Mieroszów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Mieroszów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mieroszów to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mieroszów.
 • 3 927 Liczba mieszkańców
 • 10,3 km² Powierzchnia
 • 380,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DBA, DB Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Zdzisław Lipiński Burmistrz miasta
Mieroszów na mapie
Identyfikatory
 • 16.188850.6659 Współrzędne GPS
 • 0221064 TERYT (TERC)
 • 0984210 SIMC
Herb miasta Mieroszów
Mieroszów herb
Flaga miasta Mieroszów
Mieroszów flaga

Mieroszów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-350Poczta Mieroszów

Mieroszów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mieroszowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Wałbrzychu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
Urząd Miejski w Mieroszowie
(74) 849-43-00
(74) 849-43-23
Pl.Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Mieroszów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Mieroszów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 927, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 16,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mieroszowa zawarli w 2020 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Mieroszowa jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,6% to wdowy/wdowcy.

  Mieroszów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,68 na 1000 mieszkańców Mieroszowa. W 2020 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 34,6% dziewczynek i 65,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 289 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,5% zgonów w Mieroszowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w Mieroszowie były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mieroszowa przypada 15.13 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 42 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 52 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mieroszowa -10. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  60,9% mieszkańców Mieroszowa jest w wieku produkcyjnym, 14,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mieroszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 927 Liczba mieszkańców
 • 2 042 Kobiety
 • 1 885 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mieroszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mieroszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mieroszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mieroszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Mieroszów
  43,6 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mieroszów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mieroszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mieroszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mieroszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mieroszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  51,3%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 48,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,7%
  Województwo
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Mieroszów
  8,0%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mieroszowie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Mieroszów
  3,5
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Mieroszów
  1,4
  Dolnośląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,3
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mieroszowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Mieroszów
  -8,7
  Dolnośląskie
  -4,1
  Kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mieroszowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mieroszowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mieroszowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mieroszowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 34,6%
  65,4%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,5
  Województwo
  8,9
  Cała Polska
  9,3
 • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Mieroszów
  31,1
  woj. dolnośląskie
  38,3
  Kraj
  39,9
 • 18 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 289 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 183 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 382 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 289 g
  Dolnośląskie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 117 Waga 3500g - 3999g
 • 117
 • 136 Waga 3000g - 3499g
 • 136
 • 71 Waga 2500g - 2999g
 • 71
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,12
  Dolnośląskie
  1,33
  Polska
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,52
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,45
  Dolnośląskie
  0,68
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Mieroszowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,5%
  47,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,1
  Dolnośląskie
  13,0
  Cały kraj
  12,5
 • 220,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  220,4
  Dolnośląskie
  146,2
  Polska
  134,3
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,2
  Dolnośląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,9
  Województwo
  3,6
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,5%
  woj. dolnośląskie
  38,5%
  Kraj
  39,4%
 • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Mieroszów
  26,0%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  26,5%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,9%
  Województwo
  7,3%
  Kraj
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  14,8
  Cały kraj
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  74,5
  Cały kraj
  70,4
 • 370,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  370,8
  woj. dolnośląskie
  310,8
  Cała Polska
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  288,4
  Cały kraj
  261,3
 • 591,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 580,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 602,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  591,2
  Województwo
  434,1
  Cały kraj
  421,0
 • 128,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 197,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  128,3
  woj. dolnośląskie
  90,6
  Kraj
  69,5
 • 27,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Mieroszów
  27,7
  woj. dolnośląskie
  38,3
  Polska
  35,1
 • 3,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Mieroszów
  3,5
  Dolnośląskie
  9,1
  Cała Polska
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 52 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mieroszowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mieroszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mieroszów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Mieroszowie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mieroszowie to 1 748 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 441 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mieroszowie to 4,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Mieroszowie to 143,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,22% mieszkań posiada łazienkę, 64,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 748 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 441,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  441,00
  Dolnośląskie
  424,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 60,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  60,80 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,80 m2
  Dolnośląskie
  30,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,08
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Cały kraj
  3,82
 • 2,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,27
  Województwo
  2,35
  Cały kraj
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,74
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Mieroszów
  0,76
  Województwo
  7,56
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,33
  Dolnośląskie
  3,50
  Cały kraj
  3,77
 • 3,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Mieroszów
  3,28
  woj. dolnośląskie
  26,44
  Polska
  21,77
 • 430 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 143,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  143,3 m2
  Dolnośląskie
  81,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,11 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,49%
  Województwo
  98,69%
  Cała Polska
  96,97%
 • 93,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Mieroszów
  93,31%
  Dolnośląskie
  95,19%
  Kraj
  94,01%
 • 88,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,22%
  Województwo
  93,09%
  Cała Polska
  91,78%
 • 64,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Mieroszów
  64,59%
  woj. dolnośląskie
  82,55%
  Kraj
  83,08%
 • 8,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  8,35%
  Województwo
  66,02%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Mieroszów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Mieroszowie na 1000 mieszkańców pracuje 167osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mieroszowie wynosiło w 2020 roku 12,0% (13,8% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mieroszowie wynosiło 4 385,23 PLN, co odpowiada 79.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mieroszowa 386 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 99 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -287.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Mieroszowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Mieroszów
  167,0
  Województwo
  277,0
  Cała Polska
  252,0
 • 12,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,8% Kobiety
 • 10,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,0%
  Dolnośląskie
  5,6%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mieroszowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mieroszowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mieroszowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 385 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 385 PLN
  Dolnośląskie
  5 694 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mieroszowie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 386 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -287 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 12,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 37,4% Pozostałe
 • 52,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mieroszowie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 661 Pracujący ogółem
 • 337 Kobiety
 • 324 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mieroszowie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mieroszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  64,1
  woj. dolnośląskie
  69,0
  Cały kraj
  68,0
 • 40,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,1
  woj. dolnośląskie
  39,9
  Cały kraj
  37,5
 • 167,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  167,1
  woj. dolnośląskie
  137,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mieroszów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Mieroszowie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 513 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 224 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (54) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (19) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (79) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mieroszowie najwięcej (31) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (503) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,2% (73) podmiotów, a 85,0% (436) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mieroszowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 513 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73 Przemysł i budownictwo
 • 436 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Mieroszowie w 2020 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Mieroszowie w 2020 roku
 • 224 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 503 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 503
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 513 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 513
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 31 Spółki cywilne ogółem
 • 31
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 224 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 60 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 60
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mieroszów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Mieroszowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 96 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,07 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mieroszowie wynosi 82,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mieroszowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,49 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 10,47 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,93 (90%), drogowe - 1,75 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,76 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mieroszowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mieroszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 96 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 96
 • 66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 66
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 24,07 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  24,07
  woj. dolnośląskie
  25,81
  Cały kraj
  19,96
 • 16,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,49
  Dolnośląskie
  18,28
  Cały kraj
  12,25
 • 3,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,93
  Dolnośląskie
  3,97
  Kraj
  5,17
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,75
  woj. dolnośląskie
  2,13
  Cała Polska
  1,73
 • 0,76 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,76
  Dolnośląskie
  0,43
  Kraj
  0,37
 • 10,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,47
  woj. dolnośląskie
  14,62
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mieroszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  Dolnośląskie
  59%
  Cała Polska
  65%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  91%
  woj. dolnośląskie
  68%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Mieroszów
  99%
  Województwo
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Dolnośląskie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Mieroszów
  65%
  Dolnośląskie
  46%
  Kraj
  54%

Mieroszów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Mieroszowa wyniosła w 2020 roku 37,4 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Mieroszowa - 21.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,0 mln złotych, czyli 16,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mieroszowa wyniosła w 2020 roku 44,9 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 31.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.5%). W budżecie Mieroszowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 718 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 32,8 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,0%.
 • Wydatki budżetu w Mieroszowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mieroszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mieroszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mieroszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,3 mln

  3,0 tys(100%)

  24,2 mln

  3,4 tys(100%)

  23,2 mln

  3,3 tys(100%)

  24,0 mln

  3,4 tys(100%)

  28,3 mln

  4,1 tys(100%)

  32,2 mln

  4,7 tys(100%)

  35,3 mln

  5,2 tys(100%)

  37,4 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  1,7 tys(33.7%)

  6,9 mln

  1,6 tys(28.5%)

  7,0 mln

  1,7 tys(30.2%)

  6,9 mln

  1,7 tys(28.8%)

  6,8 mln

  1,6 tys(24.1%)

  7,6 mln

  1,9 tys(23.7%)

  8,0 mln

  2,0 tys(22.5%)

  8,1 mln

  2,0 tys(21.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  788(15.8%)

  3,6 mln

  856(15%)

  3,5 mln

  820(14.9%)

  3,6 mln

  853(14.8%)

  3,7 mln

  897(13.1%)

  3,9 mln

  939(12%)

  4,7 mln

  1,2 tys(13.3%)

  4,5 mln

  1,1 tys(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  377(7.6%)

  2,2 mln

  512(9%)

  2,6 mln

  624(11.4%)

  2,2 mln

  539(9.4%)

  2,3 mln

  546(8%)

  3,9 mln

  945(12.1%)

  5,0 mln

  1,2 tys(14%)

  4,5 mln

  1,1 tys(11.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  485(9.7%)

  2,9 mln

  672(11.8%)

  1,8 mln

  424(7.7%)

  2,0 mln

  489(8.5%)

  4,1 mln

  985(14.4%)

  2,8 mln

  694(8.9%)

  2,4 mln

  605(6.9%)

  2,9 mln

  740(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  459,3 tys

  107(2.2%)

  903,9 tys

  213(3.7%)

  1,2 mln

  294(5.3%)

  645,3 tys

  155(2.7%)

  1,9 mln

  450(6.6%)

  4,3 mln

  1,0 tys(13.2%)

  4,5 mln

  1,1 tys(12.8%)

  2,8 mln

  709(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  925(18.5%)

  4,0 mln

  932(16.4%)

  3,9 mln

  925(16.8%)

  6,3 mln

  1,5 tys(26.3%)

  2,3 mln

  561(8.2%)

  2,0 mln

  488(6.2%)

  2,0 mln

  492(5.6%)

  2,3 mln

  587(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  300(6%)

  1,3 mln

  314(5.5%)

  1,3 mln

  307(5.6%)

  1,2 mln

  277(4.8%)

  1,1 mln

  269(3.9%)

  1,2 mln

  287(3.7%)

  1,3 mln

  312(3.6%)

  1,4 mln

  345(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  121,6 tys

  28,5(0.6%)

  418,4 tys

  98,5(1.7%)

  110,8 tys

  26,3(0.5%)

  91,2 tys

  21,9(0.4%)

  108,7 tys

  26,2(0.4%)

  201,8 tys

  49,2(0.6%)

  221,1 tys

  54,7(0.6%)

  524,7 tys

  132(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  354,4 tys

  82,9(1.7%)

  378,3 tys

  89,1(1.6%)

  462,1 tys

  110(2%)

  390,0 tys

  93,6(1.6%)

  391,8 tys

  94,5(1.4%)

  426,9 tys

  104(1.3%)

  377,7 tys

  93,4(1.1%)

  464,4 tys

  117(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  332,5 tys

  77,8(1.6%)

  936,0 tys

  220(3.9%)

  613,0 tys

  146(2.6%)

  85,0 tys

  20,4(0.4%)

  62,0 tys

  15,0(0.2%)

  98,0 tys

  23,9(0.3%)

  76,5 tys

  18,9(0.2%)

  298,7 tys

  75,4(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  100,0 tys

  23,4(0.5%)

  157,3 tys

  37,0(0.7%)

  171,5 tys

  40,7(0.7%)

  154,4 tys

  37,0(0.6%)

  220,3 tys

  53,1(0.8%)

  215,1 tys

  52,4(0.7%)

  195,5 tys

  48,3(0.6%)

  229,4 tys

  57,9(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  104,4 tys

  24,4(0.5%)

  112,5 tys

  26,5(0.5%)

  110,1 tys

  26,1(0.5%)

  123,5 tys

  29,6(0.5%)

  132,5 tys

  32,0(0.5%)

  127,4 tys

  31,0(0.4%)

  141,2 tys

  34,9(0.4%)

  162,8 tys

  41,1(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  254,3 tys

  59,5(1.2%)

  179,5 tys

  42,2(0.7%)

  153,4 tys

  36,4(0.7%)

  169,7 tys

  40,7(0.7%)

  113,9 tys

  27,5(0.4%)

  109,0 tys

  26,6(0.3%)

  145,4 tys

  35,9(0.4%)

  124,3 tys

  31,4(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  116,6 tys

  27,3(0.5%)

  144,5 tys

  34,0(0.6%)

  124,0 tys

  29,4(0.5%)

  122,9 tys

  29,5(0.5%)

  121,5 tys

  29,3(0.4%)

  112,4 tys

  27,4(0.3%)

  125,8 tys

  31,1(0.4%)

  97,7 tys

  24,7(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,5 tys

  19,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  15,3 tys

  3,6(0.1%)

  83,7 tys

  19,7(0.3%)

  80,2 tys

  19,0(0.3%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  6,4 tys

  1,5(0%)

  115,5 tys

  28,1(0.4%)

  82,4 tys

  20,4(0.2%)

  69,8 tys

  17,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  185

  0,0(0%)

  41,8 tys

  9,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mieroszowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mieroszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mieroszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mieroszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,9 mln

  3,2 tys(100%)

  24,4 mln

  3,4 tys(100%)

  23,7 mln

  3,4 tys(100%)

  24,3 mln

  3,5 tys(100%)

  28,2 mln

  4,1 tys(100%)

  31,2 mln

  4,5 tys(100%)

  34,5 mln

  5,1 tys(100%)

  44,9 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,5 mln

  1,3 tys(23.8%)

  5,5 mln

  1,3 tys(22.6%)

  5,4 mln

  1,3 tys(22.8%)

  5,4 mln

  1,3 tys(22.2%)

  5,7 mln

  1,4 tys(20.1%)

  6,8 mln

  1,7 tys(21.9%)

  7,5 mln

  1,9 tys(21.7%)

  13,6 mln

  3,4 tys(30.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,7 mln

  2,0 tys(38.2%)

  9,9 mln

  2,3 tys(40.5%)

  9,5 mln

  2,2 tys(39.8%)

  8,6 mln

  2,1 tys(35.4%)

  8,9 mln

  2,1 tys(31.5%)

  9,7 mln

  2,4 tys(31%)

  10,2 mln

  2,5 tys(29.5%)

  11,0 mln

  2,8 tys(24.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,8 mln

  884(16.5%)

  3,4 mln

  792(13.8%)

  2,8 mln

  674(12%)

  2,7 mln

  646(11.1%)

  4,5 mln

  1,1 tys(15.9%)

  3,4 mln

  831(10.9%)

  4,1 mln

  1,0 tys(11.8%)

  4,3 mln

  1,1 tys(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  245(4.6%)

  515,2 tys

  121(2.1%)

  1,4 mln

  325(5.8%)

  1,7 mln

  405(6.9%)

  1,5 mln

  368(5.4%)

  2,0 mln

  495(6.5%)

  2,7 mln

  667(7.8%)

  3,0 mln

  762(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,9 tys

  7,2(0.1%)

  242,2 tys

  57,0(1%)

  410,1 tys

  97,4(1.7%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  795,1 tys

  192(2.8%)

  2,6 mln

  627(8.3%)

  2,4 mln

  601(7%)

  2,4 mln

  611(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  630(11.8%)

  2,7 mln

  635(11.1%)

  2,6 mln

  619(11%)

  5,0 mln

  1,2 tys(20.6%)

  1,2 mln

  290(4.3%)

  862,3 tys

  210(2.8%)

  774,8 tys

  192(2.2%)

  1,0 mln

  259(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  500,6 tys

  117(2.2%)

  604,9 tys

  142(2.5%)

  513,6 tys

  122(2.2%)

  508,5 tys

  122(2.1%)

  466,2 tys

  112(1.7%)

  417,1 tys

  102(1.3%)

  448,9 tys

  111(1.3%)

  473,9 tys

  120(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  244,4 tys

  57,2(1.1%)

  164,6 tys

  38,8(0.7%)

  183,9 tys

  43,7(0.8%)

  158,1 tys

  37,9(0.6%)

  132,9 tys

  32,0(0.5%)

  127,7 tys

  31,1(0.4%)

  176,4 tys

  43,6(0.5%)

  466,4 tys

  118(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  65,4 tys

  15,3(0.3%)

  121,5 tys

  28,6(0.5%)

  87,6 tys

  20,8(0.4%)

  91,4 tys

  21,9(0.4%)

  61,6 tys

  14,9(0.2%)

  76,3 tys

  18,6(0.2%)

  52,8 tys

  13,0(0.2%)

  128,6 tys

  32,4(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  94,1 tys

  22,0(0.4%)

  397,8 tys

  93,6(1.6%)

  160,0 tys

  38,0(0.7%)

  74,6 tys

  17,9(0.3%)

  86,9 tys

  21,0(0.3%)

  87,8 tys

  21,4(0.3%)

  90,4 tys

  22,3(0.3%)

  105,5 tys

  26,6(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  21,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  15,3 tys

  3,6(0.1%)

  83,7 tys

  19,7(0.3%)

  80,2 tys

  19,0(0.3%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  6,4 tys

  1,5(0%)

  115,5 tys

  28,1(0.4%)

  82,4 tys

  20,4(0.2%)

  69,8 tys

  17,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,7 tys

  13,3(0.2%)

  54,5 tys

  12,8(0.2%)

  57,8 tys

  13,7(0.2%)

  57,7 tys

  13,9(0.2%)

  58,7 tys

  14,2(0.2%)

  45,9 tys

  11,2(0.1%)

  34,0 tys

  8,4(0.1%)

  28,9 tys

  7,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  89,0 tys

  21,0(0.4%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  25,8 tys

  6,3(0.1%)

  9,6 tys

  2,4(0%)

  6,0 tys

  1,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  907

  0,2(0%)

  750

  0,2(0%)

  429

  0,1(0%)

  654

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,8 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  179,3 tys

  41,9(0.8%)

  667,4 tys

  157(2.7%)

  534,5 tys

  127(2.3%)

  17,6 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mieroszów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 786 mieszkańców Mieroszowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 392 kobiet oraz 394 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Mieroszowa, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Mieroszowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mieroszowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,2%).

  W roku 2018 w Mieroszowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 104 dzieci (51 dziewczynek oraz 53 chłopców). Dostępnych było 140 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mieroszowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (54 dziewczynki oraz 69 chłopców). Dostępnych było 140 miejsc.

  15,4% mieszkańców Mieroszowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,0% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 952 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 262 uczniów (130 kobiet oraz 132 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mieroszowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 267 uczniów (117 kobiet oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (30,4% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,73.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (18,4% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców Mieroszowa w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,0%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,8%
  Województwo
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Mieroszów
  2,8%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,8%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,1%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,4%
  Województwo
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,6%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 3,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Mieroszów
  21,8%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 952 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  952,0
  woj. dolnośląskie
  887,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,59
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 140 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Mieroszów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Dzieci
 • 51 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 53 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 22 3 lata
 • 22
 • 33 4 lata
 • 33
 • 22 5 lata
 • 22
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 15 4 lata
 • 15
 • 14 5 lata
 • 14
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 18 4 lata
 • 18
 • 8 5 lata
 • 8
 • 11 6 lat
 • 11
 • 10 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mieroszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mieroszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Mieroszowie
  Publiczne
  74 845-83-34
  ul. Wolności 27
  58-350 Mieroszów
  713710
 • Szkoły podstawowe w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mieroszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 262 Uczniowie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci 2016
 • 11 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Mieroszów
  20,2
  Dolnośląskie
  18,4
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 89,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,73
  woj. dolnośląskie
  94,88
  Kraj
  95,46
 • 86,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Mieroszów
  86,64
  woj. dolnośląskie
  92,92
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mieroszów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mieroszów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mieroszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mieroszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie
  Publiczna
  74 845-82-57
  74 845-82-57
  ul. Wolności 19
  58-350 Mieroszów
  1019420
 • Edukacyjne grupy wieku w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mieroszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mieroszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mieroszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mieroszów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mieroszowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mieroszowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mieroszowie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Mieroszowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Mieroszowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 2 520)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 70)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 95)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Mieroszowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 236 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 31 978 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mieroszowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 71 członków. Zarejestrowano 65 ćwiczących (mężczyźni: 59, kobiety: 6, chłopcy do lat 18: 25, dziewczęta do lat 18: 6). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mieroszowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mieroszowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mieroszowa znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mieroszowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z poł. XIII w.dnia 1959-09-01, wykaz dokumentów: 89/624 z 1959-09-01
  • Kościół (data nieznana)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1741 z 1966-06-30; A/1836/1741 z 2010-03-25
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościelna 8)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1742 z 1966-06-30; A/4448/1742/Wł z 2010-11-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. plac Niepodległości 1)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1743 z 1966-06-30; A/4449/1743 z 2010-11-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. plac Niepodległości 3/4)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1744 z 1966-06-30; A/4450/1744 z 2010-11-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. plac Niepodległości 5)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1745 z 1966-06-30; A/4451/1745 z 2010-11-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. plac Niepodległości 17)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1746 z 1966-06-30; A/4452/1746 z 2010-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1734 r. (ul. plac Niepodległości 27)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1747 z 1966-06-30; A/4453/1747 z 2010-11-18
  • Fasada z pocz. XX w. (ul. plac Niepodległości 6)dnia 1985-05-02, wykaz dokumentów: 1118/WŁ z 1985-05-02; A/4443/1118/Wł z 2010-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. plac Niepodległości 7)dnia 1985-05-02, wykaz dokumentów: 1119/WŁ z 1985-05-02; A/4444/1119/Wł z 2010-11-18
  • Szkoła z 1757 r. (ul. Kościelna 6)dnia 1985-05-02, wykaz dokumentów: 1120/WŁ z 1985-05-02; A/4440/1120/Wł z 2010-11-18
  • Szkoła z 1574 r. (ul. Kościelna 9)dnia 1985-05-02, wykaz dokumentów: 1121/WŁ z 1985-05-02; A/4441/1121/Wł z 2010-11-18
  • Plebania z 1589 r. (ul. Kościelna 10)dnia 1985-05-02, wykaz dokumentów: 1122/WŁ z 1985-05-02; A/1837/1122/Wł z 2010-03-25
  • Poczta z pocz. XX w. (ul. Dąbrowszczaków 9)dnia 1985-05-02, wykaz dokumentów: 1123/WŁ z 1985-05-02; A/4442/1123/Wł z 2010-11-18
  • Tkalnia z 1. poł. XVIII w. (ul. Wolności 27)dnia 1985-05-02, wykaz dokumentów: 1124/WŁ z 1985-05-02; A/4445/1124/Wł z 2010-11-18
  • Sąd z 1905 - 1906 (ul. Stefana Żeromskiego 30)dnia 1985-05-02, wykaz dokumentów: 1125/WŁ z 1985-05-02; A/4446/1125/Wł z 2010-11-18
  • Dwór z końca XVIII w. (ul. Strzelców 1)dnia 1985-05-02, wykaz dokumentów: 1126/WŁ z 1985-05-02; A/4447/1126/Wł z 2010-11-18
 • Formy ochrony przyrody w Mieroszowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mieroszowa znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mieroszowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Sudetów WałbrzyskichData ustanowienia: 1998-12-29, Opis granicy: ZAŁĄCZNIK Nr 1 do rozporządzenia Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 1. Opis granic Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich Na wschodzie od granicy państwa w kierunku na północ rozdzieleniem leśnym pomiędzy oddziałami nr 235 i 234 oraz 233 i 227 do linii zwartych kompleksów leśnych obok miejscowości Łomnica i Grzmiąca do szosy z Głuszycy do Unisławia. Następnie na północ obejmując swym zasięgiem wzniesienie pod którym przechodzi tunel kolejowy ze stacji Jedlina-Zdrój do Głuszycy granicą rolną przechodzi koło miejscowości Glinica i Kamieńsk w kierunku północno-zachodnim do tunelu kolejowego pod górę Wołowice dalej linią prostą do wylotu w dzielnicy Wałbrzych-Podgórze. Od tego miejsca skręca na południowy zachód granicą kompleksów leśnych obejmując swym zasięgiem Zamkową Górę na Podgórzu. W miejscowości Glinik skręca gwałtownie na południe a następnie na wschód do Kamionek i dalej na południe granicą lasów do drogi Rybnica Leśna-Głuszyca. Po przejściu przez szosę omijając pola uprawne Rybnicy dochodzi do przesmyku pomiędzy górę Klin a wzniesieniem bez nazwy o wysokości 890 m. Dalej do rozległych łąk pod schroniskiem Andrzejówka skręcając na zachód do wzniesienia Krzywuchy /788m/ potem skręca na północ przez szczyt góry Bukowiec /883m/ dalej granicą lasów od północy dochodzi do strumienia na polach Unisławia Śl. aż do podnóża góry Stożek Wielki /840m/. Następnie skręca na północ potem na południe do szosy Unisław Śląski-Mieroszów. Przechodzi przez drogę i tory kolejowe aby po granicy lasu gwałtownie skręcić na północ pod górę Sokółka /801m/ następnie obok torów kolejowych z Mieroszowa do Kuźnic Świdnickich. Przy placu sportowym obok szybu kopalnianego Barbara biegnie brzegiem lasów do drogi z Lesieńca do Grząd Dolnych i Górnych. Z tego miejsca skrajem lasów biegnie do gruntów wsi Kochanów omijając wydzielone tereny zalewu w Grzędach Górnych dalej do miejscowości Kowalowa na wschodzie gdzie przecina szosę Mieroszów--Unisław Śl. Tu biegnie na południe wschodnią stroną szosy aby pod górę Jatki /659m/ aby zmienić kierunek na wschód do granicy z Czechami., Powierzchnia: 6493.0 ha, Powierzchnia otuliny: 2894.6 ha
  • Zawory - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje wyizolowane północno - zachodnie pasmo Gór Stołowych oddzielone od pozostałej części Gór Stołowych terytorium czeskim. Pasmo położone jest wzdłuż granicy państwa na południe od Obniżenia Mieroszowskiego zbudowanego z piaskowców z charakterystycznymi formami skalnymi w obrębie wierzchowiny szczytowej tworzącymi tzw. Mieroszowskie Ściany. Kulminacje wzniesień osiągają: Dziób - 694 m n.p.m. Rogal - 640 m n.p.m. Mielna - 661m n.p.m. Chochoł - 672 m n.p.m. Porastają ją drzewostany iglaste z domieszką modrzewia i jawora., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 690.0 ha
  • Góry Kamienne - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 24098.85 ha
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 31577.91 ha

Mieroszów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 22 wypadków drogowych w Mieroszowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 555,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Mieroszowie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mieroszowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 33 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 10 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mieroszowie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 554,99 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Mieroszów
  555,0
  Województwo
  897,2
  Cała Polska
  971,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  83,5
  Cała Polska
  92,2
 • 832,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Mieroszów
  832,5
  Województwo
  1 148,5
  Polska
  1 176,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Mieroszów
  0,0
  Dolnośląskie
  9,3
  Kraj
  9,5
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  150,0
  woj. dolnośląskie
  128,0
  Cała Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mieroszowie w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 263,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  263,0 km
  Województwo
  561,1 km
  Kraj
  551,8 km
 • 3,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Mieroszów
  3,0 km
  Województwo
  3,9 km
  Kraj
  4,5 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mieroszów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 35droga krajowa nr 35(granica (Czechy) - Golińsk - Mieroszów - Kowalowa - Unisław Śląski - Wałbrzych - Świebodzice - Mokrzeszów - Słotwina - Świdnica - Pszenno - Marcinowice - Szczepanów - Strzelce - Tworzyjanów - Wojnarowice - Mirosławice - Siedlakowice - Gniechowice - Małuszów - Biskupice Podgórne - Tyniec Mały - Bielany Wrocławskie - Wrocław)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mieroszów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 291Linia kolejowa nr 291: Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów [o znaczeniu drugorzędnym] (Boguszów-Gorce Wschód - Unisław Śląski -Mieroszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mieroszowie istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  al. Armii Krajowej

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Hoża

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miła

  ul. Nad Potokiem

  pl. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Podgórze

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Przejazd

  ul. Przelotna

  ul. Robotnicza

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strzelców

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tkacka

  ul. Wałbrzyska

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wysoka

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zielna

  ul. Łąkowa