Nowy Staw w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Nowy Staw - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowy Staw to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu malborskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowy Staw.
 • 3 986 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 853,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1343 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • GMB Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Szałach Burmistrz miasta
Nowy Staw na mapie
Identyfikatory
 • 19.008754.1361 Współrzędne GPS
 • 2209074 TERYT (TERC)
 • 0932904 SIMC
Herb miasta Nowy Staw
Nowy Staw herb

Jak Nowy Staw wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nowy Staw na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nowy Staw wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nowy Staw plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
28Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
59Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
103Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
120Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
123Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
124Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
163Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
166Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
193Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
194Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
198Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
229Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
259Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
281Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
284Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
301Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2

Nowy Staw - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
82-230Poczta Nowy Staw

Nowy Staw - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowym Stawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Malborku (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dworcowa 1B
82-200 Malbork
Urząd Miejski w Nowym Stawie
(55) 271-51-00
(55) 271-51-23
ul. Bema 1
82-230 Nowy Staw

Nowy Staw - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Nowy Staw jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 986, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nowego Stawu zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców Nowego Stawu jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Nowy Staw ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,60 na 1000 mieszkańców Nowego Stawu. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 34,5% dziewczynek i 65,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,1% zgonów w Nowym Stawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w Nowym Stawie były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowego Stawu przypada 14.71 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 53 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowego Stawu -26. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  58,7% mieszkańców Nowego Stawu jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowego Stawu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 986 Liczba mieszkańców
 • 2 029 Kobiety
 • 1 957 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowym Stawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowym Stawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowym Stawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nowego Stawu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,0 lat
  woj. pomorskie
  40,9 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nowy Staw, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowego Stawu
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowy Staw,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowy Staw,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowy Staw,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,3%
  woj. pomorskie
  30,3%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,4%
  woj. pomorskie
  53,3%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Nowy Staw
  8,9%
  Pomorskie
  7,5%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,5%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Nowy Staw
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowym Stawie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Nowy Staw
  3,4
  woj. pomorskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Nowy Staw
  1,3
  woj. pomorskie
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowym Stawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,6
  Województwo
  -1,9
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowym Stawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowym Stawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowym Stawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowym Stawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 34,5%
  65,5%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Nowy Staw
  7,1
  Pomorskie
  8,9
  Kraj
  8,1
 • 32,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,6
  woj. pomorskie
  37,4
  Kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 356 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 356 g
  Województwo
  3 411 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 148 Waga 3500g - 3999g
 • 148
 • 146 Waga 3000g - 3499g
 • 146
 • 63 Waga 2500g - 2999g
 • 63
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,26
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  woj. pomorskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  Pomorskie
  0,82
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nowym Stawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,7%
  63,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • Nowy Staw
  14,7
  Województwo
  10,8
  Kraj
  11,9
 • 168,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  168,3
  Województwo
  121,3
  Cała Polska
  147,0
 • 6,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,7
  Pomorskie
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie malborskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Nowy Staw
  41,1%
  woj. pomorskie
  36,8%
  Polska
  36,0%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Nowy Staw
  23,1%
  Pomorskie
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,4%
  woj. pomorskie
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,2
  Cały kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  67,1
  Cały kraj
  70,6
 • 284,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  284,3
  Pomorskie
  274,0
  Polska
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  255,0
  Cała Polska
  253,9
 • 506,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 538,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 473,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  506,6
  Pomorskie
  397,1
  Cała Polska
  426,2
 • 78,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 189,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  78,6
  Województwo
  59,9
  Kraj
  62,9
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,5
  woj. pomorskie
  32,0
  Kraj
  33,8
 • 3,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Nowy Staw
  3,2
  woj. pomorskie
  6,2
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 53 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowym Stawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nowy Staw, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowy Staw - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowym Stawie oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowym Stawie to 1 507 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 377 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 22,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowym Stawie to 5,22 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nowym Stawie to 118,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,82% mieszkań posiada łazienkę, 75,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 94,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu malborskiego.

  Powiat malborski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 507 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 376,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  376,80
  woj. pomorskie
  411,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  64,70 m2
  woj. pomorskie
  73,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 24,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  24,40 m2
  woj. pomorskie
  30,10 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,58
  Pomorskie
  3,75
  Cały kraj
  3,83
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,65
  Pomorskie
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,74
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowy Staw
  2,25
  Województwo
  8,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 47 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,22
  woj. pomorskie
  3,50
  Cała Polska
  3,89
 • 11,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  11,75
  Pomorskie
  30,63
  Kraj
  24,56
 • 1 070 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  118,9 m2
  woj. pomorskie
  80,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  woj. pomorskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,20%
  Pomorskie
  97,59%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,14%
  Pomorskie
  96,87%
  Cała Polska
  95,18%
 • 94,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,82%
  Województwo
  95,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 75,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Nowy Staw
  75,58%
  woj. pomorskie
  88,57%
  Kraj
  85,83%
 • 94,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  94,16%
  woj. pomorskie
  55,37%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Nowy Staw - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nowym Stawie na 1000 mieszkańców pracuje 122osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowym Stawie wynosiło w 2023 roku 8,2% (8,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Stawie wynosiło 5 340,19 PLN, co odpowiada 79.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Stawu 299 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 89 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -210.

  12,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Stawu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,0% w przemyśle i budownictwie, a 19,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 122 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Nowy Staw
  122,0
  woj. pomorskie
  249,0
  Cała Polska
  259,0
 • 10,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,1% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,2%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Stawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowym Stawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowym Stawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 874 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 340 PLN
  Pomorskie
  6 697 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowym Stawie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 299 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -210 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,0% Przemysł i budownictwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,9% Pozostałe
 • 56,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowym Stawie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 499 Pracujący ogółem
 • 274 Kobiety
 • 225 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Nowym Stawie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowy Staw, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Nowy Staw
  70,3
  Województwo
  69,7
  Polska
  69,0
 • 41,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Nowy Staw
  41,4
  Pomorskie
  35,9
  Cała Polska
  38,2
 • 142,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  142,7
  Województwo
  106,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowy Staw - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Nowym Stawie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 490 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 293 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (51) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (20) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowym Stawie najwięcej (20) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (475) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,1% (133) podmiotów, a 72,0% (353) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowym Stawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 490 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 133 Przemysł i budownictwo
 • 353 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowym Stawie w 2023 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Nowym Stawie w 2023 roku
 • 293 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 475 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 475
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 490 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 490
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 293 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 89 Budownictwo
 • 89
 • 56 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 56
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowy Staw - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowym Stawie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 78 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,35 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowym Stawie wynosi 67,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowego Stawu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,77 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,97 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,58 (48%), drogowe - 1,39 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowego Stawu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowy Staw, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 78
 • 55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 55
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 40 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 40
 • 19,35 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,35
  Województwo
  23,25
  Polska
  22,81
 • 13,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,77
  Pomorskie
  14,36
  Polska
  12,98
 • 3,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,58
  woj. pomorskie
  6,34
  Cały kraj
  6,99
 • 1,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Nowy Staw
  1,39
  woj. pomorskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,54
  woj. pomorskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 9,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,97
  Pomorskie
  12,89
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowy Staw, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  59%
  Cały kraj
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  48%
  Pomorskie
  68%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Pomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  85%
  Pomorskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Nowy Staw
  50%
  Województwo
  45%
  Polska
  51%

Nowy Staw - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nowego Stawu wyniosła w 2022 roku 48,9 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Nowego Stawu - 21.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,9 mln złotych, czyli 5,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowego Stawu wyniosła w 2022 roku 59,1 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.6%). W budżecie Nowego Stawu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 981 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 50,1 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,0%.
 • Wydatki budżetu w Nowym Stawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowego Stawu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowy Staw, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowego Stawu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,6 mln

  3,8 tys(100%)

  33,4 mln

  4,3 tys(100%)

  44,7 mln

  5,9 tys(100%)

  50,8 mln

  6,7 tys(100%)

  39,4 mln

  5,2 tys(100%)

  42,0 mln

  5,7 tys(100%)

  47,3 mln

  6,5 tys(100%)

  48,9 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,0 mln

  2,1 tys(30.6%)

  8,8 mln

  2,1 tys(26.3%)

  9,2 mln

  2,2 tys(20.6%)

  9,5 mln

  2,2 tys(18.7%)

  9,6 mln

  2,3 tys(24.3%)

  9,8 mln

  2,3 tys(23.4%)

  9,8 mln

  2,3 tys(20.6%)

  10,4 mln

  2,6 tys(21.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  1,4 tys(21.3%)

  11,3 mln

  2,7 tys(33.8%)

  1,8 mln

  434(4.1%)

  1,9 mln

  433(3.6%)

  1,7 mln

  401(4.3%)

  1,7 mln

  392(3.9%)

  1,7 mln

  413(3.7%)

  7,9 mln

  2,0 tys(16.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  802(11.9%)

  3,7 mln

  875(11%)

  4,1 mln

  985(9.3%)

  4,3 mln

  1,0 tys(8.5%)

  4,3 mln

  1,0 tys(10.9%)

  4,5 mln

  1,1 tys(10.7%)

  5,2 mln

  1,2 tys(11%)

  6,6 mln

  1,6 tys(13.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  283(4.2%)

  1,3 mln

  308(3.9%)

  1,1 mln

  257(2.4%)

  3,2 mln

  755(6.4%)

  1,9 mln

  449(4.8%)

  3,2 mln

  761(7.7%)

  4,3 mln

  1,0 tys(9.1%)

  4,3 mln

  1,1 tys(8.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  619(9.2%)

  2,0 mln

  473(5.9%)

  3,3 mln

  795(7.5%)

  2,9 mln

  667(5.6%)

  2,6 mln

  622(6.7%)

  3,6 mln

  857(8.6%)

  3,8 mln

  907(8%)

  3,0 mln

  753(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  397(5.9%)

  1,7 mln

  417(5.2%)

  2,3 mln

  555(5.2%)

  6,2 mln

  1,4 tys(12.2%)

  1,9 mln

  449(4.8%)

  1,1 mln

  265(2.7%)

  1,1 mln

  262(2.3%)

  1,7 mln

  428(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  632,0 tys

  144(2.1%)

  730,3 tys

  175(2.2%)

  728,5 tys

  174(1.6%)

  751,7 tys

  176(1.5%)

  848,5 tys

  200(2.2%)

  891,8 tys

  211(2.1%)

  1,0 mln

  248(2.2%)

  1,3 mln

  325(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  73,8 tys

  16,9(0.2%)

  55,3 tys

  13,2(0.2%)

  1,0 mln

  248(2.3%)

  722,9 tys

  169(1.4%)

  10,4 tys

  2,5(0%)

  356,4 tys

  84,3(0.8%)

  3,2 mln

  771(6.8%)

  1,2 mln

  312(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  271(4%)

  1,2 mln

  279(3.5%)

  6,8 mln

  1,6 tys(15.2%)

  7,4 mln

  1,7 tys(14.5%)

  1,6 mln

  382(4.1%)

  940,5 tys

  223(2.2%)

  2,0 mln

  484(4.3%)

  1,2 mln

  291(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  528,9 tys

  121(1.8%)

  512,9 tys

  123(1.5%)

  517,1 tys

  123(1.2%)

  588,3 tys

  137(1.2%)

  759,5 tys

  179(1.9%)

  584,4 tys

  138(1.4%)

  444,9 tys

  106(0.9%)

  1,1 mln

  286(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  363(5.4%)

  1,4 mln

  340(4.3%)

  1,1 mln

  252(2.4%)

  1,1 mln

  246(2.1%)

  1,2 mln

  278(3%)

  828,2 tys

  196(2%)

  816,3 tys

  194(1.7%)

  816,2 tys

  204(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  183,6 tys

  42,0(0.6%)

  305,4 tys

  73,0(0.9%)

  990,7 tys

  236(2.2%)

  946,8 tys

  221(1.9%)

  218,2 tys

  51,5(0.6%)

  512,7 tys

  121(1.2%)

  213,0 tys

  50,8(0.5%)

  503,4 tys

  126(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  376,3 tys

  86,0(1.3%)

  242,9 tys

  58,0(0.7%)

  279,0 tys

  66,5(0.6%)

  337,2 tys

  78,7(0.7%)

  410,7 tys

  97,0(1%)

  284,4 tys

  67,3(0.7%)

  241,8 tys

  57,6(0.5%)

  149,1 tys

  37,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  139,1 tys

  31,8(0.5%)

  125,8 tys

  30,1(0.4%)

  196,7 tys

  46,9(0.4%)

  146,7 tys

  34,2(0.3%)

  105,0 tys

  24,8(0.3%)

  159,9 tys

  37,8(0.4%)

  96,5 tys

  23,0(0.2%)

  128,0 tys

  32,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  112,5 tys

  25,7(0.4%)

  68,0 tys

  16,2(0.2%)

  134,5 tys

  32,0(0.3%)

  82,8 tys

  19,3(0.2%)

  86,0 tys

  20,3(0.2%)

  81,7 tys

  19,3(0.2%)

  71,1 tys

  16,9(0.2%)

  95,7 tys

  23,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,8 tys

  9,5(0.1%)

  5,3 tys

  1,3(0%)

  4,1 tys

  1,0(0%)

  51,4 tys

  12,0(0.1%)

  44,4 tys

  10,5(0.1%)

  40,5 tys

  9,6(0.1%)

  5,5 tys

  1,3(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  191,9 tys

  43,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,1 tys

  21,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,4 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,0 tys

  19,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,1 tys

  23,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowym Stawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowego Stawu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowy Staw, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowego Stawu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,7 mln

  3,8 tys(100%)

  34,8 mln

  4,5 tys(100%)

  41,0 mln

  5,4 tys(100%)

  45,7 mln

  6,0 tys(100%)

  42,4 mln

  5,5 tys(100%)

  41,2 mln

  5,6 tys(100%)

  52,7 mln

  7,3 tys(100%)

  59,1 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,1 mln

  2,5 tys(37.5%)

  13,0 mln

  3,1 tys(37.3%)

  17,3 mln

  4,1 tys(42.1%)

  16,2 mln

  3,8 tys(35.5%)

  13,1 mln

  3,1 tys(31%)

  14,0 mln

  3,3 tys(34.1%)

  14,1 mln

  3,4 tys(26.7%)

  20,6 mln

  5,1 tys(34.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,2 mln

  1,9 tys(27.7%)

  7,0 mln

  1,7 tys(20.3%)

  7,1 mln

  1,7 tys(17.4%)

  7,3 mln

  1,7 tys(15.9%)

  7,5 mln

  1,8 tys(17.7%)

  8,4 mln

  2,0 tys(20.3%)

  14,0 mln

  3,3 tys(26.5%)

  9,0 mln

  2,2 tys(15.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  405,9 tys

  92,7(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  3,9 mln

  919(8.6%)

  2,9 mln

  681(6.8%)

  14,9 tys

  3,5(0%)

  587,6 tys

  140(1.1%)

  5,7 mln

  1,4 tys(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,2 tys(17.5%)

  10,1 mln

  2,4 tys(29.2%)

  745,7 tys

  178(1.8%)

  730,6 tys

  171(1.6%)

  647,8 tys

  153(1.5%)

  633,1 tys

  150(1.5%)

  593,0 tys

  141(1.1%)

  5,3 mln

  1,3 tys(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  949,0 tys

  217(3.2%)

  1,2 mln

  295(3.6%)

  1,2 mln

  275(2.8%)

  1,5 mln

  357(3.3%)

  3,1 mln

  733(7.3%)

  1,4 mln

  333(3.4%)

  4,7 mln

  1,1 tys(8.8%)

  4,0 mln

  1,0 tys(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  17,6 tys

  4,0(0.1%)

  87,9 tys

  21,0(0.3%)

  774,3 tys

  185(1.9%)

  844,1 tys

  197(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,6 tys

  25,9(0.3%)

  2,2 mln

  532(4.2%)

  2,1 mln

  533(3.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  377(5.6%)

  1,1 mln

  252(3%)

  1,5 mln

  362(3.7%)

  1,0 mln

  237(2.2%)

  1,1 mln

  260(2.6%)

  1,4 mln

  332(3.4%)

  1,5 mln

  367(2.9%)

  1,8 mln

  459(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  589,2 tys

  135(2%)

  692,3 tys

  165(2%)

  690,6 tys

  165(1.7%)

  714,6 tys

  167(1.6%)

  809,4 tys

  191(1.9%)

  849,5 tys

  201(2.1%)

  901,4 tys

  215(1.7%)

  1,0 mln

  253(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  665,3 tys

  152(2.2%)

  580,7 tys

  139(1.7%)

  563,2 tys

  134(1.4%)

  638,4 tys

  149(1.4%)

  628,7 tys

  149(1.5%)

  698,9 tys

  165(1.7%)

  741,9 tys

  177(1.4%)

  703,6 tys

  176(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  167,6 tys

  38,3(0.6%)

  186,4 tys

  44,5(0.5%)

  91,9 tys

  21,9(0.2%)

  119,2 tys

  27,8(0.3%)

  217,6 tys

  51,4(0.5%)

  245,8 tys

  58,2(0.6%)

  170,5 tys

  40,6(0.3%)

  547,8 tys

  137(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  163,6 tys

  37,4(0.6%)

  113,5 tys

  27,1(0.3%)

  89,1 tys

  21,2(0.2%)

  109,2 tys

  25,5(0.2%)

  134,7 tys

  31,8(0.3%)

  130,6 tys

  30,9(0.3%)

  109,1 tys

  26,0(0.2%)

  116,0 tys

  29,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,6 tys

  9,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,8 tys

  9,5(0.1%)

  5,3 tys

  1,3(0%)

  4,1 tys

  1,0(0%)

  51,4 tys

  12,0(0.1%)

  44,4 tys

  10,5(0.1%)

  40,5 tys

  9,6(0.1%)

  5,5 tys

  1,3(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  400

  0,1(0%)

  287,4 tys

  68,5(0.5%)

  930

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  286,8 tys

  65,5(1%)

  191,5 tys

  45,8(0.6%)

  9,6 tys

  2,3(0%)

  12,1 tys

  2,8(0%)

  94,2 tys

  22,3(0.2%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  48,5 tys

  11,1(0.2%)

  461,2 tys

  110(1.3%)

  4,7 tys

  1,1(0%)

  1,5 mln

  347(3.3%)

  74,7 tys

  17,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  187,3 tys

  42,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  383,1 tys

  89,5(0.8%)

  8,5 tys

  2,0(0%)

  22,8 tys

  5,4(0.1%)

  20,1 tys

  4,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowy Staw - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 933 mieszkańców Nowego Stawu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 455 kobiet oraz 476 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców Nowego Stawu, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Nowego Stawu mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowym Stawie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,7%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2022 w Nowym Stawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (66 dziewczynek oraz 59 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Nowym Stawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 150 dzieci (74 dziewczynki oraz 76 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  15,2% mieszkańców Nowego Stawu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 477 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 25 oddziałach uczyło się 490 uczniów (236 kobiet oraz 254 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Nowym Stawie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 408 uczniów (199 kobiet oraz 209 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 155,56.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (14,9% wśród dziewczyn i 20,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Nowego Stawu w wieku potencjalnej nauki (26,1% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 18,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,4%
  Pomorskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 21,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Nowy Staw
  36,0%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nowy Staw
  12,6%
  woj. pomorskie
  12,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Nowy Staw
  20,2%
  woj. pomorskie
  18,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Nowy Staw
  23,8%
  Pomorskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  Pomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Nowy Staw
  14,7%
  Województwo
  11,9%
  Polska
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1477 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Nowy Staw
  1 477,0
  Województwo
  892,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Nowy Staw
  0,78
  woj. pomorskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 138 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nowy Staw) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Dzieci
 • 66 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,8%
  47,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 45 3 lata
 • 45
 • 55 4 lata
 • 55
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 29 4 lata
 • 29
 • 14 5 lata
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 26 4 lata
 • 26
 • 11 5 lata
 • 11
 • 95 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowym Stawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Stawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Nowym Stawie
  Publiczne
  55 271-52-40
  55 271-52-40
  ul. Gdańska 43b
  82-230 Nowy Staw
  6149-
 • Szkoły podstawowe w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nowy Staw) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 490 Uczniowie
 • 236 Kobiety
  (uczniowie)
 • 254 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Nowy Staw
  19,6
  woj. pomorskie
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 31,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 155,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Nowy Staw
  155,56
  Pomorskie
  97,37
  Kraj
  95,96
 • 153,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Nowy Staw
  153,33
  woj. pomorskie
  96,01
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowy Staw) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowy Staw) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowym Stawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Stawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola (Wincenty Pol)
  Publiczna
  55 271-56-40
  55 271-56-40
  ul. Gdańska 53
  82-230 Nowy Staw
  23520-
 • Edukacyjne grupy wieku w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nowy Staw, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nowy Staw, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nowy Staw, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowy Staw - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nowym Stawie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nowym Stawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nowym Stawie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Nowym Stawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 9 950)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 4 000)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 4 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 207)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 64)
  • taneczne: 3 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Nowym Stawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 571 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 651 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Nowym Stawie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 119 członków. Zarejestrowano 119 ćwiczących (mężczyźni: 52, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 60). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nowym Stawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nowym Stawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nowego Stawu znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Nowym Stawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1820 r. (ul. Gdańska 11)dnia 1961-12-19, wykaz dokumentów: 180/N z 1961-12-19
  • Kościół z przełomu XIV/XV w. (ul. Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1)dnia 1962-03-27, wykaz dokumentów: 205/N z 1962-03-27; brak numeru z 2015-05-08
  • Miasto z 1316 r.dnia 1976-05-20, wykaz dokumentów: 1 z 1976-05-20
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Obrońców Westerplatte 37)dnia 1993-06-07, wykaz dokumentów: 272/93 z 1993-06-07
  • Wieża ciśnień z 1914 r. (ul. Sportowa 1)dnia 1994-04-28, wykaz dokumentów: 355/94 z 1994-04-28
  • Kościół z 1804 - 1805dnia 1995-05-25, wykaz dokumentów: 458/95 z 1995-05-25
  • Mur/ogrodzenie z przełomu XIX/XX w.dnia 2015-06-11, wykaz dokumentów: A-286 z 2015-06-11
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z przełomu XV/XVI w.dnia 2015-06-11, wykaz dokumentów: A-286 z 2015-06-11
  • Warsztat z 1930 r.dnia 2016-04-08, wykaz dokumentów: A-1929 z 2016-04-08
  • Magazyn z 1927 - 1930dnia 2016-04-08, wykaz dokumentów: A-1929 z 2016-04-08
  • Budynek administracyjny z pocz. XX w.dnia 2016-04-08, wykaz dokumentów: A-1929 z 2016-04-08
  • Suszarnia z 1927 - 1930dnia 2016-04-08, wykaz dokumentów: A-1929 z 2016-04-08
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1927 - 1930dnia 2016-04-08, wykaz dokumentów: A-1929 z 2016-04-08
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1927 - 1930dnia 2016-04-08, wykaz dokumentów: A-1929 z 2016-04-08
  • Budowla (data nieznana)dnia 2016-04-08, wykaz dokumentów: A-1929 z 2016-04-08
  • Mur/ogrodzenie z 1927 - 1930dnia 2016-04-08, wykaz dokumentów: A-1929 z 2016-04-08
  • Zespół - browar z 1881 - 1890dnia 2016-04-08, wykaz dokumentów: A-1929 z 2016-04-08
 • Formy ochrony przyrody w Nowym Stawie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nowego Stawu znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nowym Stawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 odcięta gałąź, Data ustanowienia: 1995-03-17, Opis granicy: Nowy Staw ul. Gdańska 11
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-03-02, Opis granicy: ul. Gdańska 37 2 m od budynku

Nowy Staw - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Nowym Stawie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 75,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nowym Stawie znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu malborskiego.

  Powiat malborski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nowym Stawie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nowym Stawie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 75,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Nowy Staw
  75,0
  Województwo
  67,5
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Nowy Staw
  0,0
  Pomorskie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 175,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  175,0
  Województwo
  82,5
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Pomorskie
  6,3
  Polska
  8,9
 • 233,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  233,3
  woj. pomorskie
  122,2
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nowym Stawie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 318,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 318,7 km
  woj. pomorskie
  890,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 21,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  21,3 km
  woj. pomorskie
  6,9 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowy Staw nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 22droga krajowa nr 22(Kostrzyn nad Odrą - Słońsk - Lemierzyce - Muszkowo - Krzeszyce - Wałdowice - Bolemin - Krasowiec - Prądocin - Łagodzin - Gorzów Wielkopolski - Różanki - Zdroisko - Wełmin - Przyłęg - Strzelce Krajeńskie - Licheń - Długie - Ługi - Dobiegniew - Rolewice - Stare Osieczno - Przesieki - Szczuczarz - Dzwonowo - Człopa - Rusinowo - Prusinówko - Strączno - Wałcz - Ostrowiec - Szwecja - Trzebieszki - Prądy - Jastrowie - Podgaje - Lędyczek - Cierznie - Uniechów - Barkowo - Chrząstowo - Jaromierz - Człuchów - Rychnowy - Chojnice - Pawłówko - Jeziórki - Rytel - Gutowiec - Czersk - Łąg - Czarna Woda - Kamienna Karczma - Piece - Dąbrowa - Bytonia - Zblewo - Miradowo - Sucumin - Rokocin - Starogard Gdański - Szpęgawsk - Zduny - Zabagno - Swarożyn - Waćmierek - Gniszewo - Czarlin - Gnojewo - Malbork - Królewo - Stare Pole - Jegłownik - Elbląg)
  • DW 502droga wojewódzka nr 502(Nowy Dwór Gdański - Cyganka - Żelichowo - Tujsk - Rybina - Popowo - Stegna)
  • DW 515droga wojewódzka nr 515(Susz - Różnowo - Kamieniec - Stary Dzierzgoń - Zakręty - Stare Miasto - Dzierzgoń - Litewki - Poliksy - Ramoty - Brzozówka - Tropy Sztumskie - Kalwa - Jurkowice - Łabuń - Grzymała - Nowa Wieś Malborska - Malbork)
  • DK 55droga krajowa nr 55(Nowy Dwór Gdański - Rychnowo Żuławskie - Marynowy - Chlebówka - Dębina - Martag - Tragamin - Kamionka - Malbork - Gościszewo - Koniecwałd - Sztum - Sztumska Wieś - Nowa Wieś - Mątki - Klecewko - Brachlewo - Tychnowy - Nowa Wieś Kwidzyńska - Baldram - Kwidzyn - Bądki - Otłówko - Otłowiec - Gardeja - Kalmuzy - Dusocin - Świerkocin - Grudziądz - Mały Rudnik - Klęczkowo - Trzebiełuch - Paparzyn - Wabcz - Stolno)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Nowy Staw przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 256Linia kolejowa nr 256: Szymankowo - Nowy Dwór Gdański [o znaczenia miejscowym] (Szymankowo - Stogi Malborskie - Stogi - Tralewo -Nowy Staw - Marynowy - Nowy Dwór Gdański)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nowym Stawie istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Bankowa

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chopina

  al. Cukrowników

  ul. Daszyńskiego

  ul. Dębowa

  ul. Gdańska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kolejowa

  ul. Kopernika

  rynek Kościuszki

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Obrońców Westerplatte

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Powstańców

  ul. Rynek Kazimierza Pułaskiego

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Słowackiego

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wita Stwosza

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zwycięstwa

  ul. gen. Józefa Bema

  pl. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Żuławska