Powiat gryficki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gryficki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 59 214 Liczba mieszkańców
 • 1 021 km2 Powierzchnia
 • 58 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,8% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Sać Starosta
 • pl. Zwycięstwa 39, 72-300 Gryfice Adres starostwa powiatowego
 • ZGY Tablice rejestracyjne
Powiat gryficki na mapie
Identyfikatory
 • 3205 TERYT (TERC)
Herb powiatu gryfickiego
powiat gryficki herb
Flaga powiatu gryfickiego
powiat gryficki flaga

powiat gryficki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach
91 384 77 21
91 384 77 31
ul. 3 Maja 25
72-300 Gryfice
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
91 385 75 11, 91 385 75 05
91 385 75 13
ul. Mickiewicza 19
72-300 Gryfice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach
91 387 83 20
91 387 83 19
ul. Nowy Świat 6
72-300 Gryfice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach
91 384 57 81
91 384 57 81
pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach
91 384 76 59
91 384 49 38
ul. Śniadeckich 46 C
72-300 Gryfice
Starostwo Powiatowe w Gryficach
(91) 384-64-50
(91) 384-27-31
Pl.Zwycięstwa
72-300 Gryfice

Powiat gryficki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat gryficki ma 59 214 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfickiego w 2050 roku wynosi 51 545, z czego 25 822 to kobiety, a 25 723 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gryfickiego zawarli w 2021 roku 231 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu gryfickiego jest stanu wolnego, 50,8% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gryficki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -409. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,86 na 1000 mieszkańców powiatu gryfickiego. W 2021 roku urodziło się 425 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 269 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,5% zgonów w powiecie gryfickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,1% zgonów w powiecie gryfickim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gryfickiego przypada 13.99 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 686 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 843 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gryfickiego -157. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 32 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  60,5% mieszkańców powiatu gryfickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 214 Liczba mieszkańców
 • 29 880 Kobiety
 • 29 334 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 545 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 25 822 Kobiety
 • 25 723 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gryfickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gryfickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gryfickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. gryficki
  42,2 lat
  Województwo
  42,9 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gryficki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gryficki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gryficki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  50,8%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. gryficki
  8,4%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat gryficki
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,5% Nieustalone
 • Tutaj
  4,5%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 6,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gryfickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,9
  woj. zachodniopomorskie
  4,2
  Polska
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,8
  Województwo
  1,9
  Polska
  1,6
 • 231 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gryfickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -409 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -195 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -214 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. gryficki
  -6,9
  woj. zachodniopomorskie
  -6,2
  Kraj
  -4,9
 • -7,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gryfickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gryfickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gryfickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gryfickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 425 Urodzenia żywe
 • 203 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 222 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat gryficki
  7,1
  woj. zachodniopomorskie
  7,6
  Polska
  8,7
 • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,1
  Województwo
  33,4
  Kraj
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 269 g Średnia waga noworodków
 • 3 217 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 317 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 269 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 329 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 22 Waga 4000g - 4499g
 • 22
 • 118 Waga 3500g - 3999g
 • 118
 • 169 Waga 3000g - 3499g
 • 169
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  woj. zachodniopomorskie
  1,21
  Cała Polska
  1,32
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat gryficki
  0,51
  Województwo
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie gryfickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 834 Zgony
 • 398 Kobiety
  (Zgony)
 • 436 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat gryficki
  14,0
  woj. zachodniopomorskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 196,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat gryficki
  196,2
  Zachodniopomorskie
  180,9
  Cały kraj
  156,7
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. gryficki
  4,7
  Zachodniopomorskie
  3,7
  Cała Polska
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,4
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat gryficki
  35,5%
  Województwo
  36,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  19,1%
  Zachodniopomorskie
  20,9%
  Polska
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. gryficki
  4,2%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Cały kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  80,0
  Cała Polska
  74,4
 • 275,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  275,4
  woj. zachodniopomorskie
  293,2
  Kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Kraj
  246,5
 • 512,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 573,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat gryficki
  512,7
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Polska
  475,8
 • 84,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. gryficki
  84,9
  Zachodniopomorskie
  88,9
  Cała Polska
  70,6
 • 24,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  31,0
  Kraj
  32,6
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. gryficki
  6,9
  woj. zachodniopomorskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat gryficki
  0,5%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gryfickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  Zachodniopomorskie
