Drawno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Drawno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Drawno to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu choszczeńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Drawno.
 • 2 166 Liczba mieszkańców
 • 5,0 km² Powierzchnia
 • 430,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XII Data założenia
 • między latami 1313 - 1333 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 95 Numer kierunkowy
 • ZCH Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Wojciech Chmielewski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 15.759353.2198 Współrzędne GPS
 • 3202034 TERYT (TERC)
 • 0935357 SIMC
Herb miasta Drawno
Drawno herb

Jak Drawno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Drawno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Drawno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Drawno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
33Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
72Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
111Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
139Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
215Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
217Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
221Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
226Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
229Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
239Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
257Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
303Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
305Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Drawno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-220Poczta Drawno, ul. Kolejowa 24

Drawno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Drawnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Choszcznie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 28
73-200 Choszczno
Urząd Miejski w Drawnie
(95) 768-20-32
(95) 768-25-05
ul. Kościelna 3
73-220 Drawno

Drawno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Drawno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 166, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Drawna zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Drawna jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Drawno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,96 na 1000 mieszkańców Drawna. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 30,8% dziewczynek i 69,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,7% zgonów w Drawnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w Drawnie były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Drawna przypada 11.93 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 19 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Drawna 2. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,5% mieszkańców Drawna jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Drawna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 166 Liczba mieszkańców
 • 1 103 Kobiety
 • 1 063 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Drawnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Drawnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Drawnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Drawna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Drawno
  44,0 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Drawno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Drawna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Drawno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Drawno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Drawno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Drawno
  27,6%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Drawno
  52,5%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,3%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Drawno
  7,0%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,6% Nieustalone
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 3,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Drawnie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Drawno
  3,2
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Drawno
  1,6
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Drawnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,0
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Drawnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Drawnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Drawnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Drawnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 30,8%
  69,2%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,0
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  8,1
 • 30,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,4
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 295 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 182 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Drawno
  3 295 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 20 Waga 4000g - 4499g
 • 20
 • 81 Waga 3500g - 3999g
 • 81
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Drawno
  1,14
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Drawnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,7%
  42,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 176,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Drawno
  176,4
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,8
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Drawno
  4,1
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie choszczeńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  33,7%
  Zachodniopomorskie
  36,9%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Drawno
  25,5%
  Województwo
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  woj. zachodniopomorskie
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 295,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  295,2
  woj. zachodniopomorskie
  293,4
  Kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Cała Polska
  253,9
 • 390,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 398,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Drawno
  390,7
  woj. zachodniopomorskie
  458,5
  Polska
  426,2
 • 83,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Drawno
  83,0
  Województwo
  72,6
  Cały kraj
  62,9
 • 22,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  22,0
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Cały kraj
  33,8
 • 13,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,2
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  7,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,2%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Drawnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Drawno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drawno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Drawnie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Drawnie to 884 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Drawnie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Drawnie to 129,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,74% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,23% mieszkań posiada łazienkę, 79,64% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,04% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu choszczeńskiego.

  Powiat choszczeński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 884 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 406,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Drawno
  406,30
  Województwo
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Drawno
  70,70 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Drawno
  28,70 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Drawno
  3,89
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Drawno
  2,46
  Województwo
  2,32
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Drawno
  0,46
  Województwo
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,00
  Województwo
  3,40
  Polska
  3,89
 • 2,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,30
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 129 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  129,0 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,06 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,87%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,74%
  Województwo
  97,12%
  Kraj
  95,18%
 • 94,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Drawno
  94,23%
  Województwo
  96,11%
  Cała Polska
  93,75%
 • 79,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,64%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Cały kraj
  85,83%
 • 52,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  52,04%
  woj. zachodniopomorskie
  64,99%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Drawno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Drawnie na 1000 mieszkańców pracuje 177osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Drawnie wynosiło w 2023 roku 15,6% (15,6% wśród kobiet i 15,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drawnie wynosiło 5 575,63 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drawna 67 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 37 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -30.

  23,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Drawna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 177 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  177,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Polska
  259,0
 • 19,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 25,6% Kobiety
 • 13,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,6%
  Województwo
  6,7%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Drawnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Drawnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Drawnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 981 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 576 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Drawnie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 67 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -30 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,3% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,0% Pozostałe
 • 50,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Drawnie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 384 Pracujący ogółem
 • 233 Kobiety
 • 151 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Drawnie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 50,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Drawno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,8
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 46,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Drawno
  46,0
  Województwo
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 166,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  166,0
  Województwo
  137,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Drawno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Drawnie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 253 podmioty gospodarki narodowej, z czego 167 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (13) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Drawnie najwięcej (8) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (241) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,1% (66) podmiotów, a 69,6% (176) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Drawnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.5%) oraz Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (10.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 253 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66 Przemysł i budownictwo
 • 176 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Drawnie w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Drawnie w 2023 roku
 • 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 241 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 241
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 253 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 253
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 46 Budownictwo
 • 46
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 18 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 18
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drawno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Drawnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Drawnie wynosi 74,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Drawna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,76 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 9,08 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,33 (53%), drogowe - 1,71 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Drawna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Drawno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 19,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,64
  Województwo
  22,28
  Cała Polska
  22,81
 • 13,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Drawno
  13,76
  Województwo
  15,77
  Polska
  12,98
 • 3,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Drawno
  3,33
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Polska
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,71
  Województwo
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,49
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 9,08 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,08
  Województwo
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Drawno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Drawno
  76%
  Województwo
  63%
  Kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Drawno
  54%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Drawno
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Drawno
  100%
  Województwo
  90%
  Kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Drawno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Drawna wyniosła w 2022 roku 36,5 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Drawna - 24.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 21,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Drawna wyniosła w 2022 roku 35,8 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.3%). W budżecie Drawna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,9%.
 • Wydatki budżetu w Drawnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Drawna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Drawno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Drawna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,4 mln

  3,7 tys(100%)

  20,5 mln

  4,0 tys(100%)

  21,2 mln

  4,1 tys(100%)

  25,8 mln

  5,0 tys(100%)

  26,6 mln

  5,2 tys(100%)

  27,1 mln

  5,7 tys(100%)

  30,4 mln

  6,5 tys(100%)

  36,5 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,4 mln

  2,4 tys(27.9%)

  5,5 mln

  2,4 tys(27.1%)

  5,4 mln

  2,3 tys(25.4%)

  5,8 mln

  2,5 tys(22.4%)

  5,9 mln

  2,6 tys(22.1%)

  6,1 mln

  2,7 tys(22.5%)

  6,5 mln

  2,9 tys(21.5%)

  9,1 mln

  4,2 tys(24.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  828(9.8%)

  1,5 mln

  637(7.1%)

  1,3 mln

  562(6.1%)

  3,9 mln

  1,7 tys(15%)

  2,0 mln

  890(7.6%)

  2,1 mln

  921(7.6%)

  2,7 mln

  1,2 tys(8.9%)

  4,6 mln

  2,1 tys(12.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  1,8 tys(21.8%)

  6,9 mln

  3,0 tys(33.6%)

  2,6 mln

  1,1 tys(12.1%)

  2,8 mln

  1,2 tys(11%)

  3,1 mln

  1,4 tys(11.6%)

  3,1 mln

  1,4 tys(11.5%)

  3,4 mln

  1,5 tys(11.3%)

  4,1 mln

  1,9 tys(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  974(11.5%)

  2,3 mln

  990(11%)

  2,5 mln

  1,1 tys(11.9%)

  2,6 mln

  1,1 tys(10.2%)

  3,7 mln

  1,6 tys(13.9%)

  2,6 mln

  1,2 tys(9.6%)

  2,9 mln

  1,3 tys(9.6%)

  3,9 mln

  1,8 tys(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  616(7.3%)

  1,9 mln

  819(9.1%)

  1,7 mln

  718(7.8%)

  1,9 mln

  834(7.4%)

  2,3 mln

  1,0 tys(8.7%)

  2,3 mln

  1,0 tys(8.4%)

  2,8 mln

  1,2 tys(9.1%)

  3,8 mln

  1,8 tys(10.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  42,9 tys

  18,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  223,9 tys

  97,8(0.9%)

  125,0 tys

  55,0(0.5%)

  56,1 tys

  24,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  1,0 tys(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  488(5.8%)

  930,2 tys

  407(4.5%)

  884,1 tys

  383(4.2%)

  1,1 mln

  460(4.1%)

  1,8 mln

  772(6.6%)

  896,5 tys

  398(3.3%)

  1,1 mln

  503(3.7%)

  1,5 mln

  697(4.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  190,9 tys

  82,9(1%)

  183,7 tys

  80,5(0.9%)

  203,4 tys

  88,2(1%)

  322,4 tys

  141(1.3%)

  429,9 tys

  189(1.6%)

  226,5 tys

  101(0.8%)

  181,9 tys

  82,0(0.6%)

  664,7 tys

  305(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  734(8.7%)

  384,6 tys

  168(1.9%)

  365,8 tys

  159(1.7%)

  405,6 tys

  177(1.6%)

  401,2 tys

  176(1.5%)

  362,7 tys

  161(1.3%)

  843,0 tys

  380(2.8%)

  466,4 tys

  214(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  77,5 tys

  33,7(0.4%)

  55,0 tys

  24,1(0.3%)

  84,4 tys

  36,6(0.4%)

  158,5 tys

  69,2(0.6%)

  57,1 tys

  25,1(0.2%)

  1,1 mln

  480(4%)

  84,1 tys

  37,9(0.3%)

  409,6 tys

  188(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  243,6 tys

  106(1.3%)

  220,1 tys

  96,4(1.1%)

  210,8 tys

  91,4(1%)

  186,2 tys

  81,3(0.7%)

  172,2 tys

  75,7(0.6%)

  114,3 tys

  50,8(0.4%)

  79,1 tys

  35,7(0.3%)

  361,1 tys

  166(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  262,7 tys

  114(1.4%)

  186,8 tys

  81,8(0.9%)

  217,7 tys

  94,4(1%)

  447,4 tys

  195(1.7%)

  273,8 tys

  120(1%)

  836,2 tys

  372(3.1%)

  2,5 mln

  1,1 tys(8.4%)

  188,9 tys

  86,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  78,9 tys

  34,2(0.4%)

  81,0 tys

  35,5(0.4%)

  83,1 tys

  36,0(0.4%)

  99,4 tys

  43,4(0.4%)

  98,6 tys

  43,4(0.4%)

  102,8 tys

  45,7(0.4%)

  144,1 tys

  64,9(0.5%)

  187,0 tys

  85,9(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  133,3 tys

  57,8(0.7%)

  132,1 tys

  57,9(0.6%)

  230,1 tys

  99,7(1.1%)

  283,6 tys

  124(1.1%)

  355,5 tys

  156(1.3%)

  282,1 tys

  125(1%)

  235,4 tys

  106(0.8%)

  151,2 tys

  69,5(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,8 tys

  3,8(0%)

  4,8 tys

  2,1(0%)

  12,0 tys

  5,2(0.1%)

  76,9 tys

  33,6(0.3%)

  14,8 tys

  6,5(0.1%)

  14,1 tys

  6,3(0.1%)

  43,4 tys

  19,5(0.1%)

  74,0 tys

  34,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  296,4 tys

  129(1.5%)

  274,7 tys

  120(1.3%)

  265,0 tys

  115(1.2%)

  309,4 tys

  135(1.2%)

  307,1 tys

  135(1.2%)

  294,9 tys

  131(1.1%)

  349,4 tys

  157(1.1%)

  43,3 tys

  19,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  52,4 tys

  22,7(0.3%)

  6,7 tys

  2,9(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  92,1 tys

  40,2(0.4%)

  59,0 tys

  26,0(0.2%)

  55,4 tys

  24,6(0.2%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Drawnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Drawna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Drawno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Drawna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,2 mln

  4,1 tys(100%)

  21,8 mln

  4,2 tys(100%)

  22,5 mln

  4,4 tys(100%)

  24,7 mln

  4,8 tys(100%)

  25,4 mln

  5,0 tys(100%)

  29,3 mln

  6,2 tys(100%)

  29,2 mln

  6,2 tys(100%)

  35,8 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,8 mln

  2,5 tys(27.4%)

  5,9 mln

  2,6 tys(27%)

  6,3 mln

  2,7 tys(28.1%)

  7,0 mln

  3,1 tys(28.5%)

  7,3 mln

  3,2 tys(28.7%)

  9,2 mln

  4,1 tys(31.3%)

  8,2 mln

  3,7 tys(28%)

  11,5 mln

  5,3 tys(32.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,9 mln

  2,6 tys(27.7%)

  6,2 mln

  2,7 tys(28.3%)

  6,3 mln

  2,7 tys(28.1%)

  6,6 mln

  2,9 tys(26.7%)

  6,5 mln

  2,8 tys(25.4%)

  6,9 mln

  3,0 tys(23.4%)

  8,0 mln

  3,6 tys(27.3%)

  9,0 mln

  4,1 tys(25.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  956(10.4%)

  1,6 mln

  695(7.3%)

  762,0 tys

  330(3.4%)

  649,4 tys

  284(2.6%)

  1,1 mln

  493(4.4%)

  1,4 mln

  607(4.7%)

  1,5 mln

  679(5.2%)

  2,3 mln

  1,0 tys(6.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  38,8 tys

  16,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  260,0 tys

  114(1.1%)

  30,2 tys

  13,3(0.1%)

  45,3 tys

  20,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  1,0 tys(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,4 tys(14.7%)

  5,6 mln

  2,5 tys(25.9%)

  1,3 mln

  565(5.8%)

  1,5 mln

  635(5.9%)

  1,5 mln

  658(5.9%)

  1,5 mln

  669(5.1%)

  1,6 mln

  718(5.5%)

  2,0 mln

  939(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  681(7.4%)

  208,0 tys

  91,1(1%)

  1,0 mln

  444(4.6%)

  2,0 mln

  887(8.2%)

  1,1 mln

  492(4.4%)

  1,4 mln

  637(4.9%)

  1,6 mln

  716(5.4%)

  1,2 mln

  540(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  328,0 tys

  142(1.5%)

  187,9 tys

  82,3(0.9%)

  410,3 tys

  178(1.8%)

  310,9 tys

  136(1.3%)

  456,4 tys

  201(1.8%)

  697,9 tys

  310(2.4%)

  1,1 mln

  475(3.6%)

  697,4 tys

  320(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  604(6.6%)

  317,3 tys

  139(1.5%)

  325,5 tys

  141(1.4%)

  304,1 tys

  133(1.2%)

  343,9 tys

  151(1.4%)

  328,9 tys

  146(1.1%)

  335,6 tys

  151(1.1%)

  688,1 tys

  316(1.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,6 tys

  1,6(0%)

  1,1 mln

  501(5.2%)

  4,9 tys

  2,1(0%)

  131,3 tys

  57,3(0.5%)

  538,2 tys

  237(2.1%)

  4,9 tys

  2,2(0%)

  4,9 tys

  2,2(0%)

  574,5 tys

  264(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  470,5 tys

  204(2.2%)

  434,0 tys

  190(2%)

  509,7 tys

  221(2.3%)

  443,8 tys

  194(1.8%)

  394,6 tys

  174(1.6%)

  342,9 tys

  152(1.2%)

  424,2 tys

  191(1.5%)

  402,7 tys

  185(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,7 tys

  6,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  298,9 tys

  137(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  104,9 tys

  45,5(0.5%)

  75,9 tys

  33,2(0.3%)

  238,9 tys

  104(1.1%)

  92,5 tys

  40,4(0.4%)

  90,0 tys

  39,6(0.4%)

  579,2 tys

  257(2%)

  100,0 tys

  45,0(0.3%)

  237,0 tys

  109(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,9 tys

  1,3(0%)

  5,1 tys

  2,2(0%)

  17,0 tys

  7,4(0.1%)

  39,9 tys

  17,4(0.2%)

  117,8 tys

  51,8(0.5%)

  124,5 tys

  55,3(0.4%)

  26,5 tys

  11,9(0.1%)

  43,4 tys

  19,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  93,3 tys

  40,5(0.4%)

  20,0 tys

  8,8(0.1%)

  10,0 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  273,4 tys

  120(1.1%)

  171,1 tys

  76,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,5 tys

  19,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  384

  0,2(0%)

  19,7 tys

  8,9(0.1%)

  38,5 tys

  17,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,0 tys

  3,5(0%)

  8,1 tys

  3,5(0%)

  12,6 tys

  5,5(0.1%)

  13,0 tys

  5,7(0.1%)

  13,9 tys

  6,1(0.1%)

  14,0 tys

  6,2(0%)

  16,0 tys

  7,2(0.1%)

  34,2 tys

  15,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  112,5 tys

  48,8(0.5%)

  108,2 tys

  47,4(0.5%)

  77,1 tys

  33,4(0.3%)

  120,4 tys

  52,6(0.5%)

  102,4 tys

  45,0(0.4%)

  83,8 tys

  37,2(0.3%)

  74,4 tys

  33,5(0.3%)

  31,9 tys

  14,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  52,4 tys

  22,7(0.2%)

  6,7 tys

  2,9(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  92,1 tys

  40,2(0.4%)

  59,0 tys

  26,0(0.2%)

  55,4 tys

  24,6(0.2%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  600

  0,3(0%)

  600

  0,3(0%)

  600

  0,3(0%)

  30,6 tys

  13,4(0.1%)

  600

  0,3(0%)

  600

  0,3(0%)

  600

  0,3(0%)

  600

  0,3(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Drawno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 461 mieszkańców Drawna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 211 kobiet oraz 252 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców Drawna, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Drawna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Drawnie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (19,0%).

  W roku 2022 w Drawnie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 114 dzieci (52 dziewczynki oraz 62 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Drawnie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 101 dzieci (53 dziewczynki oraz 48 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  17,5% mieszkańców Drawna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 483 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 254 uczniów (119 kobiet oraz 135 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Drawnie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 299 uczniów (146 kobiet oraz 153 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 155,83.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Drawna w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 14,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,9%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 18,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  Województwo
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Drawno
  2,8%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,7%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,9%
  Województwo
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,2%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Drawno
  3,6%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Drawno
  20,4%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 21,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1483 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 483,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Drawno
  0,45
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 120 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Drawno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 62 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,6%
  54,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 33 4 lata
 • 33
 • 38 5 lata
 • 38
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 15 4 lata
 • 15
 • 24 5 lata
 • 24
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 18 4 lata
 • 18
 • 14 5 lata
 • 14
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Drawnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drawnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  95 768-23-07
  ul. Choszczeńska 47
  73-220 Drawno
  51157
 • Szkoły podstawowe w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Drawno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 254 Uczniowie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,1
  Województwo
  17,6
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 19,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 155,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  155,83
  Województwo
  96,34
  Polska
  95,96
 • 152,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Drawno
  152,15
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drawno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drawno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Drawnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drawnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  95 768-21-40
  95 768-21-40
  ul. Szkolna 25
  73-220 Drawno
  1428123
 • Edukacyjne grupy wieku w Drawnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Drawno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Drawno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Drawno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drawno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Drawnie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Drawnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Drawnie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Drawnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Drawnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 246 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 56 (uczestnicy: 7 740)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 20)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 350)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 3 200)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 70)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 32 (uczestnicy: 1 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 117)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 2 (członkowie: 14)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 33)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 23)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Drawnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 540 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 835 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Drawnie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 249 członków. Zarejestrowano 212 ćwiczących (mężczyźni: 165, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Drawnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Drawnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Drawna znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Drawnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z 1315 r.dnia 1956-11-13, wykaz dokumentów: 185 z 1956-11-13
  • Kościół z XV w. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1958-01-28, wykaz dokumentów: 266 z 1958-01-28; A-611 z 2010-05-21
  • Zamek z pocz. XIV w.dnia 1958-07-05, wykaz dokumentów: 303 z 1958-07-05; A-646 z 2010-07-14
  • Spichlerz z 3. ćw. XIX w. (ul. Jeziorna 2)dnia 2006-01-17, wykaz dokumentów: A-249 z 2006-01-17
  • Sąd z 2. poł. XIX w.dnia 2016-12-16, wykaz dokumentów: A-1612 z 2016-12-16
 • Formy ochrony przyrody w Drawnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Drawna znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Drawnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Teren Obszaru Chronionego Krajobrazu "D" Choszczno-Drawno jest bardzo zróżnicowany pod względem form pokrycia terenu - z dominującymi polami przeplatają się lasy sosnowe bagienne lasy olszowe łąki i nieużytki. Znajduje się tu również kilkanaście jezior. Obszar chroniony obejmuje południową częśc korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym jakim jest dolina Iny w jego skład wchodzą także lokalne korytarze - dolina Stobnicy oraz Wardynki. Do Iny dopływa szereg bezimiennych cieków o charakterze potoków górskich. Użytkowane w większości ekstensywne łąki nadrzeczne tworzą doskonałe siedlisko dla takich gatunków takich jak: derkacz bocian biały czy bąk. W granicach obiektu zlokalizowane są na stokach dolin rzecznych lasy i zadrzewienia będące ostoja wielu gatunków oraz stanowiace osłonę wąwozów i obszarów erozyjnych z wypływami źródeł. Okolice Recza są jedną z najbardziej interesujących florystycznie okolic Pomorza Zachodniego. Cały obszar odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi. Wschodnia jego część obejmuje fragmenty Puszczy Drawskiej., Data ustanowienia: 1998-12-29, Powierzchnia: 24520.0 ha
  • Jezioro Lubie i Dolina Drawy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 15046.7 ha
  • Lasy Puszczy nad Drawą - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 190279.05 ha
  • Uroczyska Puszczy Drawskiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 74416.3 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1961-11-28, Opis granicy: leśn. Borowiec oddz. 160 p
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa dębów odnaleziono 2 obiekty, Data ustanowienia: 1973-11-30, Opis granicy: Nadleśnictwo Drawno obręb Drawno oddz. 160p
  • Pomnik przyrodyOpis: Na placu targowym za kościołem, Data ustanowienia: 2002-06-08, Opis granicy: Na placu targowym za kościołem
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2011-12-17
  • Pomnik przyrodyOpis: grupa 2 wiązów; 2: leży martwy, Data ustanowienia: 2011-12-17
  • Grążelowe Starorzecze - starorzecze (użytek ekologiczny)Cel: objęcie ochroną cennych podmokłych obszarów śródleśnych z wieloma stanowiskami, Data ustanowienia: 2008-04-29, Powierzchnia: 2.21 ha

Drawno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Drawnie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 367,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Drawnie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu choszczeńskiego.

  Powiat choszczeński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Drawnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Drawnie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 367,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  367,6
  Województwo
  998,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  102,2
  Kraj
  104,4
 • 413,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  413,6
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Cała Polska
  9,5
 • 112,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  112,5
  Zachodniopomorskie
  118,1
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Drawnie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  9,3 km
  Województwo
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,6 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Drawno przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 175droga wojewódzka nr 175(Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Konotop - Poźrzadło Wielkie - Pomierzyn - Kalisz Pomorski - Dębsko - Drawno - Kiełpino - Suliszewo - Rzecko - Choszczno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Drawno przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 410Linia kolejowa nr 410: Grotniki Drawskie - Choszczno [o znaczenia miejscowym] (Grotniki Drawskie - Złocieniec - Osiek Drawski - Wierzchowo Pomorskie - Borujsko - Mirosławiec - Stara Korytnica - Biały Zdrój Północny - Kalisz Pomorski Miasto - Kalisz Pomorski - Dębsko Pomorskie - Sieniawa Drawieńska -Drawno - Kiełpino - Suliszewo Choszczeńskie - Wardyń - Smoleń - Choszczno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Drawnie istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Chomętowska

  ul. Choszczeńska

  ul. Energetyków

  ul. Jeziorna

  ul. Kaliska

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Leśników

  ul. Ogrodowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Poprzeczna

  ul. Potokowa

  Rondo 700-lecia Drawna

  ul. Saperów

  ul. Sienkiewicza

  Stacja Kolejowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tylna

  ul. Wczasowa

  pl. Wolności

  ul. Zdrojowa

  pl. Zgody

  ul. Łąkowa