Powiat radomski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat radomski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 152 291 Liczba mieszkańców
 • 1 530 km2 Powierzchnia
 • 99 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,2% Stopa urbanizacji
 • Waldemar Trelka Starosta
 • ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom Adres starostwa powiatowego
 • WRA Tablice rejestracyjne
Powiat radomski na mapie
Identyfikatory
 • 1425 TERYT (TERC)
Herb powiatu radomskiego
powiat radomski herb
Flaga powiatu radomskiego
powiat radomski flaga

Powiat radomski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat radomski ma 152 291 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radomskiego w 2050 roku wynosi 151 890, z czego 75 994 to kobiety, a 75 896 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu radomskiego zawarli w 2019 roku 726 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu radomskiego jest stanu wolnego, 58,6% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat radomski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 185. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,22 na 1000 mieszkańców powiatu radomskiego. W 2019 roku urodziło się 1 649 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,13 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 44,3% zgonów w powiecie radomskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w powiecie radomskim były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu radomskiego przypada 9.62 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 722 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 763 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu radomskiego -41. W tym samym roku 34 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 27.

  61,7% mieszkańców powiatu radomskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu radomskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 152 291 Liczba mieszkańców
 • 76 440 Kobiety
 • 75 851 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie radomskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie radomskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie radomskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radomskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 151 890 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 75 994 Kobiety
 • 75 896 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie radomskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie radomskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie radomskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu radomskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat radomski
  39,5 lat
  Mazowieckie
  41,5 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat radomski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu radomskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat radomski
  29,4%
  Województwo
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,6% Żonaci/Zamężne
 • pow. radomski
  58,6%
  Województwo
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,2%
  Województwo
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat radomski
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie radomskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,8
  Mazowieckie
  4,9
  Cała Polska
  4,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,3
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 726 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie radomskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 185 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 98 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 87 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat radomski
  1,2
  Mazowieckie
  0,4
  Polska
  -0,9
 • -5,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie radomskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie radomskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie radomskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie radomskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 649 Urodzenia żywe
 • 796 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 853 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. radomski
  10,8
  woj. mazowieckie
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 44,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  44,9
  Województwo
  46,5
  Cała Polska
  41,8
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 414 g Średnia waga noworodków
 • 3 345 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. radomski
  3 414 g
  Mazowieckie
  3 399 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 29 Waga 4500g - 4999g
 • 29
 • 158 Waga 4000g - 4499g
 • 158
 • 538 Waga 3500g - 3999g
 • 538
 • 621 Waga 3000g - 3499g
 • 621
 • 219 Waga 2500g - 2999g
 • 219
 • 55 Waga 2000g - 2499g
 • 55
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat radomski
  1,50
  woj. mazowieckie
  1,57
  Cały kraj
  1,42
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  Mazowieckie
  0,76
  Cała Polska
  0,69
 • 1,13 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat radomski
  1,13
  Województwo
  1,03
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie radomskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 464 Zgony
 • 698 Kobiety
  (Zgony)
 • 766 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,6
  Województwo
  10,7
  Polska
  10,7
 • 88,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  88,8
  Mazowieckie
  96,8
  Kraj
  109,3
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. radomski
  3,0
  Mazowieckie
  3,2
  Cały kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,8
  woj. mazowieckie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,3%
  Województwo
  34,7%
  Cała Polska
  40,5%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  25,5%
  Kraj
  26,4%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. radomski
  6,6%
  Mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  7,0
  Polska
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,6
  Cała Polska
  72,2
 • 198,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  198,1
  Mazowieckie
  278,2
  Kraj
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Polska
  263,9
 • 429,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 477,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 380,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. radomski
  429,0
  woj. mazowieckie
  378,0
  Cały kraj
  437,2
 • 77,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  77,3
  Województwo
  58,3
  Polska
  71,0
 • 11,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. radomski
  11,8
  Województwo
  36,3
  Cały kraj
  34,8
 • 1,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat radomski
  1,3
  Mazowieckie
  7,5
  Cały kraj
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. radomski
  0,2%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 722 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 915 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 807 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 763 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 909 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 854 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • 19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -41 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 27 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie radomskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat radomski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie radomskim oddano do użytku 590 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie radomskim to 46 492 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 306 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie radomskim to 5,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie radomskim to 131,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,70% mieszkań posiada łazienkę, 72,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 29,53% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 46 492 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 305,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  305,60
  Województwo
  426,20
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 84,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  84,00 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 25,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,70 m2
  Mazowieckie
  30,80 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. radomski
  3,92
  Województwo
  3,62
  Kraj
  3,82
 • 3,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. radomski
  3,27
  Województwo
  2,35
  Kraj
  2,63
 • 0,84 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,84
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 590 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  3,87
  Województwo
  7,96
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3 158 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat radomski
  5,35
  Mazowieckie
  3,49
  Polska
  3,78
 • 20,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat radomski
  20,74
  Województwo
  27,78
  Polska
  20,42
 • 77 669 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 131,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat radomski
  131,6 m2
  Województwo
  82,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. radomski
  0,51 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 90,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  90,66%
  Mazowieckie
  95,93%
  Polska
  96,88%
 • 84,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  84,94%
  Mazowieckie
  93,66%
  Cała Polska
  93,83%
 • 81,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat radomski
  81,70%
  Mazowieckie
  91,69%
  Cała Polska
  91,54%
 • 72,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,14%
  Mazowieckie
  86,80%
  Kraj
  82,60%
 • 29,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. radomski
  29,53%
  woj. mazowieckie
  56,98%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat radomski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie radomskim na 1000 mieszkańców pracuje 109osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie radomskim wynosiło w 2019 roku 16,4% (17,7% wśród kobiet i 15,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie radomskim wynosiło 3 687,64 PLN, co odpowiada 76.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radomskiego 10 920 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 396 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 524.

