Krzepice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Krzepice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krzepice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu kłobuckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krzepice.
 • 4 109 Liczba mieszkańców
 • 27,7 km² Powierzchnia
 • 148,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 209-256 m n.p.m Wysokość
 • 1357 lub 1364 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SKL Tablice rejestracyjne
 • Krystian Kotynia Burmistrz miasta
Krzepice na mapie
Identyfikatory
 • 18.729350.9697 Współrzędne GPS
 • 2406024 TERYT (TERC)
 • 0931862 SIMC
Herb miasta Krzepice
Krzepice herb

Jak Krzepice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krzepice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krzepice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krzepice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
32Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
55Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
102Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
107Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
108Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
112Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
112Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
115Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
133Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
195Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
205Miasta o największej powierzchni w Polsce
205Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
206Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
252Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
258Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
309Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
317Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
322Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
366Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce

Krzepice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-160Poczta Krzepice, ul. Częstochowska 16
42-160Skrytki Pocztowe Poczta Krzepice, ul. Częstochowska 16

Krzepice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krzepicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kłobucku (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Targowa 3 a
42-100 Kłobuck
Urząd Miejski w Krzepicach
(34) 317-51-72
(34) 3175172wew.37
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice

Krzepice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Krzepice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 109, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krzepic zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,1% mieszkańców Krzepic jest stanu wolnego, 60,3% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Krzepice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,60 na 1000 mieszkańców Krzepic. W 2022 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 57,6% dziewczynek i 42,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 322 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,8% zgonów w Krzepicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Krzepicach były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krzepic przypada 11.52 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krzepic -25. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  57,3% mieszkańców Krzepic jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krzepic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 109 Liczba mieszkańców
 • 2 121 Kobiety
 • 1 988 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krzepicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krzepicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krzepicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krzepic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Krzepice
  43,0 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krzepice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krzepic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krzepice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krzepice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krzepice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  25,2%
  śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 19,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,3% Żonaci/Zamężne
 • Krzepice
  60,3%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Krzepice
  9,5%
  śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Krzepice
  4,8%
  Województwo
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Krzepice
  0,1%
  śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krzepicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,6
  woj. śląskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Krzepice
  1,2
  śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krzepicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,6
  woj. śląskie
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krzepicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krzepicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krzepicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krzepicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,6%
  42,4%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,9
  Województwo
  7,3
  Polska
  8,1
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,2
  woj. śląskie
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 322 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 390 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 322 g
  Województwo
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 193 Waga 3500g - 3999g
 • 193
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  śląskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,64
  woj. śląskie
  0,56
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krzepicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,5
  śląskie
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 155,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  155,3
  śląskie
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 7,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,8
  woj. śląskie
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Krzepice
  3,3
  śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłobuckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,8%
  woj. śląskie
  36,4%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,3%
  woj. śląskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 66 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,9
  Polska
  70,6
 • 302,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Krzepice
  302,9
  woj. śląskie
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 453,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 497,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 408,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Krzepice
  453,2
  śląskie
  473,7
  Cały kraj
  426,2
 • 48,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Krzepice
  48,0
  woj. śląskie
  63,1
  Polska
  62,9
 • 31,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,1
  śląskie
  39,0
  Cała Polska
  33,8
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,9
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  woj. śląskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krzepicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krzepice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzepice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krzepicach oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krzepicach to 1 508 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krzepicach to 6,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krzepicach to 159,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,10% mieszkań posiada łazienkę, 60,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,89% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłobuckiego.

  Powiat kłobucki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 508 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 363,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  363,80
  woj. śląskie
  423,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Krzepice
  95,50 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 34,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,70 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,48
  woj. śląskie
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Krzepice
  2,75
  woj. śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Krzepice
  0,61
  śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,45
  śląskie
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 37 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Krzepice
  6,17
  Województwo
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 8,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Krzepice
  8,93
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 958 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 159,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Krzepice
  159,7 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,23 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,75%
  Województwo
  99,06%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,35%
  woj. śląskie
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 94,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Krzepice
  94,10%
  śląskie
  95,74%
  Cała Polska
  93,75%
 • 60,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Krzepice
  60,01%
  śląskie
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 8,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  8,89%
  Województwo
  68,55%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Krzepice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Krzepicach na 1000 mieszkańców pracuje 367osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 39,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Krzepicach wynosiło w 2023 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krzepicach wynosiło 5 132,42 PLN, co odpowiada 76.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krzepic 312 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 404 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 92.

  19,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Krzepic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 367 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  367,0
  śląskie
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,6% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Miasto
  7,4%
  woj. śląskie
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krzepicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krzepicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krzepicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 436 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Krzepice
  5 132 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krzepicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 312 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 404 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 92 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,29 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,4% Pozostałe
 • 35,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krzepicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 542 Pracujący ogółem
 • 615 Kobiety
 • 927 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Krzepicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krzepice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  74,4
  śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 44,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,0
  woj. śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 144,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  144,9
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krzepice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Krzepicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 599 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 480 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (58) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (25) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (46) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krzepicach najwięcej (35) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (558) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,9% (197) podmiotów, a 65,8% (394) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krzepicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.2%) oraz Budownictwo (18.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 599 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 197 Przemysł i budownictwo
 • 394 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w Krzepicach w 2023 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w Krzepicach w 2023 roku
 • 480 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 558 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 558
 • 38 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 38
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 599 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 599
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 35 Spółki cywilne ogółem
 • 35
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 480 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 145 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 145
 • 87 Budownictwo
 • 87
 • 76 Przetwórstwo przemysłowe
 • 76
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzepice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krzepicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krzepicach wynosi 73,70% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krzepic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,90 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,71 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,00 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,69 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krzepic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krzepice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 9,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Krzepice
  9,95
  woj. śląskie
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Krzepice
  4,71
  Województwo
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 2,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Krzepice
  2,69
  woj. śląskie
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 2,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,00
  Województwo
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,17
  woj. śląskie
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 3,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,90
  śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krzepice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  woj. śląskie
  67%
  Kraj
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  46%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Krzepice
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  woj. śląskie
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Krzepice
  46%
  śląskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Krzepice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Krzepic wyniosła w 2022 roku 54,6 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Krzepic - 32.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,2 mln złotych, czyli 11,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krzepic wyniosła w 2022 roku 55,8 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%). W budżecie Krzepic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (20,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,6 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,5%.
 • Wydatki budżetu w Krzepicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krzepic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krzepice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krzepic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,1 mln

  2,8 tys(100%)

  31,1 mln

  3,4 tys(100%)

  33,3 mln

  3,6 tys(100%)

  41,3 mln

  4,5 tys(100%)

  40,2 mln

  4,4 tys(100%)

  41,6 mln

  4,7 tys(100%)

  46,0 mln

  5,3 tys(100%)

  54,6 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,4 mln

  2,5 tys(43.6%)

  12,4 mln

  2,8 tys(40%)

  12,1 mln

  2,7 tys(36.3%)

  13,3 mln

  3,0 tys(32.3%)

  14,4 mln

  3,3 tys(35.9%)

  14,5 mln

  3,3 tys(34.9%)

  16,2 mln

  3,8 tys(35.3%)

  18,0 mln

  4,3 tys(32.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,7 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 mln

  1,8 tys(13.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  717(12.3%)

  1,4 mln

  321(4.6%)

  1,2 mln

  274(3.7%)

  3,1 mln

  687(7.4%)

  2,2 mln

  501(5.5%)

  3,1 mln

  704(7.4%)

  5,7 mln

  1,3 tys(12.5%)

  4,8 mln

  1,2 tys(8.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  785(13.5%)

  2,7 mln

  606(8.7%)

  2,9 mln

  639(8.6%)

  3,0 mln

  678(7.3%)

  3,3 mln

  757(8.3%)

  3,5 mln

  799(8.4%)

  3,7 mln

  860(8%)

  4,8 mln

  1,2 tys(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  358(6.2%)

  1,8 mln

  394(5.7%)

  1,7 mln

  370(5%)

  2,7 mln

  597(6.5%)

  1,9 mln

  439(4.8%)

  3,4 mln

  770(8.1%)

  3,6 mln

  831(7.8%)

  3,8 mln

  928(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  823(14.2%)

  8,6 mln

  1,9 tys(27.6%)

  1,7 mln

  380(5.1%)

  1,7 mln

  384(4.2%)

  2,0 mln

  443(4.9%)

  2,0 mln

  459(4.8%)

  2,2 mln

  502(4.7%)

  3,6 mln

  859(6.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  524,6 tys

  117(2%)

  1,1 mln

  251(3.6%)

  505,2 tys

  113(1.5%)

  470,2 tys

  105(1.1%)

  739,7 tys

  167(1.8%)

  417,1 tys

  95,7(1%)

  543,5 tys

  126(1.2%)

  1,3 mln

  326(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  650,5 tys

  145(2.5%)

  1,2 mln

  264(3.8%)

  421,1 tys

  93,8(1.3%)

  2,0 mln

  443(4.8%)

  3,7 mln

  845(9.3%)

  575,1 tys

  132(1.4%)

  648,1 tys

  151(1.4%)

  1,0 mln

  245(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  648,5 tys

  145(2.5%)

  652,6 tys

  146(2.1%)

  2,0 mln

  452(6.1%)

  669,7 tys

  150(1.6%)

  924,2 tys

  209(2.3%)

  1,1 mln

  262(2.7%)

  783,4 tys

  182(1.7%)

  859,6 tys

  207(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,7 tys

  13,3(0.2%)

  104,9 tys

  23,4(0.3%)

  95,3 tys

  21,2(0.3%)

  141,7 tys

  31,8(0.3%)

  96,8 tys

  21,9(0.2%)

  76,9 tys

  17,6(0.2%)

  158,1 tys

  36,8(0.3%)

  559,5 tys

  135(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  179,2 tys

  40,0(0.7%)

  129,5 tys

  28,9(0.4%)

  123,7 tys

  27,6(0.4%)

  185,8 tys

  41,6(0.5%)

  232,9 tys

  52,7(0.6%)

  230,5 tys

  52,8(0.6%)

  193,8 tys

  45,1(0.4%)

  486,8 tys

  117(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  108,5 tys

  24,2(0.4%)

  160,0 tys

  35,7(0.5%)

  103,2 tys

  23,0(0.3%)

  119,0 tys

  26,7(0.3%)

  49,7 tys

  11,2(0.1%)

  46,7 tys

  10,7(0.1%)

  99,8 tys

  23,2(0.2%)

  323,4 tys

  78,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  203,2 tys

  45,3(0.8%)

  161,8 tys

  36,1(0.5%)

  157,9 tys

  35,2(0.5%)

  197,2 tys

  44,2(0.5%)

  176,0 tys

  39,8(0.4%)

  230,4 tys

  52,8(0.6%)

  276,3 tys

  64,3(0.6%)

  254,6 tys

  61,4(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  57,0 tys

  12,7(0.2%)

  360,2 tys

  80,4(1.2%)

  1,7 mln

  368(5%)

  5,1 mln

  1,2 tys(12.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  4,8(0.1%)

  59,4 tys

  13,8(0.1%)

  166,8 tys

  40,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  153,0 tys

  34,1(0.6%)

  197,6 tys

  44,1(0.6%)

  257,9 tys

  57,5(0.8%)

  213,4 tys

  47,8(0.5%)

  131,1 tys

  29,6(0.3%)

  98,5 tys

  22,6(0.2%)

  57,7 tys

  13,4(0.1%)

  58,8 tys

  14,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,8 tys

  2,8(0%)

  44,3 tys

  9,9(0.1%)

  12,9 tys

  2,9(0%)

  626

  0,1(0%)

  900

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  25,4 tys

  5,9(0.1%)

  6,4 tys

  1,5(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,6 tys

  19,3(0.3%)

  15,1 tys

  3,4(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  92,6 tys

  20,8(0.2%)

  89,0 tys

  20,1(0.2%)

  86,0 tys

  19,7(0.2%)

  8,4 tys

  1,9(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  299

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  399

  0,1(0%)

  399

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,7 tys

  7,2(0.1%)

  117,8 tys

  27,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krzepicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krzepic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krzepice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krzepic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,0 mln

  3,1 tys(100%)

  30,6 mln

  3,3 tys(100%)

  33,1 mln

  3,6 tys(100%)

  37,5 mln

  4,1 tys(100%)

  39,6 mln

  4,3 tys(100%)

  44,7 mln

  5,1 tys(100%)

  48,9 mln

  5,6 tys(100%)

  55,8 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,8 mln

  2,2 tys(34.9%)

  10,4 mln

  2,3 tys(34%)

  11,3 mln

  2,5 tys(34.1%)

  11,7 mln

  2,6 tys(31.3%)

  13,7 mln

  3,1 tys(34.5%)

  13,8 mln

  3,2 tys(30.8%)

  15,7 mln

  3,7 tys(32.1%)

  18,0 mln

  4,3 tys(32.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,4 mln

  1,9 tys(30.1%)

  8,6 mln

  1,9 tys(28.1%)

  8,3 mln

  1,9 tys(25.1%)

  8,3 mln

  1,9 tys(22.2%)

  9,2 mln

  2,1 tys(23.3%)

  10,9 mln

  2,5 tys(24.3%)

  12,4 mln

  2,9 tys(25.4%)

  10,3 mln

  2,5 tys(18.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 mln

  1,8 tys(13.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  960,7 tys

  214(3.4%)

  694,4 tys

  155(2.3%)

  315,9 tys

  70,4(1%)

  559,8 tys

  125(1.5%)

  334,4 tys

  75,6(0.8%)

  416,5 tys

  95,5(0.9%)

  777,8 tys

  181(1.6%)

  5,5 mln

  1,3 tys(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  424(6.8%)

  937,1 tys

  209(3.1%)

  935,0 tys

  208(2.8%)

  1,6 mln

  354(4.2%)

  1,5 mln

  346(3.9%)

  1,9 mln

  433(4.2%)

  2,7 mln

  617(5.4%)

  2,7 mln

  663(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  632(10.1%)

  7,5 mln

  1,7 tys(24.7%)

  732,6 tys

  163(2.2%)

  645,4 tys

  145(1.7%)

  617,0 tys

  140(1.6%)

  620,5 tys

  142(1.4%)

  554,1 tys

  129(1.1%)

  1,6 mln

  382(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  899,3 tys

  201(3.2%)

  1,2 mln

  262(3.8%)

  975,0 tys

  217(2.9%)

  836,4 tys

  187(2.2%)

  1,0 mln

  230(2.6%)

  905,3 tys

  208(2%)

  1,6 mln

  379(3.3%)

  1,4 mln

  348(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  391,5 tys

  87,3(1.4%)

  390,9 tys

  87,3(1.3%)

  473,9 tys

  106(1.4%)

  367,2 tys

  82,3(1%)

  1,4 mln

  308(3.4%)

  623,9 tys

  143(1.4%)

  1,8 mln

  414(3.6%)

  508,0 tys

  123(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  398(6.4%)

  153,9 tys

  34,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 mln

  478(5.7%)

  531,9 tys

  120(1.3%)

  3,0 mln

  677(6.6%)

  1,5 mln

  354(3.1%)

  499,5 tys

  120(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  806,0 tys

  180(2.9%)

  141,9 tys

  31,7(0.5%)

  95,9 tys

  21,4(0.3%)

  98,0 tys

  22,0(0.3%)

  97,9 tys

  22,1(0.2%)

  121,8 tys

  27,9(0.3%)

  232,6 tys

  54,1(0.5%)

  425,8 tys

  103(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 tys

  1,1(0%)

  401,7 tys

  89,7(1.3%)

  138,0 tys

  30,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,0 tys

  23,1(0.3%)

  1 000

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  420,0 tys

  101(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  119,4 tys

  26,6(0.4%)

  112,2 tys

  25,0(0.4%)

  96,8 tys

  21,6(0.3%)

  90,9 tys

  20,4(0.2%)

  77,4 tys

  17,5(0.2%)

  46,8 tys

  10,7(0.1%)

  36,7 tys

  8,5(0.1%)

  19,0 tys

  4,6(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  6,0(0.1%)

  677,4 tys

  151(2%)

  2,7 mln

  605(7.2%)

  845,6 tys

  191(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,6 tys

  19,3(0.3%)

  15,1 tys

  3,4(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  92,6 tys

  20,8(0.2%)

  89,0 tys

  20,1(0.2%)

  86,0 tys

  19,7(0.2%)

  8,4 tys

  1,9(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  7,2 tys

  1,6(0%)

  980

  0,2(0%)

  599

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  983

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  299

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  399

  0,1(0%)

  399

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  34,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  11,9

  0,0(0%)

  25,9 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,1 tys

  0,9(0%)

  7,3 tys

  1,6(0%)

  810,1 tys

  181(2.4%)

  178,4 tys

  40,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  445,7 tys

  102(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,5 tys

  33,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krzepice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 921 mieszkańców Krzepic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 444 kobiet oraz 478 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 21,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,2% mieszkańców Krzepic, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Krzepic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krzepicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w Krzepicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 150 dzieci (81 dziewczynek oraz 69 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Krzepicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 116 dzieci (61 dziewczynek oraz 55 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  17,4% mieszkańców Krzepic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 069 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 374 uczniów (165 kobiet oraz 209 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Krzepicach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 284 uczniów (143 kobiety oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 115,08.

  W Krzepicach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 376 uczniów (229 kobiet oraz 147 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 77 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Krzepicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 285 uczniów (188 kobiet oraz 97 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 90 absolwentów.

  W Krzepicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 66 uczniów (14 kobiet oraz 52 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,8 uczniów. 22,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Krzepic w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,6%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Krzepice
  33,8%
  śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Krzepice
  2,4%
  woj. śląskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,3%
  śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,2%
  woj. śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Krzepice
  12,5%
  śląskie
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1069 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 069,0
  woj. śląskie
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Krzepice
  1,06
  śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krzepice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Dzieci
 • 81 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 69 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,0%
  46,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 43 3 lata
 • 43
 • 29 4 lata
 • 29
 • 34 5 lata
 • 34
 • 43 6 lat
 • 43
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 16 4 lata
 • 16
 • 18 5 lata
 • 18
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 13 4 lata
 • 13
 • 16 5 lata
 • 16
 • 23 6 lat
 • 23
 • 53 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krzepicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzepicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Krzepicach
  Publiczne
  34 317-50-81
  ul. Ryły 28
  42-160 Krzepice
  511913
 • Szkoły podstawowe w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krzepice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 365 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 200 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,2%
  54,8%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 7 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,4
  Województwo
  17,5
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,4
 • 14,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,4
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,9
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 35,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 115,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Krzepice
  115,08
  śląskie
  96,89
  Cały kraj
  95,96
 • 112,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Krzepice
  112,00
  Województwo
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krzepice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krzepice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krzepicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzepicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza (ADAM MICKIEWICZ)
  Publiczna
  34 317-50-17
  34 317-50-17
  ul. ADAMA MICKIEWICZA 13/17
  42-160 Krzepice
  1220123
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzepicach (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  34 317-50-59
  ul. Skłodowskiej 21
  42-160 Krzepice
  89614
 • Szkoły ponadpodstawowe w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Krzepice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 359 Uczniowie
 • 229 Kobiety
  (uczniowie)
 • 130 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,8%
  36,2%
 • 123 Uczniowie w 1 klasie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Krzepice
  19,8
  Województwo
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19,8 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19,8
 • 19,8 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 19,8
 • 5,7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 5,7
 •  
 • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Krzepice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Krzepice
  22,0
  śląskie
  19,6
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Krzepicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzepicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego (Władysław Broniewski)
  Publiczne
  34 317-50-21
  34 317-50-21
  ul. Ryły 26
  42-160 Krzepice
  10229-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  34 317-50-21
  34 317-50-21
  ul. Ryły 26
  42-160 Krzepice
  5102-
  Technikum
  Publiczne
  34 317-50-21
  34 317-50-21
  ul. Ryły 26
  42-160 Krzepice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krzepice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krzepice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krzepice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzepice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Krzepicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krzepicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krzepicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Krzepicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Krzepicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 61 (uczestnicy: 6 295)
  • seanse filmowe: 34 (uczestnicy: 2 045)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 750)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 2 150)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 200)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 203)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 14 (członkowie: 123)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 24)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 24)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 92)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 26)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 5 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Krzepicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 661 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 908 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Krzepicach działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 273 członków. Zarejestrowano 243 ćwiczących (mężczyźni: 182, kobiety: 61, chłopcy do lat 18: 144, dziewczęta do lat 18: 61). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krzepicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krzepicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krzepic znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Krzepicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Krzepice, st.12 z czasów nowożytnych dnia 1947-08-28, wykaz dokumentów: 42 z 1947-08-28; 1120/69 z 1969-12-27; 56/76/A z 1978-03-10
  • Cmentarzysko Kuźniczka, st.2 z epoki brązu dnia 1968-11-20, wykaz dokumentów: 949/68 z 1968-11-20
  • Osada Krzepice, st.3 z epoki żelazadnia 1968-11-20, wykaz dokumentów: 950/68 z 1968-11-20
  • Relikt z 1609 r. (ul. Wieluńska 7)dnia 1947-08-28, wykaz dokumentów: R/42 z 1947-08-28
  • Umocnienie ziemne z 1609 r. (ul. Wieluńska 7)dnia 1947-08-28, wykaz dokumentów: R/42 z 1947-08-28; R/514 z 1957-05-02; 1120/69 z 1969-12-27; 56/76/A z 1978-03-10
  • Miasto z XIV w.dnia 1953-03-31, wykaz dokumentów: R/404/53 z 1953-03-31; 1128/69 z 1969-12-27; 58/76 z 1978-03-01
  • Kościół z XIV w.dnia 1957-05-02, wykaz dokumentów: R/513 z 1957-05-02; 1118/69 z 1969-12-27; 54/76/A z 1978-02-16
  • Klasztor z przełomu XV/XVI w. (ul. Kazimierza Wielkiego 1)dnia 1957-05-02, wykaz dokumentów: R/513 z 1957-05-02; 1119/69 z 1969-12-27; 55/76/A z 1978-02-16
  • Relikt z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Młyńska 3)dnia 1969-12-27, wykaz dokumentów: 1121/69 z 1969-12-27

Krzepice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Krzepicach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 96,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 72,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Krzepicach znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłobuckiego.

  Powiat kłobucki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Krzepicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Krzepicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 96,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  96,5
  woj. śląskie
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 72,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  72,4
  woj. śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 48,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  48,3
  śląskie
  52,1
  Cała Polska
  65,5
 • 75,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  75,0
  woj. śląskie
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 50,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  50,0
  woj. śląskie
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Krzepicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 341,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  341,9 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,2 km
  śląskie
  3,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krzepice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 43droga krajowa nr 43(Wieluń - Rychłowice - Kamionka - Dzietrzniki - Dalachów - Janinów - Młyny - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Julianpol - Zajączki Drugie - Krzepice - Iwanowice Małe - Iwanowice-Naboków - Opatów - Waleńczów - Kłobuck - Libidza - Lgota - Częstochowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Krzepice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 181Linia kolejowa nr 181: Herby Nowe - Oleśnica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Herby Nowe - Kuleje - Panki -Krzepice - Jaworzno koło Wielunia - Janinów - Dzietrzniki - Pątnów Wieluński - Wieluń - Wieluń Dąbrowa - Biała - Czastary - Pieczyska - Wieruszów Miasto - Wieruszów - Świba - Kępno - Bralin - Perzów - Gęsia Górka - Syców - Stradomia - Jemielna Oleśnicka - Poniatowice - Cieśle - Oleśnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krzepicach istnieje 80 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 17 Stycznia

  ul. 3 Maja

  ul. Asnyka

  ul. Baczyńskiego

  ul. Broniewskiego

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Bursztynowa

  ul. Chopina

  ul. Ciasna

  ul. Cicha

  ul. Częstochowska

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Dzielna

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Generała Andersa

  ul. Generała Fieldorfa-Nila

  ul. Jana Pronobisa

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kozielewskiego

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krótka

  ul. Księdza Muznerowskiego

  ul. Księdza Stasiewicza

  ul. Kuków

  ul. Kuźniczka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Magreta

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Norwida

  ul. Nowokrzepice

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzeszkowej

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  Plac Powstańców Śląskich

  ul. Podkurnia

  ul. Polna

  ul. Praga

  ul. Prusa

  ul. Przechodnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Reymonta

  ul. Rolnicza

  Rynek im. Powstańców 1863

  ul. Ryły

  ul. Sienkiewicza

  Skwer Księdza Zenona Raczyńskiego

  ul. Skłodowskiej

  ul. Solna

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stolarska

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Targowa

  ul. Towarowa

  ul. Tęczowa

  ul. Ustronna

  ul. Wenecka

  ul. Wesoła

  ul. Wieluńska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Zapłocie