Mordy w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Mordy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mordy to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu siedleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mordy.
 • 1 780 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 392,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1488 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WSI Tablice rejestracyjne
 • Jan Paweł Ługowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.517852.2117 Współrzędne GPS
 • 1426054 TERYT (TERC)
 • 0975747 SIMC
Herb miasta Mordy
Mordy herb

Mordy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
08-140Poczta Mordy, ul. Kilińskiego 1

Mordy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mordach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Siedlcach
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Browarna 12
08-110 Siedlce
Urząd Gminy i Miasta Mordy
(25) 641-54-02
(25) 641-51-15
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy

Mordy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Mordy jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 780, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 10 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Mord jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 2,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Mordy ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,36 na 1000 mieszkańców Mord. W 2017 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 445 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,1% zgonów w Mordach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w Mordach były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mord przypada 8.38 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mord -8. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,4% mieszkańców Mord jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mord
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 780 Liczba mieszkańców
 • 936 Kobiety
 • 844 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mord
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Mordy
  40,1 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mordy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mord
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,6%
  Województwo
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 37,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,0%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Mordy
  10,1%
  Województwo
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,2%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mordach w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Mordy
  5,6
  Województwo
  5,1
  Kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,1
  woj. mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mordach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,36 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Mordy
  3,4
  Mazowieckie
  0,9
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mordach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mordach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mordach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mordach w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 14,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,0
  woj. mazowieckie
  11,5
  Cały kraj
  10,5
 • 50,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  50,1
  Mazowieckie
  48,2
  Polska
  44,2
 • 9.29 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.29
 • 50.52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.52
 • 123.05 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 123.05
 • 97.35 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 97.35
 • 42.47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42.47
 • 6.06 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.06
 • 3 445 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 367 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 521 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 445 g
  woj. mazowieckie
  3 405 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 99 Waga 4000g - 4499g
 • 99
 • 335 Waga 3500g - 3999g
 • 335
 • 346 Waga 3000g - 3499g
 • 346
 • 123 Waga 2500g - 2999g
 • 123
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,64 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,64
  Województwo
  1,57
  Cała Polska
  1,45
 • 0,81 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Mordy
  0,81
  Mazowieckie
  0,76
  Kraj
  0,71
 • 1,05 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,05
  Województwo
  1,08
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Mordach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 Zgony
 • 3 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 20,0%
  80,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  Województwo
  10,2
  Polska
  10,1
 • 92,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Mordy
  92,9
  Mazowieckie
  92,1
  Polska
  101,5
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,4
  woj. mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Mordy
  3,0
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siedleckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,8%
  woj. mazowieckie
  45,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,6%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Kraj
  26,7%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  8,5%
  Polska
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  74,2
  Kraj
  74,3
 • 223,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  223,1
  woj. mazowieckie
  275,0
  Kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Cała Polska
  261,6
 • 514,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 523,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 506,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Mordy
  514,9
  Mazowieckie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 83,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  83,5
  Województwo
  92,2
  Cała Polska
  87,7
 • 34,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,6
  Województwo
  35,2
  Cała Polska
  31,8
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Mordy
  2,5
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mordach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mordy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mordy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Mordach oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mordach to 665 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mordach to 4,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Mordach to 90,70 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 77,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,63% mieszkań posiada łazienkę, 67,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 665 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 373,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  373,80
  Mazowieckie
  415,20
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 73,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,40 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,50 m2
  woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,92
  Województwo
  3,63
  Cała Polska
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Mordy
  2,68
  Województwo
  2,41
  Cały kraj
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  Mazowieckie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,69
  Województwo
  6,92
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 14 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,67
  Mazowieckie
  3,55
  Polska
  3,91
 • 7,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  7,87
  Województwo
  24,57
  Cała Polska
  18,14
 • 272 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 90,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Mordy
  90,7 m2
  Mazowieckie
  84,7 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  woj. mazowieckie
  0,59 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 77,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  77,89%
  Mazowieckie
  95,77%
  Polska
  96,79%
 • 75,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  75,04%
  woj. mazowieckie
  93,42%
  Kraj
  93,66%
 • 72,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  72,63%
  Mazowieckie
  91,38%
  Cała Polska
  91,31%
 • 67,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  67,07%
  Województwo
  86,29%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  57,68%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Mordy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Mordach na 1000 mieszkańców pracuje 147 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 69,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mordach wynosiło w 2017 roku 6,8% (8,8% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mordach wynosiło 3 522,32 PLN, co odpowiada 77.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mord 148 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 37 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -111.

  57,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Mord pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,7% w przemyśle i budownictwie, a 9,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  147,0
  Mazowieckie
  305,0
  Polska
  247,0
 • 6,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,8% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,8%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mordach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mordach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mordach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 522 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 522 PLN
  Mazowieckie
  5 524 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mordach w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 148 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -111 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 57,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 56,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Przemysł i budownictwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,5% Pozostałe
 • 21,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mordach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 262 Pracujący ogółem
 • 181 Kobiety
 • 81 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mordy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  57,7
  Mazowieckie
  66,4
  Cała Polska
  63,4
 • 29,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mordy
  29,5
  Mazowieckie
  35,0
  Cała Polska
  34,0
 • 104,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mordy
  104,7
  woj. mazowieckie
  111,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mordy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Mordach w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 137 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 95 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (17) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (7) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (13) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mordach najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (126) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,3% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (35) podmiotów, a 67,2% (92) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mordach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.9%) oraz Budownictwo (15.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 137 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35 Przemysł i budownictwo
 • 92 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w Mordach w 2017 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Mordach w 2017 roku
 • 95 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 126 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 126
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 137 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 137
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 95 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 17 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 17
 • 15 Budownictwo
 • 15
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mordy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Mordach stwierdzono szacunkowo 15 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,18 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mordach wynosi 74,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mord najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,56 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 3,00 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,30 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,91 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mord.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 15
 • 8 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 8,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  8,18
  Województwo
  19,35
  Polska
  19,62
 • 4,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  4,56
  Województwo
  13,22
  Cały kraj
  12,07
 • 0,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  0,91
  woj. mazowieckie
  3,63
  Polska
  4,94
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,30
  Województwo
  1,78
  Cała Polska
  1,78
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,38
  woj. mazowieckie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 3,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,00
  Województwo
  10,51
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Mazowieckie
  60%
  Polska
  72%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  60%
  woj. mazowieckie
  49%
  Polska
  60%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Mordy
  69%
  Województwo
  74%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Mordy
  100%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  woj. mazowieckie
  84%
  Kraj
  84%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  36%
  Mazowieckie
  37%
  Cały kraj
  52%

Mordy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Mord wyniosła w 2016 roku 21,1 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Mord - 34.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (33.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,7 mln złotych, czyli 7,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mord wyniosła w 2016 roku 21,6 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.1%). W budżecie Mord wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 380 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,6 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Mordach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,3 mln

  2,8 tys(100%)

  15,9 mln

  2,6 tys(100%)

  14,4 mln

  2,3 tys(100%)

  15,5 mln

  2,5 tys(100%)

  15,6 mln

  2,5 tys(100%)

  15,3 mln

  2,5 tys(100%)

  15,9 mln

  2,6 tys(100%)

  21,1 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  1,5 tys(16.2%)

  2,9 mln

  1,6 tys(18.4%)

  3,1 mln

  1,7 tys(21.3%)

  3,0 mln

  1,6 tys(19.2%)

  3,0 mln

  1,7 tys(19.3%)

  3,1 mln

  1,7 tys(20.3%)

  3,1 mln

  1,7 tys(19.7%)

  7,2 mln

  4,0 tys(34.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,5 mln

  3,0 tys(32%)

  5,9 mln

  3,2 tys(37%)

  6,4 mln

  3,5 tys(44.6%)

  7,0 mln

  3,8 tys(45.3%)

  7,1 mln

  3,9 tys(45.8%)

  7,3 mln

  4,1 tys(47.8%)

  7,0 mln

  3,9 tys(44.1%)

  7,1 mln

  4,0 tys(33.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  1,3 tys(14%)

  1,7 mln

  931(10.8%)

  1,8 mln

  1,0 tys(12.8%)

  1,8 mln

  1,0 tys(11.9%)

  2,0 mln

  1,1 tys(12.6%)

  1,9 mln

  1,1 tys(12.7%)

  2,2 mln

  1,2 tys(13.6%)

  2,6 mln

  1,5 tys(12.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  1,0 tys(10.7%)

  1,5 mln

  794(9.2%)

  296,0 tys

  161(2.1%)

  396,0 tys

  216(2.6%)

  634,5 tys

  349(4.1%)

  488,6 tys

  272(3.2%)

  645,2 tys

  358(4.1%)

  1,4 mln

  771(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,8 mln

  1,6 tys(16.4%)

  2,4 mln

  1,3 tys(15.3%)

  716,2 tys

  390(5%)

  703,5 tys

  384(4.5%)

  916,0 tys

  504(5.9%)

  610,0 tys

  339(4%)

  904,0 tys

  501(5.7%)

  1,1 mln

  638(5.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  335,3 tys

  184(1.9%)

  334,5 tys

  181(2.1%)

  400,1 tys

  218(2.8%)

  335,5 tys

  183(2.2%)

  475,2 tys

  261(3%)

  641,7 tys

  357(4.2%)

  865,9 tys

  480(5.4%)

  612,1 tys

  344(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  307,8 tys

  169(1.8%)

  306,0 tys

  166(1.9%)

  685,5 tys

  374(4.8%)

  665,4 tys

  363(4.3%)

  623,1 tys

  343(4%)

  346,1 tys

  193(2.3%)

  433,5 tys

  240(2.7%)

  401,5 tys

  226(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  283,6 tys

  156(1.6%)

  289,3 tys

  157(1.8%)

  315,6 tys

  172(2.2%)

  322,2 tys

  176(2.1%)

  367,2 tys

  202(2.4%)

  320,3 tys

  178(2.1%)

  267,1 tys

  148(1.7%)

  283,9 tys

  160(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  80,6 tys

  44,3(0.5%)

  94,8 tys

  51,4(0.6%)

  92,9 tys

  50,6(0.6%)

  732,8 tys

  400(4.7%)

  132,9 tys

  73,0(0.9%)

  120,7 tys

  67,2(0.8%)

  99,1 tys

  54,9(0.6%)

  111,7 tys

  62,8(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,3 tys

  1,2(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  117,1 tys

  64,9(0.7%)

  60,1 tys

  33,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  136,4 tys

  74,9(0.8%)

  285,2 tys

  155(1.8%)

  258,6 tys

  141(1.8%)

  212,5 tys

  116(1.4%)

  153,0 tys

  84,1(1%)

  137,4 tys

  76,5(0.9%)

  72,0 tys

  39,9(0.5%)

  48,0 tys

  27,0(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  617,2 tys

  339(3.6%)

  37,8 tys

  20,5(0.2%)

  58,1 tys

  31,7(0.4%)

  70,2 tys

  38,3(0.5%)

  39,6 tys

  21,8(0.3%)

  34,6 tys

  19,3(0.2%)

  49,8 tys

  27,6(0.3%)

  46,0 tys

  25,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  46,9 tys

  25,8(0.3%)

  40,7 tys

  22,1(0.3%)

  102,6 tys

  56,0(0.7%)

  63,1 tys

  34,4(0.4%)

  40,2 tys

  22,1(0.3%)

  36,2 tys

  20,2(0.2%)

  25,0 tys

  13,9(0.2%)

  36,2 tys

  20,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  20,4 tys

  11,2(0.1%)

  24,9 tys

  13,5(0.2%)

  31,9 tys

  17,4(0.2%)

  30,6 tys

  16,7(0.2%)

  18,0 tys

  9,9(0.1%)

  28,6 tys

  15,9(0.2%)

  26,8 tys

  14,9(0.2%)

  31,2 tys

  17,5(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  349

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  6,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,3 tys

  7,3(0.1%)

  55,7 tys

  30,2(0.3%)

  16,6 tys

  9,1(0.1%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  63,9 tys

  35,6(0.4%)

  61,4 tys

  34,0(0.4%)

  5,1 tys

  2,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  7,5(0.1%)

  22,2 tys

  12,1(0.2%)

  38,0 tys

  20,8(0.2%)

  8,0 tys

  4,4(0.1%)

  19,2 tys

  10,7(0.1%)

  15,8 tys

  8,8(0.1%)

  4,3 tys

  2,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,7 tys

  40,2(0.5%)

  73,5 tys

  40,1(0.5%)

  79,7 tys

  43,8(0.5%)

  74,1 tys

  41,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  2,4(0%)

  9,7 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mordach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,2 mln

  2,3 tys(100%)

  14,8 mln

  2,4 tys(100%)

  15,0 mln

  2,4 tys(100%)

  16,8 mln

  2,7 tys(100%)

  16,1 mln

  2,6 tys(100%)

  16,3 mln

  2,7 tys(100%)

  16,8 mln

  2,8 tys(100%)

  21,6 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  4,3 tys(54.7%)

  7,8 mln

  4,2 tys(52.5%)

  7,8 mln

  4,3 tys(52%)

  8,6 mln

  4,7 tys(51.3%)

  8,4 mln

  4,6 tys(52.2%)

  7,8 mln

  4,3 tys(48%)

  8,3 mln

  4,6 tys(49.5%)

  8,5 mln

  4,8 tys(39.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  1,3 tys(16.8%)

  2,4 mln

  1,3 tys(16.3%)

  2,5 mln

  1,4 tys(16.9%)

  2,4 mln

  1,3 tys(14.3%)

  2,4 mln

  1,3 tys(14.7%)

  2,4 mln

  1,3 tys(14.9%)

  2,4 mln

  1,3 tys(14.1%)

  6,4 mln

  3,6 tys(29.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,8 mln

  1,5 tys(19.8%)

  2,9 mln

  1,6 tys(19.5%)

  3,1 mln

  1,7 tys(21%)

  3,6 mln

  2,0 tys(21.6%)

  3,7 mln

  2,0 tys(23%)

  3,7 mln

  2,0 tys(22.5%)

  4,0 mln

  2,2 tys(23.5%)

  4,5 mln

  2,6 tys(21.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  489,5 tys

  269(3.4%)

  457,0 tys

  248(3.1%)

  503,7 tys

  275(3.4%)

  525,5 tys

  287(3.1%)

  634,4 tys

  349(3.9%)

  831,8 tys

  463(5.1%)

  667,9 tys

  370(4%)

  685,2 tys

  385(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  81,8 tys

  44,9(0.6%)

  80,2 tys

  43,5(0.5%)

  262,2 tys

  143(1.7%)

  462,6 tys

  252(2.8%)

  345,8 tys

  190(2.1%)

  510,6 tys

  284(3.1%)

  418,4 tys

  232(2.5%)

  479,4 tys

  269(2.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,8 tys

  3,2(0%)

  58,7 tys

  31,8(0.4%)

  30,4 tys

  16,6(0.2%)

  23,9 tys

  13,0(0.1%)

  22,6 tys

  12,4(0.1%)

  419,3 tys

  233(2.6%)

  662,0 tys

  367(3.9%)

  383,0 tys

  215(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  153,8 tys

  84,5(1.1%)

  196,0 tys

  106(1.3%)

  300,3 tys

  164(2%)

  292,4 tys

  160(1.7%)

  212,4 tys

  117(1.3%)

  335,0 tys

  186(2.1%)

  214,6 tys

  119(1.3%)

  380,9 tys

  214(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  77,4 tys

  42,5(0.5%)

  114,1 tys

  61,9(0.8%)

  105,3 tys

  57,4(0.7%)

  78,5 tys

  42,8(0.5%)

  44,8 tys

  24,6(0.3%)

  55,5 tys

  30,9(0.3%)

  58,3 tys

  32,3(0.3%)

  87,5 tys

  49,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  112,1 tys

  61,6(0.8%)

  104,6 tys

  56,8(0.7%)

  89,8 tys

  49,0(0.6%)

  90,9 tys

  49,6(0.5%)

  127,9 tys

  70,3(0.8%)

  89,7 tys

  49,9(0.6%)

  60,5 tys

  33,5(0.4%)

  47,9 tys

  26,9(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  5,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,6 tys

  8,0(0.1%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  300

  0,2(0%)

  430,2 tys

  235(2.6%)

  201

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  2,9(0%)

  8,1 tys

  4,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,3 tys

  7,3(0.1%)

  55,7 tys

  30,2(0.4%)

  16,6 tys

  9,1(0.1%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  63,9 tys

  35,6(0.4%)

  61,4 tys

  34,0(0.4%)

  5,1 tys

  2,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  19,1(0.2%)

  4,8 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  8,3(0.1%)

  4,3 tys

  2,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153,6 tys

  83,7(1%)

  139,5 tys

  76,1(0.8%)

  160,5 tys

  88,2(1%)

  1,7 tys

  0,9(0%)

  3,7 tys

  2,1(0%)

  2,9 tys

  1,6(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  386

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,1 tys

  36,0(0.4%)

  67,2 tys

  36,6(0.4%)

  71,7 tys

  39,4(0.4%)

  65,0 tys

  36,2(0.4%)

  2,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  120

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  288,8 tys

  159(2%)

  670,5 tys

  364(4.5%)

  500

  0,3(0%)

  4,5 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122

  0,1(0%)

  6,3 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mordy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 433 mieszkańców Mord jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 223 kobiet oraz 210 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 13,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,3% mieszkańców Mord, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,9% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Mord mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mordach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,2%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,9%) oraz podstawowe ukończone (27,6%).

  14,8% mieszkańców Mord w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 643 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,42 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 204,27.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,8% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 239,22.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,6% mieszkańców Mord w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 30,0% mężczyzn).

 • 10,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,5%
  Mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Mordy
  25,5%
  Województwo
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 28,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,3%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 1,9% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Mordy
  11,1%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  13,1%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,3%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Kraj
  22,9%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,2%
  Województwo
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Mordy
  27,9%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Mordy
  3,6%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 4,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1643 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 643,0
  woj. mazowieckie
  880,0
  Kraj
  811,0
 • 0,42 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,42
  Mazowieckie
  0,95
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mordach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Mordach
  Publiczne
  25 641-54-40
  25 641-54-40
  ul. Kilińskiego 13
  08-140 Mordy
  4100-
 • Szkoły podstawowe w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 204,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  204,27
  Województwo
  100,57
  Polska
  96,62
 • 200,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Mordy
  200,00
  woj. mazowieckie
  95,87
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mordy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mordy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mordach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Waleriana Łukasińskiego w Mordach (Walerian Łukasiński)
  Publiczna
  25 641-54-40
  25 641-53-71
  ul. Kilińskiego 13
  08-140 Mordy
  13257-
 • Szkoły gimnazjalne w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 239,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Mordy
  239,22
  woj. mazowieckie
  105,11
  Kraj
  100,01
 • 227,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Mordy
  227,45
  woj. mazowieckie
  95,78
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Mordy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Mordy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Mordach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 w Mordach
  Publiczne
  25 641-54-38
  ul. Kilińskiego 16
  08-140 Mordy
  612318
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Mordy
  24,0
  Województwo
  20,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Mordach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Policealna w Mordach
  Publiczna
  25 641-54-67
  25 641-57-05
  ul. 3 Maja 2
  08-140 Mordy
  378-
  Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
  Publiczne
  25 641-54-67
  25 641-57-05
  ul. 3 Maja 2
  08-140 Mordy
  114-
 • Edukacyjne grupy wieku w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mordy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mordy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mordy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mordy - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mordach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mordach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mordach
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Mordach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Mordach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 134 (uczestnicy: 13 920)
  • seanse filmowe: 26 (uczestnicy: 390)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 4 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 4 650)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 525)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 380)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 265)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 1 860)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 110)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 26 (uczestnicy: 410)
  • inne: 6 (uczestnicy: 630)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 295)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 45)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 15)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 130)
  • inne: 6 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 18)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 18)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 172)
  • teatralne: 6 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 2)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Mordach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 844 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 595 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Mordach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 26 członków. Zarejestrowano 26 ćwiczących (mężczyźni: 26, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 12, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mordach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mordach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mord znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mordach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1738 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5)dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 404/62 z 1962-03-19
  • Kaplica z 2. poł. XVIII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 404/62 z 1962-03-19
  • Dzwonnica z 2. ćw. XVIII w. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5)dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 404/62 z 1962-03-19
  • Kaplica z poł. XIX w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 405/62 z 1962-03-19
  • Pałac z 1. poł. XVIII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19
  • Brama z XVIII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19
  • Park z 1. poł. XVII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19
  • Zespół - pałac z XVIII w. (ul. Parkowa 2a)dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19; A-57 z 2000-07-13
  • Oficyna mieszkalna z XVIII w.dnia 2000-07-13, wykaz dokumentów: A-57 z 2000-07-13; A-961 z 2010-09-30
  • Plebania z 1911 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3)dnia 2012-06-25, wykaz dokumentów: A-1084 z 2012-06-25
  • Organistówka z 2. poł. XVIII w. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7)dnia 2012-06-28, wykaz dokumentów: A-1085 z 2012-06-28
  • Dworzec z 1906 r.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
  • Wieża ciśnień z pocz. XX w.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
  • Zespół - dworzec z 1906 r.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
 • Formy ochrony przyrody w Mordach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mord znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mordach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Liwca - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 27431.51 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Siedlce leśnictwo Mordy oddz. 7 a obok leśniczówki Pucharka

Mordy - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Mordy i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siedleckiego.

Powiat siedlecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mordy przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 698droga wojewódzka nr 698(Siedlce - Stok Lacki - Pruszyn-Pieńki - Wyczółki - Mordy - Głuchów - Wojnów - Łosice - Chotycze - Łuzki - Rudka - Stara Kornica - Wólka Nosowska - Konstantynów - Stary Pawłów - Janów Podlaski - Werchlis - Błonie - Zaczopki - Pratulin - Bohukały - Krzyczew - Neple - Kukuryki - Lechuty Małe - Łobaczew Duży - Terespol)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mordy przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 31Linia kolejowa nr 31: Siedlce - Siemianówka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Siedlce - Stok Lacki - Krzymosze -Mordy -Mordy Miasto - Cierpigórz - Niemojki - Patków - Platerów - Sarnaki - Fronołów - Siemiatycze - Sycze - Nurzec - Nowy Nurzec - Borowiki - Czeremcha - Dobrowoda - Policzna - Witowo - Orzeszkowo - Hajnówka - Nowosady - Gnilec - Narewka - Siemianówka - Cisówka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mordach istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Cmentarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Gliniana

  ul. Jagodowa

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Malinowa

  ul. Morelowa

  ul. Narutowicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Olędzka

  ul. Parkowa

  Plac Zwycięstwa

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Pusta

  ul. Sienkiewicza

  ul. Składowa

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Wiśniowa

  ul. ks. Brzóski

  ul. ks. Skorupki

  ul. Żwirki i Wigury