Mordy w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Mordy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mordy to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu siedleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mordy.
 • 1 691 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 372,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1488 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WSI Tablice rejestracyjne
 • Jan Paweł Ługowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.517852.2117 Współrzędne GPS
 • 1426054 TERYT (TERC)
 • 0975747 SIMC
Herb miasta Mordy
Mordy herb

Mordy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
08-140Poczta Mordy, ul. Kilińskiego 1

Mordy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mordach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Siedlcach
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Browarna 12
08-110 Siedlce
Urząd Gminy i Miasta Mordy
(25) 641-54-02
(25) 641-51-15
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy

Mordy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Mordy jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 691, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mord zawarli w 2021 roku 11 małżeństw, co odpowiada 6,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Mord jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Mordy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,94 na 1000 mieszkańców Mord. W 2021 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 435 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,9% zgonów w Mordach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,0% zgonów w Mordach były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mord przypada 14.09 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mord -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców Mord jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mord
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 691 Liczba mieszkańców
 • 896 Kobiety
 • 795 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mord
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,9 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mordy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mord
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mordy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mordy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mordy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Mordy
  4,4%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mordach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  6,5
  Mazowieckie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Mordy
  1,1
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mordach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,9
  Województwo
  -3,6
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mordach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mordach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mordach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mordach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Mordy
  11,2
  Mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,7
 • 45,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  45,9
  woj. mazowieckie
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 107 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 435 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 350 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 513 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 435 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 291 Waga 3500g - 3999g
 • 291
 • 303 Waga 3000g - 3499g
 • 303
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Mordy
  1,52
  woj. mazowieckie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,73
  Mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Mordach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,7%
  58,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Mordy
  14,1
  Mazowieckie
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 136,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  136,8
  Mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  7,0
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Mordy
  4,1
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siedleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  26,9%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 15,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  15,0%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  Mazowieckie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 234 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 218,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  218,5
  Mazowieckie
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 392,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 411,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 373,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  392,2
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 47,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  47,7
  woj. mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 22,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,4
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Mordy
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mordach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mordy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mordy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Mordach oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mordach to 672 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 393 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mordach to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Mordach to 154,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 78,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,92% mieszkań posiada łazienkę, 67,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,68% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siedleckiego.

  Powiat siedlecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 672 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 393,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  393,00
  Mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  74,10 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,10 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,94
  Województwo
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Mordy
  2,54
  Mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Mazowieckie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Mordy
  1,77
  Mazowieckie
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Województwo
  3,74
  Polska
  3,90
 • 10,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Mordy
  10,64
  Mazowieckie
  30,65
  Cała Polska
  24,07
 • 464 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 154,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  154,7 m2
  Województwo
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Mordy
  0,27 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 78,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  78,13%
  Mazowieckie
  96,09%
  Cały kraj
  96,97%
 • 75,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Mordy
  75,30%
  woj. mazowieckie
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 72,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  72,92%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Cała Polska
  91,78%
 • 67,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  67,41%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 2,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Mordy
  2,68%
  Województwo
  58,44%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Mordy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mordach na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mordach wynosiło w 2021 roku 5,7% (5,3% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mordach wynosiło 4 861,68 PLN, co odpowiada 81.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mord 148 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 37 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -111.

  56,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Mord pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  151,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Polska
  257,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,3% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Miasto
  5,7%
  woj. mazowieckie
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mordach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mordach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mordach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 862 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 862 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mordach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 148 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -111 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 56,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,4% Przemysł i budownictwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,0% Pozostałe
 • 21,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mordach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 256 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mordach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mordy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,6
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 37,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mordy
  37,0
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 129,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mordy
  129,5
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mordy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mordach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 141 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 95 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 4 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (17) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (5) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (13) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mordach najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (135) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,4% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (35) podmiotów, a 68,8% (97) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mordach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (15.8%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (14.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 141 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35 Przemysł i budownictwo
 • 97 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Mordach w 2021 roku
 • 4 Podmioty wyrejestrowane w Mordach w 2021 roku
 • 95 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 135 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 135
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 141 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 141
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 95 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 15 Budownictwo
 • 15
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 14 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 14
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mordy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Mordach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mordach wynosi 74,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mord najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,54 (wykrywalność 54%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,14 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,45 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,32 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mord.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 11,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,61
  Mazowieckie
  22,31
  Cała Polska
  21,51
 • 5,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  5,14
  woj. mazowieckie
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 3,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,32
  woj. mazowieckie
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 2,45 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  2,45
  woj. mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,85
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  0,20
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  5,54
  woj. mazowieckie
  11,83
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Mordy
  74%
  Mazowieckie
  64%
  Cała Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Mordy
  65%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  86%
  Polska
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Mordy
  54%
  Mazowieckie
  41%
  Cała Polska
  53%

Mordy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Mord wyniosła w 2021 roku 28,4 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Mord - 30.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mord wyniosła w 2021 roku 32,7 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (4.7%). W budżecie Mord wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 600 złotych na mieszkańca (10,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,2%.
 • Wydatki budżetu w Mordach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,3 mln

  2,5 tys(100%)

  15,9 mln

  2,6 tys(100%)

  21,1 mln

  3,5 tys(100%)

  25,6 mln

  4,3 tys(100%)

  29,8 mln

  5,1 tys(100%)

  25,3 mln

  4,4 tys(100%)

  27,0 mln

  4,7 tys(100%)

  28,4 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,3 mln

  4,1 tys(47.8%)

  7,0 mln

  3,9 tys(44.1%)

  7,1 mln

  4,0 tys(33.6%)

  7,1 mln

  4,0 tys(27.6%)

  7,3 mln

  4,1 tys(24.4%)

  8,0 mln

  4,5 tys(31.4%)

  8,3 mln

  4,9 tys(30.8%)

  8,6 mln

  5,1 tys(30.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  488,6 tys

  272(3.2%)

  645,2 tys

  358(4.1%)

  1,4 mln

  771(6.5%)

  4,0 mln

  2,2 tys(15.6%)

  6,1 mln

  3,4 tys(20.4%)

  1,7 mln

  951(6.6%)

  1,3 mln

  741(4.7%)

  3,1 mln

  1,8 tys(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  1,1 tys(12.7%)

  2,2 mln

  1,2 tys(13.6%)

  2,6 mln

  1,5 tys(12.5%)

  2,6 mln

  1,5 tys(10.4%)

  2,8 mln

  1,6 tys(9.4%)

  3,1 mln

  1,8 tys(12.4%)

  3,2 mln

  1,9 tys(11.8%)

  3,1 mln

  1,8 tys(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  641,7 tys

  357(4.2%)

  865,9 tys

  480(5.4%)

  612,1 tys

  344(2.9%)

  979,0 tys

  550(3.8%)

  3,1 mln

  1,7 tys(10.2%)

  953,9 tys

  545(3.8%)

  1,8 mln

  1,0 tys(6.6%)

  1,5 mln

  876(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  346,1 tys

  193(2.3%)

  433,5 tys

  240(2.7%)

  401,5 tys

  226(1.9%)

  514,0 tys

  289(2%)

  736,2 tys

  411(2.5%)

  751,0 tys

  429(3%)

  1,3 mln

  776(4.9%)

  1,4 mln

  847(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,7 tys(20.3%)

  3,1 mln

  1,7 tys(19.7%)

  7,2 mln

  4,0 tys(34.2%)

  992,9 tys

  558(3.9%)

  1,0 mln

  576(3.5%)

  1,0 mln

  594(4.1%)

  971,5 tys

  568(3.6%)

  999,3 tys

  591(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  610,0 tys

  339(4%)

  904,0 tys

  501(5.7%)

  1,1 mln

  638(5.4%)

  1,5 mln

  859(6%)

  703,8 tys

  393(2.4%)

  950,6 tys

  543(3.8%)

  954,7 tys

  558(3.5%)

  979,3 tys

  579(3.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  120,7 tys

  67,2(0.8%)

  99,1 tys

  54,9(0.6%)

  111,7 tys

  62,8(0.5%)

  225,9 tys

  127(0.9%)

  538,3 tys

  300(1.8%)

  653,0 tys

  373(2.6%)

  256,3 tys

  150(0.9%)

  181,9 tys

  108(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  320,3 tys

  178(2.1%)

  267,1 tys

  148(1.7%)

  283,9 tys

  160(1.3%)

  263,1 tys

  148(1%)

  202,5 tys

  113(0.7%)

  210,7 tys

  120(0.8%)

  205,8 tys

  120(0.8%)

  134,7 tys

  79,7(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  34,6 tys

  19,3(0.2%)

  49,8 tys

  27,6(0.3%)

  46,0 tys

  25,9(0.2%)

  47,2 tys

  26,5(0.2%)

  47,4 tys

  26,4(0.2%)

  73,3 tys

  41,9(0.3%)

  44,2 tys

  25,8(0.2%)

  74,0 tys

  43,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  28,6 tys

  15,9(0.2%)

  26,8 tys

  14,9(0.2%)

  31,2 tys

  17,5(0.1%)

  26,3 tys

  14,8(0.1%)

  73,2 tys

  40,8(0.2%)

  30,6 tys

  17,5(0.1%)

  42,0 tys

  24,6(0.2%)

  52,7 tys

  31,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  137,4 tys

  76,5(0.9%)

  72,0 tys

  39,9(0.5%)

  48,0 tys

  27,0(0.2%)

  44,9 tys

  25,2(0.2%)

  57,8 tys

  32,2(0.2%)

  94,6 tys

  54,1(0.4%)

  58,6 tys

  34,3(0.2%)

  42,2 tys

  24,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  36,2 tys

  20,2(0.2%)

  25,0 tys

  13,9(0.2%)

  36,2 tys

  20,3(0.2%)

  43,2 tys

  24,3(0.2%)

  202,5 tys

  113(0.7%)

  119,0 tys

  68,0(0.5%)

  59,0 tys

  34,5(0.2%)

  30,0 tys

  17,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,2 tys

  10,7(0.1%)

  15,8 tys

  8,8(0.1%)

  4,3 tys

  2,4(0%)

  3,8 tys

  2,1(0%)

  10,6 tys

  5,9(0%)

  21,4 tys

  12,3(0.1%)

  738

  0,4(0%)

  12,5 tys

  7,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,5 tys

  0,9(0%)

  117,1 tys

  64,9(0.7%)

  60,1 tys

  33,8(0.3%)

  22,6 tys

  12,7(0.1%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,9 tys

  35,6(0.4%)

  61,4 tys

  34,0(0.4%)

  5,1 tys

  2,9(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  71,4 tys

  39,8(0.2%)

  59,9 tys

  34,2(0.2%)

  58,6 tys

  34,3(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  74,1 tys

  41,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  349

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,3 tys

  2,4(0%)

  9,7 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mordach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,3 mln

  2,7 tys(100%)

  16,8 mln

  2,8 tys(100%)

  21,6 mln

  3,6 tys(100%)

  24,6 mln

  4,2 tys(100%)

  26,8 mln

  4,6 tys(100%)

  25,8 mln

  4,4 tys(100%)

  28,2 mln

  4,9 tys(100%)

  32,7 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  4,3 tys(48%)

  8,3 mln

  4,6 tys(49.5%)

  8,5 mln

  4,8 tys(39.3%)

  9,3 mln

  5,2 tys(37.6%)

  8,4 mln

  4,7 tys(31.5%)

  8,8 mln

  5,0 tys(34.1%)

  10,3 mln

  6,0 tys(36.6%)

  13,5 mln

  8,0 tys(41.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,7 mln

  2,0 tys(22.5%)

  4,0 mln

  2,2 tys(23.5%)

  4,5 mln

  2,6 tys(21.1%)

  4,8 mln

  2,7 tys(19.4%)

  5,4 mln

  3,0 tys(20.2%)

  6,0 mln

  3,4 tys(23.1%)

  5,9 mln

  3,4 tys(20.9%)

  6,3 mln

  3,7 tys(19.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  122

  0,1(0%)

  6,3 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  593(4.3%)

  3,5 mln

  1,9 tys(12.9%)

  509,1 tys

  291(2%)

  58,5 tys

  34,2(0.2%)

  1,5 mln

  908(4.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  419,3 tys

  233(2.6%)

  662,0 tys

  367(3.9%)

  383,0 tys

  215(1.8%)

  396,7 tys

  223(1.6%)

  420,1 tys

  234(1.6%)

  514,0 tys

  294(2%)

  902,8 tys

  528(3.2%)

  1,0 mln

  595(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  831,8 tys

  463(5.1%)

  667,9 tys

  370(4%)

  685,2 tys

  385(3.2%)

  695,1 tys

  391(2.8%)

  688,6 tys

  384(2.6%)

  881,1 tys

  503(3.4%)

  936,0 tys

  547(3.3%)

  961,1 tys

  568(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  510,6 tys

  284(3.1%)

  418,4 tys

  232(2.5%)

  479,4 tys

  269(2.2%)

  462,0 tys

  260(1.9%)

  442,0 tys

  246(1.6%)

  543,2 tys

  310(2.1%)

  501,3 tys

  293(1.8%)

  550,3 tys

  325(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  1,3 tys(14.9%)

  2,4 mln

  1,3 tys(14.1%)

  6,4 mln

  3,6 tys(29.9%)

  351,2 tys

  197(1.4%)

  357,8 tys

  200(1.3%)

  400,5 tys

  229(1.6%)

  339,2 tys

  198(1.2%)

  328,7 tys

  194(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  335,0 tys

  186(2.1%)

  214,6 tys

  119(1.3%)

  380,9 tys

  214(1.8%)

  367,6 tys

  207(1.5%)

  198,4 tys

  111(0.7%)

  164,2 tys

  93,8(0.6%)

  264,0 tys

  154(0.9%)

  143,5 tys

  84,9(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 tys

  0,9(0%)

  3,7 tys

  2,1(0%)

  2,9 tys

  1,6(0%)

  1 000

  0,6(0%)

  10,5 tys

  5,9(0%)

  41,2 tys

  23,5(0.2%)

  236,5 tys

  138(0.8%)

  96,7 tys

  57,2(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  55,5 tys

  30,9(0.3%)

  58,3 tys

  32,3(0.3%)

  87,5 tys

  49,2(0.4%)

  71,3 tys

  40,1(0.3%)

  79,7 tys

  44,4(0.3%)

  142,4 tys

  81,4(0.6%)

  174,0 tys

  102(0.6%)

  87,1 tys

  51,5(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  2,9(0%)

  8,1 tys

  4,6(0%)

  37,1 tys

  20,9(0.2%)

  204,0 tys

  114(0.8%)

  149,4 tys

  85,4(0.6%)

  50,0 tys

  29,2(0.2%)

  34,1 tys

  20,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  89,7 tys

  49,9(0.6%)

  60,5 tys

  33,5(0.4%)

  47,9 tys

  26,9(0.2%)

  47,4 tys

  26,6(0.2%)

  42,4 tys

  23,7(0.2%)

  37,8 tys

  21,6(0.1%)

  31,7 tys

  18,5(0.1%)

  28,3 tys

  16,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  15,7 tys

  9,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,9 tys

  35,6(0.4%)

  61,4 tys

  34,0(0.4%)

  5,1 tys

  2,9(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  71,4 tys

  39,8(0.3%)

  59,9 tys

  34,2(0.2%)

  58,6 tys

  34,3(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  386

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  41,8(0.3%)

  40,7 tys

  23,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  5,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  65,0 tys

  36,2(0.4%)

  2,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  8,3(0.1%)

  4,3 tys

  2,4(0%)

  3,8 tys

  2,1(0%)

  9,5 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mordy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 374 mieszkańców Mord jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 192 kobiet oraz 182 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,3% mieszkańców Mord, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Mord mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mordach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  W roku 2021 w Mordach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 111 dzieci (62 dziewczynki oraz 49 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mordach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 82 dzieci (41 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 85 miejsc.

  17,4% mieszkańców Mord w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 462 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 275 uczniów (134 kobiety oraz 141 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mordach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 263 uczniów (144 kobiety oraz 119 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,2 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Mord w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Mordy
  32,5%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Mordy
  2,1%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,0%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Mordy
  25,3%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,7%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Mordy
  4,0%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1462 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 462,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Mordy
  0,41
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 119 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mordy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Dzieci
 • 62 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 49 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,9%
  44,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 23 4 lata
 • 23
 • 29 5 lata
 • 29
 • 32 6 lat
 • 32
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 12 4 lata
 • 12
 • 12 5 lata
 • 12
 • 21 6 lat
 • 21
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 17 5 lata
 • 17
 • 11 6 lat
 • 11
 •  
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mordach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Mordach
  Publiczne
  25 641-54-40
  25 641-54-40
  ul. Kilińskiego 13
  08-140 Mordy
  4100-
 • Szkoły podstawowe w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mordy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 275 Uczniowie
 • 134 Kobiety
  (uczniowie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,2
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 29,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mordach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Waleriana Łukasińskiego w Mordach (Walerian Łukasiński)
  Publiczna
  25 641-54-40
  25 641-53-71
  ul. Kilińskiego 13
  08-140 Mordy
  13257-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mordach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Policealna w Mordach
  Publiczna
  25 641-54-67
  25 641-57-05
  ul. 3 Maja 2
  08-140 Mordy
  378-
  Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
  Publiczne
  25 641-54-67
  25 641-57-05
  ul. 3 Maja 2
  08-140 Mordy
  114-
 • Edukacyjne grupy wieku w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mordy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mordy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mordy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mordy - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mordach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mordach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mordach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Mordach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mordach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 2 941)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 36)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 90)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 85)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 108)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 3)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 108)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 3)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 70)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Mordach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 878 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 595 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mordach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 26 członków. Zarejestrowano 26 ćwiczących (mężczyźni: 26, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 12, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mordach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mordach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mord znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mordach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1738 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5)dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 404/62 z 1962-03-19
  • Kaplica z 2. poł. XVIII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 404/62 z 1962-03-19
  • Dzwonnica z 2. ćw. XVIII w. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5)dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 404/62 z 1962-03-19
  • Kaplica z poł. XIX w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 405/62 z 1962-03-19
  • Pałac z 1. poł. XVIII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19
  • Brama z XVIII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19
  • Park z 1. poł. XVII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19
  • Zespół - pałac z XVIII w. (ul. Parkowa 2a)dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19; A-57 z 2000-07-13
  • Oficyna mieszkalna z XVIII w.dnia 2000-07-13, wykaz dokumentów: A-57 z 2000-07-13; A-961 z 2010-09-30
  • Plebania z 1911 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3)dnia 2012-06-25, wykaz dokumentów: A-1084 z 2012-06-25
  • Organistówka z 2. poł. XVIII w. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7)dnia 2012-06-28, wykaz dokumentów: A-1085 z 2012-06-28
  • Dworzec z 1906 r.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
  • Wieża ciśnień z pocz. XX w.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
  • Zespół - dworzec z 1906 r.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
 • Formy ochrony przyrody w Mordach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mord znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mordach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Liwca - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 27431.51 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Siedlce leśnictwo Mordy oddz. 7 a obok leśniczówki Pucharka

Mordy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 15 wypadków drogowych w Mordach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 880,8 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Mordach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siedleckiego.

  Powiat siedlecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mordach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 8 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mordach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 880,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  880,8
  Mazowieckie
  918,8
  Kraj
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Mordy
  0,0
  Mazowieckie
  114,4
  Cała Polska
  98,5
 • 1 056,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Mordy
  1 057,0
  Województwo
  1 086,6
  Cała Polska
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  0,0
  Mazowieckie
  12,5
  Cały kraj
  9,5
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Mordy
  120,0
  woj. mazowieckie
  118,3
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mordach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 5,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Mordy
  5,9 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 0,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,2 km
  woj. mazowieckie
  5,0 km
  Polska
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mordy przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 698droga wojewódzka nr 698(Siedlce - Stok Lacki - Pruszyn-Pieńki - Wyczółki - Mordy - Głuchów - Wojnów - Łosice - Chotycze - Łuzki - Rudka - Stara Kornica - Wólka Nosowska - Konstantynów - Stary Pawłów - Janów Podlaski - Werchlis - Błonie - Zaczopki - Pratulin - Bohukały - Krzyczew - Neple - Kukuryki - Lechuty Małe - Łobaczew Duży - Terespol)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mordy przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 31Linia kolejowa nr 31: Siedlce - Siemianówka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Siedlce - Stok Lacki - Krzymosze -Mordy -Mordy Miasto - Cierpigórz - Niemojki - Patków - Platerów - Sarnaki - Fronołów - Siemiatycze - Sycze - Nurzec - Nowy Nurzec - Borowiki - Czeremcha - Dobrowoda - Policzna - Witowo - Orzeszkowo - Hajnówka - Nowosady - Gnilec - Narewka - Siemianówka - Cisówka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mordach istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Cmentarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Gliniana

  ul. Jagodowa

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Malinowa

  ul. Morelowa

  ul. Narutowicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Olędzka

  ul. Parkowa

  Plac Zwycięstwa

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Pusta

  ul. Sienkiewicza

  ul. Składowa

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Wiśniowa

  ul. ks. Brzóski

  ul. ks. Skorupki

  ul. Żwirki i Wigury