Województwo wielkopolskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. wielkopolskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 3 489 074 Liczba mieszkańców
 • 29 826 km² Powierzchnia
 • 117 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 55,2% Stopa urbanizacji
 • Poznań Siedziba wojewody
 • al. Niepodległości 16/18 Urząd Wojewódzki
 • Zbigniew Hoffmann Wojewoda
 • Poznań Siedziba sejmiku
 • al. Niepodległości 18 Urząd Marszałkowski
 • Marek Woźniak Marszałek
 • P Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 30 TERYT (TERC)
Herb woj. wielkopolskie
Woj. wielkopolskie herb
Flaga woj. wielkopolskie
Woj. wielkopolskie flaga

Woj. wielkopolskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Woj. wielkopolskie ma 3 489 074 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców wielkopolskiego w 2050 roku wynosi 3 287 926, z czego 1 676 672 to kobiety, a 1 611 254 mężczyźni.

  Mieszkańcy wielkopolskiego zawarli w 2021 roku 15 916 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców wielkopolskiego jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Woj. wielkopolskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9 584. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,75 na 1000 mieszkańców wielkopolskiego. W 2021 roku urodziło się 33 512 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 402 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,5% zgonów w wielkopolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w wielkopolskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności wielkopolskiego przypada 12.34 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla Polski.

  W 2021 roku zarejestrowano 44 273 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 474 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla wielkopolskiego 1 799. W tym samym roku 1 017 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 816 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 201.

  59,3% mieszkańców wielkopolskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 489 074 Liczba mieszkańców
 • 1 792 911 Kobiety
 • 1 696 163 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców wielkopolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 287 926 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 676 672 Kobiety
 • 1 611 254 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w wielkopolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w wielkopolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w wielkopolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Wielkopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. wielkopolskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. wielkopolskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. wielkopolskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w wielkopolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • woj. wielkopolskie
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • woj. wielkopolskie
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 15 916 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w wielkopolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -9 584 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -4 317 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 267 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wielkopolskie
  -2,8
  Kraj
  -4,9
 • -4,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w wielkopolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w wielkopolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w wielkopolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w wielkopolskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 512 Urodzenia żywe
 • 16 370 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 142 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wielkopolskie
  9,6
  Cały kraj
  8,7
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wielkopolskie
  40,8
  Kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 402 g Średnia waga noworodków
 • 3 332 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. wielkopolskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 45 Waga 5000g i więcej
 • 45
 • 467 Waga 4500g - 4999g
 • 467
 • 3 387 Waga 4000g - 4499g
 • 3 387
 • 11 059 Waga 3500g - 3999g
 • 11 059
 • 12 366 Waga 3000g - 3499g
 • 12 366
 • 4 533 Waga 2500g - 2999g
 • 4 533
 • 1 105 Waga 2000g - 2499g
 • 1 105
 • 383 Waga 1500g - 1999g
 • 383
 • 173 Waga 1000g - 1499g
 • 173
 • 92 Waga 600g - 999g
 • 92
 • 19 Waga poniżej 600g
 • 19
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. wielkopolskie
  1,45
  Polska
  1,32
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wielkopolskie
  0,71
  Polska
  0,64
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • woj. wielkopolskie
  0,78
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w wielkopolskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 096 Zgony
 • 20 687 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 409 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 126 Zgony niemowląt
 • 64 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 62 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,8%
  49,2%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Wielkopolskie
  12,3
  Kraj
  13,6
 • 128,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. wielkopolskie
  128,6
  Cały kraj
  156,7
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wielkopolskie
  3,8
  Cały kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. wielkopolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w wielkopolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Województwo
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 7 415 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 261,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 338,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 352,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 324,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wielkopolskie
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 49,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  49,4
  Cała Polska
  70,6
 • 35,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  35,6
  Polska
  32,6
 • 6,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wielkopolskie
  6,8
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w wielkopolskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 806 Osoby w zamachach samobójczych
 • 171 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 635 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 416 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 390 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 413 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 50 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 363 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 204 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 209 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,0
  Polska
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 zatrucie gazem / spalinami
 • 6
 • 6 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 6
 • 52 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 52
 • 45 zażycie innych leków
 • 45
 • 28 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 28
 • 83 samookaleczenie powierzchniowe
 • 83
 • 56 rzucenie się z wysokości
 • 56
 • 6 utonięcie / utopienie się
 • 6
 • 446 powieszenie się
 • 446
 • 44 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 44
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 7 uduszenie się
 • 7
 • 7 samopodpalenie
 • 7
 • 18 inny
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 8 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 8
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 24 rzucenie się z wysokości
 • 24
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 336 powieszenie się
 • 336
 • 26 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 26
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 5 uduszenie się
 • 5
 • 2 inny
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 212 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 212
 • 14 choroba fizyczna
 • 14
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 119 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 119
 • 9 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 9
 • 71 zawód miłosny
 • 71
 • 15 problemy w szkole lub pracy
 • 15
 • 8 nagła utrata źródła utrzymania
 • 8
 • 25 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 25
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 18 śmierć bliskiej osoby
 • 18
 • 3 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 3
 • 10 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 10
 • 50 inna nie wymieniona
 • 50
 • 282 nieustalona
 • 282
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 89 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 89
 • 13 choroba fizyczna
 • 13
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 25 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 25
 • 16 zawód miłosny
 • 16
 • 5 problemy w szkole lub pracy
 • 5
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 15 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 15
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 8 śmierć bliskiej osoby
 • 8
 • 8 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 8
 • 17 inna nie wymieniona
 • 17
 • 222 nieustalona
 • 222
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 49 13-18 lat
 • 49
 • 80 19-24 lat
 • 80
 • 73 25-29 lat
 • 73
 • 333 30-49 lat
 • 333
 • 208 50-60 lat
 • 208
 • 61 70 lat i więcej
 • 61
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 9 13-18 lat
 • 9
 • 25 19-24 lat
 • 25
 • 34 25-29 lat
 • 34
 • 146 30-49 lat
 • 146
 • 140 50-60 lat
 • 140
 • 58 70 lat i więcej
 • 58
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy109
  • pod wpływem alkoholu229
  • pod wpływem środków odurzających8
  • pod wpływem leków57
  • pod wpływem dopalaczy3
  • nieustalony420
 • 109 trzeźwy
 • 229 pod wpływem alkoholu
 • 8 pod wpływem środków odurzających
 • 57 pod wpływem leków
 • 3 pod wpływem dopalaczy
 • 420 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy31
  • pod wpływem alkoholu35
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony345
 • 31 trzeźwy
 • 35 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 345 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 307 kawaler/panna
 • 307
 • 287 żonaty/zamężna
 • 287
 • 38 konkubinat
 • 38
 • 43 wdowiec/wdowa
 • 43
 • 49 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 49
 • 5 separacja
 • 5
 • 77 nieustalony
 • 77
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 130 kawaler/panna
 • 130
 • 157 żonaty/zamężna
 • 157
 • 17 konkubinat
 • 17
 • 33 wdowiec/wdowa
 • 33
 • 31 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 31
 • 4 separacja
 • 4
 • 41 nieustalony
 • 41
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne13
  • podstawowe i gimnazjalne97
  • zasadnicze zawodowe117
  • średnie70
  • wyższe22
  • nieustalony487
 • 13 podstawowe niepełne
 • 97 podstawowe i gimnazjalne
 • 117 zasadnicze zawodowe
 • 70 średnie
 • 22 wyższe
 • 487 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne34
  • zasadnicze zawodowe68
  • średnie31
  • wyższe13
  • nieustalony265
 • 2 podstawowe niepełne
 • 34 podstawowe i gimnazjalne
 • 68 zasadnicze zawodowe
 • 31 średnie
 • 13 wyższe
 • 265 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 225 praca
 • 225
 • 103 na utrzymaniu innej osoby
 • 103
 • 35 renta
 • 35
 • 70 emerytura
 • 70
 • 10 zasiłek lub alimenty
 • 10
 • 87 bez stałego źródła utrzymania
 • 87
 • 276 nieustalony
 • 276
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 114 praca
 • 114
 • 30 na utrzymaniu innej osoby
 • 30
 • 19 renta
 • 19
 • 60 emerytura
 • 60
 • 5 zasiłek lub alimenty
 • 5
 • 36 bez stałego źródła utrzymania
 • 36
 • 149 nieustalony
 • 149
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 273 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 264 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 009 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 017 Zameldowania z zagranicy
 • 462 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 555 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 474 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 189 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 285 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 816 Wymeldowania za granicę
 • 439 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 377 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 000 Saldo migracji
 • 1 098 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 902 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 799 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 075 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 724 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 201 Saldo migracji zagranicznych
 • 23 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 178 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w wielkopolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w wielkopolskim oddano do użytku 27 095 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w wielkopolskim to 1 272 339 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 34,5% na cele indywidualne, 1,2% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (0,9%), lokale społeczne czynszowe (0,8%) i lokale zakładowe (0,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w wielkopolskim to 3,97 i jest porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w wielkopolskim to 90,90 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,21% mieszkań posiada łazienkę, 84,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,21% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w wielkopolskim 16 508 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 626 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 760 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 8 942 transakcje (mediana cen - 4 749 zł/m2, średnia - 5 019 zł/m2), a na rynku wtórnym 7 566 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 298 zł/m2, średnia - 4 441 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 626 zł
 • woj. wielkopolskie
  4 626 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 4 626 zł Ogółem
 • 4 626 zł
 • 4 973 zł do 40 m2
 • 4 973 zł
 • 4 753 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 753 zł
 • 4 421 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 421 zł
 • 4 079 zł od 80,1 m2
 • 4 079 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 760 zł
 • woj. wielkopolskie
  4 760 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 760 zł Ogółem
 • 4 760 zł
 • 5 349 zł do 40 m2
 • 5 349 zł
 • 5 019 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 019 zł
 • 4 647 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 647 zł
 • 4 206 zł od 80,1 m2
 • 4 206 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 16 508
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23 136
  • od 40,1 do 60 m27 435
  • od 60,1 do 80 m23 647
  • od 80,1 m22 290
 • 3 136 do 40 m2
 • 7 435 od 40,1 do 60 m2
 • 3 647 od 60,1 do 80 m2
 • 2 290 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w wielkopolskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 749 zł
 • Wielkopolskie
  4 749 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 749 zł Ogółem
 • 4 749 zł
 • 5 296 zł do 40 m2
 • 5 296 zł
 • 4 869 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 869 zł
 • 4 503 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 503 zł
 • 4 238 zł od 80,1 m2
 • 4 238 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 019 zł
 • Województwo
  5 019 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 5 019 zł Ogółem
 • 5 019 zł
 • 5 620 zł do 40 m2
 • 5 620 zł
 • 5 317 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 317 zł
 • 4 871 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 871 zł
 • 4 522 zł od 80,1 m2
 • 4 522 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 8 942
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 576
  • od 40,1 do 60 m23 992
  • od 60,1 do 80 m21 963
  • od 80,1 m21 411
 • 1 576 do 40 m2
 • 3 992 od 40,1 do 60 m2
 • 1 963 od 60,1 do 80 m2
 • 1 411 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 298 zł
 • Wielkopolskie
  4 298 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 298 zł Ogółem
 • 4 298 zł
 • 4 514 zł do 40 m2
 • 4 514 zł
 • 4 448 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 448 zł
 • 4 200 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 200 zł
 • 3 521 zł od 80,1 m2
 • 3 521 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 441 zł
 • woj. wielkopolskie
  4 441 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 441 zł Ogółem
 • 4 441 zł
 • 5 068 zł do 40 m2
 • 5 068 zł
 • 4 678 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 678 zł
 • 4 380 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 380 zł
 • 3 712 zł od 80,1 m2
 • 3 712 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7 566
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 560
  • od 40,1 do 60 m23 443
  • od 60,1 do 80 m21 684
  • od 80,1 m2879
 • 1 560 do 40 m2
 • 3 443 od 40,1 do 60 m2
 • 1 684 od 60,1 do 80 m2
 • 879 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 272 339 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 363,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  363,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wielkopolskie
  81,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  29,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • woj. wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Województwo
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Województwo
  0,68
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 27 095 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 7,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Wielkopolskie
  7,77
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 107 452 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • woj. wielkopolskie
  3,97
  Polska
  3,90
 • 30,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Województwo
  30,80
  Cała Polska
  24,07
 • 2 463 033 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 90,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • woj. wielkopolskie
  90,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,71 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Wielkopolskie
  0,71 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • woj. wielkopolskie
  98,60%
  Kraj
  96,97%
 • 96,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Wielkopolskie
  96,32%
  Cały kraj
  94,01%
 • 94,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • woj. wielkopolskie
  94,21%
  Cały kraj
  91,78%
 • 84,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • woj. wielkopolskie
  84,41%
  Polska
  83,08%
 • 56,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. wielkopolskie
  56,21%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Woj. wielkopolskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W wielkopolskim na 1000 mieszkańców pracuje 291osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w wielkopolskim wynosiło w 2021 roku 3,1% (3,9% wśród kobiet i 2,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wielkopolskim wynosiło 5 379,43 PLN, co odpowiada 89.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców wielkopolskiego 407 792 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 381 706 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -26 086.

  17,6% aktywnych zawodowo mieszkańców wielkopolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 22,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 291 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  291,0
  Cała Polska
  257,0
 • 3,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,9% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w wielkopolskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w wielkopolskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 379 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. wielkopolskie
  5 379 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w wielkopolskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 407 792 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 381 706 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -26 086 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,0% Pozostałe
 • 36,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w wielkopolskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 015 954 Pracujący ogółem
 • 494 702 Kobiety
 • 521 252 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w wielkopolskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 108,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. wielkopolskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W wielkopolskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 477 444 podmioty gospodarki narodowej, z czego 349 114 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 416 nowych podmiotów, a 18 758 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (38 871) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (32 250) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (34 786) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (16 556) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w wielkopolskim najwięcej (47 957) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (459 934) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (10 615) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (118 006) podmiotów, a 73,1% (348 823) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w wielkopolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 477 444 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 615 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 118 006 Przemysł i budownictwo
 • 348 823 Pozostała działalność
 • 35 416 Podmioty nowo zarejestrowane w wielkopolskim w 2021 roku
 • 18 758 Podmioty wyrejestrowane w wielkopolskim w 2021 roku
 • 349 114 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 459 934 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 459 934
 • 14 317 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14 317
 • 2 772 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2 772
 • 352 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 352
 • 69 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 69
 • 477 023 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 477 023
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 4
 • 1 549 Spółdzielnie ogółem
 • 1 549
 • 58 679 Spółki handlowe ogółem
 • 58 679
 • 6 064  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6 064
 • 761  Spółki handlowe - akcyjne
 • 761
 • 6    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 6
 • 99    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 99
 • 47 957  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 47 957
 • 5 643    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5 643
 • 22    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 22
 • 26 434 Spółki cywilne ogółem
 • 26 434
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 349 114 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 78 621 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78 621
 • 62 974 Budownictwo
 • 62 974
 • 39 191 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 39 191
 • 31 436 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31 436
 • 24 218 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24 218
 • 22 736 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22 736
 • 17 493 Pozostała działalność
 • 17 493
 • 14 274 Informacja i komunikacja
 • 14 274
 • 12 690 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12 690
 • 9 519 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9 519
 • 9 114 Edukacja
 • 9 114
 • 8 580 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8 580
 • 8 538 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8 538
 • 4 596 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4 596
 • 3 866 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3 866
 • 797 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 797
 • 266 Górnictwo i wydobywanie
 • 266
 • 188 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 188
 • 16 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 16
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w wielkopolskim stwierdzono 67 461 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w wielkopolskim wynosi 73,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wielkopolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,48 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 9,48 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,46 (77%), drogowe - 1,67 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 461 Przestępstwa ogółem
 • 67 461
 • 43 559 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 43 559
 • 15 564 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 15 564
 • 5 820 Przestępstwa drogowe
 • 5 820
 • 1 055 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 055
 • 33 106 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 33 106
 • 19,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  19,32
  Kraj
  21,51
 • 12,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wielkopolskie
  12,48
  Cała Polska
  12,82
 • 4,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  4,46
  Cała Polska
  5,89
 • 1,67 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,85
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 9,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wielkopolskie
  9,48
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wielkopolskie
  73%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Województwo
  67%
  Polska
  64%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  89%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wielkopolskie
  55%
  Cała Polska
  53%

Woj. wielkopolskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu wielkopolskiego wyniosła w 2021 roku 1,76 mld złotych, co daje 503 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu wielkopolskiego - 41.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 851 - Ochrona zdrowia (20.6%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 701,0 mln złotych, czyli 39,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu wielkopolskiego wyniosła w 2021 roku 1,93 mld złotych, co daje 554 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (61.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.2%). W budżecie wielkopolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 53,3 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 282 złotych na mieszkańca (51,0%).
 • Wydatki budżetu w wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,23 mld

  354(100%)

  1,04 mld

  299(100%)

  951,5 mln

  274(100%)

  1,17 mld

  337(100%)

  1,27 mld

  364(100%)

  1,58 mld

  451(100%)

  1,64 mld

  469(100%)

  1,76 mld

  503(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  503,3 mln

  145(41%)

  396,9 mln

  114(38.2%)

  393,1 mln

  113(41.3%)

  515,3 mln

  148(43.9%)

  533,0 mln

  153(42%)

  749,6 mln

  214(47.5%)

  673,8 mln

  193(41.1%)

  730,1 mln

  209(41.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  59,3 mln

  17,1(4.8%)

  135,6 mln

  39,0(13%)

  71,3 mln

  20,5(7.5%)

  119,9 mln

  34,4(10.2%)

  127,7 mln

  36,5(10%)

  219,7 mln

  62,8(13.9%)

  285,4 mln

  81,6(17.4%)

  362,2 mln

  104(20.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  96,4 mln

  27,8(7.9%)

  98,1 mln

  28,2(9.4%)

  106,2 mln

  30,5(11.2%)

  121,4 mln

  34,8(10.3%)

  138,7 mln

  39,7(10.9%)

  150,7 mln

  43,1(9.6%)

  166,5 mln

  47,6(10.1%)

  153,9 mln

  44,1(8.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  159,2 mln

  45,9(13%)

  128,0 mln

  36,8(12.3%)

  115,5 mln

  33,2(12.1%)

  132,2 mln

  37,9(11.3%)

  138,8 mln

  39,7(10.9%)

  142,6 mln

  40,7(9%)

  123,2 mln

  35,2(7.5%)

  144,8 mln

  41,5(8.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,8 mln

  13,2(3.7%)

  42,5 mln

  12,2(4.1%)

  49,6 mln

  14,2(5.2%)

  60,5 mln

  17,3(5.2%)

  109,5 mln

  31,3(8.6%)

  102,6 mln

  29,3(6.5%)

  116,5 mln

  33,3(7.1%)

  138,0 mln

  39,6(7.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  161,4 mln

  46,5(13.2%)

  108,9 mln

  31,3(10.5%)

  111,7 mln

  32,1(11.7%)

  96,3 mln

  27,6(8.2%)

  54,4 mln

  15,6(4.3%)

  51,0 mln

  14,6(3.2%)

  43,4 mln

  12,4(2.6%)

  58,8 mln

  16,9(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  86,5 mln

  24,9(7.1%)

  45,2 mln

  13,0(4.3%)

  27,4 mln

  7,9(2.9%)

  42,4 mln

  12,2(3.6%)

  55,2 mln

  15,8(4.3%)

  53,8 mln

  15,4(3.4%)

  56,9 mln

  16,3(3.5%)

  54,3 mln

  15,6(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,4 mln

  3,3(0.9%)

  13,4 mln

  3,8(1.3%)

  13,3 mln

  3,8(1.4%)

  9,1 mln

  2,6(0.8%)

  11,9 mln

  3,4(0.9%)

  12,0 mln

  3,4(0.8%)

  69,0 mln

  19,7(4.2%)

  22,6 mln

  6,5(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,2 mln

  2,4(0.7%)

  9,1 mln

  2,6(0.9%)

  9,6 mln

  2,7(1%)

  10,4 mln

  3,0(0.9%)

  9,6 mln

  2,7(0.8%)

  11,1 mln

  3,2(0.7%)

  25,5 mln

  7,3(1.6%)

  20,7 mln

  5,9(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,4 mln

  1,6(0.4%)

  8,4 mln

  2,4(0.8%)

  7,4 mln

  2,1(0.8%)

  4,0 mln

  1,1(0.3%)

  14,3 mln

  4,1(1.1%)

  13,0 mln

  3,7(0.8%)

  22,8 mln

  6,5(1.4%)

  17,9 mln

  5,1(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,3 mln

  2,1(0.6%)

  9,3 mln

  2,7(0.9%)

  9,2 mln

  2,6(1%)

  10,6 mln

  3,0(0.9%)

  17,1 mln

  4,9(1.3%)

  17,7 mln

  5,1(1.1%)

  14,7 mln

  4,2(0.9%)

  15,4 mln

  4,4(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,9 mln

  2,0(0.6%)

  6,9 mln

  2,0(0.7%)

  6,8 mln

  1,9(0.7%)

  9,3 mln

  2,7(0.8%)

  9,7 mln

  2,8(0.8%)

  8,6 mln

  2,5(0.5%)

  8,8 mln

  2,5(0.5%)

  11,6 mln

  3,3(0.7%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,3 mln

  1,0(0.3%)

  3,8 mln

  1,1(0.4%)

  4,2 mln

  1,2(0.4%)

  4,5 mln

  1,3(0.4%)

  4,6 mln

  1,3(0.4%)

  5,2 mln

  1,5(0.3%)

  4,8 mln

  1,4(0.3%)

  5,5 mln

  1,6(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  17,4 mln

  5,0(1.4%)

  15,6 mln

  4,5(1.5%)

  12,7 mln

  3,6(1.3%)

  11,2 mln

  3,2(1%)

  10,3 mln

  2,9(0.8%)

  10,9 mln

  3,1(0.7%)

  9,2 mln

  2,6(0.6%)

  4,9 mln

  1,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  1,1(0.3%)

  6,0 mln

  1,7(0.6%)

  4,1 mln

  1,2(0.4%)

  9,7 mln

  2,8(0.8%)

  1,2 mln

  0,4(0.1%)

  9,4 mln

  2,7(0.6%)

  2,9 mln

  0,8(0.2%)

  4,3 mln

  1,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  5,7 mln

  1,6(0.6%)

  954,9 tys

  0,3(0.1%)

  12,3 mln

  3,5(1%)

  969,0 tys

  0,3(0.1%)

  2,1 mln

  0,6(0.1%)

  3,6 mln

  1,0(0.2%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  31,9 mln

  9,2(2.6%)

  6,2 mln

  1,8(0.6%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  5,9 mln

  1,7(0.5%)

  15,1 mln

  4,3(1.2%)

  7,7 mln

  2,2(0.5%)

  6,7 mln

  1,9(0.4%)

  2,2 mln

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  807,7 tys

  0,2(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  625,1 tys

  0,2(0.1%)

  496,1 tys

  0,1(0%)

  703,3 tys

  0,2(0.1%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  2,9 mln

  0,8(0.2%)

  1,2 mln

  0,3(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,2 mln

  0,4(0.1%)

  949,7 tys

  0,3(0.1%)

  762,1 tys

  0,2(0.1%)

  774,8 tys

  0,2(0.1%)

  844,5 tys

  0,2(0.1%)

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  619,0 tys

  0,2(0%)

  451,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  99,9 tys

  0,0(0%)

  99,8 tys

  0,0(0%)

  99,7 tys

  0,0(0%)

  450,6 tys

  0,1(0%)

  100,3 tys

  0,0(0%)

  105,4 tys

  0,0(0%)

  145,9 tys

  0,0(0%)

  80,3 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,0 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,0(0%)

  13,3 tys

  0,0(0%)

  13,4 tys

  0,0(0%)

  20,8 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  320,8 tys

  0,1(0%)

  338,0 tys

  0,1(0%)

  234,0 tys

  0,1(0%)

  231,5 tys

  0,1(0%)

  237,7 tys

  0,1(0%)

  189,3 tys

  0,1(0%)

  244,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,6 mln

  0,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,0(0%)

  ---
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  13,0 mln

  3,8(1.1%)

  2,1 mln

  0,6(0.2%)

  855,0 tys

  0,2(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  640,0 tys

  0,2(0.1%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,14 mld

  330(100%)

  1,12 mld

  321(100%)

  1,09 mld

  313(100%)

  1,14 mld

  326(100%)

  1,24 mld

  354(100%)

  1,55 mld

  443(100%)

  1,81 mld

  518(100%)

  1,93 mld

  554(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  521,6 mln

  150(45.6%)

  602,5 mln

  173(54%)

  691,4 mln

  199(63.5%)

  731,0 mln

  209(64.3%)

  801,6 mln

  229(64.9%)

  879,0 mln

  251(56.8%)

  954,6 mln

  273(52.6%)

  1,20 mld

  343(61.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  317,9 mln

  91,5(27.8%)

  287,2 mln

  82,6(25.7%)

  203,9 mln

  58,6(18.7%)

  215,0 mln

  61,6(18.9%)

  263,6 mln

  75,5(21.3%)

  484,2 mln

  138(31.3%)

  644,9 mln

  184(35.5%)

  516,1 mln

  148(26.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  109,2 mln

  31,5(9.5%)

  94,9 mln

  27,3(8.5%)

  74,3 mln

  21,3(6.8%)

  76,2 mln

  21,8(6.7%)

  82,9 mln

  23,7(6.7%)

  104,9 mln

  30,0(6.8%)

  92,4 mln

  26,4(5.1%)

  100,5 mln

  28,8(5.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  144,6 mln

  41,7(12.6%)

  86,7 mln

  25,0(7.8%)

  83,5 mln

  24,0(7.7%)

  76,2 mln

  21,8(6.7%)

  38,3 mln

  11,0(3.1%)

  40,7 mln

  11,6(2.6%)

  38,4 mln

  11,0(2.1%)

  42,1 mln

  12,1(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  0,6(0.2%)

  1,2 mln

  0,3(0.1%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  10,6 mln

  3,0(0.9%)

  5,4 mln

  1,6(0.4%)

  8,4 mln

  2,4(0.5%)

  29,0 mln

  8,3(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  17,2 mln

  4,9(1.5%)

  11,7 mln

  3,4(1.1%)

  5,9 mln

  1,7(0.5%)

  8,3 mln

  2,4(0.7%)

  9,1 mln

  2,6(0.7%)

  9,2 mln

  2,6(0.6%)

  12,4 mln

  3,6(0.7%)

  13,4 mln

  3,8(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  0,5(0.2%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  2,0 mln

  0,6(0.2%)

  3,3 mln

  0,9(0.2%)

  4,8 mln

  1,4(0.3%)

  7,8 mln

  2,2(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,3 mln

  2,1(0.6%)

  11,6 mln

  3,3(1%)

  5,6 mln

  1,6(0.5%)

  8,8 mln

  2,5(0.8%)

  9,2 mln

  2,6(0.7%)

  6,8 mln

  2,0(0.4%)

  6,3 mln

  1,8(0.3%)

  5,4 mln

  1,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,8 mln

  1,1(0.3%)

  2,4 mln

  0,7(0.2%)

  5,7 mln

  1,6(0.5%)

  4,0 mln

  1,1(0.4%)

  3,6 mln

  1,0(0.3%)

  3,1 mln

  0,9(0.2%)

  4,3 mln

  1,2(0.2%)

  5,1 mln

  1,5(0.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  1,5(0.4%)

  6,4 mln

  1,8(0.6%)

  6,7 mln

  1,9(0.6%)

  2,0 mln

  0,6(0.2%)

  754,2 tys

  0,2(0.1%)

  965,1 tys

  0,3(0.1%)

  34,9 mln

  10,0(1.9%)

  2,6 mln

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  0,9(0.3%)

  1,8 mln

  0,5(0.2%)

  2,5 mln

  0,7(0.2%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  1,6 mln

  0,5(0.1%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  2,5 mln

  0,7(0.1%)

  2,3 mln

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  470,6 tys

  0,1(0%)

  563,8 tys

  0,2(0.1%)

  751,8 tys

  0,2(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  3,2 mln

  0,9(0.3%)

  1,6 mln

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  0,5(0.1%)

  2,2 mln

  0,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  251,1 tys

  0,1(0%)

  386,6 tys

  0,1(0%)

  87,8 tys

  0,0(0%)

  54,2 tys

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,0(0%)

  27,3 tys

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,0(0%)

  2,2 mln

  0,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  972,7 tys

  0,3(0.1%)

  1,6 mln

  0,5(0.1%)

  849,4 tys

  0,2(0.1%)

  822,6 tys

  0,2(0.1%)

  1,2 mln

  0,3(0.1%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  2,0 mln

  0,6(0.1%)

  2,0 mln

  0,6(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,4 mln

  0,7(0.2%)

  2,8 mln

  0,8(0.2%)

  2,6 mln

  0,7(0.2%)

  2,4 mln

  0,7(0.2%)

  2,5 mln

  0,7(0.2%)

  2,0 mln

  0,6(0.1%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  36,5 tys

  0,0(0%)

  130,5 tys

  0,0(0%)

  75,9 tys

  0,0(0%)

  51,5 tys

  0,0(0%)

  55,7 tys

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,0(0%)

  117,4 tys

  0,0(0%)

  505,0 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,2 mln

  0,4(0.1%)

  916,1 tys

  0,3(0.1%)

  762,5 tys

  0,2(0.1%)

  775,4 tys

  0,2(0.1%)

  845,1 tys

  0,2(0.1%)

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  618,8 tys

  0,2(0%)

  451,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,8 mln

  0,5(0.2%)

  1,2 mln

  0,3(0.1%)

  656,1 tys

  0,2(0.1%)

  157,3 tys

  0,0(0%)

  121,6 tys

  0,0(0%)

  126,4 tys

  0,0(0%)

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  164,2 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  22,3 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  906

  0,0(0%)

  119,0 tys

  0,0(0%)

  116,3 tys

  0,0(0%)

  135,3 tys

  0,0(0%)

  121,2 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  64,3 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  68,6 tys

  0,0(0%)

  91,5 tys

  0,0(0%)

  34,3 tys

  0,0(0%)

  143,3 tys

  0,0(0%)

  18,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,0 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  321,0 tys

  0,1(0%)

  338,3 tys

  0,1(0%)

  43,8

  0,0(0%)

  130

  0,0(0%)

  53,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,6 mln

  0,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3

  0,0(0%)

  ---
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  2,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,2 tys

  0,0(0%)

  34,4 tys

  0,0(0%)

  13,5 tys

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. wielkopolskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 821 973 mieszkańców wielkopolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 399 136 kobiet oraz 422 837 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców wielkopolskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy wielkopolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w wielkopolskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz średnie zawodowe (21,7%).

  W roku 2021 w wielkopolskim mieściło się 1 407 przedszkoli, w których do 6 304 oddziałów uczęszczało 127 652 dzieci (61 989 dziewczynek oraz 65 663 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w wielkopolskim mieściło się 857 przedszkoli, w których do 3 534 oddziałów uczęszczało 79 256 dzieci (39 087 dziewczynek oraz 40 169 chłopców). Dostępnych było 79 810 miejsc.

  18,9% mieszkańców wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 910 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 306 szkół podstawowych, w których w 18 301 oddziałach uczyło się 310 929 uczniów (150 319 kobiet oraz 160 610 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w wielkopolskim placówkę miało 1 279 szkół podstawowych, w których w 11 675 oddziałach uczyło się 217 325 uczniów (104 917 kobiet oraz 112 408 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów.

  W wielkopolskim znajdują się 282 licea ogólnokształcące, w których w 2 419 oddziałach uczyło się 63 427 uczniów (39 630 kobiet oraz 23 797 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 15 802 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w wielkopolskim placówkę miałp 291 licea ogólnokształcące, w których w 2 408 oddziałach uczyło się 67 510 uczniów (39 939 kobiet oraz 27 571 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 21 204 absolwentów.

  W wielkopolskim znajduje się 187 Branżowych szkół I stopnia, w których w 1 288 oddziałach uczyło się 27 755 uczniów (8 744 kobiety oraz 19 011 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 21,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 25,8% mężczyzn).

 • 23,5% Wykształcenie wyższe
 • Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 27,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • woj. wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 18,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 13,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 910 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Województwo
  910,0
  Kraj
  896,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1 407Przedszkola
 • 563 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 25 Przedszkola specjalne
 • 6 304 Oddziały
 • 1 068 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 93 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 131 201 Miejsca
  (rok 2018)
 • 405 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. wielkopolskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 127 652 Dzieci
 • 61 989 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 65 663 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 395 2 lata i mniej
 • 2 395
 • 28 599 3 lata
 • 28 599
 • 34 075 4 lata
 • 34 075
 • 33 183 5 lata
 • 33 183
 • 28 801 6 lat
 • 28 801
 • 599 7 lat i więcej
 • 599
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 199 2 lata i mniej
 • 1 199
 • 14 051 3 lata
 • 14 051
 • 16 583 4 lata
 • 16 583
 • 16 082 5 lata
 • 16 082
 • 13 869 6 lat
 • 13 869
 • 205 7 lat i więcej
 • 205
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 196 2 lata i mniej
 • 1 196
 • 14 548 3 lata
 • 14 548
 • 17 492 4 lata
 • 17 492
 • 17 101 5 lata
 • 17 101
 • 14 932 6 lat
 • 14 932
 • 394 7 lat i więcej
 • 394
 • 19 583 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8 907,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8 849,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 121,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 118,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 276,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1 263,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55Punkty przedszkolne
 • 83 Oddziały
 • 1 610 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. wielkopolskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 936 Dzieci
 • 440 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 496 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 247 3 lata
 • 247
 • 279 4 lata
 • 279
 • 220 5 lata
 • 220
 • 117 6 lat
 • 117
 • 38 7 lat i więcej
 • 38
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 123 3 lata
 • 123
 • 138 4 lata
 • 138
 • 106 5 lata
 • 106
 • 44 6 lat
 • 44
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 124 3 lata
 • 124
 • 141 4 lata
 • 141
 • 114 5 lata
 • 114
 • 73 6 lat
 • 73
 • 27 7 lat i więcej
 • 27
 •  
 • 107,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 103,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. wielkopolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 218Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 842 Oddziały
 • 306 099 Uczniowie
 • 148 629 Kobiety
  (uczniowie)
 • 157 470 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 37 988 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 398 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 590 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 737 Absolwenci
 • 16 834 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 903 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 83Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1 450 Oddziały
 • 4 715 Uczniowie
 • 1 647 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 068 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,9%
  65,1%
 • 325 Uczniowie w 1 klasie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 222 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 593 Absolwenci
 • 234 Kobiety
  (absolwenci)
 • 359 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 115 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,4%
  62,6%
 • 31 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. wielkopolskie
  17,0
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,2
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 24 490,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20 328,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4 161,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 541,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1 349,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 191,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. wielkopolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 185Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 124 Oddziały
 • 55 192 Uczniowie
 • 35 969 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 223 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,2%
  34,8%
 • 14 155 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 200 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 955 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 738 Absolwenci
 • 8 524 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 214 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 135 Uczniowie w 1 klasie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 97Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 295 Oddziały
 • 8 235 Uczniowie
 • 3 661 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 574 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,5%
  55,5%
 • 3 064 Absolwenci
 • 1 455 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 609 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • woj. wielkopolskie
  26,2
  Kraj
  26,3
 •  
 • 3 944,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 772,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 172,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 53,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 52,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. wielkopolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7 601 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 321 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 280 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 34Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 150 Oddziały
 • 978 Uczniowie
 • 424 Kobiety
  (uczniowie)
 • 554 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,4%
  56,6%
 • 330 Uczniowie w 1 klasie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 180 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • woj. wielkopolskie
  21,5
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,5
 • 23,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,5
 • 6,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w wielkopolskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w wielkopolskim znajdowały się 202 hotele (2 ★★★★★, 25 ★★★★, 108 ★★★, 46 ★★, 14 , 7 w trakcie kategoryzacji), 15 moteli (3 ★★★, 6 ★★, 4 , 2 w trakcie kategoryzacji) oraz 17 pensjonatów (2 ★★★★, 11 ★★★, 2 , 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 37 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 61 (całoroczne: 59)
  • schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 21 (całoroczne: 18)
  • ośrodki wczasowe: 40 (całoroczne: 6)
  • ośrodki kolonijne: 4 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 31 (całoroczne: 25)
  • hostele: 14
  • domy pracy twórczej: 5
  • zespoły domków turystycznych: 31 (całoroczne: 3)
  • kempingi: 11 (całoroczne: 2)
  • pola biwakowe: 11 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 24 (całoroczne: 22)
  • kwatery agroturystyczne: 61 (całoroczne: 47)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 34 (całoroczne: 25)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 146
  • drzwi automatycznie otwierane: 78
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 101
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 170


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 248 (liczba sal: 562, liczba miejsc: 34 450)
  • z nagłośnieniem: 180
  • z projektorem multimedialnym: 201
  • z zestawem do wideokonferencji: 84
  • z obsługą techniczną: 129
  • z ekranem: 222
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 206
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 119
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 405


 • Domy i ośrodki kultury w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w wielkopolskim: 295 (publiczne: 264, prywatne: 31), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W wielkopolskim 195 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 38 564 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 11 530 (uczestnicy: 1 179 650)
  • seanse filmowe: 1 751 (uczestnicy: 56 414)
  • wystawy: 626 (uczestnicy: 118 452)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 259 (uczestnicy: 129 400)
  • koncerty: 1 946 (uczestnicy: 414 707)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 143 (uczestnicy: 61 276)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 982 (uczestnicy: 98 833)
  • konkursy: 768 (uczestnicy: 37 417)
  • pokazy teatralne: 666 (uczestnicy: 78 097)
  • konferencje: 119 (uczestnicy: 7 628)
  • interdyscyplinarne: 278 (uczestnicy: 65 237)
  • warsztaty: 2 300 (uczestnicy: 45 226)
  • inne: 692 (uczestnicy: 66 963)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 986 (członkowie: 36 730)
  • plastyczne/techniczne: 441 (członkowie: 6 049)
  • taneczne: 369 (członkowie: 7 091)
  • muzyczne: 435 (członkowie: 4 003)
  • informatyczne: 37 (członkowie: 481)
  • fotograficzne i filmowe: 59 (członkowie: 694)
  • teatralne: 57 (członkowie: 946)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 215 (członkowie: 4 942)
  • literackie: 17 (członkowie: 171)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 165 (członkowie: 7 995)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 11 (członkowie: 860)
  • inne: 180 (członkowie: 3 498)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 262 (absolwenci: 3 446)
  • języków obcych: 42 (absolwenci: 530)
  • plastyczne: 23 (absolwenci: 356)
  • nauki gry na instrumentach: 64 (absolwenci: 547)
  • wiedzy praktycznej: 17 (absolwenci: 415)
  • tańca: 39 (absolwenci: 625)
  • komputerowe: 38 (absolwenci: 475)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 13 (absolwenci: 202)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 28
  • filmowe: 26
  • plastyczne: 163
  • muzyczne: 159
  • politechniczne: 9
  • studia radiowe: 4
  • studia telewizyjne: 5
  • komputerowe: 43
  • ceramiczne: 30
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 27
  • sale baletowe/taneczne: 145
  • inne: 29


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 190 (członkowie: 19 499)
  • teatralne: 138 (członkowie: 1 828)
  • muzyczne - instrumentalne: 261 (członkowie: 3 344)
  • wokalne i chóry: 315 (członkowie: 5 208)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 162 (członkowie: 3 037)
  • taneczne: 286 (członkowie: 5 600)
  • inne: 28 (członkowie: 482)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w wielkopolskim działało 46 kin posiadających 139 sal z 27 867 miejscami na widowni. Odbyły się 121 184 seanse, na które przyszło 2 651 753 widzów, w tym 26 244 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 573 105 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w wielkopolskim siedzibę miało 9 teatrów (teatr dramatyczny: 5, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 2, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 1). Odbyło się 999 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 118 063 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w wielkopolskim miało 9 teatrów. Odbyło się 1 860 przedstawień, na które przyszło 397 209 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w wielkopolskim działało 88 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 33). Odnotowano 692 943 zwiedzających, co daje 1 985 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w wielkopolskim działały 652 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 11 517 917 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 609 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 720 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 12 050 026 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3 699
  • dostępne dla czytelników: 1 720
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 679
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 378
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 443
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 558
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 380


 • Biblioteki naukowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w wielkopolskim działało 115 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 10 899 982 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 529 391. Odnotowano 96 119 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 812 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 229 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 10 259 457 wolumenów. Odnotowano 319 045 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2 042
  • dostępne dla czytelników: 930
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 907
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 86
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 91
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 94
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 83


 • Kluby sportowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w wielkopolskim działały 1 424 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 87 484 członków. Zarejestrowano 91 934 ćwiczących (mężczyźni: 67 839, kobiety: 24 095, chłopcy do lat 18: 46 050, dziewczęta do lat 18: 19 154). Aktywnych było 2 511 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2248), instruktora sportowego (2060) oraz inne osoby (955).

  Ćwiczący w klubach sportowych w wielkopolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. wielkopolskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 409 wypadków drogowych w wielkopolskim odnotowano 230 ofiar śmiertelnych oraz 2 769 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 69,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 97,2 rannych (znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w wielkopolskim zarejestrowanych było 3 327 748 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 2 506 177 samochodów osobowych (716,8 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla kraju), 367 863 samochodów ciężarowych (122,7 - znacznie więcej od wartości dla Polski), 9 249 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 61 143 ciągników siodłowych (17,5 - znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 173 441 motocykli (49,6 - znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,4 lat.


  W 2021 roku w wielkopolskim znajdowało się 2 339 km ścieżek rowerowych, 25,0 km bus-pasów i 64 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 035 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 482 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w wielkopolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 409 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 230 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 2 769 Ranni
  (rok 2021)
 • 961 Lekko ranni
 • 1 808 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w wielkopolskim w latach 2000 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 69,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • woj. wielkopolskie
  69,0
  Kraj
  59,9
 • 6,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Wielkopolskie
  6,6
  Cały kraj
  5,9
 • 79,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • woj. wielkopolskie
  79,4
  Kraj
  69,4
 • 6,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • woj. wielkopolskie
  6,5
  Kraj
  7,6
 • 97,18 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Województwo
  97,2
  Cały kraj
  80,2
 • 9,55 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Województwo
  9,5
  Cała Polska
  9,8
 • 114,94 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • woj. wielkopolskie
  114,9
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 3 327 748 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w wielkopolskim w 2020 roku
 • 2 506 177 Samochody osobowe
 • 367 863 Samochody ciężarowe
 • 2 184 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 9 249 Autobusy
 • 20 584 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 61 187 Ciągniki samochodowe
 • 61 143   Ciągniki siodłowe
 • 189 247 Ciągniki rolnicze
 • 173 441 Motocykle
 • 59 463   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 150 053 Motorowery
 • 2 506 177Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Samochody osobowe w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 716,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Wielkopolskie
  716,8
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg550 898
  • 1400-1649 kg612 065
  • 1650-1899 kg599 047
  • 1900 kg i więcej744 167
 • 550 898 do 1399 kg
 • 612 065 1400-1649 kg
 • 599 047 1650-1899 kg
 • 744 167 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 976 532 do 1399 cm3
 • 976 532
 • 1 322 466 1400-1999 cm3
 • 1 322 466
 • 207 179 2000 i więcej cm3
 • 207 179
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 386 263
  • olej napędowy836 318
  • gaz (LPG)248 010
  • pozostałe35 586
 • 1 386 263 benzyna
 • 836 318 olej napędowy
 • 248 010 gaz (LPG)
 • 35 586 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 79 553 do 1 roku
 • 79 553
 • 49 470 2 lata
 • 49 470
 • 53 783 3 lata
 • 53 783
 • 102 837 4-5 lat
 • 102 837
 • 100 970 6-7 lat
 • 100 970
 • 126 458 8-9 lat
 • 126 458
 • 147 692 10-11 lat
 • 147 692
 • 409 228 12-15 lat
 • 409 228
 • 483 562 16-20 lat
 • 483 562
 • 341 517 21-25 lat
 • 341 517
 • 203 088 26-30 lat
 • 203 088
 • 408 019 31 lat i więcej
 • 408 019
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w wielkopolskim
 • woj. wielkopolskie
  18,4 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 367 863Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Samochody ciężarowe w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 122,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • woj. wielkopolskie
  122,7
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 172 878 do 999 kg
 • 172 878
 • 118 382 1000-1499 kg
 • 118 382
 • 24 250 1500-2999 kg
 • 24 250
 • 2 896 3000-3499 kg
 • 2 896
 • 7 111 3500-4999 kg
 • 7 111
 • 16 171 5000-6999 kg
 • 16 171
 • 10 369 7000-9999 kg
 • 10 369
 • 10 570 10000-14999 kg
 • 10 570
 • 5 236 15000 kg i więcej
 • 5 236
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna61 861
  • olej napędowy260 866
  • gaz (LPG)11 730
  • pozostałe33 406
 • 61 861 benzyna
 • 260 866 olej napędowy
 • 11 730 gaz (LPG)
 • 33 406 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 12 874 do 1 roku
 • 12 874
 • 8 629 2 lata
 • 8 629
 • 8 006 3 lata
 • 8 006
 • 18 887 4-5 lat
 • 18 887
 • 19 463 6-7 lat
 • 19 463
 • 20 795 8-9 lat
 • 20 795
 • 24 866 10-11 lat
 • 24 866
 • 54 848 12-15 lat
 • 54 848
 • 56 677 16-20 lat
 • 56 677
 • 45 098 21-25 lat
 • 45 098
 • 24 785 26-30 lat
 • 24 785
 • 72 935 31 lat i więcej
 • 72 935
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w wielkopolskim
 • Województwo
  18,3 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 9 249Liczba autobusów zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Autobusy w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • woj. wielkopolskie
  2,6
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna418
  • olej napędowy7 190
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe1 636
 • 418 benzyna
 • 7 190 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 1 636 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 223 do 1 roku
 • 223
 • 234 2 lata
 • 234
 • 190 3 lata
 • 190
 • 291 4-5 lat
 • 291
 • 178 6-7 lat
 • 178
 • 362 8-9 lat
 • 362
 • 350 10-11 lat
 • 350
 • 1 088 12-15 lat
 • 1 088
 • 1 533 16-20 lat
 • 1 533
 • 1 187 21-25 lat
 • 1 187
 • 846 26-30 lat
 • 846
 • 2 767 31 lat i więcej
 • 2 767
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w wielkopolskim
 • Województwo
  21,7 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 61 143Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Ciągniki siodłowe w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Województwo
  17,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna126
  • olej napędowy53 050
  • gaz (LPG)135
  • pozostałe7 832
 • 126 benzyna
 • 53 050 olej napędowy
 • 135 gaz (LPG)
 • 7 832 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 916 do 1 roku
 • 4 916
 • 3 721 2 lata
 • 3 721
 • 4 135 3 lata
 • 4 135
 • 8 485 4-5 lat
 • 8 485
 • 6 699 6-7 lat
 • 6 699
 • 6 230 8-9 lat
 • 6 230
 • 2 771 10-11 lat
 • 2 771
 • 9 152 12-15 lat
 • 9 152
 • 5 428 16-20 lat
 • 5 428
 • 4 138 21-25 lat
 • 4 138
 • 2 254 26-30 lat
 • 2 254
 • 3 214 31 lat i więcej
 • 3 214
 • 11,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w wielkopolskim
 • woj. wielkopolskie
  11,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 173 441Liczba motocykli zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Motocykle w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 49,6 Motocykle na 1000 ludności
 • woj. wielkopolskie
  49,6
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 3 284 do 1 roku
 • 3 284
 • 1 851 2 lata
 • 1 851
 • 1 826 3 lata
 • 1 826
 • 6 057 4-5 lat
 • 6 057
 • 4 304 6-7 lat
 • 4 304
 • 4 941 8-9 lat
 • 4 941
 • 6 309 10-11 lat
 • 6 309
 • 18 895 12-15 lat
 • 18 895
 • 19 922 16-20 lat
 • 19 922
 • 16 473 21-25 lat
 • 16 473
 • 9 980 26-30 lat
 • 9 980
 • 79 599 31 lat i więcej
 • 79 599
 • 24,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w wielkopolskim
 • Wielkopolskie
  24,4 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 339 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 396 km  Będących pod zarządem gminy
 • 686 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 257 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w wielkopolskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 784,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Wielkopolskie
  784,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 6,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  6,7 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 64 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 25,0 km Długość bus-pasów
 • 4 482 Liczba licencji na taksówki
 • 7 035 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami