Mordy w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Mordy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mordy to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu siedleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mordy.
 • 1 601 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 352,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1488 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WSI Tablice rejestracyjne
 • Jan Paweł Ługowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.517852.2117 Współrzędne GPS
 • 1426054 TERYT (TERC)
 • 0975747 SIMC
Herb miasta Mordy
Mordy herb

Jak Mordy wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mordy na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mordy wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mordy plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
32Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
33Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
124Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
176Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
240Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
242Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
245Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
281Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
292Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
332Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
339Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
366Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
398Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
420Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
420Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
430Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
436Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce

Mordy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
08-140Poczta Mordy, ul. Kilińskiego 1

Mordy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mordach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Siedlcach
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Browarna 12
08-110 Siedlce
Urząd Gminy i Miasta Mordy
(25) 641-54-02
(25) 641-51-15
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy

Mordy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mordy jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 601, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mord zawarli w 2022 roku 4 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Mord jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Mordy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,47 na 1000 mieszkańców Mord. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 72,7% dziewczynek i 27,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 454 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 23,8% zgonów w Mordach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w Mordach były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mord przypada 14.31 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mord -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,1% mieszkańców Mord jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mord
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 601 Liczba mieszkańców
 • 846 Kobiety
 • 755 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mordach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mord
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mordy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mord
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mordy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mordy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mordy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Mordy
  58,3%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,4%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Mordy
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mordach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,5
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Mordy
  1,4
  Mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mordach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,5
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mordach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mordach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mordach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mordach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 72,7%
  27,3%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,9
  woj. mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 44,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Mordy
  44,0
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 127 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 127
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 454 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 541 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 454 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 104 Waga 4000g - 4499g
 • 104
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 252 Waga 3000g - 3499g
 • 252
 • 100 Waga 2500g - 2999g
 • 100
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,59 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,59
  Mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Mordy
  0,78
  Mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,82
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mordach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 65,2%
  34,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,3
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 121,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Mordy
  121,5
  Województwo
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,3
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Mordy
  3,1
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siedleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  23,8%
  Mazowieckie
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,9%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,4%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 261,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  261,1
  Województwo
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Polska
  253,9
 • 283,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 286,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 280,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  283,5
  Województwo
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 37,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  37,4
  Województwo
  46,3
  Polska
  62,9
 • 34,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Mordy
  34,9
  Województwo
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,0
  Mazowieckie
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  Mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mordach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mordy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mordach oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mordach to 636 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mordach to 4,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mordach to 115,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,82% mieszkań posiada łazienkę, 73,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 6,60% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siedleckiego.

  Powiat siedlecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 636 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 397,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  397,00
  Województwo
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  76,30 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Mordy
  30,30 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,03
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Mordy
  2,52
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Mordy
  2,50
  Mazowieckie
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,75
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 11,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Mordy
  11,86
  Mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 463 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 115,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  115,8 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Mordy
  0,29 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 88,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  88,52%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 83,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  83,18%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 80,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Mordy
  80,82%
  Województwo
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 73,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  73,74%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 6,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  6,60%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mordy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mordach na 1000 mieszkańców pracuje 159osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mordach wynosiło w 2023 roku 4,8% (4,8% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mordach wynosiło 5 411,82 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mord 148 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 37 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -111.

  47,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Mord pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 159 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  159,0
  Mazowieckie
  318,0
  Polska
  259,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Miasto
  4,8%
  Mazowieckie
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mordach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mordach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mordach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 862 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Mordy
  5 412 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mordach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 148 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -111 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,5% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,2% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mordach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 256 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mordach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mordy
  72,0
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 40,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,6
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 128,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mordy
  128,8
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mordy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mordach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 134 podmioty gospodarki narodowej, z czego 92 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (17) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (5) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (13) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mordach najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (128) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,2% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,6% (33) podmiotów, a 70,1% (94) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mordach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Przetwórstwo przemysłowe (15.2%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 134 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33 Przemysł i budownictwo
 • 94 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Mordach w 2023 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Mordach w 2023 roku
 • 92 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 128 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 128
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 134 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 134
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 92 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 13 Budownictwo
 • 13
 • 11 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 11
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mordy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mordach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 19 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,68 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mordach wynosi 69,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mord najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,18 (wykrywalność 37%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,09 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,45 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,36 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mord.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 19
 • 8 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 8
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 11,68 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,68
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 5,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  5,09
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 3,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  3,36
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,45 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  2,45
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  0,20
  Mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 5,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Mordy
  5,18
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  65%
  Województwo
  55%
  Polska
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  50%
  Województwo
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Mordy
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  81%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Mordy
  38%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Mordy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mord wyniosła w 2022 roku 35,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mord - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (12.9%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mord wyniosła w 2022 roku 34,3 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.5%). W budżecie Mord wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Mordach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,9 mln

  2,6 tys(100%)

  21,1 mln

  3,5 tys(100%)

  25,6 mln

  4,3 tys(100%)

  29,8 mln

  5,1 tys(100%)

  25,3 mln

  4,4 tys(100%)

  27,0 mln

  4,9 tys(100%)

  28,4 mln

  5,2 tys(100%)

  35,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  3,9 tys(44.1%)

  7,1 mln

  4,0 tys(33.6%)

  7,1 mln

  4,0 tys(27.6%)

  7,3 mln

  4,1 tys(24.4%)

  8,0 mln

  4,5 tys(31.4%)

  8,3 mln

  4,9 tys(30.8%)

  8,6 mln

  5,1 tys(30.4%)

  9,9 mln

  6,2 tys(27.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  904,0 tys

  501(5.7%)

  1,1 mln

  638(5.4%)

  1,5 mln

  859(6%)

  703,8 tys

  393(2.4%)

  950,6 tys

  543(3.8%)

  954,7 tys

  558(3.5%)

  979,3 tys

  579(3.5%)

  4,6 mln

  2,9 tys(12.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 mln

  2,7 tys(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  1,2 tys(13.6%)

  2,6 mln

  1,5 tys(12.5%)

  2,6 mln

  1,5 tys(10.4%)

  2,8 mln

  1,6 tys(9.4%)

  3,1 mln

  1,8 tys(12.4%)

  3,2 mln

  1,9 tys(11.8%)

  3,1 mln

  1,8 tys(10.8%)

  4,2 mln

  2,6 tys(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  865,9 tys

  480(5.4%)

  612,1 tys

  344(2.9%)

  979,0 tys

  550(3.8%)

  3,1 mln

  1,7 tys(10.2%)

  953,9 tys

  545(3.8%)

  1,8 mln

  1,0 tys(6.6%)

  1,5 mln

  876(5.2%)

  2,0 mln

  1,3 tys(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  645,2 tys

  358(4.1%)

  1,4 mln

  771(6.5%)

  4,0 mln

  2,2 tys(15.6%)

  6,1 mln

  3,4 tys(20.4%)

  1,7 mln

  951(6.6%)

  1,3 mln

  741(4.7%)

  3,1 mln

  1,8 tys(10.9%)

  1,9 mln

  1,2 tys(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,7 tys(19.7%)

  7,2 mln

  4,0 tys(34.2%)

  992,9 tys

  558(3.9%)

  1,0 mln

  576(3.5%)

  1,0 mln

  594(4.1%)

  971,5 tys

  568(3.6%)

  999,3 tys

  591(3.5%)

  1,8 mln

  1,1 tys(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  433,5 tys

  240(2.7%)

  401,5 tys

  226(1.9%)

  514,0 tys

  289(2%)

  736,2 tys

  411(2.5%)

  751,0 tys

  429(3%)

  1,3 mln

  776(4.9%)

  1,4 mln

  847(5%)

  1,1 mln

  684(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,1 tys

  54,9(0.6%)

  111,7 tys

  62,8(0.5%)

  225,9 tys

  127(0.9%)

  538,3 tys

  300(1.8%)

  653,0 tys

  373(2.6%)

  256,3 tys

  150(0.9%)

  181,9 tys

  108(0.6%)

  468,9 tys

  293(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,4 tys

  230(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  72,0 tys

  39,9(0.5%)

  48,0 tys

  27,0(0.2%)

  44,9 tys

  25,2(0.2%)

  57,8 tys

  32,2(0.2%)

  94,6 tys

  54,1(0.4%)

  58,6 tys

  34,3(0.2%)

  42,2 tys

  24,9(0.1%)

  241,0 tys

  150(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  49,8 tys

  27,6(0.3%)

  46,0 tys

  25,9(0.2%)

  47,2 tys

  26,5(0.2%)

  47,4 tys

  26,4(0.2%)

  73,3 tys

  41,9(0.3%)

  44,2 tys

  25,8(0.2%)

  74,0 tys

  43,8(0.3%)

  71,8 tys

  44,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  26,8 tys

  14,9(0.2%)

  31,2 tys

  17,5(0.1%)

  26,3 tys

  14,8(0.1%)

  73,2 tys

  40,8(0.2%)

  30,6 tys

  17,5(0.1%)

  42,0 tys

  24,6(0.2%)

  52,7 tys

  31,1(0.2%)

  54,7 tys

  34,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,8 tys

  8,8(0.1%)

  4,3 tys

  2,4(0%)

  3,8 tys

  2,1(0%)

  10,6 tys

  5,9(0%)

  21,4 tys

  12,3(0.1%)

  738

  0,4(0%)

  12,5 tys

  7,4(0%)

  38,6 tys

  24,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  267,1 tys

  148(1.7%)

  283,9 tys

  160(1.3%)

  263,1 tys

  148(1%)

  202,5 tys

  113(0.7%)

  210,7 tys

  120(0.8%)

  205,8 tys

  120(0.8%)

  134,7 tys

  79,7(0.5%)

  36,3 tys

  22,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  13,9(0.2%)

  36,2 tys

  20,3(0.2%)

  43,2 tys

  24,3(0.2%)

  202,5 tys

  113(0.7%)

  119,0 tys

  68,0(0.5%)

  59,0 tys

  34,5(0.2%)

  30,0 tys

  17,7(0.1%)

  22,5 tys

  14,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  117,1 tys

  64,9(0.7%)

  60,1 tys

  33,8(0.3%)

  22,6 tys

  12,7(0.1%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,4 tys

  34,0(0.4%)

  5,1 tys

  2,9(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  71,4 tys

  39,8(0.2%)

  59,9 tys

  34,2(0.2%)

  58,6 tys

  34,3(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,8(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,7 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mordach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mord według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,8 mln

  2,8 tys(100%)

  21,6 mln

  3,6 tys(100%)

  24,6 mln

  4,2 tys(100%)

  26,8 mln

  4,6 tys(100%)

  25,8 mln

  4,4 tys(100%)

  28,2 mln

  5,1 tys(100%)

  32,7 mln

  6,0 tys(100%)

  34,3 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  2,2 tys(23.5%)

  4,5 mln

  2,6 tys(21.1%)

  4,8 mln

  2,7 tys(19.4%)

  5,4 mln

  3,0 tys(20.2%)

  6,0 mln

  3,4 tys(23.1%)

  5,9 mln

  3,4 tys(20.9%)

  6,3 mln

  3,7 tys(19.2%)

  9,5 mln

  5,9 tys(27.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 mln

  4,6 tys(49.5%)

  8,5 mln

  4,8 tys(39.3%)

  9,3 mln

  5,2 tys(37.6%)

  8,4 mln

  4,7 tys(31.5%)

  8,8 mln

  5,0 tys(34.1%)

  10,3 mln

  6,0 tys(36.6%)

  13,5 mln

  8,0 tys(41.4%)

  9,4 mln

  5,9 tys(27.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 mln

  2,7 tys(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  662,0 tys

  367(3.9%)

  383,0 tys

  215(1.8%)

  396,7 tys

  223(1.6%)

  420,1 tys

  234(1.6%)

  514,0 tys

  294(2%)

  902,8 tys

  528(3.2%)

  1,0 mln

  595(3.1%)

  1,4 mln

  894(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  667,9 tys

  370(4%)

  685,2 tys

  385(3.2%)

  695,1 tys

  391(2.8%)

  688,6 tys

  384(2.6%)

  881,1 tys

  503(3.4%)

  936,0 tys

  547(3.3%)

  961,1 tys

  568(2.9%)

  1,2 mln

  767(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  1,3 tys(14.1%)

  6,4 mln

  3,6 tys(29.9%)

  351,2 tys

  197(1.4%)

  357,8 tys

  200(1.3%)

  400,5 tys

  229(1.6%)

  339,2 tys

  198(1.2%)

  328,7 tys

  194(1%)

  1,1 mln

  703(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  418,4 tys

  232(2.5%)

  479,4 tys

  269(2.2%)

  462,0 tys

  260(1.9%)

  442,0 tys

  246(1.6%)

  543,2 tys

  310(2.1%)

  501,3 tys

  293(1.8%)

  550,3 tys

  325(1.7%)

  633,2 tys

  395(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  504,2 tys

  315(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  593(4.3%)

  3,5 mln

  1,9 tys(12.9%)

  509,1 tys

  291(2%)

  58,5 tys

  34,2(0.2%)

  1,5 mln

  908(4.7%)

  496,6 tys

  310(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  214,6 tys

  119(1.3%)

  380,9 tys

  214(1.8%)

  367,6 tys

  207(1.5%)

  198,4 tys

  111(0.7%)

  164,2 tys

  93,8(0.6%)

  264,0 tys

  154(0.9%)

  143,5 tys

  84,9(0.4%)

  310,2 tys

  194(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,3 tys

  2,9(0%)

  8,1 tys

  4,6(0%)

  37,1 tys

  20,9(0.2%)

  204,0 tys

  114(0.8%)

  149,4 tys

  85,4(0.6%)

  50,0 tys

  29,2(0.2%)

  34,1 tys

  20,2(0.1%)

  284,1 tys

  177(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  58,3 tys

  32,3(0.3%)

  87,5 tys

  49,2(0.4%)

  71,3 tys

  40,1(0.3%)

  79,7 tys

  44,4(0.3%)

  142,4 tys

  81,4(0.6%)

  174,0 tys

  102(0.6%)

  87,1 tys

  51,5(0.3%)

  252,0 tys

  157(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,7 tys

  2,1(0%)

  2,9 tys

  1,6(0%)

  1 000

  0,6(0%)

  10,5 tys

  5,9(0%)

  41,2 tys

  23,5(0.2%)

  236,5 tys

  138(0.8%)

  96,7 tys

  57,2(0.3%)

  110,6 tys

  69,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  60,5 tys

  33,5(0.4%)

  47,9 tys

  26,9(0.2%)

  47,4 tys

  26,6(0.2%)

  42,4 tys

  23,7(0.2%)

  37,8 tys

  21,6(0.1%)

  31,7 tys

  18,5(0.1%)

  28,3 tys

  16,7(0.1%)

  25,1 tys

  15,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,4 tys

  34,0(0.4%)

  5,1 tys

  2,9(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  71,4 tys

  39,8(0.3%)

  59,9 tys

  34,2(0.2%)

  58,6 tys

  34,3(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  15,7 tys

  9,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  386

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  41,8(0.3%)

  40,7 tys

  23,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  5,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,0 tys

  8,3(0.1%)

  4,3 tys

  2,4(0%)

  3,8 tys

  2,1(0%)

  9,5 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mordy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 384 mieszkańców Mord jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 193 kobiet oraz 191 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,3% mieszkańców Mord, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Mord mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mordach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  W roku 2022 w Mordach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 112 dzieci (56 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mordach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 82 dzieci (41 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 85 miejsc.

  18,6% mieszkańców Mord w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 393 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 245 uczniów (125 kobiet oraz 120 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mordach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 263 uczniów (144 kobiety oraz 119 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (22,4% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 181,48.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,1% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Mord w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 20,2% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Mordy
  18,3%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,5%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,1%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Mordy
  11,3%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,0%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,3%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Mordy
  3,2%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,7%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Mordy
  4,0%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1393 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 393,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,41
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 119 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mordy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 56 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 26 5 lata
 • 26
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 14 5 lata
 • 14
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 10 3 lata
 • 10
 • 13 4 lata
 • 13
 • 12 5 lata
 • 12
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mordach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Mordach
  Publiczne
  25 641-54-40
  25 641-54-40
  ul. Kilińskiego 13
  08-140 Mordy
  4100-
 • Szkoły podstawowe w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mordy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 245 Uczniowie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,0%
  49,0%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Mordy
  20,4
  Mazowieckie
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 181,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Mordy
  181,48
  Województwo
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 180,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  180,74
  Mazowieckie
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mordy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mordy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mordach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Waleriana Łukasińskiego w Mordach (Walerian Łukasiński)
  Publiczna
  25 641-54-40
  25 641-53-71
  ul. Kilińskiego 13
  08-140 Mordy
  13257-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mordach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mordach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Policealna w Mordach
  Publiczna
  25 641-54-67
  25 641-57-05
  ul. 3 Maja 2
  08-140 Mordy
  378-
  Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
  Publiczne
  25 641-54-67
  25 641-57-05
  ul. 3 Maja 2
  08-140 Mordy
  114-
 • Edukacyjne grupy wieku w Mordach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mordy - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mordach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mordach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mordach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mordach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mordach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 2 070)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 34)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 4)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 79)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 4)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 55)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mordach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 494 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 595 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mordach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 26 członków. Zarejestrowano 26 ćwiczących (mężczyźni: 26, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 12, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mordach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mordach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mord znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mordach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1738 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5)dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 404/62 z 1962-03-19
  • Kaplica z 2. poł. XVIII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 404/62 z 1962-03-19
  • Dzwonnica z 2. ćw. XVIII w. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5)dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 404/62 z 1962-03-19
  • Kaplica z poł. XIX w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 405/62 z 1962-03-19
  • Pałac z 1. poł. XVIII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19
  • Brama z XVIII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19
  • Park z 1. poł. XVII w.dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19
  • Zespół - pałac z XVIII w. (ul. Parkowa 2a)dnia 1962-03-19, wykaz dokumentów: 406/62 z 1962-03-19; A-57 z 2000-07-13
  • Oficyna mieszkalna z XVIII w.dnia 2000-07-13, wykaz dokumentów: A-57 z 2000-07-13; A-961 z 2010-09-30
  • Plebania z 1911 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3)dnia 2012-06-25, wykaz dokumentów: A-1084 z 2012-06-25
  • Organistówka z 2. poł. XVIII w. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7)dnia 2012-06-28, wykaz dokumentów: A-1085 z 2012-06-28
  • Dworzec z 1906 r.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
  • Wieża ciśnień z pocz. XX w.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
  • Zespół - dworzec z 1906 r.dnia 2013-01-30, wykaz dokumentów: A-1118 z 2013-01-30
 • Formy ochrony przyrody w Mordach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mord znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mordach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Liwca - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 27431.51 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Siedlce leśnictwo Mordy oddz. 7 a obok leśniczówki Pucharka

Mordy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 15 wypadków drogowych w Mordach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 936,3 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mordach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siedleckiego.

  Powiat siedlecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mordach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mordach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 936,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Mordy
  936,3
  woj. mazowieckie
  956,2
  Cała Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Mordy
  0,0
  woj. mazowieckie
  117,8
  Cała Polska
  104,4
 • 1 123,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 123,6
  woj. mazowieckie
  1 130,3
  Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  12,3
  Kraj
  9,5
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  120,0
  Województwo
  118,2
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mordach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  5,9 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,2 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mordy przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 698droga wojewódzka nr 698(Siedlce - Stok Lacki - Pruszyn-Pieńki - Wyczółki - Mordy - Głuchów - Wojnów - Łosice - Chotycze - Łuzki - Rudka - Stara Kornica - Wólka Nosowska - Konstantynów - Stary Pawłów - Janów Podlaski - Werchlis - Błonie - Zaczopki - Pratulin - Bohukały - Krzyczew - Neple - Kukuryki - Lechuty Małe - Łobaczew Duży - Terespol)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mordy przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 31Linia kolejowa nr 31: Siedlce - Siemianówka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Siedlce - Stok Lacki - Krzymosze -Mordy -Mordy Miasto - Cierpigórz - Niemojki - Patków - Platerów - Sarnaki - Fronołów - Siemiatycze - Sycze - Nurzec - Nowy Nurzec - Borowiki - Czeremcha - Dobrowoda - Policzna - Witowo - Orzeszkowo - Hajnówka - Nowosady - Gnilec - Narewka - Siemianówka - Cisówka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mordach istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Cmentarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Gliniana

  ul. Jagodowa

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Malinowa

  ul. Morelowa

  ul. Narutowicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Olędzka

  ul. Parkowa

  Plac Zwycięstwa

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Pusta

  ul. Sienkiewicza

  ul. Składowa

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Wiśniowa

  ul. ks. Brzóski

  ul. ks. Skorupki

  ul. Żwirki i Wigury