Powiat prudnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat prudnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 54 457 Liczba mieszkańców
 • 572 km2 Powierzchnia
 • 98 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,8% Stopa urbanizacji
 • Radosław Roszkowski Starosta
 • ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik Adres starostwa powiatowego
 • OPR Tablice rejestracyjne
Powiat prudnicki na mapie
Identyfikatory
 • 1610 TERYT (TERC)
Herb powiatu prudnickiego
powiat prudnicki herb
Flaga powiatu prudnickiego
powiat prudnicki flaga

powiat prudnicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
77 438 05 35
77 438 05 45
Legionów 12a
48-200 Prudnik
Komenda Powiatowa Policji w Prudniku
77-43-41-803
77-43-41-845
Skowrońskiego 39
48-200 Prudnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku
77-43-69-399
77-43-69-399
Kościuszki 76
48-200 Prudnik
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku
77-43-62-074
77-43-62-074
Klasztorna 4
48-200 Prudnik
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku
77-43-62-242
77-43-62-242
Nyska 28
48-200 Prudnik
Starostwo Powiatowe w Prudniku
(77) 438-17-00
(77) 438-17-01
ul. T. Kościuszki
48-200 Prudnik

Powiat prudnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat prudnicki ma 54 457 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 11,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu prudnickiego w 2050 roku wynosi 39 505, z czego 20 284 to kobiety, a 19 221 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu prudnickiego zawarli w 2020 roku 178 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu prudnickiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat prudnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -379. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,88 na 1000 mieszkańców powiatu prudnickiego. W 2020 roku urodziło się 422 dzieci, w tym 45,3% dziewczynek i 54,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 50,5% zgonów w powiecie prudnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w powiecie prudnickim były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu prudnickiego przypada 14.54 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 484 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 586 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu prudnickiego -102. W tym samym roku 35 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 75 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -40.

