Łobez w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Łobez - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łobez to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu łobeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łobez.
 • 9 534 Liczba mieszkańców
 • 12,8 km² Powierzchnia
 • 742,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 56-94 m n.p.m Wysokość
 • 1295 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZLO Tablice rejestracyjne
 • Piotr Wiesław Ćwikła Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 15.621353.6392 Współrzędne GPS
 • 3218024 TERYT (TERC)
 • 0979136 SIMC
Herb miasta Łobez
Łobez herb
Flaga miasta Łobez
Łobez flaga

Jak Łobez wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łobez na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łobez wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łobez plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
15Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
29Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
51Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
61Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
62Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
85Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
86Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
99Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
138Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
171Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
209Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
212Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Łobez - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-150Poczta Łobez

Łobez - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łobzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Łobzie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Łobzie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Siewna 5 a
73-150 Łobez
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
91 397 40 26
91 397 09 55
ul. Przemysłowa 2
73-150 Łobez
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
91 561 55 11, 91 561 55 05
91 561 55 13, 91 561 55 07
ul. Wojska Polskiego 2
73-150 Łobez
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie
91 397 45 42
91 397 45 42
ul. Niepodległości 66
73-150 Łobez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie
91 397 09 47
91 397 61 28
ul. Niepodległości 35
73-150 Łobez
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łobzie
91 397 47 43 91 397 42 17
91 397 47 11
ul. Spokojna 5
73-150 Łobez
Urząd Miejski w Łobzie
(91) 397-40-01
(91) 397-43-73
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez
Starostwo Powiatowe w Łobzie
(91) 397-60-99
(91) 397-56-03
ul. Konopnickiej 41
73-150 Łobez

Łobez - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Łobez jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 534, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łobza zawarli w 2022 roku 25 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Łobza jest stanu wolnego, 50,5% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Łobez ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -105. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,91 na 1000 mieszkańców Łobza. W 2022 roku urodziło się 52 dzieci, w tym 55,8% dziewczynek i 44,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 301 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 48,2% zgonów w Łobzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w Łobzie były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łobza przypada 16.31 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 74 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 90 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łobza -16. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -10.

  55,9% mieszkańców Łobza jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łobza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 534 Liczba mieszkańców
 • 5 013 Kobiety
 • 4 521 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łobzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łobzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łobzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łobza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,1 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łobez, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łobza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łobez,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łobez,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łobez,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Łobez
  28,2%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  50,5%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Łobez
  9,3%
  Województwo
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,9%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 8,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,0% Nieustalone
 • Łobez
  4,1%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łobzie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,6
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Cały kraj
  4,1
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,1
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,6
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łobzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -105 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -40 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -65 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łobez
  -10,9
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łobzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łobzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łobzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łobzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,8%
  44,2%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łobez
  5,4
  Województwo
  7,1
  Kraj
  8,1
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łobez
  34,2
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 301 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 339 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 301 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 15 Waga 4000g - 4499g
 • 15
 • 73 Waga 3500g - 3999g
 • 73
 • 102 Waga 3000g - 3499g
 • 102
 • 38 Waga 2500g - 2999g
 • 38
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,29
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łobez
  0,49
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łobzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 157 Zgony
 • 69 Kobiety
  (Zgony)
 • 88 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 16,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,3
  Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 205,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Łobez
  205,7
  Województwo
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 8,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,2
  Województwo
  4,4
  Cała Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łobez
  4,0
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łobeskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Łobez
  48,2%
  Zachodniopomorskie
  36,9%
  Kraj
  36,0%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,4%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Cała Polska
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  75,2
  Kraj
  70,6
 • 333,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łobez
  333,0
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  266,7
  Polska
  253,9
 • 716,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 726,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 705,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łobez
  716,2
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Kraj
  426,2
 • 133,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 76,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 207,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  133,1
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Cały kraj
  62,9
 • 23,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łobez
  23,4
  Województwo
  29,8
  Cały kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 90 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łobzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łobez, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobez - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łobzie oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łobzie to 3 899 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 407 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łobzie to 5,19 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łobzie to 134,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,28% mieszkań posiada łazienkę, 87,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,25% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 899 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 407,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  407,20
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  68,20 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,80 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łobez
  3,79
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,46
  Województwo
  2,32
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,67
  Województwo
  6,21
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,19 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,19
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 8,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,67
  Województwo
  21,10
  Cały kraj
  24,56
 • 2 154 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 134,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  134,6 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Łobez
  0,22 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Łobez
  99,62%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Kraj
  97,75%
 • 99,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,31%
  Województwo
  97,12%
  Polska
  95,18%
 • 98,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,28%
  Województwo
  96,11%
  Cała Polska
  93,75%
 • 87,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Łobez
  87,89%
  Województwo
  87,94%
  Kraj
  85,83%
 • 77,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  77,25%
  Województwo
  64,99%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Łobez - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łobzie na 1000 mieszkańców pracuje 196osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łobzie wynosiło w 2023 roku 15,8% (15,8% wśród kobiet i 15,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobzie wynosiło 5 630,58 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łobza 311 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 502 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 191.

  16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Łobza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 196 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Łobez
  196,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Cała Polska
  259,0
 • 14,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,2% Kobiety
 • 12,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,8%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łobzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łobzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łobzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 962 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 631 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łobzie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 311 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 502 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 191 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,5% Przemysł i budownictwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 42,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łobzie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 900 Pracujący ogółem
 • 1 134 Kobiety
 • 766 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łobzie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,9% W wieku produkcyjnym
 • 50,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łobez, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  78,9
  Województwo
  69,1
  Polska
  69,0
 • 48,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  48,8
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 162,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  162,4
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łobez - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Łobzie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 307 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 902 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 77 nowych podmiotów, a 53 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (124) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (70) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (131) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (53) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łobzie najwięcej (66) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 266) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (33) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (295) podmiotów, a 74,9% (979) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łobzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 307 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 33 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 295 Przemysł i budownictwo
 • 979 Pozostała działalność
 • 77 Podmioty nowo zarejestrowane w Łobzie w 2023 roku
 • 53 Podmioty wyrejestrowane w Łobzie w 2023 roku
 • 902 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 266 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 266
 • 32 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 32
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 306 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 306
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 59 Spółki handlowe ogółem
 • 59
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 53  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 53
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 66 Spółki cywilne ogółem
 • 66
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 902 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 224 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 224
 • 167 Budownictwo
 • 167
 • 87 Przetwórstwo przemysłowe
 • 87
 • 75 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 75
 • 70 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 70
 • 62 Pozostała działalność
 • 62
 • 57 Transport i gospodarka magazynowa
 • 57
 • 33 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 33
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26
 • 23 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 23
 • 22 Edukacja
 • 22
 • 19 Informacja i komunikacja
 • 19
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobez - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łobzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 192 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łobzie wynosi 67,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łobza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,71 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 8,43 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,77 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,83 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,77 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łobza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 192 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 192
 • 142 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 142
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 27 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 27
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 81 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 81
 • 19,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,92
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Polska
  22,81
 • 14,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,71
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 0,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łobez
  0,83
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Polska
  6,99
 • 2,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,77
  Województwo
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,77 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  0,45
  Cała Polska
  0,35
 • 8,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Łobez
  8,43
  Województwo
  10,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  52%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Łobez
  37%
  Województwo
  50%
  Polska
  51%

Łobez - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łobza wyniosła w 2022 roku 82,1 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łobza - 28.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,8 mln złotych, czyli 8,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łobza wyniosła w 2022 roku 89,1 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.1%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (14.8%). W budżecie Łobza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 875 złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 47,9 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,2%.
 • Wydatki budżetu w Łobzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łobza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łobza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,9 mln

  3,9 tys(100%)

  55,3 mln

  3,9 tys(100%)

  60,4 mln

  4,2 tys(100%)

  71,8 mln

  5,1 tys(100%)

  71,6 mln

  5,1 tys(100%)

  78,4 mln

  5,9 tys(100%)

  82,8 mln

  6,3 tys(100%)

  82,1 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,0 mln

  1,3 tys(25%)

  14,4 mln

  1,4 tys(26%)

  15,4 mln

  1,5 tys(25.5%)

  15,4 mln

  1,5 tys(21.5%)

  17,2 mln

  1,7 tys(24%)

  19,0 mln

  1,9 tys(24.3%)

  20,3 mln

  2,1 tys(24.6%)

  23,1 mln

  2,4 tys(28.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  557(10.4%)

  6,1 mln

  589(11%)

  6,4 mln

  617(10.5%)

  6,7 mln

  655(9.3%)

  7,0 mln

  696(9.8%)

  7,0 mln

  696(8.9%)

  8,3 mln

  841(10%)

  8,8 mln

  921(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,3 mln

  993(18.5%)

  17,1 mln

  1,6 tys(30.9%)

  5,3 mln

  512(8.7%)

  5,2 mln

  508(7.2%)

  5,2 mln

  519(7.3%)

  5,3 mln

  524(6.7%)

  5,7 mln

  581(6.9%)

  7,6 mln

  790(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,4 mln

  1,5 tys(27.6%)

  7,9 mln

  757(14.2%)

  8,9 mln

  868(14.8%)

  15,9 mln

  1,6 tys(22.2%)

  14,6 mln

  1,5 tys(20.4%)

  15,4 mln

  1,5 tys(19.6%)

  7,8 mln

  792(9.5%)

  7,1 mln

  738(8.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  405,8 tys

  39,0(0.7%)

  111,8 tys

  10,8(0.2%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  29,9(0.4%)

  12,0 tys

  1,2(0%)

  68,9 tys

  7,0(0.1%)

  6,4 mln

  669(7.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 mln

  263(4.9%)

  2,7 mln

  256(4.8%)

  3,2 mln

  310(5.3%)

  4,3 mln

  424(6%)

  3,4 mln

  336(4.7%)

  3,2 mln

  322(4.1%)

  3,3 mln

  337(4%)

  3,7 mln

  390(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  99,4(1.9%)

  1,2 mln

  116(2.2%)

  1,4 mln

  139(2.4%)

  1,1 mln

  111(1.6%)

  933,3 tys

  92,7(1.3%)

  1,4 mln

  139(1.8%)

  1,8 mln

  182(2.2%)

  3,7 mln

  385(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  139(2.6%)

  2,4 mln

  229(4.3%)

  1,6 mln

  153(2.6%)

  2,5 mln

  242(3.5%)

  1,5 mln

  149(2.1%)

  953,9 tys

  94,9(1.2%)

  2,4 mln

  244(2.9%)

  2,7 mln

  285(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  941,8 tys

  90,5(1.7%)

  762,7 tys

  73,5(1.4%)

  757,5 tys

  73,6(1.3%)

  681,3 tys

  66,5(0.9%)

  724,0 tys

  71,9(1%)

  544,4 tys

  54,2(0.7%)

  462,7 tys

  46,8(0.6%)

  2,0 mln

  208(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  137,9 tys

  13,3(0.2%)

  136,5 tys

  13,2(0.2%)

  174,1 tys

  16,9(0.3%)

  203,1 tys

  19,8(0.3%)

  221,7 tys

  22,0(0.3%)

  389,1 tys

  38,7(0.5%)

  299,5 tys

  30,3(0.4%)

  1,5 mln

  158(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  646,4 tys

  62,1(1.2%)

  639,2 tys

  61,6(1.2%)

  944,9 tys

  91,7(1.6%)

  3,4 mln

  333(4.7%)

  2,3 mln

  225(3.2%)

  3,4 mln

  337(4.3%)

  4,9 mln

  492(5.9%)

  859,9 tys

  89,8(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  656,9 tys

  63,1(1.2%)

  753,7 tys

  72,7(1.4%)

  712,0 tys

  69,1(1.2%)

  716,0 tys

  69,9(1%)

  773,8 tys

  76,9(1.1%)

  782,9 tys

  77,9(1%)

  794,1 tys

  80,3(1%)

  715,7 tys

  74,8(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  309,0 tys

  29,7(0.6%)

  354,2 tys

  34,1(0.6%)

  420,6 tys

  40,8(0.7%)

  403,4 tys

  39,4(0.6%)

  312,9 tys

  31,1(0.4%)

  333,2 tys

  33,2(0.4%)

  500,7 tys

  50,6(0.6%)

  556,9 tys

  58,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  333,9 tys

  32,1(0.6%)

  344,6 tys

  33,2(0.6%)

  383,1 tys

  37,2(0.6%)

  388,4 tys

  37,9(0.5%)

  346,5 tys

  34,4(0.5%)

  367,4 tys

  36,6(0.5%)

  426,1 tys

  43,1(0.5%)

  471,9 tys

  49,3(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  44,5 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,4 tys

  1,3(0%)

  180

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  167,4 tys

  17,5(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  32,6 tys

  3,1(0.1%)

  36,4 tys

  3,5(0.1%)

  30,0 tys

  2,9(0%)

  84,0 tys

  8,2(0.1%)

  33,7 tys

  3,3(0%)

  48,2 tys

  4,8(0.1%)

  51,4 tys

  5,2(0.1%)

  134,6 tys

  14,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  426,8 tys

  41,0(0.8%)

  463,1 tys

  44,6(0.8%)

  443,1 tys

  43,0(0.7%)

  448,9 tys

  43,8(0.6%)

  473,2 tys

  47,0(0.7%)

  557,6 tys

  55,5(0.7%)

  568,3 tys

  57,5(0.7%)

  34,9 tys

  3,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,1 mln

  104(1.9%)

  27,6 tys

  2,7(0%)

  16,1 tys

  1,6(0%)

  18,4 tys

  1,8(0%)

  22,7 tys

  2,3(0%)

  32,0 tys

  3,2(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  10,7 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  138,3 tys

  13,3(0.2%)

  13,3 tys

  1,3(0%)

  6,6 tys

  0,6(0%)

  103,6 tys

  10,1(0.1%)

  108,1 tys

  10,7(0.2%)

  112,8 tys

  11,2(0.1%)

  15,3 tys

  1,5(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 mln

  455(5.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łobzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łobza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łobza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,9 mln

  3,7 tys(100%)

  55,0 mln

  3,9 tys(100%)

  66,2 mln

  4,6 tys(100%)

  66,7 mln

  4,7 tys(100%)

  72,9 mln

  5,2 tys(100%)

  80,7 mln

  6,1 tys(100%)

  80,4 mln

  6,1 tys(100%)

  89,1 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,9 mln

  1,7 tys(33.9%)

  18,0 mln

  1,7 tys(32.6%)

  20,8 mln

  2,0 tys(31.5%)

  19,8 mln

  1,9 tys(29.7%)

  20,8 mln

  2,1 tys(28.6%)

  21,0 mln

  2,1 tys(26%)

  24,6 mln

  2,5 tys(30.6%)

  29,4 mln

  3,1 tys(33%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  1,1 tys(21%)

  11,7 mln

  1,1 tys(21.2%)

  12,3 mln

  1,2 tys(18.5%)

  13,0 mln

  1,3 tys(19.5%)

  12,2 mln

  1,2 tys(16.7%)

  21,8 mln

  2,2 tys(27%)

  19,5 mln

  2,0 tys(24.2%)

  16,2 mln

  1,7 tys(18.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,0 mln

  289(5.7%)

  4,1 mln

  395(7.5%)

  3,8 mln

  371(5.8%)

  3,0 mln

  296(4.6%)

  7,7 mln

  769(10.6%)

  2,4 mln

  242(3%)

  3,4 mln

  347(4.3%)

  13,2 mln

  1,4 tys(14.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  332,8 tys

  32,0(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  296,5 tys

  29,5(0.4%)

  175,7 tys

  17,5(0.2%)

  174,7 tys

  17,7(0.2%)

  6,7 mln

  699(7.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,2 mln

  981(19.3%)

  4,0 mln

  383(7.2%)

  9,3 mln

  904(14.1%)

  8,6 mln

  836(12.8%)

  10,0 mln

  991(13.7%)

  9,8 mln

  980(12.2%)

  4,5 mln

  453(5.6%)

  4,0 mln

  422(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  702(13.8%)

  14,2 mln

  1,4 tys(25.8%)

  2,3 mln

  224(3.5%)

  2,2 mln

  218(3.4%)

  2,1 mln

  212(2.9%)

  2,1 mln

  204(2.5%)

  2,1 mln

  207(2.6%)

  3,2 mln

  331(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  98,8(1.9%)

  1,0 mln

  101(1.9%)

  999,9 tys

  97,1(1.5%)

  947,6 tys

  92,5(1.4%)

  1,1 mln

  104(1.4%)

  1,1 mln

  106(1.3%)

  1,5 mln

  148(1.8%)

  1,5 mln

  159(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  195,5 tys

  18,8(0.4%)

  180,1 tys

  17,4(0.3%)

  229,6 tys

  22,3(0.3%)

  231,1 tys

  22,6(0.3%)

  277,9 tys

  27,6(0.4%)

  179,9 tys

  17,9(0.2%)

  237,2 tys

  24,0(0.3%)

  768,5 tys

  80,3(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  634,4 tys

  61,0(1.2%)

  734,7 tys

  70,8(1.3%)

  692,4 tys

  67,2(1%)

  697,0 tys

  68,1(1%)

  753,5 tys

  74,9(1%)

  761,5 tys

  75,8(0.9%)

  772,9 tys

  78,1(1%)

  692,4 tys

  72,3(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,6 tys

  0,8(0%)

  3,7 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  19,4 tys

  1,9(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  1,0(0%)

  649

  0,1(0%)

  670,5 tys

  70,0(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,4 tys

  1,3(0%)

  9,1 tys

  0,9(0%)

  27,4 tys

  2,7(0%)

  1,7 mln

  162(2.5%)

  427,6 tys

  42,5(0.6%)

  1,5 mln

  147(1.8%)

  2,2 mln

  219(2.7%)

  427,6 tys

  44,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  173,7 tys

  16,7(0.3%)

  174,7 tys

  16,8(0.3%)

  295,3 tys

  28,7(0.4%)

  174,5 tys

  17,0(0.3%)

  166,5 tys

  16,5(0.2%)

  204,7 tys

  20,4(0.3%)

  241,0 tys

  24,4(0.3%)

  362,8 tys

  37,9(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  319,6 tys

  33,4(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  86,5 tys

  8,3(0.2%)

  138,8 tys

  13,4(0.3%)

  132,4 tys

  12,9(0.2%)

  1,1 mln

  105(1.6%)

  375,2 tys

  37,3(0.5%)

  402,2 tys

  40,0(0.5%)

  88,4 tys

  8,9(0.1%)

  118,0 tys

  12,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,2 tys

  1,2(0%)

  10,7 tys

  1,0(0%)

  21,1 tys

  2,1(0%)

  21,1 tys

  2,1(0%)

  22,0 tys

  2,2(0%)

  23,6 tys

  2,4(0%)

  23,7 tys

  2,4(0%)

  55,1 tys

  5,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  180,0 tys

  17,3(0.3%)

  171,8 tys

  16,6(0.3%)

  105,1 tys

  10,2(0.2%)

  75,3 tys

  7,3(0.1%)

  71,0 tys

  7,0(0.1%)

  49,5 tys

  4,9(0.1%)

  32,6 tys

  3,3(0%)

  28,6 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  138,3 tys

  13,3(0.3%)

  13,3 tys

  1,3(0%)

  6,6 tys

  0,6(0%)

  103,6 tys

  10,1(0.2%)

  109,2 tys

  10,9(0.1%)

  112,9 tys

  11,2(0.1%)

  15,3 tys

  1,5(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  544,9 tys

  52,4(1%)

  640,0 tys

  61,7(1.2%)

  1,0 mln

  102(1.6%)

  1,1 mln

  111(1.7%)

  598,4 tys

  59,4(0.8%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  1,5 mln

  149(1.8%)

  313

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  975

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  605

  0,1(0%)

  336

  0,0(0%)

  193

  0,0(0%)

  41,2 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  1,0(0%)

  371

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łobez - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 013 mieszkańców Łobza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 973 kobiet oraz 1 038 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Łobza, gimnazjalnym 4,1%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Łobza mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łobzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,3%) oraz podstawowe ukończone (18,2%).

  W roku 2022 w Łobzie mieściły się 2 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 426 dzieci (220 dziewczynek oraz 206 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łobzie mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 303 dzieci (144 dziewczynki oraz 159 chłopców). Dostępnych było 305 miejsc.

  18,5% mieszkańców Łobza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 190 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 45 oddziałach uczyło się 968 uczniów (439 kobiet oraz 529 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łobzie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 827 uczniów (410 kobiet oraz 417 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 124,26.

  W Łobzie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 211 uczniów (149 kobiet oraz 62 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 47 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łobzie placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 404 uczniów (243 kobiety oraz 161 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 144 absolwentów.

  W Łobzie znajduje się 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 219 uczniów (78 kobiet oraz 141 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 34 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łobzie placówkę miały 2 Technika, w których w 3 oddziałach uczyło się 55 uczniów (10 kobiet oraz 45 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Łobzie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 204 uczniów (80 kobiet oraz 124 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,4 uczniów. 20,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Łobza w wieku potencjalnej nauki (21,5% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,0%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Łobez
  3,7%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,7%
  Województwo
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,9%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,6%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,1%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,4%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1190 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Łobez
  1 190,0
  woj. zachodniopomorskie
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Łobez
  0,64
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 395 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łobez) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 426 Dzieci
 • 220 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 206 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,6%
  48,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 79 3 lata
 • 79
 • 87 4 lata
 • 87
 • 122 5 lata
 • 122
 • 132 6 lat
 • 132
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 43 3 lata
 • 43
 • 56 4 lata
 • 56
 • 46 5 lata
 • 46
 • 73 6 lat
 • 73
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 36 3 lata
 • 36
 • 31 4 lata
 • 31
 • 76 5 lata
 • 76
 • 59 6 lat
 • 59
 •  
 • 37,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łobzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały (im. Krasnala Hałabały)
  Publiczne
  91 397-46-11
  91 397-46-11
  ul. Mickiewicza 11
  73-150 Łobez
  1638035
  Punkt Przedszkolny ul H.Sawickiej 29 (im. Krasnala Hałabały)
  Publiczny
  91 397-46-11
  91 397-46-11
  ul. H.Sawickiej 29
  73-150 Łobez
  1271
  Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"
  Niepubliczne
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
 • Szkoły podstawowe w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łobez) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 953 Uczniowie
 • 436 Kobiety
  (uczniowie)
 • 517 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 121 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 179 Absolwenci
 • 88 Kobiety
  (absolwenci)
 • 91 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 8 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Łobez
  21,5
  Zachodniopomorskie
  17,6
  Polska
  17,0
 •  
 • 66,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 124,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  124,26
  Zachodniopomorskie
  96,34
  Polska
  95,96
 • 120,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Łobez
  120,92
  Województwo
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łobez) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łobez) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łobzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  91 397-43-70
  91 397-43-70
  ul. Spokojna 4
  73-150 Łobez
  1738230
  Szkoła Podstawowa nr 1 im.Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  91 397-43-99
  91 397-43-99
  ul. Bema 6
  73-150 Łobez
  1535928
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łobez) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 211 Uczniowie
 • 149 Kobiety
  (uczniowie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,6%
  29,4%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Łobez
  26,4
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,5
 •  
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Łobez) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 219 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,6%
  64,4%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Łobez
  24,3
  Zachodniopomorskie
  23,8
  Polska
  24,9
 •  
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łobez) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,4
  woj. zachodniopomorskie
  20,2
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łobzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  91 397-43-49
  91 397-43-49
  ul. Niepodległości 54
  73-150 Łobez
  6177-
  Technikum Zawodowe (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  91 397-43-49
  91 397-43-49
  ul. Niepodległości 54
  73-150 Łobez
  499-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  91 397-43-49
  91 397-43-49
  ul. Niepodległości 54
  73-150 Łobez
  377-
  Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
  Prywatne Technikum Zawodowe
  Niepubliczne
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
  Prywatne Policealne Studium Zawodowe
  Niepubliczna
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łobzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łobez, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łobez, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łobez, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobez - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łobzie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Łobzie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 110)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łobzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łobzie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łobzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 86 (uczestnicy: 4 066)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 116)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 160)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 420)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 212)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 240)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 198)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 392)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 56)
  • taneczne: 4 (członkowie: 136)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 74)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 83)
  • inne: 3 (członkowie: 28)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 299)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 54)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 55)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 4 (członkowie: 112)
  • inne: 2 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Łobzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 80 685 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 66 897 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łobzie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 505 członków. Zarejestrowano 423 ćwiczących (mężczyźni: 313, kobiety: 110, chłopcy do lat 18: 214, dziewczęta do lat 18: 103). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łobzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łobzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łobza znajduje się 21 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Łobzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Łobez-Świętoborze, st.14 ze średniowieczadnia 1971-11-22, wykaz dokumentów: 704 z 1971-11-22
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w.dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 520 z 1965-12-22
  • Kościół z pocz. XVI w. (ul. Kościelna 3)dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 521 z 1965-12-22
  • Poczta z przełomu XIX/XX w. (ul. Obrońców Stalingradu 12)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A-1246 z 1993-11-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Niepodległości 7)dnia 1998-12-03, wykaz dokumentów: A-1394 z 1998-12-03
  • Ujeżdżalnia z 1876 r. (ul. Świętoborzec 2)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Budynek administracyjny z 1886 r. (ul. Świętoborzec 3)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Lecznica dla zwierząt z 1876 r. (ul. Świętoborzec 3a)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1876 r. (ul. Świętoborzec 2)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Stajnia z 1876 r. (ul. Świętoborzec 2)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Stajnia z 1876 r. (ul. Świętoborzec 2)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Kuźnia z 1876 r. (ul. Świętoborzec 2)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Stajnia z 1884 r. (ul. Świętoborzec 14)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1886 r. (ul. Świętoborzec 13)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Zespół - folwark z 1876 - 1886dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Zieleń towarzysząca z 1876 - 1886dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 2005-04-22, wykaz dokumentów: A-213 z 2005-04-22
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Niepodległości 66a)dnia 2009-04-20, wykaz dokumentów: A-390 z 2009-04-20
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Niepodległości 68)dnia 2009-04-20, wykaz dokumentów: A-390 z 2009-04-20
  • Zespół - willa z 1. ćw. XX w. (ul. Niepodległości 68)dnia 2009-04-20, wykaz dokumentów: A-390 z 2009-04-20
  • Zespół - pomnik z 1926 r.dnia 2013-08-29, wykaz dokumentów: A-1194 z 2013-08-29
 • Formy ochrony przyrody w Łobzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łobza znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łobzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dorzecze Regi - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 14827.82 ha
  • Ostoja Ińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 87710.94 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2002-04-13, Opis granicy: Nad rzeką Mielnicą(lewy dopływ Regi)Ścieżka rowerowa w miejscu w którym do roku 1958 istniała osada; przy samej drodze nad rzeką;
  • Niebieski korytarz ekologiczny rzek Łożnicy i Gardominki-III - ostoja miejsce rozmnażania lub miejsce sezonowego przebywania (użytek ekologiczny)Cel: Szczególnym celem ochrony użytku jest zachowanie w odpowiednim stanie wód płynących jako korytarza ekologicznego stanowiącego ważny szlak wędrówek i rozrodu ryb łososiowatych., Data ustanowienia: 2016-06-19, Opis granicy: Numery działek ewidencyjnych wchodzące w skład użytku ekologicznego zostały określone w Załączniku Nr 1 do uchwały. Granice użytku przedstawiają mapy stanowiące załącznik nr 3 do uchwały., Powierzchnia: 6.705 ha

Łobez - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Łobzie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 73,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łobzie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łobzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łobzie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 73,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  73,1
  woj. zachodniopomorskie
  53,7
  Polska
  56,5
 • 10,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łobez
  10,4
  Województwo
  4,6
  Kraj
  5,0
 • 62,67 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łobez
  62,7
  Województwo
  60,5
  Kraj
  65,5
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Łobez
  14,3
  Zachodniopomorskie
  8,5
  Cała Polska
  8,9
 • 85,71 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Łobez
  85,7
  Zachodniopomorskie
  112,7
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łobzie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  17,6 km
  Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 0,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Łobez
  0,3 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łobez przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 147droga wojewódzka nr 147(Wierzbięcin - Słajsino - Radzim - Troszczyno - Gostomin - Wołkowo - Radowo Wielkie - Radowo Małe - Strzmiele - Łobez)
  • DW 148droga wojewódzka nr 148(Starogard Łobeski - Przemysław - Bełczna - Poradz - Łobez - Zajezierze - Gajewko - Drawsko Pomorskie)
  • DW 151droga wojewódzka nr 151(Świdwin - Słonowice - Byszewo - Łobez - Węgorzyno - Stare Węgorzynko - Storkowo - Ińsko - Ciemnik - Sulibórz - Suliborek - Wielgoszcz - Recz - Witoszyn - Choszczno - Zamęcin - Lubiana - Płotno - Pełczyce - Łyskowo - Wierzchno - Barlinek - Moczkowo - Łubianka - Kłodawa - Gorzów Wielkopolski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łobez przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 202Linia kolejowa nr 202: Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński [o znaczeniu państwowym] (Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Oliwa - Sopot - Gdynia Orłowo - Gdynia Główna - Gdynia Chylonia - Rumia - Reda - Reda Pieleszewo - Wejherowo Śmiechowo - Wejherowo Nanice - Wejherowo - Gościcino Wejherowskie - Luzino - Strzebielino Morskie - Bożepole Wielkie - Godętowo - Lębork Mosty - Lębork - Leśnice - Pogorzelice - Potęgowo - Głuszyno Pomorskie - Strzyżyno Słupskie - Damnica - Jezierzyce Słupskie - Słupsk - Reblino - Sycewice - Wrześnica - Sławno - Karwice - Wiekowo - Skibno - Koszalin - Niekłonice - Dunowo - Nosówko - Kościernica - Białogard - Czarnowęsy Pomorskie - Rąbino - Nielep - Świdwin - Klępnica - Worowo -Łobez - Lesięcin - Runowo Pomorskie - Cieszyno Łobeskie - Chociwel - Lisowo - Trąbki - Gogolewo - Ulikowo - Stargard)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łobzie istnieje 91 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Anny Jagiellonki

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bema

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Borków

  ul. Browarna

  ul. Brzozowa

  ul. Budowlana

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  ul. Czcibora

  ul. Drawska

  ul. Dubois

  ul. Głowackiego

  ul. Jagiellonów

  ul. Kamienna

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Komuny Paryskiej

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościelna

  pl. Kościuszki

  ul. Kościuszki

  ul. Kraszewskiego

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księcia Bogusława

  ul. Księcia Racibora

  ul. Księcia Warcisława

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  pl. Lotników

  ul. Magazynowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Miodowa

  ul. Moniuszki

  ul. Mostowa

  ul. Murarska

  ul. Młyńska

  ul. Niepodległości

  skwer Niepodległości

  ul. Nowe Osiedle

  ul. Odnoga Węgorzyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okopowa

  ul. Orzeszkowej

  ul. Piastów

  ul. Plac 3 Marca

  skwer Plac Sybiraków

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Pogodna

  ul. Pomorska

  ul. Przechodnia

  ul. Przedmiejska

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyrzeczna

  ul. Północna

  ul. Rolna

  ul. Rzeczna

  ul. Sienkiewicza

  ul. Siewna

  ul. Sikorskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  pl. Spółdzielców

  ul. Strumykowa

  ul. Szkolna

  ul. Szosa Świdwińska

  ul. Szymanowskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Waryńskiego

  rondo Wincentego Witosa

  ul. Wojcelska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wybickiego

  ul. Węgorzyńska

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zielona

  rondo gen. Władysława Andersa

  ul. Łobzówek

  ul. Łoźnicka

  ul. Łąkowa

  ul. Świętoborzec