Gubin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Gubin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gubin to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu krośnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Gubin.
 • 16 321 Liczba mieszkańców
 • 20,7 km² Powierzchnia
 • 789,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 48 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 1235 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 68 Numer kierunkowy
 • FKR Tablice rejestracyjne
 • Bartłomiej Lesław Bartczak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 14.728551.9490 Współrzędne GPS
 • 0802011 TERYT (TERC)
 • 0988394 SIMC
Herb miasta Gubin
Gubin herb
Flaga miasta Gubin
Gubin flaga

Gubin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-620Poczta Gubin 001, ul. Krasińskiego 2
66-620Skrytki Pocztowe Poczta Gubin 001, ul. Krasińskiego 2
66-635Poczta Gubin 005, ul. Kosynierów 16

Gubin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Gubinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Gubinie (podlega pod: ZUS Oddział w Zielonej Górze)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 2
66-620 Gubin
Urząd Miejski w Gubinie
(68) 455-81-00
(68) 455-81-02
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

Gubin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gubin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 321, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Gubina zawarli w 2021 roku 69 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  31,0% mieszkańców Gubina jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Gubin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -141. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,58 na 1000 mieszkańców Gubina. W 2021 roku urodziło się 110 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 361 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 49,9% zgonów w Gubinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,2% zgonów w Gubinie były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gubina przypada 15.28 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 131 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 208 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gubina -77. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,7% mieszkańców Gubina jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Gubina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 321 Liczba mieszkańców
 • 8 520 Kobiety
 • 7 801 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Gubinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Gubinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Gubinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Gubina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  woj. lubuskie
  42,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gubin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Gubina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,2%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Polska
  28,8%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,5%
  Lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gubin
  5,7%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Tutaj
  1,4%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Gubinie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,2
  woj. lubuskie
  4,1
  Kraj
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,7
  woj. lubuskie
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 69 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Gubinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -141 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -68 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -73 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,6
  woj. lubuskie
  -5,9
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Gubinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Gubinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Gubinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Gubinie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 110 Urodzenia żywe
 • 50 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 60 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,7
  Województwo
  7,9
  Polska
  8,7
 • 31,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,4
  Lubuskie
  34,1
  Cała Polska
  37,5
 • 19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 361 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 404 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 361 g
  Województwo
  3 348 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 116 Waga 3500g - 3999g
 • 116
 • 165 Waga 3000g - 3499g
 • 165
 • 53 Waga 2500g - 2999g
 • 53
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gubin
  1,14
  Województwo
  1,23
  Cały kraj
  1,32
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gubin
  0,59
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,64
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,52
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Gubinie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 251 Zgony
 • 118 Kobiety
  (Zgony)
 • 133 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gubin
  15,3
  Lubuskie
  13,8
  Cała Polska
  13,6
 • 192,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  192,4
  woj. lubuskie
  174,5
  Polska
  156,7
 • 7,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,6
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,9
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gubin
  4,5
  Lubuskie
  4,1
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gubin
  49,9%
  Województwo
  44,8%
  Cały kraj
  34,8%
 • 16,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,2%
  woj. lubuskie
  17,7%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gubin
  4,3%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  5,4%
 • 96 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  17,2
  Cała Polska
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  87,4
  Cała Polska
  74,4
 • 229,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  229,1
  woj. lubuskie
  247,2
  Kraj
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  228,2
  Polska
  246,5
 • 705,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 681,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 731,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gubin
  705,9
  woj. lubuskie
  626,8
  Cały kraj
  475,8
 • 157,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 263,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gubin
  157,3
  Lubuskie
  138,3
  Cały kraj
  70,6
 • 14,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  14,7
  Lubuskie
  28,1
  Kraj
  32,6
 • 11,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,0
  Lubuskie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 131 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 208 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 115 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 93 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -76 Saldo migracji
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -77 Saldo migracji wewnętrznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Gubinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gubin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gubin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Gubinie oddano do użytku 75 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,60 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gubinie to 6 334 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 383 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  69,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Gubinie to 3,84 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Gubinie to 85,40 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,91% mieszkań posiada łazienkę, 80,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 97,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 334 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 383,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  383,20
  Lubuskie
  383,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  72,10 m2
  Lubuskie
  74,10 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,60 m2
  Lubuskie
  28,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,83
  Lubuskie
  3,97
  Kraj
  3,82
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gubin
  2,61
  Lubuskie
  2,61
  Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gubin
  0,68
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 75 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,60
  woj. lubuskie
  5,08
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 288 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gubin
  3,84
  Lubuskie
  3,96
  Cały kraj
  3,90
 • 17,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  17,65
  Województwo
  20,14
  Polska
  24,07
 • 6 408 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 85,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  85,4 m2
  Województwo
  88,6 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,39 m2
  Województwo
  0,45 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,75%
  Województwo
  98,47%
  Cały kraj
  96,97%
 • 97,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,47%
  woj. lubuskie
  96,09%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gubin
  93,91%
  Lubuskie
  93,60%
  Cała Polska
  91,78%
 • 80,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,27%
  woj. lubuskie
  82,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  97,16%
  Województwo
  58,74%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gubin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Gubinie na 1000 mieszkańców pracuje 239osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 47,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Gubinie wynosiło w 2021 roku 8,1% (9,4% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gubinie wynosiło 5 127,37 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gubina 542 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 315 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -227.

  24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Gubina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 239 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  239,0
  woj. lubuskie
  235,0
  Cały kraj
  257,0
 • 8,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,4% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Miasto
  8,1%
  woj. lubuskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Gubinie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Gubinie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Gubinie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 127 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 127 PLN
  woj. lubuskie
  5 287 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Gubinie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 542 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 315 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -227 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,5% Przemysł i budownictwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,4% Pozostałe
 • 36,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Gubinie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 897 Pracujący ogółem
 • 1 851 Kobiety
 • 2 046 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Gubinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gubin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,6
  woj. lubuskie
  68,4
  Cała Polska
  69,0
 • 39,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gubin
  39,9
  woj. lubuskie
  38,0
  Polska
  38,2
 • 144,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  144,1
  Województwo
  124,8
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gubin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Gubinie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 390 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 672 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 178 nowych podmiotów, a 94 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (259) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (146) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (315) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (86) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gubinie najwięcej (106) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 326) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (626) podmiotów, a 73,1% (1 748) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gubinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.2%) oraz Budownictwo (23.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 390 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 626 Przemysł i budownictwo
 • 1 748 Pozostała działalność
 • 178 Podmioty nowo zarejestrowane w Gubinie w 2021 roku
 • 94 Podmioty wyrejestrowane w Gubinie w 2021 roku
 • 1 672 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 326 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 326
 • 51 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 51
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 389 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 389
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 99 Spółki handlowe ogółem
 • 99
 • 27  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 69  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 69
 • 24    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 106 Spółki cywilne ogółem
 • 106
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 672 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 455 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 455
 • 400 Budownictwo
 • 400
 • 153 Przetwórstwo przemysłowe
 • 153
 • 133 Pozostała działalność
 • 133
 • 110 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 110
 • 97 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 97
 • 95 Transport i gospodarka magazynowa
 • 95
 • 74 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 74
 • 40 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 40
 • 36 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 36
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gubin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Gubinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 346 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Gubinie wynosi 74,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Gubina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,81 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 8,79 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,92 (95%), o charakterze gospodarczym - 2,76 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Gubina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 346 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 346
 • 226 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 226
 • 45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 45
 • 48 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 48
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 10
 • 144 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 144
 • 21,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  21,12
  woj. lubuskie
  27,15
  Kraj
  21,51
 • 13,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gubin
  13,81
  Województwo
  16,18
  Kraj
  12,82
 • 2,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gubin
  2,76
  woj. lubuskie
  7,26
  Cała Polska
  5,89
 • 2,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gubin
  2,92
  Lubuskie
  2,46
  Polska
  1,85
 • 0,59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,59
  Województwo
  0,52
  Polska
  0,35
 • 8,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,79
  Województwo
  13,74
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. lubuskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gubin
  72%
  woj. lubuskie
  66%
  Polska
  64%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  50%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gubin
  88%
  Lubuskie
  84%
  Cały kraj
  89%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  woj. lubuskie
  54%
  Polska
  53%

Gubin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Gubina wyniosła w 2021 roku 87,0 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Gubina - 32.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,5 mln złotych, czyli 4,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Gubina wyniosła w 2021 roku 94,8 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.3%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.9%). W budżecie Gubina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 888 złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,9 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,0%.
 • Wydatki budżetu w Gubinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gubina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Gubina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,2 mln

  3,0 tys(100%)

  47,3 mln

  2,8 tys(100%)

  56,3 mln

  3,4 tys(100%)

  65,9 mln

  3,9 tys(100%)

  73,5 mln

  4,4 tys(100%)

  77,7 mln

  4,7 tys(100%)

  82,0 mln

  5,0 tys(100%)

  87,0 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,8 mln

  1,2 tys(41.4%)

  21,1 mln

  1,3 tys(44.7%)

  22,4 mln

  1,3 tys(39.7%)

  25,0 mln

  1,5 tys(38%)

  29,1 mln

  1,7 tys(39.6%)

  30,1 mln

  1,8 tys(38.7%)

  30,1 mln

  1,8 tys(36.7%)

  28,3 mln

  1,7 tys(32.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,0 mln

  297(10%)

  5,4 mln

  323(11.5%)

  6,3 mln

  377(11.2%)

  7,2 mln

  433(11%)

  7,1 mln

  423(9.6%)

  8,4 mln

  506(10.8%)

  8,5 mln

  512(10.3%)

  11,6 mln

  712(13.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  284(9.5%)

  4,4 mln

  264(9.4%)

  4,7 mln

  279(8.3%)

  5,6 mln

  333(8.5%)

  6,1 mln

  363(8.2%)

  6,3 mln

  380(8.1%)

  6,7 mln

  407(8.2%)

  6,5 mln

  396(7.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  411,6 tys

  24,4(0.8%)

  435,6 tys

  25,9(0.9%)

  46,8 tys

  2,8(0.1%)

  152,7 tys

  9,1(0.2%)

  272,5 tys

  16,3(0.4%)

  102,6 tys

  6,2(0.1%)

  411,7 tys

  24,9(0.5%)

  4,8 mln

  297(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,3 mln

  552(18.6%)

  9,4 mln

  560(19.9%)

  15,8 mln

  939(28%)

  4,3 mln

  259(6.6%)

  4,6 mln

  276(6.3%)

  4,5 mln

  274(5.9%)

  4,5 mln

  275(5.5%)

  4,7 mln

  285(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  170(5.7%)

  833,5 tys

  49,6(1.8%)

  1,3 mln

  78,7(2.3%)

  3,4 mln

  206(5.2%)

  4,9 mln

  296(6.7%)

  4,2 mln

  250(5.4%)

  3,5 mln

  215(4.3%)

  2,8 mln

  172(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  100(3.4%)

  1,7 mln

  102(3.6%)

  1,9 mln

  115(3.4%)

  1,8 mln

  110(2.8%)

  2,0 mln

  120(2.7%)

  2,0 mln

  118(2.5%)

  2,2 mln

  131(2.6%)

  2,5 mln

  155(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  139(4.7%)

  1,2 mln

  68,4(2.4%)

  1,2 mln

  71,1(2.1%)

  1,2 mln

  74,5(1.9%)

  1,4 mln

  81,1(1.8%)

  1,5 mln

  88,8(1.9%)

  1,3 mln

  78,5(1.6%)

  1,4 mln

  84,0(1.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,1 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,4 tys

  4,3(0.1%)

  115,5 tys

  7,0(0.1%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  766,1 tys

  46,9(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  519,1 tys

  30,8(1%)

  470,8 tys

  28,0(1%)

  627,3 tys

  37,4(1.1%)

  463,9 tys

  27,7(0.7%)

  536,3 tys

  32,1(0.7%)

  540,9 tys

  32,6(0.7%)

  595,5 tys

  36,0(0.7%)

  639,6 tys

  39,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  490,2 tys

  29,1(1%)

  508,3 tys

  30,2(1.1%)

  521,2 tys

  31,1(0.9%)

  1,4 mln

  84,5(2.1%)

  1,3 mln

  78,0(1.8%)

  968,5 tys

  58,3(1.2%)

  547,2 tys

  33,1(0.7%)

  621,5 tys

  38,1(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  234,8 tys

  13,9(0.5%)

  294,6 tys

  17,5(0.6%)

  264,2 tys

  15,8(0.5%)

  310,7 tys

  18,6(0.5%)

  331,2 tys

  19,8(0.5%)

  363,2 tys

  21,9(0.5%)

  584,9 tys

  35,4(0.7%)

  472,3 tys

  28,9(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  342,0 tys

  20,3(0.7%)

  292,7 tys

  17,4(0.6%)

  361,3 tys

  21,5(0.6%)

  392,7 tys

  23,5(0.6%)

  551,3 tys

  33,0(0.7%)

  389,5 tys

  23,4(0.5%)

  374,8 tys

  22,7(0.5%)

  379,8 tys

  23,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  810,6 tys

  48,0(1.6%)

  636,7 tys

  37,9(1.3%)

  519,4 tys

  31,0(0.9%)

  405,7 tys

  24,2(0.6%)

  376,4 tys

  22,6(0.5%)

  465,0 tys

  28,0(0.6%)

  377,0 tys

  22,8(0.5%)

  230,4 tys

  14,1(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  165,3 tys

  10,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  458,1 tys

  27,1(0.9%)

  424,8 tys

  25,3(0.9%)

  312,5 tys

  18,6(0.6%)

  269,3 tys

  16,1(0.4%)

  246,4 tys

  14,8(0.3%)

  225,6 tys

  13,6(0.3%)

  133,0 tys

  8,0(0.2%)

  155,7 tys

  9,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  19,5 tys

  1,2(0%)

  18,4 tys

  1,1(0%)

  18,0 tys

  1,1(0%)

  17,9 tys

  1,1(0%)

  17,4 tys

  1,0(0%)

  19,3 tys

  1,2(0%)

  19,5 tys

  1,2(0%)

  19,3 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,7 tys

  4,9(0.2%)

  101,2 tys

  6,0(0.2%)

  12,9 tys

  0,8(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  105,7 tys

  6,3(0.1%)

  112,3 tys

  6,8(0.1%)

  120,0 tys

  7,3(0.1%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  207

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Gubinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gubina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Gubina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,8 mln

  3,1 tys(100%)

  53,0 mln

  3,1 tys(100%)

  61,8 mln

  3,7 tys(100%)

  65,0 mln

  3,9 tys(100%)

  70,6 mln

  4,2 tys(100%)

  79,5 mln

  4,8 tys(100%)

  84,6 mln

  5,1 tys(100%)

  94,8 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,2 mln

  1,3 tys(42.9%)

  21,2 mln

  1,3 tys(40.1%)

  22,4 mln

  1,3 tys(36.3%)

  23,6 mln

  1,4 tys(36.3%)

  26,0 mln

  1,6 tys(36.9%)

  27,2 mln

  1,6 tys(34.3%)

  27,1 mln

  1,6 tys(32.1%)

  29,6 mln

  1,8 tys(31.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,9 mln

  707(23%)

  13,0 mln

  775(24.6%)

  14,1 mln

  838(22.8%)

  13,6 mln

  811(20.9%)

  14,0 mln

  840(19.9%)

  15,3 mln

  919(19.2%)

  18,4 mln

  1,1 tys(21.7%)

  18,3 mln

  1,1 tys(19.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,8 mln

  163(5.3%)

  2,7 mln

  162(5.2%)

  4,9 mln

  290(7.9%)

  4,4 mln

  260(6.7%)

  4,1 mln

  248(5.9%)

  5,1 mln

  309(6.5%)

  3,7 mln

  224(4.4%)

  11,3 mln

  690(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  106(3.5%)

  3,8 mln

  225(7.2%)

  3,8 mln

  224(6.1%)

  3,8 mln

  229(5.9%)

  4,3 mln

  255(6%)

  5,0 mln

  300(6.3%)

  5,6 mln

  337(6.6%)

  8,0 mln

  488(8.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,8 mln

  167(5.4%)

  2,2 mln

  130(4.1%)

  2,1 mln

  127(3.4%)

  2,3 mln

  137(3.5%)

  5,0 mln

  300(7.1%)

  4,6 mln

  279(5.8%)

  4,8 mln

  291(5.7%)

  2,9 mln

  175(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  409(13.3%)

  6,9 mln

  411(13.1%)

  13,3 mln

  794(21.6%)

  1,9 mln

  116(3%)

  1,9 mln

  111(2.6%)

  1,8 mln

  110(2.3%)

  1,9 mln

  115(2.2%)

  2,0 mln

  121(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  102(3.3%)

  493,2 tys

  29,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  883,4 tys

  52,8(1.4%)

  50,0 tys

  3,0(0.1%)

  1,8 mln

  107(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  728,8 tys

  44,7(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  317,8 tys

  18,8(0.6%)

  462,7 tys

  27,5(0.9%)

  301,5 tys

  18,0(0.5%)

  328,9 tys

  19,6(0.5%)

  520,9 tys

  31,2(0.7%)

  741,9 tys

  44,7(0.9%)

  1,2 mln

  73,6(1.4%)

  506,6 tys

  31,0(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  237,2 tys

  14,1(0.5%)

  271,4 tys

  16,1(0.5%)

  206,7 tys

  12,3(0.3%)

  251,3 tys

  15,0(0.4%)

  257,7 tys

  15,4(0.4%)

  260,6 tys

  15,7(0.3%)

  293,6 tys

  17,8(0.3%)

  478,8 tys

  29,3(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  218,0 tys

  12,9(0.4%)

  269,9 tys

  16,1(0.5%)

  235,7 tys

  14,1(0.4%)

  175,4 tys

  10,5(0.3%)

  184,9 tys

  11,1(0.3%)

  208,6 tys

  12,6(0.3%)

  129,1 tys

  7,8(0.2%)

  396,7 tys

  24,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  1,4(0%)

  18,4 tys

  1,1(0%)

  170,8 tys

  10,2(0.2%)

  218,7 tys

  13,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  304,6 tys

  18,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  375,7 tys

  22,3(0.7%)

  343,7 tys

  20,4(0.6%)

  251,4 tys

  15,0(0.4%)

  206,1 tys

  12,3(0.3%)

  190,7 tys

  11,4(0.3%)

  166,1 tys

  10,0(0.2%)

  106,0 tys

  6,4(0.1%)

  119,6 tys

  7,3(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  147,4 tys

  8,7(0.3%)

  64,8 tys

  3,9(0.1%)

  172,8 tys

  10,3(0.3%)

  47,1 tys

  2,8(0.1%)

  67,3 tys

  4,0(0.1%)

  52,8 tys

  3,2(0.1%)

  73,4 tys

  4,4(0.1%)

  82,2 tys

  5,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,3 tys

  4,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  265,7 tys

  15,7(0.5%)

  1,0 mln

  61,2(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,5(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  28,8 tys

  1,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,5 tys

  1,0(0%)

  16,8 tys

  1,0(0%)

  16,6 tys

  1,0(0%)

  16,8 tys

  1,0(0%)

  16,7 tys

  1,0(0%)

  18,8 tys

  1,1(0%)

  18,7 tys

  1,1(0%)

  18,6 tys

  1,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,4 tys

  0,3(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  25,8 tys

  1,6(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,7 tys

  4,9(0.2%)

  101,2 tys

  6,0(0.2%)

  12,9 tys

  0,8(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  105,7 tys

  6,3(0.1%)

  112,3 tys

  6,8(0.1%)

  120,0 tys

  7,3(0.1%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  207

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gubin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 491 mieszkańców Gubina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 739 kobiet oraz 1 752 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,9% mieszkańców Gubina, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Gubina mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gubinie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz podstawowe ukończone (18,0%).

  W roku 2021 w Gubinie mieściły się 3 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 400 dzieci (191 dziewczynek oraz 209 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Gubinie mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 392 dzieci (184 dziewczynki oraz 208 chłopców). Dostępne były 374 miejsca.

  18,5% mieszkańców Gubina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 821 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 74 oddziałach uczyło się 1 245 uczniów (603 kobiety oraz 642 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Gubinie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 081 uczniów (545 kobiet oraz 536 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów.

  W Gubinie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 206 uczniów (121 kobiet oraz 85 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Gubinie placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 427 uczniów (259 kobiet oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 147 absolwentów.

  W Gubinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 114 uczniów (36 kobiet oraz 78 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,8 uczniów. 19,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców Gubina w wieku potencjalnej nauki (25,1% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  11,8%
  Lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gubin
  33,1%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,8%
  woj. lubuskie
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,8%
  Województwo
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,9%
  Lubuskie
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,1%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,6%
  Województwo
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 821 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  821,0
  Lubuskie
  883,0
  Polska
  896,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,08
  woj. lubuskie
  0,89
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 413 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gubin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 400 Dzieci
 • 191 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 209 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 90 3 lata
 • 90
 • 110 4 lata
 • 110
 • 90 5 lata
 • 90
 • 110 6 lat
 • 110
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 45 3 lata
 • 45
 • 54 4 lata
 • 54
 • 42 5 lata
 • 42
 • 50 6 lat
 • 50
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 45 3 lata
 • 45
 • 56 4 lata
 • 56
 • 48 5 lata
 • 48
 • 60 6 lat
 • 60
 • 167 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 32,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Gubinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gubinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie nr 3
  Publiczne
  68 455-81-75
  68 359-57-58
  ul. Wojska Polskiego 16
  66-620 Gubin
  512911
  Przedszkole Miejskie nr 2
  Publiczne
  68 455-81-72
  68 455-81-72
  ul. Dr. Kunickiego 8A
  66-620 Gubin
  510810
  Przedszkole Miejskie nr 1
  Publiczne
  68 455-81-70
  68 455-81-71
  ul. Piastowska 20
  66-620 Gubin
  49410
 • Szkoły podstawowe w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gubin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 202 Uczniowie
 • 586 Kobiety
  (uczniowie)
 • 616 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 149 Uczniowie w 1 klasie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 Absolwenci
 • 83 Kobiety
  (absolwenci)
 • 69 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,5%
  60,5%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gubin
  16,8
  Województwo
  17,1
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 20,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,7
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 98,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 78,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Gubinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gubinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  68 455-81-49
  68 359-44-19
  ul. Gen. Świerczewskiego 1
  66-620 Gubin
  2246442
  Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie
  Publiczna
  68 455-81-77
  68 359-31-25
  ul. Kresowa 48
  66-620 Gubin
  2042737
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gubinie
  Publiczna
  68 455-81-46
  68 455-81-46
  ul. Racławicka 2
  66-620 Gubin
  11229-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  68 359-44-86
  68 359-44-86
  ul. Piastowska 22
  66-620 Gubin
  526-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gubin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 206 Uczniowie
 • 121 Kobiety
  (uczniowie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,7%
  41,3%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,8
  Lubuskie
  26,5
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gubin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,0
  Lubuskie
  19,1
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Gubinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gubinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum nr 1
  Publiczne
  68 359-31-84
  68 359-31-84
  ul. Racławicka 1
  66-620 Gubin
  11257-
  Technikum nr 2 w Gubinie
  Publiczne
  68 455-82-40
  68 455-82-40
  ul. Pułaskiego 1
  66-620 Gubin
  9198-
  Liceum Ogólnokształcące (Bolesław Chrobry`)
  Publiczne
  68 455-81-84
  68 455-81-85
  ul. Piastowska 26
  66-620 Gubin
  8166-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
  Publiczna
  68 359-31-84
  68 359-31-84
  ul. Racławicka 1
  66-620 Gubin
  4100-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. ("Kazimierz Serocki")
  Publiczna
  68 359-45-18
  68 359-45-18
  ul. Piastowska 23
  66-620 Gubin
  -9413
  I Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  68 359-31-84
  68 359-31-84
  ul. Racławicka 1
  66-620 Gubin
  380-
  II Liceum Ogólnokształcące w Gubinie
  Publiczne
  68 455-82-40
  68 455-82-40
  ul. Pułaskiego 1
  66-620 Gubin
  116-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  68 359-44-86
  68 359-44-86
  ul. Piastowska 22
  66-620 Gubin
  214-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Gubinie
  Publiczna
  68 455-82-40
  68 455-82-40
  ul. Pułaskiego 1
  66-620 Gubin
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  68 359-31-84
  68 359-31-84
  ul. Racławicka 1
  66-620 Gubin
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  68 455-81-84
  68 455-81-85
  ul. Piastowska 26
  66-620 Gubin
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gubinie
  Niepubliczne
  68 359-44-19
  68 359-44-19
  ul. Generała Świerczewskiego 1
  66-620 Gubin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gubin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gubin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gubin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gubin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Gubinie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Gubinie znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Gubinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Gubinie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Gubinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Gubinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 105 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 20 (uczestnicy: 785)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 450)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 25)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 165)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 15)
  • taneczne: 3 (członkowie: 80)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 4)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 4)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 18)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 2 (absolwenci: 6)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 2)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 130)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Gubinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 56 976 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 52 537 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Gubinie działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 461 członków. Zarejestrowano 435 ćwiczących (mężczyźni: 296, kobiety: 139, chłopcy do lat 18: 239, dziewczęta do lat 18: 118). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Gubinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Gubinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Gubina znajduje się 136 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Gubinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Gubin, st.3 z epoki brązu dnia 1971-10-27, wykaz dokumentów: 401/Ar z 1971-10-27
  • Miasto (data nieznana)dnia 1955-09-15, wykaz dokumentów: 62 z 1955-09-15
  • Kościół z XIII w.dnia 1961-04-12, wykaz dokumentów: KOK-I-240/61 z 1961-04-12; L-432/A z 2011-06-13
  • Ratusz z XIV - XV (ul. Ratuszowa 14)dnia 1961-04-12, wykaz dokumentów: KOK-I-241/61 z 1961-04-12
  • Mur obronny z XIV w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 15)dnia 1961-04-12, wykaz dokumentów: KOK-I-242/61 z 1961-04-12
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Różana 5)dnia 1961-09-12, wykaz dokumentów: KOK-I-328/61 z 1961-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Śląska 55)dnia 1964-01-15, wykaz dokumentów: KOK-I-708/64 z 1964-01-15; brak numeru z 2009-05-05
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Jedności Robotniczej 6)dnia 1964-01-15, wykaz dokumentów: KOK-I-767/64 z 1964-01-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. 3 Maja 4)dnia 1964-01-15, wykaz dokumentów: KOK-I-768/64 z 1964-01-15
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Marsz. Żymierskiego 13)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2333 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 29)dnia 1976-07-17, wykaz dokumentów: 2277 z 1976-07-17
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 1)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2257 z 1976-07-19
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 2. poł. XIX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2258 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 6)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2259 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 8)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2262 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 11)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2263 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 22)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2264 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Oświęcimska 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2265 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Oświęcimska 2)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2266 z 1976-07-19; L-395/A z 2010-04-21
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 25)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2268 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w.dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2269 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 20)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2270 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 22)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2271 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Marsz. Żymierskiego 16)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2272 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Marsz. Żymierskiego 19)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2273 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 12)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2275 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 27)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2276 z 1976-07-19
  • Szpital z pocz. XX w. (ul. Śląska 35)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2278 z 1976-07-19; L-511/A z 2012-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 58)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2279 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 74)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2280 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wyspiańskiego 14)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2281 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Racławicka 6)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2282 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wyspiańskiego 6)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2283 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wyspiańskiego 11)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2284 z 1976-07-19; L-353/A z 2009-11-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wyspiańskiego 13)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2285 z 1976-07-19; L-490/A z 2012-04-26
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2286 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Obrońców Pokoju 7)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2288 z 1976-07-19; L-245/A z 2007-02-13
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 14)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2290 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 28A)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2292 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 39)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2293 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 42)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2294 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 43)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2295 z 1976-07-19; L-748/A z 2017-04-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 2)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2297 z 1976-07-19; L-694/A z 2015-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 4)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2298 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 6)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2299 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 8)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2300 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 10)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2301 z 1976-07-19; L-241/A z 2006-12-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 12)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2302 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 14)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2303 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 16)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2304 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 18)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2305 z 1976-07-19; 2491 z 1977-01-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 13)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2306 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 17)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2307 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 19)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2308 z 1976-07-19; L-430/A z 2011-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2309 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Marsz. Żymierskiego 15)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2334 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 16)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2336 z 1976-07-19
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 19)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2338 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Bohaterów 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2344 z 1976-07-19; L-488/A z 2012-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Lenino 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2345 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Lenino 5)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2346 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 11)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2347 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 12)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2348 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 16)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2349 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 5)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2374 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2689 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 48)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: A-2296 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 26)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2339 z 1976-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 44)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2340 z 1976-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 46)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2341 z 1976-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Racławicka 33)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2342 z 1976-08-06; L-739/A z 2017-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. 3 Maja 1)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2343 z 1976-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 4)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2335 z 1976-11-21
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 18)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2337 z 1976-11-21; L-215/A z 2006-07-20
  • Willa z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 23)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2351 z 1976-11-21
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Obrońców Pokoju 5)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2512 z 1976-11-21; 2287 z 1977-04-04; 2527 z 1977-04-04; L-244/A z 2007-02-13
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Oświęcimska 4)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2688 z 1976-11-21
  • Budynek administracyjny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 24)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2517 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Lenino 7)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2518 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 25)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2519 z 1977-04-04; L-696/A z 2015-08-24
  • Szkoła z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 26)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2520 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 27)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2521 z 1977-04-04; L-239/A z 2006-12-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 47)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2522 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 49)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2523 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2524 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 6)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2525 z 1977-04-04; L-386/A z 2010-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Śląska 17)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2526 z 1977-04-04
  • Muzeum z przełomu XIX/XX w. (ul. Drukarska 2)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2528 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Śląska 28)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2529 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 9)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2530 z 1977-04-04
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 18)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2531 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 29)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2532 z 1977-04-04; L-352/A z 2009-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 20)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2534 z 1977-04-04; L-435/A z 2011-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 22)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2535 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 24)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2536 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 28)dnia 1977-07-19, wykaz dokumentów: 2291 z 1977-07-19; L-587/A z 2013-06-21
  • Oficyna gospodarcza z przełomu XIX/XX w. (ul. Piwna 1)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3252 z 1992-11-27
  • Winiarnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Piwna 1)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3252 z 1992-11-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 18)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3253 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3253 z 1992-11-27
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 20)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3254 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3254 z 1992-11-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 22)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3255 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3255 z 1992-11-27
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 24)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3256 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3256 z 1992-11-27
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 26)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3257 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3257 z 1992-11-27
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 1)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3258 z 1992-11-27
  • Willa z końca XIX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 15)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3259 z 1992-11-30
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3259 z 1992-11-30
  • Willa z końca XIX w. (ul. Wojska Polskiego 9)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3260 z 1992-11-30
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3260 z 1992-11-30
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Oświęcimska 1)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3261 z 1992-11-30
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3261 z 1992-11-30
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Żwirki i Wigury 24)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3262 z 1992-11-30
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Piastowska 57)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3263 z 1992-11-30; L-618/A z 2013-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 61)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3264 z 1992-11-30
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Piastowska 65)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3265 z 1992-11-30
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3265 z 1992-11-30
  • Piekarnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3266 z 1992-11-30
  • Piekarnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3266 z 1992-11-30
  • Zespół - piekarnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3266 z 1992-11-30
  • Willa z 1881 - 1887 (ul. Dr. Kunickiego 4)dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Inna budowla parkowa (data nieznana) (ul. Dr. Kunickiego 4)dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Fontanna (data nieznana) (ul. Dr. Kunickiego 4)dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Zespół - willa z 1881 - 1887 (ul. Dr. Kunickiego 4)dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Ogród z 1881 - 1887dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Willa z 1930 - 1939 (ul. Piastowska 50)dnia 1994-10-26, wykaz dokumentów: 3315 z 1994-10-26; L-594/A z 2013-07-18
  • Ogród (data nieznana)dnia 1994-10-26, wykaz dokumentów: 3315 z 1994-10-26; L-594/A z 2013-07-18
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XX w. (ul. Piastowska 7)dnia 1994-10-27, wykaz dokumentów: 3316 z 1994-10-27
  • Willa z 1. ćw. XX w. (ul. Piastowska 8)dnia 1994-11-02, wykaz dokumentów: 3317 z 1994-11-02; L-217/A z 2006-07-14
  • Ogród (data nieznana)dnia 1994-11-02, wykaz dokumentów: 3317 z 1994-11-02; L-217/A z 2006-07-14
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Roosevelta 8)dnia 1994-11-02, wykaz dokumentów: 3318 z 1994-11-02; L-668/A z 2014-12-19
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Roosevelta 10)dnia 1994-11-02, wykaz dokumentów: 3319 z 1994-11-02; L-669/A z 2014-12-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1906 r. (ul. Śląska 14)dnia 1997-08-04, wykaz dokumentów: 3345 z 1997-08-04
 • Formy ochrony przyrody w Gubinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Gubina znajduje się 30 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Gubinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gubińskie Mokradła - faunistyczny rezerwat przyrodyTyp: faunistyczny, Data ustanowienia: 2011-03-25, Powierzchnia: 99.801 ha
  • Gubińskie Mokradła - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2003-08-09, Powierzchnia: 1884.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1970-01-01, Opis granicy: Rośnie na placu przy bloku mieszkalnym ul. Piastowska 32-32e.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1984-12-19, Opis granicy: Rośnie przy ulicy Zwycięstwa tuż przy drodze na skarpie
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1984-12-19, Opis granicy: Rośnie na rogu ul Oświęcimskiej nr 3 na terenie prywatnej posesji
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1984-12-19, Opis granicy: Rośnie na terenie prywatnej posesji przy ulicy Kunickiego w willowej dzielnicy Gubina.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1984-12-19, Opis granicy: Rośnie na terenie przedszkola przy ulicy Kunickiego w willowej dzielnicy Gubina.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja drzew - 9 obiektów, Data ustanowienia: 1985-03-06, Opis granicy: Rosną w niewielkiej alei przy ul. Marszałka Żymierskiego na północ od skrzyżowania z ul. Różaną w Gubinie.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1985-03-06, Opis granicy: Rośnie na placu wykorzystywanym jako parking przy ul. Różanej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja drzew - 6 obiektów brak widocznych ubytków w drzewach, Data ustanowienia: 1985-03-06, Opis granicy: Rosną w niewielkiej alei przy ul. Rycerskiej na południe od skrzyżowania z ul. Różaną w Gubinie
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na terenie przedszkola przy ulicy Kunickiego 8a w willowej dzielnicy Gubina.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie przy ul. Zwycięstwa 14 pomiędzy dwoma budynkami.
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy lub mieszaniec z dębem bezszypułkowym, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na rozległym trawniku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Gubinie.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 2 obiekty, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rosną w parku przy restauracji ul. Chopina (przy byłym sklepie meblowym)
  • Pomnik przyrodyOpis: podwójny pień, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na trawniku przy pływalni Al. Woj. Polskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 2 obiekty, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rosną przy murach obronnych przy ul. 3 Maja w Gubinie.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie przy ulicy Piastowskiej 16 przed frontem ambasady (niedaleko Sądu Grodzkiego)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 2 obiekty, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rosną w parku przy restauracji ul. Chopina (przy byłym sklepie meblowym)
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie przy ulicy Piastowskiej 26 na terenie boiska szkolnego
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na prywatnej posesji przy ul. Piastowskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na rogu skrzyżowania w Parku Wolności przy Al. II Armi Wojska Polskiego w Gubinie
  • Skarpa moreny czołowej wąwóz zielony - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren starego cmentarza przy ul. Królewskiej z wyłączeniem terenu użytkowanego na boisko szkolne.
  • Skarpa moreny czołowej z placem B.Chrobrego - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej wąwóz zielony, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren ul. Kresowej – wąwóz zielony od ul. Rycerskiej do ul. Repatriantów Obr. 3 miasta Gubina
  • Skarpa moreny czołowej – bez nazwy - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren skarpy stanowiącej otoczenie doliny położonej na wschód od byłej posiadłości dr T.Kunickiego, Powierzchnia: 0.5 ha
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej 20
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Skarpa między ul. Stromą a ul. Piastowską oraz między ul. Woj. Polskiego i ul. Zwycięstwa
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: treren byłego Amfiteatru oraz teren skarpy przy budynku siedziby "Euroregionu" ul. Pistowska
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Park „Waszkiewicza” przy ul. Królewskiej łącznie ze skarpą między tym parkiem a ulicami Piastowską i Grunwaldzką (u podnóża kościoła)
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej z placem B.Chrobrego, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren położony w rozwidleniu ul. Kresowej i ul. Kunickiego wraz z placem B.Chrobrego.
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren wokół przedszkola i byłego żłobka przy ul. T.Kunickiego

Gubin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w Gubinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 73,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Gubinie znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 29 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Gubinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 14 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Gubinie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 73,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  73,1
  Województwo
  54,0
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Lubuskie
  7,1
  Kraj
  5,9
 • 85,23 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gubin
  85,2
  Lubuskie
  64,9
  Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  13,1
  Kraj
  9,8
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  116,7
  Województwo
  120,0
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Gubinie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7 833,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  7 833,7 km
  Województwo
  532,0 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 9,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  9,9 km
  Województwo
  7,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Gubin przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 32droga krajowa nr 32(granica (Niemcy) - Sękowice - Gubin - Brzózka - Połupin - Dąbie - Pław - Gronów - Łagów - Leśniów Wielki - Zielona Góra - Zawada - Sulechów - Okunin - Smolno Wielkie - Chwalim - Kargowa - Wielka Wieś - Kopanica - Żodyń - Powodowo - Wolsztyn - Karpicko - Rostarzewo - Rakoniewice - Drzymałowo - Ruchocice - Grodzisk Wielkopolski - Ptaszkowo - Kotowo - Granowo - Strykowo - Stęszew)
  • DW 138droga wojewódzka nr 138(Muszkowo - Trzebów - Długoszyn - Sulęcin - Ostrów - Tursk - Małuszów - Torzym - Debrznica - Pliszka - Siedlisko - Trzebiechów - Korczyców - Skarbona - Granice - Maszewo - Połęcko - Chlebowo - Wałowice - Jaromirowice - Gubin)
  • DW 285droga wojewódzka nr 285( Gubin - Sękowice - Sadzarzewice - Grabice - Luboszyce - Wielotów - Wierzchno - Jasienica)
  • DW 286droga wojewódzka nr 286( Gubin - Stargard Gubiński - Starosiedle - Jasienica - Grodziszczyce - Biecz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Gubin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 358Linia kolejowa nr 358: Zbąszynek - Gubin [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zbąszynek - Babimost - Kolesin - Łęgowo Sulechowskie - Sulechów - Pomorsko - Czerwieńsk - Nietków - Laski Odrzańskie - Ciemnice - Krosno Odrzańskie - Wężyska - Wałowice -Gubin)