Ostroróg w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ostroróg - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ostroróg to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu szamotulskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ostroróg.
 • 1 845 Liczba mieszkańców
 • 1,3 km² Powierzchnia
 • 1 476,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 1412 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PSZ Tablice rejestracyjne
 • Roman Marian Napierała Burmistrz miasta
Ostroróg na mapie
Identyfikatory
 • 16.451252.6267 Współrzędne GPS
 • 3024054 TERYT (TERC)
 • 0971264 SIMC
Herb miasta Ostroróg
Ostroróg herb
Flaga miasta Ostroróg
Ostroróg flaga

Jak Ostroróg wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ostroróg na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ostroróg wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ostroróg plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
31Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
102Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
105Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
128Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
137Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
163Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
201Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
202Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
255Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
262Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
274Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
287Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
339Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
347Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
373Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
375Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami

Ostroróg - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres

Ostroróg - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ostrorogu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Szamotułach (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. B. Chrobrego 17
64-500 Szamotuły
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
(61) 293-17-10
(61) 293-17-12
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg

Ostroróg - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ostroróg jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 845, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ostroroga zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Ostroroga jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Ostroróg ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,01 na 1000 mieszkańców Ostroroga. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 64,3% dziewczynek i 35,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 23,5% zgonów w Ostrorogu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w Ostrorogu były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ostroroga przypada 14.56 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ostroroga 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  57,9% mieszkańców Ostroroga jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ostroroga
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 845 Liczba mieszkańców
 • 935 Kobiety
 • 910 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ostrorogu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ostrorogu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ostrorogu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ostroroga
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,8 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ostroróg, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ostroroga
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ostroróg,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ostroróg,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ostroróg,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,3%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 55,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,2%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Miasto
  0,4%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ostrorogu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Ostroróg
  2,7
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ostrorogu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,0
  Wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ostrorogu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ostrorogu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ostrorogu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ostrorogu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 64,3%
  35,7%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Ostroróg
  7,6
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ostroróg
  34,6
  Województwo
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 425 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 508 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Ostroróg
  3 425 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 252 Waga 3500g - 3999g
 • 252
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Ostroróg
  1,32
  Wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Ostroróg
  0,60
  Wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Ostroróg
  0,75
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ostrorogu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,3%
  40,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • Ostroróg
  14,6
  Województwo
  10,9
  Polska
  11,9
 • 132,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,8
  Województwo
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ostroróg
  2,7
  Wielkopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Ostroróg
  3,2
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szamotulskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ostroróg
  23,5%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,4%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,2%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 272,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  272,9
  Województwo
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 252,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 309,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ostroróg
  252,2
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cały kraj
  426,2
 • 64,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  64,4
  Wielkopolskie
  48,9
  Cały kraj
  62,9
 • 47,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  47,1
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,3
  Wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Ostroróg
  0,5%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ostrorogu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ostroróg, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ostroróg - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ostrorogu oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ostrorogu to 603 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  80,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 20,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ostrorogu to 3,00 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ostrorogu to 59,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,02% mieszkań posiada łazienkę, 84,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,66% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szamotulskiego.

  Powiat szamotulski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 603 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Ostroróg
  325,60
  Wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,10 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,30 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,59
  Województwo
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,07
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,40
  Wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,00
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 16,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  16,20
  Wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 595 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 59,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  59,5 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,17%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Ostroróg
  96,68%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 96,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ostroróg
  96,02%
  Województwo
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 84,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,58%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Ostroróg
  0,66%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ostroróg - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ostrorogu na 1000 mieszkańców pracuje 336osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 51,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ostrorogu wynosiło w 2023 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ostrorogu wynosiło 6 309,72 PLN, co odpowiada 94.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ostroroga 264 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 166 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -98.

  11,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Ostroroga pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 336 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ostroróg
  336,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,4% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Miasto
  3,3%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ostrorogu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ostrorogu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ostrorogu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 727 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 310 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ostrorogu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 264 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 166 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -98 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,4% Przemysł i budownictwo
 • 42,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 61,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 30,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ostrorogu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 626 Pracujący ogółem
 • 324 Kobiety
 • 302 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ostrorogu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ostroróg, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  72,8
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 41,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ostroróg
  41,1
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 129,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Ostroróg
  129,9
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ostroróg - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ostrorogu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 174 podmioty gospodarki narodowej, z czego 126 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (8) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ostrorogu najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (166) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,1% (61) podmiotów, a 63,2% (110) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ostrorogu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 174 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61 Przemysł i budownictwo
 • 110 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Ostrorogu w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Ostrorogu w 2023 roku
 • 126 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 166 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 166
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 174 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 174
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 126 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 27 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 27
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ostroróg - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ostrorogu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 44 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ostrorogu wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ostroroga najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,00 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 9,90 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,15 (73%), drogowe - 2,03 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ostroroga.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ostroróg, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 44
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 23,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Ostroróg
  23,94
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 17,00 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Ostroróg
  17,00
  Wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 4,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ostroróg
  4,15
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,03
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 9,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,90
  Województwo
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ostroróg, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ostroróg
  83%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  Wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  73%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Ostroróg
  96%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ostroróg
  63%
  Województwo
  52%
  Polska
  51%

Ostroróg - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ostroroga wyniosła w 2022 roku 32,6 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ostroroga - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ostroroga wyniosła w 2022 roku 33,7 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.7%). W budżecie Ostroroga wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (18,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,6%.
 • Wydatki budżetu w Ostrorogu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ostroroga według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ostroróg, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ostroroga według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,7 mln

  3,3 tys(100%)

  18,7 mln

  3,8 tys(100%)

  19,9 mln

  4,0 tys(100%)

  23,0 mln

  4,6 tys(100%)

  23,2 mln

  4,7 tys(100%)

  25,5 mln

  5,4 tys(100%)

  27,4 mln

  5,8 tys(100%)

  32,6 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,4 mln

  2,8 tys(32.4%)

  5,5 mln

  2,8 tys(29.4%)

  5,4 mln

  2,8 tys(27.4%)

  5,9 mln

  3,1 tys(25.6%)

  6,5 mln

  3,4 tys(28%)

  7,0 mln

  3,6 tys(27.4%)

  7,7 mln

  4,0 tys(28%)

  8,8 mln

  4,7 tys(26.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,6 tys(18.3%)

  6,2 mln

  3,1 tys(32.9%)

  1,4 mln

  718(7%)

  1,5 mln

  800(6.7%)

  1,8 mln

  964(7.8%)

  2,1 mln

  1,1 tys(8.1%)

  2,3 mln

  1,2 tys(8.3%)

  6,4 mln

  3,5 tys(19.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  1,7 tys(19.8%)

  1,3 mln

  641(6.7%)

  1,4 mln

  714(7%)

  1,4 mln

  732(6.1%)

  1,5 mln

  782(6.4%)

  2,0 mln

  1,0 tys(7.9%)

  2,7 mln

  1,4 tys(9.8%)

  4,2 mln

  2,3 tys(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  1,1 tys(13%)

  2,1 mln

  1,1 tys(11.3%)

  2,3 mln

  1,2 tys(11.4%)

  2,5 mln

  1,3 tys(10.8%)

  2,7 mln

  1,4 tys(11.8%)

  2,8 mln

  1,4 tys(10.8%)

  3,0 mln

  1,6 tys(10.8%)

  3,5 mln

  1,9 tys(10.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  49,0 tys

  24,9(0.3%)

  21,0 tys

  10,7(0.1%)

  16,5 tys

  8,5(0.1%)

  25,5 tys

  13,3(0.1%)

  19,3 tys

  10,2(0.1%)

  17,7 tys

  9,2(0.1%)

  12,7 tys

  6,7(0%)

  1,5 mln

  832(4.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  807,6 tys

  410(4.8%)

  1,2 mln

  595(6.2%)

  1,3 mln

  655(6.4%)

  3,5 mln

  1,8 tys(15%)

  1,0 mln

  550(4.5%)

  866,0 tys

  452(3.4%)

  1,1 mln

  583(4.1%)

  1,1 mln

  602(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  403,6 tys

  205(2.4%)

  469,0 tys

  239(2.5%)

  493,0 tys

  254(2.5%)

  480,4 tys

  250(2.1%)

  752,5 tys

  398(3.2%)

  596,5 tys

  311(2.3%)

  563,2 tys

  296(2.1%)

  669,8 tys

  362(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  375,7 tys

  191(2.2%)

  598,1 tys

  305(3.2%)

  1,0 mln

  517(5.1%)

  927,7 tys

  483(4%)

  690,8 tys

  365(3%)

  785,1 tys

  410(3.1%)

  876,9 tys

  460(3.2%)

  642,9 tys

  347(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  384,7 tys

  195(2.3%)

  414,2 tys

  211(2.2%)

  413,9 tys

  213(2.1%)

  436,2 tys

  227(1.9%)

  509,7 tys

  269(2.2%)

  511,4 tys

  267(2%)

  491,0 tys

  258(1.8%)

  545,2 tys

  294(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  115,6 tys

  58,7(0.7%)

  69,1 tys

  35,3(0.4%)

  75,4 tys

  38,8(0.4%)

  97,8 tys

  50,9(0.4%)

  96,9 tys

  51,2(0.4%)

  65,7 tys

  34,3(0.3%)

  49,8 tys

  26,1(0.2%)

  248,1 tys

  134(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  204,3 tys

  104(1.2%)

  562,0 tys

  287(3%)

  159,3 tys

  82,1(0.8%)

  336,4 tys

  175(1.5%)

  482,3 tys

  255(2.1%)

  356,1 tys

  186(1.4%)

  458,8 tys

  241(1.7%)

  172,1 tys

  92,9(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  83,0 tys

  42,2(0.5%)

  98,4 tys

  50,2(0.5%)

  87,7 tys

  45,2(0.4%)

  85,4 tys

  44,5(0.4%)

  82,3 tys

  43,5(0.4%)

  77,6 tys

  40,5(0.3%)

  147,6 tys

  77,5(0.5%)

  158,5 tys

  85,6(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  28,1 tys

  14,3(0.2%)

  39,5 tys

  20,1(0.2%)

  59,0 tys

  30,4(0.3%)

  78,7 tys

  41,0(0.3%)

  106,5 tys

  56,3(0.5%)

  166,8 tys

  87,1(0.7%)

  193,1 tys

  101(0.7%)

  134,8 tys

  72,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  278,1 tys

  141(1.7%)

  223,0 tys

  114(1.2%)

  258,3 tys

  133(1.3%)

  227,6 tys

  119(1%)

  187,3 tys

  99,0(0.8%)

  159,1 tys

  83,0(0.6%)

  226,5 tys

  119(0.8%)

  47,1 tys

  25,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,6 tys

  8,4(0.1%)

  36,8 tys

  18,8(0.2%)

  36,6 tys

  18,9(0.2%)

  38,8 tys

  20,2(0.2%)

  41,3 tys

  21,8(0.2%)

  39,5 tys

  20,6(0.2%)

  46,3 tys

  24,3(0.2%)

  18,7 tys

  10,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,8 tys

  14,1(0.2%)

  2,9 tys

  1,5(0%)

  8,2 tys

  4,2(0%)

  52,7 tys

  27,5(0.2%)

  24,6 tys

  13,0(0.1%)

  20,7 tys

  10,8(0.1%)

  985

  0,5(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ostrorogu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ostroroga według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ostroróg, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ostroroga według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,2 mln

  3,6 tys(100%)

  18,4 mln

  3,7 tys(100%)

  19,6 mln

  3,9 tys(100%)

  22,2 mln

  4,5 tys(100%)

  23,3 mln

  4,7 tys(100%)

  26,0 mln

  5,5 tys(100%)

  27,8 mln

  5,9 tys(100%)

  33,7 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,6 mln

  2,4 tys(25.6%)

  5,1 mln

  2,6 tys(27.8%)

  5,4 mln

  2,8 tys(27.6%)

  5,9 mln

  3,1 tys(26.5%)

  6,5 mln

  3,5 tys(28.1%)

  6,5 mln

  3,4 tys(25%)

  6,7 mln

  3,5 tys(24%)

  9,3 mln

  5,0 tys(27.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,8 mln

  2,9 tys(31.9%)

  6,1 mln

  3,1 tys(33.3%)

  6,1 mln

  3,1 tys(31.1%)

  6,5 mln

  3,4 tys(29.1%)

  7,1 mln

  3,7 tys(30.4%)

  7,7 mln

  4,0 tys(29.7%)

  9,0 mln

  4,8 tys(32.6%)

  8,5 mln

  4,6 tys(25.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  1,1 tys(12.2%)

  5,1 mln

  2,6 tys(27.8%)

  435,8 tys

  225(2.2%)

  436,0 tys

  227(2%)

  545,8 tys

  288(2.3%)

  788,4 tys

  411(3%)

  797,5 tys

  419(2.9%)

  4,9 mln

  2,7 tys(14.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  2,1 tys(22.8%)

  779,7 tys

  398(4.2%)

  810,1 tys

  417(4.1%)

  829,3 tys

  432(3.7%)

  926,2 tys

  490(4%)

  1,3 mln

  665(4.9%)

  1,8 mln

  919(6.3%)

  2,8 mln

  1,5 tys(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  867(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  439,6 tys

  223(2.4%)

  446,1 tys

  228(2.4%)

  431,9 tys

  223(2.2%)

  453,5 tys

  236(2%)

  447,6 tys

  237(1.9%)

  422,7 tys

  221(1.6%)

  677,6 tys

  356(2.4%)

  651,5 tys

  352(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  371,8 tys

  189(2%)

  401,6 tys

  205(2.2%)

  400,7 tys

  206(2%)

  423,0 tys

  220(1.9%)

  544,4 tys

  288(2.3%)

  534,0 tys

  279(2.1%)

  535,2 tys

  281(1.9%)

  573,1 tys

  309(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  40,4 tys

  20,6(0.2%)

  197,8 tys

  102(1%)

  1,6 mln

  842(7.3%)

  94,0 tys

  49,7(0.4%)

  30,5 tys

  15,9(0.1%)

  58,7 tys

  30,8(0.2%)

  367,8 tys

  199(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  55,3 tys

  28,1(0.3%)

  64,1 tys

  32,7(0.3%)

  67,4 tys

  34,7(0.3%)

  82,8 tys

  43,1(0.4%)

  96,9 tys

  51,2(0.4%)

  190,8 tys

  99,6(0.7%)

  68,6 tys

  36,0(0.2%)

  319,1 tys

  172(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  147,9 tys

  75,2(0.8%)

  178,0 tys

  90,8(1%)

  236,8 tys

  122(1.2%)

  330,5 tys

  172(1.5%)

  312,2 tys

  165(1.3%)

  571,6 tys

  298(2.2%)

  538,7 tys

  283(1.9%)

  170,4 tys

  92,0(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  161,9 tys

  82,2(0.9%)

  6,6 tys

  3,3(0%)

  9,8 tys

  5,1(0.1%)

  13,0 tys

  6,7(0.1%)

  10,4 tys

  5,5(0%)

  12,1 tys

  6,3(0%)

  5,3 tys

  2,8(0%)

  52,9 tys

  28,6(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,6 tys

  20,8(0.1%)

  24,5 tys

  13,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,3 tys

  13,9(0.2%)

  25,8 tys

  13,1(0.1%)

  24,2 tys

  12,5(0.1%)

  201,5 tys

  105(0.9%)

  73,1 tys

  38,6(0.3%)

  16,2 tys

  8,4(0.1%)

  110,2 tys

  57,8(0.4%)

  18,7 tys

  10,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,0 tys

  1,5(0%)

  1,7 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  6,4(0.1%)

  17,2 tys

  9,1(0.1%)

  6,8 tys

  3,6(0%)

  7,3 tys

  3,8(0%)

  14,7 tys

  7,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  112,4 tys

  57,1(0.6%)

  91,2 tys

  46,6(0.5%)

  76,0 tys

  39,2(0.4%)

  47,1 tys

  24,5(0.2%)

  25,5 tys

  13,5(0.1%)

  20,5 tys

  10,7(0.1%)

  12,1 tys

  6,3(0%)

  10,0 tys

  5,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,8 tys

  14,1(0.2%)

  2,9 tys

  1,5(0%)

  8,2 tys

  4,2(0%)

  52,7 tys

  27,5(0.2%)

  24,6 tys

  13,0(0.1%)

  20,7 tys

  10,8(0.1%)

  985

  0,5(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,0 tys

  14,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  15,7(0.1%)

  818

  0,4(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ostroróg - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 433 mieszkańców Ostroroga jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 209 kobiet oraz 223 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Ostroroga, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Ostroroga mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ostrorogu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,8%) oraz wyższe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,3%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2022 w Ostrorogu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 197 dzieci (96 dziewczynek oraz 101 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ostrorogu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 66 dzieci (38 dziewczynek oraz 28 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  17,3% mieszkańców Ostroroga w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 917 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 394 uczniów (186 kobiet oraz 208 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ostrorogu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 296 uczniów (140 kobiet oraz 156 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 235,93.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,6% mieszkańców (22,7% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców Ostroroga w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,7%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,5%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,7%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Ostroróg
  12,0%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2917 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 917,0
  Województwo
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,30
  Województwo
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ostroróg) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 197 Dzieci
 • 96 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 101 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 43 3 lata
 • 43
 • 41 4 lata
 • 41
 • 56 5 lata
 • 56
 • 47 6 lat
 • 47
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 16 3 lata
 • 16
 • 22 4 lata
 • 22
 • 30 5 lata
 • 30
 • 20 6 lat
 • 20
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 27 3 lata
 • 27
 • 19 4 lata
 • 19
 • 26 5 lata
 • 26
 • 27 6 lat
 • 27
 •  
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ostrorogu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ostrorogu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole"MIŚ USZATEK"
  Publiczne
  61 293-17-18
  ul. Wroniecka 12
  64-560 Ostroróg
  510613
 • Szkoły podstawowe w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ostroróg) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 394 Uczniowie
 • 186 Kobiety
  (uczniowie)
 • 208 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Ostroróg
  23,2
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 21,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 235,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  235,93
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 235,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  235,33
  Województwo
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ostroróg) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ostroróg) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ostrorogu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ostrorogu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Jana Ostroroga (JAN OSTRORÓG)
  Publiczna
  61 291-67-72
  61 291-67-72
  ul. JANA OSTROROGA 14
  64-560 Ostroróg
  18377-
 • Edukacyjne grupy wieku w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ostroróg, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ostroróg, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ostroróg, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ostroróg - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ostrorogu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ostrorogu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ostrorogu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ostrorogu: 1 (publiczne: 0, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 6 (uczestnicy: 230)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 97)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 118)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 15)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 61)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 61)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 22)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 22)


  Według danych z 2022 w Ostrorogu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 110 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 343 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ostrorogu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 84 członków. Zarejestrowano 75 ćwiczących (mężczyźni: 56, kobiety: 19, chłopcy do lat 18: 22, dziewczęta do lat 18: 16). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ostrorogu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ostrorogu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ostroroga znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Ostrorogu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Ostroróg, st.1 ze średniowieczadnia 1969-04-17, wykaz dokumentów: 514/A z 1969-04-17; 1968/A z 1984-12-10; brak numeru z 1985-04-01; 438/Wlkp/C z 2012-10-29
  • Kościół z przełomu XV/XVI w. (ul. Kapłańska 4)dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: 2450/A z 1932-12-21
  • Zamek z XV w. (ul. Zamkowa 6)dnia 1969-04-17, wykaz dokumentów: 514/A z 1969-04-17
  • Mur/ogrodzenie z 1776 r.dnia 1974-09-12, wykaz dokumentów: 1603/A z 1974-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Kapłańska 1)dnia 1997-11-26, wykaz dokumentów: 2635/A z 1997-11-26
  • Miasto z XIV - XIXdnia 2006-09-01, wykaz dokumentów: 408/Wlkp/A z 2006-09-01
 • Formy ochrony przyrody w Ostrorogu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ostroroga znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ostrorogu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-11-18, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Wielonek; parking leśny przy drodze; ok. 100m od kapliczki Św. Huberta z Wielonka do Koźla

Ostroróg - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Ostrorogu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 432,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 54,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ostrorogu znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szamotulskiego.

  Powiat szamotulski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ostrorogu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ostrorogu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 431,97 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  432,0
  Województwo
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 54,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  54,0
  Wielkopolskie
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 377,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Ostroróg
  378,0
  Województwo
  1 203,8
  Cała Polska
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Ostroróg
  12,5
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 87,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Ostroróg
  87,5
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ostrorogu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 117,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Ostroróg
  117,9 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,1 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ostroróg przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 184droga wojewódzka nr 184(Wronki - Nowa Wieś - Bobulczyn - Wierzchocin - Dobrojewo - Ostroróg - Szczepankowo - Śmiłowo - Szamotuły - Piaskowo - Kąsinowo - Rudnik - Pamiątkowo - Cerekwica - Mrowino - Napachanie - Poznań - Chyby - Baranowo - Przyźmierowo)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ostroróg przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 368Linia kolejowa nr 368: Szamotuły - Międzychód [o znaczenia miejscowym] (Szamotuły - Szczepankowo -Ostroróg - Binino - Nojewo - Kikowo - Chrzypsko Wielkie - Ryżyn - Sieraków Wielkopolski - Kłosowice - Zatom Stary - Międzychód Letnisko - Międzychód)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ostrorogu istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 15-lecia

  ul. Bratkowa

  ul. Dworcowa

  ul. Jana Ostroroga

  ul. Jaworowa

  ul. Jeziorna

  ul. Kapłańska

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Księdza Jana Kaji

  ul. Lipowa

  ul. Malwowa

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Pniewska

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Poznańska

  ul. Robotnicza

  ul. Rolna

  Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Szamotulska

  ul. Topolowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wodna

  ul. Wroniecka

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. Żniwna