Łasin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Łasin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łasin to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu grudziądzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łasin.
 • 3 151 Liczba mieszkańców
 • 4,8 km² Powierzchnia
 • 657,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 91,5 m n.p.m Wysokość
 • 1298 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 56 Numer kierunkowy
 • CGR Tablice rejestracyjne
 • Rafał Kobylski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.087153.5194 Współrzędne GPS
 • 0406034 TERYT (TERC)
 • 0983557 SIMC
Herb miasta Łasin
Łasin herb
Flaga miasta Łasin
Łasin flaga

Łasin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
86-320Poczta Łasin, ul. Radzyńska 19

Łasin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łasinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Grudziądzu (podlega pod: ZUS Oddział w Toruniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wybickiego 39
86-300 Grudziądz
Urząd Miasta i Gminy Łasin
(56) 466-50-43
(56) 466-50-46
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin

Łasin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Łasin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 151, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łasina zawarli w 2021 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Łasina jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Łasin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,68 na 1000 mieszkańców Łasina. W 2021 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 45,2% dziewczynek i 54,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 401 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 46,8% zgonów w Łasinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,2% zgonów w Łasinie były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łasina przypada 16.54 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łasina -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  57,8% mieszkańców Łasina jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łasina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 151 Liczba mieszkańców
 • 1 642 Kobiety
 • 1 509 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łasinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łasinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łasinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łasina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łasin
  41,9 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łasin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łasina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łasin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łasin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łasin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Łasin
  30,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Łasin
  57,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,7%
  Kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,3%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Łasin
  0,1%
  Kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łasinie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Łasin
  4,1
  Kujawsko-pomorskie
  4,2
  Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Łasin
  1,2
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łasinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,7
  Kujawsko-pomorskie
  -5,6
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łasinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łasinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łasinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łasinie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,2%
  54,8%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,1
  Cała Polska
  8,7
 • 31,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  35,1
  Polska
  37,5
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 48 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 48
 • 19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 19
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 401 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 314 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 401 g
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 385 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 88 Waga 3500g - 3999g
 • 88
 • 128 Waga 3000g - 3499g
 • 128
 • 31 Waga 2500g - 2999g
 • 31
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,13
  Kujawsko-pomorskie
  1,25
  Polska
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łasin
  0,55
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,60
  Polska
  0,64
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,59
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Łasinie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,5 Zgony na 1000 ludności
 • Łasin
  16,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 169,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  169,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  169,2
  Kraj
  156,7
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  5,6
  Cała Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,8
  Cały kraj
  3,6
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,9
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grudziądzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  37,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 16,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  19,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,1%
  Kujawsko-pomorskie
  6,0%
  Kraj
  5,4%
 • 79 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,6
  Cały kraj
  13,3
 • 81,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  81,0
  Cała Polska
  74,4
 • 211,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  211,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  288,2
  Cała Polska
  268,1
 • 261,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  261,4
  Kraj
  246,5
 • 610,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 575,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 645,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łasin
  610,6
  Województwo
  521,8
  Kraj
  475,8
 • 138,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 210,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  138,0
  Województwo
  101,3
  Cały kraj
  70,6
 • 30,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łasin
  30,6
  Województwo
  34,1
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,1
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Kujawsko-pomorskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łasinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łasin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łasin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łasinie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łasinie to 1 227 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łasinie to 4,50 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Łasinie to 96,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 100,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,72% mieszkań posiada łazienkę, 80,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,96% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grudziądzkiego.

  Powiat grudziądzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 227 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 388,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  388,20
  woj. kujawsko-pomorskie
  372,60
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  67,20 m2
  Kujawsko-pomorskie
  70,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,10 m2
  Kujawsko-pomorskie
  26,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łasin
  3,70
  Kujawsko-pomorskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Łasin
  2,58
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,68
  Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Kujawsko-pomorskie
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,63
  Kujawsko-pomorskie
  4,78
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 9 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,50
  Województwo
  4,14
  Kraj
  3,90
 • 2,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Łasin
  2,86
  Kujawsko-pomorskie
  19,81
  Kraj
  24,07
 • 192 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 96,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Łasin
  96,0 m2
  Województwo
  95,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,06 m2
  Województwo
  0,46 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Łasin
  100,00%
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,20%
  Cały kraj
  96,97%
 • 98,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Łasin
  98,94%
  Kujawsko-pomorskie
  95,39%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,72%
  woj. kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Kraj
  91,78%
 • 80,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Łasin
  80,60%
  Kujawsko-pomorskie
  82,78%
  Cały kraj
  83,08%
 • 86,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  86,96%
  Województwo
  48,94%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Łasin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łasinie na 1000 mieszkańców pracuje 221osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łasinie wynosiło w 2021 roku 12,9% (15,8% wśród kobiet i 10,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łasinie wynosiło 5 009,38 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łasina 228 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 290 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 62.

  42,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Łasina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,7% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 221 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  221,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  231,0
  Cały kraj
  257,0
 • 12,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,8% Kobiety
 • 10,5% Mężczyźni
 • Miasto
  12,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  7,7%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łasinie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łasinie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łasinie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 009 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łasin
  5 009 PLN
  woj. kujawsko-pomorskie
  5 287 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łasinie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 228 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 290 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 62 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łasinie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 695 Pracujący ogółem
 • 348 Kobiety
 • 347 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łasinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łasin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  72,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  68,0
  Cała Polska
  69,0
 • 40,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,1
  Województwo
  37,8
  Cały kraj
  38,2
 • 122,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  122,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  124,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łasin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łasinie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 345 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 233 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (55) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łasinie najwięcej (20) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (326) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,6% (64) podmiotów, a 80,0% (276) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łasinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (39.9%) oraz Budownictwo (17.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 345 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64 Przemysł i budownictwo
 • 276 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Łasinie w 2021 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Łasinie w 2021 roku
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 326 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 326
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 345 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 345
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 29 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 29
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łasin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łasinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 27 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łasinie wynosi 70,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łasina najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,38 (wykrywalność 39%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,25 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,26 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,39 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łasina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łasin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 27
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 8,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,47
  Województwo
  19,90
  Kraj
  21,51
 • 4,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łasin
  4,25
  woj. kujawsko-pomorskie
  12,00
  Kraj
  12,82
 • 1,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,39
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,94
  Cała Polska
  5,89
 • 2,26 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łasin
  2,26
  Kujawsko-pomorskie
  1,88
  Cała Polska
  1,85
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,15
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,28
  Kraj
  0,35
 • 3,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Łasin
  3,38
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,91
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łasin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  63%
  Województwo
  71%
  Kraj
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łasin
  41%
  Kujawsko-pomorskie
  68%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Kujawsko-pomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Łasin
  100%
  Kujawsko-pomorskie
  91%
  Cała Polska
  89%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  40%
  Kujawsko-pomorskie
  58%
  Polska
  53%

Łasin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Łasina wyniosła w 2021 roku 45,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Łasina - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,1 mln złotych, czyli 4,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łasina wyniosła w 2021 roku 50,5 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.2%). W budżecie Łasina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 601 złotych na mieszkańca (9,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 96,2 złotych na mieszkańca (1,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,5%.
 • Wydatki budżetu w Łasinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łasina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łasin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łasina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,2 mln

  3,1 tys(100%)

  31,2 mln

  3,8 tys(100%)

  35,6 mln

  4,4 tys(100%)

  38,1 mln

  4,7 tys(100%)

  45,0 mln

  5,6 tys(100%)

  49,6 mln

  6,3 tys(100%)

  49,9 mln

  6,4 tys(100%)

  45,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,6 mln

  2,8 tys(38.1%)

  14,2 mln

  4,2 tys(45.6%)

  9,8 mln

  2,9 tys(27.4%)

  10,4 mln

  3,1 tys(27.2%)

  11,0 mln

  3,3 tys(24.4%)

  14,3 mln

  4,5 tys(28.9%)

  11,8 mln

  3,7 tys(23.6%)

  12,9 mln

  4,1 tys(28.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  463(6.2%)

  2,9 mln

  868(9.4%)

  1,9 mln

  564(5.3%)

  3,4 mln

  1,0 tys(9%)

  4,1 mln

  1,3 tys(9.2%)

  2,9 mln

  916(5.9%)

  3,6 mln

  1,1 tys(7.3%)

  4,6 mln

  1,5 tys(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  859(11.5%)

  2,8 mln

  835(9.1%)

  3,2 mln

  949(8.9%)

  3,3 mln

  983(8.6%)

  3,5 mln

  1,1 tys(7.7%)

  3,9 mln

  1,2 tys(7.9%)

  3,6 mln

  1,1 tys(7.2%)

  3,8 mln

  1,2 tys(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  1,9 tys(25%)

  5,7 mln

  1,7 tys(18.2%)

  11,4 mln

  3,4 tys(32.1%)

  2,9 mln

  865(7.5%)

  3,0 mln

  896(6.6%)

  2,9 mln

  919(5.9%)

  6,7 mln

  2,1 tys(13.4%)

  3,4 mln

  1,1 tys(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  748,8 tys

  222(3%)

  1,5 mln

  433(4.7%)

  4,0 mln

  1,2 tys(11.4%)

  4,0 mln

  1,2 tys(10.5%)

  7,4 mln

  2,2 tys(16.4%)

  4,2 mln

  1,3 tys(8.5%)

  5,0 mln

  1,6 tys(10.1%)

  2,1 mln

  675(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  952,8 tys

  283(3.8%)

  893,0 tys

  264(2.9%)

  1,4 mln

  411(3.9%)

  1,0 mln

  314(2.7%)

  1,0 mln

  314(2.3%)

  2,9 mln

  920(5.9%)

  1,2 mln

  390(2.5%)

  1,2 mln

  382(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  639,6 tys

  190(2.5%)

  675,8 tys

  200(2.2%)

  773,5 tys

  231(2.2%)

  941,1 tys

  283(2.5%)

  989,2 tys

  300(2.2%)

  914,3 tys

  286(1.8%)

  2,1 mln

  649(4.1%)

  1,1 mln

  357(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  581,3 tys

  172(2.3%)

  414,7 tys

  122(1.3%)

  448,7 tys

  134(1.3%)

  214,8 tys

  64,7(0.6%)

  66,9 tys

  20,3(0.1%)

  823,7 tys

  258(1.7%)

  1,0 mln

  317(2%)

  989,2 tys

  314(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  390,2 tys

  116(1.5%)

  484,7 tys

  143(1.6%)

  1,3 mln

  401(3.8%)

  636,0 tys

  192(1.7%)

  587,1 tys

  178(1.3%)

  891,4 tys

  279(1.8%)

  499,3 tys

  158(1%)

  722,0 tys

  229(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  585,7 tys

  174(2.3%)

  597,7 tys

  176(1.9%)

  588,4 tys

  176(1.7%)

  566,6 tys

  171(1.5%)

  510,3 tys

  155(1.1%)

  484,8 tys

  152(1%)

  373,0 tys

  118(0.7%)

  414,8 tys

  132(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  255,6 tys

  75,8(1%)

  284,3 tys

  83,9(0.9%)

  394,0 tys

  118(1.1%)

  310,7 tys

  93,6(0.8%)

  1,4 mln

  412(3%)

  3,1 mln

  960(6.2%)

  315,3 tys

  99,7(0.6%)

  319,2 tys

  101(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  145,2 tys

  43,1(0.6%)

  109,3 tys

  32,3(0.4%)

  75,1 tys

  22,4(0.2%)

  56,9 tys

  17,1(0.1%)

  37,4 tys

  11,3(0.1%)

  233,7 tys

  73,1(0.5%)

  307,5 tys

  97,3(0.6%)

  194,3 tys

  61,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  133,9 tys

  39,7(0.5%)

  412,2 tys

  122(1.3%)

  107,2 tys

  32,0(0.3%)

  118,3 tys

  35,6(0.3%)

  322,4 tys

  97,7(0.7%)

  332,2 tys

  104(0.7%)

  81,3 tys

  25,7(0.2%)

  184,4 tys

  58,5(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,0 tys

  44,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  35,4 tys

  10,5(0.1%)

  45,1 tys

  13,3(0.1%)

  166,5 tys

  49,7(0.5%)

  61,3 tys

  18,5(0.2%)

  16,7 tys

  5,1(0%)

  42,4 tys

  13,3(0.1%)

  66,5 tys

  21,0(0.1%)

  111,1 tys

  35,3(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  248,4 tys

  73,7(1%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  9,4(0.1%)

  11,0 tys

  3,5(0%)

  29,2 tys

  9,3(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  23,1 tys

  6,9(0.1%)

  42,4 tys

  12,5(0.1%)

  6,4 tys

  1,9(0%)

  43,7 tys

  13,2(0.1%)

  37,6 tys

  11,4(0.1%)

  31,6 tys

  9,9(0.1%)

  30,2 tys

  9,6(0.1%)

  22,3 tys

  7,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,6 tys

  27,2(0.4%)

  85,1 tys

  25,1(0.3%)

  10,2 tys

  3,0(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  93,0 tys

  28,2(0.2%)

  88,8 tys

  27,8(0.2%)

  85,3 tys

  27,0(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  23,4 tys

  7,1(0.1%)

  959,9 tys

  291(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łasinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łasina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łasin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łasina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,2 mln

  3,3 tys(100%)

  31,5 mln

  3,8 tys(100%)

  36,0 mln

  4,4 tys(100%)

  36,8 mln

  4,6 tys(100%)

  39,5 mln

  5,0 tys(100%)

  45,6 mln

  5,8 tys(100%)

  49,4 mln

  6,3 tys(100%)

  50,5 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,5 mln

  2,8 tys(35%)

  10,2 mln

  3,0 tys(32.5%)

  10,2 mln

  3,0 tys(28.3%)

  10,8 mln

  3,3 tys(29.5%)

  11,2 mln

  3,4 tys(28.5%)

  12,5 mln

  3,9 tys(27.5%)

  14,0 mln

  4,4 tys(28.3%)

  15,5 mln

  4,9 tys(30.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,9 mln

  2,9 tys(36.4%)

  9,5 mln

  2,8 tys(30.3%)

  9,7 mln

  2,9 tys(26.9%)

  9,5 mln

  2,9 tys(25.8%)

  10,0 mln

  3,0 tys(25.2%)

  11,3 mln

  3,5 tys(24.9%)

  11,6 mln

  3,7 tys(23.4%)

  13,0 mln

  4,1 tys(25.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  46,8 tys

  13,9(0.2%)

  2,1 mln

  621(6.7%)

  1,1 mln

  317(2.9%)

  1,3 mln

  386(3.5%)

  2,5 mln

  768(6.4%)

  1,3 mln

  409(2.9%)

  1,8 mln

  578(3.7%)

  2,1 mln

  679(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  1,4 tys(17.7%)

  4,2 mln

  1,2 tys(13.4%)

  9,8 mln

  2,9 tys(27.2%)

  1,5 mln

  450(4.1%)

  1,5 mln

  451(3.8%)

  1,6 mln

  491(3.4%)

  2,5 mln

  777(5%)

  1,8 mln

  561(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  375,3 tys

  111(1.4%)

  535,5 tys

  158(1.7%)

  345,9 tys

  103(1%)

  496,6 tys

  150(1.4%)

  349,7 tys

  106(0.9%)

  981,3 tys

  307(2.2%)

  1,9 mln

  594(3.8%)

  1,6 mln

  509(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  881,2 tys

  261(3.2%)

  780,3 tys

  230(2.5%)

  868,9 tys

  260(2.4%)

  855,2 tys

  258(2.3%)

  865,1 tys

  262(2.2%)

  1,0 mln

  320(2.2%)

  1,1 mln

  334(2.1%)

  1,1 mln

  344(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  772,4 tys

  229(2.8%)

  3,2 mln

  944(10.2%)

  1,1 mln

  327(3%)

  770,2 tys

  232(2.1%)

  732,9 tys

  222(1.9%)

  1,7 mln

  533(3.7%)

  1,3 mln

  425(2.7%)

  1,1 mln

  341(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  40,0 tys

  11,9(0.1%)

  367,1 tys

  108(1.2%)

  1,2 mln

  365(3.4%)

  1,3 mln

  377(3.4%)

  1,1 mln

  329(2.8%)

  2,0 mln

  613(4.3%)

  2,1 mln

  663(4.2%)

  742,3 tys

  236(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  11,1 tys

  3,3(0%)

  13,0 tys

  3,8(0%)

  17,4 tys

  5,2(0%)

  19,3 tys

  5,8(0.1%)

  13,8 tys

  4,2(0%)

  26,4 tys

  8,2(0.1%)

  132,3 tys

  41,9(0.3%)

  677,8 tys

  215(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  239,4 tys

  71,0(0.9%)

  91,9 tys

  27,1(0.3%)

  1,4 mln

  428(4%)

  138,9 tys

  41,8(0.4%)

  294,5 tys

  89,3(0.7%)

  1,1 mln

  352(2.5%)

  130,9 tys

  41,4(0.3%)

  176,7 tys

  56,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  266,9 tys

  79,2(1%)

  272,7 tys

  80,5(0.9%)

  262,8 tys

  78,5(0.7%)

  243,0 tys

  73,2(0.7%)

  220,7 tys

  66,9(0.6%)

  224,8 tys

  70,3(0.5%)

  171,4 tys

  54,2(0.3%)

  159,9 tys

  50,7(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  206,7 tys

  61,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,9(0%)

  99,8 tys

  31,7(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,0 tys

  3,0(0%)

  10,4 tys

  3,1(0%)

  10,0 tys

  3,0(0%)

  10,4 tys

  3,1(0%)

  10,0 tys

  3,0(0%)

  10,0 tys

  3,1(0%)

  16,8 tys

  5,3(0%)

  55,3 tys

  17,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  19,1 tys

  5,7(0.1%)

  23,2 tys

  6,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  31,6 tys

  9,5(0.1%)

  26,2 tys

  7,9(0.1%)

  20,8 tys

  6,5(0%)

  19,2 tys

  6,1(0%)

  12,5 tys

  4,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  22,2 tys

  6,5(0.1%)

  2,6 tys

  0,8(0%)

  15,2 tys

  4,6(0%)

  44,2 tys

  13,4(0.1%)

  16,9 tys

  5,3(0%)

  3,9 tys

  1,2(0%)

  10,0 tys

  3,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,4 tys

  1,0(0%)

  3,6 tys

  1,1(0%)

  3,9 tys

  1,2(0%)

  3,7 tys

  1,1(0%)

  3,7 tys

  1,1(0%)

  3,3 tys

  1,0(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  56,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  711,8 tys

  216(1.8%)

  300,0 tys

  93,8(0.7%)

  4,5 tys

  1,4(0%)

  3,4 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  33,4 tys

  10,1(0.1%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,6 tys

  27,2(0.3%)

  85,1 tys

  25,1(0.3%)

  10,2 tys

  3,0(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  93,0 tys

  28,2(0.2%)

  88,8 tys

  27,8(0.2%)

  85,3 tys

  27,0(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  325,1 tys

  102(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łasin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 718 mieszkańców Łasina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 362 kobiet oraz 356 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 8,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 14,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,4% mieszkańców Łasina, gimnazjalnym 7,1%, natomiast 28,1% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy Łasina mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łasinie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,6%) oraz zasadnicze zawodowe (22,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,3%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  W roku 2021 w Łasinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 224 dzieci (100 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łasinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 143 dzieci (65 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  20,1% mieszkańców Łasina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 23,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 531 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 443 uczniów (224 kobiety oraz 219 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łasinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 375 uczniów (187 kobiet oraz 188 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,9% ludności (32,6% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów.

  W Łasinie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 126 uczniów (59 kobiet oraz 67 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łasinie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 114 uczniów (82 kobiety oraz 32 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 39 absolwentów.

  W Łasinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 105 uczniów (40 kobiet oraz 65 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (19,1% wśród dziewczyn i 15,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,0 uczniów. 26,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Łasina w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 22,5% mężczyzn).

 • 8,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  8,5%
  Województwo
  14,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 10,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 6,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 24,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  24,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Polska
  33,3%
 • 27,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 21,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,5%
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Kraj
  2,7%
 • 2,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  14,0%
  Województwo
  17,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,4%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Kraj
  22,9%
 • 22,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  7,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Kraj
  5,2%
 • 6,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  28,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 31,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1531 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 531,0
  Województwo
  836,0
  Polska
  896,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Łasin
  0,56
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łasin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 224 Dzieci
 • 100 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 124 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,6%
  55,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 48 3 lata
 • 48
 • 53 4 lata
 • 53
 • 49 5 lata
 • 49
 • 71 6 lat
 • 71
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 21 3 lata
 • 21
 • 25 4 lata
 • 25
 • 21 5 lata
 • 21
 • 31 6 lat
 • 31
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 28 4 lata
 • 28
 • 28 5 lata
 • 28
 • 40 6 lat
 • 40
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łasinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łasinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  56 466-42-77
  ul. Al. Młodości 1
  86-320 Łasin
  71759
 • Szkoły podstawowe w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łasin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 443 Uczniowie
 • 224 Kobiety
  (uczniowie)
 • 219 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Łasin
  21,1
  Województwo
  16,7
  Kraj
  16,7
 •  
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łasinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łasinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Bojowników o Wolność i Demokrację)
  Publiczna
  56 466-42-91
  56 466-42-91
  ul. Skłodowskiej 14
  86-320 Łasin
  14332-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łasin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,9%
  58,1%
 • 22 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  26,6
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łasin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Łasin
  26,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,2
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łasinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łasinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  56 466-42-42
  56 466-42-42
  ul. Odrodzenia Polski 3
  86-320 Łasin
  491-
  Technikum
  Publiczne
  ul. ODRODZENIA POLSKI 3
  86-320 Łasin
  463-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. ODRODZENIA POLSKI 3
  86-320 Łasin
  461-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. ODRODZENIA POLSKI 3
  86-320 Łasin
  359-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  ul. ODRODZENIA POLSKI 3
  86-320 Łasin
  128-
  Technikum Uzupełniające
  Publiczne
  ul. ODRODZENIA POLSKI 3
  86-320 Łasin
  123-
 • Edukacyjne grupy wieku w Łasinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łasin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łasin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łasin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łasin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Łasinie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łasinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łasinie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Łasinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łasinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 169 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 35 (uczestnicy: 3 015)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 228)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 260)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 319)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 215)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 220)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 265)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 328)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 710)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 20)
  • inne: 2 (uczestnicy: 450)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 13)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 13)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 37)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Łasinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 102 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 883 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łasinie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 102 członków. Zarejestrowano 102 ćwiczących (mężczyźni: 100, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 71, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łasinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łasinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łasina znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łasinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z końca XIII w. (ul. Kościelna 7)dnia 1930-01-28, wykaz dokumentów: A-103 z 1930-01-28; A/380 z 2008-03-26
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1985-04-10, wykaz dokumentów: 474 z 1985-04-10; A/237 z 2004-11-22
  • Spichlerz z przełomu XIX/XX w. (ul. Studzienna 1)dnia 1996-05-30, wykaz dokumentów: A/676 z 1996-05-30; A/85 z 2011-08-11
  • Ratusz z 1898 - 1900 (ul. Radzyńska 2)dnia 1996-05-30, wykaz dokumentów: A/677 z 1996-05-30; A/84 z 2004-08-04

Łasin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 23 wypadków drogowych w Łasinie odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 731,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 159,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Łasinie znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grudziądzkiego.

  Powiat grudziądzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łasinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 22 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łasinie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 731,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Łasin
  731,6
  Województwo
  628,9
  Cały kraj
  1 035,8
 • 159,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  159,0
  Województwo
  105,6
  Kraj
  98,5
 • 699,75 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  699,7
  Kujawsko-pomorskie
  696,9
  Polska
  1 251,4
 • 21,74 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Łasin
  21,7
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  9,5
 • 95,65 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Łasin
  95,7
  Kujawsko-pomorskie
  110,8
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łasinie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 402,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  402,8 km
  Kujawsko-pomorskie
  768,9 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 7,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Łasin
  7,1 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,8 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łasin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DW 538droga wojewódzka nr 538(Fijewo - Zakrzewo - Mełno - Gruta - Jasiewo - Słupski Młyn - Łasin - Ludwichowo - Plesewo - Goczałki - Tymawa Wielka - Podlasek - Biskupiec - Fitowo - Bielice - Wawrowice - Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie - Pacółtowo - Tylice - Kuligi - Linowiec - Grodziczno - Katlewo - Hartowiec - Dębień - Rybno - Tuczki - Żabiny - Gralewo - Myślęta - Uzdowo - Wierzbowo - Rozdroże)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łasin nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 208Linia kolejowa nr 208: Działdowo - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Działdowo - Pierławki - Prioma - Płośnica - Lidzbark - Lidzbark Miasto - Klonowo koło Lidzbarka - Gutowo Pomorskie - Radoszki - Tama Brodzka - Brodnica - Najmowo - Konojady - Jabłonowo Pomorskie - Bursztynowo - Linowo - Boguszewo - Mełno - Nicwałd - Grudziądz - Dragacz - Górna Grupa - Grupa - Dubielno - Jeżewo - Laskowice Pomorskie - Leosia - Drzycim - Jastrzębie Pomorskie - Lniano - Wierzchucin - Wierzchucin Stary - Cekcyn - Tuchola - Żalno - Piastoszyn - Silno - Racławki - Chojnice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łasinie istnieje 52 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 700-lecia

  ul. Bratkowa

  ul. Cicha

  ul. Curie-Skłodowskiej

  ul. Dworcowa

  ul. Farna

  ul. Grudziądzka

  ul. Jaśminowa

  ul. Kamionka

  ul. Konarskiego

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Liliowa

  ul. Lipowa

  al. Młodości

  ul. Młyńska

  ul. Odrodzenia Polski

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Olimpijska

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Podgórna

  ul. Podmurna

  ul. Polna

  ul. Radzyńska

  ul. Rynek

  ul. Rzeźnicka

  ul. Różana

  ul. Solna

  ul. Spichrzowa

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielców

  ul. Stara

  ul. Studzienna

  ul. Szkolna

  ul. Słonecznikowa

  ul. Tulipanowa

  ul. Tysiąclecia

  ul. Warszawska

  ul. Wałowa

  ul. Wiejska

  ul. Wodna

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. ks. kard. Wyszyńskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Żelazna

  ul. Żeromskiego