Powiat opatowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opatowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 48 894 Liczba mieszkańców
 • 911 km2 Powierzchnia
 • 54 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,5% Stopa urbanizacji
 • Bogusław Włodarczyk Starosta
 • ul. Sienkiewicza 30, 27-500 Opatów Adres starostwa powiatowego
 • TOP Tablice rejestracyjne
Powiat opatowski na mapie
Identyfikatory
 • 2606 TERYT (TERC)
Herb powiatu opatowskiego
powiat opatowski herb

powiat opatowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
015 868 20 71
015 868 20 71
Kościuszki 39
27-500 Opatów
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
015 868 12 06
015 868 12 03
Sienkiewicza 30
27-500 Opatów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie
015 868 47 13
015 868 47 13
Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie
015 868 21 49
015 868 21 49
Sempołowskiej 3
27-500 Opatów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie
015 868 40 92
015 868 40 72
Partyzantów 46
27-500 Opatów
Starostwo Powiatowe w Opatowie
(15) 868-29-71
(15) 868-47-21
ul. Sienkiewicza
27-500 Opatów

Powiat opatowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat opatowski ma 48 894 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 15,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opatowskiego w 2050 roku wynosi 39 730, z czego 19 775 to kobiety, a 19 955 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opatowskiego zawarli w 2022 roku 175 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców powiatu opatowskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opatowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -428. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,72 na 1000 mieszkańców powiatu opatowskiego. W 2022 roku urodziło się 302 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,5% zgonów w powiecie opatowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w powiecie opatowskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opatowskiego przypada 14.86 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 464 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 606 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opatowskiego -142. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  59,8% mieszkańców powiatu opatowskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 894 Liczba mieszkańców
 • 24 676 Kobiety
 • 24 218 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opatowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 730 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 775 Kobiety
 • 19 955 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opatowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opatowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opatowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,6 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opatowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opatowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opatowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opatowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,5%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat opatowski
  53,6%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,9%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 18,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat opatowski
  5,6%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • powiat opatowski
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opatowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 175 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opatowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -428 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -197 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -231 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,72 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat opatowski
  -8,7
  świętokrzyskie
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • -8,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opatowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opatowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opatowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opatowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 302 Urodzenia żywe
 • 150 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 152 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,2
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. opatowski
  28,9
  świętokrzyskie
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 329 g Średnia waga noworodków
 • 3 213 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 329 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 77 Waga 3500g - 3999g
 • 77
 • 133 Waga 3000g - 3499g
 • 133
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. opatowski
  1,09
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,54
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. opatowski
  0,41
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie opatowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 730 Zgony
 • 347 Kobiety
  (Zgony)
 • 383 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 14,9 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  14,9
  Województwo
  13,4
  Polska
  11,9
 • 241,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. opatowski
  241,7
  świętokrzyskie
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 9,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,9
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat opatowski
  4,1
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opatowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat opatowski
  36,5%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. opatowski
  19,3%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat opatowski
  6,1%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Polska
  5,4%
 • 135 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Cały kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Cały kraj
  74,4
 • 339,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  339,5
  Województwo
  294,3
  Cały kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Cały kraj
  246,5
 • 640,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 717,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 563,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  640,8
  woj. świętokrzyskie
  562,0
  Cały kraj
  475,8
 • 86,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,6
  Województwo
  67,5
  Polska
  70,6
 • 39,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  39,8
  świętokrzyskie
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat opatowski
  8,0
  Województwo
  8,0
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat opatowski
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opatowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  16,0
  świętokrzyskie
  44,0
  Cała Polska
  38,0
 • 6 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  6,0
  świętokrzyskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 3 powieszenie się
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 powieszenie się
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony2
 • 1 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 2 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony2
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony1
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 464 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 250 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 214 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 606 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 333 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 273 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -148 Saldo migracji
 • -81 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -67 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -142 Saldo migracji wewnętrznych
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -59 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opatowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opatowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opatowskim oddano do użytku 90 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opatowskim to 18 525 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 379 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opatowskim to 5,03 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie opatowskim to 149,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,22% mieszkań posiada łazienkę, 76,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,41% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie opatowskim 44 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 559 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 340 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 21 transakcji (mediana cen - 3 958 zł/m2, średnia - 3 969 zł/m2), a na rynku wtórnym 23 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 778 zł/m2, średnia - 2 603 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 559 zł
 • pow. opatowski
  3 559 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 211 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 3 559 zł Ogółem
 • 3 559 zł
 • 3 116 zł do 40 m2
 • 3 116 zł
 • 3 517 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 517 zł
 • 4 036 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 036 zł
 • 3 570 zł od 80,1 m2
 • 3 570 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 340 zł
 • powiat opatowski
  3 340 zł
  Województwo
  5 101 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 3 340 zł Ogółem
 • 3 340 zł
 • 2 822 zł do 40 m2
 • 2 822 zł
 • 3 381 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 381 zł
 • 4 040 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 040 zł
 • 2 817 zł od 80,1 m2
 • 2 817 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 44
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m223
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m23
 • 12 do 40 m2
 • 23 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opatowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 958 zł
 • Powiat
  3 958 zł
  świętokrzyskie
  5 864 zł
  Cała Polska
  6 412 zł
 • 3 958 zł Ogółem
 • 3 958 zł
 • 4 024 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 024 zł
 • 4 113 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 113 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 969 zł
 • Powiat
  3 969 zł
  świętokrzyskie
  5 820 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 3 969 zł Ogółem
 • 3 969 zł
 • 3 902 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 902 zł
 • 4 286 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 286 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 21
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 778 zł
 • pow. opatowski
  2 778 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 489 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 2 778 zł Ogółem
 • 2 778 zł
 • 2 762 zł do 40 m2
 • 2 762 zł
 • 2 900 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 900 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 603 zł
 • pow. opatowski
  2 603 zł
  Województwo
  4 633 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 2 603 zł Ogółem
 • 2 603 zł
 • 2 613 zł do 40 m2
 • 2 613 zł
 • 2 823 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 823 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 23
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m211
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 11 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 525 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 378,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  378,90
  Województwo
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  79,40 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,10 m2
  świętokrzyskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,73
  świętokrzyskie
  3,91
  Polska
  3,83
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat opatowski
  2,64
  świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 90 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  1,84
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 453 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opatowski
  5,03
  Województwo
  4,75
  Polska
  3,89
 • 9,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opatowski
  9,26
  Województwo
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 13 485 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 149,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  149,8 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,28 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 92,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. opatowski
  92,91%
  Województwo
  95,88%
  Cały kraj
  97,71%
 • 82,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  82,65%
  woj. świętokrzyskie
  90,59%
  Kraj
  95,10%
 • 78,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. opatowski
  78,22%
  Województwo
  88,09%
  Polska
  93,66%
 • 76,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat opatowski
  76,69%
  woj. świętokrzyskie
  82,71%
  Cała Polska
  85,62%
 • 34,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat opatowski
  34,41%
  woj. świętokrzyskie
  45,54%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat opatowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie opatowskim na 1000 mieszkańców pracuje 362osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opatowskim wynosiło w 2022 roku 16,0% (16,0% wśród kobiet i 16,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opatowskim wynosiło 5 106,84 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opatowskiego 5 574 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 206 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -368.

  45,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opatowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 362 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  362,0
  woj. świętokrzyskie
  370,0
  Cały kraj
  402,0
 • 16,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,0% Kobiety
 • 16,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  7,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opatowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opatowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opatowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 107 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. opatowski
  5 107 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opatowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 574 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 206 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -368 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opatowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opatowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,2
  świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 40,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,7
  świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 153,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  153,0
  świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opatowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie opatowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 852 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 923 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 289 nowych podmiotów, a 190 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (453) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (209) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (354) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (135) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opatowskim najwięcej (174) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 698) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,4% (131) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,5% (904) podmiotów, a 73,1% (2 817) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opatowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 852 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 131 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 904 Przemysł i budownictwo
 • 2 817 Pozostała działalność
 • 289 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opatowskim w 2022 roku
 • 190 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opatowskim w 2022 roku
 • 2 923 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 698 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 698
 • 133 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 133
 • 21 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 21
 • 3 852 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 852
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 115 Spółki handlowe ogółem
 • 115
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 99  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 99
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 174 Spółki cywilne ogółem
 • 174
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 923 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 867 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 867
 • 560 Budownictwo
 • 560
 • 315 Transport i gospodarka magazynowa
 • 315
 • 270 Przetwórstwo przemysłowe
 • 270
 • 168 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 168
 • 145 Pozostała działalność
 • 145
 • 116 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 116
 • 106 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106
 • 86 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 86
 • 74 Informacja i komunikacja
 • 74
 • 63 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 63
 • 58 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 58
 • 45 Edukacja
 • 45
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 19 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 19
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opatowskim stwierdzono 849 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opatowskim wynosi 80,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opatowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,09 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 4,66 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,12 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,61 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 849 Przestępstwa ogółem
 • 849
 • 643 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 643
 • 79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 79
 • 104 Przestępstwa drogowe
 • 104
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 229 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 229
 • 17,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,29
  Województwo
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 13,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat opatowski
  13,09
  Województwo
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 1,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,61
  świętokrzyskie
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,12
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,20
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 4,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,66
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. opatowski
  81%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. opatowski
  49%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. opatowski
  100%
  świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. opatowski
  43%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Kraj
  51%

Powiat opatowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opatowskiego wyniosła w 2022 roku 134,7 mln złotych, co daje 2,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu opatowskiego - 22.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.1%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (12.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,5 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opatowskiego wyniosła w 2022 roku 125,7 mln złotych, co daje 2,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.4%). W budżecie powiatu opatowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 270 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,5 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opatowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,8 mln

  1,3 tys(100%)

  81,5 mln

  1,5 tys(100%)

  78,1 mln

  1,5 tys(100%)

  111,9 mln

  2,1 tys(100%)

  104,7 mln

  2,0 tys(100%)

  106,0 mln

  2,1 tys(100%)

  109,1 mln

  2,2 tys(100%)

  134,7 mln

  2,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  296(21.9%)

  15,5 mln

  291(19.1%)

  17,5 mln

  329(22.4%)

  23,7 mln

  451(21.2%)

  25,0 mln

  480(23.9%)

  25,8 mln

  501(24.4%)

  26,9 mln

  529(24.6%)

  30,6 mln

  627(22.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,5 mln

  307(22.7%)

  20,5 mln

  384(25.2%)

  19,4 mln

  366(24.9%)

  23,8 mln

  452(21.2%)

  22,6 mln

  434(21.6%)

  28,6 mln

  554(27%)

  29,4 mln

  577(26.9%)

  29,8 mln

  610(22.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,3 mln

  98,8(7.3%)

  2,8 mln

  52,2(3.4%)

  5,3 mln

  99,5(6.8%)

  2,7 mln

  50,5(2.4%)

  9,9 mln

  190(9.4%)

  6,7 mln

  131(6.4%)

  8,3 mln

  164(7.6%)

  17,3 mln

  354(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  100(7.4%)

  6,0 mln

  112(7.4%)

  6,3 mln

  119(8.1%)

  6,3 mln

  120(5.6%)

  6,6 mln

  126(6.3%)

  7,5 mln

  146(7.1%)

  7,3 mln

  144(6.7%)

  12,0 mln

  245(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,4 mln

  231(17%)

  19,2 mln

  360(23.6%)

  6,2 mln

  117(7.9%)

  8,8 mln

  167(7.9%)

  7,5 mln

  144(7.2%)

  6,7 mln

  130(6.3%)

  7,2 mln

  142(6.6%)

  11,2 mln

  229(8.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,9 mln

  147(10.9%)

  9,7 mln

  181(11.9%)

  9,5 mln

  179(12.2%)

  9,4 mln

  179(8.4%)

  11,3 mln

  217(10.8%)

  10,2 mln

  197(9.6%)

  9,1 mln

  179(8.3%)

  10,6 mln

  216(7.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  64,5(4.8%)

  3,6 mln

  68,3(4.5%)

  3,9 mln

  73,0(5%)

  4,2 mln

  79,8(3.7%)

  4,3 mln

  83,3(4.1%)

  5,8 mln

  112(5.5%)

  7,4 mln

  145(6.8%)

  5,6 mln

  114(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  46,1(3.4%)

  2,2 mln

  40,9(2.7%)

  2,6 mln

  49,7(3.4%)

  4,1 mln

  77,4(3.6%)

  4,3 mln

  82,6(4.1%)

  3,7 mln

  71,9(3.5%)

  3,4 mln

  67,8(3.2%)

  4,1 mln

  83,9(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  433,8 tys

  8,1(0.6%)

  551,8 tys

  10,3(0.7%)

  497,9 tys

  9,4(0.6%)

  570,2 tys

  10,8(0.5%)

  627,7 tys

  12,1(0.6%)

  1,6 mln

  30,2(1.5%)

  1,5 mln

  30,1(1.4%)

  1,2 mln

  24,3(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  33,5(2.5%)

  90,3 tys

  1,7(0.1%)

  204,4 tys

  3,9(0.3%)

  13,6 mln

  258(12.1%)

  2,7 mln

  51,6(2.6%)

  956,1 tys

  18,6(0.9%)

  739,3 tys

  14,5(0.7%)

  808,2 tys

  16,5(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,0 tys

  0,4(0%)

  21,9 tys

  0,4(0%)

  213,9 tys

  4,0(0.3%)

  7,1 mln

  136(6.4%)

  2,1 mln

  40,6(2%)

  774,5 tys

  15,0(0.7%)

  631,3 tys

  12,4(0.6%)

  539,5 tys

  11,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  394,8 tys

  7,3(0.5%)

  389,0 tys

  7,3(0.5%)

  393,3 tys

  7,4(0.5%)

  252,9 tys

  4,8(0.2%)

  242,5 tys

  4,7(0.2%)

  243,8 tys

  4,7(0.2%)

  257,1 tys

  5,1(0.2%)

  284,8 tys

  5,8(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  400,0 tys

  7,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  225,2 tys

  4,6(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  332,3 tys

  6,2(0.5%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  154,5 tys

  3,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  279,6 tys

  5,2(0.4%)

  261,2 tys

  4,9(0.3%)

  111,4 tys

  2,1(0.1%)

  643,4 tys

  12,2(0.6%)

  321,3 tys

  6,2(0.3%)

  164,4 tys

  3,2(0.2%)

  69,3 tys

  1,4(0.1%)

  135,9 tys

  2,8(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,3 tys

  2,3(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.1%)

  347,0 tys

  6,7(0.3%)

  128,0 tys

  2,5(0.1%)

  132,0 tys

  2,6(0.1%)

  132,0 tys

  2,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,8 tys

  0,2(0%)

  36,6 tys

  0,7(0%)

  51,2 tys

  1,0(0.1%)

  68,6 tys

  1,3(0.1%)

  181,3 tys

  3,5(0.2%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  42,5 tys

  0,8(0%)

  29,7 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  36,2 tys

  0,7(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  68,0 tys

  1,3(0.1%)

  31,1 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  13,4 tys

  0,2(0%)

  23,2 tys

  0,4(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  0,7(0%)

  56,4 tys

  1,1(0.1%)

  205,3 tys

  4,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  357

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opatowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,6 mln

  1,4 tys(100%)

  85,1 mln

  1,6 tys(100%)

  84,1 mln

  1,6 tys(100%)

  109,9 mln

  2,1 tys(100%)

  110,6 mln

  2,1 tys(100%)

  114,4 mln

  2,3 tys(100%)

  120,7 mln

  2,4 tys(100%)

  125,7 mln

  2,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,1 mln

  596(43%)

  35,6 mln

  668(41.9%)

  36,3 mln

  685(43.2%)

  39,4 mln

  749(35.8%)

  44,6 mln

  856(40.3%)

  51,5 mln

  1 000(45%)

  54,7 mln

  1,1 tys(45.3%)

  56,1 mln

  1,1 tys(44.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,5 mln

  269(19.4%)

  18,2 mln

  341(21.4%)

  19,0 mln

  358(22.6%)

  20,8 mln

  395(18.9%)

  22,1 mln

  424(20%)

  28,4 mln

  550(24.8%)

  28,7 mln

  565(23.8%)

  27,6 mln

  564(21.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,1 mln

  131(9.5%)

  7,5 mln

  141(8.9%)

  7,9 mln

  150(9.4%)

  8,8 mln

  167(8%)

  10,1 mln

  193(9.1%)

  10,0 mln

  194(8.7%)

  11,0 mln

  217(9.1%)

  15,6 mln

  320(12.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  64,3(4.6%)

  3,6 mln

  68,2(4.3%)

  3,8 mln

  72,6(4.6%)

  4,2 mln

  79,4(3.8%)

  4,3 mln

  82,6(3.9%)

  6,4 mln

  124(5.6%)

  6,8 mln

  133(5.6%)

  5,6 mln

  114(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,9 mln

  165(11.9%)

  11,8 mln

  221(13.9%)

  2,6 mln

  49,2(3.1%)

  4,2 mln

  79,9(3.8%)

  3,3 mln

  62,6(2.9%)

  2,0 mln

  39,4(1.8%)

  3,6 mln

  70,1(3%)

  4,4 mln

  90,8(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  58,7(4.2%)

  2,7 mln

  50,0(3.1%)

  2,5 mln

  47,6(3%)

  2,0 mln

  38,4(1.8%)

  4,8 mln

  92,5(4.4%)

  2,1 mln

  40,3(1.8%)

  2,8 mln

  54,9(2.3%)

  3,0 mln

  60,8(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  25,5(1.8%)

  1,0 mln

  19,2(1.2%)

  1,4 mln

  26,8(1.7%)

  2,5 mln

  47,0(2.2%)

  2,3 mln

  43,7(2.1%)

  1,8 mln

  35,8(1.6%)

  1,5 mln

  29,6(1.2%)

  2,1 mln

  42,8(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  749,5 tys

  13,9(1%)

  887,6 tys

  16,6(1%)

  763,0 tys

  14,4(0.9%)

  864,6 tys

  16,4(0.8%)

  922,4 tys

  17,7(0.8%)

  990,7 tys

  19,2(0.9%)

  2,3 mln

  45,5(1.9%)

  1,7 mln

  35,7(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  89,2 tys

  1,7(0.1%)

  423,7 tys

  7,9(0.5%)

  1,4 mln

  25,5(1.6%)

  1,0 mln

  19,1(0.9%)

  990,4 tys

  19,0(0.9%)

  1,5 mln

  29,0(1.3%)

  849,5 tys

  16,7(0.7%)

  1,5 mln

  31,2(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  529,6 tys

  9,8(0.7%)

  244,8 tys

  4,6(0.3%)

  1,4 mln

  26,9(1.7%)

  4,5 mln

  84,9(4.1%)

  4,1 mln

  79,0(3.7%)

  1,1 mln

  20,7(0.9%)

  1,4 mln

  28,5(1.2%)

  815,7 tys

  16,7(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  592,0 tys

  11,0(0.8%)

  604,5 tys

  11,3(0.7%)

  478,9 tys

  9,0(0.6%)

  456,7 tys

  8,7(0.4%)

  484,8 tys

  9,3(0.4%)

  850,6 tys

  16,5(0.7%)

  692,9 tys

  13,6(0.6%)

  732,4 tys

  15,0(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  561,3 tys

  10,4(0.8%)

  436,1 tys

  8,2(0.5%)

  467,6 tys

  8,8(0.6%)

  371,5 tys

  7,1(0.3%)

  383,2 tys

  7,4(0.3%)

  399,2 tys

  7,7(0.3%)

  405,3 tys

  8,0(0.3%)

  403,9 tys

  8,3(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  20,4(1.5%)

  1,6 mln

  29,3(1.8%)

  1,2 mln

  21,7(1.4%)

  9,7 mln

  184(8.8%)

  5,2 mln

  99,1(4.7%)

  250,1 tys

  4,9(0.2%)

  335,6 tys

  6,6(0.3%)

  294,7 tys

  6,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  226,4 tys

  4,2(0.3%)

  224,3 tys

  4,2(0.3%)

  223,0 tys

  4,2(0.3%)

  227,4 tys

  4,3(0.2%)

  231,1 tys

  4,4(0.2%)

  236,4 tys

  4,6(0.2%)

  242,0 tys

  4,8(0.2%)

  240,4 tys

  4,9(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  161,9 tys

  3,0(0.2%)

  94,7 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  154,6 tys

  3,2(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,3 tys

  2,3(0.1%)

  125,2 tys

  2,4(0.1%)

  125,2 tys

  2,4(0.1%)

  277,0 tys

  5,3(0.3%)

  128,0 tys

  2,5(0.1%)

  132,0 tys

  2,6(0.1%)

  132,0 tys

  2,7(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,8 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  19,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  106(5.1%)

  1,5 mln

  28,5(1.3%)

  250,0 tys

  4,9(0.2%)

  100,0 tys

  2,0(0.1%)

  35,3 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,4 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  0,7(0%)

  56,4 tys

  1,1(0.1%)

  205,3 tys

  4,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  26,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,9 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opatowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 854 mieszkańców powiatu opatowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 245 kobiet oraz 5 609 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu opatowskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 17,8% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opatowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opatowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2021 w powiecie opatowskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 786 dzieci (374 dziewczynki oraz 412 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opatowskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 489 dzieci (238 dziewczynek oraz 251 chłopców). Dostępne były 482 miejsca.

  14,8% mieszkańców powiatu opatowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 792 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 28 szkół podstawowych, w których w 258 oddziałach uczyło się 3 497 uczniów (1 653 kobiety oraz 1 844 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opatowskim placówkę miało 39 szkół podstawowych, w których w 243 oddziałach uczyło się 3 526 uczniów (1 732 kobiety oraz 1 794 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,22.

  W powiecie opatowskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 803 uczniów (537 kobiet oraz 266 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 249 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opatowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 947 uczniów (597 kobiet oraz 350 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 317 absolwentów.

  W powiecie opatowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 321 uczniów (101 kobiet oraz 220 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,1% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,8 uczniów. 29,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,4% mieszkańców powiatu opatowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 30,2% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. opatowski
  16,4%
  Województwo
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 20,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. opatowski
  33,3%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. opatowski
  11,6%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,8%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat opatowski
  26,6%
  Województwo
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  17,8%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. opatowski
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 792 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  792,0
  świętokrzyskie
  860,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat opatowski
  1,41
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 44 Oddziały
 • 38 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 827 Miejsca
  (rok 2018)
 • 14 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat opatowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 786 Dzieci
 • 374 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 412 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 180 3 lata
 • 180
 • 238 4 lata
 • 238
 • 204 5 lata
 • 204
 • 137 6 lat
 • 137
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 80 3 lata
 • 80
 • 117 4 lata
 • 117
 • 102 5 lata
 • 102
 • 62 6 lat
 • 62
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 100 3 lata
 • 100
 • 121 4 lata
 • 121
 • 102 5 lata
 • 102
 • 75 6 lat
 • 75
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 576 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 63,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 62,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 37,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opatowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Dzieci
 • 16 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 14 4 lata
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 6 4 lata
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 8 4 lata
 • 8
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 234 Oddziały
 • 3 416 Uczniowie
 • 1 624 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 792 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 364 Uczniowie w 1 klasie
 • 187 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 457 Absolwenci
 • 236 Kobiety
  (absolwenci)
 • 221 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,8%
  64,2%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  13,6
  Województwo
  14,9
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,6
 • 13,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,6
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,6
 • 3,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,4
 •  
 • 323,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 268,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 88,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat opatowski
  88,22
  świętokrzyskie
  92,95
  Cała Polska
  95,71
 • 86,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat opatowski
  86,96
  świętokrzyskie
  92,04
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opatowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opatowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 681 Uczniowie
 • 469 Kobiety
  (uczniowie)
 • 212 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,9%
  31,1%
 • 171 Uczniowie w 1 klasie
 • 120 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 184 Absolwenci
 • 124 Kobiety
  (absolwenci)
 • 60 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 122 Uczniowie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,7%
  44,3%
 • 65 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,8
  świętokrzyskie
  26,9
  Polska
  26,3
 •  
 • 45,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 29,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  29,2
  Województwo
  16,3
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opatowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opatowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opatowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opatowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie opatowskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 140)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie opatowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie opatowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 556 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 230 (uczestnicy: 16 071)
  • seanse filmowe: 30 (uczestnicy: 650)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 470)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 2 230)
  • koncerty: 22 (uczestnicy: 6 320)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 41 (uczestnicy: 640)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 2 900)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 684)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 540)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 35 (uczestnicy: 677)
  • inne: 15 (uczestnicy: 510)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 707)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 160)
  • taneczne: 14 (członkowie: 166)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 84)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 50)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 7 (członkowie: 86)
  • literackie: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 12 (członkowie: 96)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 15
  • nauki gry na instrumentach: 4
  • tańca: 4
  • komputerowe: 5
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 398)
  • teatralne: 9 (członkowie: 98)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 40)
  • taneczne: 10 (członkowie: 120)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opatowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 136 seansów, na które przyszło 1 106 widzów, w tym 47 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 428 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opatowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 1 405 zwiedzających, co daje 286 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opatowskim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 268 582 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 320 441 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 78
  • dostępne dla czytelników: 41
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opatowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 971 wolumenów w tym ziobry specjalne: 658. Odnotowano 225 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 080 wolumenów. Odnotowano 860 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opatowskim działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 636 członków. Zarejestrowano 842 ćwiczących (mężczyźni: 717, kobiety: 125, chłopcy do lat 18: 482, dziewczęta do lat 18: 112). Aktywnych było 28 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opatowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opatowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie opatowskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 63,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 59,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie opatowskim zarejestrowanych było 57 237 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 083 samochodów osobowych (749,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 5 055 samochodów ciężarowych (117,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 263 autobusów (5,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 740 ciągników siodłowych (14,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 3 451 motocykli (69,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 25,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie opatowskim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 23 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opatowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 63,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  63,4
  świętokrzyskie
  55,1
  Cały kraj
  56,5
 • 18,41 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. opatowski
  18,4
  woj. świętokrzyskie
  5,7
  Cała Polska
  5,0
 • 47,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. opatowski
  47,0
  woj. świętokrzyskie
  64,6
  Cały kraj
  65,5
 • 13,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. opatowski
  14,0
  woj. świętokrzyskie
  7,7
  Cały kraj
  6,6
 • 59,40 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat opatowski
  59,4
  woj. świętokrzyskie
  82,1
  Cały kraj
  77,6
 • 29,03 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  29,0
  Województwo
  10,3
  Kraj
  8,9
 • 74,19 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  74,2
  woj. świętokrzyskie
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 57 237 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opatowskim w 2021 roku
 • 37 083 Samochody osobowe
 • 5 055 Samochody ciężarowe
 • 17 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 263 Autobusy
 • 291 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 740 Ciągniki samochodowe
 • 740   Ciągniki siodłowe
 • 10 354 Ciągniki rolnicze
 • 3 451 Motocykle
 • 2 236   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 566 Motorowery
 • 37 083Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Samochody osobowe w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 749,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  749,6
  woj. świętokrzyskie
  655,2
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 606
  • 1400-1649 kg9 471
  • 1650-1899 kg9 472
  • 1900 kg i więcej9 534
 • 8 606 do 1399 kg
 • 9 471 1400-1649 kg
 • 9 472 1650-1899 kg
 • 9 534 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 096 do 1399 cm3
 • 16 096
 • 18 656 1400-1999 cm3
 • 18 656
 • 2 331 2000 i więcej cm3
 • 2 331
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 742
  • olej napędowy11 346
  • gaz (LPG)6 376
  • pozostałe619
 • 18 742 benzyna
 • 11 346 olej napędowy
 • 6 376 gaz (LPG)
 • 619 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 142 do 1 roku
 • 142
 • 155 2 lata
 • 155
 • 166 3 lata
 • 166
 • 488 4-5 lat
 • 488
 • 610 6-7 lat
 • 610
 • 806 8-9 lat
 • 806
 • 1 265 10-11 lat
 • 1 265
 • 4 879 12-15 lat
 • 4 879
 • 8 561 16-20 lat
 • 8 561
 • 6 904 21-25 lat
 • 6 904
 • 3 705 26-30 lat
 • 3 705
 • 9 402 31 lat i więcej
 • 9 402
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opatowskim
 • pow. opatowski
  22,6 lat
  świętokrzyskie
  20,3 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 5 055Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 117,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  117,1
  Województwo
  130,8
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 394 do 999 kg
 • 2 394
 • 1 567 1000-1499 kg
 • 1 567
 • 350 1500-2999 kg
 • 350
 • 37 3000-3499 kg
 • 37
 • 83 3500-4999 kg
 • 83
 • 337 5000-6999 kg
 • 337
 • 170 7000-9999 kg
 • 170
 • 79 10000-14999 kg
 • 79
 • 38 15000 kg i więcej
 • 38
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 250
  • olej napędowy2 968
  • gaz (LPG)207
  • pozostałe630
 • 1 250 benzyna
 • 2 968 olej napędowy
 • 207 gaz (LPG)
 • 630 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 11 2 lata
 • 11
 • 17 3 lata
 • 17
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 75 6-7 lat
 • 75
 • 86 8-9 lat
 • 86
 • 166 10-11 lat
 • 166
 • 500 12-15 lat
 • 500
 • 839 16-20 lat
 • 839
 • 843 21-25 lat
 • 843
 • 502 26-30 lat
 • 502
 • 1 956 31 lat i więcej
 • 1 956
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opatowskim
 • Tutaj
  25,1 lat
  woj. świętokrzyskie
  22,0 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 263Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Autobusy w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 5,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat opatowski
  5,2
  świętokrzyskie
  4,3
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy236
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe13
 • 13 benzyna
 • 236 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 31 12-15 lat
 • 31
 • 65 16-20 lat
 • 65
 • 54 21-25 lat
 • 54
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 53 31 lat i więcej
 • 53
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opatowskim
 • Powiat
  21,6 lat
  woj. świętokrzyskie
  23,3 lat
  Kraj
  22,0 lat
 • 740Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 14,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat opatowski
  14,6
  Województwo
  13,7
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy665
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe75
 • 0 benzyna
 • 665 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 75 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 8 2 lata
 • 8
 • 4 3 lata
 • 4
 • 23 4-5 lat
 • 23
 • 20 6-7 lat
 • 20
 • 60 8-9 lat
 • 60
 • 81 10-11 lat
 • 81
 • 170 12-15 lat
 • 170
 • 134 16-20 lat
 • 134
 • 127 21-25 lat
 • 127
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 62 31 lat i więcej
 • 62
 • 17,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opatowskim
 • Powiat
  17,3 lat
  Województwo
  15,2 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 3 451Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Motocykle w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 69,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  69,8
  świętokrzyskie
  50,1
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 19 2 lata
 • 19
 • 11 3 lata
 • 11
 • 36 4-5 lat
 • 36
 • 104 6-7 lat
 • 104
 • 48 8-9 lat
 • 48
 • 56 10-11 lat
 • 56
 • 288 12-15 lat
 • 288
 • 359 16-20 lat
 • 359
 • 343 21-25 lat
 • 343
 • 167 26-30 lat
 • 167
 • 2 002 31 lat i więcej
 • 2 002
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opatowskim
 • Powiat
  27,5 lat
  świętokrzyskie
  25,9 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 17 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opatowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 214,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat opatowski
  214,1 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 4,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,0 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami