Krobia w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Krobia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krobia to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gostyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krobia.
 • 4 495 Liczba mieszkańców
 • 7,1 km² Powierzchnia
 • 637,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 117 m n.p.m Wysokość
 • 1286 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PGS Tablice rejestracyjne
 • Łukasz Kubiak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.984051.7740 Współrzędne GPS
 • 3004034 TERYT (TERC)
 • 0954538 SIMC
Herb miasta Krobia
Krobia herb

Jak Krobia wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krobia na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krobia wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krobia plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
9Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
17Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
19Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
33Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
35Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
40Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
48Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
71Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
87Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
93Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
113Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
152Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
185Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
227Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
235Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
256Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
259Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
265Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)

Krobia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-840Poczta Krobia

Krobia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krobi)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Gostyniu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Nowe Wrota 10
63-800 Gostyń
Urząd Miejski w Krobi
(65) 571-11-11
(65) 571-11-11
Rynek 1
63-840 Krobia

Krobia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Krobia jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 495, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 13,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krobi zawarli w 2022 roku 25 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Krobi jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Krobia ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,69 na 1000 mieszkańców Krobi. W 2022 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 54,0% dziewczynek i 46,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 429 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,6% zgonów w Krobi spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Krobi były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krobi przypada 8.52 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 91 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krobi 40. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,3% mieszkańców Krobi jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 495 Liczba mieszkańców
 • 2 299 Kobiety
 • 2 196 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krobi w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krobi w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krobi w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,4 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krobia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krobi
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krobia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krobia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krobia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Krobia
  27,9%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,5%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,9%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Krobia
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krobi w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krobi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,7
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krobi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krobi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krobi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krobi w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 50 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,0%
  46,0%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,2
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 44,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  44,7
  Województwo
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 139 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 139
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 429 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 502 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Krobia
  3 429 g
  Województwo
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 264 Waga 3500g - 3999g
 • 264
 • 260 Waga 3000g - 3499g
 • 260
 • 87 Waga 2500g - 2999g
 • 87
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,62 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,62
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,78
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,93
  Województwo
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krobi w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 107,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  107,2
  Województwo
  124,8
  Polska
  147,0
 • 8,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Krobia
  8,1
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,7
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gostyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Krobia
  30,6%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Krobia
  24,4%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Krobia
  6,1%
  Województwo
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 48 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 260,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  260,9
  Województwo
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 327,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 324,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 329,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Krobia
  327,2
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 40,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  40,7
  Wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 32,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,2
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Krobia
  5,4
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Krobia
  0,5%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 51 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 38 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 28 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 40 Saldo migracji wewnętrznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 28 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krobi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krobia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krobia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krobi oddano do użytku 44 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krobi to 1 480 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 331 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  59,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krobi to 4,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krobi to 118,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,96% mieszkań posiada łazienkę, 89,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 95,74% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostyńskiego.

  Powiat gostyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 480 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 331,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  331,20
  Województwo
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 107,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Krobia
  107,00 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 35,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,40 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,12 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  5,12
  Województwo
  4,06
  Polska
  3,83
 • 3,02 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,02
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Krobia
  0,59
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 44 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  9,85
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 217 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,93
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 48,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  48,56
  Wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 5 206 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  118,3 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,16 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,92%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,92%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 96,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Krobia
  96,96%
  Województwo
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 89,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,53%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 95,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  95,74%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Krobia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Krobi na 1000 mieszkańców pracuje 175osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Krobi wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krobi wynosiło 5 738,30 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krobi 556 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 509 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -47.

  18,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Krobi pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 175 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  175,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,7% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Miasto
  5,1%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krobi w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krobi w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krobi w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 175 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 738 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krobi w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 556 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 509 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -47 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,9% Przemysł i budownictwo
 • 34,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,3% Pozostałe
 • 32,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krobi w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 774 Pracujący ogółem
 • 438 Kobiety
 • 336 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Krobi w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krobia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,7
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Krobia
  32,5
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 89,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  89,6
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krobia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Krobi w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 784 podmioty gospodarki narodowej, z czego 660 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 46 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (72) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (41) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (73) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krobi najwięcej (35) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (758) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,1% (32) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 38,5% (302) podmiotów, a 57,4% (450) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krobi najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (34.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 784 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 32 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 302 Przemysł i budownictwo
 • 450 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w Krobi w 2023 roku
 • 46 Podmioty wyrejestrowane w Krobi w 2023 roku
 • 660 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 758 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 758
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 784 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 784
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 31 Spółki handlowe ogółem
 • 31
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 22  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 22
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 35 Spółki cywilne ogółem
 • 35
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 660 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 229 Budownictwo
 • 229
 • 152 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 152
 • 59 Przetwórstwo przemysłowe
 • 59
 • 40 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 40
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krobia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krobi stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 80 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,83 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krobi wynosi 93,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krobi najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,02 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,17 (wykrywalność 90%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,88 (77%), drogowe - 1,83 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,11 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krobi.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krobia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 80
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 17,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,83
  Wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 9,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Krobia
  9,02
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 6,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Krobia
  6,17
  Województwo
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,83
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,11
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 4,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,88
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krobia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  93%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  93%
  Wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Krobia
  90%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Krobia
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Krobia
  78%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Krobia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Krobi wyniosła w 2022 roku 90,5 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Krobi - 29% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.3%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,5 mln złotych, czyli 23,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krobi wyniosła w 2022 roku 85,2 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). W budżecie Krobi wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 936 złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 76,3 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,4%.
 • Wydatki budżetu w Krobi według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krobi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krobia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krobi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,2 mln

  2,9 tys(100%)

  48,8 mln

  3,7 tys(100%)

  50,7 mln

  3,9 tys(100%)

  56,6 mln

  4,3 tys(100%)

  61,4 mln

  4,7 tys(100%)

  71,3 mln

  5,6 tys(100%)

  72,3 mln

  5,7 tys(100%)

  90,5 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,4 mln

  3,8 tys(42.8%)

  16,6 mln

  3,9 tys(34.1%)

  18,0 mln

  4,2 tys(35.5%)

  21,1 mln

  4,9 tys(37.3%)

  22,0 mln

  5,1 tys(35.9%)

  21,7 mln

  5,0 tys(30.5%)

  22,7 mln

  5,2 tys(31.4%)

  26,2 mln

  5,9 tys(29%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  1,3 tys(14.2%)

  6,7 mln

  1,6 tys(13.8%)

  4,6 mln

  1,1 tys(9%)

  3,7 mln

  847(6.5%)

  3,2 mln

  736(5.2%)

  3,5 mln

  802(4.9%)

  7,9 mln

  1,8 tys(11%)

  16,6 mln

  3,7 tys(18.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  133,0 tys

  31,1(0.3%)

  167,5 tys

  39,0(0.3%)

  151,2 tys

  35,1(0.3%)

  101,5 tys

  23,5(0.2%)

  495,5 tys

  115(0.8%)

  4,3 mln

  983(6%)

  535,3 tys

  123(0.7%)

  8,0 mln

  1,8 tys(8.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  788(8.8%)

  3,5 mln

  810(7.1%)

  3,8 mln

  873(7.4%)

  4,3 mln

  1,0 tys(7.6%)

  4,2 mln

  981(6.9%)

  4,6 mln

  1,1 tys(6.4%)

  5,5 mln

  1,3 tys(7.6%)

  6,3 mln

  1,4 tys(6.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  543,0 tys

  127(1.4%)

  96,9 tys

  22,6(0.2%)

  169,5 tys

  39,4(0.3%)

  692,3 tys

  161(1.2%)

  262,8 tys

  60,8(0.4%)

  843,4 tys

  194(1.2%)

  411,9 tys

  94,6(0.6%)

  5,7 mln

  1,3 tys(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  1,3 tys(14.3%)

  13,4 mln

  3,1 tys(27.4%)

  2,7 mln

  627(5.3%)

  2,1 mln

  478(3.6%)

  2,1 mln

  497(3.5%)

  2,2 mln

  505(3.1%)

  2,4 mln

  552(3.3%)

  4,9 mln

  1,1 tys(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  502(5.6%)

  2,1 mln

  493(4.3%)

  2,3 mln

  534(4.5%)

  3,0 mln

  705(5.4%)

  3,5 mln

  814(5.7%)

  6,4 mln

  1,5 tys(9%)

  4,5 mln

  1,0 tys(6.2%)

  3,1 mln

  683(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  427(4.8%)

  2,4 mln

  552(4.8%)

  2,0 mln

  456(3.9%)

  3,3 mln

  756(5.8%)

  2,7 mln

  628(4.4%)

  3,2 mln

  735(4.5%)

  3,6 mln

  818(4.9%)

  2,9 mln

  653(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  895,0 tys

  210(2.3%)

  1,3 mln

  298(2.6%)

  1,1 mln

  248(2.1%)

  1,7 mln

  383(2.9%)

  1,4 mln

  321(2.3%)

  1,5 mln

  347(2.1%)

  1,5 mln

  345(2.1%)

  1,7 mln

  383(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  443,1 tys

  104(1.2%)

  394,1 tys

  91,9(0.8%)

  363,5 tys

  84,5(0.7%)

  332,9 tys

  77,2(0.6%)

  376,3 tys

  87,1(0.6%)

  278,7 tys

  64,2(0.4%)

  236,4 tys

  54,3(0.3%)

  856,9 tys

  192(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  655,7 tys

  154(1.7%)

  508,3 tys

  118(1%)

  450,1 tys

  105(0.9%)

  577,2 tys

  134(1%)

  851,2 tys

  197(1.4%)

  590,7 tys

  136(0.8%)

  612,2 tys

  141(0.8%)

  727,0 tys

  163(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  163,5 tys

  38,3(0.4%)

  200,1 tys

  46,6(0.4%)

  232,6 tys

  54,0(0.5%)

  279,5 tys

  64,8(0.5%)

  166,8 tys

  38,6(0.3%)

  184,7 tys

  42,6(0.3%)

  219,6 tys

  50,4(0.3%)

  349,6 tys

  78,2(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  176,3 tys

  41,3(0.5%)

  613,2 tys

  143(1.3%)

  211,9 tys

  49,2(0.4%)

  307,1 tys

  71,2(0.5%)

  203,6 tys

  47,1(0.3%)

  358,8 tys

  82,7(0.5%)

  212,1 tys

  48,7(0.3%)

  250,6 tys

  56,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  78,1 tys

  18,3(0.2%)

  377,0 tys

  87,9(0.8%)

  187,3 tys

  43,5(0.4%)

  138,3 tys

  32,1(0.2%)

  76,7 tys

  17,7(0.1%)

  57,7 tys

  13,3(0.1%)

  199,8 tys

  45,9(0.3%)

  95,0 tys

  21,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  459,5 tys

  108(1.2%)

  477,0 tys

  111(1%)

  475,9 tys

  111(0.9%)

  454,1 tys

  105(0.8%)

  371,1 tys

  85,9(0.6%)

  369,2 tys

  85,1(0.5%)

  380,4 tys

  87,4(0.5%)

  54,3 tys

  12,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,9 tys

  7,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,0 tys

  2,3(0%)

  10,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  4,6(0%)

  20,0 tys

  4,6(0%)

  20,0 tys

  4,6(0%)

  20,0 tys

  4,6(0%)

  20,0 tys

  4,5(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,8 tys

  20,8(0.2%)

  11,2 tys

  2,6(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  95,1 tys

  22,1(0.2%)

  95,9 tys

  22,2(0.2%)

  88,9 tys

  20,5(0.1%)

  14,7 tys

  3,4(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krobi według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krobi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krobia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krobi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,1 mln

  3,1 tys(100%)

  49,1 mln

  3,8 tys(100%)

  53,3 mln

  4,1 tys(100%)

  54,4 mln

  4,2 tys(100%)

  60,4 mln

  4,6 tys(100%)

  75,3 mln

  5,9 tys(100%)

  78,5 mln

  6,2 tys(100%)

  85,2 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,9 mln

  3,9 tys(41%)

  17,5 mln

  4,1 tys(35.6%)

  20,3 mln

  4,7 tys(38.1%)

  19,2 mln

  4,5 tys(35.3%)

  21,8 mln

  5,0 tys(36.1%)

  22,5 mln

  5,2 tys(29.9%)

  23,9 mln

  5,5 tys(30.5%)

  28,7 mln

  6,4 tys(33.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,2 mln

  3,6 tys(36.9%)

  14,1 mln

  3,3 tys(28.6%)

  14,3 mln

  3,3 tys(26.8%)

  14,8 mln

  3,4 tys(27.2%)

  15,3 mln

  3,6 tys(25.4%)

  23,0 mln

  5,3 tys(30.5%)

  19,7 mln

  4,5 tys(25%)

  23,8 mln

  5,3 tys(28%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  17,3 tys

  4,1(0%)

  257,1 tys

  59,9(0.5%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,7 mln

  399(2.3%)

  521,0 tys

  120(0.7%)

  7,9 mln

  1,8 tys(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  342(3.6%)

  2,2 mln

  523(4.6%)

  603,6 tys

  140(1.1%)

  280,4 tys

  65,0(0.5%)

  378,1 tys

  87,5(0.6%)

  393,0 tys

  90,6(0.5%)

  3,4 mln

  781(4.3%)

  3,4 mln

  754(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  907(9.4%)

  11,9 mln

  2,8 tys(24.2%)

  1,2 mln

  274(2.2%)

  497,6 tys

  115(0.9%)

  468,8 tys

  109(0.8%)

  443,9 tys

  102(0.6%)

  540,1 tys

  124(0.7%)

  2,5 mln

  570(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  283(2.9%)

  1,3 mln

  301(2.6%)

  1,2 mln

  287(2.3%)

  3,0 mln

  697(5.5%)

  2,2 mln

  512(3.7%)

  1,9 mln

  437(2.5%)

  2,5 mln

  575(3.2%)

  1,7 mln

  372(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  798,4 tys

  187(1.9%)

  1,1 mln

  258(2.3%)

  853,1 tys

  198(1.6%)

  1,0 mln

  235(1.9%)

  1,2 mln

  283(2%)

  1,7 mln

  382(2.2%)

  1,4 mln

  310(1.7%)

  1,6 mln

  351(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  571,1 tys

  134(1.4%)

  21,6 tys

  5,0(0%)

  35,7 tys

  8,3(0.1%)

  36,0 tys

  8,3(0.1%)

  67,0 tys

  15,5(0.1%)

  2,1 mln

  480(2.8%)

  904,0 tys

  208(1.2%)

  1,4 mln

  320(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  203,6 tys

  47,7(0.5%)

  126,6 tys

  29,5(0.3%)

  266,7 tys

  62,0(0.5%)

  239,3 tys

  55,5(0.4%)

  351,7 tys

  81,4(0.6%)

  162,7 tys

  37,5(0.2%)

  398,6 tys

  91,6(0.5%)

  655,5 tys

  147(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  528,7 tys

  124(1.3%)

  368,7 tys

  85,9(0.8%)

  324,8 tys

  75,5(0.6%)

  299,6 tys

  69,5(0.6%)

  366,7 tys

  84,9(0.6%)

  278,1 tys

  64,1(0.4%)

  3,9 mln

  896(5%)

  535,7 tys

  120(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  241,3 tys

  56,5(0.6%)

  146,0 tys

  34,0(0.3%)

  56,8 tys

  13,2(0.1%)

  415,3 tys

  96,3(0.8%)

  163,3 tys

  37,8(0.3%)

  78,3 tys

  18,1(0.1%)

  62,5 tys

  14,4(0.1%)

  235,7 tys

  52,8(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  144,2 tys

  32,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  63,8 tys

  15,0(0.2%)

  37,9 tys

  8,8(0.1%)

  27,8 tys

  6,5(0.1%)

  21,4 tys

  5,0(0%)

  17,9 tys

  4,1(0%)

  11,9 tys

  2,7(0%)

  12,9 tys

  3,0(0%)

  12,9 tys

  2,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,2 tys

  1,0(0%)

  3,7 tys

  0,9(0%)

  4,3 tys

  1,0(0%)

  4,4 tys

  1,0(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  4,9 tys

  1,1(0%)

  4,9 tys

  1,1(0%)

  11,4 tys

  2,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  389

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  9,5 tys

  2,2(0%)

  61,0 tys

  14,1(0.1%)

  11,7 tys

  2,7(0%)

  3,3 tys

  0,8(0%)

  4,2 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,8 tys

  20,8(0.2%)

  11,2 tys

  2,6(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  95,1 tys

  22,1(0.2%)

  95,9 tys

  22,2(0.2%)

  88,9 tys

  20,5(0.1%)

  14,7 tys

  3,4(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,2 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,3(0%)

  27,5 tys

  6,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  748

  0,2(0%)

  97,2 tys

  22,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  7,4 tys

  1,7(0%)

  98,6 tys

  22,9(0.2%)

  29,1 tys

  6,7(0%)

  102

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krobia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 094 mieszkańców Krobi jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 542 kobiet oraz 551 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,7% mieszkańców Krobi, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Krobi mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krobi największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,5%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,6%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2022 w Krobi mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 260 dzieci (123 dziewczynki oraz 137 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Krobi mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 201 dzieci (104 dziewczynki oraz 97 chłopców). Dostępne były 202 miejsca.

  20,0% mieszkańców Krobi w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,6% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 205 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 579 uczniów (271 kobiet oraz 308 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Krobi placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 359 uczniów (178 kobiet oraz 181 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 32,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 128,95.

  W Krobi znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 349 uczniów (217 kobiet oraz 132 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 101 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Krobi placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 339 uczniów (192 kobiety oraz 147 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 105 absolwentów.

  W Krobi znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 136 uczniów (87 kobiet oraz 49 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 32 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Krobi placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 289 uczniów (184 kobiety oraz 105 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 59 absolwentów.

  W Krobi znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 258 uczniów (85 kobiet oraz 173 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 34,9 uczniów. 32,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,4% mieszkańców Krobi w wieku potencjalnej nauki (19,9% kobiet i 17,0% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,0%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,7%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 34,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,7%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  32,7%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 24,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,4%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1205 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Krobia
  1 205,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,56
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 226 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krobia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 260 Dzieci
 • 123 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 137 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 55 3 lata
 • 55
 • 70 4 lata
 • 70
 • 75 5 lata
 • 75
 • 59 6 lat
 • 59
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 37 4 lata
 • 37
 • 35 5 lata
 • 35
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 32 3 lata
 • 32
 • 33 4 lata
 • 33
 • 40 5 lata
 • 40
 • 31 6 lat
 • 31
 •  
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krobi(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krobi aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe "Pod Świerkami" w Krobi
  Publiczne
  65 571-11-22
  65 571-11-22
  ul. KOBYLIŃSKA 4
  63-840 Krobia
  717114
  Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"
  Niepubliczne
  66 531-80-04
  65 573-87-84
  ul. Jutrosińska 11
  63-840 Krobia
  ---
 • Szkoły podstawowe w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krobia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 579 Uczniowie
 • 271 Kobiety
  (uczniowie)
 • 308 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 88 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,3
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 128,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  128,95
  Województwo
  97,58
  Polska
  95,96
 • 128,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Krobia
  128,73
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krobia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krobia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krobi(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krobi aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi (prof. Józef Zwierzycki)
  Publiczna
  65 571-17-16
  65 573-86-23
  ul. prof. J. Zwierzyckiego 1
  63-840 Krobia
  19431-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Krobia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 267 Uczniowie
 • 183 Kobiety
  (uczniowie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,5%
  31,5%
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 82 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,5%
  58,5%
 • 37 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 34,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  34,9
  Wielkopolskie
  26,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 17,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Krobia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 136 Uczniowie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,0%
  36,0%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  27,2
  Wielkopolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Krobia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 32,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Krobia
  32,3
  Wielkopolskie
  22,8
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Krobi(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krobi aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZSZ
  Publiczna
  65 571-12-21
  65 573-86-26
  ul. Ogród Ludowy 2
  63-840 Krobia
  7230-
  Liceum Ogólnokształcące LO-3
  Publiczne
  65 571-12-21
  65 573-86-26
  ul. Ogród Ludowy 2
  63-840 Krobia
  8211-
  Liceum Ogólniokształcące dla Dorosłych LOD
  Publiczne
  65 571-12-21
  65 573-86-26
  ul. Ogród Ludowy 2
  63-840 Krobia
  5160-
  Technikum TMŁ
  Publiczne
  65 571-12-21
  65 573-86-26
  ul. Ogród Ludowy 2
  63-840 Krobia
  5116-
  Technikum Uzupełniające TU-3
  Publiczne
  65 571-12-21
  65 573-86-26
  ul. Ogród Ludowy 2
  63-840 Krobia
  136-
 • Edukacyjne grupy wieku w Krobi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krobia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krobia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krobia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krobia - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Krobi

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krobi w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krobi
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Krobi: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Krobi 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 156 (uczestnicy: 11 263)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 3 100)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 2 220)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 1 083)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 500)
  • warsztaty: 83 (uczestnicy: 1 760)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 37)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 202)
  • teatralne: 2 (członkowie: 19)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 65)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 28)
  • taneczne: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Krobi działało 1 kino posiadające 1 salę z 250 miejscami na widowni. Odbyło się 527 seansów, na które przyszło 10 249 widzów, w tym 205 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 783 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Krobi działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 38 494 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 34 550 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Krobi działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 72 członków. Zarejestrowano 72 ćwiczących (mężczyźni: 32, kobiety: 40, chłopcy do lat 18: 32, dziewczęta do lat 18: 40). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krobi w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krobi
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krobi znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Krobi
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko stożkowate Krobia, st.1 ze średniowieczadnia 1968-10-15, wykaz dokumentów: 290/A z 1968-10-15; 282/Wlkp/C z 2008-04-23
  • Kaplica z XII w.dnia 1931-03-07, wykaz dokumentów: 98/31AK z 1931-03-07
  • Kościół z XVIII w. (ul. Biskupia?ska 3)dnia 1950-01-12, wykaz dokumentów: Ak15 z 1950-01-12
  • Kaplica z 1745 r.dnia 1957-01-29, wykaz dokumentów: 158/595 z 1957-01-29
  • Zamek z XVI w. (ul. pl. Tadeusza Ko?ciuszki 3)dnia 1968-08-22, wykaz dokumentów: 196/A z 1968-08-22
  • Ratusz z poł. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1968-09-16, wykaz dokumentów: 242/A z 1968-09-16
  • Miasto z XIII w.dnia 1991-06-10, wykaz dokumentów: 1208/A z 1991-06-10
 • Formy ochrony przyrody w Krobi
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Krobi znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Krobi
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w parku miejkim

Krobia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Krobi odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 290,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Krobi znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostyńskiego.

  Powiat gostyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Krobi
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Krobi w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 290,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  290,9
  Województwo
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Cały kraj
  104,4
 • 290,89 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  290,9
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  10,1
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  Wielkopolskie
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Krobi w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 019,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Krobia
  1 019,2 km
  Województwo
  868,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 10,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Krobia
  10,4 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krobia przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 434droga wojewódzka nr 434(Kleszczewo - Nagradowice - Krzyżowniki - Śródka - Szczodrzykowo - Dziećmierowo - Kórnik - Czmoń - Zbrudzewo - Śrem - Borgowo - Drzonek - Dolsk - Księginki - Małachowo - Kunowo - Gostyń - Stara Krobia - Żychlewo - Krobia - Kuczyna - Ciołkowo - Zmysłowo - Roszkówko - Annopol - Sarnowa - Rawicz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Krobia przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo -Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krobi istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Biskupiańska

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Domachowska

  ul. Dworcowa

  ul. Franciszka Rejka

  ul. Grunwaldzka

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Piko

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Jutrosińska

  ul. Kasztelańska

  ul. Klonowa

  ul. Kobylińska

  rondo Kombatantów Ziemi Krobskiej

  ul. Kwiatowa

  ul. Latowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Miejsko-Górecka

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Nowa

  ul. Odrodzenia

  ul. Ogrodowa

  ul. Ogród Ludowy

  Park Jana Pawła II

  ul. Parkowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poniecka

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Południowa

  Rynek

  ul. Spokojna

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Różewicza

  ul. Targowa

  ul. Wały

  ul. Wiosenna

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Zachodnia

  ul. Zajazdowa

  ul. prof. Józefa Zwierzyckiego

  ul. Łąkowa

  ul. św. Ducha

  ul. św. Idziego