Dobre Miasto w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Dobre Miasto - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobre Miasto to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto.
 • 9 943 Liczba mieszkańców
 • 4,9 km² Powierzchnia
 • 2 045,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1326 Data założenia
 • 1329 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Kowalski Burmistrz miasta
Dobre Miasto na mapie
Identyfikatory
 • 20.397553.9867 Współrzędne GPS
 • 2814034 TERYT (TERC)
 • 0964614 SIMC
Herb miasta Dobre Miasto
Dobre Miasto herb

Dobre Miasto - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-040Poczta Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa 8

Dobre Miasto - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobrym Mieście)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
(89) 616-13-14
(89) 616-14-43
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Dobre Miasto jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 943, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobrego Miasta zawarli w 2020 roku 34 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców Dobrego Miasta jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Dobre Miasto ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -60. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,93 na 1000 mieszkańców Dobrego Miasta. W 2020 roku urodziło się 78 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 424 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 32,7% zgonów w Dobrym Mieście spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w Dobrym Mieście były nowotwory, a 13,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobrego Miasta przypada 13.63 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 66 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 153 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobrego Miasta -87. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  57,7% mieszkańców Dobrego Miasta jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobrego Miasta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 943 Liczba mieszkańców
 • 5 161 Kobiety
 • 4 782 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobrym Mieście w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobrym Mieście w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobrym Mieście w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobrego Miasta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobre Miasto, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobrego Miasta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,8%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,2%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • Dobre Miasto
  3,7%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobrym Mieście w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  1,1
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobrym Mieście w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -60 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -33 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  -3,3
  Kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobrym Mieście w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobrym Mieście w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobrym Mieście w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobrym Mieście w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 Urodzenia żywe
 • 41 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 37 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,6%
  47,4%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,5
  Cały kraj
  9,3
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Dobre Miasto
  37,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  36,7
  Cała Polska
  39,9
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 424 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 507 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 424 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 390 Waga 3500g - 3999g
 • 390
 • 420 Waga 3000g - 3499g
 • 420
 • 150 Waga 2500g - 2999g
 • 150
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Dobre Miasto
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  0,62
  Kraj
  0,67
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Dobre Miasto
  0,86
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Dobrym Mieście w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 138 Zgony
 • 68 Kobiety
  (Zgony)
 • 70 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,6
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cały kraj
  12,5
 • 116,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  116,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  138,4
  Polska
  134,3
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dobre Miasto
  2,6
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Dobre Miasto
  3,1
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,4
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,6
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,7%
  Warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Kraj
  39,4%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,3%
  Województwo
  27,4%
  Polska
  26,5%
 • 13,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dobre Miasto
  13,0%
  Warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Cały kraj
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,6
  Polska
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Polska
  70,4
 • 220,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  220,1
  Warmińsko-mazurskie
  286,1
  Cały kraj
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  258,5
  Polska
  261,3
 • 309,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 272,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  309,5
  Warmińsko-mazurskie
  367,9
  Cały kraj
  421,0
 • 67,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dobre Miasto
  67,2
  Województwo
  67,6
  Kraj
  69,5
 • 20,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,3
  Województwo
  35,3
  Cały kraj
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,7
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 153 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 89 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -92 Saldo migracji
 • -61 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -87 Saldo migracji wewnętrznych
 • -58 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobrym Mieście w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobre Miasto - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Dobrym Mieście oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobrym Mieście to 3 754 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 375 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobrym Mieście to 4,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Dobrym Mieście to 137,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,79% mieszkań posiada łazienkę, 90,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,83% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 754 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 375,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  375,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 63,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  63,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 24,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,00 m2
  Warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Dobre Miasto
  3,71
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Dobre Miasto
  2,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,72
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Dobre Miasto
  0,70
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,56
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 32 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  4,57
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,77
 • 3,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,20
  Warmińsko-mazurskie
  17,26
  Cały kraj
  21,77
 • 959 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 137,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Dobre Miasto
  137,0 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,81%
  Województwo
  97,19%
  Cała Polska
  96,97%
 • 98,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,61%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Cała Polska
  94,01%
 • 95,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,79%
  Województwo
  92,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 90,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Dobre Miasto
  90,70%
  Województwo
  83,87%
  Cała Polska
  83,08%
 • 79,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dobre Miasto
  79,83%
  Województwo
  46,27%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Dobre Miasto - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Dobrym Mieście na 1000 mieszkańców pracuje 294osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 51,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobrym Mieście wynosiło w 2020 roku 16,4% (18,1% wśród kobiet i 15,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrym Mieście wynosiło 4 823,92 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrego Miasta 548 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 092 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 544.

  20,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrego Miasta pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 294 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  294,0
  Warmińsko-mazurskie
  199,0
  Polska
  252,0
 • 16,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 18,1% Kobiety
 • 15,0% Mężczyźni
 • Dobre Miasto
  16,4%
  Województwo
  10,1%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobrym Mieście w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobrym Mieście w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobrym Mieście w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 824 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 824 PLN
  Województwo
  4 709 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobrym Mieście w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 548 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 092 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 544 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobrym Mieście w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 947 Pracujący ogółem
 • 1 529 Kobiety
 • 1 418 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobrym Mieście w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 73,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,2
  Województwo
  64,7
  Cała Polska
  68,0
 • 43,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,7
  Kraj
  37,5
 • 142,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  142,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  116,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobre Miasto - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Dobrym Mieście w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 927 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 606 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 65 nowych podmiotów, a 33 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (122) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (58) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (133) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobrym Mieście najwięcej (41) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (877) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,2% (206) podmiotów, a 76,2% (706) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobrym Mieście najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 927 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 206 Przemysł i budownictwo
 • 706 Pozostała działalność
 • 65 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobrym Mieście w 2020 roku
 • 33 Podmioty wyrejestrowane w Dobrym Mieście w 2020 roku
 • 606 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 877 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 877
 • 41 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 41
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 925 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 925
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 56 Spółki handlowe ogółem
 • 56
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 41  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 41
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 41 Spółki cywilne ogółem
 • 41
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 606 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 144 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 144
 • 109 Budownictwo
 • 109
 • 60 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 60
 • 55 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 55
 • 52 Przetwórstwo przemysłowe
 • 52
 • 44 Pozostała działalność
 • 44
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 21 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 21
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobre Miasto - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Dobrym Mieście stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 150 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobrym Mieście wynosi 70,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobrego Miasta najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,50 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 6,86 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,04 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,54 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobrego Miasta.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 150
 • 95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 95
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 68 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 68
 • 15,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  15,02
  Warmińsko-mazurskie
  18,51
  Polska
  19,96
 • 9,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  9,50
  Warmińsko-mazurskie
  11,70
  Cały kraj
  12,25
 • 2,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,54
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,74
  Cała Polska
  5,17
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  2,04
  Województwo
  2,04
  Polska
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  0,35
  Województwo
  0,42
  Kraj
  0,37
 • 6,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  6,86
  Województwo
  8,54
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  73%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  63%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  76%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Kraj
  87%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Warmińsko-mazurskie
  56%
  Cały kraj
  54%

Dobre Miasto - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Dobrego Miasta wyniosła w 2020 roku 74,6 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Dobrego Miasta - 28.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 3,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobrego Miasta wyniosła w 2020 roku 78,7 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (4.8%). W budżecie Dobrego Miasta wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 713 złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 52,9 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,4%.
 • Wydatki budżetu w Dobrym Mieście według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,6 mln

  2,6 tys(100%)

  53,3 mln

  3,3 tys(100%)

  44,3 mln

  2,7 tys(100%)

  56,0 mln

  3,5 tys(100%)

  66,1 mln

  4,1 tys(100%)

  90,4 mln

  5,7 tys(100%)

  70,9 mln

  4,5 tys(100%)

  74,6 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,1 mln

  1,3 tys(33.1%)

  15,1 mln

  1,4 tys(28.3%)

  15,9 mln

  1,5 tys(36%)

  17,3 mln

  1,7 tys(30.9%)

  18,5 mln

  1,8 tys(27.9%)

  23,3 mln

  2,3 tys(25.8%)

  18,9 mln

  1,9 tys(26.7%)

  21,0 mln

  2,1 tys(28.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  1,0 tys(25.1%)

  10,8 mln

  1,0 tys(20.2%)

  10,8 mln

  1,0 tys(24.5%)

  19,2 mln

  1,8 tys(34.3%)

  5,7 mln

  558(8.7%)

  6,1 mln

  596(6.8%)

  6,5 mln

  638(9.2%)

  7,4 mln

  738(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  347(8.6%)

  3,5 mln

  338(6.7%)

  3,8 mln

  366(8.7%)

  4,5 mln

  431(8%)

  5,2 mln

  509(7.9%)

  5,4 mln

  530(6%)

  6,1 mln

  603(8.7%)

  5,5 mln

  554(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,6 mln

  344(8.6%)

  3,3 mln

  319(6.3%)

  3,0 mln

  283(6.7%)

  3,3 mln

  315(5.9%)

  3,8 mln

  371(5.8%)

  3,7 mln

  363(4.1%)

  4,7 mln

  460(6.6%)

  5,3 mln

  527(7.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  150(3.7%)

  1,7 mln

  165(3.2%)

  2,1 mln

  197(4.6%)

  2,3 mln

  217(4%)

  2,5 mln

  238(3.7%)

  3,1 mln

  306(3.5%)

  2,3 mln

  225(3.2%)

  2,3 mln

  226(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  231(5.7%)

  5,7 mln

  542(10.7%)

  2,8 mln

  269(6.3%)

  3,3 mln

  317(5.9%)

  4,9 mln

  477(7.4%)

  12,9 mln

  1,3 tys(14.3%)

  4,5 mln

  442(6.4%)

  2,2 mln

  215(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  167(4.1%)

  6,8 mln

  646(12.7%)

  1,8 mln

  169(4%)

  1,7 mln

  160(3%)

  2,7 mln

  264(4.1%)

  2,3 mln

  224(2.5%)

  2,1 mln

  208(3%)

  1,8 mln

  180(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  871,5 tys

  82,2(2%)

  1,6 mln

  152(3%)

  1,5 mln

  146(3.4%)

  1,7 mln

  162(3%)

  2,2 mln

  210(3.3%)

  9,9 mln

  968(11%)

  2,3 mln

  230(3.3%)

  1,8 mln

  178(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  118(2.9%)

  326,2 tys

  31,1(0.6%)

  475,2 tys

  45,4(1.1%)

  564,8 tys

  54,2(1%)

  2,2 mln

  215(3.4%)

  2,4 mln

  235(2.7%)

  385,0 tys

  37,8(0.5%)

  884,5 tys

  88,4(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  348,9 tys

  32,9(0.8%)

  388,8 tys

  37,0(0.7%)

  441,9 tys

  42,2(1%)

  554,2 tys

  53,2(1%)

  566,3 tys

  55,0(0.9%)

  598,8 tys

  58,5(0.7%)

  704,4 tys

  69,2(1%)

  761,4 tys

  76,1(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  318,7 tys

  30,1(0.7%)

  2,1 mln

  203(4%)

  28,0 tys

  2,7(0.1%)

  52,5 tys

  5,0(0.1%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  22,0 tys

  2,1(0%)

  297,3 tys

  29,2(0.4%)

  416,7 tys

  41,6(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  640,4 tys

  60,4(1.5%)

  556,0 tys

  53,0(1%)

  526,7 tys

  50,3(1.2%)

  504,2 tys

  48,4(0.9%)

  412,8 tys

  40,1(0.6%)

  400,3 tys

  39,1(0.4%)

  395,1 tys

  38,8(0.6%)

  398,5 tys

  39,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  310,6 tys

  29,3(0.7%)

  307,6 tys

  29,3(0.6%)

  338,3 tys

  32,3(0.8%)

  313,3 tys

  30,1(0.6%)

  306,7 tys

  29,8(0.5%)

  271,9 tys

  26,6(0.3%)

  335,8 tys

  33,0(0.5%)

  302,2 tys

  30,2(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  668,1 tys

  63,0(1.6%)

  535,0 tys

  51,0(1%)

  371,1 tys

  35,4(0.8%)

  248,4 tys

  23,8(0.4%)

  241,6 tys

  23,5(0.4%)

  486,0 tys

  47,5(0.5%)

  471,7 tys

  46,3(0.7%)

  233,4 tys

  23,3(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  97,4 tys

  9,2(0.2%)

  220,6 tys

  21,0(0.4%)

  78,1 tys

  7,5(0.2%)

  133,9 tys

  12,9(0.2%)

  640,6 tys

  62,2(1%)

  2,0 mln

  191(2.2%)

  171,7 tys

  16,9(0.2%)

  180,1 tys

  18,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  6,6 tys

  0,6(0%)

  129,6 tys

  12,3(0.2%)

  177,8 tys

  17,0(0.4%)

  14,9 tys

  1,4(0%)

  10,7 tys

  1,0(0%)

  221,9 tys

  21,7(0.2%)

  168,8 tys

  16,6(0.2%)

  172,7 tys

  17,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  117,0 tys

  11,0(0.3%)

  101,8 tys

  9,7(0.2%)

  47,6 tys

  4,5(0.1%)

  121,8 tys

  11,7(0.2%)

  191,4 tys

  18,6(0.3%)

  178,0 tys

  17,4(0.2%)

  183,6 tys

  18,0(0.3%)

  148,7 tys

  14,9(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  58,6 tys

  5,5(0.1%)

  50,4 tys

  4,8(0.1%)

  58,5 tys

  5,6(0.1%)

  90,6 tys

  8,7(0.2%)

  52,6 tys

  5,1(0.1%)

  56,7 tys

  5,5(0.1%)

  54,5 tys

  5,4(0.1%)

  53,0 tys

  5,3(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  188,0 tys

  18,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobrym Mieście według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,6 mln

  2,8 tys(100%)

  51,6 mln

  3,2 tys(100%)

  49,1 mln

  3,0 tys(100%)

  58,5 mln

  3,6 tys(100%)

  62,7 mln

  3,9 tys(100%)

  78,5 mln

  4,9 tys(100%)

  75,6 mln

  4,8 tys(100%)

  78,7 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,7 mln

  1,6 tys(36.7%)

  18,6 mln

  1,8 tys(36.1%)

  19,1 mln

  1,8 tys(38.9%)

  19,4 mln

  1,9 tys(33.1%)

  20,4 mln

  2,0 tys(32.6%)

  21,9 mln

  2,1 tys(27.9%)

  25,3 mln

  2,5 tys(33.5%)

  22,4 mln

  2,2 tys(28.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,3 mln

  1,3 tys(29.2%)

  13,5 mln

  1,3 tys(26.1%)

  14,7 mln

  1,4 tys(29.9%)

  15,5 mln

  1,5 tys(26.6%)

  14,9 mln

  1,4 tys(23.8%)

  15,5 mln

  1,5 tys(19.8%)

  17,0 mln

  1,7 tys(22.5%)

  19,9 mln

  2,0 tys(25.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  767(17.8%)

  8,2 mln

  777(15.8%)

  8,4 mln

  798(17%)

  16,4 mln

  1,6 tys(28.1%)

  3,0 mln

  293(4.8%)

  3,2 mln

  309(4%)

  3,3 mln

  321(4.3%)

  3,8 mln

  376(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  837,1 tys

  79,0(1.8%)

  127,6 tys

  12,2(0.2%)

  1,4 mln

  130(2.8%)

  1,6 mln

  149(2.6%)

  2,2 mln

  212(3.5%)

  2,1 mln

  207(2.7%)

  3,5 mln

  344(4.6%)

  3,5 mln

  346(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  182(4.2%)

  2,0 mln

  190(3.9%)

  2,1 mln

  203(4.3%)

  2,4 mln

  232(4.1%)

  2,7 mln

  262(4.3%)

  7,6 mln

  744(9.7%)

  1,5 mln

  150(2%)

  2,2 mln

  220(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  508,5 tys

  48,0(1.1%)

  765,5 tys

  72,9(1.5%)

  404,3 tys

  38,6(0.8%)

  90,7 tys

  8,7(0.2%)

  168,0 tys

  16,3(0.3%)

  6,5 mln

  630(8.2%)

  1,5 mln

  143(1.9%)

  987,0 tys

  98,6(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  560,3 tys

  52,9(1.2%)

  1,1 mln

  105(2.1%)

  962,9 tys

  92,0(2%)

  856,4 tys

  82,2(1.5%)

  867,8 tys

  84,3(1.4%)

  1,5 mln

  148(1.9%)

  996,8 tys

  97,9(1.3%)

  932,4 tys

  93,1(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  493,5 tys

  46,6(1.1%)

  417,3 tys

  39,8(0.8%)

  455,7 tys

  43,5(0.9%)

  933,7 tys

  89,7(1.6%)

  569,7 tys

  55,4(0.9%)

  571,2 tys

  55,8(0.7%)

  679,2 tys

  66,7(0.9%)

  729,3 tys

  72,9(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  312,9 tys

  29,5(0.7%)

  1,9 mln

  183(3.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  20,0 tys

  2,0(0%)

  295,3 tys

  29,0(0.4%)

  648,1 tys

  64,7(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  819,2 tys

  77,3(1.8%)

  905,9 tys

  86,3(1.8%)

  999,8 tys

  95,5(2%)

  876,4 tys

  84,2(1.5%)

  808,1 tys

  78,5(1.3%)

  826,4 tys

  80,7(1.1%)

  808,7 tys

  79,4(1.1%)

  352,1 tys

  35,2(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  147,4 tys

  13,9(0.3%)

  129,2 tys

  12,3(0.3%)

  133,8 tys

  12,8(0.3%)

  131,0 tys

  12,6(0.2%)

  151,7 tys

  14,7(0.2%)

  150,7 tys

  14,7(0.2%)

  707,0 tys

  69,4(0.9%)

  200,0 tys

  20,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  6,6 tys

  0,6(0%)

  129,6 tys

  12,3(0.3%)

  177,8 tys

  17,0(0.4%)

  14,9 tys

  1,4(0%)

  10,7 tys

  1,0(0%)

  221,9 tys

  21,7(0.3%)

  168,8 tys

  16,6(0.2%)

  172,7 tys

  17,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  344,4 tys

  32,5(0.8%)

  34,6 tys

  3,3(0.1%)

  46,5 tys

  4,4(0.1%)

  12,2 tys

  1,2(0%)

  214,0 tys

  20,8(0.3%)

  1,7 mln

  164(2.1%)

  82,6 tys

  8,1(0.1%)

  93,0 tys

  9,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  329,1 tys

  31,0(0.7%)

  293,9 tys

  28,0(0.6%)

  257,9 tys

  24,6(0.5%)

  251,7 tys

  24,2(0.4%)

  198,0 tys

  19,2(0.3%)

  145,7 tys

  14,2(0.2%)

  95,4 tys

  9,4(0.1%)

  69,2 tys

  6,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  754,2 tys

  71,2(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  209

  0,0(0%)

  682,7 tys

  66,3(1.1%)

  275,5 tys

  26,9(0.4%)

  9,0 tys

  0,9(0%)

  15,0 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,3 tys

  1,0(0%)

  9,0 tys

  0,9(0%)

  8,1 tys

  0,8(0%)

  7,2 tys

  0,7(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  7,4 tys

  0,7(0%)

  6,5 tys

  0,6(0%)

  9,2 tys

  0,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  306,3 tys

  28,9(0.7%)

  3,5 mln

  332(6.8%)

  10,2 tys

  1,0(0%)

  14,4 tys

  1,4(0%)

  13,2 tys

  1,3(0%)

  44,2 tys

  4,3(0.1%)

  29,4 tys

  2,9(0%)

  4,8 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  375

  0,0(0%)

  528

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  690

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  960

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,6 tys

  1,3(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  14,6 tys

  1,4(0%)

  345

  0,0(0%)

  36,8 tys

  3,6(0.1%)

  19,5 tys

  1,9(0%)

  7,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobre Miasto - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 147 mieszkańców Dobrego Miasta jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 018 kobiet oraz 1 129 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców Dobrego Miasta, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Dobrego Miasta mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobrym Mieście największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  W roku 2018 w Dobrym Mieście mieściły się 4 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 393 dzieci (218 dziewczynek oraz 175 chłopców). Dostępnych było 425 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dobrym Mieście mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 205 dzieci (84 dziewczynki oraz 121 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  16,5% mieszkańców Dobrego Miasta w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 102 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,60 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 011 uczniów (517 kobiet oraz 494 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dobrym Mieście placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 745 uczniów (344 kobiety oraz 401 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 29,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 120,79.

  W Dobrym Mieście znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 135 uczniów (77 kobiet oraz 58 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 73 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobrym Mieście placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 149 uczniów (98 kobiet oraz 51 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 36 absolwentów.

  W Dobrym Mieście znajdują się 2 Technika, w których w 11 oddziałach uczyło się 202 uczniów (80 kobiet oraz 122 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 49 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobrym Mieście placówkę miała 1 Technikum, w którym w 2 oddziałach uczyło się 59 uczniów (22 kobiety oraz 37 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Dobrym Mieście znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 49 uczniów (21 kobiet oraz 28 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 24,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców Dobrego Miasta w wieku potencjalnej nauki (23,8% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,3%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  28,9%
  Województwo
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,0%
  Województwo
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dobre Miasto
  22,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dobre Miasto
  6,2%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dobre Miasto
  25,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1102 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Dobre Miasto
  1 102,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  786,0
  Polska
  873,0
 • 0,60 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Dobre Miasto
  0,60
  Województwo
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 425 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Dobre Miasto) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 393 Dzieci
 • 218 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 175 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,5%
  44,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 91 3 lata
 • 91
 • 85 4 lata
 • 85
 • 102 5 lata
 • 102
 • 103 6 lat
 • 103
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 52 3 lata
 • 52
 • 50 4 lata
 • 50
 • 55 5 lata
 • 55
 • 55 6 lat
 • 55
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 39 3 lata
 • 39
 • 35 4 lata
 • 35
 • 47 5 lata
 • 47
 • 48 6 lat
 • 48
 • 41 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Dobre Miasto) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 22 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 35,3%
  64,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 16 4 lata
 • 16
 • 12 5 lata
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 7 4 lata
 • 7
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 9 4 lata
 • 9
 • 8 5 lata
 • 8
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobrym Mieście(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
  Publiczne
  89 616-12-05
  ul. GRUDZIĄDZKA 9A
  11-040 Dobre Miasto
  512213
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
  Publiczne
  89 616-15-43
  ul. MALCZEWSKIEGO 7
  11-040 Dobre Miasto
  3757
  Punkt Przedszkolny "Marysieńka"
  Niepubliczny
  ul. Plac 1-go Sierpnia 9
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Punkt Przedszkolny SPSK
  Niepubliczny
  89 616-17-01
  Dobre Miasto 38
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne " Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  79 329-72-42
  ul. TUWIMA 5
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Szkoły podstawowe w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 011 Uczniowie
 • 517 Kobiety
  (uczniowie)
 • 494 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 109 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 105 Absolwenci 2016
 • 42 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,8
  Województwo
  16,9
  Polska
  17,3
 •  
 • 120,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Dobre Miasto
  120,79
  Województwo
  91,25
  Cały kraj
  95,46
 • 118,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Dobre Miasto
  118,28
  Warmińsko-mazurskie
  89,21
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobrym Mieście(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  89 616-13-79
  89 616-13-79
  ul. Gdańska 13
  11-040 Dobre Miasto
  1535230
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  89 615-13-17
  89 615-13-17
  ul. Garnizonowa 20
  11-040 Dobre Miasto
  922231
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Gen. Józefa Bema (Gen. Józef Bem)
  Publiczna
  89 616-12-22
  89 616-12-22
  ul. Wojska Polskiego 22
  11-040 Dobre Miasto
  1021123
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczna
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 76 Uczniowie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,2%
  40,8%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 37 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  27,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,4
  Polska
  26,2
 •  
 • Wykres - Technika (Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 202 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,6%
  60,4%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  18,4
  Województwo
  23,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  24,5
  Warmińsko-mazurskie
  20,3
  Cała Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 624 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 329 angielski
 • 295 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dobrym Mieście(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  9212-
  Technikum Rolnicze w Smolajnach
  Publiczne
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  6110-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  3107-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  393-
  Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  376-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Smolajnach
  Publiczna
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Szkoła Policealna w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobre Miasto - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dobrym Mieście

 • Według danych GUS z 2020 roku w Dobrym Mieście znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobrym Mieście w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Dobrym Mieście: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W Dobrym Mieście 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 54 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 105 (uczestnicy: 10 055)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 318)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 4 807)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 172)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 95)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 198)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 356)
  • warsztaty: 34 (uczestnicy: 2 398)
  • inne: 12 (uczestnicy: 1 561)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 352)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 75)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 238)
  • literackie: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 3 (członkowie: 28)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 305)
  • teatralne: 2 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 46)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 73)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 4 (członkowie: 150)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Dobrym Mieście działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 082 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 671 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dobrym Mieście działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 539 członków. Zarejestrowano 419 ćwiczących (mężczyźni: 271, kobiety: 148, chłopcy do lat 18: 215, dziewczęta do lat 18: 129). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dobrym Mieście w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dobrym Mieście
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobrego Miasta znajduje się 86 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobrym Mieście
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Dobre Miasto, st.1 (chronologia nieznana)dnia 1992-01-30, wykaz dokumentów: A-A112 z 1992-01-30; C-146 z brak daty
  • Kościół z 2. poł. XIV w. (ul. Orła Białego 30)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-32/49 z 1949-09-16
  • Klasztor z 2. poł. XIV w. (ul. Orła Białego 30)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-32/49 z 1949-09-16
  • Kościół z 1741 r. (ul. Olsztyńska 1)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-35/49 z 1949-09-16
  • Mur miejski z 1350 - 1450dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/35 z 1957-10-30
  • Baszta z XIV - XVdnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/35 z 1957-10-30; 818 z 1968-09-03
  • Miasto z 1325 r.dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/39 z 1957-10-30
  • Kamienica z końca XVIII w. (ul. Sowińskiego 13)dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/65 z 1957-10-30
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Sowińskiego 9)dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/67 z 1957-10-30; A-454 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Sowińskiego 5)dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/68 z 1957-10-30
  • Kapliczka z XVIII w.dnia 1968-09-03, wykaz dokumentów: 816 z 1968-09-03
  • Kościół z 1. poł. XIX w. (ul. Górna 1a)dnia 1968-09-03, wykaz dokumentów: 817 z 1968-09-03
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Łużycka 17)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: 2311 z 1987-09-01
  • Dom parafialny z 2. ćw. XIX w. (ul. Olsztyńska 2)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2294 z 1987-09-01
  • Brama z końca XIX w.dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2298 z 1987-09-01
  • Rzeźnia z 1889 r. (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2b)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2301 z 1987-09-01
  • Kamienica z 1915 r. (ul. Krótka 2)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2308 z 1987-09-01
  • Willa z 1873 r. (ul. Łużycka 2)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2309 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 19)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2312 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 35)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2313 z 1987-09-01
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Malczewskiego 13)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2314 z 1987-09-01
  • Willa z końca XIX w. (ul. Olsztyńska 8)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2315 z 1987-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Olsztyńska 10)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2316 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Orła Białego 22)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2321 z 1987-09-01
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Warszawska 12)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2326 z 1987-09-01
  • Kamienica z 1915 r. (ul. Łużycka 4)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3494 z 1987-09-01
  • Kamienica z 1925 r. (ul. Łużycka 6)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3495 z 1987-09-01
  • Kamienica z 1925 r. (ul. Łużycka 24)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3496 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 49)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3761 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 14)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3762 z 1987-09-01
  • Stajnia (data nieznana) (ul. Wojska Polskiego 28a)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3824 z 1987-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Łużycka 53)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3825 z 1987-09-01
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Fabryczna 3)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3832 z 1987-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3833 z 1987-09-01
  • Kamienica z 4. ćw. XIX w. (ul. Malczewskiego 11)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3834 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Orła Białego 13)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3835 z 1987-09-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Orła Białego 24)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3836 z 1987-09-01
  • Magazyn z końca XIX w.dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3837 z 1987-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2c)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2299 z 1987-09-02
  • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Łużycka 37)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2302 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 16)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2305 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Grunwaldzka 19)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2306 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 37)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2307 z 1987-09-02
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 7)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2317 z 1987-09-02
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 11)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2318 z 1987-09-02
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 15)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2319 z 1987-09-02
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 17)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2320 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 1)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2322 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 4)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2324 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1928 r. (ul. Warszawska 6)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2325 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 14)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2327 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Wojska Polskiego 8)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2328 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Wojska Polskiego 10)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2329 z 1987-09-02
  • Willa z 1905 r. (ul. Wojska Polskiego 12)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2330 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 18)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2331 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1935 r. (ul. Wojska Polskiego 23)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2332 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Wojska Polskiego 25)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2333 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Wojska Polskiego 26)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2334 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 27)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2335 z 1987-09-02
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Grunwaldzka 25)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3493 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1915 r. (ul. Wojska Polskiego 14)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3497 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Wojska Polskiego 28)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3498 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 45)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3500 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Wojska Polskiego 47)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3501 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Górna 1)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3826 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Górna 16)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3827 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Górna 20)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3828 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 21)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3829 z 1987-09-02
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 23)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3830 z 1987-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 27)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3831 z 1987-09-02
  • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Warszawska 9)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-2303 z 1987-11-02
  • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Łużycka 26a)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-3491 z 1987-11-02
  • Brama z przełomu XIX/XX w. (ul. Łużycka 26a)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-3492 z 1987-11-02
  • Magazyn z poł. XIX w. (ul. Górna 22)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-3838 z 1987-11-02
  • Gazownia z pocz. XX w. (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2e)dnia 1989-08-03, wykaz dokumentów: A-4128 z 1989-08-03
  • Zbiornik z pocz. XX w.dnia 1989-08-03, wykaz dokumentów: A-4128 z 1989-08-03
  • Zespół - gazownia z pocz. XX w.dnia 1989-08-03, wykaz dokumentów: A-4128 z 1989-08-03
  • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-2295 z 1993-05-31
  • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-2296 z 1993-05-31
  • Wieża ciśnień z 1905 r.dnia 1996-03-15, wykaz dokumentów: A-1585 z 1996-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Warszawska 3)dnia 1996-03-21, wykaz dokumentów: A-2323 z 1996-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Łużycka 3)dnia 1996-10-03, wykaz dokumentów: A-2310 z 1996-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1896 r. (ul. Fabryczna 4a)dnia 1996-12-18, wykaz dokumentów: A-2292 z 1996-12-18
  • Stajnia z 1900 r. (ul. Orła Białego 28)dnia 1998-07-16, wykaz dokumentów: A-1602 z 1998-07-16
  • Stajnia z 2. poł. XIX w. (ul. Górna 9a)dnia 1999-08-30, wykaz dokumentów: A-1645 z 1999-08-30; brak numeru z 2000-01-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Wojska Polskiego 31)dnia 2006-10-26, wykaz dokumentów: A-4342 z 2006-10-26
 • Formy ochrony przyrody w Dobrym Mieście
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobrego Miasta znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobrym Mieście
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Środkowej Łyny - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 15164.74 ha
  • Doliny Dolnej Łyny - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 16429.9 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 3 lip, Data ustanowienia: 1994-03-05, Opis granicy: ul. Wojska Polskiego 26 posesja prywatna; N-ctwo Wichrowo
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 8 drzew stanowiąca fragment alei (1 klon 5 lip 2 jesiony) - w terenie odnaleziono 4 drzewa (2 lipy 1 klon 1 jesion) oraz jeden pień (5), Data ustanowienia: 1994-03-05, Opis granicy: przy drodze wjazdowej do b. PGR-u; N-ctwo Wichrowo

Dobre Miasto - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Dobrym Mieście odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 10,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Dobrym Mieście znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 20 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 19 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dobrym Mieście
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 1 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dobrym Mieście w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 9,99 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  10,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,4
  Cały kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  8,1
  Polska
  6,5
 • 9,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Dobre Miasto
  10,0
  Województwo
  83,7
  Cały kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,1
  Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  100,0
  Warmińsko-mazurskie
  114,0
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dobrym Mieście w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 38,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Dobre Miasto
  38,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  280,2 km
  Kraj
  551,8 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Dobre Miasto
  0,6 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8 km
  Kraj
  4,5 km
 • 19 Liczba licencji na taksówki
 • 20 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobre Miasto przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 51droga krajowa nr 51(granica (Rosja) - Bezledy - Kiertyny Małe - Bartoszyce - Połęcze - Szwaruny - Osieka - Samolubie - Rogóż - Markajmy - Lidzbark Warmiński - Kraszewo - Miłogórze - Smolajny - Kosyń - Dobre Miasto - Stary Dwór - Barcikowo - Kabikiejmy Dolne - Spręcowo - Dywity - Olsztyn - Dorotowo - Stawiguda - Miodówko - Gryźliny - Ameryka - Olsztynek)
  • DW 507droga wojewódzka nr 507(Braniewo - Bobrowiec - Maciejewo - Zakrzewiec - Lipowina - Wola Lipowska - Białczyn - Piotrowiec - Sawity - Pieniężno - Cieszęta - Henrykowo - Nowy Dwór - Orneta - Karbowo - Karbówka - Lubomino - Zagony - Praslity - Kunik - Dobre Miasto)
  • DW 530droga wojewódzka nr 530(Ostróda - Szeląg - Tabórz - Łukta - Mostkowo - Lusajny - Kojdy - Zajączkowo - Klewry - Kłobia - Kalisty - Świątki - Jankowo - Kwiecewo - Głotowo - Dobre Miasto)
  • DW 593droga wojewódzka nr 593(Miłakowo - Pityny - Kasztanowo - Ełdyty Wielkie - Wilczkowo - Łęgno - Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto - Międzylesie - Orzechowo - Radostowo - Studnica - Wójtówko - Jeziorany - Olszewnik - Żardeniki - Kikity - Lutry - Wójtowo - Ryn Reszelski - Kominki - Zawidy - Mnichowo - Robawy - Reszel)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Dobre Miasto przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 221Linia kolejowa nr 221: Gutkowo - Braniewo [o znaczeniu drugorzędnym] (Gutkowo - Bukwałd - Cerkiewnik - Swobodna -Dobre Miasto - Bzowiec - Rogiedle - Lubomino - Orneta - Henrykowo - Pieniężno - Żugienie - Wysoka Braniewska - Jarzębiec - Grodzie - Braniewo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobrym Mieście istnieje 72 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 1 Sierpnia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Artylerzystów

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Chodkiewicza

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Długa

  ul. Fabryczna

  ul. Garnizonowa

  ul. Gdańska

  ul. Generała Stanisława Maczka

  ul. Grudziądzka

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  pl. Jana Pawła II

  ul. Jeziorańska

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Sułkowskiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Legionów

  ul. Lotników

  ul. Malczewskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Zientary-Malewskiej

  ul. Michała Kajki

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  pl. Młyński

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Orła Białego

  ul. Piechurów

  ul. Pionierów

  Plac Księdza Jerzego Popiełuszki

  Plac Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

  ul. Poprzeczna

  ul. Pułaskiego

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Saperów

  ul. Sowińskiego

  ul. Spichrzowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Nalepy

  ul. Ułańska

  ul. Waldemara Milewicza

  ul. Warszawska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zwycięstwa

  ul. Zygmunta Sierakowskiego

  ul. gen. Jakuba Jasińskiego

  ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Józefa Chłopickiego

  ul. gen. Tadeusza Kościuszki

  ul. ks. Emila Rzeszutka

  ul. mjr. Henryka Sucharskiego

  ul. płk. Jana Kilińskiego

  ul. Łużycka