Opoczno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Opoczno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Opoczno to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu opoczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Opoczno.
 • 21 534 Liczba mieszkańców
 • 24,8 km² Powierzchnia
 • 870,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 190 m n.p.m Wysokość
 • XIV w. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • EOP Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Wojciech Kosno Burmistrz miasta
Opoczno na mapie
Identyfikatory
 • 20.278851.3753 Współrzędne GPS
 • 1007044 TERYT (TERC)
 • 0967943 SIMC
Herb miasta Opoczno
Opoczno herb
Flaga miasta Opoczno
Opoczno flaga

Opoczno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-300Poczta Opoczno 001, Pl. Kościuszki 16
26-301Poczta Opoczno 003, ul. Westerplatte pawilon 2

Opoczno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Opocznie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Opocznie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Opocznie
(44) 755-31-01
(44) 755-24-45
Piotrkowska 14
26-300 Opoczno
ZUS Inspektorat w Opocznie (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Moniuszki 1
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
(44)755-00-82
ul. 17 stycznia 1a
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
(44)755-23-14, (44)755-26-46
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
(44) 755-24-69,755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Ochotnicza Straż Pożarna Dzielna
(44) 754-10-95
Dzielna 66a
26-300 Opoczno
Ochotnicza Straż Pożarna Wygnanów
(44) 754-15-70
Wygnanów 25A
26-300 Opoczno
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Opoczno
(44) 755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
(44) 754-61-11 opocznokpp@lodzka.policja.gov.pl
ul. Mickiewicza 5
26-300 Opoczno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Opocznie
(44) 755-23-29
ul.Kościuszki 9
26-300 Opoczno
Urząd Miejski w Opocznie
(44) 736-31-00
(44) 736-31-11
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno
Starostwo Powiatowe w Opocznie
(44) 741-49-00
(44) 741-49-01
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno

Opoczno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Opoczno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 21 534, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 124 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Opoczna jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Opoczno ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,34 na 1000 mieszkańców Opoczna. W 2017 roku urodziło się 214 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,7% zgonów w Opocznie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Opocznie były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Opoczna przypada 8.86 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 129 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 320 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Opoczna -191. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  62,6% mieszkańców Opoczna jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Opoczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21 534 Liczba mieszkańców
 • 11 100 Kobiety
 • 10 434 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Opoczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,6 lat
  woj. łódzkie
  42,7 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Opoczno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Opoczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Opoczno
  27,9%
  łódzkie
  26,6%
  Polska
  28,8%
 • 20,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,8%
  woj. łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • Opoczno
  10,8%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,6%
  łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Opoczno
  0,9%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Opocznie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Opoczno
  5,8
  woj. łódzkie
  4,7
  Kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,3
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 124 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Opocznie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,3
  łódzkie
  -3,0
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Opocznie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Opocznie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Opocznie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Opocznie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 214 Urodzenia żywe
 • 100 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 114 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Opoczno
  9,9
  woj. łódzkie
  9,6
  Kraj
  10,5
 • 46,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  46,1
  woj. łódzkie
  42,0
  Polska
  44,2
 • 8.65 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.65
 • 54.91 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.91
 • 102.1 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102.1
 • 90.81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90.81
 • 36.66 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.66
 • 9.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.79
 • 3 371 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 297 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 443 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 371 g
  Województwo
  3 360 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 284 Waga 3500g - 3999g
 • 284
 • 266 Waga 3000g - 3499g
 • 266
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,51 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,51
  łódzkie
  1,41
  Kraj
  1,45
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  łódzkie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Opoczno
  0,89
  woj. łódzkie
  0,76
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Opocznie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 193 Zgony
 • 84 Kobiety
  (Zgony)
 • 109 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,5%
  56,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  woj. łódzkie
  12,1
  Cała Polska
  10,1
 • 105,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Opoczno
  105,5
  łódzkie
  132,5
  Cała Polska
  101,5
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Opoczno
  3,9
  Województwo
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Opoczno
  49,4%
  Województwo
  41,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,3%
  Województwo
  25,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Opoczno
  5,5%
  Województwo
  7,4%
  Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  10,1
  Kraj
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Cały kraj
  74,3
 • 247,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  247,4
  łódzkie
  314,0
  Cały kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  295,4
  Polska
  261,6
 • 574,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 640,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 507,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  574,7
  łódzkie
  519,0
  Polska
  469,0
 • 101,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  101,8
  Województwo
  90,2
  Kraj
  87,7
 • 33,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Opoczno
  33,2
  Województwo
  36,2
  Cała Polska
  31,8
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Opoczno
  5,1
  Województwo
  10,4
  Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Opoczno
  0,5%
  woj. łódzkie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 129 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 320 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 158 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 162 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -196 Saldo migracji
 • -90 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -106 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -191 Saldo migracji wewnętrznych
 • -87 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -104 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Opocznie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Opoczno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opoczno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Opocznie oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Opocznie to 7 876 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Opocznie to 6,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Opocznie to 144,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,79% mieszkań posiada łazienkę, 89,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,63% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 876 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 364,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  364,00
  Województwo
  406,30
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 66,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  66,80 m2
  woj. łódzkie
  68,90 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 24,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Opoczno
  24,30 m2
  Województwo
  28,00 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Opoczno
  3,81
  Województwo
  3,60
  Cały kraj
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,75
  woj. łódzkie
  2,46
  Kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Opoczno
  0,72
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,65
  woj. łódzkie
  3,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 16 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 89 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  6,36
  woj. łódzkie
  4,43
  Cały kraj
  3,91
 • 4,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Opoczno
  4,13
  Województwo
  13,36
  Kraj
  18,14
 • 2 029 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 144,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  144,9 m2
  łódzkie
  113,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,09 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,96%
  łódzkie
  94,69%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,18%
  woj. łódzkie
  89,51%
  Cały kraj
  93,66%
 • 93,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,79%
  Województwo
  85,48%
  Cały kraj
  91,31%
 • 89,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,77%
  woj. łódzkie
  77,15%
  Kraj
  82,12%
 • 41,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  41,63%
  Województwo
  44,57%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Opoczno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Opocznie na 1000 mieszkańców pracuje 359 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Opocznie wynosiło w 2017 roku 6,0% (7,6% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opocznie wynosiło 3 427,90 PLN, co odpowiada 75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Opoczna 1 172 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 506 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 334.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Opoczna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 359 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  359,0
  Województwo
  244,0
  Polska
  247,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,6% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,0%
  woj. łódzkie
  6,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Opocznie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Opocznie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Opocznie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 428 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 428 PLN
  woj. łódzkie
  4 142 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Opocznie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 172 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 506 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 334 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,8% Przemysł i budownictwo
 • 12,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 28,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Opocznie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 721 Pracujący ogółem
 • 3 569 Kobiety
 • 4 152 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Opoczno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Opoczno
  59,7
  Województwo
  66,6
  Kraj
  63,4
 • 31,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,4
  woj. łódzkie
  38,5
  Cała Polska
  34,0
 • 110,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  110,8
  woj. łódzkie
  136,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Opoczno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Opocznie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 829 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 287 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 150 nowych podmiotów, a 145 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (208) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (140) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (280) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (132) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Opocznie najwięcej (160) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 729) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,6% (286) podmiotów, a 83,8% (1 532) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Opocznie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (36.9%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 829 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 286 Przemysł i budownictwo
 • 1 532 Pozostała działalność
 • 150 Podmioty nowo zarejestrowane w Opocznie w 2017 roku
 • 145 Podmioty wyrejestrowane w Opocznie w 2017 roku
 • 1 287 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 729 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 729
 • 78 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 78
 • 19 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 826 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 826
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 103 Spółki handlowe ogółem
 • 103
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 77  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 77
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 160 Spółki cywilne ogółem
 • 160
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 287 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 475 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 475
 • 152 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 152
 • 125 Budownictwo
 • 125
 • 114 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 114
 • 93 Przetwórstwo przemysłowe
 • 93
 • 72 Pozostała działalność
 • 72
 • 54 Transport i gospodarka magazynowa
 • 54
 • 48 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 48
 • 33 Informacja i komunikacja
 • 33
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 28 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 28
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opoczno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Opocznie stwierdzono szacunkowo 306 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Opocznie wynosi 80,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Opoczna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,60 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 5,09 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,88 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,96 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,57 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Opoczna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 306 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 306
 • 207 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 207
 • 42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 42
 • 41 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 41
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 12
 • 110 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 110
 • 14,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,21
  Województwo
  17,76
  Cała Polska
  19,62
 • 9,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  9,60
  łódzkie
  11,26
  Polska
  12,07
 • 1,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,96
  woj. łódzkie
  3,84
  Cały kraj
  4,94
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  1,88
  łódzkie
  1,95
  Cały kraj
  1,78
 • 0,57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,57
  woj. łódzkie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 5,09 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  5,09
  woj. łódzkie
  9,64
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Opoczno
  80%
  łódzkie
  66%
  Cały kraj
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Opoczno
  76%
  Województwo
  53%
  Polska
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  80%
  łódzkie
  84%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Opoczno
  99%
  woj. łódzkie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Opoczno
  86%
  woj. łódzkie
  82%
  Polska
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Opoczno
  58%
  woj. łódzkie
  47%
  Polska
  52%

