Barwice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Barwice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Barwice to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu szczecineckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Barwice.
 • 3 472 Liczba mieszkańców
 • 7,5 km² Powierzchnia
 • 461,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1286 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZSZ Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Krzysztof Kieling Burmistrz miasta
Barwice na mapie
Identyfikatory
 • 16.355353.7441 Współrzędne GPS
 • 3215024 TERYT (TERC)
 • 0949649 SIMC
Herb miasta Barwice
Barwice herb
Flaga miasta Barwice
Barwice flaga

Jak Barwice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Barwice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Barwice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Barwice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
56Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
120Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
128Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
159Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
198Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
230Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
262Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
276Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
323Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
350Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
360Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
362Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
380Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
383Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
385Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
388Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
391Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce

Barwice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-460Poczta Barwice koło Szczecinka, ul. Plac Wolności 4

Barwice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Barwicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Szczecinku (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Wolności 18
78-400 Szczecinek
Urząd Miejski w Barwicach
(94) 373-63-09
(94) 373-63-49
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice

Barwice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Barwice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 472, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Barwic zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Barwic jest stanu wolnego, 50,9% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Barwice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,73 na 1000 mieszkańców Barwic. W 2022 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 65,2% dziewczynek i 34,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,7% zgonów w Barwicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Barwicach były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Barwic przypada 10.34 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Barwic -22. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,2% mieszkańców Barwic jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Barwic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 472 Liczba mieszkańców
 • 1 768 Kobiety
 • 1 704 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Barwicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Barwicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Barwicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Barwic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Barwice
  43,1 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Barwice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Barwic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Barwice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Barwice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Barwice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,6%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 32,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,9%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 50,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,4% Nieustalone
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Barwicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,5
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Barwice
  2,2
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Barwicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Barwice
  -3,7
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Barwicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Barwicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Barwicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Barwicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 65,2%
  34,8%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,6
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Barwice
  31,1
  woj. zachodniopomorskie
  31,3
  Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 351 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 161 Waga 3500g - 3999g
 • 161
 • 180 Waga 3000g - 3499g
 • 180
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,18
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Barwicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 61,1%
  38,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Barwice
  10,3
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 180,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  180,4
  Województwo
  175,3
  Cała Polska
  147,0
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,0
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczecineckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,7%
  Województwo
  36,9%
  Kraj
  36,0%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,9%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  Województwo
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Polska
  70,6
 • 292,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Barwice
  292,7
  woj. zachodniopomorskie
  293,4
  Cała Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  266,7
  Polska
  253,9
 • 547,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 581,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 511,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  547,3
  woj. zachodniopomorskie
  458,5
  Kraj
  426,2
 • 73,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Barwice
  73,8
  Województwo
  72,6
  Cały kraj
  62,9
 • 23,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  23,9
  woj. zachodniopomorskie
  29,8
  Polska
  33,8
 • 15,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,9
  Województwo
  7,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,4%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Barwicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Barwice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barwice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Barwicach oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Barwicach to 1 303 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 375 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Barwicach to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Barwicach to 137,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,85% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,93% mieszkań posiada łazienkę, 75,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,82% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczecineckiego.

  Powiat szczecinecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 303 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 374,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Barwice
  374,50
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  66,10 m2
  Województwo
  70,10 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 24,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,80 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,72
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,67
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Polska
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Barwice
  0,72
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Barwice
  2,01
  Województwo
  6,21
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 35 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cały kraj
  3,89
 • 10,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Barwice
  10,06
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 964 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 137,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Barwice
  137,7 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,28 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,85%
  Województwo
  98,58%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,85%
  Zachodniopomorskie
  97,12%
  Polska
  95,18%
 • 95,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,93%
  woj. zachodniopomorskie
  96,11%
  Cała Polska
  93,75%
 • 75,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Barwice
  75,29%
  woj. zachodniopomorskie
  87,94%
  Polska
  85,83%
 • 46,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  46,82%
  Województwo
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Barwice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Barwicach na 1000 mieszkańców pracuje 128osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Barwicach wynosiło w 2023 roku 14,3% (14,3% wśród kobiet i 14,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Barwicach wynosiło 5 799,80 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Barwic 208 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 152 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -56.

  12,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Barwic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,9% w przemyśle i budownictwie, a 19,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 128 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  128,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Polska
  259,0
 • 24,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 30,0% Kobiety
 • 19,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,3%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Barwicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Barwicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Barwicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 256 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 800 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Barwicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 208 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 152 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -56 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,1% Pozostałe
 • 48,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Barwicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 448 Pracujący ogółem
 • 229 Kobiety
 • 219 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Barwicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Barwice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,0
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 40,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,3
  Województwo
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 140,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Barwice
  140,1
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Barwice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Barwicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 432 podmioty gospodarki narodowej, z czego 256 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 31 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (12) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2011 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Barwicach najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (416) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (87) podmiotów, a 78,9% (341) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Barwicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.2%) oraz Budownictwo (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 432 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 87 Przemysł i budownictwo
 • 341 Pozostała działalność
 • 31 Podmioty nowo zarejestrowane w Barwicach w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Barwicach w 2023 roku
 • 256 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 416 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 416
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 432 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 432
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 256 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 67 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 67
 • 57 Budownictwo
 • 57
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barwice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Barwicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 52 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,88 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Barwicach wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Barwic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,13 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,42 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,41 (90%), drogowe - 1,99 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Barwic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Barwice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 52
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 14,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,88
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 7,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Barwice
  7,42
  Województwo
  15,77
  Polska
  12,98
 • 4,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,41
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,99
  Województwo
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Polska
  0,35
 • 8,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Barwice
  8,13
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Barwice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  83%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Barwice
  73%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Barwice
  90%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Barwice
  98%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  76%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Polska
  51%

Barwice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Barwic wyniosła w 2022 roku 56,5 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Barwic - 22.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,3 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Barwic wyniosła w 2022 roku 53,7 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.4%). W budżecie Barwic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 829 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,8 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,5%.
 • Wydatki budżetu w Barwicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Barwic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Barwice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Barwic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,0 mln

  3,6 tys(100%)

  35,5 mln

  4,1 tys(100%)

  38,2 mln

  4,4 tys(100%)

  39,4 mln

  4,6 tys(100%)

  39,4 mln

  4,6 tys(100%)

  44,2 mln

  5,5 tys(100%)

  50,1 mln

  6,2 tys(100%)

  56,5 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,5 mln

  2,3 tys(27.4%)

  8,6 mln

  2,3 tys(24.1%)

  8,4 mln

  2,2 tys(21.9%)

  8,7 mln

  2,3 tys(22.1%)

  8,2 mln

  2,2 tys(20.8%)

  8,8 mln

  2,4 tys(20%)

  9,3 mln

  2,6 tys(18.5%)

  12,6 mln

  3,6 tys(22.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  2,1 tys(25.5%)

  13,5 mln

  3,6 tys(38.2%)

  3,9 mln

  1,0 tys(10.1%)

  3,8 mln

  1,0 tys(9.5%)

  3,9 mln

  1,1 tys(9.8%)

  4,0 mln

  1,1 tys(9.1%)

  4,3 mln

  1,2 tys(8.7%)

  9,6 mln

  2,8 tys(17.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,5 mln

  1,5 tys(17.7%)

  5,0 mln

  1,3 tys(14.1%)

  4,8 mln

  1,3 tys(12.6%)

  4,9 mln

  1,3 tys(12.5%)

  4,9 mln

  1,3 tys(12.3%)

  5,7 mln

  1,6 tys(12.9%)

  6,4 mln

  1,8 tys(12.8%)

  6,9 mln

  2,0 tys(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  947(11.5%)

  3,3 mln

  887(9.4%)

  3,8 mln

  1,0 tys(9.8%)

  4,6 mln

  1,2 tys(11.6%)

  4,2 mln

  1,1 tys(10.7%)

  4,5 mln

  1,2 tys(10.1%)

  4,9 mln

  1,3 tys(9.7%)

  5,5 mln

  1,6 tys(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  354(4.3%)

  1,5 mln

  389(4.1%)

  2,0 mln

  534(5.2%)

  1,4 mln

  366(3.5%)

  1,4 mln

  366(3.4%)

  2,8 mln

  755(6.3%)

  3,1 mln

  853(6.2%)

  5,4 mln

  1,6 tys(9.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  378(4.6%)

  900,0 tys

  239(2.5%)

  943,4 tys

  252(2.5%)

  950,0 tys

  255(2.4%)

  1,0 mln

  275(2.6%)

  1,2 mln

  313(2.6%)

  1,3 mln

  362(2.6%)

  1,7 mln

  479(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  317,3 tys

  84,3(1%)

  316,9 tys

  84,1(0.9%)

  295,0 tys

  78,8(0.8%)

  721,9 tys

  194(1.8%)

  612,0 tys

  166(1.6%)

  605,6 tys

  165(1.4%)

  4,0 mln

  1,1 tys(8%)

  1,4 mln

  396(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  650,3 tys

  173(2.1%)

  805,6 tys

  214(2.3%)

  772,3 tys

  206(2%)

  738,7 tys

  198(1.9%)

  817,1 tys

  222(2.1%)

  800,3 tys

  218(1.8%)

  792,9 tys

  219(1.6%)

  845,7 tys

  243(1.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,9 tys

  10,7(0.1%)

  762,5 tys

  219(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  421,0 tys

  112(1.4%)

  447,0 tys

  119(1.3%)

  518,3 tys

  139(1.4%)

  444,5 tys

  119(1.1%)

  317,6 tys

  86,2(0.8%)

  361,6 tys

  98,4(0.8%)

  320,3 tys

  88,3(0.6%)

  604,5 tys

  174(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  268,4 tys

  71,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,1 tys

  31,3(0.3%)

  377,1 tys

  101(1%)

  385,1 tys

  104(1%)

  388,3 tys

  106(0.9%)

  317,5 tys

  87,5(0.6%)

  566,3 tys

  163(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  12,2(0.1%)

  180,3 tys

  49,0(0.4%)

  154,0 tys

  42,5(0.3%)

  489,8 tys

  141(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  573,4 tys

  158(1.1%)

  364,2 tys

  105(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  125,0 tys

  33,2(0.4%)

  133,8 tys

  35,5(0.4%)

  164,0 tys

  43,8(0.4%)

  140,5 tys

  37,7(0.4%)

  111,8 tys

  30,3(0.3%)

  221,9 tys

  60,3(0.5%)

  242,3 tys

  66,8(0.5%)

  278,3 tys

  80,0(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  244,7 tys

  65,0(0.8%)

  260,7 tys

  69,2(0.7%)

  244,1 tys

  65,2(0.6%)

  384,2 tys

  103(1%)

  290,7 tys

  78,9(0.7%)

  222,6 tys

  60,5(0.5%)

  277,7 tys

  76,6(0.6%)

  220,9 tys

  63,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  525,0 tys

  139(1.7%)

  548,9 tys

  146(1.5%)

  498,4 tys

  133(1.3%)

  477,8 tys

  128(1.2%)

  521,2 tys

  141(1.3%)

  413,7 tys

  113(0.9%)

  435,8 tys

  120(0.9%)

  168,6 tys

  48,5(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  190,1 tys

  50,5(0.6%)

  167,0 tys

  44,3(0.5%)

  193,6 tys

  51,7(0.5%)

  163,2 tys

  43,8(0.4%)

  134,8 tys

  36,6(0.3%)

  84,8 tys

  23,1(0.2%)

  86,5 tys

  23,9(0.2%)

  148,7 tys

  42,7(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,7 tys

  13,5(0.2%)

  6,5 tys

  1,7(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  84,2 tys

  22,6(0.2%)

  56,9 tys

  15,4(0.1%)

  56,5 tys

  15,4(0.1%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  161,4 tys

  43,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Barwicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Barwic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Barwice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Barwic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,7 mln

  3,6 tys(100%)

  36,2 mln

  4,2 tys(100%)

  37,8 mln

  4,4 tys(100%)

  40,7 mln

  4,7 tys(100%)

  40,3 mln

  4,7 tys(100%)

  45,3 mln

  5,6 tys(100%)

  55,7 mln

  6,9 tys(100%)

  53,7 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,6 mln

  2,3 tys(27%)

  8,7 mln

  2,3 tys(24.1%)

  9,0 mln

  2,4 tys(23.8%)

  9,9 mln

  2,7 tys(24.3%)

  10,2 mln

  2,8 tys(25.4%)

  11,2 mln

  3,1 tys(24.8%)

  12,2 mln

  3,4 tys(21.8%)

  15,6 mln

  4,5 tys(29%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,5 mln

  3,0 tys(36.2%)

  11,7 mln

  3,1 tys(32.2%)

  11,9 mln

  3,2 tys(31.4%)

  12,4 mln

  3,3 tys(30.4%)

  10,8 mln

  2,9 tys(26.8%)

  13,7 mln

  3,7 tys(30.1%)

  14,9 mln

  4,1 tys(26.8%)

  13,7 mln

  3,9 tys(25.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  1,7 tys(19.8%)

  11,9 mln

  3,2 tys(32.8%)

  2,1 mln

  574(5.7%)

  2,0 mln

  537(4.9%)

  2,1 mln

  564(5.2%)

  2,2 mln

  591(4.8%)

  2,4 mln

  660(4.3%)

  7,2 mln

  2,1 tys(13.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  389(4.6%)

  1,4 mln

  376(3.9%)

  1,3 mln

  352(3.5%)

  1,2 mln

  311(2.8%)

  1,3 mln

  361(3.3%)

  1,7 mln

  464(3.8%)

  2,2 mln

  616(4%)

  3,3 mln

  952(6.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  291,0 tys

  77,3(0.9%)

  301,5 tys

  80,1(0.8%)

  241,5 tys

  64,5(0.6%)

  240,8 tys

  64,7(0.6%)

  211,7 tys

  57,4(0.5%)

  375,8 tys

  102(0.8%)

  488,0 tys

  135(0.9%)

  1,8 mln

  520(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  419,6 tys

  111(1.3%)

  534,8 tys

  142(1.5%)

  321,6 tys

  85,9(0.9%)

  483,8 tys

  130(1.2%)

  247,5 tys

  67,2(0.6%)

  193,8 tys

  52,7(0.4%)

  3,4 mln

  933(6.1%)

  1,0 mln

  291(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  631,5 tys

  168(2%)

  789,4 tys

  210(2.2%)

  756,7 tys

  202(2%)

  719,6 tys

  193(1.8%)

  800,4 tys

  217(2%)

  782,0 tys

  213(1.7%)

  774,3 tys

  213(1.4%)

  827,8 tys

  238(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  268,4 tys

  71,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,7 tys

  42,9(0.4%)

  241,5 tys

  64,9(0.6%)

  586,7 tys

  159(1.5%)

  601,6 tys

  164(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  593,1 tys

  170(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  125,5 tys

  33,3(0.4%)

  132,7 tys

  35,2(0.4%)

  238,8 tys

  63,8(0.6%)

  152,7 tys

  41,0(0.4%)

  206,1 tys

  55,9(0.5%)

  189,8 tys

  51,6(0.4%)

  171,8 tys

  47,4(0.3%)

  436,8 tys

  126(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  411(4.9%)

  523,8 tys

  139(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  452(4.1%)

  1,4 mln

  368(3.4%)

  502,4 tys

  137(1.1%)

  5,4 mln

  1,5 tys(9.8%)

  213,4 tys

  61,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,2 tys

  10,4(0.1%)

  101,0 tys

  27,5(0.2%)

  331,7 tys

  91,5(0.6%)

  213,2 tys

  61,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  236,0 tys

  62,7(0.7%)

  213,2 tys

  56,6(0.6%)

  194,7 tys

  52,0(0.5%)

  177,5 tys

  47,7(0.4%)

  147,3 tys

  40,0(0.4%)

  152,3 tys

  41,4(0.3%)

  149,0 tys

  41,1(0.3%)

  128,9 tys

  37,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  292,0 tys

  77,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  13,6(0.1%)

  50,1 tys

  13,8(0.1%)

  50,0 tys

  14,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,9 tys

  3,4(0%)

  12,2 tys

  3,3(0%)

  9,5 tys

  2,5(0%)

  62,4 tys

  16,8(0.2%)

  23,6 tys

  6,4(0.1%)

  27,1 tys

  7,4(0.1%)

  27,3 tys

  7,5(0%)

  44,3 tys

  12,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,7 tys

  13,5(0.2%)

  6,5 tys

  1,7(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  84,2 tys

  22,6(0.2%)

  56,9 tys

  15,4(0.1%)

  56,5 tys

  15,4(0.1%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,3 tys

  10,3(0.1%)

  910

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  43,8 tys

  11,6(0.1%)

  24,7 tys

  6,6(0.1%)

  12,5 tys

  3,3(0%)

  26,1 tys

  7,0(0.1%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  2,5(0%)

  313

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Barwice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 785 mieszkańców Barwic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 378 kobiet oraz 406 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 21,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Barwic, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Barwic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Barwicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Barwicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 143 dzieci (84 dziewczynki oraz 59 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Barwicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (71 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępne były 143 miejsca.

  15,9% mieszkańców Barwic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 620 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 460 uczniów (219 kobiet oraz 241 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Barwicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 398 uczniów (185 kobiet oraz 213 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 161,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,8% mieszkańców (19,4% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców Barwic w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Barwice
  17,8%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,2%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Kraj
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Barwice
  2,9%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,7%
  Województwo
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Barwice
  21,6%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,4%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 15,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,8%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Barwice
  16,3%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1620 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 620,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Kraj
  927,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Barwice
  0,74
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Barwice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 143 Dzieci
 • 84 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,7%
  41,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 36 3 lata
 • 36
 • 31 4 lata
 • 31
 • 50 5 lata
 • 50
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 18 4 lata
 • 18
 • 28 5 lata
 • 28
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 13 4 lata
 • 13
 • 22 5 lata
 • 22
 • 8 6 lat
 • 8
 • 45 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Barwicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barwicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Kraina
  Niepubliczne
  94 373-63-61
  94 373-63-61
  ul. Zwycięzców 20
  78-460 Barwice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Barwice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 460 Uczniowie
 • 219 Kobiety
  (uczniowie)
 • 241 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Barwice
  21,9
  woj. zachodniopomorskie
  17,6
  Polska
  17,0
 •  
 • 31,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 161,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  161,40
  Zachodniopomorskie
  96,34
  Polska
  95,96
 • 157,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  157,54
  Zachodniopomorskie
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Barwice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Barwice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Barwicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barwicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. prof. Wł. Szafera
  Publiczna
  94 373-63-32
  94 373-63-32
  ul. Pomorska 3
  78-460 Barwice
  1836731
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Barwicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barwicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Barwicach
  Publiczne
  94 373-22-12
  94 373-22-12
  ul. Moniuszki 12
  78-460 Barwice
  357-
 • Edukacyjne grupy wieku w Barwicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Barwice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Barwice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Barwice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barwice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Barwicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Barwicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Barwicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Barwicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Barwicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 58 (uczestnicy: 6 425)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 45)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 3 600)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 147)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 59)
  • taneczne: 5 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 37)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 7)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 76)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 24)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Barwicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 511 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 020 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Barwicach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 238 członków. Zarejestrowano 210 ćwiczących (mężczyźni: 168, kobiety: 42, chłopcy do lat 18: 100, dziewczęta do lat 18: 40). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Barwicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Barwicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Barwic znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Barwicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada otwarta Barwice, st.1 ze średniowieczadnia 1968-12-11, wykaz dokumentów: 681 z 1968-12-11
  • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 1980-06-06, wykaz dokumentów: 1089 z 1980-06-06; A-1113 z 2012-07-13
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1984-09-25, wykaz dokumentów: 1196 z 1984-09-25
  • Kościół z 1861 - 1864 (ul. Plac Wolności 7)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: 1210 z 1987-08-14; A-1097 z 2012-06-29
 • Formy ochrony przyrody w Barwicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Barwic znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Barwicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Drawska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 153906.15 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Obręb Stary Grabiąż, Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: przy stawie
  • Pomnik przyrodyOpis: Obręb 01 m.Barwice, Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: Przy budynku stacji PKP
  • Pomnik przyrodyOpis: Obręb Nowe Koprzywno, Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: Po lewej stronie drogi Parchlino-Nowe Koprzywno
  • Pomnik przyrodyOpis: Obręb Stary Grabiąż, Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: W parku wiejskim za dworkiem
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2009-08-04, Opis granicy: leśnictwo Misiołki 331d
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2009-08-04, Opis granicy: leśnictwo Misiołki 332b

Barwice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 10 wypadków drogowych w Barwicach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 287,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 28,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Barwicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczecineckiego.

  Powiat szczecinecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Barwicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Barwicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 287,44 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  287,4
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Kraj
  1 100,9
 • 28,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  28,7
  Województwo
  102,2
  Cały kraj
  104,4
 • 316,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  316,2
  Województwo
  1 178,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 10,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  10,0
  Województwo
  10,2
  Cały kraj
  9,5
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  110,0
  Zachodniopomorskie
  118,1
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Barwicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  7,7 km
  Województwo
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,3 km
  Województwo
  7,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Barwice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 171droga wojewódzka nr 171(Bobolice - Czechy - Grzmiąca - Lubogoszcz - Wielawino - Stary Chwalim - Barwice - Polne - Sikory - Czaplinek)
  • DW 172droga wojewódzka nr 172(Połczyn-Zdrój - Ogartowo - Piaski - Łęknica - Barwice - Stary Grabiąż - Ostropole - Trójka - Szczecinek)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Barwice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 404Linia kolejowa nr 404: Szczecinek - Kołobrzeg [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Szczecinek - Szczecinek Chyże - Dalęcino - Przeradz - Iwin - Grzmiąca - Wielanowo - Tychowo - Podborsko - Białogard - Karlino - Daszewo - Wrzosowo - Jazy - Dygowo - Stramnica - Kołobrzeg)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Barwicach istnieje 35 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1000-lecia

  ul. Bankowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzozowa

  ul. Czaplinecka

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Grobla

  ul. Harcerska

  szosa Jana Pawła II

  ul. Klonowa

  ul. Kościuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Mała

  ul. Moniuszki

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowo

  Plac Adama Mickiewicza

  ul. Plac Wolności

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Rzeczna

  ul. Spokojna

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiejska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Zielona

  ul. Zwycięzców

  ul. Łąkowa