Dobre Miasto w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Dobre Miasto - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobre Miasto to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto.
 • 9 320 Liczba mieszkańców
 • 4,9 km² Powierzchnia
 • 1 917,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1326 Data założenia
 • 1329 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Kowalski Burmistrz miasta
Dobre Miasto na mapie
Identyfikatory
 • 20.397553.9867 Współrzędne GPS
 • 2814034 TERYT (TERC)
 • 0964614 SIMC
Herb miasta Dobre Miasto
Dobre Miasto herb

Jak Dobre Miasto wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dobre Miasto na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dobre Miasto wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dobre Miasto plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
56Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
79Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
140Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
167Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
212Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
217Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
218Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
221Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
267Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
277Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
305Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
309Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
311Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19

Dobre Miasto - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-040Poczta Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa 8

Dobre Miasto - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobrym Mieście)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
(89) 616-13-14
(89) 616-14-43
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dobre Miasto jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 320, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobrego Miasta zawarli w 2022 roku 32 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Dobrego Miasta jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Dobre Miasto ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,02 na 1000 mieszkańców Dobrego Miasta. W 2022 roku urodziło się 67 dzieci, w tym 65,7% dziewczynek i 34,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,3% zgonów w Dobrym Mieście spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Dobrym Mieście były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobrego Miasta przypada 11.1 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 144 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobrego Miasta -100. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,7% mieszkańców Dobrego Miasta jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobrego Miasta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 320 Liczba mieszkańców
 • 4 882 Kobiety
 • 4 438 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobrym Mieście w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobrym Mieście w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobrym Mieście w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobrego Miasta
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,3 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobrego Miasta
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobre Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobre Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobre Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,3%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Dobre Miasto
  2,6%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobrym Mieście w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobrym Mieście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobrym Mieście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobrym Mieście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobrym Mieście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobrym Mieście w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 67 Urodzenia żywe
 • 44 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 65,7%
  34,3%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Dobre Miasto
  29,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 415 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 305 Waga 3500g - 3999g
 • 305
 • 307 Waga 3000g - 3499g
 • 307
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,14
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Dobre Miasto
  0,58
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Dobre Miasto
  0,67
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dobrym Mieście w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 105 Zgony
 • 51 Kobiety
  (Zgony)
 • 54 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,1
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 150,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  150,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dobre Miasto
  0,0
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Dobre Miasto
  3,0
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  28,3%
  Warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,4%
  Województwo
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dobre Miasto
  8,4%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 98 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,1
  Polska
  70,6
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  256,4
  Warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  249,7
  Polska
  253,9
 • 297,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 294,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 300,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  297,5
  Warmińsko-mazurskie
  355,1
  Cały kraj
  426,2
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dobre Miasto
  41,4
  Województwo
  50,1
  Kraj
  62,9
 • 33,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,6
  Województwo
  28,5
  Cały kraj
  33,8
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,1
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 144 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 73 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -100 Saldo migracji
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -100 Saldo migracji wewnętrznych
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -54 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobrym Mieście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobre Miasto - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrym Mieście oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobrym Mieście to 3 691 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 393 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobrym Mieście to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dobrym Mieście to 107,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,67% mieszkań posiada łazienkę, 89,84% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,70% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 691 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 392,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  392,80
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  64,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,30 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Dobre Miasto
  3,71
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Dobre Miasto
  2,55
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,69
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobre Miasto
  0,64
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,50
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 2,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,87
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 643 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 107,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobre Miasto
  107,2 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,07 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,73%
  Województwo
  97,99%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,16%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,67%
  Województwo
  93,98%
  Cała Polska
  93,75%
 • 89,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Dobre Miasto
  89,84%
  Województwo
  86,97%
  Cała Polska
  85,83%
 • 87,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dobre Miasto
  87,70%
  Województwo
  44,04%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dobre Miasto - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dobrym Mieście na 1000 mieszkańców pracuje 312osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobrym Mieście wynosiło w 2023 roku 6,4% (6,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrym Mieście wynosiło 5 865,11 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrego Miasta 548 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 092 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 544.

  13,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrego Miasta pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 312 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  312,0
  Warmińsko-mazurskie
  206,0
  Polska
  259,0
 • 14,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,5% Kobiety
 • 12,0% Mężczyźni
 • Dobre Miasto
  6,4%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobrym Mieście w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobrym Mieście w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobrym Mieście w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 865 PLN
  Województwo
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobrym Mieście w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 548 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 092 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 544 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobrym Mieście w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 971 Pracujący ogółem
 • 1 458 Kobiety
 • 1 513 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobrym Mieście w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,4
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 44,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 153,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  153,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobre Miasto - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dobrym Mieście w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 957 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 633 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 65 nowych podmiotów, a 44 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (122) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (58) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (133) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobrym Mieście najwięcej (45) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (911) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (228) podmiotów, a 74,8% (716) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobrym Mieście najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.8%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 957 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 228 Przemysł i budownictwo
 • 716 Pozostała działalność
 • 65 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobrym Mieście w 2023 roku
 • 44 Podmioty wyrejestrowane w Dobrym Mieście w 2023 roku
 • 633 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 911 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 911
 • 37 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 37
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 956 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 956
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 55 Spółki handlowe ogółem
 • 55
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 45  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 45
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 38 Spółki cywilne ogółem
 • 38
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 633 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 138 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 138
 • 132 Budownictwo
 • 132
 • 65 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 65
 • 52 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 52
 • 51 Przetwórstwo przemysłowe
 • 51
 • 42 Pozostała działalność
 • 42
 • 36 Transport i gospodarka magazynowa
 • 36
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobre Miasto - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrym Mieście stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 125 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobrym Mieście wynosi 67,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobrego Miasta najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 49%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,62 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (42%), drogowe - 1,88 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobrego Miasta.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 125
 • 71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 71
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 64 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 64
 • 13,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  13,33
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Polska
  22,81
 • 7,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  7,62
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cały kraj
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,97
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  1,88
  Województwo
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  0,36
  Województwo
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Dobre Miasto
  6,84
  Województwo
  10,33
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  43%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Dobre Miasto - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dobrego Miasta wyniosła w 2022 roku 87,4 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dobrego Miasta - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,8 mln złotych, czyli 5,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobrego Miasta wyniosła w 2022 roku 89,9 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.9%). W budżecie Dobrego Miasta wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 905 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 59,8 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,3%.
 • Wydatki budżetu w Dobrym Mieście według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,3 mln

  2,7 tys(100%)

  56,0 mln

  3,5 tys(100%)

  66,1 mln

  4,1 tys(100%)

  90,4 mln

  5,7 tys(100%)

  70,9 mln

  4,5 tys(100%)

  74,6 mln

  4,8 tys(100%)

  80,0 mln

  5,2 tys(100%)

  87,4 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  1,5 tys(36%)

  17,3 mln

  1,7 tys(30.9%)

  18,5 mln

  1,8 tys(27.9%)

  23,3 mln

  2,3 tys(25.8%)

  18,9 mln

  1,9 tys(26.7%)

  21,0 mln

  2,1 tys(28.2%)

  22,7 mln

  2,3 tys(28.4%)

  24,8 mln

  2,6 tys(28.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  1,0 tys(24.5%)

  19,2 mln

  1,8 tys(34.3%)

  5,7 mln

  558(8.7%)

  6,1 mln

  596(6.8%)

  6,5 mln

  638(9.2%)

  7,4 mln

  738(9.9%)

  6,9 mln

  702(8.6%)

  15,4 mln

  1,6 tys(17.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  283(6.7%)

  3,3 mln

  315(5.9%)

  3,8 mln

  371(5.8%)

  3,7 mln

  363(4.1%)

  4,7 mln

  460(6.6%)

  5,3 mln

  527(7.1%)

  6,3 mln

  635(7.8%)

  7,3 mln

  779(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  366(8.7%)

  4,5 mln

  431(8%)

  5,2 mln

  509(7.9%)

  5,4 mln

  530(6%)

  6,1 mln

  603(8.7%)

  5,5 mln

  554(7.4%)

  5,6 mln

  571(7%)

  6,6 mln

  704(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  269(6.3%)

  3,3 mln

  317(5.9%)

  4,9 mln

  477(7.4%)

  12,9 mln

  1,3 tys(14.3%)

  4,5 mln

  442(6.4%)

  2,2 mln

  215(2.9%)

  3,2 mln

  325(4%)

  4,1 mln

  439(4.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  197(4.6%)

  2,3 mln

  217(4%)

  2,5 mln

  238(3.7%)

  3,1 mln

  306(3.5%)

  2,3 mln

  225(3.2%)

  2,3 mln

  226(3%)

  2,2 mln

  227(2.8%)

  4,1 mln

  432(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  28,0 tys

  2,7(0.1%)

  52,5 tys

  5,0(0.1%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  22,0 tys

  2,1(0%)

  297,3 tys

  29,2(0.4%)

  416,7 tys

  41,6(0.6%)

  184,6 tys

  18,7(0.2%)

  2,4 mln

  253(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  169(4%)

  1,7 mln

  160(3%)

  2,7 mln

  264(4.1%)

  2,3 mln

  224(2.5%)

  2,1 mln

  208(3%)

  1,8 mln

  180(2.4%)

  1,7 mln

  170(2.1%)

  1,7 mln

  186(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  146(3.4%)

  1,7 mln

  162(3%)

  2,2 mln

  210(3.3%)

  9,9 mln

  968(11%)

  2,3 mln

  230(3.3%)

  1,8 mln

  178(2.4%)

  4,7 mln

  478(5.9%)

  1,5 mln

  164(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  371,1 tys

  35,4(0.8%)

  248,4 tys

  23,8(0.4%)

  241,6 tys

  23,5(0.4%)

  486,0 tys

  47,5(0.5%)

  471,7 tys

  46,3(0.7%)

  233,4 tys

  23,3(0.3%)

  221,8 tys

  22,5(0.3%)

  969,8 tys

  103(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  441,9 tys

  42,2(1%)

  554,2 tys

  53,2(1%)

  566,3 tys

  55,0(0.9%)

  598,8 tys

  58,5(0.7%)

  704,4 tys

  69,2(1%)

  761,4 tys

  76,1(1%)

  757,8 tys

  76,9(0.9%)

  869,4 tys

  92,5(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  188,0 tys

  18,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  1,1(0%)

  800,0 tys

  85,1(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  475,2 tys

  45,4(1.1%)

  564,8 tys

  54,2(1%)

  2,2 mln

  215(3.4%)

  2,4 mln

  235(2.7%)

  385,0 tys

  37,8(0.5%)

  884,5 tys

  88,4(1.2%)

  664,6 tys

  67,4(0.8%)

  629,8 tys

  67,0(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  338,3 tys

  32,3(0.8%)

  313,3 tys

  30,1(0.6%)

  306,7 tys

  29,8(0.5%)

  271,9 tys

  26,6(0.3%)

  335,8 tys

  33,0(0.5%)

  302,2 tys

  30,2(0.4%)

  416,0 tys

  42,2(0.5%)

  537,3 tys

  57,2(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  78,1 tys

  7,5(0.2%)

  133,9 tys

  12,9(0.2%)

  640,6 tys

  62,2(1%)

  2,0 mln

  191(2.2%)

  171,7 tys

  16,9(0.2%)

  180,1 tys

  18,0(0.2%)

  274,7 tys

  27,9(0.3%)

  345,7 tys

  36,8(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  58,5 tys

  5,6(0.1%)

  90,6 tys

  8,7(0.2%)

  52,6 tys

  5,1(0.1%)

  56,7 tys

  5,5(0.1%)

  54,5 tys

  5,4(0.1%)

  53,0 tys

  5,3(0.1%)

  51,5 tys

  5,2(0.1%)

  217,3 tys

  23,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  47,6 tys

  4,5(0.1%)

  121,8 tys

  11,7(0.2%)

  191,4 tys

  18,6(0.3%)

  178,0 tys

  17,4(0.2%)

  183,6 tys

  18,0(0.3%)

  148,7 tys

  14,9(0.2%)

  111,2 tys

  11,3(0.1%)

  182,4 tys

  19,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  526,7 tys

  50,3(1.2%)

  504,2 tys

  48,4(0.9%)

  412,8 tys

  40,1(0.6%)

  400,3 tys

  39,1(0.4%)

  395,1 tys

  38,8(0.6%)

  398,5 tys

  39,8(0.5%)

  443,6 tys

  45,0(0.6%)

  116,2 tys

  12,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  177,8 tys

  17,0(0.4%)

  14,9 tys

  1,4(0%)

  10,7 tys

  1,0(0%)

  221,9 tys

  21,7(0.2%)

  168,8 tys

  16,6(0.2%)

  172,7 tys

  17,3(0.2%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobrym Mieście według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobrego Miasta według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,1 mln

  3,0 tys(100%)

  58,5 mln

  3,6 tys(100%)

  62,7 mln

  3,9 tys(100%)

  78,5 mln

  4,9 tys(100%)

  75,6 mln

  4,8 tys(100%)

  78,7 mln

  5,1 tys(100%)

  84,2 mln

  5,5 tys(100%)

  89,9 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,1 mln

  1,8 tys(38.9%)

  19,4 mln

  1,9 tys(33.1%)

  20,4 mln

  2,0 tys(32.6%)

  21,9 mln

  2,1 tys(27.9%)

  25,3 mln

  2,5 tys(33.5%)

  22,4 mln

  2,2 tys(28.4%)

  24,6 mln

  2,5 tys(29.2%)

  27,3 mln

  2,9 tys(30.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,7 mln

  1,4 tys(29.9%)

  15,5 mln

  1,5 tys(26.6%)

  14,9 mln

  1,4 tys(23.8%)

  15,5 mln

  1,5 tys(19.8%)

  17,0 mln

  1,7 tys(22.5%)

  19,9 mln

  2,0 tys(25.3%)

  19,8 mln

  2,0 tys(23.5%)

  21,8 mln

  2,3 tys(24.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  798(17%)

  16,4 mln

  1,6 tys(28.1%)

  3,0 mln

  293(4.8%)

  3,2 mln

  309(4%)

  3,3 mln

  321(4.3%)

  3,8 mln

  376(4.8%)

  3,4 mln

  340(4%)

  11,6 mln

  1,2 tys(12.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  130(2.8%)

  1,6 mln

  149(2.6%)

  2,2 mln

  212(3.5%)

  2,1 mln

  207(2.7%)

  3,5 mln

  344(4.6%)

  3,5 mln

  346(4.4%)

  4,2 mln

  428(5%)

  5,5 mln

  583(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  203(4.3%)

  2,4 mln

  232(4.1%)

  2,7 mln

  262(4.3%)

  7,6 mln

  744(9.7%)

  1,5 mln

  150(2%)

  2,2 mln

  220(2.8%)

  5,9 mln

  597(7%)

  4,4 mln

  466(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  20,0 tys

  2,0(0%)

  295,3 tys

  29,0(0.4%)

  648,1 tys

  64,7(0.8%)

  179

  0,0(0%)

  1,7 mln

  176(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  999,8 tys

  95,5(2%)

  876,4 tys

  84,2(1.5%)

  808,1 tys

  78,5(1.3%)

  826,4 tys

  80,7(1.1%)

  808,7 tys

  79,4(1.1%)

  352,1 tys

  35,2(0.4%)

  407,0 tys

  41,3(0.5%)

  1,7 mln

  176(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  962,9 tys

  92,0(2%)

  856,4 tys

  82,2(1.5%)

  867,8 tys

  84,3(1.4%)

  1,5 mln

  148(1.9%)

  996,8 tys

  97,9(1.3%)

  932,4 tys

  93,1(1.2%)

  1,2 mln

  122(1.4%)

  916,6 tys

  97,5(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  455,7 tys

  43,5(0.9%)

  933,7 tys

  89,7(1.6%)

  569,7 tys

  55,4(0.9%)

  571,2 tys

  55,8(0.7%)

  679,2 tys

  66,7(0.9%)

  729,3 tys

  72,9(0.9%)

  1,1 mln

  113(1.3%)

  805,2 tys

  85,7(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  133,8 tys

  12,8(0.3%)

  131,0 tys

  12,6(0.2%)

  151,7 tys

  14,7(0.2%)

  150,7 tys

  14,7(0.2%)

  707,0 tys

  69,4(0.9%)

  200,0 tys

  20,0(0.3%)

  212,2 tys

  21,5(0.3%)

  702,7 tys

  74,8(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  46,5 tys

  4,4(0.1%)

  12,2 tys

  1,2(0%)

  214,0 tys

  20,8(0.3%)

  1,7 mln

  164(2.1%)

  82,6 tys

  8,1(0.1%)

  93,0 tys

  9,3(0.1%)

  77,7 tys

  7,9(0.1%)

  81,2 tys

  8,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,2 tys

  1,0(0%)

  14,4 tys

  1,4(0%)

  13,2 tys

  1,3(0%)

  44,2 tys

  4,3(0.1%)

  29,4 tys

  2,9(0%)

  4,8 tys

  0,5(0%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  77,2 tys

  8,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  257,9 tys

  24,6(0.5%)

  251,7 tys

  24,2(0.4%)

  198,0 tys

  19,2(0.3%)

  145,7 tys

  14,2(0.2%)

  95,4 tys

  9,4(0.1%)

  69,2 tys

  6,9(0.1%)

  63,4 tys

  6,4(0.1%)

  58,7 tys

  6,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 tys

  0,4(0%)

  209

  0,0(0%)

  682,7 tys

  66,3(1.1%)

  275,5 tys

  26,9(0.4%)

  9,0 tys

  0,9(0%)

  15,0 tys

  1,5(0%)

  36,6 tys

  3,7(0%)

  25,3 tys

  2,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,1 tys

  0,8(0%)

  7,2 tys

  0,7(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  7,4 tys

  0,7(0%)

  6,5 tys

  0,6(0%)

  9,2 tys

  0,9(0%)

  9,2 tys

  0,9(0%)

  25,1 tys

  2,7(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  404,3 tys

  38,6(0.8%)

  90,7 tys

  8,7(0.2%)

  168,0 tys

  16,3(0.3%)

  6,5 mln

  630(8.2%)

  1,5 mln

  143(1.9%)

  987,0 tys

  98,6(1.3%)

  562,2 tys

  57,0(0.7%)

  16,2 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  177,8 tys

  17,0(0.4%)

  14,9 tys

  1,4(0%)

  10,7 tys

  1,0(0%)

  221,9 tys

  21,7(0.3%)

  168,8 tys

  16,6(0.2%)

  172,7 tys

  17,3(0.2%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  14,6 tys

  1,4(0%)

  345

  0,0(0%)

  36,8 tys

  3,6(0.1%)

  19,5 tys

  1,9(0%)

  7,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  600

  0,1(0%)

  690

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  960

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  260,7 tys

  26,4(0.3%)

  570

  0,1(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobre Miasto - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 088 mieszkańców Dobrego Miasta jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 008 kobiet oraz 1 080 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców Dobrego Miasta, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Dobrego Miasta mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobrym Mieście największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2022 w Dobrym Mieście mieściło się 6 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 454 dzieci (234 dziewczynki oraz 220 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dobrym Mieście mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 205 dzieci (84 dziewczynki oraz 121 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  16,8% mieszkańców Dobrego Miasta w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 494 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,60 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 003 uczniów (480 kobiet oraz 523 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dobrym Mieście placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 745 uczniów (344 kobiety oraz 401 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 133,73.

  W Dobrym Mieście znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 164 uczniów (105 kobiet oraz 59 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 27 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobrym Mieście placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 149 uczniów (98 kobiet oraz 51 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 36 absolwentów.

  W Dobrym Mieście znajdują się 2 Technika, w których w 12 oddziałach uczyło się 334 uczniów (149 kobiet oraz 185 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 33 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobrym Mieście placówkę miała 1 Technikum, w którym w 2 oddziałach uczyło się 59 uczniów (22 kobiety oraz 37 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Dobrym Mieście znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 98 uczniów (28 kobiet oraz 70 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (15,3% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,3 uczniów. 32,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Dobrego Miasta w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  24,1%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,3%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,9%
  Województwo
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dobre Miasto
  20,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dobre Miasto
  3,6%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dobre Miasto
  16,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,9%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1494 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Dobre Miasto
  1 494,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Polska
  927,0
 • 0,60 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Dobre Miasto
  0,60
  Województwo
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 425 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dobre Miasto) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 454 Dzieci
 • 234 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 220 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 106 3 lata
 • 106
 • 138 4 lata
 • 138
 • 117 5 lata
 • 117
 • 90 6 lat
 • 90
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 55 3 lata
 • 55
 • 65 4 lata
 • 65
 • 62 5 lata
 • 62
 • 49 6 lat
 • 49
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 51 3 lata
 • 51
 • 73 4 lata
 • 73
 • 55 5 lata
 • 55
 • 41 6 lat
 • 41
 • 41 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 34,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 34,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobrym Mieście(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
  Publiczne
  89 616-12-05
  ul. GRUDZIĄDZKA 9A
  11-040 Dobre Miasto
  512213
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
  Publiczne
  89 616-15-43
  ul. MALCZEWSKIEGO 7
  11-040 Dobre Miasto
  3757
  Punkt Przedszkolny "Marysieńka"
  Niepubliczny
  ul. Plac 1-go Sierpnia 9
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Punkt Przedszkolny SPSK
  Niepubliczny
  89 616-17-01
  Dobre Miasto 38
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne " Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  79 329-72-42
  ul. TUWIMA 5
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Szkoły podstawowe w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 54 Oddziały
 • 1 003 Uczniowie
 • 480 Kobiety
  (uczniowie)
 • 523 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 129 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 160 Absolwenci
 • 86 Kobiety
  (absolwenci)
 • 74 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,6
  Województwo
  15,9
  Polska
  17,0
 •  
 • 81,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 133,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Dobre Miasto
  133,73
  Województwo
  90,81
  Cały kraj
  95,96
 • 133,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Dobre Miasto
  133,07
  Warmińsko-mazurskie
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobrym Mieście(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  89 616-13-79
  89 616-13-79
  ul. Gdańska 13
  11-040 Dobre Miasto
  1535230
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  89 615-13-17
  89 615-13-17
  ul. Garnizonowa 20
  11-040 Dobre Miasto
  922231
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Gen. Józefa Bema (Gen. Józef Bem)
  Publiczna
  89 616-12-22
  89 616-12-22
  ul. Wojska Polskiego 22
  11-040 Dobre Miasto
  1021123
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczna
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 164 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,0%
  36,0%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  27,3
  Warmińsko-mazurskie
  25,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 334 Uczniowie
 • 149 Kobiety
  (uczniowie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,6%
  55,4%
 • 98 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  27,8
  Województwo
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 32,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  32,7
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dobrym Mieście(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrym Mieście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  9212-
  Technikum Rolnicze w Smolajnach
  Publiczne
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  6110-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  3107-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  393-
  Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  376-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Smolajnach
  Publiczna
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Szkoła Policealna w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobrym Mieście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobre Miasto - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dobrym Mieście

 • Według danych GUS z 2022 roku w Dobrym Mieście znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobrym Mieście w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Dobrym Mieście
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dobrym Mieście: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dobrym Mieście 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 54 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 69 (uczestnicy: 14 411)
   • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 100)
   • wystawy: 5 (uczestnicy: 500)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
   • koncerty: 12 (uczestnicy: 8 000)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 46)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 30)
   • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 110)
   • interdyscyplinarne: 22 (uczestnicy: 4 000)
   • warsztaty: 13 (uczestnicy: 325)
   • inne: 6 (uczestnicy: 700)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 12 (członkowie: 154)
   • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
   • taneczne: 2 (członkowie: 9)
   • muzyczne: 2 (członkowie: 7)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 56)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
   • inne: 2 (członkowie: 7)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
   • ogółem: 7 (absolwenci: 68)
   • plastyczne: 2 (absolwenci: 25)
   • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 7)
   • tańca: 3 (absolwenci: 36)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • filmowe: 1
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • komputerowe: 1
   • ceramiczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 6 (członkowie: 63)
   • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 26)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
   • taneczne: 1 (członkowie: 27)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Dobrym Mieście działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 316 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 671 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
   • dostępne dla czytelników: 21
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 21
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Dobrym Mieście działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 539 członków. Zarejestrowano 419 ćwiczących (mężczyźni: 271, kobiety: 148, chłopcy do lat 18: 215, dziewczęta do lat 18: 129). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (2).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Dobrym Mieście w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Dobrym Mieście
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobrego Miasta znajduje się 86 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Dobrym Mieście
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Miasto Dobre Miasto, st.1 (chronologia nieznana)dnia 1992-01-30, wykaz dokumentów: A-A112 z 1992-01-30; C-146 z brak daty
   • Kościół z 2. poł. XIV w. (ul. Orła Białego 30)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-32/49 z 1949-09-16
   • Klasztor z 2. poł. XIV w. (ul. Orła Białego 30)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-32/49 z 1949-09-16
   • Kościół z 1741 r. (ul. Olsztyńska 1)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-35/49 z 1949-09-16
   • Mur miejski z 1350 - 1450dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/35 z 1957-10-30
   • Baszta z XIV - XVdnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/35 z 1957-10-30; 818 z 1968-09-03
   • Miasto z 1325 r.dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/39 z 1957-10-30
   • Kamienica z końca XVIII w. (ul. Sowińskiego 13)dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/65 z 1957-10-30
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Sowińskiego 9)dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/67 z 1957-10-30; A-454 z 1987-09-02
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Sowińskiego 5)dnia 1957-10-30, wykaz dokumentów: D/68 z 1957-10-30
   • Kapliczka z XVIII w.dnia 1968-09-03, wykaz dokumentów: 816 z 1968-09-03
   • Kościół z 1. poł. XIX w. (ul. Górna 1a)dnia 1968-09-03, wykaz dokumentów: 817 z 1968-09-03
   • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Łużycka 17)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: 2311 z 1987-09-01
   • Dom parafialny z 2. ćw. XIX w. (ul. Olsztyńska 2)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2294 z 1987-09-01
   • Brama z końca XIX w.dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2298 z 1987-09-01
   • Rzeźnia z 1889 r. (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2b)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2301 z 1987-09-01
   • Kamienica z 1915 r. (ul. Krótka 2)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2308 z 1987-09-01
   • Willa z 1873 r. (ul. Łużycka 2)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2309 z 1987-09-01
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 19)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2312 z 1987-09-01
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 35)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2313 z 1987-09-01
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Malczewskiego 13)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2314 z 1987-09-01
   • Willa z końca XIX w. (ul. Olsztyńska 8)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2315 z 1987-09-01
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Olsztyńska 10)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2316 z 1987-09-01
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Orła Białego 22)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2321 z 1987-09-01
   • Willa z pocz. XX w. (ul. Warszawska 12)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-2326 z 1987-09-01
   • Kamienica z 1915 r. (ul. Łużycka 4)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3494 z 1987-09-01
   • Kamienica z 1925 r. (ul. Łużycka 6)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3495 z 1987-09-01
   • Kamienica z 1925 r. (ul. Łużycka 24)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3496 z 1987-09-01
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 49)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3761 z 1987-09-01
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Łużycka 14)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3762 z 1987-09-01
   • Stajnia (data nieznana) (ul. Wojska Polskiego 28a)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3824 z 1987-09-01
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Łużycka 53)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3825 z 1987-09-01
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Fabryczna 3)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3832 z 1987-09-01
   • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3833 z 1987-09-01
   • Kamienica z 4. ćw. XIX w. (ul. Malczewskiego 11)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3834 z 1987-09-01
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Orła Białego 13)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3835 z 1987-09-01
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Orła Białego 24)dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3836 z 1987-09-01
   • Magazyn z końca XIX w.dnia 1987-09-01, wykaz dokumentów: A-3837 z 1987-09-01
   • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2c)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2299 z 1987-09-02
   • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Łużycka 37)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2302 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 16)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2305 z 1987-09-02
   • Kamienica z 1920 r. (ul. Grunwaldzka 19)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2306 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 37)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2307 z 1987-09-02
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 7)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2317 z 1987-09-02
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 11)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2318 z 1987-09-02
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 15)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2319 z 1987-09-02
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sowińskiego 17)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2320 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 1)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2322 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 4)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2324 z 1987-09-02
   • Kamienica z 1928 r. (ul. Warszawska 6)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2325 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 14)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2327 z 1987-09-02
   • Kamienica z 1905 r. (ul. Wojska Polskiego 8)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2328 z 1987-09-02
   • Kamienica z 1910 r. (ul. Wojska Polskiego 10)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2329 z 1987-09-02
   • Willa z 1905 r. (ul. Wojska Polskiego 12)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2330 z 1987-09-02
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 18)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2331 z 1987-09-02
   • Inny budynek mieszkalny z 1935 r. (ul. Wojska Polskiego 23)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2332 z 1987-09-02
   • Kamienica z 1910 r. (ul. Wojska Polskiego 25)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2333 z 1987-09-02
   • Kamienica z 1920 r. (ul. Wojska Polskiego 26)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2334 z 1987-09-02
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 27)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-2335 z 1987-09-02
   • Kamienica z 1905 r. (ul. Grunwaldzka 25)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3493 z 1987-09-02
   • Inny budynek mieszkalny z 1915 r. (ul. Wojska Polskiego 14)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3497 z 1987-09-02
   • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Wojska Polskiego 28)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3498 z 1987-09-02
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wojska Polskiego 45)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3500 z 1987-09-02
   • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Wojska Polskiego 47)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3501 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Górna 1)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3826 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Górna 16)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3827 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Górna 20)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3828 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 21)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3829 z 1987-09-02
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 23)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3830 z 1987-09-02
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Grunwaldzka 27)dnia 1987-09-02, wykaz dokumentów: A-3831 z 1987-09-02
   • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Warszawska 9)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-2303 z 1987-11-02
   • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Łużycka 26a)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-3491 z 1987-11-02
   • Brama z przełomu XIX/XX w. (ul. Łużycka 26a)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-3492 z 1987-11-02
   • Magazyn z poł. XIX w. (ul. Górna 22)dnia 1987-11-02, wykaz dokumentów: A-3838 z 1987-11-02
   • Gazownia z pocz. XX w. (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 2e)dnia 1989-08-03, wykaz dokumentów: A-4128 z 1989-08-03
   • Zbiornik z pocz. XX w.dnia 1989-08-03, wykaz dokumentów: A-4128 z 1989-08-03
   • Zespół - gazownia z pocz. XX w.dnia 1989-08-03, wykaz dokumentów: A-4128 z 1989-08-03
   • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-2295 z 1993-05-31
   • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-2296 z 1993-05-31
   • Wieża ciśnień z 1905 r.dnia 1996-03-15, wykaz dokumentów: A-1585 z 1996-03-15
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Warszawska 3)dnia 1996-03-21, wykaz dokumentów: A-2323 z 1996-03-21
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Łużycka 3)dnia 1996-10-03, wykaz dokumentów: A-2310 z 1996-10-03
   • Inny budynek mieszkalny z 1896 r. (ul. Fabryczna 4a)dnia 1996-12-18, wykaz dokumentów: A-2292 z 1996-12-18
   • Stajnia z 1900 r. (ul. Orła Białego 28)dnia 1998-07-16, wykaz dokumentów: A-1602 z 1998-07-16
   • Stajnia z 2. poł. XIX w. (ul. Górna 9a)dnia 1999-08-30, wykaz dokumentów: A-1645 z 1999-08-30; brak numeru z 2000-01-20
   • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Wojska Polskiego 31)dnia 2006-10-26, wykaz dokumentów: A-4342 z 2006-10-26
  • Formy ochrony przyrody w Dobrym Mieście
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobrego Miasta znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobrym Mieście
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Dolina Środkowej Łyny - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 15164.74 ha
   • Doliny Dolnej Łyny - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 16429.9 ha
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 3 lip, Data ustanowienia: 1994-03-05, Opis granicy: ul. Wojska Polskiego 26 posesja prywatna; N-ctwo Wichrowo
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 8 drzew stanowiąca fragment alei (1 klon 5 lip 2 jesiony) - w terenie odnaleziono 4 drzewa (2 lipy 1 klon 1 jesion) oraz jeden pień (5), Data ustanowienia: 1994-03-05, Opis granicy: przy drodze wjazdowej do b. PGR-u; N-ctwo Wichrowo

  Dobre Miasto - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Dobrym Mieście odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 63,9 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Dobrym Mieście znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

   Powiat olsztyński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Dobrym Mieście
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 6 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 1 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 5 Ranni
   (rok 2022)
  • 1 Lekko ranni
  • 4 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Dobrym Mieście w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 63,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   63,9
   woj. warmińsko-mazurskie
   60,7
   Cały kraj
   56,5
  • 10,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Miasto
   10,6
   Warmińsko-mazurskie
   6,1
   Polska
   5,0
  • 53,21 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Dobre Miasto
   53,2
   Województwo
   67,9
   Cały kraj
   65,5
  • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Miasto
   16,7
   woj. warmińsko-mazurskie
   10,1
   Polska
   8,9
  • 83,33 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Miasto
   83,3
   Warmińsko-mazurskie
   111,8
   Polska
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dobrym Mieście w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 38,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Dobre Miasto
   38,7 km
   Warmińsko-mazurskie
   331,9 km
   Kraj
   633,6 km
  • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Dobre Miasto
   0,7 km
   woj. warmińsko-mazurskie
   5,9 km
   Kraj
   5,3 km
  • 7 Liczba licencji na taksówki
  • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Dobre Miasto przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 51droga krajowa nr 51(granica (Rosja) - Bezledy - Kiertyny Małe - Bartoszyce - Połęcze - Szwaruny - Osieka - Samolubie - Rogóż - Markajmy - Lidzbark Warmiński - Kraszewo - Miłogórze - Smolajny - Kosyń - Dobre Miasto - Stary Dwór - Barcikowo - Kabikiejmy Dolne - Spręcowo - Dywity - Olsztyn - Dorotowo - Stawiguda - Miodówko - Gryźliny - Ameryka - Olsztynek)
   • DW 507droga wojewódzka nr 507(Braniewo - Bobrowiec - Maciejewo - Zakrzewiec - Lipowina - Wola Lipowska - Białczyn - Piotrowiec - Sawity - Pieniężno - Cieszęta - Henrykowo - Nowy Dwór - Orneta - Karbowo - Karbówka - Lubomino - Zagony - Praslity - Kunik - Dobre Miasto)
   • DW 530droga wojewódzka nr 530(Ostróda - Szeląg - Tabórz - Łukta - Mostkowo - Lusajny - Kojdy - Zajączkowo - Klewry - Kłobia - Kalisty - Świątki - Jankowo - Kwiecewo - Głotowo - Dobre Miasto)
   • DW 593droga wojewódzka nr 593(Miłakowo - Pityny - Kasztanowo - Ełdyty Wielkie - Wilczkowo - Łęgno - Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto - Międzylesie - Orzechowo - Radostowo - Studnica - Wójtówko - Jeziorany - Olszewnik - Żardeniki - Kikity - Lutry - Wójtowo - Ryn Reszelski - Kominki - Zawidy - Mnichowo - Robawy - Reszel)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Dobre Miasto przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 221Linia kolejowa nr 221: Gutkowo - Braniewo [o znaczeniu drugorzędnym] (Gutkowo - Bukwałd - Cerkiewnik - Swobodna -Dobre Miasto - Bzowiec - Rogiedle - Lubomino - Orneta - Henrykowo - Pieniężno - Żugienie - Wysoka Braniewska - Jarzębiec - Grodzie - Braniewo)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Dobrym Mieście istnieje 72 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • pl. 1 Sierpnia

   ul. Adama Mickiewicza

   ul. Armii Krajowej

   ul. Artylerzystów

   ul. Bolesława Prusa

   ul. Chodkiewicza

   ul. Cmentarna

   ul. Cypriana Kamila Norwida

   ul. Czesława Miłosza

   ul. Długa

   ul. Fabryczna

   ul. Garnizonowa

   ul. Gdańska

   ul. Generała Stanisława Maczka

   ul. Grudziądzka

   ul. Grunwaldzka

   ul. Górna

   ul. Henryka Sienkiewicza

   ul. Ignacego Krasickiego

   ul. Jana Kochanowskiego

   ul. Jana Pawła II

   pl. Jana Pawła II

   ul. Jeziorańska

   ul. Juliana Tuwima

   ul. Juliusza Słowackiego

   ul. Józefa Sułkowskiego

   ul. Józefa Wybickiego

   ul. Kolejowa

   ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

   ul. Krótka

   ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

   ul. Legionów

   ul. Lotników

   ul. Malczewskiego

   ul. Marii Konopnickiej

   ul. Marii Zientary-Malewskiej

   ul. Michała Kajki

   ul. Mikołaja Kopernika

   ul. Mikołaja Reja

   pl. Młyński

   ul. Ogrodowa

   ul. Olsztyńska

   ul. Orła Białego

   ul. Piechurów

   ul. Pionierów

   Plac Księdza Jerzego Popiełuszki

   Plac Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

   ul. Poprzeczna

   ul. Pułaskiego

   ul. Romualda Traugutta

   ul. Saperów

   ul. Sowińskiego

   ul. Spichrzowa

   ul. Słoneczna

   ul. Tadeusza Nalepy

   ul. Ułańska

   ul. Waldemara Milewicza

   ul. Warszawska

   ul. Wojska Polskiego

   ul. Władysława Broniewskiego

   ul. Władysława Reymonta

   ul. Zwycięstwa

   ul. Zygmunta Sierakowskiego

   ul. gen. Jakuba Jasińskiego

   ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego

   ul. gen. Józefa Bema

   ul. gen. Józefa Chłopickiego

   ul. gen. Tadeusza Kościuszki

   ul. ks. Emila Rzeszutka

   ul. mjr. Henryka Sucharskiego

   ul. płk. Jana Kilińskiego

   ul. Łużycka