  35,0
  Kraj
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. gryficki
  13,0
  Województwo
  15,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 686 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 355 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 331 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 843 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 440 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 403 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -172 Saldo migracji
 • -92 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -80 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -157 Saldo migracji wewnętrznych
 • -85 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -72 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gryfickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie gryfickim oddano do użytku 81 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfickim to 21 074 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 352 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gryfickim to 5,15 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie gryfickim to 121,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,53% mieszkań posiada łazienkę, 82,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 66,47% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie gryfickim 250 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 163 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 497 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 29 transakcji (mediana cen - 4 424 zł/m2, średnia - 5 626 zł/m2), a na rynku wtórnym 221 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 961 zł/m2, średnia - 3 112 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 163 zł
 • powiat gryficki
  3 163 zł
  Zachodniopomorskie
  4 224 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 163 zł Ogółem
 • 3 163 zł
 • 3 485 zł do 40 m2
 • 3 485 zł
 • 3 303 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 303 zł
 • 2 993 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 993 zł
 • 2 977 zł od 80,1 m2
 • 2 977 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 497 zł
 • pow. gryficki
  3 497 zł
  Zachodniopomorskie
  4 777 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 497 zł Ogółem
 • 3 497 zł
 • 4 308 zł do 40 m2
 • 4 308 zł
 • 3 673 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 673 zł
 • 3 659 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 659 zł
 • 2 666 zł od 80,1 m2
 • 2 666 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 250
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m2124
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m233
 • 49 do 40 m2
 • 124 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 33 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gryfickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 424 zł
 • powiat gryficki
  4 424 zł
  Województwo
  5 358 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 424 zł Ogółem
 • 4 424 zł
 • 12 856 zł do 40 m2
 • 12 856 zł
 • 9 088 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 088 zł
 • 4 567 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 567 zł
 • 3 276 zł od 80,1 m2
 • 3 276 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 626 zł
 • pow. gryficki
  5 626 zł
  Województwo
  6 645 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 5 626 zł Ogółem
 • 5 626 zł
 • 13 083 zł do 40 m2
 • 13 083 zł
 • 8 133 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 133 zł
 • 7 359 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 359 zł
 • 3 279 zł od 80,1 m2
 • 3 279 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 29
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m210
 • 3 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 961 zł
 • Tutaj
  2 961 zł
  Województwo
  3 606 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 961 zł Ogółem
 • 2 961 zł
 • 3 409 zł do 40 m2
 • 3 409 zł
 • 3 071 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 071 zł
 • 2 759 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 759 zł
 • 2 453 zł od 80,1 m2
 • 2 453 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 112 zł
 • Tutaj
  3 112 zł
  woj. zachodniopomorskie
  3 911 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 112 zł Ogółem
 • 3 112 zł
 • 3 661 zł do 40 m2
 • 3 661 zł
 • 3 377 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 377 zł
 • 2 859 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 859 zł
 • 2 356 zł od 80,1 m2
 • 2 356 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 221
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m246
  • od 40,1 do 60 m2116
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m223
 • 46 do 40 m2
 • 116 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 074 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 352,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  352,10
  Województwo
  401,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,80 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat gryficki
  26,70 m2
  Zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. gryficki
  4,06
  Województwo
  3,82
  Kraj
  3,82
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,84
  woj. zachodniopomorskie
  2,49
  Cały kraj
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  woj. zachodniopomorskie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 81 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  1,37
  Zachodniopomorskie
  6,03
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 417 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,15 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. gryficki
  5,15
  Województwo
  3,41
  Kraj
  3,90
 • 7,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat gryficki
  7,04
  woj. zachodniopomorskie
  20,55
  Kraj
  24,07
 • 9 820 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 121,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  121,2 m2
  Województwo
  79,8 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat gryficki
  0,17 m2
  Zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,32%
  woj. zachodniopomorskie
  99,24%
  Kraj
  96,97%
 • 96,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. gryficki
  96,10%
  woj. zachodniopomorskie
  97,31%
  Kraj
  94,01%
 • 93,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat gryficki
  93,53%
  woj. zachodniopomorskie
  95,33%
  Polska
  91,78%
 • 82,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. gryficki
  82,32%
  woj. zachodniopomorskie
  86,83%
  Polska
  83,08%
 • 66,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  66,47%
  Zachodniopomorskie
  63,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat gryficki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie gryfickim na 1000 mieszkańców pracuje 145osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfickim wynosiło w 2021 roku 7,5% (11,6% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfickim wynosiło 4 745,48 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfickiego 4 372 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 255 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 117.

  22,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,2% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 145 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  145,0
  Województwo
  218,0
  Cały kraj
  257,0
 • 7,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,6% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,5%
  woj. zachodniopomorskie
  7,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 745 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 745 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gryfickim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 372 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 255 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 117 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Przemysł i budownictwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,3% Pozostałe
 • 47,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfickim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 582 Pracujący ogółem
 • 4 847 Kobiety
 • 3 735 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,3
  Województwo
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,6
  Województwo
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 127,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. gryficki
  127,9
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gryficki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie gryfickim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 484 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 551 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 644 nowe podmioty, a 383 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (933) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (541) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 192) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (345) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gryfickim najwięcej (429) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 274) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (214) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (1 738) podmiotów, a 77,0% (6 532) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gryfickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (20.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 484 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 214 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 738 Przemysł i budownictwo
 • 6 532 Pozostała działalność
 • 644 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gryfickim w 2021 roku
 • 383 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gryfickim w 2021 roku
 • 6 551 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 274 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 274
 • 173 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 173
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 8 481 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 481
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 341 Spółki handlowe ogółem
 • 341
 • 50  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 50
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 287  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 287
 • 48    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 48
 • 429 Spółki cywilne ogółem
 • 429
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 551 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 323 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 323
 • 1 304 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 304
 • 1 184 Budownictwo
 • 1 184
 • 602 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 602
 • 378 Przetwórstwo przemysłowe
 • 378
 • 328 Transport i gospodarka magazynowa
 • 328
 • 315 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 315
 • 295 Pozostała działalność
 • 295
 • 201 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 201
 • 153 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153
 • 128 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 128
 • 115 Edukacja
 • 115
 • 79 Informacja i komunikacja
 • 79
 • 69 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 69
 • 62 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 62
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie gryfickim stwierdzono 1 466 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,59 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gryfickim wynosi 67,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gryfickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,70 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 11,29 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,52 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,76 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,86 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 466 Przestępstwa ogółem
 • 1 466
 • 1 055 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 055
 • 105 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 105
 • 210 Przestępstwa drogowe
 • 210
 • 51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 51
 • 673 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 673
 • 24,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  24,59
  woj. zachodniopomorskie
  23,72
  Polska
  21,51
 • 17,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,70
  Zachodniopomorskie
  16,62
  Cała Polska
  12,82
 • 1,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat gryficki
  1,76
  Województwo
  3,52
  Cała Polska
  5,89
 • 3,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat gryficki
  3,52
  woj. zachodniopomorskie
  2,54
  Cały kraj
  1,85
 • 0,86 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,86
  woj. zachodniopomorskie
  0,48
  Kraj
  0,35
 • 11,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,29
  Zachodniopomorskie
  10,31
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  68%
  woj. zachodniopomorskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat gryficki
  57%
  woj. zachodniopomorskie
  67%
  Kraj
  64%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat gryficki
  87%
  Zachodniopomorskie
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Zachodniopomorskie
  92%
  Polska
  89%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  38%
  woj. zachodniopomorskie
  52%
  Cały kraj
  53%

Powiat gryficki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gryfickiego wyniosła w 2021 roku 98,5 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu gryfickiego - 25.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,2 mln złotych, czyli 10,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gryfickiego wyniosła w 2021 roku 106,2 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (22.7%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.2%). W budżecie powiatu gryfickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 233 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,6 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gryfickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  79,2 mln

  1,3 tys(100%)

  71,0 mln

  1,2 tys(100%)

  72,1 mln

  1,2 tys(100%)

  79,3 mln

  1,3 tys(100%)

  94,8 mln

  1,6 tys(100%)

  90,9 mln

  1,5 tys(100%)

  95,0 mln

  1,6 tys(100%)

  98,5 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,6 mln

  335(26%)

  21,4 mln

  349(30.1%)

  22,7 mln

  370(31.4%)

  18,4 mln

  303(23.2%)

  19,7 mln

  325(20.8%)

  21,2 mln

  352(23.3%)

  26,0 mln

  435(27.4%)

  24,9 mln

  420(25.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,3 mln

  265(20.6%)

  14,7 mln

  240(20.8%)

  13,5 mln

  221(18.7%)

  13,7 mln

  226(17.3%)

  14,4 mln

  237(15.2%)

  15,2 mln

  253(16.8%)

  18,6 mln

  310(19.5%)

  19,2 mln

  324(19.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  117(9.1%)

  7,2 mln

  118(10.2%)

  7,6 mln

  125(10.6%)

  8,1 mln

  133(10.2%)

  9,4 mln

  155(9.9%)

  8,5 mln

  141(9.3%)

  8,7 mln

  146(9.2%)

  11,9 mln

  201(12.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  54,1(4.2%)

  3,8 mln

  62,3(5.4%)

  3,5 mln

  57,0(4.8%)

  3,9 mln

  63,8(4.9%)

  8,8 mln

  144(9.2%)

  8,7 mln

  144(9.5%)

  7,3 mln

  121(7.6%)

  10,3 mln

  174(10.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,4 mln

  88,2(6.9%)

  5,2 mln

  84,9(7.3%)

  5,2 mln

  84,9(7.2%)

  5,7 mln

  92,9(7.1%)

  5,8 mln

  96,3(6.2%)

  5,9 mln

  97,8(6.5%)

  8,3 mln

  139(8.7%)

  8,6 mln

  145(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,0 mln

  114(8.9%)

  4,1 mln

  67,5(5.8%)

  8,3 mln

  136(11.5%)

  11,4 mln

  187(14.3%)

  14,8 mln

  244(15.6%)

  10,8 mln

  179(11.9%)

  7,8 mln

  131(8.2%)

  6,6 mln

  111(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,6 mln

  156(12.1%)

  6,1 mln

  99,7(8.6%)

  5,4 mln

  88,7(7.5%)

  6,0 mln

  98,7(7.6%)

  7,1 mln

  117(7.5%)

  7,0 mln

  116(7.7%)

  4,5 mln

  74,5(4.7%)

  3,8 mln

  65,0(3.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  25,1(2%)

  1,7 mln

  27,3(2.4%)

  1,8 mln

  29,1(2.5%)

  1,8 mln

  29,8(2.3%)

  1,9 mln

  32,1(2.1%)

  1,9 mln

  31,3(2.1%)

  2,1 mln

  35,9(2.3%)

  2,5 mln

  42,7(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  46,2(3.6%)

  4,1 mln

  66,5(5.7%)

  2,3 mln

  37,0(3.1%)

  1,7 mln

  28,7(2.2%)

  1,2 mln

  20,3(1.3%)

  937,5 tys

  15,6(1%)

  1,2 mln

  20,2(1.3%)

  1,4 mln

  24,3(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,9 mln

  63,5(4.9%)

  1,1 mln

  17,3(1.5%)

  614,8 tys

  10,1(0.9%)

  609,9 tys

  10,0(0.8%)

  1,3 mln

  21,7(1.4%)

  809,4 tys

  13,4(0.9%)

  976,0 tys

  16,3(1%)

  1,2 mln

  21,0(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  304,5 tys

  5,0(0.4%)

  406,8 tys

  6,6(0.6%)

  628,6 tys

  10,3(0.9%)

  362,9 tys

  6,0(0.5%)

  292,9 tys

  4,8(0.3%)

  267,0 tys

  4,4(0.3%)

  601,1 tys

  10,0(0.6%)

  521,2 tys

  8,8(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  106,2 tys

  1,7(0.1%)

  143,9 tys

  2,3(0.2%)

  113,0 tys

  1,8(0.2%)

  127,7 tys

  2,1(0.2%)

  123,0 tys

  2,0(0.1%)

  124,3 tys

  2,1(0.1%)

  153,5 tys

  2,6(0.2%)

  159,1 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  124,5 tys

  2,0(0.2%)

  122,9 tys

  2,0(0.1%)

  129,7 tys

  2,2(0.1%)

  131,9 tys

  2,2(0.1%)

  131,5 tys

  2,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,3 tys

  1,4(0.1%)

  61,9 tys

  1,0(0.1%)

  59,4 tys

  1,0(0.1%)

  100,6 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  252,7 tys

  4,1(0.3%)

  47,7 tys

  0,8(0.1%)

  74,2 tys

  1,2(0.1%)

  72,4 tys

  1,2(0.1%)

  142,4 tys

  2,3(0.2%)

  113,4 tys

  1,9(0.1%)

  61,0 tys

  1,0(0.1%)

  96,8 tys

  1,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  283,2 tys

  4,6(0.4%)

  307,2 tys

  5,0(0.4%)

  267,1 tys

  4,4(0.4%)

  249,5 tys

  4,1(0.3%)

  227,9 tys

  3,8(0.2%)

  279,1 tys

  4,6(0.3%)

  152,6 tys

  2,5(0.2%)

  92,1 tys

  1,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  163,0 tys

  2,6(0.2%)

  551,5 tys

  9,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  954,2 tys

  15,7(1.2%)

  1,2 mln

  20,4(1.3%)

  407,9 tys

  6,8(0.4%)

  86,6 tys

  1,4(0.1%)

  89,4 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  198,5 tys

  3,2(0.3%)

  60,0 tys

  1,0(0.1%)

  58,8 tys

  1,0(0.1%)

  122,9 tys

  2,0(0.2%)

  84,9 tys

  1,4(0.1%)

  2,2 mln

  35,8(2.4%)

  1,3 mln

  22,0(1.4%)

  35,5 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  0,2(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  0,5(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  31,8(2%)

  139,7 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gryfickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,7 mln

  1,2 tys(100%)

  72,0 mln

  1,2 tys(100%)

  72,5 mln

  1,2 tys(100%)

  82,4 mln

  1,4 tys(100%)

  97,6 mln

  1,6 tys(100%)

  88,9 mln

  1,5 tys(100%)

  95,6 mln

  1,6 tys(100%)

  106,2 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,0 mln

  520(42.2%)

  30,3 mln

  494(42.1%)

  30,7 mln

  502(42.3%)

  32,6 mln

  536(39.6%)

  30,9 mln

  510(31.7%)

  32,0 mln

  532(36%)

  35,5 mln

  593(37.1%)

  36,8 mln

  621(34.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,3 mln

  265(21.5%)

  16,9 mln

  276(23.5%)

  18,5 mln

  302(25.5%)

  17,3 mln

  283(20.9%)

  18,4 mln

  304(18.9%)

  19,8 mln

  329(22.3%)

  24,6 mln

  410(25.7%)

  24,1 mln

  406(22.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,0 mln

  163(13.2%)

  11,0 mln

  179(15.3%)

  11,9 mln

  195(16.4%)

  12,4 mln

  204(15.1%)

  14,1 mln

  233(14.5%)

  15,3 mln

  254(17.2%)

  15,0 mln

  250(15.6%)

  17,2 mln

  291(16.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  54,1(4.4%)

  3,8 mln

  62,1(5.3%)

  3,5 mln

  56,5(4.8%)

  3,9 mln

  63,7(4.7%)

  8,6 mln

  141(8.8%)

  8,6 mln

  143(9.7%)

  7,1 mln

  118(7.4%)

  10,2 mln

  172(9.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  31,2(2.5%)

  2,2 mln

  35,2(3%)

  2,1 mln

  35,1(3%)

  3,0 mln

  49,5(3.7%)

  17,1 mln

  282(17.5%)

  2,9 mln

  48,1(3.3%)

  2,2 mln

  37,5(2.3%)

  4,9 mln

  83,3(4.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  22,4(1.8%)

  207,2 tys

  3,4(0.3%)

  191,6 tys

  3,1(0.3%)

  4,9 mln

  80,6(6%)

  129,6 tys

  2,1(0.1%)

  2,2 mln

  36,3(2.5%)

  2,1 mln

  35,6(2.2%)

  2,4 mln

  40,9(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  282,7 tys

  4,6(0.4%)

  384,0 tys

  6,3(0.5%)

  436,2 tys

  7,1(0.6%)

  439,5 tys

  7,2(0.5%)

  374,2 tys

  6,2(0.4%)

  316,9 tys

  5,3(0.4%)

  329,7 tys

  5,5(0.3%)

  2,1 mln

  35,0(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  46,2(3.8%)

  3,6 mln

  58,7(5%)

  2,3 mln

  37,8(3.2%)

  1,7 mln

  27,5(2%)

  1,1 mln

  17,8(1.1%)

  937,5 tys

  15,6(1.1%)

  1,2 mln

  19,3(1.2%)

  1,4 mln

  24,3(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  697,2 tys

  11,3(0.9%)

  644,4 tys

  10,5(0.9%)

  836,8 tys

  13,7(1.2%)

  846,1 tys

  13,9(1%)

  801,0 tys

  13,2(0.8%)

  829,6 tys

  13,8(0.9%)

  968,7 tys

  16,2(1%)

  1,4 mln

  23,2(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 mln

  80,9(6.6%)

  1,4 mln

  23,1(2%)

  922,3 tys

  15,1(1.3%)

  1,6 mln

  27,0(2%)

  2,6 mln

  42,7(2.7%)

  1,7 mln

  27,8(1.9%)

  2,1 mln

  35,9(2.2%)

  1,2 mln

  21,1(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  86,1 tys

  1,4(0.1%)

  91,7 tys

  1,5(0.1%)

  95,5 tys

  1,6(0.1%)

  116,5 tys

  1,9(0.1%)

  171,5 tys

  2,8(0.2%)

  417,7 tys

  6,9(0.5%)

  124,9 tys

  2,1(0.1%)

  757,7 tys

  12,8(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  22,7(1.8%)

  660,5 tys

  10,8(0.9%)

  213,2 tys

  3,5(0.3%)

  750,6 tys

  12,3(0.9%)

  365,1 tys

  6,0(0.4%)

  566,2 tys

  9,4(0.6%)

  633,1 tys

  10,6(0.7%)

  250,0 tys

  4,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  220,3 tys

  3,6(0.3%)

  236,6 tys

  3,9(0.3%)

  330,1 tys

  5,4(0.5%)

  184,0 tys

  3,0(0.2%)

  200,0 tys

  3,3(0.2%)

  232,1 tys

  3,9(0.3%)

  298,5 tys

  5,0(0.3%)

  217,3 tys

  3,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  124,5 tys

  2,0(0.2%)

  123,4 tys

  2,0(0.1%)

  129,7 tys

  2,2(0.1%)

  131,9 tys

  2,2(0.1%)

  131,5 tys

  2,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  90,9 tys

  1,5(0.1%)

  117,2 tys

  1,9(0.2%)

  94,7 tys

  1,5(0.1%)

  94,1 tys

  1,5(0.1%)

  97,0 tys

  1,6(0.1%)

  98,2 tys

  1,6(0.1%)

  100,5 tys

  1,7(0.1%)

  107,6 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  96,6 tys

  1,6(0.1%)

  262,2 tys

  4,3(0.4%)

  258,8 tys

  4,2(0.4%)

  307,8 tys

  5,1(0.4%)

  154,0 tys

  2,5(0.2%)

  152,6 tys

  2,5(0.2%)

  69,5 tys

  1,2(0.1%)

  95,9 tys

  1,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,3 tys

  1,4(0.1%)

  44,1 tys

  0,7(0%)

  53,6 tys

  0,9(0.1%)

  80,5 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  43,1 tys

  0,7(0.1%)

  142,4 tys

  2,3(0.2%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  777

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  0,5(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  17,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gryficki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 178 mieszkańców powiatu gryfickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 452 kobiet oraz 6 726 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 16,2% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców powiatu gryfickiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gryfickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gryfickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,3%) oraz średnie ogólnokształcące (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz średnie zawodowe (16,9%).

  W roku 2021 w powiecie gryfickim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 58 oddziałów uczęszczało 1 216 dzieci (619 dziewczynek oraz 597 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 792 dzieci (384 dziewczynki oraz 408 chłopców). Dostępnych było 746 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu gryfickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 745 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 22 szkoły podstawowe, w których w 264 oddziałach uczyło się 4 567 uczniów (2 189 kobiet oraz 2 378 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 217 oddziałach uczyło się 3 981 uczniów (1 945 kobiet oraz 2 036 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów.

  W powiecie gryfickim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 156 uczniów (643 kobiety oraz 513 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 241 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 500 uczniów (816 kobiet oraz 684 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 437 absolwentów.

