Brusy w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Brusy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Brusy to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu chojnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Brusy.
 • 5 103 Liczba mieszkańców
 • 5,2 km² Powierzchnia
 • 981,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 1988 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 52 Numer kierunkowy
 • GCH Tablice rejestracyjne
 • Witold Ossowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.719253.8866 Współrzędne GPS
 • 2202024 TERYT (TERC)
 • 0928848 SIMC
Herb miasta Brusy
Brusy herb

Jak Brusy wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Brusy na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Brusy wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Brusy plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
4Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
10Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
13Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
15Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
16Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
23Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
23Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
57Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
58Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
261Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
263Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
270Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
289Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
304Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)

Brusy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-632Poczta Brusy

Brusy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Brusach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Chojnicach (podlega pod: ZUS Oddział w Słupsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 20
89-620 Chojnice
Urząd Miejski w Brusach
(52) 396-93-00
(52) 396-93-03
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Brusy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Brusy jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 103, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 12,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,4 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Brus zawarli w 2022 roku 36 małżeństw, co odpowiada 7,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Brus jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Brusy ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,54 na 1000 mieszkańców Brus. W 2022 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 424 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,4% zgonów w Brusach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Brusach były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Brus przypada 9.19 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 45 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 74 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Brus -29. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,7% mieszkańców Brus jest w wieku produkcyjnym, 25,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 103 Liczba mieszkańców
 • 2 605 Kobiety
 • 2 498 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Brusach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Brusach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Brusach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Brus
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Brusy
  37,4 lat
  Pomorskie
  40,9 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 38,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Brusy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Brus
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Brusy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Brusy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Brusy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Pomorskie
  30,3%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,2%
  Województwo
  53,3%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,5%
  woj. pomorskie
  7,5%
  Kraj
  8,5%
 • 12,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Brusy
  6,2%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  7,6%
 • 6,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Brusach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Brusy
  7,0
  Pomorskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  woj. pomorskie
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Brusach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,5
  Pomorskie
  -1,9
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Brusach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Brusach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Brusach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Brusach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60 Urodzenia żywe
 • 36 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 11,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,7
  Województwo
  8,9
  Cały kraj
  8,1
 • 43,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  43,6
  Województwo
  37,4
  Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64
 • 124 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 124
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 424 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 365 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 424 g
  woj. pomorskie
  3 411 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 117 Waga 4000g - 4499g
 • 117
 • 323 Waga 3500g - 3999g
 • 323
 • 324 Waga 3000g - 3499g
 • 324
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,62 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,62
  woj. pomorskie
  1,32
  Cały kraj
  1,26
 • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,79
  Pomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Brusy
  0,91
  woj. pomorskie
  0,82
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Brusach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Brusy
  9,2
  Pomorskie
  10,8
  Polska
  11,9
 • 109,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  109,6
  woj. pomorskie
  121,3
  Polska
  147,0
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,2
  woj. pomorskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  woj. pomorskie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chojnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Brusy
  39,4%
  woj. pomorskie
  36,8%
  Kraj
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,5%
  Pomorskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,8%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 47 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  17,2
  Kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  67,1
  Cała Polska
  70,6
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Brusy
  266,9
  woj. pomorskie
  274,0
  Cały kraj
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,0
  Cały kraj
  253,9
 • 430,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 423,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  430,0
  woj. pomorskie
  397,1
  Polska
  426,2
 • 86,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,3
  Pomorskie
  59,9
  Cała Polska
  62,9
 • 24,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,6
  woj. pomorskie
  32,0
  Kraj
  33,8
 • 2,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Brusy
  2,0
  woj. pomorskie
  6,2
  Cała Polska
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  woj. pomorskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 74 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Brusach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Brusy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brusy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brusach oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Brusach to 1 578 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 309 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Brusach to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Brusach to 127,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,04% mieszkań posiada łazienkę, 87,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,44% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chojnickiego.

  Powiat chojnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 578 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 308,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  308,70
  woj. pomorskie
  411,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  99,70 m2
  woj. pomorskie
  73,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,80 m2
  Województwo
  30,10 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Brusy
  4,98
  woj. pomorskie
  3,75
  Kraj
  3,83
 • 3,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,24
  Pomorskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  woj. pomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Brusy
  3,52
  Pomorskie
  8,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,50
  woj. pomorskie
  3,50
  Kraj
  3,89
 • 19,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  19,37
  Województwo
  30,63
  Cały kraj
  24,56
 • 2 286 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 127,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  127,0 m2
  Województwo
  80,9 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,45 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,11%
  Pomorskie
  97,59%
  Polska
  97,75%
 • 99,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,11%
  Województwo
  96,87%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,04%
  woj. pomorskie
  95,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 87,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  87,01%
  Województwo
  88,57%
  Polska
  85,83%
 • 0,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,44%
  Województwo
  55,37%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Brusy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Brusach na 1000 mieszkańców pracuje 257osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 55,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Brusach wynosiło w 2023 roku 8,6% (8,6% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brusach wynosiło 5 433,86 PLN, co odpowiada 81.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Brus 391 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 265 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -126.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Brus pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,8% w przemyśle i budownictwie, a 20,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 257 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  257,0
  Województwo
  249,0
  Kraj
  259,0
 • 9,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,8% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,6%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Brusach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Brusach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Brusach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 805 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 434 PLN
  Województwo
  6 697 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Brusach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 391 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 265 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -126 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,8% Przemysł i budownictwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,6% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Brusach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 319 Pracujący ogółem
 • 732 Kobiety
 • 587 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Brusach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Brusy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  73,2
  Województwo
  69,7
  Cała Polska
  69,0
 • 29,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Brusy
  29,2
  woj. pomorskie
  35,9
  Cały kraj
  38,2
 • 66,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Brusy
  66,3
  Pomorskie
  106,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Brusy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Brusach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 615 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 514 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (57) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (33) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (58) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Brusach najwięcej (18) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (586) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,8% (214) podmiotów, a 62,9% (387) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Brusach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 615 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 214 Przemysł i budownictwo
 • 387 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w Brusach w 2023 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w Brusach w 2023 roku
 • 514 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 586 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 586
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 615 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 615
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 26 Spółki handlowe ogółem
 • 26
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 514 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 137 Budownictwo
 • 137
 • 132 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 132
 • 61 Przetwórstwo przemysłowe
 • 61
 • 36 Transport i gospodarka magazynowa
 • 36
 • 33 Pozostała działalność
 • 33
 • 25 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 25
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brusy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brusach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 76 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Brusach wynosi 74,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Brus najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,46 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 7,49 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,96 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,74 (44%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Brus.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Brusy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 76
 • 48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 48
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 14,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Brusy
  14,94
  Pomorskie
  23,25
  Cały kraj
  22,81
 • 9,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Brusy
  9,46
  Województwo
  14,36
  Cały kraj
  12,98
 • 2,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,74
  Pomorskie
  6,34
  Cały kraj
  6,99
 • 1,96 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Brusy
  1,96
  Pomorskie
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,31
  Pomorskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 7,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,49
  Województwo
  12,89
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Brusy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  75%
  woj. pomorskie
  65%
  Kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Brusy
  77%
  Pomorskie
  59%
  Cały kraj
  63%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  44%
  woj. pomorskie
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  woj. pomorskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  woj. pomorskie
  45%
  Kraj
  51%

Brusy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Brus wyniosła w 2022 roku 99,7 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Brus - 30.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 11,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Brus wyniosła w 2022 roku 101,8 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.5%). W budżecie Brus wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 738 złotych na mieszkańca (10,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,3 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,6%.
 • Wydatki budżetu w Brusach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Brus według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Brusy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Brus według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,3 mln

  3,5 tys(100%)

  61,9 mln

  4,3 tys(100%)

  85,2 mln

  5,9 tys(100%)

  108,6 mln

  7,5 tys(100%)

  93,9 mln

  6,4 tys(100%)

  86,9 mln

  6,1 tys(100%)

  100,1 mln

  7,0 tys(100%)

  99,7 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,8 mln

  3,8 tys(39.3%)

  20,5 mln

  4,0 tys(33.1%)

  20,3 mln

  3,9 tys(23.8%)

  21,9 mln

  4,2 tys(20.2%)

  23,5 mln

  4,5 tys(25%)

  25,4 mln

  4,9 tys(29.2%)

  26,7 mln

  5,1 tys(26.6%)

  30,0 mln

  5,9 tys(30.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 tys

  0,6(0%)

  159,8 tys

  30,9(0.3%)

  1,8 mln

  355(2.2%)

  417,0 tys

  79,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,1 tys

  11,7(0.1%)

  408,8 tys

  78,6(0.4%)

  10,5 mln

  2,0 tys(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  883(9%)

  5,2 mln

  1,0 tys(8.4%)

  5,8 mln

  1,1 tys(6.8%)

  6,0 mln

  1,1 tys(5.5%)

  6,5 mln

  1,3 tys(6.9%)

  6,5 mln

  1,2 tys(7.5%)

  7,0 mln

  1,3 tys(7%)

  8,5 mln

  1,7 tys(8.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  329(3.4%)

  1,6 mln

  315(2.6%)

  1,6 mln

  313(1.9%)

  1,7 mln

  328(1.6%)

  3,6 mln

  695(3.8%)

  1,7 mln

  335(2%)

  6,0 mln

  1,2 tys(6%)

  7,3 mln

  1,4 tys(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  627(6.4%)

  2,7 mln

  514(4.3%)

  3,7 mln

  714(4.4%)

  3,4 mln

  647(3.1%)

  7,8 mln

  1,5 tys(8.3%)

  3,9 mln

  753(4.5%)

  9,9 mln

  1,9 tys(9.9%)

  7,1 mln

  1,4 tys(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,4 mln

  1,8 tys(18.6%)

  21,9 mln

  4,2 tys(35.3%)

  9,8 mln

  1,9 tys(11.5%)

  1,9 mln

  354(1.7%)

  1,6 mln

  314(1.7%)

  3,0 mln

  580(3.5%)

  2,1 mln

  408(2.1%)

  5,5 mln

  1,1 tys(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  935(9.6%)

  5,3 mln

  1,0 tys(8.5%)

  7,8 mln

  1,5 tys(9.1%)

  35,6 mln

  6,8 tys(32.8%)

  12,0 mln

  2,3 tys(12.7%)

  7,2 mln

  1,4 tys(8.3%)

  7,4 mln

  1,4 tys(7.3%)

  3,4 mln

  664(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  935,6 tys

  182(1.9%)

  1,3 mln

  245(2%)

  1,4 mln

  266(1.6%)

  2,5 mln

  472(2.3%)

  2,5 mln

  477(2.6%)

  1,4 mln

  263(1.6%)

  1,7 mln

  326(1.7%)

  2,1 mln

  409(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  542,8 tys

  105(1.1%)

  461,4 tys

  89,2(0.7%)

  348,9 tys

  67,0(0.4%)

  343,9 tys

  65,7(0.3%)

  613,1 tys

  118(0.7%)

  448,7 tys

  85,9(0.5%)

  217,9 tys

  41,9(0.2%)

  1,2 mln

  226(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  237(2.4%)

  687,1 tys

  133(1.1%)

  1,3 mln

  258(1.6%)

  4,4 mln

  836(4%)

  1,0 mln

  202(1.1%)

  547,7 tys

  105(0.6%)

  619,0 tys

  119(0.6%)

  682,0 tys

  133(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  819,1 tys

  159(1.6%)

  264,6 tys

  51,2(0.4%)

  774,9 tys

  149(0.9%)

  250,4 tys

  47,9(0.2%)

  334,7 tys

  64,6(0.4%)

  1,3 mln

  246(1.5%)

  289,6 tys

  55,7(0.3%)

  458,9 tys

  89,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  273,0 tys

  53,0(0.5%)

  250,7 tys

  48,5(0.4%)

  436,7 tys

  83,8(0.5%)

  285,9 tys

  54,7(0.3%)

  282,0 tys

  54,4(0.3%)

  210,7 tys

  40,4(0.2%)

  245,6 tys

  47,2(0.2%)

  394,0 tys

  77,1(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  465,6 tys

  90,4(0.9%)

  610,7 tys

  118(1%)

  4,0 mln

  769(4.7%)

  2,3 mln

  435(2.1%)

  537,3 tys

  104(0.6%)

  1,2 mln

  236(1.4%)

  2,9 mln

  551(2.9%)

  300,5 tys

  58,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  919,4 tys

  179(1.8%)

  898,0 tys

  174(1.5%)

  1,4 mln

  260(1.6%)

  835,7 tys

  160(0.8%)

  836,5 tys

  161(0.9%)

  863,2 tys

  165(1%)

  1,0 mln

  195(1%)

  202,9 tys

  39,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  272,8 tys

  53,0(0.5%)

  61,5 tys

  11,9(0.1%)

  52,6 tys

  10,1(0.1%)

  1,8 mln

  343(1.7%)

  14,0 tys

  2,7(0%)

  38,8 tys

  7,4(0%)

  163,0 tys

  31,3(0.2%)

  53,6 tys

  10,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  122,3 tys

  23,8(0.2%)

  109,5 tys

  21,2(0.2%)

  67,5 tys

  13,0(0.1%)

  75,4 tys

  14,4(0.1%)

  52,6 tys

  10,2(0.1%)

  48,0 tys

  9,2(0.1%)

  62,7 tys

  12,1(0.1%)

  43,7 tys

  8,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,2 mln

  229(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  15,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  4,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  128,0 tys

  24,9(0.3%)

  17,2 tys

  3,3(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  126,5 tys

  24,2(0.1%)

  128,4 tys

  24,8(0.1%)

  132,3 tys

  25,3(0.2%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Brusach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Brus według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Brusy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Brus według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,0 mln

  3,9 tys(100%)

  67,3 mln

  4,7 tys(100%)

  85,0 mln

  5,9 tys(100%)

  92,5 mln

  6,4 tys(100%)

  99,0 mln

  6,8 tys(100%)

  92,5 mln

  6,5 tys(100%)

  101,1 mln

  7,0 tys(100%)

  101,8 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,2 mln

  4,7 tys(44%)

  25,5 mln

  4,9 tys(37.9%)

  25,3 mln

  4,9 tys(29.8%)

  26,8 mln

  5,1 tys(29%)

  29,0 mln

  5,6 tys(29.3%)

  33,0 mln

  6,3 tys(35.7%)

  33,3 mln

  6,4 tys(32.9%)

  33,8 mln

  6,6 tys(33.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,4 mln

  2,0 tys(18.9%)

  11,1 mln

  2,2 tys(16.5%)

  11,9 mln

  2,3 tys(14%)

  13,1 mln

  2,5 tys(14.2%)

  14,7 mln

  2,8 tys(14.8%)

  15,5 mln

  3,0 tys(16.8%)

  16,6 mln

  3,2 tys(16.4%)

  19,1 mln

  3,7 tys(18.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  100,1 tys

  19,4(0.1%)

  1,8 mln

  349(2.1%)

  417,0 tys

  79,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,1 tys

  12,3(0.1%)

  1,1 mln

  216(1.1%)

  11,7 mln

  2,3 tys(11.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  351(3.3%)

  1,7 mln

  330(2.5%)

  2,3 mln

  448(2.7%)

  1,8 mln

  348(2%)

  5,7 mln

  1,1 tys(5.7%)

  2,6 mln

  489(2.8%)

  6,9 mln

  1,3 tys(6.8%)

  5,0 mln

  973(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  1,7 tys(15.7%)

  21,2 mln

  4,1 tys(31.5%)

  9,4 mln

  1,8 tys(11%)

  750,0 tys

  143(0.8%)

  753,7 tys

  145(0.8%)

  2,1 mln

  406(2.3%)

  1,2 mln

  229(1.2%)

  4,3 mln

  834(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  216(2%)

  1,2 mln

  230(1.8%)

  1,3 mln

  252(1.5%)

  1,5 mln

  296(1.7%)

  1,3 mln

  258(1.3%)

  1,5 mln

  291(1.6%)

  2,4 mln

  454(2.3%)

  2,0 mln

  398(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  242(2.3%)

  1,4 mln

  270(2.1%)

  1,1 mln

  208(1.3%)

  966,9 tys

  185(1%)

  1,6 mln

  304(1.6%)

  1,7 mln

  335(1.9%)

  1,4 mln

  261(1.3%)

  1,6 mln

  321(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  637,6 tys

  124(1.2%)

  2,9 mln

  553(4.2%)

  478,2 tys

  91,8(0.6%)

  1,1 mln

  218(1.2%)

  2,0 mln

  383(2%)

  280,8 tys

  53,8(0.3%)

  289,2 tys

  55,6(0.3%)

  1,1 mln

  224(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  536,5 tys

  104(1%)

  539,0 tys

  104(0.8%)

  2,9 mln

  557(3.4%)

  1,3 mln

  248(1.4%)

  545,4 tys

  105(0.6%)

  777,0 tys

  149(0.8%)

  1,7 mln

  323(1.7%)

  942,6 tys

  184(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  413(3.9%)

  1,3 mln

  260(2%)

  2,5 mln

  480(2.9%)

  17,8 mln

  3,4 tys(19.3%)

  11,3 mln

  2,2 tys(11.5%)

  1,2 mln

  239(1.3%)

  2,7 mln

  516(2.7%)

  777,4 tys

  152(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  658,4 tys

  128(1.2%)

  116,1 tys

  22,5(0.2%)

  103,1 tys

  19,8(0.1%)

  101,7 tys

  19,4(0.1%)

  266,1 tys

  51,4(0.3%)

  226,2 tys

  43,3(0.2%)

  268,9 tys

  51,7(0.3%)

  142,9 tys

  27,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  228,4 tys

  44,4(0.4%)

  181,0 tys

  35,0(0.3%)

  571,9 tys

  110(0.7%)

  102,5 tys

  19,6(0.1%)

  89,0 tys

  17,2(0.1%)

  95,6 tys

  18,3(0.1%)

  228,1 tys

  43,9(0.2%)

  98,1 tys

  19,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  24,2 tys

  4,7(0%)

  9,9 tys

  1,9(0%)

  381,6 tys

  73,2(0.4%)

  7,2 tys

  1,4(0%)

  129,0 tys

  24,9(0.1%)

  108,5 tys

  20,8(0.1%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  25,3 tys

  4,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  170,1 tys

  33,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  675

  0,1(0%)

  247

  0,0(0%)

  43,7 tys

  8,4(0%)

  147

  0,0(0%)

  273,7 tys

  52,6(0.3%)

  9,0 tys

  1,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  7,0 tys

  1,3(0%)

  6,5 tys

  1,3(0%)

  10,0 tys

  1,9(0%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  6,9 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  128,0 tys

  24,9(0.2%)

  17,2 tys

  3,3(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  126,5 tys

  24,2(0.1%)

  128,4 tys

  24,8(0.1%)

  132,3 tys

  25,3(0.1%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  293,1 tys

  56,9(0.5%)

  6,2 tys

  1,2(0%)

  317,8 tys

  61,0(0.4%)

  1,2 mln

  220(1.2%)

  219,5 tys

  42,4(0.2%)

  6,2 tys

  1,2(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,7 mln

  328(3.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  465,9 tys

  89,1(0.5%)

  954,4 tys

  184(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,2 tys

  14,3(0.1%)

  711

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,2 mln

  227(2.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  55,0 tys

  10,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,9 tys

  19,7(0.1%)

  29,3 tys

  5,7(0%)

  12,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Brusy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 556 mieszkańców Brus jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 754 kobiet oraz 803 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,6% mieszkańców Brus, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Brus mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Brusach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,5%) oraz wyższe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,1%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  W roku 2022 w Brusach mieściły się 2 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 311 dzieci (167 dziewczynek oraz 144 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Brusach mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 230 dzieci (114 dziewczynek oraz 116 chłopców). Dostępnych było 250 miejsc.

  19,8% mieszkańców Brus w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 20,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 401 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 729 uczniów (349 kobiet oraz 380 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Brusach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 542 uczniów (271 kobiet oraz 271 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 122,11.

  W Brusach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 210 uczniów (110 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 47 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Brusach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 119 uczniów (92 kobiety oraz 27 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 42 absolwentów.

  W Brusach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 11 oddziałach uczyło się 303 uczniów (106 kobiet oraz 197 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,9% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,0 uczniów. 27,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,1% mieszkańców Brus w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,3%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Pomorskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,3%
  woj. pomorskie
  12,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,0%
  Pomorskie
  18,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,6%
  Pomorskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,3%
  Pomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,0%
  Województwo
  11,9%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,6%
  Pomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1401 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 401,0
  Województwo
  892,0
  Kraj
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,63
  woj. pomorskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 248 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Brusy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 311 Dzieci
 • 167 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 144 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,7%
  46,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 62 3 lata
 • 62
 • 113 4 lata
 • 113
 • 114 5 lata
 • 114
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 33 3 lata
 • 33
 • 62 4 lata
 • 62
 • 58 5 lata
 • 58
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 51 4 lata
 • 51
 • 56 5 lata
 • 56
 • 8 6 lat
 • 8
 • 88 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 30,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 30,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Brusy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 61,1%
  38,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 4 lata
 • 8
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 4 lata
 • 6
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 5 5 lata
 • 5
 •  
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Brusach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brusach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 w Brusach
  Publiczne
  52 398-22-61
  52 398-22-61
  ul. Ogrodowa 2
  89-632 Brusy
  715915
  Punkt Przedszkolny przy Przedszkolu nr 1 w Brusach
  Publiczny
  52 398-22-61
  52 398-22-61
  ul. Armii Krajowej 1
  89-632 Brusy
  4815
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (ŚW. JÓZEF)
  Niepubliczne
  52 398-30-42
  ul. SZKOLNA 14
  89-632 Brusy
  ---
 • Szkoły podstawowe w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Brusy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 729 Uczniowie
 • 349 Kobiety
  (uczniowie)
 • 380 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 182 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 95 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,8
  woj. pomorskie
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 49,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 122,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  122,11
  Województwo
  97,37
  Cała Polska
  95,96
 • 121,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Brusy
  121,78
  Województwo
  96,01
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brusy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brusy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Brusach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brusach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach (Jan Paweł II)
  Publiczna
  52 398-22-59
  52 398-22-59
  ul. Ogrodowa 2
  89-632 Brusy
  2555443
 • Szkoły ponadpodstawowe w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Brusy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 140 Uczniowie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,0%
  35,0%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 70 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,1%
  72,9%
 • 16 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  30,0
  Pomorskie
  27,0
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Brusy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  27,5
  woj. pomorskie
  23,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Brusach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brusach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brusach (Kazimierz Sikorski)
  Publiczna
  52 398-24-54
  52 398-24-54
  ul. Ogrodowa 2
  89-632 Brusy
  9230-
  Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach
  Publiczne
  52 398-24-55
  52 398-24-55
  ul. Ogrodowa 2
  89-632 Brusy
  383-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brusach
  Publiczne
  52 398-24-54
  52 398-24-54
  ul. Ogrodowa 2
  89-632 Brusy
  249-
 • Edukacyjne grupy wieku w Brusach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Brusy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Brusy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Brusy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brusy - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Brusach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Brusach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Brusach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Brusach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Brusach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 400 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 279 (uczestnicy: 36 568)
  • seanse filmowe: 117 (uczestnicy: 2 453)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 1 255)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 948)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 14 810)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 87)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 97)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 1 034)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 726)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 9)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 13 300)
  • warsztaty: 87 (uczestnicy: 1 849)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 160)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 68)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 60)
  • inne: 3 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 639)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 3)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 179)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 250)
  • taneczne: 10 (członkowie: 195)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Brusach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 764 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 285 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Brusach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 146 członków. Zarejestrowano 125 ćwiczących (mężczyźni: 64, kobiety: 61, chłopcy do lat 18: 41, dziewczęta do lat 18: 27). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Brusach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Brusach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Brus znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Brusach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1876 - 1879dnia 2001-07-03, wykaz dokumentów: A-1220 z 2001-07-03
 • Formy ochrony przyrody w Brusach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Brus znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Brusach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bory Tucholskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 322535.9 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 7 drzew: 4 lipy i 3 klony - w terenie pomierzono 5 klonów lip nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1991-08-14, Opis granicy: Żabno dz.767/2 park wiejski
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 1 lipa - w terenie pomierzono 3 pasujące drzewa (obiekty 2 i 3 oznakowane obiekt 1 sporych wymiarów), Data ustanowienia: 1993-10-26, Opis granicy: Żabno dz.539 park wiejski
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie ułamanu konar, Data ustanowienia: 1995-03-09, Opis granicy: Widno L.Zbrzyca obr.Laska o.48f na skarpie rz.Zbrzycy

Brusy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Brusach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Brusach znajdowało się 42 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chojnickiego.

  Powiat chojnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Brusach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Brusach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 58,69 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  58,7
  woj. pomorskie
  67,5
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  5,0
 • 78,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  78,2
  Województwo
  82,5
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Brusy
  0,0
  woj. pomorskie
  6,3
  Polska
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Brusy
  133,3
  Pomorskie
  122,2
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 34 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Brusach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 036,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 036,3 km
  woj. pomorskie
  890,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 29,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  29,0 km
  Województwo
  6,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Brusy przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 235droga wojewódzka nr 235(Korne - Bałachy - Lipuska Huta - Kalisz - Dziemiany - Kalwaria - Raduń - Lubnia - Zalesie - Gacnik - Brusy - Żabno - Męcikał - Powałki - Chojnice)
  • DW 236droga wojewódzka nr 236(Konarzynki - Chociński Młyn - Swornegacie - Drzewicz - Wielkie Chełmy - Czyczkowy - Brusy)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Brusy przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 211Linia kolejowa nr 211: Chojnice - Kościerzyna [o znaczeniu drugorzędnym] (Chojnice - Powałki - Męcikał - Żabno koło Chojnic -Brusy - Lubnia - Raduń - Dziemiany Kaszubskie - Kalisz Kaszubski - Lipuska Huta - Lipusz - Łubiana - Garczyn - Kościerzyna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Brusach istnieje 92 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 1000-lecia

  ul. 2 Lutego

  ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bema

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bolta

  ul. Brzozowa

  ul. Ceynowy

  ul. Chełmowska

  ul. Derdowskiego

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Gdańska

  ul. Graniczna

  ul. Harcerska

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  pl. Jana Pawła II

  ul. Jaśminowa

  ul. Jodłowa

  ul. Józefa Chełmowskiego

  ul. Kalwaryjna

  ul. Karnowskiego

  ul. Karpacka

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Konarskiego

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Liliowa

  ul. Makowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Modrakowa

  ul. Myśliwska

  ul. Młyńska

  ul. Mściwoja II

  ul. Na Zaborach

  ul. Nad Dworcem

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Poniatowskiego

  ul. Poziomkowa

  ul. Prosta

  ul. Pułaskiego

  Rondo Macieja Płażyńskiego Marszałka Sejmu RP

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stokrotki

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Targowa

  ul. Traugutta

  ul. Tulipanowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wicka Rogali

  ul. Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wybickiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zielona

  ul. bł. ks. Józefa Jankowskiego

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

  ul. gen. Stanisława Maczka

  ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Augustyna Czarnowskiego

  ul. ks. płk. Józefa Wryczy

  ul. Łanowa

  ul. Łokietka

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Świętopełka