Powiat prudnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat prudnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 748 Liczba mieszkańców
 • 572 km2 Powierzchnia
 • 98 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,8% Stopa urbanizacji
 • Radosław Roszkowski Starosta
 • ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik Adres starostwa powiatowego
 • OPR Tablice rejestracyjne
Powiat prudnicki na mapie
Identyfikatory
 • 1610 TERYT (TERC)
Herb powiatu prudnickiego
powiat prudnicki herb
Flaga powiatu prudnickiego
powiat prudnicki flaga

powiat prudnicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
77 438 05 35
77 438 05 45
Legionów 12a
48-200 Prudnik
Komenda Powiatowa Policji w Prudniku
77-43-41-803
77-43-41-845
Skowrońskiego 39
48-200 Prudnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku
77-43-69-399
77-43-69-399
Kościuszki 76
48-200 Prudnik
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku
77-43-62-074
77-43-62-074
Klasztorna 4
48-200 Prudnik
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku
77-43-62-242
77-43-62-242
Nyska 28
48-200 Prudnik
Starostwo Powiatowe w Prudniku
(77) 438-17-00
(77) 438-17-01
ul. T. Kościuszki
48-200 Prudnik

Powiat prudnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat prudnicki ma 55 748 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu prudnickiego w 2050 roku wynosi 39 505, z czego 20 284 to kobiety, a 19 221 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu prudnickiego zawarli w 2017 roku 292 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu prudnickiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat prudnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -205. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,67 na 1000 mieszkańców powiatu prudnickiego. W 2017 roku urodziło się 471 dzieci, w tym 51,4% dziewczynek i 48,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 359 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,5% zgonów w powiecie prudnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie prudnickim były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu prudnickiego przypada 11.38 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 528 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 545 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu prudnickiego -17. W tym samym roku 33 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 32 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,2% mieszkańców powiatu prudnickiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55 748 Liczba mieszkańców
 • 28 954 Kobiety
 • 26 794 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu prudnickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39 505 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 284 Kobiety
 • 19 221 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie prudnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie prudnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie prudnickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. prudnicki
  42,6 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu prudnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,8%
  Opolskie
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. prudnicki
  55,0%
  Województwo
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. prudnicki
  10,2%
  Województwo
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. prudnicki
  4,6%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  Opolskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie prudnickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,2
  Opolskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. prudnicki
  1,3
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 292 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie prudnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -205 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -94 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -111 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,7
  woj. opolskie
  -1,8
  Cała Polska
  -0,0
 • -4,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie prudnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie prudnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie prudnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie prudnickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 471 Urodzenia żywe
 • 242 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 229 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,4%
  48,6%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat prudnicki
  8,4
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  10,5
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. prudnicki
  35,9
  Opolskie
  38,7
  Polska
  44,2
 • 12.25 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.25
 • 45.4 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.4
 • 81.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81.5
 • 60.06 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.06
 • 31.22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.22
 • 5.63 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.63
 • 1.07 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.07
 • 3 359 g Średnia waga noworodków
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 376 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. prudnicki
  3 359 g
  woj. opolskie
  3 359 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 157 Waga 3000g - 3499g
 • 157
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,18
  Opolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,45
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,71
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat prudnicki
  0,70
  Opolskie
  0,83
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie prudnickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 638 Zgony
 • 321 Kobiety
  (Zgony)
 • 317 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,3%
  49,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • pow. prudnicki
  11,4
  woj. opolskie
  10,1
  Kraj
  10,1
 • 135,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  135,5
  Województwo
  115,9
  Kraj
  101,5
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. prudnicki
  4,2
  Opolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,4
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie prudnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. prudnicki
  52,7%
  woj. opolskie
  48,6%
  Kraj
  45,7%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat prudnicki
  24,4%
  Opolskie
  24,3%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat prudnicki
  5,0%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,4
  Kraj
  74,3
 • 296,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat prudnicki
  296,1
  Województwo
  254,2
  Cała Polska
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,3
  Kraj
  261,6
 • 640,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 676,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 600,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  640,0
  Województwo
  509,7
  Polska
  469,0
 • 117,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 173,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  117,0
  Województwo
  98,8
  Cały kraj
  87,7
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat prudnicki
  34,2
  woj. opolskie
  36,1
  Kraj
  31,8
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,2
  Opolskie
  10,5
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat prudnicki
  0,9%
  Opolskie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 528 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 285 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 243 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 545 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 278 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 267 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie prudnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie prudnickim oddano do użytku 48 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie prudnickim to 20 263 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 62,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie prudnickim to 4,85 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie prudnickim to 122,10 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,14% mieszkań posiada łazienkę, 72,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,43% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 263 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 362,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  362,40
  Województwo
  355,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 86,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,40 m2
  Opolskie
  80,70 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  31,30 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. prudnicki
  4,24
  Opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat prudnicki
  2,76
  Opolskie
  2,81
  Cała Polska
  2,69
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat prudnicki
  0,65
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 48 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,86
  woj. opolskie
  2,02
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 47 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 233 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat prudnicki
  4,85
  Opolskie
  4,59
  Polska
  3,91
 • 4,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,18
  woj. opolskie
  9,28
  Kraj
  18,14
 • 5 862 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 122,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  122,1 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,11 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. prudnicki
  97,39%
  Województwo
  98,25%
  Cały kraj
  96,79%
 • 94,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,58%
  Województwo
  96,96%
  Cała Polska
  93,66%
 • 90,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  90,14%
  Województwo
  93,50%
  Cała Polska
  91,31%
 • 72,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. prudnicki
  72,48%
  Województwo
  82,22%
  Cały kraj
  82,12%
 • 48,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  48,43%
  Województwo
  46,51%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat prudnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie prudnickim na 1000 mieszkańców pracuje 154 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie prudnickim wynosiło w 2017 roku 10,1% (11,2% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie prudnickim wynosiło 3 609,33 PLN, co odpowiada 79.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu prudnickiego 6 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 010 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 553.

