Województwo wielkopolskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. wielkopolskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 3 491 410 Liczba mieszkańców
 • 29 826 km² Powierzchnia
 • 117 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 55,2% Stopa urbanizacji
 • Poznań Siedziba wojewody
 • al. Niepodległości 16/18 Urząd Wojewódzki
 • Zbigniew Hoffmann Wojewoda
 • Poznań Siedziba sejmiku
 • al. Niepodległości 18 Urząd Marszałkowski
 • Marek Woźniak Marszałek
 • P Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 30 TERYT (TERC)
Herb woj. wielkopolskie
Woj. wielkopolskie herb
Flaga woj. wielkopolskie
Woj. wielkopolskie flaga

Woj. wielkopolskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Woj. wielkopolskie ma 3 491 410 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców wielkopolskiego w 2050 roku wynosi 3 287 926, z czego 1 676 672 to kobiety, a 1 611 254 mężczyźni.

  Mieszkańcy wielkopolskiego zawarli w 2020 roku 14 017 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców wielkopolskiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. wielkopolskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4 128. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,18 na 1000 mieszkańców wielkopolskiego. W 2020 roku urodziło się 35 885 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 413 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie większy od średniej dla całego kraju.

  W 2019 roku 36,2% zgonów w wielkopolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,7% zgonów w wielkopolskim były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności wielkopolskiego przypada 11.43 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla Polski.

  W 2020 roku zarejestrowano 40 179 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 688 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla wielkopolskiego 1 491. W tym samym roku 840 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 574 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 266.

  59,7% mieszkańców wielkopolskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 491 410 Liczba mieszkańców
 • 1 793 974 Kobiety
 • 1 697 436 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców wielkopolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 287 926 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 676 672 Kobiety
 • 1 611 254 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w wielkopolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w wielkopolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w wielkopolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  40,9 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. wielkopolskie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • woj. wielkopolskie
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • woj. wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wielkopolskie
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w wielkopolskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Wielkopolskie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • woj. wielkopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,3
 • 14 017 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w wielkopolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -4 128 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -1 504 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 624 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. wielkopolskie
  -1,2
  Polska
  -3,2
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w wielkopolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w wielkopolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w wielkopolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w wielkopolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 885 Urodzenia żywe
 • 17 419 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 466 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wielkopolskie
  10,3
  Polska
  9,3
 • 43,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. wielkopolskie
  43,4
  Cała Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 413 g Średnia waga noworodków
 • 3 341 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 482 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wielkopolskie
  3 413 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 61 Waga 5000g i więcej
 • 61
 • 548 Waga 4500g - 4999g
 • 548
 • 3 729 Waga 4000g - 4499g
 • 3 729
 • 11 991 Waga 3500g - 3999g
 • 11 991
 • 13 086 Waga 3000g - 3499g
 • 13 086
 • 4 752 Waga 2500g - 2999g
 • 4 752
 • 1 144 Waga 2000g - 2499g
 • 1 144
 • 387 Waga 1500g - 1999g
 • 387
 • 187 Waga 1000g - 1499g
 • 187
 • 98 Waga 600g - 999g
 • 98
 • 24 Waga poniżej 600g
 • 24
 • 1,51 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. wielkopolskie
  1,51
  Cały kraj
  1,38
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wielkopolskie
  0,73
  Cały kraj
  0,67
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • woj. wielkopolskie
  0,90
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w wielkopolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 013 Zgony
 • 18 923 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 090 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 119 Zgony niemowląt
 • 47 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 72 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 39,5%
  60,5%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • woj. wielkopolskie
  11,4
  Cała Polska
  12,5
 • 111,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  111,5
  Cały kraj
  134,3
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  3,3
  Polska
  3,6
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Województwo
  3,1
  Polska
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w wielkopolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. wielkopolskie
  36,2%
  Kraj
  39,4%
 • 28,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wielkopolskie
  6,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,4
  Cały kraj
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,6
  Cała Polska
  70,4
 • 281,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,3
  Polska
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  266,0
  Kraj
  261,3
 • 354,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 363,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 345,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  354,7
  Polska
  421,0
 • 61,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  61,6
  Polska
  69,5
 • 38,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. wielkopolskie
  38,7
  Polska
  35,1
 • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • woj. wielkopolskie
  8,4
  Kraj
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • woj. wielkopolskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w wielkopolskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 747 Osoby w zamachach samobójczych
 • 144 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 603 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 381 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 366 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 438 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 56 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 382 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 229 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 209 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  21,0
  Cała Polska
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 9 zatrucie gazem / spalinami
 • 9
 • 5 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 5
 • 26 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 26
 • 49 zażycie innych leków
 • 49
 • 27 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 27
 • 49 samookaleczenie powierzchniowe
 • 49
 • 45 rzucenie się z wysokości
 • 45
 • 8 utonięcie / utopienie się
 • 8
 • 454 powieszenie się
 • 454
 • 36 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 36
 • 7 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 7
 • 6 uduszenie się
 • 6
 • 5 samopodpalenie
 • 5
 • 21 inny
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 zatrucie gazem / spalinami
 • 3
 • 3 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 3
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 19 rzucenie się z wysokości
 • 19
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 362 powieszenie się
 • 362
 • 19 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 19
 • 7 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 7
 • 4 uduszenie się
 • 4
 • 2 inny
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 171 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 171
 • 23 choroba fizyczna
 • 23
 • 104 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 104
 • 3 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 3
 • 46 zawód miłosny
 • 46
 • 12 problemy w szkole lub pracy
 • 12
 • 10 nagła utrata źródła utrzymania
 • 10
 • 19 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 19
 • 5 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 5
 • 9 śmierć bliskiej osoby
 • 9
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 14 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 14
 • 38 inna nie wymieniona
 • 38
 • 329 nieustalona
 • 329
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 92 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 92
 • 20 choroba fizyczna
 • 20
 • 27 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 27
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 13 zawód miłosny
 • 13
 • 7 problemy w szkole lub pracy
 • 7
 • 5 nagła utrata źródła utrzymania
 • 5
 • 11 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 11
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 11 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 11
 • 18 inna nie wymieniona
 • 18
 • 249 nieustalona
 • 249
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 12 lat i mniej
 • 3
 • 42 13-18 lat
 • 42
 • 54 19-24 lat
 • 54
 • 78 25-29 lat
 • 78
 • 303 30-49 lat
 • 303
 • 197 50-60 lat
 • 197
 • 70 70 lat i więcej
 • 70
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 10 13-18 lat
 • 10
 • 23 19-24 lat
 • 23
 • 34 25-29 lat
 • 34
 • 156 30-49 lat
 • 156
 • 149 50-60 lat
 • 149
 • 65 70 lat i więcej
 • 65
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy91
  • pod wpływem alkoholu190
  • pod wpływem środków odurzających5
  • pod wpływem leków33
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony439
 • 91 trzeźwy
 • 190 pod wpływem alkoholu
 • 5 pod wpływem środków odurzających
 • 33 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 439 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy31
  • pod wpływem alkoholu31
  • pod wpływem środków odurzających2
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony371
 • 31 trzeźwy
 • 31 pod wpływem alkoholu
 • 2 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 371 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 272 kawaler/panna
 • 272
 • 280 żonaty/zamężna
 • 280
 • 27 konkubinat
 • 27
 • 40 wdowiec/wdowa
 • 40
 • 53 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 53
 • 3 separacja
 • 3
 • 72 nieustalony
 • 72
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 128 kawaler/panna
 • 128
 • 190 żonaty/zamężna
 • 190
 • 20 konkubinat
 • 20
 • 32 wdowiec/wdowa
 • 32
 • 36 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 36
 • 1 separacja
 • 1
 • 31 nieustalony
 • 31
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne8
  • podstawowe i gimnazjalne82
  • zasadnicze zawodowe85
  • średnie61
  • wyższe16
  • nieustalony495
 • 8 podstawowe niepełne
 • 82 podstawowe i gimnazjalne
 • 85 zasadnicze zawodowe
 • 61 średnie
 • 16 wyższe
 • 495 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne23
  • zasadnicze zawodowe46
  • średnie36
  • wyższe10
  • nieustalony321
 • 2 podstawowe niepełne
 • 23 podstawowe i gimnazjalne
 • 46 zasadnicze zawodowe
 • 36 średnie
 • 10 wyższe
 • 321 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 180 praca
 • 180
 • 94 na utrzymaniu innej osoby
 • 94
 • 47 renta
 • 47
 • 74 emerytura
 • 74
 • 11 zasiłek lub alimenty
 • 11
 • 57 bez stałego źródła utrzymania
 • 57
 • 284 nieustalony
 • 284
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 109 praca
 • 109
 • 30 na utrzymaniu innej osoby
 • 30
 • 29 renta
 • 29
 • 67 emerytura
 • 67
 • 5 zasiłek lub alimenty
 • 5
 • 29 bez stałego źródła utrzymania
 • 29
 • 169 nieustalony
 • 169
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 179 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 017 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 162 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 840 Zameldowania z zagranicy
 • 381 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 459 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 688 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 215 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 473 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 574 Wymeldowania za granicę
 • 291 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 283 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 757 Saldo migracji
 • 892 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 865 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 491 Saldo migracji wewnętrznych
 • 802 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 689 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 266 Saldo migracji zagranicznych
 • 90 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 176 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w wielkopolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w wielkopolskim oddano do użytku 22 031 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,30 nowych lokali. Jest to wartość większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w wielkopolskim to 1 272 339 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od średniej dla całej Polski.

  63,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 36,3% na cele indywidualne, 0,4% jako mieszkania komunalne, lokale społeczne czynszowe (0,1%), lokale zakładowe (0,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w wielkopolskim to 3,93 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w wielkopolskim to 91,60 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,21% mieszkań posiada łazienkę, 84,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,21% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w wielkopolskim 16 508 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 626 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 760 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 8 942 transakcje (mediana cen - 4 749 zł/m2, średnia - 5 019 zł/m2), a na rynku wtórnym 7 566 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 298 zł/m2, średnia - 4 441 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 626 zł
 • Wielkopolskie
  4 626 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 626 zł Ogółem
 • 4 626 zł
 • 4 973 zł do 40 m2
 • 4 973 zł
 • 4 753 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 753 zł
 • 4 421 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 421 zł
 • 4 079 zł od 80,1 m2
 • 4 079 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 760 zł
 • woj. wielkopolskie
  4 760 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 760 zł Ogółem
 • 4 760 zł
 • 5 349 zł do 40 m2
 • 5 349 zł
 • 5 019 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 019 zł
 • 4 647 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 647 zł
 • 4 206 zł od 80,1 m2
 • 4 206 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 16 508
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23 136
  • od 40,1 do 60 m27 435
  • od 60,1 do 80 m23 647
  • od 80,1 m22 290
 • 3 136 do 40 m2
 • 7 435 od 40,1 do 60 m2
 • 3 647 od 60,1 do 80 m2
 • 2 290 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w wielkopolskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 749 zł
 • woj. wielkopolskie
  4 749 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 749 zł Ogółem
 • 4 749 zł
 • 5 296 zł do 40 m2
 • 5 296 zł
 • 4 869 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 869 zł
 • 4 503 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 503 zł
 • 4 238 zł od 80,1 m2
 • 4 238 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 019 zł
 • Wielkopolskie
  5 019 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 5 019 zł Ogółem
 • 5 019 zł
 • 5 620 zł do 40 m2
 • 5 620 zł
 • 5 317 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 317 zł
 • 4 871 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 871 zł
 • 4 522 zł od 80,1 m2
 • 4 522 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 8 942
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 576
  • od 40,1 do 60 m23 992
  • od 60,1 do 80 m21 963
  • od 80,1 m21 411
 • 1 576 do 40 m2
 • 3 992 od 40,1 do 60 m2
 • 1 963 od 60,1 do 80 m2
 • 1 411 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 298 zł
 • Województwo
  4 298 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 4 298 zł Ogółem
 • 4 298 zł
 • 4 514 zł do 40 m2
 • 4 514 zł
 • 4 448 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 448 zł
 • 4 200 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 200 zł
 • 3 521 zł od 80,1 m2
 • 3 521 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 441 zł
 • woj. wielkopolskie
  4 441 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 441 zł Ogółem
 • 4 441 zł
 • 5 068 zł do 40 m2
 • 5 068 zł
 • 4 678 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 678 zł
 • 4 380 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 380 zł
 • 3 712 zł od 80,1 m2
 • 3 712 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7 566
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 560
  • od 40,1 do 60 m23 443
  • od 60,1 do 80 m21 684
  • od 80,1 m2879
 • 1 560 do 40 m2
 • 3 443 od 40,1 do 60 m2
 • 1 684 od 60,1 do 80 m2
 • 879 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 272 339 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 363,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  363,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Województwo
  81,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wielkopolskie
  29,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • woj. wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Województwo
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • woj. wielkopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 22 031 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 6,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Wielkopolskie
  6,30
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86 549 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • woj. wielkopolskie
  3,93
  Kraj
  3,77
 • 24,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Wielkopolskie
  24,75
  Cały kraj
  21,77
 • 2 018 840 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 91,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • woj. wielkopolskie
  91,6 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • woj. wielkopolskie
  0,58 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • woj. wielkopolskie
  98,60%
  Kraj
  96,97%
 • 96,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Województwo
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 94,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Województwo
  94,21%
  Cały kraj
  91,78%
 • 84,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • woj. wielkopolskie
  84,41%
  Cały kraj
  83,08%
 • 56,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  56,21%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Woj. wielkopolskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W wielkopolskim na 1000 mieszkańców pracuje 283osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju. 48,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w wielkopolskim wynosiło w 2020 roku 3,7% (4,6% wśród kobiet i 2,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wielkopolskim wynosiło 4 985,75 PLN, co odpowiada 90.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców wielkopolskiego 407 792 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 381 706 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -26 086.

  17,6% aktywnych zawodowo mieszkańców wielkopolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,0% w przemyśle i budownictwie, a 22,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 283 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wielkopolskie
  283,0
  Polska
  252,0
 • 3,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,6% Kobiety
 • 2,9% Mężczyźni
 • Wielkopolskie
  3,7%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w wielkopolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w wielkopolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 986 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. wielkopolskie
  4 986 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w wielkopolskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 407 792 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 381 706 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -26 086 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,0% Pozostałe
 • 36,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w wielkopolskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 988 445 Pracujący ogółem
 • 483 641 Kobiety
 • 504 804 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w wielkopolskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wielkopolskie
  67,5
  Cała Polska
  68,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  34,9
  Cała Polska
  37,5
 • 106,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wielkopolskie
  106,7
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. wielkopolskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W wielkopolskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 461 225 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 337 723 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 250 nowych podmiotów, a 16 556 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (38 871) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (32 250) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (34 786) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (16 556) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w wielkopolskim najwięcej (44 005) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (443 570) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (10 523) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,4% (112 606) podmiotów, a 73,3% (338 096) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w wielkopolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.2%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 461 225 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 523 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 112 606 Przemysł i budownictwo
 • 338 096 Pozostała działalność
 • 32 250 Podmioty nowo zarejestrowane w wielkopolskim w 2020 roku
 • 16 556 Podmioty wyrejestrowane w wielkopolskim w 2020 roku
 • 337 723 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 443 570 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 443 570
 • 14 463 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14 463
 • 2 773 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2 773
 • 352 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 352
 • 67 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 67
 • 460 806 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 460 806
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 5
 • 1 549 Spółdzielnie ogółem
 • 1 549
 • 54 933 Spółki handlowe ogółem
 • 54 933
 • 5 990  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5 990
 • 778  Spółki handlowe - akcyjne
 • 778
 • 6    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 6
 • 101    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 101
 • 44 005  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 44 005
 • 5 544    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5 544
 • 20    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 20
 • 26 376 Spółki cywilne ogółem
 • 26 376
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 337 723 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 78 304 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78 304
 • 59 314 Budownictwo
 • 59 314
 • 37 848 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37 848
 • 30 924 Przetwórstwo przemysłowe
 • 30 924
 • 23 154 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23 154
 • 22 657 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22 657
 • 16 625 Pozostała działalność
 • 16 625
 • 12 623 Informacja i komunikacja
 • 12 623
 • 12 173 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12 173
 • 9 572 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9 572
 • 8 519 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8 519
 • 8 515 Edukacja
 • 8 515
 • 8 124 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8 124
 • 4 371 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4 371
 • 3 727 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3 727
 • 797 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 797
 • 271 Górnictwo i wydobywanie
 • 271
 • 191 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 191
 • 13 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 13
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w wielkopolskim stwierdzono 58 900 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w wielkopolskim wynosi 76,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wielkopolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,25 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 8,02 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,34 (85%), drogowe - 1,58 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 900 Przestępstwa ogółem
 • 58 900
 • 35 870 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 35 870
 • 15 209 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 15 209
 • 5 537 Przestępstwa drogowe
 • 5 537
 • 1 101 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 101
 • 28 088 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 28 088
 • 16,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  16,83
  Cały kraj
  19,96
 • 10,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wielkopolskie
  10,25
  Cała Polska
  12,25
 • 4,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wielkopolskie
  4,34
  Kraj
  5,17
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  1,58
  Polska
  1,73
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 8,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  8,02
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. wielkopolskie
  76%
  Cały kraj
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Wielkopolskie
  67%
  Cała Polska
  65%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wielkopolskie
  86%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  92%
  Cała Polska
  87%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wielkopolskie
  58%
  Polska
  54%

Woj. wielkopolskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu wielkopolskiego wyniosła w 2020 roku 1,64 mld złotych, co daje 469 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu wielkopolskiego - 41.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 851 - Ochrona zdrowia (17.4%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 666,1 mln złotych, czyli 40,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu wielkopolskiego wyniosła w 2020 roku 1,81 mld złotych, co daje 518 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (52.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (35.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.1%). W budżecie wielkopolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 47,5 złotych na mieszkańca (9,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 212 złotych na mieszkańca (40,9%).
 • Wydatki budżetu w wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,39 mld

  400(100%)

  1,23 mld

  354(100%)

  1,04 mld

  299(100%)

  951,5 mln

  274(100%)

  1,17 mld

  337(100%)

  1,27 mld

  364(100%)

  1,58 mld

  451(100%)

  1,64 mld

  469(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  705,3 mln

  203(50.9%)

  503,3 mln

  145(41%)

  396,9 mln

  114(38.2%)

  393,1 mln

  113(41.3%)

  515,3 mln

  148(43.9%)

  533,0 mln

  153(42%)

  749,6 mln

  214(47.5%)

  673,8 mln

  193(41.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  45,1 mln

  13,0(3.3%)

  59,3 mln

  17,1(4.8%)

  135,6 mln

  39,0(13%)

  71,3 mln

  20,5(7.5%)

  119,9 mln

  34,4(10.2%)

  127,7 mln

  36,5(10%)

  219,7 mln

  62,8(13.9%)

  285,4 mln

  81,6(17.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  92,4 mln

  26,6(6.7%)

  96,4 mln

  27,8(7.9%)

  98,1 mln

  28,2(9.4%)

  106,2 mln

  30,5(11.2%)

  121,4 mln

  34,8(10.3%)

  138,7 mln

  39,7(10.9%)

  150,7 mln

  43,1(9.6%)

  166,5 mln

  47,6(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  138,5 mln

  40,0(10%)

  159,2 mln

  45,9(13%)

  128,0 mln

  36,8(12.3%)

  115,5 mln

  33,2(12.1%)

  132,2 mln

  37,9(11.3%)

  138,8 mln

  39,7(10.9%)

  142,6 mln

  40,7(9%)

  123,2 mln

  35,2(7.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  48,5 mln

  14,0(3.5%)

  45,8 mln

  13,2(3.7%)

  42,5 mln

  12,2(4.1%)

  49,6 mln

  14,2(5.2%)

  60,5 mln

  17,3(5.2%)

  109,5 mln

  31,3(8.6%)

  102,6 mln

  29,3(6.5%)

  116,5 mln

  33,3(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,1 mln

  3,2(0.8%)

  11,4 mln

  3,3(0.9%)

  13,4 mln

  3,8(1.3%)

  13,3 mln

  3,8(1.4%)

  9,1 mln

  2,6(0.8%)

  11,9 mln

  3,4(0.9%)

  12,0 mln

  3,4(0.8%)

  69,0 mln

  19,7(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  97,1 mln

  28,0(7%)

  86,5 mln

  24,9(7.1%)

  45,2 mln

  13,0(4.3%)

  27,4 mln

  7,9(2.9%)

  42,4 mln

  12,2(3.6%)

  55,2 mln

  15,8(4.3%)

  53,8 mln

  15,4(3.4%)

  56,9 mln

  16,3(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  157,7 mln

  45,5(11.4%)

  161,4 mln

  46,5(13.2%)

  108,9 mln

  31,3(10.5%)

  111,7 mln

  32,1(11.7%)

  96,3 mln

  27,6(8.2%)

  54,4 mln

  15,6(4.3%)

  51,0 mln

  14,6(3.2%)

  43,4 mln

  12,4(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,2 mln

  2,4(0.6%)

  8,2 mln

  2,4(0.7%)

  9,1 mln

  2,6(0.9%)

  9,6 mln

  2,7(1%)

  10,4 mln

  3,0(0.9%)

  9,6 mln

  2,7(0.8%)

  11,1 mln

  3,2(0.7%)

  25,5 mln

  7,3(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,3 mln

  1,5(0.4%)

  5,4 mln

  1,6(0.4%)

  8,4 mln

  2,4(0.8%)

  7,4 mln

  2,1(0.8%)

  4,0 mln

  1,1(0.3%)

  14,3 mln

  4,1(1.1%)

  13,0 mln

  3,7(0.8%)

  22,8 mln

  6,5(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,6 mln

  2,2(0.5%)

  7,3 mln

  2,1(0.6%)

  9,3 mln

  2,7(0.9%)

  9,2 mln

  2,6(1%)

  10,6 mln

  3,0(0.9%)

  17,1 mln

  4,9(1.3%)

  17,7 mln

  5,1(1.1%)

  14,7 mln

  4,2(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  12,1 mln

  3,5(0.9%)

  17,4 mln

  5,0(1.4%)

  15,6 mln

  4,5(1.5%)

  12,7 mln

  3,6(1.3%)

  11,2 mln

  3,2(1%)

  10,3 mln

  2,9(0.8%)

  10,9 mln

  3,1(0.7%)

  9,2 mln

  2,6(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,5 mln

  1,9(0.5%)

  6,9 mln

  2,0(0.6%)

  6,9 mln

  2,0(0.7%)

  6,8 mln

  1,9(0.7%)

  9,3 mln

  2,7(0.8%)

  9,7 mln

  2,8(0.8%)

  8,6 mln

  2,5(0.5%)

  8,8 mln

  2,5(0.5%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  37,0 mln

  10,7(2.7%)

  31,9 mln

  9,2(2.6%)

  6,2 mln

  1,8(0.6%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  5,9 mln

  1,7(0.5%)

  15,1 mln

  4,3(1.2%)

  7,7 mln

  2,2(0.5%)

  6,7 mln

  1,9(0.4%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,5 mln

  1,0(0.3%)

  3,3 mln

  1,0(0.3%)

  3,8 mln

  1,1(0.4%)

  4,2 mln

  1,2(0.4%)

  4,5 mln

  1,3(0.4%)

  4,6 mln

  1,3(0.4%)

  5,2 mln

  1,5(0.3%)

  4,8 mln

  1,4(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  443,5 tys

  0,1(0%)

  807,7 tys

  0,2(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  625,1 tys

  0,2(0.1%)

  496,1 tys

  0,1(0%)

  703,3 tys

  0,2(0.1%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  2,9 mln

  0,8(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  1,2(0.3%)

  3,9 mln

  1,1(0.3%)

  6,0 mln

  1,7(0.6%)

  4,1 mln

  1,2(0.4%)

  9,7 mln

  2,8(0.8%)

  1,2 mln

  0,4(0.1%)

  9,4 mln

  2,7(0.6%)

  2,9 mln

  0,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  888,1 tys

  0,3(0.1%)

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  5,7 mln

  1,6(0.6%)

  954,9 tys

  0,3(0.1%)

  12,3 mln

  3,5(1%)

  969,0 tys

  0,3(0.1%)

  2,1 mln

  0,6(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  799,2 tys

  0,2(0.1%)

  1,2 mln

  0,4(0.1%)

  949,7 tys

  0,3(0.1%)

  762,1 tys

  0,2(0.1%)

  774,8 tys

  0,2(0.1%)

  844,5 tys

  0,2(0.1%)

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  619,0 tys

  0,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  336,1 tys

  0,1(0%)

  320,8 tys

  0,1(0%)

  338,0 tys

  0,1(0%)

  234,0 tys

  0,1(0%)

  231,5 tys

  0,1(0%)

  237,7 tys

  0,1(0%)

  189,3 tys

  0,1(0%)

  244,3 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  99,8 tys

  0,0(0%)

  99,9 tys

  0,0(0%)

  99,8 tys

  0,0(0%)

  99,7 tys

  0,0(0%)

  450,6 tys

  0,1(0%)

  100,3 tys

  0,0(0%)

  105,4 tys

  0,0(0%)

  145,9 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,0(0%)

  13,3 tys

  0,0(0%)

  13,4 tys

  0,0(0%)

  20,8 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  0,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,0(0%)

  --
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  3,1 mln

  0,9(0.2%)

  13,0 mln

  3,8(1.1%)

  2,1 mln

  0,6(0.2%)

  855,0 tys

  0,2(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  640,0 tys

  0,2(0.1%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. wielkopolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,17 mld

  338(100%)

  1,14 mld

  330(100%)

  1,12 mld

  321(100%)

  1,09 mld

  313(100%)

  1,14 mld

  326(100%)

  1,24 mld

  354(100%)

  1,55 mld

  443(100%)

  1,81 mld

  518(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  476,0 mln

  137(40.7%)

  521,6 mln

  150(45.6%)

  602,5 mln

  173(54%)

  691,4 mln

  199(63.5%)

  731,0 mln

  209(64.3%)

  801,6 mln

  229(64.9%)

  879,0 mln

  251(56.8%)

  954,6 mln

  273(52.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  409,6 mln

  118(35%)

  317,9 mln

  91,5(27.8%)

  287,2 mln

  82,6(25.7%)

  203,9 mln

  58,6(18.7%)

  215,0 mln

  61,6(18.9%)

  263,6 mln

  75,5(21.3%)

  484,2 mln

  138(31.3%)

  644,9 mln

  184(35.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  121,7 mln

  35,1(10.4%)

  109,2 mln

  31,5(9.5%)

  94,9 mln

  27,3(8.5%)

  74,3 mln

  21,3(6.8%)

  76,2 mln

  21,8(6.7%)

  82,9 mln

  23,7(6.7%)

  104,9 mln

  30,0(6.8%)

  92,4 mln

  26,4(5.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  122,8 mln

  35,4(10.5%)

  144,6 mln

  41,7(12.6%)

  86,7 mln

  25,0(7.8%)

  83,5 mln

  24,0(7.7%)

  76,2 mln

  21,8(6.7%)

  38,3 mln

  11,0(3.1%)

  40,7 mln

  11,6(2.6%)

  38,4 mln

  11,0(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,5(0.4%)

  5,1 mln

  1,5(0.4%)

  6,4 mln

  1,8(0.6%)

  6,7 mln

  1,9(0.6%)

  2,0 mln

  0,6(0.2%)

  754,2 tys

  0,2(0.1%)

  965,1 tys

  0,3(0.1%)

  34,9 mln

  10,0(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  17,9 mln

  5,2(1.5%)

  17,2 mln

  4,9(1.5%)

  11,7 mln

  3,4(1.1%)

  5,9 mln

  1,7(0.5%)

  8,3 mln

  2,4(0.7%)

  9,1 mln

  2,6(0.7%)

  9,2 mln

  2,6(0.6%)

  12,4 mln

  3,6(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  0,4(0.1%)

  2,2 mln

  0,6(0.2%)

  1,2 mln

  0,3(0.1%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  10,6 mln

  3,0(0.9%)

  5,4 mln

  1,6(0.4%)

  8,4 mln

  2,4(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  1,6(0.5%)

  7,3 mln

  2,1(0.6%)

  11,6 mln

  3,3(1%)

  5,6 mln

  1,6(0.5%)

  8,8 mln

  2,5(0.8%)

  9,2 mln

  2,6(0.7%)

  6,8 mln

  2,0(0.4%)

  6,3 mln

  1,8(0.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  948,2 tys

  0,3(0.1%)

  1,9 mln

  0,5(0.2%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  2,0 mln

  0,6(0.2%)

  3,3 mln

  0,9(0.2%)

  4,8 mln

  1,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  0,7(0.2%)

  3,8 mln

  1,1(0.3%)

  2,4 mln

  0,7(0.2%)

  5,7 mln

  1,6(0.5%)

  4,0 mln

  1,1(0.4%)

  3,6 mln

  1,0(0.3%)

  3,1 mln

  0,9(0.2%)

  4,3 mln

  1,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  408,1 tys

  0,1(0%)

  3,2 mln

  0,9(0.3%)

  1,8 mln

  0,5(0.2%)

  2,5 mln

  0,7(0.2%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  1,6 mln

  0,5(0.1%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  2,5 mln

  0,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  873,4 tys

  0,3(0.1%)

  972,7 tys

  0,3(0.1%)

  1,6 mln

  0,5(0.1%)

  849,4 tys

  0,2(0.1%)

  822,6 tys

  0,2(0.1%)

  1,2 mln

  0,3(0.1%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  2,0 mln

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  423,8 tys

  0,1(0%)

  470,6 tys

  0,1(0%)

  563,8 tys

  0,2(0.1%)

  751,8 tys

  0,2(0.1%)

  1,3 mln

  0,4(0.1%)

  3,2 mln

  0,9(0.3%)

  1,6 mln

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  0,5(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,7 mln

  0,8(0.2%)

  2,4 mln

  0,7(0.2%)

  2,8 mln

  0,8(0.2%)

  2,6 mln

  0,7(0.2%)

  2,4 mln

  0,7(0.2%)

  2,5 mln

  0,7(0.2%)

  2,0 mln

  0,6(0.1%)

  1,4 mln

  0,4(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,5 mln

  0,4(0.1%)

  1,8 mln

  0,5(0.2%)

  1,2 mln

  0,3(0.1%)

  656,1 tys

  0,2(0.1%)

  157,3 tys

  0,0(0%)

  121,6 tys

  0,0(0%)

  126,4 tys

  0,0(0%)

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  800,8 tys

  0,2(0.1%)

  1,2 mln

  0,4(0.1%)

  916,1 tys

  0,3(0.1%)

  762,5 tys

  0,2(0.1%)

  775,4 tys

  0,2(0.1%)

  845,1 tys

  0,2(0.1%)

  1,0 mln

  0,3(0.1%)

  618,8 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  64,3 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  68,6 tys

  0,0(0%)

  91,5 tys

  0,0(0%)

  34,3 tys

  0,0(0%)

  143,3 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,2 tys

  0,0(0%)

  22,3 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  906

  0,0(0%)

  119,0 tys

  0,0(0%)

  116,3 tys

  0,0(0%)

  135,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  47,0 tys

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,0(0%)

  130,5 tys

  0,0(0%)

  75,9 tys

  0,0(0%)

  51,5 tys

  0,0(0%)

  55,7 tys

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,0(0%)

  117,4 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  22,0 tys

  0,0(0%)

  251,1 tys

  0,1(0%)

  386,6 tys

  0,1(0%)

  87,8 tys

  0,0(0%)

  54,2 tys

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,0(0%)

  27,3 tys

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  336,4 tys

  0,1(0%)

  321,0 tys

  0,1(0%)

  338,3 tys

  0,1(0%)

  43,8

  0,0(0%)

  130

  0,0(0%)

  53,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  0,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3

  0,0(0%)

  --
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,2 tys

  0,0(0%)

  34,4 tys

  0,0(0%)

  13,5 tys

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. wielkopolskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 821 927 mieszkańców wielkopolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 398 969 kobiet oraz 422 958 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców wielkopolskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy wielkopolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w wielkopolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,2%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  W roku 2018 w wielkopolskim mieściły się 1 302 przedszkola, w których do 5 829 oddziałów uczęszczało 119 125 dzieci (57 818 dziewczynek oraz 61 307 chłopców). Dostępnych było 131 201 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w wielkopolskim mieściło się 857 przedszkoli, w których do 3 534 oddziałów uczęszczało 79 256 dzieci (39 087 dziewczynek oraz 40 169 chłopców). Dostępnych było 79 810 miejsc.

  18,7% mieszkańców wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 897 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 330 szkół podstawowych, w których w 16 918 oddziałach uczyło się 301 531 uczniów (145 326 kobiet oraz 156 205 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w wielkopolskim placówkę miało 1 279 szkół podstawowych, w których w 11 675 oddziałach uczyło się 217 325 uczniów (104 917 kobiet oraz 112 408 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,51.

  W wielkopolskim znajduje się 305 licea ogólnokształcące, w których w 1 971 oddziałach uczyło się 53 074 uczniów (31 839 kobiet oraz 21 235 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 17 407 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w wielkopolskim placówkę miałp 291 licea ogólnokształcące, w których w 2 408 oddziałach uczyło się 67 510 uczniów (39 939 kobiet oraz 27 571 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 21 204 absolwentów.

  W wielkopolskim znajduje się 159 Technik, w których w 1 965 oddziałach uczyło się 48 149 uczniów (19 958 kobiet oraz 28 191 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 10 206 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w wielkopolskim placówkę miało 214 Technik, w których w 2 207 oddziałach uczyło się 54 337 uczniów (22 992 kobiety oraz 31 345 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 10 806 absolwentów.

  W wielkopolskim znajduje się 149 Branżowych szkół I stopnia, w których w 592 oddziałach uczyło się 13 073 uczniów (3 980 kobiet oraz 9 093 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,9 uczniów. 22,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,5% mieszkańców wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (26,5% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 16,9% Wykształcenie wyższe
 • woj. wielkopolskie
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Województwo
  31,7%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  2,3%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Województwo
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • woj. wielkopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Województwo
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Wielkopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 21,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • woj. wielkopolskie
  1,1%
  Kraj
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 897 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. wielkopolskie
  897,0
  Polska
  873,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1 302Przedszkola
 • 596 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 20 Przedszkola specjalne
 • 5 829 Oddziały
 • 1 060 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 62 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 131 201 Miejsca
 • 405 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Woj. wielkopolskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 119 125 Dzieci
 • 57 818 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 61 307 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 943 2 lata i mniej
 • 2 943
 • 26 609 3 lata
 • 26 609
 • 30 891 4 lata
 • 30 891
 • 30 692 5 lata
 • 30 692
 • 27 500 6 lat
 • 27 500
 • 490 7 lat i więcej
 • 490
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 533 2 lata i mniej
 • 1 533
 • 13 018 3 lata
 • 13 018
 • 14 985 4 lata
 • 14 985
 • 14 953 5 lata
 • 14 953
 • 13 167 6 lat
 • 13 167
 • 162 7 lat i więcej
 • 162
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 410 2 lata i mniej
 • 1 410
 • 13 591 3 lata
 • 13 591
 • 15 906 4 lata
 • 15 906
 • 15 739 5 lata
 • 15 739
 • 14 333 6 lat
 • 14 333
 • 328 7 lat i więcej
 • 328
 • 19 697 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8 849,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8 785,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 104,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 103,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 222,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1 204,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65Punkty przedszkolne
 • 108 Oddziały
 • 1 610 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. wielkopolskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 210 Dzieci
 • 559 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 651 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,2%
  53,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 74 2 lata i mniej
 • 74
 • 347 3 lata
 • 347
 • 336 4 lata
 • 336
 • 293 5 lata
 • 293
 • 124 6 lat
 • 124
 • 36 7 lat i więcej
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 175 3 lata
 • 175
 • 154 4 lata
 • 154
 • 129 5 lata
 • 129
 • 50 6 lat
 • 50
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 172 3 lata
 • 172
 • 182 4 lata
 • 182
 • 164 5 lata
 • 164
 • 74 6 lat
 • 74
 • 21 7 lat i więcej
 • 21
 •  
 • 164,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 162,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. wielkopolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 236Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 238 Oddziały
 • 297 452 Uczniowie
 • 143 945 Kobiety
  (uczniowie)
 • 153 507 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 37 241 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 083 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 158 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 567 Absolwenci 2016
 • 16 424 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 17 143 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 84Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 664 Oddziały
 • 3 935 Uczniowie
 • 1 351 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 584 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,3%
  65,7%
 • 298 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 204 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 462 Absolwenci 2016
 • 169 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 293 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 10Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 144 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,8%
  79,2%
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Wielkopolskie
  17,8
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,8
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,8
 • 18,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,3
 • 5,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,9
 •  
 • 23 128,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19 117,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4 010,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 337,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1 177,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 160,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46 318 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki38 904
  • angielski4 084
  • inny2 823
 • 38 904 niemiecki
 • 4 084 angielski
 • 507 francuski
 • 2 823 inny
 • 2 422 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 379
  • niemiecki1 032
 • 1 379 angielski
 • 1 032 niemiecki
 • 11 rosyjski
 • 192 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 141 niemiecki
 • 51 angielski
 •  
 • 97,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. wielkopolskie
  97,51
  Kraj
  95,46
 • 95,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. wielkopolskie
  95,84
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. wielkopolskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. wielkopolskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. wielkopolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 167Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 492 Oddziały
 • 39 907 Uczniowie
 • 26 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 740 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,6%
  34,4%
 • 13 611 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 040 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 571 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 104 Absolwenci
 • 8 524 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 580 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 126 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,4%
  47,6%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 129Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 461 Oddziały
 • 13 041 Uczniowie
 • 5 606 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 435 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,0%
  57,0%
 • 4 608 Absolwenci
 • 2 041 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 567 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  26,9
  Cały kraj
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26,9 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26,9
 • 26,5 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26,5
 • 7,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7,0
 •  
 • 2 919,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 077,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 842,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 34,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 187,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 131,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Woj. wielkopolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 1 956 Oddziały
 • 48 098 Uczniowie
 • 19 928 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 170 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,4%
  58,6%
 • 13 675 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 661 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 014 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 193 Absolwenci
 • 4 276 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 917 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Technika dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,8%
  41,2%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Województwo
  24,5
  Cała Polska
  23,8
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 24,5 Technika ogółem
 • 24,5
 • 24,6 Technika bez specjalnych
 • 24,6
 • 5,7 Technika specjalne
 • 5,7
 •  
 • 3 984,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 2 526,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 458,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. wielkopolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 117Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 525 Oddziały
 • 12 538 Uczniowie
 • 3 789 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 749 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,2%
  69,8%
 • 6 464 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 936 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 528 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 32Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 67 Oddziały
 • 535 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 344 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,7%
  64,3%
 • 291 Uczniowie w 1 klasie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 196 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • woj. wielkopolskie
  22,1
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,1
 • 23,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,9
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 •  
 • 189 686 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski99 414
  • niemiecki72 729
  • hiszpański7 944
  • rosyjski4 400
  • francuski3 829
 • 99 414 angielski
 • 72 729 niemiecki
 • 7 944 hiszpański
 • 4 400 rosyjski
 • 3 829 francuski
 • 824 łaciński
 • 503 włoski
 • 43 inny
 • 4 893 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki3 130
  • angielski466
  • francuski74
  • inny1 223
 • 3 130 niemiecki
 • 466 angielski
 • 74 francuski
 • 1 223 inny
 • 1 087 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski672
  • niemiecki370
  • rosyjski45
 • 672 angielski
 • 370 niemiecki
 • 45 rosyjski
 • Wykres - Szkoły policealne (Woj. wielkopolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 148 Oddziały
 • 1 858 Uczniowie
 • 1 358 Kobiety
  (uczniowie)
 • 500 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,1%
  26,9%
 • 843 Uczniowie w 1 klasie
 • 611 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 825 Absolwenci
 • 649 Kobiety
  (absolwenci)
 • 176 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne specjalne
 • 9 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 131Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 752 Oddziały
 • 15 995 Uczniowie
 • 11 275 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 720 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,5%
  29,5%
 • 5 425 Absolwenci
 • 4 068 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 357 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Wielkopolskie
  19,7
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,7 Szkoły policealne ogółem
 • 19,7
 • 12,1 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12,1
 • 5,3 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 5,3
 • 21,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21,3
 •  
 • 201,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 119,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 326,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 222,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 104,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 270 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 080
  • niemiecki188
 • 1 080 angielski
 • 188 niemiecki
 • 2 włoski
 • 67 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 17 angielski
 • 50 inny
 • 48 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych specjalnych
 • 40 angielski
 • 8 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. wielkopolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w wielkopolskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w wielkopolskim znajdowało się 199 hoteli (3 ★★★★★, 24 ★★★★, 100 ★★★, 50 ★★, 15 , 7 w trakcie kategoryzacji), 15 moteli (3 ★★★, 6 ★★, 4 , 2 w trakcie kategoryzacji) oraz 19 pensjonatów (2 ★★★★, 12 ★★★, 3 , 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 36 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 61 (całoroczne: 59)
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 23 (całoroczne: 20)
  • ośrodki wczasowe: 43 (całoroczne: 6)
  • ośrodki kolonijne: 5 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 32 (całoroczne: 26)
  • hostele: 13
  • domy pracy twórczej: 5
  • zespoły domków turystycznych: 32 (całoroczne: 4)
  • kempingi: 11 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 12 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 21 (całoroczne: 19)
  • kwatery agroturystyczne: 64 (całoroczne: 49)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 36 (całoroczne: 30)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 181
  • drzwi automatycznie otwierane: 84
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 99
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 145


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 295 (liczba sal: 674, liczba miejsc: 42 637)
  • z nagłośnieniem: 247
  • z projektorem multimedialnym: 263
  • z zestawem do wideokonferencji: 74
  • z obsługą techniczną: 159
  • z ekranem: 282
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 263
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 186
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 454


 • Domy i ośrodki kultury w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w wielkopolskim: 305 (publiczne: 271, prywatne: 34), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 252, udogodnienia wewnątrz budynku: 172). W wielkopolskim 189 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 39 197 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 916 (uczestnicy: 796 003)
  • seanse filmowe: 917 (uczestnicy: 37 650)
  • wystawy: 385 (uczestnicy: 101 133)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 176 (uczestnicy: 82 885)
  • koncerty: 1 363 (uczestnicy: 241 480)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 108 (uczestnicy: 46 351)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 638 (uczestnicy: 40 253)
  • konkursy: 645 (uczestnicy: 34 537)
  • pokazy teatralne: 637 (uczestnicy: 95 609)
  • konferencje: 120 (uczestnicy: 4 876)
  • interdyscyplinarne: 231 (uczestnicy: 14 423)
  • warsztaty: 1 689 (uczestnicy: 30 625)
  • inne: 1 007 (uczestnicy: 66 181)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 2 130 (członkowie: 43 343)
  • plastyczne/techniczne: 391 (członkowie: 6 000)
  • taneczne: 376 (członkowie: 7 228)
  • muzyczne: 359 (członkowie: 4 002)
  • informatyczne: 34 (członkowie: 495)
  • fotograficzne i filmowe: 51 (członkowie: 724)
  • teatralne: 61 (członkowie: 1 123)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 216 (członkowie: 5 709)
  • literackie: 19 (członkowie: 196)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 153 (członkowie: 7 114)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 9 (członkowie: 783)
  • koło gospodyń wiejskich: 259 (członkowie: 5 286)
  • inne: 202 (członkowie: 4 683)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 329 (absolwenci: 4 387)
  • języków obcych: 59 (absolwenci: 797)
  • plastyczne: 47 (absolwenci: 456)
  • nauki gry na instrumentach: 57 (absolwenci: 454)
  • wiedzy praktycznej: 12 (absolwenci: 417)
  • tańca: 67 (absolwenci: 1 050)
  • komputerowe: 31 (absolwenci: 470)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 14 (absolwenci: 163)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 16
  • filmowe: 20
  • plastyczne: 149
  • muzyczne: 142
  • politechniczne: 8
  • studia radiowe: 4
  • studia telewizyjne: 4
  • komputerowe: 37
  • ceramiczne: 24
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 23
  • sale baletowe/taneczne: 130
  • inne: 32


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 213 (członkowie: 21 058)
  • teatralne: 131 (członkowie: 1 663)
  • muzyczne - instrumentalne: 248 (członkowie: 3 602)
  • wokalne i chóry: 323 (członkowie: 6 268)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 155 (członkowie: 3 049)
  • taneczne: 325 (członkowie: 5 980)
  • inne: 31 (członkowie: 496)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w wielkopolskim działało 46 kin posiadających 133 sale z 27 690 miejscami na widowni. Odbyły się 101 544 seanse, na które przyszło 1 996 067 widzów, w tym 29 653 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 860 209 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 41 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 34 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w wielkopolskim siedzibę miało 11 teatrów (teatr dramatyczny: 5, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 2, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 3). Odbyło się 785 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 115 417 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w wielkopolskim miało 9 teatrów. Odbyło się 1 860 przedstawień, na które przyszło 397 209 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w wielkopolskim działało 86 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 30). Odnotowano 417 771 zwiedzających, co daje 1 194 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 36 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 28 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w wielkopolskim działało 660 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 11 610 029 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 635 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 324 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 217 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 720 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 12 050 026 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3 715
  • dostępne dla czytelników: 1 752
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 718
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 373
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 413
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 545
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 331


 • Biblioteki naukowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w wielkopolskim działało 116 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 10 923 166 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 569 127. Odnotowano 100 807 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 829 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 229 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 10 259 457 wolumenów. Odnotowano 319 045 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2 174
  • dostępne dla czytelników: 1 048
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 019
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 87
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 93
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 94
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 83


 • Kluby sportowe w wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w wielkopolskim działały 1 424 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 87 484 członków. Zarejestrowano 91 934 ćwiczących (mężczyźni: 67 839, kobiety: 24 095, chłopcy do lat 18: 46 050, dziewczęta do lat 18: 19 154). Aktywnych było 2 511 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2248), instruktora sportowego (2060) oraz inne osoby (955).

  Ćwiczący w klubach sportowych w wielkopolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. wielkopolskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. wielkopolskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 2 822 wypadków drogowych w wielkopolskim odnotowano 217 ofiar śmiertelnych oraz 3 234 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 80,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6,2 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 97,2 rannych (znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w wielkopolskim zarejestrowanych było 3 327 748 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 2 506 177 samochodów osobowych (716,8 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla kraju), 367 863 samochodów ciężarowych (122,7 - znacznie więcej od wartości dla Polski), 9 249 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 61 143 ciągników siodłowych (17,5 - znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 173 441 motocykli (49,6 - znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,4 lat.


  W 2020 roku w wielkopolskim znajdowały się 2 163 km ścieżek rowerowych, 23,2 km bus-pasów i 60 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 953 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 744 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w wielkopolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 822 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 217 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 3 234 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 060 Lekko ranni
 • 2 174 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w wielkopolskim w latach 2000 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 80,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • woj. wielkopolskie
  80,7
  Cała Polska
  61,5
 • 6,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • woj. wielkopolskie
  6,2
  Polska
  6,5
 • 92,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Województwo
  92,5
  Cała Polska
  69,2
 • 6,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • woj. wielkopolskie
  6,5
  Cała Polska
  7,6
 • 97,18 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Województwo
  97,2
  Cała Polska
  80,2
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Województwo
  7,7
  Polska
  10,6
 • 114,60 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • woj. wielkopolskie
  114,6
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 3 327 748 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w wielkopolskim w 2020 roku
 • 2 506 177 Samochody osobowe
 • 367 863 Samochody ciężarowe
 • 2 184 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 9 249 Autobusy
 • 20 584 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 61 187 Ciągniki samochodowe
 • 61 143   Ciągniki siodłowe
 • 189 247 Ciągniki rolnicze
 • 173 441 Motocykle
 • 59 463   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 150 053 Motorowery
 • 2 506 177Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Samochody osobowe w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 716,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • woj. wielkopolskie
  716,8
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg550 898
  • 1400-1649 kg612 065
  • 1650-1899 kg599 047
  • 1900 kg i więcej744 167
 • 550 898 do 1399 kg
 • 612 065 1400-1649 kg
 • 599 047 1650-1899 kg
 • 744 167 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 976 532 do 1399 cm3
 • 976 532
 • 1 322 466 1400-1999 cm3
 • 1 322 466
 • 207 179 2000 i więcej cm3
 • 207 179
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 386 263
  • olej napędowy836 318
  • gaz (LPG)248 010
  • pozostałe35 586
 • 1 386 263 benzyna
 • 836 318 olej napędowy
 • 248 010 gaz (LPG)
 • 35 586 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 79 553 do 1 roku
 • 79 553
 • 49 470 2 lata
 • 49 470
 • 53 783 3 lata
 • 53 783
 • 102 837 4-5 lat
 • 102 837
 • 100 970 6-7 lat
 • 100 970
 • 126 458 8-9 lat
 • 126 458
 • 147 692 10-11 lat
 • 147 692
 • 409 228 12-15 lat
 • 409 228
 • 483 562 16-20 lat
 • 483 562
 • 341 517 21-25 lat
 • 341 517
 • 203 088 26-30 lat
 • 203 088
 • 408 019 31 lat i więcej
 • 408 019
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w wielkopolskim
 • Wielkopolskie
  18,4 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 367 863Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Samochody ciężarowe w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 122,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Wielkopolskie
  122,7
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 172 878 do 999 kg
 • 172 878
 • 118 382 1000-1499 kg
 • 118 382
 • 24 250 1500-2999 kg
 • 24 250
 • 2 896 3000-3499 kg
 • 2 896
 • 7 111 3500-4999 kg
 • 7 111
 • 16 171 5000-6999 kg
 • 16 171
 • 10 369 7000-9999 kg
 • 10 369
 • 10 570 10000-14999 kg
 • 10 570
 • 5 236 15000 kg i więcej
 • 5 236
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna61 861
  • olej napędowy260 866
  • gaz (LPG)11 730
  • pozostałe33 406
 • 61 861 benzyna
 • 260 866 olej napędowy
 • 11 730 gaz (LPG)
 • 33 406 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 12 874 do 1 roku
 • 12 874
 • 8 629 2 lata
 • 8 629
 • 8 006 3 lata
 • 8 006
 • 18 887 4-5 lat
 • 18 887
 • 19 463 6-7 lat
 • 19 463
 • 20 795 8-9 lat
 • 20 795
 • 24 866 10-11 lat
 • 24 866
 • 54 848 12-15 lat
 • 54 848
 • 56 677 16-20 lat
 • 56 677
 • 45 098 21-25 lat
 • 45 098
 • 24 785 26-30 lat
 • 24 785
 • 72 935 31 lat i więcej
 • 72 935
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w wielkopolskim
 • Województwo
  18,3 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 9 249Liczba autobusów zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Autobusy w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • woj. wielkopolskie
  2,6
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna418
  • olej napędowy7 190
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe1 636
 • 418 benzyna
 • 7 190 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 1 636 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 223 do 1 roku
 • 223
 • 234 2 lata
 • 234
 • 190 3 lata
 • 190
 • 291 4-5 lat
 • 291
 • 178 6-7 lat
 • 178
 • 362 8-9 lat
 • 362
 • 350 10-11 lat
 • 350
 • 1 088 12-15 lat
 • 1 088
 • 1 533 16-20 lat
 • 1 533
 • 1 187 21-25 lat
 • 1 187
 • 846 26-30 lat
 • 846
 • 2 767 31 lat i więcej
 • 2 767
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w wielkopolskim
 • woj. wielkopolskie
  21,7 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 61 143Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Ciągniki siodłowe w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Województwo
  17,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna126
  • olej napędowy53 050
  • gaz (LPG)135
  • pozostałe7 832
 • 126 benzyna
 • 53 050 olej napędowy
 • 135 gaz (LPG)
 • 7 832 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 916 do 1 roku
 • 4 916
 • 3 721 2 lata
 • 3 721
 • 4 135 3 lata
 • 4 135
 • 8 485 4-5 lat
 • 8 485
 • 6 699 6-7 lat
 • 6 699
 • 6 230 8-9 lat
 • 6 230
 • 2 771 10-11 lat
 • 2 771
 • 9 152 12-15 lat
 • 9 152
 • 5 428 16-20 lat
 • 5 428
 • 4 138 21-25 lat
 • 4 138
 • 2 254 26-30 lat
 • 2 254
 • 3 214 31 lat i więcej
 • 3 214
 • 11,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w wielkopolskim
 • Wielkopolskie
  11,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 173 441Liczba motocykli zarejestrowanych w wielkopolskim
 • Motocykle w wielkopolskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 49,6 Motocykle na 1000 ludności
 • woj. wielkopolskie
  49,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 3 284 do 1 roku
 • 3 284
 • 1 851 2 lata
 • 1 851
 • 1 826 3 lata
 • 1 826
 • 6 057 4-5 lat
 • 6 057
 • 4 304 6-7 lat
 • 4 304
 • 4 941 8-9 lat
 • 4 941
 • 6 309 10-11 lat
 • 6 309
 • 18 895 12-15 lat
 • 18 895
 • 19 922 16-20 lat
 • 19 922
 • 16 473 21-25 lat
 • 16 473
 • 9 980 26-30 lat
 • 9 980
 • 79 599 31 lat i więcej
 • 79 599
 • 24,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w wielkopolskim
 • Wielkopolskie
  24,4 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 163 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 302 km  Będących pod zarządem gminy
 • 620 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 241 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w wielkopolskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 725,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Wielkopolskie
  725,3 km
  Kraj
  551,8 km
 • 6,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  6,2 km
  Polska
  4,5 km
 • 60 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 23,2 km Długość bus-pasów
 • 4 744 Liczba licencji na taksówki
 • 5 953 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami