Powiat gryficki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gryficki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 56 761 Liczba mieszkańców
 • 1 021 km2 Powierzchnia
 • 56 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,8% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Sać Starosta
 • pl. Zwycięstwa 39, 72-300 Gryfice Adres starostwa powiatowego
 • ZGY Tablice rejestracyjne
Powiat gryficki na mapie
Identyfikatory
 • 3205 TERYT (TERC)
Herb powiatu gryfickiego
powiat gryficki herb
Flaga powiatu gryfickiego
powiat gryficki flaga

powiat gryficki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach
91 384 77 21
91 384 77 31
ul. 3 Maja 25
72-300 Gryfice
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
91 385 75 11, 91 385 75 05
91 385 75 13
ul. Mickiewicza 19
72-300 Gryfice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach
91 387 83 20
91 387 83 19
ul. Nowy Świat 6
72-300 Gryfice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach
91 384 57 81
91 384 57 81
pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach
91 384 76 59
91 384 49 38
ul. Śniadeckich 46 C
72-300 Gryfice
Starostwo Powiatowe w Gryficach
(91) 384-64-50
(91) 384-27-31
Pl.Zwycięstwa
72-300 Gryfice

Powiat gryficki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat gryficki ma 56 761 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfickiego w 2050 roku wynosi 51 545, z czego 25 822 to kobiety, a 25 723 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gryfickiego zawarli w 2022 roku 227 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu gryfickiego jest stanu wolnego, 50,8% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gryficki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -369. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,47 na 1000 mieszkańców powiatu gryfickiego. W 2022 roku urodziło się 390 dzieci, w tym 51,3% dziewczynek i 48,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 215 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,4% zgonów w powiecie gryfickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,2% zgonów w powiecie gryfickim były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gryfickiego przypada 13.3 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 689 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 742 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gryfickiego -53. W tym samym roku 23 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  60,5% mieszkańców powiatu gryfickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56 761 Liczba mieszkańców
 • 28 670 Kobiety
 • 28 091 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 51 545 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 25 822 Kobiety
 • 25 723 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gryfickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gryfickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gryfickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat gryficki
  42,2 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gryficki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gryficki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gryficki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gryficki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,8%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. gryficki
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,5% Nieustalone
 • powiat gryficki
  4,5%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 6,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gryfickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  4,1
  Kraj
  4,1
 • 2,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,3
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 227 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gryfickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -369 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -135 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -234 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,5
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Cała Polska
  -3,8
 • -8,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gryfickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gryfickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gryfickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gryfickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 390 Urodzenia żywe
 • 200 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 190 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,3%
  48,7%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  Województwo
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat gryficki
  31,0
  Województwo
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 215 g Średnia waga noworodków
 • 3 107 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 328 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat gryficki
  3 215 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 149 Waga 3000g - 3499g
 • 149
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat gryficki
  1,19
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. gryficki
  0,61
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,51
  Województwo
  0,57
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie gryfickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 759 Zgony
 • 335 Kobiety
  (Zgony)
 • 424 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,1%
  55,9%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,3
  Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 194,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  194,6
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Cała Polska
  147,0
 • 7,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat gryficki
  7,7
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. gryficki
  3,9
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  40,4%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Cała Polska
  36,0%
 • 18,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. gryficki
  18,2%
  Województwo
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat gryficki
  3,8%
  woj. zachodniopomorskie
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,2
  Cała Polska
  70,6
 • 241,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  241,8
  woj. zachodniopomorskie
  293,4
  Kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  266,7
  Cała Polska
  253,9
 • 537,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 558,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat gryficki
  537,9
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Kraj
  426,2
 • 82,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 196,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  82,4
  Zachodniopomorskie
  72,6
  Kraj
  62,9
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. gryficki
  10,4
