Opoczno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Opoczno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Opoczno to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu opoczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Opoczno.
 • 19 116 Liczba mieszkańców
 • 27,0 km² Powierzchnia
 • 708,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 190 m n.p.m Wysokość
 • XIV w. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • EOP Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Wojciech Kosno Burmistrz miasta
Opoczno na mapie
Identyfikatory
 • 20.278851.3753 Współrzędne GPS
 • 1007044 TERYT (TERC)
 • 0967943 SIMC
Herb miasta Opoczno
Opoczno herb
Flaga miasta Opoczno
Opoczno flaga

Jak Opoczno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Opoczno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Opoczno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Opoczno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
68Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
86Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
127Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
136Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
140Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
215Miasta o największej powierzchni w Polsce
219Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
228Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
259Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
270Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
273Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
291Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
299Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
322Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
336Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce

Opoczno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-300Poczta Opoczno 001, Pl. Kościuszki 16
26-301Poczta Opoczno 003, ul. Westerplatte pawilon 2

Opoczno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Opocznie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Opocznie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Opocznie
(44) 755-31-01
(44) 755-24-45
Piotrkowska 14
26-300 Opoczno
ZUS Inspektorat w Opocznie (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Moniuszki 1
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
(44)755-00-82
ul. 17 stycznia 1a
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
(44)755-23-14, (44)755-26-46
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
(44) 755-24-69,755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Ochotnicza Straż Pożarna Dzielna
(44) 754-10-95
Dzielna 66a
26-300 Opoczno
Ochotnicza Straż Pożarna Wygnanów
(44) 754-15-70
Wygnanów 25A
26-300 Opoczno
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Opoczno
(44) 755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
(44) 754-61-11 opocznokpp@lodzka.policja.gov.pl
ul. Mickiewicza 5
26-300 Opoczno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Opocznie
(44) 755-23-29
ul.Kościuszki 9
26-300 Opoczno
Urząd Miejski w Opocznie
(44) 736-31-00
(44) 736-31-11
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno
Starostwo Powiatowe w Opocznie
(44) 741-49-00
(44) 741-49-01
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno

Opoczno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Opoczno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 19 116, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Opoczna zawarli w 2022 roku 62 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Opoczna jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Opoczno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -70. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,62 na 1000 mieszkańców Opoczna. W 2022 roku urodziło się 154 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,2% zgonów w Opocznie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w Opocznie były nowotwory, a 8,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Opoczna przypada 11.57 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 104 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 311 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Opoczna -207. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -29.

  58,3% mieszkańców Opoczna jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Opoczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 116 Liczba mieszkańców
 • 9 994 Kobiety
 • 9 122 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Opocznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Opoczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Opoczno
  43,1 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Opoczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Opoczna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Opoczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Opoczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Opoczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Opoczno
  57,4%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Opoczno
  10,0%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,7%
  Województwo
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Opocznie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Opoczno
  3,2
  woj. łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  woj. łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 62 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Opocznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -70 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -28 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -42 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,62 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,6
  Województwo
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Opocznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Opocznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Opocznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Opocznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 154 Urodzenia żywe
 • 66 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 88 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,0
  łódzkie
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,3
  łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 318 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Opoczno
  3 389 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 217 Waga 3000g - 3499g
 • 217
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  woj. łódzkie
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Opoczno
  0,68
  łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Opoczno
  0,61
  Województwo
  0,54
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Opocznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 224 Zgony
 • 94 Kobiety
  (Zgony)
 • 130 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,0%
  58,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,6
  Województwo
  14,0
  Polska
  11,9
 • 164,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Opoczno
  164,2
  Województwo
  183,7
  Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Opoczno
  32,2%
  łódzkie
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,3%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 8,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,9%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  281,1
  łódzkie
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cała Polska
  253,9
 • 425,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 422,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 429,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Opoczno
  425,9
  Województwo
  412,1
  Polska
  426,2
 • 56,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Opoczno
  56,2
  woj. łódzkie
  53,5
  Polska
  62,9
 • 27,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Opoczno
  27,3
  Województwo
  38,6
  Cała Polska
  33,8
 • 5,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,5
  woj. łódzkie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Opoczno
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 104 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 54 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 311 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 154 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 157 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -236 Saldo migracji
 • -115 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -121 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -207 Saldo migracji wewnętrznych
 • -100 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -107 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Saldo migracji zagranicznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Opocznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Opoczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opoczno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Opocznie oddano do użytku 78 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Opocznie to 8 108 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 421 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  71,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 28,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Opocznie to 3,53 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Opocznie to 75,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,24% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,94% mieszkań posiada łazienkę, 88,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,02% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opoczyńskiego.

  Powiat opoczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 108 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 421,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  421,30
  Województwo
  445,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  68,30 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Opoczno
  28,80 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,83
  woj. łódzkie
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,37
  woj. łódzkie
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Opoczno
  0,62
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 78 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,05
  łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 275 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,53
  Województwo
  3,80
  Polska
  3,89
 • 14,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,29
  łódzkie
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 5 884 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 75,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  75,4 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,31 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,40%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Kraj
  97,75%
 • 97,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,24%
  Województwo
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,94%
  Województwo
  89,88%
  Polska
  93,75%
 • 88,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  88,62%
  woj. łódzkie
  82,27%
  Cały kraj
  85,83%
 • 52,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  52,02%
  woj. łódzkie
  46,52%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Opoczno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Opocznie na 1000 mieszkańców pracuje 375osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Opocznie wynosiło w 2023 roku 8,2% (8,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opocznie wynosiło 5 462,96 PLN, co odpowiada 81.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Opoczna 1 172 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 506 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 334.

  24,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Opoczna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 375 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Opoczno
  375,0
  Województwo
  258,0
  Kraj
  259,0
 • 7,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,9% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,2%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Opocznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Opocznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Opocznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 463 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Opocznie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 172 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 506 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 334 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 39,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Opocznie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 321 Pracujący ogółem
 • 3 492 Kobiety
 • 3 829 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Opocznie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Opoczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,7
  Województwo
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 42,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Opoczno
  42,4
  łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 145,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  145,1
  woj. łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Opoczno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Opocznie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 035 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 440 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 141 nowych podmiotów, a 71 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (208) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (116) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (280) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (71) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Opocznie najwięcej (164) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 947) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,0% (345) podmiotów, a 82,4% (1 676) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Opocznie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.3%) oraz Budownictwo (13.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 035 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 345 Przemysł i budownictwo
 • 1 676 Pozostała działalność
 • 141 Podmioty nowo zarejestrowane w Opocznie w 2023 roku
 • 71 Podmioty wyrejestrowane w Opocznie w 2023 roku
 • 1 440 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 947 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 947
 • 66 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 66
 • 19 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 2 032 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 032
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 137 Spółki handlowe ogółem
 • 137
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 109  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 109
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 164 Spółki cywilne ogółem
 • 164
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 440 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 422 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 422
 • 189 Budownictwo
 • 189
 • 167 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 167
 • 144 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 144
 • 87 Pozostała działalność
 • 87
 • 85 Przetwórstwo przemysłowe
 • 85
 • 64 Transport i gospodarka magazynowa
 • 64
 • 55 Informacja i komunikacja
 • 55
 • 50 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 50
 • 45 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 45
 • 42 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 42
 • 41 Edukacja
 • 41
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opoczno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Opocznie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 342 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,70 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Opocznie wynosi 86,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Opoczna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 83%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,31 (wykrywalność 87%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,02 (66%), drogowe - 1,97 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Opoczna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 342 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 342
 • 169 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 169
 • 122 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 122
 • 38 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 38
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 116 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 116
 • 17,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  17,70
  łódzkie
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,77
  woj. łódzkie
  11,45
  Polska
  12,98
 • 6,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  6,31
  woj. łódzkie
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  1,97
  łódzkie
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Opoczno
  0,28
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 6,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,02
  łódzkie
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Opoczno
  87%
  woj. łódzkie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Opoczno
  83%
  woj. łódzkie
  57%
  Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Opoczno
  87%
  woj. łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Opoczno
  100%
  woj. łódzkie
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Opoczno
  67%
  Województwo
  44%
  Kraj
  51%

Opoczno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Opoczna wyniosła w 2022 roku 216,3 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Opoczna - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,7 mln złotych, czyli 11,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Opoczna wyniosła w 2022 roku 208,7 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.9%). W budżecie Opoczna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 34,4 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,6%.
 • Wydatki budżetu w Opocznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  94,6 mln

  2,7 tys(100%)

  120,3 mln

  3,5 tys(100%)

  132,0 mln

  3,8 tys(100%)

  140,4 mln

  4,1 tys(100%)

  150,4 mln

  4,4 tys(100%)

  168,5 mln

  5,1 tys(100%)

  209,1 mln

  6,4 tys(100%)

  216,3 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  42,5 mln

  1,9 tys(44.9%)

  42,2 mln

  1,9 tys(35%)

  43,8 mln

  2,0 tys(33.2%)

  47,0 mln

  2,2 tys(33.5%)

  51,5 mln

  2,4 tys(34.3%)

  56,7 mln

  2,7 tys(33.6%)

  79,6 mln

  3,9 tys(38.1%)

  72,0 mln

  3,7 tys(33.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 mln

  286(6.6%)

  8,4 mln

  387(7%)

  11,2 mln

  521(8.5%)

  11,1 mln

  518(7.9%)

  9,7 mln

  459(6.4%)

  8,6 mln

  414(5.1%)

  16,2 mln

  795(7.8%)

  22,3 mln

  1,2 tys(10.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,9 mln

  454(10.5%)

  10,4 mln

  481(8.7%)

  12,1 mln

  564(9.2%)

  10,2 mln

  480(7.3%)

  10,9 mln

  518(7.3%)

  13,8 mln

  667(8.2%)

  21,2 mln

  1,0 tys(10.2%)

  18,3 mln

  949(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,3 mln

  382(8.8%)

  8,5 mln

  394(7.1%)

  9,1 mln

  425(6.9%)

  11,1 mln

  523(7.9%)

  11,8 mln

  559(7.8%)

  12,0 mln

  580(7.1%)

  13,7 mln

  669(6.5%)

  17,7 mln

  922(8.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  207,2 tys

  9,5(0.2%)

  224,1 tys

  10,4(0.2%)

  94,3 tys

  4,4(0.1%)

  378,4 tys

  17,7(0.3%)

  196,9 tys

  9,3(0.1%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 mln

  863(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,4 mln

  752(17.4%)

  37,4 mln

  1,7 tys(31.1%)

  7,3 mln

  341(5.6%)

  9,2 mln

  430(6.5%)

  10,4 mln

  493(6.9%)

  10,4 mln

  499(6.1%)

  10,0 mln

  488(4.8%)

  16,4 mln

  853(7.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  109(2.5%)

  4,3 mln

  199(3.6%)

  2,5 mln

  117(1.9%)

  2,7 mln

  125(1.9%)

  2,4 mln

  115(1.6%)

  4,1 mln

  198(2.4%)

  4,3 mln

  209(2%)

  6,9 mln

  356(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  146(3.4%)

  3,4 mln

  157(2.8%)

  4,2 mln

  196(3.2%)

  4,7 mln

  221(3.4%)

  4,8 mln

  228(3.2%)

  5,4 mln

  263(3.2%)

  8,4 mln

  412(4%)

  5,9 mln

  307(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 mln

  69,7(1.6%)

  1,3 mln

  58,6(1.1%)

  1,0 mln

  48,5(0.8%)

  1,0 mln

  47,1(0.7%)

  1,1 mln

  51,6(0.7%)

  908,3 tys

  43,8(0.5%)

  633,2 tys

  31,0(0.3%)

  3,1 mln

  161(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  931,3 tys

  42,6(1%)

  887,3 tys

  41,0(0.7%)

  1,1 mln

  50,5(0.8%)

  1,3 mln

  62,9(1%)

  812,3 tys

  38,6(0.5%)

  1,1 mln

  51,5(0.6%)

  1,8 mln

  88,6(0.9%)

  2,0 mln

  106(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  527,0 tys

  24,1(0.6%)

  599,0 tys

  27,7(0.5%)

  492,2 tys

  22,9(0.4%)

  574,2 tys

  26,9(0.4%)

  645,8 tys

  30,7(0.4%)

  1,1 mln

  51,1(0.6%)

  1,2 mln

  59,4(0.6%)

  1,9 mln

  98,6(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  52,5(1.2%)

  1,3 mln

  61,6(1.1%)

  1,2 mln

  57,7(0.9%)

  1,3 mln

  59,9(0.9%)

  1,7 mln

  80,9(1.1%)

  1,9 mln

  92,2(1.1%)

  1,5 mln

  71,9(0.7%)

  1,6 mln

  82,6(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  54,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  108,2 tys

  5,0(0.1%)

  72,1 tys

  3,3(0.1%)

  51,6 tys

  2,4(0%)

  48,1 tys

  2,3(0%)

  43,7 tys

  2,1(0%)

  69,0 tys

  3,3(0%)

  117,7 tys

  5,8(0.1%)

  608,0 tys

  31,6(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  386,5 tys

  17,7(0.4%)

  402,2 tys

  18,6(0.3%)

  420,3 tys

  19,5(0.3%)

  430,3 tys

  20,2(0.3%)

  543,2 tys

  25,8(0.4%)

  571,4 tys

  27,5(0.3%)

  547,2 tys

  26,8(0.3%)

  603,0 tys

  31,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  305,5 tys

  14,0(0.3%)

  372,8 tys

  17,2(0.3%)

  331,1 tys

  15,4(0.3%)

  394,5 tys

  18,5(0.3%)

  398,3 tys

  18,9(0.3%)

  339,0 tys

  16,3(0.2%)

  450,2 tys

  22,1(0.2%)

  329,5 tys

  17,1(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  119,0 tys

  5,4(0.1%)

  57,1 tys

  2,6(0%)

  118,7 tys

  5,5(0.1%)

  1,7 mln

  77,6(1.2%)

  218,4 tys

  10,4(0.1%)

  75,5 tys

  3,6(0%)

  38,5 tys

  1,9(0%)

  48,6 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  279,2 tys

  12,8(0.3%)

  39,7 tys

  1,8(0%)

  18,1 tys

  0,8(0%)

  336,0 tys

  15,8(0.2%)

  269,6 tys

  12,8(0.2%)

  242,2 tys

  11,7(0.1%)

  6,8 tys

  0,3(0%)

  6,7 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  51,5 tys

  2,4(0.1%)

  501,7 tys

  23,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  170,2 tys

  8,0(0.1%)

  495

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  27,2 tys

  1,3(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Opocznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Opoczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Opoczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  101,8 mln

  2,9 tys(100%)

  128,6 mln

  3,7 tys(100%)

  127,9 mln

  3,7 tys(100%)

  138,4 mln

  4,0 tys(100%)

  152,7 mln

  4,5 tys(100%)

  159,6 mln

  4,8 tys(100%)

  197,3 mln

  6,1 tys(100%)

  208,7 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  41,8 mln

  1,9 tys(41.1%)

  42,2 mln

  1,9 tys(32.8%)

  44,6 mln

  2,1 tys(34.8%)

  49,4 mln

  2,3 tys(35.7%)

  53,1 mln

  2,5 tys(34.8%)

  52,3 mln

  2,5 tys(32.8%)

  58,7 mln

  2,9 tys(29.7%)

  61,9 mln

  3,2 tys(29.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,0 mln

  1,5 tys(32.4%)

  31,0 mln

  1,4 tys(24.1%)

  30,7 mln

  1,4 tys(24%)

  32,3 mln

  1,5 tys(23.3%)

  35,5 mln

  1,7 tys(23.3%)

  38,7 mln

  1,9 tys(24.3%)

  44,5 mln

  2,2 tys(22.5%)

  44,3 mln

  2,3 tys(21.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  34,3 tys

  1,6(0%)

  38,5 tys

  1,8(0%)

  186,2 tys

  8,6(0.1%)

  233,8 tys

  11,0(0.2%)

  82,1 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,5 mln

  855(7.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  218(4.7%)

  3,9 mln

  180(3%)

  3,6 mln

  168(2.8%)

  3,6 mln

  167(2.6%)

  3,8 mln

  179(2.5%)

  3,3 mln

  159(2.1%)

  5,3 mln

  258(2.7%)

  16,1 mln

  838(7.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  96,8(2.1%)

  1,5 mln

  67,1(1.1%)

  1,8 mln

  83,4(1.4%)

  2,9 mln

  135(2.1%)

  2,4 mln

  112(1.5%)

  2,1 mln

  99,7(1.3%)

  17,2 mln

  840(8.7%)

  11,1 mln

  577(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,4 mln

  614(13.2%)

  34,4 mln

  1,6 tys(26.7%)

  4,3 mln

  200(3.4%)

  4,9 mln

  231(3.6%)

  5,2 mln

  249(3.4%)

  4,1 mln

  196(2.6%)

  3,8 mln

  184(1.9%)

  9,3 mln

  483(4.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  108(2.3%)

  2,7 mln

  126(2.1%)

  3,2 mln

  146(2.5%)

  3,5 mln

  164(2.5%)

  3,4 mln

  162(2.2%)

  4,1 mln

  200(2.6%)

  10,2 mln

  498(5.1%)

  8,8 mln

  456(4.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  747,8 tys

  34,2(0.7%)

  706,3 tys

  32,6(0.5%)

  683,2 tys

  31,7(0.5%)

  1,3 mln

  62,5(1%)

  1,5 mln

  72,7(1%)

  546,4 tys

  26,3(0.3%)

  1,2 mln

  59,9(0.6%)

  5,2 mln

  269(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  72,8(1.6%)

  10,9 mln

  506(8.5%)

  1,7 mln

  81,1(1.4%)

  1,6 mln

  73,1(1.1%)

  2,1 mln

  101(1.4%)

  2,4 mln

  116(1.5%)

  5,2 mln

  256(2.6%)

  4,8 mln

  247(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  85,1(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  363,0 tys

  16,6(0.4%)

  380,3 tys

  17,6(0.3%)

  399,7 tys

  18,6(0.3%)

  411,4 tys

  19,3(0.3%)

  553,2 tys

  26,3(0.4%)

  534,4 tys

  25,8(0.3%)

  561,5 tys

  27,5(0.3%)

  643,6 tys

  33,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  0,6(0%)

  38,7 tys

  1,9(0%)

  247,1 tys

  12,8(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  529,2 tys

  24,2(0.5%)

  533,2 tys

  24,6(0.4%)

  547,6 tys

  25,4(0.4%)

  573,3 tys

  26,9(0.4%)

  638,1 tys

  30,3(0.4%)

  677,7 tys

  32,7(0.4%)

  399,4 tys

  19,6(0.2%)

  171,1 tys

  8,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  585,7 tys

  26,8(0.6%)

  40,0 tys

  1,8(0%)

  40,0 tys

  1,9(0%)

  310,6 tys

  14,6(0.2%)

  1,0 mln

  47,6(0.7%)

  89,6 tys

  4,3(0.1%)

  1,6 mln

  80,2(0.8%)

  104,2 tys

  5,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  195,1 tys

  8,9(0.2%)

  256,9 tys

  11,9(0.2%)

  223,5 tys

  10,4(0.2%)

  257,5 tys

  12,1(0.2%)

  238,3 tys

  11,3(0.2%)

  170,6 tys

  8,2(0.1%)

  229,4 tys

  11,2(0.1%)

  100,0 tys

  5,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  499,3 tys

  23,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,4 tys

  5,2(0.1%)

  64,6 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  279,2 tys

  12,8(0.3%)

  39,7 tys

  1,8(0%)

  18,1 tys

  0,8(0%)

  336,0 tys

  15,8(0.2%)

  269,3 tys

  12,8(0.2%)

  242,2 tys

  11,7(0.2%)

  6,8 tys

  0,3(0%)

  6,7 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  23,2 tys

  1,1(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  16,6 tys

  0,8(0%)

  68,8 tys

  3,2(0%)

  200

  0,0(0%)

  100,7 tys

  4,9(0.1%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Opoczno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 491 mieszkańców Opoczna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 180 kobiet oraz 2 312 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Opoczna, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Opoczna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Opocznie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Opocznie mieściło się 11 przedszkoli, w których do 41 oddziałów uczęszczało 932 dzieci (473 dziewczynki oraz 459 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Opocznie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 591 dzieci (318 dziewczynek oraz 273 chłopców). Dostępnych było 510 miejsc.

  16,4% mieszkańców Opoczna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 473 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,65 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 117 oddziałach uczyło się 1 967 uczniów (976 kobiet oraz 991 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Opocznie placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 70 oddziałach uczyło się 1 627 uczniów (779 kobiet oraz 848 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 127,31.

  W Opocznie znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 467 uczniów (967 kobiet oraz 500 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 365 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Opocznie placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 607 uczniów (982 kobiety oraz 625 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 534 absolwentów.

  W Opocznie znajduje się 1 Technikum, w którym w 34 oddziałach uczyło się 1 084 uczniów (391 kobiet oraz 693 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 210 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Opocznie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 14 oddziałach uczyło się 329 uczniów (153 kobiety oraz 176 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W Opocznie znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 196 uczniów (79 kobiet oraz 117 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,3 uczniów. 16,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 31,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Opoczna w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,0%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  łódzkie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Opoczno
  13,2%
  łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,4%
  łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Opoczno
  2,6%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Opoczno
  18,4%
  Województwo
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1473 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 473,0
  łódzkie
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,65 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,65
  łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 41 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 871 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Opoczno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 932 Dzieci
 • 473 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 459 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,8%
  49,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 207 3 lata
 • 207
 • 246 4 lata
 • 246
 • 254 5 lata
 • 254
 • 184 6 lat
 • 184
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 109 3 lata
 • 109
 • 129 4 lata
 • 129
 • 124 5 lata
 • 124
 • 83 6 lat
 • 83
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 98 3 lata
 • 98
 • 117 4 lata
 • 117
 • 130 5 lata
 • 130
 • 101 6 lat
 • 101
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 100 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 67,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 67,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Opocznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 8 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-42
  44 755-18-42
  ul. Kopernika 10A
  26-300 Opoczno
  716217
  Przedszkole Nr 4 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-38
  44 755-18-38
  ul. C.K.Norwida 2
  26-300 Opoczno
  512510
  Przedszkole Nr 5 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-41
  44 755-18-41
  ul. Partyzantów 36
  26-300 Opoczno
  41039
  Przedszkole Nr 6 z Grupą Żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-40
  44 755-18-40
  ul. Kopernika 3
  26-300 Opoczno
  41008
  Przedszkole Nr 2 w Opocznie
  Publiczne
  44 755-18-39
  44 755-18-39
  ul. Szkolna 11
  26-300 Opoczno
  2555
  "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" S.C. M. PAWLIK, A. KLIMEK
  Niepubliczne
  60 166-85-92
  ul. KOPERNIKA 16E
  26-300 Opoczno
  ---
  Prywatne Przedszkole "Kubusia Puchatka"
  Niepubliczne
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "TYGRYSEK"
  Niepubliczne
  44 617-23-58
  ul. M.C. Skłodowskiej 22
  26-300 Opoczno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Opoczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 95 Oddziały
 • 1 919 Uczniowie
 • 963 Kobiety
  (uczniowie)
 • 956 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 236 Uczniowie w 1 klasie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 402 Absolwenci
 • 215 Kobiety
  (absolwenci)
 • 187 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,1%
  72,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Opoczno
  16,8
  woj. łódzkie
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 20,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,2
 • 2,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,2
 •  
 • 148,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 121,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 127,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  127,31
  łódzkie
  97,10
  Cała Polska
  95,96
 • 126,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  126,34
  woj. łódzkie
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opoczno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opoczno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Opocznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  44 755-26-40
  44 715-09-95
  ul. M-C Skłodowskiej 5
  26-300 Opoczno
  27721-
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  44 755-28-88
  44 755-28-88
  ul. Armii Krajowej 1
  26-300 Opoczno
  20513-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  44 755-25-59
  44 755-25-59
  ul. Inowłodzka 3
  26-300 Opoczno
  15351-
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczna
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  323-
  Prywatna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Opoczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 389 Uczniowie
 • 930 Kobiety
  (uczniowie)
 • 459 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,0%
  33,0%
 • 474 Uczniowie w 1 klasie
 • 328 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 146 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 324 Absolwenci
 • 225 Kobiety
  (absolwenci)
 • 99 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 41 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Opoczno
  29,3
  Województwo
  26,6
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 82,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 62,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Opoczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 1 084 Uczniowie
 • 391 Kobiety
  (uczniowie)
 • 693 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,1%
  63,9%
 • 304 Uczniowie w 1 klasie
 • 116 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 210 Absolwenci
 • 90 Kobiety
  (absolwenci)
 • 120 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 31,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  31,9
  Województwo
  23,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 68,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 44,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Opoczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  16,3
  woj. łódzkie
  20,5
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,3
 • 22,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,8
 • 3,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Opocznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opocznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  26728-
  Liceum Ogólnokształcące (Stefan Żeromski)
  Publiczne
  44 736-11-01
  44 755-27-00
  ul. Żeromskiego 3
  26-300 Opoczno
  21656-
  Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie
  Publiczne
  44 755-26-40
  44 715-09-95
  ul. M-C Skłodowskiej 5
  26-300 Opoczno
  13366-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  7222-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  5110-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  3104-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
  Publiczna
  44 755-31-10
  44 755-31-10
  ul. PIOTRKOWSKA 28
  26-300 Opoczno
  -8915
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  44 755-29-98
  44 755-29-98
  ul. Wojciecha Kossaka 1a
  26-300 Opoczno
  266-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczna
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  327-
  Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  44 755-52-76
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  18-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie
  Publiczna
  44 736-14-55
  44 736-14-56
  ul. Piotrkowska 61
  26-300 Opoczno
  17-
  Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ-u w Łodzi z siedzibą w Opocznie
  Niepubliczne
  44 755-35-28
  44 755-35-28
  ul. Piotrkowska 9A
  26-300 Opoczno
  ---
  Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  ul. Partyzantów 1A
  26-300 Opoczno
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ-u w Łodzi z siedzibą w Opocznie
  Niepubliczna
  44 755-35-28
  44 755-35-28
  ul. Piotrkowska 9A
  26-300 Opoczno
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Opocznie
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Armii Krajowej 1
  26-300 Opoczno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Opocznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Opoczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Opoczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Opoczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opoczno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Opocznie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Opocznie znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Opocznie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Opocznie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Opocznie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Opocznie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 368 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 9 039)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 154)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 086)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 4 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 248)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 154)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 135)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 400)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 98)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 116)
  • inne: 2 (uczestnicy: 48)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 201)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 83)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 104)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 250)
  • teatralne: 2 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 42)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 123)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Opocznie działało 1 kino posiadające 1 salę z 376 miejscami na widowni. Odbyło się 249 seansów, na które przyszło 10 742 widzów, w tym 106 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 149 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Opocznie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 700 zwiedzających, co daje 1 911 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Opocznie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 73 264 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 71 069 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2022 w Opocznie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 168 wolumenów w tym ziobry specjalne: 245. Odnotowano 1 069 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 112 wolumenów. Odnotowano 1 077 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Opocznie działało 13 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 371 członków. Zarejestrowano 1 344 ćwiczących (mężczyźni: 898, kobiety: 446, chłopcy do lat 18: 760, dziewczęta do lat 18: 431). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Opocznie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Opocznie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Opoczna znajduje się 20 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Opocznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Plac Kościuszki 14a)dnia 1956-11-30, wykaz dokumentów: 305 z 1956-11-30; 353 z 1967-06-21
  • Zamek z XIV w. (ul. Szewska 1A)dnia 1956-11-30, wykaz dokumentów: 306 z 1956-11-30; 272 z 1977-11-03
  • Kaplica z 1365 r. (ul. Kościelna 2)dnia 1956-12-01, wykaz dokumentów: 307 z 1956-12-01; 352 z 1967-06-21
  • Zespół - kaplica z 1365 r. (ul. Kościelna 2)dnia 1956-12-01, wykaz dokumentów: 307 z 1956-12-01; 838 z 1959-02-06; 352 z 1967-06-21
  • Miasto z XIV w.dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 303 z 1956-12-04
  • Dwór z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 280)dnia 1959-01-30, wykaz dokumentów: 835 z 1959-01-30
  • Plebania z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Kościelna 2)dnia 1959-02-06, wykaz dokumentów: 838 z 1959-02-06; 352 z 1967-06-21
  • Dzwonnica z 1. poł. XIX w. (ul. Kościelna 2)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 352 z 1967-06-21
  • Oficyna mieszkalna z 1. poł. XIX w.dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 250)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 248)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Zespół - czworak z 1. poł. XIX w. (ul. Piotrkowska 266)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 351 z 1967-06-23
  • Dwór z XVII - XIX (ul. Parkowa 7)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Spichlerz z XVII - XIX (ul. Kolberga 19)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Czworak z XVII - XIX (ul. Parkowa 1)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Czworak z XVII - XIX (ul. Parkowa 5)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Oranżeria z XVII - XIX (ul. Parkowa 34)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30
  • Zespół - dwór z XVII - XIXdnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30; 256 z 1995-10-06
  • Park z XVII - XIXdnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 779 z 1972-05-30; 256 z 1995-10-06
  • Kościół z XVIII w.dnia 2009-02-25, wykaz dokumentów: A/74 z 2009-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Opocznie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Opoczna znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Opocznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy wiek ok. 500 lat, Data ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: Januszewice na gruntach po dawnym PGR
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy wiek ok.. 300 lat, Data ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: Ogonowice na gruncie P. Aleksandra Wijaty

Opoczno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 17 wypadków drogowych w Opocznie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 88,3 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Opocznie znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 12 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opoczyńskiego.

  Powiat opoczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Opocznie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 20 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 20 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Opocznie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 88,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  88,3
  Województwo
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Opoczno
  0,0
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 103,92 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  103,9
  Województwo
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 117,65 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Opoczno
  117,6
  łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Opocznie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 807,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  807,6 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Opoczno
  4,8 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Opoczno przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 713droga wojewódzka nr 713(Łódź - Andrespol - Kraszew - Bukowiec - Kurowice - Łaznowska Wola - Rokiciny-Kolonia - Rokiciny - Buków - Bronisławów - Ujazd - Tobiasze - Zaborów Pierwszy - Komorów - Tomaszów Mazowiecki - Tomaszówek - Kamień - Szadkowice - Antoniówka - Kunice - Gawrony - Januszewice - Opoczno)
  • DW 726droga wojewódzka nr 726(Rawa Mazowiecka - Sadykierz - Rzeczyca - Liciążna - Inowłódź - Dęborzeczka - Kruszewiec - Bukowiec Opoczyński - Opoczno - Ogonowice - Wąglany - Miedzna Drewniana - Miedzna Murowana - Trojanowice - Żarnów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Opoczno przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 4Linia kolejowa nr 4: Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie [o znaczeniu państwowym] (Grodzisk Mazowiecki - Korytów - Szeligi - Strzałki - Idzikowice -Opoczno Południe - Olszamowice - Włoszczowa Północ - Psary - Góra Włodowska - Zawiercie)
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka -Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)