  34,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu prudnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 154 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  154,0
  Województwo
  215,0
  Kraj
  247,0
 • 10,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,2% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • powiat prudnicki
  10,1%
  woj. opolskie
  7,2%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie prudnickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 609 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 609 PLN
  woj. opolskie
  4 145 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie prudnickim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 010 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 553 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 39,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie prudnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 564 Pracujący ogółem
 • 4 662 Kobiety
 • 3 902 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie prudnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,7
  Województwo
  59,7
  Cała Polska
  63,4
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,6
  woj. opolskie
  34,2
  Kraj
  34,0
 • 132,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat prudnicki
  132,8
  Opolskie
  134,5
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat prudnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie prudnickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 494 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 086 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 240 nowych podmiotów, a 261 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (416) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (240) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (428) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (228) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie prudnickim najwięcej (239) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 313) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (179) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,5% (967) podmiotów, a 74,5% (3 348) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie prudnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 494 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 179 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 967 Przemysł i budownictwo
 • 3 348 Pozostała działalność
 • 240 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie prudnickim w 2017 roku
 • 261 Podmioty wyrejestrowane w powiecie prudnickim w 2017 roku
 • 3 086 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 313 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 313
 • 139 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 139
 • 40 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 40
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 492 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 492
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 193 Spółki handlowe ogółem
 • 193
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 158  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 158
 • 44    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 44
 • 239 Spółki cywilne ogółem
 • 239
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 086 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 915 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 915
 • 517 Budownictwo
 • 517
 • 327 Przetwórstwo przemysłowe
 • 327
 • 249 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 249
 • 169 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 169
 • 166 Transport i gospodarka magazynowa
 • 166
 • 144 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 144
 • 138 Pozostała działalność
 • 138
 • 119 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 119
 • 90 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 90
 • 89 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 89
 • 59 Edukacja
 • 59
 • 47 Informacja i komunikacja
 • 47
 • 28 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 28
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie prudnickim stwierdzono 948 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie prudnickim wynosi 81,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu prudnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,44 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 7,19 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,06 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,99 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 948 Przestępstwa ogółem
 • 948
 • 694 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 694
 • 111 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 111
 • 115 Przestępstwa drogowe
 • 115
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 401 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 401
 • 16,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat prudnicki
  16,99
  Opolskie
  19,95
  Polska
  19,62
 • 12,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,44
  Opolskie
  11,91
  Cały kraj
  12,07
 • 1,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat prudnicki
  1,99
  Opolskie
  5,35
  Kraj
  4,94
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. prudnicki
  2,06
  Województwo
  1,83
  Cała Polska
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Województwo
  0,55
  Polska
  0,49
 • 7,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,19
  Opolskie
  8,84
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  82%
  Opolskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. prudnicki
  79%
  Opolskie
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat prudnicki
  80%
  Opolskie
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. prudnicki
  100%
  woj. opolskie
  77%
  Kraj
  84%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  60%
  Opolskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Powiat prudnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu prudnickiego wyniosła w 2016 roku 53,3 mln złotych, co daje 952 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu prudnickiego - 34.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,0 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu prudnickiego wyniosła w 2016 roku 52,7 mln złotych, co daje 941 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.6%). W budżecie powiatu prudnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 136 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,0 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie prudnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,1 mln

  884(100%)

  55,9 mln

  964(100%)

  56,2 mln

  972(100%)

  50,9 mln

  887(100%)

  48,6 mln

  854(100%)

  57,5 mln

  1,0 tys(100%)

  50,9 mln

  903(100%)

  53,3 mln

  952(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,9 mln

  321(36.2%)

  18,9 mln

  323(33.8%)

  19,5 mln

  339(34.7%)

  19,0 mln

  332(37.4%)

  19,6 mln

  345(40.3%)

  18,5 mln

  327(32.2%)

  18,6 mln

  332(36.6%)

  18,5 mln

  331(34.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  130(14.6%)

  8,6 mln

  148(15.5%)

  8,3 mln

  145(14.8%)

  8,8 mln

  154(17.3%)

  9,0 mln

  158(18.4%)

  9,2 mln

  162(15.9%)

  9,2 mln

  164(18.1%)

  10,2 mln

  182(19.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  92,7(10.5%)

  5,8 mln

  99,6(10.4%)

  6,2 mln

  107(11%)

  6,3 mln

  110(12.4%)

  6,3 mln

  111(12.9%)

  6,8 mln

  120(11.8%)

  6,7 mln

  119(13.1%)

  7,2 mln

  129(13.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  56,4(6.4%)

  4,6 mln

  78,3(8.2%)

  3,5 mln

  60,0(6.1%)

  3,7 mln

  63,9(7.2%)

  3,8 mln

  67,5(7.9%)

  3,8 mln

  68,0(6.7%)

  3,9 mln

  69,6(7.7%)

  4,3 mln

  77,7(8.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  37,7(4.3%)

  4,1 mln

  70,2(7.3%)

  2,0 mln

  35,0(3.6%)

  2,1 mln

  37,0(4.2%)

  2,4 mln

  42,7(5%)

  2,5 mln

  44,0(4.3%)

  4,0 mln

  71,8(7.9%)

  3,7 mln

  65,5(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,7 mln

  165(18.6%)

  8,3 mln

  143(14.9%)

  10,7 mln

  185(19%)

  2,7 mln

  46,3(5.2%)

  2,3 mln

  40,0(4.7%)

  11,1 mln

  196(19.3%)

  2,9 mln

  51,0(5.6%)

  3,5 mln

  61,9(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  28,0(3.2%)

  1,8 mln

  31,3(3.3%)

  2,0 mln

  35,0(3.6%)

  2,7 mln

  47,1(5.3%)

  1,9 mln

  33,5(3.9%)

  2,0 mln

  35,5(3.5%)

  2,1 mln

  37,4(4.1%)

  2,1 mln

  37,6(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  25,6(2.9%)

  1,4 mln

  24,3(2.5%)

  1,7 mln

  29,1(3%)

  2,1 mln

  36,7(4.1%)

  1,6 mln

  28,1(3.3%)

  1,9 mln

  32,9(3.2%)

  1,9 mln

  34,0(3.7%)

  2,0 mln

  35,2(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  337,5 tys

  5,7(0.6%)

  363,6 tys

  6,2(0.7%)

  814,3 tys

  14,1(1.4%)

  728,7 tys

  12,7(1.4%)

  708,7 tys

  12,5(1.5%)

  753,8 tys

  13,3(1.3%)

  750,8 tys

  13,4(1.5%)

  741,4 tys

  13,3(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  757,2 tys

  12,9(1.5%)

  781,8 tys

  13,4(1.4%)

  717,5 tys

  12,5(1.3%)

  886,6 tys

  15,5(1.7%)

  580,7 tys

  10,2(1.2%)

  420,0 tys

  7,4(0.7%)

  480,5 tys

  8,6(0.9%)

  316,4 tys

  5,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,3 tys

  0,3(0%)

  82,6 tys

  1,4(0.1%)

  84,2 tys

  1,5(0.1%)

  1,1 mln

  19,9(2.2%)

  47,2 tys

  0,8(0.1%)

  132,8 tys

  2,3(0.2%)

  146,5 tys

  2,6(0.3%)

  287,4 tys

  5,1(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  58,4 tys

  1,0(0.1%)

  22,2 tys

  0,4(0%)

  117,6 tys

  2,1(0.2%)

  29,0 tys

  0,5(0.1%)

  105,5 tys

  1,9(0.2%)

  109,2 tys

  1,9(0.2%)

  221,5 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  18,7 tys

  0,3(0%)

  14,4 tys

  0,2(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  20,1 tys

  0,4(0%)

  21,0 tys

  0,4(0%)

  90,6 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  549,9 tys

  9,4(1.1%)

  804,0 tys

  13,7(1.4%)

  532,8 tys

  9,3(0.9%)

  530,0 tys

  9,3(1%)

  330,0 tys

  5,8(0.7%)

  70,0 tys

  1,2(0.1%)

  50,8 tys

  0,9(0.1%)

  51,8 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  34,9 tys

  0,6(0.1%)

  30,3 tys

  0,5(0.1%)

  31,3 tys

  0,5(0.1%)

  32,9 tys

  0,6(0.1%)

  30,3 tys

  0,5(0.1%)

  30,4 tys

  0,5(0.1%)

  29,5 tys

  0,5(0.1%)

  31,4 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  113,3 tys

  1,9(0.2%)

  74,5 tys

  1,3(0.1%)

  60,6 tys

  1,1(0.1%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  68,4 tys

  1,2(0.1%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie prudnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat prudnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu prudnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,9 mln

  762(100%)

  59,7 mln

  1,0 tys(100%)

  56,2 mln

  972(100%)

  51,6 mln

  899(100%)

  49,5 mln

  870(100%)

  51,8 mln

  914(100%)

  55,6 mln

  986(100%)

  52,7 mln

  941(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,8 mln

  389(50.9%)

  24,7 mln

  422(41.4%)

  25,8 mln

  447(45.9%)

  27,1 mln

  473(52.5%)

  25,4 mln

  447(51.3%)

  24,4 mln

  431(47.1%)

  24,4 mln

  434(43.8%)

  25,0 mln

  447(47.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,7 mln

  79,4(10.4%)

  4,9 mln

  84,1(8.2%)

  5,6 mln

  96,9(9.9%)

  5,8 mln

  101(11.2%)

  6,1 mln

  107(12.3%)

  6,6 mln

  117(12.8%)

  7,2 mln

  129(13%)

  7,8 mln

  140(14.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  87,8(11.5%)

  5,4 mln

  92,1(9%)

  6,1 mln

  106(10.8%)

  6,0 mln

  105(11.6%)

  6,1 mln

  107(12.3%)

  6,3 mln

  111(12.1%)

  6,3 mln

  112(11.3%)

  7,2 mln

  128(13.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  55,9(7.3%)

  4,5 mln

  76,1(7.5%)

  3,3 mln

  58,0(6%)

  3,7 mln

  65,5(7.3%)

  3,8 mln

  66,7(7.6%)

  3,8 mln

  67,2(7.3%)

  3,8 mln

  68,3(6.9%)

  4,3 mln

  77,0(8.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  35,4(4.6%)

  2,3 mln

  39,0(3.8%)

  2,2 mln

  37,5(3.8%)

  2,0 mln

  34,7(3.9%)

  1,9 mln

  33,3(3.8%)

  2,0 mln

  36,1(3.9%)