  52,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radomskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,6% w przemyśle i budownictwie, a 9,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 109 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  109,0
  woj. mazowieckie
  309,0
  Polska
  251,0
 • 17,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,2% Kobiety
 • 15,9% Mężczyźni
 • pow. radomski
  16,4%
  Województwo
  4,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie radomskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie radomskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie radomskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 688 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 688 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie radomskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 920 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 396 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 524 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,6% Przemysł i budownictwo
 • 12,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,0% Pozostałe
 • 27,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie radomskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16 575 Pracujący ogółem
 • 8 573 Kobiety
 • 8 002 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie radomskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat radomski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. radomski
  62,2
  woj. mazowieckie
  69,6
  Cała Polska
  66,7
 • 29,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat radomski
  29,6
  woj. mazowieckie
  37,0
  Kraj
  36,5
 • 91,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  91,1
  Województwo
  113,6
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat radomski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie radomskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 12 222 podmioty gospodarki narodowej, z czego 10 222 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 308 nowych podmiotów, a 637 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 398) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 084) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 277) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (637) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie radomskim najwięcej (514) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 777) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (281) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,5% (3 978) podmiotów, a 65,2% (7 963) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie radomskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.7%) oraz Budownictwo (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 12 222 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 281 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 978 Przemysł i budownictwo
 • 7 963 Pozostała działalność
 • 1 308 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie radomskim w 2019 roku
 • 637 Podmioty wyrejestrowane w powiecie radomskim w 2019 roku
 • 10 222 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 777 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 777
 • 383 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 383
 • 56 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 56
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 216 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 216
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 478 Spółki handlowe ogółem
 • 478
 • 43  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 43
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 370  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 370
 • 43    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 43
 • 514 Spółki cywilne ogółem
 • 514
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 222 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 140 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 140
 • 2 113 Budownictwo
 • 2 113
 • 1 370 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 370
 • 719 Transport i gospodarka magazynowa
 • 719
 • 641 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 641
 • 424 Pozostała działalność
 • 424
 • 362 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 362
 • 254 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 254
 • 243 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 243
 • 223 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 223
 • 209 Informacja i komunikacja
 • 209
 • 206 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 206
 • 114 Edukacja
 • 114
 • 73 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 73
 • 62 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 62
 • 44 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 44
 • 19 Górnictwo i wydobywanie
 • 19
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie radomskim stwierdzono 1 592 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie radomskim wynosi 75,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu radomskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,81 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 4,20 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,49 (96%), o charakterze gospodarczym - 1,83 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 592 Przestępstwa ogółem
 • 1 592
 • 1 037 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 037
 • 278 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 278
 • 227 Przestępstwa drogowe
 • 227
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 639 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 639
 • 10,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. radomski
  10,46
  Województwo
  21,24
  Cały kraj
  20,75
 • 6,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,81
  Województwo
  14,55
  Cała Polska
  13,21
 • 1,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,83
  Województwo
  4,17
  Cała Polska
  4,88
 • 1,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,49
  Województwo
  1,84
  Cały kraj
  1,86
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat radomski
  0,29
  Województwo
  0,34
  Cała Polska
  0,43
 • 4,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,20
  Województwo
  11,23
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. radomski
  70%
  woj. mazowieckie
  54%
  Cały kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat radomski
  79%
  Mazowieckie
  72%
  Cała Polska
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. radomski
  97%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. mazowieckie
  83%
  Cały kraj
  86%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat radomski
  52%
  Województwo
  40%
  Polska
  53%

Powiat radomski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu radomskiego wyniosła w 2018 roku 145,0 mln złotych, co daje 954 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.6% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu radomskiego - 28.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (14.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,9 mln złotych, czyli 19,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu radomskiego wyniosła w 2018 roku 147,5 mln złotych, co daje 970 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%). W budżecie powiatu radomskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 165 złotych na mieszkańca (17,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie radomskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu radomskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu radomskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  118,8 mln

  793(100%)

  111,8 mln

  744(100%)

  119,2 mln

  791(100%)

  131,6 mln

  870(100%)

  126,2 mln

  834(100%)

  126,8 mln

  837(100%)

  135,8 mln

  895(100%)

  145,0 mln

  954(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,1 mln

  128(16.1%)

  15,0 mln

  99,8(13.5%)

  15,8 mln

  105(13.3%)

  24,1 mln

  159(18.3%)

  21,0 mln

  139(16.7%)

  24,2 mln

  160(19.1%)

  33,1 mln

  218(24.4%)

  40,8 mln

  268(28.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,4 mln

  136(17.2%)

  19,3 mln

  128(17.3%)

  19,6 mln

  130(16.5%)

  19,7 mln

  130(15%)

  18,8 mln

  124(14.9%)

  19,2 mln

  127(15.2%)

  19,7 mln

  129(14.5%)

  21,4 mln

  141(14.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,2 mln

  128(16.2%)

  20,5 mln

  136(18.4%)

  22,1 mln

  147(18.6%)

  22,3 mln

  147(16.9%)

  22,5 mln

  148(17.8%)

  23,2 mln

  153(18.3%)

  18,6 mln

  122(13.7%)

  19,2 mln

  126(13.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  16,7 mln

  112(14.1%)

  15,5 mln

  103(13.9%)

  15,3 mln

  101(12.8%)

  16,3 mln

  108(12.4%)

  16,3 mln

  108(12.9%)

  17,2 mln

  113(13.5%)

  17,4 mln

  114(12.8%)

  18,2 mln

  120(12.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  15,7 mln

  105(13.2%)

  13,8 mln

  91,6(12.4%)

  15,3 mln

  101(12.8%)

  16,6 mln

  110(12.6%)

  16,3 mln

  108(12.9%)

  15,9 mln

  105(12.5%)

  15,8 mln

  104(11.6%)

  16,7 mln

  110(11.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  21,7 mln

  145(18.3%)

  21,5 mln

  143(19.2%)

  23,6 mln

  156(19.8%)

  25,1 mln

  166(19%)

  23,5 mln

  155(18.6%)

  18,7 mln

  123(14.7%)

  15,5 mln

  102(11.4%)

  14,3 mln

  94,0(9.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  12,9(1.6%)

  2,5 mln

  16,8(2.3%)

  4,2 mln

  27,5(3.5%)

  4,5 mln

  29,4(3.4%)

  4,5 mln

  29,9(3.6%)

  4,6 mln

  30,5(3.6%)

  5,4 mln

  35,2(3.9%)

  5,6 mln

  36,5(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  12,7(1.6%)

  1,3 mln

  8,9(1.2%)

  835,6 tys

  5,5(0.7%)

  739,8 tys

  4,9(0.6%)

  570,1 tys

  3,8(0.5%)

  906,9 tys

  6,0(0.7%)

  968,2 tys

  6,4(0.7%)

  943,3 tys

  6,2(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  592,2 tys

  3,9(0.5%)

  636,6 tys

  4,2(0.6%)

  600,4 tys

  4,0(0.5%)

  683,4 tys

  4,5(0.5%)

  660,1 tys

  4,4(0.5%)

  692,0 tys

  4,6(0.5%)

  745,4 tys

  4,9(0.5%)

  691,2 tys

  4,5(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  167,2 tys

  1,1(0.1%)

  243,3 tys

  1,6(0.2%)

  318,1 tys

  2,1(0.3%)

  349,6 tys

  2,3(0.3%)

  348,6 tys

  2,3(0.3%)

  364,9 tys

  2,4(0.3%)

  358,3 tys

  2,4(0.3%)

  500,7 tys

  3,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,4 tys

  2,4(0.3%)

  375,2 tys

  2,5(0.3%)

  375,2 tys

  2,5(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  692,2 tys

  4,6(0.6%)

  804,9 tys

  5,3(0.7%)

  544,2 tys

  3,6(0.5%)

  420,2 tys

  2,8(0.3%)

  336,3 tys

  2,2(0.3%)

  299,5 tys

  2,0(0.2%)

  257,4 tys

  1,7(0.2%)

  267,2 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  113,2 tys

  0,8(0.1%)

  145,7 tys

  1,0(0.1%)

  106,7 tys

  0,7(0.1%)

  202,2 tys

  1,3(0.2%)

  135,8 tys

  0,9(0.1%)

  247,8 tys

  1,6(0.2%)

  232,0 tys

  1,5(0.2%)

  167,8 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  150,0 tys

  1,0(0.1%)

  55,9 tys

  0,4(0.1%)

  59,7 tys

  0,4(0.1%)

  122,3 tys

  0,8(0.1%)

  150,0 tys

  1,0(0.1%)

  196,5 tys

  1,3(0.2%)

  1,8 mln

  11,6(1.3%)

  162,8 tys

  1,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  70,4 tys

  0,5(0.1%)

  172,0 tys

  1,1(0.2%)

  101,0 tys

  0,7(0.1%)

  140,5 tys

  0,9(0.1%)

  154,6 tys

  1,0(0.1%)

  192,6 tys

  1,3(0.2%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  154,1 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  40,9 tys

  0,3(0%)

  37,2 tys

  0,2(0%)

  44,5 tys

  0,3(0%)

  36,2 tys

  0,2(0%)

  47,0 tys

  0,3(0%)

  384,0 tys

  2,5(0.3%)

  46,0 tys

  0,3(0%)

  47,5 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  141,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,0 tys

  1,1(0.1%)

  114,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,3(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  66,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  220

  0,0(0%)

  125,0 tys

  0,8(0.1%)

  448,7 tys

  3,0(0.4%)

  174,6 tys

  1,2(0.1%)

  246,6 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  534,0 tys

  3,5(0.4%)

  49,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie radomskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu radomskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat radomski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu radomskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  121,2 mln

  809(100%)

  113,1 mln

  752(100%)

  124,4 mln

  825(100%)

  129,0 mln

  853(100%)

  127,5 mln

  843(100%)

  135,1 mln

  892(100%)

  136,9 mln

  902(100%)

  147,5 mln

  970(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  46,8 mln

  312(38.6%)

  44,9 mln

  298(39.7%)

  46,4 mln

  307(37.3%)

  46,1 mln

  305(35.8%)

  45,2 mln

  298(35.4%)

  48,6 mln

  321(36%)

  52,8 mln

  347(38.6%)

  58,8 mln

  386(39.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,0 mln

  86,3(10.7%)

  13,7 mln

  90,6(12.1%)

  15,2 mln

  101(12.2%)

  16,9 mln

  111(13.1%)

  22,0 mln

  145(17.2%)

  24,3 mln

  160(18%)

  26,5 mln

  174(19.3%)

  30,4 mln

  200(20.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,9 mln

  79,5(9.8%)

  13,2 mln

  87,7(11.7%)

  15,3 mln

  101(12.3%)

  15,3 mln

  101(11.9%)

  16,5 mln

  109(12.9%)

  18,3 mln

  121(13.6%)

  17,2 mln

  113(12.5%)

  18,1 mln

  119(12.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  20,0 mln

  134(16.5%)

  20,9 mln

  139(18.5%)

  22,7 mln

  151(18.3%)

  23,3 mln

  154(18.1%)

  21,6 mln

  143(17%)

  17,6 mln

  116(13%)

  15,0 mln

  98,9(11%)

  13,2 mln

  86,8(9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  11,7 mln

  77,7(9.6%)

  9,6 mln

  63,6(8.5%)

  10,6 mln

  70,4(8.6%)

  11,5 mln

  75,9(8.9%)

  13,0 mln

  85,6(10.2%)

  11,1 mln

  73,5(8.2%)

  10,3 mln

  67,8(7.5%)

  11,0 mln

  72,2(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,2 mln

  54,6(6.8%)

  2,9 mln

  19,0(2.5%)

  4,3 mln

  28,8(3.5%)

  5,4 mln

  35,9(4.2%)

  3,8 mln

  25,0(3%)

  9,3 mln

  61,2(6.9%)

  6,6 mln

  43,3(4.8%)

  4,8 mln

  31,9(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,6 mln

  17,4(2.2%)

  2,1 mln

  13,7(1.8%)

  1,8 mln

  12,2(1.5%)

  2,6 mln

  17,4(2%)

  2,2 mln

  14,3(1.7%)

  2,7 mln

  17,6(2%)

  2,7 mln

  18,0(2%)

  2,7 mln

  17,9(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  150,0 tys

  1,0(0.1%)

  55,9 tys

  0,4(0%)

  60,2 tys

  0,4(0%)

  122,7 tys

  0,8(0.1%)

  150,4 tys

  1,0(0.1%)

  197,0 tys

  1,3(0.1%)

  173,3 tys

  1,1(0.1%)

  2,5 mln

  16,2(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  10,9(1.4%)

  585,3 tys

  3,9(0.5%)

  654,0 tys

  4,3(0.5%)

  1,6 mln

  10,9(1.3%)

  853,9 tys

  5,6(0.7%)

  780,9 tys

  5,2(0.6%)

  970,9 tys

  6,4(0.7%)

  1,2 mln

  7,7(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  29,9(3.7%)

  4,5 mln

  29,6(3.9%)

  4,3 mln

  28,7(3.5%)

  4,8 mln

  31,8(3.7%)

  1,4 mln

  8,9(1.1%)

  668,4 tys

  4,4(0.5%)

  694,6 tys

  4,6(0.5%)

  709,4 tys

  4,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  171,5 tys

  1,1(0.1%)

  198,3 tys

  1,3(0.2%)

  2,3 mln

  15,3(1.9%)

  453,1 tys

  3,0(0.4%)

  422,1 tys

  2,8(0.3%)

  361,8 tys

  2,4(0.3%)

  436,3 tys

  2,9(0.3%)

  470,4 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,4 tys

  2,4(0.3%)

  375,2 tys

  2,5(0.3%)

  375,7 tys

  2,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  344,2 tys

  2,3(0.3%)

  366,8 tys

  2,4(0.3%)

  332,7 tys

  2,2(0.3%)

  341,6 tys

  2,3(0.3%)

  321,3 tys

  2,1(0.3%)

  315,7 tys

  2,1(0.2%)

  325,6 tys

  2,1(0.2%)

  314,9 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  205,8 tys

  1,4(0.2%)

  213,2 tys

  1,4(0.2%)

  114,5 tys

  0,8(0.1%)

  169,9 tys

  1,1(0.1%)

  153,4 tys

  1,0(0.1%)

  160,0 tys

  1,1(0.1%)

  181,9 tys

  1,2(0.1%)

  183,5 tys

  1,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,8 tys

  0,1(0%)

  15,4 tys

  0,1(0%)

  71,9 tys

  0,5(0.1%)

  60,2 tys

  0,4(0%)

  47,6 tys

  0,3(0%)

  49,0 tys

  0,3(0%)

  59,4 tys

  0,4(0%)

  56,5 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  159

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  900

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  32,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  171,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  131,4 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat radomski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 39 193 mieszkańców powiatu radomskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 18 993 kobiet oraz 20 200 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,7% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu radomskiego, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 26,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu radomskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie radomskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (26,2%).

  W roku 2018 w powiecie radomskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 133 oddziałów uczęszczało 2 928 dzieci (1 396 dziewczynek oraz 1 532 chłopców). Dostępnych było 3 137 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie radomskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 58 oddziałów uczęszczało 1 402 dzieci (672 dziewczynki oraz 730 chłopców). Dostępne były 1 423 miejsca.

  16,2% mieszkańców powiatu radomskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 702 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 80 szkół podstawowych, w których w 817 oddziałach uczyło się 12 741 uczniów (6 159 kobiet oraz 6 582 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie radomskim placówkę miało 79 szkół podstawowych, w których w 611 oddziałach uczyło się 10 539 uczniów (5 119 kobiet oraz 5 420 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,59.

  W powiecie radomskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 412 uczniów (235 kobiet oraz 177 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 177 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie radomskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 249 uczniów (701 kobiet oraz 548 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 451 absolwentów.

  W powiecie radomskim znajdują się 3 Technika, w których w 37 oddziałach uczyło się 888 uczniów (374 kobiety oraz 514 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 194 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie radomskim placówkę miały 4 Technika, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 084 uczniów (448 kobiet oraz 636 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 253 absolwentów.

  W powiecie radomskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 120 uczniów (44 kobiety oraz 76 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,9 uczniów. 10,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu radomskiego w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 30,3% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. radomski
  12,8%
  Mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,1%
  Województwo
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 30,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,6%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat radomski
  17,9%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. radomski
  24,5%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,7%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. radomski
  26,3%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat radomski
  1,4%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 702 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat radomski
  702,0
  Województwo
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,44
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 29Przedszkola
 • 69 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 133 Oddziały
 • 113 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 137 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat radomski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 928 Dzieci
 • 1 396 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 532 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 115 2 lata i mniej
 • 115
 • 744 3 lata
 • 744
 • 798 4 lata
 • 798
 • 720 5 lata
 • 720
 • 547 6 lat
 • 547
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 57 2 lata i mniej
 • 57
 • 355 3 lata
 • 355
 • 377 4 lata
 • 377
 • 340 5 lata
 • 340
 • 266 6 lat
 • 266
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 58 2 lata i mniej
 • 58
 • 389 3 lata
 • 389
 • 421 4 lata
 • 421
 • 380 5 lata
 • 380
 • 281 6 lat
 • 281
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 1 946 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 217,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 216,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 121,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 120,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 8 Oddziały
 • 159 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat radomski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 144 Dzieci
 • 69 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 75 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 41 3 lata
 • 41
 • 69 4 lata
 • 69
 • 29 5 lata
 • 29
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 20 3 lata
 • 20
 • 32 4 lata
 • 32
 • 14 5 lata
 • 14
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 21 3 lata
 • 21
 • 37 4 lata
 • 37
 • 15 5 lata
 • 15
 •  
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat radomski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 809 Oddziały
 • 12 715 Uczniowie
 • 6 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 565 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 1 513 Uczniowie w 1 klasie
 • 759 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 754 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 526 Absolwenci 2016
 • 753 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 773 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,6%
  65,4%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,6
  woj. mazowieckie
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,7
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 1 135,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 976,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 158,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 15 611 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski12 680
  • niemiecki2 920
 • 12 680 angielski
 • 2 920 niemiecki
 • 11 rosyjski
 • 708 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 685 niemiecki
 • 23 angielski
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 14 angielski
 • 3 niemiecki
 •  
 • 89,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,59
  Mazowieckie
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 89,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat radomski
  89,02
  Mazowieckie
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat radomski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat radomski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat radomski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 334 Uczniowie
 • 203 Kobiety
  (uczniowie)
 • 131 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,8%
  39,2%
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,0%
  59,0%
 • 40 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. radomski
  22,9
  Województwo
  26,1
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 29,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat radomski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 888 Uczniowie
 • 374 Kobiety
  (uczniowie)
 • 514 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 236 Uczniowie w 1 klasie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 146 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 194 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 121 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. radomski
  24,0
  Mazowieckie
  23,2
  Polska
  23,8
 •  
 • 72,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 45,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat radomski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 97 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,8%
  74,2%
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 82,6%
  17,4%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  10,9
  Mazowieckie
  18,4
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 10,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 10,9
 • 12,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 12,1
 • 7,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,7
 •  
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 585 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 304
  • niemiecki1 137
  • włoski59
  • francuski46
  • rosyjski39
 • 1 304 angielski
 • 1 137 niemiecki
 • 59 włoski
 • 46 francuski
 • 39 rosyjski
 • 27 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 27 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat radomski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 3 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 13 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  13,3
  woj. mazowieckie
  21,1
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13,3 Szkoły policealne ogółem
 • 13,3
 • 13,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13,3
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat radomski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat radomski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat radomski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie radomskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie radomskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 3 ★★, 1 ), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 470)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie radomskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie radomskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 672 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 440 (uczestnicy: 49 849)
  • seanse filmowe: 23 (uczestnicy: 490)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 3 730)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 16 (uczestnicy: 3 275)
  • koncerty: 34 (uczestnicy: 12 890)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 36 (uczestnicy: 2 680)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 40 (uczestnicy: 2 720)
  • konkursy: 48 (uczestnicy: 3 574)
  • pokazy teatralne: 29 (uczestnicy: 4 180)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 22 (uczestnicy: 1 650)
  • warsztaty: 108 (uczestnicy: 1 540)
  • inne: 52 (uczestnicy: 12 820)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 1 452)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 195)
  • taneczne: 10 (członkowie: 124)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 73)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 435)
  • koło gospodyń wiejskich: 20 (członkowie: 450)
  • inne: 8 (członkowie: 110)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 23 (absolwenci: 571)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 80)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 11 (absolwenci: 96)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 200)
  • tańca: 4 (absolwenci: 85)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 80)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 7
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 75 (członkowie: 871)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 20 (członkowie: 209)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 169)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 74)
  • taneczne: 25 (członkowie: 312)
  • inne: 5 (członkowie: 87)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie radomskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 352 miejscami na widowni. Odbyło się 119 seansów, na które przyszło 9 829 widzów, w tym 71 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 615 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie radomskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 24 679 zwiedzających, co daje 1 622 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie radomskim działało 38 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 447 652 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 57 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 45 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 517 389 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 203
  • dostępne dla czytelników: 103
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 103
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 33
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 34
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 17


 • Biblioteki naukowe w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie radomskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 22 524 wolumeny w tym ziobry specjalne: 791. Odnotowano 268 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 38 374 wolumeny. Odnotowano 582 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie radomskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie radomskim działało 56 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 144 członków. Zarejestrowano 3 396 ćwiczących (mężczyźni: 2 331, kobiety: 1 065, chłopcy do lat 18: 1 756, dziewczęta do lat 18: 1 047). Aktywne były 102 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (76), instruktora sportowego (57) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie radomskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat radomski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 210 wypadków drogowych w powiecie radomskim odnotowano 23 ofiary śmiertelne oraz 280 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 138,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 19,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 235,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie radomskim zarejestrowanych było 119 162 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 85 776 samochodów osobowych (563,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 14 095 samochodów ciężarowych (107,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 407 autobusów (2,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 309 ciągników siodłowych (15,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 940 motocykli (32,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,7 lat.


  W 2018 roku w powiecie radomskim znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 taksówek oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 210 Wypadki drogowe
 • 23 Ofiary śmiertelne
 • 280 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie radomskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 138,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat radomski
  138,2
  woj. mazowieckie
  74,8
  Polska
  82,5
 • 15,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  15,1
  Mazowieckie
  8,3
  Cała Polska
  7,5
 • 19,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat radomski
  19,3
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  9,3
 • 234,97 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  235,0
  Województwo
  96,4
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 119 162 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie radomskim w 2018 roku
 • 85 776 Samochody osobowe
 • 14 095 Samochody ciężarowe
 • 593 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 407 Autobusy
 • 800 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 309 Ciągniki samochodowe
 • 2 309   Ciągniki siodłowe
 • 10 835 Ciągniki rolnicze
 • 4 940 Motocykle
 • 1 660   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 743 Motorowery
 • 85 776Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie radomskim
 • Samochody osobowe w powiecie radomskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 563,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. radomski
  563,9
  woj. mazowieckie
  678,0
  Cały kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 359
  • 1400-1649 kg21 695
  • 1650-1899 kg23 224
  • 1900 kg i więcej24 498
 • 16 359 do 1399 kg
 • 21 695 1400-1649 kg
 • 23 224 1650-1899 kg
 • 24 498 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 565 do 1399 cm3
 • 25 565
 • 52 548 1400-1999 cm3
 • 52 548
 • 7 663 2000 i więcej cm3
 • 7 663
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie radomskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38 160
  • olej napędowy26 594
  • gaz (LPG)20 542
  • pozostałe480
 • 38 160 benzyna
 • 26 594 olej napędowy
 • 20 542 gaz (LPG)
 • 480 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 830 do 1 roku
 • 830
 • 420 2 lata
 • 420
 • 506 3 lata
 • 506
 • 1 319 4-5 lat
 • 1 319
 • 2 003 6-7 lat
 • 2 003
 • 2 891 8-9 lat
 • 2 891
 • 5 671 10-11 lat
 • 5 671
 • 15 997 12-15 lat
 • 15 997
 • 22 688 16-20 lat
 • 22 688
 • 12 233 21-25 lat
 • 12 233
 • 8 642 26-30 lat
 • 8 642
 • 12 576 31 lat i więcej
 • 12 576
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie radomskim
 • pow. radomski
  19,8 lat
  woj. mazowieckie
  16,8 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 14 095Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie radomskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie radomskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 107,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  107,8
  woj. mazowieckie
  126,6
  Kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 194 do 999 kg
 • 6 194
 • 4 638 1000-1499 kg
 • 4 638
 • 1 131 1500-2999 kg
 • 1 131
 • 92 3000-3499 kg
 • 92
 • 198 3500-4999 kg
 • 198
 • 709 5000-6999 kg
 • 709
 • 493 7000-9999 kg
 • 493
 • 437 10000-14999 kg
 • 437
 • 203 15000 kg i więcej
 • 203
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 446
  • olej napędowy10 440
  • gaz (LPG)834
  • pozostałe375
 • 2 446 benzyna
 • 10 440 olej napędowy
 • 834 gaz (LPG)
 • 375 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 121 do 1 roku
 • 121
 • 84 2 lata
 • 84
 • 124 3 lata
 • 124
 • 375 4-5 lat
 • 375
 • 467 6-7 lat
 • 467
 • 728 8-9 lat
 • 728
 • 1 021 10-11 lat
 • 1 021
 • 2 159 12-15 lat
 • 2 159
 • 3 146 16-20 lat
 • 3 146
 • 1 949 21-25 lat
 • 1 949
 • 1 271 26-30 lat
 • 1 271
 • 2 650 31 lat i więcej
 • 2 650
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie radomskim
 • Tutaj
  20,0 lat
  Województwo
  17,5 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 407Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie radomskim
 • Autobusy w powiecie radomskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat radomski
  2,7
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy383
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe10
 • 14 benzyna
 • 383 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 10 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 61 12-15 lat
 • 61
 • 101 16-20 lat
 • 101
 • 74 21-25 lat
 • 74
 • 67 26-30 lat
 • 67
 • 73 31 lat i więcej
 • 73
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie radomskim
 • Powiat
  22,1 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 2 309Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie radomskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie radomskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 15,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. radomski
  15,2
  Województwo
  19,3
  Cały kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy2 196
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe110
 • 1 benzyna
 • 2 196 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 110 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 17 2 lata
 • 17
 • 29 3 lata
 • 29
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 219 6-7 lat
 • 219
 • 117 8-9 lat
 • 117
 • 298 10-11 lat
 • 298
 • 645 12-15 lat
 • 645
 • 381 16-20 lat
 • 381
 • 164 21-25 lat
 • 164
 • 194 26-30 lat
 • 194
 • 123 31 lat i więcej
 • 123
 • 15,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie radomskim
 • Tutaj
  15,3 lat
  woj. mazowieckie
  9,4 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 4 940Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie radomskim
 • Motocykle w powiecie radomskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 32,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. radomski
  32,5
  Mazowieckie
  36,2
  Cały kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 53 2 lata
 • 53
 • 97 3 lata
 • 97
 • 84 4-5 lat
 • 84
 • 127 6-7 lat
 • 127
 • 182 8-9 lat
 • 182
 • 279 10-11 lat
 • 279
 • 517 12-15 lat
 • 517
 • 678 16-20 lat
 • 678
 • 445 21-25 lat
 • 445
 • 595 26-30 lat
 • 595
 • 1 856 31 lat i więcej
 • 1 856
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie radomskim
 • Tutaj
  23,7 lat
  Województwo
  21,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie radomskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 59,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. radomski
  59,5 km
  Mazowieckie
  561,2 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat radomski
  0,6 km
  woj. mazowieckie
  3,7 km
  Kraj
  3,6 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba taksówek