Trzcianka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Trzcianka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Trzcianka to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Trzcianka.
 • 16 842 Liczba mieszkańców
 • 18,3 km² Powierzchnia
 • 920,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XII Data założenia
 • 1731 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PCT Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz miasta
Trzcianka na mapie
Identyfikatory
 • 16.461753.0419 Współrzędne GPS
 • 3002074 TERYT (TERC)
 • 0967162 SIMC
Herb miasta Trzcianka
Trzcianka herb
Flaga miasta Trzcianka
Trzcianka flaga

Trzcianka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-980Poczta Trzcianka 001, Pl. Pocztowy 23/22
64-980Skrytki Pocztowe Poczta Trzcianka 001, Pl. Pocztowy 23/22

Trzcianka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Trzciance)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Czarnkowie (podlega pod: ZUS Oddział w Pile)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 87
64-700 Czarnków
Urząd Miejski Trzcianki
(67) 352-73-11
(67) 216-37-50
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

Trzcianka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Trzcianka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 842, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Trzcianki zawarli w 2021 roku 64 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców Trzcianki jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Trzcianka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -124. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,33 na 1000 mieszkańców Trzcianki. W 2021 roku urodziło się 140 dzieci, w tym 54,3% dziewczynek i 45,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 420 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,2% zgonów w Trzciance spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w Trzciance były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Trzcianki przypada 15.6 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 136 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 158 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Trzcianki -22. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  58,3% mieszkańców Trzcianki jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Trzcianki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 842 Liczba mieszkańców
 • 8 744 Kobiety
 • 8 098 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Trzciance w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Trzciance w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Trzciance w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Trzcianki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,7 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Trzcianka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Trzcianki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Trzcianka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Trzcianka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Trzcianka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,4%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Trzcianka
  53,8%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Trzcianka
  6,8%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Trzciance w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Trzcianka
  3,8
  Wielkopolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,3
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 64 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Trzciance w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -124 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -78 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Trzcianka
  -7,3
  Wielkopolskie
  -2,8
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Trzciance w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Trzciance w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Trzciance w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Trzciance w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 140 Urodzenia żywe
 • 76 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 64 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,3%
  45,7%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,3
  Wielkopolskie
  9,6
  Cały kraj
  8,7
 • 34,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Trzcianka
  34,0
  woj. wielkopolskie
  40,8
  Cały kraj
  37,5
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 420 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 420 g
  woj. wielkopolskie
  3 402 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 75 Waga 4000g - 4499g
 • 75
 • 225 Waga 3500g - 3999g
 • 225
 • 250 Waga 3000g - 3499g
 • 250
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,22
  woj. wielkopolskie
  1,45
  Polska
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Trzcianka
  0,55
  Województwo
  0,71
  Cały kraj
  0,64
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,55
  woj. wielkopolskie
  0,78
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Trzciance w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 264 Zgony
 • 122 Kobiety
  (Zgony)
 • 142 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,6
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Polska
  13,6
 • 180,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  180,5
  Wielkopolskie
  128,6
  Polska
  156,7
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,4
  Wielkopolskie
  3,8
  Kraj
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Trzcianka
  4,4
  Wielkopolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,2%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,5%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 214 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Cały kraj
  74,4
 • 306,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Trzcianka
  306,4
  Województwo
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Cała Polska
  246,5
 • 392,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 402,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 381,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  392,4
  Wielkopolskie
  338,7
  Polska
  475,8
 • 62,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 5,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,8
  Wielkopolskie
  49,4
  Polska
  70,6
 • 49,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  49,2
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,0
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Trzcianka
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 136 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 61 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 158 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 82 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 76 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Trzciance w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Trzcianka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzcianka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Trzciance oddano do użytku 80 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Trzciance to 6 083 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 358 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  63,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 36,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Trzciance to 3,69 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Trzciance to 88,70 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,80% mieszkań posiada łazienkę, 86,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

  Powiat czarnkowsko-trzcianecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 083 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 357,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Trzcianka
  357,60
  Wielkopolskie
  363,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,50 m2
  woj. wielkopolskie
  81,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,30 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,96
  Wielkopolskie
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,80
  Województwo
  2,75
  Cały kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 80 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,75
  Wielkopolskie
  7,77
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 295 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,69
  Województwo
  3,97
  Polska
  3,90
 • 17,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  17,52
  woj. wielkopolskie
  30,80
  Cała Polska
  24,07
 • 7 093 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 88,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  88,7 m2
  Wielkopolskie
  90,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Trzcianka
  0,42 m2
  woj. wielkopolskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,64%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Polska
  96,97%
 • 99,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,10%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 97,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,80%
  Województwo
  94,21%
  Polska
  91,78%
 • 86,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,55%
  Wielkopolskie
  84,41%
  Polska
  83,08%
 • 40,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  40,51%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Trzcianka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Trzciance na 1000 mieszkańców pracuje 272osób . Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 50,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Trzciance wynosiło w 2021 roku 3,0% (3,6% wśród kobiet i 2,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzciance wynosiło 5 327,99 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Trzcianki 513 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 892 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 379.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Trzcianki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 272 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  272,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Polska
  257,0
 • 3,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,6% Kobiety
 • 2,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,0%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Trzciance w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Trzciance w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Trzciance w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 328 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 328 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Trzciance w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 513 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 892 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 379 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,3% Przemysł i budownictwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Trzciance w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 582 Pracujący ogółem
 • 2 326 Kobiety
 • 2 256 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Trzciance w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Trzcianka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,6
  Województwo
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 39,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Trzcianka
  39,9
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 125,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  125,7
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Trzcianka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Trzciance w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 889 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 404 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 142 nowe podmioty, a 108 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (195) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (127) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (160) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (65) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Trzciance najwięcej (106) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 815) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (33) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,4% (461) podmiotów, a 73,8% (1 395) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Trzciance najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%) oraz Budownictwo (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 889 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 33 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 461 Przemysł i budownictwo
 • 1 395 Pozostała działalność
 • 142 Podmioty nowo zarejestrowane w Trzciance w 2021 roku
 • 108 Podmioty wyrejestrowane w Trzciance w 2021 roku
 • 1 404 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 815 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 815
 • 56 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 56
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 885 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 885
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 95 Spółki handlowe ogółem
 • 95
 • 23  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 23
 • 79  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 79
 • 22    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 106 Spółki cywilne ogółem
 • 106
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 404 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 324 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 324
 • 268 Budownictwo
 • 268
 • 127 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 127
 • 123 Przetwórstwo przemysłowe
 • 123
 • 118 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 118
 • 94 Transport i gospodarka magazynowa
 • 94
 • 78 Pozostała działalność
 • 78
 • 57 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 57
 • 55 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 55
 • 42 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 42
 • 38 Informacja i komunikacja
 • 38
 • 24 Edukacja
 • 24
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzcianka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Trzciance stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 332 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,65 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Trzciance wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Trzcianki najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,46 (wykrywalność 79%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,18 (wykrywalność 83%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,03 (89%), drogowe - 1,80 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Trzcianki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Trzcianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 332 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 332
 • 172 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 172
 • 119 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 119
 • 30 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 30
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 177 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 177
 • 19,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,65
  woj. wielkopolskie
  19,32
  Kraj
  21,51
 • 10,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Trzcianka
  10,18
  Województwo
  12,48
  Kraj
  12,82
 • 7,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Trzcianka
  7,03
  Wielkopolskie
  4,46
  Cały kraj
  5,89
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,80
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,85
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 10,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Trzcianka
  10,46
  Województwo
  9,48
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Trzcianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  Wielkopolskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  woj. wielkopolskie
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  90%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Trzcianka
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Kraj
  89%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  79%
  Wielkopolskie
  55%
  Cała Polska
  53%

Trzcianka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Trzcianki wyniosła w 2021 roku 134,2 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Trzcianki - 33.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 6,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Trzcianki wyniosła w 2021 roku 144,5 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.5%). W budżecie Trzcianki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 891 złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 81,2 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,2%.
 • Wydatki budżetu w Trzciance według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Trzcianki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Trzcianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Trzcianki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,5 mln

  3,2 tys(100%)

  75,1 mln

  3,1 tys(100%)

  89,4 mln

  3,7 tys(100%)

  109,3 mln

  4,5 tys(100%)

  105,8 mln

  4,3 tys(100%)

  127,7 mln

  5,3 tys(100%)

  136,5 mln

  5,6 tys(100%)

  134,2 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,5 mln

  1,9 tys(43.2%)

  30,5 mln

  1,8 tys(40.5%)

  31,0 mln

  1,8 tys(34.7%)

  44,7 mln

  2,6 tys(40.9%)

  36,8 mln

  2,1 tys(34.8%)

  39,8 mln

  2,3 tys(31.2%)

  41,5 mln

  2,4 tys(30.4%)

  44,8 mln

  2,7 tys(33.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 mln

  327(7.3%)

  5,8 mln

  339(7.8%)

  6,4 mln

  373(7.2%)

  5,9 mln

  344(5.4%)

  6,2 mln

  361(5.9%)

  8,8 mln

  512(6.9%)

  11,3 mln

  665(8.3%)

  13,1 mln

  778(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,5 mln

  378(8.4%)

  7,4 mln

  426(9.8%)

  7,2 mln

  415(8%)

  7,8 mln

  454(7.2%)

  8,0 mln

  466(7.6%)

  8,1 mln

  470(6.3%)

  8,0 mln

  471(5.9%)

  9,5 mln

  564(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,9 mln

  918(20.5%)

  15,5 mln

  899(20.7%)

  29,1 mln

  1,7 tys(32.6%)

  7,2 mln

  419(6.6%)

  7,6 mln

  440(7.2%)

  7,8 mln

  454(6.1%)

  8,8 mln

  515(6.4%)

  9,0 mln

  533(6.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  162(3.6%)

  3,0 mln

  173(4%)

  3,1 mln

  181(3.5%)

  3,3 mln

  193(3%)

  3,5 mln

  205(3.3%)

  3,3 mln

  193(2.6%)

  3,0 mln

  179(2.2%)

  4,4 mln

  260(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  178(4%)

  3,0 mln

  177(4.1%)

  3,7 mln

  216(4.2%)

  3,3 mln

  192(3%)

  4,2 mln

  245(4%)

  5,3 mln

  312(4.2%)

  4,7 mln

  275(3.4%)

  3,7 mln

  220(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,0 mln

  232(5.2%)

  3,7 mln

  215(4.9%)

  2,5 mln

  145(2.8%)

  2,6 mln

  154(2.4%)

  3,7 mln

  213(3.5%)

  2,7 mln

  155(2.1%)

  1,8 mln

  107(1.3%)

  2,3 mln

  138(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  735,1 tys

  42,4(0.9%)

  769,9 tys

  44,6(1%)

  829,3 tys

  48,1(0.9%)

  760,9 tys

  44,2(0.7%)

  853,9 tys

  49,7(0.8%)

  968,5 tys

  56,5(0.8%)

  1,1 mln

  65,8(0.8%)

  1,7 mln

  102(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  93,1(2.1%)

  1,6 mln

  92,9(2.1%)

  1,6 mln

  95,3(1.8%)

  1,7 mln

  100(1.6%)

  2,1 mln

  122(2%)

  1,6 mln

  91,1(1.2%)

  1,5 mln

  86,0(1.1%)

  1,6 mln

  94,1(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  236,2 tys

  13,6(0.3%)

  250,8 tys

  14,5(0.3%)

  292,9 tys

  17,0(0.3%)

  208,4 tys

  12,1(0.2%)

  869,4 tys

  50,6(0.8%)

  12,6 mln

  734(9.9%)

  11,1 mln

  654(8.2%)

  1,4 mln

  85,4(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  65,2(1.5%)

  887,1 tys

  51,4(1.2%)

  976,0 tys

  56,7(1.1%)

  3,2 mln

  187(3%)

  2,4 mln

  138(2.3%)

  1,8 mln

  104(1.4%)

  1,2 mln

  70,2(0.9%)

  1,2 mln

  70,9(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  440,1 tys

  25,4(0.6%)

  1,1 mln

  63,2(1.5%)

  791,4 tys

  45,9(0.9%)

  667,2 tys

  38,7(0.6%)

  923,1 tys

  53,7(0.9%)

  470,3 tys

  27,4(0.4%)

  976,3 tys

  57,4(0.7%)

  675,4 tys

  40,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  436,8 tys

  25,2(0.6%)

  708,8 tys

  41,0(0.9%)

  1,2 mln

  69,2(1.3%)

  697,7 tys

  40,5(0.6%)

  1,3 mln

  75,2(1.2%)

  1,1 mln

  66,2(0.9%)

  699,8 tys

  41,1(0.5%)

  624,0 tys

  37,0(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  566,7 tys

  32,7(0.7%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  25,0 tys

  1,5(0%)

  58,5 tys

  3,4(0.1%)

  30,5 tys

  1,8(0%)

  20,7 tys

  1,2(0%)

  222,4 tys

  13,1(0.2%)

  439,2 tys

  26,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  207,6 tys

  12,0(0.3%)

  361,2 tys

  20,9(0.5%)

  397,5 tys

  23,1(0.4%)

  400,2 tys

  23,2(0.4%)

  485,7 tys

  28,2(0.5%)

  436,3 tys

  25,5(0.3%)

  586,0 tys

  34,5(0.4%)

  430,9 tys

  25,6(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  481,9 tys

  27,8(0.6%)

  318,9 tys

  18,5(0.4%)

  242,9 tys

  14,1(0.3%)

  179,5 tys

  10,4(0.2%)

  423,1 tys

  24,6(0.4%)

  524,2 tys

  30,6(0.4%)

  603,6 tys

  35,5(0.4%)

  425,9 tys

  25,3(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  164,9 tys

  9,5(0.2%)

  210,8 tys

  12,2(0.3%)

  21,7 tys

  1,3(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  201,6 tys

  11,7(0.2%)

  152,0 tys

  8,9(0.1%)

  141,1 tys

  8,3(0.1%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  80,0 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Trzciance według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Trzcianki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Trzcianka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Trzcianki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,2 mln

  3,2 tys(100%)

  77,6 mln

  3,2 tys(100%)

  92,5 mln

  3,8 tys(100%)

  102,3 mln

  4,2 tys(100%)

  106,6 mln

  4,4 tys(100%)

  115,8 mln

  4,8 tys(100%)

  136,5 mln

  5,6 tys(100%)

  144,5 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  32,3 mln

  1,9 tys(41.8%)

  31,0 mln

  1,8 tys(40%)

  32,4 mln

  1,9 tys(35.1%)

  34,1 mln

  2,0 tys(33.4%)

  36,8 mln

  2,1 tys(34.5%)

  37,7 mln

  2,2 tys(32.5%)

  37,8 mln

  2,2 tys(27.7%)

  42,3 mln

  2,5 tys(29.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,9 mln

  1,3 tys(28.4%)

  21,4 mln

  1,2 tys(27.6%)

  22,8 mln

  1,3 tys(24.6%)

  23,2 mln

  1,3 tys(22.7%)

  25,0 mln

  1,5 tys(23.5%)

  27,7 mln

  1,6 tys(23.9%)

  30,9 mln

  1,8 tys(22.7%)

  37,8 mln

  2,2 tys(26.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  202,7 tys

  11,7(0.3%)

  2,8 mln

  164(3.7%)

  2,9 mln

  168(3.1%)

  2,8 mln

  165(2.8%)

  2,9 mln

  168(2.7%)

  4,1 mln

  238(3.5%)

  5,7 mln

  336(4.2%)

  7,9 mln

  468(5.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,4 mln

  311(7%)

  4,5 mln

  258(5.8%)

  3,9 mln

  225(4.2%)

  3,1 mln

  179(3%)

  3,5 mln

  204(3.3%)

  3,8 mln

  222(3.3%)

  3,4 mln

  197(2.5%)

  4,7 mln

  278(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,3 mln

  713(16%)

  12,1 mln

  703(15.6%)

  25,8 mln

  1,5 tys(27.9%)

  3,8 mln

  220(3.7%)

  3,8 mln

  220(3.6%)

  3,7 mln

  217(3.2%)

  4,3 mln

  254(3.2%)

  4,1 mln

  243(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  122(2.7%)

  2,1 mln

  124(2.8%)

  2,2 mln

  128(2.4%)

  6,1 mln

  351(5.9%)

  3,9 mln

  227(3.7%)

  2,3 mln

  136(2%)

  2,2 mln

  128(1.6%)

  3,0 mln

  180(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  63,7 tys

  3,7(0.1%)

  69,9 tys

  4,0(0.1%)

  70,1 tys

  4,1(0.1%)

  208,2 tys

  12,1(0.2%)

  1,3 mln

  74,1(1.2%)

  1,2 mln

  71,8(1.1%)

  9,4 mln

  550(6.9%)

  2,6 mln

  153(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  76,4(1.7%)

  1,3 mln

  78,2(1.7%)

  1,3 mln

  72,7(1.4%)

  1,4 mln

  78,9(1.3%)

  1,3 mln

  74,1(1.2%)

  1,2 mln

  71,5(1.1%)

  1,3 mln

  78,0(1%)

  1,7 mln

  98,1(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  263,3 tys

  15,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,1 tys

  1,7(0%)

  468,5 tys

  27,2(0.4%)

  979,8 tys

  57,2(0.8%)

  2,1 mln

  125(1.6%)

  881,1 tys

  52,3(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  382,2 tys

  22,1(0.5%)

  593,2 tys

  34,4(0.8%)

  440,6 tys

  25,6(0.5%)

  330,3 tys

  19,2(0.3%)

  330,2 tys

  19,2(0.3%)

  312,5 tys

  18,2(0.3%)

  440,2 tys

  25,9(0.3%)

  589,8 tys

  35,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  636

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  2,6(0%)

  542,2 tys

  32,2(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  181,9 tys

  10,5(0.2%)

  272,7 tys

  15,8(0.4%)

  342,1 tys

  19,9(0.4%)

  427,2 tys

  24,8(0.4%)

  465,1 tys

  27,0(0.4%)

  392,2 tys

  22,9(0.3%)

  343,4 tys

  20,2(0.3%)

  379,7 tys

  22,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,0 tys

  3,5(0.1%)

  166,5 tys

  9,6(0.2%)

  70,0 tys

  4,1(0.1%)

  60,0 tys

  3,5(0.1%)

  95,6 tys

  5,6(0.1%)

  72,4 tys

  4,2(0.1%)

  68,1 tys

  4,0(0%)

  70,4 tys

  4,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  311,7 tys

  18,0(0.4%)

  297,0 tys

  17,2(0.4%)

  234,3 tys

  13,6(0.3%)

  187,3 tys

  10,9(0.2%)

  163,0 tys

  9,5(0.2%)

  287,6 tys

  16,8(0.2%)

  79,2 tys

  4,7(0.1%)

  56,8 tys

  3,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  197,3 tys

  11,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7

  0,0(0%)

  53,0 tys

  3,1(0%)

  56,7 tys

  3,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  347

  0,0(0%)

  47,1 tys

  2,7(0.1%)

  44,4 tys

  2,6(0%)

  521,7 tys

  30,3(0.5%)

  577,4 tys

  33,6(0.5%)

  365,4 tys

  21,3(0.3%)

  79,7 tys

  4,7(0.1%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  164,9 tys

  9,5(0.2%)

  210,8 tys

  12,2(0.3%)

  21,7 tys

  1,3(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  201,6 tys

  11,7(0.2%)

  152,0 tys

  8,9(0.1%)

  141,1 tys

  8,3(0.1%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,6 tys

  0,2(0%)

  513,7 tys

  29,7(0.7%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  63,9 tys

  3,7(0.1%)

  8,3 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  312

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  14,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Trzcianka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 921 mieszkańców Trzcianki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 901 kobiet oraz 2 020 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 23,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Trzcianki, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Trzcianki mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Trzciance największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,8%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,2%) oraz średnie zawodowe (25,2%).

  W roku 2021 w Trzciance mieściło się 5 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 538 dzieci (267 dziewczynek oraz 271 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Trzciance mieściły się 4 przedszkola, w których do 19 oddziałów uczęszczało 467 dzieci (238 dziewczynek oraz 229 chłopców). Dostępnych było 475 miejsc.

  16,4% mieszkańców Trzcianki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 083 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 93 oddziałach uczyło się 1 679 uczniów (824 kobiety oraz 855 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Trzciance placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 60 oddziałach uczyło się 1 255 uczniów (585 kobiet oraz 670 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów.

  W Trzciance znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 13 oddziałach uczyło się 319 uczniów (204 kobiety oraz 115 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 74 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Trzciance placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 13 oddziałach uczyło się 360 uczniów (225 kobiet oraz 135 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 111 absolwentów.

  W Trzciance znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 166 uczniów (62 kobiety oraz 104 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,5 uczniów. 27,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców Trzcianki w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Trzcianka
  16,2%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,8%
  Województwo
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 37,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Trzcianka
  9,6%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,4%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 21,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,4%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,4%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,9%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1083 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 083,0
  woj. wielkopolskie
  910,0
  Kraj
  896,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,69
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 23 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 595 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Trzcianka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 538 Dzieci
 • 267 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 271 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 120 3 lata
 • 120
 • 140 4 lata
 • 140
 • 147 5 lata
 • 147
 • 117 6 lat
 • 117
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 57 3 lata
 • 57
 • 70 4 lata
 • 70
 • 74 5 lata
 • 74
 • 59 6 lat
 • 59
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 63 3 lata
 • 63
 • 70 4 lata
 • 70
 • 73 5 lata
 • 73
 • 58 6 lat
 • 58
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 112 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 39,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 38,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 72 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Trzcianka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Dzieci
 • 38 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,2%
  56,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 26 3 lata
 • 26
 • 20 4 lata
 • 20
 • 22 5 lata
 • 22
 • 9 6 lat
 • 9
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 10 4 lata
 • 10
 • 11 5 lata
 • 11
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 14 3 lata
 • 14
 • 10 4 lata
 • 10
 • 11 5 lata
 • 11
 • 7 6 lat
 • 7
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Trzciance(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzciance aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Nr 3 w Trzciance
  Publiczne
  67 216-42-70
  ul. Słowackiego 24a
  64-980 Trzcianka
  512514
  Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance
  Publiczne
  67 216-30-01
  67 216-30-01
  ul. Broniewskiego 2a
  64-980 Trzcianka
  512313
  Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance
  Publiczne
  67 216-22-16
  67 216-25-12
  ul. Mickiewicza 49
  64-980 Trzcianka
  511714
  Gminne Przedszkole Nr 2 w Trzciance
  Publiczne
  67 216-33-43
  ul. 27 Stycznia 90/92
  64-980 Trzcianka
  510911
  Punkt Przedszkolny Educhatka
  Niepubliczny
  66 282-20-90
  ul. Rzeczna 41
  64-980 Trzcianka
  ---
  Punkt przedszkolny Słoneczko
  Niepubliczny
  ul. Lomnicka 5
  64-980 Trzcianka
  ---
  Punkt Przedszkolny Zaczarowany Domek
  Niepubliczny
  50 252-59-01
  ul. Poniatowskiego 17a
  64-980 Trzcianka
  ---
  wesołe skrzaty
  Niepubliczny
  53 183-11-61
  ul. Żeromskiego 15
  64-980 Trzcianka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Trzcianka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 93 Oddziały
 • 1 679 Uczniowie
 • 824 Kobiety
  (uczniowie)
 • 855 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 192 Uczniowie w 1 klasie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 206 Absolwenci
 • 107 Kobiety
  (absolwenci)
 • 99 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Trzcianka
  18,1
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 143,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 118,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Trzciance(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzciance aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  67 216-21-32
  67 216-21-32
  ul. Broniewskiego 2
  64-980 Trzcianka
  3566771
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  67 216-30-19
  67 216-30-19
  ul. Chopina 36
  64-980 Trzcianka
  2353652
  Katolicka Szkoła Podstawowa (św. Siostra Faustyna)
  Publiczna
  67 216-22-56
  67 216-22-56
  ul. Spokojna 2
  64-980 Trzcianka
  7145-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Trzcianka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 319 Uczniowie
 • 204 Kobiety
  (uczniowie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Trzcianka
  24,5
  Wielkopolskie
  26,2
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 21,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Trzcianka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,7
  woj. wielkopolskie
  21,5
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Trzciance(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzciance aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  67 216-30-81
  67 216-30-81
  ul. Żeromskiego 28
  64-980 Trzcianka
  1233825
  Technikum 4-letnie
  Publiczne
  67 216-24-68
  67 216-70-28
  ul. 27-go Stycznia 100
  64-980 Trzcianka
  12296-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Henryka Sienkiewicza)
  Publiczna
  67 216-32-87
  67 216-32-87
  ul. Sikorskiego 36
  64-980 Trzcianka
  6143-
  Czteroletnie Technikum Zawodowe (im. Henryka Sienkiewicza)
  Publiczne
  67 216-32-87
  67 216-32-87
  ul. Sikorskiego 36
  64-980 Trzcianka
  6137-
  Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (im. Henryka Sienkiewicza)
  Publiczne
  67 216-32-87
  67 216-32-87
  ul. Sikorskiego 36
  64-980 Trzcianka
  232-
  Szkoła Policealna (im. Henryka Sienkiewicza)
  Publiczna
  67 216-32-87
  67 216-32-87
  ul. Sikorskiego 36
  64-980 Trzcianka
  117-
  Trzyletnie Liceum Profilowane (im. Henryka Sienkiewicza)
  Publiczne
  67 216-32-87
  67 216-32-87
  ul. Sikorskiego 36
  64-980 Trzcianka
  ---
  Szkoła Zawodowa (-)
  Publiczna
  67 216-24-68
  76 216-70-28
  ul. 27-go Stycznia 100
  64-980 Trzcianka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Trzciance
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Trzcianka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Trzcianka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Trzcianka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzcianka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Trzciance

 • Według danych GUS z 2021 roku w Trzciance znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z obsługą techniczną: 1
   • z ekranem: 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Trzciance w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Trzciance
   (Źródło: GUS, 2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Trzciance: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Trzciance 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 182 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 66 (uczestnicy: 9 176)
   • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 1 800)
   • wystawy: 12 (uczestnicy: 3 089)
   • koncerty: 12 (uczestnicy: 2 050)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 520)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 190)
   • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 700)
   • warsztaty: 11 (uczestnicy: 827)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 9 (członkowie: 73)
   • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
   • fotograficzne i filmowe: 6 (członkowie: 39)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 9)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
   • ogółem: 9 (absolwenci: 20)
   • nauki gry na instrumentach: 9 (absolwenci: 20)


   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
   • fotograficzne: 1
   • filmowe: 1
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1
   • inne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 14 (członkowie: 141)
   • teatralne: 2 (członkowie: 10)
   • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
   • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 40)
   • taneczne: 8 (członkowie: 61)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2021 w Trzciance działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 13 774 zwiedzających, co daje 8 139 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2021 w Trzciance działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 67 054 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 71 726 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 36
   • dostępne dla czytelników: 22
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 22
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2021 w Trzciance działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 31 660 wolumenów. Odnotowano 267 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

   Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 44 829 wolumenów. Odnotowano 831 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
   • dostępne dla czytelników: 3
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Trzciance działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 248 członków. Zarejestrowano 1 136 ćwiczących (mężczyźni: 814, kobiety: 322, chłopcy do lat 18: 590, dziewczęta do lat 18: 282). Aktywnych było 37 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (9).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Trzciance w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Trzciance
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Trzcianki znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Trzciance
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Cmentarzysko kurhanowe Trzcianka, st.2 z epoki żelazadnia 1977-03-03, wykaz dokumentów: 304/A/4 z 1977-03-03; 236/Wlkp/C z 2008-10-08
   • Cmentarzysko kurhanowe Trzcianka, st.3 z epoki żelazadnia 1977-03-03, wykaz dokumentów: 305/5/A z 1977-03-03; 237/Wlkp/C z 2008-10-08
   • Cmentarzysko kurhanowe Sarcz, st.2 z epoki żelazadnia 1977-03-03, wykaz dokumentów: 308/A/8 z 1977-03-03; 235/Wlkp/C z 2008-10-08
   • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Stefana Żeromskiego 36a)dnia 1969-12-01, wykaz dokumentów: 788/A z 1969-12-01
   • Kościół z 1914 - 1915dnia 1985-06-29, wykaz dokumentów: 524A z 1985-06-29
   • Park z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1986-02-24, wykaz dokumentów: A-532 z 1986-02-24
  • Formy ochrony przyrody w Trzciance
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Trzcianki znajduje się 12 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Trzciance
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Puszcza nad Drawą (woj. wielkopolskie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Podłoże geologiczne buduje złożona mozaika czwartorzędowych utworów polodowcowych: glin zwałowych i (przeważających powierzchniowo) piasków sandrowych. W zagłębieniach i rynnach terenowych powstały płaty torfów. Pasmo wzniesień w okolicy Dzierżążna jest prawdopodobnie pochodzenia morenowego w okolicy Smolarni zachował się oz. W okolicy Trzcianki i Dzierżążna na głębokości ok. 45 m ciągną się złoża węgla brunatnego W rzeźbie terenu zaznaczają się rynny polodowcowe wykorzystywane dziś przez jeziora i rzeki a także wydatna krawędź pradoliny Noteci (np. w okolicy Kuźnicy Żelichowskiej). Bardzo urozmaiconą rzeźbę ma teren między Dzierżążnem Małym a Rychlikiem (Bycze Górki Zajęcze Góry Diabelski Kocioł). Wydatne formy rzeźby to poza tym: dolina Człopicy ciągnąca się od Człopy aż po Noteć dolina Drawy z systemem teras dolina Cieszynki oraz dolina Runicy i jezior tuczyńskich. Malownicza jest także rynna jezior Straduń i Smolarnia z zachowanym wałem ozowym. Dominują gleby rdzawe tworzące siedliska borów i borów mieszanych są także płaty gleb płowych i brunatnych Północna i zachodnia cześć obszaru należy do zlewni rzeki Drawy będąc odwadniana przez jej dopływy: Płociczną Runicę Cieszynkę i Szczyczną. Leżą tu bardzo malownicze jeziora: Liptowskie i Tuczno na linii Runicy Młyńskie Kamień Załom i Dypa na linii Cieszynki oraz największy z akwenów Obszaru - jezioro Szczuczarz przez które przepływa Szczyczna. Szczególnie to ostatnie w kształcie krzyża z wznosząca się na tafli wody wyspą z wysokimi zalesionymi brzegami należy do najpiękniejszych akwenów Pomorza Zachodniego. Do znamiennych akcentów w dolinie Runicy i Cieszynki należą bijące spod ziemi źródła zasilające te rzeki. Są to jedne z ciekawszych obiektów źródliskowych na Pomorzu. W okolicy Tuczna dla ich ochrony utworzono dwa rezerwaty. Środkową cześć obszaru odwadnia Człopica płynąca szeroką w dużym stopniu odlesioną doliną i wpadająca do Drawy tuż przed jej ujściem do Noteci. I w jej systemie hydrograficznym trafiają się ładne źródła jak np. źródełko dopływu Modrzy bijące pod wzniesieniem zwanym Babią Górą. Wody z południowo-wschodniej części Obszaru odprowadza Bukówka z dopływami: Dzierżążką i Kamionką. Do tego systemu należą malownicze jeziora: Smolarnia i Straduń koło Trzcianki. W zagłębieniach po lasach rozproszonych jest ponadto kilkadziesiąt jezior i oczek wodnych; każde z nich ma inny charakter i swoje uroki. Większość z nich otoczona jest też malowniczymi torfowiskam Szczególnie ciekawe ekosystemy związane są z wodami. Wśród kilkudziesięciu jezior są akweny eutroficzne ale są i mezotroficzne jeziora o zielonobłękitnej wodzie z łąkami ramienic na dnie. Spokojne zatoczki jeziora Szczuczarz zarasta rzadka osoka aloesowata. Najrzadsze gatunki flory skupiają się na śródleśnych torfowiskach. Są wśród nich takie osobliwości jak turzyca strunowa i lipiennik Loesela. Jedną z większych osobliwości regionu są ekosystemy źródliskowe. W dolinach Cieszynki i Runicy bije łącznie kilkaset źródeł. Są wśród nich wysięki na których rozwinęły się kopułowe torfowiska (np. chronione w rezerwacie k. Tuczna na którym wiosną licznie zakwitają storczyki). Są także wypływy w których woda bije spod ziemi i spływa strumieniami do rzeki lub jeziora. Krajobraz jest zdominowany przez lasy gospodarcze z dominacją drzewostanów sosnowych. Region żyje z gospodarki leśnej. W okolicy Dzierżążna Człopy Wołowych Lasów i Tuczna są jednak także płaty pól. Najstarsze pamiątki kultury jakie znaleźć można na tym terenie są bardzo stare: to ślady mezolitycznego osadnictwa sprzed kilku tysięcy lat spotykane szczególnie licznie koło Tuczna i Człopy. Nieco młodsze są zagubione wśród lasów: kurhan na południe od Kuźnicy Żelichowskiej oraz średniowieczne grodziska nad jeziorem kamień i w uroczysku Leśna Cisza., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 62200.0 ha
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1975-02-08, Opis granicy: nieopodal szosy Radolinek-Trzcianka w oddz.69d L-ctwo Radolin N-ctwo Trzcianka
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1975-05-28, Opis granicy: na skarpie przy jez.Smolarskim od strony wschodniej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Sikorskiego
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-12-28, Opis granicy: obok drogi prowadzącej do leśniczówki na granicy lasów i pól
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 drzew - 2 wiązy i dąb, Data ustanowienia: 1985-12-28, Opis granicy: przy drodze z Górnicy do Dzierżązna Wielkiego
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 jałowców w terenie 2, Data ustanowienia: 1985-12-28, Opis granicy: drzewa rosną w drzewost. So-Św przy bagnie ok.200m od drogi Straduń-przyłęk
   • Pomnik przyrodyOpis: jedno drzewo trzy pnie, Data ustanowienia: 1985-12-28, Opis granicy: przy osadzie P.A.Mierzejewskiego dojazd od strony Trzcianka-Siedlisko w prawo za przystankiem autobusowym
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 platanów, Data ustanowienia: 1992-12-31, Opis granicy: w parku przed szkołą
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-31, Opis granicy: na skraju parku od strony połud.-zach.przy deptaku prowadzącym od szkoły do parku i ul.Dąbrowskiego
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-31, Opis granicy: przy ul. Mickiewicza 9 ok..3m od budynku(były żłobek zakładowy)
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-31, Opis granicy: na skraju lasu 2m od drogi polnej z szosy Trzcianka-Siedlisko do wsi Straduń

  Trzcianka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Trzciance odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 35,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku w Trzciance znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

   Powiat czarnkowsko-trzcianecki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Trzciance
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 6 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 8 Ranni
   (rok 2021)
  • 4 Lekko ranni
  • 4 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Trzciance w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 35,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Trzcianka
   35,5
   Wielkopolskie
   69,0
   Cały kraj
   59,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Miasto
   0,0
   woj. wielkopolskie
   6,6
   Cały kraj
   5,9
  • 47,27 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Miasto
   47,3
   woj. wielkopolskie
   79,4
   Kraj
   69,4
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Tutaj
   0,0
   Wielkopolskie
   9,5
   Cały kraj
   9,8
  • 133,33 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Tutaj
   133,3
   Województwo
   114,9
   Polska
   115,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 7 km  Będących pod zarządem gminy
  • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Trzciance w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 387,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
   387,7 km
   Wielkopolskie
   784,1 km
   Kraj
   591,9 km
  • 6,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Trzcianka
   6,0 km
   woj. wielkopolskie
   6,7 km
   Kraj
   4,9 km
  • 13 Liczba licencji na taksówki
  • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Trzcianka przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 178droga wojewódzka nr 178(Wałcz - Chwiram - Gostomia - Łąki - Niekursko - Trzcianka - Teresin-Karczma - Kuźnica Czarnkowska - Czarnków - Śmieszkowo - Huta - Przybychowo - Polajewo - Sierakówko - Orłowo - Ludomy - Ludomki - Lipa - Dąbrówka Leśna - Oborniki)
   • DW 180droga wojewódzka nr 180(Kocień Wielki - Przyłęki - Siedlisko - Ogorzałe - Trzcianka - Kadłubek - Wrząca - Stobno - Piła)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Trzcianka przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 203Linia kolejowa nr 203: Tczew - Kostrzyn [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tczew - Rokitki Tczewskie - Swarożyn - Szpęgawsk - Starogard Gdański - Piesienice - Pinczyn - Zblewo - Bytonia - Kaliska - Kamienna Karczma - Czarna Woda - Łąg - Czersk - Gutowiec - Rytel Wieś - Rytel - Krojanty - Chojnice - Moszczenica Pomorska - Wierzchowo Człuchowskie - Bukowo Człuchowskie - Lipka Krajeńska - Zakrzewo Złotowskie - Złotów - Krajenka - Dolnik - Skórka - Piła Podlasie - Piła Główna - Stobno - Biała Pilska -Trzcianka - Siedlisko Czarnkowskie - Biernatowo - Fulsztyn - Wieleń Północny - Krzyż - Stare Bielice - Nowe Drezdenko - Stare Kurowo - Strzelce Krajeńskie Wschód - Sarbiewo - Górki Noteckie - Santok - Czechów - Wawrów - Gorzów Wielkopolski Wschodni - Gorzów Wielkopolski - Gorzów Wielkopolski Wieprzyce - Łupowo - Bogdaniec - Nowiny Wielkie - Witnica - Kamień Mały - Dąbroszyn - Kostrzyn)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Trzciance istnieje 126 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 27 Stycznia

   ul. Adama Mickiewicza

   ul. Adolfa Pilcha "Doliny"

   ul. Akacjowa

   ul. Aleksandra Fredry

   ul. Alfreda Nobla

   ul. Aluminiowa

   ul. Anyżowa

   os. Artura Grottgera

   ul. Artura Grottgera

   ul. Azaliowa

   ul. Boczna

   ul. Bolesława Chrobrego

   ul. Bolesława Krzywoustego

   ul. Bolesława Prusa

   ul. Brzozowa

   ul. Bukowa

   ul. Cynamonowa

   ul. Czesława Miłosza

   ul. Dąbrówki

   ul. Dębowa

   ul. Elizy Orzeszkowej

   ul. Fabryczna

   ul. Fiołkowa

   ul. Franklina Roosevelta

   ul. Fryderyka Chopina

   ul. Gorzowska

   ul. Grabowa

   ul. Grunwaldzka

   ul. Henryka Sienkiewicza

   ul. Ignacego Jana Paderewskiego

   ul. Imbirowa

   ul. Jagodowa

   os. Jana Kasprowicza

   ul. Jana Matejki

   ul. Jana Sobieskiego

   ul. Jarzębinowa

   ul. Jaworowa

   ul. Jesionowa

   os. Joachima Lelewela

   ul. Joachima Lelewela

   ul. Juliana Fałata

   ul. Juliusza Słowackiego

   os. Juliusza Słowackiego

   ul. Józefa Chełmońskiego

   ul. Karola Wojtyły

   ul. Kasztanowa

   ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

   ul. Kazimierza Wielkiego

   ul. Klonowa

   ul. Kolejowa

   ul. Kopernika

   ul. Koszykowa

   ul. Krokusowa

   pl. Królowej Jadwigi

   ul. Kręta

   ul. Kwiatowa Droga

   os. Leśne

   ul. Lipowa

   ul. Malczewskiego

   ul. Malinowa

   ul. Marii Konopnickiej

   ul. Marii Skłodowskiej-Curie

   ul. Maurycego Mochnackiego

   ul. Mieszka I

   os. Modrzewiowe

   ul. Moniuszki

   os. Obotryckie

   ul. Ogrodowa

   ul. Olchowa

   ul. Orzechowa

   ul. Parkowa

   ul. Partyzantów Leśnych

   pl. Pocztowy

   ul. Polna

   ul. Powstańców Wielkopolskich

   ul. Poziomkowa

   ul. Prosta

   ul. Reja

   Rondo Aleksandra Wizy

   Rondo Niepodległości

   Rondo Solidarności

   Rondo Żołnierzy Wyklętych

   ul. Rzeczna

   ul. Rzemieślnicza

   ul. Rzymowskiego

   ul. Różana

   ul. Sadowa

   ul. Składowa

   ul. Spokojna

   ul. Spółdzielców

   ul. St. Konarskiego

   os. Stanisława Poniatowskiego

   ul. Stanisława Staszica

   ul. Stefana Batorego

   ul. Stefana Żeromskiego

   ul. Strażacka

   ul. Szafranowa

   ul. Słoneczna

   ul. Tadeusza Kościuszki

   ul. Wieleńska

   ul. Wierzbowa

   ul. Wincentego Witosa

   ul. Wiosny Ludów

   ul. Wita Stwosza

   ul. Wspólna

   ul. Wyszyńskiego

   ul. Władysława Broniewskiego

   ul. Władysława Stanisława Reymonta

   ul. Władysława Łokietka

   os. XXV-lecia

   os. XXX-lecia

   ul. Za Jeziorem

   os. Zacisze

   ul. Zbigniewa Herberta

   ul. Zielna

   ul. Zygmunta Starego

   ul. gen. Henryka Dąbrowskiego

   ul. gen. Władysława Sikorskiego

   os. ks. Bolesława Domańskiego

   ul. ks. Piotra Skargi

   ul. Łomnicka

   ul. Łąkowa

   ul. św. Wojciecha

   ul. Żurawinowa

   ul. Żwirowa