Powiat gryficki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gryficki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 60 885 Liczba mieszkańców
 • 1 017 km2 Powierzchnia
 • 60 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,8% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Sać Starosta
 • pl. Zwycięstwa 39, 72-300 Gryfice Adres starostwa powiatowego
 • ZGY Tablice rejestracyjne
Powiat gryficki na mapie
Identyfikatory
 • 3205 TERYT (TERC)
Herb powiatu gryfickiego
powiat gryficki herb
Flaga powiatu gryfickiego
powiat gryficki flaga

powiat gryficki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach
91 384 77 21
91 384 77 31
ul. 3 Maja 25
72-300 Gryfice
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
91 385 75 11, 91 385 75 05
91 385 75 13
ul. Mickiewicza 19
72-300 Gryfice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach
91 387 83 20
91 387 83 19
ul. Nowy Świat 6
72-300 Gryfice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach
91 384 57 81
91 384 57 81
pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach
91 384 76 59
91 384 49 38
ul. Śniadeckich 46 C
72-300 Gryfice
Starostwo Powiatowe w Gryficach
(91) 384-64-50
(91) 384-27-31
Pl.Zwycięstwa
72-300 Gryfice

Powiat gryficki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat gryficki ma 60 885 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfickiego w 2050 roku wynosi 51 545, z czego 25 822 to kobiety, a 25 723 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gryfickiego zawarli w 2017 roku 287 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu gryfickiego jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gryficki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -77. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,26 na 1000 mieszkańców powiatu gryfickiego. W 2017 roku urodziło się 581 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,3% zgonów w powiecie gryfickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,9% zgonów w powiecie gryfickim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gryfickiego przypada 9.74 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 709 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 885 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gryfickiego -176. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  62,9% mieszkańców powiatu gryfickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60 885 Liczba mieszkańców
 • 30 783 Kobiety
 • 30 102 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 51 545 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 25 822 Kobiety
 • 25 723 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gryfickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gryfickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gryfickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,9 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gryficki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gryfickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat gryficki
  29,9%
  Województwo
  28,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat gryficki
  52,6%
  Zachodniopomorskie
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,0%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat gryficki
  5,3%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,1% Nieustalone
 • pow. gryficki
  3,1%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gryfickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,7
  Zachodniopomorskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,8
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,7
 • 287 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gryfickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -77 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -53 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. gryficki
  -1,3
  woj. zachodniopomorskie
  -0,9
  Polska
  -0,0
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gryfickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gryfickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gryfickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gryfickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 581 Urodzenia żywe
 • 287 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 294 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat gryficki
  9,5
  woj. zachodniopomorskie
  9,5
  Cała Polska
  10,5
 • 41,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,0
  woj. zachodniopomorskie
  40,8
  Kraj
  44,2
 • 16.71 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.71
 • 63.64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 63.64
 • 83.02 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.02
 • 71.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.12
 • 31.16 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.16
 • 6.59 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.59
 • 3 335 g Średnia waga noworodków
 • 3 263 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 405 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 335 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 352 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 58 Waga 4000g - 4499g
 • 58
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 214 Waga 3000g - 3499g
 • 214
 • 89 Waga 2500g - 2999g
 • 89
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,35
  Województwo
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. gryficki
  0,67
  woj. zachodniopomorskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat gryficki
  0,88
  woj. zachodniopomorskie
  0,92
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie gryfickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 596 Zgony
 • 268 Kobiety
  (Zgony)
 • 328 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  Województwo
  10,0
  Kraj
  10,1
 • 104,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  104,9
  woj. zachodniopomorskie
  108,7
  Cała Polska
  101,5
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,8
  woj. zachodniopomorskie
  4,9
  Cała Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,2%
  Zachodniopomorskie
  45,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,0%
  Zachodniopomorskie
  28,2%
  Polska
  26,7%
 • 9,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  9,9%
  woj. zachodniopomorskie
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  2,5
  Cała Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Cała Polska
  74,3
 • 244,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  244,4
  Województwo
  284,5
  Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,9
  Cała Polska
  261,6
 • 459,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 502,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 415,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  459,4
  Zachodniopomorskie
  460,5
  Polska
  469,0
 • 86,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. gryficki
  86,4
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Cała Polska
  87,7
 • 22,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat gryficki
  22,6
  Województwo
  30,4
  Kraj
  31,8
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,7
  woj. zachodniopomorskie
  8,2
  Cała Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. gryficki
  1,0%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 709 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 372 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 337 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 885 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 469 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 416 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -171 Saldo migracji
 • -94 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -176 Saldo migracji wewnętrznych
 • -97 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -79 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gryfickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gryficki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie gryfickim oddano do użytku 84 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfickim to 20 760 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 89,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 10,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gryfickim to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie gryfickim to 122,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,38% mieszkań posiada łazienkę, 82,05% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,62% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 760 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 339,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat gryficki
  339,40
  woj. zachodniopomorskie
  377,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. gryficki
  75,30 m2
  Zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,60 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. gryficki
  4,05
  woj. zachodniopomorskie
  3,84
  Cała Polska
  3,82
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat gryficki
  2,95
  Zachodniopomorskie
  2,65
  Kraj
  2,69
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,73
  Zachodniopomorskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 84 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. gryficki
  1,38
  Województwo
  4,38
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 64 Użytek własny
 • 5 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,8%
  7,2%
 • 435 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat gryficki
  5,18
  Zachodniopomorskie
  3,57
  Kraj
  3,91
 • 7,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. gryficki
  7,14
  Zachodniopomorskie
  15,65
  Cała Polska
  18,14
 • 10 306 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 122,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat gryficki
  122,7 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. gryficki
  0,17 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,29%
  Województwo
  99,20%
  Cała Polska
  96,79%
 • 95,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,99%
  woj. zachodniopomorskie
  97,14%
  Polska
  93,66%
 • 93,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,38%
  Województwo
  95,07%
  Polska
  91,31%
 • 82,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,05%
  woj. zachodniopomorskie
  86,15%
  Polska
  82,12%
 • 58,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat gryficki
  58,62%
  Zachodniopomorskie
  62,01%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat gryficki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie gryfickim na 1000 mieszkańców pracuje 142 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfickim wynosiło w 2017 roku 11,8% (15,4% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfickim wynosiło 3 500,89 PLN, co odpowiada 77.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfickiego 4 372 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 255 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 117.

  24,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,3% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 142 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. gryficki
  142,0
  Województwo
  210,0
  Kraj
  247,0
 • 11,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,4% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • Powiat
  11,8%
  woj. zachodniopomorskie
  8,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gryfickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 501 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 501 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  4 154 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gryfickim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 372 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 255 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 117 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,3% Przemysł i budownictwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,3% Pozostałe
 • 47,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 618 Pracujący ogółem
 • 4 703 Kobiety
 • 3 915 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gryfickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gryficki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  58,9
  Zachodniopomorskie
  62,5
  Kraj
  63,4
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. gryficki
  30,4
  Województwo
  34,4
  Kraj
  34,0
 • 106,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat gryficki
  106,7
  woj. zachodniopomorskie
  122,5
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gryficki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie gryfickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 708 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 898 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 698 nowych podmiotów, a 694 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (933) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (698) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (1 192) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (610) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gryfickim najwięcej (413) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 472) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (233) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,7% (1 367) podmiotów, a 79,2% (6 108) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gryfickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (20.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 708 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 233 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 367 Przemysł i budownictwo
 • 6 108 Pozostała działalność
 • 698 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gryfickim w 2017 roku
 • 694 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gryfickim w 2017 roku
 • 5 898 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 472 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 472
 • 197 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 197
 • 35 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 35
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 7 704 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 704
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 39 Spółdzielnie ogółem
 • 39
 • 352 Spółki handlowe ogółem
 • 352
 • 72  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 72
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 293  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 293
 • 69    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 69
 • 413 Spółki cywilne ogółem
 • 413
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 898 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 327 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 327
 • 1 185 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 185
 • 830 Budownictwo
 • 830
 • 594 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 594
 • 347 Przetwórstwo przemysłowe
 • 347
 • 321 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 321
 • 319 Transport i gospodarka magazynowa
 • 319
 • 247 Pozostała działalność
 • 247
 • 171 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 171
 • 164 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 164
 • 132 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 132
 • 89 Edukacja
 • 89
 • 56 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 56
 • 52 Informacja i komunikacja
 • 52
 • 45 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 45
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie gryfickim stwierdzono 1 331 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,81 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gryfickim wynosi 67,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gryfickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,32 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 10,24 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,13 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,08 (92%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,80 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 331 Przestępstwa ogółem
 • 1 331
 • 935 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 935
 • 127 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 127
 • 191 Przestępstwa drogowe
 • 191
 • 49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 49
 • 625 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 625
 • 21,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,81
  Województwo
  19,88
  Cała Polska
  19,62
 • 15,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat gryficki
  15,32
  Zachodniopomorskie
  14,03
  Polska
  12,07
 • 2,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,08
  woj. zachodniopomorskie
  2,61
  Kraj
  4,94
 • 3,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. gryficki
  3,13
  woj. zachodniopomorskie
  2,14
  Kraj
  1,78
 • 0,80 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gryficki
  0,80
  woj. zachodniopomorskie
  0,60
  Polska
  0,49
 • 10,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. gryficki
  10,24
  woj. zachodniopomorskie
  9,09
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Zachodniopomorskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  56%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  60%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  93%
  woj. zachodniopomorskie
  95%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  91%
  Kraj
  84%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  39%
  Województwo
  51%
  Cała Polska
  52%

Powiat gryficki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gryfickiego wyniosła w 2016 roku 72,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu gryfickiego - 31.4% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,0 mln złotych, czyli 8,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gryfickiego wyniosła w 2016 roku 72,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (25.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.4%). W budżecie powiatu gryfickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 149 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,1 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gryfickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,5 mln

  1,0 tys(100%)

  82,8 mln

  1,3 tys(100%)

  76,9 mln

  1,2 tys(100%)

  72,7 mln

  1,2 tys(100%)

  75,1 mln

  1,2 tys(100%)

  79,2 mln

  1,3 tys(100%)

  71,0 mln

  1,2 tys(100%)

  72,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,3 mln

  285(27.2%)

  17,9 mln

  295(21.6%)

  18,4 mln

  298(24%)

  20,2 mln

  327(27.8%)

  20,6 mln

  334(27.5%)

  20,6 mln

  335(26%)

  21,4 mln

  349(30.1%)

  22,7 mln

  370(31.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,0 mln

  231(22%)

  15,2 mln

  250(18.3%)

  15,2 mln

  246(19.8%)

  15,4 mln

  248(21.1%)

  15,9 mln

  257(21.1%)

  16,3 mln

  265(20.6%)

  14,7 mln

  240(20.8%)

  13,5 mln

  221(18.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,0 mln

  131(12.5%)

  17,3 mln

  285(20.9%)

  10,9 mln

  177(14.2%)

  3,5 mln

  56,4(4.8%)

  4,4 mln

  71,8(5.9%)

  7,0 mln

  114(8.9%)

  4,1 mln

  67,5(5.8%)

  8,3 mln

  136(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  92,3(8.8%)

  6,5 mln

  108(7.9%)

  6,6 mln

  107(8.6%)

  6,6 mln

  107(9.1%)

  6,8 mln

  111(9.1%)

  7,2 mln

  117(9.1%)

  7,2 mln

  118(10.2%)

  7,6 mln

  125(10.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,5 mln

  91,1(8.7%)

  6,8 mln

  113(8.2%)

  7,9 mln

  128(10.3%)

  7,1 mln

  115(9.8%)

  8,9 mln

  144(11.8%)

  9,6 mln

  156(12.1%)

  6,1 mln

  99,7(8.6%)

  5,4 mln

  88,7(7.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,7 mln

  78,3(7.5%)

  4,7 mln

  77,2(5.6%)

  4,9 mln

  79,4(6.4%)

  5,1 mln

  83,0(7.1%)

  5,3 mln

  86,6(7.1%)

  5,4 mln

  88,2(6.9%)

  5,2 mln

  84,9(7.3%)

  5,2 mln

  84,9(7.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  52,5(5%)

  3,5 mln

  57,5(4.2%)

  3,2 mln

  51,2(4.1%)

  3,2 mln

  51,7(4.4%)

  3,3 mln

  53,1(4.4%)

  3,3 mln

  54,1(4.2%)

  3,8 mln

  62,3(5.4%)

  3,5 mln

  57,0(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  37,9(3.6%)

  2,6 mln

  42,9(3.1%)

  2,6 mln

  42,3(3.4%)

  2,8 mln

  45,1(3.8%)

  3,0 mln

  48,1(3.9%)

  2,8 mln

  46,2(3.6%)

  4,1 mln

  66,5(5.7%)

  2,3 mln

  37,0(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  439,6 tys

  7,3(0.7%)

  516,6 tys

  8,5(0.6%)

  1,3 mln

  21,4(1.7%)

  1,4 mln

  22,0(1.9%)

  1,5 mln

  24,2(2%)

  1,5 mln

  25,1(2%)

  1,7 mln

  27,3(2.4%)

  1,8 mln

  29,1(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  219,3 tys

  3,6(0.3%)

  112,1 tys

  1,9(0.1%)

  417,9 tys

  6,8(0.5%)

  366,9 tys

  5,9(0.5%)

  325,4 tys

  5,3(0.4%)

  304,5 tys

  5,0(0.4%)

  406,8 tys

  6,6(0.6%)

  628,6 tys

  10,3(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  23,8(2.3%)

  1,5 mln

  24,4(1.8%)

  4,5 mln

  73,5(5.9%)

  4,4 mln

  70,9(6%)

  3,3 mln

  53,6(4.4%)

  3,9 mln

  63,5(4.9%)

  1,1 mln

  17,3(1.5%)

  614,8 tys

  10,1(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  35,7 tys

  0,6(0.1%)

  99,6 tys

  1,6(0.1%)

  161,4 tys

  2,6(0.2%)

  504,0 tys

  8,2(0.7%)

  288,5 tys

  4,7(0.4%)

  283,2 tys

  4,6(0.4%)

  307,2 tys

  5,0(0.4%)

  267,1 tys

  4,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  87,9 tys

  1,4(0.1%)

  96,4 tys

  1,6(0.1%)

  103,3 tys

  1,7(0.1%)

  105,6 tys

  1,7(0.1%)

  135,9 tys

  2,2(0.2%)

  106,2 tys

  1,7(0.1%)

  143,9 tys

  2,3(0.2%)

  113,0 tys

  1,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  122,5 tys

  2,0(0.2%)

  109,1 tys

  1,8(0.1%)

  91,5 tys

  1,5(0.1%)

  57,8 tys

  0,9(0.1%)

  175,3 tys

  2,8(0.2%)

  252,7 tys

  4,1(0.3%)

  47,7 tys

  0,8(0.1%)

  74,2 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  296,3 tys

  4,9(0.5%)

  403,0 tys

  6,7(0.5%)

  139,5 tys

  2,3(0.2%)

  1,0 mln

  16,4(1.4%)

  1,1 mln

  17,1(1.4%)

  198,5 tys

  3,2(0.3%)

  60,0 tys

  1,0(0.1%)

  58,8 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  85,0 tys

  1,4(0.1%)

  140,0 tys

  2,3(0.2%)

  200,0 tys

  3,2(0.3%)

  33,9 tys

  0,5(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  250,2 tys

  4,1(0.4%)

  5,4 mln

  89,5(6.5%)

  60,2 tys

  1,0(0.1%)

  995,6 tys

  16,1(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  163,0 tys

  2,6(0.2%)

  551,5 tys

  9,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gryfickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gryficki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gryfickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,9 mln

  1,2 tys(100%)

  70,8 mln

  1,1 tys(100%)

  73,1 mln

  1,2 tys(100%)

  72,9 mln

  1,2 tys(100%)

  73,9 mln

  1,2 tys(100%)

  75,7 mln

  1,2 tys(100%)

  72,0 mln

  1,2 tys(100%)

  72,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,8 mln

  492(41.4%)

  30,8 mln

  509(43.5%)

  32,7 mln

  529(44.7%)

  31,2 mln

  505(42.8%)

  32,3 mln

  524(43.8%)

  32,0 mln

  520(42.2%)

  30,3 mln

  494(42.1%)

  30,7 mln

  502(42.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,2 mln

  218(18.4%)

  13,3 mln

  219(18.8%)

  14,1 mln

  228(19.3%)

  15,4 mln

  250(21.1%)

  15,9 mln

  258(21.6%)

  16,3 mln

  265(21.5%)

  16,9 mln

  276(23.5%)

  18,5 mln

  302(25.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,6 mln

  125(10.5%)

  7,4 mln

  122(10.5%)

  8,7 mln

  141(11.9%)

  9,2 mln

  149(12.6%)

  9,6 mln

  156(13%)

  10,0 mln

  163(13.2%)

  11,0 mln

  179(15.3%)

  11,9 mln

  195(16.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  50,4(4.2%)

  3,1 mln

  50,5(4.3%)

  3,2 mln

  50,9(4.3%)

  3,2 mln

  51,7(4.4%)

  3,3 mln

  53,0(4.4%)

  3,3 mln

  54,1(4.4%)

  3,8 mln

  62,1(5.3%)

  3,5 mln

  56,5(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  36,8(3.1%)

  2,6 mln

  42,4(3.6%)

  2,6 mln

  41,8(3.5%)

  2,8 mln

  44,6(3.8%)

  3,0 mln

  47,9(4%)

  2,8 mln

  46,2(3.8%)

  3,6 mln

  58,7(5%)

  2,3 mln

  37,8(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  9,9 mln

  163(13.7%)

  3,0 mln

  49,9(4.3%)

  2,2 mln

  35,4(3%)

  3,5 mln

  57,1(4.8%)

  1,8 mln

  28,5(2.4%)

  1,9 mln

  31,2(2.5%)

  2,2 mln

  35,2(3%)

  2,1 mln

  35,1(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  45,2(3.8%)

  3,1 mln

  51,9(4.4%)

  4,1 mln

  65,7(5.6%)

  4,0 mln

  64,5(5.5%)

  3,8 mln

  61,9(5.2%)

  5,0 mln

  80,9(6.6%)

  1,4 mln

  23,1(2%)

  922,3 tys

  15,1(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  440,1 tys

  7,3(0.6%)

  639,9 tys

  10,6(0.9%)

  653,0 tys

  10,6(0.9%)

  656,6 tys

  10,6(0.9%)

  693,4 tys

  11,2(0.9%)

  697,2 tys

  11,3(0.9%)

  644,4 tys

  10,5(0.9%)

  836,8 tys

  13,7(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  298,9 tys

  4,9(0.4%)

  308,3 tys

  5,1(0.4%)

  311,3 tys

  5,0(0.4%)

  348,9 tys

  5,6(0.5%)

  316,7 tys

  5,1(0.4%)

  282,7 tys

  4,6(0.4%)

  384,0 tys

  6,3(0.5%)

  436,2 tys

  7,1(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  764,9 tys

  12,6(1.1%)

  339,0 tys

  5,6(0.5%)

  335,8 tys

  5,4(0.5%)

  370,5 tys

  6,0(0.5%)

  390,9 tys

  6,3(0.5%)

  220,3 tys

  3,6(0.3%)

  236,6 tys

  3,9(0.3%)

  330,1 tys

  5,4(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  547,9 tys

  9,0(0.8%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  451,3 tys

  7,3(0.6%)

  1,2 mln

  19,3(1.6%)

  96,6 tys

  1,6(0.1%)

  262,2 tys

  4,3(0.4%)

  258,8 tys

  4,2(0.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  367,8 tys

  6,1(0.5%)

  240,6 tys

  4,0(0.3%)

  304,4 tys

  4,9(0.4%)

  242,1 tys

  3,9(0.3%)

  897,4 tys

  14,6(1.2%)

  1,4 mln

  22,7(1.8%)

  660,5 tys

  10,8(0.9%)

  213,2 tys

  3,5(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  638,2 tys

  10,5(0.9%)

  2,2 mln

  36,2(3.1%)

  3,4 mln

  54,3(4.6%)

  51,9 tys

  0,8(0.1%)

  340,8 tys

  5,5(0.5%)

  1,4 mln

  22,4(1.8%)

  207,2 tys

  3,4(0.3%)

  191,6 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  109

  0,0(0%)

  761,0 tys

  12,6(1.1%)

  318,0 tys

  5,1(0.4%)

  782,9 tys

  12,7(1.1%)

  239,8 tys

  3,9(0.3%)

  86,1 tys

  1,4(0.1%)

  91,7 tys

  1,5(0.1%)

  95,5 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  79,2 tys

  1,3(0.1%)

  84,8 tys

  1,4(0.1%)

  84,0 tys

  1,4(0.1%)

  84,5 tys

  1,4(0.1%)

  90,6 tys

  1,5(0.1%)

  90,9 tys

  1,5(0.1%)

  117,2 tys

  1,9(0.2%)

  94,7 tys

  1,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  252,3 tys

  4,2(0.4%)

  2,8 mln

  45,5(3.9%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  616,1 tys

  10,0(0.8%)

  2,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  0,7(0.1%)

  142,4 tys

  2,3(0.2%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  85,2 tys

  1,4(0.1%)

  140,2 tys

  2,3(0.2%)

  200,1 tys

  3,2(0.3%)

  33,9 tys

  0,5(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gryficki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 415 mieszkańców powiatu gryfickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 061 kobiet oraz 7 354 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 17,5% średnie ogólnokształcące, a 12,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,4% mieszkańców powiatu gryfickiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gryfickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gryfickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,5%) oraz średnie ogólnokształcące (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz podstawowe ukończone (18,9%).

  16,3% mieszkańców powiatu gryfickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 597 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,96.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,38.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 15 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu gryfickiego w wieku potencjalnej nauki (31,7% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 12,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. gryficki
  12,1%
  woj. zachodniopomorskie
  17,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,8% W miastach
  (wyższe)
 • 9,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,7%
  woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 17,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat gryficki
  17,5%
  Województwo
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat gryficki
  12,5%
  woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 10,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  25,4%
  woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,3%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat gryficki
  2,0%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 597 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat gryficki
  597,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Kraj
  811,0
 • 1,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,64
  Województwo
  1,08
  Polska
  1,01
 •  
 • 72,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 72,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 33,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,96
  Zachodniopomorskie
  93,92
  Polska
  96,62
 • 86,27 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,27
  woj. zachodniopomorskie
  88,71
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gryficki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gryficki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat gryficki
  18,0
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 273,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 231,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. gryficki
  99,38
  Województwo
  97,90
  Polska
  100,01
 • 86,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  86,47
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat gryficki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat gryficki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. gryficki
  19,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 10
 •  
 • 146,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 107,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. gryficki
  22,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 45,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat gryficki
  15,0
  woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  24,0
 • 15 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 15
 • 16 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 16
 • 12 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 12
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 19,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. gryficki
  12,0
  woj. zachodniopomorskie
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 12 Szkoły policealne ogółem
 • 12
 • 12 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 12
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gryficki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gryficki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gryficki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gryfickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie gryfickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 1 motel (kategorii ★★★) oraz 7 pensjonatów (1 ★★★, 1 ★★, 5 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 21 (całoroczne: 12)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 76 (całoroczne: 19)
  • ośrodki kolonijne: 7 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 6
  • zespoły domków turystycznych: 18 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 6 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 6 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 59 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 39
  • drzwi automatycznie otwierane: 14
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 13
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 35


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 28 (liczba sal: 36, liczba miejsc: 2 851)
  • z nagłośnieniem: 31
  • z projektorem multimedialnym: 28
  • z zestawem do wideokonferencji: 8
  • z obsługą techniczną: 17
  • z ekranem: 29
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 29
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 31
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 133


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie gryfickim: 38 (publiczne: 38, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 22 (przystosowane wejście do budynku: 21, udogodnienia wewnątrz budynku: 15). W powiecie gryfickim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 342 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 729 (uczestnicy: 60 851)
  • wystawy: 42 (uczestnicy: 12 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 25 (uczestnicy: 1 895)
  • koncerty: 52 (uczestnicy: 13 850)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 324 (uczestnicy: 9 595)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 75 (uczestnicy: 3 420)
  • konkursy: 32 (uczestnicy: 3 685)
  • pokazy teatralne: 28 (uczestnicy: 5 640)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 1 260)
  • interdyscyplinarne: 19 (uczestnicy: 5 200)
  • warsztaty: 48 (uczestnicy: 1 384)
  • inne: 79 (uczestnicy: 2 742)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 567)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 115)
  • taneczne: 6 (członkowie: 90)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 99)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 38)
  • literackie: 2 (członkowie: 22)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 125)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 3 (członkowie: 48)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 12
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 333)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 69)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 65)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)
  • taneczne: 5 (członkowie: 182)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie gryfickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 178 miejscami na widowni. Odbyło się 496 seansów, na które przyszło 6 046 widzów, w tym 29 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 629 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie gryfickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 5 184 zwiedzających, co daje 850 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gryfickim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 209 068 wolumenów oraz 27 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 36 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 242 269 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 69
  • dostępne dla czytelników: 44
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 44
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 12
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gryfickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 26 554 wolumeny w tym ziobry specjalne: 146. Odnotowano 514 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 592 wolumeny. Odnotowano 427 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie gryfickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gryfickim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 278 członków. Zarejestrowano 1 503 ćwiczących (mężczyźni: 1 123, kobiety: 380, chłopcy do lat 18: 663, dziewczęta do lat 18: 309). Aktywnych było 29 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (39), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gryfickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryficki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gryficki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie gryfickim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 69 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 21,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 28,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 151,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie gryfickim zarejestrowanych było 45 689 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 253 samochodów osobowych (560,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 976 samochodów ciężarowych (89,7 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 379 autobusów (6,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 511 ciągników siodłowych (8,4 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 527 motocykli (41,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie gryfickim znajdowało się 29 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 42 taksówki oraz 42 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
 • 13 Ofiary śmiertelne
 • 69 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gryfickim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. gryficki
  68,7
  Zachodniopomorskie
  78,0
  Cała Polska
  87,6
 • 21,25 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat gryficki
  21,3
  Zachodniopomorskie
  8,7
  Polska
  7,9
 • 28,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  28,5
  Zachodniopomorskie
  12,6
  Cała Polska
  10,6
 • 151,02 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat gryficki
  151,0
  woj. zachodniopomorskie
  135,8
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 45 689 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gryfickim w 2016 roku
 • 34 253 Samochody osobowe
 • 4 976 Samochody ciężarowe
 • 124 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 379 Autobusy
 • 352 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 511 Ciągniki samochodowe
 • 511   Ciągniki siodłowe
 • 2 691 Ciągniki rolnicze
 • 2 527 Motocykle
 • 1 004   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 546 Motorowery
 • 34 253Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Samochody osobowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 560,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  560,1
  Zachodniopomorskie
  533,9
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 099
  • 1400-1649 kg9 387
  • 1650-1899 kg7 457
  • 1900 kg i więcej8 310
 • 9 099 do 1399 kg
 • 9 387 1400-1649 kg
 • 7 457 1650-1899 kg
 • 8 310 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 079 do 1399 cm3
 • 12 079
 • 18 977 1400-1999 cm3
 • 18 977
 • 3 197 2000 i więcej cm3
 • 3 197
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 429
  • olej napędowy11 901
  • gaz (LPG)3 791
  • pozostałe132
 • 18 429 benzyna
 • 11 901 olej napędowy
 • 3 791 gaz (LPG)
 • 132 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 224 do 1 roku
 • 224
 • 141 2 lata
 • 141
 • 197 3 lata
 • 197
 • 595 4-5 lat
 • 595
 • 850 6-7 lat
 • 850
 • 1 602 8-9 lat
 • 1 602
 • 2 118 10-11 lat
 • 2 118
 • 5 416 12-15 lat
 • 5 416
 • 8 605 16-20 lat
 • 8 605
 • 6 445 21-25 lat
 • 6 445
 • 2 698 26-30 lat
 • 2 698
 • 5 362 31 lat i więcej
 • 5 362
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gryfickim
 • Tutaj
  20,0 lat
  woj. zachodniopomorskie
  18,7 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 4 976Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 89,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  89,7
  Zachodniopomorskie
  85,3
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 545 do 999 kg
 • 2 545
 • 1 267 1000-1499 kg
 • 1 267
 • 324 1500-2999 kg
 • 324
 • 40 3000-3499 kg
 • 40
 • 93 3500-4999 kg
 • 93
 • 371 5000-6999 kg
 • 371
 • 226 7000-9999 kg
 • 226
 • 98 10000-14999 kg
 • 98
 • 12 15000 kg i więcej
 • 12
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 033
  • olej napędowy3 768
  • gaz (LPG)157
  • pozostałe18
 • 1 033 benzyna
 • 3 768 olej napędowy
 • 157 gaz (LPG)
 • 18 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 21 2 lata
 • 21
 • 30 3 lata
 • 30
 • 86 4-5 lat
 • 86
 • 201 6-7 lat
 • 201
 • 254 8-9 lat
 • 254
 • 253 10-11 lat
 • 253
 • 711 12-15 lat
 • 711
 • 1 008 16-20 lat
 • 1 008
 • 646 21-25 lat
 • 646
 • 454 26-30 lat
 • 454
 • 1 289 31 lat i więcej
 • 1 289
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gryfickim
 • Tutaj
  21,5 lat
  Zachodniopomorskie
  19,5 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 379Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Autobusy w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  6,2
  woj. zachodniopomorskie
  3,2
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy369
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe0
 • 8 benzyna
 • 369 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 54 12-15 lat
 • 54
 • 77 16-20 lat
 • 77
 • 82 21-25 lat
 • 82
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 103 31 lat i więcej
 • 103
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gryfickim
 • powiat gryficki
  23,5 lat
  woj. zachodniopomorskie
  22,2 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 511Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 8,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  Zachodniopomorskie
  8,2
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy508
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 508 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 3 3 lata
 • 3
 • 12 4-5 lat
 • 12
 • 14 6-7 lat
 • 14
 • 60 8-9 lat
 • 60
 • 31 10-11 lat
 • 31
 • 74 12-15 lat
 • 74
 • 127 16-20 lat
 • 127
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 55 26-30 lat
 • 55
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gryfickim
 • Tutaj
  18,3 lat
  Zachodniopomorskie
  12,7 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 2 527Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gryfickim
 • Motocykle w powiecie gryfickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 41,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  41,3
  Zachodniopomorskie
  37,5
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 16 2 lata
 • 16
 • 17 3 lata
 • 17
 • 30 4-5 lat
 • 30
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 106 8-9 lat
 • 106
 • 87 10-11 lat
 • 87
 • 150 12-15 lat
 • 150
 • 190 16-20 lat
 • 190
 • 126 21-25 lat
 • 126
 • 314 26-30 lat
 • 314
 • 1 375 31 lat i więcej
 • 1 375
 • 26,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gryfickim
 • powiat gryficki
  26,8 lat
  Województwo
  26,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gryfickim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 280,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat gryficki
  280,1 km
  Zachodniopomorskie
  329,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. gryficki
  4,7 km
  Województwo
  4,4 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 42 Liczba licencji na taksówki
 • 42 Liczba taksówek