  Województwo
  29,8
  Polska
  33,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat gryficki
  6,9
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. gryficki
  0,6%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gryfickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat gryficki
  18,0
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. gryficki
  18,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 689 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 333 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 356 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 742 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 383 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 359 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -53 Saldo migracji wewnętrznych
 • -50 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gryfickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gryficki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie gryfickim oddano do użytku 82 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfickim to 21 917 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 385 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gryfickim to 4,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie gryfickim to 108,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,68% mieszkań posiada łazienkę, 82,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 66,58% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie gryfickim 770 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 11 512 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 11 304 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 513 transakcji (mediana cen - 13 715 zł/m2, średnia - 14 207 zł/m2), a na rynku wtórnym 257 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 742 zł/m2, średnia - 6 292 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 11 512 zł
 • Tutaj
  11 512 zł
  Województwo
  6 199 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 11 512 zł Ogółem
 • 11 512 zł
 • 13 425 zł do 40 m2
 • 13 425 zł
 • 10 912 zł od 40,1 do 60 m2
 • 10 912 zł
 • 8 748 zł od 60,1 do 80 m2
 • 8 748 zł
 • 6 762 zł od 80,1 m2
 • 6 762 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 11 304 zł
 • Tutaj
  11 304 zł
  woj. zachodniopomorskie
  6 950 zł
  Polska
  7 224 zł
 • 11 304 zł Ogółem
 • 11 304 zł
 • 13 470 zł do 40 m2
 • 13 470 zł
 • 11 068 zł od 40,1 do 60 m2
 • 11 068 zł
 • 8 667 zł od 60,1 do 80 m2
 • 8 667 zł
 • 8 307 zł od 80,1 m2
 • 8 307 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 770
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2348
  • od 40,1 do 60 m2327
  • od 60,1 do 80 m267
  • od 80,1 m228
 • 348 do 40 m2
 • 327 od 40,1 do 60 m2
 • 67 od 60,1 do 80 m2
 • 28 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gryfickim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 13 715 zł
 • Powiat
  13 715 zł
  Województwo
  9 110 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 13 715 zł Ogółem
 • 13 715 zł
 • 14 465 zł do 40 m2
 • 14 465 zł
 • 13 629 zł od 40,1 do 60 m2
 • 13 629 zł
 • 11 542 zł od 60,1 do 80 m2
 • 11 542 zł
 • 10 406 zł od 80,1 m2
 • 10 406 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 14 207 zł
 • Tutaj
  14 207 zł
  woj. zachodniopomorskie
  9 422 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 14 207 zł Ogółem
 • 14 207 zł
 • 14 837 zł do 40 m2
 • 14 837 zł
 • 14 315 zł od 40,1 do 60 m2
 • 14 315 zł
 • 12 535 zł od 60,1 do 80 m2
 • 12 535 zł
 • 11 986 zł od 80,1 m2
 • 11 986 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 513
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2268
  • od 40,1 do 60 m2198
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m211
 • 268 do 40 m2
 • 198 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 742 zł
 • powiat gryficki
  4 742 zł
  Zachodniopomorskie
  4 802 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 4 742 zł Ogółem
 • 4 742 zł
 • 5 657 zł do 40 m2
 • 5 657 zł
 • 4 576 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 576 zł
 • 4 149 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 149 zł
 • 4 494 zł od 80,1 m2
 • 4 494 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 292 zł
 • pow. gryficki
  6 292 zł
  Województwo
  5 324 zł
  Kraj
  6 984 zł
 • 6 292 zł Ogółem
 • 6 292 zł
 • 8 759 zł do 40 m2
 • 8 759 zł
 • 6 094 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 094 zł
 • 4 044 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 044 zł
 • 6 172 zł od 80,1 m2
 • 6 172 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 257
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m280
  • od 40,1 do 60 m2129
  • od 60,1 do 80 m231
  • od 80,1 m217
 • 80 do 40 m2
 • 129 od 40,1 do 60 m2
 • 31 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 917 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 384,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  384,80
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,90 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,20 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. gryficki
  3,98
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat gryficki
  2,60
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 82 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat gryficki
  1,44
  Zachodniopomorskie
  6,21
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 401 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,89
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 7,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. gryficki
  7,04
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 8 907 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 108,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat gryficki
  108,6 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. gryficki
  0,16 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,87%
  Zachodniopomorskie
  98,58%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,37%
  Województwo
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 94,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,68%
  woj. zachodniopomorskie
  96,11%
  Polska
  93,75%
 • 82,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,73%
  woj. zachodniopomorskie
  87,94%
  Kraj
  85,83%
 • 66,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  66,58%
  Województwo
  64,99%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat gryficki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie gryfickim na 1000 mieszkańców pracuje 150osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfickim wynosiło w 2023 roku 8,2% (8,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfickim wynosiło 5 364,42 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfickiego 4 372 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 255 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 117.

  21,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,2% w przemyśle i budownictwie, a 21,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 150 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  150,0
  Województwo
  222,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,9% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • pow. gryficki
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 745 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 364 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gryfickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 372 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 255 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 117 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,0% Pozostałe
 • 52,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 582 Pracujący ogółem
 • 4 847 Kobiety
 • 3 735 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gryficki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,3
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat gryficki
  36,6
  Województwo
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 127,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat gryficki
  127,9
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gryficki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie gryfickim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 910 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 854 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 595 nowych podmiotów, a 362 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (933) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (541) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 192) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (345) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gryfickim najwięcej (432) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 699) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (224) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,3% (1 897) podmiotów, a 76,2% (6 789) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gryfickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (20.1%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 910 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 224 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 897 Przemysł i budownictwo
 • 6 789 Pozostała działalność
 • 595 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gryfickim w 2023 roku
 • 362 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gryfickim w 2023 roku
 • 6 854 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 699 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 699
 • 174 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 174
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 8 907 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 907
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółdzielnie ogółem
 • 23
 • 387 Spółki handlowe ogółem
 • 387
 • 50  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 50
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 331  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 331
 • 49    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 49
 • 432 Spółki cywilne ogółem
 • 432
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 854 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 378 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 378
 • 1 321 Budownictwo
 • 1 321
 • 1 298 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 298
 • 611 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 611
 • 392 Przetwórstwo przemysłowe
 • 392
 • 328 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 328
 • 327 Transport i gospodarka magazynowa
 • 327
 • 321 Pozostała działalność
 • 321
 • 234 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 234
 • 158 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 158
 • 126 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 126
 • 124 Edukacja
 • 124
 • 80 Informacja i komunikacja
 • 80
 • 71 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 71
 • 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 68
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie gryfickim stwierdzono 1 727 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 30,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gryfickim wynosi 72,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gryfickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,29 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 11,76 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,27 (96%), drogowe - 3,40 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,75 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 727 Przestępstwa ogółem
 • 1 727
 • 1 101 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 101
 • 358 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 358
 • 194 Przestępstwa drogowe
 • 194
 • 43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 43
 • 671 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 671
 • 30,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  30,26
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 19,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  19,29
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Polska
  12,98
 • 6,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,27
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 3,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat gryficki
  3,40
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,75 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gryficki
  0,75
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 11,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,76
  Województwo
  10,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Polska
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  59%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat gryficki
  96%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. gryficki
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Cały kraj
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. gryficki
  37%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Powiat gryficki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gryfickiego wyniosła w 2022 roku 102,7 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu gryfickiego - 27.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,7 mln złotych, czyli 5,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gryfickiego wyniosła w 2022 roku 107,0 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (24.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.3%). W budżecie powiatu gryfickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 309 złotych na mieszkańca (16,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,2 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gryfickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,0 mln

  1,2 tys(100%)

  72,1 mln

  1,2 tys(100%)

  79,3 mln

  1,3 tys(100%)

  94,8 mln

  1,6 tys(100%)

  90,9 mln

  1,5 tys(100%)

  95,0 mln

  1,6 tys(100%)

  98,5 mln

  1,7 tys(100%)

  102,7 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,4 mln

  349(30.1%)

  22,7 mln

  370(31.4%)

  18,4 mln

  303(23.2%)

  19,7 mln

  325(20.8%)

  21,2 mln

  352(23.3%)

  26,0 mln

  435(27.4%)

  24,9 mln

  420(25.2%)

  28,4 mln

  499(27.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,7 mln

  240(20.8%)

  13,5 mln

  221(18.7%)

  13,7 mln

  226(17.3%)

  14,4 mln

  237(15.2%)

  15,2 mln

  253(16.8%)

  18,6 mln

  310(19.5%)

  19,2 mln

  324(19.4%)

  21,7 mln

  380(21.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  118(10.2%)

  7,6 mln

  125(10.6%)

  8,1 mln

  133(10.2%)

  9,4 mln

  155(9.9%)

  8,5 mln

  141(9.3%)

  8,7 mln

  146(9.2%)

  11,9 mln

  201(12.1%)

  13,9 mln

  243(13.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,2 mln

  84,9(7.3%)

  5,2 mln

  84,9(7.2%)

  5,7 mln

  92,9(7.1%)

  5,8 mln

  96,3(6.2%)

  5,9 mln

  97,8(6.5%)

  8,3 mln

  139(8.7%)

  8,6 mln

  145(8.7%)

  9,0 mln

  157(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  67,5(5.8%)

  8,3 mln

  136(11.5%)

  11,4 mln

  187(14.3%)

  14,8 mln

  244(15.6%)

  10,8 mln

  179(11.9%)

  7,8 mln

  131(8.2%)

  6,6 mln

  111(6.7%)

  5,4 mln

  95,2(5.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  62,3(5.4%)

  3,5 mln

  57,0(4.8%)

  3,9 mln

  63,8(4.9%)

  8,8 mln

  144(9.2%)

  8,7 mln

  144(9.5%)

  7,3 mln

  121(7.6%)

  10,3 mln

  174(10.5%)

  5,4 mln

  94,5(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,1 mln

  99,7(8.6%)

  5,4 mln

  88,7(7.5%)

  6,0 mln

  98,7(7.6%)

  7,1 mln

  117(7.5%)

  7,0 mln

  116(7.7%)

  4,5 mln

  74,5(4.7%)

  3,8 mln

  65,0(3.9%)

  4,6 mln

  79,9(4.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  27,3(2.4%)

  1,8 mln

  29,1(2.5%)

  1,8 mln

  29,8(2.3%)

  1,9 mln

  32,1(2.1%)

  1,9 mln

  31,3(2.1%)

  2,1 mln

  35,9(2.3%)

  2,5 mln

  42,7(2.6%)

  2,7 mln

  46,8(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  17,3(1.5%)

  614,8 tys

  10,1(0.9%)

  609,9 tys

  10,0(0.8%)

  1,3 mln

  21,7(1.4%)

  809,4 tys

  13,4(0.9%)

  976,0 tys

  16,3(1%)

  1,2 mln

  21,0(1.3%)

  1,4 mln

  23,8(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  66,5(5.7%)

  2,3 mln

  37,0(3.1%)

  1,7 mln

  28,7(2.2%)

  1,2 mln

  20,3(1.3%)

  937,5 tys

  15,6(1%)

  1,2 mln

  20,2(1.3%)

  1,4 mln

  24,3(1.5%)

  1,2 mln

  21,8(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  406,8 tys

  6,6(0.6%)

  628,6 tys

  10,3(0.9%)

  362,9 tys

  6,0(0.5%)

  292,9 tys

  4,8(0.3%)

  267,0 tys

  4,4(0.3%)

  601,1 tys

  10,0(0.6%)

  521,2 tys

  8,8(0.5%)

  701,7 tys

  12,3(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  307,2 tys

  5,0(0.4%)

  267,1 tys

  4,4(0.4%)

  249,5 tys

  4,1(0.3%)

  227,9 tys

  3,8(0.2%)

  279,1 tys

  4,6(0.3%)

  152,6 tys

  2,5(0.2%)

  92,1 tys

  1,6(0.1%)

  482,3 tys

  8,5(0.5%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,3 tys

  1,4(0.1%)

  61,9 tys

  1,0(0.1%)

  59,4 tys

  1,0(0.1%)

  100,6 tys

  1,7(0.1%)

  340,0 tys

  6,0(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  551,5 tys

  9,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  954,2 tys

  15,7(1.2%)

  1,2 mln

  20,4(1.3%)

  407,9 tys

  6,8(0.4%)

  86,6 tys

  1,4(0.1%)

  89,4 tys

  1,5(0.1%)

  239,3 tys

  4,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  143,9 tys

  2,3(0.2%)

  113,0 tys

  1,8(0.2%)

  127,7 tys

  2,1(0.2%)

  123,0 tys

  2,0(0.1%)

  124,3 tys

  2,1(0.1%)

  153,5 tys

  2,6(0.2%)

  159,1 tys

  2,7(0.2%)

  154,2 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  124,5 tys

  2,0(0.2%)

  122,9 tys

  2,0(0.1%)

  129,7 tys

  2,2(0.1%)

  131,9 tys

  2,2(0.1%)

  131,5 tys

  2,2(0.1%)

  131,2 tys

  2,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  47,7 tys

  0,8(0.1%)

  74,2 tys

  1,2(0.1%)

  72,4 tys

  1,2(0.1%)

  142,4 tys

  2,3(0.2%)

  113,4 tys

  1,9(0.1%)

  61,0 tys

  1,0(0.1%)

  96,8 tys

  1,6(0.1%)

  93,2 tys

  1,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  31,8(2%)

  139,7 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,9 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  60,0 tys

  1,0(0.1%)

  58,8 tys

  1,0(0.1%)

  122,9 tys

  2,0(0.2%)

  84,9 tys

  1,4(0.1%)

  2,2 mln

  35,8(2.4%)

  1,3 mln

  22,0(1.4%)

  35,5 tys

  0,6(0%)

  28,9 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  0,2(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  0,5(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gryfickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,0 mln

  1,2 tys(100%)

  72,5 mln

  1,2 tys(100%)

  82,4 mln

  1,4 tys(100%)

  97,6 mln

  1,6 tys(100%)

  88,9 mln

  1,5 tys(100%)

  95,6 mln

  1,6 tys(100%)

  106,2 mln

  1,8 tys(100%)

  107,0 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,3 mln

  494(42.1%)

  30,7 mln

  502(42.3%)

  32,6 mln

  536(39.6%)

  30,9 mln

  510(31.7%)

  32,0 mln

  532(36%)

  35,5 mln

  593(37.1%)

  36,8 mln

  621(34.6%)

  35,9 mln

  630(33.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,9 mln

  276(23.5%)

  18,5 mln

  302(25.5%)

  17,3 mln

  283(20.9%)

  18,4 mln

  304(18.9%)

  19,8 mln

  329(22.3%)

  24,6 mln

  410(25.7%)

  24,1 mln

  406(22.7%)

  25,8 mln

  453(24.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,0 mln

  179(15.3%)

  11,9 mln

  195(16.4%)

  12,4 mln

  204(15.1%)

  14,1 mln

  233(14.5%)

  15,3 mln

  254(17.2%)

  15,0 mln

  250(15.6%)

  17,2 mln

  291(16.2%)

  20,7 mln

  363(19.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  207,2 tys

  3,4(0.3%)

  191,6 tys

  3,1(0.3%)

  4,9 mln

  80,6(6%)

  129,6 tys

  2,1(0.1%)

  2,2 mln

  36,3(2.5%)

  2,1 mln

  35,6(2.2%)

  2,4 mln

  40,9(2.3%)

  7,0 mln

  123(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  62,1(5.3%)

  3,5 mln

  56,5(4.8%)

  3,9 mln

  63,7(4.7%)

  8,6 mln

  141(8.8%)

  8,6 mln

  143(9.7%)

  7,1 mln

  118(7.4%)

  10,2 mln

  172(9.6%)

  5,4 mln

  94,3(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  35,2(3%)

  2,1 mln

  35,1(3%)

  3,0 mln

  49,5(3.7%)

  17,1 mln

  282(17.5%)

  2,9 mln

  48,1(3.3%)

  2,2 mln

  37,5(2.3%)

  4,9 mln

  83,3(4.6%)

  2,6 mln

  46,4(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  23,1(2%)

  922,3 tys

  15,1(1.3%)

  1,6 mln

  27,0(2%)

  2,6 mln

  42,7(2.7%)

  1,7 mln

  27,8(1.9%)

  2,1 mln

  35,9(2.2%)

  1,2 mln

  21,1(1.2%)

  1,9 mln

  33,7(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  644,4 tys

  10,5(0.9%)

  836,8 tys

  13,7(1.2%)

  846,1 tys

  13,9(1%)

  801,0 tys

  13,2(0.8%)

  829,6 tys

  13,8(0.9%)

  968,7 tys

  16,2(1%)

  1,4 mln

  23,2(1.3%)

  1,4 mln

  24,9(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  58,7(5%)

  2,3 mln

  37,8(3.2%)

  1,7 mln

  27,5(2%)

  1,1 mln

  17,8(1.1%)

  937,5 tys

  15,6(1.1%)

  1,2 mln

  19,3(1.2%)

  1,4 mln

  24,3(1.4%)

  1,2 mln

  21,8(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  384,0 tys

  6,3(0.5%)

  436,2 tys

  7,1(0.6%)

  439,5 tys

  7,2(0.5%)

  374,2 tys

  6,2(0.4%)

  316,9 tys

  5,3(0.4%)

  329,7 tys

  5,5(0.3%)

  2,1 mln

  35,0(2%)

  768,4 tys

  13,5(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  660,5 tys

  10,8(0.9%)

  213,2 tys

  3,5(0.3%)

  750,6 tys

  12,3(0.9%)

  365,1 tys

  6,0(0.4%)

  566,2 tys

  9,4(0.6%)

  633,1 tys

  10,6(0.7%)

  250,0 tys

  4,2(0.2%)

  685,0 tys

  12,0(0.6%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,3 tys

  1,4(0.1%)

  44,1 tys

  0,7(0%)

  53,6 tys

  0,9(0.1%)

  80,5 tys

  1,4(0.1%)

  272,0 tys

  4,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  236,6 tys

  3,9(0.3%)

  330,1 tys

  5,4(0.5%)

  184,0 tys

  3,0(0.2%)

  200,0 tys

  3,3(0.2%)

  232,1 tys

  3,9(0.3%)

  298,5 tys

  5,0(0.3%)

  217,3 tys

  3,7(0.2%)

  215,1 tys

  3,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  262,2 tys

  4,3(0.4%)

  258,8 tys

  4,2(0.4%)

  307,8 tys

  5,1(0.4%)

  154,0 tys

  2,5(0.2%)

  152,6 tys

  2,5(0.2%)

  69,5 tys

  1,2(0.1%)

  95,9 tys

  1,6(0.1%)

  167,2 tys

  2,9(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,4 tys

  2,5(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  124,5 tys

  2,0(0.2%)

  123,4 tys

  2,0(0.1%)

  129,7 tys

  2,2(0.1%)

  131,9 tys

  2,2(0.1%)

  131,5 tys

  2,2(0.1%)

  131,2 tys

  2,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  117,2 tys

  1,9(0.2%)

  94,7 tys

  1,5(0.1%)

  94,1 tys

  1,5(0.1%)

  97,0 tys

  1,6(0.1%)

  98,2 tys

  1,6(0.1%)

  100,5 tys

  1,7(0.1%)

  107,6 tys

  1,8(0.1%)

  106,9 tys

  1,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  91,7 tys

  1,5(0.1%)

  95,5 tys

  1,6(0.1%)

  116,5 tys

  1,9(0.1%)

  171,5 tys

  2,8(0.2%)

  417,7 tys

  6,9(0.5%)

  124,9 tys

  2,1(0.1%)

  757,7 tys

  12,8(0.7%)

  21,5 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  17,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,3

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  142,4 tys

  2,3(0.2%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  777

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  0,5(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gryficki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 184 mieszkańców powiatu gryfickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 459 kobiet oraz 6 725 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 16,2% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców powiatu gryfickiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gryfickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gryfickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,3%) oraz średnie ogólnokształcące (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz średnie zawodowe (16,9%).

  W roku 2022 w powiecie gryfickim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 235 dzieci (620 dziewczynek oraz 615 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 792 dzieci (384 dziewczynki oraz 408 chłopców). Dostępnych było 746 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu gryfickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 780 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 22 szkoły podstawowe, w których w 264 oddziałach uczyło się 4 488 uczniów (2 162 kobiety oraz 2 326 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 217 oddziałach uczyło się 3 981 uczniów (1 945 kobiet oraz 2 036 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,33.

  W powiecie gryfickim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 296 uczniów (725 kobiet oraz 571 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 258 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 500 uczniów (816 kobiet oraz 684 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 437 absolwentów.

  W powiecie gryfickim znajdują się 4 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 466 uczniów (196 kobiet oraz 270 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 73 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfickim placówkę miało 6 Technik, w których w 20 oddziałach uczyło się 410 uczniów (258 kobiet oraz 152 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 144 absolwentów.

  W powiecie gryfickim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 20 oddziałach uczyło się 337 uczniów (118 kobiet oraz 219 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,1 uczniów. 16,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 16,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców powiatu gryfickiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. gryficki
  16,6%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat gryficki
  35,9%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • pow. gryficki
  3,8%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 16,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. gryficki
  16,2%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat gryficki
  16,0%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat gryficki
  3,3%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  15,7%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 780 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  780,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,34
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 57 Oddziały
 • 34 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 203 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat gryficki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 235 Dzieci
 • 620 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 615 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,2%
  49,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 232 3 lata
 • 232
 • 302 4 lata
 • 302
 • 343 5 lata
 • 343
 • 344 6 lat
 • 344
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 118 3 lata
 • 118
 • 144 4 lata
 • 144
 • 172 5 lata
 • 172
 • 178 6 lat
 • 178
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 114 3 lata
 • 114
 • 158 4 lata
 • 158
 • 171 5 lata
 • 171
 • 166 6 lat
 • 166
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 597 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 92,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 91,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 256 Oddziały
 • 4 430 Uczniowie
 • 2 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 279 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 561 Uczniowie w 1 klasie
 • 289 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 272 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 741 Absolwenci
 • 380 Kobiety
  (absolwenci)
 • 361 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 58 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 19,0%
  81,0%
 • 18 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  woj. zachodniopomorskie
  17,6
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,3
 • 7,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,3
 •  
 • 375,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 300,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gryficki
  91,33
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Kraj
  95,96
 • 89,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,19
  Zachodniopomorskie
  94,40
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gryficki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gryficki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 060 Uczniowie
 • 614 Kobiety
  (uczniowie)
 • 446 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,9%
  42,1%
 • 360 Uczniowie w 1 klasie
 • 209 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 201 Absolwenci
 • 120 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 236 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 57 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,1
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Polska
  26,5
 •  
 • 66,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 44,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 466 Uczniowie
 • 196 Kobiety
  (uczniowie)
 • 270 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 136 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  16,1
  Zachodniopomorskie
  23,8
  Polska
  24,9
 •  
 • 32,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 147 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat gryficki
  16,9
  Województwo
  20,2
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,9
 • 18,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 18,6
 • 6,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,7
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat gryficki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 55 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,5%
  14,5%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat gryficki
  11,0
  Zachodniopomorskie
  19,0
  Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gryficki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gryficki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gryficki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gryfickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie gryfickim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★), 1 motel (kategorii ★★★) oraz 6 pensjonatów (1 , 5 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 19 (całoroczne: 10)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 69 (całoroczne: 16)
  • ośrodki kolonijne: 6 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • zespoły domków turystycznych: 24 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 5 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 5 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 79 (całoroczne: 7)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 27
  • drzwi automatycznie otwierane: 14
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 19


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 26 (liczba sal: 32, liczba miejsc: 2 491)
  • z nagłośnieniem: 22
  • z projektorem multimedialnym: 21
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 22
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 13
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 132


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie gryfickim: 45 (publiczne: 44, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie gryfickim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 952 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 824 (uczestnicy: 38 463)
  • seanse filmowe: 37 (uczestnicy: 813)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 3 996)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 51 (uczestnicy: 6 666)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 468 (uczestnicy: 9 589)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 62 (uczestnicy: 909)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 424)
  • pokazy teatralne: 41 (uczestnicy: 7 725)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 29 (uczestnicy: 5 325)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 516)
  • inne: 48 (uczestnicy: 1 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 525)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 209)
  • taneczne: 8 (członkowie: 76)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 60)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • literackie: 2 (członkowie: 23)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 104)
  • inne: 3 (członkowie: 41)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 30)
  • tańca: 2 (absolwenci: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 388)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 118)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 6 (członkowie: 188)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gryfickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 178 miejscami na widowni. Odbyło się 368 seansów, na które przyszło 2 751 widzów, w tym 51 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 197 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gryfickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 10 805 zwiedzających, co daje 1 893 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gryfickim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 186 817 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 242 269 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 72
  • dostępne dla czytelników: 44
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gryfickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 911 wolumenów w tym ziobry specjalne: 164. Odnotowano 93 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 592 wolumeny. Odnotowano 427 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gryfickim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 278 członków. Zarejestrowano 1 503 ćwiczących (mężczyźni: 1 123, kobiety: 380, chłopcy do lat 18: 663, dziewczęta do lat 18: 309). Aktywnych było 29 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (39), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gryfickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gryficki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w powiecie gryfickim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 26,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 28,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie gryfickim zarejestrowanych było 55 458 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 992 samochodów osobowych (737,2 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 946 samochodów ciężarowych (116,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 415 autobusów (7,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 675 ciągników siodłowych (11,9 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 063 motocykli (53,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie gryfickim znajdowało się 41 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 38 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 37 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 16 Ranni
  (rok 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gryfickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 26,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. gryficki
  26,3
  Województwo
  53,7
  Cały kraj
  56,5
 • 3,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat gryficki
  3,5
  Województwo
  4,6
  Polska
  5,0
 • 28,09 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat gryficki
  28,1
  woj. zachodniopomorskie
  60,5
  Kraj
  65,5
 • 3,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat gryficki
  3,6
  Zachodniopomorskie
  5,3
  Cały kraj
  5,4
 • 28,85 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. gryficki
  28,9
  Województwo
  69,6
  Cała Polska
  71,0
 • 13,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat gryficki
  13,3
  Zachodniopomorskie
  8,5
  Cała Polska
  8,9
 • 106,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat gryficki
  106,7
  Województwo
  112,7
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 55 458 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gryfickim w 2022 roku
 • 41 992 Samochody osobowe
 • 5 946 Samochody ciężarowe
 • 65 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 415 Autobusy
 • 480 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 676 Ciągniki samochodowe
 • 675   Ciągniki siodłowe
 • 2 886 Ciągniki rolnicze
 • 3 063 Motocykle
 • 1 218   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 083 Motorowery
 • 41 992Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Samochody osobowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 737,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  737,2
  Zachodniopomorskie
  674,6
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 857
  • 1400-1649 kg10 049
  • 1650-1899 kg9 411
  • 1900 kg i więcej13 675
 • 8 857 do 1399 kg
 • 10 049 1400-1649 kg
 • 9 411 1650-1899 kg
 • 13 675 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 640 do 1399 cm3
 • 13 640
 • 23 983 1400-1999 cm3
 • 23 983
 • 4 369 2000 i więcej cm3
 • 4 369
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 078
  • olej napędowy16 163
  • gaz (LPG)4 130
  • pozostałe621
 • 21 078 benzyna
 • 16 163 olej napędowy
 • 4 130 gaz (LPG)
 • 621 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 227 do 1 roku
 • 227
 • 164 2 lata
 • 164
 • 271 3 lata
 • 271
 • 907 4-5 lat
 • 907
 • 1 114 6-7 lat
 • 1 114
 • 1 211 8-9 lat
 • 1 211
 • 1 555 10-11 lat
 • 1 555
 • 4 924 12-15 lat
 • 4 924
 • 8 698 16-20 lat
 • 8 698
 • 7 728 21-25 lat
 • 7 728
 • 6 007 26-30 lat
 • 6 007
 • 9 186 31 lat i więcej
 • 9 186
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gryfickim
 • powiat gryficki
  22,1 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 5 946Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 116,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. gryficki
  116,2
  woj. zachodniopomorskie
  104,2
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 919 do 999 kg
 • 2 919
 • 1 741 1000-1499 kg
 • 1 741
 • 387 1500-2999 kg
 • 387
 • 40 3000-3499 kg
 • 40
 • 97 3500-4999 kg
 • 97
 • 371 5000-6999 kg
 • 371
 • 233 7000-9999 kg
 • 233
 • 125 10000-14999 kg
 • 125
 • 33 15000 kg i więcej
 • 33
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 004
  • olej napędowy4 254
  • gaz (LPG)156
  • pozostałe532
 • 1 004 benzyna
 • 4 254 olej napędowy
 • 156 gaz (LPG)
 • 532 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 26 2 lata
 • 26
 • 42 3 lata
 • 42
 • 92 4-5 lat
 • 92
 • 132 6-7 lat
 • 132
 • 183 8-9 lat
 • 183
 • 228 10-11 lat
 • 228
 • 766 12-15 lat
 • 766
 • 940 16-20 lat
 • 940
 • 998 21-25 lat
 • 998
 • 644 26-30 lat
 • 644
 • 1 855 31 lat i więcej
 • 1 855
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gryfickim
 • Tutaj
  23,3 lat
  Zachodniopomorskie
  21,4 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 415Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Autobusy w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. gryficki
  7,3
  Województwo
  3,9
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy328
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe78
 • 8 benzyna
 • 328 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 78 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 37 12-15 lat
 • 37
 • 75 16-20 lat
 • 75
 • 91 21-25 lat
 • 91
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 136 31 lat i więcej
 • 136
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gryfickim
 • Tutaj
  25,3 lat
  woj. zachodniopomorskie
  23,9 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 675Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 11,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. gryficki
  11,9
  Województwo
  11,1
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy585
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe87
 • 2 benzyna
 • 585 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 87 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 8 3 lata
 • 8
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 59 6-7 lat
 • 59
 • 38 8-9 lat
 • 38
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 93 12-15 lat
 • 93
 • 89 16-20 lat
 • 89
 • 119 21-25 lat
 • 119
 • 62 26-30 lat
 • 62
 • 134 31 lat i więcej
 • 134
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gryfickim
 • powiat gryficki
  19,7 lat
  Województwo
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 3 063Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Motocykle w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 53,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  53,8
  Województwo
  48,3
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 31 2 lata
 • 31
 • 26 3 lata
 • 26
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 107 6-7 lat
 • 107
 • 50 8-9 lat
 • 50
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 239 12-15 lat
 • 239
 • 258 16-20 lat
 • 258
 • 266 21-25 lat
 • 266
 • 173 26-30 lat
 • 173
 • 1 793 31 lat i więcej
 • 1 793
 • 27,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gryfickim
 • Powiat
  27,3 lat
  woj. zachodniopomorskie
  26,2 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 23 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gryfickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 399,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat gryficki
  399,6 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 7,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat gryficki
  7,2 km
  Województwo
  7,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 0 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 37 Liczba licencji na taksówki
 • 38 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami