Opoczno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Opoczno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Opoczno to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu opoczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Opoczno.
 • 20 409 Liczba mieszkańców
 • 27,0 km² Powierzchnia
 • 756,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 190 m n.p.m Wysokość
 • XIV w. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • EOP Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Wojciech Kosno Burmistrz miasta
Opoczno na mapie
Identyfikatory
 • 20.278851.3753 Współrzędne GPS
 • 1007044 TERYT (TERC)
 • 0967943 SIMC
Herb miasta Opoczno
Opoczno herb
Flaga miasta Opoczno
Opoczno flaga

Opoczno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-300Poczta Opoczno 001, Pl. Kościuszki 16
26-301Poczta Opoczno 003, ul. Westerplatte pawilon 2

Opoczno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Opocznie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Opocznie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Opocznie
(44) 755-31-01
(44) 755-24-45
Piotrkowska 14
26-300 Opoczno
ZUS Inspektorat w Opocznie (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Moniuszki 1
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
(44)755-00-82
ul. 17 stycznia 1a
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
(44)755-23-14, (44)755-26-46
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
(44) 755-24-69,755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Ochotnicza Straż Pożarna Dzielna
(44) 754-10-95
Dzielna 66a
26-300 Opoczno
Ochotnicza Straż Pożarna Wygnanów
(44) 754-15-70
Wygnanów 25A
26-300 Opoczno
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Opoczno
(44) 755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
(44) 754-61-11 opocznokpp@lodzka.policja.gov.pl
ul. Mickiewicza 5
26-300 Opoczno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Opocznie
(44) 755-23-29
ul.Kościuszki 9
26-300 Opoczno
Urząd Miejski w Opocznie
(44) 736-31-00
(44) 736-31-11
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno
Starostwo Powiatowe w Opocznie
(44) 741-49-00
(44) 741-49-01
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno

Opoczno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Opoczno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 20 409, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Opoczna zawarli w 2021 roku 80 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Opoczna jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Opoczno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -117. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,70 na 1000 mieszkańców Opoczna. W 2021 roku urodziło się 132 dzieci, w tym 56,1% dziewczynek i 43,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,9% zgonów w Opocznie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w Opocznie były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Opoczna przypada 12.13 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 95 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 320 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Opoczna -225. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 25 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -25.

  59,2% mieszkańców Opoczna jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Opoczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 409 Liczba mieszkańców
 • 10 617 Kobiety
 • 9 792 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Opoczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,5 lat
  woj. łódzkie
  43,5 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Opoczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Opoczna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Opoczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Opoczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Opoczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Opoczno
  27,5%
  łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,4%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Opoczno
  10,0%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,7%
  łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Opoczno
  0,5%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Opocznie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Opoczno
  3,9
  woj. łódzkie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,0
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 80 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Opocznie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -117 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -38 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -79 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,7
  łódzkie
  -7,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Opocznie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Opocznie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Opocznie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Opocznie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 132 Urodzenia żywe
 • 74 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 58 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,1%
  43,9%
 • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Opoczno
  6,4
  woj. łódzkie
  8,1
  Kraj
  8,7
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,9
  woj. łódzkie
  36,2
  Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 391 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 391 g
  Województwo
  3 349 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 218 Waga 3500g - 3999g
 • 218
 • 203 Waga 3000g - 3499g
 • 203
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  łódzkie
  1,29
  Kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Opoczno
  0,58
  woj. łódzkie
  0,51
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Opocznie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 249 Zgony
 • 112 Kobiety
  (Zgony)
 • 137 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,1
  woj. łódzkie
  15,7
  Cała Polska
  13,6
 • 172,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Opoczno
  172,0
  łódzkie
  194,3
  Cała Polska
  156,7
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Opoczno
  4,8
  Województwo
  3,6
  Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,1
  Województwo
  4,2
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Opoczno
  31,9%
  Województwo
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,7%
  Województwo
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Opoczno
  6,3%
  Województwo
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 158 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 243,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  243,2
  łódzkie
  293,1
  Cały kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Polska
  246,5
 • 465,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 546,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 383,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  465,8
  łódzkie
  463,6
  Polska
  475,8
 • 63,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 10,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,8
  Województwo
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 18,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Opoczno
  18,9
  Województwo
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Opoczno
  2,7
  Województwo
  7,0
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Opoczno
  0,2%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 320 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 168 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 152 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -250 Saldo migracji
 • -122 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -128 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -225 Saldo migracji wewnętrznych
 • -110 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -115 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -25 Saldo migracji zagranicznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Opocznie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Opoczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opoczno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Opocznie oddano do użytku 78 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,82 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Opocznie to 7 932 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 382 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  51,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,8% na mieszkania komunalne, 17,9% jako cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Opocznie to 3,06 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Opocznie to 71,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,85% mieszkań posiada łazienkę, 89,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opoczyńskiego.

  Powiat opoczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 932 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 382,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  382,30
  Województwo
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  67,30 m2
  woj. łódzkie
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 25,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Opoczno
  25,70 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Opoczno
  3,82
  Województwo
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,62
  woj. łódzkie
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Opoczno
  0,68
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 78 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,82
  woj. łódzkie
  4,99
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 239 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  3,06
  woj. łódzkie
  4,01
  Cały kraj
  3,90
 • 11,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Opoczno
  11,71
  Województwo
  19,99
  Kraj
  24,07
 • 5 561 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 71,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  71,3 m2
  łódzkie
  97,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,06%
  łódzkie
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,22%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,85%
  Województwo
  86,01%
  Cały kraj
  91,78%
 • 89,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,95%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 48,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  48,71%
  Województwo
  45,26%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Opoczno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Opocznie na 1000 mieszkańców pracuje 359osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Opocznie wynosiło w 2021 roku 5,9% (7,1% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opocznie wynosiło 4 877,79 PLN, co odpowiada 81.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Opoczna 1 172 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 506 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 334.

  44,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Opoczna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 359 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  359,0
  Województwo
  256,0
  Polska
  257,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,1% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,9%
  woj. łódzkie
  5,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Opocznie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Opocznie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Opocznie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 878 PLN
  woj. łódzkie
  5 622 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Opocznie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 172 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 506 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 334 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Przemysł i budownictwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 28,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Opocznie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 321 Pracujący ogółem
 • 3 492 Kobiety
 • 3 829 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Opocznie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Opoczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Opoczno
  68,8
  Województwo
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 40,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,4
  woj. łódzkie
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 142,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  142,3
  woj. łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Opoczno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Opocznie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 937 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 388 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 120 nowych podmiotów, a 94 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (208) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (116) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (280) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (74) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Opocznie najwięcej (161) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 846) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,5% (319) podmiotów, a 82,9% (1 606) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Opocznie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.0%) oraz Budownictwo (12.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 937 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 319 Przemysł i budownictwo
 • 1 606 Pozostała działalność
 • 120 Podmioty nowo zarejestrowane w Opocznie w 2021 roku
 • 94 Podmioty wyrejestrowane w Opocznie w 2021 roku
 • 1 388 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 846 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 846
 • 70 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 70
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 934 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 934
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 113 Spółki handlowe ogółem
 • 113
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 82  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 82
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 161 Spółki cywilne ogółem
 • 161
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 388 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 430 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 430
 • 166 Budownictwo
 • 166
 • 163 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 163
 • 135 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 135
 • 90 Przetwórstwo przemysłowe
 • 90
 • 85 Pozostała działalność
 • 85
 • 61 Transport i gospodarka magazynowa
 • 61
 • 46 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 46
 • 45 Informacja i komunikacja
 • 45
 • 43 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 43
 • 41 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 41
 • 39 Edukacja
 • 39
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opoczno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Opocznie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 339 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,55 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Opocznie wynosi 83,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Opoczna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,44 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 6,22 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,33 (81%), drogowe - 2,10 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Opoczna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 339 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 339
 • 214 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 214
 • 68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 68
 • 43 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 43
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 127 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 127
 • 16,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,55
  Województwo
  22,60
  Cała Polska
  21,51
 • 10,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  10,44
  łódzkie
  11,92
  Polska
  12,82
 • 3,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,33
  woj. łódzkie
  8,03
  Cały kraj
  5,89
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  2,10
  łódzkie
  2,00
  Cały kraj
  1,85
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,40
  woj. łódzkie
  0,40
  Polska
  0,35
 • 6,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  6,22
  woj. łódzkie
  10,47
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Opoczno
  83%
  łódzkie
  70%
  Cały kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Opoczno
  80%
  Województwo
  57%
  Polska
  64%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  82%
  łódzkie
  81%
  Cały kraj
  75%
 • 101% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Opoczno
  101%
  woj. łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Opoczno
  97%
  woj. łódzkie
  86%
  Polska
  89%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Opoczno
  68%
  woj. łódzkie
  47%
  Polska
  53%

Opoczno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Opoczna wyniosła w 2021 roku 209,1 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Opoczna - 38.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 40,5 mln złotych, czyli 19,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Opoczna wyniosła w 2021 roku 197,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.7%). W budżecie Opoczna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 969 złotych na mieszkańca (16,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,0 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,7%.
 • Wydatki budżetu w Opocznie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  97,7 mln

  2,8 tys(100%)

  94,6 mln

  2,7 tys(100%)

  120,3 mln

  3,5 tys(100%)

  132,0 mln

  3,8 tys(100%)

  140,4 mln

  4,1 tys(100%)

  150,4 mln

  4,4 tys(100%)

  168,5 mln

  5,0 tys(100%)

  209,1 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,4 mln

  1,9 tys(42.4%)

  42,5 mln

  1,9 tys(44.9%)

  42,2 mln

  1,9 tys(35%)

  43,8 mln

  2,0 tys(33.2%)

  47,0 mln

  2,2 tys(33.5%)

  51,5 mln

  2,4 tys(34.3%)

  56,7 mln

  2,7 tys(33.6%)

  79,6 mln

  3,9 tys(38.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,4 mln

  475(10.7%)

  9,9 mln

  454(10.5%)

  10,4 mln

  481(8.7%)

  12,1 mln

  564(9.2%)

  10,2 mln

  480(7.3%)

  10,9 mln

  518(7.3%)

  13,8 mln

  667(8.2%)

  21,2 mln

  1,0 tys(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,0 mln

  366(8.2%)

  6,3 mln

  286(6.6%)

  8,4 mln

  387(7%)

  11,2 mln

  521(8.5%)

  11,1 mln

  518(7.9%)

  9,7 mln

  459(6.4%)

  8,6 mln

  414(5.1%)

  16,2 mln

  795(7.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,6 mln

  346(7.8%)

  8,3 mln

  382(8.8%)

  8,5 mln

  394(7.1%)

  9,1 mln

  425(6.9%)

  11,1 mln

  523(7.9%)

  11,8 mln

  559(7.8%)

  12,0 mln

  580(7.1%)

  13,7 mln

  669(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,1 mln

  734(16.5%)

  16,4 mln

  752(17.4%)

  37,4 mln

  1,7 tys(31.1%)

  7,3 mln

  341(5.6%)

  9,2 mln

  430(6.5%)

  10,4 mln

  493(6.9%)

  10,4 mln

  499(6.1%)

  10,0 mln

  488(4.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,2 mln

  193(4.3%)

  3,2 mln

  146(3.4%)

  3,4 mln

  157(2.8%)

  4,2 mln

  196(3.2%)

  4,7 mln

  221(3.4%)

  4,8 mln

  228(3.2%)

  5,4 mln

  263(3.2%)

  8,4 mln

  412(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  110(2.5%)

  2,4 mln

  109(2.5%)

  4,3 mln

  199(3.6%)

  2,5 mln

  117(1.9%)

  2,7 mln

  125(1.9%)

  2,4 mln

  115(1.6%)

  4,1 mln

  198(2.4%)

  4,3 mln

  209(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  48,1(1.1%)

  931,3 tys

  42,6(1%)

  887,3 tys

  41,0(0.7%)

  1,1 mln

  50,5(0.8%)

  1,3 mln

  62,9(1%)

  812,3 tys

  38,6(0.5%)

  1,1 mln

  51,5(0.6%)

  1,8 mln

  88,6(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  51,5(1.2%)

  1,1 mln

  52,5(1.2%)

  1,3 mln

  61,6(1.1%)

  1,2 mln

  57,7(0.9%)

  1,3 mln

  59,9(0.9%)

  1,7 mln

  80,9(1.1%)

  1,9 mln

  92,2(1.1%)

  1,5 mln

  71,9(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  570,8 tys

  26,0(0.6%)

  527,0 tys

  24,1(0.6%)

  599,0 tys

  27,7(0.5%)

  492,2 tys

  22,9(0.4%)

  574,2 tys

  26,9(0.4%)

  645,8 tys

  30,7(0.4%)

  1,1 mln

  51,1(0.6%)

  1,2 mln

  59,4(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,0 mln

  90,9(2%)

  1,5 mln

  69,7(1.6%)

  1,3 mln

  58,6(1.1%)

  1,0 mln

  48,5(0.8%)

  1,0 mln

  47,1(0.7%)

  1,1 mln

  51,6(0.7%)

  908,3 tys

  43,8(0.5%)

  633,2 tys

  31,0(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  367,6 tys

  16,7(0.4%)

  386,5 tys

  17,7(0.4%)

  402,2 tys

  18,6(0.3%)

  420,3 tys

  19,5(0.3%)

  430,3 tys

  20,2(0.3%)

  543,2 tys

  25,8(0.4%)

  571,4 tys

  27,5(0.3%)

  547,2 tys

  26,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  424,0 tys

  19,3(0.4%)

  305,5 tys

  14,0(0.3%)

  372,8 tys

  17,2(0.3%)

  331,1 tys

  15,4(0.3%)

  394,5 tys

  18,5(0.3%)

  398,3 tys

  18,9(0.3%)

  339,0 tys

  16,3(0.2%)

  450,2 tys

  22,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  93,1 tys

  4,2(0.1%)

  108,2 tys

  5,0(0.1%)

  72,1 tys

  3,3(0.1%)

  51,6 tys

  2,4(0%)

  48,1 tys

  2,3(0%)

  43,7 tys

  2,1(0%)

  69,0 tys

  3,3(0%)

  117,7 tys

  5,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  119,0 tys

  5,4(0.1%)

  57,1 tys

  2,6(0%)

  118,7 tys

  5,5(0.1%)

  1,7 mln

  77,6(1.2%)

  218,4 tys

  10,4(0.1%)

  75,5 tys

  3,6(0%)

  38,5 tys

  1,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  51,5 tys

  2,4(0.1%)

  501,7 tys

  23,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  170,2 tys

  8,0(0.1%)

  495

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  27,2 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  260,9 tys

  11,9(0.3%)

  279,2 tys

  12,8(0.3%)

  39,7 tys

  1,8(0%)

  18,1 tys

  0,8(0%)

  336,0 tys

  15,8(0.2%)

  269,6 tys

  12,8(0.2%)

  242,2 tys

  11,7(0.1%)

  6,8 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  205,4 tys

  9,4(0.2%)

  207,2 tys

  9,5(0.2%)

  224,1 tys

  10,4(0.2%)

  94,3 tys

  4,4(0.1%)

  378,4 tys

  17,7(0.3%)

  196,9 tys

  9,3(0.1%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  1,4 mln

  61,8(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Opocznie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  101,1 mln

  2,9 tys(100%)

  101,8 mln

  2,9 tys(100%)

  128,6 mln

  3,7 tys(100%)

  127,9 mln

  3,7 tys(100%)

  138,4 mln

  4,0 tys(100%)

  152,7 mln

  4,5 tys(100%)

  159,6 mln

  4,7 tys(100%)

  197,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  41,5 mln

  1,9 tys(41.1%)

  41,8 mln

  1,9 tys(41.1%)

  42,2 mln

  1,9 tys(32.8%)

  44,6 mln

  2,1 tys(34.8%)

  49,4 mln

  2,3 tys(35.7%)

  53,1 mln

  2,5 tys(34.8%)

  52,3 mln

  2,5 tys(32.8%)

  58,7 mln

  2,9 tys(29.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,2 mln

  1,5 tys(32.9%)

  33,0 mln

  1,5 tys(32.4%)

  31,0 mln

  1,4 tys(24.1%)

  30,7 mln

  1,4 tys(24%)

  32,3 mln

  1,5 tys(23.3%)

  35,5 mln

  1,7 tys(23.3%)

  38,7 mln

  1,9 tys(24.3%)

  44,5 mln

  2,2 tys(22.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  119(2.6%)

  2,1 mln

  96,8(2.1%)

  1,5 mln

  67,1(1.1%)

  1,8 mln

  83,4(1.4%)

  2,9 mln

  135(2.1%)

  2,4 mln

  112(1.5%)

  2,1 mln

  99,7(1.3%)

  17,2 mln

  840(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  130(2.8%)

  2,4 mln

  108(2.3%)

  2,7 mln

  126(2.1%)

  3,2 mln

  146(2.5%)

  3,5 mln

  164(2.5%)

  3,4 mln

  162(2.2%)

  4,1 mln

  200(2.6%)

  10,2 mln

  498(5.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  208(4.5%)

  4,8 mln

  218(4.7%)

  3,9 mln

  180(3%)

  3,6 mln

  168(2.8%)

  3,6 mln

  167(2.6%)

  3,8 mln

  179(2.5%)

  3,3 mln

  159(2.1%)

  5,3 mln

  258(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  600,0 tys

  27,3(0.6%)

  1,6 mln

  72,8(1.6%)

  10,9 mln

  506(8.5%)

  1,7 mln

  81,1(1.4%)

  1,6 mln

  73,1(1.1%)

  2,1 mln

  101(1.4%)

  2,4 mln

  116(1.5%)

  5,2 mln

  256(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,3 mln

  605(13.2%)

  13,4 mln

  614(13.2%)

  34,4 mln

  1,6 tys(26.7%)

  4,3 mln

  200(3.4%)

  4,9 mln

  231(3.6%)

  5,2 mln

  249(3.4%)

  4,1 mln

  196(2.6%)

  3,8 mln

  184(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  478,8 tys

  21,8(0.5%)

  585,7 tys

  26,8(0.6%)

  40,0 tys

  1,8(0%)

  40,0 tys

  1,9(0%)

  310,6 tys

  14,6(0.2%)

  1,0 mln

  47,6(0.7%)

  89,6 tys

  4,3(0.1%)

  1,6 mln

  80,2(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  411,2 tys

  18,7(0.4%)

  747,8 tys

  34,2(0.7%)

  706,3 tys

  32,6(0.5%)

  683,2 tys

  31,7(0.5%)

  1,3 mln

  62,5(1%)

  1,5 mln

  72,7(1%)

  546,4 tys

  26,3(0.3%)

  1,2 mln

  59,9(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  342,4 tys

  15,6(0.3%)

  363,0 tys

  16,6(0.4%)

  380,3 tys

  17,6(0.3%)

  399,7 tys

  18,6(0.3%)

  411,4 tys

  19,3(0.3%)

  553,2 tys

  26,3(0.4%)

  534,4 tys

  25,8(0.3%)

  561,5 tys

  27,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  551,2 tys

  25,1(0.5%)

  529,2 tys

  24,2(0.5%)

  533,2 tys

  24,6(0.4%)

  547,6 tys

  25,4(0.4%)

  573,3 tys

  26,9(0.4%)

  638,1 tys

  30,3(0.4%)

  677,7 tys

  32,7(0.4%)

  399,4 tys

  19,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  304,1 tys

  13,8(0.3%)

  195,1 tys

  8,9(0.2%)

  256,9 tys

  11,9(0.2%)

  223,5 tys

  10,4(0.2%)

  257,5 tys

  12,1(0.2%)

  238,3 tys

  11,3(0.2%)

  170,6 tys

  8,2(0.1%)

  229,4 tys

  11,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  499,3 tys

  23,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,4 tys

  5,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  0,6(0%)

  38,7 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  260,9 tys

  11,9(0.3%)

  279,2 tys

  12,8(0.3%)

  39,7 tys

  1,8(0%)

  18,1 tys

  0,8(0%)

  336,0 tys

  15,8(0.2%)

  269,3 tys

  12,8(0.2%)

  242,2 tys

  11,7(0.2%)

  6,8 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,9 tys

  0,8(0%)

  23,2 tys

  1,1(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  16,6 tys

  0,8(0%)

  68,8 tys

  3,2(0%)

  200

  0,0(0%)

  100,7 tys

  4,9(0.1%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  33,6 tys

  1,5(0%)

  34,3 tys

  1,6(0%)

  38,5 tys

  1,8(0%)

  186,2 tys

  8,6(0.1%)

  233,8 tys

  11,0(0.2%)

  82,1 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  16,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Opoczno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 514 mieszkańców Opoczna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 178 kobiet oraz 2 336 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Opoczna, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Opoczna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Opocznie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w Opocznie mieściło się 11 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 893 dzieci (437 dziewczynek oraz 456 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Opocznie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 591 dzieci (318 dziewczynek oraz 273 chłopców). Dostępnych było 510 miejsc.

  17,5% mieszkańców Opoczna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 224 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,65 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 121 oddziałach uczyło się 2 056 uczniów (1 021 kobiet oraz 1 035 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Opocznie placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 70 oddziałach uczyło się 1 627 uczniów (779 kobiet oraz 848 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów.

  W Opocznie znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 316 uczniów (853 kobiety oraz 463 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 344 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Opocznie placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 607 uczniów (982 kobiety oraz 625 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 534 absolwentów.

  W Opocznie znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 236 uczniów (102 kobiety oraz 134 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,0 uczniów. 15,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Opoczna w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Opoczno
  35,0%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Opoczno
  2,4%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,2%
  łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,4%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  łódzkie
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Opoczno
  2,6%
  łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,4%
  łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  łódzkie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1224 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Opoczno
  1 224,0
  Województwo
  905,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,65 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Opoczno
  0,65
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 40 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 871 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Opoczno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 893 Dzieci
 • 437 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 456 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 222 3 lata
 • 222
 • 242 4 lata
 • 242
 • 233 5 lata
 • 233
 • 162 6 lat
 • 162
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 112 3 lata
 • 112
 • 121 4 lata
 • 121
 • 106 5 lata
 • 106
 • 81 6 lat
 • 81
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 110 3 lata
 • 110
 • 121 4 lata
 • 121
 • 127 5 lata
 • 127
 • 81 6 lat
 • 81
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 98 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 97,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 97,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Opocznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 8 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-42
  44 755-18-42
  ul. Kopernika 10A
  26-300 Opoczno
  716217
  Przedszkole Nr 4 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-38
  44 755-18-38
  ul. C.K.Norwida 2
  26-300 Opoczno
  512510
  Przedszkole Nr 5 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-41
  44 755-18-41
  ul. Partyzantów 36
  26-300 Opoczno
  41039
  Przedszkole Nr 6 z Grupą Żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-40
  44 755-18-40
  ul. Kopernika 3
  26-300 Opoczno
  41008
  Przedszkole Nr 2 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-39
  44 755-18-39
  ul. Szkolna 11
  26-300 Opoczno
  2555
  "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" S.C. M. PAWLIK, A. KLIMEK
  Niepubliczne
  60 166-85-92
  ul. KOPERNIKA 16E
  26-300 Opoczno
  ---
  Prywatne Przedszkole "Kubusia Puchatka"
  Niepubliczne
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "TYGRYSEK"
  Niepubliczne
  44 617-23-58
  ul. M.C. Skłodowskiej 22
  26-300 Opoczno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Opoczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 99 Oddziały
 • 2 008 Uczniowie
 • 1 005 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 003 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 203 Uczniowie w 1 klasie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 105 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 261 Absolwenci
 • 123 Kobiety
  (absolwenci)
 • 138 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. łódzkie
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 20,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,3
 • 2,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,2
 •  
 • 160,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 131,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Opocznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  44 755-26-40
  44 715-09-95
  ul. M-C Skłodowskiej 5
  26-300 Opoczno
  27721-
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  44 755-28-88
  44 755-28-88
  ul. Armii Krajowej 1
  26-300 Opoczno
  20513-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  44 755-25-59
  44 755-25-59
  ul. Inowłodzka 3
  26-300 Opoczno
  15351-
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczna
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  323-
  Prywatna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Opoczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 1 237 Uczniowie
 • 828 Kobiety
  (uczniowie)
 • 409 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,9%
  33,1%
 • 301 Uczniowie w 1 klasie
 • 200 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 309 Absolwenci
 • 215 Kobiety
  (absolwenci)
 • 94 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 79 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,6%
  68,4%
 • 35 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  28,0
  łódzkie
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 77,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 59,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Opoczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 77,8%
  22,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  15,7
  łódzkie
  19,3
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,7
 • 20,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,6
 • 2,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 2,3
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Opocznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  26728-
  Liceum Ogólnokształcące (Stefan Żeromski)
  Publiczne
  44 736-11-01
  44 755-27-00
  ul. Żeromskiego 3
  26-300 Opoczno
  21656-
  Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie
  Publiczne
  44 755-26-40
  44 715-09-95
  ul. M-C Skłodowskiej 5
  26-300 Opoczno
  13366-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  7222-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  5110-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  3104-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
  Publiczna
  44 755-31-10
  44 755-31-10
  ul. PIOTRKOWSKA 28
  26-300 Opoczno
  -8915
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  266-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczna
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  327-
  Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  18-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczna
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  17-
  Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ-u w Łodzi z siedzibą w Opocznie
  Niepubliczne
  44 755-35-28
  44 755-35-28
  ul. Piotrkowska 9A
  26-300 Opoczno
  ---
  Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ-u w Łodzi z siedzibą w Opocznie
  Niepubliczna
  44 755-35-28
  44 755-35-28
  ul. Piotrkowska 9A
  26-300 Opoczno
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Opocznie
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Armii Krajowej 1
  26-300 Opoczno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Opoczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Opoczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Opoczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opoczno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Opocznie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Opocznie znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Opocznie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Opocznie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Opocznie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Opocznie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 368 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 6 379)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 230)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 973)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 2 450)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 260)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 680)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 570)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 510)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 12)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 470)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 224)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 147)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 42)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 87)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 242)
  • teatralne: 2 (członkowie: 42)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 67)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 116)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Opocznie działało 1 kino posiadające 1 salę z 368 miejscami na widowni. Odbyło się 185 seansów, na które przyszło 7 501 widzów, w tym 76 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 431 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Opocznie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 500 zwiedzających, co daje 1 705 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Opocznie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 70 584 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 71 069 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2021 w Opocznie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 678 wolumenów w tym ziobry specjalne: 239. Odnotowano 1 022 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 112 wolumenów. Odnotowano 1 077 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Opocznie działało 13 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 371 członków. Zarejestrowano 1 344 ćwiczących (mężczyźni: 898, kobiety: 446, chłopcy do lat 18: 760, dziewczęta do lat 18: 431). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Opocznie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Opocznie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Opoczna znajduje się 20 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Opocznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Plac Kościuszki 14a)dnia 1956-11-30, wykaz dokumentów: 305 z 1956-11-30; 353 z 1967-06-21
  • Zamek z XIV w. (ul. Szewska 1A)dnia 1956-11-30, wykaz dokumentów: 306 z 1956-11-30; 272 z 1977-11-03
  • Kaplica z 1365 r. (ul. Kościelna 2)dnia 1956-12-01, wykaz dokumentów: 307 z 1956-12-01; 352 z 1967-06-21
  • Zespół - kaplica z 1365 r. (ul. Kościelna 2)dnia 1956-12-01, wykaz dokumentów: 307 z 1956-12-01; 838 z 1959-02-06; 352 z 1967-06-21
  • Miasto z XIV w.dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 303 z 1956-12-04
  • Dwór z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 280)dnia 1959-01-30, wykaz dokumentów: 835 z 1959-01-30
  • Plebania z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Kościelna 2)dnia 1959-02-06, wykaz dokumentów: 838 z 1959-02-06; 352 z 1967-06-21
  • Dzwonnica z 1. poł. XIX w. (ul. Kościelna 2)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 352 z 1967-06-21
  • Oficyna mieszkalna z 1. poł. XIX w.dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 250)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 248)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Zespół - czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 266)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Dwór z XVII - XIX (ul. Parkowa 7)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Spichlerz z XVII - XIX (ul. Kolberga 19)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Czworak z XVII - XIX (ul. Parkowa 1)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Czworak z XVII - XIX (ul. Parkowa 5)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Oranżeria z XVII - XIX (ul. Parkowa 34)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Zespół - dwór z XVII - XIXdnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30; 256 z 1995-10-06
  • Park z XVII - XIXdnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30; 256 z 1995-10-06
  • Kościół z XVIII w.dnia 2009-02-25, wykaz dokumentów: A/74 z 2009-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Opocznie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Opoczna znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Opocznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy wiek ok. 500 lat, Data ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: Januszewice na gruntach po dawnym PGR
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy wiek ok.. 300 lat, Data ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: Ogonowice na gruncie P. Aleksandra Wijaty

Opoczno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w Opocznie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Opocznie znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 15 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 15 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opoczyńskiego.

  Powiat opoczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Opocznie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 13 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Opocznie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 58,46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Opoczno
  58,5
  woj. łódzkie
  95,4
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  łódzkie
  7,9
  Cała Polska
  5,9
 • 63,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  63,3
  woj. łódzkie
  114,3
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Opoczno
  0,0
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  9,8
 • 108,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  108,3
  Województwo
  119,8
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Opocznie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 592,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  592,7 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 3,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,4 km
  Województwo
  4,3 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 15 Liczba licencji na taksówki
 • 15 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Opoczno przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 713droga wojewódzka nr 713(Łódź - Andrespol - Kraszew - Bukowiec - Kurowice - Łaznowska Wola - Rokiciny-Kolonia - Rokiciny - Buków - Bronisławów - Ujazd - Tobiasze - Zaborów Pierwszy - Komorów - Tomaszów Mazowiecki - Tomaszówek - Kamień - Szadkowice - Antoniówka - Kunice - Gawrony - Januszewice - Opoczno)
  • DW 726droga wojewódzka nr 726(Rawa Mazowiecka - Sadykierz - Rzeczyca - Liciążna - Inowłódź - Dęborzeczka - Kruszewiec - Bukowiec Opoczyński - Opoczno - Ogonowice - Wąglany - Miedzna Drewniana - Miedzna Murowana - Trojanowice - Żarnów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Opoczno przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 4Linia kolejowa nr 4: Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie [o znaczeniu państwowym] (Grodzisk Mazowiecki - Korytów - Szeligi - Strzałki - Idzikowice -Opoczno Południe - Olszamowice - Włoszczowa Północ - Psary - Góra Włodowska - Zawiercie)
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka -Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)