Rajgród w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Rajgród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Rajgród to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu grajewskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Rajgród.
 • 1 407 Liczba mieszkańców
 • 35,3 km² Powierzchnia
 • 39,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1568 rok Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BGR Tablice rejestracyjne
 • Ireneusz Gliniecki Burmistrz miasta
Rajgród na mapie
Identyfikatory
 • 22.705053.7310 Współrzędne GPS
 • 2004044 TERYT (TERC)
 • 0957465 SIMC
Herb miasta Rajgród
Rajgród herb

Jak Rajgród wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Rajgród na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Rajgród wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Rajgród plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
3Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
8Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
32Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
67Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
68Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
125Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
132Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
139Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta o największej powierzchni w Polsce
147Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
149Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
153Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
154Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
214Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
263Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Rajgród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-206Poczta Rajgród, ul. Zabielskiego 6

Rajgród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rajgrodzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Grajewie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. Centrum 7 a
19-200 Grajewo
Urząd Miejski w Rajgrodzie
(86) 272-19-40
(86) 272-19-41
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród

Rajgród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rajgród jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 407, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 18,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,7 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rajgrodu zawarli w 2022 roku 2 małżeństw, co odpowiada 1,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Rajgrodu jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Rajgród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -14,01 na 1000 mieszkańców Rajgrodu. W 2022 roku urodziło się 2 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,0% zgonów w Rajgrodzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Rajgrodzie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rajgrodu przypada 15.41 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 6 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rajgrodu -12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,7% mieszkańców Rajgrodu jest w wieku produkcyjnym, 12,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rajgrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 407 Liczba mieszkańców
 • 716 Kobiety
 • 691 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rajgrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rajgrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rajgrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rajgrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  46,7 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 49,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Rajgród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rajgrodu
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Rajgród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Rajgród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rajgród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,6%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,7%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Rajgród
  0,8%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rajgrodzie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Rajgród
  1,4
  Województwo
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Rajgród
  1,5
  Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 2 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rajgrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -14,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -14,0
  woj. podlaskie
  -3,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rajgrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rajgrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rajgrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rajgrodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Rajgród
  1,4
  Podlaskie
  8,0
  Kraj
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Rajgród
  33,5
  Podlaskie
  35,9
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 425 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 513 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 425 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 102 Waga 3500g - 3999g
 • 102
 • 107 Waga 3000g - 3499g
 • 107
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  1,27
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Rajgrodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 63,6%
  36,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,4 Zgony na 1000 ludności
 • Rajgród
  15,4
  woj. podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 174,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  174,4
  woj. podlaskie
  147,1
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  woj. podlaskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Rajgród
  3,7
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grajewskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,0%
  Województwo
  45,0%
  Kraj
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,4%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Rajgród
  6,1%
  Województwo
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Cała Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  78,6
  Cały kraj
  70,6
 • 298,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  298,2
  woj. podlaskie
  257,1
  Cała Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Cały kraj
  253,9
 • 534,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 557,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 509,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  534,0
  woj. podlaskie
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 73,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 69,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  73,4
  woj. podlaskie
  52,4
  Cały kraj
  62,9
 • 13,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Rajgród
  13,2
  Województwo
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 13,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,2
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,2%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rajgrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rajgród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rajgród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rajgrodzie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rajgrodzie to 625 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 440 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rajgrodzie to 4,00 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Rajgrodzie to 51,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,08% mieszkań posiada łazienkę, 78,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grajewskiego.

  Powiat grajewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 625 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 439,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  439,80
  woj. podlaskie
  411,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  90,80 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 40,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  40,00 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,51 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,51
  woj. podlaskie
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,27
  Podlaskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,50 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,50
  Podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Rajgród
  1,41
  Podlaskie
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,00
  Podlaskie
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 5,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,63
  Podlaskie
  23,68
  Cały kraj
  24,56
 • 102 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 51,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  51,0 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,07 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  91,36%
  Województwo
  97,54%
  Cały kraj
  97,75%
 • 86,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  86,72%
  Podlaskie
  92,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 86,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  86,08%
  Województwo
  90,71%
  Polska
  93,75%
 • 78,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Rajgród
  78,56%
  Województwo
  83,62%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Rajgród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Rajgrodzie na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Rajgrodzie wynosiło w 2023 roku 11,2% (11,2% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rajgrodzie wynosiło 6 144,83 PLN, co odpowiada 91.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rajgrodu 58 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 89 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 31.

  33,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Rajgrodu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  151,0
  Województwo
  209,0
  Polska
  259,0
 • 13,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,8% Kobiety
 • 11,9% Mężczyźni
 • Miasto
  11,2%
  Podlaskie
  7,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rajgrodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rajgrodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rajgrodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 526 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Rajgród
  6 145 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rajgrodzie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 58 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 31 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Przemysł i budownictwo
 • 13,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 39,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rajgrodzie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 218 Pracujący ogółem
 • 122 Kobiety
 • 96 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rajgrodzie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rajgród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Rajgród
  70,5
  Podlaskie
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 48,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Rajgród
  48,7
  Województwo
  37,0
  Polska
  38,2
 • 223,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  223,4
  Podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 54,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 47,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 45,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 49,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Rajgród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Rajgrodzie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 144 podmioty gospodarki narodowej, z czego 111 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 1 podmiot został wyrejestrowany. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (17) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (4) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rajgrodzie najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (138) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,2% (32) podmiotów, a 74,3% (107) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rajgrodzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (13.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 144 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 32 Przemysł i budownictwo
 • 107 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Rajgrodzie w 2023 roku
 • 1 Podmioty wyrejestrowane w Rajgrodzie w 2023 roku
 • 111 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 138 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 138
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 144 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 144
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 111 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 26 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 26
 • 15 Budownictwo
 • 15
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rajgród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rajgrodzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 125 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 87,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rajgrodzie wynosi 97,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rajgrodu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 78,17 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,81 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,56 (67%), drogowe - 2,11 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rajgrodu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rajgród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 125
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 112 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 112
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 87,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  87,61
  Podlaskie
  19,92
  Kraj
  22,81
 • 6,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,81
  Podlaskie
  8,92
  Polska
  12,98
 • 78,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Rajgród
  78,17
  Województwo
  7,89
  Polska
  6,99
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,11
  Województwo
  2,21
  Kraj
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,51
  Podlaskie
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 5,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Rajgród
  5,56
  woj. podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rajgród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Rajgród
  98%
  Podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  85%
  woj. podlaskie
  74%
  Kraj
  63%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  99%
  woj. podlaskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Rajgród
  91%
  Podlaskie
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  68%
  woj. podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Rajgród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Rajgrodu wyniosła w 2022 roku 35,4 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 37.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Rajgrodu - 18.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 24,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rajgrodu wyniosła w 2022 roku 38,3 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10%). W budżecie Rajgrodu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,3 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Rajgrodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rajgrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rajgród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rajgrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,8 mln

  3,5 tys(100%)

  23,5 mln

  4,4 tys(100%)

  30,6 mln

  5,8 tys(100%)

  33,2 mln

  6,3 tys(100%)

  25,2 mln

  4,8 tys(100%)

  23,1 mln

  4,8 tys(100%)

  26,1 mln

  5,5 tys(100%)

  35,4 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,6 mln

  3,4 tys(29.7%)

  5,5 mln

  3,5 tys(23.6%)

  5,7 mln

  3,6 tys(18.6%)

  5,9 mln

  3,7 tys(17.7%)

  5,8 mln

  3,7 tys(23.2%)

  5,5 mln

  3,6 tys(24%)

  6,0 mln

  4,0 tys(23.2%)

  6,6 mln

  4,7 tys(18.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  632(5.4%)

  2,1 mln

  1,3 tys(9%)

  2,8 mln

  1,8 tys(9.3%)

  9,6 mln

  6,1 tys(29.1%)

  1,5 mln

  939(5.9%)

  595,7 tys

  387(2.6%)

  1,1 mln

  749(4.3%)

  6,1 mln

  4,3 tys(17.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  1,4 tys(11.8%)

  2,4 mln

  1,5 tys(10.2%)

  2,5 mln

  1,6 tys(8.3%)

  2,9 mln

  1,8 tys(8.7%)

  2,6 mln

  1,7 tys(10.4%)

  2,8 mln

  1,8 tys(12.1%)

  3,0 mln

  2,0 tys(11.4%)

  3,7 mln

  2,6 tys(10.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  99,2 tys

  61,2(0.5%)

  35,6 tys

  22,3(0.2%)

  57,3 tys

  36,5(0.2%)

  62,8 tys

  39,6(0.2%)

  13,1 tys

  8,3(0.1%)

  127,7 tys

  83,0(0.6%)

  176,5 tys

  117(0.7%)

  3,7 mln

  2,6 tys(10.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  298,3 tys

  184(1.6%)

  383,8 tys

  240(1.6%)

  407,1 tys

  259(1.3%)

  890,1 tys

  562(2.7%)

  539,1 tys

  343(2.1%)

  517,5 tys

  336(2.2%)

  858,7 tys

  569(3.3%)

  2,7 mln

  1,9 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  2,6 tys(22.2%)

  7,7 mln

  4,8 tys(32.6%)

  2,1 mln

  1,3 tys(6.8%)

  1,7 mln

  1,1 tys(5.1%)

  1,5 mln

  976(6.1%)

  1,5 mln

  970(6.5%)

  1,5 mln

  1,0 tys(5.9%)

  2,4 mln

  1,7 tys(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  1,8 tys(15.9%)

  2,9 mln

  1,8 tys(12.5%)

  1,4 mln

  910(4.7%)

  1,4 mln

  889(4.2%)

  2,8 mln

  1,8 tys(11.1%)

  2,1 mln

  1,4 tys(9.2%)

  3,0 mln

  2,0 tys(11.4%)

  2,2 mln

  1,6 tys(6.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  812(7%)

  781,2 tys

  489(3.3%)

  7,6 mln

  4,8 tys(24.7%)

  1,8 mln

  1,2 tys(5.5%)

  2,2 mln

  1,4 tys(8.9%)

  1,7 mln

  1,1 tys(7.4%)

  2,1 mln

  1,4 tys(8.1%)

  1,3 mln

  909(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  242,4 tys

  150(1.3%)

  757,9 tys

  474(3.2%)

  566,3 tys

  360(1.8%)

  918,3 tys

  579(2.8%)

  509,1 tys

  324(2%)

  291,0 tys

  189(1.3%)

  373,1 tys

  247(1.4%)

  1,2 mln

  832(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  117,6 tys

  72,6(0.6%)

  76,6 tys

  47,9(0.3%)

  88,3 tys

  56,2(0.3%)

  110,2 tys

  69,5(0.3%)

  207,0 tys

  132(0.8%)

  114,7 tys

  74,5(0.5%)

  75,4 tys

  50,0(0.3%)

  368,9 tys

  260(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  28,7 tys

  17,7(0.2%)

  12,5 tys

  7,8(0.1%)

  207,2 tys

  132(0.7%)

  803,8 tys

  507(2.4%)

  18,2 tys

  11,6(0.1%)

  26,6 tys

  17,3(0.1%)

  10,1 tys

  6,7(0%)

  332,4 tys

  234(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  78,0 tys

  48,2(0.4%)

  79,5 tys

  49,8(0.3%)

  96,2 tys

  61,2(0.3%)

  86,6 tys

  54,6(0.3%)

  51,0 tys

  32,4(0.2%)

  59,4 tys

  38,6(0.3%)

  93,6 tys

  62,1(0.4%)

  96,1 tys

  67,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  34,1 tys

  21,1(0.2%)

  33,6 tys

  21,0(0.1%)

  26,3 tys

  16,8(0.1%)

  87,2 tys

  55,0(0.3%)

  50,7 tys

  32,3(0.2%)

  111,6 tys

  72,5(0.5%)

  379,0 tys

  251(1.5%)

  60,2 tys

  42,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,2 tys

  13,7(0.1%)

  26,6 tys

  16,6(0.1%)

  40,7 tys

  25,9(0.1%)

  62,1 tys

  39,2(0.2%)

  27,9 tys

  17,7(0.1%)

  83,7 tys

  54,4(0.4%)

  41,4 tys

  27,5(0.2%)

  48,2 tys

  33,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  384,5 tys

  237(2%)

  340,1 tys

  213(1.4%)

  246,2 tys

  157(0.8%)

  183,9 tys

  116(0.6%)

  173,7 tys

  110(0.7%)

  148,9 tys

  96,7(0.6%)

  153,2 tys

  102(0.6%)

  47,3 tys

  33,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  11,1 tys

  6,9(0.1%)

  328,4 tys

  205(1.4%)

  43,3 tys

  27,6(0.1%)

  75,9 tys

  47,9(0.2%)

  119,6 tys

  76,1(0.5%)

  8,6 tys

  5,6(0%)

  8,0 tys

  5,3(0%)

  9,5 tys

  6,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  118,8 tys

  73,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  11,1 tys

  7,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  6,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  52,1 tys

  32,2(0.3%)

  18,9 tys

  11,8(0.1%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  59,4 tys

  37,5(0.2%)

  52,3 tys

  33,3(0.2%)

  48,1 tys

  31,2(0.2%)

  10,2 tys

  6,8(0%)

  1,1 tys

  0,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  376

  0,2(0%)

  686

  0,4(0%)

  675

  0,4(0%)

  406

  0,3(0%)

  585

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rajgrodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rajgrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rajgród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rajgrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,3 mln

  3,9 tys(100%)

  22,8 mln

  4,3 tys(100%)

  30,5 mln

  5,8 tys(100%)

  28,8 mln

  5,5 tys(100%)

  25,5 mln

  4,9 tys(100%)

  27,8 mln

  5,8 tys(100%)

  32,0 mln

  6,7 tys(100%)

  38,3 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  3,8 tys(28.7%)

  6,0 mln

  3,7 tys(26.2%)

  8,7 mln

  5,5 tys(28.5%)

  8,0 mln

  5,0 tys(27.7%)

  6,3 mln

  4,0 tys(24.8%)

  7,6 mln

  4,9 tys(27.3%)

  7,9 mln

  5,2 tys(24.5%)

  13,1 mln

  9,2 tys(34.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,2 mln

  3,8 tys(29%)

  6,4 mln

  4,0 tys(28.1%)

  5,9 mln

  3,7 tys(19.3%)

  6,4 mln

  4,1 tys(22.3%)

  5,2 mln

  3,3 tys(20.6%)

  6,3 mln

  4,1 tys(22.8%)

  11,5 mln

  7,6 tys(35.8%)

  7,5 mln

  5,3 tys(19.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  98,4 tys

  60,7(0.5%)

  16,7 tys

  10,5(0.1%)

  38,4 tys

  24,5(0.1%)

  62,5 tys

  39,5(0.2%)

  12,1 tys

  7,7(0%)

  306,8 tys

  199(1.1%)

  3,8 tys

  2,5(0%)

  3,8 mln

  2,7 tys(10%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 tys

  6,9(0.1%)

  297,1 tys

  186(1.3%)

  1,6 mln

  987(5.1%)

  4,0 mln

  2,5 tys(13.8%)

  390,9 tys

  249(1.5%)

  224,6 tys

  146(0.8%)

  258,1 tys

  171(0.8%)

  1,9 mln

  1,3 tys(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  971(7.4%)

  1,2 mln

  728(5.1%)

  4,1 mln

  2,6 tys(13.4%)

  883,0 tys

  557(3.1%)

  2,0 mln

  1,3 tys(7.9%)

  3,0 mln

  2,0 tys(11%)

  1,1 mln

  706(3.3%)

  1,8 mln

  1,3 tys(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  1,8 tys(13.6%)

  1,0 mln

  653(4.6%)

  1,2 mln

  773(4%)

  670,1 tys

  423(2.3%)

  2,3 mln

  1,4 tys(8.9%)

  1,2 mln

  749(4.1%)

  2,5 mln

  1,7 tys(7.8%)

  1,7 mln

  1,2 tys(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  2,2 tys(16.4%)

  7,0 mln

  4,4 tys(30.6%)

  1,4 mln

  891(4.6%)

  1,0 mln

  643(3.5%)

  897,5 tys

  571(3.5%)

  855,3 tys

  556(3.1%)

  865,9 tys

  574(2.7%)

  1,6 mln

  1,1 tys(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  744

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  5,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  32,4(0.2%)

  4,6 tys

  3,0(0%)

  862,9 tys

  607(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  18,1 tys

  11,2(0.1%)

  169,1 tys

  106(0.7%)

  205,5 tys

  131(0.7%)

  46,2 tys

  29,1(0.2%)

  92,7 tys

  59,0(0.4%)

  74,7 tys

  48,5(0.3%)

  27,1 tys

  17,9(0.1%)

  805,6 tys

  567(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  291,6 tys

  180(1.4%)

  229,3 tys

  144(1%)

  284,4 tys

  181(0.9%)

  497,5 tys

  314(1.7%)

  261,4 tys

  166(1%)

  413,7 tys

  269(1.5%)

  307,7 tys

  204(1%)

  290,9 tys

  205(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  96,0 tys

  59,3(0.5%)

  15,4 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153,5 tys

  108(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  133,9 tys

  82,6(0.6%)

  136,9 tys

  85,6(0.6%)

  279,8 tys

  178(0.9%)

  106,3 tys

  67,1(0.4%)

  767,9 tys

  489(3%)

  235,6 tys

  153(0.8%)

  430,3 tys

  285(1.3%)

  115,7 tys

  81,4(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  93,6 tys

  57,8(0.4%)

  58,5 tys

  36,6(0.3%)

  68,3 tys

  43,5(0.2%)

  164,4 tys

  104(0.6%)

  76,2 tys

  48,5(0.3%)

  98,8 tys

  64,2(0.4%)

  105,2 tys

  69,8(0.3%)

  97,6 tys

  68,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  188,9 tys

  117(0.9%)

  158,0 tys

  98,8(0.7%)

  94,5 tys

  60,1(0.3%)

  70,3 tys

  44,4(0.2%)

  51,8 tys

  32,9(0.2%)

  35,4 tys

  23,0(0.1%)

  32,4 tys

  21,5(0.1%)

  31,3 tys

  22,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 tys

  0,9(0%)

  16,9 tys

  10,6(0.1%)

  8,5 tys

  5,4(0%)

  2,5 tys

  1,6(0%)

  2,5 tys

  1,6(0%)

  61,0 tys

  39,6(0.2%)

  6,5 tys

  4,3(0%)

  6,0 tys

  4,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  52,1 tys

  32,2(0.2%)

  18,9 tys

  11,8(0.1%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  59,4 tys

  37,5(0.2%)

  52,3 tys

  33,3(0.2%)

  48,1 tys

  31,2(0.2%)

  10,2 tys

  6,8(0%)

  1,1 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  22,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  100,5 tys

  62,9(0.4%)

  6,4 tys

  4,1(0%)

  25,0 tys

  15,8(0.1%)

  43,8 tys

  27,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,0 tys

  1,8(0%)

  2,6 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  68,6 tys

  42,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  363,8 tys

  230(1.3%)

  148,6 tys

  94,5(0.6%)

  38,8 tys

  25,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rajgród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 272 mieszkańców Rajgrodu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 121 kobiet oraz 153 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców Rajgrodu, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Rajgrodu mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rajgrodzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,3%) oraz wyższe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,5%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2022 w Rajgrodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 31 dzieci (20 dziewczynek oraz 11 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,4% mieszkańców Rajgrodu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,7% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 708 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 209 uczniów (106 kobiet oraz 103 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rajgrodzie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 200 uczniów (90 kobiet oraz 110 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,8% ludności (31,4% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 254,88.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,0% mieszkańców (20,3% wśród dziewczyn i 19,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,0% mieszkańców Rajgrodu w wieku potencjalnej nauki (26,3% kobiet i 33,1% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,1%
  Podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Rajgród
  36,5%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Rajgród
  11,2%
  Podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Rajgród
  22,1%
  Podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,3%
  Województwo
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  Podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Rajgród
  20,7%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 21,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1708 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 708,0
  Województwo
  915,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 65 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Rajgród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Dzieci
 • 20 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 64,5%
  35,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 15 4 lata
 • 15
 • 9 5 lata
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 9 4 lata
 • 9
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 6 4 lata
 • 6
 • 4 5 lata
 • 4
 • 35 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rajgrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rajgrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Rajgrodzie
  Publiczne
  86 272-31-69
  ul. Szkolna 24
  19-206 Rajgród
  235-
 • Szkoły podstawowe w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Rajgród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 209 Uczniowie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Rajgród
  17,4
  Podlaskie
  16,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 254,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Rajgród
  254,88
  Województwo
  92,82
  Kraj
  95,96
 • 252,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Rajgród
  252,44
  Podlaskie
  91,85
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rajgród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rajgród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rajgrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rajgrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  86 272-14-78
  86 272-14-78
  ul. Szkolna 24
  19-206 Rajgród
  9190-
 • Edukacyjne grupy wieku w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rajgród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rajgród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rajgród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rajgród - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Rajgrodzie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Rajgrodzie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 130)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rajgrodzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rajgrodzie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Rajgrodzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 6 650)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 100)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 95)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)


  Według danych z 2022 w Rajgrodzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 339 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 419 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Rajgrodzie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 34 członków. Zarejestrowano 24 ćwiczących (mężczyźni: 12, kobiety: 12, chłopcy do lat 18: 12, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rajgrodzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rajgrodzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rajgrodu znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Rajgrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Rajgród, st.1 ze średniowieczadnia 1966-03-07, wykaz dokumentów: 209 z 1966-03-07; C-30 z 2004-03-02
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Warszawska 20)dnia 1985-10-11, wykaz dokumentów: A-202 z 1985-10-11; brak numeru z 2000-03-19; brak numeru z 2008-06-25
  • Obora z 2. poł. XIX w. (ul. Opartowo 2)dnia 1986-09-05, wykaz dokumentów: 230 z 1986-09-05
  • Stodoła z 2. poł. XIX w. (ul. Opartowo 3)dnia 1986-09-05, wykaz dokumentów: 230 z 1986-09-05
  • Dwór z końca XIX w. (ul. Opartowo 2)dnia 1986-09-05, wykaz dokumentów: 230 z 1986-09-05
  • Park z końca XIX w.dnia 1986-09-05, wykaz dokumentów: 230 z 1986-09-05
  • Zespół - dwór z końca XIX w. (ul. Opartowo 2)dnia 1986-09-05, wykaz dokumentów: 230 z 1986-09-05; brak numeru z 2014-06-27
  • Kaplica z 1. poł. XIX w.dnia 1988-03-11, wykaz dokumentów: 357 z 1988-03-11
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1988-03-11, wykaz dokumentów: 357 z 1988-03-11
  • Miasto z 1568 r.dnia 1988-04-15, wykaz dokumentów: A-356 z 1988-04-15
  • Kościół z 1906 - 1912 (ul. Piaski 2)dnia 1989-08-11, wykaz dokumentów: A-395 z 1989-08-11
  • Cmentarz powstanie styczniowe z 1864 r.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-417 z 1991-12-30
  • Cmentarz powstanie styczniowe z 1864 r.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-418 z 1991-12-30
  • Cmentarz II wojna światowa z 1939 - 1945dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-419 z 1991-12-30
 • Formy ochrony przyrody w Rajgrodzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rajgrodu znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rajgrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Czapliniec Bełda - faunistyczny rezerwat przyrodyTyp: faunistyczny, Data ustanowienia: 1958-09-09, Powierzchnia: 11.58 ha
  • Pojezierze Rajgrodzkie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar położony jest w południowej części Pojezierza Ełckiego i graniczy z Kotliną Biebrzańską. Obejmuje granicami Jezioro Rajgrodzkie które zajmuje jego północną część kompleksy leśne w części południowej oraz stawy i bagna. Jezioro Rajgrodzkie jest dużym jeziorem rynnowym o pow.1514 ha i głębokości 52 0m składającym się z 4 rynien rozchodzących się promieniście od głównego akwenu. Brzegi jeziora są przeważnie wysokie i zalesione. Kompleksy leśne w południowej części obszaru są to głównie bory sosnowe ze świerkiem o olszą. W ich obrębie znajduje się rezerwat ptasi - Czapliniec Bełda - który jest miejscem gnieżdżenia się czapli siwej., Data ustanowienia: 1982-01-01, Powierzchnia: 14928.07 ha
  • Ostoja Biebrzańska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 148509.33 ha

Rajgród - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 7 wypadków drogowych w Rajgrodzie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 492,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 70,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Rajgrodzie znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grajewskiego.

  Powiat grajewski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Rajgrodzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Rajgrodzie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 492,61 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  492,6
  Podlaskie
  733,0
  Kraj
  1 100,9
 • 70,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Rajgród
  70,4
  Województwo
  129,1
  Kraj
  104,4
 • 633,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  633,4
  Województwo
  870,2
  Cała Polska
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  14,3
  Podlaskie
  17,6
  Cała Polska
  9,5
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Rajgród
  128,6
  Podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rajgrodzie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 193,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  193,1 km
  Województwo
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 8,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  8,6 km
  woj. podlaskie
  7,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Rajgród przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Rajgrodzie istnieje 25 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  pl. 1000-lecia

  ul. Franciszka Zabielskiego

  ul. Giełguda

  ul. Jaćwieska

  ul. Kolonia Lewa

  ul. Kolonia Prawa

  ul. Leśna

  ul. Okoniówek

  ul. Opartowo

  ul. Ostejki

  ul. Piaski

  ul. Piastowska

  ul. Plancik

  ul. Podchoinki

  ul. Podliszewo

  ul. Powstańców

  ul. Rajgrodzik

  ul. Stanki

  ul. Szkolna

  ul. Trojdena

  ul. Warszawska

  ul. Wawra

  ul. Zabród

  ul. Żabia