Opoczno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Opoczna wyniosła w 2016 roku 120,3 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Opoczna - 35% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (31.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,7 mln złotych, czyli 9,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Opoczna wyniosła w 2016 roku 128,6 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (26.7%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.1%). W budżecie Opoczna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 642 złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 27,8 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,8%.
 • Wydatki budżetu w Opocznie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,5 mln

  2,6 tys(100%)

  123,6 mln

  3,5 tys(100%)

  113,9 mln

  3,2 tys(100%)

  88,7 mln

  2,5 tys(100%)

  86,1 mln

  2,4 tys(100%)

  97,7 mln

  2,8 tys(100%)

  94,6 mln

  2,7 tys(100%)

  120,3 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,7 mln

  1,5 tys(36%)

  34,1 mln

  1,5 tys(27.6%)

  36,8 mln

  1,6 tys(32.3%)

  39,8 mln

  1,8 tys(44.9%)

  40,4 mln

  1,8 tys(46.9%)

  41,4 mln

  1,9 tys(42.4%)

  42,5 mln

  1,9 tys(44.9%)

  42,2 mln

  1,9 tys(35%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,9 mln

  699(17%)

  18,2 mln

  800(14.7%)

  17,1 mln

  761(15%)

  16,9 mln

  756(19%)

  16,6 mln

  747(19.2%)

  16,1 mln

  734(16.5%)

  16,4 mln

  752(17.4%)

  37,4 mln

  1,7 tys(31.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,1 mln

  445(10.8%)

  23,2 mln

  1,0 tys(18.8%)

  24,1 mln

  1,1 tys(21.2%)

  7,6 mln

  342(8.6%)

  5,6 mln

  254(6.5%)

  10,4 mln

  475(10.7%)

  9,9 mln

  454(10.5%)

  10,4 mln

  481(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,8 mln

  300(7.3%)

  7,3 mln

  322(5.9%)

  7,1 mln

  315(6.2%)

  6,9 mln

  311(7.8%)

  7,3 mln

  328(8.4%)

  7,6 mln

  346(7.8%)

  8,3 mln

  382(8.8%)

  8,5 mln

  394(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,0 mln

  616(15%)

  27,1 mln

  1,2 tys(22%)

  14,7 mln

  652(12.9%)

  6,1 mln

  275(6.9%)

  4,3 mln

  193(5%)

  8,0 mln

  366(8.2%)

  6,3 mln

  286(6.6%)

  8,4 mln

  387(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  86,3(2.1%)

  2,0 mln

  88,1(1.6%)

  1,9 mln

  84,7(1.7%)

  1,7 mln

  77,9(2%)

  3,1 mln

  141(3.6%)

  2,4 mln

  110(2.5%)

  2,4 mln

  109(2.5%)

  4,3 mln

  199(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 mln

  221(5.4%)

  3,4 mln

  150(2.8%)

  5,8 mln

  256(5.1%)

  2,8 mln

  124(3.1%)

  2,8 mln

  126(3.2%)

  4,2 mln

  193(4.3%)

  3,2 mln

  146(3.4%)

  3,4 mln

  157(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  98,2(2.4%)

  1,6 mln

  72,7(1.3%)

  1,5 mln

  65,8(1.3%)

  1,2 mln

  53,5(1.3%)

  1,1 mln

  47,9(1.2%)

  1,1 mln

  51,5(1.2%)

  1,1 mln

  52,5(1.2%)

  1,3 mln

  61,6(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  296,1 tys

  13,0(0.3%)

  1,3 mln

  57,2(1%)

  2,3 mln

  104(2%)

  3,3 mln

  148(3.7%)

  2,4 mln

  109(2.8%)

  2,0 mln

  90,9(2%)

  1,5 mln

  69,7(1.6%)

  1,3 mln

  58,6(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 mln

  66,0(1.6%)

  2,8 mln

  123(2.3%)

  800,0 tys

  35,6(0.7%)

  784,0 tys

  35,1(0.9%)

  916,2 tys

  41,3(1.1%)

  1,1 mln

  48,1(1.1%)

  931,3 tys

  42,6(1%)

  887,3 tys

  41,0(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  551,9 tys

  24,3(0.6%)

  681,3 tys

  30,0(0.6%)

  582,9 tys

  25,9(0.5%)

  466,0 tys

  20,9(0.5%)

  561,2 tys

  25,3(0.7%)

  570,8 tys

  26,0(0.6%)

  527,0 tys

  24,1(0.6%)

  599,0 tys

  27,7(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  572,2 tys

  25,2(0.5%)

  94,4 tys

  4,2(0.1%)

  32,5 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,5 tys

  2,4(0.1%)

  501,7 tys

  23,2(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  221,4 tys

  9,7(0.2%)

  241,5 tys

  10,6(0.2%)

  264,9 tys

  11,8(0.2%)

  300,1 tys

  13,4(0.3%)

  333,7 tys

  15,0(0.4%)

  367,6 tys

  16,7(0.4%)

  386,5 tys

  17,7(0.4%)

  402,2 tys

  18,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  335,9 tys

  14,8(0.4%)

  371,4 tys

  16,4(0.3%)

  357,8 tys

  15,9(0.3%)

  394,4 tys

  17,7(0.4%)

  482,9 tys

  21,8(0.6%)

  424,0 tys

  19,3(0.4%)

  305,5 tys

  14,0(0.3%)

  372,8 tys

  17,2(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  597,7 tys

  26,3(0.6%)

  183,4 tys

  8,1(0.1%)

  191,4 tys

  8,5(0.2%)

  207,8 tys

  9,3(0.2%)

  224,9 tys

  10,1(0.3%)

  205,4 tys

  9,4(0.2%)

  207,2 tys

  9,5(0.2%)

  224,1 tys

  10,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  163,0 tys

  7,2(0.2%)

  187,2 tys

  8,3(0.2%)

  132,7 tys

  5,9(0.1%)

  79,3 tys

  3,6(0.1%)

  37,9 tys

  1,7(0%)

  93,1 tys

  4,2(0.1%)

  108,2 tys

  5,0(0.1%)

  72,1 tys

  3,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  26,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,0 tys

  5,4(0.1%)

  57,1 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,5 tys

  3,1(0.1%)

  219,8 tys

  9,7(0.2%)

  70,3 tys

  3,1(0.1%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  260,9 tys

  11,9(0.3%)

  279,2 tys

  12,8(0.3%)

  39,7 tys

  1,8(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  91,8 tys

  4,0(0.1%)

  104,9 tys

  4,6(0.1%)

  93,7 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  61,8(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Opocznie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,2 mln

  2,1 tys(100%)

  103,1 mln

  2,9 tys(100%)

  97,1 mln

  2,7 tys(100%)

  87,5 mln

  2,5 tys(100%)

  92,1 mln

  2,6 tys(100%)

  101,1 mln

  2,9 tys(100%)

  101,8 mln

  2,9 tys(100%)

  128,6 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,2 mln

  1,3 tys(38.3%)

  29,3 mln

  1,3 tys(28.5%)

  32,1 mln

  1,4 tys(33.1%)

  30,8 mln

  1,4 tys(35.2%)

  37,0 mln

  1,7 tys(40.2%)

  41,5 mln

  1,9 tys(41.1%)

  41,8 mln

  1,9 tys(41.1%)

  42,2 mln

  1,9 tys(32.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,2 mln

  583(17.4%)

  14,7 mln

  650(14.3%)

  14,1 mln

  626(14.5%)

  14,1 mln

  630(16.1%)

  13,9 mln

  626(15.1%)

  13,3 mln

  605(13.2%)

  13,4 mln

  614(13.2%)

  34,4 mln

  1,6 tys(26.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,0 mln

  1,0 tys(30.2%)

  25,5 mln

  1,1 tys(24.8%)

  28,1 mln

  1,2 tys(28.9%)

  30,6 mln

  1,4 tys(34.9%)

  31,0 mln

  1,4 tys(33.7%)

  33,2 mln

  1,5 tys(32.9%)

  33,0 mln

  1,5 tys(32.4%)

  31,0 mln

  1,4 tys(24.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  45,7(1.4%)

  3,6 mln

  159(3.5%)

  4,5 mln

  200(4.6%)

  283,7 tys

  12,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  600,0 tys

  27,3(0.6%)

  1,6 mln

  72,8(1.6%)

  10,9 mln

  506(8.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  176(5.3%)

  2,9 mln

  126(2.8%)

  3,3 mln

  145(3.4%)

  3,6 mln

  163(4.2%)

  3,1 mln

  141(3.4%)

  4,6 mln

  208(4.5%)

  4,8 mln

  218(4.7%)

  3,9 mln

  180(3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  340,1 tys

  15,0(0.4%)

  19,4 mln

  855(18.8%)

  10,5 mln

  468(10.8%)

  3,5 mln

  158(4%)

  973,1 tys

  43,9(1.1%)

  2,8 mln

  130(2.8%)

  2,4 mln

  108(2.3%)

  2,7 mln

  126(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,0 mln

  132(3.9%)

  4,2 mln

  184(4.1%)

  2,0 mln

  88,9(2.1%)

  2,8 mln

  125(3.2%)

  3,2 mln

  144(3.5%)

  2,6 mln

  119(2.6%)

  2,1 mln

  96,8(2.1%)

  1,5 mln

  67,1(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  384,8 tys

  16,9(0.5%)

  470,1 tys

  20,7(0.5%)

  341,0 tys

  15,2(0.4%)

  367,9 tys

  16,5(0.4%)

  461,7 tys

  20,8(0.5%)

  411,2 tys

  18,7(0.4%)

  747,8 tys

  34,2(0.7%)

  706,3 tys

  32,6(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  503,0 tys

  22,1(0.7%)

  488,9 tys

  21,6(0.5%)

  512,6 tys

  22,8(0.5%)

  530,5 tys

  23,8(0.6%)

  537,9 tys

  24,2(0.6%)

  551,2 tys

  25,1(0.5%)

  529,2 tys

  24,2(0.5%)

  533,2 tys

  24,6(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  242,3 tys

  10,7(0.3%)

  246,8 tys

  10,9(0.2%)

  258,9 tys

  11,5(0.3%)

  278,2 tys

  12,5(0.3%)

  313,8 tys

  14,1(0.3%)

  342,4 tys

  15,6(0.3%)

  363,0 tys

  16,6(0.4%)

  380,3 tys

  17,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  308,5 tys

  13,6(0.4%)

  246,5 tys

  10,9(0.2%)

  256,5 tys

  11,4(0.3%)

  283,6 tys

  12,7(0.3%)

  365,9 tys

  16,5(0.4%)

  304,1 tys

  13,8(0.3%)

  195,1 tys

  8,9(0.2%)

  256,9 tys

  11,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  175,4 tys

  7,7(0.2%)

  1,0 mln

  45,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  47,0(1.1%)

  478,8 tys

  21,8(0.5%)

  585,7 tys

  26,8(0.6%)

  40,0 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,5 tys

  3,1(0.1%)

  219,8 tys

  9,7(0.2%)

  70,3 tys

  3,1(0.1%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  260,9 tys

  11,9(0.3%)

  279,2 tys

  12,8(0.3%)

  39,7 tys

  1,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  186,0 tys

  8,2(0.2%)

  21,8 tys

  1,0(0%)

  25,7 tys

  1,1(0%)

  36,0 tys

  1,6(0%)

  38,3 tys

  1,7(0%)

  33,6 tys

  1,5(0%)

  34,3 tys

  1,6(0%)

  38,5 tys

  1,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,4 tys

  0,3(0%)

  1,5 mln

  67,0(1.5%)

  14,1 tys

  0,6(0%)

  19,8 tys

  0,9(0%)

  15,3 tys

  0,7(0%)

  16,9 tys

  0,8(0%)

  23,2 tys

  1,1(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,3 tys

  29,3(0.9%)

  31,5 tys

  1,4(0%)

  46,3 tys

  2,1(0%)

  286,8 tys

  12,9(0.3%)

  145,0 tys

  6,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Opoczno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 899 mieszkańców Opoczna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 361 kobiet oraz 2 538 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 14,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców Opoczna, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 27,2% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Opoczna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Opocznie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,7%) oraz zasadnicze zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  15,4% mieszkańców Opoczna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 109 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 122,31.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 141,50.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,3% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 20,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 32 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców Opoczna w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,8%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Opoczno
  28,6%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Opoczno
  1,8%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,7%
  łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  14,1%
  Województwo
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,5%
  łódzkie
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Opoczno
  6,1%
  łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  27,2%
  łódzkie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,9%
  łódzkie
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1109 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Opoczno
  1 109,0
  Województwo
  818,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Opoczno
  0,70
  Województwo
  1,01
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Opocznie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 8 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-42
  44 755-18-42
  ul. Kopernika 10A
  26-300 Opoczno
  716217
  Przedszkole Nr 4 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-38
  44 755-18-38
  ul. C.K.Norwida 2
  26-300 Opoczno
  512510
  Przedszkole Nr 5 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-41
  44 755-18-41
  ul. Partyzantów 36
  26-300 Opoczno
  41039
  Przedszkole Nr 6 z Grupą Żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-40
  44 755-18-40
  ul. Kopernika 3
  26-300 Opoczno
  41008
  Przedszkole Nr 2 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-39
  44 755-18-39
  ul. Szkolna 11
  26-300 Opoczno
  2555
  "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" S.C. M. PAWLIK, A. KLIMEK
  Niepubliczne
  60 166-85-92
  ul. KOPERNIKA 16E
  26-300 Opoczno
  ---
  Prywatne Przedszkole "Kubusia Puchatka"
  Niepubliczne
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "TYGRYSEK"
  Niepubliczne
  44 617-23-58
  ul. M.C. Skłodowskiej 22
  26-300 Opoczno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 122,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  122,31
  woj. łódzkie
  97,48
  Kraj
  96,62
 • 116,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  116,97
  łódzkie
  93,50
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opoczno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opoczno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  23,0
  łódzkie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Opocznie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  44 755-26-40
  44 715-09-95
  ul. M-C Skłodowskiej 5
  26-300 Opoczno
  27721-
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  44 755-28-88
  44 755-28-88
  ul. Armii Krajowej 1
  26-300 Opoczno
  20513-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  44 755-25-59
  44 755-25-59
  ul. Inowłodzka 3
  26-300 Opoczno
  15351-
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczna
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  323-
  Prywatna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 141,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Opoczno
  141,50
  woj. łódzkie
  101,43
  Cały kraj
  100,01
 • 134,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  134,02
  łódzkie
  93,10
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Opoczno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Opoczno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  23,0
  woj. łódzkie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Opocznie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-26-40
  44 715-09-95
  ul. M-C Skłodowskiej 5
  26-300 Opoczno
  13398-
  Gimnazjum nr 3 w Opocznie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczne
  44 755-28-88
  44 755-28-88
  ul. Armii Krajowej 1
  26-300 Opoczno
  9256-
  Gimnazjum Nr 2 (Władysław Jagiełło)
  Publiczne
  44 755-25-59
  44 755-25-59
  ul. Inowłodzka 3
  26-300 Opoczno
  8205-
  Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczne
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  222-
  Prywatne Gimnazjum
  Niepubliczne
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Opocznie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Opoczno
  23,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 32 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  32,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 32 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 32
 • 32 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 32
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Opocznie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  26728-
  Liceum Ogólnokształcące (Stefan Żeromski)
  Publiczne
  44 736-11-01
  44 755-27-00
  ul. Żeromskiego 3
  26-300 Opoczno
  21656-
  Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie
  Publiczne
  44 755-26-40
  44 715-09-95
  ul. M-C Skłodowskiej 5
  26-300 Opoczno
  13366-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  7222-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  5110-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  3104-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
  Publiczna
  44 755-31-10
  44 755-31-10
  ul. PIOTRKOWSKA 28
  26-300 Opoczno
  -8915
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  266-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczna
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  327-
  Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  18-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczna
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  17-
  Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ-u w Łodzi z siedzibą w Opocznie
  Niepubliczne
  44 755-35-28
  44 755-35-28
  ul. Piotrkowska 9A
  26-300 Opoczno
  ---
  Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ-u w Łodzi z siedzibą w Opocznie
  Niepubliczna
  44 755-35-28
  44 755-35-28
  ul. Piotrkowska 9A
  26-300 Opoczno
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Opocznie
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Armii Krajowej 1
  26-300 Opoczno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Opoczno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Opoczno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Opoczno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opoczno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Opocznie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Opocznie znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 160)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Opocznie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Opocznie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Opocznie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Opocznie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 360 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 109 (uczestnicy: 15 709)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 910)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 5 240)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 2 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 1 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 137)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 1 430)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 1 630)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 168)
  • interdyscyplinarne: 20 (uczestnicy: 2 020)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 874)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 668)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 42)
  • taneczne: 1 (członkowie: 34)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 98)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 19)
  • teatralne: 2 (członkowie: 54)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 23)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 19)
  • koło gospodyń wiejskich: 27 (członkowie: 379)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 12)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 12)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 284)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 107)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 56)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 121)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Opocznie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 800 zwiedzających, co daje 2 690 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Opocznie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 69 515 wolumenów oraz 28 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 71 069 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 23
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Opocznie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 426 wolumenów w tym ziobry specjalne: 347. Odnotowano 658 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 112 wolumenów. Odnotowano 1 077 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Opocznie działało 13 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 371 członków. Zarejestrowano 1 344 ćwiczących (mężczyźni: 898, kobiety: 446, chłopcy do lat 18: 760, dziewczęta do lat 18: 431). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Opocznie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Opocznie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Opoczna znajduje się 20 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Opocznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Plac Kościuszki 14a)dnia 1956-11-30, wykaz dokumentów: 305 z 1956-11-30; 353 z 1967-06-21
  • Zamek z XIV w. (ul. Szewska 1A)dnia 1956-11-30, wykaz dokumentów: 306 z 1956-11-30; 272 z 1977-11-03
  • Kaplica z 1365 r. (ul. Kościelna 2)dnia 1956-12-01, wykaz dokumentów: 307 z 1956-12-01; 352 z 1967-06-21
  • Zespół - kaplica z 1365 r. (ul. Kościelna 2)dnia 1956-12-01, wykaz dokumentów: 307 z 1956-12-01; 838 z 1959-02-06; 352 z 1967-06-21
  • Miasto z XIV w.dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 303 z 1956-12-04
  • Dwór z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 280)dnia 1959-01-30, wykaz dokumentów: 835 z 1959-01-30
  • Plebania z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Kościelna 2)dnia 1959-02-06, wykaz dokumentów: 838 z 1959-02-06; 352 z 1967-06-21
  • Dzwonnica z 1. poł. XIX w. (ul. Kościelna 2)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 352 z 1967-06-21
  • Oficyna mieszkalna z 1. poł. XIX w.dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 250)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 248)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Zespół - czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 266)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Dwór z XVII - XIX (ul. Parkowa 7)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Spichlerz z XVII - XIX (ul. Kolberga 19)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Czworak z XVII - XIX (ul. Parkowa 1)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Czworak z XVII - XIX (ul. Parkowa 5)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Oranżeria z XVII - XIX (ul. Parkowa 34)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Zespół - dwór z XVII - XIXdnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30; 256 z 1995-10-06
  • Park z XVII - XIXdnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30; 256 z 1995-10-06
  • Kościół z XVIII w.dnia 2009-02-25, wykaz dokumentów: A/74 z 2009-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Opocznie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Opoczna znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Opocznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy wiek ok. 500 lat, Data ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: Januszewice na gruntach po dawnym PGR
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy wiek ok.. 300 lat, Data ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: Ogonowice na gruncie P. Aleksandra Wijaty

Opoczno - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Opocznie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 taksówek oraz 11 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opoczyńskiego.

  Powiat opoczyński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Opocznie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 351,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  351,4 km
  woj. łódzkie
  399,9 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,9 km
  Województwo
  2,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Opoczno przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 713droga wojewódzka nr 713(Łódź - Andrespol - Kraszew - Bukowiec - Kurowice - Łaznowska Wola - Rokiciny-Kolonia - Rokiciny - Buków - Bronisławów - Ujazd - Tobiasze - Zaborów Pierwszy - Komorów - Tomaszów Mazowiecki - Tomaszówek - Kamień - Szadkowice - Antoniówka - Kunice - Gawrony - Januszewice - Opoczno)
  • DW 726droga wojewódzka nr 726(Rawa Mazowiecka - Sadykierz - Rzeczyca - Liciążna - Inowłódź - Dęborzeczka - Kruszewiec - Bukowiec Opoczyński - Opoczno - Ogonowice - Wąglany - Miedzna Drewniana - Miedzna Murowana - Trojanowice - Żarnów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Opoczno przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 4Linia kolejowa nr 4: Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie [o znaczeniu państwowym] (Grodzisk Mazowiecki - Korytów - Szeligi - Strzałki - Idzikowice -Opoczno Południe - Olszamowice - Włoszczowa Północ - Psary - Góra Włodowska - Zawiercie)
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka -Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)