Andrychów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Andrychów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Andrychów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu wadowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Andrychów.
 • 18 503 Liczba mieszkańców
 • 10,3 km² Powierzchnia
 • 1 791,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 315-427 m n.p.m Wysokość
 • na przełomie XIII/XIV wieku Data założenia
 • 1767 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • KWA Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Żak Burmistrz miasta
Andrychów na mapie
Identyfikatory
 • 19.341349.8549 Współrzędne GPS
 • 1218014 TERYT (TERC)
 • 0924023 SIMC
Herb miasta Andrychów
Andrychów herb
Flaga miasta Andrychów
Andrychów flaga

Jak Andrychów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Andrychów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Andrychów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Andrychów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
44Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
52Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
62Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
80Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
100Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
109Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
118Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
128Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
157Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
193Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
204Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
204Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
215Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
223Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
224Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
248Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
266Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
287Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce

Andrychów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
34-120Poczta Andrychów 001, ul. Krakowska 100
34-120Skrytki Pocztowe Poczta Andrychów 001, ul. Krakowska 100

Andrychów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Andrychowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wadowicach (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Teatralna 3
34-100 Wadowice
Urząd Miejski w Andrychowie
(33) 842-99-00
(33) 875-29-16
Rynek 15
34-120 Andrychów

Andrychów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Andrychów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 18 503, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Andrychowa zawarli w 2022 roku 82 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Andrychowa jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Andrychów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -83. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,41 na 1000 mieszkańców Andrychowa. W 2022 roku urodziło się 143 dzieci, w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,8% zgonów w Andrychowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w Andrychowie były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Andrychowa przypada 12.01 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 113 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 320 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Andrychowa -207. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  56,4% mieszkańców Andrychowa jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Andrychowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 503 Liczba mieszkańców
 • 9 683 Kobiety
 • 8 820 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Andrychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Andrychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Andrychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Andrychowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,6 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Andrychów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Andrychowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Andrychów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Andrychów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Andrychów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Andrychów
  28,4%
  Województwo
  30,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,4%
  Województwo
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,6%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Andrychowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,4
  woj. małopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,7
  Województwo
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 82 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Andrychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -83 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -49 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,4
  Małopolskie
  -1,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Andrychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Andrychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Andrychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Andrychowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 143 Urodzenia żywe
 • 72 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 71 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,3%
  49,7%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Andrychów
  7,6
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,7
  woj. małopolskie
  38,0
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 345 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 345 g
  Województwo
  3 313 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 122 Waga 4000g - 4499g
 • 122
 • 400 Waga 3500g - 3999g
 • 400
 • 542 Waga 3000g - 3499g
 • 542
 • 210 Waga 2500g - 2999g
 • 210
 • 57 Waga 2000g - 2499g
 • 57
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,36
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  Małopolskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Andrychów
  0,81
  woj. małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Andrychowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 226 Zgony
 • 106 Kobiety
  (Zgony)
 • 120 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,0
  Małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 124,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  124,1
  woj. małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 0,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Andrychów
  0,7
  woj. małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,8
  Małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wadowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  45,8%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 25,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,9%
  Województwo
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,1%
  Małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 119 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 276,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Andrychów
  276,6
  Małopolskie
  266,5
  Cała Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Polska
  253,9
 • 489,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 519,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Andrychów
  489,3
  Województwo
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 69,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Andrychów
  69,3
  woj. małopolskie
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 39,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Andrychów
  39,8
  Małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,7
  woj. małopolskie
  6,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Andrychów
  0,4%
  Małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 113 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 62 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 320 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 168 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 152 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -212 Saldo migracji
 • -117 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -95 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -207 Saldo migracji wewnętrznych
 • -117 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -90 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Andrychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Andrychów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Andrychów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Andrychowie oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Andrychowie to 7 468 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 400 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  61,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Andrychowie to 5,28 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Andrychowie to 125,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,52% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,50% mieszkań posiada łazienkę, 93,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 94,05% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wadowickiego.

  Powiat wadowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 468 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 400,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Andrychów
  400,30
  Małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 63,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Andrychów
  63,40 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 25,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Andrychów
  25,40 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Andrychów
  3,63
  Małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 2,50 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,50
  woj. małopolskie
  2,60
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,69
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Andrychów
  0,96
  Województwo
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,28
  Małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 5,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,09
  woj. małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 2 252 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  125,1 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,12 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,53%
  Województwo
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 99,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Andrychów
  99,52%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cały kraj
  95,18%
 • 99,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  99,50%
  Województwo
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 93,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  93,73%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 94,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  94,05%
  Województwo
  67,24%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Andrychów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Andrychowie na 1000 mieszkańców pracuje 353osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Andrychowie wynosiło w 2023 roku 5,4% (5,4% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Andrychowie wynosiło 5 385,08 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Andrychowa 1 794 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 991 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 197.

  11,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Andrychowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 353 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  353,0
  Województwo
  254,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,5% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Miasto
  5,4%
  woj. małopolskie
  4,2%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Andrychowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Andrychowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Andrychowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 937 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 385 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Andrychowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 794 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 3 991 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 2 197 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,22 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,3% Przemysł i budownictwo
 • 26,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 40,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Andrychowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 704 Pracujący ogółem
 • 3 293 Kobiety
 • 3 411 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Andrychowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,4% W wieku produkcyjnym
 • 49,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Andrychów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  77,4
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 47,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  47,1
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 155,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  155,6
  Małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Andrychów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Andrychowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 604 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 839 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 147 nowych podmiotów, a 113 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (255) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (133) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (224) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (85) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Andrychowie najwięcej (268) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 491) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (38) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (663) podmiotów, a 73,1% (1 903) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Andrychowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 604 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 663 Przemysł i budownictwo
 • 1 903 Pozostała działalność
 • 147 Podmioty nowo zarejestrowane w Andrychowie w 2023 roku
 • 113 Podmioty wyrejestrowane w Andrychowie w 2023 roku
 • 1 839 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 491 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 491
 • 83 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 83
 • 26 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 26
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 600 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 600
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 275 Spółki handlowe ogółem
 • 275
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 204  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 204
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 268 Spółki cywilne ogółem
 • 268
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 839 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 472 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 472
 • 309 Budownictwo
 • 309
 • 208 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 208
 • 206 Przetwórstwo przemysłowe
 • 206
 • 96 Pozostała działalność
 • 96
 • 94 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 94
 • 88 Transport i gospodarka magazynowa
 • 88
 • 73 Informacja i komunikacja
 • 73
 • 59 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 59
 • 53 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 53
 • 53 Edukacja
 • 53
 • 41 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 41
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35
 • 29 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 29
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Andrychów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Andrychowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 291 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Andrychowie wynosi 77,30% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Andrychowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,35 (wykrywalność 77%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,48 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,27 (46%), drogowe - 1,13 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Andrychowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 291 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 291
 • 137 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 137
 • 121 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 121
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 98 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 98
 • 15,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,57
  woj. małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 7,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,35
  Województwo
  12,25
  Polska
  12,98
 • 6,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Andrychów
  6,48
  Małopolskie
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,13
  Małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  Województwo
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 5,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,27
  Województwo
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  woj. małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  Małopolskie
  72%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Andrychów
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  85%
  Małopolskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Andrychów
  46%
  Małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Andrychów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Andrychowa wyniosła w 2022 roku 252,9 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Andrychowa - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.3%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 29,6 mln złotych, czyli 11,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Andrychowa wyniosła w 2022 roku 249,4 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.2%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (5.3%). W budżecie Andrychowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,8 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,5%.
 • Wydatki budżetu w Andrychowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Andrychowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Andrychowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  126,8 mln

  2,9 tys(100%)

  152,8 mln

  3,5 tys(100%)

  173,2 mln

  4,0 tys(100%)

  208,6 mln

  4,8 tys(100%)

  224,9 mln

  5,2 tys(100%)

  211,6 mln

  4,9 tys(100%)

  232,6 mln

  5,5 tys(100%)

  252,9 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  52,6 mln

  2,5 tys(41.5%)

  56,0 mln

  2,7 tys(36.7%)

  58,6 mln

  2,9 tys(33.9%)

  65,1 mln

  3,2 tys(31.2%)

  67,9 mln

  3,4 tys(30.2%)

  69,6 mln

  3,5 tys(32.9%)

  75,2 mln

  3,9 tys(32.3%)

  83,8 mln

  4,5 tys(33.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,1 mln

  530(8.8%)

  15,0 mln

  724(9.8%)

  16,0 mln

  777(9.2%)

  32,9 mln

  1,6 tys(15.8%)

  22,2 mln

  1,1 tys(9.9%)

  12,4 mln

  625(5.9%)

  17,9 mln

  919(7.7%)

  26,0 mln

  1,4 tys(10.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  312,7 tys

  14,9(0.2%)

  46,6 tys

  2,2(0%)

  33,8 tys

  1,6(0%)

  28,5 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  2,0(0%)

  63,9 tys

  3,3(0%)

  18,8 mln

  1,0 tys(7.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,2 mln

  438(7.2%)

  9,5 mln

  458(6.2%)

  11,6 mln

  564(6.7%)

  12,5 mln

  616(6%)

  13,4 mln

  672(6%)

  13,3 mln

  668(6.3%)

  14,6 mln

  746(6.3%)

  17,0 mln

  913(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,3 mln

  874(14.4%)

  43,7 mln

  2,1 tys(28.6%)

  8,4 mln

  409(4.9%)

  8,5 mln

  421(4.1%)

  9,5 mln

  473(4.2%)

  9,8 mln

  496(4.6%)

  11,2 mln

  576(4.8%)

  15,9 mln

  852(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,8 mln

  848(14%)

  9,2 mln

  445(6%)

  13,4 mln

  652(7.7%)

  10,5 mln

  520(5.1%)

  12,8 mln

  639(5.7%)

  13,4 mln

  673(6.3%)

  15,8 mln

  810(6.8%)

  15,0 mln

  804(5.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  55,9(0.9%)

  1,6 mln

  78,4(1.1%)

  2,4 mln

  117(1.4%)

  13,2 mln

  650(6.3%)

  21,2 mln

  1,1 tys(9.4%)

  5,6 mln

  284(2.7%)

  12,5 mln

  640(5.4%)

  9,3 mln

  501(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,6 mln

  219(3.6%)

  4,4 mln

  211(2.9%)

  5,5 mln

  269(3.2%)

  4,7 mln

  233(2.3%)

  6,5 mln

  327(2.9%)

  4,6 mln

  234(2.2%)

  6,1 mln

  315(2.6%)

  7,2 mln

  389(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,9 mln

  184(3%)

  5,0 mln

  239(3.2%)

  4,9 mln

  240(2.9%)

  4,6 mln

  227(2.2%)

  3,8 mln

  190(1.7%)

  5,4 mln

  273(2.6%)

  5,9 mln

  301(2.5%)

  7,1 mln

  383(2.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  662,2 tys

  31,6(0.5%)

  604,8 tys

  29,2(0.4%)

  555,0 tys

  27,0(0.3%)

  874,9 tys

  43,2(0.4%)

  1,3 mln

  66,1(0.6%)

  1,0 mln

  51,9(0.5%)

  1,1 mln

  58,2(0.5%)

  5,4 mln

  291(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 mln

  88,2(1.5%)

  2,6 mln

  126(1.7%)

  1,8 mln

  88,2(1%)

  1,6 mln

  80,0(0.8%)

  1,7 mln

  86,1(0.8%)

  3,4 mln

  173(1.6%)

  1,6 mln

  82,2(0.7%)

  4,2 mln

  225(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  50,5(0.8%)

  1,1 mln

  52,4(0.7%)

  916,3 tys

  44,6(0.5%)

  1,2 mln

  57,1(0.6%)

  1,3 mln

  66,4(0.6%)

  954,9 tys

  48,1(0.5%)

  999,8 tys

  51,2(0.4%)

  1,8 mln

  94,6(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  781,8 tys

  37,3(0.6%)

  316,9 tys

  15,3(0.2%)

  195,3 tys

  9,5(0.1%)

  1,1 mln

  54,7(0.5%)

  1,1 mln

  56,1(0.5%)

  212,7 tys

  10,7(0.1%)

  341,6 tys

  17,5(0.1%)

  1,5 mln

  79,8(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,1 mln

  52,8(0.9%)

  1,3 mln

  60,5(0.8%)

  1,1 mln

  55,3(0.7%)

  1,4 mln

  71,4(0.7%)

  2,4 mln

  121(1.1%)

  1,5 mln

  75,6(0.7%)

  1 000,0 tys

  51,2(0.4%)

  1,5 mln

  77,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  92,8(1.5%)

  2,0 mln

  97,7(1.3%)

  2,1 mln

  102(1.2%)

  2,3 mln

  112(1.1%)

  2,4 mln

  119(1.1%)

  2,5 mln

  125(1.2%)

  2,4 mln

  124(1%)

  833,8 tys

  44,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  199,8 tys

  9,5(0.2%)

  371,8 tys

  17,9(0.2%)

  228,1 tys

  11,1(0.1%)

  326,7 tys

  16,1(0.2%)

  285,2 tys

  14,2(0.1%)

  759,3 tys

  38,3(0.4%)

  473,1 tys

  24,2(0.2%)

  389,8 tys

  20,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  14,4 tys

  0,7(0%)

  13,0 tys

  0,6(0%)

  14,8 tys

  0,7(0%)

  16,0 tys

  0,8(0%)

  14,5 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  0,8(0%)

  14,0 tys

  0,7(0%)

  14,0 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  234,9 tys

  11,2(0.2%)

  25,4 tys

  1,2(0%)

  6,7 tys

  0,3(0%)

  323,1 tys

  15,9(0.2%)

  272,8 tys

  13,6(0.1%)

  267,0 tys

  13,5(0.1%)

  9,4 tys

  0,5(0%)

  8,5 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  97,0 tys

  4,6(0.1%)

  40,3 tys

  1,9(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  0,5(0%)

  528

  0,0(0%)

  659

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  424

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  324

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Andrychowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Andrychowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Andrychów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Andrychowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  128,1 mln

  2,9 tys(100%)

  154,7 mln

  3,5 tys(100%)

  168,3 mln

  3,8 tys(100%)

  185,6 mln

  4,2 tys(100%)

  213,5 mln

  4,9 tys(100%)

  211,3 mln

  4,9 tys(100%)

  241,7 mln

  5,7 tys(100%)

  249,4 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,9 mln

  2,0 tys(32.7%)

  43,3 mln

  2,1 tys(28%)

  44,4 mln

  2,2 tys(26.4%)

  44,5 mln

  2,2 tys(24%)

  49,5 mln

  2,5 tys(23.2%)

  52,5 mln

  2,6 tys(24.8%)

  71,8 mln

  3,7 tys(29.7%)

  86,0 mln

  4,6 tys(34.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  50,2 mln

  2,4 tys(39.2%)

  53,7 mln

  2,6 tys(34.7%)

  56,9 mln

  2,8 tys(33.8%)

  61,8 mln

  3,1 tys(33.3%)

  65,2 mln

  3,3 tys(30.5%)

  65,8 mln

  3,3 tys(31.1%)

  73,5 mln

  3,8 tys(30.4%)

  75,4 mln

  4,0 tys(30.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,5 mln

  215(3.5%)

  5,3 mln

  254(3.4%)

  4,5 mln

  218(2.7%)

  6,3 mln

  311(3.4%)

  7,7 mln

  382(3.6%)

  6,0 mln

  305(2.9%)

  7,8 mln

  400(3.2%)

  13,1 mln

  702(5.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,1 mln

  385(6.3%)

  4,6 mln

  221(3%)

  5,1 mln

  248(3%)

  6,0 mln

  294(3.2%)

  7,1 mln

  354(3.3%)

  9,2 mln

  464(4.4%)

  10,6 mln

  542(4.4%)

  12,0 mln

  644(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,1 mln

  242(4%)

  6,6 mln

  319(4.3%)

  6,3 mln

  305(3.7%)

  5,3 mln

  263(2.9%)

  5,5 mln

  277(2.6%)

  5,8 mln

  294(2.8%)

  7,1 mln

  366(3%)

  7,1 mln

  382(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,1 mln

  624(10.2%)

  38,2 mln

  1,8 tys(24.7%)

  2,6 mln

  128(1.6%)

  2,3 mln

  115(1.3%)

  2,7 mln

  135(1.3%)

  2,8 mln

  140(1.3%)

  3,0 mln

  153(1.2%)

  6,1 mln

  328(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  476,7 tys

  22,8(0.4%)

  502,4 tys

  24,2(0.3%)

  448,6 tys

  21,8(0.3%)

  8,4 mln

  413(4.5%)

  9,7 mln

  482(4.5%)

  416,2 tys

  21,0(0.2%)

  625,5 tys

  32,0(0.3%)

  5,4 mln

  290(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  66,4 tys

  3,2(0.1%)

  147,2 tys

  7,1(0.1%)

  276,1 tys

  13,4(0.2%)

  335,8 tys

  16,6(0.2%)

  7,7 mln

  383(3.6%)

  974,3 tys

  49,1(0.5%)

  1,6 mln

  84,4(0.7%)

  3,9 mln

  207(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  538,0 tys

  25,7(0.4%)

  578,2 tys

  27,9(0.4%)

  729,6 tys

  35,5(0.4%)

  651,8 tys

  32,2(0.4%)

  545,0 tys

  27,2(0.3%)

  420,2 tys

  21,2(0.2%)

  515,2 tys

  26,4(0.2%)

  1,8 mln

  98,9(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  254,0 tys

  12,1(0.2%)

  65,9 tys

  3,2(0%)

  337,8 tys

  16,4(0.2%)

  53,4 tys

  2,6(0%)

  154,1 tys

  7,7(0.1%)

  56,8 tys

  2,9(0%)

  38,1 tys

  2,0(0%)

  834,6 tys

  44,7(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  305,2 tys

  14,6(0.2%)

  46,6 tys

  2,2(0%)

  33,8 tys

  1,6(0%)

  28,5 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  2,0(0%)

  63,9 tys

  3,3(0%)

  793,0 tys

  42,5(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  82,5(1.3%)

  116,7 tys

  5,6(0.1%)

  85,2 tys

  4,1(0.1%)

  413,7 tys

  20,4(0.2%)

  191,8 tys

  9,6(0.1%)

  553,1 tys

  27,9(0.3%)

  181,1 tys

  9,3(0.1%)

  399,5 tys

  21,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  146,4 tys

  7,0(0.1%)

  140,1 tys

  6,8(0.1%)

  137,9 tys

  6,7(0.1%)

  168,0 tys

  8,3(0.1%)

  118,6 tys

  5,9(0.1%)

  159,2 tys

  8,0(0.1%)

  189,0 tys

  9,7(0.1%)

  218,7 tys

  11,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  401,7 tys

  19,2(0.3%)

  359,5 tys

  17,3(0.2%)

  307,0 tys

  14,9(0.2%)

  285,9 tys

  14,1(0.2%)

  261,7 tys

  13,1(0.1%)

  242,5 tys

  12,2(0.1%)

  195,2 tys

  10,0(0.1%)

  190,0 tys

  10,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,0 mln

  49,5(0.8%)

  1,0 mln

  49,7(0.7%)

  1,0 mln

  49,4(0.6%)

  1,4 mln

  66,9(0.7%)

  1,1 mln

  56,3(0.5%)

  156,1 tys

  7,9(0.1%)

  117,1 tys

  6,0(0%)

  91,9 tys

  4,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,5(0%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  80,6 tys

  4,1(0%)

  27,2 tys

  1,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  50,5 tys

  2,5(0%)

  543,1 tys

  26,8(0.3%)

  32,0 tys

  1,6(0%)

  15,8 tys

  0,8(0%)

  10,6 tys

  0,5(0%)

  11,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  18,0 tys

  0,9(0%)

  9,8 tys

  0,5(0%)

  22,6 tys

  1,1(0%)

  6,9 tys

  0,3(0%)

  6,6 tys

  0,3(0%)

  7,5 tys

  0,4(0%)

  13,7 tys

  0,7(0%)

  10,9 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  234,9 tys

  11,2(0.2%)

  25,4 tys

  1,2(0%)

  6,7 tys

  0,3(0%)

  323,1 tys

  15,9(0.2%)

  272,8 tys

  13,6(0.1%)

  267,0 tys

  13,5(0.1%)

  9,4 tys

  0,5(0%)

  8,5 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  960

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Andrychów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 076 mieszkańców Andrychowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 961 kobiet oraz 2 118 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Andrychowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Andrychowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Andrychowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,4%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,9%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w Andrychowie mieściło się 9 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 839 dzieci (412 dziewczynek oraz 427 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Andrychowie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 631 dzieci (301 dziewczynek oraz 330 chłopców). Dostępne były 624 miejsca.

  18,5% mieszkańców Andrychowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 251 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 81 oddziałach uczyło się 1 682 uczniów (821 kobiet oraz 861 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Andrychowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 329 uczniów (657 kobiet oraz 672 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 115,36.

  W Andrychowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 894 uczniów (598 kobiet oraz 296 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 205 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Andrychowie placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 819 uczniów (546 kobiet oraz 273 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 250 absolwentów.

  W Andrychowie znajdują się 3 Technika, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 137 uczniów (480 kobiet oraz 657 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 181 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Andrychowie placówkę miały 3 Technika, w których w 37 oddziałach uczyło się 857 uczniów (395 kobiet oraz 462 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 194 absolwentów.

  W Andrychowie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 13 oddziałach uczyło się 318 uczniów (84 kobiety oraz 234 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,9 uczniów. 24,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Andrychowa w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 21,9% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,1%
  Małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,5%
  Małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Andrychów
  21,2%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,1%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 24,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Andrychów
  3,3%
  Małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1251 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 251,0
  Województwo
  929,0
  Polska
  927,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 39 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 839 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Andrychów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 839 Dzieci
 • 412 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 427 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 183 3 lata
 • 183
 • 189 4 lata
 • 189
 • 233 5 lata
 • 233
 • 219 6 lat
 • 219
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 92 3 lata
 • 92
 • 90 4 lata
 • 90
 • 113 5 lata
 • 113
 • 107 6 lat
 • 107
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 91 3 lata
 • 91
 • 99 4 lata
 • 99
 • 120 5 lata
 • 120
 • 112 6 lat
 • 112
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 76 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 77,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 77,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Andrychowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Andrychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  33 875-23-29
  33 875-23-29
  ul. Metalowców 8
  34-120 Andrychów
  614110
  Przedszkole nr 3 w Andrychowie
  Publiczne
  33 875-38-50
  ul. Lenartowicza 36
  34-120 Andrychów
  813728
  Przedszkole nr 1 w Andrychowie
  Publiczne
  33 875-23-71
  33 875-23-71
  ul. Floriańska 7a
  34-120 Andrychów
  613010
  Przedszkole nr 4 w Andrychowie
  Publiczne
  33 875-24-82
  ul. Włókniarzy 28
  34-120 Andrychów
  512514
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W ANDRYCHOWIE
  Publiczne
  33 875-24-54
  ul. SŁOWACKIEGO 9
  34-120 Andrychów
  512513
  Niepubliczne Przedszkole "Mały Bystrzak"
  Niepubliczne
  60 687-81-85
  ul. Słowackiego 4e
  34-120 Andrychów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP (Bł. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  33 875-34-56
  ul. Starowiejska 24
  34-120 Andrychów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Andrychów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 81 Oddziały
 • 1 682 Uczniowie
 • 821 Kobiety
  (uczniowie)
 • 861 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 220 Uczniowie w 1 klasie
 • 107 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 303 Absolwenci
 • 147 Kobiety
  (absolwenci)
 • 156 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Andrychów
  20,8
  Województwo
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 119,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 89,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 115,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Andrychów
  115,36
  Małopolskie
  95,57
  Cały kraj
  95,96
 • 114,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  114,47
  woj. małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Andrychów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Andrychów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Andrychowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Andrychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  33 875-20-82
  33 875-20-82
  ul. Włókniarzy 10a
  34-120 Andrychów
  3675170
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  33 875-22-89
  33 875-22-89
  ul. Dąbrowskiego 2
  34-120 Andrychów
  2452859
 • Szkoły ponadpodstawowe w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Andrychów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 894 Uczniowie
 • 598 Kobiety
  (uczniowie)
 • 296 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,9%
  33,1%
 • 322 Uczniowie w 1 klasie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 111 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 205 Absolwenci
 • 147 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Andrychów
  27,9
  Małopolskie
  26,8
  Polska
  26,5
 •  
 • 55,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Andrychów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 50 Oddziały
 • 1 137 Uczniowie
 • 480 Kobiety
  (uczniowie)
 • 657 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,2%
  57,8%
 • 348 Uczniowie w 1 klasie
 • 160 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 181 Absolwenci
 • 79 Kobiety
  (absolwenci)
 • 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Andrychów
  22,7
  Małopolskie
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 92,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 64,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Andrychów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 162 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,5
  woj. małopolskie
  21,6
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Andrychowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Andrychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczne
  33 875-25-03
  33 875-25-03
  ul. Ferdynanda Pachla 16
  34-120 Andrychów
  1954052
  Technikum nr 1
  Publiczne
  33 875-23-34
  33 875-23-34
  ul. Starowiejska 22a
  34-120 Andrychów
  21536-
  Technikum Nr 2 (św. Jadwigi Królowej)
  Publiczne
  33 875-31-47
  33 875-31-47
  ul. Batorego 9
  34-120 Andrychów
  10273-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (św. Jadwigi Królowej)
  Publiczna
  33 875-31-47
  33 875-31-47
  ul. Batorego 9
  34-120 Andrychów
  489-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  33 875-31-47
  33 875-31-47
  ul. Batorego 9
  34-120 Andrychów
  263-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
  Publiczna
  33 875-23-34
  33 875-23-34
  ul. Starowiejska 22a
  34-120 Andrychów
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  33 875-20-13
  33 875-31-22
  ul. Rynek 12
  34-120 Andrychów
  ---
  Niepubliczne Technikum w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  33 875-20-13
  33 875-31-22
  ul. Rynek 12
  34-120 Andrychów
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  33 875-31-47
  33 875-31-47
  ul. Stefana Batorego 9
  34-120 Andrychów
  ---
  Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  33 875-20-13
  33 845-31-22
  ul. Rynek 12
  34-120 Andrychów
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Andrychowie
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Dąbrowskiego 20
  34-120 Andrychów
  ---
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  33 875-23-34
  33 875-23-34
  ul. Starowiejska 22a
  34-120 Andrychów
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Andrychowie
  Niepubliczne
  12 633-26-06
  ul. ul. Dąbrowskiego 20
  34-120 Andrychów
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  33 875-20-13
  33 875-31-22
  ul. Rynek 12
  34-120 Andrychów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Andrychów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Andrychów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Andrychów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Andrychów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Andrychowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Andrychowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Andrychowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Andrychowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Andrychowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 400 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 29 (uczestnicy: 9 038)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 4 100)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 1 105)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 155)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 2 900)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 580)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 198)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 103)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 32)
  • taneczne: 2 (członkowie: 65)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 55)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 55)


  Według danych z 2022 w Andrychowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 000 zwiedzających, co daje 532 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Andrychowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 54 298 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 47 337 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Andrychowie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 616 członków. Zarejestrowano 602 ćwiczących (mężczyźni: 425, kobiety: 177, chłopcy do lat 18: 371, dziewczęta do lat 18: 175). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Andrychowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Andrychowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Andrychowa znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Andrychowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1955-12-30, wykaz dokumentów: 111/50/55 z 1955-12-30
  • Kościół z 1. ćw. XVIII w.dnia 1987-02-24, wykaz dokumentów: 485 z 1987-02-24
  • Pałac z 1. poł. XIX w. (ul. Krakowska 69)dnia 1987-06-08, wykaz dokumentów: 504 z 1987-06-08
  • Miasto z XVIII w.dnia 1987-09-24, wykaz dokumentów: A-518 z 1987-09-24
  • Budynek bramny z 2. poł. XIX w.dnia 1989-12-12, wykaz dokumentów: A-650 z 1989-12-12
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 1989-12-12, wykaz dokumentów: A-650 z 1989-12-12
  • Cmentarz żydowski z 2. poł. XIX w.dnia 1989-12-12, wykaz dokumentów: A-650 z 1989-12-12
 • Formy ochrony przyrody w Andrychowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Andrychowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Andrychowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-12-30, Opis granicy: ul. Gancarska 41 w odległości 5m od zabudowań mieszkalno-gospodarczych
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-04-12, Opis granicy: w odległości 5 m od muru kościelnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-04-12, Opis granicy: ul. Szewska 54

Andrychów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Andrychowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Andrychowie znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 23 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wadowickiego.

  Powiat wadowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Andrychowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Andrychowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 37,52 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  37,5
  woj. małopolskie
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,0
  Kraj
  5,0
 • 58,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  59,0
  Województwo
  76,3
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Andrychów
  0,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 157,14 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Andrychów
  157,1
  Małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Andrychowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 468,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  468,4 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Andrychów
  1,1 km
  Województwo
  2,7 km
  Polska
  5,3 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 23 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Andrychów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 52droga krajowa nr 52(Bielsko-Biała - Kozy - Bujaków - Kobiernice - Kęty - Bulowice - Andrychów - Inwałd - Wadowice - Klecza Dolna - Barwałd Dolny - Barwałd Średni - Barwałd Górny - Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Izdebnik - Biertowice - Krzywaczka - Głogoczów)
  • DW 781droga wojewódzka nr 781(Chrzanów - Płaza - Wygiełzów - Babice - Olszyny - Jankowice - Podolsze - Zator - Gierałtowice - Wieprz - Andrychów - Sułkowice - Targanice - Kocierz Moszczanicki - Łękawica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Andrychów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 117Linia kolejowa nr 117: Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna [o znaczeniu drugorzędnym] (Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Kalwaria Zebrzydowska - Barwałd Górny - Barwałd Średni - Klecza Górna - Klecza Dolna - Wadowice - Chocznia - Chocznia Górna - Inwałd -Andrychów -Andrychów Górnica - Bulowice - Zamek Bulowicki - Kęty - Kęty Podlesie - Kozy Zagroda - Kozy - Krzemionki - Bielsko-Biała Wschód - Bielsko-Biała Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Andrychowie istnieje 80 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1-go Maja

  ul. 27-go Stycznia

  Aleja Adama Wietrznego

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Beskidzka

  ul. Biała Droga

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzegi

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Emila Zegadłowicza

  ul. Fabryczna

  ul. Ferdynanda Pachla

  ul. Floriańska

  ul. Garncarska

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Biłki

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Klonowa

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Krakowska

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Legionów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Metalowców

  park Miejski

  ul. Na Wzgórzach

  ul. Niecała

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszyny

  Park Miejski im. hr. Stefana Bobrowskiego

  ul. Parkowa

  ul. Piękna

  Plac Adama Mickiewicza

  ul. Pod Skarpą

  ul. Podgórska

  ul. Polna

  ul. Powstańców Warszawy

  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyjaźni

  ul. Rodzinna

  ul. Romualda Traugutta

  Rondo Imienia Ofiar Katynia

  Rondo im. Solidarności

  Rondo im. ks. Józefa Sanaka

  Rynek

  ul. Sarnia

  ul. Solidarności

  ul. Stanisława Lenartowicza

  ul. Starowiejska

  ul. Stefana Batorego

  ul. Strefowa

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szewska

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  bulw. Taborów Romskich

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Wolfa

  ul. Tkacka

  ul. Tkacka Boczna

  ul. Topolowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wandy Malickiej

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Włókniarzy

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Żwirki i Wigury