Tuszyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Tuszyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tuszyn to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łódzki wschodniego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tuszyn.
 • 7 193 Liczba mieszkańców
 • 23,3 km² Powierzchnia
 • 309,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1416-1870, 1924 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 42 Numer kierunkowy
 • ELW Tablice rejestracyjne
 • Witold Mariusz Małecki Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.534951.6104 Współrzędne GPS
 • 1006114 TERYT (TERC)
 • 0968569 SIMC
Herb miasta Tuszyn
Tuszyn herb

Jak Tuszyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tuszyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tuszyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tuszyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
36Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
65Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
70Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
103Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
120Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
123Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
127Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
184Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
190Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
195Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
200Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
203Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
206Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
223Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
240Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
243Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
246Miasta o największej powierzchni w Polsce
249Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
261Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
264Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
269Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
273Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych

Tuszyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-080Poczta Tuszyn 001

Tuszyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tuszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Tuszynie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Łodzi (podlega pod: ZUS II Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łęczycka 70 b
93-193 Łódź
Ochotnicza Straż Pożarna Tuszyn
500-228-208
ul. Źródlana 29
95-080 Tuszyn
Ochotnicza Straż Pożarna Szczukwin
(42) 614-44-43
Szczukwin, ul. Gliniana 21
95-080 Tuszyn
Ochotnicza Straż Pożarna Wodzinek
(42) 614-32-65
Wodzinek, ul. Srocka
95-080 Tuszyn
Komisariat Policji w Tuszynie
(42) 614-25-60, 614-16-49
ul. Żeromskiego 31
95-080 Tuszyn
Urząd Miasta w Tuszynie
(42) 614-30-69
(42) 614-30-69
ul. Piotrkowska 4
95-080 Tuszyn

Tuszyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Tuszyn jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 193, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tuszyna zawarli w 2021 roku 36 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  25,3% mieszkańców Tuszyna jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Tuszyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,16 na 1000 mieszkańców Tuszyna. W 2021 roku urodziło się 61 dzieci, w tym 37,7% dziewczynek i 62,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,3% zgonów w Tuszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Tuszynie były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tuszyna przypada 12.6 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 89 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 96 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tuszyna -7. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  60,1% mieszkańców Tuszyna jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tuszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 193 Liczba mieszkańców
 • 3 758 Kobiety
 • 3 435 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tuszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tuszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tuszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tuszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,4 lat
  woj. łódzkie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tuszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tuszyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tuszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tuszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tuszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,4%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,5%
  Województwo
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  Województwo
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,5%
  Województwo
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tuszynie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tuszyn
  5,0
  łódzkie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tuszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -30 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,2
  Województwo
  -7,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tuszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tuszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tuszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tuszynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,7%
  62,3%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tuszyn
  8,5
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  8,7
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,7
  Województwo
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tuszyn
  3 387 g
  łódzkie
  3 349 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 179 Waga 3500g - 3999g
 • 179
 • 237 Waga 3000g - 3499g
 • 237
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,27
  Województwo
  1,29
  Kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  woj. łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,51
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Tuszynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 91 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 54 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,7%
  59,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tuszyn
  12,6
  Województwo
  15,7
  Cały kraj
  13,6
 • 160,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  160,0
  łódzkie
  194,3
  Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  łódzkie
  4,2
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,3%
  łódzkie
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tuszyn
  20,9%
  Województwo
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  Województwo
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 153 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Kraj
  74,4
 • 264,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  264,1
  łódzkie
  293,1
  Cała Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 319,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 310,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  319,7
  Województwo
  463,6
  Kraj
  475,8
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 66,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  41,4
  łódzkie
  63,6
  Polska
  70,6
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,7
  Województwo
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,6
  łódzkie
  7,0
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  łódzkie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 96 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tuszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tuszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuszyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Tuszynie oddano do użytku 29 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,03 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tuszynie to 2 962 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 409 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tuszynie to 5,31 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Tuszynie to 128,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,62% mieszkań posiada łazienkę, 72,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,55% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łódzki wschodniego.

  Powiat łódzki wschodni - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 962 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 409,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tuszyn
  409,30
  łódzkie
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tuszyn
  85,00 m2
  woj. łódzkie
  69,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 34,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tuszyn
  34,80 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tuszyn
  3,91
  Województwo
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tuszyn
  2,44
  woj. łódzkie
  2,34
  Polska
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 29 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,03 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,03
  woj. łódzkie
  4,99
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 154 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,31
  Województwo
  4,01
  Polska
  3,90
 • 21,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  21,41
  łódzkie
  19,99
  Polska
  24,07
 • 3 713 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 128,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  128,0 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tuszyn
  0,52 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 89,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tuszyn
  89,67%
  Województwo
  94,90%
  Cały kraj
  96,97%
 • 84,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  84,30%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Kraj
  94,01%
 • 80,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  80,62%
  łódzkie
  86,01%
  Cały kraj
  91,78%
 • 72,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  72,25%
  łódzkie
  77,97%
  Polska
  83,08%
 • 48,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tuszyn
  48,55%
  Województwo
  45,26%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Tuszyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tuszynie na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Tuszynie wynosiło w 2021 roku 6,1% (5,9% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tuszynie wynosiło 4 921,85 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tuszyna 441 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 481 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 40.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Tuszyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,9% w przemyśle i budownictwie, a 31,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  256,0
  Kraj
  257,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,9% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Tuszyn
  6,1%
  woj. łódzkie
  5,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tuszynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tuszynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tuszynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 922 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 922 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tuszynie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 441 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 481 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 40 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,9% Przemysł i budownictwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 31,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 31,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 26,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tuszynie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tuszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,3
  woj. łódzkie
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,7
  Województwo
  43,1
  Polska
  38,2
 • 131,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tuszyn
  131,9
  Województwo
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tuszyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tuszynie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 035 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 789 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 63 nowe podmioty, a 39 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (102) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (53) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (197) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tuszynie najwięcej (92) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (982) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (247) podmiotów, a 75,7% (784) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tuszynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.2%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (13.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 035 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 247 Przemysł i budownictwo
 • 784 Pozostała działalność
 • 63 Podmioty nowo zarejestrowane w Tuszynie w 2021 roku
 • 39 Podmioty wyrejestrowane w Tuszynie w 2021 roku
 • 789 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 982 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 982
 • 45 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 45
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 035 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 035
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 72 Spółki handlowe ogółem
 • 72
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 51  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 51
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 92 Spółki cywilne ogółem
 • 92
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 789 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 262 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 262
 • 105 Przetwórstwo przemysłowe
 • 105
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 69 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 69
 • 52 Transport i gospodarka magazynowa
 • 52
 • 46 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 46
 • 39 Pozostała działalność
 • 39
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 23 Informacja i komunikacja
 • 23
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuszyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Tuszynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 115 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,05 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tuszynie wynosi 69,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tuszyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,56 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 6,69 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,80 (60%), drogowe - 2,09 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tuszyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tuszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 115 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 115
 • 69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 69
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 48 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 48
 • 16,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tuszyn
  16,05
  Województwo
  22,60
  Kraj
  21,51
 • 9,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,56
  woj. łódzkie
  11,92
  Kraj
  12,82
 • 3,80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,80
  łódzkie
  8,03
  Cała Polska
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,09
  Województwo
  2,00
  Polska
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tuszyn
  0,18
  woj. łódzkie
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 6,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,69
  Województwo
  10,47
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tuszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tuszyn
  70%
  woj. łódzkie
  70%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tuszyn
  65%
  woj. łódzkie
  57%
  Polska
  64%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  60%
  woj. łódzkie
  81%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tuszyn
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. łódzkie
  86%
  Polska
  89%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  44%
  Województwo
  47%
  Cały kraj
  53%

Tuszyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Tuszyna wyniosła w 2021 roku 72,1 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Tuszyna - 28.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,9 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tuszyna wyniosła w 2021 roku 82,9 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.2%). W budżecie Tuszyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 49,0 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,2%.
 • Wydatki budżetu w Tuszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tuszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tuszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tuszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,8 mln

  3,2 tys(100%)

  41,7 mln

  3,4 tys(100%)

  47,8 mln

  3,9 tys(100%)

  54,1 mln

  4,4 tys(100%)

  56,8 mln

  4,6 tys(100%)

  63,8 mln

  5,1 tys(100%)

  70,3 mln

  5,7 tys(100%)

  72,1 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,3 mln

  1,7 tys(31.6%)

  13,2 mln

  1,8 tys(31.5%)

  13,0 mln

  1,8 tys(27.3%)

  15,2 mln

  2,1 tys(28.1%)

  15,3 mln

  2,1 tys(27%)

  16,5 mln

  2,3 tys(25.8%)

  18,7 mln

  2,6 tys(26.6%)

  20,8 mln

  2,9 tys(28.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  431(8.1%)

  3,2 mln

  446(7.8%)

  2,5 mln

  350(5.3%)

  2,6 mln

  355(4.8%)

  3,8 mln

  519(6.7%)

  8,2 mln

  1,1 tys(12.9%)

  4,9 mln

  677(7%)

  8,8 mln

  1,2 tys(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  699(13.2%)

  5,3 mln

  723(12.6%)

  5,4 mln

  740(11.3%)

  6,1 mln

  830(11.2%)

  6,1 mln

  836(10.7%)

  6,3 mln

  871(9.9%)

  6,5 mln

  892(9.2%)

  6,9 mln

  957(9.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  974(18.3%)

  8,0 mln

  1,1 tys(19.1%)

  15,3 mln

  2,1 tys(32%)

  4,7 mln

  650(8.8%)

  4,9 mln

  670(8.6%)

  5,0 mln

  687(7.8%)

  5,0 mln

  691(7.1%)

  4,8 mln

  671(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  421(7.9%)

  3,7 mln

  511(8.9%)

  3,8 mln

  522(8%)

  3,4 mln

  464(6.3%)

  5,0 mln

  684(8.8%)

  3,7 mln

  512(5.8%)

  3,4 mln

  474(4.9%)

  3,3 mln

  452(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  178(3.4%)

  1,4 mln

  193(3.4%)

  1,4 mln

  196(3%)

  1,2 mln

  166(2.2%)

  1,7 mln

  238(3.1%)

  1,4 mln

  196(2.2%)

  2,6 mln

  360(3.7%)

  3,1 mln

  437(4.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,8 mln

  379(7.1%)

  2,6 mln

  358(6.2%)

  2,6 mln

  355(5.4%)

  2,6 mln

  355(4.8%)

  2,9 mln

  396(5.1%)

  3,1 mln

  421(4.8%)

  5,8 mln

  797(8.2%)

  2,9 mln

  407(4.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  787,9 tys

  108(2%)

  773,2 tys

  106(1.9%)

  715,6 tys

  98,3(1.5%)

  1,1 mln

  157(2.1%)

  1,1 mln

  146(1.9%)

  690,4 tys

  95,2(1.1%)

  1,3 mln

  177(1.8%)

  763,6 tys

  106(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  431,3 tys

  59,0(1.1%)

  439,5 tys

  60,5(1.1%)

  459,3 tys

  63,1(1%)

  453,8 tys

  62,2(0.8%)

  490,3 tys

  67,2(0.9%)

  517,9 tys

  71,4(0.8%)

  503,7 tys

  69,6(0.7%)

  607,7 tys

  84,5(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  430,7 tys

  58,9(1.1%)

  895,9 tys

  123(2.1%)

  547,3 tys

  75,2(1.1%)

  365,4 tys

  50,1(0.7%)

  346,6 tys

  47,5(0.6%)

  435,7 tys

  60,1(0.7%)

  468,1 tys

  64,7(0.7%)

  463,9 tys

  64,5(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  474,6 tys

  64,9(1.2%)

  641,0 tys

  88,3(1.5%)

  418,1 tys

  57,4(0.9%)

  1,5 mln

  210(2.8%)

  247,2 tys

  33,9(0.4%)

  322,5 tys

  44,5(0.5%)

  158,2 tys

  21,9(0.2%)

  424,4 tys

  59,0(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  140(2.6%)

  920,0 tys

  127(2.2%)

  944,5 tys

  130(2%)

  908,7 tys

  125(1.7%)

  848,5 tys

  116(1.5%)

  803,3 tys

  111(1.3%)

  1,4 mln

  200(2.1%)

  400,6 tys

  55,7(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  144,7 tys

  19,8(0.4%)

  150,9 tys

  20,8(0.4%)

  166,7 tys

  22,9(0.3%)

  178,8 tys

  24,5(0.3%)

  176,6 tys

  24,2(0.3%)

  179,7 tys

  24,8(0.3%)

  140,8 tys

  19,5(0.2%)

  319,6 tys

  44,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  538,2 tys

  73,6(1.4%)

  392,4 tys

  54,0(0.9%)

  370,6 tys

  50,9(0.8%)

  333,6 tys

  45,7(0.6%)

  332,6 tys

  45,6(0.6%)

  325,6 tys

  44,9(0.5%)

  226,1 tys

  31,2(0.3%)

  118,8 tys

  16,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  1,0(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  6,8 tys

  0,9(0%)

  14,4 tys

  2,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  35,5 tys

  4,9(0.1%)

  34,1 tys

  4,7(0.1%)

  48,2 tys

  6,6(0.1%)

  13,8 tys

  1,9(0%)

  15,8 tys

  2,2(0%)

  13,3 tys

  1,8(0%)

  13,3 tys

  1,8(0%)

  13,3 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  137,2 tys

  18,8(0.4%)

  164,2 tys

  22,6(0.4%)

  18,1 tys

  2,5(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  146,7 tys

  20,1(0.3%)

  151,9 tys

  20,9(0.2%)

  144,5 tys

  20,0(0.2%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  751

  0,1(0%)

  144,0 tys

  19,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tuszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tuszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tuszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tuszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,2 mln

  3,3 tys(100%)

  40,7 mln

  3,3 tys(100%)

  49,2 mln

  4,0 tys(100%)

  56,1 mln

  4,6 tys(100%)

  58,4 mln

  4,7 tys(100%)

  66,3 mln

  5,3 tys(100%)

  71,8 mln

  5,8 tys(100%)

  82,9 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,5 mln

  2,7 tys(48.6%)

  19,2 mln

  2,6 tys(47.1%)

  20,4 mln

  2,8 tys(41.5%)

  21,9 mln

  3,0 tys(39%)

  24,6 mln

  3,4 tys(42.2%)

  26,9 mln

  3,7 tys(40.6%)

  27,8 mln

  3,8 tys(38.6%)

  31,6 mln

  4,4 tys(38.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  1,0 tys(18.6%)

  8,3 mln

  1,1 tys(20.5%)

  7,9 mln

  1,1 tys(16%)

  8,1 mln

  1,1 tys(14.5%)

  8,6 mln

  1,2 tys(14.8%)

  10,1 mln

  1,4 tys(15.3%)

  10,0 mln

  1,4 tys(14%)

  16,8 mln

  2,3 tys(20.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  303,1 tys

  41,5(0.8%)

  954,1 tys

  131(2.3%)

  1,4 mln

  192(2.8%)

  1,3 mln

  185(2.4%)

  1,4 mln

  188(2.3%)

  3,2 mln

  445(4.9%)

  5,2 mln

  725(7.3%)

  5,2 mln

  719(6.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  140(2.6%)

  1,2 mln

  170(3%)

  1,0 mln

  138(2%)

  1,1 mln

  151(2%)

  1,4 mln

  198(2.5%)

  1,0 mln

  144(1.6%)

  1,5 mln

  200(2%)

  2,2 mln

  304(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  659(12%)

  5,3 mln

  727(13%)

  12,6 mln

  1,7 tys(25.6%)

  2,0 mln

  274(3.6%)

  2,2 mln

  297(3.7%)

  2,0 mln

  278(3%)

  2,0 mln

  271(2.7%)

  1,9 mln

  271(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  233(4.2%)

  943,0 tys

  130(2.3%)

  1,2 mln

  167(2.5%)

  3,5 mln

  474(6.2%)

  2,1 mln

  283(3.5%)

  1,4 mln

  188(2.1%)

  1,3 mln

  177(1.8%)

  1,7 mln

  243(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  184(3.3%)

  1,1 mln

  148(2.6%)

  1,2 mln

  161(2.4%)

  1,5 mln

  208(2.7%)

  1,4 mln

  196(2.4%)

  2,7 mln

  371(4.1%)

  2,5 mln

  341(3.4%)

  1,7 mln

  233(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  183(3.3%)

  1,5 mln

  204(3.6%)

  1,5 mln

  209(3.1%)

  1,5 mln

  200(2.6%)

  1,5 mln

  204(2.5%)

  1,6 mln

  218(2.4%)

  1,2 mln

  168(1.7%)

  1,4 mln

  196(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  166(3%)

  1,2 mln

  162(2.9%)

  1,1 mln

  148(2.2%)

  1,1 mln

  152(2%)

  886,4 tys

  122(1.5%)

  463,4 tys

  63,9(0.7%)

  417,0 tys

  57,6(0.6%)

  850,6 tys

  118(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  498,2 tys

  68,2(1.2%)

  8,5 tys

  1,2(0%)

  9,8 tys

  1,3(0%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  201,0 tys

  27,6(0.3%)

  73,3 tys

  10,1(0.1%)

  573,5 tys

  79,2(0.8%)

  749,8 tys

  104(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  263,0 tys

  36,0(0.7%)

  277,1 tys

  38,2(0.7%)

  304,9 tys

  41,9(0.6%)

  321,9 tys

  44,1(0.6%)

  327,8 tys

  44,9(0.6%)

  391,8 tys

  54,0(0.6%)

  350,1 tys

  48,4(0.5%)

  345,3 tys

  48,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  149,2 tys

  20,4(0.4%)

  241,6 tys

  33,3(0.6%)

  210,1 tys

  28,9(0.4%)

  417,3 tys

  57,2(0.7%)

  259,3 tys

  35,6(0.4%)

  320,3 tys

  44,2(0.5%)

  291,4 tys

  40,3(0.4%)

  332,9 tys

  46,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  103,7 tys

  14,2(0.3%)

  88,4 tys

  12,2(0.2%)

  86,8 tys

  11,9(0.2%)

  68,6 tys

  9,4(0.1%)

  45,2 tys

  6,2(0.1%)

  26,3 tys

  3,6(0%)

  20,6 tys

  2,9(0%)

  13,3 tys

  1,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  243,6 tys

  33,3(0.6%)

  233,9 tys

  32,2(0.6%)

  258,3 tys

  35,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  1,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  21,7 tys

  3,0(0.1%)

  20,3 tys

  2,8(0%)

  36,9 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  655

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,9 tys

  0,5(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  137,2 tys

  18,8(0.3%)

  164,2 tys

  22,6(0.4%)

  18,1 tys

  2,5(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  146,7 tys

  20,1(0.3%)

  151,9 tys

  20,9(0.2%)

  144,5 tys

  20,0(0.2%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  18,5 tys

  2,5(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  16,7 tys

  2,3(0%)

  15,7 tys

  2,2(0%)

  115,0 tys

  15,8(0.2%)

  40,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tuszyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 478 mieszkańców Tuszyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 719 kobiet oraz 759 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,7% mieszkańców Tuszyna, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Tuszyna mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tuszynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%).

  W roku 2021 w Tuszynie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 19 oddziałów uczęszczało 422 dzieci (207 dziewczynek oraz 215 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Tuszynie mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 278 dzieci (121 dziewczynek oraz 157 chłopców). Dostępnych było 291 miejsc.

  18,9% mieszkańców Tuszyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 454 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 42 oddziałach uczyło się 830 uczniów (394 kobiety oraz 436 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tuszynie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 550 uczniów (267 kobiet oraz 283 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów.

  W Tuszynie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 108 uczniów (60 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Tuszynie placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 112 uczniów (77 kobiet oraz 35 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 37 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Tuszyna w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 20,3% mężczyzn).

 • 24,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  24,8%
  łódzkie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,6%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tuszyn
  13,1%
  łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,2%
  łódzkie
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,7%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 13,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tuszyn
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tuszyn
  14,4%
  łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1454 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 454,0
  Województwo
  905,0
  Kraj
  896,0
 • 0,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,46
  woj. łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 19 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 416 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tuszyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 422 Dzieci
 • 207 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 215 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 94 3 lata
 • 94
 • 111 4 lata
 • 111
 • 112 5 lata
 • 112
 • 104 6 lat
 • 104
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 46 3 lata
 • 46
 • 62 4 lata
 • 62
 • 49 5 lata
 • 49
 • 49 6 lat
 • 49
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 48 3 lata
 • 48
 • 49 4 lata
 • 49
 • 63 5 lata
 • 63
 • 55 6 lat
 • 55
 •  
 • 31,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tuszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 1
  Publiczne
  42 614-30-11
  42 232-13-92
  ul. Tysiąclecia 4
  95-080 Tuszyn
  716217
  Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod sosnami" w Tuszynie
  Publiczne
  42 614-35-73
  42 614-35-73
  ul. Sienkiewicza 8
  95-080 Tuszyn
  613514
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Językowo-Sportowy "Winners" w Tuszynie ul. Pułaskiego 10
  Niepubliczny
  51 760-62-44
  ul. Kazimierza Pułaskiego 10
  95-080 Tuszyn
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe "Winners" w Tuszynie
  Niepubliczne
  51 760-62-44
  ul. Jagiełły 7
  95-080 Tuszyn
  ---
 • Szkoły podstawowe w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tuszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 830 Uczniowie
 • 394 Kobiety
  (uczniowie)
 • 436 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tuszyn
  19,8
  łódzkie
  16,5
  Kraj
  16,7
 •  
 • 59,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 51,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tuszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  42 614-30-02
  42 232-13-91
  ul. Piotrkowska 15
  95-080 Tuszyn
  1839432
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Stefania Sempołowska)
  Publiczna
  42 614-39-86
  42 614-39-86
  ul. Poniatowskiego 11
  95-080 Tuszyn
  1323824
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tuszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,6%
  44,4%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  woj. łódzkie
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tuszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcace (Jan Paweł II)
  Publiczne
  42 614-31-67
  42 614-31-67
  ul. Żeromskiego 31
  95-080 Tuszyn
  348-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  42 614-31-67
  42 614-31-67
  ul. Żeromskiego 31
  95-080 Tuszyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tuszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tuszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tuszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuszyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tuszynie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Tuszynie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 200)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tuszynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tuszynie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Tuszynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Tuszynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 1 156)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 40)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 530)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 297)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 79)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 216)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 51)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 68)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 22)
  • tańca: 1 (absolwenci: 42)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 4)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 61)
  • teatralne: 1 (członkowie: 11)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 8)
  • taneczne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Tuszynie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 38 593 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 28 063 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Tuszynie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 209 członków. Zarejestrowano 204 ćwiczących (mężczyźni: 145, kobiety: 59, chłopcy do lat 18: 95, dziewczęta do lat 18: 57). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tuszynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tuszynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tuszyna znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tuszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1860 - 1862 (ul. Łowicka 1)dnia 2010-02-23, wykaz dokumentów: A/89 z 2010-02-23
  • Plebania z 1912 - 1916 (ul. Stefana Żeromskiego 2)dnia 2010-02-23, wykaz dokumentów: A/89 z 2010-02-23
  • Zespół - kościół z 1860 - 1862 (ul. Łowicka 1)dnia 2010-02-23, wykaz dokumentów: A/89 z 2010-02-23
 • Formy ochrony przyrody w Tuszynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tuszyna znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tuszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Molenda - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1959-10-22, Powierzchnia: 147.12 ha
  • Wolbórka - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1959-10-29, Powierzchnia: 37.39 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Kruszów park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Kruszów park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Kruszów park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Kruszów park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Kruszów park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Kruszów park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Kruszów park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Kruszów park
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa drobnolistna o czterech pniach rosnących obok siebie w formie altany, Data ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Kruszów park

Tuszyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Tuszynie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 83,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Tuszynie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łódzki wschodniego.

  Powiat łódzki wschodni - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tuszynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 10 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tuszynie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 83,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  83,1
  woj. łódzkie
  95,4
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  łódzkie
  7,9
  Cały kraj
  5,9
 • 138,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  138,5
  woj. łódzkie
  114,3
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tuszyn
  0,0
  woj. łódzkie
  8,3
  Cała Polska
  9,8
 • 166,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  166,7
  łódzkie
  119,8
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tuszynie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  0,0 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tuszyn
  0,0 km
  woj. łódzkie
  4,3 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tuszyn przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
  • DK 1droga krajowa nr 1(Sosnowiec Dolny - Łódź - Starowa Góra - Rzgów - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Piotrków Trybunalski - Gąski - Siomki - Kamieńsk - Stobiecko Szlacheckie - Radomsko - Wiłków - Kruszyna - Mykanów - Częstochowa - Wrzosowa - Nowa Wieś - Poczesna - Romanów - Koziegłowy - Rzeniszów - Brudzowice - Siewierz - Podwarpie - Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza - Tychy - Kobiór - Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Przybędza - Węgierska Górka - Milówka)
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tuszynie istnieje 118 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • os. 3 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  Aleja Jana Pawła II

  ul. Aleksandra Zwierzyńskiego

  ul. Antonówka

  ul. Batorego

  ul. Bazarowa

  ul. Blokowa

  os. Bolesława Prusa

  ul. Brzezińska

  ul. Brzozowa

  ul. Chmielna

  ul. Chojniak

  ul. Chrobrego

  ul. Cmentarna

  ul. Domowicza

  ul. Dębowa

  ul. Fr. Chopina

  ul. Gen. Bema

  ul. Grabowa

  ul. Grzędy

  ul. Górecka

  ul. Jana Kozietulskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Jodłowa

  ul. Józefa Chłopickiego

  ul. Kaczeńcowa

  ul. Karłowicza

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kopernika

  ul. Króla Władysława Jagiełły

  ul. Krótka

  ul. Ks. Ściegiennego

  ul. Kępica

  ul. Lecznicza

  ul. Lelewela

  ul. Letniskowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Malinowa

  ul. Malownicza

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Modlicka

  ul. Modrzewiowa

  ul. Molenda

  ul. Moniuszki

  ul. Młynkowa

  ul. Narutowicza

  ul. Niedas Leśny

  ul. Niedas Polny

  ul. Niedas Trzciniec

  ul. Noworzgowska

  ul. Ogrodowa

  ul. Ogrodzonka

  ul. Osiedlowa

  ul. P. Skargi

  ul. Pabianicka

  ul. Paderewskiego

  ul. Palestyńska

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piotrkowska

  ul. Piękna

  Pl. Reymonta

  ul. Poddębina

  ul. Polna

  ul. Poniatowskiego

  ul. Poprzeczna

  ul. Poziomkowa

  ul. Południowa

  ul. Prusa

  ul. Pszczela

  ul. Pszenna

  ul. Pułaskiego

  ul. Roberta Kocha

  ul. Rzgowska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sobieskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Sowińskiego

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stodolniana

  ul. Strażacka

  ul. Strzelecka

  ul. Szpitalna

  ul. Szymanowskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Turystyczna

  ul. Tylna

  ul. Tysiąclecia

  ul. Ustronna

  ul. Wczasowa

  ul. Wielkopole

  ul. Wschodnia

  ul. Wysoka

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Wąska

  ul. Zaścianek

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Starego

  ul. ks. Brzóski

  ul. Łokietka

  ul. Łowicka

  ul. Łódzka

  ul. Łąkowa

  ul. Świętokrzyska

  ul. św. Antoniego

  ul. Źródlana

  ul. Żeromskiego

  ul. Żwirki i Wigury

  ul. Żytnia