Moryń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Moryń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Moryń to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Moryń.
 • 1 588 Liczba mieszkańców
 • 5,5 km² Powierzchnia
 • 286,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGR Tablice rejestracyjne
 • Józef Ryszard Piątek Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 14.392952.8577 Współrzędne GPS
 • 3206064 TERYT (TERC)
 • 0979283 SIMC
Herb miasta Moryń
Moryń herb

Jak Moryń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Moryń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Moryń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Moryń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
5Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
11Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
29Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
68Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
86Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
117Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
132Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
132Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
135Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
161Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
175Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
184Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
195Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
213Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
217Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
219Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
220Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
222Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
229Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
230Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
235Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
249Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce

Moryń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-503Poczta Moryń, ul. Kościuszki 11

Moryń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Moryniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gryfinie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 3
74-100 Gryfino
Urząd Miejski w Moryniu
(91) 466-79-50
(91) 466-79-51
Pl. Wolności 1
74-503 Moryń

Moryń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Moryń jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 588, z czego 54,7% stanowią kobiety, a 45,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Morynia zawarli w 2021 roku 12 małżeństw, co odpowiada 7,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Morynia jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 7,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Moryń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,85 na 1000 mieszkańców Morynia. W 2021 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,0% zgonów w Moryniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w Moryniu były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Morynia przypada 16.82 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Morynia -9. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,7% mieszkańców Morynia jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Morynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 588 Liczba mieszkańców
 • 868 Kobiety
 • 720 Mężczyźni
 • 54,7%
  45,3%
 • 121 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 121 kobiet)
 • 83 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 83 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Moryniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Moryniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Moryniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Morynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,9 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Moryń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Morynia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Moryń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Moryń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Moryń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Moryń
  28,3%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,8%
  Województwo
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Moryń
  8,2%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,6%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Moryniu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Moryń
  7,5
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Moryń
  1,7
  woj. zachodniopomorskie
  1,9
  Cały kraj
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Moryniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,9
  Zachodniopomorskie
  -6,2
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Moryniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Moryniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Moryniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Moryniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Moryń
  10,0
  woj. zachodniopomorskie
  7,6
  Polska
  8,7
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Moryń
  30,6
  woj. zachodniopomorskie
  33,4
  Cała Polska
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 321 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 245 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 321 g
  Zachodniopomorskie
  3 329 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 220 Waga 3000g - 3499g
 • 220
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,10
  Województwo
  1,21
  Kraj
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,53
  woj. zachodniopomorskie
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,55
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Moryniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,8 Zgony na 1000 ludności
 • Moryń
  16,8
  Województwo
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 179,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  179,7
  Województwo
  180,9
  Polska
  156,7
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Moryń
  1,8
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Cały kraj
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,2
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,0%
  Zachodniopomorskie
  36,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,3%
  woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 141 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Cały kraj
  74,4
 • 251,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Moryń
  251,7
  woj. zachodniopomorskie
  293,2
  Cały kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Polska
  246,5
 • 508,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  508,6
  Województwo
  506,4
  Polska
  475,8
 • 88,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Moryń
  88,5
  Województwo
  88,9
  Kraj
  70,6
 • 25,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Moryń
  25,2
  Województwo
  31,0
  Polska
  32,6
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,1
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Moryń
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Moryniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Moryń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Moryń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Moryniu oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Moryniu to 538 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Moryniu to 4,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Moryniu to 116,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,96% mieszkań posiada łazienkę, 86,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 538 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 333,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Moryń
  333,70
  Województwo
  401,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Moryń
  83,90 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,00 m2
  woj. zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,33
  Zachodniopomorskie
  3,82
  Polska
  3,82
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Moryń
  3,00
  Województwo
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,69
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,41
  Zachodniopomorskie
  6,03
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 33 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,71
  Województwo
  3,41
  Kraj
  3,90
 • 20,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  20,78
  woj. zachodniopomorskie
  20,55
  Cała Polska
  24,07
 • 818 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 116,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  116,9 m2
  woj. zachodniopomorskie
  79,8 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,52 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Moryń
  99,63%
  Zachodniopomorskie
  99,24%
  Cała Polska
  96,97%
 • 99,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,81%
  woj. zachodniopomorskie
  97,31%
  Cała Polska
  94,01%
 • 97,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Moryń
  97,96%
  Województwo
  95,33%
  Cała Polska
  91,78%
 • 86,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Moryń
  86,06%
  woj. zachodniopomorskie
  86,83%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Moryń
  0,00%
  woj. zachodniopomorskie
  63,98%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Moryń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Moryniu na 1000 mieszkańców pracuje 174osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 76,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 23,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Moryniu wynosiło w 2021 roku 9,6% (10,8% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Moryniu wynosiło 5 297,93 PLN, co odpowiada 88.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Morynia 100 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 100 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 0.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Morynia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,9% w przemyśle i budownictwie, a 28,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 174 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  174,0
  Województwo
  218,0
  Cała Polska
  257,0
 • 9,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,8% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • Moryń
  9,6%
  Zachodniopomorskie
  7,1%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Moryniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Moryniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Moryniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 298 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 298 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Moryniu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 100 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 100 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 0 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 32,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Moryniu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 276 Pracujący ogółem
 • 210 Kobiety
 • 66 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Moryniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Moryń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,5
  Województwo
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 40,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,8
  Województwo
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 153,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  153,0
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Moryń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Moryniu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 196 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 146 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (29) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (12) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Moryniu najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (191) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,6% (56) podmiotów, a 68,9% (135) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Moryniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 196 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 135 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Moryniu w 2021 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Moryniu w 2021 roku
 • 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 191 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 191
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 196 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 196
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Moryń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Moryniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 32 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Moryniu wynosi 73,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Morynia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,35 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 8,46 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,13 (68%), drogowe - 2,12 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Morynia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Moryń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 32
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 19,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,84
  Zachodniopomorskie
  23,72
  Cały kraj
  21,51
 • 13,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Moryń
  13,35
  Województwo
  16,62
  Kraj
  12,82
 • 3,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,13
  Województwo
  3,52
  Cała Polska
  5,89
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,12
  Zachodniopomorskie
  2,54
  Kraj
  1,85
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  0,48
  Kraj
  0,35
 • 8,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,46
  woj. zachodniopomorskie
  10,31
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Moryń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  73%
  Zachodniopomorskie
  75%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Moryń
  69%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  68%
  Zachodniopomorskie
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  77%
  Zachodniopomorskie
  92%
  Polska
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Moryń
  49%
  woj. zachodniopomorskie
  52%
  Cały kraj
  53%

Moryń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Morynia wyniosła w 2021 roku 24,8 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Morynia - 26.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,2 mln złotych, czyli 21,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Morynia wyniosła w 2021 roku 24,8 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.9%). W budżecie Morynia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 570 złotych na mieszkańca (9,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,4%.
 • Wydatki budżetu w Moryniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Morynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Moryń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Morynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,2 mln

  3,2 tys(100%)

  12,2 mln

  2,8 tys(100%)

  14,5 mln

  3,4 tys(100%)

  16,0 mln

  3,7 tys(100%)

  17,0 mln

  4,0 tys(100%)

  19,5 mln

  4,5 tys(100%)

  25,1 mln

  5,9 tys(100%)

  24,8 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  2,3 tys(26%)

  3,6 mln

  2,3 tys(29.9%)

  3,8 mln

  2,4 tys(26.2%)

  3,7 mln

  2,3 tys(23.2%)

  4,1 mln

  2,5 tys(24.2%)

  4,7 mln

  2,9 tys(24.4%)

  5,7 mln

  3,5 tys(22.6%)

  6,5 mln

  4,1 tys(26.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  542,6 tys

  337(3.8%)

  422,9 tys

  263(3.5%)

  511,6 tys

  317(3.5%)

  432,8 tys

  267(2.7%)

  469,8 tys

  289(2.8%)

  1,6 mln

  1,0 tys(8.4%)

  4,4 mln

  2,8 tys(17.7%)

  3,5 mln

  2,2 tys(14.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  1,4 tys(16.3%)

  2,3 mln

  1,4 tys(19%)

  2,1 mln

  1,3 tys(14.2%)

  2,2 mln

  1,3 tys(13.5%)

  2,4 mln

  1,5 tys(14.1%)

  2,5 mln

  1,5 tys(12.8%)

  2,5 mln

  1,6 tys(10%)

  2,8 mln

  1,7 tys(11.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  739(8.4%)

  849,5 tys

  527(7%)

  876,9 tys

  543(6%)

  924,6 tys

  571(5.8%)

  1,1 mln

  690(6.6%)

  1,6 mln

  953(8%)

  2,2 mln

  1,4 tys(8.9%)

  1,9 mln

  1,2 tys(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  1,8 tys(21%)

  3,0 mln

  1,9 tys(24.6%)

  5,2 mln

  3,2 tys(36%)

  1,2 mln

  758(7.6%)

  1,3 mln

  770(7.4%)

  1,2 mln

  760(6.4%)

  1,2 mln

  716(4.6%)

  1,3 mln

  798(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  727,4 tys

  452(5.1%)

  276,8 tys

  172(2.3%)

  424,4 tys

  263(2.9%)

  1,4 mln

  890(9%)

  494,8 tys

  304(2.9%)

  508,2 tys

  312(2.6%)

  354,5 tys

  220(1.4%)

  1,2 mln

  726(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  467,4 tys

  291(3.3%)

  497,8 tys

  309(4.1%)

  512,7 tys

  318(3.5%)

  559,0 tys

  345(3.5%)

  555,3 tys

  341(3.3%)

  610,5 tys

  375(3.1%)

  646,5 tys

  401(2.6%)

  586,9 tys

  370(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  228,1 tys

  142(1.6%)

  167,9 tys

  104(1.4%)

  203,2 tys

  126(1.4%)

  208,4 tys

  129(1.3%)

  456,6 tys

  281(2.7%)

  307,4 tys

  189(1.6%)

  272,0 tys

  169(1.1%)

  364,3 tys

  229(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  289,2 tys

  180(2%)

  264,5 tys

  164(2.2%)

  254,4 tys

  158(1.8%)

  316,1 tys

  195(2%)

  300,7 tys

  185(1.8%)

  319,4 tys

  196(1.6%)

  351,1 tys

  218(1.4%)

  322,2 tys

  203(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  862,8 tys

  537(6.1%)

  155,5 tys

  96,5(1.3%)

  137,8 tys

  85,4(1%)

  173,7 tys

  107(1.1%)

  269,0 tys

  165(1.6%)

  210,7 tys

  129(1.1%)

  428,9 tys

  266(1.7%)

  310,9 tys

  196(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  134,8 tys

  83,8(1%)

  189,6 tys

  118(1.6%)

  106,3 tys

  65,9(0.7%)

  122,0 tys

  75,3(0.8%)

  127,6 tys

  78,5(0.8%)

  167,8 tys

  103(0.9%)

  134,3 tys

  83,3(0.5%)

  180,2 tys

  113(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  193,9 tys

  121(1.4%)

  74,4 tys

  46,2(0.6%)

  71,2 tys

  44,1(0.5%)

  76,4 tys

  47,2(0.5%)

  677,7 tys

  417(4%)

  103,4 tys

  63,5(0.5%)

  34,0 tys

  21,1(0.1%)

  131,8 tys

  83,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  67,4 tys

  41,9(0.5%)

  71,1 tys

  44,1(0.6%)

  55,8 tys

  34,5(0.4%)

  57,1 tys

  35,3(0.4%)

  78,7 tys

  48,4(0.5%)

  65,3 tys

  40,1(0.3%)

  54,2 tys

  33,6(0.2%)

  105,2 tys

  66,2(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  175,8 tys

  109(1.2%)

  128,5 tys

  79,8(1.1%)

  110,0 tys

  68,1(0.8%)

  103,4 tys

  63,8(0.6%)

  98,5 tys

  60,6(0.6%)

  177,6 tys

  109(0.9%)

  162,9 tys

  101(0.6%)

  99,2 tys

  62,4(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  111,5 tys

  69,4(0.8%)

  81,7 tys

  50,7(0.7%)

  125,3 tys

  77,6(0.9%)

  62,9 tys

  38,8(0.4%)

  72,9 tys

  44,8(0.4%)

  126,4 tys

  77,6(0.6%)

  68,9 tys

  42,8(0.3%)

  32,6 tys

  20,5(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  2,0(0%)

  3,3 tys

  2,0(0%)

  3,4 tys

  2,1(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,3

  0,0(0%)

  28,3 tys

  17,4(0.2%)

  609

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  424,9 tys

  264(1.7%)

  2,8 tys

  1,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 tys

  7,0(0.1%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  1,4(0%)

  13,8 tys

  8,6(0.1%)

  2,3 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,6 tys

  27,7(0.3%)

  38,9 tys

  24,1(0.3%)

  4,7 tys

  2,9(0%)

  5,5 tys

  3,4(0%)

  54,4 tys

  33,5(0.3%)

  44,3 tys

  27,2(0.2%)

  34,2 tys

  21,2(0.1%)

  876

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  126,2 tys

  78,5(0.9%)

  2,7 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  32,2 tys

  20,0(0.2%)

  10,9 tys

  6,8(0.1%)

  37,5 tys

  23,2(0.3%)

  8,6 tys

  5,3(0.1%)

  19,2 tys

  11,8(0.1%)

  54,9 tys

  33,7(0.3%)

  4,9 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Moryniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Morynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Moryń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Morynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,8 mln

  3,2 tys(100%)

  13,0 mln

  3,0 tys(100%)

  14,2 mln

  3,3 tys(100%)

  16,1 mln

  3,7 tys(100%)

  17,3 mln

  4,0 tys(100%)

  18,8 mln

  4,4 tys(100%)

  25,9 mln

  6,1 tys(100%)

  24,8 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,0 mln

  2,5 tys(29.4%)

  4,0 mln

  2,5 tys(30.9%)

  4,0 mln

  2,5 tys(27.8%)

  4,5 mln

  2,8 tys(27.9%)

  5,5 mln

  3,4 tys(31.8%)

  6,2 mln

  3,8 tys(32.8%)

  8,2 mln

  5,1 tys(31.7%)

  8,0 mln

  5,0 tys(32.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  3,1 tys(35.9%)

  4,8 mln

  3,0 tys(37.1%)

  4,6 mln

  2,8 tys(32.1%)

  4,7 mln

  2,9 tys(29.2%)

  5,0 mln

  3,1 tys(28.9%)

  5,3 mln

  3,2 tys(28%)

  5,4 mln

  3,3 tys(20.7%)

  6,0 mln

  3,8 tys(24.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  148,5 tys

  92,3(1.1%)

  123,7 tys

  76,8(0.9%)

  10,9 tys

  6,8(0.1%)

  19,7 tys

  12,1(0.1%)

  16,8 tys

  10,3(0.1%)

  6,4 tys

  4,0(0%)

  2,6 mln

  1,6 tys(10.2%)

  1,7 mln

  1,1 tys(6.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  250,0 tys

  155(1.8%)

  59,3 tys

  36,8(0.5%)

  1,8 tys

  1,1(0%)

  21,6 tys

  13,3(0.1%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  262,8 tys

  161(1.4%)

  741,3 tys

  460(2.9%)

  905,1 tys

  570(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  443,6 tys

  276(3.2%)

  286,7 tys

  178(2.2%)

  238,9 tys

  148(1.7%)

  204,2 tys

  126(1.3%)

  210,0 tys

  129(1.2%)

  485,4 tys

  298(2.6%)

  542,8 tys

  337(2.1%)

  599,8 tys

  378(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  437,7 tys

  272(3.2%)

  466,6 tys

  290(3.6%)

  487,7 tys

  302(3.4%)

  530,6 tys

  328(3.3%)

  526,6 tys

  324(3%)

  593,4 tys

  364(3.2%)

  643,6 tys

  399(2.5%)

  579,9 tys

  365(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  308,0 tys

  192(2.2%)

  86,4 tys

  53,6(0.7%)

  86,0 tys

  53,3(0.6%)

  550,1 tys

  340(3.4%)

  538,0 tys

  331(3.1%)

  91,2 tys

  56,0(0.5%)

  653,1 tys

  405(2.5%)

  542,5 tys

  342(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  1,4 tys(16.4%)

  2,2 mln

  1,3 tys(16.6%)

  4,4 mln

  2,7 tys(31%)

  503,0 tys

  310(3.1%)

  466,0 tys

  287(2.7%)

  416,8 tys

  256(2.2%)

  362,0 tys

  225(1.4%)

  362,8 tys

  228(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  362,1 tys

  225(2.6%)

  251,3 tys

  156(1.9%)

  288,6 tys

  179(2%)

  527,2 tys

  325(3.3%)

  343,0 tys

  211(2%)

  219,1 tys

  134(1.2%)

  257,2 tys

  160(1%)

  229,6 tys

  145(0.9%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,7 tys

  43,9(0.3%)

  130,7 tys

  82,3(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  47,5 tys

  29,5(0.3%)

  43,3 tys

  26,8(0.3%)

  68,7 tys

  42,5(0.5%)

  63,3 tys

  39,1(0.4%)

  60,0 tys

  36,9(0.3%)

  42,7 tys

  26,2(0.2%)

  105,9 tys

  65,7(0.4%)

  74,5 tys

  46,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,5 tys

  23,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  98,6 tys

  61,3(0.7%)

  76,6 tys

  47,5(0.6%)

  73,4 tys

  45,5(0.5%)

  69,8 tys

  43,1(0.4%)

  75,9 tys

  46,7(0.4%)

  61,9 tys

  38,0(0.3%)

  40,3 tys

  25,0(0.2%)

  36,3 tys

  22,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,3 tys

  7,6(0.1%)

  13,0 tys

  8,1(0.1%)

  27,9 tys

  17,3(0.2%)

  24,6 tys

  15,2(0.2%)

  18,1 tys

  11,1(0.1%)

  12,1 tys

  7,4(0.1%)

  23,3 tys

  14,4(0.1%)

  22,3 tys

  14,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,6 tys

  3,5(0%)

  5,7 tys

  3,5(0%)

  4,2 tys

  2,6(0%)

  10,4 tys

  6,4(0.1%)

  11,1 tys

  6,9(0.1%)

  12,3 tys

  7,5(0.1%)

  13,4 tys

  8,3(0.1%)

  16,8 tys

  10,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,5 tys

  17,1(0.2%)

  2,1 tys

  1,3(0%)

  593

  0,4(0%)

  426

  0,3(0%)

  6,0 tys

  3,7(0%)

  36,7 tys

  22,5(0.2%)

  72,2 tys

  44,8(0.3%)

  8,0 tys

  5,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  62,9 tys

  39,1(0.5%)

  47,9 tys

  29,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  360

  0,2(0%)

  10,2 tys

  6,3(0.1%)

  53,7 tys

  33,3(0.2%)

  8,0 tys

  5,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  2,4 tys

  1,5(0%)

  1,7 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,6 tys

  27,7(0.3%)

  38,9 tys

  24,1(0.3%)

  4,7 tys

  2,9(0%)

  5,5 tys

  3,4(0%)

  54,4 tys

  33,5(0.3%)

  44,3 tys

  27,2(0.2%)

  34,2 tys

  21,2(0.1%)

  876

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  126,2 tys

  78,5(0.9%)

  2,7 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,6 tys

  31,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  4,1 tys

  2,5(0%)

  4,2 tys

  2,6(0%)

  3,7 tys

  2,3(0%)

  3,7 tys

  2,3(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  145,6 tys

  90,5(1.1%)

  501,6 tys

  311(3.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  1,0(0%)

  44,1 tys

  27,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  6,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Moryń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 314 mieszkańców Morynia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 158 kobiet oraz 156 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców Morynia, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Morynia mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Moryniu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,2%) oraz podstawowe ukończone (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2021 w Moryniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 84 dzieci (48 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Moryniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 18 dzieci (6 dziewczynek oraz 12 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  16,9% mieszkańców Morynia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 081 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 281 uczniów (139 kobiet oraz 142 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Moryniu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 227 uczniów (119 kobiet oraz 108 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 33,1% ludności (33,5% wśród dziewczynek i 32,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Morynia w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 19,2% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Moryń
  16,4%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,0%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,7%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,5%
  Województwo
  19,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,1%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Moryń
  3,9%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2081 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Moryń
  2 081,0
  woj. zachodniopomorskie
  867,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,44
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 95 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Moryń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Dzieci
 • 48 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,1%
  42,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 13 3 lata
 • 13
 • 30 4 lata
 • 30
 • 34 5 lata
 • 34
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 4 3 lata
 • 4
 • 17 4 lata
 • 17
 • 21 5 lata
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4 lata
 • 13
 • 13 5 lata
 • 13
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 22 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Moryniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Moryniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 414-60-39
  ul. Chopina 1
  74-503 Moryń
  364-
 • Szkoły podstawowe w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Moryń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 281 Uczniowie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,1
  Województwo
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 21,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Moryniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Moryniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (st.sierż. M. Majchrzak)
  Publiczna
  91 414-60-18
  91 464-77-53
  ul. Dworcowa 6a
  74-503 Moryń
  14272-
 • Edukacyjne grupy wieku w Moryniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 8,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Moryń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Moryń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Moryń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Moryń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Moryniu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Moryniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Moryniu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Moryniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Moryniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 (uczestnicy: 1 770)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 900)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 600)
  • inne: 1 (uczestnicy: 270)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 206)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 136)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 22)
  • inne: 2 (członkowie: 38)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 37)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 22)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Moryniu działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Moryniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 8 289 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 315 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Moryniu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 80 członków. Zarejestrowano 80 ćwiczących (mężczyźni: 60, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 45, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Moryniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Moryniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Morynia znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Moryniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko pierścieniowate Moryń, st.1 ze średniowieczadnia 1971-11-10, wykaz dokumentów: 683 z 1971-11-10; C-27 z 2015-12-31
  • Miasto z poł. XIII w.dnia 1956-02-27, wykaz dokumentów: 82 z 1956-02-27
  • Kościół z XIII w.dnia 1956-05-15, wykaz dokumentów: 98 z 1956-05-15; A-971 z 2011-11-21
  • Mur miejski z 1. poł. XIV w.dnia 1974-05-31, wykaz dokumentów: 762 z 1974-05-31
  • Sierociniec z 1874 r. (ul. Rynkowa 27)dnia 2000-01-14, wykaz dokumentów: A-21 z 2000-01-14
  • Mur/ogrodzenie z 1874 r. (ul. Rynkowa 27)dnia 2000-01-14, wykaz dokumentów: A-21 z 2000-01-14
  • Pomnik z 1903 r. (ul. Rynkowa 27)dnia 2000-01-14, wykaz dokumentów: A-21 z 2000-01-14
  • Zespół - sierociniec z 1874 r. (ul. Rynkowa 27)dnia 2000-01-14, wykaz dokumentów: A-21 z 2000-01-14
  • Ogród z 1874 r.dnia 2000-01-14, wykaz dokumentów: A-21 z 2000-01-14
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Wąska 9)dnia 2000-01-17, wykaz dokumentów: A-22 z 2000-01-17
  • Cmentarz ewangelicki z XIII w.dnia 2014-04-08, wykaz dokumentów: A-971 z 2014-04-08
  • Plebania z 1910 r. (ul. Fryderyka Chopina 16)dnia 2015-10-27, wykaz dokumentów: A-1442 z 2015-10-27
  • Magazyn z 1. poł. XIX w. (ul. Fryderyka Chopina 16)dnia 2015-10-27, wykaz dokumentów: A-1442 z 2015-10-27
 • Formy ochrony przyrody w Moryniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Morynia znajduje się 17 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Moryniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cedyński Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1993-04-01, Powierzchnia: 30850.0 ha
  • Ostoja Cedyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 20871.24 ha
  • Wzgórza Moryńskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 588.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 43 sosen - w terenie pomierzono 29 drzew oraz zidentyfikowano 2 drzewa powalone 12 sosen nie odnaleziono; 14: częściowo płoży się po ziemi; 25: prawie leży na ziemi, Data ustanowienia: 2003-11-04, Opis granicy: w pobliżu tamy i byłej żwirowni; 2-14 17 18 20-22 26-28: przy polu; 15 19 24 25: 10-30 m od pola; 29-31: blisko drogi
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2006-09-05, Opis granicy: Leśnictwo Witniczka oddz. 87h; nad jeziorem przy drodze
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2006-09-05, Opis granicy: Leśnictwo Witniczka oddz. 94l; 20 m od asfaltu za szlabanem leśnym
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2006-09-05, Opis granicy: Leśnictwo Witniczka oddz. 95j; przy niewielkim dołku między polem a drogą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 3 wiązów, Data ustanowienia: 2006-09-05, Opis granicy: Leśnictwo Brochucin oddz. 8a; przy drodze leśnej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 12 wiązów - w terenie pomierzono 11 drzew obiekt 12 niedostępny - rośnie w wodzie; 4 6 9: zł?amany; 10: trzy pnie-główny obumarł, Data ustanowienia: 2006-09-05, Opis granicy: Leśnictwo Brochucin oddz. 8f; nad rozlewiskiem; 1: przy samej drodze i mostku; 5: rośnie w wodzie - brak dostępu; 8: przy drodze; 9 11 12: niedaleko ruin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 wiązów, Data ustanowienia: 2006-09-05, Opis granicy: Leśnictwo Brochucin oddz. 7a; nad rozlewiskiem; 1: przy samym mostku; 2: przy leśnym dukcie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 3 wiązów, Data ustanowienia: 2006-09-05, Opis granicy: Leśnictwo Brochucin oddz. 7b; przy drodze leśnej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 3 wiązów, Data ustanowienia: 2006-09-05, Opis granicy: L+ctwo Brochucin oddz. 7c; przy drodze leśnej nad rozlewiskiem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 9 wiązów - w terenie 7 drzew oraz odnaleziono 2 powalone wiązy, Data ustanowienia: 2006-09-05, Opis granicy: Leśnictwo Brochucin oddz. 7g-h; 1-5: nad brzegiem rzeki; 6-9: na brzegu młodnika świerkowego
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2010-05-07, Opis granicy: rośnie w pasie drogi gminnej nr 24 ul Akacjowa po lewej str drogi za furtą jeziorną miasta
  • Łabędzin II - śródleśne oczko wodne (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2006-09-05, Powierzchnia: 5.95 ha
  • Łabędzin I - śródleśne oczko wodne (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2006-09-05, Powierzchnia: 9.97 ha
  • Morzycko - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Ochrona misy jeziora Morzycko stanowiącej formę krajobrazową wyróżniającą w skali Pojezierza Pomorskiego wraz z cennymi ekosystemami wodnymi bagiennymi torfowiskami nadbrzeżnym pasem lasu oraz parkiem miejskim będącym największym skupiskiem bluszczu pospolitego na Pomorzu, Data ustanowienia: 2006-04-22, Powierzchnia: 413.07 ha

Moryń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 9 wypadków drogowych w Moryniu odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 560,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 124,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Moryniu znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Moryniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Moryniu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 560,75 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  560,7
  woj. zachodniopomorskie
  923,8
  Cały kraj
  1 035,8
 • 124,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Moryń
  124,6
  woj. zachodniopomorskie
  95,5
  Cały kraj
  98,5
 • 685,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  685,4
  woj. zachodniopomorskie
  1 093,6
  Cała Polska
  1 251,4
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  22,2
  woj. zachodniopomorskie
  10,3
  Cały kraj
  9,5
 • 122,22 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Moryń
  122,2
  woj. zachodniopomorskie
  118,4
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Moryniu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 099,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Moryń
  1 099,8 km
  woj. zachodniopomorskie
  481,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 32,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  32,6 km
  Województwo
  6,6 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Moryń przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 125droga wojewódzka nr 125(granica (Niemcy) - Bielinek - Lubiechów Dolny - Cedynia - Radostów - Golice - Klępicz - Stare Objezierze - Moryń - Bielin - Wierzchlas)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Moryń nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 273Linia kolejowa nr 273: Wrocław Główny - Szczecin Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Muchobór - Wrocław Kuźniki - Wrocław Stadion - Wrocław Pracze - Brzezinka Średzka - Czerna Mała - Księginice - Brzeg Dolny - Łososiowice - Wołów - Orzeszków - Małowice Wołowskie - Ścinawa - Chełmek Wołowski - Rudna Miasto - Rudna Gwizdanów - Grębocice - Krzepów - Głogów - Głogów Huta - Wróblin Głogowski - Brzeg Głogowski - Czerna - Bytom Odrzański - Nowa Sól - Niedoradz - Stary Kisielin - Zielona Góra - Przylep - Czerwieńsk - Czerwieńsk Mt - Nietkowice - Będów - Radnica - Bytnica - Budachów - Pliszka - Gądków Wielki - Jerzmanice Lubuskie - Rzepin - Drzeńsko - Kowalów - Radów - Laski Lubuskie - Górzyca - Ługi Górzyckie - Kostrzyn - Kostrzyn Towarowy - Namyślin - Boleszkowice - Mieszkowice - Bielin - Witnica Chojeńska - Godków - Chojna - Lisie Pole - Krzywin Gryfiński - Widuchowa - Pacholęta - Dolna Odra - Gryfino - Czepino - Daleszewo Gryfińskie - Szczecin Podjuchy - Szczecin Port Centralny SPA - Szczecin Port Centralny SPB - Szczecin Port Centralny SPC21 - Szczecin Port Centralny - Szczecin Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Moryniu istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Brzozowa

  ul. Dojazdowa

  ul. Dworcowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jeziorna

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Odrzańska

  ul. Ogrodowa

  ul. Owocowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Pszczelarska

  ul. Rybacka

  ul. Rynkowa

  ul. Sadowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  pl. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Świerkowa

  ul. Żeglarska