Otyń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Otyń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Otyń to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu nowosolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Otyń.
 • 1 688 Liczba mieszkańców
 • 7,9 km² Powierzchnia
 • 214,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1329-1945; 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 68 Numer kierunkowy
 • FNW Tablice rejestracyjne
 • Barbara Zofia Wróblewska Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 15.710351.8472 Współrzędne GPS
 • 0804074 TERYT (TERC)
 • 0912824 SIMC
Herb miasta Otyń
Otyń herb
Flaga miasta Otyń
Otyń flaga

Otyń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres

Otyń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Otyniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Otyń
(68) 355-94-00
(68) 355-94-01
Rynek 1
67-106 Otyń

Otyń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Otyń jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 688, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 23,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Otynia zawarli w 2021 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców Otynia jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Otyń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,82 na 1000 mieszkańców Otynia. W 2021 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,7% zgonów w Otyniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w Otyniu były nowotwory, a 1,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Otynia przypada 10.84 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 61 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Otynia 44. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,3% mieszkańców Otynia jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Otynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 688 Liczba mieszkańców
 • 839 Kobiety
 • 849 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Otyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Otyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Otyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Otynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,9 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Otynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,0%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,0%
  woj. lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,7%
  Województwo
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Otyń
  5,4%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Kraj
  5,0%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Miasto
  2,0%
  Lubuskie
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Otyniu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  2,5
  woj. lubuskie
  4,1
  Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Otyń
  1,4
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Otyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Otyń
  -2,8
  Lubuskie
  -5,9
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Otyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Otyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Otyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Otyniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,0
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  8,7
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Otyń
  33,2
  Województwo
  34,1
  Kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 404 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 350 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Otyń
  3 404 g
  woj. lubuskie
  3 348 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 230 Waga 3500g - 3999g
 • 230
 • 237 Waga 3000g - 3499g
 • 237
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Otyń
  1,18
  Województwo
  1,23
  Cała Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Lubuskie
  0,61
  Cały kraj
  0,64
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,54
  Województwo
  0,57
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Otyniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,2%
  58,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,8
  woj. lubuskie
  13,8
  Kraj
  13,6
 • 185,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  185,6
  woj. lubuskie
  174,5
  Cała Polska
  156,7
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  4,1
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Otyń
  44,7%
  Województwo
  44,8%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Otyń
  20,7%
  woj. lubuskie
  17,7%
  Polska
  19,6%
 • 1,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  1,9%
  woj. lubuskie
  3,7%
  Cała Polska
  5,4%
 • 211 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  17,2
  Cała Polska
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  87,4
  Kraj
  74,4
 • 298,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  298,1
  Województwo
  247,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  228,2
  Cała Polska
  246,5
 • 644,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 670,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 617,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  644,3
  Województwo
  626,8
  Polska
  475,8
 • 128,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 188,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  128,4
  Lubuskie
  138,3
  Polska
  70,6
 • 16,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  16,4
  Województwo
  28,1
  Polska
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,4
  woj. lubuskie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  Lubuskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 44 Saldo migracji
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 44 Saldo migracji wewnętrznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Otyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Otyń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Otyniu oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Otyniu to 613 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Otyniu to 5,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Otyniu to 113,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,76% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,38% mieszkań posiada łazienkę, 79,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 36,54% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosolskiego.

  Powiat nowosolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 613 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 373,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  373,60
  Lubuskie
  383,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Otyń
  99,40 m2
  woj. lubuskie
  74,10 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 37,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  37,10 m2
  woj. lubuskie
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,66
  Lubuskie
  3,97
  Polska
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,68
  Lubuskie
  2,61
  Polska
  2,55
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 10,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  10,66
  Województwo
  5,08
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 97 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Otyń
  5,39
  Województwo
  3,96
  Kraj
  3,90
 • 57,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Otyń
  57,46
  woj. lubuskie
  20,14
  Cała Polska
  24,07
 • 2 046 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 113,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Otyń
  113,7 m2
  Lubuskie
  88,6 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 1,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Otyń
  1,21 m2
  Województwo
  0,45 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,76%
  woj. lubuskie
  98,47%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Otyń
  94,13%
  Lubuskie
  96,09%
  Polska
  94,01%
 • 90,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Otyń
  90,38%
  Województwo
  93,60%
  Polska
  91,78%
 • 79,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  79,45%
  Województwo
  82,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 36,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  36,54%
  Lubuskie
  58,74%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Otyń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Otyniu na 1000 mieszkańców pracuje 65osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Otyniu wynosiło w 2021 roku 4,4% (5,7% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Otyniu wynosiło 5 132,85 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  13,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Otynia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  65,0
  Województwo
  235,0
  Cały kraj
  257,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,7% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Miasto
  4,4%
  Lubuskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Otyniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Otyniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Otyniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 133 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Otyń
  5 133 PLN
  Lubuskie
  5 287 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Otyniu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,7% Przemysł i budownictwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 42,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Otyniu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 236 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Otyniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,3% W wieku produkcyjnym
 • 59,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  57,9
  woj. lubuskie
  68,4
  Cała Polska
  69,0
 • 26,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  26,5
  Lubuskie
  38,0
  Cały kraj
  38,2
 • 84,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  84,2
  Lubuskie
  124,8
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Otyń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Otyniu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 252 podmioty gospodarki narodowej, z czego 195 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (15) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Otyniu najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (239) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,0% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,2% (71) podmiotów, a 65,9% (166) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Otyniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 252 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71 Przemysł i budownictwo
 • 166 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Otyniu w 2021 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Otyniu w 2021 roku
 • 195 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 239 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 239
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 252 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 252
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 195 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Otyń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Otyniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,54 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Otyniu wynosi 73,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Otynia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,67 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 9,96 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,54 (60%), drogowe - 2,10 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Otynia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 24,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  24,54
  woj. lubuskie
  27,15
  Polska
  21,51
 • 16,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,67
  Województwo
  16,18
  Cały kraj
  12,82
 • 4,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,54
  Województwo
  7,26
  Polska
  5,89
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Otyń
  2,10
  woj. lubuskie
  2,46
  Cała Polska
  1,85
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,53
  Województwo
  0,52
  Cała Polska
  0,35
 • 9,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,96
  woj. lubuskie
  13,74
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  Lubuskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  73%
  Lubuskie
  66%
  Cała Polska
  64%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Otyń
  60%
  Lubuskie
  74%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  82%
  Lubuskie
  84%
  Cała Polska
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  woj. lubuskie
  54%
  Kraj
  53%

Otyń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Otynia wyniosła w 2021 roku 49,4 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 39.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Otynia - 27.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (20.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,2 mln złotych, czyli 28,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Otynia wyniosła w 2021 roku 49,5 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (15.7%). W budżecie Otynia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 864 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,5 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,2%.
 • Wydatki budżetu w Otyniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Otynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Otynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----33,9 mln

  4,9 tys(100%)

  33,7 mln

  4,8 tys(100%)

  35,0 mln

  5,0 tys(100%)

  49,4 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----6,7 mln

  4,2 tys(19.7%)

  6,2 mln

  3,8 tys(18.5%)

  3,8 mln

  2,3 tys(10.8%)

  13,5 mln

  8,0 tys(27.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----8,6 mln

  5,4 tys(25.5%)

  8,8 mln

  5,4 tys(26%)

  9,2 mln

  5,6 tys(26.3%)

  10,1 mln

  6,0 tys(20.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----2,8 mln

  1,8 tys(8.3%)

  2,9 mln

  1,8 tys(8.5%)

  3,5 mln

  2,1 tys(10.1%)

  3,7 mln

  2,2 tys(7.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----183,0 tys

  114(0.5%)

  112,2 tys

  68,6(0.3%)

  111,6 tys

  68,0(0.3%)

  3,2 mln

  1,9 tys(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,3 mln

  830(3.9%)

  1,8 mln

  1,1 tys(5.3%)

  2,1 mln

  1,3 tys(6%)

  2,2 mln

  1,3 tys(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----1,2 mln

  718(3.4%)

  865,6 tys

  529(2.6%)

  1,4 mln

  824(3.9%)

  1,6 mln

  943(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----928,3 tys

  580(2.7%)

  845,9 tys

  517(2.5%)

  925,8 tys

  564(2.6%)

  1,1 mln

  667(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----1,1 mln

  671(3.2%)

  743,0 tys

  454(2.2%)

  632,4 tys

  385(1.8%)

  682,4 tys

  404(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----130,5 tys

  81,5(0.4%)

  142,5 tys

  87,1(0.4%)

  187,5 tys

  114(0.5%)

  246,2 tys

  146(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----163,2 tys

  102(0.5%)

  132,2 tys

  80,8(0.4%)

  109,8 tys

  66,9(0.3%)

  134,4 tys

  79,6(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----110,7 tys

  69,1(0.3%)

  104,0 tys

  63,5(0.3%)

  113,3 tys

  69,1(0.3%)

  134,3 tys

  79,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----119,1 tys

  74,4(0.4%)

  110,8 tys

  67,7(0.3%)

  116,2 tys

  70,8(0.3%)

  82,9 tys

  49,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----376,9 tys

  235(1.1%)

  495,6 tys

  303(1.5%)

  67,4 tys

  41,0(0.2%)

  80,9 tys

  47,9(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,4 tys

  30,1(0.1%)

  43,5 tys

  25,8(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  ----18,6 tys

  11,6(0.1%)

  18,4 tys

  11,3(0.1%)

  18,7 tys

  11,4(0.1%)

  18,3 tys

  10,9(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----41,8 tys

  26,1(0.1%)

  79,1 tys

  48,3(0.2%)

  29,1 tys

  17,7(0.1%)

  10,3 tys

  6,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  8,8(0%)

  6,8 tys

  4,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ----1,5 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----52,3 tys

  32,7(0.2%)

  48,2 tys

  29,4(0.1%)

  41,3 tys

  25,1(0.1%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Otyniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Otynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Otyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Otynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----33,1 mln

  4,8 tys(100%)

  37,8 mln

  5,4 tys(100%)

  39,8 mln

  5,7 tys(100%)

  49,5 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----9,5 mln

  5,9 tys(28.7%)

  10,1 mln

  6,2 tys(26.6%)

  12,8 mln

  7,8 tys(32.3%)

  12,7 mln

  7,5 tys(25.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----7,7 mln

  4,8 tys(23.2%)

  9,2 mln

  5,6 tys(24.2%)

  8,9 mln

  5,4 tys(22.5%)

  9,9 mln

  5,9 tys(20.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----2,6 mln

  1,6 tys(7.9%)

  4,3 mln

  2,6 tys(11.4%)

  682,8 tys

  416(1.7%)

  7,8 mln

  4,6 tys(15.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----1,1 mln

  699(3.4%)

  918,8 tys

  561(2.4%)

  1,4 mln

  828(3.4%)

  3,8 mln

  2,2 tys(7.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----920,1 tys

  575(2.8%)

  944,6 tys

  577(2.5%)

  858,3 tys

  523(2.2%)

  957,9 tys

  568(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----583,6 tys

  365(1.8%)

  923,7 tys

  564(2.4%)

  1,7 mln

  1,0 tys(4.2%)

  859,8 tys

  509(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----1,0 mln

  629(3%)

  543,4 tys

  332(1.4%)

  472,5 tys

  288(1.2%)

  584,5 tys

  346(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----227,2 tys

  142(0.7%)

  249,4 tys

  152(0.7%)

  195,8 tys

  119(0.5%)

  222,9 tys

  132(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----156,7 tys

  97,9(0.5%)

  190,5 tys

  116(0.5%)

  260,3 tys

  159(0.7%)

  160,8 tys

  95,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----112,9 tys

  70,5(0.3%)

  82,0 tys

  50,1(0.2%)

  188,6 tys

  115(0.5%)

  86,9 tys

  51,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----96,2 tys

  60,1(0.3%)

  86,8 tys

  53,0(0.2%)

  80,9 tys

  49,3(0.2%)

  47,8 tys

  28,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----24,1 tys

  15,1(0.1%)

  77,1 tys

  47,1(0.2%)

  69,8 tys

  42,6(0.2%)

  42,3 tys

  25,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  252

  0,2(0%)

  42,0 tys

  24,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----15,6 tys

  9,8(0%)

  179,2 tys

  109(0.5%)

  7,7 tys

  4,7(0%)

  6,8 tys

  4,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  3,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----5,0 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  855

  0,5(0%)

  4,3 tys

  2,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ----1,5 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----52,3 tys

  32,7(0.2%)

  48,2 tys

  29,4(0.1%)

  41,3 tys

  25,1(0.1%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----125,2 tys

  78,2(0.4%)

  193,0 tys

  118(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  ----8,4 tys

  5,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Otyń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 422 mieszkańców Otynia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 197 kobiet oraz 225 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców Otynia, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Otynia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Otyniu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,6%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  W roku 2021 w Otyniu mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 186 dzieci (89 dziewczynek oraz 97 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,0% mieszkańców Otynia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 228 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,23 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 490 uczniów (223 kobiety oraz 267 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,3 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Otynia w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Otyń
  11,8%
  Lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Otyń
  33,6%
  Lubuskie
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,7%
  Województwo
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,2%
  Lubuskie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,7%
  Województwo
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,5%
  Województwo
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Otyń
  2,0%
  Województwo
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2228 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Otyń
  2 228,0
  woj. lubuskie
  883,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,23 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,23
  Lubuskie
  0,89
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Otyń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 186 Dzieci
 • 89 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 97 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 47 4 lata
 • 47
 • 48 5 lata
 • 48
 • 59 6 lat
 • 59
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 26 4 lata
 • 26
 • 21 5 lata
 • 21
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 21 4 lata
 • 21
 • 27 5 lata
 • 27
 • 31 6 lat
 • 31
 •  
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Otyniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Otyniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
  Publiczne
  68 355-02-93
  ul. Moniuszki 12
  67-106 Otyń
  41007
 • Szkoły podstawowe w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Otyń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 490 Uczniowie
 • 223 Kobiety
  (uczniowie)
 • 267 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,3
  Województwo
  17,1
  Kraj
  16,7
 •  
 • 30,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Otyniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Otyniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Otyniu (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  68 355-02-26
  68 355-09-96
  ul. Żeromskiego 3
  67-106 Otyń
  19391-
 • Edukacyjne grupy wieku w Otyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Otyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Otyń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Otyniu

 • Według danych GUS z 2021 roku w Otyniu znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Otyniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Otyniu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Otyniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Otyniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 40 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 4 161)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 310)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 2 850)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 30)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 320)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 55)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 96)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 92)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 44)
  • taneczne: 3 (członkowie: 35)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 142)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 142)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 68)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 13)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Otyniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 8 850 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 401 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  Według danych z 2016 w Otyniu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 38 członków. Zarejestrowano 38 ćwiczących (mężczyźni: 20, kobiety: 18, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (2), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Otyniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Otyniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Otynia znajduje się 44 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Otyniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Otyń, st.3 z epoki żelazadnia 1971-10-10, wykaz dokumentów: 309/Ar z 1971-10-10
  • Klasztor z XVII w.dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: KOK-I-9/53 z 1953-10-30; L-559/A z 2013-02-15
  • Kościół z XVII w.dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: KOK-I-9/53 z 1953-10-30; L-559/A z 2013-02-15
  • Zespół - klasztor z XVII w.dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: KOK-I-9/53 z 1953-10-30; L-559/A z 2013-02-15
  • Ratusz z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1963-04-30, wykaz dokumentów: KOK-I-423/63 z 1963-04-30
  • Spichlerz z XVIII w. (ul. Lipowa 7)dnia 1963-04-30, wykaz dokumentów: KOK-I-424/63 z 1963-04-30; KOK-I-1543/65 z 1965-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Lipowa 7)dnia 1963-04-30, wykaz dokumentów: KOK-I-424/63 z 1963-04-30; KOK-I-1543/65 z 1965-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Lipowa 7)dnia 1963-04-30, wykaz dokumentów: KOK-I-424/63 z 1963-04-30; KOK-I-1543/65 z 1965-02-15
  • Chlew z XVIII w. (ul. Lipowa 7)dnia 1963-04-30, wykaz dokumentów: KOK-I-424/63 z 1963-04-30; KOK-I-1543/65 z 1965-02-15
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1963-04-30, wykaz dokumentów: KOK-I-424/63 z 1963-04-30; KOK-I-1543/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 6)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1594/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 8)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1595/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 9)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1596/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 10)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1597/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 11)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1598/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 13)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1599/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 14)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1600/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 16)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1601/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 17)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1602/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 18)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1603/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 19)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1604/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 20)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1605/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 21)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1606/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 22)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1607/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 23)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1608/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 24)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1609/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Sienkiewicza 2)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: K.O.K.I-1611/65 z 1965-02-15; brak numeru z 2001-06-19; L-111/A z 2003-08-19
  • Kościół z XVI w. (ul. Kościelna 9)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1540/65 z 1965-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 2)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1584/65 z 1965-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 3)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1585/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1586/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Mickiewicza 8)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1587/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Mickiewicza 10)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1588/65 z 1965-02-15; 1547 z 2001-06-19; L-109/A z 2003-08-13
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Mickiewicza 5)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1589/65 z 1965-02-15; 1548 z 2001-06-19; L-110/A z 2003-08-13
  • Kamienica z XVIII w.dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1590/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Mickiewicza 9)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1591/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rejtana 2)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1592/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 5)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1593/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Bolesława Chrobrego 16)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1610/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Mickiewicza 2)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1612/65 z 1965-02-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Mickiewicza 4)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1613/65 z 1965-02-15; 1572 z 2001-06-19
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Mickiewicza 6)dnia 1965-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-1614/65 z 1965-02-15; 1571 z 2001-06-19; L-108/A z 2003-08-12
  • Aleja z 1574 r.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 2156 z 1974-06-01
  • Kwartał /blok z XIV w.dnia 2010-04-26, wykaz dokumentów: L-392/A z 2010-04-26; brak numeru z 2011-01-21
 • Formy ochrony przyrody w Otyniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Otynia znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Otyniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bażantarnia - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1959-10-22, Powierzchnia: 17.88 ha
  • Dolina Śląskiej Ochli - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2003-08-09, Opis granicy: Granica Obszaru zaczyna się przy wyjeździe z drogi gruntowej w Świdnicy (działka nr 462/28 obręb 0010) na drogę wojewódzką nr 279 i kontynuuje się nią na pd.- wsch. Wchodzi na teren miasta Zielona Góra i biegnie dalej drogą (dz. nr 1008 963 964 965 966 obr. 0047). Skręca na południe i biegnie około 1200 m wzdłuż drogi (działki nr 978 983/2 1055 obr. 0047). Skręca na wschód i podąża w tym kierunku ok 600 m skręca na północ i biegnie przez działki nr 1063 997 obr. 0047. Następnie zmienia kierunek na pn.- wsch. (działki nr 998 obr. 0047). Potem przebiega brzegiem działek nr 438/3 439 - obr. 0047 do drogi nr 279. Idzie nią przez sołectwo Kiełpin do drogi nr 283 a później w kierunku sołectwa Barcikowice. Na terenie sołectwa Zatonie skręca w drogę powiatową w kierunku Niedoradza do granicy administracyjnej powiatu (działki nr 384 384/1 554/3 554/2 554/1 - obr. 0051) którą biegnie na pd. (działki nr 272/4 273/1 293/2 - obr. 0052). Później drogą na działce nr 1202 obręb 0006 gmina Otyń a potem ponownie po granicy administracyjnej powiatu przez 230 m. Odbija na wschód i biegnie drogą (działka nr 835 obr. 0006). Na skrzyżowaniu skręca na pd.-wsch. i biegnie po drodze (działki nr 1199 1195 1196 - obr. 0006). Przekracza drogę S3 i kontynuuje ścianą lasu w kierunku wschodnim. Skręca na południe omijając od zachodu zabudowę miejscowości Otyń. Dochodzi do działki nr 576 obręb 0007 i skręca na zachód. Dalej działką nr 574 i 572 obr. 0007 do drogi (dz. nr 238/3 obr. 0003). Nią w kierunku południowym. Dalej skręca na pd.-wsch. (dz. nr 229 obr. 0003). Biegnie granicą działki nr 554/1 obr. 0007. Idzie w kierunku pn.-wsch. granicami działek nr 306/28 306/25 305/1 304/1 301 - obr. 0007. Dochodzi do drogi i nią w kierunku Nowej Soli. Po 70 m skręca w kierunku wsch. i biegnie wzdłuż Śląskiej Ochli. Po ok 75 m skręca w kierunku pn. (dz. nr 273/1 103/5 - obr. 0007) i znów biegnie na wschód po granicy Śląskiej Ochli. Skręca w kierunku pn.-zach. biegnąc po granicy działek nr 98 97/4 i 622 - obr. 0007. Dochodzi do drogi gminnej i skręca na zachód a po 150 m skręca na pn.-zach. i kieruje się w stronę miejscowości Bobrowniki. Omija Bobrowniki od południa i wschodu (działka nr 598 obr. 0001). Na skrzyżowaniu skręca w kierunku pd.-wsch. (dz. nr 899 573/1 obr. 0001). Przy torach kolejowych zmienia bieg na pd.- zach. i kontynuuje się wzdłuż nich (działka nr 850 193 125 105 198/4). Następnie skręca na pn. i poprowadzona jest skrajem lasu (dz. nr 1086 obr. 0005) a następnie w kierunku pd.- zach. wzdłuż rzeki Śląska Ochla do drogi nr 292. Nią 90 m w kierunku Nowej Soli. Potem biegnie drogą gminną do Zakęcia (działki nr 290/3 obr. 0007 i 265/3 obr. 0008). W Zakęciu odbija w lewo do drogi (działka nr 264 obr. 0008). Po 150 m skręca na zachód i prowadzi wzdłuż drogi (działki nr 275/3 475/2 obr. 0008). Potem po granicy działek nr 479/4 479/2 - obr. 0008 gdzie przechodzi drogę S3. Dalej na zachód (działki nr 479/3 i 477 - obr. 0008). Później przebiega skrajem działki nr 508 do drogi gruntowej i nią wzdłuż działek nr 492/2 493 512 543 547 549 550. Skręca na pd.- zach. (działki nr 558 obr. 0008 504/14 obr. 0002). Dochodzi do granicy gminy Otyń i nią kieruje się na zachód (jednocześnie wzdłuż kanału Czarna Strużka). Wchodzi na teren gminy Kożuchów i drogą kieruje się w stronę miejscowości Książ Śląski (działki nr 253 220 - obr. 0006). Przechodzi przez Książ Śląski i biegnie drogą w kierunku Zielonej Góry (dz. nr 283/2 obr. 0006 gmina Kożuchów). Wchodzi na teren miasta Zielona Góra (działka nr 16/4 197 209 - obr. 0049) aż do drogi asfaltowej (działka nr 7 obr. 0049). Podąża na pn. wzdłuż tej drogi a następnie drogą gruntową (działka nr 6/3 obr. 0049). Dalej skręca na pn.-zach. (działka nr 6 obr 0049). Przed sołectwem Jeleniów granica skręca na pn. granicą działki nr 237 230 29 236 obr. 0048 do kanału Jeleniówka. Tam zmienia kierunek na zach. i biegnie wzdłuż niego (działka nr 238 96/1 obr. 0048). Następnie przez 180 m idzie na pd.- wsch. potem z powrotem prowadzi na zach. drogą gruntową na skraju lasu (działki nr 29/2 30 31/1 32/1 - obr. 0048). Zmienia kierunek na pn. i podąża do granicy miasta. Wchodzi na teren gminy Świdnica i dalej wzdłuż niej w kierunku zachodnim. Następnie idzie na pn. przez 70 m. Skręca na zachód i poprowadzona jest skrajem działek nr 37/3 38/6 39/1 - obr. 0007 do drogi powiatowej. Nią w kierunku pn. (działka nr 462 obr. 0007). Przed Piaskami skręca na zachód idzie wzdłuż cieku wodnego (działka nr 464/1) a potem brzegiem działek nr 472 473 443 441 438 - obr. 0007. Dochodzi do drogi gminnej i nią w kierunku pn.-zach. do drogi krajowej nr 27. Nią 350 m w kierunku Świdnicy. Potem wzdłuż Śląskiej Ochli w kierunku zachodnim i potem 250 m wzdłuż kanału Jarosz w kierunku pd.-zach. Wraca po granicy działki nr 413/1 obr. 0007 na drogę krajową nr 27. Nią w stronę Nowogrodu Bobrzańskiego. Skręca w drogę gruntową w las (dz. nr 482 obr. 0007). Na skrzyżowaniu zmienia bieg na pd.- zach. i kontynuuje granicami działek nr 296/1 297/1 298/1 279/2 obr. 0007 i znów wzdłuż kanału Jarosz. Nim wchodzi na teren gminy Nowogród Bobrzański. Potem skręca na pn.-wsch. i działką nr 630/1 obr. 0002 podąża do granicy gminy wzdłuż niej do trakcji kolejowej. Wchodzi na teren gminy Świdnica i biegnie wzdłuż trakcji kolejowej w kierunku pn.-wsch. (działki nr 1134 279 obręb 0004 i 126 obr. 0005). Przy zabudowie Osiedla Letnica skręca na pn.-wsch. w drogę powiatową (działka nr 212 obr. 0005) a następnie na pd.-wsch. w drogę do Świdnicy (działka nr 338 489 obr. 0005 717 obr. 0010). Skręca w drogę gruntową na pd. (działka nr 707 obr. 0010). Po 80 m zmienia kierunek na pd.- zach. i biegnie brzegiem działek nr 709/1 725 965/6 969/1 765 842 846/29 818/3 816/4 1972/1 976/4 obr. 0010. Później w kierunku północnym granicą działki nr 973 972/6 921 962/11 obręb 0010. Przy drodze powiatowej (dz. nr 882) zmienia kierunek na pd.- wsch. a po 130 m na pn.-wsch. Idzie drogą (działka nr 462/9 462/28) aż do punktu początkowego., Powierzchnia: 9641.89 ha
  • Otyń - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 0.11 ha
  • Bronek - Pomnik przyrodyOpis: okazałe drzewo, Data ustanowienia: 2007-08-17, Opis granicy: Rośnie w młodej buczynie N-ctwo Przytok obr. leśny Bobrowniki oddz. 178i
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja drzew - 11 obiektów, Data ustanowienia: 1966-03-24, Opis granicy: Rosną w alei przy ul. Lipowej w Otyniu
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1976-12-24, Opis granicy: Rośnie przy głównej drodze w m. Zakęcie za zakrętem na Konradowo
  • KIESZEŃ ODRY - bagno (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2002-05-04, Opis granicy: N-ctwo Przytok L-ctwo Bobrowniki oddz. 174d 175d., Powierzchnia: 2.18 ha
  • ŁĘGI - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2002-05-04, Opis granicy: N-ctwo Przytok L-ctwo Bobrowniki oddz. 176a., Powierzchnia: 3.0 ha

Otyń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 10 wypadków drogowych w Otyniu odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 603,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 120,7 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Otyniu znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosolskiego.

  Powiat nowosolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Otyniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 9 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Otyniu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 603,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  603,5
  Województwo
  841,7
  Cały kraj
  1 035,8
 • 120,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  120,7
  Województwo
  111,2
  Cała Polska
  98,5
 • 844,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  844,9
  Województwo
  1 067,8
  Cała Polska
  1 251,4
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Otyń
  20,0
  Województwo
  13,2
  Cały kraj
  9,5
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Otyń
  140,0
  Lubuskie
  126,9
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Otyniu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 359,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Otyń
  359,9 km
  Województwo
  532,0 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Otyń
  4,6 km
  woj. lubuskie
  7,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Otyń nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 282droga wojewódzka nr 282(Wilkanowo - Zielona Góra - Stary Kisielin - Nowy Kisielin - Droszków - Zabór - Milsko - Przewóz - Bojadła)
  • DW 292droga wojewódzka nr 292(Nowa Sól - Rejów - Bytom Odrzański - Drogomil - Dobrzejowice - Czerna - Brzeg Głogowski - Żukowice - Głogów - Przedmoście - Retków - Trzęsów - Studzionki - Brodowice - Nieszczyce - Chobienia - Naroczyce - Ciechłowice - Buszkowice - Przychowa - Lasowice - Ścinawa - Dłużyce - Zaborów - Jurcz - Lisowice)
  • DW 297droga wojewódzka nr 297(Nowa Sól - Wrociszów - Kożuchów - Cisów - Borów Wielki - Borowina - Pasterzowice - Szprotawa - Dziećmiarowice - Leszno Dolne - Leszno Górne - Kozłow - Nowa Oleszna - Stara Oleszna - Trzebień - Golnice - Dąbrowa Bolesławiecka - Bolesławiec - Nowe Jaroszowice - Suszki - Włodzice Wielkie - Żerkowice - Brunów - Lwówek Śląski - Mojesz - Pławna Dolna - Golejów - Wojciechów - Pasiecznik)
  • DK 3droga krajowa nr 3(Świnoujście - Międzyzdroje - Dargobądz - Płocin - Wolin - Recław - Troszyn - Ostromice - Brzozowo - Przybiernów - Babigoszcz - Miękowo - Nowa Sól - Ciepielów - Rejów - Nowe Miasteczko - Mieszków - Kłobuczyn - Radwanice - Potoczek - Polkowice - Lubin - Chróstnik - Karczowiska - Kochlice - Rzeszotary - Legnica - Nowa Wieś Legnicka - Małuszów - Jawor - Paszowice - Sokola - Świny - Bolków - Mysłów - Kaczorów - Radomierz - Jelenia Góra - Wojcieszyce - Piechowice - Szklarska Poręba - Jakuszyce - granica (Czechy))
  • DW 315droga wojewódzka nr 315(Wolsztyn - Niałek Wielki - Obra - Świętno - Sławocin - Kolsko - Konotop - Lubięcin - Lipiny - Przyborów - Nowa Sól)
  • DW 321droga wojewódzka nr 321(Przyborów - Siedlisko - Piękne Kąty - Różanówka - Bielawy - Kierzno - Skidniówek - Ceber - Grodziec Mały - Głogów)
  • DW 325droga wojewódzka nr 325(Tarnów Jezierny - Borowiec - Siedlisko - Dębianka - Różanówka)
  • DW 326droga wojewódzka nr 326(Bytom Odrzański - Siedlisko)
  • s3droga ekspresowa s3(Troszyn - Parłowo - Ostromice - Miękowo - Goleniów - Szczecin - Gardno - Pyrzyce - Myślibórz - Gorzów Wielkopolski - Skwierzyna - Międzyrzecz - Jordanowo - Świebodzin - Sulechów - Zielona Góra - Niedoradz - Nowa Sól)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Otyń nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 273Linia kolejowa nr 273: Wrocław Główny - Szczecin Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Muchobór - Wrocław Kuźniki - Wrocław Stadion - Wrocław Pracze - Brzezinka Średzka - Czerna Mała - Księginice - Brzeg Dolny - Łososiowice - Wołów - Orzeszków - Małowice Wołowskie - Ścinawa - Chełmek Wołowski - Rudna Miasto - Rudna Gwizdanów - Grębocice - Krzepów - Głogów - Głogów Huta - Wróblin Głogowski - Brzeg Głogowski - Czerna - Bytom Odrzański - Nowa Sól - Niedoradz - Stary Kisielin - Zielona Góra - Przylep - Czerwieńsk - Czerwieńsk Mt - Nietkowice - Będów - Radnica - Bytnica - Budachów - Pliszka - Gądków Wielki - Jerzmanice Lubuskie - Rzepin - Drzeńsko - Kowalów - Radów - Laski Lubuskie - Górzyca - Ługi Górzyckie - Kostrzyn - Kostrzyn Towarowy - Namyślin - Boleszkowice - Mieszkowice - Bielin - Witnica Chojeńska - Godków - Chojna - Lisie Pole - Krzywin Gryfiński - Widuchowa - Pacholęta - Dolna Odra - Gryfino - Czepino - Daleszewo Gryfińskie - Szczecin Podjuchy - Szczecin Port Centralny SPA - Szczecin Port Centralny SPB - Szczecin Port Centralny SPC21 - Szczecin Port Centralny - Szczecin Główny)
  • LK 371Linia kolejowa nr 371: Wolsztyn - Żagań [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wolsztyn - Widzim Stary - Kębłowo - Świętno - Krzyż Rudno - Kolsko - Konotop - Lubięcin - Lipiny Odrzańskie - Nowa Sól - Ciepielów - Kożuchów - Stypułów - Jelenin Żagański - Stara Kopernia - Żagań)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Otyniu istnieje 47 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Agrestowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Długa

  ul. Gawła

  ul. Henryka Frydrychowicza

  ul. Hetmańska

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaśminowa

  ul. Kostyszyn

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Magnolii

  ul. Malinowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Morelowa

  os. Nad Ochlą

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  ul. Porzeczkowa

  ul. Poziomkowa

  ul. Rejtana

  ul. Rolna

  ul. Rynek

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Topolowa

  ul. Truskawkowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Winogronowa

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Marcinkowskiego

  ul. ks. Antoniego Lisaka

  ul. ks. Władysława Szeremeta

  ul. Żeromskiego

  ul. Żytnia