Andrychów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Andrychów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Andrychów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu wadowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Andrychów.
 • 20 567 Liczba mieszkańców
 • 10,3 km² Powierzchnia
 • 1 991,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 315-427 m n.p.m Wysokość
 • na przełomie XIII/XIV wieku Data założenia
 • 1767 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • KWA Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Żak Burmistrz miasta
Andrychów na mapie
Identyfikatory
 • 19.341349.8549 Współrzędne GPS
 • 1218014 TERYT (TERC)
 • 0924023 SIMC
Herb miasta Andrychów
Andrychów herb
Flaga miasta Andrychów
Andrychów flaga

Andrychów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
34-120Poczta Andrychów 001, ul. Krakowska 100
34-120Skrytki Pocztowe Poczta Andrychów 001, ul. Krakowska 100

Andrychów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Andrychowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wadowicach (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Teatralna 3
34-100 Wadowice
Urząd Miejski w Andrychowie
(33) 842-99-00
(33) 875-29-16
Rynek 15
34-120 Andrychów

Andrychów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Andrychów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 20 567, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 102 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Andrychowa jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Andrychów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,29 na 1000 mieszkańców Andrychowa. W 2017 roku urodziło się 235 dzieci, w tym 45,1% dziewczynek i 54,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,18 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 50,9% zgonów w Andrychowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w Andrychowie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Andrychowa przypada 11.04 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 127 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 319 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Andrychowa -192. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -12.

  59,3% mieszkańców Andrychowa jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Andrychowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 567 Liczba mieszkańców
 • 10 671 Kobiety
 • 9 896 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Andrychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Andrychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Andrychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Andrychowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,9 lat
  Województwo
  40,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Andrychów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Andrychowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,1%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,9%
  Małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Andrychów
  9,3%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Andrychowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  4,9
  Małopolskie
  5,4
  Kraj
  5,0
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,0
  Małopolskie
  1,3
  Cała Polska
  1,7
 • 102 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Andrychowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,3
  woj. małopolskie
  1,9
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Andrychowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Andrychowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Andrychowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Andrychowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 235 Urodzenia żywe
 • 106 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 129 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,1%
  54,9%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,4
  Województwo
  11,3
  Kraj
  10,5
 • 48,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  48,0
  Małopolskie
  46,2
  Cała Polska
  44,2
 • 9.32 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.32
 • 56.71 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.71
 • 114.01 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114.01
 • 88.18 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.18
 • 40.48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40.48
 • 8.07 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.07
 • 0.78 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.78
 • 3 362 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 292 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Andrychów
  3 362 g
  Województwo
  3 333 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 565 Waga 3500g - 3999g
 • 565
 • 747 Waga 3000g - 3499g
 • 747
 • 274 Waga 2500g - 2999g
 • 274
 • 62 Waga 2000g - 2499g
 • 62
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,58
  woj. małopolskie
  1,49
  Polska
  1,45
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,76
  Województwo
  0,72
  Polska
  0,71
 • 1,18 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,18
  woj. małopolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Andrychowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 230 Zgony
 • 105 Kobiety
  (Zgony)
 • 125 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  Małopolskie
  9,1
  Polska
  10,1
 • 87,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Andrychów
  87,8
  woj. małopolskie
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,6
  Małopolskie
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wadowickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  51,2%
  woj. małopolskie
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,0%
  Województwo
  28,1%
  Kraj
  26,7%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,2%
  woj. małopolskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Cały kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 263,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Andrychów
  263,0
  woj. małopolskie
  261,6
  Cała Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 464,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 481,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 446,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Andrychów
  464,4
  Małopolskie
  467,3
  Polska
  469,0
 • 86,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 135,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  86,8
  Województwo
  72,0
  Polska
  87,7
 • 22,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Andrychów
  22,2
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  31,8
 • 6,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Andrychów
  6,2
  woj. małopolskie
  7,3
  Cała Polska
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Andrychów
  0,7%
  Małopolskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 127 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 319 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 171 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 148 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -204 Saldo migracji
 • -101 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -103 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -192 Saldo migracji wewnętrznych
 • -96 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Andrychowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Andrychów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Andrychów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Andrychowie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Andrychowie to 7 312 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Andrychowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Andrychowie to 168,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,44% mieszkań posiada łazienkę, 92,93% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,98% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 312 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 352,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  352,70
  woj. małopolskie
  343,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 61,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Andrychów
  61,50 m2
  Małopolskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 21,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Andrychów
  21,70 m2
  Małopolskie
  26,90 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Andrychów
  3,57
  Województwo
  3,92
  Cały kraj
  3,82
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Andrychów
  2,84
  woj. małopolskie
  2,91
  Polska
  2,69
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Andrychów
  0,79
  Małopolskie
  0,74
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,58
  woj. małopolskie
  5,89
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 16 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  5,50
  Województwo
  3,92
  Polska
  3,91
 • 3,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Andrychów
  3,21
  Województwo
  23,09
  Kraj
  18,14
 • 2 021 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 168,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  168,4 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,10 m2
  woj. małopolskie
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,41%
  Małopolskie
  96,82%
  Cała Polska
  96,79%
 • 99,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,07%
  Województwo
  94,95%
  Cały kraj
  93,66%
 • 98,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,44%
  Województwo
  93,08%
  Polska
  91,31%
 • 92,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Andrychów
  92,93%
  woj. małopolskie
  81,97%
  Cały kraj
  82,12%
 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  93,98%
  Województwo
  63,94%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Andrychów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Andrychowie na 1000 mieszkańców pracuje 328 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Andrychowie wynosiło w 2017 roku 7,7% (9,4% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Andrychowie wynosiło 3 495,69 PLN, co odpowiada 77.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Andrychowa 1 794 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 991 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 197.

  27,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Andrychowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 328 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  328,0
  woj. małopolskie
  238,0
  Cała Polska
  247,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,4% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Miasto
  7,7%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Andrychowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Andrychowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Andrychowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 496 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 496 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Andrychowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 794 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 3 991 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 2 197 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,22 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 31,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Andrychowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 742 Pracujący ogółem
 • 3 241 Kobiety
 • 3 501 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Andrychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Andrychów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,7
  woj. małopolskie
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 39,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,2
  woj. małopolskie
  31,8
  Kraj
  34,0
 • 133,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  133,3
  Małopolskie
  103,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Andrychów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Andrychowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 436 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 720 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 133 nowe podmioty, a 151 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (255) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (133) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (224) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (143) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Andrychowie najwięcej (266) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 306) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (43) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,6% (599) podmiotów, a 73,6% (1 794) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Andrychowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.9%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 436 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 599 Przemysł i budownictwo
 • 1 794 Pozostała działalność
 • 133 Podmioty nowo zarejestrowane w Andrychowie w 2017 roku
 • 151 Podmioty wyrejestrowane w Andrychowie w 2017 roku
 • 1 720 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 306 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 306
 • 95 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 95
 • 29 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 29
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 430 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 430
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 234 Spółki handlowe ogółem
 • 234
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 168  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 168
 • 24    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 266 Spółki cywilne ogółem
 • 266
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 720 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 515 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 515
 • 263 Budownictwo
 • 263
 • 209 Przetwórstwo przemysłowe
 • 209
 • 182 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 182
 • 93 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 93
 • 73 Pozostała działalność
 • 73
 • 70 Transport i gospodarka magazynowa
 • 70
 • 55 Edukacja
 • 55
 • 54 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 54
 • 43 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 43
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 40 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 40
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 16 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 16
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Andrychów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Andrychowie stwierdzono szacunkowo 296 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,42 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Andrychowie wynosi 80,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Andrychowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,78 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,22 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,40 (88%), drogowe - 1,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Andrychowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 296 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 296
 • 148 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 148
 • 111 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 111
 • 28 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 28
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 160 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 160
 • 14,42 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,42
  Województwo
  24,34
  Cała Polska
  19,62
 • 7,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,22
  Małopolskie
  12,99
  Polska
  12,07
 • 5,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,40
  woj. małopolskie
  9,11
  Polska
  4,94
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,36
  Województwo
  1,46
  Polska
  1,78
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Andrychów
  0,20
  Małopolskie
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 7,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,78
  Małopolskie
  9,56
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Województwo
  67%
  Kraj
  60%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  89%
  Małopolskie
  93%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Małopolskie
  83%
  Kraj
  84%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Andrychów
  71%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  52%

Andrychów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Andrychowa wyniosła w 2016 roku 152,8 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Andrychowa - 36.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,0 mln złotych, czyli 11,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Andrychowa wyniosła w 2016 roku 154,7 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (24.7%). W budżecie Andrychowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 719 złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,9 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,8%.
 • Wydatki budżetu w Andrychowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Andrychowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Andrychowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,3 mln

  2,2 tys(100%)

  106,6 mln

  2,4 tys(100%)

  118,7 mln

  2,7 tys(100%)

  110,7 mln

  2,5 tys(100%)

  107,2 mln

  2,4 tys(100%)

  124,5 mln

  2,8 tys(100%)

  126,8 mln

  2,9 tys(100%)

  152,8 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  38,5 mln

  1,8 tys(41.3%)

  44,5 mln

  2,1 tys(41.8%)

  48,7 mln

  2,3 tys(41.1%)

  47,9 mln

  2,3 tys(43.2%)

  48,4 mln

  2,3 tys(45.2%)

  50,6 mln

  2,4 tys(40.7%)

  52,6 mln

  2,5 tys(41.5%)

  56,0 mln

  2,7 tys(36.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,1 mln

  662(15.1%)

  15,6 mln

  735(14.6%)

  16,0 mln

  749(13.5%)

  16,2 mln

  764(14.7%)

  17,4 mln

  824(16.2%)

  17,5 mln

  835(14.1%)

  18,3 mln

  874(14.4%)

  43,7 mln

  2,1 tys(28.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,8 mln

  599(13.7%)

  16,1 mln

  758(15.1%)

  17,6 mln

  821(14.8%)

  11,9 mln

  561(10.8%)

  8,9 mln

  419(8.3%)

  12,0 mln

  572(9.6%)

  11,1 mln

  530(8.8%)

  15,0 mln

  724(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,9 mln

  415(9.5%)

  8,5 mln

  402(8%)

  8,8 mln

  411(7.4%)

  9,1 mln

  427(8.2%)

  8,4 mln

  397(7.8%)

  8,4 mln

  398(6.7%)

  9,2 mln

  438(7.2%)

  9,5 mln

  458(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 mln

  206(4.7%)

  7,0 mln

  331(6.6%)

  12,4 mln

  577(10.4%)

  9,0 mln

  426(8.2%)

  7,0 mln

  331(6.5%)

  8,9 mln

  426(7.2%)

  17,8 mln

  848(14%)

  9,2 mln

  445(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,3 mln

  156(3.6%)

  3,3 mln

  156(3.1%)

  3,5 mln

  165(3%)

  3,3 mln

  155(3%)

  3,3 mln

  155(3%)

  3,7 mln

  178(3%)

  3,9 mln

  184(3%)

  5,0 mln

  239(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  204(4.7%)

  3,8 mln

  180(3.6%)

  4,5 mln

  211(3.8%)

  4,6 mln

  218(4.2%)

  5,4 mln

  255(5%)

  10,1 mln

  482(8.1%)

  4,6 mln

  219(3.6%)

  4,4 mln

  211(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,0 mln

  47,3(1.1%)

  1,1 mln

  51,5(1%)

  1,3 mln

  61,8(1.1%)

  1,1 mln

  51,3(1%)

  863,3 tys

  40,9(0.8%)

  1,2 mln

  55,8(0.9%)

  1,8 mln

  88,2(1.5%)

  2,6 mln

  126(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  61,2(1.4%)

  1,4 mln

  66,6(1.3%)

  1,6 mln

  74,0(1.3%)

  1,7 mln

  77,8(1.5%)

  1,7 mln

  82,0(1.6%)

  1,8 mln

  86,5(1.5%)

  1,9 mln

  92,8(1.5%)

  2,0 mln

  97,7(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,5 mln

  115(2.6%)

  2,3 mln

  108(2.1%)

  698,7 tys

  32,6(0.6%)

  893,1 tys

  42,0(0.8%)

  905,7 tys

  42,9(0.8%)

  2,3 mln

  108(1.8%)

  1,2 mln

  55,9(0.9%)

  1,6 mln

  78,4(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,8 tys

  11,5(0.2%)

  1,1 mln

  53,4(1.1%)

  1,0 mln

  49,1(0.8%)

  1,1 mln

  52,8(0.9%)

  1,3 mln

  60,5(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  750,8 tys

  35,2(0.8%)

  968,4 tys

  45,6(0.9%)

  1,0 mln

  47,3(0.9%)

  682,1 tys

  32,1(0.6%)

  1,3 mln

  60,3(1.2%)

  1,1 mln

  52,3(0.9%)

  1,1 mln

  50,5(0.8%)

  1,1 mln

  52,4(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  386,1 tys

  18,1(0.4%)

  446,9 tys

  21,1(0.4%)

  1,3 mln

  62,3(1.1%)

  1,4 mln

  64,4(1.2%)

  976,4 tys

  46,2(0.9%)

  736,6 tys

  35,1(0.6%)

  662,2 tys

  31,6(0.5%)

  604,8 tys

  29,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  526,4 tys

  24,7(0.6%)

  512,3 tys

  24,1(0.5%)

  218,0 tys

  10,2(0.2%)

  241,5 tys

  11,4(0.2%)

  170,1 tys

  8,1(0.2%)

  317,6 tys

  15,1(0.3%)

  199,8 tys

  9,5(0.2%)

  371,8 tys

  17,9(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,5 tys

  1,5(0%)

  27,8 tys

  1,3(0%)

  82,6 tys

  3,9(0.1%)

  1,6 mln

  76,7(1.5%)

  722,8 tys

  34,2(0.7%)

  3,8 mln

  179(3%)

  781,8 tys

  37,3(0.6%)

  316,9 tys

  15,3(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  294,0 tys

  13,8(0.3%)

  634,4 tys

  29,9(0.6%)

  704,9 tys

  32,9(0.6%)

  843,2 tys

  39,7(0.8%)

  750,9 tys

  35,6(0.7%)

  714,1 tys

  34,0(0.6%)

  312,7 tys

  14,9(0.2%)

  46,6 tys

  2,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  945

  0,0(0%)

  97,0 tys

  4,6(0.1%)

  40,3 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,3 tys

  2,6(0.1%)

  203,8 tys

  9,6(0.2%)

  68,5 tys

  3,2(0.1%)

  6,6 tys

  0,3(0%)

  12,1 tys

  0,6(0%)

  237,6 tys

  11,3(0.2%)

  234,9 tys

  11,2(0.2%)

  25,4 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,6 tys

  0,3(0%)

  12,9 tys

  0,6(0%)

  13,2 tys

  0,6(0%)

  13,6 tys

  0,6(0%)

  12,7 tys

  0,6(0%)

  11,2 tys

  0,5(0%)

  14,4 tys

  0,7(0%)

  13,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  67,5 tys

  3,2(0.1%)

  659

  0,0(0%)

  35,9 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  47,6 tys

  2,2(0.1%)

  60,7 tys

  2,9(0.1%)

  16,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Andrychowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Andrychowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Andrychowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,0 mln

  2,2 tys(100%)

  99,6 mln

  2,3 tys(100%)

  103,7 mln

  2,4 tys(100%)

  106,1 mln

  2,4 tys(100%)

  111,3 mln

  2,5 tys(100%)

  120,8 mln

  2,8 tys(100%)

  128,1 mln

  2,9 tys(100%)

  154,7 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  36,5 mln

  1,7 tys(39.2%)

  38,0 mln

  1,8 tys(38.2%)

  40,0 mln

  1,9 tys(38.6%)

  41,5 mln

  2,0 tys(39.1%)

  44,8 mln

  2,1 tys(40.3%)

  47,3 mln

  2,3 tys(39.1%)

  50,2 mln

  2,4 tys(39.2%)

  53,7 mln

  2,6 tys(34.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  34,4 mln

  1,6 tys(37%)

  34,9 mln

  1,6 tys(35%)

  37,5 mln

  1,8 tys(36.1%)

  37,1 mln

  1,7 tys(34.9%)

  37,9 mln

  1,8 tys(34.1%)

  40,9 mln

  1,9 tys(33.9%)

  41,9 mln

  2,0 tys(32.7%)

  43,3 mln

  2,1 tys(28%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,3 mln

  527(12.1%)

  12,1 mln

  571(12.2%)

  12,2 mln

  568(11.7%)

  12,2 mln

  574(11.5%)

  12,9 mln

  611(11.6%)

  12,7 mln

  606(10.5%)

  13,1 mln

  624(10.2%)

  38,2 mln

  1,8 tys(24.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  99,7(2.3%)

  2,4 mln

  112(2.4%)

  2,4 mln

  110(2.3%)

  2,3 mln

  110(2.2%)

  3,0 mln

  143(2.7%)

  5,0 mln

  239(4.2%)

  5,1 mln

  242(4%)

  6,6 mln

  319(4.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,0 mln

  234(5.4%)

  4,5 mln

  214(4.6%)

  6,4 mln

  298(6.2%)

  4,4 mln

  209(4.2%)

  5,6 mln

  267(5.1%)

  6,7 mln

  321(5.6%)

  4,5 mln

  215(3.5%)

  5,3 mln

  254(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,4 tys

  0,3(0%)

  934,6 tys

  44,0(0.9%)

  652,7 tys

  30,5(0.6%)

  1,2 mln

  56,8(1.1%)

  2,5 mln

  119(2.3%)

  3,3 mln

  158(2.7%)

  8,1 mln

  385(6.3%)

  4,6 mln

  221(3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,7 tys

  5,0(0.1%)

  1,1 mln

  51,5(1%)

  968,9 tys

  46,2(0.8%)

  1,0 mln

  49,5(0.8%)

  1,0 mln

  49,7(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  472,7 tys

  22,2(0.5%)

  296,2 tys

  14,0(0.3%)

  282,0 tys

  13,2(0.3%)

  809,4 tys

  38,1(0.8%)

  858,5 tys

  40,7(0.8%)

  466,7 tys

  22,2(0.4%)

  538,0 tys

  25,7(0.4%)

  578,2 tys

  27,9(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  65,2(1.5%)

  4,0 mln

  186(4%)

  2,9 mln

  133(2.8%)

  4,2 mln

  197(3.9%)

  653,0 tys

  30,9(0.6%)

  819,1 tys

  39,0(0.7%)

  476,7 tys

  22,8(0.4%)

  502,4 tys

  24,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  334,0 tys

  15,6(0.4%)

  348,6 tys

  16,4(0.4%)

  385,2 tys

  18,0(0.4%)

  396,2 tys

  18,7(0.4%)

  480,4 tys

  22,8(0.4%)

  445,2 tys

  21,2(0.4%)

  401,7 tys

  19,2(0.3%)

  359,5 tys

  17,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  790,8 tys

  37,1(0.9%)

  833,9 tys

  39,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  217,1 tys

  10,3(0.2%)

  343,3 tys

  16,4(0.3%)

  66,4 tys

  3,2(0.1%)

  147,2 tys

  7,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  105,8 tys

  5,0(0.1%)

  123,0 tys

  5,8(0.1%)

  114,7 tys

  5,4(0.1%)

  140,8 tys

  6,6(0.1%)

  168,6 tys

  8,0(0.2%)

  120,7 tys

  5,7(0.1%)

  146,4 tys

  7,0(0.1%)

  140,1 tys

  6,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  22,6 tys

  1,1(0%)

  23,1 tys

  1,1(0%)

  50,5 tys

  2,4(0%)

  688,8 tys

  32,4(0.6%)

  131,0 tys

  6,2(0.1%)

  456,5 tys

  21,7(0.4%)

  1,7 mln

  82,5(1.3%)

  116,7 tys

  5,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  241,7 tys

  11,3(0.3%)

  332,6 tys

  15,7(0.3%)

  115,1 tys

  5,4(0.1%)

  161,8 tys

  7,6(0.2%)

  132,7 tys

  6,3(0.1%)

  261,2 tys

  12,4(0.2%)

  254,0 tys

  12,1(0.2%)

  65,9 tys

  3,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  295,6 tys

  13,9(0.3%)

  636,8 tys

  30,0(0.6%)

  705,1 tys

  32,9(0.7%)

  850,8 tys

  40,1(0.8%)

  747,7 tys

  35,4(0.7%)

  718,2 tys

  34,2(0.6%)

  305,2 tys

  14,6(0.2%)

  46,6 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,3 tys

  2,6(0.1%)

  203,8 tys

  9,6(0.2%)

  68,5 tys

  3,2(0.1%)

  6,6 tys

  0,3(0%)

  12,1 tys

  0,6(0%)

  237,6 tys

  11,3(0.2%)

  234,9 tys

  11,2(0.2%)

  25,4 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,9(0%)

  9,8 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,0 tys

  0,5(0%)

  12,0 tys

  0,6(0%)

  12,0 tys

  0,6(0%)

  12,0 tys

  0,6(0%)

  11,9 tys

  0,6(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,1(0%)

  900

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  960

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  659

  0,0(0%)

  35,9 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Andrychów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 362 mieszkańców Andrychowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 121 kobiet oraz 2 241 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,1% mieszkańców Andrychowa, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Andrychowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Andrychowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,4%) oraz podstawowe ukończone (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,2%) oraz podstawowe ukończone (16,9%).

  18,9% mieszkańców Andrychowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 19,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 854 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 103,56.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 126,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Andrychowa w wieku potencjalnej nauki (24,5% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 11,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  11,6%
  Małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Andrychów
  29,3%
  Małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,1%
  Małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,6%
  Małopolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  33,1%
  Małopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 25,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Andrychów
  5,6%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,5%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 854 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  854,0
  Województwo
  820,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Andrychów
  0,81
  Małopolskie
  0,99
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Andrychowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Andrychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  33 875-23-29
  33 875-23-29
  ul. Metalowców 8
  34-120 Andrychów
  614110
  Przedszkole nr 3 w Andrychowie
  Publiczne
  33 875-38-50
  ul. Lenartowicza 36
  34-120 Andrychów
  813728
  Przedszkole nr 1 w Andrychowie
  Publiczne
  33 875-23-71
  33 875-23-71
  ul. Floriańska 7a
  34-120 Andrychów
  613010
  Przedszkole nr 4 w Andrychowie
  Publiczne
  33 875-24-82
  ul. Włókniarzy 28
  34-120 Andrychów
  512514
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W ANDRYCHOWIE
  Publiczne
  33 875-24-54
  ul. SŁOWACKIEGO 9
  34-120 Andrychów
  512513
  Niepubliczne Przedszkole "Mały Bystrzak"
  Niepubliczne
  60 687-81-85
  ul. Słowackiego 4e
  34-120 Andrychów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP (Bł. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  33 875-34-56
  ul. Starowiejska 24
  34-120 Andrychów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 103,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  103,56
  Województwo
  96,08
  Polska
  96,62
 • 102,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  102,40
  Województwo
  93,17
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Andrychów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Andrychów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Andrychów
  21,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Andrychowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Andrychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  33 875-20-82
  33 875-20-82
  ul. Włókniarzy 10a
  34-120 Andrychów
  3675170
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  33 875-22-89
  33 875-22-89
  ul. Dąbrowskiego 2
  34-120 Andrychów
  2452859
 • Szkoły gimnazjalne w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 126,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Andrychów
  126,11
  Małopolskie
  98,59
  Cały kraj
  100,01
 • 122,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  122,41
  woj. małopolskie
  93,36
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Andrychów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Andrychów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Andrychów
  22,0
  Małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Andrychowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Andrychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 w Andrychowie (Polskich Noblistów)
  Publiczne
  33 875-22-95
  33 875-22-95
  ul. DASZYŃSKIEGO 14
  34-120 Andrychów
  1842940
  GIMNAZJUM NR 2 W ANDRYCHOWIE
  Publiczne
  33 875-37-04
  33 875-37-04
  ul. LENARTOWICZA 26
  34-120 Andrychów
  1328037
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Andrychowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Andrychów
  26,0
  Małopolskie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 8 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  5,0
  woj. małopolskie
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 5 Szkoły policealne ogółem
 • 5
 • 5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 5
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Andrychowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Andrychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczne
  33 875-25-03
  33 875-25-03
  ul. Ferdynanda Pachla 16
  34-120 Andrychów
  1954052
  Technikum nr 1
  Publiczne
  33 875-23-34
  33 875-23-34
  ul. Starowiejska 22a
  34-120 Andrychów
  21536-
  Technikum Nr 2 (św. Jadwigi Królowej)
  Publiczne
  33 875-31-47
  33 875-31-47
  ul. Batorego 9
  34-120 Andrychów
  10273-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (św. Jadwigi Królowej)
  Publiczna
  33 875-31-47
  33 875-31-47
  ul. Batorego 9
  34-120 Andrychów
  489-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  33 875-31-47
  33 875-31-47
  ul. Batorego 9
  34-120 Andrychów
  263-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
  Publiczna
  33 875-23-34
  33 875-23-34
  ul. Starowiejska 22a
  34-120 Andrychów
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  33 875-20-13
  33 875-31-22
  ul. Rynek 12
  34-120 Andrychów
  ---
  Niepubliczne Technikum w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  33 875-20-13
  33 875-31-22
  ul. Rynek 12
  34-120 Andrychów
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  33 875-31-47
  33 875-31-47
  ul. Stefana Batorego 9
  34-120 Andrychów
  ---
  Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  33 875-20-13
  33 845-31-22
  ul. Rynek 12
  34-120 Andrychów
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Andrychowie
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Dąbrowskiego 20
  34-120 Andrychów
  ---
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  33 875-23-34
  33 875-23-34
  ul. Starowiejska 22a
  34-120 Andrychów
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Andrychowie
  Niepubliczne
  12 633-26-06
  ul. ul. Dąbrowskiego 20
  34-120 Andrychów
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  33 875-20-13
  33 875-31-22
  ul. Rynek 12
  34-120 Andrychów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Andrychów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Andrychów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Andrychów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Andrychów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Andrychowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Andrychowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Andrychowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Andrychowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 400 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 6 913)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 2 500)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 3 167)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 189)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 823)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 234)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 80)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 4 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 35)
  • tańca: 1 (absolwenci: 35)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 62)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 62)


  Według danych z 2017 w Andrychowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 47 miejscami na widowni. Odbyły się 82 seanse, na które przyszło 773 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2017 w Andrychowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 000 zwiedzających, co daje 485 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Andrychowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 52 267 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 47 337 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Andrychowie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 616 członków. Zarejestrowano 602 ćwiczących (mężczyźni: 425, kobiety: 177, chłopcy do lat 18: 371, dziewczęta do lat 18: 175). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Andrychowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Andrychowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Andrychowa znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Andrychowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1955-12-30, wykaz dokumentów: 111/50/55 z 1955-12-30
  • Kościół z 1. ćw. XVIII w.dnia 1987-02-24, wykaz dokumentów: 485 z 1987-02-24
  • Pałac z 1. poł. XIX w. (ul. Krakowska 69)dnia 1987-06-08, wykaz dokumentów: 504 z 1987-06-08
  • Miasto z XVIII w.dnia 1987-09-24, wykaz dokumentów: A-518 z 1987-09-24
  • Budynek bramny z 2. poł. XIX w.dnia 1989-12-12, wykaz dokumentów: A-650 z 1989-12-12
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 1989-12-12, wykaz dokumentów: A-650 z 1989-12-12
  • Cmentarz żydowski z 2. poł. XIX w.dnia 1989-12-12, wykaz dokumentów: A-650 z 1989-12-12
 • Formy ochrony przyrody w Andrychowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Andrychowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Andrychowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-12-30, Opis granicy: ul. Gancarska 41 w odległości 5m od zabudowań mieszkalno-gospodarczych
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-04-12, Opis granicy: w odległości 5 m od muru kościelnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-04-12, Opis granicy: ul. Szewska 54

Andrychów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Andrychowie znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 20 taksówek oraz 20 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wadowickiego.

  Powiat wadowicki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Andrychowie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 99,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  99,6 km
  Województwo
  326,7 km
  Kraj
  388,2 km
 • 0,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,2 km
  Województwo
  1,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 20 Liczba licencji na taksówki
 • 20 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Andrychów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 52droga krajowa nr 52(Bielsko-Biała - Kozy - Bujaków - Kobiernice - Kęty - Bulowice - Andrychów - Inwałd - Wadowice - Klecza Dolna - Barwałd Dolny - Barwałd Średni - Barwałd Górny - Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Izdebnik - Biertowice - Krzywaczka - Głogoczów)
  • DW 781droga wojewódzka nr 781(Chrzanów - Płaza - Wygiełzów - Babice - Olszyny - Jankowice - Podolsze - Zator - Gierałtowice - Wieprz - Andrychów - Sułkowice - Targanice - Kocierz Moszczanicki - Łękawica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Andrychów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 117Linia kolejowa nr 117: Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna [o znaczeniu drugorzędnym] (Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Kalwaria Zebrzydowska - Barwałd Górny - Barwałd Średni - Klecza Górna - Klecza Dolna - Wadowice - Chocznia - Chocznia Górna - Inwałd -Andrychów -Andrychów Górnica - Bulowice - Zamek Bulowicki - Kęty - Kęty Podlesie - Kozy Zagroda - Kozy - Krzemionki - Bielsko-Biała Wschód - Bielsko-Biała Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Andrychowie istnieje 80 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1-go Maja

  ul. 27-go Stycznia

  Aleja Adama Wietrznego

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Beskidzka

  ul. Biała Droga

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzegi

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Emila Zegadłowicza

  ul. Fabryczna

  ul. Ferdynanda Pachla

  ul. Floriańska

  ul. Garncarska

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Biłki

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Klonowa

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Krakowska

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Legionów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Metalowców

  park Miejski

  ul. Na Wzgórzach

  ul. Niecała

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszyny

  Park Miejski im. hr. Stefana Bobrowskiego

  ul. Parkowa

  ul. Piękna

  Plac Adama Mickiewicza

  ul. Pod Skarpą

  ul. Podgórska

  ul. Polna

  ul. Powstańców Warszawy

  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyjaźni

  ul. Rodzinna

  ul. Romualda Traugutta

  Rondo Imienia Ofiar Katynia

  Rondo im. Solidarności

  Rondo im. ks. Józefa Sanaka

  Rynek

  ul. Sarnia

  ul. Solidarności

  ul. Stanisława Lenartowicza

  ul. Starowiejska

  ul. Stefana Batorego

  ul. Strefowa

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szewska

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  bulw. Taborów Romskich

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Wolfa

  ul. Tkacka

  ul. Tkacka Boczna

  ul. Topolowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wandy Malickiej

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Włókniarzy

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Żwirki i Wigury