Lututów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Lututów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lututów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu wieruszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lututów.
 • 2 249 Liczba mieszkańców
 • 19,0 km² Powierzchnia
 • 118,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1406–1714, 1843–1870, 2020 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EWE Tablice rejestracyjne
 • Marek Pikuła Burmistrz miasta
Lututów na mapie
Identyfikatory
 • 18.435351.3717 Współrzędne GPS
 • 1018044 TERYT (TERC)
 • 0706651 SIMC
Herb miasta Lututów
Lututów herb

Lututów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-360Poczta Lututów

Lututów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lututowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Lututów
(43) 871-40-52
(43) 871-40-52
ul. Klonowska 8
98-360 Lututów

Lututów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Lututów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 249, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2020-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lututowa zawarli w 2020 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców Lututowa jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Lututów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,24 na 1000 mieszkańców Lututowa. W 2020 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 36,4% dziewczynek i 63,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 49,5% zgonów w Lututowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w Lututowie były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lututowa przypada 12.66 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 19 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lututowa -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,7% mieszkańców Lututowa jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lututowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 249 Liczba mieszkańców
 • 1 146 Kobiety
 • 1 103 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lututowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lututowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lututowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lututowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,4 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lututów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lututowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,2%
  Województwo
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Lututów
  57,3%
  woj. łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Województwo
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lututowie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,6
  łódzkie
  3,6
  Kraj
  3,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  1,6
  Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,3
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lututowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,2
  łódzkie
  -6,1
  Cały kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lututowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lututowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lututowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lututowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,4%
  63,6%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,4
  woj. łódzkie
  8,5
  Cała Polska
  9,3
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,2
  łódzkie
  38,2
  Cały kraj
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 419 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 353 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 494 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 419 g
  woj. łódzkie
  3 375 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 125 Waga 3500g - 3999g
 • 125
 • 143 Waga 3000g - 3499g
 • 143
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,35
  łódzkie
  1,34
  Cały kraj
  1,38
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,72
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  łódzkie
  0,58
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Lututowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,8%
  45,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  łódzkie
  14,6
  Cały kraj
  12,5
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,8
  łódzkie
  171,4
  Cały kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Lututów
  0,0
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Lututów
  4,1
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wieruszowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lututów
  49,5%
  Województwo
  36,3%
  Kraj
  39,4%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lututów
  21,8%
  Województwo
  25,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  Województwo
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,4
  Cały kraj
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  76,4
  Polska
  70,4
 • 227,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  227,7
  woj. łódzkie
  312,0
  Cały kraj
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Kraj
  261,3
 • 517,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 573,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 459,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  517,0
  łódzkie
  451,8
  Cały kraj
  421,0
 • 96,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 160,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  96,6
  woj. łódzkie
  62,5
  Polska
  69,5
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Lututów
  14,1
  Województwo
  39,3
  Polska
  35,1
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  14,1
  woj. łódzkie
  8,4
  Cały kraj
  7,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,5%
  łódzkie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lututowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lututów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lututów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Lututowie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lututowie to 810 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lututowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Lututowie to 142,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 74,07% mieszkań posiada łazienkę, 59,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wieruszowskiego.

  Powiat wieruszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 810 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 361,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  361,40
  łódzkie
  427,80
  Polska
  392,40
 • 91,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Lututów
  91,70 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 33,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Lututów
  33,20 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,30
  Województwo
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,77
  łódzkie
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,67
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  1,78
  Województwo
  4,63
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 22 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,50
  Województwo
  3,79
  Polska
  3,77
 • 9,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  9,82
  woj. łódzkie
  17,55
  Kraj
  21,77
 • 571 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 142,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Lututów
  142,8 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Lututów
  0,25 m2
  woj. łódzkie
  0,42 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  87,04%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 79,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  79,14%
  łódzkie
  89,89%
  Polska
  94,01%
 • 74,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  74,07%
  Województwo
  86,01%
  Polska
  91,78%
 • 59,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  59,14%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. łódzkie
  45,26%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2020-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Lututów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Lututowie na 1000 mieszkańców pracuje 123osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 76,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 23,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lututowie wynosiło w 2020 roku 4,8% (4,0% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lututowie wynosiło 4 165,25 PLN, co odpowiada 75.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  34,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Lututowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,3% w przemyśle i budownictwie, a 8,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 123 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  123,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Cały kraj
  252,0
 • 4,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,0% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Miasto
  4,8%
  woj. łódzkie
  6,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lututowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lututowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lututowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 165 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 165 PLN
  Województwo
  5 148 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lututowie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,3% Przemysł i budownictwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 25,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lututowie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 323 Pracujący ogółem
 • 247 Kobiety
 • 76 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lututowie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lututów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,6
  woj. łódzkie
  71,6
  Cały kraj
  68,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,4
  łódzkie
  42,3
  Polska
  37,5
 • 103,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  103,6
  Województwo
  144,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lututów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Lututowie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 219 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 170 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 4 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (12) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lututowie najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (206) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,3% (73) podmiotów, a 63,9% (140) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lututowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.6%) oraz Budownictwo (24.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 219 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73 Przemysł i budownictwo
 • 140 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w Lututowie w 2020 roku
 • 4 Podmioty wyrejestrowane w Lututowie w 2020 roku
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 206 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 206
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 219 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 219
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 52 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 52
 • 42 Budownictwo
 • 42
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lututów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Lututowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 30 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lututowie wynosi 83,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lututowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,39 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 4,59 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,66 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,59 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,10 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lututowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 30
 • 19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 19
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 13,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,34
  Województwo
  18,25
  Kraj
  19,96
 • 8,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lututów
  8,39
  łódzkie
  11,15
  Cały kraj
  12,25
 • 1,59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Lututów
  1,59
  woj. łódzkie
  4,55
  Kraj
  5,17
 • 2,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,66
  woj. łódzkie
  1,96
  Kraj
  1,73
 • 0,10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,10
  woj. łódzkie
  0,40
  Kraj
  0,37
 • 4,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,59
  Województwo
  8,73
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Lututów
  84%
  woj. łódzkie
  70%
  Kraj
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  81%
  woj. łódzkie
  60%
  Kraj
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Lututów
  63%
  łódzkie
  79%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  75%
  łódzkie
  87%
  Cała Polska
  87%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  48%
  Cały kraj
  54%

Lututów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Lututowa wyniosła w 2020 roku 23,7 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Lututowa - 30.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (6.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lututowa wyniosła w 2020 roku 25,3 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.7%). W budżecie Lututowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 659 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,1%.
 • Wydatki budżetu w Lututowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lututowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lututowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------23,7 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------7,3 mln

  3,3 tys(30.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------2,6 mln

  1,1 tys(10.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,5 mln

  671(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,4 mln

  622(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------948,7 tys

  423(4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------754,5 tys

  337(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------703,0 tys

  314(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------508,3 tys

  227(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------468,5 tys

  209(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------242,3 tys

  108(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------183,9 tys

  82,1(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------103,2 tys

  46,0(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------93,6 tys

  41,8(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------77,3 tys

  34,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------57,7 tys

  25,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------11,9 tys

  5,3(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------1 000

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lututowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lututowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lututowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------25,3 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------9,2 mln

  4,1 tys(36.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------5,2 mln

  2,3 tys(20.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------929,7 tys

  415(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------776,0 tys

  346(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------717,7 tys

  320(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------559,5 tys

  250(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------548,4 tys

  245(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------193,0 tys

  86,1(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------118,5 tys

  52,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------108,7 tys

  48,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------99,8 tys

  44,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------82,9 tys

  37,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------57,7 tys

  25,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -------4,9 tys

  2,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lututów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 558 mieszkańców Lututowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 275 kobiet oraz 283 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 6,6% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,6% mieszkańców Lututowa, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 23,8% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Lututowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lututowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,6%) oraz podstawowe ukończone (21,7%).

  W roku 2018 w Lututowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (46 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępnych było 140 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lututowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 102 dzieci (53 dziewczynki oraz 49 chłopców). Dostępnych było 112 miejsc.

  15,6% mieszkańców Lututowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 838 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 400 uczniów (187 kobiet oraz 213 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lututowie placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 27 oddziałach uczyło się 320 uczniów (156 kobiet oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,56.

  W Lututowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 164 uczniów (41 kobiet oraz 123 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 33 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lututowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 16 oddziałach uczyło się 335 uczniów (118 kobiet oraz 217 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 80 absolwentów.

  W Lututowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 30 uczniów (0 kobiet oraz 30 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków). 15,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Lututowa w wieku potencjalnej nauki (22,2% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 10,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  16,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  27,0%
  łódzkie
  34,1%
  Polska
  33,3%
 • 30,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Lututów
  2,7%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 6,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  6,6%
  Województwo
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 9,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 3,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,8%
  Województwo
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 17,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  30,6%
  łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 22,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,1%
  woj. łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  23,8%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,9%
  łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 838 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  838,0
  łódzkie
  868,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,97
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 140 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Lututów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 100 Dzieci
 • 46 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,0%
  54,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 20 3 lata
 • 20
 • 23 4 lata
 • 23
 • 26 5 lata
 • 26
 • 21 6 lat
 • 21
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 11 3 lata
 • 11
 • 9 4 lata
 • 9
 • 10 5 lata
 • 10
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 9 3 lata
 • 9
 • 14 4 lata
 • 14
 • 16 5 lata
 • 16
 • 10 6 lat
 • 10
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 71 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lututowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lututowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Lututowie
  Publiczne
  43 871-40-31
  ul. Wieruszowska 18
  98-360 Lututów
  51009
 • Szkoły podstawowe w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lututów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 400 Uczniowie
 • 187 Kobiety
  (uczniowie)
 • 213 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,3%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci 2016
 • 35 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,4
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 32,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 247 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 247 niemiecki
 •  
 • 94,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lututów
  94,56
  Województwo
  95,95
  Kraj
  95,46
 • 93,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,62
  woj. łódzkie
  94,41
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lututów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lututów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lututowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lututowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Lututowie (Powstańców 1863 r.)
  Publiczna
  43 871-41-64
  ul. Wieruszowska 28a
  98-360 Lututów
  1220729
  Szkoła Podstawowa w Niemojewie (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  43 871-40-60
  43 871-40-60
  ul. Lipowa 19
  98-360 Lututów
  78318
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Lututów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 164 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  20,5
  łódzkie
  22,9
  Polska
  23,8
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Lututów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Lututów
  15,0
  woj. łódzkie
  15,4
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 367 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski173
  • rosyjski102
  • niemiecki92
 • 173 angielski
 • 102 rosyjski
 • 92 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lututowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lututowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE
  Publiczne
  ul. KLONOWSKA 3
  98-360 Lututów
  9179-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE
  Publiczna
  43 871-40-47
  43 871-41-33
  ul. KLONOWSKA 3
  98-360 Lututów
  355-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  43 871-40-47
  ul. Klonowska 3
  98-360 Lututów
  250-
  Szkoła Policealna w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie
  Publiczna
  43 871-40-47
  43 871-41-33
  ul. Klonowska 3
  98-360 Lututów
  123-
  Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Rolniczych
  Publiczne
  43 871-40-47
  43 871-41-33
  ul. Klonowska 3
  98-360 Lututów
  119-
 • Edukacyjne grupy wieku w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lututów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lututów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lututów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lututów - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Lututowie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Lututowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lututowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 760)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 260)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 76)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • literackie: 2 (członkowie: 16)
  • inne: 4 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 32)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 32)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 72)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 3 (członkowie: 56)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Lututowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 748 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 117 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Lututowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 126 członków. Zarejestrowano 113 ćwiczących (mężczyźni: 97, kobiety: 16, chłopcy do lat 18: 49, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lututowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lututowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lututowa znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lututowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1902 r. (ul. Gimnazjalna 3)dnia 1981-09-30, wykaz dokumentów: 302/81 z 1981-09-30; 302/81/A z 2002-06-03
 • Formy ochrony przyrody w Lututowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lututowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lututowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • kępa drzew i krzewów (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2005-06-09, Opis granicy: teren przy zespole Szkół Rolniczych pokryty drzewostanem o charakterze parkowym na działkach nr 369/4 369/5 369/10a położonych w Lututowie przy ulicy Klonowskiej, Powierzchnia: 5.98 ha

Lututów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 14 wypadków drogowych w Lututowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 624,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 44,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Lututowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wieruszowskiego.

  Powiat wieruszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lututowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 19 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 4 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lututowie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 624,72 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Lututów
  624,7
  woj. łódzkie
  1 709,9
  Kraj
  971,2
 • 44,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  44,6
  woj. łódzkie
  115,4
  Cała Polska
  92,2
 • 847,84 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  847,8
  Województwo
  2 096,9
  Cały kraj
  1 176,3
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  7,1
  łódzkie
  6,8
  Kraj
  9,5
 • 135,71 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Lututów
  135,7
  Województwo
  122,6
  Kraj
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lututowie w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 144,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  144,5 km
  łódzkie
  519,2 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lututów
  2,4 km
  Województwo
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lututów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 482droga wojewódzka nr 482(Dobroń - Przygoń - Łask - Orchów - Okup Wielki - Ostrówek - Zduńska Wola - Czechy - Grabowiec - Sieradz - Dębołęka - Tumidaj - Zapole - Rembów - Złoczew - Bujnów - Kluski - Lututów - Siedliska - Wieruszów - Kępno - Bralin)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lututów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 181Linia kolejowa nr 181: Herby Nowe - Oleśnica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Herby Nowe - Kuleje - Panki - Krzepice - Jaworzno koło Wielunia - Janinów - Dzietrzniki - Pątnów Wieluński - Wieluń - Wieluń Dąbrowa - Biała - Czastary - Pieczyska - Wieruszów Miasto - Wieruszów - Świba - Kępno - Bralin - Perzów - Gęsia Górka - Syców - Stradomia - Jemielna Oleśnicka - Poniatowice - Cieśle - Oleśnica)