Powiat gryficki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gryficki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 59 609 Liczba mieszkańców
 • 1 017 km2 Powierzchnia
 • 60 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,8% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Sać Starosta
 • pl. Zwycięstwa 39, 72-300 Gryfice Adres starostwa powiatowego
 • ZGY Tablice rejestracyjne
Powiat gryficki na mapie
Identyfikatory
 • 3205 TERYT (TERC)
Herb powiatu gryfickiego
powiat gryficki herb
Flaga powiatu gryfickiego
powiat gryficki flaga

powiat gryficki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach
91 384 77 21
91 384 77 31
ul. 3 Maja 25
72-300 Gryfice
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
91 385 75 11, 91 385 75 05
91 385 75 13
ul. Mickiewicza 19
72-300 Gryfice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach
91 387 83 20
91 387 83 19
ul. Nowy Świat 6
72-300 Gryfice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach
91 384 57 81
91 384 57 81
pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach
91 384 76 59
91 384 49 38
ul. Śniadeckich 46 C
72-300 Gryfice
Starostwo Powiatowe w Gryficach
(91) 384-64-50
(91) 384-27-31
Pl.Zwycięstwa
72-300 Gryfice

Powiat gryficki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat gryficki ma 59 609 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfickiego w 2050 roku wynosi 51 545, z czego 25 822 to kobiety, a 25 723 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gryfickiego zawarli w 2020 roku 207 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu gryfickiego jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gryficki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -368. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,13 na 1000 mieszkańców powiatu gryfickiego. W 2020 roku urodziło się 463 dzieci, w tym 52,3% dziewczynek i 47,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 297 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,1% zgonów w powiecie gryfickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w powiecie gryfickim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gryfickiego przypada 13.84 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 664 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 897 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gryfickiego -233. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  61,0% mieszkańców powiatu gryfickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 609 Liczba mieszkańców
 • 30 089 Kobiety
 • 29 520 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 545 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 25 822 Kobiety
 • 25 723 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gryfickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gryfickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gryfickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat gryficki
  41,9 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,7 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gryficki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,9%
  woj. zachodniopomorskie
  28,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,6%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. gryficki
  5,3%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,1% Nieustalone
 • powiat gryficki
  3,1%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gryfickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  woj. zachodniopomorskie
  1,4
  Cała Polska
  1,3
 • 207 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gryfickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -368 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -144 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -224 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  woj. zachodniopomorskie
  -4,3
  Cała Polska
  -3,2
 • -8,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gryfickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gryfickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gryfickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gryfickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 463 Urodzenia żywe
 • 242 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 221 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,3%
  47,7%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  9,3
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat gryficki
  33,8
  Województwo
  35,3
  Cały kraj
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 2 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 2
 • 3 297 g Średnia waga noworodków
 • 3 220 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 383 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat gryficki
  3 297 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 351 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 142 Waga 3500g - 3999g
 • 142
 • 178 Waga 3000g - 3499g
 • 178
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat gryficki
  1,16
  Zachodniopomorskie
  1,25
  Cały kraj
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. gryficki
  0,61
  Zachodniopomorskie
  0,61
  Cała Polska
  0,67
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,56
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie gryfickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 831 Zgony
 • 386 Kobiety
  (Zgony)
 • 445 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,5%
  53,5%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,8
  Województwo
  12,4
  Polska
  12,5
 • 179,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  179,5
  woj. zachodniopomorskie
  153,2
  Cała Polska
  134,3
 • 10,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat gryficki
  10,8
  Zachodniopomorskie
  3,8
  Kraj
  3,6
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. gryficki
  4,9
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,1%
  woj. zachodniopomorskie
  43,8%
  Cała Polska
  39,4%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. gryficki
  23,1%
  Województwo
  27,2%
  Kraj
  26,5%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat gryficki
  7,1%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  6,6%
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  13,8
  Kraj
  9,9
 • 77,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,3
  Cała Polska
  70,4
 • 241,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  241,4
  woj. zachodniopomorskie
  296,3
  Kraj
  283,2
 • 278,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  278,6
  Cała Polska
  261,3
 • 482,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 507,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat gryficki
  482,9
  Zachodniopomorskie
  476,7
  Kraj
  421,0
 • 108,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 64,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  108,7
  Zachodniopomorskie
  85,5
  Kraj
  69,5
 • 29,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. gryficki
  29,5
  Województwo
  35,5
  Polska
  35,1
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat gryficki
  6,6
  Zachodniopomorskie
  9,4
  Kraj
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. gryficki
  0,7%
  Zachodniopomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gryfickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 11 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat gryficki
  18,0
  Województwo
  31,0
  Cała Polska
  31,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. gryficki
  18,0
  Województwo
  16,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 664 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 337 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 327 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 897 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 485 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 412 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -228 Saldo migracji
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -84 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -233 Saldo migracji wewnętrznych
 • -148 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -85 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gryfickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie gryfickim oddano do użytku 100 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfickim to 21 074 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 352 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 49,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gryfickim to 4,52 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie gryfickim to 89,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,53% mieszkań posiada łazienkę, 82,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 66,47% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie gryfickim 250 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 163 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 497 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 29 transakcji (mediana cen - 4 424 zł/m2, średnia - 5 626 zł/m2), a na rynku wtórnym 221 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 961 zł/m2, średnia - 3 112 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 163 zł
 • Tutaj
  3 163 zł
  Województwo
  4 224 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 163 zł Ogółem
 • 3 163 zł
 • 3 485 zł do 40 m2
 • 3 485 zł
 • 3 303 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 303 zł
 • 2 993 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 993 zł
 • 2 977 zł od 80,1 m2
 • 2 977 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 497 zł
 • Tutaj
  3 497 zł
  woj. zachodniopomorskie
  4 777 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 497 zł Ogółem
 • 3 497 zł
 • 4 308 zł do 40 m2
 • 4 308 zł
 • 3 673 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 673 zł
 • 3 659 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 659 zł
 • 2 666 zł od 80,1 m2
 • 2 666 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 250
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m2124
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m233
 • 49 do 40 m2
 • 124 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 33 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gryfickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 424 zł
 • Powiat
  4 424 zł
  Województwo
  5 358 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 424 zł Ogółem
 • 4 424 zł
 • 12 856 zł do 40 m2
 • 12 856 zł
 • 9 088 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 088 zł
 • 4 567 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 567 zł
 • 3 276 zł od 80,1 m2
 • 3 276 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 626 zł
 • Tutaj
  5 626 zł
  woj. zachodniopomorskie
  6 645 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 5 626 zł Ogółem
 • 5 626 zł
 • 13 083 zł do 40 m2
 • 13 083 zł
 • 8 133 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 133 zł
 • 7 359 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 359 zł
 • 3 279 zł od 80,1 m2
 • 3 279 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 29
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m210
 • 3 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 961 zł
 • powiat gryficki
  2 961 zł
  Zachodniopomorskie
  3 606 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 961 zł Ogółem
 • 2 961 zł
 • 3 409 zł do 40 m2
 • 3 409 zł
 • 3 071 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 071 zł
 • 2 759 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 759 zł
 • 2 453 zł od 80,1 m2
 • 2 453 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 112 zł
 • pow. gryficki
  3 112 zł
  Województwo
  3 911 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 112 zł Ogółem
 • 3 112 zł
 • 3 661 zł do 40 m2
 • 3 661 zł
 • 3 377 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 377 zł
 • 2 859 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 859 zł
 • 2 356 zł od 80,1 m2
 • 2 356 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 221
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m246
  • od 40,1 do 60 m2116
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m223
 • 46 do 40 m2
 • 116 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 074 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 352,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  352,10
  woj. zachodniopomorskie
  401,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,80 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,70 m2
  Zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. gryficki
  4,06
  Województwo
  3,82
  Kraj
  3,82
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat gryficki
  2,84
  woj. zachodniopomorskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 100 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat gryficki
  1,67
  Zachodniopomorskie
  5,33
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 452 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,52 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,52
  woj. zachodniopomorskie
  3,38
  Kraj
  3,77
 • 7,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. gryficki
  7,55
  woj. zachodniopomorskie
  18,03
  Kraj
  21,77
 • 8 960 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 89,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat gryficki
  89,6 m2
  woj. zachodniopomorskie
  77,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. gryficki
  0,15 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,41 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,32%
  Zachodniopomorskie
  99,24%
  Cały kraj
  96,97%
 • 96,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,10%
  Województwo
  97,31%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,53%
  woj. zachodniopomorskie
  95,33%
  Polska
  91,78%
 • 82,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,32%
  woj. zachodniopomorskie
  86,83%
  Kraj
  83,08%
 • 66,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  66,47%
  Województwo
  63,98%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat gryficki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie gryfickim na 1000 mieszkańców pracuje 144osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfickim wynosiło w 2020 roku 9,6% (13,8% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfickim wynosiło 4 388,97 PLN, co odpowiada 79.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfickiego 4 372 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 255 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 117.

  22,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,2% w przemyśle i budownictwie, a 21,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 144 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  144,0
  Województwo
  215,0
  Cała Polska
  252,0
 • 9,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,8% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • pow. gryficki
  9,6%
  woj. zachodniopomorskie
  8,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 389 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 389 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  5 099 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gryfickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 372 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 255 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 117 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,2% Przemysł i budownictwo
 • 9,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,9% Pozostałe
 • 46,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 605 Pracujący ogółem
 • 4 802 Kobiety
 • 3 803 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,0
  Zachodniopomorskie
  67,9
  Cała Polska
  68,0
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat gryficki
  35,3
  Województwo
  39,0
  Cała Polska
  37,5
 • 122,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat gryficki
  122,7
  woj. zachodniopomorskie
  134,9
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gryficki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie gryfickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 219 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 350 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 541 nowych podmiotów, a 345 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (933) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (541) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 192) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (345) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gryfickim najwięcej (431) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 008) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (223) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (1 652) podmiotów, a 77,2% (6 344) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gryfickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.6%) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 219 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 223 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 652 Przemysł i budownictwo
 • 6 344 Pozostała działalność
 • 541 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gryfickim w 2020 roku
 • 345 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gryfickim w 2020 roku
 • 6 350 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 008 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 008
 • 173 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 173
 • 35 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 35
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 8 216 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 216
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 320 Spółki handlowe ogółem
 • 320
 • 49  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 49
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 265  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 265
 • 47    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 47
 • 431 Spółki cywilne ogółem
 • 431
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 350 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 307 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 307
 • 1 235 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 235
 • 1 114 Budownictwo
 • 1 114
 • 604 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 604
 • 371 Przetwórstwo przemysłowe
 • 371
 • 320 Transport i gospodarka magazynowa
 • 320
 • 319 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 319
 • 281 Pozostała działalność
 • 281
 • 194 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 194
 • 159 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 159
 • 131 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 131
 • 103 Edukacja
 • 103
 • 72 Informacja i komunikacja
 • 72
 • 70 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 70
 • 55 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 55
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie gryfickim stwierdzono 1 238 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,62 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gryfickim wynosi 65,40% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gryfickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,59 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 9,61 (wykrywalność 32%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,35 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,62 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,58 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 238 Przestępstwa ogółem
 • 1 238
 • 936 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 936
 • 97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 97
 • 141 Przestępstwa drogowe
 • 141
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 577 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 577
 • 20,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  20,62
  woj. zachodniopomorskie
  20,86
  Kraj
  19,96
 • 15,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,59
  Zachodniopomorskie
  14,72
  Polska
  12,25
 • 1,62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,62
  woj. zachodniopomorskie
  3,04
  Cała Polska
  5,17
 • 2,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat gryficki
  2,35
  woj. zachodniopomorskie
  2,26
  Kraj
  1,73
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gryficki
  0,58
  Zachodniopomorskie
  0,52
  Kraj
  0,37
 • 9,61 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,61
  Województwo
  10,11
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  65%
  Zachodniopomorskie
  73%
  Polska
  73%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  57%
  woj. zachodniopomorskie
  65%
  Cały kraj
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat gryficki
  75%
  woj. zachodniopomorskie
  89%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. gryficki
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  97%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Cały kraj
  87%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. gryficki
  33%
  Zachodniopomorskie
  53%
  Cały kraj
  54%

Powiat gryficki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gryfickiego wyniosła w 2020 roku 95,0 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu gryfickiego - 27.4% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,1 mln złotych, czyli 8,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gryfickiego wyniosła w 2020 roku 95,6 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (25.7%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.6%). W budżecie powiatu gryfickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 201 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gryfickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,1 mln

  1,2 tys(100%)

  79,2 mln

  1,3 tys(100%)

  71,0 mln

  1,2 tys(100%)

  72,1 mln

  1,2 tys(100%)

  79,3 mln

  1,3 tys(100%)

  94,8 mln

  1,6 tys(100%)

  90,9 mln

  1,5 tys(100%)

  95,0 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,6 mln

  334(27.5%)

  20,6 mln

  335(26%)

  21,4 mln

  349(30.1%)

  22,7 mln

  370(31.4%)

  18,4 mln

  303(23.2%)

  19,7 mln

  325(20.8%)

  21,2 mln

  352(23.3%)

  26,0 mln

  435(27.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  257(21.1%)

  16,3 mln

  265(20.6%)

  14,7 mln

  240(20.8%)

  13,5 mln

  221(18.7%)

  13,7 mln

  226(17.3%)

  14,4 mln

  237(15.2%)

  15,2 mln

  253(16.8%)

  18,6 mln

  310(19.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,8 mln

  111(9.1%)

  7,2 mln

  117(9.1%)

  7,2 mln

  118(10.2%)

  7,6 mln

  125(10.6%)

  8,1 mln

  133(10.2%)

  9,4 mln

  155(9.9%)

  8,5 mln

  141(9.3%)

  8,7 mln

  146(9.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,3 mln

  86,6(7.1%)

  5,4 mln

  88,2(6.9%)

  5,2 mln

  84,9(7.3%)

  5,2 mln

  84,9(7.2%)

  5,7 mln

  92,9(7.1%)

  5,8 mln

  96,3(6.2%)

  5,9 mln

  97,8(6.5%)

  8,3 mln

  139(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  71,8(5.9%)

  7,0 mln

  114(8.9%)

  4,1 mln

  67,5(5.8%)

  8,3 mln

  136(11.5%)

  11,4 mln

  187(14.3%)

  14,8 mln

  244(15.6%)

  10,8 mln

  179(11.9%)

  7,8 mln

  131(8.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  53,1(4.4%)

  3,3 mln

  54,1(4.2%)

  3,8 mln

  62,3(5.4%)

  3,5 mln

  57,0(4.8%)

  3,9 mln

  63,8(4.9%)

  8,8 mln

  144(9.2%)

  8,7 mln

  144(9.5%)

  7,3 mln

  121(7.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,9 mln

  144(11.8%)

  9,6 mln

  156(12.1%)

  6,1 mln

  99,7(8.6%)

  5,4 mln

  88,7(7.5%)

  6,0 mln

  98,7(7.6%)

  7,1 mln

  117(7.5%)

  7,0 mln

  116(7.7%)

  4,5 mln

  74,5(4.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  24,2(2%)

  1,5 mln

  25,1(2%)

  1,7 mln

  27,3(2.4%)

  1,8 mln

  29,1(2.5%)

  1,8 mln

  29,8(2.3%)

  1,9 mln

  32,1(2.1%)

  1,9 mln

  31,3(2.1%)

  2,1 mln

  35,9(2.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  17,1(1.4%)

  198,5 tys

  3,2(0.3%)

  60,0 tys

  1,0(0.1%)

  58,8 tys

  1,0(0.1%)

  122,9 tys

  2,0(0.2%)

  84,9 tys

  1,4(0.1%)

  2,2 mln

  35,8(2.4%)

  1,3 mln

  22,0(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  48,1(3.9%)

  2,8 mln

  46,2(3.6%)

  4,1 mln

  66,5(5.7%)

  2,3 mln

  37,0(3.1%)

  1,7 mln

  28,7(2.2%)

  1,2 mln

  20,3(1.3%)

  937,5 tys

  15,6(1%)

  1,2 mln

  20,2(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,3 mln

  53,6(4.4%)

  3,9 mln

  63,5(4.9%)

  1,1 mln

  17,3(1.5%)

  614,8 tys

  10,1(0.9%)

  609,9 tys

  10,0(0.8%)

  1,3 mln

  21,7(1.4%)

  809,4 tys

  13,4(0.9%)

  976,0 tys

  16,3(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  325,4 tys

  5,3(0.4%)

  304,5 tys

  5,0(0.4%)

  406,8 tys

  6,6(0.6%)

  628,6 tys

  10,3(0.9%)

  362,9 tys

  6,0(0.5%)

  292,9 tys

  4,8(0.3%)

  267,0 tys

  4,4(0.3%)

  601,1 tys

  10,0(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  135,9 tys

  2,2(0.2%)

  106,2 tys

  1,7(0.1%)

  143,9 tys

  2,3(0.2%)

  113,0 tys

  1,8(0.2%)

  127,7 tys

  2,1(0.2%)

  123,0 tys

  2,0(0.1%)

  124,3 tys

  2,1(0.1%)

  153,5 tys

  2,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  288,5 tys

  4,7(0.4%)

  283,2 tys

  4,6(0.4%)

  307,2 tys

  5,0(0.4%)

  267,1 tys

  4,4(0.4%)

  249,5 tys

  4,1(0.3%)

  227,9 tys

  3,8(0.2%)

  279,1 tys

  4,6(0.3%)

  152,6 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  124,5 tys

  2,0(0.2%)

  122,9 tys

  2,0(0.1%)

  129,7 tys

  2,2(0.1%)

  131,9 tys

  2,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  163,0 tys

  2,6(0.2%)

  551,5 tys

  9,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  954,2 tys

  15,7(1.2%)

  1,2 mln

  20,4(1.3%)

  407,9 tys

  6,8(0.4%)

  86,6 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  175,3 tys

  2,8(0.2%)

  252,7 tys

  4,1(0.3%)

  47,7 tys

  0,8(0.1%)

  74,2 tys

  1,2(0.1%)

  72,4 tys

  1,2(0.1%)

  142,4 tys

  2,3(0.2%)

  113,4 tys

  1,9(0.1%)

  61,0 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,3 tys

  1,4(0.1%)

  61,9 tys

  1,0(0.1%)

  59,4 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,3 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  0,2(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  31,8(2%)

  139,7 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  62,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  0,5(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gryfickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,9 mln

  1,2 tys(100%)

  75,7 mln

  1,2 tys(100%)

  72,0 mln

  1,2 tys(100%)

  72,5 mln

  1,2 tys(100%)

  82,4 mln

  1,4 tys(100%)

  97,6 mln

  1,6 tys(100%)

  88,9 mln

  1,5 tys(100%)

  95,6 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,3 mln

  524(43.8%)

  32,0 mln

  520(42.2%)

  30,3 mln

  494(42.1%)

  30,7 mln

  502(42.3%)

  32,6 mln

  536(39.6%)

  30,9 mln

  510(31.7%)

  32,0 mln

  532(36%)

  35,5 mln

  593(37.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,9 mln

  258(21.6%)

  16,3 mln

  265(21.5%)

  16,9 mln

  276(23.5%)

  18,5 mln

  302(25.5%)

  17,3 mln

  283(20.9%)

  18,4 mln

  304(18.9%)

  19,8 mln

  329(22.3%)

  24,6 mln

  410(25.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,6 mln

  156(13%)

  10,0 mln

  163(13.2%)

  11,0 mln

  179(15.3%)

  11,9 mln

  195(16.4%)

  12,4 mln

  204(15.1%)

  14,1 mln

  233(14.5%)

  15,3 mln

  254(17.2%)

  15,0 mln

  250(15.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  53,0(4.4%)

  3,3 mln

  54,1(4.4%)

  3,8 mln

  62,1(5.3%)

  3,5 mln

  56,5(4.8%)

  3,9 mln

  63,7(4.7%)

  8,6 mln

  141(8.8%)

  8,6 mln

  143(9.7%)

  7,1 mln

  118(7.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  28,5(2.4%)

  1,9 mln

  31,2(2.5%)

  2,2 mln

  35,2(3%)

  2,1 mln

  35,1(3%)

  3,0 mln

  49,5(3.7%)

  17,1 mln

  282(17.5%)

  2,9 mln

  48,1(3.3%)

  2,2 mln

  37,5(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  61,9(5.2%)

  5,0 mln

  80,9(6.6%)

  1,4 mln

  23,1(2%)

  922,3 tys

  15,1(1.3%)

  1,6 mln

  27,0(2%)

  2,6 mln

  42,7(2.7%)

  1,7 mln

  27,8(1.9%)

  2,1 mln

  35,9(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  340,8 tys

  5,5(0.5%)

  1,4 mln

  22,4(1.8%)

  207,2 tys

  3,4(0.3%)

  191,6 tys

  3,1(0.3%)

  4,9 mln

  80,6(6%)

  129,6 tys

  2,1(0.1%)

  2,2 mln

  36,3(2.5%)

  2,1 mln

  35,6(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  47,9(4%)

  2,8 mln

  46,2(3.8%)

  3,6 mln

  58,7(5%)

  2,3 mln

  37,8(3.2%)

  1,7 mln

  27,5(2%)

  1,1 mln

  17,8(1.1%)

  937,5 tys

  15,6(1.1%)

  1,2 mln

  19,3(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  693,4 tys

  11,2(0.9%)

  697,2 tys

  11,3(0.9%)

  644,4 tys

  10,5(0.9%)

  836,8 tys

  13,7(1.2%)

  846,1 tys

  13,9(1%)

  801,0 tys

  13,2(0.8%)

  829,6 tys

  13,8(0.9%)

  968,7 tys

  16,2(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  897,4 tys

  14,6(1.2%)

  1,4 mln

  22,7(1.8%)

  660,5 tys

  10,8(0.9%)

  213,2 tys

  3,5(0.3%)

  750,6 tys

  12,3(0.9%)

  365,1 tys

  6,0(0.4%)

  566,2 tys

  9,4(0.6%)

  633,1 tys

  10,6(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  316,7 tys

  5,1(0.4%)

  282,7 tys

  4,6(0.4%)

  384,0 tys

  6,3(0.5%)

  436,2 tys

  7,1(0.6%)

  439,5 tys

  7,2(0.5%)

  374,2 tys

  6,2(0.4%)

  316,9 tys

  5,3(0.4%)

  329,7 tys

  5,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  390,9 tys

  6,3(0.5%)

  220,3 tys

  3,6(0.3%)

  236,6 tys

  3,9(0.3%)

  330,1 tys

  5,4(0.5%)

  184,0 tys

  3,0(0.2%)

  200,0 tys

  3,3(0.2%)

  232,1 tys

  3,9(0.3%)

  298,5 tys

  5,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  124,5 tys

  2,0(0.2%)

  123,4 tys

  2,0(0.1%)

  129,7 tys

  2,2(0.1%)

  131,9 tys

  2,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  239,8 tys

  3,9(0.3%)

  86,1 tys

  1,4(0.1%)

  91,7 tys

  1,5(0.1%)

  95,5 tys

  1,6(0.1%)

  116,5 tys

  1,9(0.1%)

  171,5 tys

  2,8(0.2%)

  417,7 tys

  6,9(0.5%)

  124,9 tys

  2,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  90,6 tys

  1,5(0.1%)

  90,9 tys

  1,5(0.1%)

  117,2 tys

  1,9(0.2%)

  94,7 tys

  1,5(0.1%)

  94,1 tys

  1,5(0.1%)

  97,0 tys

  1,6(0.1%)

  98,2 tys

  1,6(0.1%)

  100,5 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  19,3(1.6%)

  96,6 tys

  1,6(0.1%)

  262,2 tys

  4,3(0.4%)

  258,8 tys

  4,2(0.4%)

  307,8 tys

  5,1(0.4%)

  154,0 tys

  2,5(0.2%)

  152,6 tys

  2,5(0.2%)

  69,5 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,3 tys

  1,4(0.1%)

  44,1 tys

  0,7(0%)

  53,6 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  0,7(0.1%)

  142,4 tys

  2,3(0.2%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  777

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,9 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  62,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  0,5(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,3 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  17,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gryficki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 509 mieszkańców powiatu gryfickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 611 kobiet oraz 6 898 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 17,5% średnie ogólnokształcące, a 12,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,4% mieszkańców powiatu gryfickiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gryfickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gryfickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,5%) oraz średnie ogólnokształcące (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz podstawowe ukończone (18,9%).

  W roku 2018 w powiecie gryfickim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 149 dzieci (559 dziewczynek oraz 590 chłopców). Dostępne były 1 203 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 792 dzieci (384 dziewczynki oraz 408 chłopców). Dostępnych było 746 miejsc.

  16,1% mieszkańców powiatu gryfickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 721 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 274 oddziałach uczyło się 4 640 uczniów (2 254 kobiety oraz 2 386 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 217 oddziałach uczyło się 3 981 uczniów (1 945 kobiet oraz 2 036 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,54.

  W powiecie gryfickim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 44 oddziałach uczyło się 930 uczniów (501 kobiet oraz 429 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 318 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 500 uczniów (816 kobiet oraz 684 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 437 absolwentów.

  W powiecie gryfickim znajdują się 4 Technika, w których w 22 oddziałach uczyło się 313 uczniów (160 kobiet oraz 153 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 52 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim placówkę miało 6 Technik, w których w 20 oddziałach uczyło się 410 uczniów (258 kobiet oraz 152 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 144 absolwentów.

  W powiecie gryfickim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 202 uczniów (58 kobiet oraz 144 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,1 uczniów. 14,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 14,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,2% mieszkańców powiatu gryfickiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 12,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. gryficki
  12,1%
  Województwo
  17,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat gryficki
  32,7%
  woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • pow. gryficki
  2,8%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 17,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. gryficki
  17,5%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat gryficki
  12,5%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,4%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat gryficki
  5,6%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,3%
  Zachodniopomorskie
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,0%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 721 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  721,0
  Zachodniopomorskie
  842,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,34
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 54 Oddziały
 • 35 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 203 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat gryficki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 149 Dzieci
 • 559 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 590 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 261 3 lata
 • 261
 • 265 4 lata
 • 265
 • 303 5 lata
 • 303
 • 300 6 lat
 • 300
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 140 3 lata
 • 140
 • 122 4 lata
 • 122
 • 140 5 lata
 • 140
 • 148 6 lat
 • 148
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 121 3 lata
 • 121
 • 143 4 lata
 • 143
 • 163 5 lata
 • 163
 • 152 6 lat
 • 152
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 601 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 79,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 78,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 42,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 40 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat gryficki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 63,2%
  36,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 10 4 lata
 • 10
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 268 Oddziały
 • 4 589 Uczniowie
 • 2 243 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 346 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 525 Uczniowie w 1 klasie
 • 248 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 567 Absolwenci 2016
 • 284 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 283 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,6%
  78,4%
 • 7 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,9
  woj. zachodniopomorskie
  17,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,9
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,9
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,1
 • 8,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8,5
 •  
 • 375,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 300,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 115 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 949 niemiecki
 • 166 angielski
 • 62 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 51 angielski
 • 11 niemiecki
 • 20 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 20 niemiecki
 •  
 • 89,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gryficki
  89,54
  woj. zachodniopomorskie
  92,64
  Kraj
  95,46
 • 87,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,50
  Zachodniopomorskie
  90,19
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gryficki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gryficki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 700 Uczniowie
 • 385 Kobiety
  (uczniowie)
 • 315 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,0%
  45,0%
 • 191 Uczniowie w 1 klasie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 244 Absolwenci
 • 141 Kobiety
  (absolwenci)
 • 103 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11 Oddziały
 • 230 Uczniowie
 • 116 Kobiety
  (uczniowie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 87 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,1
  Zachodniopomorskie
  24,8
  Polska
  26,2
 •  
 • 39,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 313 Uczniowie
 • 160 Kobiety
  (uczniowie)
 • 153 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  14,2
  Zachodniopomorskie
  22,4
  Polska
  23,8
 •  
 • 22,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 184 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 126 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,5%
  68,5%
 • 108 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat gryficki
  14,4
  Województwo
  14,7
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 14,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 14,4
 • 15,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 15,3
 • 9,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,0
 •  
 •  
 • 2 299 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 109
  • niemiecki900
  • hiszpański210
  • francuski80
 • 1 109 angielski
 • 900 niemiecki
 • 210 hiszpański
 • 80 francuski
 • 36 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 18 niemiecki
 • 18 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 3Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 7 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,5%
  29,5%
 • 17 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 8,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat gryficki
  8,7
  Zachodniopomorskie
  17,0
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 8,7 Szkoły policealne ogółem
 • 8,7
 • 8,7 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 8,7
 •  
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gryfickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie gryfickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 1 motel (kategorii ★★★) oraz 9 pensjonatów (1 ★★★, 8 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 19 (całoroczne: 11)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 71 (całoroczne: 18)
  • ośrodki kolonijne: 6 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • zespoły domków turystycznych: 25 (całoroczne: 3)
  • kempingi: 6 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 6 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 83 (całoroczne: 9)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 39
  • drzwi automatycznie otwierane: 14
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 13
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 35


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 28 (liczba sal: 36, liczba miejsc: 2 851)
  • z nagłośnieniem: 31
  • z projektorem multimedialnym: 28
  • z zestawem do wideokonferencji: 8
  • z obsługą techniczną: 17
  • z ekranem: 29
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 29
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 31
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 133


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie gryfickim: 30 (publiczne: 30, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 20, udogodnienia wewnątrz budynku: 15). W powiecie gryfickim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 862 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 223 (uczestnicy: 8 111)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 125)
  • wystawy: 20 (uczestnicy: 2 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 30)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 2 875)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 144 (uczestnicy: 1 641)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 340)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 280)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 545)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 63)
  • taneczne: 4 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 50)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 29)
  • literackie: 2 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 112)
  • koło gospodyń wiejskich: 20 (członkowie: 152)
  • inne: 3 (członkowie: 55)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 223)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 78)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 13)
  • taneczne: 2 (członkowie: 92)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gryfickim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 5 964 zwiedzających, co daje 994 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gryfickim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 194 056 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 242 269 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 74
  • dostępne dla czytelników: 45
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 44
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gryfickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 25 947 wolumenów w tym ziobry specjalne: 164. Odnotowano 253 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 592 wolumeny. Odnotowano 427 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gryfickim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 278 członków. Zarejestrowano 1 503 ćwiczących (mężczyźni: 1 123, kobiety: 380, chłopcy do lat 18: 663, dziewczęta do lat 18: 309). Aktywnych było 29 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (39), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gryfickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gryficki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 25 wypadków drogowych w powiecie gryfickim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 72,5 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie gryfickim zarejestrowanych było 52 389 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 39 621 samochodów osobowych (662,1 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 5 598 samochodów ciężarowych (104,0 - więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 397 autobusów (6,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 626 ciągników siodłowych (10,5 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 897 motocykli (48,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,1 lat.


  W 2020 roku w powiecie gryfickim znajdowało się 38 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 41 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 41 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 38 Ranni
  (rok 2020)
 • 28 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gryfickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 41,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. gryficki
  41,8
  Województwo
  54,9
  Cały kraj
  61,5
 • 10,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat gryficki
  10,0
  Województwo
  6,0
  Polska
  6,5
 • 63,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat gryficki
  63,5
  woj. zachodniopomorskie
  60,0
  Kraj
  69,2
 • 11,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat gryficki
  11,5
  Zachodniopomorskie
  7,4
  Cały kraj
  7,6
 • 72,53 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. gryficki
  72,5
  Województwo
  74,6
  Cała Polska
  80,2
 • 24,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat gryficki
  24,0
  Zachodniopomorskie
  10,9
  Cała Polska
  10,6
 • 152,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat gryficki
  152,0
  Województwo
  109,2
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 52 389 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gryfickim w 2020 roku
 • 39 621 Samochody osobowe
 • 5 598 Samochody ciężarowe
 • 64 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 397 Autobusy
 • 449 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 627 Ciągniki samochodowe
 • 626   Ciągniki siodłowe
 • 2 800 Ciągniki rolnicze
 • 2 897 Motocykle
 • 1 158   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 921 Motorowery
 • 39 621Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Samochody osobowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 662,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  662,1
  Zachodniopomorskie
  624,0
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 865
  • 1400-1649 kg9 877
  • 1650-1899 kg8 887
  • 1900 kg i więcej11 992
 • 8 865 do 1399 kg
 • 9 877 1400-1649 kg
 • 8 887 1650-1899 kg
 • 11 992 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 124 do 1399 cm3
 • 13 124
 • 22 494 1400-1999 cm3
 • 22 494
 • 4 003 2000 i więcej cm3
 • 4 003
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 080
  • olej napędowy14 966
  • gaz (LPG)4 080
  • pozostałe495
 • 20 080 benzyna
 • 14 966 olej napędowy
 • 4 080 gaz (LPG)
 • 495 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 276 do 1 roku
 • 276
 • 210 2 lata
 • 210
 • 270 3 lata
 • 270
 • 794 4-5 lat
 • 794
 • 940 6-7 lat
 • 940
 • 1 278 8-9 lat
 • 1 278
 • 1 643 10-11 lat
 • 1 643
 • 5 742 12-15 lat
 • 5 742
 • 8 192 16-20 lat
 • 8 192
 • 7 611 21-25 lat
 • 7 611
 • 5 403 26-30 lat
 • 5 403
 • 7 262 31 lat i więcej
 • 7 262
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gryfickim
 • powiat gryficki
  21,3 lat
  Województwo
  19,8 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 5 598Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. gryficki
  104,0
  woj. zachodniopomorskie
  96,6
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 787 do 999 kg
 • 2 787
 • 1 568 1000-1499 kg
 • 1 568
 • 368 1500-2999 kg
 • 368
 • 37 3000-3499 kg
 • 37
 • 97 3500-4999 kg
 • 97
 • 372 5000-6999 kg
 • 372
 • 229 7000-9999 kg
 • 229
 • 115 10000-14999 kg
 • 115
 • 25 15000 kg i więcej
 • 25
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 007
  • olej napędowy3 910
  • gaz (LPG)155
  • pozostałe526
 • 1 007 benzyna
 • 3 910 olej napędowy
 • 155 gaz (LPG)
 • 526 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 19 2 lata
 • 19
 • 31 3 lata
 • 31
 • 77 4-5 lat
 • 77
 • 137 6-7 lat
 • 137
 • 172 8-9 lat
 • 172
 • 294 10-11 lat
 • 294
 • 713 12-15 lat
 • 713
 • 998 16-20 lat
 • 998
 • 886 21-25 lat
 • 886
 • 603 26-30 lat
 • 603
 • 1 637 31 lat i więcej
 • 1 637
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gryfickim
 • Tutaj
  22,9 lat
  Zachodniopomorskie
  20,7 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 397Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Autobusy w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. gryficki
  6,6
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy309
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe79
 • 8 benzyna
 • 309 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 79 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 40 12-15 lat
 • 40
 • 87 16-20 lat
 • 87
 • 71 21-25 lat
 • 71
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 129 31 lat i więcej
 • 129
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gryfickim
 • Tutaj
  24,6 lat
  woj. zachodniopomorskie
  23,2 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 626Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. gryficki
  10,5
  Województwo
  10,0
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy537
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe85
 • 2 benzyna
 • 537 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 85 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 1 2 lata
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 38 4-5 lat
 • 38
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 36 8-9 lat
 • 36
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 110 12-15 lat
 • 110
 • 94 16-20 lat
 • 94
 • 111 21-25 lat
 • 111
 • 67 26-30 lat
 • 67
 • 95 31 lat i więcej
 • 95
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gryfickim
 • powiat gryficki
  19,0 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 897Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Motocykle w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 48,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  48,4
  Województwo
  43,7
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 13 2 lata
 • 13
 • 17 3 lata
 • 17
 • 97 4-5 lat
 • 97
 • 47 6-7 lat
 • 47
 • 52 8-9 lat
 • 52
 • 84 10-11 lat
 • 84
 • 230 12-15 lat
 • 230
 • 240 16-20 lat
 • 240
 • 220 21-25 lat
 • 220
 • 175 26-30 lat
 • 175
 • 1 686 31 lat i więcej
 • 1 686
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gryfickim
 • Powiat
  27,1 lat
  woj. zachodniopomorskie
  26,3 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 22 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gryfickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 375,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat gryficki
  375,1 km
  woj. zachodniopomorskie
  443,7 km
  Polska
  551,8 km
 • 6,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat gryficki
  6,4 km
  Województwo
  6,0 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 0 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 41 Liczba licencji na taksówki
 • 41 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami