Powiat krakowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krakowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 301 357 Liczba mieszkańców
 • 1 231 km2 Powierzchnia
 • 245 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 18,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Krzyworzeka Starosta
 • al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków Adres starostwa powiatowego
 • KRA Tablice rejestracyjne
Powiat krakowski na mapie
Identyfikatory
 • 1206 TERYT (TERC)
Herb powiatu krakowskiego
powiat krakowski herb
Flaga powiatu krakowskiego
powiat krakowski flaga

Powiat krakowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat krakowski ma 301 357 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 25,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krakowskiego w 2050 roku wynosi 320 953, z czego 163 945 to kobiety, a 157 008 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krakowskiego zawarli w 2022 roku 1 032 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu krakowskiego jest stanu wolnego, 59,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krakowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -350. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,17 na 1000 mieszkańców powiatu krakowskiego. W 2022 roku urodziło się 2 368 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,6% zgonów w powiecie krakowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie krakowskim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krakowskiego przypada 9.07 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 4 974 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 423 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krakowskiego 2 551. W tym samym roku 155 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 59 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 96.

  60,2% mieszkańców powiatu krakowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krakowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 301 357 Liczba mieszkańców
 • 153 555 Kobiety
 • 147 802 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krakowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 320 953 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 163 945 Kobiety
 • 157 008 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krakowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krakowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krakowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krakowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,7 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krakowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krakowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krakowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krakowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krakowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. krakowski
  27,2%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,9%
  Małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat krakowski
  7,6%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat krakowski
  5,1%
  Województwo
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat krakowski
  0,2%
  Małopolskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krakowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  woj. małopolskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,7
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 1 032 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krakowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -350 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -103 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -247 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,2
  Małopolskie
  -1,4
  Cała Polska
  -3,8
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krakowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krakowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krakowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krakowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 368 Urodzenia żywe
 • 1 163 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 205 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat krakowski
  33,3
  Małopolskie
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 333 g Średnia waga noworodków
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 333 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 177 Waga 4000g - 4499g
 • 177
 • 700 Waga 3500g - 3999g
 • 700
 • 965 Waga 3000g - 3499g
 • 965
 • 352 Waga 2500g - 2999g
 • 352
 • 106 Waga 2000g - 2499g
 • 106
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat krakowski
  1,24
  woj. małopolskie
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  woj. małopolskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat krakowski
  0,87
  woj. małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie krakowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 718 Zgony
 • 1 266 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 452 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat krakowski
  9,1
  Małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 114,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  114,8
  Województwo
  115,7
  Polska
  147,0
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat krakowski
  1,3
  woj. małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. krakowski
  2,3
  Małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,6%
  Województwo
  41,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,6%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. krakowski
  5,0%
  Małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 182 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  232,4
  Województwo
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 405,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat krakowski
  405,0
  woj. małopolskie
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 59,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. krakowski
  59,4
  Województwo
  61,4
  Polska
  62,9
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,6
  Małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat krakowski
  0,6%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie krakowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66 Osoby w zamachach samobójczych
 • 17 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 49 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 53 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 49 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 8 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 41 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  38,0
  Cała Polska
  38,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  16,0
  Małopolskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 42 powieszenie się
 • 42
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 5 inny
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 38 powieszenie się
 • 38
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 14 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 14
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 7 inna nie wymieniona
 • 7
 • 35 nieustalona
 • 35
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 29 nieustalona
 • 29
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 6 13-18 lat
 • 6
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 22 30-49 lat
 • 22
 • 20 50-60 lat
 • 20
 • 11 70 lat i więcej
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 17 50-60 lat
 • 17
 • 11 70 lat i więcej
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków8
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony42
 • 9 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 8 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 42 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony38
 • 4 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 38 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 23 kawaler/panna
 • 23
 • 36 żonaty/zamężna
 • 36
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 28 żonaty/zamężna
 • 28
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony53
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 53 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony43
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 43 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 2 renta
 • 2
 • 9 emerytura
 • 9
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 30 nieustalony
 • 30
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 8 emerytura
 • 8
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 25 nieustalony
 • 25
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 974 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 535 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 439 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 155 Zameldowania z zagranicy
 • 73 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 82 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 423 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 267 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 156 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Wymeldowania za granicę
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 647 Saldo migracji
 • 1 317 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 330 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 551 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 268 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 283 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 96 Saldo migracji zagranicznych
 • 49 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 47 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krakowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krakowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie krakowskim oddano do użytku 1 761 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krakowskim to 102 868 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  60,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 39,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krakowskim to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie krakowskim to 136,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,59% mieszkań posiada łazienkę, 81,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,92% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie krakowskim 741 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 422 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 6 302 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 500 transakcji (mediana cen - 6 274 zł/m2, średnia - 6 123 zł/m2), a na rynku wtórnym 241 transakcji rynkowych (mediana cen - 6 933 zł/m2, średnia - 6 840 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 422 zł
 • Powiat
  6 422 zł
  Małopolskie
  9 273 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 6 422 zł Ogółem
 • 6 422 zł
 • 7 302 zł do 40 m2
 • 7 302 zł
 • 6 907 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 907 zł
 • 6 473 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 473 zł
 • 5 949 zł od 80,1 m2
 • 5 949 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 302 zł
 • pow. krakowski
  6 302 zł
  woj. małopolskie
  9 197 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 6 302 zł Ogółem
 • 6 302 zł
 • 7 345 zł do 40 m2
 • 7 345 zł
 • 6 957 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 957 zł
 • 6 498 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 498 zł
 • 5 926 zł od 80,1 m2
 • 5 926 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 741
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m298
  • od 40,1 do 60 m2154
  • od 60,1 do 80 m2197
  • od 80,1 m2292
 • 98 do 40 m2
 • 154 od 40,1 do 60 m2
 • 197 od 60,1 do 80 m2
 • 292 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie krakowskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 274 zł
 • pow. krakowski
  6 274 zł
  woj. małopolskie
  9 130 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 6 274 zł Ogółem
 • 6 274 zł
 • 9 043 zł do 40 m2
 • 9 043 zł
 • 6 738 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 738 zł
 • 6 438 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 438 zł
 • 5 926 zł od 80,1 m2
 • 5 926 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 123 zł
 • Tutaj
  6 123 zł
  woj. małopolskie
  9 102 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 6 123 zł Ogółem
 • 6 123 zł
 • 8 607 zł do 40 m2
 • 8 607 zł
 • 6 786 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 786 zł
 • 6 337 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 337 zł
 • 5 858 zł od 80,1 m2
 • 5 858 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 500
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m271
  • od 60,1 do 80 m2147
  • od 80,1 m2256
 • 26 do 40 m2
 • 71 od 40,1 do 60 m2
 • 147 od 60,1 do 80 m2
 • 256 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 933 zł
 • Powiat
  6 933 zł
  Województwo
  9 559 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 6 933 zł Ogółem
 • 6 933 zł
 • 7 004 zł do 40 m2
 • 7 004 zł
 • 7 054 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 054 zł
 • 6 724 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 724 zł
 • 6 197 zł od 80,1 m2
 • 6 197 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 840 zł
 • pow. krakowski
  6 840 zł
  Małopolskie
  9 342 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 6 840 zł Ogółem
 • 6 840 zł
 • 6 859 zł do 40 m2
 • 6 859 zł
 • 7 117 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 117 zł
 • 6 954 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 954 zł
 • 6 412 zł od 80,1 m2
 • 6 412 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 241
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m272
  • od 40,1 do 60 m283
  • od 60,1 do 80 m250
  • od 80,1 m236
 • 72 do 40 m2
 • 83 od 40,1 do 60 m2
 • 50 od 60,1 do 80 m2
 • 36 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 102 868 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 342,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  342,60
  Województwo
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 104,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat krakowski
  104,60 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 35,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat krakowski
  35,80 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. krakowski
  4,73
  woj. małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,92
  Małopolskie
  2,60
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat krakowski
  0,62
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 761 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat krakowski
  5,86
  Małopolskie
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9 510 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,40
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 31,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. krakowski
  31,67
  Województwo
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 240 470 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. krakowski
  136,6 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,80 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat krakowski
  0,80 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. krakowski
  96,27%
  Województwo
  97,78%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. krakowski
  93,87%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cała Polska
  95,18%
 • 92,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,59%
  Województwo
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 81,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,87%
  Małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 79,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat krakowski
  79,92%
  Małopolskie
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat krakowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie krakowskim na 1000 mieszkańców pracuje 191osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krakowskim wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krakowskim wynosiło 6 385,62 PLN, co odpowiada 95.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krakowskiego 38 368 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 19 557 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 811.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krakowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 29,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat krakowski
  191,0
  Województwo
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,8% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • pow. krakowski
  4,4%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krakowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 562 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  6 386 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krakowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 38 368 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 19 557 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 811 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,9% Pozostałe
 • 33,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krakowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 967 Pracujący ogółem
 • 26 300 Kobiety
 • 30 667 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krakowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krakowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,2
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 32,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat krakowski
  32,7
  woj. małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 97,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  97,9
  Małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krakowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie krakowskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 41 427 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 32 956 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 987 nowych podmiotów, a 1 450 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (3 037) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (2 353) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (2 164) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (1 025) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krakowskim najwięcej (3 088) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (40 378) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (327) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (10 255) podmiotów, a 74,5% (30 845) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krakowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.9%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 41 427 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 327 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10 255 Przemysł i budownictwo
 • 30 845 Pozostała działalność
 • 2 987 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krakowskim w 2023 roku
 • 1 450 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krakowskim w 2023 roku
 • 32 956 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 40 378 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 40 378
 • 888 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 888
 • 140 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 140
 • 18 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 41 406 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 41 406
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 51 Spółdzielnie ogółem
 • 51
 • 3 753 Spółki handlowe ogółem
 • 3 753
 • 294  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 294
 • 28  Spółki handlowe - akcyjne
 • 28
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 3 088  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3 088
 • 277    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 277
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 976 Spółki cywilne ogółem
 • 1 976
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 956 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 6 876 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 6 876
 • 5 598 Budownictwo
 • 5 598
 • 3 950 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3 950
 • 2 796 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2 796
 • 2 556 Informacja i komunikacja
 • 2 556
 • 2 288 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2 288
 • 2 015 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2 015
 • 1 646 Pozostała działalność
 • 1 646
 • 1 301 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 301
 • 949 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 949
 • 947 Edukacja
 • 947
 • 703 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 703
 • 575 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 575
 • 404 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 404
 • 267 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 267
 • 67 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 67
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie krakowskim stwierdzono 2 968 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krakowskim wynosi 69,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krakowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,41 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,95 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 968 Przestępstwa ogółem
 • 2 968
 • 1 620 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 620
 • 620 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 620
 • 473 Przestępstwa drogowe
 • 473
 • 51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 51
 • 1 182 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 182
 • 9,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,91
  woj. małopolskie
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 5,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  5,41
  Małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. krakowski
  2,07
  woj. małopolskie
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  Województwo
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. krakowski
  0,17
  Małopolskie
  0,26
  Kraj
  0,35
 • 3,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat krakowski
  3,95
  woj. małopolskie
  10,41
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat krakowski
  65%
  Województwo
  71%
  Kraj
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  46%
  Województwo
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. krakowski
  94%
  Małopolskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  38%
  woj. małopolskie
  56%
  Kraj
  51%

Powiat krakowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krakowskiego wyniosła w 2022 roku 375,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu krakowskiego - 24.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 83,5 mln złotych, czyli 22,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krakowskiego wyniosła w 2022 roku 343,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.4%). W budżecie powiatu krakowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 390 złotych na mieszkańca (34,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,2 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krakowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  172,6 mln

  641(100%)

  177,1 mln

  652(100%)

  187,8 mln

  686(100%)

  203,2 mln

  736(100%)

  234,9 mln

  844(100%)

  234,5 mln

  796(100%)

  293,0 mln

  987(100%)

  375,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  42,9 mln

  159(24.9%)

  40,1 mln

  147(22.6%)

  36,6 mln

  133(19.5%)

  46,5 mln

  168(22.9%)

  52,1 mln

  187(22.2%)

  47,1 mln

  167(20.1%)

  72,8 mln

  257(24.9%)

  90,7 mln

  302(24.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,8 mln

  129(20.2%)

  34,6 mln

  127(19.6%)

  35,8 mln

  130(19.1%)

  39,2 mln

  142(19.3%)

  50,3 mln

  180(21.4%)

  46,8 mln

  166(19.9%)

  50,9 mln

  179(17.4%)

  66,1 mln

  220(17.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  28,6 mln

  106(16.6%)

  28,7 mln

  105(16.2%)

  32,5 mln

  118(17.3%)

  34,7 mln

  125(17.1%)

  37,8 mln

  135(16.1%)

  36,8 mln

  131(15.7%)

  47,3 mln

  167(16.1%)

  54,2 mln

  181(14.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  39,5 mln

  146(22.9%)

  43,7 mln

  160(24.7%)

  35,0 mln

  127(18.7%)

  37,3 mln

  135(18.4%)

  41,4 mln

  148(17.6%)

  44,2 mln

  157(18.9%)

  45,7 mln

  161(15.6%)

  52,9 mln

  176(14.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  183,7 tys

  0,7(0.1%)

  442,5 tys

  1,6(0.2%)

  193,7 tys

  0,7(0.1%)

  224,1 tys

  0,8(0.1%)

  635,4 tys

  2,3(0.3%)

  992,8 tys

  3,5(0.4%)

  791,7 tys

  2,8(0.3%)

  25,6 mln

  85,3(6.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,3 mln

  30,8(4.8%)

  9,3 mln

  33,9(5.2%)

  10,1 mln

  36,9(5.4%)

  10,9 mln

  39,4(5.4%)

  13,1 mln

  46,9(5.6%)

  13,0 mln

  46,3(5.6%)

  14,4 mln

  50,9(4.9%)

  16,7 mln

  55,7(4.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 mln

  8,6(1.3%)

  4,0 mln

  14,6(2.2%)

  2,9 mln

  10,4(1.5%)

  3,0 mln

  10,8(1.5%)

  4,4 mln

  15,9(1.9%)

  5,0 mln

  17,8(2.1%)

  8,0 mln

  28,1(2.7%)

  14,3 mln

  47,7(3.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,1 mln

  30,1(4.7%)

  8,3 mln

  30,3(4.7%)

  8,7 mln

  31,8(4.7%)

  10,7 mln

  38,6(5.3%)

  11,6 mln

  41,7(5%)

  14,5 mln

  51,5(6.2%)

  12,6 mln

  44,6(4.3%)

  13,6 mln

  45,2(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  4,8(0.7%)

  1,0 mln

  3,8(0.6%)

  8,7 mln

  31,7(4.6%)

  2,8 mln

  10,0(1.4%)

  5,0 mln

  17,9(2.1%)

  3,5 mln

  12,4(1.5%)

  11,6 mln

  40,7(3.9%)

  10,0 mln

  33,2(2.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  78,0 tys

  0,3(0%)

  289,1 tys

  1,1(0.2%)

  176,1 tys

  0,6(0.1%)

  806,6 tys

  2,9(0.3%)

  2,4 mln

  8,4(1%)

  4,8 mln

  17,1(1.7%)

  7,3 mln

  24,4(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,9 mln

  18,0(2.8%)

  4,7 mln

  17,2(2.6%)

  3,9 mln

  14,1(2.1%)

  3,6 mln

  12,9(1.8%)

  3,3 mln

  12,0(1.4%)

  4,0 mln

  14,1(1.7%)

  5,7 mln

  20,2(2%)

  6,4 mln

  21,2(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  121,8 tys

  0,4(0.1%)

  132,8 tys

  0,5(0.1%)

  1,5 mln

  5,3(0.6%)

  2,8 mln

  9,8(1%)

  1,6 mln

  5,2(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  62,0 tys

  0,2(0%)

  88,4 tys

  0,3(0%)

  82,5 tys

  0,3(0%)

  101,4 tys

  0,4(0%)

  113,5 tys

  0,4(0%)

  81,3 tys

  0,3(0%)

  409,8 tys

  1,4(0.1%)

  1,2 mln

  4,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  675,6 tys

  2,5(0.4%)

  687,2 tys

  2,5(0.4%)

  687,5 tys

  2,5(0.3%)

  714,8 tys

  2,6(0.3%)

  722,8 tys

  2,6(0.3%)

  714,5 tys

  2,5(0.2%)

  727,4 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  206,4 tys

  0,8(0.1%)

  220,4 tys

  0,8(0.1%)

  222,3 tys

  0,8(0.1%)

  836,0 tys

  3,0(0.4%)

  1,0 mln

  3,7(0.4%)

  622,6 tys

  2,2(0.3%)

  555,2 tys

  2,0(0.2%)

  651,1 tys

  2,2(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  4,0(0.6%)

  995,9 tys

  3,7(0.6%)

  856,2 tys

  3,1(0.5%)

  688,2 tys

  2,5(0.3%)

  520,7 tys

  1,9(0.2%)

  290,8 tys

  1,0(0.1%)

  136,2 tys

  0,5(0%)

  510,0 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  176,8 tys

  0,7(0.1%)

  191,0 tys

  0,7(0.1%)

  201,8 tys

  0,7(0.1%)

  208,6 tys

  0,8(0.1%)

  242,6 tys

  0,9(0.1%)

  120,4 tys

  0,4(0.1%)

  183,7 tys

  0,6(0.1%)

  285,0 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  73,0 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  44,6 tys

  0,2(0%)

  66,0 tys

  0,2(0%)

  371,7 tys

  1,3(0.1%)

  98,5 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  78,5 tys

  0,3(0%)

  66,1 tys

  0,2(0%)

  101,2 tys

  0,4(0.1%)

  201,0 tys

  0,7(0.1%)

  97,2 tys

  0,3(0%)

  75,0 tys

  0,3(0%)

  77,3 tys

  0,3(0%)

  79,6 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,0 tys

  0,2(0%)

  62,5 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  206,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krakowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krakowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krakowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  172,6 mln

  641(100%)

  185,9 mln

  685(100%)

  204,1 mln

  746(100%)

  221,2 mln

  801(100%)

  247,7 mln

  890(100%)

  306,3 mln

  1,0 tys(100%)

  325,5 mln

  1,1 tys(100%)

  343,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  68,1 mln

  252(39.5%)

  75,5 mln

  277(40.6%)

  84,6 mln

  308(41.4%)

  100,3 mln

  362(45.3%)

  114,0 mln

  408(46%)

  111,1 mln

  395(36.3%)

  128,7 mln

  454(39.5%)

  130,3 mln

  434(37.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,7 mln

  154(24.2%)

  44,1 mln

  162(23.7%)

  44,0 mln

  160(21.6%)

  46,7 mln

  169(21.1%)

  49,4 mln

  177(19.9%)

  83,5 mln

  297(27.3%)

  75,9 mln

  267(23.3%)

  57,1 mln

  190(16.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  27,6 mln

  102(16%)

  31,7 mln

  116(17.1%)

  29,8 mln

  108(14.6%)

  32,6 mln

  118(14.7%)

  35,8 mln

  128(14.5%)

  38,8 mln

  138(12.7%)

  40,7 mln

  143(12.5%)

  42,7 mln

  142(12.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,8 mln

  51,1(8%)

  13,5 mln

  49,5(7.3%)

  14,5 mln

  52,7(7.1%)

  12,2 mln

  44,1(5.5%)

  20,4 mln

  73,2(8.3%)

  37,0 mln

  131(12.1%)

  31,4 mln

  111(9.7%)

  36,6 mln

  122(10.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0

  0,0(0%)

  277

  0,0(0%)

  92,9 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  24,7 mln

  82,1(7.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,5 mln

  16,7(2.6%)

  6,7 mln

  24,5(3.6%)

  5,6 mln

  20,3(2.7%)

  5,1 mln

  18,3(2.3%)

  6,6 mln

  23,6(2.7%)

  8,8 mln

  31,2(2.9%)

  13,1 mln

  46,3(4%)

  15,3 mln

  50,9(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  12,8(2%)

  2,6 mln

  9,5(1.4%)

  2,7 mln

  10,0(1.3%)

  4,1 mln

  14,8(1.9%)

  2,9 mln

  10,2(1.2%)

  3,0 mln

  10,6(1%)

  4,3 mln

  15,2(1.3%)

  6,4 mln

  21,4(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,9 mln

  14,4(2.2%)

  2,4 mln

  8,8(1.3%)

  9,8 mln

  35,7(4.8%)

  3,8 mln

  13,8(1.7%)

  3,5 mln

  12,4(1.4%)

  3,6 mln

  12,8(1.2%)

  10,7 mln

  37,8(3.3%)

  6,4 mln

  21,2(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  16,7(2.6%)

  4,2 mln

  15,5(2.3%)

  3,5 mln

  12,6(1.7%)

  3,2 mln

  11,4(1.4%)

  2,9 mln

  10,4(1.2%)

  3,5 mln

  12,4(1.1%)

  5,4 mln

  18,9(1.6%)

  5,7 mln

  18,9(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  9,8(1.5%)

  2,2 mln

  7,9(1.2%)

  2,3 mln

  8,3(1.1%)

  3,1 mln

  11,0(1.4%)

  2,9 mln

  10,4(1.2%)

  7,2 mln

  25,5(2.3%)

  4,5 mln

  15,7(1.4%)

  4,7 mln

  15,7(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  4,6(0.7%)

  892,6 tys

  3,3(0.5%)

  1,2 mln

  4,4(0.6%)

  2,8 mln

  10,2(1.3%)

  2,0 mln

  7,2(0.8%)

  912,9 tys

  3,2(0.3%)

  1,1 mln

  3,7(0.3%)

  4,6 mln

  15,3(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  229,6 tys

  0,8(0.1%)

  506,1 tys

  1,9(0.3%)

  560,2 tys

  2,0(0.3%)

  1,3 mln

  4,8(0.6%)

  1,1 mln

  3,9(0.4%)

  900,8 tys

  3,2(0.3%)

  593,8 tys

  2,1(0.2%)

  1,9 mln

  6,4(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,9 tys

  0,4(0.1%)

  128,0 tys

  0,5(0.1%)

  1,5 mln

  5,3(0.5%)

  2,8 mln

  9,8(0.9%)

  1,5 mln

  5,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  675,6 tys

  2,5(0.4%)

  687,2 tys

  2,5(0.3%)

  687,5 tys

  2,5(0.3%)

  714,8 tys

  2,6(0.3%)

  722,8 tys

  2,6(0.2%)

  714,5 tys

  2,5(0.2%)

  727,4 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  936,7 tys

  3,5(0.5%)

  1,0 mln

  3,8(0.6%)

  627,7 tys

  2,3(0.3%)

  616,7 tys

  2,2(0.3%)

  358,4 tys

  1,3(0.1%)

  288,0 tys

  1,0(0.1%)

  349,3 tys

  1,2(0.1%)

  224,3 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  58,8 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  35,1 tys

  0,1(0%)

  49,3 tys

  0,2(0%)

  298,1 tys

  1,1(0.1%)

  79,4 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  44,8

  0,0(0%)

  915

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,0(0%)

  168,0 tys

  0,6(0.1%)

  370,5 tys

  1,3(0.1%)

  8,2 tys

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,1(0%)

  27,9 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  337

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  142

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  526

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  206,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krakowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 161 mieszkańców powiatu krakowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 33 602 kobiet oraz 35 560 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 26,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców powiatu krakowskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krakowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krakowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w powiecie krakowskim mieściło się 131 przedszkoli, w których do 475 oddziałów uczęszczało 9 383 dzieci (4 611 dziewczynek oraz 4 772 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krakowskim mieściło się 46 przedszkoli, w których do 147 oddziałów uczęszczało 3 277 dzieci (1 598 dziewczynek oraz 1 679 chłopców). Dostępne były 3 303 miejsca.

  18,4% mieszkańców powiatu krakowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 882 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 136 szkół podstawowych, w których w 1 528 oddziałach uczyło się 26 102 uczniów (12 424 kobiety oraz 13 678 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie krakowskim placówkę miały 134 szkoły podstawowe, w których w 950 oddziałach uczyło się 15 688 uczniów (7 685 kobiet oraz 8 003 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,70.

  W powiecie krakowskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 1 947 uczniów (1 174 kobiety oraz 773 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 372 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krakowskim placówkę miałp 14 licea ogólnokształcące, w których w 76 oddziałach uczyło się 2 011 uczniów (1 144 kobiety oraz 867 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 669 absolwentów.

  W powiecie krakowskim znajduje się 6 Technik, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 791 uczniów (766 kobiet oraz 1 025 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 320 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krakowskim placówkę miało 6 Technik, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 000 uczniów (439 kobiet oraz 561 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 170 absolwentów.

  W powiecie krakowskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 26 oddziałach uczyło się 619 uczniów (202 kobiety oraz 417 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,3 uczniów. 23,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców powiatu krakowskiego w wieku potencjalnej nauki (26,2% kobiet i 25,3% mężczyzn).

 • 26,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. krakowski
  26,5%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 30,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,2%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. krakowski
  10,9%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat krakowski
  19,3%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,2%
  Małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat krakowski
  3,0%
  Małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. krakowski
  10,8%
  Województwo
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 11,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,3%
  Małopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 882 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  882,0
  Województwo
  929,0
  Polska
  927,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. krakowski
  0,97
  Województwo
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 131Przedszkola
 • 93 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 475 Oddziały
 • 196 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 8 715 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat krakowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 383 Dzieci
 • 4 611 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 772 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 205 2 lata i mniej
 • 205
 • 2 331 3 lata
 • 2 331
 • 2 503 4 lata
 • 2 503
 • 2 450 5 lata
 • 2 450
 • 1 858 6 lat
 • 1 858
 • 36 7 lat i więcej
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 88 2 lata i mniej
 • 88
 • 1 189 3 lata
 • 1 189
 • 1 208 4 lata
 • 1 208
 • 1 211 5 lata
 • 1 211
 • 904 6 lat
 • 904
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 117 2 lata i mniej
 • 117
 • 1 142 3 lata
 • 1 142
 • 1 295 4 lata
 • 1 295
 • 1 239 5 lata
 • 1 239
 • 954 6 lat
 • 954
 • 25 7 lat i więcej
 • 25
 • 3 853 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 655,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 653,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 275,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 272,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 210 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat krakowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93 Dzieci
 • 36 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 38,7%
  61,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 43 3 lata
 • 43
 • 19 4 lata
 • 19
 • 7 5 lata
 • 7
 • 10 6 lat
 • 10
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 19 3 lata
 • 19
 • 7 4 lata
 • 7
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 24 3 lata
 • 24
 • 12 4 lata
 • 12
 • 6 5 lata
 • 6
 • 8 6 lat
 • 8
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat krakowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 133Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 490 Oddziały
 • 25 960 Uczniowie
 • 12 375 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 585 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 3 559 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 720 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 839 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 759 Absolwenci
 • 1 840 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 919 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 38 Oddziały
 • 142 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,5%
  65,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,1
  woj. małopolskie
  16,7
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,1
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,1
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 2 128,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 771,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 356,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 32,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 85,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  85,70
  woj. małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 85,10 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. krakowski
  85,10
  Małopolskie
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krakowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat krakowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 69 Oddziały
 • 1 878 Uczniowie
 • 1 141 Kobiety
  (uczniowie)
 • 737 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,8%
  39,2%
 • 617 Uczniowie w 1 klasie
 • 369 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 248 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 352 Absolwenci
 • 217 Kobiety
  (absolwenci)
 • 135 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,7%
  39,3%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 41 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 20 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. krakowski
  26,3
  Województwo
  26,8
  Kraj
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26,3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26,3
 • 26,5 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26,5
 • 9,3 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 9,3
 •  
 • 124,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 93,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat krakowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 72 Oddziały
 • 1 791 Uczniowie
 • 766 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 025 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,8%
  57,2%
 • 525 Uczniowie w 1 klasie
 • 229 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 296 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 320 Absolwenci
 • 134 Kobiety
  (absolwenci)
 • 186 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  24,9
  woj. małopolskie
  26,1
  Kraj
  24,9
 •  
 • 147,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 98,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat krakowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 268 Uczniowie w 1 klasie
 • 97 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 15,4%
  84,6%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  23,8
  Małopolskie
  21,6
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,8
 • 25,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,8
 • 8,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,7
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krakowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krakowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krakowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krakowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie krakowskim znajdowało się 16 hoteli (2 ★★★★, 11 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 4)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 16 (liczba sal: 41, liczba miejsc: 2 018)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 9
  • z obsługą techniczną: 9
  • z ekranem: 14
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 12
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 26


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie krakowskim: 18 (publiczne: 18, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie krakowskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 479 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 773 (uczestnicy: 109 192)
  • seanse filmowe: 81 (uczestnicy: 2 770)
  • wystawy: 37 (uczestnicy: 7 745)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 8 890)
  • koncerty: 133 (uczestnicy: 38 654)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 55 (uczestnicy: 2 286)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 115 (uczestnicy: 18 726)
  • konkursy: 60 (uczestnicy: 4 702)
  • pokazy teatralne: 55 (uczestnicy: 4 122)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 140)
  • interdyscyplinarne: 20 (uczestnicy: 2 545)
  • warsztaty: 154 (uczestnicy: 5 109)
  • inne: 41 (uczestnicy: 13 503)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 281 (członkowie: 6 112)
  • plastyczne/techniczne: 49 (członkowie: 1 048)
  • taneczne: 45 (członkowie: 1 000)
  • muzyczne: 42 (członkowie: 669)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 36)
  • fotograficzne i filmowe: 5 (członkowie: 46)
  • teatralne: 9 (członkowie: 150)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 62 (członkowie: 1 587)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 47 (członkowie: 1 160)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 64)
  • inne: 16 (członkowie: 332)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 69 (absolwenci: 798)
  • języków obcych: 13 (absolwenci: 250)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 111)
  • tańca: 3 (absolwenci: 47)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 12
  • muzyczne: 13
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 128 (członkowie: 2 411)
  • teatralne: 8 (członkowie: 152)
  • muzyczne - instrumentalne: 43 (członkowie: 997)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 300)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 33 (członkowie: 561)
  • taneczne: 23 (członkowie: 393)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie krakowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 60 miejscami na widowni. Odbyło się 167 seansów, na które przyszło 2 156 widzów, w tym 58 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 834 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie krakowskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 184 772 zwiedzających, co daje 6 169 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie krakowskim działało 65 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 769 852 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 115 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 62 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 670 264 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 323
  • dostępne dla czytelników: 170
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 170
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 47
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 42
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 60
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 46


 • Biblioteki naukowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie krakowskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 145 409 wolumenów w tym ziobry specjalne: 40 364. Odnotowano 2 822 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 9 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 136 168 wolumenów. Odnotowano 2 520 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krakowskim działało 106 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 7 899 członków. Zarejestrowano 7 675 ćwiczących (mężczyźni: 6 162, kobiety: 1 513, chłopcy do lat 18: 3 962, dziewczęta do lat 18: 1 190). Aktywne były 172 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (198), instruktora sportowego (114) oraz inne osoby (57).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krakowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krakowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krakowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 74 wypadków drogowych w powiecie krakowskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 96 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 34,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie krakowskim zarejestrowanych było 275 772 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 203 336 samochodów osobowych (677,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 35 579 samochodów ciężarowych (126,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 1 231 autobusów (4,1 - więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 2 413 ciągników siodłowych (8,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 15 566 motocykli (51,8 - więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie krakowskim znajdowało się 59 km ścieżek rowerowych, 0,2 km bus-pasów i 12 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 482 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 471 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie krakowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 74 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 96 Ranni
  (rok 2022)
 • 56 Lekko ranni
 • 40 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krakowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 24,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat krakowski
  24,6
  Województwo
  64,9
  Cała Polska
  56,5
 • 4,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  4,3
  Małopolskie
  3,0
  Polska
  5,0
 • 31,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat krakowski
  32,0
  Małopolskie
  76,3
  Polska
  65,5
 • 4,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  4,7
  Małopolskie
  3,5
  Polska
  5,4
 • 34,81 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  34,8
  woj. małopolskie
  89,2
  Kraj
  71,0
 • 17,57 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  17,6
  Małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 129,73 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat krakowski
  129,7
  Małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 275 772 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krakowskim w 2022 roku
 • 203 336 Samochody osobowe
 • 35 579 Samochody ciężarowe
 • 151 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 1 231 Autobusy
 • 1 896 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 419 Ciągniki samochodowe
 • 2 413   Ciągniki siodłowe
 • 15 745 Ciągniki rolnicze
 • 15 566 Motocykle
 • 5 696   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 9 656 Motorowery
 • 203 336Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Samochody osobowe w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 677,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat krakowski
  677,1
  woj. małopolskie
  649,5
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg43 712
  • 1400-1649 kg55 322
  • 1650-1899 kg49 485
  • 1900 kg i więcej54 817
 • 43 712 do 1399 kg
 • 55 322 1400-1649 kg
 • 49 485 1650-1899 kg
 • 54 817 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 82 315 do 1399 cm3
 • 82 315
 • 106 257 1400-1999 cm3
 • 106 257
 • 14 764 2000 i więcej cm3
 • 14 764
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna114 032
  • olej napędowy56 690
  • gaz (LPG)27 432
  • pozostałe5 182
 • 114 032 benzyna
 • 56 690 olej napędowy
 • 27 432 gaz (LPG)
 • 5 182 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 3 268 do 1 roku
 • 3 268
 • 1 756 2 lata
 • 1 756
 • 3 141 3 lata
 • 3 141
 • 8 557 4-5 lat
 • 8 557
 • 9 328 6-7 lat
 • 9 328
 • 9 189 8-9 lat
 • 9 189
 • 10 970 10-11 lat
 • 10 970
 • 30 795 12-15 lat
 • 30 795
 • 38 084 16-20 lat
 • 38 084
 • 24 846 21-25 lat
 • 24 846
 • 15 829 26-30 lat
 • 15 829
 • 47 573 31 lat i więcej
 • 47 573
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krakowskim
 • powiat krakowski
  20,1 lat
  Województwo
  18,8 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 35 579Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 126,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat krakowski
  126,5
  Małopolskie
  102,9
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 16 271 do 999 kg
 • 16 271
 • 12 282 1000-1499 kg
 • 12 282
 • 2 535 1500-2999 kg
 • 2 535
 • 250 3000-3499 kg
 • 250
 • 570 3500-4999 kg
 • 570
 • 1 387 5000-6999 kg
 • 1 387
 • 871 7000-9999 kg
 • 871
 • 860 10000-14999 kg
 • 860
 • 553 15000 kg i więcej
 • 553
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8 237
  • olej napędowy24 632
  • gaz (LPG)1 526
  • pozostałe1 184
 • 8 237 benzyna
 • 24 632 olej napędowy
 • 1 526 gaz (LPG)
 • 1 184 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 389 do 1 roku
 • 389
 • 172 2 lata
 • 172
 • 413 3 lata
 • 413
 • 1 048 4-5 lat
 • 1 048
 • 1 447 6-7 lat
 • 1 447
 • 1 491 8-9 lat
 • 1 491
 • 1 786 10-11 lat
 • 1 786
 • 4 943 12-15 lat
 • 4 943
 • 5 366 16-20 lat
 • 5 366
 • 4 736 21-25 lat
 • 4 736
 • 2 926 26-30 lat
 • 2 926
 • 10 862 31 lat i więcej
 • 10 862
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krakowskim
 • pow. krakowski
  22,0 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 1 231Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Autobusy w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. krakowski
  4,1
  Małopolskie
  3,8
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna92
  • olej napędowy1 056
  • gaz (LPG)11
  • pozostałe72
 • 92 benzyna
 • 1 056 olej napędowy
 • 11 gaz (LPG)
 • 72 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 4 2 lata
 • 4
 • 8 3 lata
 • 8
 • 20 4-5 lat
 • 20
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 34 8-9 lat
 • 34
 • 27 10-11 lat
 • 27
 • 88 12-15 lat
 • 88
 • 165 16-20 lat
 • 165
 • 185 21-25 lat
 • 185
 • 137 26-30 lat
 • 137
 • 537 31 lat i więcej
 • 537
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krakowskim
 • Tutaj
  25,9 lat
  Małopolskie
  22,2 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 2 413Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  Województwo
  9,7
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy2 281
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe123
 • 8 benzyna
 • 2 281 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 123 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 101 do 1 roku
 • 101
 • 19 2 lata
 • 19
 • 41 3 lata
 • 41
 • 177 4-5 lat
 • 177
 • 287 6-7 lat
 • 287
 • 221 8-9 lat
 • 221
 • 235 10-11 lat
 • 235
 • 360 12-15 lat
 • 360
 • 329 16-20 lat
 • 329
 • 256 21-25 lat
 • 256
 • 141 26-30 lat
 • 141
 • 246 31 lat i więcej
 • 246
 • 15,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krakowskim
 • pow. krakowski
  15,1 lat
  woj. małopolskie
  12,9 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 15 566Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krakowskim
 • Motocykle w powiecie krakowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 51,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. krakowski
  51,8
  Małopolskie
  47,4
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 326 do 1 roku
 • 326
 • 212 2 lata
 • 212
 • 306 3 lata
 • 306
 • 503 4-5 lat
 • 503
 • 856 6-7 lat
 • 856
 • 448 8-9 lat
 • 448
 • 479 10-11 lat
 • 479
 • 1 608 12-15 lat
 • 1 608
 • 1 690 16-20 lat
 • 1 690
 • 1 416 21-25 lat
 • 1 416
 • 679 26-30 lat
 • 679
 • 7 043 31 lat i więcej
 • 7 043
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krakowskim
 • Tutaj
  23,7 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 30 km  Będących pod zarządem gminy
 • 26 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krakowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 477,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  477,0 km
  Województwo
  599,5 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,0 km
  Województwo
  2,7 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 12 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 0,2 km Długość bus-pasów
 • 471 Liczba licencji na taksówki
 • 482 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami