Ziębice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ziębice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ziębice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu ząbkowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ziębice.
 • 7 995 Liczba mieszkańców
 • 15,1 km² Powierzchnia
 • 530,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 199 – 284 m n.p.m Wysokość
 • w 1234 już istnieją Data założenia
 • między 1243 a 1250 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DZA Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Szpilarewicz Burmistrz miasta
Ziębice na mapie
Identyfikatory
 • 17.038950.5983 Współrzędne GPS
 • 0224064 TERYT (TERC)
 • 0984700 SIMC
Herb miasta Ziębice
Ziębice herb
Flaga miasta Ziębice
Ziębice flaga

Jak Ziębice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ziębice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ziębice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ziębice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
36Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
54Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
57Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
83Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
94Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
96Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
122Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
151Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
157Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
168Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
185Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
219Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
232Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
267Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
278Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
282Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
314Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
339Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)

Ziębice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-220Poczta Ziębice

Ziębice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ziębicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Ząbkowicach Śląskich (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. XX-lecia 52
57-200 Ząbkowice Śląskie
Urząd Miejski w Ziębicach
(74) 816-38-70
(74) 819-12-12
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Ziębice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Ziębice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 995, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 16,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ziębic zawarli w 2022 roku 26 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,3% mieszkańców Ziębic jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Ziębice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -84. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,45 na 1000 mieszkańców Ziębic. W 2022 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 52,9% dziewczynek i 47,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,8% zgonów w Ziębicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w Ziębicach były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ziębic przypada 16.79 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 78 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 76 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ziębic 2. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,3% mieszkańców Ziębic jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ziębic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 995 Liczba mieszkańców
 • 4 216 Kobiety
 • 3 779 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ziębicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ziębicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ziębicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ziębic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,2 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ziębice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ziębic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ziębice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ziębice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ziębice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 32,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  32,5%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 27,0% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  49,5%
  Województwo
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Ziębice
  8,7%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ziębicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,2
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Ziębice
  1,2
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ziębicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -84 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -41 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -43 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ziębice
  -10,5
  Dolnośląskie
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ziębicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ziębicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ziębicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ziębicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,9%
  47,1%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,3
  Dolnośląskie
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 28,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  28,8
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 286 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 194 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 363 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Ziębice
  3 286 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 112 Waga 3500g - 3999g
 • 112
 • 145 Waga 3000g - 3499g
 • 145
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Ziębice
  0,51
  Dolnośląskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,39
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ziębicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 135 Zgony
 • 68 Kobiety
  (Zgony)
 • 67 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,4%
  49,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,8 Zgony na 1000 ludności
 • Ziębice
  16,8
  Dolnośląskie
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 259,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  259,1
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,2
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,3
  Dolnośląskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  44,8%
  Województwo
  43,0%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Ziębice
  18,3%
  Województwo
  19,7%
  Polska
  19,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  6,2%
  Kraj
  5,4%
 • 153 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  87,1
  Kraj
  74,4
 • 297,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  297,9
  Województwo
  273,5
  Cała Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  256,8
  Cała Polska
  246,5
 • 727,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 753,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 700,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  727,7
  woj. dolnośląskie
  597,6
  Polska
  475,8
 • 122,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 176,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  122,3
  woj. dolnośląskie
  108,7
  Cały kraj
  70,6
 • 18,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Ziębice
  18,8
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Cały kraj
  32,6
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,3
  Dolnośląskie
  6,0
  Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Ziębice
  0,4%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Saldo migracji
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ziębicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ziębice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ziębice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ziębicach oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ziębicach to 3 582 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 448 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ziębicach to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ziębicach to 136,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,54% mieszkań posiada łazienkę, 68,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 84,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 582 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 448,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  448,00
  Województwo
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  65,70 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,40 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,42
  Dolnośląskie
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,23
  Dolnośląskie
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Ziębice
  0,65
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ziębice
  1,25
  Dolnośląskie
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 58 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,80
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 7,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,25
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 1 369 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Ziębice
  136,9 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,17 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,82%
  woj. dolnośląskie
  98,19%
  Cały kraj
  97,71%
 • 93,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,42%
  Dolnośląskie
  95,29%
  Polska
  95,10%
 • 89,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,54%
  Dolnośląskie
  93,85%
  Kraj
  93,66%
 • 68,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  68,58%
  woj. dolnośląskie
  84,79%
  Cała Polska
  85,62%
 • 84,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  84,61%
  Województwo
  64,70%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Ziębice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Ziębicach na 1000 mieszkańców pracuje 326osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Ziębicach wynosiło w 2022 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ziębicach wynosiło 5 615,48 PLN, co odpowiada 83.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ziębic 422 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 697 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 275.

  15,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Ziębic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 326 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ziębice
  326,0
  Dolnośląskie
  402,0
  Polska
  402,0
 • 9,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,9% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • Ziębice
  9,9%
  Województwo
  4,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ziębicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ziębicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ziębicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 615 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 615 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ziębicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 422 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 697 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 275 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,8% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ziębicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ziębice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ziębice
  74,4
  Dolnośląskie
  70,3
  Polska
  69,0
 • 48,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ziębice
  48,7
  Województwo
  40,7
  Polska
  38,2
 • 189,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  189,4
  Województwo
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ziębice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Ziębicach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 181 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 608 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 64 nowe podmioty, a 44 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (372) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (51) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (134) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (42) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ziębicach najwięcej (111) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 145) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,8% (175) podmiotów, a 83,8% (990) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ziębicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.4%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 181 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 175 Przemysł i budownictwo
 • 990 Pozostała działalność
 • 64 Podmioty nowo zarejestrowane w Ziębicach w 2022 roku
 • 44 Podmioty wyrejestrowane w Ziębicach w 2022 roku
 • 608 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 145 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 145
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 181 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 181
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 58 Spółki handlowe ogółem
 • 58
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 47  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 47
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 111 Spółki cywilne ogółem
 • 111
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 608 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 197 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 197
 • 98 Budownictwo
 • 98
 • 51 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 51
 • 49 Przetwórstwo przemysłowe
 • 49
 • 39 Pozostała działalność
 • 39
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 25 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 25
 • 23 Informacja i komunikacja
 • 23
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ziębice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ziębicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 125 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ziębicach wynosi 75,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ziębic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,44 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,45 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,04 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ziębic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ziębice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 125
 • 76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 76
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 60 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 60
 • 15,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Ziębice
  15,50
  Województwo
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 9,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,44
  Województwo
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 3,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ziębice
  3,04
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Polska
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,05
  Dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ziębice
  0,28
  Dolnośląskie
  0,40
  Polska
  0,35
 • 7,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,45
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ziębice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ziębice
  75%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  54%
  Województwo
  62%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Ziębice
  94%
  Dolnośląskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  54%
  Dolnośląskie
  43%
  Cały kraj
  51%

Ziębice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ziębic wyniosła w 2022 roku 106,6 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ziębic - 24.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,5 mln złotych, czyli 16,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ziębic wyniosła w 2022 roku 97,1 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%). W budżecie Ziębic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 811 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,4 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,2%.
 • Wydatki budżetu w Ziębicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ziębic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ziębice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ziębic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,2 mln

  2,8 tys(100%)

  58,7 mln

  3,3 tys(100%)

  62,9 mln

  3,6 tys(100%)

  67,1 mln

  3,9 tys(100%)

  71,8 mln

  4,2 tys(100%)

  82,8 mln

  5,1 tys(100%)

  86,6 mln

  5,4 tys(100%)

  106,6 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  2,0 tys(36.8%)

  18,4 mln

  2,1 tys(31.3%)

  19,3 mln

  2,2 tys(30.7%)

  18,6 mln

  2,1 tys(27.7%)

  20,3 mln

  2,3 tys(28.3%)

  20,0 mln

  2,3 tys(24.1%)

  22,3 mln

  2,7 tys(25.8%)

  26,2 mln

  3,3 tys(24.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  550(10.1%)

  4,4 mln

  488(7.4%)

  4,7 mln

  537(7.5%)

  8,7 mln

  988(12.9%)

  6,0 mln

  692(8.3%)

  7,1 mln

  838(8.6%)

  8,3 mln

  993(9.6%)

  14,6 mln

  1,8 tys(13.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  418,2 tys

  46,5(0.9%)

  509,3 tys

  57,1(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 mln

  1,5 tys(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  474(8.7%)

  4,5 mln

  507(7.7%)

  5,0 mln

  568(7.9%)

  7,1 mln

  813(10.6%)

  7,1 mln

  825(9.9%)

  7,1 mln

  833(8.6%)

  7,7 mln

  920(8.9%)

  8,9 mln

  1,1 tys(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,7 mln

  1,1 tys(19.7%)

  18,4 mln

  2,1 tys(31.3%)

  3,8 mln

  434(6.1%)

  3,9 mln

  442(5.8%)

  3,8 mln

  438(5.3%)

  3,9 mln

  452(4.7%)

  4,3 mln

  508(4.9%)

  6,7 mln

  838(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  159(2.9%)

  1,2 mln

  129(2%)

  931,0 tys

  106(1.5%)

  925,3 tys

  106(1.4%)

  3,6 mln

  413(5%)

  3,9 mln

  455(4.7%)

  6,2 mln

  745(7.2%)

  5,2 mln

  650(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  201(3.7%)

  2,1 mln

  238(3.6%)

  2,2 mln

  245(3.4%)

  2,2 mln

  246(3.2%)

  2,7 mln

  309(3.7%)

  6,3 mln

  737(7.6%)

  3,2 mln

  383(3.7%)

  4,7 mln

  586(4.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  573,0 tys

  63,7(1.2%)

  1,3 mln

  151(2.3%)

  760,1 tys

  86,4(1.2%)

  917,2 tys

  105(1.4%)

  1,0 mln

  117(1.4%)

  2,7 mln

  316(3.3%)

  2,0 mln

  233(2.3%)

  4,3 mln

  532(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  386(7.1%)

  2,7 mln

  298(4.5%)

  2,8 mln

  323(4.5%)

  2,8 mln

  315(4.1%)

  2,4 mln

  272(3.3%)

  2,6 mln

  302(3.1%)

  5,8 mln

  688(6.7%)

  4,1 mln

  508(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  129(2.4%)

  2,1 mln

  231(3.5%)

  3,0 mln

  341(4.8%)

  2,2 mln

  253(3.3%)

  2,1 mln

  239(2.9%)

  3,5 mln

  410(4.2%)

  2,9 mln

  347(3.4%)

  3,1 mln

  385(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  574,9 tys

  63,9(1.2%)

  595,1 tys

  66,8(1%)

  589,4 tys

  67,0(0.9%)

  547,4 tys

  62,5(0.8%)

  895,4 tys

  104(1.2%)

  1,2 mln

  142(1.5%)

  809,8 tys

  96,7(0.9%)

  1,3 mln

  167(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  688,3 tys

  76,5(1.4%)

  603,6 tys

  67,7(1%)

  520,0 tys

  59,1(0.8%)

  426,6 tys

  48,7(0.6%)

  427,0 tys

  49,4(0.6%)

  340,7 tys

  39,9(0.4%)

  296,7 tys

  35,4(0.3%)

  966,9 tys

  121(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  320,2 tys

  35,6(0.7%)

  263,3 tys

  29,5(0.4%)

  265,6 tys

  30,2(0.4%)

  285,2 tys

  32,6(0.4%)

  330,4 tys

  38,2(0.5%)

  437,9 tys

  51,3(0.5%)

  345,2 tys

  41,2(0.4%)

  559,2 tys

  69,9(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  346,0 tys

  38,4(0.7%)

  487,1 tys

  54,6(0.8%)

  417,5 tys

  47,5(0.7%)

  379,2 tys

  43,3(0.6%)

  458,0 tys

  52,9(0.6%)

  509,0 tys

  59,7(0.6%)

  434,4 tys

  51,9(0.5%)

  410,5 tys

  51,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  126(2.3%)

  1,1 mln

  123(1.9%)

  1,1 mln

  124(1.7%)

  1,2 mln

  134(1.8%)

  915,2 tys

  106(1.3%)

  899,0 tys

  105(1.1%)

  1,0 mln

  125(1.2%)

  178,6 tys

  22,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  40,3 tys

  4,5(0.1%)

  93,4 tys

  10,5(0.2%)

  71,9 tys

  8,2(0.1%)

  18,5 tys

  2,1(0%)

  408,0 tys

  47,2(0.6%)

  11,0 tys

  1,3(0%)

  16,2 tys

  1,9(0%)

  13,2 tys

  1,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  199,5 tys

  22,2(0.4%)

  70,7 tys

  7,9(0.1%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  196,0 tys

  22,4(0.3%)

  208,9 tys

  24,1(0.3%)

  204,8 tys

  24,0(0.2%)

  11,8 tys

  1,4(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  300

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  11,7 tys

  1,3(0%)

  19,0 tys

  2,1(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ziębicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ziębic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ziębice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ziębic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,0 mln

  2,8 tys(100%)

  60,0 mln

  3,4 tys(100%)

  63,4 mln

  3,7 tys(100%)

  65,9 mln

  3,8 tys(100%)

  74,7 mln

  4,4 tys(100%)

  81,8 mln

  5,1 tys(100%)

  88,6 mln

  5,5 tys(100%)

  97,1 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,7 mln

  1,9 tys(33.4%)

  17,3 mln

  1,9 tys(28.8%)

  17,8 mln

  2,0 tys(28.1%)

  19,5 mln

  2,2 tys(29.6%)

  20,6 mln

  2,4 tys(27.5%)

  20,5 mln

  2,4 tys(25.1%)

  23,0 mln

  2,8 tys(26%)

  24,6 mln

  3,1 tys(25.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,6 mln

  2,0 tys(35.3%)

  18,0 mln

  2,0 tys(30%)

  18,5 mln

  2,1 tys(29.2%)

  19,1 mln

  2,2 tys(28.9%)

  20,3 mln

  2,3 tys(27.1%)

  24,7 mln

  2,9 tys(30.2%)

  27,6 mln

  3,3 tys(31.1%)

  23,5 mln

  2,9 tys(24.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  66,6 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 mln

  1,5 tys(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  336(6%)

  3,3 mln

  373(5.5%)

  3,1 mln

  350(4.9%)

  3,4 mln

  383(5.1%)

  4,9 mln

  569(6.6%)

  4,2 mln

  497(5.2%)

  3,4 mln

  407(3.8%)

  7,8 mln

  974(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  811(14.6%)

  15,9 mln

  1,8 tys(26.5%)

  1,5 mln

  170(2.4%)

  1,6 mln

  182(2.4%)

  1,6 mln

  188(2.2%)

  1,7 mln

  194(2%)

  1,7 mln

  199(1.9%)

  3,8 mln

  478(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  129(2.3%)

  1,5 mln

  165(2.4%)

  1,5 mln

  174(2.4%)

  1,4 mln

  164(2.2%)

  2,7 mln

  308(3.6%)

  2,4 mln

  285(3%)

  3,2 mln

  376(3.6%)

  3,1 mln

  390(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  166(3%)

  1,7 mln

  191(2.8%)

  1,7 mln

  193(2.7%)

  1,9 mln

  214(2.8%)

  2,0 mln

  231(2.7%)

  2,2 mln

  255(2.7%)

  5,2 mln

  619(5.9%)

  3,1 mln

  387(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,2 tys

  5,7(0.1%)

  91,0 tys

  10,2(0.2%)

  324,9 tys

  36,9(0.5%)

  22,7 tys

  2,6(0%)

  105,4 tys

  12,2(0.1%)

  440,3 tys

  51,6(0.5%)

  56,6 tys

  6,8(0.1%)

  2,4 mln

  301(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  167(3%)

  1,5 mln

  169(2.5%)

  1,6 mln

  177(2.5%)

  1,9 mln

  220(2.9%)

  1,6 mln

  184(2.1%)

  1,1 mln

  131(1.4%)

  1,5 mln

  178(1.7%)

  1,9 mln

  237(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  313,2 tys

  34,8(0.6%)

  190,2 tys

  21,3(0.3%)

  271,5 tys

  30,9(0.4%)

  432,3 tys

  49,4(0.7%)

  374,4 tys

  43,3(0.5%)

  601,7 tys

  70,5(0.7%)

  414,0 tys

  49,4(0.5%)

  1,1 mln

  133(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  156,1 tys

  17,3(0.3%)

  138,9 tys

  15,6(0.2%)

  43,4 tys

  4,9(0.1%)

  565

  0,1(0%)

  1,3 mln

  155(1.8%)

  842,2 tys

  98,7(1%)

  2,0 mln

  239(2.3%)

  806,6 tys

  101(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  97,0 tys

  10,8(0.2%)

  108,6 tys

  12,2(0.2%)

  111,3 tys

  12,6(0.2%)

  114,6 tys

  13,1(0.2%)

  92,7 tys

  10,7(0.1%)

  82,0 tys

  9,6(0.1%)

  108,0 tys

  12,9(0.1%)

  254,2 tys

  31,8(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 tys

  0,7(0%)

  13,0 tys

  1,5(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  8,6 tys

  1,0(0%)

  136,0 tys

  15,7(0.2%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  178,7 tys

  22,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  239,5 tys

  26,6(0.5%)

  153,8 tys

  17,3(0.3%)

  139,1 tys

  15,8(0.2%)

  145,6 tys

  16,6(0.2%)

  60,4 tys

  7,0(0.1%)

  110,7 tys

  13,0(0.1%)

  84,2 tys

  10,1(0.1%)

  85,6 tys

  10,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  149,2 tys

  16,6(0.3%)

  19,5 tys

  2,2(0%)

  31,1 tys

  3,5(0%)

  25,0 tys

  2,9(0%)

  127,9 tys

  14,8(0.2%)

  1,2 mln

  140(1.5%)

  385,9 tys

  46,1(0.4%)

  11,7 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  3,7 tys

  0,4(0%)

  9,7 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  199,4 tys

  22,2(0.4%)

  23,9 tys

  2,7(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  196,0 tys

  22,4(0.3%)

  208,9 tys

  24,1(0.3%)

  204,8 tys

  24,0(0.3%)

  11,8 tys

  1,4(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  910

  0,1(0%)

  630

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  26,2 tys

  3,1(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  300

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,7 tys

  2,5(0%)

  181,9 tys

  21,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ziębice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 604 mieszkańców Ziębic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 753 kobiet oraz 853 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 25,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców Ziębic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Ziębic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ziębicach największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,1%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (27,8%).

  W roku 2021 w Ziębicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 244 dzieci (121 dziewczynek oraz 123 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ziębicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 191 dzieci (91 dziewczynek oraz 100 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  16,3% mieszkańców Ziębic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 984 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 679 uczniów (316 kobiet oraz 363 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ziębicach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 634 uczniów (308 kobiet oraz 326 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 115,28.

  W Ziębicach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 100 uczniów (71 kobiet oraz 29 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 43 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ziębicach placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 220 uczniów (157 kobiet oraz 63 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 121 absolwentów.

  W Ziębicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 82 uczniów (35 kobiet oraz 47 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,0 uczniów. 20,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców Ziębic w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Ziębice
  16,1%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 40,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Ziębice
  40,1%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 41,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  25,4%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 23,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,2%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,3%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Ziębice
  3,2%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 984 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  984,0
  Województwo
  892,0
  Polska
  883,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,85
  Dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 247 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ziębice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 244 Dzieci
 • 121 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 123 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 55 3 lata
 • 55
 • 68 4 lata
 • 68
 • 60 5 lata
 • 60
 • 57 6 lat
 • 57
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 40 4 lata
 • 40
 • 27 5 lata
 • 27
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 28 4 lata
 • 28
 • 33 5 lata
 • 33
 • 30 6 lat
 • 30
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 24 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ziębicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ziębicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Na Orlej Polanie
  Publiczne
  74 819-13-65
  ul. Mickiewicza 18 18
  57-220 Ziębice
  512212
  Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy
  Publiczne
  74 819-13-17
  74 819-13-17
  ul. Klasztorna 6
  57-220 Ziębice
  49911
 • Szkoły podstawowe w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ziębice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 679 Uczniowie
 • 316 Kobiety
  (uczniowie)
 • 363 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Ziębice
  18,9
  Województwo
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 56,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 46,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 115,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  115,28
  woj. dolnośląskie
  96,38
  Kraj
  95,71
 • 114,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  114,77
  woj. dolnośląskie
  95,04
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ziębice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ziębice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ziębicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ziębicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 4 Ziębice (Kombatantów Ziemi Ziębickiej)
  Publiczna
  74 819-15-77
  74 819-07-99
  ul. Zamkowa 31
  57-220 Ziębice
  1940634
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  74 819-15-76
  74 819-15-76
  ul. Plac Wolności 1
  57-220 Ziębice
  1325829
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ziębice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 100 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,0%
  29,0%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Ziębice
  25,0
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Ziębice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Ziębice
  20,5
  Dolnośląskie
  18,5
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ziębicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ziębicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  74 819-15-22
  74 819-15-22
  ul. Wojska Polskiego 3
  57-220 Ziębice
  10238-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  74 819-15-22
  74 819-15-22
  ul. Wojska Polskiego 3
  57-220 Ziębice
  7186-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  74 819-15-22
  74 819-15-22
  ul. Wojska Polskiego 3
  57-220 Ziębice
  375-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  74 819-15-22
  74 819-15-22
  ul. Wojska Polskiego 3
  57-220 Ziębice
  113-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  ul. Wojska polskiego 3
  57-220 Ziębice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ziębice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ziębice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ziębice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ziębice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ziębicach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Ziębicach znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ziębicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ziębicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ziębicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ziębicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 361 (uczestnicy: 18 100)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 7 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 65 (uczestnicy: 2 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 30 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 200 (uczestnicy: 3 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 103)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 28)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 61 (absolwenci: 549)
  • komputerowe: 61 (absolwenci: 549)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 208)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 42)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 59)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 24)
  • taneczne: 1 (członkowie: 53)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ziębicach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 406 zwiedzających, co daje 4 235 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Ziębicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 995 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 7 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 67 522 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ziębicach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 274 członków. Zarejestrowano 247 ćwiczących (mężczyźni: 205, kobiety: 42, chłopcy do lat 18: 88, dziewczęta do lat 18: 42). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ziębicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ziębicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ziębic znajduje się 45 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ziębicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIII - XVdnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 51 z 1949-03-29; A/1684/51 z 2010-03-08
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-02-12, wykaz dokumentów: 418 z 1956-02-12; A/2581/418 z 2010-07-23
  • Brama miejska z XIV w.dnia 1960-09-05, wykaz dokumentów: 729 z 1960-09-05; A/5190/729 z 2011-04-28
  • Kamienica z końca XVI w.dnia 1960-09-06, wykaz dokumentów: 731 z 1960-09-06; A/1257 z 2009-07-14
  • Szkoła z 1565 r.dnia 1960-09-07, wykaz dokumentów: 732 z 1960-09-07; A/5186/732 z 2011-04-27
  • Kościół z XVIII w.dnia 1961-02-14, wykaz dokumentów: 847 z 1961-02-14; A/1587/847 z 2011-04-27
  • Mur obronny z XIV w.dnia 1964-01-27, wykaz dokumentów: 1060 z 1964-01-27; A/2582/1060 z 2010-07-23
  • Kościół z 1726 - 1730dnia 1965-03-30, wykaz dokumentów: 1263 z 1965-03-30; A/1748/1263 z 2010-03-17
  • Klasztor z 1730 r.dnia 1965-03-30, wykaz dokumentów: 1263 z 1965-03-30; A/1748/1263 z 2010-03-17
  • Zespół - klasztor z XVII w.dnia 1965-03-30, wykaz dokumentów: 1263 z 1965-03-30; A/1748/1263 z 2010-03-17
  • Kamienica z pocz. XVII w.dnia 1965-03-30, wykaz dokumentów: 1264 z 1965-03-30; 1585/WŁ z 1997-09-15; A/5182/1264 z 2011-04-27
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1966-10-15, wykaz dokumentów: 1881 z 1966-10-15; A/5188/1881 z 2011-04-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVII w.dnia 1966-10-15, wykaz dokumentów: 1883 z 1966-10-15; A/5189/1883 z 2011-04-27
  • Ratusz z 1561 r.dnia 1981-05-14, wykaz dokumentów: 778/WŁ z 1981-05-14; A/5184/778/WŁ z 2011-04-27
  • Cmentarz żydowski z poł. XIX w.dnia 1984-12-10, wykaz dokumentów: 1024/WŁ z 1984-12-10; A/5185/1024/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z końca XIX w.dnia 1990-01-17, wykaz dokumentów: 1283/WŁ z 1990-01-17; A/5163/1283/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z poł. XIX w.dnia 1990-01-17, wykaz dokumentów: 1284/WŁ z 1990-01-17; A/5162/1284/WŁ z 2011-04-27
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w.dnia 1990-01-17, wykaz dokumentów: 1290/WŁ z 1990-01-17; A/5165/1290/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z 1870 - 1880dnia 1990-01-17, wykaz dokumentów: 1291/WŁ z 1990-01-17; brak numeru z 1992-02-12
  • Kamienica z 3. ćw. XIX w.dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1286/WŁ z 1990-02-02; A/5161/1286/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z 3. ćw. XIX w.dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1287/WŁ z 1990-02-02; A/5160/1287/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z poł. XIX w.dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1288/WŁ z 1990-02-02; A/5164/1288/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z 1890 - 1900dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1292/WŁ z 1990-02-02; A/5167/1292/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z 1870 - 1880dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1293/WŁ z 1990-02-02; A/5168/1293/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z 1900 r.dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1294/WŁ z 1990-02-02; A/5169/1294/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z poł. XIX w.dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1295/WŁ z 1990-02-02; A/5170/1295/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z 2. poł. XVIII w.dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1296/WŁ z 1990-02-02; A/5171/1296/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z XVIII w.dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1297/WŁ z 1990-02-02; A/5172/1297/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z 1880 - 1890dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1298/WŁ z 1990-02-02; A/5173/1298/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z 4. ćw. XIX w.dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1299/WŁ z 1990-02-02; A/5174/1299/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z końca XIX w.dnia 1990-02-02, wykaz dokumentów: 1300/WŁ z 1990-02-02; A/5175/1300/WŁ z 2011-04-27
  • Synagoga z 1845 r.dnia 1991-09-26, wykaz dokumentów: 1353/WŁ z 1991-09-26; A/5176/1353/WŁ z 2011-04-27
  • Remiza z 1. poł. XIX w.dnia 1991-09-26, wykaz dokumentów: 1354/WŁ z 1991-09-26; A/5177/1354/WŁ z 2011-04-27
  • Budynek administracyjny z 1910 r.dnia 1991-09-26, wykaz dokumentów: 1355/WŁ z 1991-09-26; A/5178/1355/WŁ z 2011-04-27
  • Willa z 1899 - 1900dnia 1992-12-30, wykaz dokumentów: 1381/WŁ z 1992-12-30; A/5179/1381/WŁ z 2011-04-27
  • Willa z 1899 r.dnia 1992-12-30, wykaz dokumentów: 1382/WŁ z 1992-12-30; A/5180/1382/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z pocz. XIX w.dnia 1997-06-06, wykaz dokumentów: 1577/WŁ z 1997-06-06; A/5181/1577/WŁ z 2011-04-27
  • Kamienica z 1860 r.dnia 1997-11-18, wykaz dokumentów: 1588/WŁ z 1997-11-18; A/5183/1588/WŁ z 2011-04-27
  • Pakownia z 1883 r.dnia 2005-05-19, wykaz dokumentów: brak numeru z 2005-05-19; 544/A/05/1-7 z 2005-07-12
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1883 r.dnia 2005-05-19, wykaz dokumentów: brak numeru z 2005-05-19; 544/A/05/1-7 z 2005-07-12
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1883 r.dnia 2005-05-19, wykaz dokumentów: brak numeru z 2005-05-19; 544/A/05/1-7 z 2005-07-12
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z poł. XX w.dnia 2005-05-19, wykaz dokumentów: brak numeru z 2005-05-19; 544/A/05/1-7 z 2005-07-12
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1883 r.dnia 2005-05-19, wykaz dokumentów: brak numeru z 2005-05-19; 544/A/05/1-7 z 2005-07-12
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1883 r.dnia 2005-05-19, wykaz dokumentów: brak numeru z 2005-05-19; 544/A/05/1-7 z 2005-07-12
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1883 r.dnia 2005-05-19, wykaz dokumentów: brak numeru z 2005-05-19; 544/A/05/1-7 z 2005-07-12
 • Formy ochrony przyrody w Ziębicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ziębic znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ziębicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wzgórza Strzelińskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 3836.16 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: świerk pospolity o obwodzie 210cm, Data ustanowienia: 2013-09-04, Opis granicy: na działce ewidencyjnej nr 544 w Ziębicach obręb zachód
  • Pomnik przyrodyOpis: świerk pospolity odmiana Viminalis o obwodzie 250cm, Data ustanowienia: 2013-09-04, Opis granicy: na działce ewidencyjnej nr 544 w Ziębicach obręb zachód
  • Pomnik przyrodyOpis: świerk pospolity odmiana Viminalis o obwodzie 230cm, Data ustanowienia: 2013-09-04, Opis granicy: działce ewidencyjnej nr 544 w Ziębicach obręb zachód
  • Pomnik przyrodyOpis: wiąz szypułkowy o obwodzie 390cm, Data ustanowienia: 2013-09-04, Opis granicy: na działce ewidencyjnej nr 544 w Ziębicach obręb zachód
  • Pomnik przyrodyOpis: klon zwyczajny o obwodzie 310cm, Data ustanowienia: 2013-09-04, Opis granicy: na działce ewidencyjnej nr 544 w Ziębicach obręb zachód
  • Pomnik przyrodyOpis: buk pospolity o obwodzie 360cm, Data ustanowienia: 2013-09-04, Opis granicy: na działce ewidencyjnej nr 544 w Ziębicach obręb zachód
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa drobnolistna o obwodzie 310cm, Data ustanowienia: 2013-09-04, Opis granicy: na działce ewidencyjnej nr 544 w Ziębicach obręb zachód
  • Pomnik przyrodyOpis: buk zwyczajny odmiana powcinana o obwodzie 425cm, Data ustanowienia: 2013-09-04, Opis granicy: na działce ewidencyjnej nr 544 w Ziębicach obręb zachód
  • Pomnik przyrodyOpis: klon zwyczajny odmiana Schwedlera o obwodzie 320cm, Data ustanowienia: 2013-09-04, Opis granicy: działce ewidencyjnej nr 544 w Ziębicach obręb zachód

Ziębice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Ziębicach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ziębicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ziębicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ziębicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 37,52 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Ziębice
  37,5
  woj. dolnośląskie
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 12,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  12,5
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 37,52 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  37,5
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Cała Polska
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Ziębice
  33,3
  woj. dolnośląskie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ziębice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 385droga wojewódzka nr 385(Jaczowice - Kopice - Lesie - Grodków - Wójtowice - Wierzbna - Gierów - Jagielnica - Sarby - Mników - Wigancice - Kalinowice Dolne - Ziębice - Służejówek - Niedźwiednik - Stolec - Ząbkowice Śląskie - Stoszowice - Budzów - Srebrna Góra - Nowa Wieś Kłodzka - Wolibórz - Nowa Ruda - Włodowice - Ścinawka Górna - Tłumaczów - granica (Czechy))
  • DW 395droga wojewódzka nr 395(Wrocław - Żerniki Wrocławskie - Turów - Wojkowice - Krajków - Stary Śleszów - Nowojowice - Michałowice - Borek Strzeliński - Świnobród - Ludów Polski - Strzelin - Strzegów - Szczodrowice - Kazanów - Wadochowice - Brukalice - Henryków - Nowy Dwór - Ziębice - Biernacice - Niedźwiedź - Lubnów - Chałupki - Paczków)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ziębice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 276Linia kolejowa nr 276: Wrocław Główny - Międzylesie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski - Żórawina - Węgry - Boreczek - Warkocz - Strzelin - Biały Kościół - Henryków -Ziębice - Starczów - Kamieniec Ząbkowicki - Suszka - Bardo Przyłęk - Bardo Śląskie - Ławica - Kłodzko Główne - Kłodzko Miasto - Krosnowice Kłodzkie - Krosnowice Górne - Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Długopole Zdrój - Domaszków - Roztoki Bystrzyckie - Międzylesie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ziębicach istnieje 83 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Boczna

  ul. Bohaterów Getta

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Browarna

  ul. Cicha

  ul. Dębowa

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Garbarska

  ul. Gazowa

  ul. Gliwicka

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Ignacego Jana Paderewskiego

  ul. Ignacego Mościckiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jelenia

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Klemensa Piłsudskiego

  ul. Józefa Lompy

  ul. Klasztorna

  ul. Kolejowa

  ul. Kolonia Górnik

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Mała

  os. Mikołaja Kopernika

  ul. Mokra

  ul. Murarska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Osińska

  ul. Otmuchowska

  ul. Oławska

  ul. Paczkowska

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piastowska

  ul. Piastów Ziębickich

  ul. Pilichowska

  ul. Pocztowa

  ul. Podmiejska

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Pusta

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeźnicza

  ul. Różana

  ul. Sezamkowa

  ul. Sienna

  Skwer Przyjaźni Miast Siostrzanych

  Skwer Zesłańców Sybiru

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  pl. Stanisława Oziębłowskiego

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Starzyńskiego

  ul. Stolarska

  pl. Strażacki

  pl. Szpitalny

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wałowa

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wrocławska

  ul. Wąska

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamkowa

  ul. Zawiszy

  ul. Zielona

  pl. im. Jana Pawła II

  ul. ks. Wacława Gacka

  ul. Łąkowa

  ul. Środkowa