Gubin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gubin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gubin to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu krośnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Gubin.
 • 16 740 Liczba mieszkańców
 • 20,7 km² Powierzchnia
 • 809,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 48 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 1235 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 68 Numer kierunkowy
 • FKR Tablice rejestracyjne
 • Bartłomiej Lesław Bartczak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 14.728551.9490 Współrzędne GPS
 • 0802011 TERYT (TERC)
 • 0988394 SIMC
Herb miasta Gubin
Gubin herb
Flaga miasta Gubin
Gubin flaga

Gubin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-620Poczta Gubin 001, ul. Krasińskiego 2
66-620Skrytki Pocztowe Poczta Gubin 001, ul. Krasińskiego 2
66-635Poczta Gubin 005, ul. Kosynierów 16

Gubin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Gubinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Gubinie (podlega pod: ZUS Oddział w Zielonej Górze)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 2
66-620 Gubin
Urząd Miejski w Gubinie
(68) 455-81-00
(68) 455-81-02
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

Gubin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gubin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 740, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 91 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,0% mieszkańców Gubina jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Gubin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,24 na 1000 mieszkańców Gubina. W 2017 roku urodziło się 165 dzieci, w tym 50,9% dziewczynek i 49,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 381 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,1% zgonów w Gubinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w Gubinie były nowotwory, a 3,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gubina przypada 9.6 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 142 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 156 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gubina -14. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  62,5% mieszkańców Gubina jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Gubina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 740 Liczba mieszkańców
 • 8 718 Kobiety
 • 8 022 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Gubinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Gubinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Gubinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Gubina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  woj. lubuskie
  41,1 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gubin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Gubina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,2%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Polska
  28,8%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,5%
  Lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gubin
  5,7%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Tutaj
  1,4%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Gubinie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  5,4
  woj. lubuskie
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  2,0
  woj. lubuskie
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 91 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Gubinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,2
  woj. lubuskie
  0,0
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Gubinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Gubinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Gubinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Gubinie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 165 Urodzenia żywe
 • 84 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 81 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,9%
  49,1%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,8
  Województwo
  10,1
  Polska
  10,5
 • 41,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  41,6
  Lubuskie
  43,0
  Cała Polska
  44,2
 • 20.35 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.35
 • 61.89 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61.89
 • 85.17 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.17
 • 67.21 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.21
 • 36.89 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.89
 • 8.36 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.36
 • 3 381 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 310 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 449 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 381 g
  Województwo
  3 360 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 175 Waga 3500g - 3999g
 • 175
 • 185 Waga 3000g - 3499g
 • 185
 • 88 Waga 2500g - 2999g
 • 88
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gubin
  1,40
  Województwo
  1,43
  Cały kraj
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gubin
  0,68
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,93
  Województwo
  1,00
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Gubinie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 161 Zgony
 • 80 Kobiety
  (Zgony)
 • 81 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Gubin
  9,6
  Lubuskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 109,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  109,7
  woj. lubuskie
  102,3
  Polska
  101,5
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,1
  Województwo
  5,9
  Kraj
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gubin
  3,8
  Lubuskie
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  2,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gubin
  48,5%
  Województwo
  43,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,7%
  woj. lubuskie
  25,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gubin
  3,7%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  1,7
  Cała Polska
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  69,3
  Cała Polska
  74,3
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  270,8
  woj. lubuskie
  257,4
  Kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  250,7
  Polska
  261,6
 • 511,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 493,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 529,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gubin
  511,3
  woj. lubuskie
  435,8
  Cały kraj
  469,0
 • 142,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 75,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 207,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gubin
  142,3
  Lubuskie
  110,0
  Cały kraj
  87,7
 • 21,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,0
  Lubuskie
  31,0
  Kraj
  31,8
 • 14,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,0
  Lubuskie
  8,8
  Polska
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 142 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 73 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 156 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 78 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Gubinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gubin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gubin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Gubinie oddano do użytku 25 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gubinie to 6 216 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 371 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 60,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 40,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Gubinie to 6,12 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Gubinie to 173,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,79% mieszkań posiada łazienkę, 79,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 92,47% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 216 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 370,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  370,60
  Lubuskie
  362,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  71,20 m2
  Lubuskie
  73,50 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,40 m2
  Lubuskie
  26,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,82
  Lubuskie
  3,97
  Kraj
  3,82
 • 2,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gubin
  2,70
  Lubuskie
  2,76
  Polska
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gubin
  0,71
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 25 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,49
  woj. lubuskie
  3,93
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 22 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 91,7%
  8,3%
 • 153 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gubin
  6,12
  Lubuskie
  3,93
  Cały kraj
  3,91
 • 9,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  9,14
  Województwo
  15,46
  Polska
  18,14
 • 4 343 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 173,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  173,7 m2
  Województwo
  89,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,26 m2
  Województwo
  0,35 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,74%
  Województwo
  98,36%
  Cały kraj
  96,79%
 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,43%
  woj. lubuskie
  95,87%
  Cały kraj
  93,66%
 • 93,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gubin
  93,79%
  Lubuskie
  93,25%
  Cała Polska
  91,31%
 • 79,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,89%
  woj. lubuskie
  81,46%
  Cały kraj
  82,12%
 • 92,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  92,47%
  Województwo
  55,16%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gubin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Gubinie na 1000 mieszkańców pracuje 162 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Gubinie wynosiło w 2017 roku 13,3% (17,0% wśród kobiet i 10,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gubinie wynosiło 3 996,47 PLN, co odpowiada 88.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gubina 542 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 315 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -227.

  28,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Gubina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 162 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  162,0
  woj. lubuskie
  229,0
  Cały kraj
  247,0
 • 13,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,0% Kobiety
 • 10,0% Mężczyźni
 • Miasto
  13,3%
  woj. lubuskie
  6,6%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Gubinie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Gubinie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Gubinie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 996 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 996 PLN
  woj. lubuskie
  3 951 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Gubinie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 542 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 315 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -227 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 40,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Gubinie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 714 Pracujący ogółem
 • 1 414 Kobiety
 • 1 300 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Gubinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gubin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,1
  woj. lubuskie
  62,1
  Cała Polska
  63,4
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gubin
  33,1
  woj. lubuskie
  32,8
  Polska
  34,0
 • 123,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  123,0
  Województwo
  112,1
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gubin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Gubinie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 175 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 439 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 146 nowych podmiotów, a 156 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (259) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (146) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (315) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (144) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gubinie najwięcej (99) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 103) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (446) podmiotów, a 78,8% (1 714) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gubinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.9%) oraz Budownictwo (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 175 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 446 Przemysł i budownictwo
 • 1 714 Pozostała działalność
 • 146 Podmioty nowo zarejestrowane w Gubinie w 2017 roku
 • 156 Podmioty wyrejestrowane w Gubinie w 2017 roku
 • 1 439 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 103 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 103
 • 60 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 60
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 174 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 174
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 122 Spółki handlowe ogółem
 • 122
 • 52  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 52
 • 93  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 93
 • 51    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 51
 • 99 Spółki cywilne ogółem
 • 99
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 439 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 488 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 488
 • 240 Budownictwo
 • 240
 • 116 Przetwórstwo przemysłowe
 • 116
 • 106 Transport i gospodarka magazynowa
 • 106
 • 106 Pozostała działalność
 • 106
 • 95 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 95
 • 88 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 88
 • 64 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 64
 • 35 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 35
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 19 Informacja i komunikacja
 • 19
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gubin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Gubinie stwierdzono szacunkowo 310 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Gubinie wynosi 77,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Gubina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,55 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 6,74 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,39 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,18 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,93 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Gubina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 310 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 310
 • 210 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 210
 • 36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 36
 • 40 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 40
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 16
 • 113 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 113
 • 18,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,46
  woj. lubuskie
  23,00
  Kraj
  19,62
 • 12,55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gubin
  12,55
  Województwo
  14,51
  Kraj
  12,07
 • 2,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gubin
  2,18
  woj. lubuskie
  5,52
  Cała Polska
  4,94
 • 2,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gubin
  2,39
  Lubuskie
  2,02
  Polska
  1,78
 • 0,93 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,93
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,49
 • 6,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,74
  Województwo
  9,84
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  woj. lubuskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gubin
  72%
  woj. lubuskie
  63%
  Polska
  60%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gubin
  96%
  Lubuskie
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  woj. lubuskie
  49%
  Polska
  52%

Gubin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Gubina wyniosła w 2016 roku 56,3 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Gubina - 39.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 5,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Gubina wyniosła w 2016 roku 61,8 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.6%). W budżecie Gubina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 640 złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,4 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,1%.
 • Wydatki budżetu w Gubinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gubina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Gubina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,0 mln

  3,6 tys(100%)

  54,4 mln

  3,2 tys(100%)

  52,8 mln

  3,1 tys(100%)

  47,1 mln

  2,8 tys(100%)

  45,4 mln

  2,7 tys(100%)

  50,2 mln

  3,0 tys(100%)

  47,3 mln

  2,8 tys(100%)

  56,3 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,3 mln

  1,1 tys(30.5%)

  15,9 mln

  954(29.2%)

  19,0 mln

  1,1 tys(36%)

  19,0 mln

  1,1 tys(40.3%)

  19,4 mln

  1,1 tys(42.8%)

  20,8 mln

  1,2 tys(41.4%)

  21,1 mln

  1,3 tys(44.7%)

  22,4 mln

  1,3 tys(39.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  493(13.7%)

  9,1 mln

  547(16.7%)

  8,9 mln

  521(16.8%)

  8,8 mln

  517(18.7%)

  8,9 mln

  526(19.7%)

  9,3 mln

  552(18.6%)

  9,4 mln

  560(19.9%)

  15,8 mln

  939(28%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,5 mln

  627(17.4%)

  8,6 mln

  516(15.8%)

  7,5 mln

  439(14.2%)

  5,4 mln

  319(11.5%)

  4,4 mln

  258(9.7%)

  5,0 mln

  297(10%)

  5,4 mln

  323(11.5%)

  6,3 mln

  377(11.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  442(12.3%)

  6,5 mln

  393(12%)

  4,7 mln

  277(8.9%)

  4,4 mln

  259(9.4%)

  4,6 mln

  271(10.2%)

  4,8 mln

  284(9.5%)

  4,4 mln

  264(9.4%)

  4,7 mln

  279(8.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  89,2(2.5%)

  3,0 mln

  179(5.5%)

  1,7 mln

  101(3.3%)

  1,5 mln

  90,0(3.3%)

  1,5 mln

  88,1(3.3%)

  1,7 mln

  100(3.4%)

  1,7 mln

  102(3.6%)

  1,9 mln

  115(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  338(9.4%)

  4,5 mln

  274(8.4%)

  3,0 mln

  173(5.6%)

  1,6 mln

  92,4(3.3%)

  1,1 mln

  66,9(2.5%)

  2,9 mln

  170(5.7%)

  833,5 tys

  49,6(1.8%)

  1,3 mln

  78,7(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  64,4(1.8%)

  1,2 mln

  70,6(2.2%)

  2,8 mln

  165(5.3%)

  2,3 mln

  136(4.9%)

  1,5 mln

  90,6(3.4%)

  2,3 mln

  139(4.7%)

  1,2 mln

  68,4(2.4%)

  1,2 mln

  71,1(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  668,0 tys

  40,1(1.1%)

  779,7 tys

  46,9(1.4%)

  604,3 tys

  35,5(1.1%)

  599,9 tys

  35,2(1.3%)

  614,6 tys

  36,1(1.4%)

  519,1 tys

  30,8(1%)

  470,8 tys

  28,0(1%)

  627,3 tys

  37,4(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  375,0 tys

  22,5(0.6%)

  427,1 tys

  25,7(0.8%)

  456,9 tys

  26,8(0.9%)

  487,7 tys

  28,7(1%)

  469,7 tys

  27,6(1%)

  490,2 tys

  29,1(1%)

  508,3 tys

  30,2(1.1%)

  521,2 tys

  31,1(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  608,6 tys

  36,5(1%)

  1,0 mln

  62,0(1.9%)

  1,4 mln

  81,8(2.6%)

  1,5 mln

  89,2(3.2%)

  1,1 mln

  65,1(2.4%)

  810,6 tys

  48,0(1.6%)

  636,7 tys

  37,9(1.3%)

  519,4 tys

  31,0(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  325,2 tys

  19,5(0.5%)

  731,5 tys

  44,0(1.3%)

  370,0 tys

  21,7(0.7%)

  269,6 tys

  15,8(0.6%)

  375,7 tys

  22,1(0.8%)

  342,0 tys

  20,3(0.7%)

  292,7 tys

  17,4(0.6%)

  361,3 tys

  21,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  442,0 tys

  26,5(0.7%)

  478,9 tys

  28,8(0.9%)

  485,4 tys

  28,5(0.9%)

  418,5 tys

  24,6(0.9%)

  457,4 tys

  26,9(1%)

  458,1 tys

  27,1(0.9%)

  424,8 tys

  25,3(0.9%)

  312,5 tys

  18,6(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  179,1 tys

  10,7(0.3%)

  94,3 tys

  5,7(0.2%)

  123,0 tys

  7,2(0.2%)

  190,9 tys

  11,2(0.4%)

  259,3 tys

  15,2(0.6%)

  234,8 tys

  13,9(0.5%)

  294,6 tys

  17,5(0.6%)

  264,2 tys

  15,8(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,4 mln

  201(5.6%)

  11,3 tys

  0,7(0%)

  1,3 mln

  79,1(2.6%)

  527,5 tys

  31,0(1.1%)

  509,0 tys

  29,9(1.1%)

  411,6 tys

  24,4(0.8%)

  435,6 tys

  25,9(0.9%)

  46,8 tys

  2,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,1 tys

  1,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,3 tys

  0,9(0%)

  15,3 tys

  0,9(0%)

  12,6 tys

  0,7(0%)

  17,3 tys

  1,0(0%)

  19,4 tys

  1,1(0%)

  19,5 tys

  1,2(0%)

  18,4 tys

  1,1(0%)

  18,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,9 tys

  1,4(0%)

  64,4 tys

  3,9(0.1%)

  34,7 tys

  2,0(0.1%)

  9,5 tys

  0,6(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  82,7 tys

  4,9(0.2%)

  101,2 tys

  6,0(0.2%)

  12,9 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  550

  0,0(0%)

  550

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,5 mln

  88,4(2.5%)

  2,0 mln

  121(3.7%)

  332,5 tys

  19,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Gubinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gubina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gubin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Gubina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,6 mln

  2,6 tys(100%)

  55,8 mln

  3,3 tys(100%)

  51,6 mln

  3,0 tys(100%)

  50,0 mln

  2,9 tys(100%)

  49,9 mln

  2,9 tys(100%)

  51,8 mln

  3,1 tys(100%)

  53,0 mln

  3,1 tys(100%)

  61,8 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,8 mln

  888(34%)

  15,0 mln

  904(26.9%)

  17,1 mln

  1,0 tys(33.1%)

  18,7 mln

  1,1 tys(37.5%)

  20,7 mln

  1,2 tys(41.5%)

  22,2 mln

  1,3 tys(42.9%)

  21,2 mln

  1,3 tys(40.1%)

  22,4 mln

  1,3 tys(36.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 mln

  679(26%)

  11,7 mln

  702(20.9%)

  12,1 mln

  713(23.5%)

  12,0 mln

  707(24.1%)

  12,1 mln

  714(24.3%)

  11,9 mln

  707(23%)

  13,0 mln

  775(24.6%)

  14,1 mln

  838(22.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  381(14.6%)

  7,2 mln

  434(12.9%)

  6,8 mln

  400(13.2%)

  6,9 mln

  404(13.7%)

  6,8 mln

  399(13.6%)

  6,9 mln

  409(13.3%)

  6,9 mln

  411(13.1%)

  13,3 mln

  794(21.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  196(7.5%)

  3,4 mln

  202(6%)

  2,9 mln

  171(5.7%)

  4,3 mln

  255(8.7%)

  4,3 mln

  251(8.6%)

  2,8 mln

  163(5.3%)

  2,7 mln

  162(5.2%)

  4,9 mln

  290(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  159(6.1%)

  10,6 mln

  636(19%)

  3,7 mln

  220(7.2%)

  2,7 mln

  159(5.4%)

  1,6 mln

  92,7(3.2%)

  1,8 mln

  106(3.5%)

  3,8 mln

  225(7.2%)

  3,8 mln

  224(6.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  353,5 tys

  21,2(0.8%)

  1,2 mln

  70,5(2.1%)

  1,9 mln

  111(3.7%)

  1,7 mln

  97,7(3.3%)

  1,9 mln

  110(3.8%)

  2,8 mln

  167(5.4%)

  2,2 mln

  130(4.1%)

  2,1 mln

  127(3.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  163,8 tys

  9,8(0.4%)

  165,4 tys

  9,9(0.3%)

  1,8 mln

  104(3.4%)

  312,7 tys

  18,4(0.6%)

  388,6 tys

  22,9(0.8%)

  317,8 tys

  18,8(0.6%)

  462,7 tys

  27,5(0.9%)

  301,5 tys

  18,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  403,1 tys

  24,2(0.9%)

  478,9 tys

  28,8(0.9%)

  485,4 tys

  28,5(0.9%)

  345,1 tys

  20,3(0.7%)

  384,5 tys

  22,6(0.8%)

  375,7 tys

  22,3(0.7%)

  343,7 tys

  20,4(0.6%)

  251,4 tys

  15,0(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  279,4 tys

  16,8(0.6%)

  1,1 mln

  63,7(1.9%)

  295,5 tys

  17,3(0.6%)

  293,8 tys

  17,3(0.6%)

  199,9 tys

  11,8(0.4%)

  218,0 tys

  12,9(0.4%)

  269,9 tys

  16,1(0.5%)

  235,7 tys

  14,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  193,8 tys

  11,4(0.4%)

  251,3 tys

  14,8(0.5%)

  237,2 tys

  14,1(0.5%)

  271,4 tys

  16,1(0.5%)

  206,7 tys

  12,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  198,9 tys

  11,9(0.5%)

  236,9 tys

  14,2(0.4%)

  174,5 tys

  10,2(0.3%)

  228,4 tys

  13,4(0.5%)

  168,2 tys

  9,9(0.3%)

  147,4 tys

  8,7(0.3%)

  64,8 tys

  3,9(0.1%)

  172,8 tys

  10,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  1,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,7 tys

  0,8(0%)

  14,3 tys

  0,9(0%)

  11,7 tys

  0,7(0%)

  15,1 tys

  0,9(0%)

  17,3 tys

  1,0(0%)

  17,5 tys

  1,0(0%)

  16,8 tys

  1,0(0%)

  16,6 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,9 tys

  1,4(0.1%)

  64,4 tys

  3,9(0.1%)

  34,7 tys

  2,0(0.1%)

  9,5 tys

  0,6(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  82,7 tys

  4,9(0.2%)

  101,2 tys

  6,0(0.2%)

  12,9 tys

  0,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,9 tys

  1,3(0.1%)

  466,2 tys

  28,0(0.8%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  51,0 tys

  3,0(0.1%)

  38,0 tys

  2,2(0.1%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  550

  0,0(0%)

  550

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,5 mln

  88,4(3.4%)

  2,0 mln

  121(3.6%)

  332,5 tys

  19,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,3 tys

  1,6(0.1%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  1,1 mln

  64,5(2.1%)

  817,6 tys

  48,0(1.6%)

  904,6 tys

  53,2(1.8%)

  265,7 tys

  15,7(0.5%)

  1,0 mln

  61,2(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  132(5.1%)

  2,2 mln

  134(4%)

  2,8 mln

  165(5.4%)

  1,4 mln

  80,0(2.7%)

  184,1 tys

  10,8(0.4%)

  1,7 mln

  102(3.3%)

  493,2 tys

  29,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gubin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 664 mieszkańców Gubina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 809 kobiet oraz 1 855 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,9% mieszkańców Gubina, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Gubina mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gubinie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz podstawowe ukończone (18,0%).

  15,8% mieszkańców Gubina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 811 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,57.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 88,22.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,0% mieszkańców Gubina w wieku potencjalnej nauki (25,4% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  11,8%
  Lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gubin
  33,1%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,8%
  woj. lubuskie
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,8%
  Województwo
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,9%
  Lubuskie
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,1%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,6%
  Województwo
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 811 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  811,0
  Lubuskie
  787,0
  Polska
  811,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,27
  woj. lubuskie
  1,01
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 25,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Gubinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gubinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie nr 3
  Publiczne
  68 455-81-75
  68 359-57-58
  ul. Wojska Polskiego 16
  66-620 Gubin
  512911
  Przedszkole Miejskie nr 2
  Publiczne
  68 455-81-72
  68 455-81-72
  ul. Dr. Kunickiego 8A
  66-620 Gubin
  510810
  Przedszkole Miejskie nr 1
  Publiczne
  68 455-81-70
  68 455-81-71
  ul. Piastowska 20
  66-620 Gubin
  49410
 • Szkoły podstawowe w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gubin
  96,57
  Województwo
  94,41
  Cały kraj
  96,62
 • 94,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,45
  Lubuskie
  90,76
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gubin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gubin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Lubuskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 73,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 58,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Gubinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gubinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  68 455-81-49
  68 359-44-19
  ul. Gen. Świerczewskiego 1
  66-620 Gubin
  2246442
  Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie
  Publiczna
  68 455-81-77
  68 359-31-25
  ul. Kresowa 48
  66-620 Gubin
  2042737
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gubinie
  Publiczna
  68 455-81-46
  68 455-81-46
  ul. Racławicka 2
  66-620 Gubin
  11229-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  68 359-44-86
  68 359-44-86
  ul. Piastowska 22
  66-620 Gubin
  526-
 • Szkoły gimnazjalne w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  88,22
  Województwo
  98,04
  Cała Polska
  100,01
 • 82,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  82,89
  Lubuskie
  88,98
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gubin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gubin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gubin
  21,0
  Lubuskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 42,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Gubinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gubinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 2
  Publiczne
  68 455-81-84
  68 455-81-85
  ul. Piastowska 26
  66-620 Gubin
  12266-
  Gimnazjum nr 1 w Gubinie
  Publiczne
  68 455-81-46
  68 455-81-46
  ul. Racławicka 2
  66-620 Gubin
  8159-
  Gimnazjum Specjalne
  Publiczne
  68 359-44-86
  68 359-44-86
  ul. Piastowska 22
  66-620 Gubin
  528-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Gubinie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 42,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 28,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Gubinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gubinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum nr 1
  Publiczne
  68 359-31-84
  68 359-31-84
  ul. Racławicka 1
  66-620 Gubin
  11257-
  Technikum nr 2 w Gubinie
  Publiczne
  68 455-82-40
  68 455-82-40
  ul. Pułaskiego 1
  66-620 Gubin
  9198-
  Liceum Ogólnokształcące (Bolesław Chrobry`)
  Publiczne
  68 455-81-84
  68 455-81-85
  ul. Piastowska 26
  66-620 Gubin
  8166-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
  Publiczna
  68 359-31-84
  68 359-31-84
  ul. Racławicka 1
  66-620 Gubin
  4100-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. ("Kazimierz Serocki")
  Publiczna
  68 359-45-18
  68 359-45-18
  ul. Piastowska 23
  66-620 Gubin
  -9413
  I Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  68 359-31-84
  68 359-31-84
  ul. Racławicka 1
  66-620 Gubin
  380-
  II Liceum Ogólnokształcące w Gubinie
  Publiczne
  68 455-82-40
  68 455-82-40
  ul. Pułaskiego 1
  66-620 Gubin
  116-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  68 359-44-86
  68 359-44-86
  ul. Piastowska 22
  66-620 Gubin
  214-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Gubinie
  Publiczna
  68 455-82-40
  68 455-82-40
  ul. Pułaskiego 1
  66-620 Gubin
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  68 359-31-84
  68 359-31-84
  ul. Racławicka 1
  66-620 Gubin
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  68 455-81-84
  68 455-81-85
  ul. Piastowska 26
  66-620 Gubin
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gubinie
  Niepubliczne
  68 359-44-19
  68 359-44-19
  ul. Generała Świerczewskiego 1
  66-620 Gubin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Gubinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gubin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gubin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gubin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gubin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Gubinie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Gubinie znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 110)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Gubinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Gubinie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Gubinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Gubinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 105 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 54 (uczestnicy: 8 270)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 300)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 20)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 222)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 20)
  • taneczne: 5 (członkowie: 80)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 119)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 9)
  • tańca: 2 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 127)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 24)
  • taneczne: 5 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Gubinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 55 361 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 52 537 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Gubinie działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 461 członków. Zarejestrowano 435 ćwiczących (mężczyźni: 296, kobiety: 139, chłopcy do lat 18: 239, dziewczęta do lat 18: 118). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Gubinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Gubinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Gubina znajduje się 136 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Gubinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Gubin, st.3 z epoki brązu dnia 1971-10-27, wykaz dokumentów: 401/Ar z 1971-10-27
  • Miasto (data nieznana)dnia 1955-09-15, wykaz dokumentów: 62 z 1955-09-15
  • Kościół z XIII w.dnia 1961-04-12, wykaz dokumentów: KOK-I-240/61 z 1961-04-12; L-432/A z 2011-06-13
  • Ratusz z XIV - XV (ul. Ratuszowa 14)dnia 1961-04-12, wykaz dokumentów: KOK-I-241/61 z 1961-04-12
  • Mur obronny z XIV w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 15)dnia 1961-04-12, wykaz dokumentów: KOK-I-242/61 z 1961-04-12
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Różana 5)dnia 1961-09-12, wykaz dokumentów: KOK-I-328/61 z 1961-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Śląska 55)dnia 1964-01-15, wykaz dokumentów: KOK-I-708/64 z 1964-01-15; brak numeru z 2009-05-05
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Jedności Robotniczej 6)dnia 1964-01-15, wykaz dokumentów: KOK-I-767/64 z 1964-01-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. 3 Maja 4)dnia 1964-01-15, wykaz dokumentów: KOK-I-768/64 z 1964-01-15
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Marsz. Żymierskiego 13)dnia 1976-07-12, wykaz dokumentów: 2333 z 1976-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 29)dnia 1976-07-17, wykaz dokumentów: 2277 z 1976-07-17
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 1)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2257 z 1976-07-19
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 2. poł. XIX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2258 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 6)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2259 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 8)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2262 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 11)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2263 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 22)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2264 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Oświęcimska 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2265 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Oświęcimska 2)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2266 z 1976-07-19; L-395/A z 2010-04-21
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 25)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2268 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w.dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2269 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 20)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2270 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 22)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2271 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Marsz. Żymierskiego 16)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2272 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Marsz. Żymierskiego 19)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2273 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 12)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2275 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 27)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2276 z 1976-07-19
  • Szpital z pocz. XX w. (ul. Śląska 35)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2278 z 1976-07-19; L-511/A z 2012-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 58)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2279 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 74)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2280 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wyspiańskiego 14)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2281 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Racławicka 6)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2282 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wyspiańskiego 6)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2283 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wyspiańskiego 11)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2284 z 1976-07-19; L-353/A z 2009-11-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wyspiańskiego 13)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2285 z 1976-07-19; L-490/A z 2012-04-26
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2286 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Obrońców Pokoju 7)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2288 z 1976-07-19; L-245/A z 2007-02-13
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 14)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2290 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 28A)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2292 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 39)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2293 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 42)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2294 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 43)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2295 z 1976-07-19; L-748/A z 2017-04-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 2)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2297 z 1976-07-19; L-694/A z 2015-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 4)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2298 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 6)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2299 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 8)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2300 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 10)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2301 z 1976-07-19; L-241/A z 2006-12-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 12)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2302 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 14)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2303 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 16)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2304 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 18)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2305 z 1976-07-19; 2491 z 1977-01-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 13)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2306 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 17)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2307 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 19)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2308 z 1976-07-19; L-430/A z 2011-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2309 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Marsz. Żymierskiego 15)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2334 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 16)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2336 z 1976-07-19
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 19)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2338 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Bohaterów 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2344 z 1976-07-19; L-488/A z 2012-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Lenino 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2345 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Lenino 5)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2346 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 11)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2347 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 12)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2348 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 16)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2349 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Śląska 5)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2374 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 3)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: 2689 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 48)dnia 1976-07-19, wykaz dokumentów: A-2296 z 1976-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 26)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2339 z 1976-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 44)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2340 z 1976-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 46)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2341 z 1976-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Racławicka 33)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2342 z 1976-08-06; L-739/A z 2017-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. 3 Maja 1)dnia 1976-08-06, wykaz dokumentów: 2343 z 1976-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 4)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2335 z 1976-11-21
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Śląska 18)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2337 z 1976-11-21; L-215/A z 2006-07-20
  • Willa z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 23)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2351 z 1976-11-21
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Obrońców Pokoju 5)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2512 z 1976-11-21; 2287 z 1977-04-04; 2527 z 1977-04-04; L-244/A z 2007-02-13
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Oświęcimska 4)dnia 1976-11-21, wykaz dokumentów: 2688 z 1976-11-21
  • Budynek administracyjny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 24)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2517 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Lenino 7)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2518 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 25)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2519 z 1977-04-04; L-696/A z 2015-08-24
  • Szkoła z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 26)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2520 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 27)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2521 z 1977-04-04; L-239/A z 2006-12-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 47)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2522 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 49)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2523 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2524 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 6)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2525 z 1977-04-04; L-386/A z 2010-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Śląska 17)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2526 z 1977-04-04
  • Muzeum z przełomu XIX/XX w. (ul. Drukarska 2)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2528 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Śląska 28)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2529 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 9)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2530 z 1977-04-04
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 18)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2531 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 29)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2532 z 1977-04-04; L-352/A z 2009-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 20)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2534 z 1977-04-04; L-435/A z 2011-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 22)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2535 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Gen. Świerczewskiego 24)dnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: 2536 z 1977-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Piastowska 28)dnia 1977-07-19, wykaz dokumentów: 2291 z 1977-07-19; L-587/A z 2013-06-21
  • Oficyna gospodarcza z przełomu XIX/XX w. (ul. Piwna 1)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3252 z 1992-11-27
  • Winiarnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Piwna 1)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3252 z 1992-11-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 18)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3253 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3253 z 1992-11-27
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 20)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3254 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3254 z 1992-11-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 22)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3255 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3255 z 1992-11-27
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 24)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3256 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3256 z 1992-11-27
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 26)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3257 z 1992-11-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3257 z 1992-11-27
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Zwycięstwa 1)dnia 1992-11-27, wykaz dokumentów: 3258 z 1992-11-27
  • Willa z końca XIX w. (ul. Gen. Dąbrowskiego 15)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3259 z 1992-11-30
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3259 z 1992-11-30
  • Willa z końca XIX w. (ul. Wojska Polskiego 9)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3260 z 1992-11-30
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3260 z 1992-11-30
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Oświęcimska 1)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3261 z 1992-11-30
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3261 z 1992-11-30
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Żwirki i Wigury 24)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3262 z 1992-11-30
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Piastowska 57)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3263 z 1992-11-30; L-618/A z 2013-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Piastowska 61)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3264 z 1992-11-30
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Piastowska 65)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3265 z 1992-11-30
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3265 z 1992-11-30
  • Piekarnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3266 z 1992-11-30
  • Piekarnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3266 z 1992-11-30
  • Zespół - piekarnia z przełomu XIX/XX w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 3266 z 1992-11-30
  • Willa z 1881 - 1887 (ul. Dr. Kunickiego 4)dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Inna budowla parkowa (data nieznana) (ul. Dr. Kunickiego 4)dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Fontanna (data nieznana) (ul. Dr. Kunickiego 4)dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Zespół - willa z 1881 - 1887 (ul. Dr. Kunickiego 4)dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Ogród z 1881 - 1887dnia 1993-05-05, wykaz dokumentów: 3276 z 1993-05-05; L-104/A z 2003-07-30
  • Willa z 1930 - 1939 (ul. Piastowska 50)dnia 1994-10-26, wykaz dokumentów: 3315 z 1994-10-26; L-594/A z 2013-07-18
  • Ogród (data nieznana)dnia 1994-10-26, wykaz dokumentów: 3315 z 1994-10-26; L-594/A z 2013-07-18
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XX w. (ul. Piastowska 7)dnia 1994-10-27, wykaz dokumentów: 3316 z 1994-10-27
  • Willa z 1. ćw. XX w. (ul. Piastowska 8)dnia 1994-11-02, wykaz dokumentów: 3317 z 1994-11-02; L-217/A z 2006-07-14
  • Ogród (data nieznana)dnia 1994-11-02, wykaz dokumentów: 3317 z 1994-11-02; L-217/A z 2006-07-14
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Roosevelta 8)dnia 1994-11-02, wykaz dokumentów: 3318 z 1994-11-02; L-668/A z 2014-12-19
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Roosevelta 10)dnia 1994-11-02, wykaz dokumentów: 3319 z 1994-11-02; L-669/A z 2014-12-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1906 r. (ul. Śląska 14)dnia 1997-08-04, wykaz dokumentów: 3345 z 1997-08-04
 • Formy ochrony przyrody w Gubinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Gubina znajduje się 30 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Gubinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gubińskie Mokradła - faunistyczny rezerwat przyrodyTyp: faunistyczny, Data ustanowienia: 2011-03-25, Powierzchnia: 99.801 ha
  • Gubińskie Mokradła - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2003-08-09, Powierzchnia: 1884.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1970-01-01, Opis granicy: Rośnie na placu przy bloku mieszkalnym ul. Piastowska 32-32e.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1984-12-19, Opis granicy: Rośnie przy ulicy Zwycięstwa tuż przy drodze na skarpie
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1984-12-19, Opis granicy: Rośnie na rogu ul Oświęcimskiej nr 3 na terenie prywatnej posesji
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1984-12-19, Opis granicy: Rośnie na terenie prywatnej posesji przy ulicy Kunickiego w willowej dzielnicy Gubina.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1984-12-19, Opis granicy: Rośnie na terenie przedszkola przy ulicy Kunickiego w willowej dzielnicy Gubina.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja drzew - 9 obiektów, Data ustanowienia: 1985-03-06, Opis granicy: Rosną w niewielkiej alei przy ul. Marszałka Żymierskiego na północ od skrzyżowania z ul. Różaną w Gubinie.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1985-03-06, Opis granicy: Rośnie na placu wykorzystywanym jako parking przy ul. Różanej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja drzew - 6 obiektów brak widocznych ubytków w drzewach, Data ustanowienia: 1985-03-06, Opis granicy: Rosną w niewielkiej alei przy ul. Rycerskiej na południe od skrzyżowania z ul. Różaną w Gubinie
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na terenie przedszkola przy ulicy Kunickiego 8a w willowej dzielnicy Gubina.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie przy ul. Zwycięstwa 14 pomiędzy dwoma budynkami.
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy lub mieszaniec z dębem bezszypułkowym, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na rozległym trawniku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Gubinie.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 2 obiekty, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rosną w parku przy restauracji ul. Chopina (przy byłym sklepie meblowym)
  • Pomnik przyrodyOpis: podwójny pień, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na trawniku przy pływalni Al. Woj. Polskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 2 obiekty, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rosną przy murach obronnych przy ul. 3 Maja w Gubinie.
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie przy ulicy Piastowskiej 16 przed frontem ambasady (niedaleko Sądu Grodzkiego)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 2 obiekty, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rosną w parku przy restauracji ul. Chopina (przy byłym sklepie meblowym)
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie przy ulicy Piastowskiej 26 na terenie boiska szkolnego
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na prywatnej posesji przy ul. Piastowskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Rośnie na rogu skrzyżowania w Parku Wolności przy Al. II Armi Wojska Polskiego w Gubinie
  • Skarpa moreny czołowej wąwóz zielony - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren starego cmentarza przy ul. Królewskiej z wyłączeniem terenu użytkowanego na boisko szkolne.
  • Skarpa moreny czołowej z placem B.Chrobrego - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej wąwóz zielony, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren ul. Kresowej – wąwóz zielony od ul. Rycerskiej do ul. Repatriantów Obr. 3 miasta Gubina
  • Skarpa moreny czołowej – bez nazwy - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren skarpy stanowiącej otoczenie doliny położonej na wschód od byłej posiadłości dr T.Kunickiego, Powierzchnia: 0.5 ha
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej 20
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Skarpa między ul. Stromą a ul. Piastowską oraz między ul. Woj. Polskiego i ul. Zwycięstwa
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: treren byłego Amfiteatru oraz teren skarpy przy budynku siedziby "Euroregionu" ul. Pistowska
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Park „Waszkiewicza” przy ul. Królewskiej łącznie ze skarpą między tym parkiem a ulicami Piastowską i Grunwaldzką (u podnóża kościoła)
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej z placem B.Chrobrego, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren położony w rozwidleniu ul. Kresowej i ul. Kunickiego wraz z placem B.Chrobrego.
  • Skarpa moreny czołowej - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Skarpa moreny czołowej, Data ustanowienia: 1995-09-19, Opis granicy: Teren wokół przedszkola i byłego żłobka przy ul. T.Kunickiego

Gubin - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Gubinie znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 31 taksówek oraz 31 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Gubinie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4 303,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  4 303,7 km
  Województwo
  412,3 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  5,3 km
  Województwo
  5,7 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 31 Liczba licencji na taksówki
 • 31 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Gubin przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 32droga krajowa nr 32(granica (Niemcy) - Sękowice - Gubin - Brzózka - Połupin - Dąbie - Pław - Gronów - Łagów - Leśniów Wielki - Zielona Góra - Zawada - Sulechów - Okunin - Smolno Wielkie - Chwalim - Kargowa - Wielka Wieś - Kopanica - Żodyń - Powodowo - Wolsztyn - Karpicko - Rostarzewo - Rakoniewice - Drzymałowo - Ruchocice - Grodzisk Wielkopolski - Ptaszkowo - Kotowo - Granowo - Strykowo - Stęszew)
  • DW 138droga wojewódzka nr 138(Muszkowo - Trzebów - Długoszyn - Sulęcin - Ostrów - Tursk - Małuszów - Torzym - Debrznica - Pliszka - Siedlisko - Trzebiechów - Korczyców - Skarbona - Granice - Maszewo - Połęcko - Chlebowo - Wałowice - Jaromirowice - Gubin)
  • DW 285droga wojewódzka nr 285( Gubin - Sękowice - Sadzarzewice - Grabice - Luboszyce - Wielotów - Wierzchno - Jasienica)
  • DW 286droga wojewódzka nr 286( Gubin - Stargard Gubiński - Starosiedle - Jasienica - Grodziszczyce - Biecz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Gubin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 358Linia kolejowa nr 358: Zbąszynek - Gubin [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zbąszynek - Babimost - Kolesin - Łęgowo Sulechowskie - Sulechów - Pomorsko - Czerwieńsk - Nietków - Laski Odrzańskie - Ciemnice - Krosno Odrzańskie - Wężyska - Wałowice -Gubin)