Przedecz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Przedecz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Przedecz to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Przedecz.
  • 1 516 Liczba mieszkańców
  • 3,0 km² Powierzchnia
  • 508,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 111 m n.p.m Wysokość
  • 1363-1867, ponownie od 1919 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 63 Numer kierunkowy
  • PKL Tablice rejestracyjne
  • Witold Siwiński Burmistrz miasta
Przedecz na mapie
Identyfikatory
  • 18.899152.3343 Współrzędne GPS
  • 3009114 TERYT (TERC)
  • 0949129 SIMC
Herb miasta Przedecz
Przedecz herb

Jak Przedecz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Przedecz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Przedecz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Przedecz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
55Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
91Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
106Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
162Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
166Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
188Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
214Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
245Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
249Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
249Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
280Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
287Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
306Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
345Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
366Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
371Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
374Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
386Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce

Przedecz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-635Poczta Przedecz

Przedecz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Przedczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kole (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. B. Prusa 11
62-600 Koło
Urząd Miasta i Gminy Przedecz
(63) 273-84-67
(63) 273-84-12
Plac Wolności 1
62-635 Przedecz

Przedecz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Przedecz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 516, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy Przedcza zawarli w 2022 roku 1 małżeństw, co odpowiada 0,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
    28,0% mieszkańców Przedcza jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

    Przedecz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,24 na 1000 mieszkańców Przedcza. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2022 roku 32,7% zgonów w Przedczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,8% zgonów w Przedczu były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Przedcza przypada 12.43 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Przedcza -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

    57,2% mieszkańców Przedcza jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Przedcza
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 1 516 Liczba mieszkańców
  • 767 Kobiety
  • 749 Mężczyźni
  • 50,6%
    49,4%
  • 102 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
  • 98 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Przedczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Przedczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Przedczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Przedcza
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
  • Miasto
    43,6 lat
    woj. wielkopolskie
    41,1 lat
    Cała Polska
    42,1 lat
  • 45,3 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 42,0 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Przedecz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Przedcza
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Przedecz,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny kobiet - Przedecz,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Przedecz,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)
  • 28,0% Kawalerowie/Panny
  • Tutaj
    27,9%
    Wielkopolskie
    29,8%
    Cały kraj
    29,1%
  • 21,7% Kobiety
    (Panny)
  • 34,5% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 55,5% Żonaci/Zamężne
  • Przedecz
    55,6%
    Województwo
    54,7%
    Kraj
    54,0%
  • 54,8% Kobiety
    (Zamężne)
  • 56,4% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 10,0% Wdowcy/Wdowy
  • Przedecz
    10,1%
    Województwo
    8,3%
    Kraj
    8,5%
  • 16,4% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,2% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Miasto
    6,4%
    Województwo
    7,0%
    Kraj
    7,6%
  • 6,8% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 5,8% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,0% Nieustalone
  • Przedecz
    0,0%
    Województwo
    0,2%
    Cała Polska
    0,7%
  • 0,0% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,0% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Przedczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 0,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
  • Tutaj
    0,7
    Województwo
    4,2
    Cały kraj
    4,1
  • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
  • Miasto
    1,1
    Województwo
    1,4
    Kraj
    1,6
  • 1 Małżeństwa zawarte w roku 2022
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Przedczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • -8 Przyrost naturalny w roku 2022
  • -4 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -4 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -5,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Przedecz
    -5,2
    Wielkopolskie
    -2,2
    Polska
    -3,8
  • Wykres - Przyrost naturalny w Przedczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Przedczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Przedczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Przedczu w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 11 Urodzenia żywe
  • 5 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 6 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 45,5%
    54,5%
  • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    7,2
    woj. wielkopolskie
    8,7
    Polska
    8,1
  • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Tutaj
    34,7
    woj. wielkopolskie
    37,1
    Cały kraj
    35,1
  • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 5
  • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 42
  • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 103
  • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 72
  • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 31
  • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 6
  • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 1
  • 3 356 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 282 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 426 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Przedecz
    3 356 g
    Województwo
    3 392 g
    Kraj
    3 355 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 5000g i więcej
  • 2
  • 5 Waga 4500g - 4999g
  • 5
  • 54 Waga 4000g - 4499g
  • 54
  • 186 Waga 3500g - 3999g
  • 186
  • 254 Waga 3000g - 3499g
  • 254
  • 88 Waga 2500g - 2999g
  • 88
  • 23 Waga 2000g - 2499g
  • 23
  • 7 Waga 1500g - 1999g
  • 7
  • 3 Waga 1000g - 1499g
  • 3
  • 4 Waga 600g - 999g
  • 4
  • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    1,31
    Wielkopolskie
    1,33
    Cały kraj
    1,26
  • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    0,64
    Województwo
    0,65
    Cała Polska
    0,61
  • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Miasto
    0,57
    woj. wielkopolskie
    0,80
    Polska
    0,68
  • Statystyki zgonów w Przedczu w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 19 Zgony
  • 9 Kobiety
    (Zgony)
  • 10 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 47,4%
    52,6%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 12,4 Zgony na 1000 ludności
  • Miasto
    12,4
    Wielkopolskie
    10,9
    Cała Polska
    11,9
  • 176,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Przedecz
    176,7
    Wielkopolskie
    124,8
    Cały kraj
    147,0
  • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    3,2
    Województwo
    3,5
    Cała Polska
    3,8
  • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Miasto
    4,0
    Wielkopolskie
    2,9
    Cała Polska
    3,1
  • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    1,1
    Cały kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Miasto
    32,7%
    woj. wielkopolskie
    28,6%
    Cała Polska
    36,0%
  • 19,8% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    19,8%
    woj. wielkopolskie
    24,2%
    Polska
    23,6%
  • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Tutaj
    5,5%
    Wielkopolskie
    7,6%
    Cała Polska
    6,7%
  • 67 Zgony spowodowane COVID-19
  • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Wielkopolskie
    9,7
    Polska
    15,8
  • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. wielkopolskie
    57,5
    Cały kraj
    70,6
  • 264,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Miasto
    264,8
    Wielkopolskie
    263,4
    Cała Polska
    280,1
  • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. wielkopolskie
    239,9
    Cały kraj
    253,9
  • 437,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 471,2 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 402,0 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    437,3
    Województwo
    311,2
    Kraj
    426,2
  • 66,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 33,9 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 105,3 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Przedecz
    66,4
    Województwo
    48,9
    Cała Polska
    62,9
  • 19,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    19,0
    Wielkopolskie
    35,1
    Cała Polska
    33,8
  • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Miasto
    7,1
    Wielkopolskie
    6,7
    Polska
    7,0
  • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Przedecz
    0,6%
    Wielkopolskie
    0,7%
    Cały kraj
    0,6%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 8 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 8 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 14 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 9 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 1 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -8 Saldo migracji
  • -6 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -2 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -7 Saldo migracji wewnętrznych
  • -6 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -1 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -1 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • -1 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Przedczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 14,5% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 14,3% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 62,8% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 67,1% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 22,7% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 18,6% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Przedecz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Przedecz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w Przedczu oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Przedczu to 635 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 417 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

    100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Przedczu to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Przedczu to 74,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,76% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,14% mieszkań posiada łazienkę, 73,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,16% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolskiego.

    Powiat kolski - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 635 Liczba nieruchomości w 2022 roku
  • 416,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Przedecz
    416,70
    Wielkopolskie
    386,90
    Cały kraj
    412,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 75,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Miasto
    75,30 m2
    woj. wielkopolskie
    81,90 m2
    Polska
    75,30 m2
  • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Przedecz
    31,40 m2
    Województwo
    31,70 m2
    Polska
    31,10 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Przedecz
    3,80
    Województwo
    4,06
    Cały kraj
    3,83
  • 2,40 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Tutaj
    2,40
    woj. wielkopolskie
    2,58
    Cały kraj
    2,42
  • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Miasto
    0,63
    Wielkopolskie
    0,64
    Kraj
    0,63
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
  • 1,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Miasto
    1,97
    Województwo
    7,35
    Polska
    6,31
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 15 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
  • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Przedecz
    5,00
    woj. wielkopolskie
    4,04
    Kraj
    3,89
  • 9,84 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Tutaj
    9,84
    Województwo
    29,73
    Cały kraj
    24,56
  • 222 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
  • 74,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
  • Miasto
    74,0 m2
    Województwo
    94,4 m2
    Kraj
    92,3 m2
  • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Tutaj
    0,15 m2
    Wielkopolskie
    0,69 m2
    Polska
    0,58 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 94,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Miasto
    94,80%
    woj. wielkopolskie
    98,07%
    Cała Polska
    97,75%
  • 89,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Przedecz
    89,76%
    woj. wielkopolskie
    96,64%
    Kraj
    95,18%
  • 86,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Przedecz
    86,14%
    Wielkopolskie
    95,51%
    Polska
    93,75%
  • 73,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Miasto
    73,39%
    Wielkopolskie
    87,06%
    Kraj
    85,83%
  • 0,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Tutaj
    0,16%
    Województwo
    56,79%
    Kraj
    58,48%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Przedecz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • W Przedczu na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

    Bezrobocie rejestrowane w Przedczu wynosiło w 2023 roku 3,9% (3,9% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Przedczu wynosiło 5 976,51 PLN, co odpowiada 89.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Przedcza 116 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 62 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -54.

    26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Przedcza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    0,0
    Województwo
    290,0
    Polska
    259,0
  • 4,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 6,2% Kobiety
  • 2,5% Mężczyźni
  • Przedecz
    3,9%
    woj. wielkopolskie
    3,0%
    Polska
    5,1%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Przedczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Przedczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Przedczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 5 347 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Przedecz
    5 977 PLN
    Województwo
    6 020 PLN
    Cała Polska
    6 706 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Przedczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 116 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • -54 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 25,1% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 28,2% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 37,8% Przemysł i budownictwo
  • 22,5% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 51,3% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 12,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 14,2% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 11,0% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,5% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,8% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 21,3% Pozostałe
  • 35,8% Kobiety
    (pozostałe)
  • 8,6% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Przedczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 16,8% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 18,3% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 57,2% W wieku produkcyjnym
  • 51,6% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 63,0% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
  • 31,6% Kobiety
    (59+ lat)
  • 18,6% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Przedecz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 74,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    74,7
    Województwo
    68,5
    Polska
    69,0
  • 44,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Przedecz
    44,0
    woj. wielkopolskie
    35,6
    Cały kraj
    38,2
  • 143,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Miasto
    143,4
    woj. wielkopolskie
    108,0
    Cały kraj
    124,2
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 54,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 56,3% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 53,2% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 45,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 43,7% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 46,8% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Przedecz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • W Przedczu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 154 podmioty gospodarki narodowej, z czego 123 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (5) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Przedczu najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (150) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    0,6% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (36) podmiotów, a 76,0% (117) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Przedczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (47.2%) oraz Budownictwo (17.1%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 154 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 36 Przemysł i budownictwo
  • 117 Pozostała działalność
  • 5 Podmioty nowo zarejestrowane w Przedczu w 2023 roku
  • 7 Podmioty wyrejestrowane w Przedczu w 2023 roku
  • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 150 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 150
  • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 4
  • 154 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 154
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 4 Spółki handlowe ogółem
  • 4
  • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 3
  • 8 Spółki cywilne ogółem
  • 8
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 58 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 58
  • 21 Budownictwo
  • 21
  • 10 Przetwórstwo przemysłowe
  • 10
  • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 7
  • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 7
  • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 4
  • 4 Informacja i komunikacja
  • 4
  • 3 Pozostała działalność
  • 3
  • 2 Transport i gospodarka magazynowa
  • 2
  • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 2
  • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 2
  • 2 Edukacja
  • 2
  • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Przedecz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w Przedczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Przedczu wynosi 82,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Przedcza najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,00 (wykrywalność 71%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,52 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,27 (76%), drogowe - 2,61 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Przedcza.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Przedecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 25
  • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 11
  • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 8
  • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 4
  • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 0
  • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 14
  • 16,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Przedecz
    16,29
    Wielkopolskie
    18,91
    Kraj
    22,81
  • 7,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    7,52
    Województwo
    11,58
    Polska
    12,98
  • 5,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Przedecz
    5,27
    Województwo
    4,85
    Cała Polska
    6,99
  • 2,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Przedecz
    2,61
    woj. wielkopolskie
    1,67
    Cały kraj
    1,82
  • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,28
    Wielkopolskie
    0,30
    Cały kraj
    0,35
  • 9,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Przedecz
    9,00
    Wielkopolskie
    9,57
    Polska
    11,37
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Przedecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Miasto
    82%
    Wielkopolskie
    72%
    Cały kraj
    71%
  • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Miasto
    78%
    Wielkopolskie
    65%
    Polska
    63%
  • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    77%
    woj. wielkopolskie
    77%
    Cały kraj
    75%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Miasto
    100%
    Wielkopolskie
    99%
    Cała Polska
    99%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Przedecz
    100%
    Wielkopolskie
    94%
    Cała Polska
    88%
  • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    71%
    Województwo
    52%
    Cała Polska
    51%

Przedecz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułcenull

  • Suma wydatków z budżetu Przedcza wyniosła w 2022 roku 32,0 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 35.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Przedcza - 29.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.9%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 28,2% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Przedcza wyniosła w 2022 roku 31,3 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%). W budżecie Przedcza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,9%.
  • Wydatki budżetu w Przedczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Przedcza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Przedecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Przedcza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    12,5 mln

    2,9 tys(100%)

    17,0 mln

    4,0 tys(100%)

    19,8 mln

    4,7 tys(100%)

    18,0 mln

    4,3 tys(100%)

    21,0 mln

    5,1 tys(100%)

    20,6 mln

    5,2 tys(100%)

    23,7 mln

    6,0 tys(100%)

    32,0 mln

    8,1 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    4,6 mln

    2,6 tys(36.6%)

    4,9 mln

    2,9 tys(29%)

    5,1 mln

    3,0 tys(25.9%)

    5,0 mln

    3,0 tys(27.5%)

    5,4 mln

    3,3 tys(25.8%)

    5,8 mln

    3,6 tys(28%)

    6,0 mln

    3,7 tys(25.1%)

    9,5 mln

    6,2 tys(29.7%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    629,8 tys

    360(5%)

    690,0 tys

    404(4.1%)

    834,7 tys

    494(4.2%)

    1,7 mln

    991(9.2%)

    1,5 mln

    918(7.2%)

    1,9 mln

    1,2 tys(9.1%)

    4,4 mln

    2,8 tys(18.7%)

    4,8 mln

    3,1 tys(14.9%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,4 mln

    2,2 tys(10.7%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    1,6 mln

    899(12.6%)

    1,6 mln

    920(9.3%)

    1,7 mln

    1,0 tys(8.8%)

    1,8 mln

    1,1 tys(10%)

    1,9 mln

    1,1 tys(8.9%)

    2,0 mln

    1,2 tys(9.5%)

    2,1 mln

    1,3 tys(9%)

    3,0 mln

    2,0 tys(9.4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    1,6 mln

    923(12.9%)

    2,5 mln

    1,5 tys(14.8%)

    2,1 mln

    1,2 tys(10.7%)

    985,8 tys

    590(5.5%)

    3,0 mln

    1,8 tys(14.1%)

    1,3 mln

    821(6.5%)

    1,4 mln

    883(6%)

    2,1 mln

    1,4 tys(6.6%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,9 mln

    1,6 tys(23%)

    6,0 mln

    3,5 tys(35.2%)

    919,5 tys

    544(4.6%)

    847,7 tys

    508(4.7%)

    784,5 tys

    476(3.7%)

    763,7 tys

    471(3.7%)

    716,6 tys

    447(3%)

    1,5 mln

    982(4.7%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    405,2 tys

    232(3.2%)

    468,1 tys

    274(2.8%)

    2,2 mln

    1,3 tys(11.1%)

    455,7 tys

    273(2.5%)

    604,3 tys

    367(2.9%)

    647,6 tys

    400(3.1%)

    618,6 tys

    386(2.6%)

    688,6 tys

    452(2.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    108,5 tys

    62,0(0.9%)

    50,5 tys

    29,5(0.3%)

    59,0 tys

    34,9(0.3%)

    103,7 tys

    62,1(0.6%)

    94,6 tys

    57,4(0.5%)

    64,9 tys

    40,1(0.3%)

    67,4 tys

    42,0(0.3%)

    596,6 tys

    392(1.9%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    25,5 tys

    14,6(0.2%)

    2,5 tys

    1,5(0%)

    67,7 tys

    40,1(0.3%)

    83,9 tys

    50,2(0.5%)

    181,2 tys

    110(0.9%)

    80,8 tys

    49,8(0.4%)

    90,6 tys

    56,5(0.4%)

    496,5 tys

    326(1.6%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    330,6 tys

    189(2.6%)

    388,8 tys

    228(2.3%)

    307,8 tys

    182(1.6%)

    315,2 tys

    189(1.7%)

    542,1 tys

    329(2.6%)

    413,2 tys

    255(2%)

    250,6 tys

    156(1.1%)

    327,9 tys

    215(1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    59,8 tys

    34,2(0.5%)

    94,6 tys

    55,4(0.6%)

    59,4 tys

    35,1(0.3%)

    143,8 tys

    86,1(0.8%)

    228,8 tys

    139(1.1%)

    68,7 tys

    42,4(0.3%)

    137,2 tys

    85,5(0.6%)

    134,8 tys

    88,5(0.4%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    122,1 tys

    80,1(0.4%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    24,4 tys

    13,9(0.2%)

    43,8 tys

    25,7(0.3%)

    80,6 tys

    47,7(0.4%)

    44,7 tys

    26,8(0.2%)

    83,2 tys

    50,5(0.4%)

    50,0 tys

    30,9(0.2%)

    61,3 tys

    38,2(0.3%)

    106,4 tys

    69,8(0.3%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    34,9 tys

    20,4(0.2%)

    43,1 tys

    25,5(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    198

    0,1(0%)

    10,1 tys

    6,2(0%)

    123

    0,1(0%)

    101,8 tys

    66,8(0.3%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    47,6 tys

    28,2(0.2%)

    412,8 tys

    247(2.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    43,7 tys

    26,9(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    65,9 tys

    43,2(0.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    210,3 tys

    120(1.7%)

    166,0 tys

    97,1(1%)

    201,9 tys

    119(1%)

    211,3 tys

    127(1.2%)

    205,6 tys

    125(1%)

    152,9 tys

    94,3(0.7%)

    180,9 tys

    113(0.8%)

    42,2 tys

    27,7(0.1%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    16,8 tys

    11,0(0.1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    48,4 tys

    27,6(0.4%)

    30,6 tys

    17,9(0.2%)

    25,3 tys

    15,0(0.1%)

    14,7 tys

    8,8(0.1%)

    4,8 tys

    2,9(0%)

    3,5 tys

    2,2(0%)

    2,1 tys

    1,3(0%)

    2,8 tys

    1,8(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    31,0 tys

    17,7(0.2%)

    3,8 tys

    2,2(0%)

    1,9 tys

    1,1(0%)

    36,6 tys

    21,9(0.2%)

    30,6 tys

    18,6(0.1%)

    19,0 tys

    11,7(0.1%)

    826

    0,5(0%)

    820

    0,5(0%)

    Handel

    [Dział 500]

    4,3 tys

    2,5(0%)

    4,1 tys

    2,4(0%)

    2,9 tys

    1,7(0%)

    2,3 tys

    1,4(0%)

    964

    0,6(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Przedczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Przedcza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Przedecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Przedcza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    14,2 mln

    3,3 tys(100%)

    17,0 mln

    4,0 tys(100%)

    19,1 mln

    4,5 tys(100%)

    20,1 mln

    4,8 tys(100%)

    20,9 mln

    5,0 tys(100%)

    22,5 mln

    5,6 tys(100%)

    25,3 mln

    6,4 tys(100%)

    31,3 mln

    7,9 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    6,4 mln

    3,6 tys(44.8%)

    6,9 mln

    4,0 tys(40.4%)

    7,2 mln

    4,2 tys(37.4%)

    7,6 mln

    4,6 tys(37.9%)

    8,2 mln

    5,0 tys(39.5%)

    8,2 mln

    5,1 tys(36.6%)

    11,0 mln

    6,9 tys(43.5%)

    8,4 mln

    5,5 tys(27%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    2,8 mln

    1,6 tys(19.4%)

    2,9 mln

    1,7 tys(16.9%)

    2,9 mln

    1,7 tys(15.4%)

    3,3 mln

    2,0 tys(16.4%)

    3,6 mln

    2,2 tys(17.3%)

    3,6 mln

    2,2 tys(15.8%)

    3,9 mln

    2,4 tys(15.3%)

    6,6 mln

    4,3 tys(21%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,4 mln

    2,2 tys(11%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    247,2 tys

    141(1.7%)

    471,4 tys

    276(2.8%)

    277,2 tys

    164(1.5%)

    289,4 tys

    173(1.4%)

    260,2 tys

    158(1.2%)

    511,3 tys

    315(2.3%)

    389,3 tys

    243(1.5%)

    2,8 mln

    1,9 tys(9.1%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,6 mln

    918(11.3%)

    352,6 tys

    206(2.1%)

    349,8 tys

    207(1.8%)

    425,5 tys

    255(2.1%)

    692,1 tys

    420(3.3%)

    1,3 mln

    798(5.8%)

    961,0 tys

    599(3.8%)

    2,7 mln

    1,8 tys(8.7%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,4 mln

    1,4 tys(17.1%)

    5,6 mln

    3,3 tys(32.8%)

    518,6 tys

    307(2.7%)

    460,0 tys

    275(2.3%)

    369,2 tys

    224(1.8%)

    346,5 tys

    214(1.5%)

    310,9 tys

    194(1.2%)

    1,0 mln

    664(3.2%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    403,8 tys

    231(2.8%)

    499,1 tys

    292(2.9%)

    460,8 tys

    273(2.4%)

    1,6 mln

    959(8%)

    612,7 tys

    372(2.9%)

    653,1 tys

    403(2.9%)

    618,8 tys

    386(2.4%)

    706,8 tys

    464(2.3%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    33,5 tys

    19,1(0.2%)

    60,7 tys

    35,5(0.4%)

    42,3 tys

    25,0(0.2%)

    61,6 tys

    36,9(0.3%)

    110,8 tys

    67,2(0.5%)

    216,8 tys

    134(1%)

    201,7 tys

    126(0.8%)

    198,8 tys

    130(0.6%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    122,1 tys

    80,1(0.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    65,7 tys

    37,5(0.5%)

    69,9 tys

    40,9(0.4%)

    73,3 tys

    43,4(0.4%)

    57,7 tys

    34,6(0.3%)

    64,6 tys

    39,2(0.3%)

    78,0 tys

    48,1(0.3%)

    83,1 tys

    51,8(0.3%)

    87,6 tys

    57,5(0.3%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    150,0 tys

    85,7(1.1%)

    123,0 tys

    72,0(0.7%)

    1,2 mln

    729(6.4%)

    118,5 tys

    71,0(0.6%)

    144,0 tys

    87,4(0.7%)

    150,0 tys

    92,5(0.7%)

    132,8 tys

    82,8(0.5%)

    79,0 tys

    51,8(0.3%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    48,8 tys

    32,0(0.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    70,1 tys

    40,1(0.5%)

    65,2 tys

    38,1(0.4%)

    59,1 tys

    34,9(0.3%)

    65,4 tys

    39,2(0.3%)

    53,1 tys

    32,2(0.3%)

    48,9 tys

    30,2(0.2%)

    39,5 tys

    24,6(0.2%)

    33,8 tys

    22,1(0.1%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    54,6 tys

    31,2(0.4%)

    23,7 tys

    13,8(0.1%)

    21,7 tys

    12,8(0.1%)

    28,4 tys

    17,0(0.1%)

    22,6 tys

    13,7(0.1%)

    21,9 tys

    13,5(0.1%)

    16,5 tys

    10,3(0.1%)

    28,6 tys

    18,7(0.1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    31,2 tys

    18,7(0.2%)

    4,0 tys

    2,4(0%)

    4,4 tys

    2,7(0%)

    4,5 tys

    2,8(0%)

    3,6 tys

    2,4(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    31,0 tys

    17,7(0.2%)

    3,8 tys

    2,2(0%)

    1,9 tys

    1,1(0%)

    36,6 tys

    21,9(0.2%)

    30,6 tys

    18,6(0.1%)

    19,0 tys

    11,7(0.1%)

    826

    0,5(0%)

    820

    0,5(0%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    4,2

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1,5 tys

    0,9(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,4

    0,0(0%)

    0,1

    0,0(0%)

    4,0 tys

    2,4(0%)

    24,9 tys

    14,9(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    25,5 tys

    15,2(0.1%)

    215,2 tys

    131(1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    10,0 tys

    6,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Przedecz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 351 mieszkańców Przedcza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 155 kobiet oraz 195 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców Przedcza, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Przedcza mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Przedczu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz wyższe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

    W roku 2022 w Przedczu mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 109 dzieci (59 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Przedczu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 71 dzieci (41 dziewczynek oraz 30 chłopców). Dostępnych było 60 miejsc.

    17,7% mieszkańców Przedcza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 733 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 300 uczniów (145 kobiet oraz 155 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Przedczu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 256 uczniów (121 kobiet oraz 135 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (33,6% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 238,10.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,4% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 23,2% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców Przedcza w wieku potencjalnej nauki (20,1% kobiet i 23,2% mężczyzn).

  • 15,6% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    15,6%
    Województwo
    23,5%
    Polska
    25,2%
  • 19,5% Kobiety
    (wyższe)
  • 11,5% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 32,9% Wykształcenie średnie i policealne
  • Miasto
    32,9%
    Województwo
    33,7%
    Cały kraj
    35,2%
  • 34,5% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 31,5% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,5% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
    2,5%
    Województwo
    3,0%
    Kraj
    3,3%
  • 3,4% Kobiety
    (policealne)
  • 1,5% Mężczyźni
    (policealne)
  • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Miasto
    9,4%
    woj. wielkopolskie
    10,9%
    Polska
    11,9%
  • 11,9% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 7,0% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Miasto
    21,1%
    Wielkopolskie
    19,9%
    Cała Polska
    20,0%
  • 19,2% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 23,0% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Przedecz
    26,2%
    Województwo
    25,0%
    Cała Polska
    21,2%
  • 19,2% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 33,6% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
  • Tutaj
    3,2%
    Województwo
    3,1%
    Kraj
    3,0%
  • 2,5% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 3,9% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Tutaj
    18,6%
    Województwo
    11,5%
    Cała Polska
    12,3%
  • 20,6% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 16,1% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
    3,5%
    Województwo
    3,2%
    Kraj
    3,1%
  • 3,7% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 3,3% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1733 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Przedecz
    1 733,0
    Wielkopolskie
    949,0
    Kraj
    927,0
  • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
    (rok 2018)
  • Tutaj
    0,48
    woj. wielkopolskie
    0,83
    Polska
    0,89
  •  
  • 2Przedszkola
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 5 Oddziały
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 75 Miejsca
    (rok 2018)
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
    (rok 2018)
  • Wykres - Przedszkola (Przedecz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 109 Dzieci
  • 59 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 50 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 54,1%
    45,9%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 17 3 lata
  • 17
  • 29 4 lata
  • 29
  • 32 5 lata
  • 32
  • 30 6 lat
  • 30
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 11 3 lata
  • 11
  • 15 4 lata
  • 15
  • 16 5 lata
  • 16
  • 16 6 lat
  • 16
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 6 3 lata
  • 6
  • 14 4 lata
  • 14
  • 16 5 lata
  • 16
  • 14 6 lat
  • 14
  •  
  • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 7,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Przedczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Przedczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Gminne w Przedczu
    Publiczne
    63 273-85-42
    63 273-85-42
    ul. Pl.Św. Wawrzyńca 16
    62-635 Przedecz
    3786
  • Szkoły podstawowe w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Przedecz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 15 Oddziały
  • 300 Uczniowie
  • 145 Kobiety
    (uczniowie)
  • 155 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 48,3%
    51,7%
  • 43 Uczniowie w 1 klasie
  • 18 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 25 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 66 Absolwenci
  • 38 Kobiety
    (absolwenci)
  • 28 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Miasto
    20,0
    woj. wielkopolskie
    17,3
    Polska
    17,0
  •  
  • 27,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 24,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,9 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 238,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    238,10
    woj. wielkopolskie
    97,58
    Cała Polska
    95,96
  • 234,92 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    234,92
    woj. wielkopolskie
    96,29
    Polska
    94,72
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Przedecz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Przedecz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Przedczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Przedczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa im. Wł. Umińskiego w Przedczu (Władysław Umiński)
    Publiczna
    63 273-86-50
    63 273-86-50
    ul. Szkolna 5
    62-635 Przedecz
    13267-
  • Edukacyjne grupy wieku w Przedczu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

    (Dane powiatowe)
  • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 18,1% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 17,4% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 33,6% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 24,7% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 11,4% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 11,6% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 20,4% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 16,8% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 23,2% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 21,8% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 20,1% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 23,2% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Przedecz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Przedecz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Przedecz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Przedecz - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome)

  • Kultura i rekreacja w Przedczu
    (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Przedczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Przedczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 1 109)
    • wystawy: 4 (uczestnicy: 76)
    • koncerty: 3 (uczestnicy: 182)
    • konkursy: 3 (uczestnicy: 45)
    • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 121)
    • warsztaty: 5 (uczestnicy: 43)
    • inne: 5 (uczestnicy: 642)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 1 (członkowie: 9)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)


    Według danych z 2022 w Przedczu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 881 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 153 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
    • dostępne dla czytelników: 1
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    Według danych z 2016 w Przedczu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 112 członków. Zarejestrowano 83 ćwiczących (mężczyźni: 83, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 43, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Przedczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Przedczu
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Przedcza znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Przedczu
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Grodzisko Przedecz ze średniowieczadnia 1992-03-12, wykaz dokumentów: A-472/213 z 1992-03-12
    • Zespół - zamek z XIV w.dnia 1967-11-14, wykaz dokumentów: 20/A z 1967-11-14
    • Ratusz z 1826 r. (ul. Wolności 1)dnia 1984-05-21, wykaz dokumentów: 330/72 z 1984-05-21
    • Kramy/jatki z 1820 r. (ul. Wolności 1)dnia 1984-05-21, wykaz dokumentów: 331/73 z 1984-05-21
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Wolności 6)dnia 1984-05-21, wykaz dokumentów: 332/74 z 1984-05-21
    • Kościół z 1905 - 1909dnia 1984-05-21, wykaz dokumentów: 333/75 z 1984-05-21
    • Dzwonnica z 1834 r.dnia 1984-05-21, wykaz dokumentów: 333/75 z 1984-05-21
    • Zespół - kościół z 1905 - 1909dnia 1984-05-21, wykaz dokumentów: 333/75 z 1984-05-21
    • Miasto z 1347 - 1383dnia 1992-03-12, wykaz dokumentów: A-472/213 z 1992-03-12

Przedecz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Przedczu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 853,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 65,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Przedczu znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolskiego.

    Powiat kolski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Przedczu
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 13 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2022)
  • 1 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2022)
  • 12 Ranni
    (lata 2010 - 2022)
  • 3 Lekko ranni
  • 9 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Przedczu w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 853,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Przedecz
    853,0
    Wielkopolskie
    1 024,9
    Kraj
    1 100,9
  • 65,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Przedecz
    65,6
    Wielkopolskie
    103,3
    Polska
    104,4
  • 787,40 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
    787,4
    Województwo
    1 203,8
    Cały kraj
    1 327,3
  • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
  • Przedecz
    7,7
    woj. wielkopolskie
    10,1
    Polska
    9,5
  • 92,31 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
    92,3
    woj. wielkopolskie
    117,5
    Cały kraj
    120,6
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Przedczu w latach 2013 - 2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 183,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
    183,1 km
    Województwo
    868,0 km
    Polska
    633,6 km
  • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Przedecz
    3,6 km
    Województwo
    7,4 km
    Cały kraj
    5,3 km
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Przedecz nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DW 263droga wojewódzka nr 263(Słupca - Koszuty - Czesławowo - Drążna - Pieńki - Stara Olszyna - Lucynowo - Szyszłowo - Izdebno - Przytuki - Jabłonka - Słaboludz - Roztoka - Sławoszewek - Genowefa - Rożnowo - Sarnowa - Ślesin - Półwiosek Lubstowski - Ignacewo - Wierzelin - Teresowo - Sompolno - Szczerkowo - Mostki Kujawskie - Paprocin - Mostki-Kolonia - Ozorzyn - Babiak - Bugaj - Rysiny - Luboniek - Bierzwienna Długa - Kłodawa - Głębokie - Tomaszew - Drzewce - Tarnówka Wiesiołowska - Dąbie)
    • DW 269droga wojewódzka nr 269(Szczerkowo - Sompolinek - Ośno Dolne - Lubotyń - Bogusławice - Grochowiska - Izbica Kujawska - Józefowo - Chotel - Błenna - Rybno - Chrustowo - Cetty - Strzygi - Strzyżki - Huta Chodecka - Chodecz - Wola Adamowa - Choceń - Zakrzewek - Wilkowiczki - Czerniewice - Czerniewiczki - Kowal)
    • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Przedczu istnieje 29 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 1 Maja

    ul. 70-lecia Niepodległości Polski

    ul. Chłodna

    ul. Henryka Sienkiewicza

    ul. Jana Kilińskiego

    ul. Kolonia nad Jeziorem

    ul. Kolonia pod Kobylatą

    ul. Leona Kuleszy

    ul. Leona Szemplińskiego

    ul. Leśna

    ul. Ludwika Waryńskiego

    ul. Mikołaja Kopernika

    ul. Niecała

    ul. Nowa

    ul. Ogrodowa

    ul. Rejtana

    ul. Romualda Traugutta

    ul. Rybacka

    ul. Szkolna

    ul. Tadeusza Kościuszki

    ul. Umińskiego

    pl. Wolności

    ul. Zamkowa

    ul. dr. Stanisława Markowskiego

    ul. gen. Elżbiety Zawackiej

    ul. gen. Józefa Bema

    ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

    ul. ks. Józefa Ornastowskiego

    pl. św. Wawrzyńca