  2,0 mln

  35,7(3.6%)

  2,1 mln

  37,0(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  25,6(3.4%)

  8,6 mln

  147(14.4%)

  6,9 mln

  120(12.3%)

  693,1 tys

  12,1(1.3%)

  645,8 tys

  11,4(1.3%)

  2,9 mln

  50,6(5.5%)

  6,0 mln

  107(10.8%)

  1,7 mln

  30,1(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  25,7(3.4%)

  5,4 mln

  92,5(9.1%)

  2,0 mln

  35,0(3.6%)

  2,1 mln

  36,9(4.1%)

  2,4 mln

  41,5(4.8%)

  2,4 mln

  43,0(4.7%)

  2,0 mln

  36,0(3.6%)

  1,6 mln

  29,4(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  337,9 tys

  5,8(0.8%)

  1,5 mln

  25,3(2.5%)

  717,9 tys

  12,5(1.3%)

  749,7 tys

  13,1(1.5%)

  716,3 tys

  12,6(1.4%)

  737,8 tys

  13,0(1.4%)

  940,7 tys

  16,7(1.7%)

  921,8 tys

  16,5(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  32,0(4.2%)

  1,3 mln

  21,5(2.1%)

  1,4 mln

  23,9(2.4%)

  388,7 tys

  6,8(0.8%)

  1,1 mln

  19,4(2.2%)

  1,4 mln

  23,9(2.6%)

  1,3 mln

  22,6(2.3%)

  691,6 tys

  12,4(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  741,0 tys

  12,6(1.7%)

  608,5 tys

  10,4(1%)

  834,3 tys

  14,5(1.5%)

  1,1 mln

  18,3(2%)

  569,3 tys

  10,0(1.1%)

  650,3 tys

  11,5(1.3%)

  602,6 tys

  10,7(1.1%)

  650,9 tys

  11,6(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  780,2 tys

  13,3(1.7%)

  333,4 tys

  5,7(0.6%)

  725,4 tys

  12,6(1.3%)

  787,4 tys

  13,8(1.5%)

  279,2 tys

  4,9(0.6%)

  264,0 tys

  4,7(0.5%)

  594,6 tys

  10,6(1.1%)

  301,4 tys

  5,4(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  0,7(0.1%)

  35,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  1,2(0.1%)

  129,3 tys

  2,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  2,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  74,9 tys

  1,3(0.2%)

  149,6 tys

  2,6(0.3%)

  148,0 tys

  2,6(0.3%)

  483,2 tys

  8,4(0.9%)

  150,3 tys

  2,6(0.3%)

  125,1 tys

  2,2(0.2%)

  115,9 tys

  2,1(0.2%)

  111,0 tys

  2,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  193,2 tys

  3,4(0.3%)

  186,2 tys

  3,3(0.4%)

  89,4 tys

  1,6(0.2%)

  108,0 tys

  1,9(0.2%)

  97,1 tys

  1,7(0.2%)

  90,7 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,2 tys

  0,9(0.1%)

  489,6 tys

  8,6(0.9%)

  153,5 tys

  2,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,7 tys

  1,4(0.1%)

  38,7 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  26,2 tys

  0,4(0.1%)

  27,1 tys

  0,5(0%)

  27,7 tys

  0,5(0%)

  29,2 tys

  0,5(0.1%)

  26,4 tys

  0,5(0.1%)

  26,5 tys

  0,5(0.1%)

  26,7 tys

  0,5(0%)

  26,4 tys

  0,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  174,9 tys

  3,0(0.3%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  46,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,6 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat prudnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 061 mieszkańców powiatu prudnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 895 kobiet oraz 6 166 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców powiatu prudnickiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu prudnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie prudnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,6%) oraz podstawowe ukończone (18,6%).

  16,5% mieszkańców powiatu prudnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 877 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,61.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,84.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,4% mieszkańców powiatu prudnickiego w wieku potencjalnej nauki (32,5% kobiet i 32,3% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,2%
  woj. opolskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat prudnicki
  30,2%
  Opolskie
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • pow. prudnicki
  2,8%
  Opolskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat prudnicki
  10,3%
  Opolskie
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,1%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. prudnicki
  28,3%
  Województwo
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. prudnicki
  5,4%
  woj. opolskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,1%
  Opolskie
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat prudnicki
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 877 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. prudnicki
  877,0
  woj. opolskie
  875,0
  Polska
  811,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat prudnicki
  0,79
  woj. opolskie
  0,85
  Kraj
  1,01
 •  
 • 120,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 119,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. prudnicki
  95,61
  Województwo
  94,54
  Kraj
  96,62
 • 92,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat prudnicki
  92,73
  Województwo
  90,79
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. opolskie
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 243,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 202,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  91,84
  woj. opolskie
  96,73
  Polska
  100,01
 • 87,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. prudnicki
  87,62
  Województwo
  88,61
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat prudnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  22,0
  Opolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 109,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 83,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie prudnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat prudnicki
  25,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 35,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  Opolskie
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 60,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 41,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat prudnicki
  18,0
  Opolskie
  18,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 • 12 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 12
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat prudnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie prudnickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie prudnickim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 309)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie prudnickim: 18 (publiczne: 18, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie prudnickim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 852 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 106 (uczestnicy: 71 725)
  • seanse filmowe: 476 (uczestnicy: 23 910)
  • wystawy: 43 (uczestnicy: 1 520)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 24 (uczestnicy: 3 980)
  • koncerty: 80 (uczestnicy: 16 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 122 (uczestnicy: 8 163)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 173 (uczestnicy: 6 060)
  • konkursy: 74 (uczestnicy: 2 103)
  • pokazy teatralne: 58 (uczestnicy: 7 265)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 480)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 380)
  • warsztaty: 43 (uczestnicy: 1 084)
  • inne: 3 (uczestnicy: 780)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 112 (członkowie: 2 219)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 313)
  • taneczne: 22 (członkowie: 307)
  • muzyczne: 19 (członkowie: 256)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 7 (członkowie: 71)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 15 (członkowie: 484)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 395)
  • koło gospodyń wiejskich: 14 (członkowie: 281)
  • inne: 2 (członkowie: 79)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 25 (absolwenci: 340)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 41)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 82)
  • wiedzy praktycznej: 7 (absolwenci: 117)
  • tańca: 2 (absolwenci: 35)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia telewizyjne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 827)
  • teatralne: 6 (członkowie: 161)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 139)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 200)
  • taneczne: 12 (członkowie: 309)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie prudnickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 19 498 zwiedzających, co daje 3 494 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie prudnickim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 230 973 wolumeny oraz 51 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 260 523 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 59
  • dostępne dla czytelników: 42
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie prudnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie prudnickim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 208 członków. Zarejestrowano 1 942 ćwiczących (mężczyźni: 1 650, kobiety: 292, chłopcy do lat 18: 984, dziewczęta do lat 18: 242). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (61), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie prudnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat prudnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat prudnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 20 wypadków drogowych w powiecie prudnickim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 35,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 16,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 20,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 34,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie prudnickim zarejestrowanych było 43 418 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 525 samochodów osobowych (581,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 357 samochodów ciężarowych (70,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 177 autobusów (3,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla Polski), 559 ciągników siodłowych (10,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 1 715 motocykli (30,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,4 lat.


  W 2017 roku w powiecie prudnickim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 taksówek oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
 • 9 Ofiary śmiertelne
 • 15 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie prudnickim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 35,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. prudnicki
  35,8
  woj. opolskie
  75,9
  Polska
  87,6
 • 16,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,1
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  7,9
 • 20,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  20,7
  Opolskie
  12,9
  Cała Polska
  10,6
 • 34,55 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  34,6
  Opolskie
  112,2
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 43 418 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie prudnickim w 2016 roku
 • 32 525 Samochody osobowe
 • 3 357 Samochody ciężarowe
 • 256 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 177 Autobusy
 • 253 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 560 Ciągniki samochodowe
 • 559   Ciągniki siodłowe
 • 4 831 Ciągniki rolnicze
 • 1 715 Motocykle
 • 434   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 463 Motorowery
 • 32 525Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Samochody osobowe w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 581,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  581,7
  Województwo
  606,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 018
  • 1400-1649 kg7 903
  • 1650-1899 kg6 329
  • 1900 kg i więcej7 275
 • 11 018 do 1399 kg
 • 7 903 1400-1649 kg
 • 6 329 1650-1899 kg
 • 7 275 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 567 do 1399 cm3
 • 13 567
 • 16 907 1400-1999 cm3
 • 16 907
 • 2 051 2000 i więcej cm3
 • 2 051
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 312
  • olej napędowy10 087
  • gaz (LPG)2 884
  • pozostałe242
 • 19 312 benzyna
 • 10 087 olej napędowy
 • 2 884 gaz (LPG)
 • 242 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 266 do 1 roku
 • 266
 • 210 2 lata
 • 210
 • 238 3 lata
 • 238
 • 752 4-5 lat
 • 752
 • 874 6-7 lat
 • 874
 • 1 681 8-9 lat
 • 1 681
 • 2 040 10-11 lat
 • 2 040
 • 5 290 12-15 lat
 • 5 290
 • 8 001 16-20 lat
 • 8 001
 • 4 699 21-25 lat
 • 4 699
 • 2 606 26-30 lat
 • 2 606
 • 5 868 31 lat i więcej
 • 5 868
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie prudnickim
 • Powiat
  19,9 lat
  woj. opolskie
  19,5 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 3 357Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 70,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  70,0
  woj. opolskie
  82,1
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 886 do 999 kg
 • 1 886
 • 797 1000-1499 kg
 • 797
 • 200 1500-2999 kg
 • 200
 • 43 3000-3499 kg
 • 43
 • 84 3500-4999 kg
 • 84
 • 162 5000-6999 kg
 • 162
 • 106 7000-9999 kg
 • 106
 • 59 10000-14999 kg
 • 59
 • 20 15000 kg i więcej
 • 20
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna788
  • olej napędowy2 407
  • gaz (LPG)109
  • pozostałe53
 • 788 benzyna
 • 2 407 olej napędowy
 • 109 gaz (LPG)
 • 53 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 26 2 lata
 • 26
 • 30 3 lata
 • 30
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 165 6-7 lat
 • 165
 • 206 8-9 lat
 • 206
 • 206 10-11 lat
 • 206
 • 491 12-15 lat
 • 491
 • 698 16-20 lat
 • 698
 • 348 21-25 lat
 • 348
 • 289 26-30 lat
 • 289
 • 795 31 lat i więcej
 • 795
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie prudnickim
 • powiat prudnicki
  20,4 lat
  Województwo
  19,8 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 177Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Autobusy w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,2
  woj. opolskie
  2,7
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy161
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe3
 • 13 benzyna
 • 161 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 46 31 lat i więcej
 • 46
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie prudnickim
 • pow. prudnicki
  23,6 lat
  woj. opolskie
  21,4 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 559Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 10,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  8,4
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy556
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 1 benzyna
 • 556 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 3 3 lata
 • 3
 • 87 4-5 lat
 • 87
 • 58 6-7 lat
 • 58
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 99 10-11 lat
 • 99
 • 96 12-15 lat
 • 96
 • 80 16-20 lat
 • 80
 • 17 21-25 lat
 • 17
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 19 31 lat i więcej
 • 19
 • 12,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie prudnickim
 • pow. prudnicki
  12,2 lat
  Województwo
  13,8 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 1 715Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie prudnickim
 • Motocykle w powiecie prudnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 30,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat prudnicki
  30,7
  Opolskie
  30,7
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 8 2 lata
 • 8
 • 10 3 lata
 • 10
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 54 6-7 lat
 • 54
 • 82 8-9 lat
 • 82
 • 84 10-11 lat
 • 84
 • 183 12-15 lat
 • 183
 • 259 16-20 lat
 • 259
 • 151 21-25 lat
 • 151
 • 201 26-30 lat
 • 201
 • 622 31 lat i więcej
 • 622
 • 23,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie prudnickim
 • powiat prudnicki
  23,4 lat
  Opolskie
  23,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 10 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie prudnickim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 355,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. prudnicki
  355,2 km
  woj. opolskie
  351,2 km
  Kraj
  388,2 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. prudnicki
  3,6 km
  Opolskie
  3,3 km
  Kraj
  3,2 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba taksówek