Lututów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Lututów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lututów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu wieruszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lututów.
 • 2 204 Liczba mieszkańców
 • 19,0 km² Powierzchnia
 • 116,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1406–1714, 1843–1870, 2020 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EWE Tablice rejestracyjne
 • Marek Pikuła Burmistrz miasta
Lututów na mapie
Identyfikatory
 • 18.435351.3717 Współrzędne GPS
 • 1018044 TERYT (TERC)
 • 0706651 SIMC
Herb miasta Lututów
Lututów herb

Jak Lututów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lututów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lututów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lututów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
26Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
60Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
71Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
88Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
97Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
104Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
107Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
118Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
118Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
121Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
130Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
131Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
155Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
178Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
222Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
257Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
265Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami

Lututów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-360Poczta Lututów

Lututów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lututowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Lututów
(43) 871-40-52
(43) 871-40-52
ul. Klonowska 8
98-360 Lututów

Lututów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lututów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 204, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 59,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lututowa zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców Lututowa jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Lututów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,95 na 1000 mieszkańców Lututowa. W 2022 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 43,5% dziewczynek i 56,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,8% zgonów w Lututowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,5% zgonów w Lututowie były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lututowa przypada 12.38 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lututowa -12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  58,4% mieszkańców Lututowa jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lututowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 204 Liczba mieszkańców
 • 1 116 Kobiety
 • 1 088 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lututowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lututowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lututowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lututowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,9 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lututów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lututowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lututów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lututów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lututów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,5%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,3%
  Województwo
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Lututów
  8,8%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,4%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lututowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,1
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,3
  łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lututowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,0
  Województwo
  -6,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lututowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lututowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lututowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lututowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,5%
  56,5%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,4
  łódzkie
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 38,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,3
  woj. łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 379 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 379 g
  łódzkie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 26 Waga 4000g - 4499g
 • 26
 • 112 Waga 3500g - 3999g
 • 112
 • 153 Waga 3000g - 3499g
 • 153
 • 46 Waga 2500g - 2999g
 • 46
 • 6 Waga 2000g - 2499g
 • 6
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,40
  woj. łódzkie
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,70
  łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lututowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,4%
  63,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,4
  łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 136,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  136,3
  łódzkie
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,6
  łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Lututów
  3,6
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wieruszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,8%
  łódzkie
  29,5%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lututów
  20,5%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Lututów
  5,7%
  Województwo
  7,9%
  Cała Polska
  6,7%
 • 32 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 240,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  240,4
  łódzkie
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cała Polska
  253,9
 • 466,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 518,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 413,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  466,3
  Województwo
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 64,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  64,6
  łódzkie
  53,5
  Cały kraj
  62,9
 • 33,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,3
  woj. łódzkie
  38,6
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Lututów
  0,0
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lututowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lututów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lututów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lututowie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lututowie to 778 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lututowie to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lututowie to 152,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,92% mieszkań posiada łazienkę, 80,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,13% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wieruszowskiego.

  Powiat wieruszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 778 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 350,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  350,80
  łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  92,60 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Lututów
  32,50 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Lututów
  4,42
  łódzkie
  3,68
  Polska
  3,83
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,85
  Województwo
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  łódzkie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,25
  Województwo
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,60
  Województwo
  3,80
  Polska
  3,89
 • 12,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  12,62
  Województwo
  21,24
  Polska
  24,56
 • 764 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 152,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  152,8 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lututów
  0,34 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lututów
  97,43%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Kraj
  97,75%
 • 92,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  92,54%
  woj. łódzkie
  92,46%
  Cała Polska
  95,18%
 • 87,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  87,92%
  łódzkie
  89,88%
  Polska
  93,75%
 • 80,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  80,21%
  Województwo
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 0,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,13%
  woj. łódzkie
  46,52%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lututów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lututowie na 1000 mieszkańców pracuje 115osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 66,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lututowie wynosiło w 2023 roku 4,6% (4,6% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lututowie wynosiło 5 075,66 PLN, co odpowiada 75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  19,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Lututowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 115 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  115,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Polska
  259,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,0% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Miasto
  4,6%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lututowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lututowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lututowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 510 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 076 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lututowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,6% Przemysł i budownictwo
 • 35,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 60,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,9% Pozostałe
 • 29,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lututowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 379 Pracujący ogółem
 • 252 Kobiety
 • 127 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lututowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lututów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,2
  Województwo
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,5
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 105,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  105,3
  łódzkie
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lututów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Lututowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 224 podmioty gospodarki narodowej, z czego 170 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (10) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lututowie najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (212) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,1% (72) podmiotów, a 66,1% (148) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lututowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.0%) oraz Budownictwo (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 224 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72 Przemysł i budownictwo
 • 148 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Lututowie w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Lututowie w 2023 roku
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 212 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 212
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 224 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 224
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 51 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 51
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lututów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lututowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,53 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lututowie wynosi 85,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lututowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 9,37 (wykrywalność 89%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,27 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,78 (49%), drogowe - 2,38 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lututowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 18,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,53
  Województwo
  19,38
  Polska
  22,81
 • 6,27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,27
  Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 9,37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Lututów
  9,37
  łódzkie
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Lututów
  2,38
  woj. łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  woj. łódzkie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 4,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,78
  woj. łódzkie
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  65%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Lututów
  71%
  woj. łódzkie
  57%
  Kraj
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  90%
  woj. łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Lututów
  100%
  łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  Województwo
  86%
  Kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  łódzkie
  44%
  Cała Polska
  51%

Lututów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lututowa wyniosła w 2022 roku 38,7 mln złotych, co daje 8,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 38.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lututowa - 24.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 22,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lututowa wyniosła w 2022 roku 39,5 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 39.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13%). W budżecie Lututowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,4 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,3%.
 • Wydatki budżetu w Lututowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lututowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lututowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----23,7 mln

  5,1 tys(100%)

  28,0 mln

  6,1 tys(100%)

  38,7 mln

  8,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----7,3 mln

  3,3 tys(30.9%)

  9,6 mln

  4,2 tys(34.3%)

  9,5 mln

  4,3 tys(24.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----1,4 mln

  622(5.9%)

  2,0 mln

  889(7.2%)

  5,7 mln

  2,6 tys(14.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 mln

  2,3 tys(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----2,6 mln

  1,1 tys(10.9%)

  2,7 mln

  1,2 tys(9.7%)

  3,5 mln

  1,6 tys(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----948,7 tys

  423(4%)

  1,1 mln

  502(4.1%)

  3,3 mln

  1,5 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----1,5 mln

  671(6.3%)

  1,5 mln

  640(5.2%)

  2,7 mln

  1,2 tys(6.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----1 000

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  951,5 tys

  429(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----703,0 tys

  314(3%)

  751,0 tys

  331(2.7%)

  897,7 tys

  405(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----508,3 tys

  227(2.1%)

  556,9 tys

  245(2%)

  781,2 tys

  352(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----242,3 tys

  108(1%)

  1,5 mln

  656(5.3%)

  480,6 tys

  217(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -----754,5 tys

  337(3.2%)

  544,7 tys

  240(1.9%)

  412,8 tys

  186(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----468,5 tys

  209(2%)

  278,1 tys

  123(1%)

  391,4 tys

  176(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----77,3 tys

  34,5(0.3%)

  337,4 tys

  149(1.2%)

  220,6 tys

  99,5(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -----93,6 tys

  41,8(0.4%)

  62,1 tys

  27,4(0.2%)

  212,7 tys

  95,9(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----103,2 tys

  46,0(0.4%)

  158,9 tys

  70,0(0.6%)

  112,7 tys

  50,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----183,9 tys

  82,1(0.8%)

  232,0 tys

  102(0.8%)

  84,9 tys

  38,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----11,9 tys

  5,3(0.1%)

  23,7 tys

  10,4(0.1%)

  64,6 tys

  29,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----57,7 tys

  25,8(0.2%)

  948

  0,4(0%)

  973

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lututowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lututowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lututów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lututowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----25,3 mln

  5,4 tys(100%)

  28,4 mln

  6,2 tys(100%)

  39,5 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----9,2 mln

  4,1 tys(36.2%)

  11,5 mln

  5,1 tys(40.3%)

  13,4 mln

  6,0 tys(33.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -----5,2 mln

  2,3 tys(20.5%)

  5,4 mln

  2,4 tys(18.9%)

  8,0 mln

  3,6 tys(20.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  7,5(0.1%)

  5,1 mln

  2,3 tys(13%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----776,0 tys

  346(3.1%)

  824,2 tys

  363(2.9%)

  2,1 mln

  935(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----929,7 tys

  415(3.7%)

  1,2 mln

  534(4.3%)

  1,4 mln

  650(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----193,0 tys

  86,1(0.8%)

  189,1 tys

  83,3(0.7%)

  1,2 mln

  549(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----717,7 tys

  320(2.8%)

  833,3 tys

  367(2.9%)

  841,5 tys

  379(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -----548,4 tys

  245(2.2%)

  579,4 tys

  255(2%)

  782,8 tys

  353(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----559,5 tys

  250(2.2%)

  547,8 tys

  241(1.9%)

  754,5 tys

  340(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----108,7 tys

  48,5(0.4%)

  91,2 tys

  40,2(0.3%)

  651,3 tys

  294(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----118,5 tys

  52,9(0.5%)

  369,1 tys

  163(1.3%)

  616,4 tys

  278(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----99,8 tys

  44,6(0.4%)

  138,2 tys

  60,9(0.5%)

  106,8 tys

  48,2(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  44,1(0.4%)

  75,0 tys

  33,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----82,9 tys

  37,0(0.3%)

  77,3 tys

  34,1(0.3%)

  52,6 tys

  23,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  5,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----0,0

  0,0(0%)

  15,2 tys

  6,7(0.1%)

  9,1 tys

  4,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  4,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -----4,9 tys

  2,2(0%)

  5,0 tys

  2,2(0%)

  8,0 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----57,7 tys

  25,8(0.2%)

  948

  0,4(0%)

  973

  0,4(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lututów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 575 mieszkańców Lututowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 282 kobiet oraz 294 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 7,1% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,4% mieszkańców Lututowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Lututowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lututowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,5%) oraz średnie zawodowe (23,8%).

  W roku 2022 w Lututowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 124 dzieci (61 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,4% mieszkańców Lututowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 536 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 344 uczniów (170 kobiet oraz 174 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 165,38.

  W Lututowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 243 uczniów (101 kobiet oraz 142 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 38 absolwentów.

  W Lututowie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 88 uczniów (1 kobieta oraz 87 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,3% mieszkańców (19,4% wśród dziewczyn i 21,2% wśród chłopaków). 22,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 16,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,6% mieszkańców Lututowa w wieku potencjalnej nauki (21,2% kobiet i 18,1% mężczyzn).

 • 15,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,7%
  Województwo
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,0%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Lututów
  7,1%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 9,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 4,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,3%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  31,4%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 24,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,3%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1536 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 536,0
  łódzkie
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Lututów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 124 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 33 4 lata
 • 33
 • 34 5 lata
 • 34
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 15 4 lata
 • 15
 • 17 5 lata
 • 17
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 18 4 lata
 • 18
 • 17 5 lata
 • 17
 • 17 6 lat
 • 17
 • 28 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lututowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lututowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Lututowie
  Publiczne
  43 871-40-31
  ul. Wieruszowska 18
  98-360 Lututów
  51009
 • Szkoły podstawowe w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lututów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 344 Uczniowie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie)
 • 174 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,1
  łódzkie
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 165,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  165,38
  Województwo
  97,10
  Cały kraj
  95,96
 • 165,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  165,38
  Województwo
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lututów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lututów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lututowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lututowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Lututowie (Powstańców 1863 r.)
  Publiczna
  43 871-41-64
  ul. Wieruszowska 28a
  98-360 Lututów
  1220729
  Szkoła Podstawowa w Niemojewie (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  43 871-40-60
  43 871-40-60
  ul. Lipowa 19
  98-360 Lututów
  78318
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Lututów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 243 Uczniowie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,6%
  58,4%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Lututów
  16,2
  Województwo
  23,9
  Kraj
  24,9
 •  
 • 28,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Lututów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,0
  woj. łódzkie
  20,5
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lututowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lututowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE
  Publiczne
  ul. KLONOWSKA 3
  98-360 Lututów
  9179-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE
  Publiczna
  43 871-40-47
  43 871-41-33
  ul. KLONOWSKA 3
  98-360 Lututów
  355-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  43 871-40-47
  ul. Klonowska 3
  98-360 Lututów
  250-
  Szkoła Policealna w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie
  Publiczna
  43 871-40-47
  43 871-41-33
  ul. Klonowska 3
  98-360 Lututów
  123-
  Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Rolniczych
  Publiczne
  43 871-40-47
  43 871-41-33
  ul. Klonowska 3
  98-360 Lututów
  119-
 • Edukacyjne grupy wieku w Lututowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lututów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lututów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lututów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lututów - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Lututowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lututowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lututowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 3 710)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 450)
  • inne: 3 (uczestnicy: 2 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 130)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 35)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 4 (członkowie: 55)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 90)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 3 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lututowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 911 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 117 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Lututowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 126 członków. Zarejestrowano 113 ćwiczących (mężczyźni: 97, kobiety: 16, chłopcy do lat 18: 49, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lututowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lututowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lututowa znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lututowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1902 r. (ul. Gimnazjalna 3)dnia 1981-09-30, wykaz dokumentów: 302/81 z 1981-09-30; 302/81/A z 2002-06-03
 • Formy ochrony przyrody w Lututowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lututowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lututowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • kępa drzew i krzewów (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2005-06-09, Opis granicy: teren przy zespole Szkół Rolniczych pokryty drzewostanem o charakterze parkowym na działkach nr 369/4 369/5 369/10a położonych w Lututowie przy ulicy Klonowskiej, Powierzchnia: 5.98 ha

Lututów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Lututowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 766,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 90,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lututowie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wieruszowskiego.

  Powiat wieruszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lututowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lututowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 766,46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  766,5
  łódzkie
  1 942,5
  Polska
  1 100,9
 • 90,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Lututów
  90,2
  woj. łódzkie
  133,2
  Polska
  104,4
 • 1 036,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Lututów
  1 037,0
  woj. łódzkie
  2 376,3
  Kraj
  1 327,3
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  11,8
  woj. łódzkie
  6,9
  Cała Polska
  9,5
 • 135,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  135,3
  Województwo
  122,3
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lututowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 302,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  302,0 km
  łódzkie
  624,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 5,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lututów
  5,0 km
  Województwo
  4,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lututów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 482droga wojewódzka nr 482(Dobroń - Przygoń - Łask - Orchów - Okup Wielki - Ostrówek - Zduńska Wola - Czechy - Grabowiec - Sieradz - Dębołęka - Tumidaj - Zapole - Rembów - Złoczew - Bujnów - Kluski - Lututów - Siedliska - Wieruszów - Kępno - Bralin)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lututów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 181Linia kolejowa nr 181: Herby Nowe - Oleśnica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Herby Nowe - Kuleje - Panki - Krzepice - Jaworzno koło Wielunia - Janinów - Dzietrzniki - Pątnów Wieluński - Wieluń - Wieluń Dąbrowa - Biała - Czastary - Pieczyska - Wieruszów Miasto - Wieruszów - Świba - Kępno - Bralin - Perzów - Gęsia Górka - Syców - Stradomia - Jemielna Oleśnicka - Poniatowice - Cieśle - Oleśnica)