Powiat krakowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krakowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 274 843 Liczba mieszkańców
 • 1 231 km2 Powierzchnia
 • 222 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 18,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Krzyworzeka Starosta
 • al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków Adres starostwa powiatowego
 • KRA Tablice rejestracyjne
Powiat krakowski na mapie
Identyfikatory
 • 1206 TERYT (TERC)
Herb powiatu krakowskiego
powiat krakowski herb
Flaga powiatu krakowskiego
powiat krakowski flaga

Powiat krakowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat krakowski ma 274 843 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 14,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krakowskiego w 2050 roku wynosi 320 953, z czego 163 945 to kobiety, a 157 008 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krakowskiego zawarli w 2017 roku 1 228 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu krakowskiego jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krakowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 309. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,13 na 1000 mieszkańców powiatu krakowskiego. W 2017 roku urodziło się 2 895 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 376 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,12 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,5% zgonów w powiecie krakowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w powiecie krakowskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krakowskiego przypada 8.92 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 4 112 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 138 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krakowskiego 1 974. W tym samym roku 110 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 25 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 85.

  61,9% mieszkańców powiatu krakowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krakowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 274 843 Liczba mieszkańców
 • 140 319 Kobiety
 • 134 524 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krakowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 320 953 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 163 945 Kobiety
 • 157 008 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krakowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krakowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krakowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krakowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,0 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krakowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. krakowski
  27,9%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat krakowski
  60,1%
  Małopolskie
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Kraj
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat krakowski
  2,9%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Małopolskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krakowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,5
  woj. małopolskie
  5,4
  Kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,7
 • 1 228 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krakowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 309 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 164 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 145 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  1,1
  Małopolskie
  1,9
  Cała Polska
  -0,0
 • 1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krakowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krakowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krakowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krakowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 895 Urodzenia żywe
 • 1 410 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 485 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. krakowski
  10,6
  woj. małopolskie
  11,3
  Cały kraj
  10,5
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,0
  Małopolskie
  46,2
  Cały kraj
  44,2
 • 4.73 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4.73
 • 39.04 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.04
 • 99.67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.67
 • 95.56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95.56
 • 41.31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41.31
 • 6.48 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.48
 • 0.45 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.45
 • 3 376 g Średnia waga noworodków
 • 3 303 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 446 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat krakowski
  3 376 g
  woj. małopolskie
  3 333 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 31 Waga 4500g - 4999g
 • 31
 • 253 Waga 4000g - 4499g
 • 253
 • 912 Waga 3500g - 3999g
 • 912
 • 1 149 Waga 3000g - 3499g
 • 1 149
 • 401 Waga 2500g - 2999g
 • 401
 • 93 Waga 2000g - 2499g
 • 93
 • 37 Waga 1500g - 1999g
 • 37
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat krakowski
  1,43
  Województwo
  1,49
  Cała Polska
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat krakowski
  0,70
  Małopolskie
  0,72
  Kraj
  0,71
 • 1,12 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,12
  woj. małopolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie krakowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 423 Zgony
 • 1 147 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 276 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 11 Zgony niemowląt
 • 6 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 54,5%
  45,5%
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 86,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  86,2
  Małopolskie
  84,5
  Cała Polska
  101,5
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  3,4
  Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat krakowski
  2,5
  Małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. krakowski
  54,6%
  Małopolskie
  50,2%
  Kraj
  45,7%
 • 27,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat krakowski
  27,2%
  Województwo
  28,1%
  Kraj
  26,7%
 • 3,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat krakowski
  3,1%
  Małopolskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,3
  Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  256,1
  Województwo
  261,6
  Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Cała Polska
  261,6
 • 513,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 546,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. krakowski
  513,6
  woj. małopolskie
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 82,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. krakowski
  82,4
  woj. małopolskie
  72,0
  Cała Polska
  87,7
 • 32,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,0
  Województwo
  31,1
  Cały kraj
  31,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,5
  woj. małopolskie
  7,3
  Cały kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. krakowski
  1,0%
  Małopolskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 112 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 134 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 978 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 110 Zameldowania z zagranicy
 • 35 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 75 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 138 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 133 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 005 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 059 Saldo migracji
 • 1 021 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 038 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 974 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 001 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 973 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 85 Saldo migracji zagranicznych
 • 20 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 65 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krakowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie krakowskim oddano do użytku 1 364 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krakowskim to 85 049 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 312 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 79,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,1% na sprzedaż lub wynajem, 2,6% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krakowskim to 5,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie krakowskim to 150,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,49% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,95% mieszkań posiada łazienkę, 79,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 69,84% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85 049 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 312,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  312,00
  Małopolskie
  343,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 98,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  98,60 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. krakowski
  30,80 m2
  Województwo
  26,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat krakowski
  4,46
  woj. małopolskie
  3,92
  Cała Polska
  3,82
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. krakowski
  3,21
  Województwo
  2,91
  Polska
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  Małopolskie
  0,74
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 364 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,96
  Województwo
  5,89
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 979 Użytek własny
 • 119 Sprzedaż lub wynajem
 • 89,2%
  10,8%
 • 7 815 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat krakowski
  5,73
  woj. małopolskie
  3,92
  Polska
  3,91
 • 28,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  28,43
  Województwo
  23,09
  Cała Polska
  18,14
 • 205 059 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 150,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  150,3 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,75 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,75 m2
  Małopolskie
  0,55 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. krakowski
  95,53%
  woj. małopolskie
  96,82%
  Kraj
  96,79%
 • 92,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. krakowski
  92,49%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Cała Polska
  93,66%
 • 89,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,95%
  woj. małopolskie
  93,08%
  Kraj
  91,31%
 • 79,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  79,95%
  Województwo
  81,97%
  Cała Polska
  82,12%
 • 69,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. krakowski
  69,84%
  Małopolskie
  63,94%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat krakowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie krakowskim na 1000 mieszkańców pracuje 203 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krakowskim wynosiło w 2017 roku 4,8% (5,3% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krakowskim wynosiło 4 858,15 PLN, co odpowiada 107.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krakowskiego 38 368 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 19 557 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 811.

  27,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krakowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,1% w przemyśle i budownictwie, a 24,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 203 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  203,0
  Województwo
  238,0
  Kraj
  247,0
 • 4,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,3% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • powiat krakowski
  4,8%
  Małopolskie
  5,4%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 858 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat krakowski
  4 858 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krakowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 38 368 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 19 557 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 811 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 27,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krakowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55 675 Pracujący ogółem
 • 26 384 Kobiety
 • 29 291 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. krakowski
  61,5
  woj. małopolskie
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 29,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  29,5
  Małopolskie
  31,8
  Cały kraj
  34,0
 • 92,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat krakowski
  92,4
  Województwo
  103,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krakowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie krakowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 30 334 podmioty gospodarki narodowej, z czego 23 891 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 643 nowe podmioty, a 1 911 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (2 761) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (2 353) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (2 164) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (1 229) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krakowskim najwięcej (1 939) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (29 221) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (325) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (7 590) podmiotów, a 73,9% (22 419) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krakowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 30 334 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 325 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7 590 Przemysł i budownictwo
 • 22 419 Pozostała działalność
 • 2 643 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krakowskim w 2017 roku
 • 1 911 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krakowskim w 2017 roku
 • 23 891 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 221 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 29 221
 • 946 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 946
 • 148 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 148
 • 17 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 30 315 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 30 315
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 55 Spółdzielnie ogółem
 • 55
 • 2 346 Spółki handlowe ogółem
 • 2 346
 • 265  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 265
 • 35  Spółki handlowe - akcyjne
 • 35
 • 8    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 1 816  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 816
 • 249    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 249
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 1 939 Spółki cywilne ogółem
 • 1 939
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 891 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 6 295 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 6 295
 • 3 699 Budownictwo
 • 3 699
 • 2 537 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2 537
 • 2 453 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2 453
 • 2 022 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2 022
 • 1 310 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 310
 • 1 040 Pozostała działalność
 • 1 040
 • 969 Informacja i komunikacja
 • 969
 • 793 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 793
 • 693 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 693
 • 634 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 634
 • 512 Edukacja
 • 512
 • 340 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 340
 • 254 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 254
 • 247 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 247
 • 79 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 79
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie krakowskim stwierdzono 3 872 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krakowskim wynosi 77,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krakowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,84 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 6,53 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 872 Przestępstwa ogółem
 • 3 872
 • 2 693 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 693
 • 514 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 514
 • 467 Przestępstwa drogowe
 • 467
 • 86 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 86
 • 1 788 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 788
 • 14,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  14,15
  Małopolskie
  24,34
  Cała Polska
  19,62
 • 9,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,84
  Województwo
  12,99
  Kraj
  12,07
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. krakowski
  1,88
  Województwo
  9,11
  Cały kraj
  4,94
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. krakowski
  1,71
  Województwo
  1,46
  Polska
  1,78
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  0,31
  Województwo
  0,40
  Polska
  0,49
 • 6,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. krakowski
  6,53
  Województwo
  9,56
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. krakowski
  77%
  woj. małopolskie
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  72%
  Województwo
  67%
  Polska
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Małopolskie
  93%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat krakowski
  99%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat krakowski
  81%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  84%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. krakowski
  61%
  Województwo
  58%
  Kraj
  52%

Powiat krakowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krakowskiego wyniosła w 2016 roku 177,1 mln złotych, co daje 652 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu krakowskiego - 24.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.6%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 31,7 mln złotych, czyli 17,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krakowskiego wyniosła w 2016 roku 185,9 mln złotych, co daje 685 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.1%). W budżecie powiatu krakowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 243 złotych na mieszkańca (35,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,4 złotych na mieszkańca (1,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krakowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  141,5 mln

  562(100%)

  159,8 mln

  620(100%)

  179,3 mln

  688(100%)

  149,9 mln

  569(100%)

  152,9 mln

  575(100%)

  161,3 mln

  602(100%)

  172,6 mln

  641(100%)

  177,1 mln

  652(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  31,7 mln

  125(22.4%)

  33,6 mln

  131(21%)

  36,2 mln

  138(20.2%)

  36,2 mln

  137(24.2%)

  37,8 mln

  142(24.7%)

  38,0 mln

  141(23.6%)

  39,5 mln

  146(22.9%)

  43,7 mln

  160(24.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  42,1 mln

  166(29.8%)

  48,0 mln

  187(30%)

  63,9 mln

  244(35.7%)

  28,9 mln

  109(19.3%)

  29,5 mln

  111(19.3%)

  33,2 mln

  124(20.6%)

  42,9 mln

  159(24.9%)

  40,1 mln

  147(22.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,9 mln

  106(19%)

  29,1 mln

  114(18.2%)

  28,3 mln

  108(15.8%)

  30,0 mln

  113(20%)

  32,9 mln

  124(21.6%)

  36,5 mln

  136(22.6%)

  34,8 mln

  129(20.2%)

  34,6 mln

  127(19.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  20,6 mln

  81,3(14.6%)

  21,5 mln

  84,0(13.5%)

  23,7 mln

  90,4(13.2%)

  26,5 mln

  100(17.7%)

  25,9 mln

  97,0(16.9%)

  27,2 mln

  101(16.9%)

  28,6 mln

  106(16.6%)

  28,7 mln

  105(16.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,0 mln

  23,8(4.3%)

  6,5 mln

  25,5(4.1%)

  6,8 mln

  25,9(3.8%)

  7,2 mln

  27,2(4.8%)

  7,7 mln

  28,9(5%)

  8,0 mln

  29,7(5%)

  8,3 mln

  30,8(4.8%)

  9,3 mln

  33,9(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,6 mln

  22,0(3.9%)

  7,4 mln

  29,0(4.6%)

  8,0 mln

  30,6(4.5%)

  8,2 mln

  31,0(5.5%)

  6,9 mln

  26,0(4.5%)

  7,4 mln

  27,5(4.6%)

  8,1 mln

  30,1(4.7%)

  8,3 mln

  30,3(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  14,3(2.6%)

  4,9 mln

  18,9(3%)

  5,7 mln

  21,9(3.2%)

  5,7 mln

  21,7(3.8%)

  6,3 mln

  23,6(4.1%)

  6,0 mln

  22,5(3.7%)

  4,9 mln

  18,0(2.8%)

  4,7 mln

  17,2(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  5,4(1%)

  1,6 mln

  6,4(1%)

  1,5 mln

  5,7(0.8%)

  2,1 mln

  7,8(1.4%)

  2,1 mln

  7,8(1.4%)

  1,5 mln

  5,7(0.9%)

  2,3 mln

  8,6(1.3%)

  4,0 mln

  14,6(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  6,2(1.1%)

  2,6 mln

  10,1(1.6%)

  1,8 mln

  6,8(1%)

  1,5 mln

  5,5(1%)

  1,4 mln

  5,3(0.9%)

  1,3 mln

  4,8(0.8%)

  1,3 mln

  4,8(0.7%)

  1,0 mln

  3,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  850,5 tys

  3,4(0.6%)

  1,2 mln

  4,5(0.7%)

  1,8 mln

  7,0(1%)

  2,8 mln

  10,5(1.9%)

  1,6 mln

  6,1(1.1%)

  1,4 mln

  5,2(0.9%)

  1,1 mln

  4,0(0.6%)

  995,9 tys

  3,7(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  675,6 tys

  2,5(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  135,6 tys

  0,5(0.1%)

  2,3 mln

  9,0(1.4%)

  314,4 tys

  1,2(0.2%)

  186,6 tys

  0,7(0.1%)

  76,2 tys

  0,3(0%)

  128,1 tys

  0,5(0.1%)

  183,7 tys

  0,7(0.1%)

  442,5 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  114,7 tys

  0,5(0.1%)

  114,4 tys

  0,4(0.1%)

  110,0 tys

  0,4(0.1%)

  107,0 tys

  0,4(0.1%)

  106,0 tys

  0,4(0.1%)

  105,3 tys

  0,4(0.1%)

  206,4 tys

  0,8(0.1%)

  220,4 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  134,5 tys

  0,5(0.1%)

  112,7 tys

  0,4(0.1%)

  137,2 tys

  0,5(0.1%)

  101,6 tys

  0,4(0.1%)

  108,0 tys

  0,4(0.1%)

  111,0 tys

  0,4(0.1%)

  176,8 tys

  0,7(0.1%)

  191,0 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,3(0%)

  62,0 tys

  0,2(0%)

  88,4 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,0 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  46,9 tys

  0,2(0%)

  40,5 tys

  0,2(0%)

  44,7 tys

  0,2(0%)

  57,6 tys

  0,2(0%)

  60,0 tys

  0,2(0%)

  47,6 tys

  0,2(0%)

  78,5 tys

  0,3(0%)

  66,1 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  57,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  204,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  641,4 tys

  2,5(0.5%)

  780,4 tys

  3,0(0.5%)

  774,6 tys

  3,0(0.4%)

  330,3 tys

  1,2(0.2%)

  294,0 tys

  1,1(0.2%)

  68,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  14,9 tys

  0,1(0%)

  30,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  287

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krakowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  132,7 mln

  527(100%)

  149,9 mln

  581(100%)

  170,0 mln

  653(100%)

  155,9 mln

  592(100%)

  156,9 mln

  591(100%)

  165,0 mln

  616(100%)

  172,6 mln

  641(100%)

  185,9 mln

  685(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  43,9 mln

  173(33.1%)

  44,8 mln

  175(29.9%)

  50,5 mln

  193(29.7%)

  53,2 mln

  201(34.1%)

  56,1 mln

  210(35.7%)

  61,1 mln

  228(37%)

  68,1 mln

  252(39.5%)

  75,5 mln

  277(40.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,5 mln

  160(30.5%)

  38,8 mln

  151(25.9%)

  40,7 mln

  156(23.9%)

  41,1 mln

  155(26.3%)

  40,3 mln

  151(25.7%)

  40,6 mln

  151(24.6%)

  41,7 mln

  154(24.2%)

  44,1 mln

  162(23.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,0 mln

  82,9(15.8%)

  21,9 mln

  85,4(14.6%)

  25,9 mln

  99,0(15.3%)

  26,2 mln

  98,9(16.8%)

  27,2 mln

  102(17.3%)

  27,3 mln

  102(16.6%)

  27,6 mln

  102(16%)

  31,7 mln

  116(17.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  49,8(9.5%)

  21,3 mln

  83,1(14.2%)

  31,0 mln

  118(18.2%)

  13,4 mln

  50,7(8.6%)

  11,3 mln

  42,3(7.2%)

  11,2 mln

  41,8(6.8%)

  13,8 mln

  51,1(8%)

  13,5 mln

  49,5(7.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  5,4(1%)

  2,7 mln

  10,7(1.8%)

  3,9 mln

  14,8(2.3%)

  4,1 mln

  15,5(2.6%)

  4,2 mln

  15,7(2.7%)

  4,1 mln

  15,3(2.5%)

  4,5 mln

  16,7(2.6%)

  6,7 mln

  24,5(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  13,9(2.7%)

  4,6 mln

  18,0(3.1%)

  5,5 mln

  21,1(3.2%)

  5,4 mln

  20,5(3.5%)

  6,0 mln

  22,5(3.8%)

  5,7 mln

  21,1(3.4%)

  4,5 mln

  16,7(2.6%)

  4,2 mln

  15,5(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,9 mln

  11,3(2.2%)

  3,4 mln

  13,2(2.3%)

  2,3 mln

  8,9(1.4%)

  3,3 mln

  12,4(2.1%)

  3,6 mln

  13,6(2.3%)

  6,3 mln

  23,5(3.8%)

  3,5 mln

  12,8(2%)

  2,6 mln

  9,5(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  12,9(2.5%)

  5,2 mln

  20,5(3.5%)

  2,5 mln

  9,7(1.5%)

  2,5 mln

  9,4(1.6%)

  2,7 mln

  10,1(1.7%)

  2,8 mln

  10,6(1.7%)

  3,9 mln

  14,4(2.2%)

  2,4 mln

  8,8(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  6,9(1.3%)

  3,3 mln

  12,7(2.2%)

  4,0 mln

  15,3(2.4%)

  3,6 mln

  13,6(2.3%)

  2,3 mln

  8,5(1.4%)

  2,4 mln

  8,9(1.5%)

  2,6 mln

  9,8(1.5%)

  2,2 mln

  7,9(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  723,3 tys

  2,8(0.5%)

  798,0 tys

  3,0(0.5%)

  689,5 tys

  2,6(0.4%)

  437,6 tys

  1,6(0.3%)

  1,0 mln

  3,8(0.6%)

  936,7 tys

  3,5(0.5%)

  1,0 mln

  3,8(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  5,2(1%)

  2,0 mln

  8,0(1.4%)

  1,8 mln

  7,1(1.1%)

  2,0 mln

  7,6(1.3%)

  2,4 mln

  9,1(1.5%)

  1,9 mln

  7,1(1.2%)

  1,2 mln

  4,6(0.7%)

  892,6 tys

  3,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  675,6 tys

  2,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  333,3 tys

  1,3(0.3%)

  571,1 tys

  2,2(0.4%)

  602,2 tys

  2,3(0.4%)

  454,5 tys

  1,7(0.3%)

  428,0 tys

  1,6(0.3%)

  268,3 tys

  1,0(0.2%)

  229,6 tys

  0,8(0.1%)

  506,1 tys

  1,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  0,4(0.1%)

  50,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8

  0,0(0%)

  915

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  792

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  337

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  251,2 tys

  1,0(0.2%)

  368,2 tys

  1,4(0.2%)

  281,7 tys

  1,1(0.2%)

  14,4 tys

  0,1(0%)

  26,2 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  57,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  204,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  5,9 tys

  0,0(0%)

  39,9 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  214

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krakowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 68 111 mieszkańców powiatu krakowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 33 223 kobiet oraz 34 888 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców powiatu krakowskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krakowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krakowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,9%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  17,5% mieszkańców powiatu krakowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 845 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,11.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 86,71.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców powiatu krakowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  16,4%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 18,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,4% W miastach
  (wyższe)
 • 15,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,0%
  Województwo
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • powiat krakowski
  2,0%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,6%
  Małopolskie
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat krakowski
  26,8%
  Małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. krakowski
  5,3%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,1%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 21,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. krakowski
  1,4%
  Małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 845 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat krakowski
  845,0
  woj. małopolskie
  820,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,13
  Małopolskie
  0,99
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 576,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 570,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 204,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 200,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat krakowski
  91,11
  Województwo
  96,08
  Kraj
  96,62
 • 87,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,68
  Województwo
  93,17
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Małopolskie
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 1 374,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 181,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 192,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. krakowski
  86,71
  Małopolskie
  98,59
  Cały kraj
  100,01
 • 82,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  82,08
  woj. małopolskie
  93,36
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. krakowski
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 620,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 476,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 144,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krakowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  woj. małopolskie
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 93,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 69,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  Małopolskie
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 117,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 75,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. krakowski
  18,0
  woj. małopolskie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krakowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krakowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie krakowskim znajdowało się 13 hoteli (2 ★★★★, 10 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 4)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 45, liczba miejsc: 3 335)
  • z nagłośnieniem: 12
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 13
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 15
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 27


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie krakowskim: 19 (publiczne: 19, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 15 (przystosowane wejście do budynku: 14, udogodnienia wewnątrz budynku: 12). W powiecie krakowskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 346 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 881 (uczestnicy: 154 027)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 475)
  • wystawy: 69 (uczestnicy: 9 976)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 48 (uczestnicy: 10 509)
  • koncerty: 130 (uczestnicy: 42 449)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 137 (uczestnicy: 7 095)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 212 (uczestnicy: 32 922)
  • konkursy: 76 (uczestnicy: 5 997)
  • pokazy teatralne: 81 (uczestnicy: 10 873)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 700)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 13 680)
  • warsztaty: 55 (uczestnicy: 1 902)
  • inne: 44 (uczestnicy: 17 449)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 284 (członkowie: 7 547)
  • plastyczne/techniczne: 36 (członkowie: 711)
  • taneczne: 28 (członkowie: 752)
  • muzyczne: 25 (członkowie: 337)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 17)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 21)
  • teatralne: 9 (członkowie: 150)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 37 (członkowie: 906)
  • literackie: 3 (członkowie: 51)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 37 (członkowie: 1 021)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 3 (członkowie: 53)
  • koło gospodyń wiejskich: 69 (członkowie: 1 438)
  • inne: 33 (członkowie: 2 090)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 161 (absolwenci: 1 920)
  • języków obcych: 22 (absolwenci: 301)
  • plastyczne: 11 (absolwenci: 169)
  • nauki gry na instrumentach: 20 (absolwenci: 280)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 67)
  • tańca: 13 (absolwenci: 192)
  • komputerowe: 7 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 4
  • plastyczne: 12
  • muzyczne: 14
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 12
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 144 (członkowie: 2 603)
  • teatralne: 11 (członkowie: 191)
  • muzyczne - instrumentalne: 32 (członkowie: 849)
  • wokalne i chóry: 21 (członkowie: 335)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 44 (członkowie: 519)
  • taneczne: 34 (członkowie: 686)
  • inne: 2 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie krakowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 60 miejscami na widowni. Odbyło się 140 seansów, na które przyszło 3 920 widzów, w tym 52 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 425 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie krakowskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 151 770 zwiedzających, co daje 5 546 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krakowskim działały 64 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 729 032 wolumeny oraz 504 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 120 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 26 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 16 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 62 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 670 264 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 338
  • dostępne dla czytelników: 216
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 215
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 47
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 24
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 41
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 38
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 32
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 24


 • Biblioteki naukowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krakowskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 143 313 wolumenów w tym ziobry specjalne: 40 154. Odnotowano 2 387 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 10 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 136 168 wolumenów. Odnotowano 2 520 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krakowskim działało 106 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 7 899 członków. Zarejestrowano 7 675 ćwiczących (mężczyźni: 6 162, kobiety: 1 513, chłopcy do lat 18: 3 962, dziewczęta do lat 18: 1 190). Aktywne były 172 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (198), instruktora sportowego (114) oraz inne osoby (57).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krakowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krakowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 266 wypadków drogowych w powiecie krakowskim odnotowano 16 ofiar śmiertelnych oraz 321 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 97,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,9 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,1 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 141,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie krakowskim zarejestrowanych było 226 562 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 166 493 samochodów osobowych (610,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 30 756 samochodów ciężarowych (118,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 1 232 autobusów (4,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 525 ciągników siodłowych (5,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 11 130 motocykli (40,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,9 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie krakowskim znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 816 taksówek oraz 821 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 266 Wypadki drogowe
 • 16 Ofiary śmiertelne
 • 321 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krakowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 97,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat krakowski
  97,6
  woj. małopolskie
  116,5
  Cała Polska
  87,6
 • 5,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  5,9
  Małopolskie
  5,5
  Kraj
  7,9
 • 7,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat krakowski
  7,1
  Małopolskie
  7,8
  Kraj
  10,6
 • 141,68 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. krakowski
  141,7
  Województwo
  200,8
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 226 562 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krakowskim w 2016 roku
 • 166 493 Samochody osobowe
 • 30 756 Samochody ciężarowe
 • 2 181 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 1 232 Autobusy
 • 1 379 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 532 Ciągniki samochodowe
 • 1 525   Ciągniki siodłowe
 • 14 040 Ciągniki rolnicze
 • 11 130 Motocykle
 • 3 656   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 8 644 Motorowery
 • 166 493Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Samochody osobowe w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 610,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  610,8
  Małopolskie
  534,6
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg45 880
  • 1400-1649 kg51 078
  • 1650-1899 kg37 052
  • 1900 kg i więcej32 483
 • 45 880 do 1399 kg
 • 51 078 1400-1649 kg
 • 37 052 1650-1899 kg
 • 32 483 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 70 831 do 1399 cm3
 • 70 831
 • 84 826 1400-1999 cm3
 • 84 826
 • 10 836 2000 i więcej cm3
 • 10 836
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna96 830
  • olej napędowy45 797
  • gaz (LPG)23 629
  • pozostałe237
 • 96 830 benzyna
 • 45 797 olej napędowy
 • 23 629 gaz (LPG)
 • 237 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 3 107 do 1 roku
 • 3 107
 • 1 790 2 lata
 • 1 790
 • 1 917 3 lata
 • 1 917
 • 5 277 4-5 lat
 • 5 277
 • 6 732 6-7 lat
 • 6 732
 • 11 447 8-9 lat
 • 11 447
 • 12 320 10-11 lat
 • 12 320
 • 27 935 12-15 lat
 • 27 935
 • 33 661 16-20 lat
 • 33 661
 • 18 322 21-25 lat
 • 18 322
 • 14 496 26-30 lat
 • 14 496
 • 29 489 31 lat i więcej
 • 29 489
 • 18,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krakowskim
 • Tutaj
  18,9 lat
  Województwo
  17,6 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 30 756Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 118,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. krakowski
  118,4
  Województwo
  86,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 14 738 do 999 kg
 • 14 738
 • 9 712 1000-1499 kg
 • 9 712
 • 2 313 1500-2999 kg
 • 2 313
 • 245 3000-3499 kg
 • 245
 • 518 3500-4999 kg
 • 518
 • 1 358 5000-6999 kg
 • 1 358
 • 778 7000-9999 kg
 • 778
 • 741 10000-14999 kg
 • 741
 • 353 15000 kg i więcej
 • 353
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8 536
  • olej napędowy20 399
  • gaz (LPG)1 580
  • pozostałe241
 • 8 536 benzyna
 • 20 399 olej napędowy
 • 1 580 gaz (LPG)
 • 241 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 319 do 1 roku
 • 319
 • 308 2 lata
 • 308
 • 323 3 lata
 • 323
 • 894 4-5 lat
 • 894
 • 1 614 6-7 lat
 • 1 614
 • 1 997 8-9 lat
 • 1 997
 • 1 876 10-11 lat
 • 1 876
 • 4 396 12-15 lat
 • 4 396
 • 5 574 16-20 lat
 • 5 574
 • 3 047 21-25 lat
 • 3 047
 • 2 823 26-30 lat
 • 2 823
 • 7 585 31 lat i więcej
 • 7 585
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krakowskim
 • Tutaj
  20,4 lat
  woj. małopolskie
  17,7 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 1 232Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Autobusy w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,5
  woj. małopolskie
  3,6
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna90
  • olej napędowy1 103
  • gaz (LPG)11
  • pozostałe28
 • 90 benzyna
 • 1 103 olej napędowy
 • 11 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 10 2 lata
 • 10
 • 9 3 lata
 • 9
 • 16 4-5 lat
 • 16
 • 22 6-7 lat
 • 22
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 71 10-11 lat
 • 71
 • 155 12-15 lat
 • 155
 • 220 16-20 lat
 • 220
 • 135 21-25 lat
 • 135
 • 221 26-30 lat
 • 221
 • 317 31 lat i więcej
 • 317
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krakowskim
 • pow. krakowski
  22,6 lat
  Małopolskie
  19,7 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 1 525Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. krakowski
  5,6
  Województwo
  6,8
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy1 505
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe11
 • 8 benzyna
 • 1 505 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 27 2 lata
 • 27
 • 43 3 lata
 • 43
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 78 6-7 lat
 • 78
 • 225 8-9 lat
 • 225
 • 175 10-11 lat
 • 175
 • 247 12-15 lat
 • 247
 • 248 16-20 lat
 • 248
 • 145 21-25 lat
 • 145
 • 114 26-30 lat
 • 114
 • 101 31 lat i więcej
 • 101
 • 14,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krakowskim
 • Tutaj
  14,9 lat
  woj. małopolskie
  11,8 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 11 130Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Motocykle w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 40,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  40,8
  Małopolskie
  33,1
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 381 do 1 roku
 • 381
 • 119 2 lata
 • 119
 • 77 3 lata
 • 77
 • 227 4-5 lat
 • 227
 • 351 6-7 lat
 • 351
 • 578 8-9 lat
 • 578
 • 470 10-11 lat
 • 470
 • 871 12-15 lat
 • 871
 • 901 16-20 lat
 • 901
 • 540 21-25 lat
 • 540
 • 1 337 26-30 lat
 • 1 337
 • 5 278 31 lat i więcej
 • 5 278
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krakowskim
 • powiat krakowski
  24,8 lat
  Województwo
  22,9 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krakowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 17,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  17,9 km
  Małopolskie
  326,7 km
  Polska
  388,2 km
 • 0,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat krakowski
  0,1 km
  Małopolskie
  1,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 821 Liczba licencji na taksówki
 • 816 Liczba taksówek