  60,6% mieszkańców powiatu prudnickiego jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 54 457 Liczba mieszkańców
 • 28 282 Kobiety
 • 26 175 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu prudnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 505 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 284 Kobiety
 • 19 221 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie prudnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie prudnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie prudnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. prudnicki
  43,2 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat prudnicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,8%
  woj. opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat prudnicki
  55,0%
  Województwo
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. prudnicki
  10,2%
  Opolskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. prudnicki
  4,6%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  Opolskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie prudnickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat prudnicki
  0,9
  Opolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,3
 • 178 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie prudnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -379 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -192 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -187 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. prudnicki
  -6,9
  woj. opolskie
  -4,9
  Kraj
  -3,2
 • -8,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie prudnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie prudnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie prudnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie prudnickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 422 Urodzenia żywe
 • 191 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 231 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,3%
  54,7%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Województwo
  8,1
  Kraj
  9,3
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. prudnicki
  33,5
  Opolskie
  35,4
  Cała Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 330 g Średnia waga noworodków
 • 3 252 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 330 g
  Województwo
  3 367 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 168 Waga 3000g - 3499g
 • 168
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat prudnicki
  1,14
  woj. opolskie
  1,23
  Kraj
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. prudnicki
  0,52
  woj. opolskie
  0,59
  Polska
  0,67
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. prudnicki
  0,53
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie prudnickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 801 Zgony
 • 383 Kobiety
  (Zgony)
 • 418 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  14,5
  woj. opolskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 189,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. prudnicki
  189,8
  Opolskie
  159,9
  Kraj
  134,3
 • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat prudnicki
  7,1
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  woj. opolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie prudnickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  50,5%
  Województwo
  44,6%
  Cały kraj
  39,4%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat prudnicki
  22,6%
  woj. opolskie
  26,4%
  Kraj
  26,5%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,9%
  Opolskie
  5,9%
  Polska
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Kraj
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,2
  Cały kraj
  70,4
 • 272,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  272,9
  woj. opolskie
  286,9
  Cały kraj
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  260,1
  Polska
  261,3
 • 610,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 661,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 556,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  610,9
  Województwo
  485,0
  Cała Polska
  421,0
 • 80,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. prudnicki
  80,0
  Opolskie
  72,1
  Kraj
  69,5
 • 48,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat prudnicki
  48,7
  Opolskie
  28,1
  Cała Polska
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat prudnicki
  0,0
  Województwo
  6,5
  Cały kraj
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  woj. opolskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie prudnickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 31 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat prudnicki
  31,0
  Opolskie
  22,0
  Polska
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  13,0
  woj. opolskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 1 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 484 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 258 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 226 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 586 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 332 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 254 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 75 Wymeldowania za granicę
 • 40 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -142 Saldo migracji
 • -99 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -102 Saldo migracji wewnętrznych
 • -74 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Saldo migracji zagranicznych
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie prudnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat prudnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie prudnickim oddano do użytku 64 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie prudnickim to 20 380 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 372 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,8% na sprzedaż lub wynajem, 1,6% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie prudnickim to 5,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie prudnickim to 159,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,44% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,34% mieszkań posiada łazienkę, 72,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 47,94% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie prudnickim 160 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 058 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 1 914 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 058 zł
 • Powiat
  2 058 zł
  Opolskie
  3 922 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 2 058 zł Ogółem
 • 2 058 zł
 • 2 068 zł do 40 m2
 • 2 068 zł
 • 2 242 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 242 zł
 • 1 769 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 769 zł
 • 1 654 zł od 80,1 m2
 • 1 654 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 1 914 zł
 • Tutaj
  1 914 zł
  Województwo
  3 828 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 1 914 zł Ogółem
 • 1 914 zł
 • 2 119 zł do 40 m2
 • 2 119 zł
 • 2 215 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 215 zł
 • 1 717 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 717 zł
 • 1 605 zł od 80,1 m2
 • 1 605 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 160
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m269
  • od 60,1 do 80 m241
  • od 80,1 m221
 • 29 do 40 m2
 • 69 od 40,1 do 60 m2
 • 41 od 60,1 do 80 m2
 • 21 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie prudnickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 033 zł
 • pow. prudnicki
  2 033 zł
  Województwo
  3 105 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 033 zł Ogółem
 • 2 033 zł
 • 2 037 zł do 40 m2
 • 2 037 zł
 • 2 236 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 236 zł
 • 1 769 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 769 zł
 • 1 654 zł od 80,1 m2
 • 1 654 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 1 901 zł
 • Powiat
  1 901 zł
  Województwo
  3 282 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 1 901 zł Ogółem
 • 1 901 zł
 • 2 064 zł do 40 m2
 • 2 064 zł
 • 2 201 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 201 zł
 • 1 717 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 717 zł
 • 1 605 zł od 80,1 m2
 • 1 605 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 158
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m228
  • od 40,1 do 60 m268
  • od 60,1 do 80 m241
  • od 80,1 m221
 • 28 do 40 m2
 • 68 od 40,1 do 60 m2
 • 41 od 60,1 do 80 m2
 • 21 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 20 380 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 372,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  372,10
  Województwo
  370,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. prudnicki
  87,00 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 32,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  32,40 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,25
  Województwo
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat prudnicki
  2,69
  woj. opolskie
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,63
  woj. opolskie
  0,64
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 64 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,17
  Województwo
  2,68
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 345 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,39
  woj. opolskie
  4,59
  Kraj
  3,77
 • 6,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat prudnicki
  6,30
  Opolskie
  12,30
  Kraj
  21,77
 • 10 213 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 159,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat prudnicki
  159,6 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,19 m2
  Opolskie
  0,31 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat prudnicki
  97,44%
  Opolskie
  98,31%
  Kraj
  96,97%
 • 94,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. prudnicki
  94,67%
  Województwo
  97,06%
  Cała Polska
  94,01%
 • 90,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,34%
  Województwo
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 72,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  72,91%
  Opolskie
  82,73%
  Polska
  83,08%
 • 47,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  47,94%
  Opolskie
  48,46%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat prudnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie prudnickim na 1000 mieszkańców pracuje 153osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie prudnickim wynosiło w 2020 roku 9,9% (11,0% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie prudnickim wynosiło 4 446,16 PLN, co odpowiada 80.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu prudnickiego 6 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 010 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 553.

  34,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu prudnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,6% w przemyśle i budownictwie, a 16,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 153 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. prudnicki
  153,0
  Opolskie
  219,0
  Cała Polska
  252,0
 • 9,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,0% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • powiat prudnicki
  9,9%
  Opolskie
  6,9%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 446 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 446 PLN
  Województwo
  5 079 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie prudnickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 010 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 553 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie prudnickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 376 Pracujący ogółem
 • 4 445 Kobiety
 • 3 931 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat prudnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. prudnicki
  65,1
  woj. opolskie
  64,5
  Kraj
  68,0
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,0
  Opolskie
  38,2
  Cały kraj
  37,5
 • 139,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  139,8
  woj. opolskie
  144,8
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat prudnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie prudnickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 754 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 371 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 266 nowych podmiotów, a 148 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (416) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (240) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (428) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (148) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie prudnickim najwięcej (244) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 585) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (173) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (1 087) podmiotów, a 73,5% (3 494) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie prudnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 754 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 173 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 087 Przemysł i budownictwo
 • 3 494 Pozostała działalność
 • 266 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie prudnickim w 2020 roku
 • 148 Podmioty wyrejestrowane w powiecie prudnickim w 2020 roku
 • 3 371 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 585 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 585
 • 131 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 131
 • 36 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 36
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 752 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 752
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 181 Spółki handlowe ogółem
 • 181
 • 31  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 31
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 144  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 144
 • 30    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 244 Spółki cywilne ogółem
 • 244
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 371 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 938 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 938
 • 642 Budownictwo
 • 642
 • 328 Przetwórstwo przemysłowe
 • 328
 • 273 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 273
 • 174 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 174
 • 172 Transport i gospodarka magazynowa
 • 172
 • 171 Pozostała działalność
 • 171
 • 140 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 140
 • 120 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 120
 • 115 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 115
 • 92 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 92
 • 75 Edukacja
 • 75
 • 71 Informacja i komunikacja
 • 71
 • 33 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 33
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie prudnickim stwierdzono 808 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,67 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie prudnickim wynosi 81,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu prudnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,42 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 5,72 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,54 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,01 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 808 Przestępstwa ogółem
 • 808
 • 574 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 574
 • 111 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 111
 • 85 Przestępstwa drogowe
 • 85
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 12
 • 315 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 315
 • 14,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat prudnicki
  14,67
  Opolskie
  16,02
  Cała Polska
  19,96
 • 10,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. prudnicki
  10,42
  Opolskie
  11,09
  Cała Polska
  12,25
 • 2,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat prudnicki
  2,01
  Opolskie
  2,63
  Kraj
  5,17
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,54
  woj. opolskie
  1,63
  Cała Polska
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. prudnicki
  0,22
  Województwo
  0,32
  Cała Polska
  0,37
 • 5,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. prudnicki
  5,72
  woj. opolskie
  7,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Opolskie
  73%
  Polska
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat prudnicki
  79%
  Województwo
  69%
  Kraj
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. prudnicki
  76%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat prudnicki
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. prudnicki
  100%
  Województwo
  90%
  Kraj
  87%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat prudnicki
  55%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  54%

Powiat prudnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu prudnickiego wyniosła w 2020 roku 75,4 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu prudnickiego - 29.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,2 mln złotych, czyli 25,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu prudnickiego wyniosła w 2020 roku 77,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 31.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (14.3%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.6%). W budżecie powiatu prudnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 173 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,6 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie prudnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,6 mln

  854(100%)

  57,5 mln

  1,0 tys(100%)

  50,9 mln

  903(100%)

  53,3 mln

  952(100%)

  57,4 mln

  1,0 tys(100%)

  63,2 mln

  1,1 tys(100%)

  58,1 mln

  1,1 tys(100%)

  75,4 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,6 mln

  345(40.3%)

  18,5 mln

  327(32.2%)

  18,6 mln

  332(36.6%)

  18,5 mln

  331(34.7%)

  19,0 mln

  340(33%)

  20,8 mln

  375(32.9%)

  19,6 mln

  354(33.7%)

  22,3 mln

  407(29.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  40,0(4.7%)

  11,1 mln

  196(19.3%)

  2,9 mln

  51,0(5.6%)

  3,5 mln

  61,9(6.5%)

  7,5 mln

  135(13.1%)

  8,4 mln

  151(13.3%)

  4,6 mln

  82,4(7.8%)

  15,5 mln

  283(20.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  158(18.4%)

  9,2 mln

  162(15.9%)

  9,2 mln

  164(18.1%)

  10,2 mln

  182(19.1%)

  6,1 mln

  109(10.5%)

  7,2 mln

  130(11.4%)

  8,6 mln

  156(14.8%)

  9,6 mln

  174(12.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  111(12.9%)

  6,8 mln

  120(11.8%)

  6,7 mln

  119(13.1%)

  7,2 mln

  129(13.5%)

  7,7 mln

  138(13.4%)

  8,9 mln

  161(14.1%)

  8,1 mln

  146(13.9%)

  8,6 mln

  156(11.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  67,5(7.9%)

  3,8 mln

  68,0(6.7%)

  3,9 mln

  69,6(7.7%)

  4,3 mln

  77,7(8.1%)

  4,5 mln

  80,3(7.8%)

  4,7 mln

  84,4(7.4%)

  4,9 mln

  88,2(8.4%)

  5,8 mln

  106(7.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  42,7(5%)

  2,5 mln

  44,0(4.3%)

  4,0 mln

  71,8(7.9%)

  3,7 mln

  65,5(6.9%)

  2,3 mln

  41,7(4%)

  2,1 mln

  38,0(3.3%)

  1,7 mln

  31,2(3%)

  2,4 mln

  43,7(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  28,1(3.3%)

  1,9 mln

  32,9(3.2%)

  1,9 mln

  34,0(3.7%)

  2,0 mln

  35,2(3.7%)

  2,1 mln

  38,2(3.7%)

  2,1 mln

  37,8(3.3%)

  2,1 mln

  37,7(3.6%)

  2,4 mln

  43,1(3.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  33,5(3.9%)

  2,0 mln

  35,5(3.5%)

  2,1 mln

  37,4(4.1%)

  2,1 mln

  37,6(3.9%)

  2,0 mln

  35,5(3.4%)

  2,0 mln

  36,9(3.2%)

  1,8 mln

  32,7(3.1%)

  2,2 mln

  40,0(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  708,7 tys

  12,5(1.5%)

  753,8 tys

  13,3(1.3%)

  750,8 tys

  13,4(1.5%)

  741,4 tys

  13,3(1.4%)

  704,8 tys

  12,6(1.2%)

  717,1 tys

  12,9(1.1%)

  781,1 tys

  14,1(1.3%)

  869,9 tys

  15,9(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  580,7 tys

  10,2(1.2%)

  420,0 tys

  7,4(0.7%)

  480,5 tys

  8,6(0.9%)

  316,4 tys

  5,7(0.6%)

  361,4 tys

  6,5(0.6%)

  476,8 tys

  8,6(0.8%)

  454,0 tys

  8,2(0.8%)

  262,7 tys

  4,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,0 tys

  0,5(0.1%)

  105,5 tys

  1,9(0.2%)

  109,2 tys

  1,9(0.2%)

  221,5 tys

  4,0(0.4%)

  121,4 tys

  2,2(0.2%)

  208,2 tys

  3,8(0.3%)

  81,8 tys

  1,5(0.1%)

  211,5 tys

  3,9(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  47,2 tys

  0,8(0.1%)

  132,8 tys

  2,3(0.2%)

  146,5 tys

  2,6(0.3%)

  287,4 tys

  5,1(0.5%)

  253,4 tys

  4,5(0.4%)

  172,3 tys

  3,1(0.3%)

  241,6 tys

  4,4(0.4%)

  140,4 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  2,2(0.2%)

  91,9 tys

  1,6(0.2%)

  122,5 tys

  2,2(0.2%)

  109,2 tys

  2,0(0.2%)

  131,2 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  330,0 tys

  5,8(0.7%)

  70,0 tys

  1,2(0.1%)

  50,8 tys

  0,9(0.1%)

  51,8 tys

  0,9(0.1%)

  42,2 tys

  0,8(0.1%)

  103,0 tys

  1,9(0.2%)

  225,8 tys

  4,1(0.4%)

  91,0 tys

  1,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  49,9 tys

  0,9(0.1%)

  53,2 tys

  1,0(0.1%)

  83,1 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,6 tys

  0,2(0%)

  20,1 tys

  0,4(0%)

  21,0 tys

  0,4(0%)

  90,6 tys

  1,6(0.2%)

  100,1 tys

  1,8(0.2%)

  103,4 tys

  1,9(0.2%)

  80,5 tys

  1,5(0.1%)

  71,3 tys

  1,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  30,3 tys

  0,5(0.1%)

  30,4 tys

  0,5(0.1%)

  29,5 tys

  0,5(0.1%)

  31,4 tys

  0,6(0.1%)

  30,4 tys

  0,5(0.1%)

  40,3 tys

  0,7(0.1%)

  49,5 tys

  0,9(0.1%)

  40,7 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  68,4 tys

  1,2(0.1%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie prudnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,5 mln

  870(100%)

  51,8 mln

  914(100%)

  55,6 mln

  986(100%)

  52,7 mln

  941(100%)

  54,8 mln

  981(100%)

  64,2 mln

  1,2 tys(100%)

  58,9 mln

  1,1 tys(100%)

  77,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,4 mln

  447(51.3%)

  24,4 mln

  431(47.1%)

  24,4 mln

  434(43.8%)

  25,0 mln

  447(47.3%)

  24,3 mln

  436(44.4%)

  24,3 mln

  437(37.8%)

  24,0 mln

  435(40.8%)

  32,7 mln

  598(42.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  645,8 tys

  11,4(1.3%)

  2,9 mln

  50,6(5.5%)

  6,0 mln

  107(10.8%)

  1,7 mln

  30,1(3.2%)

  2,3 mln

  40,7(4.1%)

  7,1 mln

  128(11.1%)

  3,5 mln

  63,4(5.9%)

  11,1 mln

  202(14.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  107(12.3%)

  6,6 mln

  117(12.8%)

  7,2 mln

  129(13%)

  7,8 mln

  140(14.8%)

  8,3 mln

  149(15.2%)

  9,5 mln

  172(14.9%)

  10,2 mln

  185(17.3%)

  9,7 mln

  178(12.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  107(12.3%)

  6,3 mln

  111(12.1%)

  6,3 mln

  112(11.3%)

  7,2 mln

  128(13.6%)

  5,2 mln

  92,6(9.4%)

  6,7 mln

  122(10.5%)

  7,4 mln

  133(12.5%)

  8,6 mln

  156(11.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  66,7(7.6%)

  3,8 mln

  67,2(7.3%)

  3,8 mln

  68,3(6.9%)

  4,3 mln

  77,0(8.2%)

  4,4 mln

  79,4(8.1%)

  4,5 mln

  81,7(7.1%)

  4,8 mln

  86,1(8.1%)

  5,7 mln

  103(7.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  33,3(3.8%)

  2,0 mln

  36,1(3.9%)

  2,0 mln

  35,7(3.6%)

  2,1 mln

  37,0(3.9%)

  2,1 mln

  37,7(3.8%)

  2,0 mln

  35,6(3.1%)

  1,6 mln

  29,9(2.8%)

  1,6 mln

  28,5(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  41,5(4.8%)

  2,4 mln

  43,0(4.7%)

  2,0 mln

  36,0(3.6%)

  1,6 mln

  29,4(3.1%)

  1,3 mln

  23,4(2.4%)

  1,1 mln

  19,4(1.7%)

  1,1 mln

  19,9(1.9%)

  1,2 mln

  21,8(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  716,3 tys

  12,6(1.4%)

  737,8 tys

  13,0(1.4%)

  940,7 tys

  16,7(1.7%)

  921,8 tys

  16,5(1.7%)

  869,5 tys

  15,6(1.6%)

  795,4 tys

  14,3(1.2%)

  891,3 tys

  16,1(1.5%)

  1,0 mln

  19,1(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  569,3 tys

  10,0(1.1%)

  650,3 tys

  11,5(1.3%)

  602,6 tys

  10,7(1.1%)

  650,9 tys

  11,6(1.2%)

  702,7 tys

  12,6(1.3%)

  678,0 tys

  12,2(1.1%)

  625,2 tys

  11,3(1.1%)

  890,5 tys

  16,3(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  279,2 tys

  4,9(0.6%)

  264,0 tys

  4,7(0.5%)

  594,6 tys

  10,6(1.1%)

  301,4 tys

  5,4(0.6%)

  279,7 tys

  5,0(0.5%)

  988,2 tys

  17,8(1.5%)

  739,9 tys

  13,4(1.3%)

  883,3 tys

  16,1(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  19,4(2.2%)

  1,4 mln

  23,9(2.6%)

  1,3 mln

  22,6(2.3%)

  691,6 tys

  12,4(1.3%)

  2,2 mln

  40,2(4.1%)

  3,2 mln

  58,1(5%)

  1,2 mln

  21,8(2%)

  609,6 tys

  11,1(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  89,8 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  1,2(0.1%)

  129,3 tys

  2,3(0.2%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  122,1 tys

  2,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  174,9 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  2,2(0.2%)

  91,6 tys

  1,6(0.2%)

  122,5 tys

  2,2(0.2%)

  109,2 tys

  2,0(0.2%)

  131,2 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  153,5 tys

  2,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,7 tys

  1,4(0.1%)

  38,7 tys

  0,7(0.1%)

  253,0 tys

  4,5(0.5%)

  68,2 tys

  1,2(0.1%)

  63,4 tys

  1,1(0.1%)

  117,8 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  89,4 tys

  1,6(0.2%)

  108,0 tys

  1,9(0.2%)

  97,1 tys

  1,7(0.2%)

  90,7 tys

  1,6(0.2%)

  105,3 tys

  1,9(0.2%)

  109,7 tys

  2,0(0.2%)

  65,8 tys

  1,2(0.1%)

  94,3 tys

  1,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  47,5 tys

  0,9(0.1%)

  53,2 tys

  1,0(0.1%)

  80,1 tys

  1,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  26,4 tys

  0,5(0.1%)

  26,5 tys

  0,5(0.1%)

  26,7 tys

  0,5(0%)

  26,4 tys

  0,5(0.1%)

  26,4 tys

  0,5(0%)

  36,2 tys

  0,7(0.1%)

  35,4 tys

  0,6(0.1%)

  36,3 tys

  0,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  150,3 tys

  2,6(0.3%)

  125,1 tys

  2,2(0.2%)

  115,9 tys

  2,1(0.2%)

  111,0 tys

  2,0(0.2%)

  108,8 tys

  2,0(0.2%)

  68,4 tys

  1,2(0.1%)

  56,9 tys

  1,0(0.1%)

  34,2 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  46,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,6 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat prudnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 433 mieszkańców powiatu prudnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 603 kobiet oraz 5 830 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców powiatu prudnickiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu prudnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie prudnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,6%) oraz podstawowe ukończone (18,6%).

  W roku 2018 w powiecie prudnickim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 86 oddziałów uczęszczało 1 688 dzieci (798 dziewczynek oraz 890 chłopców). Dostępnych było 1 918 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie prudnickim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 67 oddziałów uczęszczało 1 398 dzieci (700 dziewczynek oraz 698 chłopców). Dostępnych było 1 547 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu prudnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 865 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 240 oddziałach uczyło się 3 900 uczniów (1 923 kobiety oraz 1 977 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie prudnickim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 190 oddziałach uczyło się 3 323 uczniów (1 617 kobiet oraz 1 706 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,90.

  W powiecie prudnickim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 444 uczniów (267 kobiet oraz 177 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 160 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie prudnickim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 999 uczniów (613 kobiet oraz 386 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 288 absolwentów.

  W powiecie prudnickim znajdują się 4 Technika, w których w 23 oddziałach uczyło się 560 uczniów (277 kobiet oraz 283 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 137 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie prudnickim placówkę miały 4 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 560 uczniów (238 kobiet oraz 322 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 134 absolwentów.

  W powiecie prudnickim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 192 uczniów (62 kobiety oraz 130 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,7 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu prudnickiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,2%
  woj. opolskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,2%
  woj. opolskie
  31,8%
  Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • pow. prudnicki
  2,8%
  Województwo
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,3%
  Opolskie
  11,4%
  Polska
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat prudnicki
  17,1%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  28,3%
  Opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat prudnicki
  5,4%
  Opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. prudnicki
  22,1%
  woj. opolskie
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 865 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  865,0
  Opolskie
  906,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,76
  Opolskie
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 18Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 86 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 918 Miejsca
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat prudnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 688 Dzieci
 • 798 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 890 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 360 3 lata
 • 360
 • 436 4 lata
 • 436
 • 406 5 lata
 • 406
 • 452 6 lat
 • 452
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 171 3 lata
 • 171
 • 209 4 lata
 • 209
 • 198 5 lata
 • 198
 • 207 6 lat
 • 207
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 189 3 lata
 • 189
 • 227 4 lata
 • 227
 • 208 5 lata
 • 208
 • 245 6 lat
 • 245
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 95 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 119,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 118,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat prudnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 226 Oddziały
 • 3 820 Uczniowie
 • 1 899 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 921 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 504 Uczniowie w 1 klasie
 • 255 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 439 Absolwenci 2016
 • 227 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 212 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 80 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,3
  Województwo
  16,2
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,3
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,3
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 5,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,7
 •  
 • 317,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 257,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 107 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 107 niemiecki
 • 36 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 22 angielski
 • 14 niemiecki
 •  
 • 92,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,90
  woj. opolskie
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 91,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,81
  woj. opolskie
  92,48
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat prudnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 405 Uczniowie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie)
 • 159 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,7%
  39,3%
 • 104 Uczniowie w 1 klasie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Absolwenci
 • 86 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 47 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat prudnicki
  24,7
  Województwo
  25,0
  Polska
  26,2
 •  
 • 29,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat prudnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 560 Uczniowie
 • 277 Kobiety
  (uczniowie)
 • 283 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 159 Uczniowie w 1 klasie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Absolwenci
 • 72 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  24,3
  woj. opolskie
  23,9
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 59,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 39,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat prudnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 183 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 124 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,2%
  67,8%
 • 95 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. prudnicki
  24,0
  woj. opolskie
  19,0
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,0
 • 26,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,1
 • 9,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,0
 •  
 •  
 • 2 213 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 127
  • niemiecki997
  • francuski89
 • 1 127 angielski
 • 997 niemiecki
 • 89 francuski
 • 18 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 18 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat prudnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 91,7%
  8,3%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,7
  Województwo
  15,9
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17,7 Szkoły policealne ogółem
 • 17,7
 • 18,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18,0
 • 17,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17,0
 •  
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 36 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 18 niemiecki
 • 18 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat prudnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat prudnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat prudnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie prudnickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie prudnickim znajdowały się 3 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 309)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie prudnickim: 18 (publiczne: 18, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie prudnickim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 849 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 295 (uczestnicy: 14 210)
  • seanse filmowe: 24 (uczestnicy: 1 160)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 660)
  • koncerty: 37 (uczestnicy: 4 037)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 36 (uczestnicy: 2 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 1 515)
  • konkursy: 29 (uczestnicy: 810)
  • pokazy teatralne: 52 (uczestnicy: 730)
  • warsztaty: 37 (uczestnicy: 840)
  • inne: 48 (uczestnicy: 2 318)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 83 (członkowie: 1 350)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 184)
  • taneczne: 24 (członkowie: 286)
  • muzyczne: 17 (członkowie: 223)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 4 (członkowie: 49)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 65)
  • literackie: 1 (członkowie: 11)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 170)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 252)
  • inne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 123)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 73)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • studia telewizyjne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 523)
  • teatralne: 4 (członkowie: 49)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 116)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 150)
  • taneczne: 12 (członkowie: 208)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie prudnickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 207 miejscami na widowni. Odbyły się 184 seanse, na które przyszło 5 036 widzów, w tym 46 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 314 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie prudnickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 329 zwiedzających, co daje 241 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie prudnickim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 216 631 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 260 523 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 72
  • dostępne dla czytelników: 48
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie prudnickim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 208 członków. Zarejestrowano 1 942 ćwiczących (mężczyźni: 1 650, kobiety: 292, chłopcy do lat 18: 984, dziewczęta do lat 18: 242). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (61), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie prudnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat prudnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 24 wypadków drogowych w powiecie prudnickim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 45,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie prudnickim zarejestrowanych było 47 980 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 36 094 samochodów osobowych (659,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 3 764 samochodów ciężarowych (82,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 131 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 727 ciągników siodłowych (13,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 2 070 motocykli (37,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,0 lat.


  W 2020 roku w powiecie prudnickim znajdowało się 38 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 22 Ranni
  (rok 2020)
 • 4 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie prudnickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 43,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. prudnicki
  43,8
  Województwo
  50,0
  Polska
  61,5
 • 9,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat prudnicki
  9,1
  Opolskie
  6,7
  Kraj
  6,5
 • 40,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat prudnicki
  40,2
  Opolskie
  55,1
  Cały kraj
  69,2
 • 10,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. prudnicki
  10,4
  woj. opolskie
  7,5
  Kraj
  7,6
 • 45,85 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. prudnicki
  45,9
  Opolskie
  62,2
  Kraj
  80,2
 • 20,83 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  20,8
  Opolskie
  13,3
  Kraj
  10,6
 • 91,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat prudnicki
  91,7
  Opolskie
  110,2
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 47 980 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie prudnickim w 2020 roku
 • 36 094 Samochody osobowe
 • 3 764 Samochody ciężarowe
 • 36 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 131 Autobusy
 • 345 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 728 Ciągniki samochodowe
 • 727   Ciągniki siodłowe
 • 4 848 Ciągniki rolnicze
 • 2 070 Motocykle
 • 576   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 642 Motorowery
 • 36 094Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Samochody osobowe w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 659,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. prudnicki
  659,1
  Opolskie
  697,1
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 480
  • 1400-1649 kg8 165
  • 1650-1899 kg7 323
  • 1900 kg i więcej10 126
 • 10 480 do 1399 kg
 • 8 165 1400-1649 kg
 • 7 323 1650-1899 kg
 • 10 126 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 145 do 1399 cm3
 • 14 145
 • 19 499 1400-1999 cm3
 • 19 499
 • 2 450 2000 i więcej cm3
 • 2 450
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 257
  • olej napędowy12 190
  • gaz (LPG)3 160
  • pozostałe487
 • 20 257 benzyna
 • 12 190 olej napędowy
 • 3 160 gaz (LPG)
 • 487 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 286 do 1 roku
 • 286
 • 243 2 lata
 • 243
 • 311 3 lata
 • 311
 • 872 4-5 lat
 • 872
 • 1 018 6-7 lat
 • 1 018
 • 1 456 8-9 lat
 • 1 456
 • 1 583 10-11 lat
 • 1 583
 • 5 219 12-15 lat
 • 5 219
 • 7 346 16-20 lat
 • 7 346
 • 6 411 21-25 lat
 • 6 411
 • 3 531 26-30 lat
 • 3 531
 • 7 818 31 lat i więcej
 • 7 818
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie prudnickim
 • pow. prudnicki
  21,2 lat
  Opolskie
  20,5 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 3 764Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 82,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat prudnicki
  82,0
  Opolskie
  94,4
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 052 do 999 kg
 • 2 052
 • 982 1000-1499 kg
 • 982
 • 236 1500-2999 kg
 • 236
 • 43 3000-3499 kg
 • 43
 • 87 3500-4999 kg
 • 87
 • 163 5000-6999 kg
 • 163
 • 109 7000-9999 kg
 • 109
 • 62 10000-14999 kg
 • 62
 • 30 15000 kg i więcej
 • 30
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna782
  • olej napędowy2 466
  • gaz (LPG)99
  • pozostałe417
 • 782 benzyna
 • 2 466 olej napędowy
 • 99 gaz (LPG)
 • 417 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 12 2 lata
 • 12
 • 36 3 lata
 • 36
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 128 6-7 lat
 • 128
 • 168 8-9 lat
 • 168
 • 238 10-11 lat
 • 238
 • 543 12-15 lat
 • 543
 • 634 16-20 lat
 • 634
 • 582 21-25 lat
 • 582
 • 300 26-30 lat
 • 300
 • 1 024 31 lat i więcej
 • 1 024
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie prudnickim
 • Tutaj
  21,7 lat
  woj. opolskie
  20,8 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 131Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Autobusy w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,4
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy79
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe39
 • 13 benzyna
 • 79 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 39 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 7 12-15 lat
 • 7
 • 15 16-20 lat
 • 15
 • 19 21-25 lat
 • 19
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 68 31 lat i więcej
 • 68
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie prudnickim
 • powiat prudnicki
  28,5 lat
  Województwo
  22,4 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 727Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 13,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. prudnicki
  13,3
  woj. opolskie
  10,7
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy676
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe50
 • 1 benzyna
 • 676 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 50 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 98 4-5 lat
 • 98
 • 61 6-7 lat
 • 61
 • 98 8-9 lat
 • 98
 • 66 10-11 lat
 • 66
 • 161 12-15 lat
 • 161
 • 109 16-20 lat
 • 109
 • 59 21-25 lat
 • 59
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 36 31 lat i więcej
 • 36
 • 13,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie prudnickim
 • powiat prudnicki
  13,4 lat
  Województwo
  14,8 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 070Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Motocykle w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  37,8
  woj. opolskie
  38,8
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 14 2 lata
 • 14
 • 17 3 lata
 • 17
 • 81 4-5 lat
 • 81
 • 39 6-7 lat
 • 39
 • 41 8-9 lat
 • 41
 • 79 10-11 lat
 • 79
 • 231 12-15 lat
 • 231
 • 256 16-20 lat
 • 256
 • 294 21-25 lat
 • 294
 • 162 26-30 lat
 • 162
 • 823 31 lat i więcej
 • 823
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie prudnickim
 • Tutaj
  24,0 lat
  Województwo
  23,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 15 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie prudnickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 664,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  664,9 km
  Opolskie
  591,6 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 6,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,9 km
  woj. opolskie
  5,7 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami