Powiat gorzowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gorzowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 710 Liczba mieszkańców
 • 1 214 km2 Powierzchnia
 • 60 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,9% Stopa urbanizacji
 • Małgorzata Domagała Starosta
 • ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski Adres starostwa powiatowego
 • FGW Tablice rejestracyjne
Powiat gorzowski na mapie
Identyfikatory
 • 0801 TERYT (TERC)
Herb powiatu gorzowskiego
powiat gorzowski herb
Flaga powiatu gorzowskiego
powiat gorzowski flaga

Powiat gorzowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat gorzowski ma 72 710 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 15,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gorzowskiego w 2050 roku wynosi 79 814, z czego 39 811 to kobiety, a 40 003 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gorzowskiego zawarli w 2021 roku 263 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu gorzowskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gorzowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -271. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,74 na 1000 mieszkańców powiatu gorzowskiego. W 2021 roku urodziło się 607 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,6% zgonów w powiecie gorzowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w powiecie gorzowskim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gorzowskiego przypada 12.12 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 472 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 834 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gorzowskiego 638. W tym samym roku 52 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 26.

  61,6% mieszkańców powiatu gorzowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gorzowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 710 Liczba mieszkańców
 • 36 667 Kobiety
 • 36 043 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gorzowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gorzowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gorzowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gorzowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79 814 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 39 811 Kobiety
 • 40 003 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gorzowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gorzowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gorzowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gorzowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat gorzowski
  40,4 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gorzowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat gorzowski
  30,7%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,1%
  Lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • pow. gorzowski
  8,1%
  Województwo
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat gorzowski
  5,9%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat gorzowski
  0,2%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gorzowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. gorzowski
  3,6
  woj. lubuskie
  4,1
  Cała Polska
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  woj. lubuskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 263 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gorzowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -271 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -119 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -152 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat gorzowski
  -3,7
  Lubuskie
  -5,9
  Cały kraj
  -4,9
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gorzowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gorzowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gorzowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gorzowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 607 Urodzenia żywe
 • 288 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 319 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat gorzowski
  8,4
  woj. lubuskie
  7,9
  Polska
  8,7
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,7
  Lubuskie
  34,1
  Cała Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 311 g Średnia waga noworodków
 • 3 233 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 382 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. gorzowski
  3 311 g
  Lubuskie
  3 348 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 222 Waga 3000g - 3499g
 • 222
 • 93 Waga 2500g - 2999g
 • 93
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Lubuskie
  1,23
  Polska
  1,32
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,59
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,64
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,69
  Województwo
  0,57
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie gorzowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 878 Zgony
 • 407 Kobiety
  (Zgony)
 • 471 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,1
  Lubuskie
  13,8
  Cała Polska
  13,6
 • 144,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  144,6
  Województwo
  174,5
  Kraj
  156,7
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,3
  Lubuskie
  3,2
  Cała Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  4,1
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gorzowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,6%
  woj. lubuskie
  44,8%
  Kraj
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  17,7%
  Województwo
  17,7%
  Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. gorzowski
  5,0%
  Lubuskie
  3,7%
  Kraj
  5,4%
 • 159 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  17,2
  Cała Polska
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,4
  Kraj
  74,4
 • 213,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  213,4
  woj. lubuskie
  247,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,2
  Polska
  246,5
 • 539,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 559,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 520,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  539,8
  Lubuskie
  626,8
  Kraj
  475,8
 • 128,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 63,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 190,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. gorzowski
  128,2
  Lubuskie
  138,3
  Polska
  70,6
 • 27,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat gorzowski
  27,4
  Lubuskie
  28,1
  Cała Polska
  32,6
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. gorzowski
  2,7
  Województwo
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gorzowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat gorzowski
  39,0
  Województwo
  33,0
  Cała Polska
  36,0
 • 37 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  37,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 6 choroba fizyczna
 • 6
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 5 choroba fizyczna
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 separacja
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 separacja
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony27
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony26
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 26 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 13 nieustalony
 • 13
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 472 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 758 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 714 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Zameldowania z zagranicy
 • 16 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 834 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 452 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 382 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 664 Saldo migracji
 • 309 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 355 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 638 Saldo migracji wewnętrznych
 • 306 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 332 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 26 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 23 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gorzowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie gorzowskim oddano do użytku 390 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,36 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gorzowskim to 23 817 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  76,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gorzowskim to 5,07 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie gorzowskim to 111,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,79% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,52% mieszkań posiada łazienkę, 80,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 54,32% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie gorzowskim 212 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 287 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 874 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 78 transakcji (mediana cen - 4 366 zł/m2, średnia - 4 406 zł/m2), a na rynku wtórnym 134 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 798 zł/m2, średnia - 3 604 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 287 zł
 • Tutaj
  4 287 zł
  Województwo
  3 909 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 287 zł Ogółem
 • 4 287 zł
 • 4 303 zł do 40 m2
 • 4 303 zł
 • 4 337 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 337 zł
 • 4 191 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 191 zł
 • 2 982 zł od 80,1 m2
 • 2 982 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 874 zł
 • Powiat
  3 874 zł
  Lubuskie
  3 801 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 874 zł Ogółem
 • 3 874 zł
 • 4 146 zł do 40 m2
 • 4 146 zł
 • 4 075 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 075 zł
 • 3 795 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 795 zł
 • 2 884 zł od 80,1 m2
 • 2 884 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 212
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m260
  • od 40,1 do 60 m281
  • od 60,1 do 80 m261
  • od 80,1 m210
 • 60 do 40 m2
 • 81 od 40,1 do 60 m2
 • 61 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gorzowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 366 zł
 • powiat gorzowski
  4 366 zł
  woj. lubuskie
  4 305 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 4 366 zł Ogółem
 • 4 366 zł
 • 4 317 zł do 40 m2
 • 4 317 zł
 • 4 354 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 354 zł
 • 4 583 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 583 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 406 zł
 • powiat gorzowski
  4 406 zł
  woj. lubuskie
  4 384 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 406 zł Ogółem
 • 4 406 zł
 • 4 175 zł do 40 m2
 • 4 175 zł
 • 4 434 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 434 zł
 • 4 508 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 508 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 78
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m227
  • od 40,1 do 60 m228
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m20
 • 27 do 40 m2
 • 28 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 798 zł
 • Tutaj
  3 798 zł
  Województwo
  3 552 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 798 zł Ogółem
 • 3 798 zł
 • 4 235 zł do 40 m2
 • 4 235 zł
 • 4 299 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 299 zł
 • 3 523 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 523 zł
 • 2 982 zł od 80,1 m2
 • 2 982 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 604 zł
 • powiat gorzowski
  3 604 zł
  Województwo
  3 536 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 604 zł Ogółem
 • 3 604 zł
 • 4 124 zł do 40 m2
 • 4 124 zł
 • 3 881 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 881 zł
 • 3 386 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 386 zł
 • 2 884 zł od 80,1 m2
 • 2 884 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 134
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m233
  • od 40,1 do 60 m253
  • od 60,1 do 80 m238
  • od 80,1 m210
 • 33 do 40 m2
 • 53 od 40,1 do 60 m2
 • 38 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 23 817 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 329,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat gorzowski
  329,50
  Lubuskie
  383,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,10 m2
  woj. lubuskie
  74,10 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. gorzowski
  29,30 m2
  woj. lubuskie
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,47
  Lubuskie
  3,97
  Polska
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,04
  Lubuskie
  2,61
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat gorzowski
  0,68
  woj. lubuskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 390 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. gorzowski
  5,36
  Lubuskie
  5,08
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 978 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,07 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,07
  Województwo
  3,96
  Cały kraj
  3,90
 • 27,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  27,20
  Lubuskie
  20,14
  Cała Polska
  24,07
 • 43 447 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 111,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. gorzowski
  111,4 m2
  Województwo
  88,6 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. gorzowski
  0,60 m2
  Lubuskie
  0,45 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat gorzowski
  97,41%
  Województwo
  98,47%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. gorzowski
  94,79%
  Województwo
  96,09%
  Cały kraj
  94,01%
 • 92,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat gorzowski
  92,52%
  woj. lubuskie
  93,60%
  Cały kraj
  91,78%
 • 80,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,94%
  Województwo
  82,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 54,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. gorzowski
  54,32%
  Województwo
  58,74%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat gorzowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie gorzowskim na 1000 mieszkańców pracuje 197osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 42,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gorzowskim wynosiło w 2021 roku 3,7% (4,9% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gorzowskim wynosiło 5 419,18 PLN, co odpowiada 90.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gorzowskiego 2 295 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 835 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -460.

  25,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gorzowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 197 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  197,0
  Lubuskie
  235,0
  Kraj
  257,0
 • 3,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,9% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,7%
  Lubuskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gorzowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gorzowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gorzowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 419 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. gorzowski
  5 419 PLN
  Województwo
  5 287 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gorzowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 295 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 835 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -460 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,80 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,4% Przemysł i budownictwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,9% Pozostałe
 • 27,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gorzowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 291 Pracujący ogółem
 • 6 126 Kobiety
 • 8 165 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gorzowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat gorzowski
  62,4
  Lubuskie
  68,4
  Polska
  69,0
 • 30,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  30,5
  Lubuskie
  38,0
  Cały kraj
  38,2
 • 95,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  95,4
  Województwo
  124,8
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gorzowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie gorzowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 248 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 464 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 789 nowych podmiotów, a 417 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (851) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (643) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (643) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (359) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gorzowskim najwięcej (507) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 958) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (309) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,7% (2 658) podmiotów, a 67,9% (6 281) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gorzowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%) oraz Budownictwo (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 248 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 309 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 658 Przemysł i budownictwo
 • 6 281 Pozostała działalność
 • 789 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gorzowskim w 2021 roku
 • 417 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gorzowskim w 2021 roku
 • 7 464 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 958 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 958
 • 244 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 244
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 243 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 243
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 591 Spółki handlowe ogółem
 • 591
 • 120  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 120
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 507  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 507
 • 115    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 115
 • 351 Spółki cywilne ogółem
 • 351
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 464 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 696 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 696
 • 1 455 Budownictwo
 • 1 455
 • 803 Przetwórstwo przemysłowe
 • 803
 • 635 Transport i gospodarka magazynowa
 • 635
 • 603 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 603
 • 505 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 505
 • 387 Pozostała działalność
 • 387
 • 256 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 256
 • 250 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 250
 • 207 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 207
 • 194 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 194
 • 151 Informacja i komunikacja
 • 151
 • 135 Edukacja
 • 135
 • 87 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 87
 • 63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 63
 • 28 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 28
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie gorzowskim stwierdzono 1 216 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,79 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gorzowskim wynosi 72,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gorzowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,12 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 8,30 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,73 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 216 Przestępstwa ogółem
 • 1 216
 • 878 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 878
 • 125 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 125
 • 167 Przestępstwa drogowe
 • 167
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 601 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 601
 • 16,79 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,79
  Województwo
  27,15
  Kraj
  21,51
 • 12,12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. gorzowski
  12,12
  woj. lubuskie
  16,18
  Kraj
  12,82
 • 1,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat gorzowski
  1,73
  woj. lubuskie
  7,26
  Kraj
  5,89
 • 2,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat gorzowski
  2,31
  Województwo
  2,46
  Cała Polska
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. gorzowski
  0,28
  Lubuskie
  0,52
  Polska
  0,35
 • 8,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. gorzowski
  8,30
  woj. lubuskie
  13,74
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat gorzowski
  73%
  Lubuskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat gorzowski
  70%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  64%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  52%
  woj. lubuskie
  74%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. gorzowski
  98%
  Lubuskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  90%
  Województwo
  84%
  Cały kraj
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat gorzowski
  54%
  Województwo
  54%
  Polska
  53%

Powiat gorzowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gorzowskiego wyniosła w 2021 roku 71,5 mln złotych, co daje 987 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu gorzowskiego - 19% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (16.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,7 mln złotych, czyli 15,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gorzowskiego wyniosła w 2021 roku 80,9 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 8.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%). W budżecie powiatu gorzowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 304 złotych na mieszkańca (27,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,3 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gorzowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gorzowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gorzowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,9 mln

  679(100%)

  91,3 mln

  1,3 tys(100%)

  46,0 mln

  648(100%)

  53,5 mln

  750(100%)

  62,4 mln

  874(100%)

  63,9 mln

  892(100%)

  70,4 mln

  977(100%)

  71,5 mln

  987(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,6 mln

  136(20.1%)

  10,2 mln

  143(11.1%)

  11,7 mln

  165(25.5%)

  7,9 mln

  110(14.7%)

  9,2 mln

  129(14.8%)

  10,7 mln

  149(16.7%)

  12,3 mln

  170(17.4%)

  13,6 mln

  187(19%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,7 mln

  81,0(12%)

  6,2 mln

  87,6(6.8%)

  5,4 mln

  75,3(11.7%)

  9,6 mln

  134(17.9%)

  16,4 mln

  229(26.2%)

  14,8 mln

  206(23.2%)

  13,1 mln

  181(18.6%)

  12,5 mln

  172(17.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  109(16.1%)

  9,5 mln

  134(10.4%)

  7,5 mln

  106(16.3%)

  8,0 mln

  112(15%)

  8,8 mln

  123(14.1%)

  9,4 mln

  130(14.6%)

  9,9 mln

  137(14.1%)

  11,8 mln

  162(16.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,2 mln

  116(17.1%)

  11,3 mln

  159(12.3%)

  6,8 mln

  95,4(14.8%)

  7,9 mln

  110(14.7%)

  7,7 mln

  107(12.3%)

  8,0 mln

  111(12.4%)

  9,1 mln

  126(12.9%)

  10,0 mln

  137(14%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,5 mln

  63,6(9.4%)

  4,4 mln

  61,5(4.8%)

  4,5 mln

  63,8(9.9%)

  5,3 mln

  73,6(9.8%)

  5,9 mln

  82,4(9.4%)

  6,4 mln

  89,0(10%)

  11,3 mln

  156(16%)

  7,3 mln

  100(10.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,8 mln

  53,1(7.9%)

  3,3 mln

  47,0(3.7%)

  2,7 mln

  37,5(5.8%)

  3,1 mln

  43,3(5.8%)

  3,3 mln

  46,6(5.3%)

  3,6 mln

  49,4(5.6%)

  3,9 mln

  53,3(5.5%)

  4,3 mln

  58,5(6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  66,5(9.8%)

  42,6 mln

  600(46.6%)

  2,7 mln

  37,8(5.9%)

  2,1 mln

  29,2(3.9%)

  1,6 mln

  22,6(2.6%)

  1,5 mln

  20,5(2.3%)

  1,9 mln

  26,8(2.7%)

  3,4 mln

  46,7(4.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  20,1(3%)

  1,8 mln

  25,3(2%)

  1,5 mln

  20,9(3.2%)

  1,6 mln

  21,8(2.9%)

  1,5 mln

  21,1(2.4%)

  1,7 mln

  24,2(2.7%)

  1,9 mln

  25,6(2.6%)

  2,0 mln

  27,4(2.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  16,2(2.4%)

  1,2 mln

  16,8(1.3%)

  2,1 mln

  29,2(4.5%)

  2,1 mln

  29,2(3.9%)

  2,1 mln

  29,1(3.3%)

  2,0 mln

  28,3(3.2%)

  1,6 mln

  21,7(2.2%)

  946,7 tys

  13,0(1.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  455,0 tys

  6,3(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  265,7 tys

  3,8(0.6%)

  299,2 tys

  4,2(0.3%)

  248,2 tys

  3,5(0.5%)

  351,9 tys

  4,9(0.7%)

  199,3 tys

  2,8(0.3%)

  190,1 tys

  2,6(0.3%)

  222,0 tys

  3,1(0.3%)

  252,5 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  181,1 tys

  2,5(0.4%)

  188,0 tys

  2,6(0.4%)

  186,8 tys

  2,6(0.3%)

  220,5 tys

  3,1(0.3%)

  195,8 tys

  2,7(0.3%)

  197,8 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  152,4 tys

  2,2(0.3%)

  166,6 tys

  2,3(0.2%)

  159,3 tys

  2,2(0.3%)

  147,2 tys

  2,1(0.3%)

  144,2 tys

  2,0(0.2%)

  150,4 tys

  2,1(0.2%)

  166,5 tys

  2,3(0.2%)

  164,9 tys

  2,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,4 tys

  0,7(0.1%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,5(0.1%)

  83,9 tys

  1,2(0.2%)

  72,7 tys

  1,0(0.1%)

  97,3 tys

  1,4(0.2%)

  82,6 tys

  1,1(0.1%)

  86,1 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,4 tys

  0,6(0.1%)

  56,0 tys

  0,8(0.1%)

  42,9 tys

  0,6(0.1%)

  65,1 tys

  0,9(0.1%)

  64,9 tys

  0,9(0.1%)

  44,8 tys

  0,6(0.1%)

  35,2 tys

  0,5(0%)

  58,9 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  144,4 tys

  2,0(0.3%)

  269,2 tys

  3,8(0.3%)

  188,5 tys

  2,6(0.4%)

  233,0 tys

  3,3(0.4%)

  282,4 tys

  3,9(0.5%)

  174,4 tys

  2,4(0.3%)

  26,2 tys

  0,4(0%)

  30,8 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  182,0 tys

  2,6(0.4%)

  33,5 tys

  0,5(0%)

  196,9 tys

  2,8(0.4%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  29,0 tys

  0,4(0%)

  15,1 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  33,3 tys

  0,5(0.1%)

  23,3 tys

  0,3(0%)

  39,5 tys

  0,6(0.1%)

  44,2 tys

  0,6(0.1%)

  44,2 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  861

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  169,5 tys

  2,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gorzowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gorzowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gorzowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,4 mln

  701(100%)

  52,6 mln

  742(100%)

  50,0 mln

  704(100%)

  57,4 mln

  805(100%)

  62,2 mln

  870(100%)

  75,6 mln

  1,1 tys(100%)

  87,3 mln

  1,2 tys(100%)

  80,9 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,3 mln

  202(29%)

  15,8 mln

  222(30%)

  17,1 mln

  240(34.2%)

  19,7 mln

  275(34.2%)

  22,2 mln

  311(35.8%)

  24,5 mln

  341(32.4%)

  23,9 mln

  330(27.3%)

  26,5 mln

  364(32.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  192(27.5%)

  13,8 mln

  195(26.3%)

  13,0 mln

  183(26%)

  12,6 mln

  176(21.9%)

  12,1 mln

  170(19.5%)

  12,7 mln

  176(16.7%)

  18,3 mln

  253(21%)

  18,1 mln

  249(22.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  81,4(11.7%)

  6,3 mln

  88,4(11.9%)

  8,0 mln

  112(15.9%)

  6,3 mln

  88,8(11.1%)

  7,4 mln

  103(11.9%)

  9,0 mln

  125(11.8%)

  11,0 mln

  152(12.6%)

  10,0 mln

  137(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  33,8(4.8%)

  3,4 mln

  48,1(6.5%)

  2,2 mln

  30,9(4.4%)

  5,0 mln

  70,3(8.8%)

  6,3 mln

  87,8(10.1%)

  17,1 mln

  238(22.6%)

  12,4 mln

  172(14.2%)

  8,9 mln

  122(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,7 mln

  52,3(7.5%)

  3,6 mln

  50,8(6.9%)

  3,7 mln

  51,7(7.4%)

  4,2 mln

  59,1(7.4%)

  5,2 mln

  72,7(8.4%)

  4,7 mln

  65,6(6.2%)

  12,7 mln

  176(14.6%)

  6,5 mln

  89,4(8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  66,2(9.5%)

  2,9 mln

  40,9(5.5%)

  2,7 mln

  37,8(5.4%)

  2,1 mln

  29,2(3.6%)

  1,6 mln

  22,6(2.6%)

  1,5 mln

  20,5(2%)

  1,9 mln

  26,8(2.2%)

  3,4 mln

  46,7(4.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  21,4(3.1%)

  2,0 mln

  28,2(3.8%)

  1,5 mln

  20,9(3%)

  1,6 mln

  21,8(2.7%)

  1,6 mln

  22,6(2.6%)

  1,8 mln

  24,6(2.3%)

  2,0 mln

  27,7(2.3%)

  2,4 mln

  33,0(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  88,6 tys

  1,3(0.2%)

  2,7 mln

  38,4(5.2%)

  231,9 tys

  3,3(0.5%)

  1,6 mln

  22,7(2.8%)

  1,4 mln

  19,8(2.3%)

  679,0 tys

  9,5(0.9%)

  1,0 mln

  14,5(1.2%)

  1,0 mln

  13,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  417,4 tys

  5,9(0.8%)

  474,1 tys

  6,7(0.9%)

  421,7 tys

  5,9(0.8%)

  562,1 tys

  7,9(1%)

  276,4 tys

  3,9(0.4%)

  268,4 tys

  3,7(0.4%)

  323,0 tys

  4,5(0.4%)

  575,4 tys

  7,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  496,8 tys

  7,0(1%)

  564,0 tys

  8,0(1.1%)

  545,7 tys

  7,7(1.1%)

  651,9 tys

  9,1(1.1%)

  673,9 tys

  9,4(1.1%)

  445,4 tys

  6,2(0.6%)

  414,8 tys

  5,7(0.5%)

  555,9 tys

  7,6(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  322,5 tys

  4,6(0.7%)

  288,9 tys

  4,1(0.5%)

  329,2 tys

  4,6(0.7%)

  306,9 tys

  4,3(0.5%)

  280,1 tys

  3,9(0.5%)

  198,8 tys

  2,8(0.3%)

  116,4 tys

  1,6(0.1%)

  210,1 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  181,1 tys

  2,5(0.4%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  186,8 tys

  2,6(0.3%)

  198,0 tys

  2,8(0.3%)

  195,8 tys

  2,7(0.2%)

  197,8 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  118,7 tys

  1,7(0.2%)

  118,7 tys

  1,7(0.2%)

  117,6 tys

  1,7(0.2%)

  116,9 tys

  1,6(0.2%)

  117,7 tys

  1,6(0.2%)

  121,1 tys

  1,7(0.2%)

  123,9 tys

  1,7(0.1%)

  128,1 tys

  1,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  23,3(3.3%)

  377,4 tys

  5,3(0.7%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  85,8 tys

  1,2(0.1%)

  46,1 tys

  0,6(0.1%)

  42,7 tys

  0,6(0.1%)

  59,2 tys

  0,8(0.1%)

  39,6 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,1 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  104,7 tys

  1,5(0.2%)

  187,6 tys

  2,6(0.4%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  786

  0,0(0%)

  121,4 tys

  1,7(0.2%)

  129,8 tys

  1,8(0.2%)

  101,7 tys

  1,4(0.1%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  32,0 tys

  0,5(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  33,3 tys

  0,5(0.1%)

  23,3 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  20,8 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  861

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  120,1 tys

  1,7(0.2%)

  29,1 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gorzowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 828 mieszkańców powiatu gorzowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 617 kobiet oraz 9 211 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu gorzowskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gorzowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gorzowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,1%).

  W roku 2021 w powiecie gorzowskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 95 oddziałów uczęszczało 2 062 dzieci (992 dziewczynki oraz 1 070 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gorzowskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 1 069 dzieci (530 dziewczynek oraz 539 chłopców). Dostępnych było 970 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu gorzowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 811 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 386 oddziałach uczyło się 6 317 uczniów (3 036 kobiet oraz 3 281 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gorzowskim placówkę miało 29 szkół podstawowych, w których w 236 oddziałach uczyło się 4 202 uczniów (2 025 kobiet oraz 2 177 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów.

  W powiecie gorzowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 351 uczniów (260 kobiet oraz 91 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 81 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gorzowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 564 uczniów (358 kobiet oraz 206 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 173 absolwentów.

  W powiecie gorzowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 324 uczniów (89 kobiet oraz 235 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,5 uczniów. 17,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,3% mieszkańców powiatu gorzowskiego w wieku potencjalnej nauki (26,0% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 13,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,7%
  Lubuskie
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. gorzowski
  29,9%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,5%
  Lubuskie
  12,1%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. gorzowski
  16,0%
  Województwo
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,4%
  Lubuskie
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  Lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. gorzowski
  21,8%
  Lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. gorzowski
  2,6%
  Lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 811 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  811,0
  Województwo
  883,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. gorzowski
  1,01
  woj. lubuskie
  0,89
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 95 Oddziały
 • 24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 042 Miejsca
  (rok 2018)
 • 17 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat gorzowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 062 Dzieci
 • 992 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 070 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 425 3 lata
 • 425
 • 563 4 lata
 • 563
 • 561 5 lata
 • 561
 • 480 6 lat
 • 480
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 217 3 lata
 • 217
 • 268 4 lata
 • 268
 • 253 5 lata
 • 253
 • 239 6 lat
 • 239
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 208 3 lata
 • 208
 • 295 4 lata
 • 295
 • 308 5 lata
 • 308
 • 241 6 lat
 • 241
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 421 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 142,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 141,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 32 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat gorzowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Dzieci
 • 15 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 25 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 37,5%
  62,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 16 4 lata
 • 16
 • 8 5 lata
 • 8
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 8 4 lata
 • 8
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 8 4 lata
 • 8
 • 6 5 lata
 • 6
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gorzowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 370 Oddziały
 • 6 275 Uczniowie
 • 3 018 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 257 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 817 Uczniowie w 1 klasie
 • 382 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 435 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 689 Absolwenci
 • 341 Kobiety
  (absolwenci)
 • 348 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat gorzowski
  16,4
  Województwo
  17,1
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,4
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,0
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 499,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 394,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 104,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gorzowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 306 Uczniowie
 • 233 Kobiety
  (uczniowie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,1%
  23,9%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,0%
  40,0%
 • 14 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat gorzowski
  18,5
  woj. lubuskie
  26,5
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 26,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gorzowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  17,1
  Województwo
  19,1
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,1
 • 23,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,0
 • 4,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,2
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gorzowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie gorzowskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 3)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 215)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie gorzowskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie gorzowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 680 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 136 (uczestnicy: 21 351)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 45)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 570)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 296)
  • koncerty: 38 (uczestnicy: 11 035)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 29 (uczestnicy: 5 340)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 1 017)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 820)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 930)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 620)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 678)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 1 635)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 54)
  • taneczne: 2 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 160)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 17 (członkowie: 1 350)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 287)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 93)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 24)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 95)
  • taneczne: 3 (członkowie: 75)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gorzowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 30 miejscami na widowni. Odbyły się 203 seanse, na które przyszło 1 981 widzów, w tym 55 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 480 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gorzowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 8 598 zwiedzających, co daje 1 187 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gorzowskim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 207 437 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 14 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 183 384 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 105
  • dostępne dla czytelników: 57
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 57
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Kluby sportowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gorzowskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 478 członków. Zarejestrowano 2 381 ćwiczących (mężczyźni: 1 931, kobiety: 450, chłopcy do lat 18: 1 105, dziewczęta do lat 18: 337). Aktywnych było 58 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (63), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gorzowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gorzowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w powiecie gorzowskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 41 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 54,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie gorzowskim zarejestrowanych było 71 807 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 53 448 samochodów osobowych (739,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 382 samochodów ciężarowych (130,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 141 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 061 ciągników siodłowych (14,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 878 motocykli (67,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie gorzowskim znajdowały się 83 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 5 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 47 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 47 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 34 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 41 Ranni
  (rok 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gorzowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 46,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. gorzowski
  46,8
  Lubuskie
  54,0
  Polska
  59,9
 • 11,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  11,0
  Lubuskie
  7,1
  Cała Polska
  5,9
 • 56,39 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat gorzowski
  56,4
  Lubuskie
  64,9
  Kraj
  69,4
 • 11,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat gorzowski
  11,1
  Lubuskie
  8,4
  Kraj
  7,6
 • 54,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. gorzowski
  54,3
  woj. lubuskie
  74,3
  Cała Polska
  80,2
 • 23,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat gorzowski
  23,5
  woj. lubuskie
  13,1
  Kraj
  9,8
 • 120,59 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. gorzowski
  120,6
  Lubuskie
  120,0
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 71 807 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gorzowskim w 2020 roku
 • 53 448 Samochody osobowe
 • 8 382 Samochody ciężarowe
 • 38 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 141 Autobusy
 • 500 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 061 Ciągniki samochodowe
 • 1 061   Ciągniki siodłowe
 • 3 397 Ciągniki rolnicze
 • 4 878 Motocykle
 • 1 657   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 766 Motorowery
 • 53 448Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Samochody osobowe w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 739,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat gorzowski
  739,3
  Województwo
  704,3
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 366
  • 1400-1649 kg11 846
  • 1650-1899 kg12 400
  • 1900 kg i więcej17 836
 • 11 366 do 1399 kg
 • 11 846 1400-1649 kg
 • 12 400 1650-1899 kg
 • 17 836 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 810 do 1399 cm3
 • 16 810
 • 30 626 1400-1999 cm3
 • 30 626
 • 6 012 2000 i więcej cm3
 • 6 012
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 197
  • olej napędowy19 134
  • gaz (LPG)5 558
  • pozostałe559
 • 28 197 benzyna
 • 19 134 olej napędowy
 • 5 558 gaz (LPG)
 • 559 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 648 do 1 roku
 • 648
 • 471 2 lata
 • 471
 • 598 3 lata
 • 598
 • 1 357 4-5 lat
 • 1 357
 • 1 539 6-7 lat
 • 1 539
 • 2 064 8-9 lat
 • 2 064
 • 2 625 10-11 lat
 • 2 625
 • 8 432 12-15 lat
 • 8 432
 • 11 313 16-20 lat
 • 11 313
 • 8 795 21-25 lat
 • 8 795
 • 5 980 26-30 lat
 • 5 980
 • 9 626 31 lat i więcej
 • 9 626
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gorzowskim
 • Tutaj
  20,4 lat
  woj. lubuskie
  20,0 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 382Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 130,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  130,6
  Lubuskie
  111,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 917 do 999 kg
 • 3 917
 • 2 807 1000-1499 kg
 • 2 807
 • 652 1500-2999 kg
 • 652
 • 64 3000-3499 kg
 • 64
 • 170 3500-4999 kg
 • 170
 • 340 5000-6999 kg
 • 340
 • 184 7000-9999 kg
 • 184
 • 180 10000-14999 kg
 • 180
 • 68 15000 kg i więcej
 • 68
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 334
  • olej napędowy6 007
  • gaz (LPG)198
  • pozostałe843
 • 1 334 benzyna
 • 6 007 olej napędowy
 • 198 gaz (LPG)
 • 843 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 82 do 1 roku
 • 82
 • 73 2 lata
 • 73
 • 101 3 lata
 • 101
 • 271 4-5 lat
 • 271
 • 356 6-7 lat
 • 356
 • 379 8-9 lat
 • 379
 • 513 10-11 lat
 • 513
 • 1 224 12-15 lat
 • 1 224
 • 1 486 16-20 lat
 • 1 486
 • 1 194 21-25 lat
 • 1 194
 • 817 26-30 lat
 • 817
 • 1 886 31 lat i więcej
 • 1 886
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gorzowskim
 • Tutaj
  20,6 lat
  Lubuskie
  19,7 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 141Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Autobusy w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. gorzowski
  2,0
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy91
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 9 benzyna
 • 91 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 23 21-25 lat
 • 23
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 65 31 lat i więcej
 • 65
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gorzowskim
 • powiat gorzowski
  26,3 lat
  Lubuskie
  23,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 061Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  14,7
  Województwo
  12,9
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy955
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe97
 • 9 benzyna
 • 955 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 97 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 29 2 lata
 • 29
 • 40 3 lata
 • 40
 • 138 4-5 lat
 • 138
 • 123 6-7 lat
 • 123
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 59 10-11 lat
 • 59
 • 241 12-15 lat
 • 241
 • 125 16-20 lat
 • 125
 • 64 21-25 lat
 • 64
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 64 31 lat i więcej
 • 64
 • 12,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gorzowskim
 • pow. gorzowski
  12,7 lat
  Województwo
  12,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 878Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Motocykle w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  67,5
  woj. lubuskie
  49,4
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 91 do 1 roku
 • 91
 • 41 2 lata
 • 41
 • 34 3 lata
 • 34
 • 169 4-5 lat
 • 169
 • 82 6-7 lat
 • 82
 • 111 8-9 lat
 • 111
 • 139 10-11 lat
 • 139
 • 427 12-15 lat
 • 427
 • 468 16-20 lat
 • 468
 • 434 21-25 lat
 • 434
 • 341 26-30 lat
 • 341
 • 2 541 31 lat i więcej
 • 2 541
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gorzowskim
 • Tutaj
  26,0 lat
  Lubuskie
  25,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 83 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 43 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 23 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gorzowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 679,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  679,4 km
  Lubuskie
  532,0 km
  Polska
  591,9 km
 • 11,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  11,4 km
  Lubuskie
  7,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 5 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 47 Liczba licencji na taksówki
 • 47 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami