Powiat opatowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opatowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 51 525 Liczba mieszkańców
 • 911 km2 Powierzchnia
 • 59 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,5% Stopa urbanizacji
 • Bogusław Włodarczyk Starosta
 • ul. Sienkiewicza 30, 27-500 Opatów Adres starostwa powiatowego
 • TOP Tablice rejestracyjne
Powiat opatowski na mapie
Identyfikatory
 • 2606 TERYT (TERC)
Herb powiatu opatowskiego
powiat opatowski herb

powiat opatowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
015 868 20 71
015 868 20 71
Kościuszki 39
27-500 Opatów
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
015 868 12 06
015 868 12 03
Sienkiewicza 30
27-500 Opatów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie
015 868 47 13
015 868 47 13
Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie
015 868 21 49
015 868 21 49
Sempołowskiej 3
27-500 Opatów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie
015 868 40 92
015 868 40 72
Partyzantów 46
27-500 Opatów
Starostwo Powiatowe w Opatowie
(15) 868-29-71
(15) 868-47-21
ul. Sienkiewicza
27-500 Opatów

Powiat opatowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat opatowski ma 51 525 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 11,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opatowskiego w 2050 roku wynosi 39 730, z czego 19 775 to kobiety, a 19 955 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opatowskiego zawarli w 2019 roku 234 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu opatowskiego jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opatowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -288. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,50 na 1000 mieszkańców powiatu opatowskiego. W 2019 roku urodziło się 415 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,1% zgonów w powiecie opatowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w powiecie opatowskim były nowotwory, a 2,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opatowskiego przypada 13.43 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 487 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 712 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opatowskiego -225. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  59,9% mieszkańców powiatu opatowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 51 525 Liczba mieszkańców
 • 25 881 Kobiety
 • 25 644 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opatowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39 730 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 775 Kobiety
 • 19 955 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opatowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opatowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opatowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat opatowski
  43,5 lat
  świętokrzyskie
  43,3 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opatowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,1%
  świętokrzyskie
  27,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat opatowski
  55,3%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat opatowski
  11,9%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Kraj
  9,6%
 • 20,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,2%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Polska
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opatowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat opatowski
  4,5
  świętokrzyskie
  4,3
  Polska
  4,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  0,8
  woj. świętokrzyskie
  1,2
  Cała Polska
  1,7
 • 234 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opatowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -288 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -95 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -193 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. opatowski
  -5,5
  świętokrzyskie
  -3,5
  Cały kraj
  -0,9
 • -3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opatowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opatowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opatowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opatowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 415 Urodzenia żywe
 • 210 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 205 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  woj. świętokrzyskie
  8,3
  Kraj
  9,8
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. opatowski
  30,9
  woj. świętokrzyskie
  34,4
  Cały kraj
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 371 g Średnia waga noworodków
 • 3 310 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 371 g
  woj. świętokrzyskie
  3 358 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 135 Waga 3000g - 3499g
 • 135
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. opatowski
  1,06
  woj. świętokrzyskie
  1,18
  Kraj
  1,38
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,48
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,67
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. opatowski
  0,45
  świętokrzyskie
  0,55
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie opatowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 703 Zgony
 • 305 Kobiety
  (Zgony)
 • 398 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,4
  Województwo
  11,7
  Cały kraj
  10,7
 • 169,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opatowski
  169,4
  woj. świętokrzyskie
  141,8
  Kraj
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opatowski
  0,0
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat opatowski
  4,1
  woj. świętokrzyskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opatowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat opatowski
  47,1%
  świętokrzyskie
  48,3%
  Polska
  39,4%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,6%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  26,5%
 • 2,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,1
  Polska
  9,9
 • 83,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,9
  Cała Polska
  70,4
 • 290,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. opatowski
  290,4
  Województwo
  272,7
  Cały kraj
  283,2
 • 255,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,1
  Polska
  261,3
 • 632,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 635,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 629,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  632,5
  świętokrzyskie
  566,2
  Cały kraj
  421,0
 • 155,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 264,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat opatowski
  155,9
  Województwo
  107,7
  Polska
  69,5
 • 26,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat opatowski
  26,6
  świętokrzyskie
  30,1
  Cała Polska
  35,1
 • 3,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,8
  świętokrzyskie
  4,9
  Cała Polska
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  świętokrzyskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opatowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 44 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. opatowski
  44,0
  woj. świętokrzyskie
  41,0
  Cały kraj
  31,0
 • 34 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat opatowski
  34,0
  Województwo
  15,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 2 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 2 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie5
  • wyższe2
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 2 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 10 emerytura
 • 10
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 10 emerytura
 • 10
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 487 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 245 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 242 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 712 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 397 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 315 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -217 Saldo migracji
 • -149 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -225 Saldo migracji wewnętrznych
 • -152 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -73 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opatowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opatowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie opatowskim oddano do użytku 72 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opatowskim to 18 864 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opatowskim to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie opatowskim to 148,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,24% mieszkań posiada łazienkę, 67,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,35% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie opatowskim 32 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 404 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 442 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 3 674 zł/m2, średnia - 3 684 zł/m2), a na rynku wtórnym 28 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 255 zł/m2, średnia - 2 256 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 404 zł
 • Powiat
  2 404 zł
  świętokrzyskie
  4 119 zł
  Cała Polska
  4 829 zł
 • 2 404 zł Ogółem
 • 2 404 zł
 • 2 582 zł do 40 m2
 • 2 582 zł
 • 2 315 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 315 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 442 zł
 • Powiat
  2 442 zł
  świętokrzyskie
  4 134 zł
  Cały kraj
  5 202 zł
 • 2 442 zł Ogółem
 • 2 442 zł
 • 2 269 zł do 40 m2
 • 2 269 zł
 • 2 472 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 472 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 32
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m211
  • od 40,1 do 60 m218
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 11 do 40 m2
 • 18 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opatowskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 674 zł
 • pow. opatowski
  3 674 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 038 zł
  Cały kraj
  5 395 zł
 • 3 674 zł Ogółem
 • 3 674 zł
 • 3 618 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 618 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 684 zł
 • pow. opatowski
  3 684 zł
  Województwo
  4 980 zł
  Polska
  5 752 zł
 • 3 684 zł Ogółem
 • 3 684 zł
 • 3 655 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 655 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 255 zł
 • Tutaj
  2 255 zł
  Województwo
  3 600 zł
  Kraj
  4 241 zł
 • 2 255 zł Ogółem
 • 2 255 zł
 • 2 424 zł do 40 m2
 • 2 424 zł
 • 2 165 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 165 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 256 zł
 • Tutaj
  2 256 zł
  świętokrzyskie
  3 687 zł
  Cały kraj
  4 840 zł
 • 2 256 zł Ogółem
 • 2 256 zł
 • 2 107 zł do 40 m2
 • 2 107 zł
 • 2 215 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 215 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 28
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m215
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 15 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18 864 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 362,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  362,10
  świętokrzyskie
  365,30
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  78,20 m2
  świętokrzyskie
  75,10 m2
  Polska
  74,40 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat opatowski
  28,30 m2
  świętokrzyskie
  27,40 m2
  Cała Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,58
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,82
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,76
  Województwo
  2,74
  Cały kraj
  2,59
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. opatowski
  0,77
  Województwo
  0,72
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 72 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. opatowski
  1,40
  Województwo
  3,25
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 373 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,18
  świętokrzyskie
  4,44
  Cały kraj
  3,77
 • 7,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  7,24
  woj. świętokrzyskie
  14,41
  Cały kraj
  21,77
 • 10 710 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 148,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. opatowski
  148,8 m2
  Województwo
  101,1 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,21 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,33 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 87,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. opatowski
  87,54%
  Województwo
  92,46%
  Polska
  96,93%
 • 75,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat opatowski
  75,16%
  woj. świętokrzyskie
  86,65%
  Cała Polska
  93,92%
 • 72,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat opatowski
  72,24%
  woj. świętokrzyskie
  84,13%
  Polska
  91,66%
 • 67,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  67,76%
  woj. świętokrzyskie
  79,33%
  Cały kraj
  82,84%
 • 26,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  26,35%
  woj. świętokrzyskie
  41,23%
  Kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat opatowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie opatowskim na 1000 mieszkańców pracuje 125osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opatowskim wynosiło w 2020 roku 13,4% (14,9% wśród kobiet i 12,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opatowskim wynosiło 3 939,62 PLN, co odpowiada 76.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opatowskiego 5 574 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 206 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -368.

  62,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opatowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,8% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 125 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. opatowski
  125,0
  świętokrzyskie
  196,0
  Polska
  255,0
 • 13,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,2% Kobiety
 • 12,3% Mężczyźni
 • Powiat
  13,4%
  świętokrzyskie
  8,5%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opatowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opatowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opatowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 940 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 940 PLN
  świętokrzyskie
  4 490 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opatowskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 574 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 206 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -368 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,8% Przemysł i budownictwo
 • 4,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,1% Pozostałe
 • 29,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opatowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 518 Pracujący ogółem
 • 3 518 Kobiety
 • 3 000 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opatowskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opatowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 66,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,9
  świętokrzyskie
  68,3
  Cały kraj
  68,0
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,0
  Województwo
  40,6
  Kraj
  37,5
 • 148,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat opatowski
  148,7
  Województwo
  146,7
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opatowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie opatowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 687 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 788 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 295 nowych podmiotów, a 135 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (453) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (209) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (354) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (135) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opatowskim najwięcej (175) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 532) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (131) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (844) podmiotów, a 73,6% (2 712) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opatowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.0%) oraz Budownictwo (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 687 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 131 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 844 Przemysł i budownictwo
 • 2 712 Pozostała działalność
 • 295 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opatowskim w 2020 roku
 • 135 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opatowskim w 2020 roku
 • 2 788 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 532 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 532
 • 133 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 133
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 3 687 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 687
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 101 Spółki handlowe ogółem
 • 101
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 84  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 84
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 175 Spółki cywilne ogółem
 • 175
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 788 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 864 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 864
 • 520 Budownictwo
 • 520
 • 310 Transport i gospodarka magazynowa
 • 310
 • 248 Przetwórstwo przemysłowe
 • 248
 • 146 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 146
 • 132 Pozostała działalność
 • 132
 • 117 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 117
 • 106 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106
 • 66 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 66
 • 63 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 63
 • 61 Informacja i komunikacja
 • 61
 • 61 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 61
 • 44 Edukacja
 • 44
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie opatowskim stwierdzono 956 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,44 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opatowskim wynosi 89,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opatowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,96 (wykrywalność 86%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,70 (wykrywalność 95%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 7,02 (79%), drogowe - 1,99 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 956 Przestępstwa ogółem
 • 956
 • 364 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 364
 • 451 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 451
 • 103 Przestępstwa drogowe
 • 103
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 568 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 568
 • 18,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,44
  świętokrzyskie
  18,44
  Kraj
  19,96
 • 7,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,02
  woj. świętokrzyskie
  9,25
  Cały kraj
  12,25
 • 8,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,70
  woj. świętokrzyskie
  6,85
  Cała Polska
  5,17
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,99
  woj. świętokrzyskie
  1,69
  Cała Polska
  1,73
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,44
  woj. świętokrzyskie
  0,35
  Kraj
  0,37
 • 10,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. opatowski
  10,96
  woj. świętokrzyskie
  6,67
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. opatowski
  90%
  woj. świętokrzyskie
  82%
  Cały kraj
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. opatowski
  79%
  świętokrzyskie
  74%
  Cała Polska
  65%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  96%
  woj. świętokrzyskie
  88%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. opatowski
  100%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. opatowski
  87%
  Województwo
  88%
  Polska
  87%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. opatowski
  87%
  świętokrzyskie
  65%
  Polska
  54%

Powiat opatowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opatowskiego wyniosła w 2019 roku 104,7 mln złotych, co daje 2,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.9% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu opatowskiego - 23.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.6%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,6 mln złotych, czyli 16,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opatowskiego wyniosła w 2019 roku 110,6 mln złotych, co daje 2,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (20%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (9.1%). W budżecie powiatu opatowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 147 złotych na mieszkańca (7,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,3 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opatowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,0 mln

  1,2 tys(100%)

  74,9 mln

  1,4 tys(100%)

  87,7 mln

  1,6 tys(100%)

  72,8 mln

  1,3 tys(100%)

  81,5 mln

  1,5 tys(100%)

  78,1 mln

  1,5 tys(100%)

  111,9 mln

  2,1 tys(100%)

  104,7 mln

  2,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  329(27.9%)

  15,5 mln

  284(20.7%)

  15,5 mln

  286(17.7%)

  15,9 mln

  296(21.9%)

  15,5 mln

  291(19.1%)

  17,5 mln

  329(22.4%)

  23,7 mln

  451(21.2%)

  25,0 mln

  480(23.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,5 mln

  245(20.7%)

  14,0 mln

  256(18.7%)

  18,9 mln

  348(21.5%)

  16,5 mln

  307(22.7%)

  20,5 mln

  384(25.2%)

  19,4 mln

  366(24.9%)

  23,8 mln

  452(21.2%)

  22,6 mln

  434(21.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,4 mln

  134(11.4%)

  7,8 mln

  142(10.4%)

  8,1 mln

  149(9.2%)

  7,9 mln

  147(10.9%)

  9,7 mln

  181(11.9%)

  9,5 mln

  179(12.2%)

  9,4 mln

  179(8.4%)

  11,3 mln

  217(10.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  92,8(7.9%)

  4,3 mln

  79,4(5.8%)

  4,3 mln

  79,5(4.9%)

  5,3 mln

  98,8(7.3%)

  2,8 mln

  52,2(3.4%)

  5,3 mln

  99,5(6.8%)

  2,7 mln

  50,5(2.4%)

  9,9 mln

  190(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,4 mln

  135(11.4%)

  16,1 mln

  294(21.5%)

  20,3 mln

  374(23.1%)

  12,4 mln

  231(17%)

  19,2 mln

  360(23.6%)

  6,2 mln

  117(7.9%)

  8,8 mln

  167(7.9%)

  7,5 mln

  144(7.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,9 mln

  108(9.1%)

  5,9 mln

  108(7.9%)

  5,5 mln

  102(6.3%)

  5,4 mln

  100(7.4%)

  6,0 mln

  112(7.4%)

  6,3 mln

  119(8.1%)

  6,3 mln

  120(5.6%)

  6,6 mln

  126(6.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  59,5(5%)

  3,5 mln

  63,7(4.6%)

  3,5 mln

  64,3(4%)

  3,5 mln

  64,5(4.8%)

  3,6 mln

  68,3(4.5%)

  3,9 mln

  73,0(5%)

  4,2 mln

  79,8(3.7%)

  4,3 mln

  83,3(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  35,2(3%)

  1,9 mln

  34,2(2.5%)

  2,7 mln

  50,2(3.1%)

  2,5 mln

  46,1(3.4%)

  2,2 mln

  40,9(2.7%)

  2,6 mln

  49,7(3.4%)

  4,1 mln

  77,4(3.6%)

  4,3 mln

  82,6(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  30,1 tys

  0,5(0%)

  4,7 mln

  86,9(6.3%)

  2,1 mln

  38,2(2.4%)

  1,8 mln

  33,5(2.5%)

  90,3 tys

  1,7(0.1%)

  204,4 tys

  3,9(0.3%)

  13,6 mln

  258(12.1%)

  2,7 mln

  51,6(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  72,8 tys

  1,3(0.1%)

  49,2 tys

  0,9(0.1%)

  123,5 tys

  2,3(0.1%)

  22,0 tys

  0,4(0%)

  21,9 tys

  0,4(0%)

  213,9 tys

  4,0(0.3%)

  7,1 mln

  136(6.4%)

  2,1 mln

  40,6(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  393,9 tys

  7,2(0.6%)

  409,8 tys

  7,5(0.5%)

  414,4 tys

  7,6(0.5%)

  433,8 tys

  8,1(0.6%)

  551,8 tys

  10,3(0.7%)

  497,9 tys

  9,4(0.6%)

  570,2 tys

  10,8(0.5%)

  627,7 tys

  12,1(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,3 tys

  2,3(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.1%)

  347,0 tys

  6,7(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,5 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  279,6 tys

  5,2(0.4%)

  261,2 tys

  4,9(0.3%)

  111,4 tys

  2,1(0.1%)

  643,4 tys

  12,2(0.6%)

  321,3 tys

  6,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  377,5 tys

  6,9(0.6%)

  387,1 tys

  7,1(0.5%)

  392,0 tys

  7,2(0.4%)

  394,8 tys

  7,3(0.5%)

  389,0 tys

  7,3(0.5%)

  393,3 tys

  7,4(0.5%)

  252,9 tys

  4,8(0.2%)

  242,5 tys

  4,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,3 tys

  0,3(0%)

  22,7 tys

  0,4(0%)

  34,2 tys

  0,6(0%)

  12,8 tys

  0,2(0%)

  36,6 tys

  0,7(0%)

  51,2 tys

  1,0(0.1%)

  68,6 tys

  1,3(0.1%)

  181,3 tys

  3,5(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  0,7(0%)

  56,4 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  24,6(2.1%)

  297,7 tys

  5,4(0.4%)

  5,0 mln

  92,8(5.7%)

  36,2 tys

  0,7(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  68,0 tys

  1,3(0.1%)

  31,1 tys

  0,6(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  88,7 tys

  1,6(0.1%)

  41,1 tys

  0,8(0.1%)

  20,2 tys

  0,4(0%)

  13,4 tys

  0,2(0%)

  23,2 tys

  0,4(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  19,2 tys

  0,3(0%)

  15,4 tys

  0,3(0%)

  777,0 tys

  14,3(0.9%)

  332,3 tys

  6,2(0.5%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  357

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,0 tys

  7,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opatowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,7 mln

  1,2 tys(100%)

  77,3 mln

  1,4 tys(100%)

  85,5 mln

  1,6 tys(100%)

  74,6 mln

  1,4 tys(100%)

  85,1 mln

  1,6 tys(100%)

  84,1 mln

  1,6 tys(100%)

  109,9 mln

  2,1 tys(100%)

  110,6 mln

  2,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,1 mln

  565(45.9%)

  34,5 mln

  631(44.6%)

  34,2 mln

  630(39.9%)

  32,1 mln

  596(43%)

  35,6 mln

  668(41.9%)

  36,3 mln

  685(43.2%)

  39,4 mln

  749(35.8%)

  44,6 mln

  856(40.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,9 mln

  216(17.6%)

  12,7 mln

  232(16.4%)

  16,0 mln

  295(18.7%)

  14,5 mln

  269(19.4%)

  18,2 mln

  341(21.4%)

  19,0 mln

  358(22.6%)

  20,8 mln

  395(18.9%)

  22,1 mln

  424(20%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,8 mln

  105(8.5%)

  6,3 mln

  115(8.1%)

  6,9 mln

  128(8.1%)

  7,1 mln

  131(9.5%)

  7,5 mln

  141(8.9%)

  7,9 mln

  150(9.4%)

  8,8 mln

  167(8%)

  10,1 mln

  193(9.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  30,2(2.5%)

  4,2 mln

  77,6(5.5%)

  1,5 mln

  26,9(1.7%)

  1,1 mln

  20,4(1.5%)

  1,6 mln

  29,3(1.8%)

  1,2 mln

  21,7(1.4%)

  9,7 mln

  184(8.8%)

  5,2 mln

  99,1(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  54,9(4.5%)

  3,7 mln

  67,9(4.8%)

  3,3 mln

  60,9(3.9%)

  3,2 mln

  58,7(4.2%)

  2,7 mln

  50,0(3.1%)

  2,5 mln

  47,6(3%)

  2,0 mln

  38,4(1.8%)

  4,8 mln

  92,5(4.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  59,3(4.8%)

  3,5 mln

  63,4(4.5%)

  3,5 mln

  64,0(4.1%)

  3,5 mln

  64,3(4.6%)

  3,6 mln

  68,2(4.3%)

  3,8 mln

  72,6(4.6%)

  4,2 mln

  79,4(3.8%)

  4,3 mln

  82,6(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  40,0(3.3%)

  498,1 tys

  9,1(0.6%)

  866,5 tys

  16,0(1%)

  529,6 tys

  9,8(0.7%)

  244,8 tys

  4,6(0.3%)

  1,4 mln

  26,9(1.7%)

  4,5 mln

  84,9(4.1%)

  4,1 mln

  79,0(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  88,8(7.2%)

  9,3 mln

  170(12%)

  9,5 mln

  175(11.1%)

  8,9 mln

  165(11.9%)

  11,8 mln

  221(13.9%)

  2,6 mln

  49,2(3.1%)

  4,2 mln

  79,9(3.8%)

  3,3 mln

  62,6(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  683,2 tys

  12,4(1%)

  737,1 tys

  13,5(1%)

  1,9 mln

  35,0(2.2%)

  1,4 mln

  25,5(1.8%)

  1,0 mln

  19,2(1.2%)

  1,4 mln

  26,8(1.7%)

  2,5 mln

  47,0(2.2%)

  2,3 mln

  43,7(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  30,6 tys

  0,6(0%)

  29,0 tys

  0,5(0%)

  19,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  106(5.1%)

  1,5 mln

  28,5(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  85,3 tys

  1,5(0.1%)

  90,7 tys

  1,7(0.1%)

  93,8 tys

  1,7(0.1%)

  89,2 tys

  1,7(0.1%)

  423,7 tys

  7,9(0.5%)

  1,4 mln

  25,5(1.6%)

  1,0 mln

  19,1(0.9%)

  990,4 tys

  19,0(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  632,4 tys

  11,5(0.9%)

  660,1 tys

  12,1(0.9%)

  729,5 tys

  13,4(0.9%)

  749,5 tys

  13,9(1%)

  887,6 tys

  16,6(1%)

  763,0 tys

  14,4(0.9%)

  864,6 tys

  16,4(0.8%)

  922,4 tys

  17,7(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  521,5 tys

  9,5(0.8%)

  246,1 tys

  4,5(0.3%)

  384,0 tys

  7,1(0.4%)

  592,0 tys

  11,0(0.8%)

  604,5 tys

  11,3(0.7%)

  478,9 tys

  9,0(0.6%)

  456,7 tys

  8,7(0.4%)

  484,8 tys

  9,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  420,2 tys

  7,6(0.6%)

  411,6 tys

  7,5(0.5%)

  820,8 tys

  15,1(1%)

  561,3 tys

  10,4(0.8%)

  436,1 tys

  8,2(0.5%)

  467,6 tys

  8,8(0.6%)

  371,5 tys

  7,1(0.3%)

  383,2 tys

  7,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,3 tys

  2,3(0.1%)

  125,2 tys

  2,4(0.1%)

  125,2 tys

  2,4(0.1%)

  277,0 tys

  5,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  217,6 tys

  3,9(0.3%)

  224,0 tys

  4,1(0.3%)

  226,4 tys

  4,2(0.3%)

  226,4 tys

  4,2(0.3%)

  224,3 tys

  4,2(0.3%)

  223,0 tys

  4,2(0.3%)

  227,4 tys

  4,3(0.2%)

  231,1 tys

  4,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  0,7(0%)

  56,4 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  24,4(2%)

  299,1 tys

  5,5(0.4%)

  5,0 mln

  92,5(5.9%)

  26,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,9 tys

  0,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  16,3 tys

  0,3(0%)

  10,6 tys

  0,2(0%)

  609,4 tys

  11,2(0.7%)

  161,9 tys

  3,0(0.2%)

  94,7 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opatowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 126 mieszkańców powiatu opatowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 387 kobiet oraz 5 739 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 14,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,5% mieszkańców powiatu opatowskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 28,2% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opatowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opatowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz podstawowe ukończone (26,5%).

  W roku 2018 w powiecie opatowskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 727 dzieci (358 dziewczynek oraz 369 chłopców). Dostępnych było 827 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opatowskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 489 dzieci (238 dziewczynek oraz 251 chłopców). Dostępne były 482 miejsca.

  14,8% mieszkańców powiatu opatowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,7% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 742 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 32 szkoły podstawowe, w których w 289 oddziałach uczyło się 3 662 uczniów (1 756 kobiet oraz 1 906 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opatowskim placówkę miało 39 szkół podstawowych, w których w 243 oddziałach uczyło się 3 526 uczniów (1 732 kobiety oraz 1 794 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,75.

  W powiecie opatowskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 742 uczniów (461 kobiet oraz 281 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 306 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opatowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 947 uczniów (597 kobiet oraz 350 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 317 absolwentów.

  W powiecie opatowskim znajdują się 4 Technika, w których w 27 oddziałach uczyło się 623 uczniów (218 kobiet oraz 405 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 107 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opatowskim placówkę miało 5 Technik, w których w 21 oddziałach uczyło się 497 uczniów (139 kobiet oraz 358 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 161 absolwentów.

  W powiecie opatowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 13 oddziałach uczyło się 133 uczniów (46 kobiet oraz 87 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,5 uczniów. 10,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu opatowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,3% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,0%
  woj. świętokrzyskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. opatowski
  27,6%
  woj. świętokrzyskie
  31,5%
  Kraj
  33,3%
 • 30,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat opatowski
  11,0%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,5%
  Województwo
  18,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  25,5%
  woj. świętokrzyskie
  22,3%
  Kraj
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. opatowski
  5,6%
  woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  28,2%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat opatowski
  2,1%
  Województwo
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 742 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  742,0
  Województwo
  835,0
  Kraj
  873,0
 • 1,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat opatowski
  1,41
  świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 22 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 39 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 827 Miejsca
 • 14 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat opatowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 727 Dzieci
 • 358 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 369 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 161 3 lata
 • 161
 • 184 4 lata
 • 184
 • 204 5 lata
 • 204
 • 159 6 lat
 • 159
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 88 3 lata
 • 88
 • 90 4 lata
 • 90
 • 101 5 lata
 • 101
 • 69 6 lat
 • 69
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 73 3 lata
 • 73
 • 94 4 lata
 • 94
 • 103 5 lata
 • 103
 • 90 6 lat
 • 90
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 614 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 59,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 59,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 70 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opatowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 21 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,3%
  44,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 20 4 lata
 • 20
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 11 4 lata
 • 11
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 9 4 lata
 • 9
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 268 Oddziały
 • 3 591 Uczniowie
 • 1 730 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 861 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 395 Uczniowie w 1 klasie
 • 192 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 203 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 515 Absolwenci 2016
 • 266 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 249 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,6%
  63,4%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat opatowski
  12,7
  świętokrzyskie
  15,6
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,7
 • 12,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,7
 • 13,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,4
 • 3,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,4
 •  
 • 359,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 295,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4 442 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 590
  • niemiecki766
  • rosyjski62
 • 3 590 angielski
 • 766 niemiecki
 • 62 rosyjski
 • 20 francuski
 • 4 hiszpański
 • 271 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 271 niemiecki
 • 20 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 20 angielski
 •  
 • 89,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,75
  świętokrzyskie
  93,58
  Polska
  95,46
 • 88,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,31
  Województwo
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opatowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opatowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 558 Uczniowie
 • 363 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,1%
  34,9%
 • 182 Uczniowie w 1 klasie
 • 120 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 242 Absolwenci
 • 150 Kobiety
  (absolwenci)
 • 92 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 184 Uczniowie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,3%
  46,7%
 • 52 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,5
  świętokrzyskie
  26,8
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 45,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat opatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 623 Uczniowie
 • 218 Kobiety
  (uczniowie)
 • 405 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,0%
  65,0%
 • 223 Uczniowie w 1 klasie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 107 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. opatowski
  23,1
  woj. świętokrzyskie
  23,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 49,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 24,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 133 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,6%
  65,4%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. opatowski
  10,2
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 417 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 394
  • niemiecki683
  • rosyjski264
  • francuski72
 • 1 394 angielski
 • 683 niemiecki
 • 264 rosyjski
 • 72 francuski
 • 4 hiszpański
 • 74 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 74 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat opatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 7 Oddziały
 • 204 Uczniowie
 • 134 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,7%
  34,3%
 • 113 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. opatowski
  29,1
  woj. świętokrzyskie
  22,3
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 29,1 Szkoły policealne ogółem
 • 29,1
 • 29,1 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 29,1
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opatowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opatowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opatowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opatowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie opatowskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 308)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie opatowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie opatowskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 466 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 77 (uczestnicy: 3 131)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 220)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 670)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 269)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 215)
  • konkursy: 17 (uczestnicy: 402)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 140)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 120)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 85)
  • inne: 3 (uczestnicy: 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 473)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 134)
  • taneczne: 16 (członkowie: 164)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 73)
  • teatralne: 1 (członkowie: 11)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 22)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 4 (członkowie: 34)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 420)
  • teatralne: 6 (członkowie: 93)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 53)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 55)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 45)
  • taneczne: 4 (członkowie: 114)
  • inne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opatowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 118 seansów, na które przyszło 441 widzów, w tym 29 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 157 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opatowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 300 zwiedzających, co daje 58 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opatowskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 278 376 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 320 441 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 82
  • dostępne dla czytelników: 44
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 44
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opatowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 632 wolumeny w tym ziobry specjalne: 653. Odnotowano 100 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 080 wolumenów. Odnotowano 860 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opatowskim działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 636 członków. Zarejestrowano 842 ćwiczących (mężczyźni: 717, kobiety: 125, chłopcy do lat 18: 482, dziewczęta do lat 18: 112). Aktywnych było 28 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opatowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opatowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opatowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie opatowskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 53 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 29,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 96,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie opatowskim zarejestrowanych było 54 182 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 35 129 samochodów osobowych (674,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 4 826 samochodów ciężarowych (105,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 228 autobusów (4,4 - więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 677 ciągników siodłowych (13,0 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 147 motocykli (60,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,5 lat.


  W 2019 roku w powiecie opatowskim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 taksówek oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opatowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 53 Ranni
  (rok 2020)
 • 32 Lekko ranni
 • 21 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opatowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 81,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat opatowski
  81,5
  woj. świętokrzyskie
  67,9
  Cały kraj
  61,5
 • 11,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  11,6
  Województwo
  7,8
  Kraj
  6,5
 • 102,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  102,9
  woj. świętokrzyskie
  77,8
  Cała Polska
  69,2
 • 29,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  29,5
  woj. świętokrzyskie
  12,5
  Kraj
  9,1
 • 95,97 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. opatowski
  96,0
  świętokrzyskie
  118,4
  Cała Polska
  110,9
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  14,3
  Województwo
  11,6
  Polska
  10,6
 • 126,19 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  126,2
  woj. świętokrzyskie
  114,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 54 182 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opatowskim w 2019 roku
 • 35 129 Samochody osobowe
 • 4 826 Samochody ciężarowe
 • 20 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 228 Autobusy
 • 261 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 677 Ciągniki samochodowe
 • 677   Ciągniki siodłowe
 • 9 914 Ciągniki rolnicze
 • 3 147 Motocykle
 • 2 145   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 449 Motorowery
 • 35 129Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Samochody osobowe w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 674,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat opatowski
  674,4
  świętokrzyskie
  595,6
  Cała Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 778
  • 1400-1649 kg9 489
  • 1650-1899 kg8 961
  • 1900 kg i więcej7 901
 • 8 778 do 1399 kg
 • 9 489 1400-1649 kg
 • 8 961 1650-1899 kg
 • 7 901 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 796 do 1399 cm3
 • 15 796
 • 17 326 1400-1999 cm3
 • 17 326
 • 2 007 2000 i więcej cm3
 • 2 007
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 123
  • olej napędowy10 202
  • gaz (LPG)6 298
  • pozostałe506
 • 18 123 benzyna
 • 10 202 olej napędowy
 • 6 298 gaz (LPG)
 • 506 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 188 do 1 roku
 • 188
 • 141 2 lata
 • 141
 • 151 3 lata
 • 151
 • 402 4-5 lat
 • 402
 • 549 6-7 lat
 • 549
 • 864 8-9 lat
 • 864
 • 1 545 10-11 lat
 • 1 545
 • 5 332 12-15 lat
 • 5 332
 • 8 542 16-20 lat
 • 8 542
 • 5 654 21-25 lat
 • 5 654
 • 3 677 26-30 lat
 • 3 677
 • 8 084 31 lat i więcej
 • 8 084
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opatowskim
 • Powiat
  22,0 lat
  woj. świętokrzyskie
  19,6 lat
  Kraj
  18,4 lat
 • 4 826Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 105,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat opatowski
  105,6
  Województwo
  118,7
  Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 305 do 999 kg
 • 2 305
 • 1 451 1000-1499 kg
 • 1 451
 • 336 1500-2999 kg
 • 336
 • 32 3000-3499 kg
 • 32
 • 77 3500-4999 kg
 • 77
 • 346 5000-6999 kg
 • 346
 • 167 7000-9999 kg
 • 167
 • 72 10000-14999 kg
 • 72
 • 40 15000 kg i więcej
 • 40
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 264
  • olej napędowy2 712
  • gaz (LPG)227
  • pozostałe623
 • 1 264 benzyna
 • 2 712 olej napędowy
 • 227 gaz (LPG)
 • 623 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 11 2 lata
 • 11
 • 11 3 lata
 • 11
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 69 6-7 lat
 • 69
 • 135 8-9 lat
 • 135
 • 171 10-11 lat
 • 171
 • 581 12-15 lat
 • 581
 • 855 16-20 lat
 • 855
 • 713 21-25 lat
 • 713
 • 487 26-30 lat
 • 487
 • 1 740 31 lat i więcej
 • 1 740
 • 24,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opatowskim
 • Powiat
  24,4 lat
  Województwo
  21,4 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 228Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Autobusy w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,4
  świętokrzyskie
  4,1
  Cały kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy203
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe11
 • 13 benzyna
 • 203 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 38 12-15 lat
 • 38
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 37 21-25 lat
 • 37
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 33 31 lat i więcej
 • 33
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opatowskim
 • Powiat
  20,7 lat
  świętokrzyskie
  22,5 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 677Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 13,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat opatowski
  13,0
  woj. świętokrzyskie
  11,9
  Cały kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy605
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe72
 • 0 benzyna
 • 605 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 72 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 3 2 lata
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 12 4-5 lat
 • 12
 • 39 6-7 lat
 • 39
 • 59 8-9 lat
 • 59
 • 56 10-11 lat
 • 56
 • 178 12-15 lat
 • 178
 • 134 16-20 lat
 • 134
 • 88 21-25 lat
 • 88
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opatowskim
 • Tutaj
  16,4 lat
  woj. świętokrzyskie
  14,9 lat
  Cały kraj
  12,2 lat
 • 3 147Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opatowskim
 • Motocykle w powiecie opatowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 60,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  60,4
  woj. świętokrzyskie
  43,8
  Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 7 2 lata
 • 7
 • 25 3 lata
 • 25
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 35 6-7 lat
 • 35
 • 45 8-9 lat
 • 45
 • 101 10-11 lat
 • 101
 • 230 12-15 lat
 • 230
 • 335 16-20 lat
 • 335
 • 216 21-25 lat
 • 216
 • 247 26-30 lat
 • 247
 • 1 809 31 lat i więcej
 • 1 809
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opatowskim
 • powiat opatowski
  27,5 lat
  świętokrzyskie
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 17 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opatowskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 214,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat opatowski
  214,1 km
  świętokrzyskie
  276,7 km
  Cała Polska
  496,9 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,7 km
  Województwo
  2,6 km
  Polska
  4,1 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba taksówek