 Osoby w zamachach samobójczych
 • 41 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 75 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 105 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 10 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 32 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 100 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  100,0
  śląskie
  36,0
  Polska
  31,0
 • 32 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  32,0
  Województwo
  12,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 11 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 11
 • 25 zażycie innych leków
 • 25
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 14 samookaleczenie powierzchniowe
 • 14
 • 9 rzucenie się z wysokości
 • 9
 • 39 powieszenie się
 • 39
 • 5 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 5
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 28 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 28
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 15 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 15
 • 3 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 3
 • 21 zawód miłosny
 • 21
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 5 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 5
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 4 śmierć bliskiej osoby
 • 4
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 34 nieustalona
 • 34
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 13 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 13
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 16 nieustalona
 • 16
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 9 13-18 lat
 • 9
 • 19 19-24 lat
 • 19
 • 16 25-29 lat
 • 16
 • 46 30-49 lat
 • 46
 • 19 50-60 lat
 • 19
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu34
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków19
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony50
 • 16 trzeźwy
 • 34 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 19 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 50 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony31
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 31 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 49 kawaler/panna
 • 49
 • 32 żonaty/zamężna
 • 32
 • 7 konkubinat
 • 7
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 1 separacja
 • 1
 • 18 nieustalony
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 13 żonaty/zamężna
 • 13
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne13
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie16
  • wyższe1
  • nieustalony79
 • 1 podstawowe niepełne
 • 13 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 16 średnie
 • 1 wyższe
 • 79 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony27
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 27 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 27 praca
 • 27
 • 15 na utrzymaniu innej osoby
 • 15
 • 2 renta
 • 2
 • 12 emerytura
 • 12
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 53 nieustalony
 • 53
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 renta
 • 2
 • 7 emerytura
 • 7
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 17 nieustalony
 • 17
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 539 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 811 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 728 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 303 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 673 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 630 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 85 Wymeldowania za granicę
 • 50 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 183 Saldo migracji
 • 101 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 82 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 236 Saldo migracji wewnętrznych
 • 138 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 98 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -53 Saldo migracji zagranicznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gliwickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gliwicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie gliwickim oddano do użytku 554 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,80 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gliwickim to 39 348 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  63,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,5% na sprzedaż lub wynajem, 6,1% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gliwickim to 4,52 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie gliwickim to 113,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,93% mieszkań posiada łazienkę, 85,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,67% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie gliwickim 378 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 018 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 163 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 76 transakcji (mediana cen - 4 132 zł/m2, średnia - 4 147 zł/m2), a na rynku wtórnym 302 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 778 zł/m2, średnia - 2 818 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 018 zł
 • powiat gliwicki
  3 018 zł
  woj. śląskie
  3 398 zł
  Polska
  4 829 zł
 • 3 018 zł Ogółem
 • 3 018 zł
 • 2 778 zł do 40 m2
 • 2 778 zł
 • 2 576 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 576 zł
 • 3 933 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 933 zł
 • 3 435 zł od 80,1 m2
 • 3 435 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 163 zł
 • powiat gliwicki
  3 163 zł
  Województwo
  3 496 zł
  Cały kraj
  5 202 zł
 • 3 163 zł Ogółem
 • 3 163 zł
 • 2 717 zł do 40 m2
 • 2 717 zł
 • 2 689 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 689 zł
 • 3 702 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 702 zł
 • 3 236 zł od 80,1 m2
 • 3 236 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 378
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m296
  • od 40,1 do 60 m2138
  • od 60,1 do 80 m2119
  • od 80,1 m225
 • 96 do 40 m2
 • 138 od 40,1 do 60 m2
 • 119 od 60,1 do 80 m2
 • 25 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gliwickim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 132 zł
 • powiat gliwicki
  4 132 zł
  Województwo
  4 521 zł
  Polska
  5 395 zł
 • 4 132 zł Ogółem
 • 4 132 zł
 • 4 006 zł do 40 m2
 • 4 006 zł
 • 4 049 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 049 zł
 • 4 360 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 360 zł
 • 4 000 zł od 80,1 m2
 • 4 000 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 147 zł
 • pow. gliwicki
  4 147 zł
  Województwo
  4 548 zł
  Polska
  5 752 zł
 • 4 147 zł Ogółem
 • 4 147 zł
 • 3 782 zł do 40 m2
 • 3 782 zł
 • 3 752 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 752 zł
 • 4 236 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 236 zł
 • 3 917 zł od 80,1 m2
 • 3 917 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 76
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m256
  • od 80,1 m29
 • 3 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 56 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 778 zł
 • pow. gliwicki
  2 778 zł
  woj. śląskie
  3 158 zł
  Cały kraj
  4 241 zł
 • 2 778 zł Ogółem
 • 2 778 zł
 • 2 770 zł do 40 m2
 • 2 770 zł
 • 2 548 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 548 zł
 • 3 023 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 023 zł
 • 2 920 zł od 80,1 m2
 • 2 920 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 818 zł
 • Tutaj
  2 818 zł
  śląskie
  3 253 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 2 818 zł Ogółem
 • 2 818 zł
 • 2 682 zł do 40 m2
 • 2 682 zł
 • 2 627 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 627 zł
 • 3 180 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 180 zł
 • 2 902 zł od 80,1 m2
 • 2 902 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 302
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m293
  • od 40,1 do 60 m2130
  • od 60,1 do 80 m263
  • od 80,1 m216
 • 93 do 40 m2
 • 130 od 40,1 do 60 m2
 • 63 od 60,1 do 80 m2
 • 16 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39 348 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 340,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. gliwicki
  340,60
  śląskie
  395,50
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 80,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. gliwicki
  80,20 m2
  woj. śląskie
  71,50 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,30 m2
  Województwo
  28,30 m2
  Kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,18
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,94
  woj. śląskie
  2,53
  Kraj
  2,59
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,70
  śląskie
  0,67
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 554 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,80 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. gliwicki
  4,80
  Województwo
  4,07
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 503 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,52 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat gliwicki
  4,52
  woj. śląskie
  4,03
  Cały kraj
  3,77
 • 21,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat gliwicki
  21,69
  woj. śląskie
  16,39
  Kraj
  21,77
 • 63 062 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 113,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat gliwicki
  113,8 m2
  woj. śląskie
  95,9 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. gliwicki
  0,55 m2
  śląskie
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 99,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. gliwicki
  99,17%
  śląskie
  98,81%
  Cała Polska
  96,93%
 • 97,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. gliwicki
  97,22%
  woj. śląskie
  95,56%
  Kraj
  93,92%
 • 95,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  95,93%
  śląskie
  93,98%
  Cały kraj
  91,66%
 • 85,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat gliwicki
  85,56%
  Województwo
  82,23%
  Cały kraj
  82,84%
 • 50,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. gliwicki
  50,67%
  śląskie
  65,17%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat gliwicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie gliwickim na 1000 mieszkańców pracuje 204osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 40,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gliwickim wynosiło w 2020 roku 4,9% (5,6% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gliwickim wynosiło 4 432,82 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gliwickiego 14 698 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 818 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 880.

  17,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gliwickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 204 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  204,0
  Województwo
  279,0
  Polska
  255,0
 • 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,0% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Powiat
  4,9%
  śląskie
  4,9%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gliwickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 433 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat gliwicki
  4 433 PLN
  śląskie
  5 178 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gliwickim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 698 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 818 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 880 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,0% Przemysł i budownictwo
 • 18,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,3% Pozostałe
 • 41,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gliwickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 565 Pracujący ogółem
 • 9 441 Kobiety
 • 14 124 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gliwickim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gliwicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,4
  Województwo
  69,3
  Cały kraj
  68,0
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. gliwicki
  35,6
  Województwo
  40,2
  Kraj
  37,5
 • 119,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,2
  Województwo
  138,1
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gliwicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie gliwickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 479 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 655 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 744 nowe podmioty, a 359 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (934) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (666) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (691) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (359) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gliwickim najwięcej (929) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 068) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (138) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (2 380) podmiotów, a 76,0% (7 961) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gliwickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%) oraz Budownictwo (14.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 479 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 138 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 380 Przemysł i budownictwo
 • 7 961 Pozostała działalność
 • 744 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gliwickim w 2020 roku
 • 359 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gliwickim w 2020 roku
 • 7 655 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 068 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 068
 • 345 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 345
 • 62 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 62
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 10 475 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 475
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 1 066 Spółki handlowe ogółem
 • 1 066
 • 71  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 71
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 929  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 929
 • 70    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 70
 • 633 Spółki cywilne ogółem
 • 633
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 655 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 996 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 996
 • 1 127 Budownictwo
 • 1 127
 • 828 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 828
 • 719 Przetwórstwo przemysłowe
 • 719
 • 505 Pozostała działalność
 • 505
 • 503 Transport i gospodarka magazynowa
 • 503
 • 449 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 449
 • 372 Informacja i komunikacja
 • 372
 • 231 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 231
 • 214 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 214
 • 202 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 202
 • 190 Edukacja
 • 190
 • 105 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 105
 • 97 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97
 • 91 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 91
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie gliwickim stwierdzono 2 038 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gliwickim wynosi 73,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gliwickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,54 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 8,97 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,35 (78%), drogowe - 1,16 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 038 Przestępstwa ogółem
 • 2 038
 • 1 333 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 333
 • 503 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 503
 • 134 Przestępstwa drogowe
 • 134
 • 63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 63
 • 1 036 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 036
 • 17,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  17,64
  Województwo
  26,09
  Cała Polska
  19,96
 • 11,54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,54
  woj. śląskie
  13,67
  Kraj
  12,25
 • 4,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  4,35
  śląskie
  10,18
  Cała Polska
  5,17
 • 1,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,16
  Województwo
  1,41
  Polska
  1,73
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gliwicki
  0,55
  woj. śląskie
  0,45
  Cały kraj
  0,37
 • 8,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,97
  śląskie
  13,14
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat gliwicki
  74%
  Województwo
  79%
  Polska
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. gliwicki
  68%
  śląskie
  68%
  Cały kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  79%
  śląskie
  91%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. gliwicki
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. gliwicki
  84%
  woj. śląskie
  85%
  Kraj
  87%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat gliwicki
  61%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  54%

Powiat gliwicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gliwickiego wyniosła w 2019 roku 94,8 mln złotych, co daje 820 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.3% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu gliwickiego - 24.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gliwickiego wyniosła w 2019 roku 96,2 mln złotych, co daje 832 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.9%). W budżecie powiatu gliwickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 308 złotych na mieszkańca (37,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,5 złotych na mieszkańca (1,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gliwickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,5 mln

  612(100%)

  68,9 mln

  598(100%)

  74,1 mln

  642(100%)

  85,3 mln

  741(100%)

  74,3 mln

  645(100%)

  81,0 mln

  701(100%)

  89,9 mln

  779(100%)

  94,8 mln

  820(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,0 mln

  182(29.8%)

  20,5 mln

  177(29.7%)

  19,1 mln

  166(25.7%)

  17,9 mln

  156(21%)

  17,2 mln

  149(23.2%)

  20,3 mln

  176(25.1%)

  20,7 mln

  179(23%)

  23,4 mln

  202(24.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,3 mln

  98,2(16.1%)

  10,1 mln

  88,0(14.7%)

  17,7 mln

  154(23.9%)

  28,6 mln

  248(33.5%)

  11,9 mln

  103(16%)

  15,4 mln

  133(19%)

  18,2 mln

  158(20.3%)

  15,8 mln

  137(16.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,7 mln

  101(16.5%)

  12,4 mln

  107(17.9%)

  13,2 mln

  114(17.7%)

  13,1 mln

  114(15.3%)

  13,3 mln

  116(17.9%)

  14,0 mln

  121(17.2%)

  14,4 mln

  125(16.1%)

  15,1 mln

  130(15.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,2 mln

  132(21.6%)

  16,4 mln

  142(23.8%)

  16,4 mln

  143(22.2%)

  17,3 mln

  150(20.3%)

  20,8 mln

  181(28%)

  15,5 mln

  134(19.2%)

  14,6 mln

  127(16.3%)

  14,8 mln

  128(15.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  15,2(2.5%)

  2,5 mln

  22,0(3.7%)

  707,3 tys

  6,1(1%)

  2,1 mln

  18,4(2.5%)

  4,1 mln

  35,8(5.6%)

  1,5 mln

  13,2(1.9%)

  5,1 mln

  44,6(5.7%)

  10,3 mln

  88,8(10.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  16,7(2.7%)

  2,1 mln

  17,9(3%)

  2,0 mln

  17,5(2.7%)

  1,9 mln

  16,6(2.2%)

  2,2 mln

  19,0(3%)

  2,5 mln

  21,2(3%)

  2,7 mln

  23,7(3%)

  3,0 mln

  26,3(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  11,6(1.9%)

  1,6 mln

  14,3(2.4%)

  1,8 mln

  15,7(2.4%)

  1,9 mln

  16,9(2.3%)

  2,0 mln

  17,6(2.7%)

  2,2 mln

  18,9(2.7%)

  2,3 mln

  20,0(2.6%)

  2,3 mln

  20,1(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  694,1 tys

  6,0(1%)

  780,1 tys

  6,8(1.1%)

  833,4 tys

  7,2(1.1%)

  785,4 tys

  6,8(0.9%)

  1,0 mln

  8,8(1.4%)

  1,0 mln

  8,7(1.2%)

  1,1 mln

  9,4(1.2%)

  1,2 mln

  10,3(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  490,6 tys

  4,3(0.7%)

  275,6 tys

  2,4(0.4%)

  508,5 tys

  4,4(0.7%)

  370,3 tys

  3,2(0.4%)

  288,9 tys

  2,5(0.4%)

  242,0 tys

  2,1(0.3%)

  313,4 tys

  2,7(0.3%)

  597,5 tys

  5,2(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  413,0 tys

  3,6(0.6%)

  322,7 tys

  2,8(0.5%)

  349,5 tys

  3,0(0.5%)

  334,7 tys

  2,9(0.4%)

  364,9 tys

  3,2(0.5%)

  372,0 tys

  3,2(0.5%)

  468,3 tys

  4,1(0.5%)

  360,3 tys

  3,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,7(0.4%)

  308,8 tys

  2,7(0.4%)

  311,1 tys

  2,7(0.3%)

  315,1 tys

  2,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  119,1 tys

  1,0(0.2%)

  164,9 tys

  1,4(0.2%)

  127,8 tys

  1,1(0.2%)

  107,9 tys

  0,9(0.1%)

  103,5 tys

  0,9(0.1%)

  120,0 tys

  1,0(0.1%)

  145,3 tys

  1,3(0.2%)

  155,3 tys

  1,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,9 mln

  25,0(4.1%)

  116,7 tys

  1,0(0.2%)

  147,4 tys

  1,3(0.2%)

  217,5 tys

  1,9(0.3%)

  224,8 tys

  1,9(0.3%)

  233,2 tys

  2,0(0.3%)

  221,1 tys

  1,9(0.2%)

  111,7 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  38,2 tys

  0,3(0.1%)

  39,9 tys

  0,3(0.1%)

  59,4 tys

  0,5(0.1%)

  49,3 tys

  0,4(0.1%)

  90,6 tys

  0,8(0.1%)

  51,0 tys

  0,4(0.1%)

  104,3 tys

  0,9(0.1%)

  55,6 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  57,4 tys

  0,5(0.1%)

  52,6 tys

  0,5(0.1%)

  53,9 tys

  0,5(0.1%)

  57,3 tys

  0,5(0.1%)

  49,5 tys

  0,4(0.1%)

  33,2 tys

  0,3(0%)

  2,0 mln

  17,2(2.2%)

  46,9 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,2 tys

  0,6(0.1%)

  43,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,9 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  457,0 tys

  4,0(0.6%)

  476,2 tys

  4,1(0.7%)

  269,0 tys

  2,3(0.4%)

  263,2 tys

  2,3(0.3%)

  77,2 tys

  0,7(0.1%)

  43,7 tys

  0,4(0.1%)

  37,6 tys

  0,3(0%)

  33,9 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,1 mln

  9,7(1.6%)

  1,1 mln

  9,4(1.6%)

  784,5 tys

  6,8(1.1%)

  210,3 tys

  1,8(0.2%)

  23,3 tys

  0,2(0%)

  23,6 tys

  0,2(0%)

  24,6 tys

  0,2(0%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  16,0 tys

  0,1(0%)

  43,2 tys

  0,4(0.1%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  18,1 tys

  0,2(0%)

  56,0 tys

  0,5(0.1%)

  32,3 tys

  0,3(0%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  501

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  3,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gliwickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gliwicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gliwickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,3 mln

  619(100%)

  68,8 mln

  596(100%)

  78,1 mln

  677(100%)

  84,6 mln

  735(100%)

  78,9 mln

  685(100%)

  85,3 mln

  739(100%)

  86,6 mln

  750(100%)

  96,2 mln

  832(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,2 mln

  192(31.1%)

  23,4 mln

  203(34.1%)

  26,4 mln

  229(33.8%)

  28,0 mln

  243(33.1%)

  30,3 mln

  262(38.3%)

  33,3 mln

  288(39%)

  35,8 mln

  310(41.4%)

  40,6 mln

  352(42.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,2 mln

  201(32.5%)

  23,7 mln

  206(34.5%)

  23,0 mln

  199(29.4%)

  21,9 mln

  190(25.9%)

  21,7 mln

  188(27.4%)

  21,9 mln

  189(25.6%)

  21,9 mln

  189(25.3%)

  24,8 mln

  215(25.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,0 mln

  86,4(14%)

  10,0 mln

  87,1(14.6%)

  10,4 mln

  90,3(13.3%)

  10,4 mln

  90,3(12.3%)

  13,7 mln

  119(17.4%)

  13,0 mln

  112(15.2%)

  12,7 mln

  110(14.7%)

  13,3 mln

  115(13.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  46,2(7.5%)

  3,7 mln

  32,3(5.4%)

  10,7 mln

  93,2(13.7%)

  18,2 mln

  158(21.5%)

  7,3 mln

  62,9(9.2%)

  5,2 mln

  44,8(6.1%)

  6,1 mln

  52,6(7%)

  7,0 mln

  61,0(7.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  18,5(3%)

  2,3 mln

  19,9(3.3%)

  1,3 mln

  11,5(1.7%)

  1,1 mln

  9,3(1.3%)

  318,4 tys

  2,8(0.4%)

  3,2 mln

  28,0(3.8%)

  2,3 mln

  19,8(2.6%)

  2,9 mln

  25,3(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  13,5(2.2%)

  1,6 mln

  13,9(2.3%)

  1,5 mln

  13,4(2%)

  1,4 mln

  12,5(1.7%)

  1,6 mln

  13,8(2%)

  1,5 mln

  13,3(1.8%)

  1,7 mln

  14,4(1.9%)

  1,9 mln

  16,2(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  879,6 tys

  7,6(1.2%)

  877,3 tys

  7,6(1.3%)

  1,2 mln

  10,3(1.5%)

  1,1 mln

  9,5(1.3%)

  1,3 mln

  11,6(1.7%)

  2,1 mln

  17,9(2.4%)

  1,0 mln

  8,9(1.2%)

  1,1 mln

  9,6(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  10,7(1.7%)

  1,2 mln

  10,2(1.7%)

  1,3 mln

  10,9(1.6%)

  892,2 tys

  7,7(1.1%)

  711,9 tys

  6,2(0.9%)

  824,3 tys

  7,1(1%)

  571,6 tys

  4,9(0.7%)

  619,2 tys

  5,4(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  816,5 tys

  7,1(1.1%)

  444,1 tys

  3,9(0.6%)

  951,8 tys

  8,3(1.2%)

  905,3 tys

  7,9(1.1%)

  872,0 tys

  7,6(1.1%)

  949,6 tys

  8,2(1.1%)

  823,2 tys

  7,1(1%)

  522,7 tys

  4,5(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,7(0.4%)

  308,8 tys

  2,7(0.4%)

  311,1 tys

  2,7(0.4%)

  330,0 tys

  2,9(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  59,8 tys

  0,5(0.1%)

  53,3 tys

  0,5(0.1%)

  61,7 tys

  0,5(0.1%)

  54,9 tys

  0,5(0.1%)

  69,3 tys

  0,6(0.1%)

  86,4 tys

  0,7(0.1%)

  64,6 tys

  0,6(0.1%)

  166,1 tys

  1,4(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 mln

  23,4(3.8%)

  329,1 tys

  2,9(0.5%)

  153,4 tys

  1,3(0.2%)

  193,4 tys

  1,7(0.2%)

  199,8 tys

  1,7(0.3%)

  208,9 tys

  1,8(0.2%)

  196,6 tys

  1,7(0.2%)

  89,4 tys

  0,8(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  35,2 tys

  0,3(0%)

  109,7 tys

  1,0(0.2%)

  163,8 tys

  1,4(0.2%)

  160,0 tys

  1,4(0.2%)

  525,4 tys

  4,6(0.7%)

  86,3 tys

  0,7(0.1%)

  33,6 tys

  0,3(0%)

  78,1 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,4(0.1%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,3 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  27,5 tys

  0,2(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  17,3 tys

  0,1(0%)

  16,2 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  12,9 tys

  0,1(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  15,4 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  130,3 tys

  1,1(0.2%)

  119

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  13,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,7 tys

  3,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,1 mln

  9,4(1.5%)

  868,9 tys

  7,5(1.3%)

  860,9 tys

  7,5(1.1%)

  180,9 tys

  1,6(0.2%)

  77,8 tys

  0,7(0.1%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gliwicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 25 149 mieszkańców powiatu gliwickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 360 kobiet oraz 12 789 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,8% mieszkańców powiatu gliwickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gliwickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gliwickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,9%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  W roku 2018 w powiecie gliwickim mieściło się 38 przedszkoli, w których do 155 oddziałów uczęszczało 3 502 dzieci (1 767 dziewczynek oraz 1 735 chłopców). Dostępnych było 3 627 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim mieściło się 35 przedszkoli, w których do 106 oddziałów uczęszczało 2 373 dzieci (1 184 dziewczynki oraz 1 189 chłopców). Dostępne były 2 583 miejsca.

  18,3% mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 899 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 42 szkoły podstawowe, w których w 490 oddziałach uczyło się 8 887 uczniów (4 385 kobiet oraz 4 502 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim placówkę miało 39 szkół podstawowych, w których w 352 oddziałach uczyło się 6 470 uczniów (3 167 kobiet oraz 3 303 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,95.

  W powiecie gliwickim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 25 oddziałach uczyło się 590 uczniów (351 kobiet oraz 239 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 199 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 641 uczniów (443 kobiety oraz 198 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 233 absolwentów.

  W powiecie gliwickim znajdują się 2 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 391 uczniów (123 kobiety oraz 268 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 102 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gliwickim placówkę miały 3 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 518 uczniów (133 kobiety oraz 385 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W powiecie gliwickim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 181 uczniów (60 kobiet oraz 121 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,8% mieszkańców (11,6% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów. 16,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,4% mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,8%
  śląskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat gliwicki
  30,9%
  woj. śląskie
  34,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,0%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. gliwicki
  10,9%
  śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,0%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,8%
  woj. śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,5%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. gliwicki
  19,0%
  woj. śląskie
  16,6%
  Polska
  19,3%
 • 23,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat gliwicki
  0,9%
  woj. śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 899 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  899,0
  śląskie
  890,0
  Polska
  873,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,94
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 38Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 155 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 627 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat gliwicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 502 Dzieci
 • 1 767 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 735 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 823 3 lata
 • 823
 • 967 4 lata
 • 967
 • 971 5 lata
 • 971
 • 690 6 lat
 • 690
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 399 3 lata
 • 399
 • 508 4 lata
 • 508
 • 507 5 lata
 • 507
 • 326 6 lat
 • 326
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 424 3 lata
 • 424
 • 459 4 lata
 • 459
 • 464 5 lata
 • 464
 • 364 6 lat
 • 364
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 823 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 234,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 233,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 50,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 471 Oddziały
 • 8 793 Uczniowie
 • 4 345 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 448 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 1 175 Uczniowie w 1 klasie
 • 552 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 623 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 979 Absolwenci 2016
 • 484 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 495 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,6%
  57,4%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,1
  woj. śląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,1
 • 18,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,1
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,7
 • 4,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,9
 •  
 • 677,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 578,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 99,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 35,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10 461 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 8 792 angielski
 • 1 669 niemiecki
 • 674 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 674 niemiecki
 • 47 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 47 angielski
 •  
 • 93,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,95
  woj. śląskie
  96,32
  Polska
  95,46
 • 92,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gliwicki
  92,68
  śląskie
  94,54
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gliwicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 568 Uczniowie
 • 340 Kobiety
  (uczniowie)
 • 228 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,9%
  40,1%
 • 183 Uczniowie w 1 klasie
 • 117 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 187 Absolwenci
 • 126 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 28 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,6
  Województwo
  26,5
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 45,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 391 Uczniowie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 268 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,5%
  68,5%
 • 115 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. gliwicki
  23,0
  śląskie
  23,8
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 21,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gliwicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 171 Uczniowie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,2%
  67,8%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. gliwicki
  16,5
  śląskie
  18,3
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,5
 • 19,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,0
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 055 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 083
  • niemiecki845
  • francuski127
 • 1 083 angielski
 • 845 niemiecki
 • 127 francuski
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 13 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gliwicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gliwicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gliwicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gliwickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie gliwickim znajdowało się 5 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 680)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie gliwickim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie gliwickim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 609 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 294 (uczestnicy: 22 781)
  • seanse filmowe: 15 (uczestnicy: 855)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 4 790)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 59 (uczestnicy: 4 810)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 790)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 905)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 1 628)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 2 847)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 530)
  • warsztaty: 103 (uczestnicy: 1 026)
  • inne: 19 (uczestnicy: 3 900)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 90 (członkowie: 1 294)
  • plastyczne/techniczne: 41 (członkowie: 382)
  • taneczne: 15 (członkowie: 218)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 94)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 3 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 59)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 23)
  • koło gospodyń wiejskich: 12 (członkowie: 390)
  • inne: 6 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 15)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 7)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 78 (członkowie: 1 106)
  • teatralne: 9 (członkowie: 115)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 152)
  • wokalne i chóry: 24 (członkowie: 371)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 29 (członkowie: 428)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gliwickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 190 miejscami na widowni. Odbyło się 611 seansów, na które przyszło 11 282 widzów, w tym 159 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 573 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gliwickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 4 694 zwiedzających, co daje 406 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gliwickim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 314 584 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 383 367 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 167
  • dostępne dla czytelników: 93
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 92
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 20
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gliwickim działało 50 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 597 członków. Zarejestrowano 3 297 ćwiczących (mężczyźni: 2 910, kobiety: 387, chłopcy do lat 18: 2 080, dziewczęta do lat 18: 293). Aktywnych było 65 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (115), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (52).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gliwickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gliwicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gliwicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 55 wypadków drogowych w powiecie gliwickim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 57 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 86,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie gliwickim zarejestrowanych było 85 874 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 70 620 samochodów osobowych (611,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 6 801 samochodów ciężarowych (69,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 168 autobusów (1,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 195 ciągników siodłowych (10,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 785 motocykli (32,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,8 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,4 lat.


  W 2019 roku w powiecie gliwickim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 42 taksówki oraz 47 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gliwickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 55 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 57 Ranni
  (rok 2020)
 • 17 Lekko ranni
 • 40 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gliwickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 47,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  47,7
  śląskie
  53,0
  Cała Polska
  61,5
 • 5,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  5,2
  woj. śląskie
  4,2
  Cały kraj
  6,5
 • 49,39 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  49,4
  Województwo
  60,4
  Kraj
  69,2
 • 8,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. gliwicki
  8,2
  Województwo
  5,9
  Cały kraj
  9,1
 • 86,17 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  86,2
  śląskie
  105,7
  Cały kraj
  110,9
 • 10,91 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  10,9
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  10,6
 • 103,64 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat gliwicki
  103,6
  śląskie
  113,9
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 85 874 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gliwickim w 2019 roku
 • 70 620 Samochody osobowe
 • 6 801 Samochody ciężarowe
 • 80 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 168 Autobusy
 • 537 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 197 Ciągniki samochodowe
 • 1 195   Ciągniki siodłowe
 • 2 766 Ciągniki rolnicze
 • 3 785 Motocykle
 • 1 009   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 502 Motorowery
 • 70 620Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Samochody osobowe w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 611,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  611,3
  Województwo
  606,2
  Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 870
  • 1400-1649 kg19 102
  • 1650-1899 kg16 636
  • 1900 kg i więcej17 012
 • 17 870 do 1399 kg
 • 19 102 1400-1649 kg
 • 16 636 1650-1899 kg
 • 17 012 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 32 476 do 1399 cm3
 • 32 476
 • 33 693 1400-1999 cm3
 • 33 693
 • 4 451 2000 i więcej cm3
 • 4 451
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna43 059
  • olej napędowy18 942
  • gaz (LPG)7 815
  • pozostałe804
 • 43 059 benzyna
 • 18 942 olej napędowy
 • 7 815 gaz (LPG)
 • 804 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 698 do 1 roku
 • 1 698
 • 1 237 2 lata
 • 1 237
 • 1 388 3 lata
 • 1 388
 • 2 955 4-5 lat
 • 2 955
 • 3 286 6-7 lat
 • 3 286
 • 3 974 8-9 lat
 • 3 974
 • 5 099 10-11 lat
 • 5 099
 • 12 167 12-15 lat
 • 12 167
 • 14 574 16-20 lat
 • 14 574
 • 9 489 21-25 lat
 • 9 489
 • 5 319 26-30 lat
 • 5 319
 • 9 434 31 lat i więcej
 • 9 434
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gliwickim
 • pow. gliwicki
  17,8 lat
  Województwo
  17,4 lat
  Cała Polska
  18,4 lat
 • 6 801Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 69,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. gliwicki
  69,2
  Województwo
  83,8
  Cała Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 464 do 999 kg
 • 3 464
 • 1 845 1000-1499 kg
 • 1 845
 • 501 1500-2999 kg
 • 501
 • 55 3000-3499 kg
 • 55
 • 97 3500-4999 kg
 • 97
 • 261 5000-6999 kg
 • 261
 • 230 7000-9999 kg
 • 230
 • 197 10000-14999 kg
 • 197
 • 151 15000 kg i więcej
 • 151
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 126
  • olej napędowy4 840
  • gaz (LPG)264
  • pozostałe571
 • 1 126 benzyna
 • 4 840 olej napędowy
 • 264 gaz (LPG)
 • 571 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 49 do 1 roku
 • 49
 • 38 2 lata
 • 38
 • 62 3 lata
 • 62
 • 225 4-5 lat
 • 225
 • 290 6-7 lat
 • 290
 • 477 8-9 lat
 • 477
 • 506 10-11 lat
 • 506
 • 1 138 12-15 lat
 • 1 138
 • 1 258 16-20 lat
 • 1 258
 • 1 009 21-25 lat
 • 1 009
 • 621 26-30 lat
 • 621
 • 1 128 31 lat i więcej
 • 1 128
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gliwickim
 • powiat gliwicki
  19,2 lat
  śląskie
  18,4 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 168Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Autobusy w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat gliwicki
  1,5
  Województwo
  2,6
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy121
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe42
 • 5 benzyna
 • 121 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 42 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 60 31 lat i więcej
 • 60
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gliwickim
 • Tutaj
  24,1 lat
  śląskie
  21,3 lat
  Cała Polska
  21,2 lat
 • 1 195Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 10,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,3
  śląskie
  9,2
  Cały kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy1 045
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe126
 • 24 benzyna
 • 1 045 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 126 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 63 do 1 roku
 • 63
 • 1 2 lata
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 73 4-5 lat
 • 73
 • 101 6-7 lat
 • 101
 • 98 8-9 lat
 • 98
 • 77 10-11 lat
 • 77
 • 372 12-15 lat
 • 372
 • 151 16-20 lat
 • 151
 • 100 21-25 lat
 • 100
 • 67 26-30 lat
 • 67
 • 62 31 lat i więcej
 • 62
 • 14,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gliwickim
 • Powiat
  14,1 lat
  Województwo
  13,1 lat
  Cała Polska
  12,2 lat
 • 3 785Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gliwickim
 • Motocykle w powiecie gliwickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 32,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  32,8
  śląskie
  33,5
  Cała Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 96 do 1 roku
 • 96
 • 54 2 lata
 • 54
 • 82 3 lata
 • 82
 • 240 4-5 lat
 • 240
 • 128 6-7 lat
 • 128
 • 159 8-9 lat
 • 159
 • 258 10-11 lat
 • 258
 • 540 12-15 lat
 • 540
 • 657 16-20 lat
 • 657
 • 428 21-25 lat
 • 428
 • 265 26-30 lat
 • 265
 • 878 31 lat i więcej
 • 878
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gliwickim
 • pow. gliwicki
  19,4 lat
  Województwo
  22,2 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gliwickim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 204,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat gliwicki
  204,7 km
  Województwo
  849,4 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. gliwicki
  1,2 km
  woj. śląskie
  2,3 km
  Polska
  4,1 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 47 Liczba licencji na taksówki
 • 42 Liczba taksówek