  W powiecie gryfickim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 362 uczniów (115 kobiet oraz 247 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,2 uczniów. 14,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców powiatu gryfickiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat gryficki
  16,6%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. gryficki
  35,9%
  Województwo
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 16,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. gryficki
  16,2%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. gryficki
  16,0%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat gryficki
  24,8%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. gryficki
  3,3%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. gryficki
  15,7%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat gryficki
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 745 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  745,0
  Zachodniopomorskie
  867,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat gryficki
  1,34
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 58 Oddziały
 • 34 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 203 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat gryficki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 216 Dzieci
 • 619 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 597 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 229 3 lata
 • 229
 • 309 4 lata
 • 309
 • 333 5 lata
 • 333
 • 318 6 lat
 • 318
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 109 3 lata
 • 109
 • 158 4 lata
 • 158
 • 172 5 lata
 • 172
 • 165 6 lat
 • 165
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 120 3 lata
 • 120
 • 151 4 lata
 • 151
 • 161 5 lata
 • 161
 • 153 6 lat
 • 153
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 553 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 97,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 96,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 258 Oddziały
 • 4 516 Uczniowie
 • 2 177 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 339 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 517 Uczniowie w 1 klasie
 • 231 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 286 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 546 Absolwenci
 • 264 Kobiety
  (absolwenci)
 • 282 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,5%
  76,5%
 • 15 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,3
  Zachodniopomorskie
  17,1
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,3
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,3
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,5
 • 8,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8,5
 •  
 • 378,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 299,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 78,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 952 Uczniowie
 • 545 Kobiety
  (uczniowie)
 • 407 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,2%
  42,8%
 • 245 Uczniowie w 1 klasie
 • 138 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 107 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 177 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 204 Uczniowie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie)
 • 106 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 64 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  22,2
  woj. zachodniopomorskie
  25,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 63,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  14,5
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 14,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 14,5
 • 15,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 15,7
 • 5,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,7
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gryfickim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie gryfickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 1 motel (kategorii ★★★) oraz 8 pensjonatów (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 19 (całoroczne: 10)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 69 (całoroczne: 16)
  • ośrodki kolonijne: 6 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • zespoły domków turystycznych: 24 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 5 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 5 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 79 (całoroczne: 7)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 27
  • drzwi automatycznie otwierane: 14
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 19


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 26 (liczba sal: 32, liczba miejsc: 2 491)
  • z nagłośnieniem: 22
  • z projektorem multimedialnym: 21
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 22
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 13
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 132


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie gryfickim: 38 (publiczne: 38, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie gryfickim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 962 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 527 (uczestnicy: 21 663)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 42)
  • wystawy: 26 (uczestnicy: 3 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 31 (uczestnicy: 7 180)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 319 (uczestnicy: 5 135)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 742)
  • konkursy: 17 (uczestnicy: 288)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 2 348)
  • interdyscyplinarne: 21 (uczestnicy: 720)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 328)
  • inne: 42 (uczestnicy: 1 430)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 320)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 78)
  • taneczne: 3 (członkowie: 32)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 50)
  • literackie: 2 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 99)
  • inne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 18)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 455)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 205)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 5 (członkowie: 192)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gryfickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 178 miejscami na widowni. Odbyły się 284 seanse, na które przyszło 2 888 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gryfickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 9 206 zwiedzających, co daje 1 544 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gryfickim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 186 085 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 242 269 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 73
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gryfickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 25 731 wolumenów w tym ziobry specjalne: 164. Odnotowano 171 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 592 wolumeny. Odnotowano 427 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gryfickim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 278 członków. Zarejestrowano 1 503 ćwiczących (mężczyźni: 1 123, kobiety: 380, chłopcy do lat 18: 663, dziewczęta do lat 18: 309). Aktywnych było 29 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (39), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gryfickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gryficki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w powiecie gryfickim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 25,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 72,5 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie gryfickim zarejestrowanych było 52 389 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 39 621 samochodów osobowych (662,1 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 5 598 samochodów ciężarowych (104,0 - więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 397 autobusów (6,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 626 ciągników siodłowych (10,5 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 897 motocykli (48,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,1 lat.


  W 2021 roku w powiecie gryfickim znajdowało się 37 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 37 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 37 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 27 Ranni
  (rok 2021)
 • 9 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gryfickim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 25,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  25,3
  Zachodniopomorskie
  56,4
  Kraj
  59,9
 • 6,76 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  6,8
  woj. zachodniopomorskie
  5,7
  Kraj
  5,9
 • 45,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat gryficki
  45,6
  woj. zachodniopomorskie
  65,2
  Kraj
  69,4
 • 11,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  11,5
  Zachodniopomorskie
  7,4
  Cały kraj
  7,6
 • 72,53 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  72,5
  Zachodniopomorskie
  74,6
  Polska
  80,2
 • 26,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  26,7
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Polska
  9,8
 • 180,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat gryficki
  180,0
  Województwo
  115,5
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 52 389 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gryfickim w 2020 roku
 • 39 621 Samochody osobowe
 • 5 598 Samochody ciężarowe
 • 64 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 397 Autobusy
 • 449 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 627 Ciągniki samochodowe
 • 626   Ciągniki siodłowe
 • 2 800 Ciągniki rolnicze
 • 2 897 Motocykle
 • 1 158   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 921 Motorowery
 • 39 621Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Samochody osobowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 662,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat gryficki
  662,1
  Zachodniopomorskie
  624,0
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 865
  • 1400-1649 kg9 877
  • 1650-1899 kg8 887
  • 1900 kg i więcej11 992
 • 8 865 do 1399 kg
 • 9 877 1400-1649 kg
 • 8 887 1650-1899 kg
 • 11 992 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 124 do 1399 cm3
 • 13 124
 • 22 494 1400-1999 cm3
 • 22 494
 • 4 003 2000 i więcej cm3
 • 4 003
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 080
  • olej napędowy14 966
  • gaz (LPG)4 080
  • pozostałe495
 • 20 080 benzyna
 • 14 966 olej napędowy
 • 4 080 gaz (LPG)
 • 495 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 276 do 1 roku
 • 276
 • 210 2 lata
 • 210
 • 270 3 lata
 • 270
 • 794 4-5 lat
 • 794
 • 940 6-7 lat
 • 940
 • 1 278 8-9 lat
 • 1 278
 • 1 643 10-11 lat
 • 1 643
 • 5 742 12-15 lat
 • 5 742
 • 8 192 16-20 lat
 • 8 192
 • 7 611 21-25 lat
 • 7 611
 • 5 403 26-30 lat
 • 5 403
 • 7 262 31 lat i więcej
 • 7 262
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gryfickim
 • pow. gryficki
  21,3 lat
  Województwo
  19,8 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 5 598Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat gryficki
  104,0
  Województwo
  96,6
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 787 do 999 kg
 • 2 787
 • 1 568 1000-1499 kg
 • 1 568
 • 368 1500-2999 kg
 • 368
 • 37 3000-3499 kg
 • 37
 • 97 3500-4999 kg
 • 97
 • 372 5000-6999 kg
 • 372
 • 229 7000-9999 kg
 • 229
 • 115 10000-14999 kg
 • 115
 • 25 15000 kg i więcej
 • 25
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 007
  • olej napędowy3 910
  • gaz (LPG)155
  • pozostałe526
 • 1 007 benzyna
 • 3 910 olej napędowy
 • 155 gaz (LPG)
 • 526 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 19 2 lata
 • 19
 • 31 3 lata
 • 31
 • 77 4-5 lat
 • 77
 • 137 6-7 lat
 • 137
 • 172 8-9 lat
 • 172
 • 294 10-11 lat
 • 294
 • 713 12-15 lat
 • 713
 • 998 16-20 lat
 • 998
 • 886 21-25 lat
 • 886
 • 603 26-30 lat
 • 603
 • 1 637 31 lat i więcej
 • 1 637
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gryfickim
 • powiat gryficki
  22,9 lat
  woj. zachodniopomorskie
  20,7 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 397Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Autobusy w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat gryficki
  6,6
  Zachodniopomorskie
  3,7
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy309
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe79
 • 8 benzyna
 • 309 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 79 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 40 12-15 lat
 • 40
 • 87 16-20 lat
 • 87
 • 71 21-25 lat
 • 71
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 129 31 lat i więcej
 • 129
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gryfickim
 • pow. gryficki
  24,6 lat
  Województwo
  23,2 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 626Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat gryficki
  10,5
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy537
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe85
 • 2 benzyna
 • 537 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 85 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 1 2 lata
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 38 4-5 lat
 • 38
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 36 8-9 lat
 • 36
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 110 12-15 lat
 • 110
 • 94 16-20 lat
 • 94
 • 111 21-25 lat
 • 111
 • 67 26-30 lat
 • 67
 • 95 31 lat i więcej
 • 95
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gryfickim
 • powiat gryficki
  19,0 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 2 897Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Motocykle w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 48,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  48,4
  Zachodniopomorskie
  43,7
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 13 2 lata
 • 13
 • 17 3 lata
 • 17
 • 97 4-5 lat
 • 97
 • 47 6-7 lat
 • 47
 • 52 8-9 lat
 • 52
 • 84 10-11 lat
 • 84
 • 230 12-15 lat
 • 230
 • 240 16-20 lat
 • 240
 • 220 21-25 lat
 • 220
 • 175 26-30 lat
 • 175
 • 1 686 31 lat i więcej
 • 1 686
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gryfickim
 • powiat gryficki
  27,1 lat
  Województwo
  26,3 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gryfickim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 365,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. gryficki
  365,3 km
  woj. zachodniopomorskie
  481,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 6,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,3 km
  Zachodniopomorskie
  6,6 km
  Kraj
  4,9 km
 • 0 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 37 Liczba licencji na taksówki
 • 37 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami