Powiat opatowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opatowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 53 028 Liczba mieszkańców
 • 911 km2 Powierzchnia
 • 59 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,5% Stopa urbanizacji
 • Bogusław Włodarczyk Starosta
 • ul. Sienkiewicza 30, 27-500 Opatów Adres starostwa powiatowego
 • TOP Tablice rejestracyjne
Powiat opatowski na mapie
Identyfikatory
 • 2606 TERYT (TERC)
Herb powiatu opatowskiego
powiat opatowski herb

powiat opatowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
015 868 20 71
015 868 20 71
Kościuszki 39
27-500 Opatów
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
015 868 12 06
015 868 12 03
Sienkiewicza 30
27-500 Opatów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie
015 868 47 13
015 868 47 13
Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie
015 868 21 49
015 868 21 49
Sempołowskiej 3
27-500 Opatów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie
015 868 40 92
015 868 40 72
Partyzantów 46
27-500 Opatów
Starostwo Powiatowe w Opatowie
(15) 868-29-71
(15) 868-47-21
ul. Sienkiewicza
27-500 Opatów

Powiat opatowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat opatowski ma 53 028 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 8,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opatowskiego w 2050 roku wynosi 39 730, z czego 19 775 to kobiety, a 19 955 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opatowskiego zawarli w 2017 roku 256 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu opatowskiego jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opatowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -252. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,74 na 1000 mieszkańców powiatu opatowskiego. W 2017 roku urodziło się 430 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 59,3% zgonów w powiecie opatowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,5% zgonów w powiecie opatowskim były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opatowskiego przypada 12.58 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 467 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 614 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opatowskiego -147. W tym samym roku 29 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 17.

  61,4% mieszkańców powiatu opatowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 53 028 Liczba mieszkańców
 • 26 668 Kobiety
 • 26 360 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opatowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39 730 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 775 Kobiety
 • 19 955 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opatowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opatowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opatowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  świętokrzyskie
  42,5 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opatowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,1%
  świętokrzyskie
  27,7%
  Polska
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. opatowski
  55,3%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,9%
  Województwo
  10,5%
  Kraj
  9,6%
 • 20,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,2%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Polska
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opatowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  4,7
  Kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,3
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 256 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opatowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -252 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -128 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -124 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,7
  Województwo
  -2,7
  Cała Polska
  -0,0
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opatowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opatowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opatowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opatowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 430 Urodzenia żywe
 • 212 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 218 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat opatowski
  8,1
  świętokrzyskie
  8,7
  Kraj
  10,5
 • 35,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  35,8
  świętokrzyskie
  38,1
  Cały kraj
  44,2
 • 10.9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.9
 • 45.04 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.04
 • 92.96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.96
 • 67.03 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.03
 • 23.93 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23.93
 • 3.84 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.84
 • 3 370 g Średnia waga noworodków
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 442 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat opatowski
  3 370 g
  świętokrzyskie
  3 348 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 180 Waga 3000g - 3499g
 • 180
 • 66 Waga 2500g - 2999g
 • 66
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat opatowski
  1,22
  świętokrzyskie
  1,26
  Kraj
  1,45
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  świętokrzyskie
  0,62
  Polska
  0,71
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,63
  woj. świętokrzyskie
  0,76
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie opatowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 674 Zgony
 • 320 Kobiety
  (Zgony)
 • 354 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat opatowski
  12,6
  świętokrzyskie
  11,1
  Polska
  10,1
 • 164,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  164,8
  woj. świętokrzyskie
  131,5
  Cała Polska
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. opatowski
  0,0
  świętokrzyskie
  4,2
  Cały kraj
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. świętokrzyskie
  3,3
  Kraj
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,8
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opatowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  57,5%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  45,7%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. opatowski
  22,2%
  świętokrzyskie
  24,3%
  Cała Polska
  26,7%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. opatowski
  3,2%
  woj. świętokrzyskie
  3,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  91,6
  Cały kraj
  74,3
 • 290,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,8
  Województwo
  277,6
  Cały kraj
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  272,5
  Cała Polska
  261,6
 • 753,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 757,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 750,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. opatowski
  753,8
  świętokrzyskie
  638,2
  Cały kraj
  469,0
 • 182,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 64,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 291,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat opatowski
  182,4
  świętokrzyskie
  120,2
  Cała Polska
  87,7
 • 47,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. opatowski
  47,8
  Województwo
  29,6
  Kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat opatowski
  0,0
  świętokrzyskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 467 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 235 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 232 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 614 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 335 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 279 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -130 Saldo migracji
 • -87 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -147 Saldo migracji wewnętrznych
 • -100 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opatowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opatowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie opatowskim oddano do użytku 113 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opatowskim to 18 621 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 70,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 29,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opatowskim to 4,54 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie opatowskim to 118,40 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 74,79% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 71,82% mieszkań posiada łazienkę, 67,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 25,49% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 621 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 349,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  349,00
  Województwo
  352,40
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,60 m2
  świętokrzyskie
  74,30 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,10 m2
  woj. świętokrzyskie
  26,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,57
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,87
  świętokrzyskie
  2,84
  Cały kraj
  2,69
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat opatowski
  0,80
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 113 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat opatowski
  2,13
  świętokrzyskie
  2,53
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 67 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 513 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,54
  świętokrzyskie
  5,20
  Cała Polska
  3,91
 • 9,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  9,67
  świętokrzyskie
  13,12
  Kraj
  18,14
 • 13 374 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 118,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. opatowski
  118,4 m2
  woj. świętokrzyskie
  120,6 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat opatowski
  0,25 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  87,35%
  świętokrzyskie
  92,26%
  Cała Polska
  96,79%
 • 74,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  74,79%
  świętokrzyskie
  86,32%
  Cały kraj
  93,66%
 • 71,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. opatowski
  71,82%
  woj. świętokrzyskie
  83,74%
  Cały kraj
  91,31%
 • 67,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. opatowski
  67,30%
  Województwo
  78,83%
  Polska
  82,12%
 • 25,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  25,49%
  Województwo
  40,08%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat opatowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie opatowskim na 1000 mieszkańców pracuje 116 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opatowskim wynosiło w 2017 roku 14,1% (15,2% wśród kobiet i 13,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opatowskim wynosiło 3 456,29 PLN, co odpowiada 76.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opatowskiego 5 574 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 206 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -368.

  63,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opatowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,3% w przemyśle i budownictwie, a 5,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 116 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  116,0
  świętokrzyskie
  191,0
  Cały kraj
  247,0
 • 14,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,2% Kobiety
 • 13,2% Mężczyźni
 • Powiat
  14,1%
  świętokrzyskie
  8,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opatowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opatowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opatowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 456 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 456 PLN
  świętokrzyskie
  3 911 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opatowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 574 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 206 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -368 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,3% Przemysł i budownictwo
 • 4,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,2% Pozostałe
 • 27,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opatowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 157 Pracujący ogółem
 • 3 215 Kobiety
 • 2 942 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opatowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat opatowski
  62,9
  świętokrzyskie
  63,8
  Cała Polska
  63,4
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,9
  Województwo
  36,6
  Kraj
  34,0
 • 133,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  133,2
  Województwo
  134,4
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opatowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie opatowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 345 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 520 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 315 nowych podmiotów, a 254 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (351) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (209) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (354) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (198) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opatowskim najwięcej (175) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 187) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (149) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,3% (714) podmiotów, a 74,2% (2 482) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opatowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.5%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 345 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 149 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 714 Przemysł i budownictwo
 • 2 482 Pozostała działalność
 • 315 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opatowskim w 2017 roku
 • 254 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opatowskim w 2017 roku
 • 2 520 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 187 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 187
 • 136 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 136
 • 21 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 21
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 344 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 344
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 99 Spółki handlowe ogółem
 • 99
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 81  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 81
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 175 Spółki cywilne ogółem
 • 175
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 520 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 895 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 895
 • 395 Budownictwo
 • 395
 • 261 Transport i gospodarka magazynowa
 • 261
 • 235 Przetwórstwo przemysłowe
 • 235
 • 145 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 145
 • 120 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 120
 • 101 Pozostała działalność
 • 101
 • 96 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 96
 • 62 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 62
 • 54 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 54
 • 45 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 45
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 35 Edukacja
 • 35
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie opatowskim stwierdzono 2 121 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 39,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opatowskim wynosi 95,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opatowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 32,48 (wykrywalność 95%) oraz o charakterze gospodarczym - 30,67 (wykrywalność 99%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 5,91 (70%), drogowe - 2,48 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 121 Przestępstwa ogółem
 • 2 121
 • 314 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 314
 • 1 630 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 630
 • 132 Przestępstwa drogowe
 • 132
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 1 726 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 726
 • 39,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. opatowski
  39,91
  Województwo
  16,87
  Polska
  19,62
 • 5,91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. opatowski
  5,91
  Województwo
  9,05
  Cała Polska
  12,07
 • 30,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  30,67
  świętokrzyskie
  5,38
  Cały kraj
  4,94
 • 2,48 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,48
  woj. świętokrzyskie
  1,73
  Cały kraj
  1,78
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. opatowski
  0,30
  Województwo
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 32,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  32,48
  woj. świętokrzyskie
  6,84
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. opatowski
  95%
  Województwo
  80%
  Polska
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat opatowski
  70%
  woj. świętokrzyskie
  68%
  Cała Polska
  60%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat opatowski
  100%
  woj. świętokrzyskie
  92%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. świętokrzyskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  81%
  woj. świętokrzyskie
  85%
  Kraj
  84%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. opatowski
  95%
  świętokrzyskie
  64%
  Polska
  52%

Powiat opatowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opatowskiego wyniosła w 2016 roku 81,5 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu opatowskiego - 25.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.6%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,4 mln złotych, czyli 6,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opatowskiego wyniosła w 2016 roku 85,1 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13.9%). W budżecie powiatu opatowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 108 złotych na mieszkańca (6,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,6 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opatowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,4 mln

  1,3 tys(100%)

  59,3 mln

  1,1 tys(100%)

  68,6 mln

  1,2 tys(100%)

  65,0 mln

  1,2 tys(100%)

  74,9 mln

  1,4 tys(100%)

  87,7 mln

  1,6 tys(100%)

  72,8 mln

  1,3 tys(100%)

  81,5 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,1 mln

  182(13.6%)

  11,3 mln

  205(19%)

  12,5 mln

  226(18.3%)

  13,5 mln

  245(20.7%)

  14,0 mln

  256(18.7%)

  18,9 mln

  348(21.5%)

  16,5 mln

  307(22.7%)

  20,5 mln

  384(25.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,9 mln

  179(13.3%)

  9,6 mln

  175(16.2%)

  16,1 mln

  290(23.4%)

  7,4 mln

  135(11.4%)

  16,1 mln

  294(21.5%)

  20,3 mln

  374(23.1%)

  12,4 mln

  231(17%)

  19,2 mln

  360(23.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,9 mln

  214(16%)

  13,5 mln

  245(22.8%)

  15,3 mln

  277(22.4%)

  18,1 mln

  329(27.9%)

  15,5 mln

  284(20.7%)

  15,5 mln

  286(17.7%)

  15,9 mln

  296(21.9%)

  15,5 mln

  291(19.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,1 mln

  109(8.1%)

  6,7 mln

  122(11.3%)

  7,2 mln

  130(10.5%)

  7,4 mln

  134(11.4%)

  7,8 mln

  142(10.4%)

  8,1 mln

  149(9.2%)

  7,9 mln

  147(10.9%)

  9,7 mln

  181(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,9 mln

  106(7.9%)

  6,4 mln

  116(10.8%)

  6,4 mln

  116(9.4%)

  5,9 mln

  108(9.1%)

  5,9 mln

  108(7.9%)

  5,5 mln

  102(6.3%)

  5,4 mln

  100(7.4%)

  6,0 mln

  112(7.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  56,0(4.2%)

  4,0 mln

  72,3(6.7%)

  3,3 mln

  59,9(4.8%)

  3,3 mln

  59,5(5%)

  3,5 mln

  63,7(4.6%)

  3,5 mln

  64,3(4%)

  3,5 mln

  64,5(4.8%)

  3,6 mln

  68,3(4.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  21,9 mln

  396(29.5%)

  4,1 mln

  73,7(6.8%)

  3,6 mln

  65,0(5.3%)

  5,1 mln

  92,8(7.9%)

  4,3 mln

  79,4(5.8%)

  4,3 mln

  79,5(4.9%)

  5,3 mln

  98,8(7.3%)

  2,8 mln

  52,2(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  28,0(2.1%)

  1,8 mln

  32,2(3%)

  1,9 mln

  33,4(2.7%)

  1,9 mln

  35,2(3%)

  1,9 mln

  34,2(2.5%)

  2,7 mln

  50,2(3.1%)

  2,5 mln

  46,1(3.4%)

  2,2 mln

  40,9(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  593,4 tys

  10,7(0.8%)

  386,0 tys

  7,0(0.7%)

  678,1 tys

  12,2(1%)

  393,9 tys

  7,2(0.6%)

  409,8 tys

  7,5(0.5%)

  414,4 tys

  7,6(0.5%)

  433,8 tys

  8,1(0.6%)

  551,8 tys

  10,3(0.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,0 tys

  7,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  293,3 tys

  5,3(0.4%)

  337,0 tys

  6,1(0.6%)

  360,3 tys

  6,5(0.5%)

  377,5 tys

  6,9(0.6%)

  387,1 tys

  7,1(0.5%)

  392,0 tys

  7,2(0.4%)

  394,8 tys

  7,3(0.5%)

  389,0 tys

  7,3(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  445,4 tys

  8,1(0.8%)

  90,0 tys

  1,6(0.1%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  279,6 tys

  5,2(0.4%)

  261,2 tys

  4,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,3 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  40,8(3%)

  434,3 tys

  7,9(0.7%)

  78,6 tys

  1,4(0.1%)

  30,1 tys

  0,5(0%)

  4,7 mln

  86,9(6.3%)

  2,1 mln

  38,2(2.4%)

  1,8 mln

  33,5(2.5%)

  90,3 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  40,5 tys

  0,7(0.1%)

  18,6 tys

  0,3(0%)

  17,8 tys

  0,3(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  22,7 tys

  0,4(0%)

  34,2 tys

  0,6(0%)

  12,8 tys

  0,2(0%)

  36,6 tys

  0,7(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  152,2 tys

  2,7(0.2%)

  110,7 tys

  2,0(0.2%)

  101,7 tys

  1,8(0.1%)

  88,7 tys

  1,6(0.1%)

  41,1 tys

  0,8(0.1%)

  20,2 tys

  0,4(0%)

  13,4 tys

  0,2(0%)

  23,2 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  100,0 tys

  1,8(0.1%)

  210,8 tys

  3,8(0.4%)

  88,0 tys

  1,6(0.1%)

  72,8 tys

  1,3(0.1%)

  49,2 tys

  0,9(0.1%)

  123,5 tys

  2,3(0.1%)

  22,0 tys

  0,4(0%)

  21,9 tys

  0,4(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  0,3(0%)

  15,4 tys

  0,3(0%)

  777,0 tys

  14,3(0.9%)

  332,3 tys

  6,2(0.5%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  57,7 tys

  1,0(0.1%)

  20,6 tys

  0,4(0%)

  888,6 tys

  16,0(1.3%)

  1,4 mln

  24,6(2.1%)

  297,7 tys

  5,4(0.4%)

  5,0 mln

  92,8(5.7%)

  36,2 tys

  0,7(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  504,0 tys

  9,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opatowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,4 mln

  1,3 tys(100%)

  59,3 mln

  1,1 tys(100%)

  71,7 mln

  1,3 tys(100%)

  67,7 mln

  1,2 tys(100%)

  77,3 mln

  1,4 tys(100%)

  85,5 mln

  1,6 tys(100%)

  74,6 mln

  1,4 tys(100%)

  85,1 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,0 mln

  468(34.9%)

  27,9 mln

  505(47%)

  32,2 mln

  580(44.9%)

  31,1 mln

  565(45.9%)

  34,5 mln

  631(44.6%)

  34,2 mln

  630(39.9%)

  32,1 mln

  596(43%)

  35,6 mln

  668(41.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  155(11.6%)

  9,7 mln

  175(16.3%)

  10,9 mln

  197(15.2%)

  11,9 mln

  216(17.6%)

  12,7 mln

  232(16.4%)

  16,0 mln

  295(18.7%)

  14,5 mln

  269(19.4%)

  18,2 mln

  341(21.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,1 mln

  110(8.2%)

  5,1 mln

  92,7(8.6%)

  8,5 mln

  153(11.8%)

  4,9 mln

  88,8(7.2%)

  9,3 mln

  170(12%)

  9,5 mln

  175(11.1%)

  8,9 mln

  165(11.9%)

  11,8 mln

  221(13.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  71,5(5.3%)

  3,7 mln

  67,6(6.3%)

  4,8 mln

  86,6(6.7%)

  5,8 mln

  105(8.5%)

  6,3 mln

  115(8.1%)

  6,9 mln

  128(8.1%)

  7,1 mln

  131(9.5%)

  7,5 mln

  141(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  55,8(4.2%)

  3,9 mln

  71,2(6.6%)

  3,2 mln

  58,3(4.5%)

  3,3 mln

  59,3(4.8%)

  3,5 mln

  63,4(4.5%)

  3,5 mln

  64,0(4.1%)

  3,5 mln

  64,3(4.6%)

  3,6 mln

  68,2(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  21,1 mln

  381(28.4%)

  2,7 mln

  49,4(4.6%)

  3,0 mln

  54,0(4.2%)

  3,0 mln

  54,9(4.5%)

  3,7 mln

  67,9(4.8%)

  3,3 mln

  60,9(3.9%)

  3,2 mln

  58,7(4.2%)

  2,7 mln

  50,0(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  30,7(2.3%)

  1,9 mln

  34,7(3.2%)

  2,6 mln

  47,4(3.7%)

  1,7 mln

  30,2(2.5%)

  4,2 mln

  77,6(5.5%)

  1,5 mln

  26,9(1.7%)

  1,1 mln

  20,4(1.5%)

  1,6 mln

  29,3(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  837,1 tys

  15,1(1.1%)

  953,8 tys

  17,3(1.6%)

  1,2 mln

  21,0(1.6%)

  683,2 tys

  12,4(1%)

  737,1 tys

  13,5(1%)

  1,9 mln

  35,0(2.2%)

  1,4 mln

  25,5(1.8%)

  1,0 mln

  19,2(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  593,8 tys

  10,7(0.8%)

  745,9 tys

  13,5(1.3%)

  845,8 tys

  15,3(1.2%)

  632,4 tys

  11,5(0.9%)

  660,1 tys

  12,1(0.9%)

  729,5 tys

  13,4(0.9%)

  749,5 tys

  13,9(1%)

  887,6 tys

  16,6(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  633,4 tys

  11,5(1.1%)

  351,3 tys

  6,3(0.5%)

  521,5 tys

  9,5(0.8%)

  246,1 tys

  4,5(0.3%)

  384,0 tys

  7,1(0.4%)

  592,0 tys

  11,0(0.8%)

  604,5 tys

  11,3(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  26,1(1.9%)

  1,6 mln

  28,5(2.6%)

  1,6 mln

  29,2(2.3%)

  420,2 tys

  7,6(0.6%)

  411,6 tys

  7,5(0.5%)

  820,8 tys

  15,1(1%)

  561,3 tys

  10,4(0.8%)

  436,1 tys

  8,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  54,1 tys

  1,0(0.1%)

  40,0 tys

  0,7(0.1%)

  110,8 tys

  2,0(0.2%)

  85,3 tys

  1,5(0.1%)

  90,7 tys

  1,7(0.1%)

  93,8 tys

  1,7(0.1%)

  89,2 tys

  1,7(0.1%)

  423,7 tys

  7,9(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  165,4 tys

  3,0(0.2%)

  182,8 tys

  3,3(0.3%)

  1,3 mln

  23,5(1.8%)

  2,2 mln

  40,0(3.3%)

  498,1 tys

  9,1(0.6%)

  866,5 tys

  16,0(1%)

  529,6 tys

  9,8(0.7%)

  244,8 tys

  4,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  196,4 tys

  3,5(0.3%)

  203,3 tys

  3,7(0.3%)

  208,6 tys

  3,8(0.3%)

  217,6 tys

  3,9(0.3%)

  224,0 tys

  4,1(0.3%)

  226,4 tys

  4,2(0.3%)

  226,4 tys

  4,2(0.3%)

  224,3 tys

  4,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,3 tys

  2,3(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  10,6 tys

  0,2(0%)

  609,4 tys

  11,2(0.7%)

  161,9 tys

  3,0(0.2%)

  94,7 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,6 tys

  0,6(0%)

  29,0 tys

  0,5(0%)

  19,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  504,0 tys

  9,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,0 tys

  0,6(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  877,8 tys

  15,8(1.2%)

  1,3 mln

  24,4(2%)

  299,1 tys

  5,5(0.4%)

  5,0 mln

  92,5(5.9%)

  26,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opatowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 167 mieszkańców powiatu opatowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 903 kobiet oraz 6 264 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 14,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,5% mieszkańców powiatu opatowskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 28,2% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opatowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opatowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz podstawowe ukończone (26,5%).

  14,5% mieszkańców powiatu opatowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,0% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 672 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,93.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,1% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,27.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,8% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,2% mieszkańców powiatu opatowskiego w wieku potencjalnej nauki (33,5% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,0%
  świętokrzyskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,2% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,6%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Kraj
  33,3%
 • 30,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,0%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat opatowski
  14,5%
  Województwo
  18,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,5%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Kraj
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  28,2%
  woj. świętokrzyskie
  22,2%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  woj. świętokrzyskie
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 672 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  672,0
  woj. świętokrzyskie
  768,0
  Kraj
  811,0
 • 1,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. opatowski
  1,89
  woj. świętokrzyskie
  1,14
  Kraj
  1,01
 •  
 • 46,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 45,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. opatowski
  91,93
  woj. świętokrzyskie
  94,69
  Cały kraj
  96,62
 • 87,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. opatowski
  87,60
  świętokrzyskie
  91,39
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opatowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opatowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,0
  woj. świętokrzyskie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 255,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 217,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. opatowski
  95,27
  woj. świętokrzyskie
  98,86
  Kraj
  100,01
 • 88,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. opatowski
  88,74
  Województwo
  91,66
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opatowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opatowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. opatowski
  19,0
  świętokrzyskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 137,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 107,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie opatowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,0
  woj. świętokrzyskie
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 29 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 29
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 49,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 32,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. opatowski
  17,0
  woj. świętokrzyskie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 17 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 17
 • 43,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  18,0
  świętokrzyskie
  21,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opatowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opatowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opatowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opatowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie opatowskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 308)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie opatowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie opatowskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 470 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 319 (uczestnicy: 20 985)
  • seanse filmowe: 156 (uczestnicy: 1 693)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 1 695)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 3 150)
  • koncerty: 22 (uczestnicy: 6 270)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 965)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 44 (uczestnicy: 2 876)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 296)
  • pokazy teatralne: 28 (uczestnicy: 3 345)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 145)
  • inne: 4 (uczestnicy: 440)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 895)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 254)
  • taneczne: 8 (członkowie: 147)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 145)
  • teatralne: 3 (członkowie: 92)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 110)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 122)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 111)
  • nauki gry na instrumentach: 9 (absolwenci: 62)
  • tańca: 3 (absolwenci: 49)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 329)
  • teatralne: 2 (członkowie: 55)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 72)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 66)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 19)
  • taneczne: 5 (członkowie: 99)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie opatowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 1 000 zwiedzających, co daje 188 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opatowskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 292 548 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 52 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 320 441 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 87
  • dostępne dla czytelników: 56
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 56
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opatowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 20 880 wolumenów w tym ziobry specjalne: 635. Odnotowano 302 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 080 wolumenów. Odnotowano 860 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opatowskim działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 636 członków. Zarejestrowano 842 ćwiczących (mężczyźni: 717, kobiety: 125, chłopcy do lat 18: 482, dziewczęta do lat 18: 112). Aktywnych było 28 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opatowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opatowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 39 wypadków drogowych w powiecie opatowskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 73,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 22,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 24,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 85,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie opatowskim zarejestrowanych było 49 290 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 31 765 samochodów osobowych (595,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 534 samochodów ciężarowych (95,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 74 autobusów (1,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 576 ciągników siodłowych (10,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 744 motocykli (51,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie opatowskim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 taksówek oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
 • 12 Ofiary śmiertelne
 • 42 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opatowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 73,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat opatowski
  73,1
  Województwo
  108,9
  Kraj
  87,6
 • 22,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  22,4
  Województwo
  8,5
  Cały kraj
  7,9
 • 24,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  24,4
  woj. świętokrzyskie
  11,3
  Kraj
  10,6
 • 85,21 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. opatowski
  85,2
  woj. świętokrzyskie
  182,7
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 290 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opatowskim w 2016 roku
 • 31 765 Samochody osobowe
 • 4 534 Samochody ciężarowe
 • 396 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 74 Autobusy
 • 218 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 576 Ciągniki samochodowe
 • 576   Ciągniki siodłowe
 • 9 379 Ciągniki rolnicze
 • 2 744 Motocykle
 • 1 950   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 258 Motorowery
 • 31 765Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Samochody osobowe w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 595,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  595,3
  świętokrzyskie
  524,9
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 149
  • 1400-1649 kg9 630
  • 1650-1899 kg7 621
  • 1900 kg i więcej5 365
 • 9 149 do 1399 kg
 • 9 630 1400-1649 kg
 • 7 621 1650-1899 kg
 • 5 365 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 372 do 1399 cm3
 • 15 372
 • 14 877 1400-1999 cm3
 • 14 877
 • 1 516 2000 i więcej cm3
 • 1 516
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 211
  • olej napędowy8 085
  • gaz (LPG)6 182
  • pozostałe287
 • 17 211 benzyna
 • 8 085 olej napędowy
 • 6 182 gaz (LPG)
 • 287 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 124 do 1 roku
 • 124
 • 108 2 lata
 • 108
 • 103 3 lata
 • 103
 • 390 4-5 lat
 • 390
 • 513 6-7 lat
 • 513
 • 1 171 8-9 lat
 • 1 171
 • 1 630 10-11 lat
 • 1 630
 • 4 919 12-15 lat
 • 4 919
 • 8 354 16-20 lat
 • 8 354
 • 4 919 21-25 lat
 • 4 919
 • 3 233 26-30 lat
 • 3 233
 • 6 301 31 lat i więcej
 • 6 301
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opatowskim
 • powiat opatowski
  21,2 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 4 534Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 95,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  95,8
  Województwo
  106,9
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 251 do 999 kg
 • 2 251
 • 1 262 1000-1499 kg
 • 1 262
 • 301 1500-2999 kg
 • 301
 • 31 3000-3499 kg
 • 31
 • 77 3500-4999 kg
 • 77
 • 345 5000-6999 kg
 • 345
 • 164 7000-9999 kg
 • 164
 • 68 10000-14999 kg
 • 68
 • 35 15000 kg i więcej
 • 35
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 302
  • olej napędowy2 769
  • gaz (LPG)240
  • pozostałe223
 • 1 302 benzyna
 • 2 769 olej napędowy
 • 240 gaz (LPG)
 • 223 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 16 2 lata
 • 16
 • 18 3 lata
 • 18
 • 55 4-5 lat
 • 55
 • 110 6-7 lat
 • 110
 • 151 8-9 lat
 • 151
 • 193 10-11 lat
 • 193
 • 561 12-15 lat
 • 561
 • 895 16-20 lat
 • 895
 • 534 21-25 lat
 • 534
 • 551 26-30 lat
 • 551
 • 1 441 31 lat i więcej
 • 1 441
 • 23,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opatowskim
 • powiat opatowski
  23,4 lat
  świętokrzyskie
  20,6 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 74Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Autobusy w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat opatowski
  1,4
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy61
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 11 benzyna
 • 61 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 9 12-15 lat
 • 9
 • 13 16-20 lat
 • 13
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 21 31 lat i więcej
 • 21
 • 22,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opatowskim
 • Tutaj
  22,8 lat
  świętokrzyskie
  21,8 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 576Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 10,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,8
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy558
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe18
 • 0 benzyna
 • 558 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 18 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 75 8-9 lat
 • 75
 • 81 10-11 lat
 • 81
 • 102 12-15 lat
 • 102
 • 138 16-20 lat
 • 138
 • 60 21-25 lat
 • 60
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 36 31 lat i więcej
 • 36
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opatowskim
 • Powiat
  16,4 lat
  świętokrzyskie
  14,9 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 2 744Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Motocykle w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 51,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. opatowski
  51,4
  woj. świętokrzyskie
  36,8
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 18 2 lata
 • 18
 • 7 3 lata
 • 7
 • 27 4-5 lat
 • 27
 • 45 6-7 lat
 • 45
 • 83 8-9 lat
 • 83
 • 76 10-11 lat
 • 76
 • 179 12-15 lat
 • 179
 • 227 16-20 lat
 • 227
 • 124 21-25 lat
 • 124
 • 356 26-30 lat
 • 356
 • 1 570 31 lat i więcej
 • 1 570
 • 27,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opatowskim
 • pow. opatowski
  27,8 lat
  woj. świętokrzyskie
  26,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opatowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 130,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. opatowski
  130,6 km
  woj. świętokrzyskie
  204,7 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat opatowski
  2,2 km
  woj. świętokrzyskie
  1,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba taksówek