Powiat gorzowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gorzowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 429 Liczba mieszkańców
 • 1 214 km2 Powierzchnia
 • 59 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,9% Stopa urbanizacji
 • Małgorzata Domagała Starosta
 • ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski Adres starostwa powiatowego
 • FGW Tablice rejestracyjne
Powiat gorzowski na mapie
Identyfikatory
 • 0801 TERYT (TERC)
Herb powiatu gorzowskiego
powiat gorzowski herb
Flaga powiatu gorzowskiego
powiat gorzowski flaga

Powiat gorzowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat gorzowski ma 72 429 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 14,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gorzowskiego w 2050 roku wynosi 79 814, z czego 39 811 to kobiety, a 40 003 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gorzowskiego zawarli w 2020 roku 217 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu gorzowskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gorzowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -155. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,15 na 1000 mieszkańców powiatu gorzowskiego. W 2020 roku urodziło się 607 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 27,3% zgonów w powiecie gorzowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w powiecie gorzowskim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gorzowskiego przypada 10.58 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 261 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 837 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gorzowskiego 424. W tym samym roku 40 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 25 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 15.

  62,0% mieszkańców powiatu gorzowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gorzowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 429 Liczba mieszkańców
 • 36 517 Kobiety
 • 35 912 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gorzowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gorzowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gorzowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gorzowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79 814 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 39 811 Kobiety
 • 40 003 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gorzowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gorzowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gorzowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gorzowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. gorzowski
  40,3 lat
  Województwo
  41,9 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gorzowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gorzowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat gorzowski
  30,7%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat gorzowski
  55,1%
  woj. lubuskie
  53,6%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • pow. gorzowski
  8,1%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,9%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat gorzowski
  0,2%
  Lubuskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gorzowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat gorzowski
  3,0
  woj. lubuskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  1,0
  Lubuskie
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 217 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gorzowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -155 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -78 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -77 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. gorzowski
  -2,2
  Lubuskie
  -4,0
  Cały kraj
  -3,2
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gorzowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gorzowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gorzowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gorzowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 607 Urodzenia żywe
 • 289 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 318 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  Lubuskie
  8,6
  Polska
  9,3
 • 34,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,9
  Województwo
  36,8
  Cała Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 355 g
  Województwo
  3 352 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 192 Waga 3500g - 3999g
 • 192
 • 230 Waga 3000g - 3499g
 • 230
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Lubuskie
  1,31
  Cała Polska
  1,38
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,59
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,67
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,80
  Lubuskie
  0,68
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie gorzowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 762 Zgony
 • 367 Kobiety
  (Zgony)
 • 395 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  12,5
  Kraj
  12,5
 • 125,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. gorzowski
  125,5
  Województwo
  146,2
  Cały kraj
  134,3
 • 4,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. gorzowski
  4,9
  Lubuskie
  3,1
  Cała Polska
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Lubuskie
  3,7
  Kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gorzowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. gorzowski
  27,3%
  Województwo
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. gorzowski
  24,5%
  woj. lubuskie
  26,4%
  Kraj
  26,5%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,3%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,6%
 • 6,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  6,7
  Polska
  9,9
 • 64,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  64,4
  Kraj
  70,4
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. gorzowski
  242,8
  Lubuskie
  288,2
  Polska
  283,2
 • 271,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  271,3
  Cała Polska
  261,3
 • 270,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 249,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 292,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. gorzowski
  270,7
  Województwo
  355,9
  Cała Polska
  421,0
 • 65,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  65,1
  Województwo
  85,3
  Cały kraj
  69,5
 • 36,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat gorzowski
  36,0
  Województwo
  33,8
  Cała Polska
  35,1
 • 11,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,1
  woj. lubuskie
  10,2
  Cała Polska
  7,9
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,2%
  Województwo
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gorzowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 28 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  39,0
  Lubuskie
  36,0
  Cała Polska
  31,0
 • 38 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat gorzowski
  38,0
  woj. lubuskie
  17,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 23 powieszenie się
 • 23
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 23 powieszenie się
 • 23
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 3 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony22
 • 3 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 22 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony27
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony26
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 26 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 14 nieustalony
 • 14
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 261 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 693 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 568 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 837 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 464 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 373 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 439 Saldo migracji
 • 226 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 213 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 424 Saldo migracji wewnętrznych
 • 229 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 195 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 15 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gorzowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie gorzowskim oddano do użytku 416 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gorzowskim to 23 817 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gorzowskim to 5,06 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie gorzowskim to 110,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,79% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,52% mieszkań posiada łazienkę, 80,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 54,32% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie gorzowskim 212 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 287 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 874 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 78 transakcji (mediana cen - 4 366 zł/m2, średnia - 4 406 zł/m2), a na rynku wtórnym 134 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 798 zł/m2, średnia - 3 604 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 287 zł
 • powiat gorzowski
  4 287 zł
  woj. lubuskie
  3 909 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 287 zł Ogółem
 • 4 287 zł
 • 4 303 zł do 40 m2
 • 4 303 zł
 • 4 337 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 337 zł
 • 4 191 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 191 zł
 • 2 982 zł od 80,1 m2
 • 2 982 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 874 zł
 • Tutaj
  3 874 zł
  Województwo
  3 801 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 874 zł Ogółem
 • 3 874 zł
 • 4 146 zł do 40 m2
 • 4 146 zł
 • 4 075 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 075 zł
 • 3 795 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 795 zł
 • 2 884 zł od 80,1 m2
 • 2 884 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 212
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m260
  • od 40,1 do 60 m281
  • od 60,1 do 80 m261
  • od 80,1 m210
 • 60 do 40 m2
 • 81 od 40,1 do 60 m2
 • 61 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gorzowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 366 zł
 • powiat gorzowski
  4 366 zł
  Województwo
  4 305 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 366 zł Ogółem
 • 4 366 zł
 • 4 317 zł do 40 m2
 • 4 317 zł
 • 4 354 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 354 zł
 • 4 583 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 583 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 406 zł
 • powiat gorzowski
  4 406 zł
  Lubuskie
  4 384 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 406 zł Ogółem
 • 4 406 zł
 • 4 175 zł do 40 m2
 • 4 175 zł
 • 4 434 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 434 zł
 • 4 508 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 508 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 78
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m227
  • od 40,1 do 60 m228
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m20
 • 27 do 40 m2
 • 28 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 798 zł
 • Tutaj
  3 798 zł
  woj. lubuskie
  3 552 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 798 zł Ogółem
 • 3 798 zł
 • 4 235 zł do 40 m2
 • 4 235 zł
 • 4 299 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 299 zł
 • 3 523 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 523 zł
 • 2 982 zł od 80,1 m2
 • 2 982 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 604 zł
 • pow. gorzowski
  3 604 zł
  woj. lubuskie
  3 536 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 604 zł Ogółem
 • 3 604 zł
 • 4 124 zł do 40 m2
 • 4 124 zł
 • 3 881 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 881 zł
 • 3 386 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 386 zł
 • 2 884 zł od 80,1 m2
 • 2 884 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 134
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m233
  • od 40,1 do 60 m253
  • od 60,1 do 80 m238
  • od 80,1 m210
 • 33 do 40 m2
 • 53 od 40,1 do 60 m2
 • 38 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 23 817 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 329,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  329,50
  Lubuskie
  383,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,10 m2
  Lubuskie
  74,10 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat gorzowski
  29,30 m2
  woj. lubuskie
  28,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. gorzowski
  4,47
  Lubuskie
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,04
  Województwo
  2,61
  Cały kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  Lubuskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 416 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. gorzowski
  5,75
  Województwo
  5,13
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 104 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. gorzowski
  5,06
  Lubuskie
  3,86
  Polska
  3,77
 • 29,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat gorzowski
  29,10
  Województwo
  19,79
  Cała Polska
  21,77
 • 46 148 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 110,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. gorzowski
  110,9 m2
  Województwo
  86,0 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,64 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat gorzowski
  0,64 m2
  woj. lubuskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,41%
  Województwo
  98,47%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. gorzowski
  94,79%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  94,01%
 • 92,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,52%
  Lubuskie
  93,60%
  Kraj
  91,78%
 • 80,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,94%
  Lubuskie
  82,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 54,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. gorzowski
  54,32%
  Województwo
  58,74%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat gorzowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie gorzowskim na 1000 mieszkańców pracuje 195osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 42,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gorzowskim wynosiło w 2020 roku 5,2% (6,7% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gorzowskim wynosiło 5 012,81 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gorzowskiego 2 295 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 835 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -460.

  23,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gorzowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 195 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat gorzowski
  195,0
  Lubuskie
  229,0
  Polska
  252,0
 • 5,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,7% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Powiat
  5,2%
  Lubuskie
  6,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gorzowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gorzowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gorzowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 013 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 013 PLN
  Województwo
  4 832 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gorzowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 295 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 835 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -460 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,80 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,2% Przemysł i budownictwo
 • 31,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,4% Pozostałe
 • 26,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gorzowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 077 Pracujący ogółem
 • 6 041 Kobiety
 • 8 036 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gorzowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,2
  Województwo
  67,2
  Kraj
  68,0
 • 30,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. gorzowski
  30,0
  woj. lubuskie
  37,0
  Kraj
  37,5
 • 95,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat gorzowski
  95,9
  woj. lubuskie
  122,3
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gorzowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie gorzowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 824 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 129 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 760 nowych podmiotów, a 359 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (851) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (643) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (643) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (359) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gorzowskim najwięcej (456) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 537) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (309) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,9% (2 461) podmiotów, a 68,6% (6 054) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gorzowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.5%) oraz Budownictwo (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 824 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 309 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 461 Przemysł i budownictwo
 • 6 054 Pozostała działalność
 • 760 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gorzowskim w 2020 roku
 • 359 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gorzowskim w 2020 roku
 • 7 129 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 537 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 537
 • 238 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 238
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 819 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 819
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 542 Spółki handlowe ogółem
 • 542
 • 107  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 107
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 456  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 456
 • 101    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 101
 • 345 Spółki cywilne ogółem
 • 345
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 129 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 675 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 675
 • 1 335 Budownictwo
 • 1 335
 • 756 Przetwórstwo przemysłowe
 • 756
 • 633 Transport i gospodarka magazynowa
 • 633
 • 558 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 558
 • 488 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 488
 • 364 Pozostała działalność
 • 364
 • 255 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 255
 • 231 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 231
 • 201 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 201
 • 192 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 192
 • 131 Informacja i komunikacja
 • 131
 • 120 Edukacja
 • 120
 • 87 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 87
 • 62 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 62
 • 28 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 28
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie gorzowskim stwierdzono 1 108 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gorzowskim wynosi 71,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gorzowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,88 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,83 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,23 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,62 (42%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 108 Przestępstwa ogółem
 • 1 108
 • 784 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 784
 • 117 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 117
 • 161 Przestępstwa drogowe
 • 161
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 564 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 564
 • 15,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat gorzowski
  15,38
  Województwo
  24,28
  Cała Polska
  19,96
 • 10,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. gorzowski
  10,88
  Lubuskie
  16,15
  Polska
  12,25
 • 1,62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. gorzowski
  1,62
  woj. lubuskie
  4,66
  Polska
  5,17
 • 2,23 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat gorzowski
  2,23
  Lubuskie
  2,37
  Cały kraj
  1,73
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gorzowski
  0,29
  Województwo
  0,47
  Cała Polska
  0,37
 • 7,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,83
  woj. lubuskie
  10,85
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. gorzowski
  71%
  Lubuskie
  70%
  Cały kraj
  73%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  69%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  65%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat gorzowski
  42%
  Województwo
  74%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Lubuskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. gorzowski
  91%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  woj. lubuskie
  46%
  Cała Polska
  54%

Powiat gorzowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gorzowskiego wyniosła w 2020 roku 70,4 mln złotych, co daje 977 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu gorzowskiego - 18.6% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (16%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,6 mln złotych, czyli 16,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gorzowskiego wyniosła w 2020 roku 87,3 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.6%). W budżecie powiatu gorzowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 279 złotych na mieszkańca (23,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,4 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gorzowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gorzowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gorzowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,6 mln

  735(100%)

  47,9 mln

  679(100%)

  91,3 mln

  1,3 tys(100%)

  46,0 mln

  648(100%)

  53,5 mln

  750(100%)

  62,4 mln

  874(100%)

  63,9 mln

  892(100%)

  70,4 mln

  977(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,9 mln

  112(15.3%)

  5,7 mln

  81,0(12%)

  6,2 mln

  87,6(6.8%)

  5,4 mln

  75,3(11.7%)

  9,6 mln

  134(17.9%)

  16,4 mln

  229(26.2%)

  14,8 mln

  206(23.2%)

  13,1 mln

  181(18.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,1 mln

  130(17.7%)

  9,6 mln

  136(20.1%)

  10,2 mln

  143(11.1%)

  11,7 mln

  165(25.5%)

  7,9 mln

  110(14.7%)

  9,2 mln

  129(14.8%)

  10,7 mln

  149(16.7%)

  12,3 mln

  170(17.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,5 mln

  64,4(8.8%)

  4,5 mln

  63,6(9.4%)

  4,4 mln

  61,5(4.8%)

  4,5 mln

  63,8(9.9%)

  5,3 mln

  73,6(9.8%)

  5,9 mln

  82,4(9.4%)

  6,4 mln

  89,0(10%)

  11,3 mln

  156(16%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,0 mln

  114(15.6%)

  7,7 mln

  109(16.1%)

  9,5 mln

  134(10.4%)

  7,5 mln

  106(16.3%)

  8,0 mln

  112(15%)

  8,8 mln

  123(14.1%)

  9,4 mln

  130(14.6%)

  9,9 mln

  137(14.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,0 mln

  114(15.5%)

  8,2 mln

  116(17.1%)

  11,3 mln

  159(12.3%)

  6,8 mln

  95,4(14.8%)

  7,9 mln

  110(14.7%)

  7,7 mln

  107(12.3%)

  8,0 mln

  111(12.4%)

  9,1 mln

  126(12.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,0 mln

  57,3(7.8%)

  3,8 mln

  53,1(7.9%)

  3,3 mln

  47,0(3.7%)

  2,7 mln

  37,5(5.8%)

  3,1 mln

  43,3(5.8%)

  3,3 mln

  46,6(5.3%)

  3,6 mln

  49,4(5.6%)

  3,9 mln

  53,3(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  74,0(10.1%)

  4,7 mln

  66,5(9.8%)

  42,6 mln

  600(46.6%)

  2,7 mln

  37,8(5.9%)

  2,1 mln

  29,2(3.9%)

  1,6 mln

  22,6(2.6%)

  1,5 mln

  20,5(2.3%)

  1,9 mln

  26,8(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  21,6(2.9%)

  1,4 mln

  20,1(3%)

  1,8 mln

  25,3(2%)

  1,5 mln

  20,9(3.2%)

  1,6 mln

  21,8(2.9%)

  1,5 mln

  21,1(2.4%)

  1,7 mln

  24,2(2.7%)

  1,9 mln

  25,6(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  16,1(2.2%)

  1,1 mln

  16,2(2.4%)

  1,2 mln

  16,8(1.3%)

  2,1 mln

  29,2(4.5%)

  2,1 mln

  29,2(3.9%)

  2,1 mln

  29,1(3.3%)

  2,0 mln

  28,3(3.2%)

  1,6 mln

  21,7(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  262,5 tys

  3,7(0.5%)

  265,7 tys

  3,8(0.6%)

  299,2 tys

  4,2(0.3%)

  248,2 tys

  3,5(0.5%)

  351,9 tys

  4,9(0.7%)

  199,3 tys

  2,8(0.3%)

  190,1 tys

  2,6(0.3%)

  222,0 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  181,1 tys

  2,5(0.4%)

  188,0 tys

  2,6(0.4%)

  186,8 tys

  2,6(0.3%)

  220,5 tys

  3,1(0.3%)

  195,8 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  157,0 tys

  2,2(0.3%)

  152,4 tys

  2,2(0.3%)

  166,6 tys

  2,3(0.2%)

  159,3 tys

  2,2(0.3%)

  147,2 tys

  2,1(0.3%)

  144,2 tys

  2,0(0.2%)

  150,4 tys

  2,1(0.2%)

  166,5 tys

  2,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,1 tys

  0,1(0%)

  50,4 tys

  0,7(0.1%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,5(0.1%)

  83,9 tys

  1,2(0.2%)

  72,7 tys

  1,0(0.1%)

  97,3 tys

  1,4(0.2%)

  82,6 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  36,8 tys

  0,5(0.1%)

  39,4 tys

  0,6(0.1%)

  56,0 tys

  0,8(0.1%)

  42,9 tys

  0,6(0.1%)

  65,1 tys

  0,9(0.1%)

  64,9 tys

  0,9(0.1%)

  44,8 tys

  0,6(0.1%)

  35,2 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  440,0 tys

  6,3(0.9%)

  182,0 tys

  2,6(0.4%)

  33,5 tys

  0,5(0%)

  196,9 tys

  2,8(0.4%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  29,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  81,0 tys

  1,2(0.2%)

  144,4 tys

  2,0(0.3%)

  269,2 tys

  3,8(0.3%)

  188,5 tys

  2,6(0.4%)

  233,0 tys

  3,3(0.4%)

  282,4 tys

  3,9(0.5%)

  174,4 tys

  2,4(0.3%)

  26,2 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  202,6 tys

  2,9(0.4%)

  33,3 tys

  0,5(0.1%)

  23,3 tys

  0,3(0%)

  39,5 tys

  0,6(0.1%)

  44,2 tys

  0,6(0.1%)

  44,2 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  901,2 tys

  12,8(1.7%)

  169,5 tys

  2,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  50,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gorzowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gorzowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gorzowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gorzowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,9 mln

  711(100%)

  49,4 mln

  701(100%)

  52,6 mln

  742(100%)

  50,0 mln

  704(100%)

  57,4 mln

  805(100%)

  62,2 mln

  870(100%)

  75,6 mln

  1,1 tys(100%)

  87,3 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,9 mln

  183(25.9%)

  14,3 mln

  202(29%)

  15,8 mln

  222(30%)

  17,1 mln

  240(34.2%)

  19,7 mln

  275(34.2%)

  22,2 mln

  311(35.8%)

  24,5 mln

  341(32.4%)

  23,9 mln

  330(27.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,7 mln

  194(27.4%)

  13,6 mln

  192(27.5%)

  13,8 mln

  195(26.3%)

  13,0 mln

  183(26%)

  12,6 mln

  176(21.9%)

  12,1 mln

  170(19.5%)

  12,7 mln

  176(16.7%)

  18,3 mln

  253(21%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  47,4(6.7%)

  3,7 mln

  52,3(7.5%)

  3,6 mln

  50,8(6.9%)

  3,7 mln

  51,7(7.4%)

  4,2 mln

  59,1(7.4%)

  5,2 mln

  72,7(8.4%)

  4,7 mln

  65,6(6.2%)

  12,7 mln

  176(14.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  68,4(9.6%)

  2,4 mln

  33,8(4.8%)

  3,4 mln

  48,1(6.5%)

  2,2 mln

  30,9(4.4%)

  5,0 mln

  70,3(8.8%)

  6,3 mln

  87,8(10.1%)

  17,1 mln

  238(22.6%)

  12,4 mln

  172(14.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  81,1(11.4%)

  5,8 mln

  81,4(11.7%)

  6,3 mln

  88,4(11.9%)

  8,0 mln

  112(15.9%)

  6,3 mln

  88,8(11.1%)

  7,4 mln

  103(11.9%)

  9,0 mln

  125(11.8%)

  11,0 mln

  152(12.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  20,2(2.8%)

  1,5 mln

  21,4(3.1%)

  2,0 mln

  28,2(3.8%)

  1,5 mln

  20,9(3%)

  1,6 mln

  21,8(2.7%)

  1,6 mln

  22,6(2.6%)

  1,8 mln

  24,6(2.3%)

  2,0 mln

  27,7(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  74,0(10.4%)

  4,7 mln

  66,2(9.5%)

  2,9 mln

  40,9(5.5%)

  2,7 mln

  37,8(5.4%)

  2,1 mln

  29,2(3.6%)

  1,6 mln

  22,6(2.6%)

  1,5 mln

  20,5(2%)

  1,9 mln

  26,8(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  290,6 tys

  4,1(0.6%)

  88,6 tys

  1,3(0.2%)

  2,7 mln

  38,4(5.2%)

  231,9 tys

  3,3(0.5%)

  1,6 mln

  22,7(2.8%)

  1,4 mln

  19,8(2.3%)

  679,0 tys

  9,5(0.9%)

  1,0 mln

  14,5(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  361,3 tys

  5,1(0.7%)

  496,8 tys

  7,0(1%)

  564,0 tys

  8,0(1.1%)

  545,7 tys

  7,7(1.1%)

  651,9 tys

  9,1(1.1%)

  673,9 tys

  9,4(1.1%)

  445,4 tys

  6,2(0.6%)

  414,8 tys

  5,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  384,3 tys

  5,5(0.8%)

  417,4 tys

  5,9(0.8%)

  474,1 tys

  6,7(0.9%)

  421,7 tys

  5,9(0.8%)

  562,1 tys

  7,9(1%)

  276,4 tys

  3,9(0.4%)

  268,4 tys

  3,7(0.4%)

  323,0 tys

  4,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  181,1 tys

  2,5(0.4%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  186,8 tys

  2,6(0.3%)

  198,0 tys

  2,8(0.3%)

  195,8 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  117,6 tys

  1,7(0.2%)

  118,7 tys

  1,7(0.2%)

  118,7 tys

  1,7(0.2%)

  117,6 tys

  1,7(0.2%)

  116,9 tys

  1,6(0.2%)

  117,7 tys

  1,6(0.2%)

  121,1 tys

  1,7(0.2%)

  123,9 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  290,9 tys

  4,1(0.6%)

  322,5 tys

  4,6(0.7%)

  288,9 tys

  4,1(0.5%)

  329,2 tys

  4,6(0.7%)

  306,9 tys

  4,3(0.5%)

  280,1 tys

  3,9(0.5%)

  198,8 tys

  2,8(0.3%)

  116,4 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  120,9 tys

  1,7(0.2%)

  104,7 tys

  1,5(0.2%)

  187,6 tys

  2,6(0.4%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  786

  0,0(0%)

  121,4 tys

  1,7(0.2%)

  129,8 tys

  1,8(0.2%)

  101,7 tys

  1,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  168,9 tys

  2,4(0.3%)

  1,7 mln

  23,3(3.3%)

  377,4 tys

  5,3(0.7%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  85,8 tys

  1,2(0.1%)

  46,1 tys

  0,6(0.1%)

  42,7 tys

  0,6(0.1%)

  59,2 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  199,9 tys

  2,8(0.4%)

  33,3 tys

  0,5(0.1%)

  23,3 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  20,8 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  32,0 tys

  0,5(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  915,2 tys

  13,0(1.8%)

  120,1 tys

  1,7(0.2%)

  29,1 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  50,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gorzowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17 689 mieszkańców powiatu gorzowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 537 kobiet oraz 9 152 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu gorzowskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gorzowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gorzowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,1%).

  W roku 2018 w powiecie gorzowskim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 90 oddziałów uczęszczało 1 947 dzieci (938 dziewczynek oraz 1 009 chłopców). Dostępne były 2 042 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gorzowskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 1 069 dzieci (530 dziewczynek oraz 539 chłopców). Dostępnych było 970 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu gorzowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 793 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 346 oddziałach uczyło się 5 925 uczniów (2 862 kobiety oraz 3 063 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gorzowskim placówkę miało 29 szkół podstawowych, w których w 236 oddziałach uczyło się 4 202 uczniów (2 025 kobiet oraz 2 177 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,09.

  W powiecie gorzowskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 355 uczniów (244 kobiety oraz 111 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 140 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gorzowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 564 uczniów (358 kobiet oraz 206 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 173 absolwentów.

  W powiecie gorzowskim znajdują się 3 Technika, w których w 24 oddziałach uczyło się 445 uczniów (214 kobiet oraz 231 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 90 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gorzowskim placówkę miało 5 Technik, w których w 19 oddziałach uczyło się 333 uczniów (165 kobiet oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 64 absolwentów.

  W powiecie gorzowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 134 uczniów (32 kobiety oraz 102 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,2 uczniów. 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,3% mieszkańców powiatu gorzowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,2% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 13,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,7%
  Lubuskie
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. gorzowski
  29,9%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Lubuskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,5%
  Lubuskie
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. gorzowski
  16,0%
  Lubuskie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. gorzowski
  26,4%
  Lubuskie
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. gorzowski
  21,8%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat gorzowski
  2,6%
  Województwo
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 793 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat gorzowski
  793,0
  woj. lubuskie
  851,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,01
  Województwo
  0,89
  Polska
  0,89
 •  
 • 20Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 90 Oddziały
 • 24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 042 Miejsca
 • 17 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat gorzowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 947 Dzieci
 • 938 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 009 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 56 2 lata i mniej
 • 56
 • 443 3 lata
 • 443
 • 499 4 lata
 • 499
 • 521 5 lata
 • 521
 • 417 6 lat
 • 417
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 225 3 lata
 • 225
 • 251 4 lata
 • 251
 • 234 5 lata
 • 234
 • 201 6 lat
 • 201
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 218 3 lata
 • 218
 • 248 4 lata
 • 248
 • 287 5 lata
 • 287
 • 216 6 lat
 • 216
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 414 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 117,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 117,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 32 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat gorzowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Dzieci
 • 10 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 19 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 34,5%
  65,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 13 4 lata
 • 13
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 7 4 lata
 • 7
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 6 4 lata
 • 6
 • 6 5 lata
 • 6
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gorzowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 342 Oddziały
 • 5 890 Uczniowie
 • 2 850 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 040 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 722 Uczniowie w 1 klasie
 • 343 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 379 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 614 Absolwenci 2016
 • 301 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 313 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,3%
  65,7%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. gorzowski
  17,1
  Lubuskie
  17,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,1
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,1
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 8,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8,8
 •  
 • 474,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 366,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 107,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 417 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 262
  • angielski121
  • francuski34
 • 1 262 niemiecki
 • 121 angielski
 • 34 francuski
 • 35 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 35 angielski
 •  
 • 86,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,09
  Lubuskie
  94,05
  Cała Polska
  95,46
 • 84,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gorzowski
  84,63
  Lubuskie
  92,12
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gorzowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gorzowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gorzowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 252 Uczniowie
 • 196 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 77,8%
  22,2%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 111 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 103 Uczniowie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 42 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat gorzowski
  22,2
  Lubuskie
  25,7
  Kraj
  26,2
 •  
 • 20,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat gorzowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 445 Uczniowie
 • 214 Kobiety
  (uczniowie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. gorzowski
  18,5
  woj. lubuskie
  23,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 41,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 26,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gorzowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 134 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,9%
  76,1%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat gorzowski
  22,3
  woj. lubuskie
  15,8
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 1 590 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 869 niemiecki
 • 721 angielski
 • 4 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 4 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gorzowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gorzowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie gorzowskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 3)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 330)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie gorzowskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie gorzowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 680 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 181 (uczestnicy: 26 567)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 795)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 840)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 217)
  • koncerty: 57 (uczestnicy: 11 296)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 834)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 2 395)
  • konkursy: 24 (uczestnicy: 3 681)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 115)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 1 100)
  • warsztaty: 34 (uczestnicy: 1 294)
  • inne: 8 (uczestnicy: 2 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 1 050)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 32)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 1 010)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 443)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 96)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 78)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 109)
  • taneczne: 3 (członkowie: 150)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gorzowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 30 miejscami na widowni. Odbyło się 208 seansów, na które przyszło 2 985 widzów, w tym 58 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 667 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gorzowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 7 722 zwiedzających, co daje 1 072 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gorzowskim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 204 771 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 26 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 14 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 183 384 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 99
  • dostępne dla czytelników: 56
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 56
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Kluby sportowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gorzowskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 478 członków. Zarejestrowano 2 381 ćwiczących (mężczyźni: 1 931, kobiety: 450, chłopcy do lat 18: 1 105, dziewczęta do lat 18: 337). Aktywnych było 58 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (63), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gorzowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gorzowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gorzowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 36 wypadków drogowych w powiecie gorzowskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 54,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie gorzowskim zarejestrowanych było 71 807 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 53 448 samochodów osobowych (739,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 382 samochodów ciężarowych (130,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 141 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 061 ciągników siodłowych (14,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 878 motocykli (67,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2020 roku w powiecie gorzowskim znajdowało się 80 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 5 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 45 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 45 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gorzowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 36 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 39 Ranni
  (rok 2020)
 • 20 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gorzowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 49,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. gorzowski
  49,8
  Lubuskie
  60,3
  Cały kraj
  61,5
 • 11,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat gorzowski
  11,1
  Województwo
  7,5
  Kraj
  6,5
 • 53,95 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  53,9
  woj. lubuskie
  67,2
  Kraj
  69,2
 • 11,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  11,1
  Lubuskie
  8,4
  Polska
  7,6
 • 54,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  54,3
  Lubuskie
  74,3
  Polska
  80,2
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. gorzowski
  22,2
  Województwo
  12,5
  Polska
  10,6
 • 108,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat gorzowski
  108,3
  Lubuskie
  111,5
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 71 807 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gorzowskim w 2020 roku
 • 53 448 Samochody osobowe
 • 8 382 Samochody ciężarowe
 • 38 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 141 Autobusy
 • 500 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 061 Ciągniki samochodowe
 • 1 061   Ciągniki siodłowe
 • 3 397 Ciągniki rolnicze
 • 4 878 Motocykle
 • 1 657   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 766 Motorowery
 • 53 448Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Samochody osobowe w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 739,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  739,3
  Województwo
  704,3
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 366
  • 1400-1649 kg11 846
  • 1650-1899 kg12 400
  • 1900 kg i więcej17 836
 • 11 366 do 1399 kg
 • 11 846 1400-1649 kg
 • 12 400 1650-1899 kg
 • 17 836 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 810 do 1399 cm3
 • 16 810
 • 30 626 1400-1999 cm3
 • 30 626
 • 6 012 2000 i więcej cm3
 • 6 012
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 197
  • olej napędowy19 134
  • gaz (LPG)5 558
  • pozostałe559
 • 28 197 benzyna
 • 19 134 olej napędowy
 • 5 558 gaz (LPG)
 • 559 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 648 do 1 roku
 • 648
 • 471 2 lata
 • 471
 • 598 3 lata
 • 598
 • 1 357 4-5 lat
 • 1 357
 • 1 539 6-7 lat
 • 1 539
 • 2 064 8-9 lat
 • 2 064
 • 2 625 10-11 lat
 • 2 625
 • 8 432 12-15 lat
 • 8 432
 • 11 313 16-20 lat
 • 11 313
 • 8 795 21-25 lat
 • 8 795
 • 5 980 26-30 lat
 • 5 980
 • 9 626 31 lat i więcej
 • 9 626
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gorzowskim
 • pow. gorzowski
  20,4 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 8 382Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 130,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  130,6
  woj. lubuskie
  111,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 917 do 999 kg
 • 3 917
 • 2 807 1000-1499 kg
 • 2 807
 • 652 1500-2999 kg
 • 652
 • 64 3000-3499 kg
 • 64
 • 170 3500-4999 kg
 • 170
 • 340 5000-6999 kg
 • 340
 • 184 7000-9999 kg
 • 184
 • 180 10000-14999 kg
 • 180
 • 68 15000 kg i więcej
 • 68
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 334
  • olej napędowy6 007
  • gaz (LPG)198
  • pozostałe843
 • 1 334 benzyna
 • 6 007 olej napędowy
 • 198 gaz (LPG)
 • 843 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 82 do 1 roku
 • 82
 • 73 2 lata
 • 73
 • 101 3 lata
 • 101
 • 271 4-5 lat
 • 271
 • 356 6-7 lat
 • 356
 • 379 8-9 lat
 • 379
 • 513 10-11 lat
 • 513
 • 1 224 12-15 lat
 • 1 224
 • 1 486 16-20 lat
 • 1 486
 • 1 194 21-25 lat
 • 1 194
 • 817 26-30 lat
 • 817
 • 1 886 31 lat i więcej
 • 1 886
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gorzowskim
 • Tutaj
  20,6 lat
  Lubuskie
  19,7 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 141Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Autobusy w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,0
  Lubuskie
  2,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy91
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 9 benzyna
 • 91 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 23 21-25 lat
 • 23
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 65 31 lat i więcej
 • 65
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gorzowskim
 • Tutaj
  26,3 lat
  Lubuskie
  23,1 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 061Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  14,7
  woj. lubuskie
  12,9
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy955
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe97
 • 9 benzyna
 • 955 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 97 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 29 2 lata
 • 29
 • 40 3 lata
 • 40
 • 138 4-5 lat
 • 138
 • 123 6-7 lat
 • 123
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 59 10-11 lat
 • 59
 • 241 12-15 lat
 • 241
 • 125 16-20 lat
 • 125
 • 64 21-25 lat
 • 64
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 64 31 lat i więcej
 • 64
 • 12,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gorzowskim
 • Powiat
  12,7 lat
  Województwo
  12,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 878Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gorzowskim
 • Motocykle w powiecie gorzowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. gorzowski
  67,5
  Województwo
  49,4
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 91 do 1 roku
 • 91
 • 41 2 lata
 • 41
 • 34 3 lata
 • 34
 • 169 4-5 lat
 • 169
 • 82 6-7 lat
 • 82
 • 111 8-9 lat
 • 111
 • 139 10-11 lat
 • 139
 • 427 12-15 lat
 • 427
 • 468 16-20 lat
 • 468
 • 434 21-25 lat
 • 434
 • 341 26-30 lat
 • 341
 • 2 541 31 lat i więcej
 • 2 541
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gorzowskim
 • pow. gorzowski
  26,0 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 80 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 40 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 23 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gorzowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 654,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  654,7 km
  Województwo
  510,2 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 11,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. gorzowski
  11,0 km
  woj. lubuskie
  7,1 km
  Kraj
  4,5 km
 • 5 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 45 Liczba licencji na taksówki
 • 45 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami